Cartea Adevarului – mesaje 2013

Mesaje pe anul 2013 | Profeție – Avertisment

http://profetieavertisment.ro/mesaje/

665. Templul lui Dumnezeu va fi pângărit până la a fi de nerecunoscut

Marți, 01 ianuarie 2013 la ora 19:20

Preaiubita Mea fiică, zori noi se ivesc, iar schimbările au început în ceea ce privește A Doua Mea Venire.

Războaiele din Orientul Mijlociu vor escalada acum noi culmi și mulți vor muri de mâna grupărilor răului. Acestea, grupările răului, vor fi oprite, însă, de Mâna Tatălui Meu. Fiecare va fi doborâtă, deoarece ele amenință cu primejdie mare pe copiii lui Dumnezeu.

Planurile Mele se manifestă, iar aceia dintre voi, aleși de Mine să conducă rămășița Bisericii, vor ridica grabnic temelii pe cuprinsul lumii. Aceste locuri vor fi cele în care veți merge pentru a Mă preacinsti, în pace, atunci când bisericile voastre nu vă vor mai întâmpina în felul în care se cuvine.

Bisericile voastre vor ajunge nimic altceva decât locuri de distracție, unde ritualuri și muzică păgâne vor fi etalate în ceremonii bine ticluite. Chipurile, aceste evenimente vor fi întru cinstirea lui Dumnezeu. În schimb însă, ele vor idolatriza fapte păcătoase și le vor declara ca fiind conforme cu Învățăturile Mele.

Mulți se vor prezenta, în curând, ca fiind noii servitori ai lui Dumnezeu. Mulți nu vor fi fost pregătiți în Biserica Creștină și, ca atare, nu vor fi potriviți să arate Sfintele Sacramente (Taine) către copiii lui Dumnezeu. Ei vor fi doar impostori. Ei vor dicta tuturor adevărul care, vor spune, înseamnă învățăturile lui Dumnezeu în lumea de astăzi. Minciunile lor vor ajunge la urechile omenirii de pe tot cuprinsul lumii.

Mulți vor fi ademeniți către ceea ce vor percepe a fi o proaspătă și nouă apropiere de Învățăturile Mele și de Iubirea de Dumnezeu. Totul va fi o minciună îngrozitoare. Mulți oameni vor fi amăgiți în a primi noua Religie Unică a Lumii.

Pe măsură ce falsa biserică crește și atrage multe celebrități, mass media și conducători politici, Rămășița Bisericii Mele va crește și ea. Mulți dintre slujitorii Mei sfințiți Îmi vor fi neloiali și se vor alătura noii Religii Mondiale Unice, unde vor fi primiți cu brațele deschise.

Acești impostori vor pricinui necazuri teribile Creștinilor, pretutindeni, dacă aceștia nu vor accepta această nouă organizație culturală, cu susținere politică, ce se va autointitula biserică a lui Dumnezeu.

În vreme ce Creștinii vor fi principala țintă a urii, Casa lui Israel va fi și ea în centrul atenției, iar evreii vor fi făcuți țapi ispășitori în acest război pentru suflete.

Nimic din ce vedeți nu va părea diferit pe dinafară, în primele zile. Curând, se va putea vedea o clădire bogată și puternică în Roma, ea va deveni loc de întrunire. Toate religiile vor fi întâmpinate bine aici, până ce vor fi obligate să înghită minciunile prezentate lor de Noua Ordine Mondială.

Cu timpul, anumite practici Creștine vor deveni inacceptabile pentru a fi ținute în public.

Aici se includ Sfintele Sacramente (Taine) ale Botezului și Sfânta Împărtășanie. Ele vor fi arătate ca inacceptabile într-o lume modernă și seculară, iar voi veți găsi că este cu neputință să le mai primiți undeva. Sfânta Taină a Căsătoriei va fi schimbată, iar căsătoria va fi disponibilă într-o formă diferită. Singura cale de a primi Sfintele Sacramente (Taine), cele adevărate, în această etapă, va fi prin Rămășița Bisericii.

Slujitorii Mei Sfințiți, care vor suferi în Numele Meu pe măsură ce vor lupta să țină Sfintele Sacramente (Taine) și Sfânta Liturghie, să știe asta: datoria voastră este către Mine, prin ale voastre Sfinte Legăminte, iar voi nu trebuie să fiți vreodată ispitiți să vă abateți de la Adevăr. Se va pune presiune asupra voastră, pentru a părăsi căile Domnului. Glasul vostru va deveni aidoma unei șoapte, pe măsură ce potrivnicii încearcă să suprime Adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu.

Strângeți-vă laolaltă. Pentru că foarte curând, Templul lui Dumnezeu va fi pângărit până la a fi de nerecunoscut. Tot ce trebuie să faceți este să Mă urmați, să vă ascultați inima și conștiința. Fiți pregătiți tot timpul pentru această călătorie dificilă ce va să vină. Veți avea nevoie de tot curajul, toată tăria și toată stăruința.

Să știți aceasta, că la capătul călătoriei, Eu voi aștepta să vă cuprind în Brațele Mele Sfinte și în tărâmul lipsit de primejdii al Noului Meu Paradis.

Isus al vostru

666. Fecioara Maria: Nu toți vor accepta libertatea. Mulți se vor alia cu cel rău și Îl vor respinge pe Fiul meu

Miercuri, 02 ianuarie 2013 la ora 06:29

Copila mea, multe se vor întâmpla acum în lume și multe evenimente sunt necesare pentru a-i purifica pe copiii lui Dumnezeu.

Este important ca inimile tuturor să fie deschise către Adevăr, către Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. Dacă ei nu își deschid inimile, nu vor putea să accepte Adevărul promisiunii Fiului meu către omenire.

El va veni din nou, în curând, pentru a restaura Împărăția Sa pe Pământ. Pământul va fi eliberat din strânsoarea malefică a satanei. Tuturor copiilor lui Dumnezeu li se va oferi libertatea de care au nevoie pentru a deveni una cu Fiul meu.

Nu toți vor accepta libertatea. Mulți se vor alia cu cel rău și Îl vor respinge pe Fiul meu. Ei vor fi atât de slabi încât nu vor accepta Promisiunea Lui și vor continua să-și urmeze ambițiile lumești.

Vă cer, copii, să fiți generoși cu aceste suflete. Ele nu numai că vor refuza Mila Fiului meu, dar vor hărțui și vor disprețui toate acele suflete curajoase care se vor ridica și vor proclama Adevărul lui Dumnezeu.

Continuați rugăciunea zilnică, copii, și apoi predați-vă toate temerile pe care le-ați putea avea Fiului meu. El vă iubește și dorește să vă ia de pe umeri povara acestei dureri și suferințe. Veniți la mine, Mama voastră iubită, și Îl voi ruga să vă facă mai puternici în loialitatea voastră față de El.

Mama voastră iubită
Mama salvării

667. Iubiți-i pe toți cei care vă persecută pentru Numele Meu. Apoi rugați-vă pentru ei

Miercuri, 02 ianuarie 2013 la ora 20:00

Preaiubita Mea fiică, trebuie să-i informezi pe toți adepții Mei că rugăciunile lor vor ajuta la diminuarea unei mari părți din ceea ce a fost prezis.

Rugăciunea este atât de puternică, încât dacă suficient din rugăciunile pe care Eu le dau lumii prin Cruciada de Rugăciune sunt spuse, o mare parte din necazul cel mare va fi tăiată.

De asemenea, trebuie să vă atrag atenția asupra puterii iertării. Atunci când sunteți persecutați pentru Numele Meu, trebuie să vă rugați pentru sufletele celor care vă necăjesc. Când vă rugați pentru ele din toată inima, Eu le voi acoperi cu dragostea voastră. Când vă rugați pentru dușmanii voștri, întârziați misiunea satanei de a lua sufletele de la Mine.

Să nu credeți că este ușor de intrat în Împărăția Mea. Pentru fiecare dintre voi, care Mă iubiți cu adevărat, vor fi cu unul sau doi mai mulți oameni tentați să vă oprească, în devotamentul vostru față de Mine. Aceasta s-a întâmplat de la Moartea Mea pe Cruce și va rămâne așa până la A Doua Mea Venire.

Discipolii Mei vor atrage acele suflete care Mă caută. Apoi, discipolii Mei vor îmbrățișa aceste suflete astfel încât cei care Mă urmează vor spori devenind una, în uniune cu Mine. Aceasta nu va fi niciodată fără suferință – singura cale spre Împărăția Mea.

Când aruncă acuze împotriva voastră, gândiți-vă la propriul Meu drum spre Golgota. Gândiți-vă la tăcerea Mea, precum și la demnitatea concentrării asupra unicului Meu obiectiv, de a salva sufletele, de fiecare dată când sunteți ridiculizați pentru Numele Meu.

Aceasta va face călătoria voastră mai suportabilă. Lăsați-i pe defăimători să strige abuzuri, lăsați-i să vă numească proști, lăsați-i să declare Mesajele Mele ca fiind erezii. Fiindcă acționând astfel, limbile lor rele nu vor avea nici o putere asupra voastră.

Iubiți-i pe toți cei care vă persecută pentru Numele Meu. Apoi rugați-vă pentru ei. Iar atunci când îi iertați veți distruge puterea pe care Satana o are asupra lor. Acesta este secretul umilinței.

Isus al vostru

668. Fecioara Maria: Copila mea, motivul pentru care atât de mulți oameni se află în întuneric și într-o atât de mare suferință este acela că ei nu cred în Dumnezeu

Joi, 03 ianuarie 2013 la ora 21:00

Copila mea, motivul pentru care atât de mulți oameni se află în întuneric și într-o atât de mare suferință este acela că ei nu cred în Dumnezeu.

Credința, care trebuia să fie insuflată în fiecare suflet de către cei desemnați să facă acest lucru, pare să se fi perimat. Atât de mulți au întors spatele lui Dumnezeu și acum își dau seama că viața lor este goală și lipsită de sens. Când un suflet întoarce spatele lui Dumnezeu nu-și mai găsește odihna. Atunci el va umple acel gol cu o falsă iubire pentru lucruri, care însă nu îi va satisface niciodată dorința sa de pace.

Adevărata pace nu poate fi găsită decât prin Inima Sfânta a Fiului meu. Când Îl acceptați pe Isus Cristos ca Salvatorul vostru, nu veți muri niciodată și nici nu vi se va usca sufletul. Fiul meu vă aduce salvarea și chiar și cei mai slabi dintre voi vor găsi o forță interioară atunci când Îl vor chema pe El.

Acelora care nu au fost învățați care este Adevărul, pentru că li s-a refuzat acest drept, Fiul meu le va oferi Mâna Milostivirii Sale. El îi va lumina pentru că și ei sunt cei pe care El vrea să îi atragă în Împărăția Sa.

Slava lui Dumnezeu vă va salva, dacă veți permite cu inima deschisă, să vi se dea Adevărul. Când recunoașteți Bunătatea lui Dumnezeu, nu veți mai putea niciodată să puneți ceva sau pe cineva înaintea Lui.

Vă rog, rugați-vă ca Lumina Adevărului să deschidă mintea, inima, trupul și sufletul fiecăruia dintre voi în timpul Avertismentului. Pentru aceasta Dumnezeu vă trimite un asemenea dar de Milostivire. Vă rog, răspundeți la chemarea Lui.

Maica voastră iubită,
Mama Salvării

669. Vă chem pe toți cei care nu sunteți siguri dacă Eu Exist sau nu

Joi, 03 ianuarie 2013 la ora 21:10

Multiubita Mea fiică, îi chem pe toți cei care nu sunt siguri dacă Eu Exist sau nu.

Îmi dau seama cât de dificil este să credeți într-o altă viață decât cea pe care o trăiți acum. Știu că vă este greu să acceptați Prezența Mea Divină. Totuși, să știți că atunci când iubiți pe cineva, acea Prezență a lui Dumnezeu în sufletul vostru vă acordă acest Dar. Folosiți această dragoste pentru a Mă chema și voi vorbi inimilor voastre.

Foarte curând veți ști instinctiv că multe evenimente ce se desfășoară în lume în aceste timpuri sunt cauzate de răul prezent în inimile oamenilor care sunt plini de cruzime în sufletele lor.

Acesta este timpul când Vocea Mea se va auzi printre voi. Vorbesc prin profeții Mei pentru a vă lumina și arăta Dragostea pe care o am pentru voi. Nu vă îndepărtați de Mine. Există o scânteie de recunoaștere a Mea în sufletele voastre. Acum este momentul să meditați asupra viitorului vostru, pentru că trebuie să știți aceasta: fără Mine, fără Dragostea și Milostivirea Mea, nu veți găsi niciodată pacea.

Eu sunt Adevărul. Eu aduc vești care poate nu vă plac, dar Eu spun Adevărul. La început Adevărul este dificil de acceptat, pentru că el vă dezvăluie atât binele, cât și răul. Oamenii vor să vadă numai partea plăcută, dar foarte adesea exteriorul micilor plăceri călduțe le ascunde Adevărul. Multora nu le place Adevărul – Existența lui Dumnezeu, Creatorul tuturor lucrurilor – totuși, sunt dispuși să accepte minciunile care le sunt prezentate.

Acestea sunt doar forme trecătoare de plăcere și nu au nici o valoare. Ele reușesc să vă distragă și să vă dea un sentiment de falsă securitate. Dar ele nu au nici un conținut.

Amintiți-vă, timpul vostru pe pământ este doar o formă de exil, cauzată de păcat.

Când am venit pentru prima dată, am venit să salvez rasa umană de păcat. Din păcate nu am fost binevenit. Am fost ucis și am murit pe Cruce înainte să Îmi pot revendica Împărăția. Acum vin din nou, așa cum a fost prezis, să Îmi iau Împărăția promisă Mie de Tatăl Meu Preaiubit. De data aceasta vă voi pregăti pe toți pentru acest eveniment pentru că acum vă promit cel mai mare dar dintre toate.

Tu ești un copil al lui Dumnezeu, fie că accepți sau nu acest fapt. Tu ești foarte iubit. Te voi lumina, dacă vii la Mine și Îmi ceri ajutorul. Nu ai de ce să te temi, pentru că Eu sunt iubitul tău Isus și am îndurat pentru tine o moarte foarte dureroasă. Propria ta suferință, atunci când rătăcești pierdut, tulburat și când nu poți găsi pacea, este aproape de sfârșit.

Vino, urmează-Mă. Am planuri mari și Divinitatea Mea va fi dovedită tuturor. Li se va arăta Adevărul chiar și celor care continuă să Mă respingă, când șapte miliarde de oameni vor fi martorii Măreței Mele Reveniri.

Atunci nimeni nu va nega faptul că Eu Exist. Pare imposibil, dar mulți vor refuza să accepte Noua Împărăție, pe care o voi dezvălui tuturor copiilor lui Dumnezeu.

Nu te îndepărta, pentru că doresc să te salvez pe tine și întreaga omenire și să vă dăruiesc moștenirea pentru care cu toții v-ați născut.

Al vostru iubit Isus

670. Sfânta Fecioară: Perioada care va veni, va fi una de încercare pentru toți Creștinii

Vineri, 04 ianuarie 2013 la ora 00:30

Dragii mei copii, voi trebuie să vă rugați ca Bisericile Creștine să înțeleagă Adevărul acestor Mesaje. Datorită forței date de numărul lor mare, vor putea să continue să susțină Învățăturile Fiului meu.

El, scumpul meu Fiu, dorește loialitatea tuturor discipolilor Săi. Voi trebuie să vă rugați ca toți cei ce aparțin de Bisericile Lui, având responsabilitatea zilnică de a proclama Cuvântul Său Sfânt, să Îi rămână întotdeauna loiali.

Eu vă îndemn să nu ascultați de nici o doctrină nouă care va fi prezentată în numele Fiului meu, Isus Cristos și care nu vine în Numele Lui Sfânt.

Perioada care va veni va fi una de încercare pentru toți Creștinii. O să aveți nevoie de multă perseverență dacă doriți să rămâneți cu adevărat în Dumnezeu.

Când sunteți provocați, agresați și persecutați de către alți Creștini, ca să acceptați legi noi despre care veți ști în inimile voastre că nu sunt de la Dumnezeu, atunci va trebui să recitați această Cruciadă de Rugăciune ca să vă țină drepți în credința voastră.

Rugăciunea (91) a Cruciadei de Rugăciune: Ține-mă drept în credința mea (în timpul prigoanei)

„O, Binecuvântată Mamă a Mântuirii, protejează-mă în ceasul nevoilor mele, acum când mă confrunt cu răul. Ajută-mă să apăr Cuvântul lui Dumnezeu cu putere și curaj, fără nicio teamă în sufletul meu. Roagă-te ca eu să rămân loial Învățăturilor lui Cristos și să pot renunța complet la temerile, îngrijorările și supărările mele. Ajută-mă să pot merge fără teamă pe această cale singuratică, pentru a proclama Adevărul din Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu chiar și atunci când dușmanii Lui fac această misiune aproape imposibilă. O, Binecuvântată Mamă, îți cer ca, prin intervenția Ta, credința tuturor Creștinilor să rămână tot timpul puternică în perioada persecuției. Amin.”

Copii, voi trebuie să țineți minte că atunci când credința voastră este constant încercată, insultată și luată în bătaie de joc, Fiul meu suferă împreună cu voi. Această suferință și persecuție este identică cu cea din timpul patimilor Sale crunte, când El a fost acuzat de erezie, doar pentru simplul fapt că a vorbit despre Adevăr.

Adevărul, când este spus, poate atrage controverse, mânie și uneori violență. Voi trebuie să știți că Fiul meu vă va da puterea de care aveți nevoie pentru a îndura această perioadă foarte dificilă.

Ascultați copii chemarea mea. Eu voi mijloci pentru voi pentru a vă păstra puternici, iar Fiul meu vă va copleși cu haruri speciale pentru ca voi să puteți evita să fiți forțați să acceptați legile blasfemiatoare, care vor cauza o mare scindare în Bisericile Creștine, în special în Biserica Catolică.

Vă iubesc și vă ofer rugăciunile mele în fiecare etapă a călătoriei voastre pe calea Adevărului.

Mama voastră iubitoare,
Mama Salvării

671. Vă rog recitați această Cruciadă de Rugăciune (92) pentru Harul Perseverenței

Duminică, 06 ianuarie 2013 la ora 17:50

Preaiubita Mea fiică, datorită Duhului Sfânt acești străini, din toată lumea, răspund acum acestei chemări din Cer.

Doar prin Puterea Duhului Sfânt poate fi posibil ca atâtea mii de suflete, pline dragoste în inimi, să se adune pentru a urma Cruciada Grupurilor Mele de Rugăciune.

Veți ști, imediat, când o Misiune de la Dumnezeu este autentică, prin numărul mare de suflete care sunt chemate și care se unesc în Numele Meu Sfânt. Nu sunt puse întrebări. Nu se aud murmure. Nu sunt căutate argumente. Toți se adună pur și simplu, din dragostea lor pentru Mine. Datorită răspunsului atâtor suflete la Cruciadele Mele de Rugăciune, în atâtea națiuni, Eu le dau acum această Binecuvântare.

Preaiubiții Mei discipoli, Îmi aduceți mare bucurie și confort. Pentru loialitatea și perseverența pe care ați demonstrat-o, vă binecuvântez cu Darul Duhului Sfânt. Din această zi, pentru fiecare sarcină pe care o întreprindeți, pentru a Mă ajuta să salvez suflete, înainte de A Doua Mea Venire, Vă voi da un har special, pe care îl veți recunoaște imediat. Acesta este Harul Perseverenței în fața adversității.

Rugăciunea (92) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru harul perseverenței

„O, Isuse drag, îți cer Harul Perseverenței. Te implor să reverși asupra mea harurile de care am nevoie pentru a susține Cuvântul Tău Preasfânt. Te rog să mă eliberezi de orice îndoieli rămase. Te rog să-mi inunzi sufletul cu bunătate, răbdare și perseverență. Ajută-mă să rămân demn când sunt insultat, în Numele Tău Sfânt. Dă-mi putere și acoperă-mă cu har pentru a merge mai departe, chiar și atunci când sunt obosit, fără vlagă și când mă confrunt cu toate necazurile care sunt înaintea mea, în timp ce lucrez neobosit să Te ajut să salvezi umanitatea. Amin.”

Duceți-vă, prețioșii Mei discipoli, și să știți că Inima Mea tresaltă de bucurie și iubire când sunt martorul dragostei cu care răspundeți Chemării Mele. Vă iubesc. Vă acopăr cu Prețiosul Meu Sânge.

Al vostru Isus

672. Voi existați doar prin puterea lui Dumnezeu. Doar prin iubirea lui Dumnezeu veți trăi veșnic

Luni, 07 ianuarie 2013 la ora 22:15

Mult iubita Mea fiică te-ai putea întreba de ce, atunci când comunic cu tine pare a fi cel mai firesc lucru din lume.

Câteodată întrebi de ce nu te simți copleșită de prezența Mea. Permit asta, pentru că altfel ar fi imposibil pentru tine să stai în prezența Mea, deoarece ai leșina de la Puterea Luminii Mele. Dar ca un dar deosebit, îți permit să vezi o fărâmă din Lumina Divină. Astfel vei realiza cât de puternică este Lumina Mea, Iubirea Mea și Duhul Meu.

Dacă omul ar fi să privească și doar o fărâmă din Prezența Mea Divină, ar fi copleșit și nu ar rezista Luminii căci l-ar orbi.

Aceasta este dinstanța pe care păcatul îl crează între om și Creatorul Său. Când Lumina Mea se va arăta sufletelor, ele pot fi îmbrățișate de către Mine în Împărăția Mea, doar când vor fi purificate. Doar cei care se vor umili în fața Mea pot fi învăluiți În Lumina Milostivirii Mele. Nu contează cât de mult susțineți că Mă iubiți, voi trebuie să vă răscumpărați în mod constant în fața Mea, dacă e să primiți acest Dar al Milostivirii Mele.

Celor păcătoși vă spun asta. Nu trece o oră fără să păcătuiți, prin gânduri, prin spusele sau acțiunile voastre. Dar, când în liniște veți accepta slăbiciunile voastre, și sunteți plini de iubire pentru Mine, iar Eu pot vedea întristarea voastră, atunci voi uita nelegiuirile voastre într-o clipă.

Când voi veni să vă acopăr cu Milostivirea Mea Divină, înainte de a Doua Mea Venire, va fi ca să vă ofer purificarea de care aveți nevoie, pentru a putea fi îmbrățișați și luați în siguranța și protecția Luminii Mele Divine. În acea zi, lumina va acoperi pământul. Mulți, chiar dacă vor fi orbiți de Lumina Marii Mele Milostiviri, vor accepta instantaneu Mâna Mântuirii.

Pentru a fi acceptați în Lumina Milostivirii, trebuie să acceptați că puterea lui Dumnezeu este veșnică. Voi existați doar prin puterea lui Dumnezeu. Doar prin iubirea lui Dumnezeu veți trăi veșnic. Cei care resping Lumina, vor găsi doar întunecime. Întunecimea, poate însemna doar un singur lucru – că acceptați o viață de eternă suferință oferită de cel rău.

Lăsați ca Lumina Mea să strălucească asupra voastră, dar mai întâi trebuie să meritați dreptul de a fi părtași la acestă puternică Lumină care vă oferă un loc în Împărăția Mea pentru totdeauna.

Vă binecuvântez. Veniți la Mine fără teamă, pentru că vă aștept cu răbdare. Dacă ați veni la Mine, ați înțelege Adevărul Promisiunii Mele.

Al vostru Isus

673. Nu ascultați exagerările pe care le-ați putea auzi despre sfârșitul timpurilor

Marți, 08 ianuarie 2013 la ora 21:00

Preaiubita Mea fiică, când vreau să pregătesc lumea pentru A Doua Mea Venire, trebuie să le cer tuturor discipolilor Mei să aibă încredere neprecupețită în Mine. Vă iubesc. Voi răspunde întotdeauna rugăciunilor voastre, pentru a stăvili faptele răului, cele ce sunt plănuite în lume de potrivnicii lui Dumnezeu.

Eu vă ocrotesc, dragii Mei discipoli. Iar pentru că nu v-aș putea ascunde vreodată Adevărul, trebuie să vă avertizez în privința profețiilor mincinoase, care vă sunt aduse de profeți falși în aceste vremuri ale lumii, creând groază în inimi și suflete.

Mâna Tatălui Meu, așa cum v-am spus și altă dată, va cădea asupra celor ticăloșiți, atunci când aceștia vor încerca să îi ia de pe această lume pe copiii lui Dumnezeu, când ei sunt gata de a intra în Împărăția Mea.

Nu trebuie să lăsați vreodată frica să vă năruiască speranța sau spaima să vă distrugă iubirea. Iubirea va nimici răul. Iubirea va spori în lume și se va răspândi, datorită Slavei lui Dumnezeu, ca răspuns la rugăciunile copiilor Săi.

Nu ascultați exagerările pe care le-ați putea auzi despre sfârșitul timpurilor. Nu lăsați astfel de povești, multe din ele îmbelșugate în plăsmuiri, să vă supere sau să vă sperie.

Eu, Isus Cristos, în Milostivirea Mea, voi distruge răul, căci nu voi abandona sufletele niciodată. Dumnezeu este iubire. Puterea lui Dumnezeu este Atotputernică.

Dumnezeu este milostiv. Să nu uitați niciodată acest lucru.

Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă, pentru că nu trebuie să vă lasați inimile să fie tulburate, atunci când rugăciunea poate diminua mult din răul din lume. Lăsați-vă în seama Mea, în iubire, speranță și bucurie, iar Eu vă voi alunga toate temerile și grijile neîntemeiate.

Când vă pregătiți pentru o mare sărbătoare, veți fi mereu bucuroși și entuziaști. Și, chiar dacă multe piedici și greutăți pot să apară înainte zilei celei mari, totul este dat uitării atunci când soarele apare în zorii mult așteptatei zile.

Așa trebuie să priviți la A Doua Mea Venire. Iar dacă răul la care veți fi martori în cele ce vor urma vă va speria și vă va dezgusta, el va avea viață scurtă, pentru că repede totul va fi fost dat uitării.

Fiți împăcați. Nu vă pierdeți vreodată speranța În Marea Mea Milostivire. Eu nu-i voi lăsa de izbeliște niciodată pe cei care Mă iubesc.

Al vostru Isus

674. Când faceți să dispară adevărul, sau îl modificați acesta nu mai este adevăr. Tot ce rămâne este doar învelișul

Miercuri, 09 ianuarie 2013 la ora 20:45

Mult iubita Mea fiică, cât sunt de cunoscut printre limbile vorbite de oameni, în fiecare zi și totuși sunt atât de departe de ei.

Mulți îmi strigă numele din instinct, în momente de expresivitate, fără ca ei să realizeze în ce fel Îmi folosesc Numele. Nu doar că nu sunt venerat, dar nu Mi se arată nici o formă de respect. Numele Meu este folosit în hulirea altora în momente de mare conflict. Cât de tare mă șochează și mă rănește faptul că sunt folosit așa.

Mulți folosesc Numele Meu în conversație zilnică, dar nu într-un mod care se adresează Rolului Meu de Salvator al rasei umane.

Ce Mi-aș dori să-i pot apela pe acești atei și agnostici, ca ei să poată asculta modul în care ei utilizează Numele Meu în conversațiile lor zilnice. Dacă este un obicei, de ce nu folosiți o altă formă de exprimare? De ce mă includeți în conversație dacă nu Mă acceptați? De ce Mă folosiți ca pe o formă de blasfemie când de fapt nu credeți în existența Mea?

Atât de mulți oameni Mă resping nefiind important în viața lor. Sunt dat la o parte ca și cum nu aș avea importanță.

Multe suflete care cred în Mine nu își practică credința. Ca atare eșuază în pregătirea sufletului lor. Atât de mulți nu știu când vor fi luați de pe acest pământ și duși în viața de apoi și fac o greșeală teribilă. Pentru că nu sunt pregătiți să intre în Împărăția Mea.

În ziua când sufletele se vor găsi divizate în două grupe, Adevărul despre viitor le va fi revelat. Jale omului care nu s-a pregătit pentru această zi deosebită și care și-a risipit timpul acordat lui pe pământ.

Iar ceilalți care au refuzat să aculte de Adevăr și care M-au înjosit și refuzat în public, groaza lor va fi imposibil de descris. Atunci veți fi martori la plânsete, isterii și șoc în acea zi, întrucât aceste suflete vor vedea că drumul ales de ei i-a condus în focurile abisului.

Acesta este un timp pentru înnoirea spirituală a sufletelor care au fost binecunvântate cu Darul de a vedea profețiile din străvechi împlinite în lume, așa cum a fost prezis.

Mă uit la lume și văd o confuzie teribilă, atunci când oamenii sunt atrași de minciunile despre creația lumii care au fost făcute să întoarcă oamenii de la Adevăr.

Văd oameni buni cărora li se spune să refuze înțelegerea învățăturilor Mele și să le înlăture pentru a accepta Păcatul. Atunci ei sunt încurajați să aplaude păcatul până când sunt convinși că Eu, Isus Cristos, voi închide ochii la faptele lor.

Adevărul din învățăturile Mele este la esența Creștinității. Când faceți să dispară adevărul, sau îl modificați, acesta nu mai este Adevăr. Tot ce rămâne este doar învelișul (formă fără fond).

A sosit timpul să alegeți dacă vreți sau nu să fiți înșelatați de spiritualismul modern, sau veți sta fermi și veți apăra Cuvântul Sfânt al Lui Dumnezeu. S-ar putea să pară că nu contează acum, dar când va veni ziua în care Eu voi veni să Judec, doar Adevărul va fi acceptabil în Împărăția Mea.

Când acceptați minciuni, voi nu sunteți cinstiți. Voi nu sunteți sinceri. Așadar nu veți primi haruri. Veți fi ca un vas gol care navighează mările, lăudându-vă cu o încărcătură care există doar în mințile voastre. Nu va fi de nici un folos nimănu-i, acest sentiment fals de siguranță. Nu veți avea acces la cheile Noului Meu Paradis.

Să vă rugați în fiecare zi ca și cum mâine ar fi ultima, pentru că nu știți când va fi A Doua Marea Mea Venire. Se va întâmpla neașteptat. Când acea zi va răsări, veți avea puțin timp pentru a vă întoarce. Ori Mă veți veți accepta pe Mine și Promisiunea Mea de a vă aduce în Împărăția Mea, ori veți fi trimiși întrun loc de unde nu este întoarcere.

Al vostru Isus

675. Eu acum le dăruiesc Harul Lacrimilor de Iubire și Convertire

Vineri, 11 ianuarie 2013 la ora 11:25

Preaiubita Mea fiică, te rog să Mă auzi și să Mă asculți, când dezvălui durerea Mea. Capul Meu, acoperit cu spini, este zdrobit în mod dureros, când pătimesc din nou durerile răstignirii Mele, la două mii de ani după timpul Meu petrecut pe pământ.

Timpul pentru A Doua Mea Venire este foarte aproape. Nimeni nu trebuie să se îndoiască de Promisiunea Mea, că voi veni din nou. Nimeni să nu se îndoiască de faptul că acest lucru se poate întâmpla oricând.

Pregătiți-vă sufletele, căci timpul este aproape. Este mult mai bine să vă concentrați asupra stării sufletelor voastre decât asupra prosperității voastre viitoare.

Durerea provocată de coroana de spini o simt acum conducătorii Bisericilor Catolice și a celorlalte Biserici Creștine. Ei suferă astfel, deoarece sunt alimentați forțat cu doctrine dictate de către liderii politici, doctrine care curg chiar din gura fiarei.

Pe toți cei care atacă Cuvântul Meu, din aceste mesaje – vă avertizez că bătălia dintre Dumnezeu și Satana, de la sfârșitul timpurilor, are loc chiar acum. Fie ca Tatăl Meu să vă ierte pentru fărădelegile voastre. Fie ca El să reverse Mila Sa peste căile voastre rătăcitoare și perverse, care toate duc la păcat.

Durerea Coroanei de Spini, apăsătoare, în agonie, peste Bisericile Mele Creștine de pe pământ, este acum replicată, așa cum a fost prezis. Durerea respingerii – respingerea Cuvântului Meu, a Existenței Mele și a Învățăturilor Mele – este simțită acum nu numai de către Mine, ci și de către toate acele biete suflete care Mă cinstesc pe Mine, care proclamă Cuvântul meu Sfânt și care Mă iubesc.

Inima Mea se împletește cu inima lor în iubire și suferință. Ei vor ști asta, imediat, pentru că acum le dăruiesc Harul Lacrimilor de Iubire și Convertire, prin recitarea acestei rugăciuni a Cruciadei de Rugăciune.

Rugăciunea (93) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru lacrimile de convertire

„O Preaiubite Isuse, Tu ești aproape de inima mea. Eu sunt una cu Tine. Te iubesc. Te prețuiesc. Lasă-mă să simt iubirea Ta. Lasă-mă să simt durerea Ta. Lasă-mă să simt prezența Ta. Dăruiește-mi harul smereniei ca să mă fac demn de Împărăția Ta, atât pe pământ cât și în Cer. Dăruiește-mi lacrimile convertirii ca astfel să mă pot oferi cu adevărat Ție și, ca un discipol adevărat, să Te ajut să salvezi fiecare suflet de pe pământ, înainte de a reveni ca să-i judeci pe cei vii și pe cei morți. Amin.”

Mergeți acum iubiții Mei discipoli. Vă promit că vă voi dărui Harul Lacrimilor de Convertire ca astfel să deveniți cu adevărat uniți cu Preasfânta Mea Inimă, când recitați această rugăciune.

Inima Mea vă îmbrățișează, discipolii Mei prețioși și devotați. Vă iubesc. Eu sunt acum cu voi într-un mod pe care vă e greu să-l negați.

Iubitul vostru Isus

676. Planul de a distruge Biserica Catolică din interiorul ei este deja în curs de realizare

Sâmbătă, 12 ianuarie 2013 la ora 15:10

Preaiubita Mea fiică, aceasta este perioada pentru următoarea etapă a Planului Meu de a pregăti lumea pentru Noua Eră și Noul Paradis, Împărăția promisă de Mine, Fiul Omului.

Armata Mea trebuie acum să-și strângă rândurile și să se unească în rugăciune pentru că bătălia pentru suflete este tot mai aprigă. Planurile grupului malefic, gândite la scară globală, de a legitimiza războaiele, eutanasierea si avortul, își accelerează mersul.

Planul de distrugere a Bisericii Catolice din interiorul ei este deja în curs de realizare. Acest fapt este cunoscut de cei ce sunt în poziții de putere, dar mai ales de cei din interiorul bisericilor creștine care trec cu vederea păcatul și încearcă să-l legifereze. Voi toți veți suferi îngrozitor. Mâna Tatălui Meu va interveni și va zădărnici planul vostru.

Să se știe că fiecare bărbat și femeie care încearcă să introducă legi care sunt împotriva Voinței lui Dumnezeu va avea parte de o pedeapsă teribilă. Nu numai că ei vor fi nimiciți, ci și propriile lor națiuni vor fi pedepsite.

Tatăl Meu a suportat destul. El nu va mai continua să tolereze asemenea intervenții în cadrul Creației Sale. Pământul se va cutremura și toți oamenii pâna la ultimul o vor simți.

Câtă ticăloșenie există astăzi. Și cu câtă viclenie sunt propagate de către omenire faptele dezgustătoare care-L insultă pe Dumnezeu. Din cauza acestora, oamenii vor avea de-a face cu Mânia Tatălui Meu. Prin rugăciune, multă rugăciune, se poate opri această ticăloșenie. Doar datorită rugăciunilor voastre a fost amânată Intervenția Divinității de a pedepsi omenirea. Însă acum a venit momentul ca să fie șterse de pe fața pământului națiunile ai căror conducători sunt îndrumați de spiritul celui rău.

Dragii Mei discipoli, veți suferi foarte mult atunci când veți fi martori la acte de nesupunere față de Legile lui Dumnezeu. Voi trebuie să continuați a vă ruga pentru a diminua pedepsele Tatălui Meu.

Acum trebuie să organizați în fiecare țară cât mai multe grupuri de rugăciune pentru Cruciada de Rugăciuni. Făcând aceasta veți contracara lucrările grupului malefic.

Răbdarea Mea este infinită dar înainte de A Doua Mea Venire omul va fi pedepsit pentru faptele sale ticăloase. Această pedeapsă a fost amânată de ceva vreme, însă acum Tatăl Meu va permite dezastrele ecologice pentru a purifica sufletele.

Iată o Litanie importantă ce trebuie recitată pentru a diminua pedeapsa Tatălui Meu.

Litania de Rugăciune (4) „Isus către Omenire”: Pentru a diminua pedeapsa dată de Dumnezeu Tatăl

„O, Dumnezeule Preaînalt.
Implorăm îndurare pentru păcatele copiilor Tăi.
Iți mulțumim că ne-ai dat în dar pământul.
Iți mulțumim că ne-ai dat în dar viața.
Prețuim acest dar al vieții.
Ocrotim acest dar al vieții.
Îți mulțumim că ne-ai dat în dar pe Fiul Tău, Isus Cristos.
Îți mulțumim pentru darul răscumpărării.
Slăvim Dumnezeirea Ta.
Ne abandonăm cu totul în fața Ta pentru ca Voia Ta sfântă să se împlinească pe pământ precum în cer.
Îți mulțumim pentru darul Iluminării Conștiinței.
Îți mulțumim pentru promisiunea Vieții Veșnice.
Întâmpinăm cu bucurie Noul Paradis.
Te implorăm să salvezi toate sufletele chiar și pe cele care Îți provoacă suferință și pe cele care sunt pierdute pentru Tine.
Îți mulțumim pentru dragostea ce o arăți tuturor copiilor Tăi.
Îți mulțumim pentru darul profeției.
Îți mulțumim pentru darul rugăciunii.
Te rugăm dăruiește-ne pace și mântuire. Amin”

Fiica Mea, aceasta misiune va deveni tot mai dificilă acum când ura dintre oameni crește tot mai mult și îi dezbină.

Discipolii credincioși lui Dumnezeu vor fi ispitiți să cedeze în fața păcatelor care vor fi mascate sub forma unor legi ale toleranței. Voi trebuie să țineți piept acestor ispite și să nu vă întoarceți spatele Adevărului Învățăturilor Mele. Atunci când veți încredința toate încercările voastre în Mâinile Mele Sfinte, vă va fi mult mai ușor să duceți la îndeplinire această misiune de salvare a sufletelor.

Al vostru Isus

677. Ignoră întrebările ori solicitările care îți sunt adresate cu scopul de a schimba Cuvintele Mele

Duminică, 13 ianuarie 2013 la ora 00:10

Fiica Mea preaiubită, niciodată nu trebuie să uiți Cine este Maestrul tău. Când începi să fi târâtă în toate direcțiile și când disciplolii Mei așează pe umerii tăi poveri enorme, tu trebuie să reziști. Așează-te în Mâinile Mele Cele Sfinte, rămâi singură și cere-Mi să Mă ocup de toate.

Tu trebuie să răspunzi doar Vocii Mele. Orice alt glas care îți comandă să îndeplinești Misiunea Mea Sfântă adaptând-o căilor și interpretărilor lui, trebuie ignorat.

Cei care urmați această Misiune, trebuie să înțelegeți că Sfântul Meu Cuvânt nu poate fi analizat, modificat sau adaptat după alții. Cuvântul Meu este Sfânt. Acceptați cu credință ceea ce spun și fiți entuziasmați. Încercând să găsiți înțelesuri ascunse, senzația, sau căutând după preziceri, Mă ofensați.

Învățați să ascultați Vocea Mea. Lasați-o să vă atingă sufletul și fiți recunoscători că vă ofer acest Dar al Învățăturilor și dorințelor Mele confidențiale. Fac aceasta din compasiune pentru voi și pentru că vă iubesc. Este jignitor pentru Mine să vă îndoiți și să pretindeți să vă dau răspunsurile pe care vreți voi să le auziți.

Fiica Mea, te rog ignoră intrebările și solicitările care îți sunt adresate cu scopul de a schimba Cuvintele Mele sau înțelesul a ceea ce îți spun. Tu nu ai, după cum ți-am mai spus, autoritatea de a face asta. Chiar și atunci când acele suflete duplicitare îți pun întrebări dificile, la care tu nu ai răspuns, rămâi în liniște.

Aceia dintre voi care continuă să Mă judece și să Mă împiedice, contestând și criticând Cuvântul Meu Sfânt, să știe că nu sunt decât doar sărmani păcătoși. Nu faptul că puneți întrebări pentru binele sufletului vostru îl găsesc dezagreabil ci, refuzul vostru de a accepta că Eu, Isus Cristos, aș putea vreodată să comunic lumii așa cum o fac acum.

Dacă luați Cuvântul Meu și-l distorsionați ca să se adapteze vouă, va deveni fără înțeles. Dacă apoi îl veți face bucăți cu scopul de a sfida Misiunea Mea Sfântă de a salva această ultimă generație, veți fi voi aruncați de-o parte.

Planul Meu este puternic acum, în timp ce Eu conduc rapid omenirea pe Calea Adevărului. Cei care se abat din drum și rătăcesc vor fi lăsați în urmă. Nu a mai rămas mult timp pentru salvarea fiecaruia dintre voi. De ce-l irosiți? Fiecare minut este prețios.

Dați-Mi șansa să vă conduc, să vă învăț și să vă salvez. Ascultarea față de Mine, Isus al vostru, este necesară dacă vreți să vă ajut. Numai atunci puteți să ascultați de Mine, dacă-Mi oferiți voința voastră. Dacă faceți acest lucru, nu va mai exista confuzie în sufletul vostru.

Al vostru Isus

678. În ciuda Dumnezeirii Mele sunt scârbit și dezgustat de păcatele omului

Luni, 14 ianuarie 2013 la ora 08:12

Multiubita Mea fiică, timpul pregătirii pentru Marele Avertisment este scurt. Este o perioadă în care, indiferent cât de dureroasă este persecuția, trebuie să ignorați totul în afară de Sfântul Meu Cuvânt.

Pe măsură ce încep pregătirile, nimeni să nu vă oprească, iubiții Mei credincioși, pregătiți-vă sufletele și rugați-vă pentru aceia care vor muri în păcat de moarte în timpul Marelui Avertisment.

Voi, cei ce Mă urmați și slujitorii Mei sfințiți, veți îndura acum durerea pe care o simt Eu când îi privesc pe sărmanii păcătoși. În ciuda Dumnezeirii Mele mă simt scârbit și dezgustat de păcatele omului, care se derulează prin fața Ochilor Mei.

Aroganța lor, insolența și mândria demonstrate de acești păcătoși reflectă întocmai trăsăturile satanei și ale demonilor săi. Aceste spirite malefice au devorat sufletele copiilor lui Dumnezeu, astfel încât ele nu mai seamănă cu sufletele copiilor care erau odată, la prima suflare a vieții.

Atât de plini sunt de mândrie și convinși că nu pot fi învinși încât ei nu mai pot permite Spiritului lui Dumnezeu să le atingă sufletele. De aceea ei au nevoie de rugăciunile voastre.

Vă binecuvântez cu Harul de a salva aceste suflete și trebuie, de dragul Meu, să Mă ajutați să le ajut.

Nemulțumit fiind în cursa lui pentru a-și satisface poftele prin care își hrănește dorințele trupești, omul simte că trebuie să se amestece în Creația Mea. El face pași , prin care încearcă, nu doar să copieze puterea lui Dumnezeu, când vine vorba de crearea și luarea vieților omenești, dar el crede că are puterea să înlocuiască existența lui Dumnezeu. El crede acum în propria divinitate, care nu este altceva decât o minciună plasată în sufletul său de satana, căruia i-a jurat credință.

Acești pași pe care îi face omul acum trec peste limite impuse de Dumnezeu. Acum când Bisericile Domnului vor fi asediate de spiritul răului, prin inamici și impostori, pedeapsa va coborî în cele din urmă asupra pământului.

Puterea Tatălui Meu se va manifesta și pedeapsa Sa va fi severă. Va înspăimânta până și pe cel mai arogant păcătos, care nu se va îndoi a cui Putere s-a abătut asupra pământului. Tatăl Meu va face aceasta pentru a scăpa pământul de răutate, permițând, în același timp, creșterea armatei Sale de credincioși loiali, care vor ajuta la salvarea sufletelor.

Păcatul a dăunat pământului pe care călcați și aceasta se poate vedea în boli, poluare și corupția din guvernele voastre. Murdăria păcatului acoperă pământul, astfel încât el a devenit un lucru dezgustător și rău în Ochii Tatălui Meu. El, care a creat lumea ca pe un loc în care să Își poată hrăni familia, este foarte îndurerat.

Tatăl Meu este de asmenea mâniat și balanța dreptății s-a înclinat acum. Pedeapsa lui nu poate fi oprită, căci a devenit necesară.

Ajutați-i pe frații și surorile voastre, în special pe aceia care au creat legi ce se opun celor create de Dumnezeu, Cel Preaînalt. Voi trebuie să faceți aceasta prin Cruciada de Rugăciune. Fiți puternici, plini de speranță și nu vă temeți de nimic, dacă Mă iubiți.

Al vostru Isus

679. Vă rog primiți acest nou dar al vindecării pe care vi-l dau acum

Marți, 15 ianuarie 2013 la ora 22:50

Preaiubita Mea fiică, întrucât această Misiune continuă să crească și să se extindă în jurul lumii, va fi binecuvântată, din compasiunea Mea, cu noi minuni ce vor fi dăruite celor care suferă cumplit. Așa cum am venit prima dată, Milostivirea Mea se va extinde asupra sufletelor care au nevoie de Ajutorul Meu.

Aceștia sunt cei care vor fi lipsiți de credință și afectați de o suferință fizică teribilă . Voi alina suferința celor care vor veni la Mine. Voi face asta pentru ca în a lor suflete să aprind credința, dar vor putea fi vindecați doar prin Puterea Duhului Sfânt.

Aduceți-Mi suferințele voastre. Aduceți-Mi îngrijorările voastre. Aduceți-Mi durerile voastre. Veniți la Mine, prin rugăciunile voastre, iar Eu voi asculta. Aș vrea să vă iau pe toți în Sfintele Mele Brațe și să vă ocrotesc.

Vă rog primiți acest nou Dar al Vindecării pe care vi-l dau acum. Este în forma unei rugăciuni a Cruciadei și vă va vindeca mintea, trupul și sufletul.

Prin această rugăciune, vă predau prețiosul Dar al Vindecării. Recitând-o veți ști că această cerere de ajutor se va pogorî asupra voastră, iar aceia pe care îi includeți în rugăciune, vor primi mari daruri din Cer. Prin urmare, aceasta aduce o protecție specială pentru reînnoirea celor rătăciți, care sunt nesiguri de credința lor și a celor care simt un sentiment de osteneală. Aceștia ar putea suferi de îndoieli. Ar putea suferi de boli fizice ce le distrug capacitatea de a-Mi permite să le aduc pace, iubire și alinare.

Ca să primiți această binecuvântare pentru vindecare vă rog recitați această Rugăciune a Cruciadei.

Rugăciunea (94) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru vindecarea minții, a trupului și a sufletului

„O Isuse drag, mă prosternez înaintea Ta ostenit, bolnav, în suferință și cu dorul de a-Ți auzi Glasul. Lasă-mă să fiu atins de Prezența Ta Divină, astfel încât Lumina Ta Dumnezeiască să inunde mintea, trupul și sufletul meu. Am încredere în Milostivirea Ta. Îți încredințez toată durerea și suferința mea și Te rog să-mi dăruiești harul de a mă încrede în Tine, ca Tu să mă poți vindeca de această durere și întunecime, astfel încât să pot deveni din nou întreg, să urmez Calea Adevărului și să Te las să mă conduci la viața din Noul Paradis. Amin.”

Întâi trebuie să vă îngrijoreze credința voastră. Apoi, prin harul Milostivirii Mele, voi răspunde cererilor voastre de vindecare, conform Voinței Mele Sfinte.

Preaiubitul vostru Isus

680. Vor încerca să facă tot ce le stă în putință ca să vă submineze grupurile de rugăciune

Joi, 17 ianuarie 2013 la ora 23:17

Preaiubita Mea fiică, Focul Sfântului Duh și-a intensificat puterea în mijlocul Grupurilor Mele de Rugăciune iar acum acestea se vor extinde în întreaga lume și se vor multiplica de o mie de ori. Harurile, ce le-au fost acordate acestor Grupuri, le vor ajuta să se organizeze repede și să crească la număr așa cum Eu am și intenționat.

Focul Adevărului cuprinde acum pământul și în același timp se lasă peste pământ întunericul care se întinde ca o ceață groasă. Cel rău, împreună cu demonii săi, vor chinui cât mai mulți oameni cu putință pentru a-i îndepărta pe aceștia de Mine. Eu nu îi pot îngădui să facă aceasta.

Durerea de a fi separat de aceste sărmane suflete, care cedează de bună voie în fața minciunilor cu care îi hrănește satana, este aproape de nesuportat pentru Mine. Cu toate acestea, nimic nu poate opri Cuvântul lui Dumnezeu, deși poate multora dintre voi nu li se pare că este așa.

Prin Puterea Mea voi sădi dragostea în toate acele sufletele care vor răspunde chemării Mele la rugăciune. Când își abandonează Mie voința lor liberă, Eu pot atunci să întreprind tot ceea ce este necesar pentru a le atrage spre Dragostea lui Dumnezeu. Această dragoste lipsește din viața lor de ceva vreme. Atunci, aceste suflete își vor da seama de golul pe care l-au simțit în interiorul lor înainte ca Eu să le fi dat această mângâiere sufletească. Această mângâiere este liniștea sufletească care poate veni doar de la Mine.

Veniți la Mine iar Eu vă voi ajuta să vedeți tot ceea ce contează cu adevărat. Ascultați-Mi Vocea acum când Eu adun la un loc toate popoarele ca o familie a Mea pentru ca să vă pregătesc pentru noua voastră viață, acolo unde moartea nu va mai exista. În Noul Meu Paradis, nici moartea trupului și nici cea a sufletului nu pot exista. Moartea se va fi terminat. Noul Meu Paradis este pregătit, dar în el trebuie să intre toate sufletele care sunt astăzi în viață în lume. Aceasta este marea Mea dorință.

Discipoli ai Mei, vă spun vouă acum că trebuie să vă pregătiți pentru groaznicele încercări la care veți fi supuși din cauză că ați răspuns chemării Mele. Vor încerca să facă tot ce le stă în putință ca să vă submineze grupurile de rugăciune. Mulți preoți, de exemplu, vor încerca să le oprească activitatea. Vi se va spune să nu le frecventați. Vi se va spune că aceste grupuri de rugăciune nu au dreptul să-și desfășoare activitatea. Vi se va spune că Rugăciunile Mele vin de la spiritul celui rău. Vi se vor prezenta tot felul de motive, toate având menirea de a împiedica Lucrarea Mea să se împlinească.

Vă îndemn să lucrați toți împreună în pace și armonie. Să nu permiteți ca diferențele de opinie să oprească această lucrare. În această perioadă satana va încerca să provoace dezbinare între voi toți pentru a împiedica răspândirea Cruciadei de Rugăciune în toată lumea, așa cum am cerut Eu.

Grupurile de Rugăciune „Isus către omenire” trebuie să fie înființate pretutindeni. Ele vor fi indispensabile în formarea și coordonarea rămășiței armatei Mele pe pământ. Trebuie să lucrați îndeaproape, în iubire și armonie, și să țineți legătura cu fiica Mea, Maria. Am instruit-o să vă ajute prin îndrumare, acolo unde este posibil. I-am trimis un grup de oameni care vor coordona aceste grupuri de rugăciune în diferitele regiuni ale globului. Fiecare dintre voi trebuie să se concentreze asupra propriei sale regiuni unde trăiește și apoi să formați o legătură unii cu ceilalți. Maria va fi învățată de către Mine despre modalitatea de administrare a acestor grupuri precum și asupra structurii pe care o cer.

Voi binecuvânta fiecare Grup de Rugăciune, când vor fi de acord să-Mi urmeze Îndrumarea. Am nevoie să se implice și persoane din cler și să fie folosite cărți de rugăciuni. Maria vă va da de știre în curând ceea ce se așteaptă de la aceste grupuri.

Pregătiți-vă pentru această Misiune globală pentru că nu va mai fi alta ca ea. Aceasta este cea din urmă Misiune de a salva suflete și fiecare pas ce trebuie făcut este dictat de către Mine, Isus Cristos. Așadar vă rog să vă puneți toată încrederea în Mine. Bucurați-vă pentru că sunteți binecuvântați fiindu-vă dat să jucați acest rol în aceste timpuri care sunt cele mai importante din istoria omenirii. Din acest motiv, veți primi nenumărate daruri de la Mine căci am nevoie de ajutorul vostru pentru a salva suflete.

Permiteți-Mi să vă dau Binecuvântarea pentru Protejarea Grupurilor Cruciadei de Rugăciune „Isus către omenire” din fiecare loc de pe pământ, de îndată ce acestea vor fi înființate.

Dragostea și Binecuvântarea Mea, Iubiții Mei discipoli, în momentul de față voi Îmi aduceți pace, iubire și mângâiere.

Iubitul vostru Isus

681. Desființarea tuturor semnelor care amintesc de Fiul Meu va însemna începutul sfârșitului

Vineri, 18 ianuarie 2013 la ora 19:30

Copiii mei, vremurile s-au întors pentru că păcatul continuă să se întindă peste tot. Deoarece păcatul va deveni acceptabil în inimile oamenilor, pământul va geme în agonie sub apăsarea întunericului.

Războiul mondial este orchestrat acum și în curând el va arăta urâțenia din inima liderilor mondiali, care sunt toți uniți ca printr-un cordon ombilical. Unul îl alimentează pe altul, însă în curând nici unul nu va rămâne lider în țara sa pentru că nu vor răspunde decât unui singur stăpân, anticristul.

Pentru mulți lumea poate părea la fel, însă nu este așa. Din cauza răului adus de către demonii încarnați care umblă pe coridoarele puterii, toată omenirea va suferi. Puterea deținută de către acești lideri sclavi ai răului, va face să dispară drepturile civile. Semnele se pot vedea deja. Curând drepturile civile vor fi abolite și voi va trebui să vă încredeți în Fiul Meu și să vă abandonați Lui, pentru a putea să rezistați în fața nedreptăților la care va trebui să fiți martori.

Desființarea tuturor semnelor care amintesc de Fiul Meu va însemna începutul sfârșitului. Odată ce aceasta se va întâmpla, veți ști că timpul pentru A Doua Venire este aproape.

Trebuie să vă păstrați în rugăciune, copilași, și să continuați să recitați Cruciada de Rugăciuni, pentru că ele sunt foarte puternice și vor ajuta la diminuarea suferințelor care sunt planificate de către grupul răului.

Pământul se va cutremura în locurile unde își au sediul acești lideri influențați de demoni. Mâna Dumnezeului cel Preaînalt va lovi pământul, însă mulți dintre cei care duc vieți în păcat pot fi salvați prin rugăciunile voastre.

Influența celui rău se poate simți acum în sânul Bisericii și printre cei care proclamă Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. Ei sunt primele ținte ale celui rău și ale lui anticrist, care nu se va opri din acțiunile sale de distrugere a tuturor Bisericilor Creștine.

Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă pentru ca armata lui Dumnezeu să rămână calmă și în pace. Veți deveni puternici doar când vă încredeți complet în Fiul Meu cedându-i Lui voința voastră liberă. Atunci veți putea să rezistați acestor încercări.

Preaiubita voastră
Mamă Maica Salvării

682. Devorați atât de ușor acele cuvinte false prezentate de către cei care mint

Vineri, 18 ianuarie 2013 la ora 20:15

Mult iubita Mea fiică, cât de ușor este ca Glasul Meu Mea să fie sufocat de țipetele profeților falși, care infiltrează lumea în această perioadă.

Cât de nesăbuiți sunt aceia dintre voi, incluzând și discipolii Mei credincioși, care sunt atât de dornici (înfometați)de iubirea Mea, încât devorați acele cuvinte false prezentate de către cei ce mint.

Nu știți că Eu trasmit Cuvântul Meu, însă doar câtorva suflete? Nu v-am spus Eu că ale Mele Cuvinte date vouă acum, sunt ultimele de acest fel? Atunci de ce căutați voi cu nerăbdare cuvintele profeților noi care pretind că vorbesc în numele Meu? Dorința lor este de a găsi atenție și glorie. Ce fac ei, este să hrănească turma Mea cu o alternativă slabă, plină de cuvinte fără substanță. Multe din aceste sărmane suflete nu doresc rău, mulți fiind mânați de devoțiunea lor pentru Mine dorind să împărtășească iubirea Lui Dumnezeu. Dar îi sfătuiesc să nu facă așa, pentru că Eu nu le voi dezvălui Sfântul Meu Cuvânt, sau detaliile Sfântului Meu Plan. Din nefericire, alții sunt influențați de spiritul răului cu scopul de a se sustrage de la Sfântul Meu Cuvânt.

Multe voci care aparțin profeților falși atrag atenția multora, iar Galsul Meu Adevărat este aruncat la o parte. Pentru cei care caută Glasul Meu, și au fost martori la cuvintele multor profeți auto proclamați, trebuie să Mă ascultați acum.

Există suflete alese prin care Eu am comunicat de-a lungul deceniilor. Încă mai comunic cu ei. De la începutul acestei Misiuni, nu am dat nici unui singur suflet permisiunea de a proclama Cuvântul Meu în public în acest timp, cu excepția acelor preaiubite suflete alese care au lucrat pentru Mine de-a lungul anilor.

Cum să Îmi ridic Vocea ca voi să mă auziți? Ce este ceea ce voi căutați? Este Adevărul? Este senzație? Este poezie – care vă aduce aminte cum ar trebui să apară pe hârtie Cuvântul Meu ? Atunci de ce, dintre toți profeții care spun că vorbesc în numele Meu, voi Mă refuzați pe Mine care vă vorbesc prin aceste Mesaje?

O, cât sunteți voi de înșelați. Cum sunteți voi atrași departe de Brațele Mele iubitoare. O, cum sunteți seduși să ascultați cuvinte dulci ce nu au nici o legătură cu Adevăratul Meu Cuvânt.

Va sosi timpul când veți fi rușinați de cruzimea voastră, de respingerea amarnică a Sfântului Meu Cuvânt, de refuzul vostru încăpățânat născut din păcatul mândriei de a îmbrățișa Cuvântul Meu Sacru în acest timp, pentru că a sosit timpul ca Adevărul să fie dezvăluit omenirii, de dragul sufletelor voastre și a sufletelor fiecărui bărbat, femeie și copil.

Eu am promis lumii că Adevărul va fi revelat în acest timp, și totuși atât de mulți sunt surzi și orbi la Cuvântul Lui Dumnezeu. Vă rog să reflectați la misiunea voastră de a ajunge la Milostivirea Mea, la Cuvântul Meu și la Promisiunea Mea. Apoi trebuie să Mă implorați pentru a vă ghida și a vă da claritatea minții, ca voi să Mă vedeți, să Mă auziți, să aveți încredere în Mine și finalmente să vă predați total dorinței Mele de a vă salva sufletul. Nu trebuie să pierdeți timp reflectând, sau lăsându-vă conduși în rătăcire, căci Eu am nevoie de voi.

Al vostru Isus

683. Sfânta Fecioară: Trebuie să luptați împotriva fiecărei legi și a fiecărui argument care promovează avortul

Sâmbătă, 19 ianuarie 2013 la ora 20:45

Copila Mea, când faptele celui rău iau amploare, în sensul că națiunile tind să introducă avortul, Duhul Sfânt coboară asupra copiilor lui Dumnezeu, astfel încât ei să aibă curajul să riposteze.

Avortul este cel mai grav păcat în Ochii Tatălui Meu. Nici un motiv nu poate fi prezentat în fața Lui, pentru a justifica această faptă josnică împotriva Creației lui Dumnezeu. Avortul este un afront față de Sfânta Creație a umanității și atrage cu sine o pedeapsă groaznică.

Indiferent ce argument va fi adus cu scopul de a justifica acest fapt în țările voastre, nimic nu îl va face acceptabil în fața lui Dumnezeu. Nimeni nu are dreptul să interfereze cu Darul Vieții, creată de Dumnezeu, Creatorul a tot ceea ce există.

Multe suflete sărmane cred că arată compasiune atunci când tolerează avortul, însă ceea ce fac ele defapt este să tolereze crima, care este un păcat grav. Trebuie să luptați împotriva fiecărei legi și a fiecărui argument care promovează avortul și să protejați viața copiilor lui Dumnezeu în pântecul mamelor lor. Nu trebuie să vă fie teamă niciodată, atunci când proclamați sacralitatea vieții.

Rugați-vă, rugați-vă,rugați-vă pentru acele suflete care nu pot să accepte importanța vieții și Actul Sfânt al Creației lui Dumnezeu. Aceste suflete au nevoie de rugăciunile și răbdarea voastră. Arătați-le că nu le veți accepta cererile de a vă convinge să tolerați uciderea unui copil nenăscut al lui Dumnezeu.

Mama voastră preaiubită
Mama Mântuirii

684. Misiunea profeților adevărați este cea care stârnește indignare

Duminică, 20 ianuarie 2013 la ora 10:10

Preaiubita Mea fiică, dorința Mea cea mai mare este să văd că și necredincioșii citesc Preasfântul Meu Cuvânt. Chiar dacă ar fi și numai pentru câteva minute, vor fi apoi tentați să revină la scrierile Mele iar și iar.

Deoarece satana înșeală lumea făcând să se creadă că el nu există sau că demonii lui, îngerii căzuți, nu cutreieră lumea liberi căutând refugiu în inimile și trupurile oamenilor, el este necunoscut de către necredincioși. Numai atunci când va accepta existența în lume a răului, omul își va deschide cu adevărat mintea pentru a accepta Existența lui Dumnezeu.

Când spiritele rele umblă prin lume, ele caută locuri prin care să intre într-un suflet cu ușurință. Odată ce au intrat în acel suflet este foarte greu sa scapi de ele. Se agață de acele biete suflete care nu au credință sau nu se încred în Dumnezeu. Tot la fel îi ataca și pe discipolii Mei și numai rugăciunile lor le pot oferi protecție. Când un profet a fost trimis în lume, satana și demonii lui nu se opresc de la nimic pentru a lupta împotriva Harului Profeției care i s-a dat acelui profet.

Tu, fiica Mea, ești înconjurată de atacuri ale satanei. Ele se pot manifesta în diverse moduri. De asemenea, vor fi chinuiți și cei care răspund la Mesajele Mele. Prima dată, în inima lor vor fi plantate îndoieli de către spiritul răului care apoi va crea frământare în acel suflet. Aceasta îl va conduce la întrebări și la contestarea mesajelor Mele, până când îndoielile lor se transformă în ură.

Multe suflete cu care te asociezi vor fi, în mod constant și fără a fi conștiente de asta, tentate să te trădeze. Unii oameni străini vor apare și vor pretinde că și ei sunt profeți. Unele dintre aceste suflete, care au venit la tine încă de la începutul acestei Misiuni cu pretenția că și ei sunt profeți ai Mei cu haruri speciale date de către Mine, te-au mințit și sunt cei mai mari inamici ai tăi. Ei sunt infestați de spiritul răului și din păcate mulți nu își dau seama de asta. Acei slujitori sfințiti ai Mei în care te-ai încrezut și care te-au trădat, au fost și ei opriți din a-și face datoria față de Mine, de către spiritul geloziei.

Sunt foarte puțini oameni de încredere care să lucreze cu profeții Mei, și de aceea profeții adevărați trebuie să lucreze în singuratate, cu numai câțiva oameni în care se pot încrede. Voi, discipolii Mei, nu trebuie să vă simțiți niciodată răniți sau jigniți dacă nu îi voi permite profetului Meu să vă întâlnească sau să participe la evenimente publice.

Fiind profetul timpurilor din urmă, nu pot să permit diversiuni în jurul său. Eu am nevoie de tot timpul și devoțiunea Mariei, profetul Meu. Voi fi chiar Eu, Isus Cristos, cel care vă va ghida în rugăciunile voastre și în crearea Grupurilor de Rugăciune. Niciodată să nu subestimați spiritul răului, care creează între voi îndoieli și discuții, ca și tentația de a vă îndepărta de această muncă.

Recunoașteți care sunt motivele: cel mai mare război al satanei este dus în aceste timpuri. Misiunea profeților adevărați este cea care stârnește indignare. Eu, Isus Cristos, sunt Cel care conduce bătălia împotriva celui rău, și Eu sunt Cel care o va câștiga.

Preaiubitul vostru Isus

685. Acești oameni vor distruge Bisericile Mele și puține vor avea voie să ofere Jertfele zilnice

Duminică, 20 ianuarie 2013 la ora 17:50

Multiubita Mea fiică, doresc ca discipolii Mei să întâmpine schimbările care îi așteaptă fără teamă. Prin aceste schimbări omul va fi purificat.

Actele malefice, cum sunt războiul și abolirea drepturilor voastre, menite să controleze felul în care sunt guvernate țările voastre, vor avea loc în curând. Dacă această ultimă bătălie între Împărăția Tatălui Meu pe de o parte și diavol și duhurile răului pe de altă parte nu ar avea loc, răul nu ar putea fi distrus.

Se vor face în mod constant încercări de preluare a monedelor naționale și a accesului vostru personal la bani. Dar rugăciunile voastre îi pot opri pe acești lideri răuvoitori să își pună în aplicare această încercare de a vă face sclavi. Acești oameni vor distruge Bisericile Mele și puține vor avea voie să ofere Sacrificiile zilnice. Totuși, vor fi câteva care vor rămâne în picioare datorită Harului lui Dumnezeu.

Ei vor persecuta Biserica și vor cauza o mare dezbinare între liderii Bisericilor Creștine și totuși vor fi preoți și clerici care vor rămâne în picioare pentru că vor refuza să se supună presiunilor.

Ei vor încerca să oprească Sacramentele Botezului, ale Sfintei Împărtășanii și ale Spovedeniei și totuși, acești slujitori sfințiți credincioși și curajoși vor continua să Mă slujească.

Țineți minte, rugăciunile voastre vor dilua impactul și severitatea acestor încercări. Când sufletele Mele alese se roagă pentru aceste acte de Milă în special, voi răspunde chemărilor lor.

Al vostru Isus

686. Timpul Meu care este întrepătruns cu Voia Divină a Tatălui Meu, este imediat asupra voastră

Luni, 21 ianuarie 2013 la ora 15:50

Draga Mea fiică, Timpul Meu pe pământ părea să se fi terminat la Crucificarea Mea, dar acela a fost doar începutul.

Timpul Meu, care este întrepătruns cu Voia Divină a Tatălui Meu, este imediat asupra voastră, finalmente, Eu voi veni din nou să cuprind omenirea în Inima Mea Sfântă.

S-au realizat multe, nu numai de către voi, mult iubiții Mei discipoli, dar și de Credința Bisericii Mele, în opoziție cu persecuția impusă asupra Corpului Meu de pe pământ de către guverne seculare.

Cât de mult îi Iubesc pe discipolii Mei loiali. Câtă alinare Îmi aduc, datorită fermității și loialității credinței lor. Spiritul Sfânt este ofensiv în această perioadă și a fost revărsat asupra omenirii ca o plasă, pentru a fi antidotul spiritului rău existent în inimile oamenilor.

Dacă voi, discipolii Mei, ați vedea așa cum văd Eu aceste spirite rele care circulă pe pământ căutând o casă, ați muri de frică. Ei caută refugiu în sufletul și în casele oamenilor. Suflete care nu Mă iubesc, care îl refuză pe Dumnezeu și care urmăresc învățături false răspândite de satana, inclusiv organizațiile new age – care pozează ca și organizații religioase și spirituale – se lasă fără apărare în fața acestor spirite. Multe din aceste suflete s-ar simți insultate dacă li s-ar spune că sunt purtători ai acestor spirite malefice. Ei nu ar crede, chiar dacă ar arăta semne de adâncă tulburare sufletească.

Aceste spirite, care sunt multe, Mi se arată când se zvârcolesc în întuneric în fața Mea. Îi văd batjocorind și scuipându-Mă din gurile lor necurate. Când sunt prezenți în copiii lui Dumnezeu, ei transformă persoana în care au intrat, chiar dacă încet, la început. Cu timpul aceste sărmane suflete vor scuipa obscenități împotriva lui Dumnezeu și a Legilor date de El. Ei vor promova fapte necurate și vor depune mari eforturi pentru a seduce și alte suflete în făptuirea păcatelor. Odată ce crește viteza infestării lor, Spiritul Sfânt, care este prezent în inima discipolilor Mei, va iniția o mare bătălie ca să ajute la eradicarea acestui rău. De asta este așa importantă rugăciunea. Rugăciunile voastre oferite pentru a opri răspândirea legilor rele, care Îl jignesc pe Dumnezeu, vor fi auzite și se va acționa în baza lor.

Vă rog continuați să recitați Cruciada (87) pentru a proteja națiunea voastră de cel rău, astfel încât faptele rele de persecutare să fie atenuate.

Al vostru Isus

687. Prin darul Duhului Sfânt veți profeți în numele meu cel sfânt în întreaga lume

Marți, 22 ianuarie 2013 la ora 10:24

Preaiubita Mea fiică, Lumina Mea va străluci acum peste acele națiuni care nu au fost învățate despre Adevăr.

Acolo unde nu este nici o mențiune referitoare la Dumnezeu, Prezența Mea Divină va umple acum fiecare colțișor al acelor națiuni care nu Mă onorează pe Mine deși știu cine sunt Eu. Valul întunericului va fi ridicat și în sfârșit, aceste suflete flămânde vor bea Duhul Meu Sfânt și vor devora Cuvântul Meu Sfânt. După tot acest timp, prin răspândirea Grupurilor mele de Rugăciune, lor li se va da Adevărul.

Mă refer la acele națiuni unde bisericile voastre zac pustii, unde Sacramentele sunt foarte rar disponibile și unde nu se mai celebrează Liturghia zilnică. Depinde de voi, iubiții Mei discipoli, să răspândiți Sfântul Meu Cuvânt, astfel ca sufletele întunecate și cei care nu știu nimic despre Mine să fie luminați și încurajați cu blândețe să vină la Mine.

Va binecuvântez, și prin puterea Iubirii Mele profunde pentru fiecare dintre voi, voi mări cu mult rândurile voastre. Grupurile Mele de Rugăciune se vor forma în fiecare țară, și prin Darul Duhului Sfânt veți profeți în toată lumea în Numele Meu cel Sfânt.

Amintiți-le tuturor Învățăturile Mele. Amintiți sufletelor să citească Sfânta Scriptură, unul dintre cele mai mari daruri pe care le-ați primit de la Tatăl Meu. Recitați Rugăciunile Mele; citiți mesajele Mele mărețe și rugați-vă să puteți atinge chiar și cele mai împietrite inimi.

Vă voi da multe haruri și vă voi instrui la fiecare pas pe care îl faceți pe Calea Adevărului.

Isus al vostru

688. Fecioara Maria: Prin puterea rugăciunii milostivirea Fiului Meu se va răspândi în întreaga lume

Miercuri, 23 ianuarie 2013 la ora 16:05

Copiii mei, trebuie să vă străduiți a dedica cel puțin cincisprezece minute în fiecare zi pentru recitarea Rugăciunilor din Cruciadă, acest lucru fiind foarte important.

Trebuie să găsiți timpul necesar pentru a spune aceste rugăciuni deoarece ele diminuează deja multe tragedii ce au loc în lume și care sunt cauzate de acei oameni haíni ce comit fapte rele.

Nu trebuie să uitați niciodată puterea rugăciunii sau faptul că, prin mijlocirea Mea Eu vă pot ajuta în lupta ce o duceți ca să vă păstrați Credința.

Mulți dintre voi sunteți ocupați cu alte lucruri ce fac parte din viața voastră, dar trebuie să depuneți toate eforturile ca să-I aduceți laudă Fiului meu. Rugăciunea poate fi dificilă pentru mulți.

Este poate dificil să vă rugați în particular, iar cei care nu pot vedea Chipul desăvârșit și frumos al Fiului meu Isus Cristos, ușor pot fi distrași.

Rugăciunea (95) a Cruciadei de Rugăciune: Spre a primi ajutor în găsirea timpului pentru rugăciune

„O Mamă a Mântuirii, vino în ajutorul meu, acum când îmi este atât de greu să-mi găsesc timp pentru rugăciune. Ajută-mă să-I ofer Fiului tău preaiubit, Isus Cristos, timpul ce I se cuvine, pentru ca să-I arăt cât de mult Îl iubesc. Binecuvântată Mamă a Mântuirii, eu îți cer să alegi pentru mine harurile de care am nevoie și să-L rogi pe Fiul tău drag pentru fiecare har și privilegiu, pentru ca El să mă poată învălui în adâncul Inimii Sale Preasfinte. Amin.”

Copii, pentru a urma Calea Adevărului, tot ceea ce trebuie să faceți este să dați rugăciunii timpul cuvenit. Prin puterea rugăciunii, Milostivirea Fiului meu se va răspândi în întreaga lume. Prin recitarea Rugăciunilor Cruciadei , Isus va putea să ducă la îndeplinire Legământul de salvare a lumii.

Mama voastră preaiubită
Mamă a Mântuirii

689. Îi îndemn pe discipolii Mei să le reamintească oamenilor despre importanța de a citi Sfânta Scriptură

Miercuri, 23 ianuarie 2013 la ora 16:40

Multiubita Mea fiică, Sunt bucuros și mulțumit datorită dragostei pe care discipolii Mei o au în inimile lor pentru Mine.

Cerul se bucură de rapiditatea cu care Mesajele Mele Divine și Rugăciunile sunt răspândite în toată lumea. Acesta este timpul, demult prezis, când Sfânta Mea Evanghelie va fi predicată pretutindeni în lume.

Eu îi îndemn pe discipolii Mei să le reamintească oamenilor despre importanța citirii Sfintei Scripturi, Cuvântul făcut cunoscut prin Voința Tatălui Meu.

Astăzi Cuvântul Meu este rostit, încă o dată, pentru a imprima în mințile oamenilor importanța Învățăturilor Mele. Refuzul de a accepta Cuvântul lui Dumnezeu duce la moartea sufletului.

Fiecare om de pe pământ s-a născut cu voință liberă. Fiecărui om, dăruit cu viață de către Tatăl Meu, i-a fost dat Sacramentul Botezului, dar nu toți copiii lui Dumnezeu au primit acces la acest Dar important, care curățește sufletul și îl scapă de demoni.

Fiecare om s-a născut având dreptul să primească Adevărul Învățăturilor Mele, dar nu fiecăruia i s-a dat Adevărul. În locul său, au fost inoculate false religii în sufletele inocenților. Aceasta a dus la ură a unora împotriva celorlalți, pentru că minciunile create și răspândite de aceste false religii au pus stăpânire pe inimile oamenilor.

Adevărul este că Al Meu Cuvânt Sfânt este hrana sufletului. Fără el sufletul se ofilește. Când este golit de pacea pe care Dragostea Mea i-o aduce, sufletul caută mângâierea în lucrurile lumești, care în cele din urmă îl golesc de toată mângâierea.

Acum, când Cuvântul Meu Sfânt se aprinde în inimile oamenilor istoviți, Dragostea Mea se va răspândi când Adevărul va fi dat umanității. Această Dragoste va atrage sufletele flămânde și astfel Planul Meu de Salvare va continua. Voi folosi toate mijloacele, cu ajutorul sufletelor umile – care Mă iubesc cu adevărat – pentru a salva întreaga rasă umană. Nu contează ce dumnezeu idolatrizează ei, pentru că foarte curând li se va revela Adevărul. Atunci ei nu vor mai dori nimic altceva decât Prezența Mea Glorioasă.

Al vostru Isus

690. Prin puterea grupurilor cruciadei mele de rugăciune, Eu voi atenua mult din suferința prezisă

Vineri, 25 ianuarie 2013 la ora 20:00

Fiica Mea preaiubită, doresc să instruiesc Grupurile Cruciadei Mele de Rugăciune pentru a fi vigilente atunci când se vor înființa, în națiunile lor. Trebuie să păstreze apa sfințită în preajmă, să aibă un Crucifix al Meu și să recite această Rugăciune specială a Cruciadei pentru Binecuvântarea și Protecția Grupului Cruciadei de Rugăciune.

Rugăciunea (96) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru Binecuvântarea și Protejarea Grupului nostru al Cruciadei de Rugăciune

„O, Isuse drag, Te rugăm binecuvântează și protejează Grupul Tău al Cruciadei de Rugăciune, ca să devenim invulnerabili la atacurile nelegiuite ale celui rău și ale oricăror spirite malefice care ne-ar putea frânge de la Misiunea Sfântă de salvare a sufletelor. Fie ca noi să rămânem loiali și puternici, perseverând pentru a păstra în fața lumii Numele Tău cel Sfânt și niciodată să nu șovăim în strădania de a răspândi Adevărul Sfântului Tău Cuvânt. Amin.”

Vă rog să recitați această rugăciune, înainte și după fiecare întâlnire de rugăciune.

Trebuie să vă instruiesc pe voi, iubiții Mei discipoli, și pentru a asigura faptul că rugăciunea formează baza fiecărei întâlniri de rugăciune. Nu doresc să meditați negativitatea sau să creați teamă printre voi, întrucât tot ce aduc Eu este Iubire și Milostivire.

Mesajele Mele sunt pline de speranță, iar Eu, prin puterea Grupurilor Cruciadei Mele de Rugăciune, voi atenua mult din suferința prezisă. Scopul acestei Misiuni este de a salva sufletele. El nu a fost niciodată altul. Mesajele Mele sunt date pentru a vă lămuri, a vă avertiza despre pericolele care vă amenință credința, și a vă pregăti pentru Noul Meu Paradis.

Mergeți acum în pace. Voi acoperi fiecare Grup al Cruciadei de Rugăciune cu Abundența Harurilor Mele, inclusiv cu Darul Discernământului.

Al vostru Isus

691. Vor suspina adânc, atunci când vor realiza că au un viitor, unde moartea nu există

Vineri, 25 ianuarie 2013 la ora 21:20

Preaiubita Mea fiică, Puterea Mea crește în inimile oamenilor acum, prin Puterea Duhului Sfânt. Chiar și sufletele reci și distante se vor converti, prin Darul pe care l-am revărsat peste omenire, datorită răspunsului vostru generos, la Chemarea Mea din Cer.

Nici o națiune nu va rata acceptarea Puterii Duhului Sfânt; nici o piatră nu va fi lăsată neîntoarsă; nici un preot ce a cunoscut Mesajele Mele nu le va ignora; nici un preaiubit discipol al Meu nu va rămâne neatins de noutățile pe care le aduc. Chiar și cei care Mă resping, se vor întoarce a doua oară, pentru a auzi Cuvântul Meu, deoarece Duhul Meu le atinge inimile.

Bucurați-vă, pentru că sunt doar doi ani de când Misiunea Mea a început și Cuvântul Meu este citit în peste două sute de țări, în aproape patruzeci de limbi. Voi continua să răspândesc Mesajele Mele, în fiecare limbă; printre bogați și săraci; printre atei și printre slujitorii Mei sfințiți.

Nu fac diferență între persoana care nu crede în Dumnezeu și cei care Mi s-au consacrat Mie, Isus al lor. Fiecare suflet este la fel de important pentru Mine, la fel ca și cei care îmi fac rău; cei care Mă trădează; cei ce Mă fac să plâng; cei care Mă asaltează; Mă răstignesc și Mă urăsc – Eu îi iubesc pe toți. De aceea, sunt răbdător. Știu că atunci când se vor scufunda în Adevăr, vor veni la Mine. Vor suspina adânc, atunci când vor realiza că au un viitor, unde moartea nu există.

Aceasta este Promisiunea Mea și atunci când sunteți îngrijorați, biciuiți, abuzați și făcuți să păreți niște nebuni, acesta este singurul lucru asupra căruia trebuie să vă concentrați. Acest Nou Paradis este pentru voi toți. Atunci când luptați pentru salvarea sufletelor, păstrați această promisiune în inimile voastre.

Preaiubitul vostru Isus

692. Dumnzeu Tatăl: Acesta este motivul pentru care doar un miracol poate să salveze rasa umană

Sâmbătă, 26 ianuarie 2013 la ora 19:22

Preaiubita Mea fiică, Prețiosul Meu Fiu, care a suferit o moarte atât de crudă, pentru copiii Mei, se pregătește pentru Marea Sa Milostivire.

I-am acordat, până acum, timpul necesar pentru a aduce cât mai multe suflete cu putință sub ocrotirea Milostivirii Sale Divine, fără a fi nevoie să renunțe la vreun suflet rătăcit. Timpul este foarte aproape pentru Darul Meu către umanitate.

Umanitatea a risipit timpul în care Fiul Meu a venit să locuiască pe pământ. Ea L-a respins. Nici a doua oară nu va fi altfel, Eu acordând permisiunea ca El să vină din nou. El va fi respins.

De aceea doar un miracol poate să salveze rasa umană. Dar acest miracol va putea avea loc doar atunci când Eu, Dumnezeu Creatorul a toate acestea, voi fi sigur că voința liberă a omului rămâne neatinsă. Asupra acestui Dar al voinței libere nu se poate niciodată interveni. Când o persoană se oferă pe sine ca un dar pentru Mine, acesta este darul perfect și cel mai prețios dintre toate.

Prezentându-le dovada păcatelor lor, Fiul Meu poate încuraja sufletele să răspundă chemării Sale. Atunci când remușcarea este arătată, Milostivirea Sa va cuprinde miliarde de suflete, care altfel nu ar fi putut fi salvate.

Vă implor, dragi copii, pregătiți-vă bine.

Preaiubitul Vostru Tată
Dumnezeu Cel Preaînalt

693. Profețiile conținute în Cartea Revelației sunt doar parțial cunoscute

Duminică, 27 ianuarie 2013 la ora 20:30

Multiubita Mea fiică, Eu trebuie să îi informez pe cei care Mă urmează că vor fi mustrați de către unii slujitori sfințiți ai Mei. În curând unii dintre ei vă vor spune să vă îndepărtați de această Lucrare.

Veți fi tratați exact așa cum au fost tratați discipolii Mei de către preoții acelor vremuri. Și lor li s-a spus să se îndepărteze de Mine și mulți nu au primit permisiunea de a mai intra în temple pentru a-l slăvi pe Dumnezeu, Tatăl Meu Veșnic.

Multele neînțelegeri ale Promisiunilor Mele către omenire vor fi folosite ca un instrument pentru a-i încuraja pe alții să Mă respingă, atunci când comunic Cuvântul Meu Sfânt către întreaga lume în acest moment.

Voi, discipolii Mei, veți fi acuzați de erezie și vi se va spune că nu urmați Doctrina Sfântă.

Slujitorii Mei sfințiți vor face greșeli îngrozitoare, alegând drumul greșit la răscrucea căii care duce către Împărăția Mea. Ei vor face aceasta din ignoranță, pentru că mulți dintre ei vor presupune că deja cunosc profețiile pe care urmează încă să le dezvălui omenirii, înainte de A Doua Mea Venire.

O, cât vor fi de nedumeriți atunci când li se va spune să aleagă calea greșită și să respingă avertismentele Mele dăruite tuturor, pentru salvarea sufletelor. Profețiile conținute în Cartea Revelației sunt doar parțial cunoscute.

Niciun slujitor sfințit din Biserica Mea nu înțelege Cartea Revelației încă. Ei vor fi informați și voi face aceasta în mai multe părți. Doar voi veți ști când voi decide că este momentul potrivit.

Vă rog să vă deschideți inimile către Adevăr. Fiți atenți când judecați Cuvântul Lui Dumnezeu dat profeților Lui aleși. Judecați-i aspru și veți fi judecați la fel. Respingeți-i cu cruzime și voi veți fi respinși de Mâna Dreptății Mele. Acceptați-i cu dragoste și eu vă voi lua în Brațele Mele Sfinte.

Nimic din ce vă spun acum nu contrazice Cartea Tatălui Meu, pentru că nu este posibil. Vin acum pentru a încununa Învățăturile dăruite de Mine în timpul șederii Mele pe pământ. Când Lucrarea Mea va fi încheiată, Legământul Meu va fi în cele din urmă împlinit. Atunci vă voi aduce Cel Mai Glorios Dar al Vieții Veșnice.

Al vostru Isus

694. Curând va fi dată o reglementare care va scoate în afara legii sensul de blasfemie

Luni, 28 ianuarie 2013 la ora 21:15

Preaiubita Mea fiică, spune discipolilor Mei că nu trebuie niciodată să abandoneze devoțiunea lor față de Sfântul Meu Cuvânt.

Dezvoltarea ateismului face ca simpla menționare a lui Dumnezeu sau a legilor ghidate de El, să cauzeze indignare. A devenit ca și o blasfemie menționarea rolului lui Dumnezeu în viețile voastre.

Curând va fi dată o reglementare care va scoate în afara legii sensul de blasfemie, pentru a elimina orice devoțiune publică față de Dumnezeu.

Vouă, bieți discipoli ai Mei, vă va fi dificil să ridicați vocea în Numele Meu. Vă vor insulta și vor spune lucruri teribile despre Mine, iar voi veți fi incapabili să Mă apărați.

Acelor țări creștine ale căror popoare Mă onorează, nu li se va mai permite să își declare Creștinismul din cauza creării acestor legi care vor sfida Învățăturile Mele.

Mulți oameni nu doresc să Mă cunoască. Aceia dintre voi care Mă cunosc vor fi persecutați. Prin persecuție înțeleg faptul că, de cate ori veți încerca să vă rugați Mie veți fi întrerupți în intimitatea voastră, și de cate ori veți încerca să primiți Sacramentele veți vedea că acestea sunt tot mai greu de obținut.

Apoi, când veți încerca să formați Grupuri de Rugăciune, vi se va spune să vă opriți. Fiecare Grup va avea parte nu numai de opoziție în anumite cercuri, ci și de impostori care vor încerca să se infiltreze pentru a otrăvi roadele generate ca rezultat al acestor Grupuri de Rugăciune. Veți înfrunta o opoziție nemaiîntâlnită pană acum pentru devoțiunea voastră față de Mine, față de Grupurile Cruciadelor de Rugăciune și față de Mesajele Mele.

Multi preoți și persoane din cler răspund imediat Chemării Mele pentru că Mă cunosc și recunosc Vocea Mea. Și mai mulți vor fi chemați odată ce se va răspunde la Chemarea Mea de a pregăti sufletele care le-au fost încredințate.

Însă, pe măsură ce numărul lor va crește, alții dintre ei se vor ridica cu indignare pentru a-i condamna. Ei vor suferi din cauza iubirii lor pentru Mine. Inamicii lor vor fi cei care deși Mă iubesc, sunt conduși în direcție greșită de către alții cărora ei le sunt supuși. Alții vor fi ispitiți de către spiritul răului să renunțe la Mine. Ei vor face aceasta pentru a împiedica planul Meu de a împlini Voia Tatălui Meu de salvare a sufletelor și de cuprindere a tuturor copiilor lui Dumnezeu în Noul Său Paradis.

Voi trebuie să rezistați acestor atacuri, însă să rămâneți demni tot timpul. Continuați să vă rugați pentru acei slujitori sfințiți ai Mei care, ca și Iuda, Mă vor săruta pe un obraz în timp ce pe de altă parte Mă vor trăda.

Eu voi rămâne cu voi în timpul acestui chin, când veți fi șocați de veninul care va curge din gurile celor care pretind că sunt discipoli ai Mei.

Isus al vostru

695. Ura, crimele și lipsa carității sunt tot mai răspândite, iar păcatul a cuprins pământul precum un foc mistuitor

Marți, 29 ianuarie 2013 la ora 04:15

Preaiubita Mea fiică, furia lui satan se revarsă asupra pământului, în timp ce Duhul Sfânt își face tot mai puternic simțită Prezența Sa Divină în lăuntrul multor suflete, prin intermediul acestei Misiuni și altor asemenea, toate consfințite de Mine.

Ura, crimele și lipsa carității sunt tot mai răspândite, iar păcatul a cuprins pământul precum un foc mistuitor.

A venit timpul să începeți a vă pregăti cu multă grijă pentru Ziua cea Mare a Reîntoarcerii Mele. În timp ce voi, preaiubiții Mei discipoli, răspundeți Chemării Mele, Eu vă voi mări credința și numărul vostru va crește pretutindeni.

Această Misiune este punctul culminant al întregii îndrumări date omenirii prin Tatăl Meu tuturor celor care au venit înaintea ta. Chiar nu înțelegeți că proorocii din vremurile de demult, cănd vorbeau despre Ziua Domnului, se refereau tocmai la Timpul Meu, timpul când Eu voi împlini ultimul legământ?

Planul Meu este să vin să vă dăruiesc viața veșnică pe care v-am promis-o, când prin Moartea Mea de pe Cruce v-am eliberat din lanțurile păcatului. Voi, cei care sunteți precauți față de Mine, să știți că Eu nu v-aș putea înșela într-o Misiune ca aceasta. Eu nu v-aș cere să Mă ajutați să salvez suflete și nici să vă luptați cu cel rău și nici nu v-aș încuraja să vă rugați dacă nu aș fi Eu, Isus al vostru, Cel care vă cheamă acum.

Sărmanii Mei copilași, voi trăiți într-o sălbăticie pe care nu voi ați creat-o. Eu sunt singura voastră cale de scăpare. Dacă nu Mă veți urma acum, veți pierde timp pribegind, v-ați rătăci și veți deveni confuzi. Credința voastră poate să rămână puternică doar prin primirea Sfintelor Sacramente. Păstrați-vă credința și urmați-Mă. Doar atât vă cer. Apoi rugați-vă pentru salvarea sufletelor.

Eu nu vă voi condamna niciodată dacă nu acceptați aceste Sfinte Mesaje ale Mele. Dar nu vă voi ierta niciodată dacă veți huli împotriva Cuvântului lui Dumnezeu care v-a fost dat prin Puterea Duhului Sfânt. Dacă nu credeți în Mesajele Mele atunci îndepărtați-vă și continuați-vă devoțiunea față de Mine.

Dragii Mei discipoli, vă veți mișca repede ca să formați o mare armată și o apărare puternică împotriva dușmanilor lui Dumnezeu. Pe măsură ce ea va fi tot mai puternică, vă rog să-i încurajați pe cât mai mulți dintre slujitorii Mei sfințiți să vă ajute. Este important ca, oricât de multă rezistență ar întâmpina, să celebreze Sfânta Liturghie și să ofere Sacramentul Sfintei Euharistii tuturor celor aflați în nevoie.

Al vostru Isus

696. Intervenția Tatălui Meu a început deja și mânia Lui va scutura pământul

Miercuri, 30 ianuarie 2013 la ora 23:10

Multiubita Mea fiică, distrugerea vieții omenești de către cei care nu onorează importanța acestui Dar de la Dumnezeu ia amploare. Furia Tatălui Meu din cauza acestui păcat abominabil a ajuns la astfel de culmi încât răcnetul Său zguduie Cerurile.

Mâna Mâniei Sale va stârpi acest rău, căci El îi va lua pe acei oameni răi și îi va distruge. Pentru fiecare om care este ucis ca un animal, Tatăl Meu îl va arunca pe făptaș în flăcările Iadului.

Să știți că, pe măsură ce războaiele se intensifică, dictatorii malefici vor avea de suferit. Ei vor fi stârpiți precum buruienile și vor primi Judecata pe care ei înșiși și-o aleg.

Oamenii nu pot vedea ceea ce văd Eu. Ei nu cunosc măsura în care s-a extins răul și care duce la distrugerea vieții, distrugerea pământului și persecutarea oamenilor de către frații și surorile lor.

Intervenția Tatălui Meu a început deja și mânia Sa va zgudui pământul. De ajuns. Faptul că omul nu acceptă Adevărul Existenței lui Dumnezeu se află la rădăcina acestui rău. Omul se joacă cu viața de parcă ar controla tot ce este pe pământ, dar de fapt el nu are nicio autoritate. Nu voi mai permite continuarea acestui rău. Îl voi distruge și frica de Dumnezeu va fi simțită de către cei care nu acceptă Legile Sale.

Al vostru Isus

697. Mama lui Dumnezeu: Rămășița armatei lui Cristos va triumfa

Joi, 31 ianuarie 2013 la ora 15:30

Preaiubiții Mei, copii ai lui Dumnezeu, eu sunt mama voastră cerească, Mama Milostivirii, Mama Salvării. Voi sunteți copiii mei prețioși și eu vă acopăr pe toți cu mantia mea salvatoare pentru că sufletele voastre obosite se zbat în durere.

Rugați-vă, copiii mei, la Fiul meu, cu credință deplină și cu încredere în Milostivirea Lui. El nu vă va dezamăgi niciodată. În timp ce voi îndurați durere și tristețe, pentru că voi cunoașteți Adevărul și vă simțiți mizerabil din cauza răutății pe care o vedeți cu toții în jurul vostru, trebuie să rămâneți în pace. Pentru că voi sunteți înconjurați de Iubirea lui Dumnezeu, Tatăl meu și sunteți binecuvântați cu Harurile dăruite vouă de Fiul meu iar acestea vă îmbogățesc sufletele.

Nu trebuie să le permiteți fricii și îngrijorării să vă distragă de la rolul pe care Fiul meu l-a modelat pentru voi. Rămășița Armatei lui Cristos va triumfa și va aduce, pe urmele sale, miliarde de suflete, care se vor prezenta înaintea Tronului lui Dumnezeu.

Ce binecuvântare v-a fost dată! Aceia dintre voi, care vor conduce și vor ajuta Grupurile Cruciadei de Rugăciuni ale Fiului meu, salvează miliarde de suflete. Aceste rugăciuni nu sunt ca toate celelalte, ele au fost date umanității ca un Dar, cu Haruri speciale atașate lor. Ceea ce nu știți este că sufletele pe care le ajutați să se salveze sunt de treizeci de ori mai multe, atunci când spuneți aceste rugăciuni. Acestea vă permit să alinați Inima Fiului meu prin mărirea și consolidarea numărului de suflete, de care are nevoie pentru a îndeplini Planul său de Mântuire.

Vă mulțumesc pentru că ați răspuns cererii Fiului meu. Multe Haruri vi s-au dat în ultimele două săptămâni. Rodul acestor Haruri vă va deveni mai clar pe măsură ce înaintați pe Calea Adevărului, spre viața veșnică.

Preaiubita voastră Mamă
Mama Salvării

698. Dumnezeu Tatăl: Voi nimici acele națiuni care Mă scuipă în față

Vineri, 01 februarie 2013 la ora 16:20

Draga Mea fiică, cum Mi se rupe inima în această vreme când omul, prin ticăloșia păcatelor lui, Mi-a încercat răbdarea, în cele din urmă. Suferința și durerea Mea sunt intensificate de Mânia Mea, căci nu pot permite ca, infestarea care s-a abătut asupra omenirii într-o asemenea măsură, să continue.

Mâna Dreptății Mele cade acum asupra națiunilior care sfidează orbește Legile Mele. Ura pe care o simte omul pentru frații și surorile sale este palpabilă pe tot pământul și ia multe forme. Pentru omul muritor, Mesajul Meu este: „Opriți acum faptele voastre diabolice, sau pedeapsa Mea va nimici tot ce faceți și veți suferi durere eternă.”

Nu aveți autoritatea să luați viața, deoarce Eu sunt Autorul Vieții. Doar Eu dau viața. Nu vine din nicio altă sursă. Doar Eu o pot lua. Când interveniți în Planul Meu Divin veți fi opriți. Acest Plan a fost minimalizat de voi, creaturi pentru care Eu am dat atât de mult. A fost atacat și rupt, ca și cum ar fi de mică consecință.

Războaiele Voastre vor escalada, căci Voi aduce moartea liderilor voștri haini. Vă voi găsi, vă voi lua și vă voi arunca în abis, unde fiara vă va ține companie eternă. Vă veți smulge ochii în suferință, din cauza atrocităților pe care le-ați comis împotriva copiilor Mei.

Din cauza păcatelor împotriva inocenților ale căror vieți le-ați distrus, pedeapsa Mea se va răsfrânge asupra voastră. Nici o națiune nu va scăpa de pedeapsă iar nivelul pedepsei Mele va fi în concordanță cu adâncimea păcatelor la care v-ați înjosit.

Poate credeți că pedeapsa Mea este aspră, însă fără ea v-ați distruge unul pe altul. Dacă nu aș interveni, lumea nu ar mai exista; căci voi, cu tehnologiile haine pe care le-ați creat, ați rupe-o în două.

Nu vă voi permite să faceți asta. Sunt Atotputernic și veți fi martori la pedepsele Mele care cad asupra umanității.

Căiți-vă. Rugați-vă pentru semenii voștri păcătoși, și mai ales pentru cei care au fost infestați de întunecimea celui rău. Voi nimici acele națiuni care Mă scuipă în Față și care au pierdut orice control. Cei care îi persecută pe alții vor resimți durerea pe care o provoacă altora.

Tatăl Vostru
Dumnezeu Cel Preaînalt

699. Semnele pe care le Voi trimite vor fi recunoscute instantaneu

Sâmbătă, 02 februarie 2013 la ora 15:30

Preaiubita Mea fiică, Eu te iubesc și sunt cu tine în fiecare clipă în această Muncă Sfântă. Sunt prezent, îndrumându-te în fiecare sarcină la care te angajezi, pentru a fi sigur că al Meu Cuvânt este transmis fiecărui copil al lui Dumnezeu.

Să nu permiți niciodată interferențe sau piedici care să te oprească sau să întârzie ceea ce este acum o Misiune urgentă pentru a salva omenirea.

Pe măsură ce aceia care Mă urmează se adună în grupuri de Rugăciune, ei vor simți Prezența Mea Divină și Eu mă voi face cunoscut lor în diferite moduri. Semnele pe care le voi trimite vor fi recunoscute instantaneu.

Voi revărsa Iubirea Mea, Vindecarea Mea, Harurile Mele și Binecuvântările Mele. Acesta este un timp în care nimic nu este imposibil pentru binele tuturor, în cazul în care este conform Voinței lui Dumnezeu.

Acum când Grupurile Mele de Rugăciune se adună împreună, rămășița armatei Mele va înflori și va crește. Asemeni semințelor care au fost plantate doar în câteva inimi, la început, ele au crescut și s-au multiplicat în peste 200 de țări, din care multe nu vă sunt cunoscute vouă, discipolii Mei preaiubiți.

Continuați să construiți fundația pas cu pas. Fiecare piatră așezată este importantă deoarece, în cele din urmă, va crea Scara către Cer.

Al vostru Isus

700. Nu va fi mult până când va începe faza finală de purificare a rasei umane

Duminică, 03 februarie 2013 la ora 22:30

Preaiubita Mea fiică, astăzi e o zi specială, când Iubirea Mea pentru umanitate crește precum un ocean întins, ca o ultimă încercare de a revărsa Harurile Mele asupra sufletelor.

Am atras inima fiecărui bărbat, femeie și copil, în diferite moduri, astfel încât ei să fie conștienți de prezența iubirii și a bunăvoinței. Mulți răspund, mulți nu. Totuși, există un sentiment de iubire, adânc înrădăcinat în inimile lor, al acestei Prezențe Divine a lui Dumnezeu. Omul este legat de Inima Mea Sfântă, deși s-ar putea ca el să nu înțeleagă aceasta. Sângele Meu curge, ca printr-o arteră, în viața fiecărui copil al lui Dumnezeu. Este legătura care unește totul într-o singură familie. Această sfântă familie va forma rădăcinile unui copac, din care vor ieși multe ramuri în Noul Meu Paradis.

Mulți dintre cei cu sufletul împietrit, se vor înmuia în timp și Îmi vor permite să-i îmbrățișez. Vă pregătesc pe toți pentru Marea Mea Milostivire. O parte din cei cu sufletul împietrit vor cădea și se vor stinge și apoi vor fi aruncați afară lipsiți de viață. Însă, majoritatea copiilor lui Dumnezeu va ști, instinctiv, la timpul potrivit. Vor ști că ei toți provin din aceeași familie și vor accepta că au fost creați de Tatăl Meu.

El, Tatăl cel mai Iubitor, este într-o mare suferință în acest moment și este profund rănit, fiind martor la întunericul din sufletele multora dintre copiii Săi. Nu va fi mult până când va începe faza finală de purificare a rasei umane. Aceasta va însemna separarea binelui de rău. Cât de mult va frânge Inima Tatălui Meu, însă aceasta trebuie să se întâmple. Este ca și cum El și-ar pregăti grădina, astfel încât să fie sănătoasă și perfectă. Buruienile trebuie distruse, altfel se vor răspândi și vor infesta culturile sănătoase.

Fiți pregătiți tot timpul.

Al vostru Isus

701. Omul trebuie să se străduiască, tot timpul, ca să fie ca Mine

Luni, 04 februarie 2013 la ora 22:45

Fiica Mea preiubită, pe măsură ce calamitățile se înmulțesc pe tot pământul, omul, la nivelul său simplu, trebuie să se străduiască tot timpul să fie ca Mine.

În viața voastră de zi cu zi, este important să-i tratați pe ceilalți așa cum v-am învățat, în Timpul Meu pe pământ. Trebuie ca întotdeauna să vă gândiți mai întâi, înainte de a face ceva ce va afecta o altă persoană în moduri în care ar putea provoca conflicte. Când vi se cere ajutor, dați-l. Dacă cineva crează cu voi o dispută care știți că îi va răni pe alții, atunci trebuie să îi puneți capăt. Modul în care comunicați cu ceilalți va avea un efect direct asupra liniștii voastre sufletești. Daca îi tratați pe alții incorect, dacă îi vorbiți de rău sau dacă încercați să îi înșelați, vouă înșivă vă veți face acestea. Vă voi judeca, după cum îi tratați voi pe ceilalți. Tot ceea ce e bun în inimile voastre poate fi hrănit astfel încât să vă permită să deveniți un vas, pentru a putea să-i tratați pe ceilalți așa cum i-aș trata Eu. Pentru că fiecare acțiune pe care voi o faceți ca să Mă bucurați pe Mine Îl glorifică pe Dumnezeu.

Să căutați mereu adevărul în viața voastră de zi cu zi, deoarece vă va ajuta în bătălia împotriva răului cu care va trebui să vă luptați mereu, la fiecare pas al călătoriei voastre alături de Mine.

Isus al vostru

702. Mama lui Dumnezeu: Mulți vor fi singuri în misiunea lor de a forma grupuri de rugăciune

Marți, 05 februarie 2013 la ora 19:45

Copiii mei, voi trebuie să căutați mângâiere unii de la alții, când vă adunați laoltă în toate colțurile lumii, pentru a forma Rămășița Armatei Fiului Meu.

Mulți vor fi singuri în misiunea lor de a forma grupuri de rugăciune, și uneori vor crede că aceasta nu are nici un rost. Pentru fiecare Grup de Rugăciune format spre a recita Cruciada de rugăciuni, un Har special vă va fi dat de prețiosul meu Fiu.

El este prezent în fiecare grup și vă va face conștineți de acest fapt. Veți simți Iubirea Lui și atunci veți vedea și roadele, pe măsură ce se vor revărsa și răspândi Presfântul Lui Cuvânt.

Copii, voi sunteți binecuvântați fiincă ați primit Darul smereniei, pentru că doar cei care acceptă fără nici o îndoială Cuvântul Fiului meu, vor aduce multe convertiri datorită Grupurilor voastre de Rugăciune.

Duhul Sfânt acționează acum foarte repede, printre voi, dragi copii, și îmi aduce atâta bucurie vazând cât de mult vă mișcă sufletele.

Voi trebuie să rămâneți uniți, copilașii mei , pentru că Fiul meu are nevoie de iubirea și angajamentul vostru, ca El să poată salva omenirea. Dar voi veți deveni oricum ținta celui rău care va incita fiecare demon aflat sub aripa lui, pentru a se infiltra printre voi și pentru a cauza divizare. Recunoașteți aceste încercări, pentru ceea ce sunt și aveți încredere, deplină în Fiul meu. Cereți-mi ajutorul mie, mult iubitei voastre Mame, pentru a vă ține unite Grupurile Cruciadei de Rugăciune.

Rugăciunea (97) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru a uni Grupurile Cruciadei de Rugăciune

„O mult iubită Mamă a Salvării, te implor să unești, prin rugăciunile tale, Rămășița Armatei Lui Dumnezeu din întreaga lume. Acoperă toate Grupurile Cruciadei de Rugăciune cu Harul Salvării, revărsat peste noi prin Mila Fiului tău, Isus Cristos. Trimite îngerii tăi pentru a ne învălui pe fiecare dintre noi, în special pe acei preoți care conduc aceste Grupuri ale Cruciadei de Rugăciune. În această Misiune Sfântă de a salva sufletele, ajută-ne să evităm distragerile care cauzează diviziune printre noi. Protejează-ne, cu darul armurii tale, pentru a deveni imuni la atacurile pe care va trebui să le îndurăm din cauza iubirii noastre pentru Isus Cristos. Amin.”

Mergeți în pace, iubiții mei copii, si luați la cunoștință că Rămășița Armatei Lui Dumnezeu, prin harul Fiului meu, Îl va ajuta să salveze miliarde de suflete.

Iubita voastră mamă
Mamă a Salvării

703. Maica lui Dumnezeu: Trebuie să vă rugați pentru toți cei sus-puși, care au putere asupra națiunilor voastre

Miercuri, 06 februarie 2013 la ora 14:55

Copila mea, trebuie să vă dedicați acum toate rugăciunile voastre acelor suflete pierdute care nu vor recunoaște existența lui Dumnezeu.

Împrăștiate în toată lumea, aceste biete suflete trăiesc în acest timp în care sunt chinuite de minciuni. Aceste minciuni sunt plantate în inimile lor de către Înșelător. Fără Lumina lui Dumnezeu în inimile lor, ei nu au nimic de care să se agate. Ei nu Îl cinstesc pe Dumnezeu, așa că încearcă să găsească un înlocuitor. De obicei înlocuitorul ia forma idolatriei pentru alte persoane sau pentru bunuri materiale. Însă tot ceea ce primesc la finalul căutării lor pentru pace, este confuzie și tulburare. Ei nu vor găsi niciodată pacea fără să Îl iubească pe Dumnezeu.

Iubitul meu Tată, prin Mila Fiului Sau Isus Cristos, revarsă Lumina și Iubirea Sa peste aceste suflete. Însă ei nu accepta aceste haruri și întorc spatele singurului mod prin care pot obține pacea și fericirea veșnică.

Trebuie să vă rugați pentru toți cei sus-puși, care au putere asupra națiunilor voastre, pentru că ei suferă mult. Ei sunt zilnic ținta celui rău care vrea să ii utilizeze ca pe un mijloc de a provoca dificultăți asupra copiilor lui Dumnezeu. Planul lor de a distruge orice urmă a lui Dumnezeu din viețile națiunilor pe care ei le controlează, este deja în funcțiune. Pe măsură ce își vor revela adevăratele intenții, vor deveni și ei victime, la fel ca și acele suflete care vor suferi sub conducerea lor.

Iată o Cruciada de Rugăciune pe care trebuie să o recitați pentru ca sa fie luminate guvernele astfel ca Harul lui Dumnezeu să poată acoperi liderii lumii.

Rugăciunea (98) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru ca Harul lui Dumnezeu să-i acopere pe liderii lumii

„O binecuvântată Mamă a Salvării, te implor roagă-L pe Fiul tău să reverse harurile și iubirea Lui asupra liderilor care controlează lumea. Roagă-te ca Lumina lui Dumnezeu să îi vindece de orbirea lor și să le deschidă inimile de piatră. Oprește-i să provoace persecuție asupra oamenilor inocenți. Te implor, roagă-te ca Isus să-i călăuzească și să-i oprească din acțiunile lor prin care vor să împiedice ca Adevărul Învățăturilor Sale să fie răspândit în națiunile din lumea întreagă. Amin.”

Iubita voastră Mamă
Mama Salvării

704. Dumnezeu Tatăl : Venți urmați-l pe Fiul Meu, pe Calea Adevărului

Joi, 07 februarie 2013 la ora 21:30

Multiubita Mea fiică, de ce contează că, ai Mei copii iubesc atât de mult lucrurile bune pe care le ofer pe pământ?

De ce contează că lumea frumoasă pe care Eu am Creat-o este atât iubită și admirată de către copiii Mei?

De ce contează că, ai Mei copii se iubesc reciproc și găsesc bucurie în alții?

Toate acestea sunt daruri de la Mine, Preaiubitul vostru Tată. Nu tebuie să vă temeți de aceste Daruri minunate, nici să vă simțiți vinovați atunci când vă aduc plăcere.

Totuși, cel mai important Dar, pe care vi-l dau, este Iubirea Mea pentru fiecare dintre voi. Este o iubire unică, iar dragostea pe care o purtați în inimi unii pentru alții, poartă doar o mică parte din Iubirea Mea Atotputernică

Atunci când veți pune iubirea voastră pentru aceste daruri, mai presus decât iubirea pentru Dumnezeu, veți eșua în a simți pace. Așa că, atâta vreme cât veți găsi bucurie în Darurile ce v-i le-am dat, vă puteți într-adevăr bucura de ele atunci când sunt combinate cu pura iubire a inimii pentru Creatorul vostru.

Dovada atotcuprinzătoarei Mele iubiri a fost atunci când vi L-am trimis pe Unicul Meu Fiu să vă elibereze de păcat. El a fost cel mai mare Dar și prin El veți găsi viața veșnică în Noul Meu Paradis.

Calea a fost bătătorită pentru voi și va fi modelată cu grijă pe parcursul întregii călătorii până la Porțile Raiului, prin această ultimă Misiune din Ceruri .

Veniți urmați-L pe Fiul Meu pe Calea Adevărului și permiteți-I prin Marea Lui Milostivire să vă adune într-un înveliș protector.

Îmi extind Sfintele Mele Brațele și vă îmbrățișez în Legământul Fiului Meu, în timp ce El pregătește etapele finale de a-i aduce pe toți copiii acasă la Mine.

Casa voastră se va contopi cu a Mea, Răbdare, perseverență, suferință, lacrimi și iubire vor fi unite pentru Fiul Meu, acum că mergeți pe acest drum anevoios către Mine. Doar cei îndeajuns de puternici vor ajunge la pașii finali.

Preaiubitul vostru Tată
Dumnezeu Cel Preaînalt

705. Eu Sunt ÎnvățătoruI vostru și prin Mine veți înțelege Misterele Planului Meu Divin Final

Vineri, 08 februarie 2013 la ora 23:45

Multiubita Mea fiică, dacă oamenii și-ar da seama de Darul pe care urmează să îl acord umanității, prin care voi învia pe cei morți și pe sfinți, ca să se alăture acelora dintre voi ce vor primi Darul Vieții Veșnice în Împărăția Mea, ar înțelege atunci cu adevărat această binecuvântare foarte specială.

A pierde pe cineva iubit prin moartea de pe pământ, poate fi foarte dureros cauzează o suferință profundă. Dar Promisiunea Mea de a vă uni cu aceia care au murit într-o stare de Har ca să fiți una, îi va aduce laolată pe toți copiii lui Dumnezeu într-un mod glorios.

Familiile se vor uni. Cei dragi se vor aduna și va fi o sărbătoare grandioasă. Toți cei binecuvântați să fie luați în Noul Meu Paradis, care le oferă viață veșnică, vor fi uimiți de grandoarea Marelui Meu Dar.

Pregătiți-vă pentru moarte. Nu vă temeți de ea. Dar să știți că nu este ușor să ajungeți în Cer. Este necesară multă pregătire spirituală. Când veți înțelege cu claritate minunata viață care vă așteaptă la A Doua Mea Venire, atunci veți ști ce se așteaptă de la voi.

Voi trebuie nu numai să urmați instrucțiunile Mele acum, dar trebuie să preluați responsabilitatea de a Mă ajuta să salvez sufletele acelora care nu sunt interesați de Mine și care nu au nicio dorință de a-și salva sufletele, de a se răscumpăra în fața Mea, sau de a primi Sacramentele. Aceasta se întâmplă pentru că ei au luat o decizie în cunoștință de cauză, de a separa existența Mea de viața lor de zi cu zi. Eu Sunt ceva de care ei sunt vag conștienți – un fel de concept spiritual pe care nu îl înțeleg. Motivul acestui fapt este că ei nu doresc să facă schimbările necesare pentru a deveni demni de Împărăția Mea.

Aceste suflete lâncede pierdute Mă îngrijorează cel mai mult, pentru că numărul lor este mare și încetul cu încetul ele se îndepărtează tot mai mult de Mine. Singurul mod în care îi pot încuraja să se apropie, este prin mijloacele de comunicare moderne, pentru a le atrage atenția. Fiecare piatră va fi răsturnată. Tot ce stă în Puterea Mea se va face pentru a-i aduce la Mine.

Apoi, în fine, există acele suflete care – nu din vina lor – nu au auzit niciodată de Mine. Ele nu au auzit niciodată de moartea Mea pe Cruce sau de implicațiile pe care acest eveniment le are asupra viitorului existenței lor. Trebuie să le arăt Adevărul. Trebuie să îi învăț. Trebuie să fac simple Mesajele Mele. Trebuie să le arăt dovada existenței sufletelor lor iar voi, Armata Mea, Mă veți ajuta să fac aceasta.

Vor fi multe lucruri pe care va trebui să le faceți pentru salvarea tuturor sufletelor, iar Eu, al vostru Isus, vă voi arăta cum se vor întâmpla acestea. Vă voi instrui mai amănunțit și sper că veți răspunde Chemării Mele, indiferent cât de imposibilă poate părea misiunea.

Iubiți-Mă și încredeți-vă în Mine, pentru că Eu sunt Învățătorul vostru și prin Mine veți înțelege Planul Meu Divin Final. Atunci toate se vor împlini și lumea va fi gata pentru Întoarcerea Mea Glorioasă.

Al vostru iubit Învățător
Isus Cristos

706. Să nu uiți niciodată că tu ești cea care scrie. Eu Sunt Autorul

Sâmbătă, 09 februarie 2013 la ora 15:50

Multiubita Mea fiică, pe măsură ce Mesajele Mele se răspândesc rapid, tu ești victima unui atac feroce din partea satanei și a armatei lui de demoni. Ei dansează în jurul tău ca să te distragă, să te rănească și să te chinuie – toate având un singur scop. Acela de a opri această Lucrare.

Îți spun aceasta pentru a te preveni că, cu cât Cuvântul Meu Sfânt va fi auzit mai mult și omul va deveni mai flămând să primească Harurile Mele, cu atât nefericirea pe care va trebui să o suporți va fi mai mare. Toți cei care sunt implicați în această Misiune vor simți acum efectele acestor atacuri. În acest fel veți ști că ele vin de la cel rău.

Veți fi chinuiți de ispita de a reduce timpul pe care Mi-l acordați prin rugăciunile voastre. Veți fi întrerupți în fiecare secundă atunci când veți încerca să îndepliniți sarcinile cerute vouă, să împliniți Voința Mea Divină.

Provocați fiind cu orice ocazie de către alții, care încearcă să blocheze publicarea Cărților Mele, veți deveni frustrați și incapabili să mai faceți următorul pas înainte. Atunci, ca o lovitură puternică în stomac – care e semnul unui atac demonic – veți fi părăsiți de toți aceia care constituie legături esențiale pentru această lucrare. Și, atunci când veți crede că această Misiune este imposibilă, eu voi deschide o ușă, apoi o alta și voi continua să ridic toate barierele, până când Dorințele Mele vor fi ascultate.

Acesta este un punct crucial în Planul Meu Divin de Salvare. Din această zi Cuvântul Meu se va auzi mai tare și puțini vor putea să îl ignore. Atunci toate națiunile, în toate limbile, vor simți gustul plăcut al Adevărului. Unii vor înghiți pe nerăsuflate Cuvântul lui Dumnezeu. Alții îl vor scuipa afară și vor fi și dintre aceia care se vor sufoca cu el – atât de închise au devenit inimile lor.

De fiecare dată când vei simți că această Misiune a devenit imposibil de îndeplinit, să știi că nu prin mâna ta Cuvântul Meu este făcut cunoscut tuturor națiunilor, ci prin Mâna Mea, Vocea Mea și Puterea Mea, prin Duhul Sfânt este condusă această Misiune.

Să nu uiți niciodată că tu ești scriitorul. Eu Sunt Autorul. Puterea Mea urcă prin tine. Suferința Mea pârjolește mintea și trupul tău. Când simți durere, este Durerea Mea cea pe care o simți. Când ești chinuită de obstacolele pe care ți le-a pus înainte satana, de fapt sunt Eu, Isus Cristos, cel pe care îl țintește. Tu ești pur și simplu vehiculul. Să nu uiți niciodată aceasta și să fii mulțumită că ai fost binecuvântată cu un asemenea Dar.

De acum ar trebui să poți să Îmi predai Mie aceste probleme și să continui să faci ceea ce ți se cere, fiica Mea. Planul Meu este de a salva fiecare suflet ce trăiește în lume astăzi și satana va duce un război teribil ca să Mă oprească. Oricine lucrează cu Mine va fi o țintă și doar dragostea ta pentru Mine și încrederea în Mine te vor susține în aceste vremuri tulburi.

Al vostru Isus

707. Cuvântul Meu se va răspândi în Australia și Noua Zeelandă

Duminică, 10 februarie 2013 la ora 14:18

Preaiubiții Mei discipoli, o, cum aduceți lacrimi de alinare Ochilor Mei Sfinți. Națiunile voastre frumoase, pline de bogăția abundentă a resurselor naturale, sunt atât de goale în suflet. Națiunile Australiei și a Noii Zeelande sunt luxuriante, pe de o parte, datorită Darului pe care Tatăl Meu vi l-a lăsat ca moștenire, dar pe de altă parte, ele sunt sterpe.

Cer acum Națiunilor voastre să Mă ajute să aprind credința voastră și să răspândesc Cuvântul Meu Sfânt, astfel încât acesta să hrănească sufletul tuturor copiilor lui Dumnezeu din țara voastră.

Cuvântul Meu va fi răspândit în Australia, prin această ultimă Misiune a Mea de a salva sufletele de pe pământ.

Ție, fiica Mea, îți va fi dat Darul Duhului Sfânt astfel încât să aduci la Mine sufletele pe care le aștept cu nerăbdare. Voi, discipolii Mei, aveți o sarcină grea de purtat, deoarece Cuvântul lui Dumnezeu este necunoscut de milioane de suflete din țara voastră. Foarte puține Biserici, din comunitățile Creștine, Îl folosesc în modul în care ar trebui. Sunt ca niște cochilii goale și Eu sunt nemulțumit de credința slabă care există printre voi. Aveți mult de învățat și mai mult de câștigat, atunci când Mă urmați pe Mine – din voința voastră liberă – pe Calea Adevărului.

Planul Meu de a pregăti sufletele voastre și de a vă cere ajutorul pentru a salva acele suflete care nu cred în Dumnezeu, este mare. Misiunea Mea este aceea de a-i chema pe atei și de a-i învălui cu Duhul Meu Sfânt, astfel încât Vocea Mea să fie auzită repede. Aici este o Cruciadă de Rugăciune specială pentru a Salva Australia și Noua Zeelandă.

Rugăciunea (99) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru salvarea Australiei și a Noii Zeelande

„O, Dumnezeule, Tată Atotputernic, în numele Preaiubitului Tău Fiu, Isus Cristos, ai milă de toți copiii Tăi din Australia și din Noua Zeelandă. Iartă-i pentru respingerea Sfântului Tău Cuvânt. Iartă-i pentru păcatul indiferenței. Scapă-i de cultura lor păgână și acoperă-i cu harurile care inspiră speranță, credință și caritate printre frații și surorile lor. Te implorăm pentru darul discernământului și îți cerem să le dai tuturor binecuvântările de care au nevoie pentru a asigura că doar Adevărul Sfântului Tău Cuvânt poate fi auzit, ca tuturor sufletelor să le fie acordate cheile vieții veșnice. Amin.”

Foarte curând Duhul Meu Sfânt va mistui sufletele voastre și voi veți mărșălui înaite cu încredere liniștită , în timp ce declarați Adevărul tuturor acelora cu care vă întâlniți.

Fiți recunoscători pentru această binecuvântare prin care Eu acopăr acum Națiunile voastre. Vă iubesc și am încredere că veți răspunde Chemării Mele.

Al vostru Isus

708. Mulți cred că iadul este doar un loc plăsmuit de închipuirea populară

Luni, 11 februarie 2013 la ora 12:30

Preaiubita Mea fiică, dorința Inimii Mele este de a-i salva de la chinurile iadului pe aceia care au comis păcate groaznice.

Pentru fiecare păcat de moarte comis durerea dată de flăcări va sfâșia în bucăți sufletul ca și cum acesta ar fi din carne. Strigătele de suferință și teroare ce se aud de la aceste suflete, în timp ce sunt trase în adâncurile iadului, frâng Preasfânta Mea Inimă.

Inima Mea este rănită și durerea cumplită pe care o simt este din cauza acestor sărmane suflete. Mulți oameni care trăiesc pe pământ sunt acum într-un pericol teribil, deoarece foarte mulți cred că păcatul de moarte este doar o greșeală minoră și ca atare ei justifică păcatul. Iar apoi, ei continuă pe calea auto-distrugerii. Dacă nu văd greșelile mari pe care le fac, vor suferi condamnarea, osândiți să ardă în agonie pentru eternitate.

Atât de puțini oameni cred în existența iadului. Mulți cred că iadul este doar un loc plăsmuit de închipuirea populară. Atât de mulți nu cred că Dumnezeu ar permite existența unui asemnea loc, și că toate pacatele, indiferent de gravitatea lor, sunt iertate. Eu îi învinuiesc pe acei slujitori sfințiți, care de-a lungul deceniilor au greșit cedând presiunilor unei lumi seculare. Această amăgire a dus la pierderea a miliarde și miliarde de suflete. Chiar dacă pentru acele suflete este prea târziu, încă mai este timp, astăzi, pentru ca oamenii ce poartă pata păcatului de moarte să fie salvați.

Trebuie să vă rugați pentru ca acești oameni să poată fi protejați de ademenirea cea vicleană a satanei, care se bucură de posibila lor soartă. Lumina Mea poate, și se va revărsa asupra lor, doar atunci când își vor deschide ochii către adevărul existenței păcatului. Oricât M-ar chinui cu răutățile lor, nu este nici unul care să nu simtă tulburare sau disperare din cauza păcatelor lor. Deși mulți cunosc cauza acestei neliniști, nu vor face nimic împotriva ei, ci vor continua să accepte și să își justifice păcatele. Unii fac asta pentru că sunt înconjurați de negura minciunilor care sunt integrate în cultura lor. Asemenea minciuni promovează acceptarea păcatului.

Ajutați-Mă să-i salvez cu această Litanie.

Litania de Rugăciune (5) „Isus către Omenire”: Pentru salvarea celor în păcat de moarte

„Isuse, salvează toți păcătoșii de focurile iadului.
Iartă sufletele întunecate.
Ajută-le să Te vadă.
Ridică-i din întuneric.
Deschide-le ochii.
Deschide-le inimile.
Arată-le Adevărul.
Salvează-i.
Ajută-i să asculte.
Scapă-i de mândrie, lăcomie și invidie.
Apără-i de rău.
Ascultă cererea lor de ajutor.
Prinde-i de mâini.
Atrage-i spre Tine.
Salvează-i de înșelăciunea Satanei. Amin.”

Discipolii Mei, ajutați-i, cerând zilnic de la Mine să îi iert pentru insultele teribile pe care le-au aruncat asupra Mea.

Al vostru Isus

709. Această viață va trece într-o clipită într-o nouă viață, un nou paradis reînnoit

Marți, 12 februarie 2013 la ora 02:19

Preaiubita Mea fiică, atât de mulți oameni din lume își ignoră spiritualitatea. Sunt atât de prinși de aspectele materiale din viața lor de zi cu zi, de serviciu, de rolul lor ca părinți, de efortul de a trece examene și de a se educa încât uită complet de viața ce-i așteaptă după ce timpul vieții lor pe pământ se va fi încheiat.

Este foarte normal ca ei să facă tot ceea ce le stă în putință în chestiuni ce țin de îndatoririle lor, să se îmbrace și să se hrănească, dar atunci când își neglijează bunăstarea spirituală ei își refuză cele mai mari daruri care îi așteaptă pe toți.

Mulți uită că Tatăl Meu poate să curme o viață în orice moment. Dacă sufletele nu sunt pregătite, ele vor simți regrete și e posibil să nu intre în Paradis atunci când vor trece din această viață în următoarea.

Este dificil pentru cei ce duc o viață activă să se gândească la ce se va întâmpla atunci când timpul ce le-a fost acordat de Dumnezeu pe acest pământ se va termina. Mulți consideră moartea ca fiind ceva înfricoșător și nu ceva la care ei ar dori să se gândească. Și în acest fel ei Mă resping pe Mine, Isus al lor, care sunt calea către Împărăția Tatălui Meu.Eu, Isus Cristos, sunt singura cale prin care puteți ajunge la viața veșnică, o viață necunoscută pentru voi.

Vreau să vă spun că există o viață minunată ce-i așteaptă pe toți copiii lui Dumnezeu. Această viață este importantă pentru că voi vă hotărâți viitorul prin felul cum vă trăiți viața ce v-a fost dată pe pământ.

Niciodată să nu vă gândiți la moarte ca fiind sfârșitul. În schimb, gândiți-vă la ea ca fiind începutul unei vieți noi, minunate. Timpul petrecut pe pământ este o verificare. Este un test și în multe privințe un exil. V-ați născut păcătoși și veți muri păcătoși. Dar tocmai ei trebuie să se bucure de ce îi așteaptă, acei păcătoși care se iubesc unul pe celălalt, care îi tratează pe ceilalți cu iubire și respect și care își trăiesc viața după Modelul Meu.

Eu sunt plin de Compasiune față de toți copiii lui Dumnezeu și de aceea Îmi manifest îndurarea față de sufletele rătăcitoare, pierdute și confuse. Eu caut sufletele care doresc să nu aibe nimic de-a face cu Mine și le mișc inimile ca să simtă la rândul lor compasiune față de ceilalți.

Mulți nu-și dau seama de felul cum Eu lucrez în inimile lor, dar Eu fac aceasta pentru a-i atrage spre Mine. Eu vin în grabă la toate sufletele care Mă cheamă, chiar dacă acestea nu sunt sigure de Existența Mea. Eu răspund numaidecât și le ascult toate intențiile. Eu sunt un Dumnezeu iubitor. Nu sunt iute la mânie. Sunt răbdător. Eu aștept. Sunt loial. Eu sunt atoatiertător. Eu aștept ca toate sufletele să-Mi recunoască Chemarea pentru că, în curând, nu vor mai avea niciun dubiu a Cui este Vocea ce O vor auzi și care îi va îndemna să simtă Iubirea lui Dumnezeu.

Această viață va trece într-o clipită într-o Nouă Viață, un Nou Paradis Reînnoit. Chiar dacă acest timp de pe pământ poate să fie plin de încercări, greutăți, stress, suișuri și coborâșuri, el nu se poate compara cu pacea și splendoarea vieții care îi așteaptă pe toți cei care Mă iubesc.

Al vostru Isus

710. Masoneria s-a infiltrat în Biserica Mea de pe pământ, iar în curând, schisma, după cum a fost prezisă, va crea diviziuni și neliniște printre slujitorii Mei credincioși

Miercuri, 13 februarie 2013 la ora 11:20

Fiica Mea preaiubită, e tulburare în Ceruri, acum când Coroana de Spini coboară să-Mi strivească Trupul, Biserica Catolică, de pe pământ.

Această profeție care ți-a fost dată, în amănunt, în ultimii doi ani, s-a împlinit. Acum, când celelalte Revelații ale Mele vor fi în curând intelese, foarte puțini dintre slujitorii Mei sfințiți vor mai putea ignora Implorările Mele adresate omenirii, la această oră nelegiuită a timpului vostru.

Ei, acest grup viclean, și-au început campania de a înlătura de pe pământ Adevărul Învățăturilor Mele. Vicarul Meu Sfânt a fost forțat să facă această acțiune și va suferi mult din această cauză. Masoneria s-a infiltrat în Biserica Mea de pe pământ si în curând, schisma, după cum a fost prezisă, va crea diviziuni și neliniște printre slujitorii Mei credincioși.

Mulți nu știu absolut nimic despre înșelăciunea care li se propune. Nici nu știu că temelia Bisericii Mele, Biserica Catolică, a fost zdrobită și prefăcută în praf. În locul acesteia se va ridica urâciunea iar Eu voi interveni și voi trimite semne ca să avertizez fiecare suflet despre importanța rugăciunii, astfel ca ele să poată discerne Adevărul de ficțiune.

Nu prăbușirea Bisericii Catolice, care curând va deveni evidentă, va fi cea care va diviza lumea. Ci implicarea lor în crearea Bisericii Lumii Noi, a unei religii universale, va fi cea care va introduce păgânismul și idolatria.

Falsul profet este bine pregătit iar acum vine vremea lui. În colaborare cu anticristul, aceștia vor îngenunchea lumea. Nu se vor închina lui Dumnezeu, ci bestiei.

Îi îndemn pe toți discipolii Mei de pretutindeni să rămână calmi. Rugați-vă pentru pace și permiteți-Mi Mie, Isus al vostru, să vă conduc în aceste timpuri.

Fac apel la toți cardinalii, episcopii și slujitorii Mei sfințiți să unească turma și să rămână fideli Învățăturilor Mele. Fiți cu băgare de seamă la ce vi se va cere să predicați, căci predicile se vor schimba. Omiliile voastre vor fi gandite si scrise pentru o lume seculară și vor fi lipsite de substanță.

În încercarea de a fi perceputi ca reformatori ai Bisericii Catolice, vă vor propune toate acestea – promovarea congregațiilor universale – toate religiile contopite într-una singură, în așa-numita Biserică Creștină Unificată. La început, toate celelalte semne exterioare vor părea neschimbate, dar exact asta vor ca voi să vedeți. Treptat nu veți mai recunoaște Sfânta Mea Scriptură, pe măsură ce vi se vor pune in fata cuvinte noi, fraze și moduri noi de prezentare ale Sacramentelor.

O panică se va instala printre acei preoți conservatori și fideli care se vor alarma la vederea noului model pe care Biserica îl va adopta atunci când vor relansa noua Biserică modernă alternativă.

Prin rețeaua masoneriei care este infiltrată în orice colț al Bisericii Catolice, în guverne și în media, această urâciune va fi prezentată ca pe o mare inovație.

Acesta este începutul sfârșitului. Prezența Mea va fi izgonită discret, făcând loc noii ceremonii a Liturghiilor.

Tot fastul și toată ceremonia vor masca un tabernacol gol, căci Prezența Mea Dumnezeiască nu va mai fi permisă de către Tatăl Meu.

Trebuie să rămâneți uniți și dacă sunteți catolici, să participați în continuare la Liturghiile zilnice și la Sfânta Împărtășanie. Toti creștinii trebuie să stie că și ei vor fi atrași in aceasta Noua Religie Mondială, pusă la cale de națiunile care merg mână în mână cu trădătorii Bisericii Mele Catolice. Acestea vor să creeze o fațetă seculară, umană – o latură care să mascheze răul pe care aceasta îl va promova subtil.

Lupta a început, dar voi, discipolii Mei preaiubiți, sunteți mai puternici decât vă imaginați. Eu sunt mereu aici. V-am pregătit bine. Ca să supraviețuiți, trebuie să recitați această Rugăciune a Cruciadei.

Rugăciunea (100) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru supraviețuirea Creștinismului

„O, Isuse drag, Te implorăm să ne dai abilitățile necesare ca să putem supraviețui încercărilor pe care le întâmpinăm, acum când ultimul Tău Papă adevărat își încheie Misiunea pentru Tine. Ajută-ne să rezistăm în fața acestui abuz teribil căruia va trebui să-i facem față acum din cauza prăbușirii Bisericii pe care o știam. Nu ne lăsa niciodată să ne abatem de la Adevărul Cuvântului Tău Dumnezeiesc. Ajută-ne să rămânem tăcuți atunci când împotriva noastră se vor face atacuri care să ne determine să-Ți întoarcem spatele, Ție și Sacramentelor pe care le-ai oferit lumii. Acoperă Armata Ta cu Iubirea Ta puternică de care avem nevoie, ca de un scut, ca să ne păzească împotriva falsului profet și a anticristului. Ajută Biserica Ta de pe pământ să se răspândească și să se înmulțească pentru a putea adera la Adevăr și a Te ajuta să-i conduci pe frații și surorile noastre pe Calea Adevărului, ca să ne putem pregăti în mod adecvat pentru a Doua Ta Venire. Amin”

Nu vă speriați, discipolii Mei. Totul este în Mâinile mele Preasfinte. Aveți răbdare. Nu vă justificați nici o acțiune, în Numele Meu, căci atunci când o faceți, voi apărați Cuvântul Meu, când de fapt tot ceea ce trebuie să faceți este să proclamați Cuvântul Meu.

Al vostru Isus

711. Fecioara Maria: Aroganța și Mândria umanității insultă prezența lui Dumnezu

Miercuri, 13 februarie 2013 la ora 20:10

Sfânta mea Mantie îi acoperă pe toti cei care, în aceste vremuri de încercare, mă cheamă pe mine, Mama lor Cerească. Pe măsură ce Furia Tatălui meu Veșnic crește, voi, dragii mei copii, trebuie să vă rugați cu insistenta pentru a diminua suferința care va veni ca un potop asupra voastră.

Trebuie să vă concentrați asupra spuselor Fiului meu și să rămâneți uniți în rugăciune, ca astfel păcatul să poată fi iertat. In fiecare zi se îngroașă norul format de cultul placerii, nor ce atârnă greu asupra vestului lumii care il evita pe Fiul meu.

Aroganța și Mândria umanității insultă prezența lui Dumnezeu. Sufletele lor pustii sunt asemenea unor vase goale, pe care le umplu doar bogățiile inutile create de mâna omului. Nu mai au loc în inimile lor lacome pentru Iubirea Adevărată, Iubirea lui Dumnezeu. Fără aceasta ei sunt incapabili să iubească pe altcineva in afara de ei inșiși .

Dacă vă pasă numai de voi, nu puteți sa oferiți consolare nici sa ușurați suferința celor ce depind de alții.

Treziți-vă copii. Doar deschizându-vă inimile în fața Adevărului veți fi în stare să câștigați Milostivirea iubitului meu Fiu.

Iubita voastră Mamă
Mama Salvării

712. Aceasta este bătălia finală. Vicarul meu a căzut. Biserica mea va cădea, dar se va ridica din nou

Joi, 14 februarie 2013 la ora 18:00

Multiubita Mea fiică, bătălia dintre Împărăția Tatălui Meu și regatul satanei a intrat în ultima ei etapă.

Cum îi păcălește cel rău pe copiii lui Dumnezeu, inclusiv pe aceia care urmează Adevărul Învățăturilor Mele. Nimic nu este așa cum pare. Puterea masoneriei a crescut și a infestat nu numai lumea politică, ci și Casa Domnului, Trupul Meu pe pământ.

Biserica Catolică este disprețuită mai mult decât oricare altă Biserică de pe pământ, ce proclamă Cuvântul Meu Sfânt. Aceasta se întâmplă pentru că a fost condusă de Mine și a urmat instrucțiunile Mele, date omenirii începând din momentul când am declarat că Apostolul Meu Petru va pune bazele Bisericii Mele pe pământ.

Biserica Mea pe pământ a fost ținta celui rău care, de-a lungul secolelor, a împărțit Biserica Mea și i-a pedepsit pe toți cei care celebrează Preasfintele Mele Sacramente.

Fără nicio întrerupere, cel rău și-a urmat planul de persecuție a Bisericii Mele. Viclean, mincinos, arogant, mândru și plin de importanță, el, înșelătorul, crede că puterea sa este absolută. Țintește întotdeauna spre aceia cărora li s-a dat responsabilitatea de a-i conduce pe copiii lui Dumnezeu către viața eternă.

Biserica Mea Catolică suferă teribil din cauza satanei. Slujitorii Mei nu au fost lăsați nici măcar o dată să-și facă în pace datoria lor sfântă față de Mine. Apoi, ca să se asigure că face și mai mult rău, înșelătorul s-a infiltrat printre slujitorii Mei sfințiți, trimițându-și proprii lor slujitori, pentru a se amesteca printre ei. Acela a fost momentul când atrocitățile celui rău au intrat în Biserica Mea.

Când cei numiți să hrănească suflete comiteau păcate, Eu, Isus Cristos, am fost Cel pus în boxa acuzaților.

Cea mai mare minciună dintre toate a fost aceea prin care cel rău i-a convins pe oameni că Eu, Isus Cristos, Conducătorul Bisericii pe pământ, am fost Cel care a trădat omenirea.

Omenirea s-a născut cu păcat. Omul va păcătui până la A Doua Mea Venire. Abandonarea Mea, Mântuitor al Lumii, din cauza păcatelor oamenilor, inclusiv a acelora răspunzători pentru sufletele pe care le-au dus în rătăcire, va fi ruina voastră.

În locul Adevărului veți permite ca minciunile fiarei să vă corupă inimile. Sunteți acum sub puterea răului în Biserica Mea și mulți vor cădea pradă minciunilor care li se vor prezenta drept Adevăr.

Adevărul Învățăturilor mele va fi în curând declarat irelevant și neadevărat. Mânia Tatălui Meu în fața infestării Bisericii Mele pe pământ, se va simți în curând printre slujitorii Săi din Biserica Mea de la Roma. Aceasta este bătălia finală. Vicarul Meu a căzut. Biserica Mea va cădea, dar curând se va ridica din nou.

Al vostru Isus

713. Căsătoria nu poate fi acceptată înaintea Altarului Meu dacă este între două persoane de același sex

Vineri, 15 februarie 2013 la ora 22:10

Fiica Mea multiubită, această misiune trebuie să meargă acum mai departe, să îi atragă și să îi îmbrățișeze pe aceia care nu cred în Învățăturile Mele și pe aceia care se consideră creștini însă nu Mă mărturisesc pe Mine decât în mică măsură.

Indiferență lor este dureroasă. Interpretările lor asupra Învățăturilor Mele, răstălmăcite pentru a se potrivi stilului lor de viață lumesc, reprezintă cea mai rea formă de a Mă trăda pe Mine, Isus al lor.

Tineri, de varstă medie sau bătrani, deopotrivă, toți acești așa-numiti adepți ai Creștinismului Mă jignesc cu propria lor versiune, diluată, despre care ei cred că poate fi acceptabilă în ochii lui Dumnezeu. Ei au creat o nouă doctrină, făcută de ei, care să se potrivească stilului lor de viață. Și apoi consideră că încă Îl mai pot mulțumi pe Dumnezeu și că noua lor doctrină este acceptată de Dumnezeu.

Să știți însă că doar adevărul este acceptabil în ochii lui Dumnezeu. Încercările de a Îl liniști nu vor avea ecou. Dumnezeu nu va accepta niciodată minciunile. Nici un lucru care promovează noi concepte în creștinism ori acceptarea și tolerarea păcatului, nu va fi acceptat în ochii Dumnezeului cel Atotvăzător, indiferent cât de bine a fost garnisit și îmbrăcat în cuvinte frumoase. El nu va accepta niciodată legi noi care minimizează importanța sacramentelor pe care vi le-am dat Eu, Isus Cristos, Salvatorul lumii.

Eu v-am salvat pentru a vă elibera de sub stăpânirea pe care satana o avea asupra inimii omului. Mi-am dat viața ca să vă salvez și să vă eliberez de lanțurile cu care erați legați de Satana și de focurile Iadului. Asta a însemnat că Iadul nu a mai avut putere asupra voastră, din moment ce vi s-a dat libertatea să alegeți viața în Împărăția Mea sau moartea în abisul Iadului.

Dar cum Mă răsplătesc oamenii, astăzi, pentru acest Dar extraordinar? Ei încearcă să-și justifice păcatul în Ochii Mei. Prezintă înaintea Mea păcate jignitoare și mă imploră să le accept minciunile și neadevărurile. Mai rău decât atât, ei vor să adapteze Sacramentele Mele Sfinte în diferite feluri ca să se potrivească nevoilor lor și apoi Îmi arată o urâciune. Căsătoria nu poate fi acceptată înaintea Altarului Meu dacă este între două persoane de același sex. Și cu toate acestea ei o fac și Mă insultă. Mă imploră să le accept păcatul, justificându-și ofensele aduse împotriva Poruncilor Tatălui Meu. Ei încearcă să se convingă pe ei înșiși că este un lucru acceptabil înaintea lui Dumnezeu, când de fapt acest lucru n-ar putea fi niciodată acceptat.

Toate Legile lui Dumnezeu sunt create în Cer. Păcatul este păcat în Ochii lui Dumnezeu și nu poate fi justificat de interpretări umane.

Mentalitatea amăgită a acestor adepți Creștini moderni care se străduiesc, la fiecare pas, să schimbe și să adapteze Învățăturile Creștinismului dăunează Bisericii Mele. Aceasta cauzează o confuzie îngrozitoare.

Își bat joc de Dumnezeu și de moartea Mea pe Cruce.

În acest mod, Creștinii se vor întoarce la păgânism iar schimbarea poate fi rapidă. Dumnezeii falși, templele false, religiile false, toate au în comun un singur lucru. Adepții lor slăvesc un dumnezeu care este plămădit de mâna omului. Astfel de religii sunt jignitoare la adresa lui Dumnezeu și într-o biserică, în templele masonice, ei nu se închină deloc lui Dumnezeu, ci bestiei.

Acesta este prețul libertății, oferit lumii, prin moartea Mea pe Cruce. Iată de ce lumea trebuie să accepte Adevărul și să nu cadă pradă înșelăciunii pe care bestia o va semăna, printre voi, pe măsură ce timpul va trece.

Al vostru Isus

714. Falsul profet va prelua Scaunul Romei

Duminică, 17 februarie 2013 la ora 19:00

Multiubita Mea fiică, veți asista acum la schisma din cadrul Bisericii Catolice, asa cum a fost prezis, pentru ca toată lumea să vadă. Plecarea preaiubitului Meu Vicar Papa Benedict al XVI-lea, marchează începutul sfârșitului. În ultimii doi ani am încercat prin tine, profetul meu ales, să pregătesc Biserica Mea pentru acest trist eveniment.

Elita masonică s-a înțeles asupra controlului Bisericii Mele și vor exercita cea mai rea înșelăciune asupra Bisericii Catolice. Cheile Romei sunt acum în mâinile Mele transmițându-le Tatălui Meu. Voi conduce pe toți adepții Mei, astfel încât adevărul să fie susținut și Sfântul Meu Cuvânt să rămână intact.

Profetul fals va prelua Scaunul Romei și Cuvântul Meu , la fel cum a fost și în timpul Meu pe pământ, va fi tratat ca erezie.

Nu faceti nicio greșeală, pentru că înșelăciunea este prezentată lumii, ca și cum noua domnie reprezintă Adevarul, iar tu, fiica Mea, vei suferi teribil în Numele Meu Sfânt, asemeni profeților care au venit înaintea ta.

Adepții Mei trebuie să rămână calmi și să se roage pentru mântuirea tuturor slujitorilor Mei sfințiți care vor fi prinși în această monstruozitate. Fac apel la ei să răspundă după cum urmează:

Continuați să urmați Învățăturile Mele. Niciodată să nu renunțați la Cuvântul lui Dumnezeu. Rămâneți loiali sfintelor voastre îndatoriri și administrați Sfintele Taine așa cum ați fost instruiți de către Mine.

Învățăturile Bisericii Catolice, formate la bază de către Apostolul Meu Petru , rămân infailibile. Acum, acest lucru se va schimba odată ce fundația este zguduită de modificările ce vor veni.

În scurt timp, nu veți mai recunoaște Biserica Mea și vă veți simți foarte inconfortabil pe măsură ce veți asista la felul în care Sfântul Meu Cuvânt va fi alterat în scop malefic.

Al vostru Isus

715. Îi vor aduce pe copiii Lui Dumnezeu sub stăpânirea micului corn, care va ședea în Scaunul lui Petru cu o strălucire pompoasă

Luni, 18 februarie 2013 la ora 18:00

Preaiubita Mea fiică, pe măsură ce schimbările din Biserica Mea pe pământ se intensifică, și vocile falșilor profeți se vor ridica la unison pentru a susține nelegiuirile ce se petrec în Biserica Mea. În timp ceEu îți revelez ție, adevăratul profet al timpului din urmă, Adevărul – în mare parte deja cunoscut-, se vor răspândi minciuni pentru a-i induce în eroare pe toți cei care Mă urmează.

Pentru fiecare învățătură pe care Eu ți-o dau pentru lume, exact opusul va fi declarat din gura falșilor profeți. Vor avea cuvinte de consolare pentru discipolii Mei care vor considera Adevărul ca fiind prea groaznic de îndurat. Prin minciunile lor haine îi vor aduce pe copiii Lui Dumnezeu sub stăpânirea micului corn, care va ședea în Scaunul lui Petru cu o strălucire pompoasă.

Când ți-am spus despre marea schismă din Biserica Mea, nu ți-am spus cum se va înâmpla aceasta. Deci, ascultă-Mă acum. Așa precum preoții din vremea Mea pe pământ au respins Cuvântul Meu Sfânt, la fel Mă vor respinge preoții înainte de A Doua Mea Venire. Nu doar că-Mi vor respinge Cuvântul, pe care ți-l dau copila Mea, ci vor accepta schimbarile care le vor fi impuse. Darurile lor sfinte vor deveni fără putere de îndată ce acceptă blasfemiile și noile reguli ce le-au fost prezentate.

Și discipolii Mei credincioși vor fi divizați datorită loialității fața de Biserica Mea pe pamant. Tot ceea ce trebue să faceți este să urmați Învățăturile Mele date vouă în Cartea Tatălui Meu. Nu e nevoie să fugiți nicăieri căci Eu sunt prezent printre voi.

Voi știți Adevărul. Vi s-a dat ca hrană vouă, Creștinilor. Așadar, când vedeți că Poruncile Lui Dumnezeu și Învățăturile Mele sunt rescrise, iar Sfintele Mele Sacramente sunt schimbate, trebuie să întoarceți spatele. Nu permiteți minciunilor să vă sperie, mai degrabă temeți-vă pentru cei care acceptă aceste noi acte și legi malefice despre care se va pretinde că vin de la mine; ei însă nu vor înțelege adevărul.

Al vostru Isus

716. Vor spune că a fost găsit vinovat de o crimă pentru care el este complet nevinovat

Marți, 19 februarie 2013 la ora 14:30

Preaiubita Mea fiică, te rog anunță-i pe discipolii Mei că Domnia Mea este aproape.

Nu trebuie să se îngrijoreze pentru că, deși Coroana de Spini a fost pusă pe capul Vicarului Meu, numit de Mine, Isus Cristos, ca să conducă Sfânta Mea Biserică Catolică și Apostolică, și acesta a fost înlăturat cu perfidie, iată că Eu vin acum, în cele din urmă, să vă aduc pacea.

Pentru voi, iubiții Mei discipoli, și pentru Ultimul Meu Papă Adevărat, anul ce urmează va fi un an nemilos și foarte dureros. Papa, împotriva căruia s-a complotat cu premeditare și răutate, a primit același tratament ca și Mine, Isus Cristos, care am fost bătut și biciuit. Vor spune că a fost găsit vinovat de o crimă pentru care el este complet nevinovat.

Eu, Mântuitorul vostru preaiubit, vă voi salva pe toți de această ticăloșie pe care mulți o vor crede că vine de la Mine, prin Mâna Mea care conduce.

Eu instruiesc Biserica Mea ca și mai demult, însă doar prin Puterea Duhului Sfânt. Cheile Romei sunt sub conducerea Iubitului Meu Tată. Eu, Isus Cristos,sunt pregătit să cobor din nou la A Doua Mea Venire și doresc să vă fac cunoscut că voi, discipolii mei, veți suferi la fel cum au suferit proprii Mei discipoli în perioada petrecută de Mine pe pământ. Voi, iubiții Mei, sunteți cu Mine, închiși în Inima Mea Sfântă, ca să puteți să vă uniți cu Mine în suferință. Plâng cu lacrimi pentru dragul Meu Papă nevinovat, ultimul Papă pe Pământ, Benedict al XVI-lea, care a fost ales de Mine să-Mi conducă Biserica în vremurile din urmă.

Victimele benevole vor avea nevoie de mult curaj ca să continue să declare Cuvântul Meu Sfânt pentru că vor fi copleșiți de îndoieli puternice. Ei știu, în adâncul inimii lor, că Eu le vorbesc acum și totuși vor fi asaltați de îndoieli care vor fi cauzate de cei care vor refuza să accepte Mesajele Mele către omenire și care și ei, la rândul lor, Îmi sunt devotați.

Vă încredințez acum această scurtă dar specială Rugăciune a Cruciadei. Este o Rugăciune Miraculoasă pentru că face posibil ca toți cei care o recită să-Mi simtă prezența în sufletul lor. Îi va ajuta de-asemenea să vadă Adevărul pe care L-am promis lor și care le va fi dat în timpul vremurilor din urmă.

Rugăciunea (101) a Cruciadei de Rugăciune: Rugăciune Miraculoasă pentru a simți Prezența lui Isus

„O, iubite Tată Atotputernic, Creatorul a toate câte sunt și câte vor fi, ajută-ne să devenim foarte puternici, noi toți cei care astăzi recunoaștem Prezența Iubitului Tău Fiu în Biserică. Ajută-mă pe mine să-mi înving teama, singurătatea și respingerea pe care o sufăr din partea celor dragi pentru că Îl urmez pe Fiul Tău, Isus Cristos, Mântuitorul Meu. Te rog, protejează-i pe cei dragi mie ca să nu cadă în capcană și să nu creadă minciunile născocite de satana pentru a-i distruge, despărți și devasta pe copiii lui Dumnezeu.Te rog ajută-i pe toți cei care sunt adepții monstruozității în Biserica Ta să se salveze din focurile veșnice ale iadului. Amin.”

Iubiții Mei dicipoli, voi Mă cunoașteți deja. Ceea ce voi veți vedea manifestându-se în cadrul învelișului gol ce a mai rămas din Biserica Mea de pe pământ, vă va dezgusta. Veți plânge iară și iară până când nu veți mai simți nimic. Iar apoi, când Mă veți chema și Îmi veți spune:

„Isuse, izbăvește-mă de minciunile lui satan pentru ca să pot discerne Adevărul din Rămășița Bisericii Tale.” (din ceea ce a fost odinioară Biserica Ta) Eu vă voi liniști. Vă voi umple cu Duhul Sfânt. Vă voi umple cu lacrimi de durere și voi înlocui aceste lacrimi cu Puterea Mea. Apoi, nu vă va mai păsa, pentru că Eu voi prelua controlul și vă voi conduce la fiecare pas.

Veți fi inspirați atunci când își vor bate joc de voi. Veți fi plini cu al Meu Spirit al Iubirii când vă vor râde în față pentru că veți crede în Doctrina Mea Sfântă. În acel moment nu vă va mai fi frică deloc iar frica va fi înlocuită de un sentiment puternic al Iubirii Mele pentru voi și doar atunci, numai atunci veți simți ușurare și pace.

Al vostru Isus

717. Această mare Iluminare a Conștiinței va avea loc după ce Sfântul Meu vicar va fi părăsit Roma

Miercuri, 20 februarie 2013 la ora 19:30

Preaiubita mea fiică, deși ar putea părea nedrept că trebuie să sufere copiii lui Dumnezeu, sub domnia falsului profet și a anticristului, să știi acestea: Toate sufletele din lume, pentru a fi purificate, trebuie să îndure, într-o masură oarecare, durerea respingerii și suferința pe care Eu am suferit-o.

Eu, în Marea Mea Milostivire, Voi face ca această purificare să fie rapidă. Apoi, numărul discipolilor Mei va crește, în pregătirea Celei de-A Doua Veniri a Mea. Tatăl Meu va veghea cu Inima plină de tandrețe asupra tuturor încercărilor la care vor fi supuși toți copiii Săi. El va interveni când acțiunile malefice de persecuție, pricinuite Creștinilor, vor depăși ceea ce este permis, și El îi va distruge pe acești oameni cruzi.

Trebuie ca voi, acum, să șteptați Actul Meu de Milostivire Divină, căci el îi va despărți pe cei buni de cei răi. Această mare Iluminare a Conștiinței va avea loc după ce Sfântul Meu vicar va fi părăsit Roma.

Pregătiți-vă pentru a vă salva sufletele. Acelora dintre voi care sunt încăpățânați li se va da ceva timp, însă foarte puțin, pentru a-și pleca genunchii cu smerenie și a cere Îndurarea Mea. Și apoi trâmbițele vor răsuna iar profețiile care conduc către final vor fi revelate, așa cum a fost prezis.

Isus al vostru

718. Trăiți vremuri în care mulți dintre copiii lui Dumnezeu au devenit păgâni

Vineri, 22 februarie 2013 la ora 23:00

Preaiubita Mea fiică, trăiți vremuri în care mulți dintre copiii lui Dumnezeu au devenit păgâni. Chiar și cei născuți evrei sau creștini au recurs acum la diferite tipuri de idolatrie, așa cum a fost prezis.

Cât Mă jignește să văd respectul pe care copiii lui Dumnezeu îl au în inimile lor pentru plăcerile personale, ca și credința în zei falși care există numai în mintea lor.

Valurile de spiritism New Age și pasiunea pentru toate lucrurile care se referă la liniștirea conștiinței, toate acestea duc la o singura concluzie. Acești oameni sunt în întuneric, deoarece refuză să Mă recunoască pe Mine, Isus Hristos. Prin blocarea în mod deliberat al Luminii lui Dumnezeu, ei se lasă pe ei înșiși deschiși către spiritul întunecat al răului. Satana și demonii săi iau pradă aceste suflete și le provoaca un teribil gol interior, pentru care, indiferent cate noi remedii spirituale vor cauta, ei nu vor găsi liniște, deoarece nu acesta este mediul lor natural in care s-au nascut.

Păgânismul care a cuprins omenirea este, în acest moment, la cel mai înalt nivel de la timpul de dinaintea nașterii Mele, Isus Cristos, pe pământ. Desi lumii i-a fost dat Adevărul despre existența Lui Dumnezeu, și chiar dacă Eu, prin moartea Mea pe cruce, i-am salvat de la osândă, ei tot își întorc spatele.

Obsesia de sine, adularea și o dragoste pentru excese lumești, este nenorocirea omenirii și ea vine dintr-un sentiment disperat de disconfort, neliniște și goliciune. Idolatria, iubirea pentru oameni celebri, zei falși, și afișarea obiectelor păgâne – aduce un nor de întuneric asupra tuturor celor care sunt pasionați de astfel de preocupări. Creștinii sunt ridiculizați de astfel de oameni, dar prin suferința și rugăciunile lor, ei pot ajuta la salvarea semenilor lor din focul Iadului.

Când flirtezi cu acești idoli falși, te joci cu demonii Iadului, trimiși să te tragă în abis pentru eternitate. Să nu crezi niciodată că astfel de practici păgâne ar fi inofensive, deoarece nu sunt. Când îți petreci timpul și gândurile cu astfel de preocupari te exilezi de bună voie departe de Dumnezeu și de viața veșnică.

Treziți-vă la Adevăr. Eu sunt Adevărul. Nu există nici o altă cale spre fericirea veșnică, în afară de calea Mea, Isus Hristos, Fiul Omului. Am venit acum să dezvălui adevărul, astfel încât să vă pot salva din nou și să vă aduc viață veșnică ajutându-vă să vă salvați sufletele.

Al vostru Isus

719. Da, Cuvântul Meu este pentru toți, dar promovarea Mesajelor Mele implică o responsabilitate enormă

Sâmbătă, 23 februarie 2013 la ora 11:50

Fiica Mea preaiubită, ofer întregii lumi Cartea Adevărului, pentru fiecare suflet, din fiecare națiune. Este un Dar pentru omenire, dar trebuie să știi următoarele.

Ție, fiica Mea, îți dau toată autoritatea de a decide cum va fi tradusă, distribuită și publicată pentru a proteja această Lucrare. Tot ceea ce ține de publicarea acestor Mesaje este permisă doar cu aprobarea ta personală. Aceasta este dorința Mea iar oricine va nesocoti instrucțiunile Mele, pe care ți le-am dat și publică mesajele mele pentru profit, nu va primi Binecuvântarea Mea.

Da, Cuvântul Meu este pentru toți, dar promovarea Mesajelor Mele și felul în care este publicată Cartea Adevărului implică o responsabilitate enormă. Donațiile nu sunt necesare, pentru că trebuie folosite veniturile din cărți pentru a finanța producerea altor cărți și a costurilor de publicare în toate limbile.

Tu, fiica Mea, vei fi atacată în permanență, pentru că Îmi dai ascultare în acest sens. Vei fi acuzată că încerci să profiți de pe urma acestei Opere și totuși vei ști că acest lucru nu este adevărat și nu este posibil.

Cei care te vor ataca cel mai tare, în acest sens, vor fi aceia care vor vrea să câștige sau să profite, într-o oarecare măsură, de pe urma Cuvântului Meu și se vor înfuria atunci când nu le vei permite să controleze această Operă.

De aceea, Eu declar că nimeni nu a primit autoritatea de a răspândi Cuvântul Meu Sfânt în variantă tipărită – în afară de tine, fiica Mea. Tu, de altfel, poți acorda permisiunea, sub Îndrumarea Mea, celor care vor să te ajute prin publicarea lui pe pagini de Internet și documente tipărite. Dar o pot face numai dacă cer și primesc permisiunea ta pentru aceasta.

Cuvântul Meu este Sacru iar dorințele și instrucțiunile Mele pentru omenire trebuie respectate. Voi, discipolii Mei, trebuie să faceți așa cum vă cere profeta Mea, Maria, și trebuie să-i respectați dorințele privind publicarea Mesajelor Mele. Dacă o atacați pe ea, din cauza acestei Opere, voi de fapt mă jigniți pe Mine, Isus al vostru.

Vouă, discipolilor Mei, vi se va cere să împliniți întotdeauna Voia Mea Sfântă, indiferent de situație. Eu o îndrum pe fiica Mea Maria. Ea a fost aleasă ca profeta ultimelor timpuri. Eu vorbesc prin ea. Vocea ei este Vocea mea. Durerile și suferințele ei sunt ale Mele. Iubirea ei pentru ceilalți este Iubirea Mea. Bucuria ei provine din Inima Mea Preasfântă. Mâna ei este condusă de mine. Înțelegerea ei, privind modul în care Eu doresc ca Sfântul Meu Cuvânt să fie auzit, vine de la Mine.

Fiica Mea a primit aceste Daruri din Cer pentru un motiv anume. Ascultați ceea ce vă spune, căci puteți fi siguri că aceasta vine de la Mine.

Al vostru Isus

720. Cea mai mare greșeală pe care o puteți face este să presupuneți că doar cei cu păcate grele sunt aruncați în focurile iadului

Duminică, 24 februarie 2013 la ora 22:00

Multiubita Mea fiică, atunci când lumea va trece prin Avertisment, se va divide în două părți.

Prima parte va fi constituită din cei care au acceptat Spovedania, și ale căror suflete au fost copleșite de Duhul Sfânt. Începând din acea zi convertirea lor va fi completă, și din această cauză, ei vor avea de suferit de pe urma celor care au respins Mâna Milostivirii Mele.

A doua parte va fi alcătuită din cei cu suflete înrăite care sunt loiali bestiei și care și-au încredințat în mod deliberat sufletele Satanei, fiind pe deplin conștienți de ceea ce fac. Ei cred în așa-numitul paradis care le-a fost promis (de către satana) și care desigur nu există. Destinul lor este suferința veșnică în focurile iadului.

Mai sunt și acele suflete care nu cred nici în Dumezeu, nici în Mine, Salvatorul lor, Isus Cristos. Milostivirea Mea nu va fi acceptată de către mulți dintre ei. Ei nu vor avea grijă de starea sufletul lor fiindcă ei cred că aceasta nu contează. Aceștia sunt ateii – dintre care mulți au inimă bună, însă consideră că își pot controla singuri viața, și că preocuparea lor pentru satisfacțiile lumești îi va susține în această existență. Ei cred că aceste lucruri sunt suficiente pentru a le aduce pace și mulțumire, însă bineînțeles nu este așa, fiind imposibil atâta timp cât păcatul nu va fi înlăturat.

Încăpățânarea lor înseamnă că, dacă nu se schimbă să Mă accepte pe Mine, Isus Cristos, ei nu pot merge la Tatăl Meu. Ei nu pot primi acces în Paradisul pe care El l-a creat pentru toți copiii Săi.

Cea mai mare greșeală pe care o puteți face este să presupuneți că doar cei cu păcate grele sunt aruncați în focurile iadului. Din nefericire, toți cei care Îl resping pe Dumnezeu, nu pot fi lângă El, și nici nu pot fi obligați să-L accepte. Libera lor voință este marele Dar dat lor de către Dumnezeu. Nu le poate fi luat în nici un fel. Prin libera lor voință își vor determina soarta. Ori vor alege Mâna Mea și vor intra în Paradis, ori vor accepta minciunile sădite în mințile lor de satana, care le va pecetlui destinele.

Al vostru Isus

721. Va fi un aliat apropiat al profetului fals și nu e nici o îndoială cine este el – fiul satanei

Luni, 25 februarie 2013 la ora 23:00

Fiica Mea preaiubită, timpurile care vin vor zgudui lumea din toropeala ei, indiferent de religia pe care o urmează oamenii – dacă aceștia urmează vreuna – căci vocea micului corn va cere atenția întregii lumi. Așezat în Scaunul lui Petru, acest impostor va striga cu voce tare și va proclama, mândru, soluția sa de a uni toate bisericile într-una singură. Aclamat ca un inovator modern, va fi aplaudat de lumea seculară, pentru că va tolera păcatul.

Va introduce legi noi care nu doar că vor contrazice Învățăturile Bisericii Catolice, ci vor și încălca toate legile Creștine. Preoții care se opun acestor Mesaje vor fi forțați să le reexamineze atunci când oribilul adevăr va fi revelat. Aceștia vor conștientiza, în sfârșit, Adevărul Cuvântului Meu, dat ție, fiica Mea. Cum vor mai plânge de durere atunci când își vor da seama că Eu, Isus Cristos, sunt Cel Care – cu Binecuvântarea Tatălui Meu – vă dezvăluie profețiile ultimelor timpuri în cele mai mici amănunte!

Apoi, ei vor devora fiecare Cuvânt de pe Buzele Mele Sfinte, pe măsură ce voi revela tot mai multe evenimente pe cale să apară, în scopul de a pregăti omenirea. Este esențial ca omul să asculte și să răspundă Chemării Mele, ca să pot să-i salvez pe toți din strânsoarea fiarei.

Ocupat fiind cu ambițiile sale mărețe ca să impresioneze Catolicii din întreaga lume, falsul profet va fi dat de-o parte pentru un timp, deoarece acum, pe scena lumii, va intra anticristul, după cum a fost prezis.

Când veți auzi în știrile media despre noul negociator promițător și competent al păcii veți ști cine este. Va fi un aliat apropiat al profetului fals și nu e nici o îndoială cine este el – fiul satanei.

Oricât ar fi de înspăimântătoare toate acestea, amintiți-vă că Eu, Isus Cristos, Sunt Rege. Niciun om și niciun dușman nu are putere mai mare decât Dumnezeu. Dar bătălia pentru suflete trebuie purtată, așa cum a fost prorocit. Răspândind Cuvântul Meu, Mesajele și Rugăciunile Mele, Mă veți ajuta să salvez sufletele de care am nevoie, așa încât în Paradisul cel Nou să intre toți copiii lui Dumnezeu.

Aveți mereu încredere în Mine, Isus al vostru, căci Eu vă voi conduce și vă voi păzi în timpul acestei urâciuni de pe pământ. Vă promit că acest timp va fi scurt.

Isus al vostru

722. Un alt lider politic, despre care ți-am vorbit în trecut, va fi în curând asasinat

Marți, 26 februarie 2013 la ora 22:00

Preaiubita Mea fiică, un alt lider politic, despre care ți-am vorbit în trecut, va fi în curând asasinat.

Doresc ca tu să le dezvălui tuturor cine este această persoană, mai târziu, prin intermediul dovezilor date ție și altora, pentru ca mai multă lume să accepte Adevărul acestor Mesaje. Acest sărman suflet a scăpat de la moarte, acum ceva vreme, dar popularitatea sa nou dobândită îl va pune în pericol. El este un dușman al forțelor masonice iar acestea nu vor mai tolera mult timp ca el să rămâna la conducere.

Când voi, discipolii Mei, veți vedea că profețiile date unui suflet ales vor avea loc, atunci veți știi că acestea grăiesc Adevărul și că au fost date din Ceruri, pentru că nu ar fi putut fi inventate.

Dorința Mea este să le dovedesc acelora care desconsideră Mesajele Mele, că sunt Eu, iubitul vostru Isus Cristos, Cel care vorbește lumii prin acest profet. În timp ce sunt foarte fericit pentru că văd cât de mult Mă iubiți și cum respectați rugăciunile ce v-au fost date din Ceruri, în același timp Eu trebuie să Mă ocup de cei sceptici dintre voi.

Foarte curând în Europa va avea loc o diviziune ce va fi legată de Uniunea Europeană și de țara în care se află Scaunul lui Petru. Această diviziune va avea ca rezultat un război care va fi un alt tip de război comparativ cu alte războaie. Dar va fi un război parșiv. Oamenii se vor ridica unii împotriva celorlalți în Germania, Italia și Franța. Trebuie să vă rugați ca discipolii Mei să rămână fermi și să se asigure că în aceste țări vor fi înființate repede Grupurile de Rugăciune Isus către Omenire.

A venit timpul ca Eu, Isus Cristos, Mielul lui Dumnezeu, să revelez mai multe informații conținute în Peceți. O voi face cu mare atenție, pentru că trebuie să fiți pregătiți atât sufletește cât și trupește. Fiind un Dumnezeu al Dreptății, Mă voi asigura să vă ghidez pe toți și să vă binecuvântez cu Puterea Mea în vreme ce fiecare etapă vă va fi revelată pas cu pas.

Iubitul vostru Isus

723. Trebuie să primiți în continuare Sfânta Mea Euharistie. Nu trebuie să opriți jertfa voastră zilnică, pentru că nu voi veți fi cei obligați să ia aceasta decizie

Miercuri, 27 februarie 2013 la ora 15:30

Preaiubita Mea fiică, Liturghiile zilnice vor continua pentru câtva timp și îi îndemn pe toți discipolii Mei să continue să asiste la ele, ca și până acum.

Trebuie să primiți în continuare Sfânta Mea Euharistie. Nu trebuie să opriți jertfa voastră zilnică, pentru că nu voi veți fi cei obligați să ia aceasta decizie. Vor declara că se va face o formă diferită de sacrificiu pentru Dumnezeu, iar voi veți ști instantaneu când se va întâmpla, deoarece practicarea Sfintei Liturghii va fi oprită de către falsul profet. În locul Sfintei Liturghii va fi un ritual păgân universal, iar voi, discipolii Mei iubiți, binecuvântați cu Darul Duhului Sfânt, veți recunoaște ceea ce va fi el cu adevărat.

Voi nu trebuie sub nici o formă să abandonți Biserica pe care am dăruit-o lumii, care este bazată pe Învățăturile Mele, și nici Sacrificiul Morții Mele pe Cruce, prezentat vouă prin Darurile cele mai Sfinte.

Voi, discipolii Mei iubiți, sunteți Biserica Mea. Iubiții Mei preoți și iubitul meu cler, binecuvântați cu Darul Duhului Sfânt, niciodată nu se vor lepăda de Mine. Nu se vor lepăda nici de voi. Astfel, Biserica Mea va dăinui, pentru că ea nu poate să moară niciodată. Biserica este Trupul Meu pe pământ, de aceea nu poate fi niciodată distrusă. Cu toate acestea, ea va fi zbrobită, chinuită și respinsă, iar apoi lăsată în pustie să moară. În timp ce dușmanii mei vor încerca totul pentru a distruge orice fărâmă de viață rămasă, Biserica mea se va ridica din nou. Dar țineți minte, nu va muri niciodată, deși s-ar putea să pară astfel.

Biserica Mea pe pământ va fi redusă ca mărime și, nu din vina ei, va deveni doar rămășița armatei Mele.

Adevăratul Meu Vicar, înlăturat, va lupta să-i îndrume pe copiii lui Dumnezeu cât de bine va putea.Voi fi Eu, Isus Cristos, cel care vă voi ghida, vă voi înălța, vă voi elibera de răul care va veni forțat peste voi; un rău care va duce la un final brusc și îngrozitor, pentru toți aceia care sunt de partea anticristului și a slujitorilor săi.

Al vostru Isus

724. Doar cei mai curajoși și neînfricați drintre voi, care mă iubesc cel mai mult, vor conduce armata Mea spre mântuire

Joi, 28 februarie 2013 la ora 23:50

Preaiubita Mea fiică, aceste zile, care aproape ca sunt peste voi, aduc cu ele un întuneric și o disperare cumplite, cum nu ați mai întâlnit în viața voastră.

Acest întuneric va fi unul al spiritului și va fi cauzat de pustiul din acele suflete care-l urmează pe anticrist și pe falsul profet. Durerea spirituală, pe care o vor pricinui creștinilor care refuză să asculte această erezie, va fi greu de îndurat.

Eu vă spun acestea doar ca să știți în inimile voastre că durerea respingerii, pe care o veți simți, va fi pentru că voi, prin susținerea Cuvântul Meu Sfânt veți suferi în Numele Meu.

Nu trebuie să puneți niciodată sub semnul întrebarii aceste cereri uriașe, care vor veni asupra voastra, și nici să vă pierdeți încrederea, pentru că sunt Eu Regele vostru, Cel care am puterea să vă ajut să puteți suporta acest lucru. Nu trebuie nici să vă îndoiți vreodată că această Rămășiță de Armată, din care veți face parte, pentru a-Mi rămâne loiali Mie, Isus Cristos, a fost profețită.

Nu ascultați de cei care vor încerca să vă spună că nu trebuie să credeți în în aceste Sfinte mesaje ale Mele pentru lume, pentru că ei sunt induși în eroare. Trebuie să vă rugați pentru cei care nu vor avea puterea sau spiritul discernământului și care vor alege drumul greșit. Mulți dintre cei care îl vor urma pe profetul mincinos vor încerca să vă tragă în jos pe acel drum.

Fratele va lupta împotriva fratelui și a surorii sale, tatăl împotriva fiului, mama împotriva fiicei – toți vor încerca să urmeze Adevărul, însă mulți nu vor reuși să vadă erorile din învățăturile profetului fals și se vor pierde de Mine.

Doar cei mai curajoși și neînfricați dintre voi, care mă iubesc cel mai mult, vor conduce armata Mea spre mântuire. Ei vor aduce cu ei miliarde de suflete, sub Îndrumarea Mea, spre mântuire. Acesta este motivul pentru care nu trebuie să renunțați niciodată.

Al vostru Isus

725. Le cer tuturor slujitorilor Mei sfințiți să Mă cheme pe Mine, iubitul lor Isus, ca să pot să îi acopăr cu Prețiosul Meu Sânge

Joi, 28 februarie 2013 la ora 23:55

Preaiubita Mea fiică, am trimis Duhul Meu Sfânt să îi acopere pe toți copiii lui Dumnezeu în aceste timpuri, în efortul Meu de a ridica negura răului din lume.

Trebuie să vă rugați mult, în aceste timpuri, pentru toți slujitorii Mei sfințiți care se găsesc acum într-o stare de confuzie îngrozitoare. Ei vor fi atât de plini de tristețe în următoarele săptămâni, din cauza demisiei Sfântului Meu Vicar, încât nu vor ști către cine să se întoarcă.

Le cer tuturor slujitorilor Mei sfințiți să Mă cheme pe Mine, iubitul lor Isus, ca să pot să îi acopăr cu Prețiosul Meu Sânge. Eu le voi da harurile de care au nevoie pentru a discerne Adevărul Învățăturilor Mele. Atunci ei vor recunoaște înșelătoria care este pe cale să le fie prezentată.

Ei nu trebuie să se îndoiască niciodată de Mine. Trebuie să își pună în Mine toata încrederea. Nu trebuie să părăsească niciodată Numele Meu și trebuie să fie tot timpul în alertă.

Spune-le că îi iubesc cu duioșie și că din Ceruri li se vor da lor Daruri speciale. Aceste daruri le vor aduce pace, speranță și curaj, în timpurile turbulente care stau în fața Sfintei Mele Biserici de pe pământ.

Isus al vostru

726. Biserica Mea de pe pământ este atacată și asta înseamnă că Trupul Meu va fi răstignit din nou, așa cum a fost prezis

Duminică, 03 martie 2013 la ora 11:45

Multiubita Mea fiică, nu te teme de atacurile care se revarsă asupra ta, pentru că Eu Sunt cu tine în fiecare clipă, ca să te fac mai puternică. Mă întristează să-ți spun că vei avea de suferit multe jigniri, pentru că acest lucru este prevăzut în Planul Meu de Salvare.

Acesta este timpul când nu numai credința și fidelitatea catolicilor față de Mine va fi pusa la încercare, dar va fi și cel al celei mai mari încercări pentru toți Creștinii, din lumea întreagă.

Acelora care te acuză de erezie, le spun aceasta. Eu, Isus Cristos, nu aș minți niciodată, pentru că Eu Sunt Adevărul. Nu te-aș putea înșela niciodată, pentru că nu ar fi posibil. Ține minte, Biserica este Trupul Meu. Biserica Mea pe pământ este atacată și aceasta înseamnă că Trupul Meu va fi Răstignit din nou, așa cum a fost prezis. Adică, Trupul Meu nu va mai fi Prezent din momentul când Sfânta Euharistie va fi desființată de preoții din Sfântul Scaun de la Roma. Acest fapt va deveni realitate și trebuie să-i întoarceți spatele.

Vă rog, rugați-vă pentru toți copiii lui Dumnezeu – pentru toți slujitorii Mei sfințiți, inclusiv pentru profeții înșelați. Dar, nu vă voi cere niciodată să vă rugați pentru anticrist, pentru că acest lucru este imposibil.

Treziți-vă cu toții și ascultați ce am să vă spun. Nu trebuie să vă înspăimântați, să disperați sau să vă pierdeți speranța, pentru că acest sacrilegiu va fi ultima suferință, pe care toți copiii lui Dumnezeu vor trebui s-o cunoască și s-o îndure înainte ca Eu să vin din nou.

Aceea va fi ziua Marii Glorii, a Marii Bucurii și Venirea Mea va aduce sfârșitul răului care întinează pământul.

În loc să vă temeți, fiți bucuroși. Trebuie să așteptați cu nerăbdare A Doua Mea Venire, pentru că Eu aduc cu Mine Noul Paradis promis vouă.

Vă va fi greu întotdeauna când veți purta Crucea Mea. Timpurile în care trăiți acum aduc cu ele o formă de răstignire care pentru majoritatea Creștinilor va fi foarte greu de îndurat – atât de mare va fi durerea lor.

Acele biete suflete care nu cred că Eu spun Adevărul prin aceste Mesaje trebuie să se întrebe aceasta. Credeți în Sfânta Biblie și în profețiile cuprinse între coperțile ei? Credeți în anticrist și în revelațiile privind impostorul mincinos care va ocupa Scaunul lui Petru prin metode viclene? Dacă da, atunci acceptați că acesta este momentul când aceste evenimente se vor desfășura înaintea ochilor voștri. Nu se vor întâmpla în viitor – se întâmplă chiar acum. Acceptați aceasta plini de curaj și veniți la Mine cu încredere totală, pentru că vă iubesc. Vreau să vă țineți ochii larg deschiși. Să nu vă sperie Adevărul.

Sacrilegiul a început. Când veți refuza Cupa Mea, Mă veți împiedica să salvez sufletele de care am nevoie pentru a duce la bun sfârșit Legământul făcut Tatălui Meu.

Vă binecuvântez. Aștept ca inimile voastre să se deschidă, ca să vă pot lua în Împărăția Mea Glorioasă.

Al vostru Isus

727. Semnele vor fi date tuturor și vor avea loc minuni

Marți, 05 martie 2013 la ora 15:30

Fiica Mea multiubită, fie ca toți oamenii să reușească să recunoască schimbările care vor avea loc în lume, căci tot ceea ce este prezis în Cartea Revelației se va împlini. Multe dintre aceste evenimente nu se vor potrivi cu interpretarea omenească obișnuită a secretelor care au fost revelate Sf. Ioan Evanghelistul. Cu toate acestea, ele vor avea sens atunci când le veți vedea pentru ceea ce sunt.

Planul sofisticat și elaborat cu atenție al anticristului a fost ingenios formulat alături de multe persoane, inclusiv politicieni renumiți în întreaga lume care nu au identificat planul malefic până acum.

Multe centre au fost organizate în diferite națiuni de unde plănuiesc să preia controlul asupra multor țări. Totuși activitățile lor au fost diminuate datorită rugăciunilor sufletelor alese și a celor care recită Rugăciunile Cruciadei Mele.

Rugăciunile voastre vor fi întotdeauna auzite în Cer, așa că trebuie să continuați să vă rugați cu fervoare pentru a diminua acțiunile malefice ale bestiei care nu va câștiga niciodată această luptă pentru suflete, căci zilele sale sunt scurtate.

Nu doresc să vă sperii, ci să vă pregătesc. Acum îi înzestrez cu puteri și haruri speciale pe toți cei care îndeplinesc dorințele Mele de a recita Rugăciunile Cruciadei. Semnele vor fi date tuturor și vor avea loc minuni.

Puterea Mea va curge prin venele tale, pe măsură ce te port pe Calea Mea pentru a salva omenirea.

Al vostru Isus

728. Mulți dintre voi veți respinge acest apel din ceruri din cauza fricii

Miercuri, 06 martie 2013 la ora 09:45

Preaiubita mea fiică, îi chem pe toți aceia în lume, care cred în Mine, Isus Cristos, să asculte.

Atât de mulți dintre voi veți găsi greu de acceptat suferința pe care va trebui să o îndurați în Numele Meu. Până acum, suferința voastră s-a limitat la durerea pe care ați simțit-o în suflete pentru păcatele oamenilor și pentru Sacrificiul pe care L-am făcut pentru a salva omenirea de răutatea proprie. Acum veți fi ridiculizați pentru Credința voastră și vă vor face să vă simțiți rușinați când preaslăviți Învățăturile Mele și Legile Lui Dumnezeu.

Mulți dintre voi veți respinge acest Apel din Ceruri din cauza fricii. A accepta că acum Eu comunic cu lumea pentru a o pregăti pentru a Doua Mea Venire nu este un lucru pe care oamenii îl pot accepta cu ușurință. Căci cine este profetul Meu? Și care sunt aceia care vin înaintea ei în Numele Meu? Cum știți că ea vorbește Adevărul cu atâția falși profeți și impostori în jur care vă derutează? Niciodată nu a existat un profet trimis din Ceruri care nu a suferit ridiculizare, abuz, chinuri și cruzime. Nici măcar unul. Mulți dintre ei au fost uciși. Puteți fi siguri atunci când fructele Lucrării Mele, date acestor profeți, rezultă în rugăciune și convertire, că aceșta au fost trimiși de Dumnezeu în lume pentru a-i pregăti pe copiii săi ca aceștia să se întoarcă la El.

Fiți conștienți că adevărații Mei profeți vor tine piept testului timpului. Acelora care ignoră Mesajele pe care ei le aduc rasei umane: vor fi țipete și scrâșneli din dinți. Când atacați Cuvântul Meu Sfânt dat unui profet adevărat vă opuneți Voii Lui Dumnezeu. Poate nu simțiți rușine acum. Poate credeți că apărați Cuvântul Meu când atacați profeții Mei, dar cu timpul paguba pe care o aduceți acesteia, ultimei Mele Misiune pe pământ, când vi se va revela, vă va aduce frică teribilă și suferință.

Dacă Mă iubiți, trebuie să țineți ochii deschiși și să citiți atent instrucțiunile Mele. Dacă nu reușiți să țineți seamă de avertismentele Mele, date vouă datorită Iubirii Lui Dumnezeu, veți respinge Adevărul. Numai Adevărul vă poate salva. Adevărul este oxigenul necesar pentru a susține viața sufletelor voastre. Fără Adevăr, nu Mă veți vedea clar și nu veți putea face alegerile corecte. Țineți minte, Eu sunt Adevărul. Fără Mine nu aveți viață.

Al vostru Isus

729. Rugăciunile pot și vor salva omenirea

Joi, 07 martie 2013 la ora 11:05

Preaiubita Mea fiică, este important ca discipolii Mei de pe pământ să înțeleagă modul în care rugăciunile pot și vor salva omenirea. Puterea rugăciunii și în special, recitarea Sfântului Rozariu, care lasă bestia fără puteri, nu poate fi subestimată. Pentru ca să salvați mai multe suflete trebuie de asemenea să recitați Rozariul Milostivirii Divine.

Alegeți rugăciunile Cruciadei de Rugăciune, pe care Eu v-i le dau și spuneți-le în așa fel, încât să vă puteți concentra asupra diferitelor intenții, în timpul rugăciunilor de grup. Dacă, de exemplu, vă rugați rugăciunea Cruciadei de Rugăciune pentru Harul Imunității, faceți acest lucru în așa un fel, încât grupul de rugăciune, în acea zi, să se concentreze pe o selecție de rugăciuni ale Cruciadei de Rugăciune, care fac apel la ocrotirea lui Dumnezeu pentru suflete. În altă zi, axați-vă pe o selecție de rugăciuni, care vă sunt date pentru ocrotirea preoților și a clerului.

Când se vor forma peste tot în lume, Grupurile de Rugăciune ale Cruciadei de Rugăciune, vor deveni armura necesară înfrângerii dușmanului, în mai multe feluri decât puteți voi crede că este posibil.

Voi continua să vă dau Darurile noilor rugăciuni, care aduc cu ele miracole deosebite. Fără o astfel de intervenție, n–aș putea salva sufletele pe care le doresc atât de mult.

Mergeți și organizați-vă întâlnirile pentru Cruciadele de Rugăciune pe baza formatului pe care vi l-am dat, dar faceți-o pe părți, astfel încât să vă puteți concentra pe intenții speciale. Nu este nevoie să recitați toate rugăciunile odată, deși vă îndemn să recitați cât de multe dintre ele, în fiecare săptămână.

Îmi aduceți atâta bucurie și mângâiere, dragii mei discipoli. Vă dăruiesc binecuvântările Mele pentru puterea și curajul cu care să vă continuați misiunea de a salva suflete. Vă iubesc.

Al vostru Isus

730. A fost trimis să demonteze Biserica Mea și s-o sfâșie în bucăți mici

Vineri, 08 martie 2013 la ora 14:05

Fiica Mea preaiubită, satana e cuprins de furie împotriva Bisericii Mele de pe pământ iar infestarea sa continuă să se răspândească în interiorul zidurilor sale.

Vicleanul impostor care și-a așteptat, cu răbdare, momentul favorabil în ascuns, își va declara, în curând, domnia sa asupra slujitorilor Mei sfințiți care, sărmanii de ei, nu bănuiesc absolut nimic. Durerea pe care le-o va provoca e greu de suportat pentru Mine și totuși domnia lui va lua sfârșit prin extirparea finală a răului din inima Bisericii Mele.

El a manipulat atent pentru a-și asigura poziția iar, în curând, comportamentul său ostentativ se va vedea în mijlocul curții sale splendide. La început, mândria, aroganța și preocuparea sa exagerată față de sine vor fi atent ascunse de văzul lumii. Lumea exterioară va auzi doar un suspin de ușurare atunci când trâmbițele vor răsuna, anunțând mandatul său în calitate de cap al Bisericii Mele.

Biserica Mea este Trupul Meu, însă el nu Îmi va făgădui loialitate Mie, Isus Cristos, căci nu are nicio dragoste pentru Mine. El îi este fidel bestiei și cât va mai râde și îi va disprețui pe slujitorii Mei sfințiți care îl vor sprijini!

El, care îndrăznește să ocupe scaunul în Templul Meu și care a fost trimis de cel rău, nu poate grăi adevărul, căci el nu vine de la Mine. A fost trimis să demonteze Biserica Mea și s-o sfâșie în bucăți mici, înainte de a o scuipa din gura sa infamă.

Trupul Meu este Biserica Mea. Biserica Mea este încă în viață dar numai cei care grăiesc Adevărul și aderă la Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu pot face parte din Biserica Mea de pe pământ. Acum când, prin Scaunul lui Petru, se va manifesta ultima insultă împotriva Mea, Isus Cristos, veți înțelege, în sfârșit, Adevărul.

Cartea Adevărului, profețită lui Daniel, pentru sfârșitul timpurilor, nu îi va lăsa indiferenți pe membrii Bisericii Mele, căci conținutul acesteia îi va revolta pe iubiții Mei slujitori sfințiți atunci când își vor da seama că Eu spun Adevărul.

Falsul profet – el care pozează ca lider al Bisericii Mele – este gata să îmbrace hainele care nu au fost croite pentru el.

El va pângări Sfânta Mea Euharistie și va diviza Biserica Mea în două jumătăți iar apoi, din nou, în alte două jumătăți.

Va face eforturi să-i elibereze din funcție pe acei urmași loiali ai Sfântului Meu Vicar îndrăgit, Papa Benedict al XVI-lea, numit de Mine.

Îi va înlătura pe toți aceia care sunt loiali Învățăturilor Mele și îi va arunca la lupi.

Acțiunile sale nu se vor vedea imediat dar, în curând, semnele vor fi vizibile, pe măsură ce va face demersuri să obțină sprijin din partea liderilor globali influenți și a celor din poziții înalte.

Când urâciunea va prinde rădăcini schimbările vor fi bruște. La scurtă vreme după aceea, va anunța crearea unei Biserici Catolice unite, unificând-o cu toate credințele și cu celelalte religii.

El va conduce noua religie universală, domnind peste religiile păgâne. Sub justificarea că urmărețte drepturile omului el va îmbrățișa ateismul, punând sub semnul îndoielii această etichetare. Toate păcatele, în Ochii lui Dumnezeu, vor fi considerate acceptabile de către această nouă Biserică atotcuprinzătoare.

Oricine va încerca să-l conteste va fi căutat și pedepsit. Acei preoți, episcopi și cardinali care i se vor opune vor fi excomunicați și deposedați de titlurile lor. Alții vor fi hărțuiți și persecutați iar mulți preoți vor trebui să se ascundă.

Mă adresez acelor sărmani slujitori sfințiți ai Mei care Îmi recunosc acum Vocea, vă rog auziți-Mă cum încerc să ajung la voi și să vă aduc consolare. Nu v-aș cere niciodată să respingeți Biserica Mea de pe pământ, căci Eu, iubitul vostru Mântuitor, am fost Cel care a creat-o. Mi-am dat Trupul ca Jertfă Vie pentru a vă salva. Vi s-a dat responsabilitatea să mărturisiți în Numele Meu, pentru a salva sufletele celor pe care îi învățați și îi îndrumați.

Tot ce puteți face este să vă încredeți în Mine, slujindu-Mi în continuare. Ceea ce nu trebuie să faceți este să acceptați oricare dintre doctrinele care vi se prezintă și pe care le veți recunoaște imediat ca nefiind conforme cu Învățăturile Mele. Să faceți ce vă dictează inima, dar să știți următoarele.

Această perioadă vă va îndurera profund iar mâhnirea pe care o veți simți la vederea profanării Bisericii Mele vă va face să plângeți. Dar trebuie să recunoașteți minciunile care vi se vor prezenta, drept ceea ce sunt ele cu adevărat – un afront- adus morții Mele pe Cruce.

Această distrugere poate avea ca rezultat, colapsul structurii Bisericii Mele. Schimbările și adaptările clădirilor, alături de noul templu, creat pentru biserica universală, vor fi realizate și amplasate la Roma.

Fiți siguri că așa cum Templul Meu va fi pângărit, și Eu, Isus Cristos, Mântuitorul întregii umanității, voi fi înlăturat și aruncat la gunoi.

Al vostru Isus

731. Pe măsură ce se apropie Vinerea Mare multe suflete vor începe să înțeleagă că Avertismentul Meu pentru omenire e pe cale să vină peste lume

Sâmbătă, 09 martie 2013 la ora 21:45

Multiubita Mea fiică, pe măsură ce se apropie Vinerea Mare multe suflete vor începe să înțeleagă că Avertismentul Meu pentru omenire e pe cale să vină peste lume.

Imediat ce urâciunea se va manifesta, Adevărul acestor mesaje va fi pe deplin înțeles.

Adunați-vă oamenii, uniți în rugăciune, deoarece un nor negru va acoperi pământul. Pedeapsa se va abate asupra omenirii pe măsură ce aceasta se scufundă în abisul indiferenței și al apatiei față de Cuvântul lui Dumnezeu.

Cei care au întors spatele Darului oferit omenirii, prin moartea Mea pe Cruce, se vor trezi și vor vedea cât de grotesc apare sufeltul lor în Ochii Mei. Curând ei vor realiza că nu au primit decât o perioadă scurtă pentru a se căi. Răbdarea Mea e mare, însă tristețea Mea e profundă. Inima lor este atât de îndârjită, încât ei nu numai că mă ocolesc pe Mine, preaiubitul lor Isus, dar își refuza lor înșiși darul pe care li l-am pus necondiționat la dispoziție.

Cât de mult au fost înșelați, să creadă în propriile lor iluzii false, cum că lumea este a lor și pot să trăiască în ea oricum le place, fără nici o grijă care să îi încetinească din goana lor pentru căutarea satisfacției. Această lume nu va mai fi mult timp la dispoziția lor pentru că e doar o stare temporară. Curând se vor trezi într-o stare nouă, iar pentru mulți dintre ei aceasta nu va fi în Noul Meu Paradis.

Intervenția Mea e aproape și Planul Meu de salvare a lumii va fi în curând pe deplin cunoscut. Mândria este inamicul vostru cel mai mare și e păcatul cel mai mare al satanei. Când cineva îl denunță pe un altul, îl mustră și arătându-l cu degetul îl acuză în Numele Meu, devine victima păcatului satanei.

Păcatul mândriei este cel care va provoca pieirea omenirii și care va scufunda multe suflete în flăcările iadului.

Nu cădeți victimele capcanelor înșelătorului și rămâneți tăcuți atunci când nu sunteți de acord cu ceilalți care strigă împotriva Mea aruncând minciuni din gura lor, chiar dacă voi știți că ei nu spun Adevărul. Voi trebuie să vă plecați ochii și numai să proclamați Cuvântul Meu.

Apărați-Mă numai declarând lumii ceea ce știți voi despre Planul Meu de salvare a sufeltelor. Voi nu trebuie să mă apărați cu argumente nici atunci când cei care, bazându-se pe cunoștințele lor despre mine, cred că sunt îndreptățiți să-i admonesteze pe alții și să vă ia la întrebări.

În curând, multe evenimente în lume vor șoca omenirea. Chiar și oamenii cei mai puțin interesați, care își trăiesc viața într-un pustiu al ambițiilor omenești și au puțin timp pentru cele spirituale, vor începe să-și dea seama că schimbările sunt multe. Vor ști că aceste schimbări sunt peste puterea lor de înțelegere iar aceasta va avea ca rezultat o mai mare deschidere a lor spre Cuvântul lui Dumnzeu.

Al vostru Isus

732. Maica Salvării: Grupurile cruciadei de rugăciune vor salva miliarde de suflete

Duminică, 10 martie 2013 la ora 18:00

Copila mea dragă, în această perioadă te vei simți și mai singură și izolată în timp ce Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu va răsuna cu putere, ca să avertizeze omenirea despre nevoia de a-și pregăti sufletele.

Copii, acum este momentul în care aveți nevoie să-I cereți Fiului Meu iubit, să vă susțină curajul în timpul zilelor întunecate, a lunilor și anilor care vă așteaptă. Trebuie să vă bucurați deoarece atât de multe suflete, inspirate de Duhul Sfânt, au răspuns chemării Fiului Meu, Isus Cristos. El vă iubește pe voi toți atât de mult, încât îmi provoacă lacrimi de bucurie Mie, iubitei Sale Mame. Cum v-a răspândi Milostivirea Sa, este dincolo de puterea voastră de înțelegere și îi va atrage aproape de Inima Sa, chiar și pe aceia care Îl disprețuiesc.

Nu mai este mult până la a Doua Sa Venire cu măreție, deci trebuie să-I aduceți Slavă lui Dumnezeu. Pentru a vă pregăti, trebuie să vă primiți Iertarea cât mai des posibil și să continuați să vă rugați pentru suflete.

Deoarece Dumnezeu este Atotputernic și Slava Lui va fi acum pe deplin înțeleasă, când mărturisiți a Doua Sa Venire, voi, Rămășița Armatei Sale, trebuie să-L ajutați în planul Său de salvare a omenirii.

Grupurile Cruciadei de Rugăciune vor salva miliarde de suflete și de aceea, trebuie să vă răspândiți și să vă înmulțiți. Harurile lui Dumnezeu se revarsă peste toți Copiii Săi care participă la aceste grupuri de rugăciune. Ei vor fi armura care va apăra omenirea de persecuțiile plănuite de anticrist.

Niciodată să nu vă dați bătuți, copii. Rămâneți mereu în stare de har și continuați să urmați învățăturile Fiului meu. El nu vă va părăsi niciodată, atât de mare este Iubirea Lui pentru voi.

Mama voastră iubită
Maica Salvării

733. Dumnezeu Tatăl: Bătălia dintre ierarhia Mea și regatul fiarei se dezlănțuie acum

Marți, 12 martie 2013 la ora 14:38

Preaiubita Mea fiică, Cerul plânge în această zi care a fost prezisă din vremurile de demult.

Întreaga omenire va trebui să înfrunte acum cea mai mare înșelătorie din toate timpurile, înșelătorie ce a fost săvârșită de către fiară.

Lacrimile Fiului Meu, a Cărui moarte pe Cruce le-a dat copiilor Mei libertatea, cad acum peste întregul pământ, în agonie.

Îmi stăpânesc Mânia în momentul de față însă Furia Mea este mare. În curând, această înșelătorie va fi evidentă pentru toți cei care au fost desemnați de Fiul Meu să-I conducă turma pe pământ.

Bătălia dintre Ierarhia Mea și regatul fiarei se dezlănțuie acum. Va fi dureros, dar în curând, pedeapsa, care va urma teribilei persecuții pusă la cale de către dușman și cohortele sale, va înlătura putreziciunea.

Îi chem pe toți copiii Mei să se întoarcă la Fiul Meu și să-și pună toată încrederea în El în momentul de față.

Fiți curajoși, micuții Mei, pentru că această suferință va fi de scurtă durată. Acelora care urmează fiara și pe falsul profet li se va da cunoaștere interioară, prin Puterea Mâinii Mele, pentru a-i aduce înapoi în Inima Fiului Meu. Dacă ei vor refuza acest Dar, atunci vor fi pierduți și vor suferi aceleași chinuri care-l așteaptă și pe impostor care va fi aruncat în abis pentru eternitate.

Încoronarea falsului profet va fi sărbătorită de grupurile masonice din toate colțurile pământului, care pun la cale ultimele detalii ale persecuției împotriva tuturor copiilor Mei.

Cei care vor sărbători împreună cu el și care nu știu prea multe, vor simți, cu timpul, și mai multă durere decât cei care cunosc deja Adevărul.

Să stați în așteptare acum, cu curaj și încredere, pentru că toate acestea trebuie să se întâmple, înainte ca Împărăția Glorioasă a Fiului Meu să se manifeste.

Trebuie să-i rămâneți fideli Fiului Meu preaiubit tot timpul și să refuzați acceptarea minciunilor. Dacă, și când, vi se va cere să participați la o nouă formă a Liturghiei, să știți că aceasta va fi cea mai mare nenorocire pricinuită vreodată copiilor Mei de către satana.

Să știți că Cerul vă va călăuzi și că, acceptându-vă suferința cu demnitate, Îl veți ajuta pe Fiul Meu să ducă la îndeplinire legămîntul cel din urmă.

Tatăl Vostru Preaiubit
Dumnezeu cel Preaînalt

734. Tronul i-a fost furat. Nu și puterea

Miercuri, 13 martie 2013 la ora 21:20

Multiubita Mea fiică, am fost condamnat la moarte pentru a doua oară. Insulta conducerii Romei, la care ați fost martori astăzi, mă despică în două.

Când am stat în fața călăilor Mei, fiind acuzat de erezie și că îndrăzneam să spun Adevărul, apostolii Mei au fugit și nu erau de găsit nicăieri. Cei care M-au urmat și Mi-au acceptat Învățăturile M-au trădat când Cuvântul Meu a fost contestat de cei care dețineau puterea. Ei au început să își piardă încrederea în Mine și să se îndoiască de Mine.

Unii dintre credincioșii Mei au crezut în crimele de erezie de care eram acuzat și că acestea erau justificate. Atât de puternici erau acuzatorii Mei – oameni cu funcții înalte, îmbrăcați în veșminte deosebite, care mergeau și vorbeau cu un sentiment de adevărată autoritate, încât puțini se îndoiau de ei.

Am fost cercetat, contrazis, disprețuit, umilit, ridiculizat și batjocorit pentru că am spus Adevărul. Oamenii cădeau în genunchi în fața acestor conducători – bărbați cu voci sonore, a căror autoritate nu a fost niciodată pusă la îndoială. Vocea Mea era ca o șoaptă în mijlocul răcnetelor acuzatorilor Mei.

”Eretic” – strigau ei. Au spus că vorbesc cu o limbă malefică, că am blasfemiat împotriva lui Dumnezeu și că doream să le distrug biserica. Și astfel, ei M-au ucis cu sânge rece.

Nu va fi altfel acum, când încerc să Îmi fac Vocea cunoscută. Când încerc să îi avertizez pe toți copiii lui Dumnezeu în legătură cu aceste evenimente despre care ți-am vorbit, fiica Mea, în ultimii doi ani. Cuvântul Meu va fi tratat cu dispreț. Cuvântul Meu va fi pus la îndoială. Îndoielile se vor strecura și, din nou, apostolii Mei vor fugi și Mă vor lăsa pradă lupilor.

Să nu vă îndoiți, Adevărul v-a fost revelat. V-am spus, credincioșii Mei, cum veți fi înșelați. Acest fapt va fi foarte dificil pentru voi, pentru că vă veți îndoi de impostorul care stă în Casa Tatălui Meu.

Iubitul Meu Papă Benedict al XVI-lea a fost persecutat și a fugit, cum a fost prezis. Eu nu am numit-o pe această persoană, care pretinde că vine în Numele Meu.

El, Papa Benedict, îi va îndruma pe credincioșii Mei către Adevăr. Eu nu l-am părăsit și îl voi ține aproape de Inima Mea și îi voi da mângaierea de care are nevoie în aceste vremuri teribile

Tronul i-a fost furat. Nu și puterea.

Al vostru Isus

735. Acest gest hain din timpul Săptămânii Sfinte va fi văzut de cei care își țin ochii deschiși

Joi, 14 martie 2013 la ora 18:00

Fiica Mea multiubită, de câtă suferință au parte slujitorii Mei sfințiți, apropiați Inimii Mele, care cunosc Adevărul și care trebuie să fie martori la acest scandal din Biserica Mea de pe pământ!

O insultă aparte va fi adusă Numelui Meu Sfânt, în încercarea de a Mă profana, în timpul Săptămânii Sfinte. Acest gest hain din timpul Săptămânii Sfinte va fi văzut de cei care își țin ochii deschiși, iar acesta va fi unul dintre semnele prin care veți ști că impostorul care stă pe tronul Bisericii Mele de pe pământ, nu vine de la Mine.

Discipolii Mei, trebuie să știți că profețiile date lumii – avertizarea cu privire la momentul când puterea din cadrul Bisericii Mele va fi preluată de cei care sunt loiali fiarei – sunt asupra voastră. Acum e momentul.

Amintiți-vă că cei care își etalează cu mândrie emblema smereniei se fac vinovați de mândrie. Mândria este un păcat.

Cei care spun că Biserica Mea trebuie să-și înnoiască imaginea, să actualizeze doctrinele Bisericii Mele și care spun că, modernizând-o, va fi acceptată de și mai mulți oameni, să știe următorul lucru.

Toți aceia dintre voi care spuneți că urmați Învățăturile Mele, dar care vreți să schimbați legi care să aprobe fapte, ce sunt păcătoase în Ochii Mei, ieșiți din Biserica Mea acum. Voi nu sunteți ai Mei. Voi Mi-ați întors spatele și nu sunteți vrednici să intrați în Casa Mea. Și totuși aceasta se va întâmpla. Voi și toți aceia care cer schimbări, pe care le îmbrățișează lumea seculară, vor fi satisfăcuți, căci falsul profet vă va atrage în favoarea sa, iar voi veți aplauda fiecare moment al domniei sale de scurtă durată. Dar voi nu Mă veți urma pe Mine, Isus Cristos. Veți urma o doctrină falsă, care nu vine de la Dumnezeu.

Atât de mulți vor îmbrățișa domnia falsului profet și Mă vor da la o parte, cu bucurie în inimile lor. Apoi, după ce erorile căilor sale vor fi clare, sărmanii Mei slujitori sfințiți nu vor avea la cine să apeleze. Tristețea lor se va transforma în frică iar frica lor în disperare. Nu vor ști în cine să creadă dar trebuie să înțeleagă următorul lucru. Trupul Meu, Biserica Mea, poate fi flagelat și pângărit, dar Duhul Meu nu va putea fi atins niciodată, căci El nu poate muri.

Pe toți aceia dintre voi care Îmi resping acum Cuvântul și Adevărul, care vi s-a dat, ca un Dar special din Ceruri, vă binecuvântez. Voi continua să revărs harurile Mele peste voi, până când vă veți întoarce la Mine. Nu voi renunța niciodată până ce voi salva sufletele voastre amărâte.

Biserica Mea, în care Învățăturile și Sacramentele Mele rămân intacte va trăi și nu va muri niciodată. Nu are nevoie de cărămizi și mortar ca să poată supraviețui, căci Eu, Isus Cristos, sunt Cel al Cărui Trup este Biserica. Voi, iubiții mei preoți credincioși, slujitori sfințiți și discipoli, sunteți o parte din Mine. Voi sunteți uniți cu Trupul Meu pentru a forma Biserica Mea de pe pământ. Așa că trebuie să învățați să rămâneți tari, curajoși și credincioși Cuvântului Meu Sfânt, indiferent ce argumente vi se aduc și care spun contrariul.

Timpul în care schisma va fi evidentă este aproape și deja, la Roma, se resimte o neliniște teribilă. Când Duhul Sfânt se va ciocni cu spiritul răului, o linie va despărți, la mijloc, formând două tabere. Marea diviziune va coborî foarte repede. Apoi mulți dintre aceia care au fost înșelați de cel mincinos, se vor arunca înapoi în Brațele Mele Sfinte pentru ocrotire.

Vă conduc în timpul acestor vremuri triste și vă cer tuturor să-Mi oferiți lacrimile voastre iar Eu vă voi consola în spirit.

Vă binecuvântez. Vă aduc pacea inimii. Vă ocrotesc.

Al vostru Isus iubit

736. Mama Salvării: Spuneți Rozariul Meu pentru toți cei care iau decizii în Roma

Vineri, 15 martie 2013 la ora 22:30

Draga Mea copilă, acesta este un timp de mare tristețe, nu doar pentru tine, ci și pentru toți aceia care îl iubesc pe Fiul meu.

Trebuie să vă îndemn, dragi copii, să rămâneți puternici și credincioși Cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu, de dragul Fiului meu. El, Preaiubitul meu Fiu, își pleacă-n agonie capul, în timp ce privește îngrozit cum Biserica Sa se prăbușește în fața Lui.

Vă rog să vă rugați pentru speranță si să spuneți Sfântul Meu Rozariu în fiecare zi pentru aceia care iau decizii în Roma. Trebuie să vă rugați pentru toți aceia care conduc Biserica Catolică. Vă rog să-l includeți în rugaciune, și pe cel care ocupă Scaunul lui Petru, căci el are mare nevoie de rugăciunea voastră.

Rugați-vă ca el să accepte Adevărul morții Fiului meu pe Cruce și să-și deschidă inima cererilor Fiului Meu, pentru ca El să coboare milostivirea Sa asupra tuturor copiilor lui Dumnezeu.

Indiferent de cât de dificile sunt aceste timpuri pentru Biserica Romano-Catolică, răul nu poate și nu va birui Puterea lui Dumnezeu.

Rolul Meu de Mijlocitoare a tuturor Harurilor se va împlini în curand, și aleasă fiind ca femeia înveșmântată în razele de soare, mi-a venit timpul ca să îl ajut pe Fiul meu în planul Său de mântuire finală.

Îi prețiuesc pe toți copiii lui Dumnezeu chiar și pe aceia care nu Îl cinstesc și care Îi provoacă mare suferință. Rugați-vă ca rugăciunile mele, spuse și prezentate în numele vostru, Fiului meu, să poată ajuta la diminuarea suferinței prin care va trece Biserica Catolică.

Iubirea Mea, ca Mamă a tuturor copiilor lui Dumnezeu, este atotcuprinzătoare, și nu Mă voi opri niciodată în încercarea de a vă aduce speranță, dragi copii.

Rugăciunile vor fi auzite în Cer și nu trebuie să renunțați niciodată la speranță, căci Milostivirea Fiului Meu este mai mare decât vă puteți închipui.

Dragostea lui Dumnezeu este Atotputernică. Cereți, și veți primi mari binecuvântări, căci pregătirile sunt finalizate pentru Ziua cea Mare a Domnului.

Așteptați cu răbdare, iubire și încredere căci toate aceste încercări vor trece în curând, și apoi Noul Cer și Noul Pământ se vor contopi într-unul singur. Aceasta trebuie să fie singura voastră preocupare – să vă pregătiți sufletele voastre și pe ale acelora care au cel mai mult nevoie de rugăciunile voastre. Doar atunci veți putea să acceptați Lumina lui Dumnezeu și să intrați în Noul Paradis de pe pământ.

Rămâneți în pace și concentrați-vă doar asupra Fiul Meu și doar asupra unicei Sale dorințe, aceea de a salva sufletele fiecărei creaturi în viață.

Preaiubita voastră Mamă,
Mama Salvării

737. Agonia Mea este simțită de toți sfinții și îngerii din cer, pentru că timpul apocalipsei este aproape

Sâmbătă, 16 martie 2013 la ora 12:40

Multiubita Mea fiică, ce furie, ce supărare și ce teamă simt aceia care refuză să accepte Cupa Suferinței Mele în aceste timpuri.

Furia satanei împotriva acestor mesaje va crește rapid și se vor face toate eforturile pentru a te discredita, fiica Mea.

Trebuie să accepți suferința, pentru că ți-ai dat consimțământul să te predai întru totul Voinței Mele Divine. Prin urmare tu, fiica Mea, trebuie să păstrezi tăcerea în timp ce țipetele fiarei și ale bietelor suflete pe care le folosește pentru a te ataca, vor continua. Tuturor discipolilor Mei loiali și iubiți, le spun – rămâneți fermi. Păstrați-vă capetele plecate în umilă supunere și oferiți suferința voastră pentru acele suflete care nu vor accepta Darul Adevărului.

Cei care s-au infiltrat în Biserica Mea pe pământ, au ales Postul Paștelui în mod deliberat, pentru a Mă insulta pe Mine, Isus al lor, care am murit în agonie pentru a le salva sufletele.

Sunt atât de infestați cei care colindă coridoarele Romei, însă cel mai mare semn se va vedea în haosul care va urma aderării lor la comanda impostorului. Haos, dezordine, diviziune și contradicție vor fi pretutindeni la Roma. Această dezordine vine de la satana, pentru că nu poate veni de la Dumnezeu.

Mânia vine de la cel rău și furia lui este palpabilă atunci când Lumina Mea se răspândește printre copiii lui Dumnezeu. Fă cunoscut că atunci când au loc atacuri atât de dure, la adresa altora, în Numele Meu, Prezența Mea este cea care provoacă o astfel de reacție.

Numai Eu, Isus Cristos și cei ce Mă urmează pot fi ținta unor astfel de abuzuri și, astfel, când veți simți că acest lucru este insuportabil, vă rog să spuneți această scurtă rugăciune:

Împart această suferință cu Tine, Iubite Isuse și te rog să-i binecuvântezi cu Darul Duhului Sfânt pe dușmanii mei și pe aceia care Te biciuiesc. Amin.”

Conflictul va continua și Agonia Mea va fi simțită de toți sfinții și îngerii din Cer, pentru că timpul Apocalipsei este aproape.

Țineți-vă strâns de Mine, al vostru Isus și puneți-vă toată încrederea în Mine, căci Eu construiesc Armata Mea de pe Urmă, în pregătire pentru bătălia crudă ce se va da pentru suflete.

Al vostru Isus

738. Al Treilea Sigiliu va fi dezvăluit atunci când oamenii se vor strădui din greu să caute mâncare în timp ce foametea va pune stăpânire pe omenire

Sâmbătă, 16 martie 2013 la ora 15:25

Preaiubita Mea fiică, valurile se vor dezlănțui și dezastrul cauzat de multe războaie, va veni așa cum a fost prezis.

Apariția falsului profet va coincide cu declarații de război în întreaga lume. Aceste războaie vor fi declanșate instantaneu iar oamenii vor tremura de frică pe măsură ce implicațiile vor deveni clare (evidente). Războaiele vor prinde rădăcini și se vor lansa precum furtunile în deșert, unde vor primi avânt și îi va prinde ca un fur în noapte pe cei care simt că pacea lor este garantată.

Foarte multe țări vor fi implicate încât îi va lua pe toți prin surprindere. Curând anticristul se va face cunoscut în mijlocul măcelului. Confuzia, frica și lipsa de alimente vor fi marile probleme. Nu mult după aceea, al Treilea Sigiliu va fi dezvăluit atunci când oamenii vor face totul pentru mâncare în timp ce foametea va pune stăpânire pe omenire. Lihnită de foame, cu sufletul secătuit, lipsită de ajutor, omenirea va îmbrățișa orice și pe oricine, care oferă un pic de răgaz.

Etapa va fi fost stabilită pentru ca anticrist să vină și singur să se înfățișeze omenirii. Din acel moment, omenirea va fi atât de ușurată datorită omului care aduce pacea, care oferă atâta ajutor, încât de bunăvoie vor deveni sclavii lui . Ei vor fi prinși în planul lui elaborat de a restructura lumea și de a uni toate națiunile. Planul le va fi explicat ca fiind spre binele tuturor pentru ca terorismul să fie eradicat. Dușmanii, cu care spune el că luptă și asupra cărora își exercită controlul, sunt victimele de care se folosește la înșelăciunea pe care o prezintă lumii.

Când pacea, sau ceea ce pare a fi un armistițiu, este restaurată, va veni următoarea etapă: unirea tuturor națiunilor, a tuturor religiilor, a tuturor țărilor, într-una. Abia atunci uniunea dintre falsul profet și anticrist va deveni evidentă.

Acelor cărora li s-a dat Adevărul, și celor a căror nume sunt în Cartea Vieții, vor ști ce se întâmplă. Celorlalți, orbi la Adevărul Învățăturilor Mele, nu vor fi la fel de norocoși. Atunci va fi o chestiune de timp. Răbdarea Mea va însemna că mă voi strădui să-i salvez și să-i protejez pe cei care nu sunt în stare să discearnă adevărul.

Răbdarea Mea și Milostivirea Mea vor rezulta o Intervenție Divină la scară mare pentru a-i salva pe toți copiii lui Dumnezeu de încleștarea bestiei, a cărui obiectiv este să încurajeze păcatul, pentru că este un lucru pe care trebuie să-l știți: în spatele alurii șarmante a anticristului va sălășlui planul lui de a încuraja păcatul pentru ca atunci când umaninatea va face alegerea finală – să stea de partea bestiei sfidându-L pe Dumnezeu. Când va veni acea vreme, și după ce Eu voi încerca totul pentru a salva sufletele, se va sfârși.

Doar cei aleși vor fi luați în Împărăția Mea.

Al vostru Isus

739. Un mesaj pentru preoți și toți slujitorii Mei sfințiți care și-au oferit viața pentru a Mă sluji pe Mine

Duminică, 17 martie 2013 la ora 18:50

Preaiubita Mea fiică, acesta este un mesaj pentru preoți și pentru toți slujitorii Mei sfințiți care și-au oferit viața pentru a Mă sluji pe Mine.

Slujitorii Mei iubiți, doresc să respectati legile Bisericii și pe cei cărora trebuie să le arătați supunere, în Numele Meu Sfânt.

Nu abandonați niciodată îndatoririle față de Biserică și continuati să Mă slujiți . Vă rog să administrați toate sacramentele, ca și până acum, dar cu mai multă sârguință. Participați, ca întotdeauna, la îndatoririle voastre sfinte. Aveți o datorie față de copiii lui Dumnezeu și trebuie să vă conduceți turma. Rămâneți loiali Învățăturilor Mele tot timpul.

Nu veți fi voi, slujitorii mei prețiosi, cei care veți abandona Biserca Mea de pe Pământ. Nu voi veți fi răspunzători că Legile din Biserica Mea vor fi schimbate pentru a se adapta noilor doctrine.

Voi veți rămâne loiali slujbelor din Biserica Mea și îndepliniți-vă sarcinile până în acea zi groaznică. Aceasta va fi ziua în care Sfânta Mea Liturghie va fi de nerecunoscut. Inamicii lui Dumnezeu sunt cei care s-au înfiltrat în Biserica Mea de pe Pământ și care vor să vă depărteze de Mine.

Când ei vă vor prezenta noua Liturghie, nu veți mai avea de ales; pentru că voi veți ști că aceasta nu va mai oferi Preasfânta Eucharistie. Apoi Adevărul vă va fi în cele din urmă dezvăluit , deși veți observa semnele încă dinainte.

Semnele vor include noi moduri ciudate de adaptare a rugăciunilor; Satana nu va mai fi acuzat și Sacramentele vor fi denaturate pentru a include alte confesiuni. Vă veți simti stânjeniți, dar totuși vă veți simți obligați de a rămâne loiali Bisericii Mele.

Existența Bisericii Mele de pe pământ va fi singurul vostru mijloc de supraviețuire, dacă veți rămâne loiali Învățăturilor Mele. Nu trebuie să vă lăsați înșelați când Învățăturile , Sacramentele Mele și Sfânta Mea Liturghie vor fi modificate. Dacă nu respectați Legile Mele, atunci Mă veți trăda.

Avertizez celelalte Biserici creștine că această infestare se va răspândi, de asemenea și în aceste biserici. Cu timpul va deveni dificil pentru voi să cinstiți Învățăturile Mele în modul în care acestea au fost date lumii. Toți creștinii vor suferi sub regimul falsului profet și al acolitului său, anticristul, a cărui față va fi etalată în curând în întreaga lume, ca cel mai influent lider al tuturor timpurilor.

Al vostru Isus

740. Maica lui Dumnezeu: Diviziunea din lume, care va fi adusă de Gog și Magog, va împărți familiile în două

Luni, 18 martie 2013 la ora 19:35

Copila Mea, nu trebuie să te îndoiești niciodată de importanța acestei Misiuni sau să permiți ca atacurile care au loc asupra ta să îți distragă atenția de la preaiubitul meu Fiu.

Fiul meu, din Iubirea și Milostivirea Sa, revelează lumii planurile celui rău de a smulge suflete înainte de momentul final. Acest plan necinstit a fost conceput de multă vreme și va fi aplicat copiilor lui Dumnezeu de către forțele Masonice a căror loialitate o oferă celui rău.

Nimeni să nu aibă nicio îndoială legat de profețiile revelate vizionarilor și clarvăzătorilor, de-a lungul timpului, de către mine, Mama voastră. Copii, nu trebuie să fiți speriați. În schimb, voi trebuie să fiți încrezători și bucuroși deoarece timpul pentru Noul Cer și Noul Pământ este aproape, iar copiii lui Dumnezeu în sfârșit vor scăpa de răul, cu care fiecare v-ați confruntat de-a lungul vieții voastre.

Acest timp a fost prezis in Cartea Tatălui meu, și datorită acestui lucru voi trebuie să acceptați Adevărul conținutului Cărții Apocalipsei. Dacă nu acceptați Cartea Apocalipsei, oferită lui Ioan, atunci nu puteți spune că acceptați restul Cărții – Preasfânta Biblie.

Multe din cele ce se vor întâmpla vor fi dificile și dureroase, deoarece diviziunea din lume, care va fi adusă de Gog și Magog, va împărți familiile în două. Intrigile viclene și planurile de înșelare, concepute de către falsul profet și de către anticrist, vor constitui cea mai mare înșelătorie, de când Fariseii L-au negat pe Fiul meu. Când ei, Fariseii, L-au negat pe Fiul meu, ei au împiedicat ca Adevărul să fie dăruit copiilor lui Dumnezeu. Aceasta a redus numarul discipolilor Fiului meu, în timpul Lui pe pământ, și i-a impiedicat să devină Creștini. Același lucru va fi valabil și pentru cei doi, care vor etala imaginea bunătății, dar îi vor conduce pe mulți dintre copiii lui Dumnezeu pe un drum greșit. Ei îi vor orbi pe mulți în fața adevarului, pe măsură ce schimbările copleșitoare pe care ei le vor aduce în timpul domniei lor, vor îndeparta oamenii de legile lui Dumnezeu.

Copiilor lui Dumnezeu li se va spune că răul este acceptabil și că anumite păcate nu sunt jignitoare pentru Dumnezeu. Oamenii îi vor crede și, ca rezultat, vor întoarce spatele lui Dumnezeu.

Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă pentru ca stăpânirea lor să fie scurtă și pentru ca Adevărul să triumfe astfel încât Biserica Fiului meu să rămână intactă.

Preaiubita voastră Mamă
Mama Mântuirii

741. Treptat, intențiile lor rele vor deveni clare pe măsură ce vor urca în vârf

Marți, 19 martie 2013 la ora 22:45

Multiubita Mea fiică, Cuvântul Meu Sfânt se răspândește, în acest timp, precum un vânt puternic în lumea întreagă, prin aceste Mesaje.

Mulți vor auzi Vocea Mea, fie că doresc sau nu, căci va suna precum tunetul dinaintea furtunii. Unii vor recunoaște pe Spiritul Sfânt, pe măsură ce le învăluie sufletele. Alții, din nefericire, nu Îl vor recunoaște, lor le spun următoarele. Ați auzit Vocea Mea. V-a mișcat sufletele și totuși Mă blocați. Totuși Îmi întoarceți spatele. Puteți să vă temeți de Vocea Mea, ce poate fi copleșitoare, dar un singur lucru nu puteți face, și anume să Mă ignorați.

Spiritul Meu Sfânt este atât de puternic, încât vă va atinge sufletul, fie că vreți ca acest lucru să se întâmple, fie că nu. Celor care fug, se ascund și se prefac că Eu nu Sunt Prezent: voi ar trebui să știți că nu veți putea nega Prezența Mea, oricât de mult ați încerca.

Unii dintre voi vă veți opune Adevărului, căci vă lipsește credința în Promisiunea Mea de a vă oferi viața veșnică. Mulți dintre voi veți considera toate acestea înspăimântătoare și ați prefera să vă gândiți că Ziua cea Mare a Domnului nu va avea loc cât veți fi voi în viață. Iar astfel vă închideți ochii, vă astupați urechile și vă căutați alinare în alte lucruri.

Siguranța pe care o simțiți atunci când încercați să vă găsiți pacea, acolo unde credeți că ea poate fi, va fi efemeră. În curând vi se va interzice Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvinte pe care v-ați obișnuit să le auziți vor dispărea din omilii și din scrisorile din partea episcopilor și cardinalilor voștri adresate vouă și tuturor acelor discipoli ai Mei care nu bănuiesc nimic.

Sectele masonice se infiltrează în Biserica de la Roma. Nu vă înșelați – nu poate exista decât un singur papă ales pe viață.

Mulți dintre discipolii Mei vor respinge acum Cuvântul Meu Sfânt, Adevărul, exact așa cum au făcut în timpul încercărilor Mele pe pământ. Tu, fiica Mea, vei fi respinsă ca eretică, batjocorită și ridiculizată. Vei deveni un spin în coasta falsului profet. Dar curând, cu toții vor vedea faptele subtile și gesturile viclene ale acelor falși impostori care prezidează de pe Tronul Meu de la Roma, căci acestea vor deveni sacrilegiu.

Strat cu strat, intențiile lor rele vor deveni clare pe măsură ce vor urca în vârf, și totuși cei binecuvântați cu puterea discernământului dăruit lor de către Mine vor recunoaște urâciunea care se dezvăluie.

Fiara este acum pregătită și își formează un cerc secular, alcătuit din câțiva dintre liderii mondiali, uniți ca unul, cu tot ce se împotrivește Împărăției lui Dumnezeu. Spiritele demonice care invadează aceste sărmane suflete din cauza mândriei și aroganței lor, se vor arăta. Gesturile lor vor fi transparente pentru toti, vor fi analizate și puse la îndoială, până când răspunsurile finale vor răsări asupra celor binecuvântați cu Darul Discernământului.

Încredeți-vă în Mine. Credeți în acest Dar al Încrederii. Lăsați-Mă să vă susțin și să vă conduc prin această junglă de creaturi rele care vor să vă devoreze sufletele.

Al vostru Isus

742. Așa cum orbul nu poate vedea, vor fi unii în Biserica din Roma care pot vedea, dar care vor refuza să recunoască Adevărul

Miercuri, 20 martie 2013 la ora 19:15

Preaiubita Mea fiică, Crucificarea Mea este trăită din nou, și fiecare etapă are legătură cu timpul care se scurge până la A Doua Mea Venire.

Cum până acum Trupul Meu – Biserica Mea – a îndurat biciuirea, pentru atât de mulți ani, din cauza spiritului răului, acum este rândul ca să fie făcută Încoronarea cu Spini, asupra conducerii din Biserica Mea.

Când al treilea spin Mi-a străpuns ochiul drept, nu am mai putut vedea cu el. Am putut vedea doar cu celălalt ochi durerea îngrozitoare pe care o îndura Mama Mea. Acum când Coroana de Spini străpunge Capul Bisericii Mele din Roma, numai jumătate va da mărturie despre Adevărul profețiilor prezise demult. Cealaltă jumătate va fi orbită și nu va putea vedea vătămarea care se va abate asupra fiecărei părți a Trupului Meu – Bisericii Mele – în fiecare națiune de pe glob.

Așa cum orbul nu poate vedea, vor fi unii în Biserica din Roma care pot vedea, dar care vor refuza să recunoască Adevărul. Adevărul va fi așa de dureros, încât pentru acei slujitori consacrați ai Mei va fi mai ușor să aleagă calea mai simplă. Lași, ei vor alege calea desacralizării, în loc să își ia, pentru Mine, crucea lor.

Apoi vor mai fi cei care Mă iubesc, și pe care aceasta sciziune nu-i va împiedica din planul de a Mă ajuta pe Mine să salvez sufletele de la o moarte sigură. Aceste suflete curajoase, pline de harul Spiritului de Foc, vor lupta să mențină sacramentele Mele Sfinte. Ei vor fi clerul care va hrăni turma Mea în timpul persecuției. Acestor suflete pure li se vor da toate harurile, iar ei, la rândul lor, vor conduce Rămășița armatei mele spre porțile Noului Cer și Noului Pământ.

Este nevoie de mult curaj pentru a îi accepta pe profeții Cuvântului lui Dumnezeu. Nu este niciodată ușor să asculți vocea profeților, ale căror Cuvinte străpung inimile ca o sabie cu doua tăișuri. Avertizările lor sunt dureroase când le auzi, dar dulci din cauza roadelor pe care le aduc, pentru că atunci când Cuvântul lui Dumnezeu vi se dă ca un dar, el aduce mântuire. Înșfăcați Cuvântul Meu Sfânt, căci el este colacul vostru de salvare. Voi, discipolii Mei iubiți, sunteți protejați de Pecetea Dumnezeului Celui Viu și deci nu aveți de ce să vă temeți niciodată.

Dușmanii voștri vă vor admonesta, vă vor insulta și poate vă vor persecuta, însă Eu, Isus Cristos, voi fi cel care va merge alături de voi. Voi, puținii Mei aleși, care răspundeți chemării Mele, prin suferințele voastre veți salva, în ochii Mei, mare parte din omenire. Vă binecuvântez. Vă dăruiesc pace și tărie, ca să Mă puteți urma fără teamă în inimi.

Isus al vostru

743. Timpul pentru diviziune este aproape și trebuie să vă pregătiți

Joi, 21 martie 2013 la ora 20:00

Preaiubita Mea fiică, Inima Mea se frânge din cauza tristeții care este resimțită de sufletele dezorientate din cauza plecării ultimului Meu Papă, preaiubitul Meu Benedict.

Voi, prețioasele Mele suflete, vă simțiți atât de confuze și într-un fel singure. Simt durerea voastră și trebuie să vă rugați cu sârg pentru ca Mâna Milostivirii Mele să aducă alinare inimilor voastre triste.

Acesta va fi un timp de trădare pentru tine, fiica Mea, pe măsură ce mulți dintre cei care au fost implicați în această Misiune Sfântă vor pleca. Trebuie să sporești timpul petrecut în Adorație Euharistică la șapte zile pe săptămână și doar atunci vei fi capabilă să mergi singură și fără teamă pentru a îndeplini sarcinile pe care Eu ți le voi da și dintre care multe vor fi extrem de dificile.

Voi toți trebuie să rămâneți puternici în aceste timpuri. Nu trebuie să ascultați acele voci ale condamnării, care vă vor stresa și care vor fi din ce în ce mai multe pe măsură ce se apropie Săptămâna Sfântă.

Fiecare calomnie, fiecare minciună, fiecare obiecție haínă adresată acestor ale Mele Sfinte Mesaje date lumii, va fi crucea voastră pe care va trebui să o duceți în următoarele zece zile. Nu vi se va permite nici măcar o clipă , discipolii Mei, să vă odihiniți, să vă rugați sau să meditați la Sfântul Meu Cuvânt.

Fiți conștienți că fără protecția Sfântului Rozariu, care trebuie spus zilnic, vă veți lasă pradă îndoielilor care nu vin de la Mine.

Timpul pentru diviziune este aproape și trebuie să vă pregătiți. Vreau să vă dau un har special care să vă ajute să depășiți persecuția și presiunile care vor veni asupra voastră, pentru a vă încuraja să vă îndepărați de la Mesajele Mele.

Va fi nevoie de o mare credință , încredere și nervi de oțel, pentru a vă concentra asupra Sfântului Meu Cuvânt, și trebuie să spuneți de acum înainte odată pe zi această Rugăciune a Cruciadei.

Rugăciunea (102) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru a susține credința și încrederea în Mesajele lui Dumnezeu date lumii

„O, Isuse drag, când sunt doborât, Tu ridică-mă. Când am îndoieli, Tu luminează-mă. Când sunt trist, arată-mi Iubirea Ta. Când critic, ajută-mă să rămân tăcut. Când judec pe altul în public, pecetluiește-mi buzele. Când rostesc blasfemii în Numele Tău, mântuiește-mă și adu-mă înapoi sub Protecția Ta. Când îmi lipsește curajul, dă-mi sabia de care am nevoie ca să duc bătălia și să salvez sufletele pe care Tu le dorești. Când mă împotrivesc iubirii Tale, ajută-mă să mă predau și să mă abandonez complet grijii Tale iubitoare. Când rătăcesc, ajută-mă să găsesc Calea Adevărului. Când pun la îndoială Cuvântul Tău, dă-mi răspunsurile pe care le caut. Ajută-mă să fiu răbdător, iubitor și bun, chiar și cu cei care Te defăimează. Ajută-mă să îi iert pe cei care mă ofensează și dă-mi harul de care am nevoie ca să Te urmez până la capătul lumii. Amin.”

Megeți, discipolii Mei prețioși, și amintiți-vă că datoria voastră este față de Mine, față de Biserica voastră și față de Învățăturile Mele. Luați Sabia Mântuirii și luptați împreună cu Mine pentru a aduce fiecare suflet , în Împărăția Mea chiar și pe acelea care păcătuiesc împotriva Mea.

Al vostru Isus

744. Doresc ca toți cei care Mă urmează să postească începând de luni până la ora 15:30 în Vinerea Mare

Vineri, 22 martie 2013 la ora 21:45

Multiubita Mea fiică, doresc ca toți cei care Mă urmează să postească începând de luni până la ora 15:30 în Vinerea Mare.

Chiar și această mică jertfă prin post vă va ajuta pe toți să înțelegeți Planul Meu de Salvare și felul în care Mă puteți ajuta pentru a salva sufletele tuturor păcătoșilor.

Prin post veți deveni din nou întregi. Curățindu-vă trupurile, spiritul vostru va fi reînnoit. De asemenea doresc să primiți Sacramentul Spovedaniei, sau orice formă de reconciliere pe care o puteți face. Vă rog, dacă nu puteți primi Sacramentul, atunci acceptați Darul pe care vi l-am oferit prin Indulgența Mea Plenară acum ceva timp.

(marti 31 ianuarie 2012, 21:30)

Trebuie să spuneți această rugăciune șapte zile consecutiv pentru a primi Darul Iertării Totale și Puterea Duhului Sfânt.

O, Isuse, Tu ești lumina lumii, Tu ești lumina strălucitoare, care atinge fiecare suflet. Milostivirea și Iubirea Ta sunt nemărginite. Noi nu suntem vrednici de jertfa morții Tale pe Cruce. Totuși, știm că Dragostea Ta pentru noi este mai mare decât dragostea pe care noi Ți-o purtăm. Dă-ne, Doamne, darul umilinței pentru a fi demni de Noua Ta Împărăție! Umple-ne cu Duhul Sfânt pentru a putea mărșălui în armata condusă de Tine, pentru mărturisirea Adevărului Cuvântului Tău Sfânt, ca să-i pregătim pe frații și surorile noastre pentru a Doua Ta Venire Glorioasă pe Pământ. Te lăudăm! Te slăvim! Ne jertfim pe noi înșine, durerile noastre și suferințele noastre, oferindu-Ți-le în dar pentru salvarea sufletelor. Te iubim, Isuse. Ai milă de toți copiii Tăi, oriunde s-ar afla. Amin.”

Apoi în spirit doresc ca voi să vă alăturați Mie, ca și cum ați fi prezenți cu apostolii Mei la Cina cea de Taină.

Veți împărți cu Mine pâinea nedospită și veți mânca cu Mine la masa Mea. Voi, discipolii Mei, puteți împărtăși cu Mine Potirul Suferinței Mele, prin voința voastră liberă, dacă acceptați darul Meu.

Dacă puteți accepta aceasta, ca ispășire pentru păcatele omului, veți salva milioane de suflete. Voi acorda Milostivire celor mai înrăiți păcătoși, ca răsplată pentru darul suferinței voastre.

Iată Rugăciunea Cruciadă pentru voi, dacă doriți să împărtășiți Potirul Suferinței Mele. Recitați aceasta de trei ori, când puteți, dar preferabil în timpul în care postiți.

Rugăciunea (103) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru a împărtăși Potirul Suferinței cu Cristos

„Mă prosternez la picioarele Tale, iubite Isuse, ca să faci cu mine ce dorești Tu, pentru binele tuturor. Lasă-mă să împărtășesc Potirul Suferinței Tale. Acceptă acest dar al meu, ca să poți salva acele sărmane suflete care sunt pierdute și fără speranță. Ia-mă în trup, ca să pot împărtăși Durerea Ta. Ține-mi inima în Mâinile Tale Sfinte și unește-mi sufletul cu Tine. Prin darul meu de suferință permit Prezenței Tale Dumnezeiești să îmi îmbrățișeze sufletul, ca să-i poți mântui pe toți păcătoșii și să-i unești pe toți copiii lui Dumnezeu, în vecii vecilor. Amin.”

Acest sacrificiu al vostru, oferit Mie, Isus Cristos, Mântuitorul întregii omeniri, Mă va ajuta să revărs Marea Mea Milostivire asupra întregii lumi.

Mai important, îi voi salva chiar și pe aceia care Mă urăsc. Rugăciunile și sacrificiul vostru sunt unica lor șansă de salvare, pentru că fără aceasta ei ar fi distruși de către cel rău.

Chiar dacă nu doriți să îndurați această suferință vă voi acorda mari binecuvântări și vă rog să mergeți în continuare alături de Mine pe drumul Meu pentru trezirea lumii din somnul său, ca să pot ridica vălul înșelăciunii care o acoperă.

Al vostru Isus

745. Mama lui Dumnezeu: Trupul Fiului meu a fost sfâșiat în bucăți

Sâmbătă, 23 martie 2013 la ora 23:45

Copila mea, mulți nu înțeleg rolul meu de Co-Răscumpărătoare. Și nu știu de ce acest lucru este așa.

Când am acceptat chemarea de a deveni Mama lui Dumnezeu, am fost unită cu Legământul Salvării lui Dumnezeu pentru umanitate.

Când L-am născut pe Fiul meu, am simțit aceeași iubire pe care orice mamă ar avea-o pentru copilul ei. Acest băiețel pur și frumos a fost parte din mine, din trupul și sângele meu. Dar am fost conștientă și de faptul că nu era un copil oarecare. Spiritul Său mi-a pătruns sufletul de îndată ce L-am privit. El și cu mine am fost legați ca o singură ființă, eu simțind fiecare Emoție, Bucurie, Durere și Iubirea care curgea în El. Știam, de asemenea, că El era Divin și că eu eram simpla Lui slujitoare, deși El niciodată nu m-a făcut să mă simt astfel.

Când era copil, își sprijinea Capul Său Divin pe pieptul meu, murmurând cuvinte de Iubire cu așa emoție, încât îmi umpleau Inima și simțeam că tresalt de fericire. El, acest copilaș al meu, a devenit motivul pentru care trăiam. Fiecare atingere mă umplea cu așa incredibilă duioșie și bucurie. Toți cei care Îl vedeau, chiar și ca un copil ce era, îmi spuneau cât de special era. Ochii Săi pătrunzători le mișcau sufletele iar mulți nu înțelegeau de ce.

Această legătură specială dintre mine și Fiul meu iubit nu va putea fi distrusă niciodată. Știam că mă născusem doar ca să-I devin Mamă. Acest rol a fost unicul motiv al existenței mele.

Iar astfel, am răspun fiecărei nevoi ale Sale iar El, cu așa Iubire și Compasiune, a pus nevoile mele pe primul loc, înaintea alor Sale. Dorințele Sale au fost mereu îndeplinite de mine, Mama și slujitoarea Sa umilă.

Când nu a fost crezut că este Fiul omului, atunci când a proclamat Adevărul, făcând așa cum voia Tatăl Său, am plâns amarnic. Cât de sfâșiată am fost când a trebuit să asist la persecuția Sa!

Am îndurat durerea Sa, nu doar așa cum ar fi făcut-o orice mamă – atunci când vede durerea provocată copilului ei – căci durerea Sa a devenit a mea, iar a mea a devenit a Lui.

L-au forțat să meargă, cu mâinile legate în față și cu frânghii în jurul Taliei Sale, ceea ce însemna că putea merge doar târându-și picioarele, cu pași mici. Când Crucea a fost aruncată pe Trupul său sfâșiat și distrus, durerea mea a fost atât de intensă, încât am leșinat încontinuu.

Durerea mea nu a fost doar trupească; tristețea mi-a străpuns Inima, sfâșiind-o în două. Până astăzi, Inima mea este unită cu cea a Fiului meu iar astfel, în timpul Săptămânii Mari, eu retrăiesc durerea, chinul și persecuția alături de Fiul meu, de fiecare dată.

Copii, dacă v-aș explica sălbăticia cu care a fost chinuit Fiul meu, ar fi imposibil pentru voi să vă imaginați; atât de aspră a fost biciuirea sa. Trupul Fiului meu a fost sfâșiat în bucăți.

Să nu uitați niciodată că El a fost Fiul omului, trimis să răscumpere fiecare suflet de pe pământ, inclusiv pe acelea care trăiesc în lumea de astăzi. A murit în groaznică agonie, pentru ca azi fiecare dintre voi să poată fi salvat. Suferința sa nu s-a sfârșit pe Calvar. Va fi îndurată de El, în continuare, până în Ziua Cea Mare a Celei de-a Doua Sa Veniri.

Aceia care ignoră aceste mesaje din Cer sunt liberi s-o facă. Nu vor fi judecați pentru că le-au respins. Dar, pe măsură ce se îndepărtează de Adevărul acestor revelații din ceruri, vor fi ispitiți să păcătuiască. Păcatele cu care vor fi ispitiți vor fi tocmai acelea care vor fi declarate a nu mai fi păcate de către acei dușmani din Biserica de pe pământ a Fiului meu.

Vă mulțumesc, copii, pentru că v-ați deschis mințile, inimile și sufletele acestei chemări din Ceruri, trimisă vouă datorită Iubirii pe care Dumnezeu o are pentru fiecare dintre copiii Săi.

Mama voastră multiubită
Mama Salvării

746. Misiunea Mea nu este să vă dau o nouă Biblie, căci aceasta nu se va întâmpla niciodată, deoarece Cartea Tatălui Meu conține întregul Adevăr

Duminică, 24 martie 2013 la ora 18:06

Multiubita Mea fiică, când ești întrebată de cei care Mă iubesc, care este scopul Misiunii tale, răspunsul tău trebuie să fie: să vă salvez sufletele. Atunci când ești ironizată, batjocorită, și întrebată ce îți dă dreptul să proclami Cuvântul Lui Dumnezeu, răspunsul este: ca Isus să poată salva sufletele voastre. Apoi, când cei care proclamă deja Cuvântul Meu Sfânt și urmează Învățăturile Mele, te acuză de erezie – răspunsul pentru ei este acesta. Voi, cei care Îi sunteți credincioși Lui Cristos, nu vă gândiți că în Ochii lui Dumnezeu, și voi sunteți păcătoși? Nu vreți și voi să vă salvați sufletele?

Păcatul, întotdeauna, va sta între voi și Dumnezeu. Nici un suflet, incluzând aici și pe cei mai mari păcătoși și pe aceia dintre voi care sunt suflete alese, nu va fi niciodată liber de păcat, până când Eu nu Voi veni din nou. Puteți fi răscumpărați de fiecare dată când vă spovediți păcatele, dar sufletul vostru va rămâne curat doar pentru o scurtă perioadă de timp.

Să nu credeți niciodată că nu aveți nevoie de Hrana Vieții. Lumina Mea vă atrage acum spre Mine prin această Misiune specială. Vă dau mari binecuvântări și haruri speciale când voi răspundeți Chemării Mele, căci eu vă îndrum spre Noua Mea Împărăție, Noul Meu Paradis.

Puteți crede că Dumnezeu nu ar avea nevoie să trimită un alt profet – că omenirea a fost eliberată de dominația lui satana dupa moartea Mea pe Cruce, că deja vi s-a dat Adevărul prin Învățăturile Mele, și că Adevărul este conținut în Cartea Tatălui Meu, Preasfânta Biblie. Și ați putea avea dreptate, cu o singură excepție: Încă mai sunt multe lucruri pe care trebuie să le aflați, deoarece profețiile din Cartea Apocalipsei nu vă sunt cunoscute. Vi s-a dat doar un rezumat – și cu toate acestea, mulți dintre voi refuză să îi cunoască întreg conținutul. Voi respingeți Cartea Apocalipsei și nu vreți să o înțelegeți.

Misiunea Mea nu este să vă dau o nouă Biblie, căci aceasta nu se va întâmpla niciodată, deoarece Cartea Tatălui Meu conține întregul Adevăr. Misiunea Mea, în lumea care s-a scufundat în păgânism, este, pe de o parte să vă reamintesc Adevărul și pe de altă parte să vă pregătesc sufletele conform Dorinței Mele, pentru timpul când voi veni din nou.

Mulți dintre voi susțineți că Mă cinstiți, însă mulți ați deviat de la Adevăr. Mulți nu cred că satana ori iadul există cu adevarat, și în consecință, nu iau păcatul în serios. Prin toleranța voastră față de păcat ați fost induși într-o eroare gravă. Și acum vor urma cele mai grave erori, în toate Bisericile Creștine, când păcatul va fi dat deoparte. Veți fi conduși spre o doctrină aînșelăciunii. Acesta este un plan conceput de cel rău pentru a vă îndepărta de Mine.

Deoarece Divina Mea Prezență, Trupul și Sângele Meu, a existat în fiecare Tabernacol din lume, voi ați putut să luptați cu păcatul. Dar acum când planul de a elimina Sfânta Euharistie va fi aplicat, voi veți deveni neajutorați.

Acesta este motivul pentru care vă dezvălui Adevărul despre ceea ce va urma, ca să vă pot pregăti. Vă chem acum la Mine pentru că vă iubesc.

Când erorile vă vor fi arătate, veți înțelege atunci cât de mult aveți de învățat, cum v-a împiedicat mândria să acceptați Mâna Milostivirii Mele, și că voi fără Mine nu sunteți nimic.

Isus al vostru

747. Lucrul cel mai îngrozitor la care am fost martor în timpul petrecut în Grădina Măslinilor, a fost distrugerea provocată de păcat în timpul de pe urmă

Luni, 25 martie 2013 la ora 14:50

Multiubita Mea fiică, lucrul cel mai îngrozitor la care am fost martor în Timpul petrecut în Grădina Măslinilor, a fost distrugerea provocată de păcat, în timpul de pe urmă. În timpul viziunii care Mi-a fost arătată de către satana, am văzut felul în care omul muritor va nesocoti Legile lui Dumnezeu. Acesta, cel rău, Mi-a arătat imagini teribile; M-a ispitit prezentându-Mi toate motivele pentru care ar trebui să încalc Voința Tatălui Meu. El a vrut să mă chinuie și pentru asta a expus puterea pe care totuși o va mai avea, în ciuda morții Mele pe Cruce.

Mi-a arătat distrugerea finală a Bisericii Mele de pe pământ; felul în care sectele masonice vor prelua puterea în interiorul ei; imoralitatea omului; lipsa de rușine a copiilor lui Dumnezeu în timp ce comit păcate carnale josnice; uciderea celor nevinovați și erorile celor care susțin că vorbesc în Numele Meu.

Atât de puternic este satana, încât a strecurat în mintea Mea îndoieli în legătură cu faptul că Sunt Fiul Omului. Eu, în Divinitatea Mea, nu puteam ceda păcatului, dar vă spun asta doar pentru ca oamenii să poată înțelege cum răul îi poate ispiti să se îndepărteze de Mine.

Satana nu arată răul în modul cel mai clar. El prezintă răul ca și cum ar fi bine. El este viclean și îi poate înșela chiar și pe cei mai curați dintre voi, făcându-vă să credeți că o minciună este Adevăr.

Pe măsură ce oamenii se îndepărtează de Învățăturile Mele, ei vor îmbrățișa răul cu bucurie și lăcomie în inimile lor. Fără îndrumare, ei vor cădea mereu din starea de har. Când Numele Meu va fi șters de pe fața pământului, omul nu va putea să Îl găsească pe Dumnezeu.

Orice religie urmați nu contează, pentru că singura voastră cale către Dumnezeu este prin Mine, Unicul Său Fiu. Prin moartea Mea pe Cruce Eu v-am salvat de flăcările Iadului – inclusiv pe fiecare bărbat, femeie, copil care trăiește în lume astăzi. Dacă nu acceptați asta, nu puteți intra pe Porțile Paradisului. Doar prin Fiul puteți ajunge la Tatăl. Dacă Mă respingeți pe Mine, Isus Cristos, respingeți propria voastră mântuire.

Cât de puține știți despre păcat și despre felul în care el vă separă de Dumnezeu. Răspândirea păcatului nu a fost niciodată atât de mare ca acum, de când Dumnezeu a creat lumea. Voi, păcătoșii, ați atins noi profunzimi, care Mă dezgustă. I-ați făcut chiar și pe cei mici, de care trebuia să aveți grijă, să se poarte ca niște demoni. Sunteți lipsiți de caritate, dragoste și compasiune unii față de alții și totuși mulți expuneți faptele voastre de credință pentru ca lumea să le vadă și să le admire. Întocmai precum Fariseii dictau Legile lui Dumnezeu, dar nu le practicau, nici nu arătau umilință, tot astfel vor ceda față de păcatul mândriei aceia dintre voi care spun că vin în Numele Meu.

Aveți nevoie încă, să învățați atât de multe prin Glasul Meu și Învățăturile Mele, care se lovesc de urechi surde. Apoi sunt aceia care își petrec tot timpul proclamându-și cunoștințele despre Dumnezeu, spunând că știu profețiile ce urmează încă să fie dezvăluite, dar de fapt nu știu nimic. Fără Marea Mea Milostivire voi nu ați putea intra în Împărăția Mea.

A venit timpul ca toți aceia care pretind că îi îndrumă pe copiii lui Dumnezeu pe căile Domnului, să Mă implore pe Mine, Isus Cristos, să le acord Darul Umilinței. Este timpul ca voi să ascultați Adevărul, așa cum vă este dat, pentru că nu aveți mult timp pentru a vă converti în Ochii Mei.

Al vostru Isus

748. Trebuie să vă păstrați ochii deschiși la tot ce insultă Divinitatea Mea

Marți, 26 martie 2013 la ora 21:17

Multiubita Mea fiică, acest mesaj este pentru lumea întreagă. Este pentru creștinii de orice confesiune, evrei și toate acele religii care Îl recunosc pe Tatăl Meu cel Atotputernic, Dumnezeul Cel Prea Înalt.

Acest mesaj este, de asemenea, pentru cei care nu cred în Dumnezeu Tatăl, nici în Mine, singurul Său Fiu născut. Este și pentru cei cărora nu le pasa nici macar puțin de viața care îi așteaptă și a căror indiferență înseamnă că ei nu pot accepta existența lui Dumnezeu.

Prin aceste mesaje vă avertizez asupra pericolului în care vă puneți viața și bunăstarea voastră viitoare, ca să vă pot aduce pe toți în Paradisul Nou, care a fost creat pentru voi, atunci când cerul și pământul vor fi un întreg. Această Împarație este completă iar Porțile vor fi deschise pentru fiecare dintre voi. Acest Dar frumos, în care veți trăi având trup, minte și suflet perfecte, vine de la Dumnezeu, cel Atotputernic, care a creat lumea.

Se apropie vremea când exilul vostru pe Pământ se va sfârși. Nu va mai trebui să îndurați durerea păcatului, care creează haos în fiecare parte a lumii. Ura, menținută vie prin infestarea produsă de satana în lume, nu va mai exista. Ura va fi eliminată, răul nu va mai întina Creația perfectă a lui Dumnezeu. Planeta Lui, darurile Naturii, Protecția și iubirea Lui vor fi reînnoite pentru a vă oferi o viață eternă în care nu va exista moarte.

Viața pe Pământ, așa cum este ea acum, nu vă va mulțumi cât timp satana domnește. Domnia sa este deja la final, dar cei pe care îi infestează vor continua răspândirea păcatului prin atragerea sufletelor nevinovate, precum și a celor mai puțin nevinovate, în adâncurile disperării. Infestarea va continua până când vor fi luate cât mai multe suflete, și vor fi prezentate fiarei care le va devora.

Eu voi veni în curând, în cele din urmă, cum a fost profețit, a doua oară, pentru a vă oferi salvarea finală și a vă da Cheia Împărăției Mele pe care v-am promis-o. Împărăția mea va coborî din ceruri pentru ca lumea să-și deschidă ochii încă înainte de a suna ultima trâmbiță. Când trâmbițele vor răsuna, doar cei care mi-au permis să-i salvez și cei care cred în Cuvântul lui Dumnezeu vor fi luați. Tocmai de aceea nu trebuie să lăsați mândria să vă orbească la chemarea lui Dumnezeu în acest moment. Această misiune a fost pregătită încă de la primele profeții pe care Dumnezeu le-a dat omenirii. Fii recunoscătoare că, prin mila lui Dumnezeu, ai primit acest mare dar. Să nu permiți niciodată mândriei să te orbeasca fata de Prezența Mea Divină, pentru că acest lucru te va separa de Milostivirea Mea.

Vă pregătesc acum, doar ca să pot salva întreaga umanitate și nu doar pe cei aleși, care Mă slujesc cu mare smerenie. Eu vă vreau pe toți, indiferent ce credeți voi. Tatăl meu a planificat această misiunie, pentru a vă deschide inimile, astfel încât să puteți vedea Adevărul la timp, înainte de Ziua cea mare, în care voi veni să vă judec.

Darul Duhului Sfânt continuă să se reverse peste această misiune și să acopere toate sufletele – mai ales pe cele care Îmi întorc spatele cu încăpățânare. Bătălia pentru suflete se dă între Împărăția Mea și abisul teribil peste care domnește Bestia. Trebuie să vă păstrați ochii deschiși la tot ce insultă Divinitatea Mea. Indiferent de unde provin aceste insulte, voi, în Numele Meu Sfânt, nu trebuie să le acceptați.

Acum este vremea marilor înșelăciuni și vă îndemn să vă rugați lui Dumnezeu pentru înțelepciunea de a înțelege ce vine cu adevărat de la Mine și ce nu.

Al vostru Isus

749. Trecerea voastră de pe acest pământ în Noua Mea Împărăție va fi fără durere, instantanee și atât de rapidă încât abia veți putea să vă trageți răsuflarea

Miercuri, 27 martie 2013 la ora 23:15

Multiubita Mea fiică, veniți cu Mine, voi toți, și alăturați-vă Mie ca să ne amintim de ziua în care vi s-a dat marele Dar al Mântuirii.

Trebuie să vă amintiți de Vinerea Mare ca de ziua în care Porțile Raiului au fost în sfârșit deschise pentru a-i primi pe copiii lui Dumnezeu din exilul lor. Moartea Mea v-a asigurat un viitor pe care nu l-ați fi avut niciodată, dacă Tatăl Meu nu M-ar fi trimis vouă ca Mesia.

Trupul Meu a fost răstignit, însă Moartea Mea v-a adus viața. În acest timp al celei de-a doua veniri a Mea, trupul Meu va suferi aceeași răstignire – însă de această dată, cea care va suferi va fi Biserica Mea, Trupul Meu Mistic. Să știți că nu aș permite niciodată ca răstignirea Bisericii Mele să distrugă credința copiilor lui Dumnezeu. Așa că acum chem fiecare persoană, fiecare religie, fiecare culoare, fiecare rasă să Mă asculte.

Curând, veți vedea toate semnele pe pământ, ca să vă dovedească faptul că sunteți creația lui Dumnezeu. Curând veți ști că nu veți muri niciodată, dacă veți cere Mila lui Dumnezeu. Viitorul vostru, al tuturor celor care acceptați că sunteți copiii multiubiți ai lui Dumnezeu, este luminos. Eu vă invit pe voi, familiile voastre și prietenii voștri, să vă alăturați Mie în Împărăția Mea și să mâncați la Masa Mea.

Trecerea voastră de pe acest pământ în Noua Mea Împărăție va fi fără durere, instantanee și atât de rapidă încât abia veți putea să vă trageți răsuflarea, înainte ca frumusețea ei să vă fie revelată. Vă rog, dacă Îl iubiți pe Dumnezeu, nu vă temeți de A Doua Venire a Mea. Dumnezeu vă iubește. Eu vă iubesc. Sfânta Treime va îmbrățișa pământul, și toți cei care vor accepta Mâna Milostivirii Mele și cei care arată remușcare pentru viețile lor în păcat, vor fi în siguranță.

Aceia dintre voi care sunt puternici în credință, vor fi luați rapid. Timpul va fi mai lung pentru cei care rămân în urmă pentru că le lipsește credința sau le este imposibil să Mă caute pe Mine.

Voi, discipolii Mei credincioși, va trebui să îi ajutați pe cei slabi și pe cei pierduți. Mila Mea este atât de mare încât voi da tuturor acelor suflete timpul necesar pentru ca să le pot lua în viața eternă pe care am promis-o tuturor. Să nu vă simțiți niciodată descurajați când totul pare fără de speranță acum, când păcatul continuă să devoreze sufletele celor slabi. Trebuie să lucrăm, uniți, pentru a-i salva pe cei care sunt atât de departe de Mine încât nimic nu-i poate atrage să vina în brațele Mele. Prin iubirea voastră unul pentru altul, se vor folosi miracole pentru a converti aceste suflete pierdute.

Aceasta este promisiunea Mea pentru voi. Rugăciunea, multă rugăciune, va face parte din îndatoririle voastre către Mine, pentru salvarea acestor suflete de la teribilul sfârșit pe care satana îl plănuiește pentru copiii lui Dumnezeu, pe care îi detestă. El nu trebuie să primească aceste suflete.

Chemarea Mea este pentru toți. Aceste mesaje nu exclud nici o religie. Ele sunt date pentru fiecare copil al lui Dumnezeu, cu mare iubire, pentru că toți sunteți egali în ochii Lui.

Fiți pe pace și credeți în iubirea lui Dumnezeu.

Isus al vostru

750. Astăzi Biserica Mea de pe pământ va fi răstignită. Ziua de astăzi marchează începutul schimbărilor

Vineri, 29 martie 2013 la ora 00:15

Vinerea Mare

Multiubita Mea fiică, astăzi Biserica Mea de pe pământ va fi Răstignită.

Ziua de astăzi marchează începutul schimbărilor, care vor fi rapide și vor afecta înfățișarea Bisericii Catolice în lume.

Va urma fuzionarea tuturor doctrinelor, care va fi evidentă în toate semnele publice și afișată deliberat, pentru ca toți să o observe.

Priviți cum tot ce v-am spus va ieși la lumină. Aș vrea să vă văd pe unii dintre voi cum veți mai putea nega adevărul înfricoșător, atunci când veți fi obligați să acceptați o minciună.

Voi, cei care Mă urmați, trebuie să protejați Sacramentele Mele și să fiți vigilenți. Voi, slujitorii Mei sfințiți, veți fi curând puși la încercare, căci Divinitatea Mea va fi pusă la îndoială. Legile lui Dumnezeu vor fi adaptate și, de îndată ce Sfânta Mea Euharistie va fi falsificată, Mâna lui Dumnezeu va coborî cu așa o forță, încât veți ști imediat că aceste Mesaje vin din Ceruri.

Durerea Mea va deveni durerea voastră. Durerea voastră, izvorâtă din faptul că voi cunoașteți Adevărul, nu vă va lăsa să acceptați sacrilegiile pe care veți fi instruiți să le urmați.

Chiar și dacă nu-l acceptați pe profetul Meu și aceste Cuvinte pe care i le dau, Eu vă voi acorda încă timp. Pentru că foarte curând conducătorii voștri vă vor cere să vă reînnoiți jurămintele. Vi se va cere să jurați cu prețul vieții ascultare față de legile păgânismului. Dacă faceți asta, veți fi sub influența celui rău și veți lupta împotriva lui Dumnezeu.

Trebuie să perseverați și să-Mi rămâneți credincioși și trebuie să Mă implorați să vă îndrum acum, când omul care stă în Scaunul lui Petru și care refuză să îl urmeze sau să îi poarte pantofii, va distruge legământul vostru față de Dumnezeu.

Pentru că sunteți acum martorii Răstignirii Mele pe pământ, vă chem să proclamați Adevărul lui Dumnezeu. Voi continua să vă chem pentru a vă ocroti. Voi face astfel încât Biserica Mea – cei credincioși Învățăturilor Mele, Sacramentelor Mele și Cuvântului lui Dumnezeu – să continue să trăiască prin cei rămași, care nu Mă vor părăsi niciodată.

Vor fi unii dintre voi care Mă vor trăda astăzi. Alții vor denunța în curând Sacramentele Mele, pentru că vor fi prea slabi ca să apere Cuvântul lui Dumnezeu. Aceia dintre voi care bănuiesc deja adevărul și care încearcă să răspândească Cuvântul Meu vor suferi pentru că nu vor avea curajul să lupte pentru Adevăr. Totuși, Îmi veți rămâne credincioși, pentru că știți că nu puteți trăi fără Dragostea Mea.

Ascultați Vocea Mea. Plecați-vă capul obosit pe Umărul Meu și lăsați-Mă să vă cuprind în Brațele Mele acum. Vă voi ocroti mereu.

Al vostru Isus

751. Curând, Preaiubitul Meu Papă Benedict îi va conduce pe copiii lui Dumnezeu din locul său din exil

Vineri, 29 martie 2013 la ora 08:45

Al doilea Mesaj pentru Vinerea Mare

Fiica Mea multiubită, astăzi se va scrie istorie. În timp ce Patima Mea este comemorată, în adevăr, ea va reprezenta Răstignirea Bisericii Catolice.

În zilele dinaintea trădării Mele din Timpul Meu de pe pământ, preoții acelor vremuri s-au luptat, pe toate căile, încercând să demonstreze că eram vinovat de erezie.

Au luat ceea ce Eu învățasem – Cuvântul lui Dumnezeu – și L-au distorsionat. Zvonurile pe care le-au răspândit mai apoi conțineau minciuni, spunând că încercam să îndepărtez oamenii de la Adevăratele Învățături ale Bisericii. Aceștia predicau în Temple pentru a avertiza oamenii să stea departe de Mine, pentru a nu-i ofensa pe mai marii preoți. Au fost avertizați că dacă mai continuau să răspândească Mesajele Mele, vor fi alungați, precum leproșii, din Templul cel Sfânt. În unele cazuri, discipolilor mei li s-a spus că vor suferi admonestări corporale și că vor fi arestați.

În timp ce aduceau blasfemii împotriva Duhului Sfânt – negau că Eu grăiam Adevărul și ziceau că al Meu Cuvânt era de la satana – ei continuau să-L venereze pe Dumnezeu în Temple. Îmbrăcați în haine regești, se luptau pentru locul lor la altarul din Templu. Toți slujitorii de rang inferior erau puși să stea în picioare ore întregi, în timp ce ei ședeau pe scaunele destinate Regilor. Altarele erau atât de pline de liderii Bisericii, încât oamenii de rând erau dezorientați. Erau obligați să aducă laude lui Dumnezeu, fiind forțați să-i onoreze pe slujitorii de cel mai înalt rang ai lui Dumnezeu. Marii preoți cereau respect din partea celor care mergeau la Templu. Afișau toate semnele exterioare de iubire și umilință, ce se cereau din partea lor, și totuși se îmbrăcau și, în loc de servitori, așa cum trebuiau să fie, se purtau ca stăpâni în Casa Tatălui Meu.

Oamenii se temeau să-i jignească pe Farisei atunci când Mă urmau. Preoții erau hărțuiți și avertizați că dacă nu se opresc din a răspândi Cuvântul Meu, vor fi deposedați de toate titlurile lor. Oamenii de rând știau că dacă erau prinși răspândind Învățăturile Mele, aveau să aibă parte de o soartă și mai cumplită.

Răstignirea Trupului Meu de pe pământ a împlinit prima parte a Legământului cu Tatăl Meu pentru salvarea omenirii.

Răstignirea Trupului Meu Mistic – Biserica Mea de pe Pământ – începe astăzi, începutul ultimei persecuții, după ce planul Masonic de a pângări Casa Mea va deveni acum evident tuturor celor care cunosc Adevărul.

Acum, istoria se va repeta dar Adevărul nu va fi tăgăduit. Totuși cei care Mă vor tăgădui, în timp, se vor întoarce la Mine. Cei care știu că profețiile prezise – cum că Biserica Mea va fi ținta finală din planul de îndepărtare a tuturor urmelor Mele, ale lui Isus Cristos, din lume – au loc acum, Mă vor urma în cadrul rămășiței armatei Mele.Ei vor rămâne loiali Învățăturilor Mele până la sfârșitul timpurilor.

Nimeni nu poate opri răspândirea Adevăratului Cuvânt al lui Dumnezeu. Nimeni. Domnia din Casa lui Petru va fi scurtă și, în curând, Preaiubitul Meu Papă Benedict îi va conduce pe copiii lui Dumnezeu din locul său din exil. Petru, Apostolul Meu, întemeietorul Bisericii Mele de pe pământ, îl va conduce în timpul ultimelor zile dificile, când Biserica Mea se luptă pentru Viața sa.

Al vostru Isus

752. Nu la picioarele Mele vor cădea ei. Nu vor fi Picioarele Mele cele pe care ei le vor săruta, ci cele ale slujitorilor Mei, discipolilor Mei, păcătoșilor Mei

Vineri, 29 martie 2013 la ora 19:00

Preaiubita Meau fiică, când Iuda Iscarioteanul M-a trădat, el Mi-a cuprins Capul și m-a sărutat pe obraz. Când cei care conduc Biserica Mea spun că Mă iubesc, iar apoi Mă trădează, tu vei vedea limpede sărutul lor de trădare.

Nu la picioarele Mele vor cădea ei. Nu vor fi Picioarele Mele cele pe care ei le vor săruta, ci cele ale slujitorilor Mei, discipolilor Mei, păcătoșilor Mei.

Este admirabil să aveți preocupare față de nevoile semenilor. Dar când voi promovați bunăstarea fizică a nevoilor omului mai presus de nevoile sale spirituale, nu sunt Eu, Isus Cristos, cel pe care Îl urmați.

Umanismul nu este Creștinism. A fi Creștin înseamnă să Îmi predați totul Mie, abandonându-vă pe voi înșivă la picioarele Mele în deplină smerenie. Înseamnă să Îmi permiteți Mie să vă îndrum. Înseamnă supunere față de Legile Mele și înseamnă a face tot ce vă stă în putință pentru a arăta exemplul Iubirii Mele față de voi toți. Astăzi Am fost trădat.

Nu pentru mult timp veți fi, sau veți putea fi, înșelați, odată ce Casa lui Dumnezeu este atacată din interior, nu poate urma nimic altceva decât confuzie. Trebuie să vă ridicați Crucea și să Mă urmați pentru că în curând veți fi legați la ochi și vă veți poticni și veți cădea în întuneric.

Fără Lumina lui Dumnezeu nu veți fi capabili să vedeți.

Isus al vostru

753. Fecioara Maria: Învierea preaiubitului meu Fiu este cel mai important Dar, deoarece înseamnă că viața veșnică poate fi dată tuturor copiilor lui Dumnezeu

Sâmbătă, 30 martie 2013 la ora 20:40

Copiii Mei, Învierea preaiubitului meu Fiu este cel mai important Dar, deoarece înseamnă că viața veșnică poate fi dată tuturor copiilor lui Dumnezeu.

Ridicându-se din moarte, Fiul meu a biruit moartea. Moartea nu mai are putere asupra voastră dacă voi vreți acest lucru. Viața, care v-a fost dată vouă, în curând se va schimba, căci va fi doar o singură Viață în Dumnezeu.

Când Cerurile Noi și Noul Pământ se vor contopi atunci va fi doar viața veșnică. Moartea trupului, a minții și a sufletului nu va mai fi. Nu trebuie să vă fie niciodată teamă de această Viață nouă, întrucât ea vă va elibera. Multă iubire se va revărsa peste pământ în curând, prin Milostivirea Fiului meu. Acest mare, mare har va fi următorul pas pe care Dumnezeu îl face pentru a-i salva pe copiii Săi de la moartea sufletului. Moartea trupului nu va mai fi atunci când Fiul Meu va coborî cu Noul Ierusalim.

Trebuie să arătați mare curaj în aceste timpuri rele, căci aceste încercări se vor termina curând. Voi doar concentrați-vă asupra Vieții minunate pe care o așteptați și rugați-vă ca toate sufletele să accepte acest Dar Miraculos.

Acele suflete care refuză să accepte Adevărul Vieții Veșnice, vor alege, în schimb, condamnarea veșnică. Sunt doar două opțiuni, și totuși multe dintre aceste suflete cred că există o a treia. Cei care urmează sectele, create prin puterea celui rău, cred în mod eronat într-o altă viață mistică în care le va fi dată o mare putere. Ei cred în îngeri falși. Idolatrizează îngeri falși, și din păcate, mulți dintre aceștia există, dar sunt îngeri care nu provin de la Dumnezeu. Ei suferă în lanțuri în abisul Iadului, și totuși reușesc să-i înșele pe copiii lui Dumnezeu care cred că ei sunt îngeri ai Luminii. Singura Lumină pe care trebuie să o urmați este Lumina lui Dumnezeu – Adevărul.

Împărăția, Noul Paradis, care vă așteaptă, este cel promis vouă de Dumnezeu, peste care Fiul meu va domni.

Acceptați Mâna Fiului meu și veți intra în Paradis.

Preaiubita voastră
Mamă Mama lui Dumnezeu
Mama Salvării

754. Astăzi revărs haruri mari asupra lumii

Duminică, 31 martie 2013 la ora 18:40

Fiica Mea multiubită, astăzi revărs Haruri mari asupra lumii, bucurându-Mă de credința care există în ciuda încercărilor și a strâmtorărilor pe care copiii lui Dumnezeu trebuie să le îndure în lume la aceste vremuri.

Astăzi reînnoiesc fața pământului și umplu sufletele celor care cred în Mine, preaiubitul lor Isus Cristos, Mântuitorul omenirii întregi, cu Duhul Meu Sfânt. Bucurați-vă și ignorați șicanele dezlănțuite acum de satana. Mai degrabă umiliți-vă înaintea Mea și puneți-vă toată încrederea în Îndurarea Mea iar eu vă voi ocroti de rău.

Trebuie să știți că toată Puterea este a Mea. Cel rău și cei pe care îi subjugă, nu au nicio putere asupra Mea. Dar influența lor îi va distruge pe mulți dintre aceia, care se lasă expuși la înșelăciunea bestiei.

Împărăția Mea vă așteaptă, în toată Splendoarea sa Glorioasă, iar acest timp este aproape aici.

Răspândiți-vă, discipolii Mei, înmulțiți-vă în grupuri și proclamați Cuvântul lui Dumnezeu, Adevărul, conținut în Sfânta Biblie. Trebuie să vă întoarceți acum la Evanghelii și să le reamintiți oamenilor de conținuturile lor, căci în ele stă scris Cuvântul lui Dumnezeu.

Multe legi noi vor fi implementate în națiunile voastre, în care accesul la Cartea Tatălui Meu va deveni imposibil. Să nu acceptați niciodată aceste legi, fiindcă ele Mă neagă pe Mine. Când nu mai aveți acces la Învățăturile Mele, copiii voștri nu Mă vor cunoaște. Când Învățăturile Mele, Legile lui Dumnezeu, devin ilegale, atunci veți știi că guvernele voastre sunt controlate de mâna satanei.

Să nu permiteți să fiți tratați ca niște sclavi. Să nu vă supuneți unor legi absurde care vă privează de libera voastră alegere. Să nu uitați niciodată că v-ați născut cu darul liberului arbitru – un Dar de la Dumnezeu.

Orice om care ia de la voi libera voastră alegere, îl neagă pe Dumnezeu. Orice guvern sau națiune care vă neagă libera alegere de a da mărturie lui Dumnezeu, este sub controlul satanei. Voi, discipolii Mei iubiți, ați fost amăgiți de influențele satanei prin acele națiuni care vă controlează băncile, guvernele și accesul vostru la hrană.

Va veni vremea când vă vor face să suferiți și mai mult decât acum, dar, subit și pe neașteptate, o pedeapsă gravă va veni, care va face ca acele guverne și puterile lor să nu mai aibă nicio valoare. Intervenția lui Dumnezeu va fi rapidă iar ei, aceste secte malefice, se vor târî pe coate și pe genunchi, urlând în chinurile pedepsei care va cădea asupra lor, pentru faptele lor rele.

Voi, discipolii Mei prețioși, trebuie să vă încredeți în Mine și să rămâneți puternici. Astăzi vă binecuvântez cu un Dar special – Darul Perseverenței. Veți știi că ați primit acest Dar, pentru că răbdarea voastră va fi impenetrabilă. Hotărârea voastră de a împlini Sfânta Mea Voință vă va surprinde chiar și pe voi, iar când va veni timpul să proclamați, în mod deschis, mărturia voastră pentru a Doua Mea Venire, nu veți mai avea frică în voi. În schimb, iubirea pentru Mine se va manifesta ca o iubire specială pentru frații și surorile voastre. Acum îi veți vedea așa cum apar ei în Ochii Tatălui Meu, ca niște micuți. Inima voastră se va topi de iubire iar acest lucru vă va zgudui, căci veți simți iubire în inimile voastre chiar și pentru dușmanii care stăpânesc națiunile voastre, comandate de bestie.

Această iubire va converti sufletele celor cu ură în ele. Rugăciunile voastre pentru astfel de suflete le va da imunitate la pedeapsa pe care ar trebui s-o suporte în ziua osândirii, când voi veni să judec.

Acest Dar al perseverenței pe care vi-l dau astăzi, va salva suflete, căci fiecare Dar pe care îl aduc, are un singur scop, acela de a salva toate sufletele, pentru a ne uni, ca o singură Familie Sfântă, în Noul Paradis de pe pământ.

Al vostru Isus

755. Dumnezeu Tatăl: Eu, iubitul vostru Tată, am stabilit ziua Avertismentului în cele din urmă. Numai Eu cunosc această dată

Luni, 01 aprilie 2013 la ora 17:22

Multiubita Mea fiică, Sacrificiile făcute de Mine, Tatăl vostru iubit pentru binele omenirii se apropie de sfârșit.

Datorită Dragostei Mele Pure pentru copiii Mei s-au făcut toate încercările pentru a-i salva pe aceștia de răul păcatului. În aceste timpuri, bătălia finală pentru salvarea tuturor copiilor Mei din toate credințele și rasele este acum în ultimele ei etape.

Care dintre voi va lupta pentru Adevărul care vi s-a dăruit de atât de multă vreme? Care dintre voi va accepta Cuvântul Meu Sfânt așa cum vă este prezentat vouă astăzi în a Mea Carte a Adevărului? Aceia dintre voi care strigă la profetul Meu vor fi reduși la tăcere, pentru ca ai Mei copii să poată auzi Vocea dulce a iubitului Meu Fiu, în timp ce atrage sufletele în adăpostul sigur, spre a le pregăti pentru intrarea în Noul Paradis pe pământ.

Îi chem pe toți copiii Mei, pe cei puternici, pe cei slabi, pe cei vulnerabili, pe cei ignoranți și pe aceia plini de mândrie, care cred că știu Adevărul profețiilor promise de Mine de-a lungul secolelor, să răspundă acestei chemări venite din Cereasca Mea Împărăție.

Eu, iubitul vostru Tată, am stabilit ziua Avertismentului în cele din urmă. Numai Eu cunosc această dată. Numai Eu cunosc data Măreței Zile când Fiul Meu se va întoarce pentru a revendica Împărăția pe care I-am promis-o.

Ziua Avertismentului, acordată vouă ca un mare Dar, va împărți umanitatea în două jumătăți. Prima jumătate va accepta marea Milostivire a Fiului Meu. Cealaltă jumătate se va ascunde și va fugi. Ei vor crede că vor avea puterea să se opună intervenției lui Dumnezeu de a-i salva. Ceea ce nu cunosc ei este că Eu îi voi urmări până în Ultima Zi pentru a-I salva de oroarea finală, de unde nu este cale de întoarcere.

Copiii Mei, nu vă temeți de Mine. Datorită Dragostei Mele pentru voi am permis persecuția finală, când răul se va face cunoscut cum nu s-a mai întâmplat până acum.

Toate Bisericile Creștine vor fi doborâte în spiritul lor. Unele vor fi demolate. Biserica Catolică, mai presus de toate celelalte, va suferi cel mai mult, pentru că va fi contaminată din interiorul ei.

Această boală va fi malefică, dar Biserica fondată de Fiul Meu pe pământ va supraviețui acestui rău, deși mare parte a ei va fi în afara Romei, pentru că Scaunul lui Petru a fost profanat.

Ridicați-vă, toți cei care ați jurat credință Fiului Meu. Stați împreună și rugați-vă pentru ca infestarea să nu devoreze acele suflete care au renunțat la viața lor pentru Fiul Meu. O, cum vor fi ispitiți cu legi noi, despre care vor crede că sunt dictate de Ceruri, prin Scaunul de la Roma. Cum inimile lor vor fi copleșite de durere atunci când va izbucni tulburarea. Cum vor plânge când acei slujitori sfințiți, cu sutele de mii, vor fi excomunicați. Abia atunci își vor întinde brațele și Îl vor chema pe Fiul Meu să îi îndrume.

Divinitatea Mea va acoperi lumea și îi va aduna pe toți copiii Mei în Împărăția Fiului Meu. Trebuie să așteptați această chemare și să acceptați cu inimile pline de recunoștință aceste Daruri oferite vouă ca niște arme de care aveți nevoie pentru a lupta împotriva răului, care va face ca întunericul să acopere pământul.

Cei blânzi și cu inima supusă, care Mă iubesc pe Mine, Tatăl lor, și aceia care acceptă Divinitatea singurului Meu Fiu născut, Isus Cristos, vor fi adunați la început. Aceia ale căror nume se află în Cartea Vieții vor fi chemați și vor fi conducători, alături de sfinți, între cele douăsprezece triburi ale lui Israel.

Aceia dintre voi cu suflete lâncede vor fi iluminați apoi și povara voastră va fi mai grea. Prin rugăciunile voastre ceilalți – aceia care se ascund de Mine – vor fi luați sub Protecția Mea.

Fiara, care tremură în fața Mea, nu va câștiga sufletele acelor copii ai Mei atât de ușor. Fiecare Act de Milostivire, fiecare miracol și fiecare intervenție posibilă vor fi acordate de către Mine de dragul copiilor Mei.

Aceia care se așază între Mine și copiii Mei vor suferi o pedeapsă cumplită. Deși Eu îi iubesc pe toți copiii Mei, nu voi ezita să îi opresc pe aceia dintre ei care, dacă le-aș permite, ar uzurpa Împărăția Mea, pe care o voi umple cu întreaga Mea familie.

Feriți-vă de Furia Mea. Pentru că, deși este stăpânită și Răbdarea Mea este mare, voi coborî asupra pământului un mare dezastru, chiar dacă aceasta ar însemna să distrug o mare parte din el. Ca o boală, care devorează corpul uman, tot așa și faptele rele ale omului împotriva fratelui său distrug celulele sănătoase. Dacă această boală nu este oprită și dacă nu tai și arunc carnea bolnavă, nu pot face corpul întreg din nou.

Numai Corpul întreg, sănătos al Bisericii Fiului Meu pe pământ poate intra pe poarta Noii Mele Împărății pe pământ. Pentru aceia care au rezistat ispitei de a-L respinge pe Fiul Meu va fi mai ușor să fie considerați demni de a se uni într-un Singur Trup, în uniune cu Fiul Meu. Ei vor primi viața eternă și durere nu va mai fi.

Tatăl vostru iubit
Dumnezeu cel Preaînalt

756. Doresc să aduc, în sfârșit acasă, peste 7 miliarde de copii ai lui Dumnezeu, în Paradisul lor Veșnic

Marți, 02 aprilie 2013 la ora 15:30

Multiubita Mea fiică, vor crește presiunile asupra discipolilor Mei ca să respingă aceste Mesaje Sfinte. Mulți discipoi ai Mei, îndrumați greșit, vor refuza să accepte aceste Mesaje ale Mele. Bine intenționați, ei încă vor face eforturi considerabile pentru a-i întoarce pe oameni de la Mine, crezând că astfel apără Biserica Mea.

Eu sunt Biserica, și atâta timp cât slujitorii Mei sfințiți păstrează Învățăturile Mele, Doctrinele Mele, Sacramentele Mele și preasfânta Mea Euharistie, noi formăm un întreg. Cei care schimbă aceste Legi, inclusiv conducatori ai Bisericii Mele, nu fac parte din Biserica Mea. Aceste schimbări încă nu au fost arătate și când aceasta se va întâmpla, va fi multă tulburare.

Pe aceia dintre voi care au dubii îi rog să nu mă respingă. În timp ce într-un fel Mă îmbrățișați, Îmi și aduceți lacrimi în Ochi. Chiar dacă acum nu Mă puteți vedea, în curând veți simți Divina Mea Prezență.

Vă chem pe voi toți să vă pregătiți acum pentru mărețul și splendidul viitor pe care îl am deja pregătit pentru voi. Cerurile se bucură pentru că în curând Duhul Sfânt va coborî și vă va strapunge inimile cu iubire și admirație. Foarte multe suflete vor fi salvate, atât de mare este Iubirea Mea. Eu nu voi renunța niciodată. Voi veți suferi în Numele Meu, dar acestă suferința va fi uitată atunci când veți fi la porțile Noii Mele Împărății. Vă veți uni, toți împreună, ca o singura familie.

Vorbesc despre cei care sunt pierduți pentru Mine, dar Eu sunt hotărât să extind Milostivirea Mea peste cât mai mulți oameni posibil. Veniți la Mine și permiteți-Mi să vă asigur de amploarea Iubirii și Compasiunii Mele absolute pentru fiecare dintre voi. Aceia care Mă resping pe Mine, și în unele cazuri Mă detestă, vor fi învăluți în Brațele Mele, și Eu le voi liniști sărmanele inimi și le voi lumina sufletele. Eu voi deveni singura lor speranță când în sfârșit vor realiza că partea cea întunecată pe care au ales-o nu oferă nimic în afară de nefericire și teamă.

Voi revarsa asupra întregii lumi razele Divinității Mele pline de Milostivire, și curând Eu voi purifica toată omenirea astfel încât toți să poată fi luați repede în Împărăția Mea. Timpul Meu aproape că a sosit și acum aștept ziua când Tatăl Meu Îmi va înmâna cheile Împărăției Mele.

Când Legământul final va fi împlinit doresc să aduc, în sfârșit acasă, peste 7 miliarde de copii ai lui Dumnzeu, în Paradisul lor Veșnic. Aceasta este moștenirea finală promisă vouă. Nu o respingeți, căci altfel suferința pe care o veți atrage asupra voastră va fi de temut, și daca Îmi veți întoarce spatele, va veni o vreme când nu voi mai putea face nimic pentru a vă salva.

Al vostru Isus

757. Eu voi veni din nou, în ziua cea de pe urmă și nu voi mai păși pe pământ, înainte de asta

Miercuri, 03 aprilie 2013 la ora 18:00

Preaiubita Mea fiică, în doar doi ani , prin aceste Mesaje, Autoritatea Vocii Mele a ajuns la atât de multe popoare, încât milioane de suflete vor ajuta acum la salvarea sufletelor fraților și surorilor lor.

Cuvântul lui Dumnezeu, care s-a aprins prin această Chemare din Ceruri, va fi răspândit de către toți fiii, fiicele, frații și surorile tale din întreaga lume. Ritmul rapid al acestei Misiuni, care a cuprins lumea ca o furtună, este susținut de Puterea Duhului Sfânt.

Atât de multe limbi, atât de multe popoare, atât de multe suflete au apucat Mâna Milostivirii Mele iar acum Mă urmează, ca să le conduc spre Viața Veșnică.

Tatăl Meu a promis lumii că îi va da Cartea Adevărului, în vremurile din urmă. El își respectă întotdeauna Promisiunea. Niciun om nu poate cunoaște conținutul Cărții Adevărului, pentru că nu a fost permis acest lucru. Doar profetului Daniel i s-a arătat ce conține această carte, dar lui i-a cerut Tatăl Meu, să nu divulge secretele conținute într-însa.

Acum, fiica Mea, cum tu ești ultimul profet, ție îți sunt revelate detaliile acestei cărți, iar acestea vor produce rezultate magnifice prin Cuvântul lui Dumnezeu. Cartea Adevărului este dată lumii pentru a salva rasa umană de la moarte sigură. Este un colac de salvare oferit ca un Dar, sufletelor.Aduce cu ea haruri extraordinare. Vă oferă Adevărul nu doar cu scopul de a vă aduce aminte de Învățăturile Mele ci și ca să vă pregătească pentru atacurile asupra Bisericii Mele, care vor avea ca rezultat distrugerea sufletelor.

De asemenea, Cartea Adevărului vă va revela vouă, dragii Mei discipoli, Planul Tatălui Meu, pentru a vă ajuta să vă pregătiți în mod adecvat să intrați în Noul și Gloriosul Paradis de pe pământ. Fără Cartea Adevărului, voi, discipolii Mei, ați fi ca niște miei duși la tăiere. Trebuie să știți că credința voastră în Dumnezeu, va fi pusă la încercare și niciun efort nu va fi precupețit, pentru a șterge de pe pământ orice urmă a Mea, Isus Cristos.

Când oamenilor li se va lua Adevărul lui Dumnezeu, ei se vor întoarce într-o altă direcție pentru a căuta consolare. Niciun om de pe acest pământ nu poate supraviețui fără a crede în ceva care să aibă promisiunea vieții. Din păcate, mulți aleargă după doctrine false care le manipulează slăbiciunile. Iubirea de sine se manifestă și astfel diverse religii și secte ce promovează așa zisa iluminare spirituală, se folosesc de poftele din inima omului. Satisfacția de sine nu duce la Dumnezeu sau la cunoașterea Adevărului iar atunci, aceste sărmane suflete care nu cred într-o altă viață după cea de pe pământ, își trăiesc viața în nefericire, fără nicio urmă de speranță în inima lor.

Puterea Duhului Meu Sfânt, tunetul Vocii Mele, miracolele pe care le voi revela și dovada autenticității acestor Mesaje vor câștiga milioane de suflete.

Prezența Mea acoperă pământul și acest lucru a provocat multă ură căci satan înveninează mințile discipolilor Mei. Eu sunt prezent în Tabernacolele lumii, în Bisericile Mele, în cuvintele vizionarilor aleși. Dar, în aceste ultime Mesaje ale Mele către omenire, Prezența Mea va avea ca efect, convertirea globală.

Nu trebuie să uitați Promisiunea ce v-am făcut-o. Eu voi veni din nou, în ziua cea de pe urmă dar înainte de asta nu voi mai păși pe pământ. Avertismentul Meu către voi acum este să ascultați cu atenție profețiile. Orice om care pretinde că sunt Eu sau orice om care vă spune că umblu pe pământ în trup omenesc, este un mincinos.

Timpul Meu va veni atunci când voi coborî din Cer, în același fel cum am urcat la Cer, în ultima Mea zi pe pământ.

Al vostru Isus

758. Numai aceia care au Pecetea Dumnezeului celui Viu vor scăpa de această formă de genocid a sufletului

Joi, 04 aprilie 2013 la ora 19:45

Multiubita Mea fiică, nu trebuie să-i asculți pe aceia care pun la îndoială, provoacă sau disprețuiesc Mesajele Mele. Nu este necesar să aperi Cuvântul Meu Preasfânt. Cuvântul Meu este final și niciun om nu are autoritatea de a-l pune la îndoială. Fie Mă acceptați, fie nu.

Când Creștinii se luptă între ei în legătură cu aceste Mesaje, care au fost profețite cu multă vreme în urmă, ei se poartă unii cu alții ca și cum ar fi dușmani. Nu puteți fi dușmanul fratelui sau al sorei voastre și să vă numiți discipolul Meu. În timp ce sunteți ocupați să strigați unii la alții, cel mai mare dușman, armatele satanei, plănuiește cele mai îngrozitoare atrocități suferite vreodată de către omenire de la crearea lui Adam și a Evei.

Războaiele despre care am vorbit sunt pe punctul de a începe și planul este acela de a șterge de pe fața pământului populații întregi. Poate veți crede că aceste războaie au loc între o națiune și alta, dar greșiți. Armele vor veni dintr-o singură sursă.

Bieții Mei copii ai lui Dumnezeu, cât de puține știți despre aceste acte teribile care sunt puse la cale de secte masonice la cel mai înalt nivel împotriva copiiilor lui Dumnezeu. V-ar fi imposibil să vă imaginați răutatea lor, dar recunoașteți aceste semne. Când băncile vă vor lua libertatea, casele și abilitatea de a vă hrăni familiile, aceasta va fi doar o parte a planului lor întreptat împotriva omenirii. Veți deveni sclavi, dar aceia care Îmi vor jura credință Mie și Învățăturilor Mele și Îmi vor rămâne loiali, nu trebuie să uite niciodată de Milostivirea Mea.

Deși aceste revelații pot fi înfricoșătoare, ele sunt Adevărul. Fiind pregătiți pentru aceste acte îndreptate împotriva Creației lui Dumnezeu, veți ajuta, prin rugăciunile voastre, la îmblânzirea unei mari părți a suferinței pe care aceste secte malefice v-o vor provoca. Pe lângă faptul că rugăciunile voastre vor diminua impactul acestor atrocități, ele vor fi folosite, dacă Îmi sunt dăruite cu dragoste în inimile voastre, pentru a-i salva pe aceia care sunt vinovați de astfel de teribile fapte. Și deși aceste suflete înșelate și reci vor continua să Mă sfideze, încercând să distrugă populațiile lumii, Eu voi încerca să le luminez inimile pentru ca ei să rupă această teribilă legătură cu satana. Mulți sunt complet posedați de către cel rău și pentru unii există puțină speranță. Numai un miracol acordat de Milostivirea Mea, în uniune cu aceia care Îmi oferă darul suferinței, îi poate salva.

Aceia dintre voi care Mă blestemă, respingându-Mă cu cruzime, vor implora Mila Mea când aceste evenimente vor avea loc. Când veți fi obligați să suferiți și să acceptați semnul fiarei sau când veți muri veți striga către Mine. Atunci veți căuta cu înfrigurare Pecetea Dumnezeului celui Viu, pe care o dau lumii prin Tatăl Meu în aceste Mesaje – dar atunci va fi prea târziu. Numai cei care acceptă Pecetea, o păstrează în casele lor, sau o poartă cu ei vor fi protejați. Numai aceia care au Pecetea Dumnezeului celui Viu vor scăpa de această formă de genocid al sufletului.

Să nu vă îndoiți nici pentru o clipă de Mesajele Mele, pe care vi le dăruiesc acum. Bătălia pentru suflete este de o așa amploare încât dacă nu aș interveni, prin profeți, mulți dintre voi ați fi de partea fiarei și a discipolilor săi, care vi se înfățișează ca lupii în blană de oaie.

Satana este extrem de viclean și nu și-ar prezenta niciodată faptele malefice ca ceea ce sunt într-adevăr. Nu, în schimb el le va prezenta ca fiind bune, inspirate și foarte mult în interesul vostru. Aceasta este capcana pe care el v-o întinde. În acest fel el atrage suflete inocente, bine intenționate, în vizuina sa. Felul în care satana se va dezvălui, prin aceste biete suflete pe care reușește să le câștige, va fi păcatul mândriei. Păcatul va putea fi observat, în forma sa cea mai dezgustătoare, la oamenii aflați în poziții înalte, care îi vor distruge pe alții pentru câștigul lor personal. La baza scării, păcatul mândriei se va vedea printre voi atunci când îi judecați pe alții, îi vorbiți de rău și încercați să le distrugeți caracterul, să le stricați reputația, în Numele Meu.

Vă spun aceste lucruri triste ca să vă pregătesc, înarmați-vă cu Protecția Mea Iubitoare, ca să pot ajuta la salvarea chiar și a acelora care vor traversa pământul ca să îl devoreze.

Al vostru Isus

759. Nici unuia dintre voi nu i se va da vreodată autoritatea de a judeca pe altul în Numele Meu, pentru că acest lucru nu este posibil

Vineri, 05 aprilie 2013 la ora 00:50

Multiubita Mea fiică, sub jurământul tău de obediență față de Mine, nu trebuie niciodată să aperi Mesajele Mele. De asemenea, nu ai autoritatea de a denunța sau de a critica în Numele Meu, orice alt vizionar, sau profet auto-proclamat, adevărat sau fals.

 Către aceia care pretind că vorbesc în Numele Meu și care condamnă aceste Mesaje către lume, să știti aceasta. Nu aveți, și nici nu ați căutat, permisiunea Mea de a respinge, în mod public, pe oricine care pretinde a fi un suflet ales. Când declarați aceste Mesaje a fi neadevărate, voi spuneți că sunt minciuni. Minciunile vin numai de la satana. Mesajele Mele Sfinte către lume, vă avertizează asupra minciunilor teribile, cu care el, satana, hrănește sufletele tuturor copiilor lui Dumnezeu. Cum ați fost voi înșelați să Mă respingeți pe Mine, al vostru iubit Isus, care plang cu lacrimi amare de tristețe, la felul în care am fost respins.

Cei care spun că orice om este capabil să scrie aceste Mesaje din Cer, Mă insultă. Cum poate un om să scrie cuvintele de pe Buzele Mele, când acestea vin de la Mine? Credeți că astfel de Cuvinte Sacre ar putea fi scrise de mâna unui om muritor? Credeți că orice om, pătat de păcate, ar putea produce Cuvântul Meu Sfânt, fară nicio intervenție din Împărăția Mea Cerescă? Dacă credeți aceasta, atunci veți acorda credit capacitații umane de a crea o cale de convertire în acest fel. Omul nu este nimic fără Dumnezeu. Voi nu sunteți demni de a vorbi cu autoritate când proclamați Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă proclamați Cuvântul lui Dumnezeu de pe propriile voastre buze, fără nicio indicație de la Mine, atunci vă faceți vinovați de o eroare gravă.

Fiica Mea, trebuie să îți reamintesc ție și tuturor sufletelor alese ale Mele, că nici unuia dintre voi nu i se va da vreodată autoritatea de a judeca pe altul în Numele Meu, pentru că acest lucru nu este posibil.

Acum vorbesc tuturor sufletelor alese ale Mele. Amintiți-vă promisiunea pe care v-am facut-o că Mă voi întoarce. Să știti acum, că vouă tuturor vi s-a dat o misiune de a pregăti inimile oamenilor pentru A Doua Mea Venire. Să știti acum, că aceasta este cea din urmă Misiune, dictată de Sfânta Treime. Nici unul dintre voi nu are Permisiunea Mea să o denunțe pe aceasta, sau oricare altă misiune. Dacă faceți acest lucru, veți fi aruncați departe de Mine.

O, păcatele sufletelor alese Mă rănesc mai adânc decât orice. Cei aproape de Mine, care apoi Mă trădează, sunt aceia care Mă rănesc cel mai mult. Când se întorc împotriva Mea, creează o teribilă dezbinare și împiedică sufletele să urmeze calea spre mântuire veșnică.

Al vostru Isus

760. Mama lui Dumnezeu: Ai fost trimisă să pregătești calea pentru a Doua Sa Venire

Sâmbătă, 06 aprilie 2013 la ora 16:30

Copila Mea, indiferent cât de singuratică sau dificilă este această Misiune, tu trebuie să continui să te supui întotdeauna Fiului meu. Trebuie să respecți fiecare cerere care ți se adresează. Trebuie să răspunzi la fiecare sarcină așteptată de la tine, chiar dacă aceasta înseamnă să înduri mânia celorlalți.

Fiecare vizionar al lui Dumnezeu, căruia i-am apărut, a suferit de mâna celor care l-au respins cu cruzime. Deși, în cele din urmă, mulți dintre ei au fost crezuți, tu, copila mea, vei suferi cel mai mult deoarece ești un profet al lui Dumnezeu. Profeții lui Dumnezeu întotdeauna au stârnit ură printre copiii Lui, deoarece Satana induce cea mai teribilă oprimare împotriva celor care vorbesc Cuvântul lui Dumnezeu.

Pentru că ești profet al timpurilor din urmă, dușmanii tăi nu vor fi doar cei care Îl resping și Îl urăsc pe Fiul meu, ci și unii dintre cei care Îl iubesc. Dușmanii pe care tu îi vei avea vor fi mai mulți decât cei ai profeților care au fost înainte de tine. Din această cauză tu trebuie să te supui întotdeauna Fiului meu și să Îi răspunzi imediat, deoarece El face aceste lucruri și îți cere să Îi urmezi instrucțiunile pentru a te putea păstra în siguranță.

Ai fost trimisă să pregătești calea pentru a Doua Sa Venire și odată cu această responsabilitate va veni multă amărăciune. Pe măsură ce minciunile, ura și opoziția acerbă față de aceste Mesaje continuă, tu trebuie să te consolezi cu gândul că fără această Misiune mult mai multe suflete nu ar accepta Milostivirea Fiului Meu.

Roagă-te pentru fiecare persoană care care te abuzează, deoarece atunci când te rogi pentru ei, Fiul Meu îi va lumina și curând ei își vor deschide ochii față de Adevăr.

Eu, preaiubita ta Mama, te acopăr cu Preasfânta Mea Mantie și strivesc capul șarpelui de fiecare dată când acesta încearcă să îți facă rău. Așadar, mergi acum în pace, copila Mea. Încrede-te în orice moment în mine, Mama Mântuirii, pentru că eu păzesc această Misiune specială. Încrede-te în Fiul meu pentru că El știe ce face. Lasă totul în Mâinile Sale Preasfinte.

Preiubita ta Mamă,
Mama lui Dumnezeu,
Mama Mântuirii

761. Timpul pentru apariția cometei despre care vorbeam, când oamenii vor crede că sunt doi sori, este aproape

Sâmbătă, 06 aprilie 2013 la ora 17:00

Fiica Mea multiubită, stelele se vor schimba în curând iar timpul pentru apariția cometei despre care vorbeam, când oamenii vor crede că sunt doi sori, este aproape. Curând, spectacolul nemaipomenit va fi văzut de umanitate și se va auzi sunetul tunetului, părând că doi sori se vor ciocni.

Razele Milostivirii Mele se vor revărsa asupra fiecărui suflet, inclusiv asupra celor care vor fi orbiți de Lumină, atât de întunecate sunt sufletele lor. Când se va auzi sunetul tunetului, o liniște calmă va coborî atunci asupra pământului iar tăcerea va fi asurzitoare. Nu se va auzi niciun sunet – doar sunetul Vocii Mele imprimat asupra sufletelor celor mizerabili.

Voi fi ca raza soarelui care va face ca fiecare greșeală, fiecare păcat și strigăt de disperare să devină vizibil în ochii păcătosului.

Va fi plânset și un profund sentiment de durere în inimile oamenilor când se vor afla față în față cu starea sufletului lor. Totul va rămâne nemișcat timp de 15 minute iar apoi viața va fi ca înainte, ca și când acest miracol nu ar fi avut loc. În aceia ale căror suflete au fost atinse de Adevăr viața nu mai poate și nu va mai fi niciodată la fel. Aceștia Mă vor urma pe Mine și Învățăturile Mele și se vor converti cu miliardele.

Mesajele Mele vor deveni hrana lor zilnică iar, împreună cu Preasfânta Mea Euharistie, nu vor mai avea nevoie de nimic. Atât de puternici vor deveni, încât nimic nu le va mai sta în cale, nimic nu-i va intimida sau îi va încetini, pe măsură ce vor mărșălui în rămășița armatei Mele spre Noul Meu Paradis.

Altora li se va spune că Avertismentul a fost cauzat de o perturbare în atmosfera pământului și se va găsi ușor o explicație plauzibilă pentru acesta. Dar va fi o minciună, căci aceștia nu vor să recunoască Existența lui Dumnezeu. Dacă ar face-o, nu ar mai fi capabili să-și ducă la bun sfârșit planul de a înșela lumea, făcând-o să accepte promisiunile goale ale anticristului.

Atunci când miracolele lui Dumnezeu vor fi văzute pe o scară atât de largă să știți că planul Meu de a aduce omenirea la mântuire este în ultimele faze.

Mergeți, disciplii Mei fideli, și încredeți-vă mereu în promisiunea Mea de salvare a sufletelor. Îndurarea Mea este mare și Puterea Mea este nelimitată.

Al vostru Isus

762. Li se va spune, că acest nou templu este o biserică ce îi unește pe toți, pentru că Dumnezeu îi iubește pe toți copiii Săi

Duminică, 07 aprilie 2013 la ora 18:40

Multiubita Mea fiică, fiecare Biserică a lui Dumnezeu pe pământ, care Mă onorează pe Mine, pe Fiul Omului și pe cei care jură credință Tatălui Meu, va fi în curând dezbinată. Mulți din fiecare Biserică, se vor răzvrăti și vor apărea scindări mari, atunci când cei înșelați dintre ei, vor încerca să introducă legi noi, care scuză păcatul.

Obligația morală resimțită de către aceia care iubesc și cunosc Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu, va fi criticată și acuzată de a fi o dovadă de cruzime și de lipsă de inimă. Crima lor va fi aceea de a se fi opus legilor păcătoase, care vor apărea pe măsură ce Bisericile se vor destrăma, în timpul persecuției lui anticrist. Când se vor diviza și fărâmița, fundațiile lor vor fi zdruncinate. Ele nu vor mai putea să stea ferm în fața răului și a nedreptății. Atunci va fi momentul potrivit în care multe suflete uimite, vor vedea cum ia ființă un templu alternativ al lui Dumnezeu, ceea ce le va face să fie și mai confuze.

Li se va spune, că acest nou templu este o biserică ce îi unește pe toți, pentru că Dumnezeu îi iubește pe toți copiii săi. Și deoarece Dumnezeu iubește toți copiii săi, atunci El dorește ca ei să se unească; să se îmbrățișeze unii pe alții, indiferent de credință, religie, culoarea pielii, rasă sau legile lor. Toți se vor uni, spunându-li-se, în Fața lui Dumnezeu și li se va cere să trimită reprezentanți la noul templu, care se va afla la Roma. Li se va spune că acesta este Noul Ierusalim, profețit în Biblie și protejat de conducătorul ales de Dumnezeu – falsul profet.

Vor fi foarte mulți care vor cădea în plasa acestei mari minciuni, o ridiculizare a Cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu – care a fost dat lui Ioan Evanghelistul. Fiecare Cuvânt dăruit acestui profet, pentru timpurile din urmă, va fi luat, adaptat și falsificat pentru a se potrivi agendei anticristului.

Aceia care vor refuza să accepte această nouă, așa-numita atotcuprinzătoare biserică, vor fi considerați necreștini. Ei vor fi terorizați și făcuți să pară niște proști. Dacă nu ar fi Duhul Sfânt care să-i îndrume, ar fi absorbiți în templul fals și obscen care va ascunde adevărul hidos aflat în spatele aparențelor.

Anticrist este pe cale să-și facă marea intrare pe scena lumii și el va fi cel care, nu numai că va conduce aceste biserici, dar îi va înșela pe oameni făcându-i să creadă că el posedă daruri divine speciale. Va fi onorat pentru marele său serviciu în favoarea cauzelor umanitare. El, anticristul, va primi premii internaționale pentru opera sa de caritate. Și atunci se va spune că posedă carisma asociată oamenilor sfinți. Nu mult după aceea i se vor atribui miracole, iar în cele din urmă, el va spune că este un profet care are o misiune de la Dumnezeu.

Mulți vor cădea pradă acestei teribile înșelăciuni, pentru că el va fi sprijinit de bisericile lumii și va primi girul de aprobare al falsului profet.

În cele din urmă lumea va crede că el este Eu, Isus Cristos. Cuvântul Meu nu va fi ascultat, pentru că prezența sa va devora întreaga umanitate, iar aplauzele vor reduce la tăcere vocile care proclamă Adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu. Dar, datorită Marii Mele Milostiviri Eu, prin Mâna Tatălui Meu, voi interveni la fiecare pas.

Mesajele Mele nu se vor opri până în ultima zi. Vocea Mea nu se va stinge. Copiii lui Dumnezeu care rămân credincioși Cuvântului Său Sfânt nu vor muri.

Al vostru Isus

763. Foarte mulți preoți buni și sfinți s-au unit pentru a da deoparte aceste Mesaje

Marți, 09 aprilie 2013 la ora 23:00

Preaiubita Mea fiică, sunt foarte mulți preoți buni și sfinți care s-au unit pentru a da deoparte aceste Mesaje, însă ei nu au calificarea și nici cunoștințele pentru a o face. Calea lor este de a-L servi pe Dumnezeu. Ei nu trebuie să se lase contaminați în acest fel, deoarece constituie un pericol pentru acele suflete care recunosc Vocea Mea în aceste Mesaje.

În timp ce fac paradă cu practicile spirituale New Age, mulți preoți cred că, cunoașterea lor legată de spiritualitate înseamnă că ei au talentul de a recunoaște un profet adevărat al lui Dumnezeu. Ei s-au îndepărtat de Mine atât de tare, încât nu mai pot discerne Cuvântul Meu Sfânt. Nu le-am dat astfel de haruri, deoarece mândria le stă în cale.

Aceia dintre voi, slujitorii Mei sfințiți, care complotați, plănuiți și folosiți simbolul slujbei voastre sfinte în serviciul lui Dumnezeu, ca pe un mijloc de a vă îndepărta enoriașii de la Cuvântul Meu, să știți că veți fi pedepsiți. Voi nu Mă cunoașteți cu adevărat. Voi nu Îmi sunteți loiali. Voi sunteți ignoranți în cunoașterea spirituală și nu aveți autoritatea de a umili public, de a-i disprețui sau de a-i desconsidera pe alții în Numele Meu.

Fiecare dintre voi va trebui să Îmi dea socoteală. Vă voi pedepsi, nu pentru neîncredere, ci pentru păcatul mândriei, care vă face să credeți că știți mai multe despre chestiunile spirituale, decât știu Eu, Isus Cristos, Învățătorul Vostru. Cum Mă răniți. Cât Mă dezamăgiți, deoarece trădarea voastră a rănit Misiunea Mea, ultima de acest fel. Va trebui să vă asumați responsabilitatea pentru fiecare păcătos pe care l-ați îndepărtat de Mine. Cu inima grea când Adevărul vi se va face cunoscut, va trebui să răspundeți acestor întrebări.

De ce ați respins Cupa Mea atunci când vi s-a dat Adevărul cu dragoste și încredere, și când ați știut în inima voastră că acesta a fost de la Mine? Atunci de ce ați încercat să-Mi distrugeți Mesajele? Aveți idee asupra seriozității jurămintelor Sfinte pe care le-ați făcut în Numele Meu? Acum trebuie să vă retrageți și să-mi citiți Cruciadele de Rugăciune. Dacă faceți asta, atunci vă voi da binecuvântările Mele și puterea discernământului. Dar numai cei cu inima smerită pot să vină la Mine.

Retrageți-vă. Apoi reveniți la mine goi. Lăsați în urmă toate părerile voastre preconcepute, opiniile subiective și aprecierile personale asupra acestor mesaje, bazate pe zvonuri, bârfe și insinuări. Când acea zi va veni, Eu vă voi boteza din nou și veți deveni din nou puri. Sufletele voastre vor deveni ca ale celor mici și vor fi înfometate de Prezența Mea.

Aștept răspunsul vostru. Vă Iubesc pe toți. Sunt Milostiv față de toți. Veniți la Mine. Sunt tot ceea ce voi aveți nevoie.

Al vostru Isus

764. Dumnezeu Tatăl: Rugăciune pentru a primi cheia către Noul Paradis

Miercuri, 10 aprilie 2013 la ora 16:45

Iubita Mea fiică, așa cum sufletele umile ce citesc aceste Mesaje sunt învăluite de Flăcările Sfântului Duh, la fel se va răspândi și convertirea globală. Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu este ca o puternică rafală de vânt, care aduce cu ea fructele abundenței tuturor sufletelor din calea sa.

Din aceste prime semințe ce au fost plantate, au crescut o multitudine de fructe ce acoperă acum fiecare națiune, chiar și pe acelea ce se află sub un regim comunist.

Fiica Mea, în timp ce Cuvântul Meu Sfânt acaparează mințile și sufletele din toate religiile, El va tăia ca o sabie prin națiunile care-Mi întorc spatele Mie, preaiubitului vostru Tată. Așadar, când ura crește împotriva voastră, atunci să știți că Sfântul Meu Cuvânt răzbate și ajută la salvarea sufletelor.

Tu, mesagerul Meu, nu ești decât o unealtă. Această Misiune nu se referă la tine. Nu este despre iluminarea sufletului tău, pentru că, deși acest lucru îmi face plăcere, el nu reprezintă obiectivul Meu. Tu, fiica Mea, fiind ultimul mesager, trebuie doar să transmiți lumii Mesajele care-ți sunt date, pentru binele omenirii. Părerile tale precum și sfaturile pe care le dai altora, nu au nicio importanță și tu nu ai autoritatea să împărtășești nici un punct de vedere uman cu alții.

Când Vocea lui Dumnezeu ajunge la inimile oamenilor, ea se multiplică în sufletele multora. Aceste minunate binecuvântări sunt permise datorită Bunătății Mele, ca Tată iubitor al întregii omeniri.

Cum a fost prezis, cei cărora le-a fost dat prin această Misiune Darul Duhului Sfânt, vor fi martorii unor mari miracole. Îi binecuvântez pe toți cei care distribuie și răspândesc Mesajele Mele în lume, căci eforturile lor vor transforma Cuvântul Meu în ceva ca o ceață, ce va acoperi pământul.

Vouă, suflete ale Mele, sărmane și goale, care ați așteptat Darul Convertirii, vă spun acum că Eu, Tatăl vostru care vă iubește, vă promite că vă va îmbrățișa și vă va deschide inimile când veți spune această rugăciune:

Dumnezeu Tatăl: Rugăciune pentru a primi cheia către Noul Paradis

Tată drag, eu sunt, copilul Tău pierdut, Și sunt atât de confuz și de orb Încât fără Ajutorul Tău, fără Dragostea Ta, sunt nimic. Mântuiește-mă prin Dragostea Fiului Tău, Isus Cristos, Și dă-mi Cheia către Noul Paradis pe Pământ. Amin“

Copii, vă voi binecuvânta și vă voi ocroti. Sunteți ai Mei, toți. În timp ce tânjesc după voi și plâng pentru aceia dintre voi care Mă urăsc, Îmi voi folosi Atotputernicia Mea pentru a vă descuia inimile împietrite ca să pot să vă dăruiesc moștenirea pe care am creat-o cu atâta dragoste.

Intervenția Mea, prin revelarea evenimentelor ce vor avea loc, vă va ajuta să înțelegeți cât de mult vă iubesc. Când aceste evenimente se vor desfășura prin fața ochilor voștri, vă voi aștepta să veniți la Mine cu sufletele pline de dragoste și încredere.

Tatăl vostru iubit,
Dumnezeu cel Preaînalt

765. Pentru fiecare suflet pe care îl încredințezi Îndurării Mele, Eu voi salva alte o sută

Joi, 11 aprilie 2013 la ora 21:20

Fiica Mea multiubită, trebuie să avansezi și să te concentrezi asupra acelor sărmane suflete care nu cred deloc în Dumnezeu. Mă refer la cei cărora nu li s-a dat niciodată Adevărul despre Existența lui Dumnezeu, Creatorul lor.

Există miliarde de suflete care nu știu nimic despre Sfânta Treime, pentru că acest lucru le-a fost ascuns. Acestea sunt sufletele cărora li se va oferi mare Milostivire din partea Mea și trebuie să fie făcute conștiente de acestea, de Mesajele Mele către lume.

Celelalte suflete care Mă îngrijorează sunt cele lâncede în credința lor și care acum refuză să accepte Adevărul despre viața veșnică. Multor oameni, care sunt nesiguri fie de cum au fost Creați fie de Existența lui Dumnezeu, li se va arăta Adevărul în curând. Eu le voi arăta mare Milostivire din nou, iar Iubirea Mea le va atinge inimile și vor fi salvați.

Apoi vin aceia care vor continua să se opună Intervenției Mele. Vor lupta împotriva oricărei încercări de a li se da Adevărul și dovada care li se va da despre Îndurarea Mea Mi-o vor arunca înapoi în Față. Din nou, Eu voi interveni și voi continua să lupt pentru sufletele lor.

În sfârșit, mai există aceia care știu totul despre Mine și despre faptul că Eu Sunt Mesia. Nici un miracol sau act de iubire nu-i va atrage la Mine, pentru că s-au abandonat satanei. Aceste suflete vor fi devorate de bestie iar ea nu le va da drumul, pentru că ele nu Mă vad ca Mântuitor al lor. Ele încă nu știu adevărul despre planul bestiei. Pentru a-i putea salva, iubiții Mei discipoli, voi trebuie să-Mi oferiți loialitatea voastră, oferindu-Mi sufletele lor în timpul rugăciunilor și atunci când primiți Sfânta Euharistie. Trebuie să Mi le oferiți în fiecare zi și pentru fiecare suflet pe care îl oferiți Îndurării Mele, Eu voi salva alte o sută.

Faceți aceasta în fiecare zi. La sfârșitul fiecărei luni veți fi plini de bucurie, știind cât de multe alte suflete au primit această Mare Îndurare. Acesta este doar un alt Dar cu care vă binecuvântez și harurile pe care le veți primi atunci când recitați această Rugăciune a Cruciadei vor fi din belșug.

Rugăciunea (104) a Cruciadei de Rugăciune: Eliberează acest suflet de sclavie

„Preaiubite Isuse, Îți prezint sufletul fratelui meu și al surorii mele care și-au abandonat sufletele satanei. Ia acest suflet și mântuiește-l în Ochii Tăi Sfinți. Eliberează acest suflet de sclavia bestiei și dăruiește-i salvare veșnică. Amin.”

Îndurarea Mea va continuă să fie dăruită omenirii și, mai ales, fiecărui suflet care respinge Cuvântul lui Dumnezeu.

Vă binecuvântez, discipolii Mei loiali, și continui să revărs asupra voastră Darul Spiritului Sfânt.

Al vostru Isus

766. Fericiți cei cu inima blândă care au fost deposedați de mândria lor prin Harul lui Dumnezeu

Vineri, 12 aprilie 2013 la ora 23:55

Fiica Mea multiubită, care dintre voi, care Mă iubesc cu adevărat, pot veni înaintea Mea, prosternându-se la Picioarele Mele în abandonare totală?

Care dintre voi, care Mă onorați cu adevărat și Îmi urmați Învățăturile, vă puteți umili înaintea Mea fără să vă luați pe voi înșivă în considerație? Dacă vă puteți abandona Milostivirii Mele, în servitute umilă, Eu vă voi ridica și vă voi înălța. Dar când vă înălțați pe voi înșivă, în Numele Meu, și spuneți că Mă cunoașteți mai intim decât ceilalți, vă voi arunca la pământ, sub Picioarele Mele.

De ce atâția, cărora li s-a dat Adevărul, încă înțeleg greșit Adevărul Învățăturilor Mele? Omul, din cauza faptului că e pătat de păcat, nu este vrednic să stea înaintea Mea. Dar cei care înțeleg slăbiciunea sufletului uman trebuie să știe că aceia care îndrăznesc să declare că dețin o cunoaștere superioară a chestiunilor spirituale stabilite de Învățăturile lui Dumnezeu, prin profeți, trebuie să fie foarte atenți. Când astfel de suflete își declară așa-zisa cunoaștere, fălindu-se cu evaluarea lor intelectuală a Sfintei Doctrine, în loc să se concentreze pe importanța umilinței, ele Mă jignesc pe Mine. Când își folosesc cunoștințele ca să distorsioneze Adevărul după cum le convine lor, pentru a atrage sufletele într-o versiune omenească a Învățăturilor Mele, Eu sunt profund ofensat și voi pedepsi sufletele vinovate de această fărădelege împotriva lui Dumnezeu.

Aceia dintre voi care creează culte, mișcări spirituale, toate făcute de mâna voastră, să știți că atunci când călcați în picioare Cuvântul lui Dumnezeu vă faceți vinovați de păcat grav. Vocile voastre, care proclamă pe de o parte Cuvântul lui Dumnezeu și Gloria Sa sunt auzite deoarece conțin Adevărul. Dar când adăugați la Cuvântul lui Dumnezeu interpretările voastre și când vă folosiți de acest lucru pentru a-i ataca pe alții în Numele Meu Sfânt, acuzându-i de fapte rele, faceți un păcat.

Fericiți cei cu inima blândă care au fost deposedați de mândria lor prin Harul lui Dumnezeu, căci ei vor conduce ca regi în Paradisul cel Nou.

Fericiți sunt cei care au încredere deplină în Mine, predicând și răspândind Cuvântul Meu Sfânt fără vreo intenție de a căuta atenție personală sau slavă proprie, căci și aceștia vor găsi adăpost în Împărăția Mea.

Aceia care susțin că sunt discipoli dedicați de-ai Mei dar care cred că sunt calificați să-i judece pe alții, să analizeze concepțiile celorlalți a căror credință în Dumnezeu cauzează ofense și care condamnă în mod public sufletele sfinte care vin în Numele Meu, nu fac parte din Împărăția Mea. Voi aparțineți celui rău, căci voi nu vă raportați la Mine, Isus Cristos. Eu nu v-am chemat, nici nu v-am dat permisiunea să promovați vreo formă specială de grup, organizat ca să ridiculizeze un alt grup.

Cei care cu mândrie se fălesc cu priceperea lor intelectuală, asociată Învățăturilor Mele, cu scopul de a umili un alt copil al lui Dumnezeu, mai ales suflete alese, să știți că zilele voastre sunt numărate. În trecut, Răbdarea Mea M-ar fi împiedicat să întrerup astfel de misiuni prost îndrumate. Însă acum, în aceste timpuri de pe urmă, Eu nu voi tolera modul în care încercați să blocați a Doua Venire a Mea.

Așa de puțini dintre voi vor accepta planul Meu care vă pregătește pentru Venirea Mea a doua oară – de această dată pentru a vă aduce în Noua Eră de Pace. Voi deja cunoașteți Adevărul. Voi știți că Eu voi reveni însă nu veți accepta, așa cum era înainte, că Eu, Regele a toate câte sunt, sunt Cel care vă cheamă să vă pregătiți sufletele.

Două mii de ani pentru Mine nu înseamnă nimic. Este de parcă ar fi fost ieri. Așa încât astăzi, Sunt Eu Cel care vă cheamă pe voi toți. Ceea ce Mă întristează este faptul că aceia care spun că Mă iubesc și Mă recunosc în mod public, nu Mă cunosc cu adevărat. Aceștia au îngăduit capcanele religiilor organizate, politicilor internaționale, grandorii exagerate și ceremoniilor, pentru a se ascunde de Mine.

Eu am mintea, trupul și sufletul simple și de aceea îi îmbrățișez mai întâi pe cei care vin la Mine în acest mod. Când un tată își întâmpină copilul care a fost plecat de ceva timp pe meleaguri străine, nu-i observă îmbrăcămintea, încălțămintea, bijuteriile sau geamantanul. Își vede doar fiul, chipul lui și iubirea care a existat în inima lui de când a luat prima gură de aer atunci când a ieșit din pântecul mamei sale. El nu este interesat de bogăția lui, opiniile lui sau de bârfa cu privire la alții – tot ceea ce știe este iubirea pe care o simte pentru copilul său și iubirea pe care copilul său o are pentru el.

Iubirea este simplă. Nu este deloc complicată. Nu provine din ură. Nu puteți iubi pe cineva atunci când sufletul vostru este plin de mânie sau ură. Atunci când Mă iubiți pe Mine, trebuie să-i iubiți pe toți cei care Mă urmează, indiferent care sunt slăbiciunile lor. Trebuie să-i iubiți chiar și pe aceia care sunt vinovați de păcate teribile, căci Eu pot ierta păcatele cele mai oribile. Ceea ce trebuie să vă amintiți este că nimeni nu are dreptul să-l condamne pe celălalt în Numele Meu. Acest lucru poate veni numai de la Mine.

Să știți că atunci când vine vorba de a avertiza lumea, cu privire la păcătoșii care sunt dușmanii lui Dumnezeu, Eu am acest drept. Dar în oricare situație Eu voi cere rugăciuni pentru sufletele lor. Va fi doar o singură excepție. Nu vă pot cere niciodată să vă rugați pentru anticrist, pentru că el nu vine de la Dumnezeu.

Al vostru Isus

767. Biserica Catolică urmează să intre în cea mai gravă perioadă de persecuție din istoria ei

Sâmbătă, 13 aprilie 2013 la ora 23:50

Multiubita Mea fiică, doresc să îi încurajez pe toți cei care cred în Mine și în Mesajele Mele conținute în această Carte – Cartea Adevărului.

Atunci când omul Mă urmează și Mi se oferă el însuși Mie, el trebuie să se străduiască a imita toate Trăsăturile Mele. Acest lucru înseamnă că el trebuie să îi iubească pe toți în Numele Meu și să trateze fiecare om așa cum se așteaptă ca el însuși să fie tratat. Cu toate acestea, atunci când te vei abandona cu adevărat în grija Mea, vei suferi pentru asta. Vei fi tratat cu cruzime și se va încerca prin orice mijloace atragerea oprobiului public asupra ta.

Spun asta tuturor copiilor lui Dumnezeu și, în special creștinilor, pentru că sarcina voastră este cea mai grea. Fac apel la toți cei din lume care cred în Mine, indiferent dacă cred sau nu că Eu vorbesc cu ei prin intermediul acestor Mesaje.

Crestinii vor fi mereu ținta celor care doresc să schimbe Legile lui Dumnezeu astfel încât să se potrivească dorințelor lor egoiste și păcătoase. Biserica Catolică e pe cale să intre în cea mai gravă perioadă de persecuție din istoria ei și va fi întoarsă pe dos și răsturnată. Atacul a fost planificat cu decenii în urmă și a fost atent construit. Cât de tare plâng sfinții din Rai la vederea evenimentelor catastrofale ce urmează să se desfasoare cu o viteză ce-i va șoca până și pe cei care nu cred în aceste Mesaje.

Confuzia va rezulta pe măsură ce mulți slujitori de-ai Mei sfințiți vor deveni neputincioși atunci când tot ce le era mai drag va fi pus la îndoială iar mai apoi anulat. Ei vor fi provocați și hărțuiți în Numele Meu chiar de către ai lor.

Pe aceia dintre voi care sunteti loiali Bisericii Mele pe pământ, vă îndemn să fiti vigilenti și să susțineti Învățăturile Mele dacă doriți să rămâneți alături de Mine. Niciodată nu trebuie să acceptați altceva decât Adevărul pe care l-ați învățat. În curând vă veți simți foarte singuri, și sărmanii Mei slujitori sfințiți vor deveni tulburați din cauza loialității lor față de Mine și față de Biserica instituită de Petru care va fi distrusă sub ochii lor.

Voi toți cei care sunteți creștini tradiționali loiali, trebuie să rămâneti fermi și să nu acceptați nicio încercare care vă încurajează să renunțati la credința voastră. Veți fi împinși deoparte și forțati să fiți de acord cu educarea copiilor voștri într-o doctrină falsă, care nu este a lui Dumnezeu.

Aceste evenimente vor începe acum și vă avertizez asupra lor cu scopul de a vă ghida. Oricine Mă acuză că prin această Misiune încurajez sufletele să dezerteze din Biserica Mea pe pământ, nu înțelege Îndrumările Mele. Vă cer pur și simplu să rămâneți loiali Învățăturilor Mele, atunci când veți descoperi că sunteți forțați să acceptati o nouă versiune a Bisericii. Această nouă versiune nu va fi niciodată acceptată în Ochii lui Dumnezeu.

Al vostru Isus

768. Maica lui Dmnezeu: Când Copiii lui Dumnezeu sunt induși în eroare prin minciuni, ei vor fi separați de El

Duminică, 14 aprilie 2013 la ora 14:00

Preaiubita mea copilă, vreau să îți aduc mângâiere acum. Lasă-mă să te țin aproape de mine, astfel încât să îți pot da putere pe măsură ce continui să răspândești Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu în aceste timpuri dificile.

Când aceia care L-au persecutat pe Fiul Meu, iar apoi L-au ucis au fost întrebați – de ce ați făcut aceasta, ei au răspuns: pentru a apăra Cuvântul lui Dumnezeu. Când au fost întrebați dacă Dumnezeu va ierta uciderea unui om, ei au susținut că acest lucru a fost în acord cu Învățăturile Bisericii. La fel se va întâmpla la sfârșitul timpurilor. Oamenii vor interpreta eronat Învățăturile lui Dumnezeu ca să justifice faptul că resping Cuvântul Său Sfânt.

Fiul Meu transmite lumii aceste Mesaje pentru ca voi să puteți apăra Învățăturile Sale. El face acest lucru pentru ca niciun om să nu respingă în mod greșit Cuvântul Său Sfânt, atunci când Învățăturile Bisericii Sale Sfinte de pe pământ vor fi falsificate și-și vor pierde caracterul sacru. Cuvântul lui Dumnezeu nu trebuie să se schimbe niciodată, dar profețiile au prezis chiar aceste zile când această schimbare se va produce și va fi făcută de Biserica întemeiată pe Stânca lui Petru.

Fiul Meu este Cuvântul. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie onorat de fiecare copil al lui Dumnezeu. Când copiii lui Dumnezeu sunt induși în eroare prin minciuni, ei vor fi separați de El. Când acceptați orice altceva decât Adevărul lui Dumnezeu, când acceptați păcatul și apoi luați parte la el, veți provoca o ruptură între voi și Fiul Meu.

Amintiți-vă că Eu, Maica lui Dumnezeu, îi protejez pe toți aceia care mă cheamă. Protecția Mea este pentru toți oamenii, pentru toate religiile. Când spuneți Sfântul Meu Rozariu zilnic, vi se oferă toată protecția și veți fi în stare să susțineți Adevărul, Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu.

Oricine din Biserica Fiului Meu de pe pământ, care conduce oamenii, dar care nu poate recita Sfântul Rozariu în fața congregației sale, nu vine de la Dumnezeu.

Mama voastră
Maica lui Dumnezeu
Mama Salvării

769. Mulți nu vor fi suficient de puternici pentru a lupta împotriva avortului, eutanasiei și căsătoriilor între persoane de același sex

Luni, 15 aprilie 2013 la ora 18:20

Preaiubita mea fiică, dușmanii lui Dumnezeu se ridică in număr mare acum, în fiecare națiune, pentru a denunța Legile lui Dumnezeu.

Vor fi introduse multe legi noi în fiecare regiune și în fiecare biserică. Majoritatea legilor vor fi împotriva Învățăturilor date în Sfânta Biblie. Toate tipurile de păcat vor fi legiferate, iar întunericul bestiei va acoperi lumea. Aceia care se opun acestor legi vor fi respinși fiind considerați dereglați și demonizați. Vocile lor vor fi înăbușite de către cei care îmbrațișează secularismul, ca și cum ar fi o religie autentică. Ei vor folosi toate argumentele intelectuale pentru a-și impune legile dezgustătoare și îi vor înșela pe mulți, deoarece vor folosi drepturile omului ca instrument pentru a-i controla pe ceilalți.

Mulți nu vor fi suficient de puternici pentru a lupta împotriva avorturilor, eutanasiei și căsătoriilor între persoane de același sex. Atunci, imediat ce legile au apărut, Biserica Catolică va anunța reforma pentru recunoașterea tuturor drepturilor omului și tuturor religiilor. Aceasta va fi urmată de o teribilă diviziune între cei binecuvântați cu darul discernământului, dat lor de către Duhul Sânt, și cei a căror singură dorință este iubirea de sine și care Îl resping pe Dumnezeu. Ei Îl văd pe Dumnezeu și Învățăturile Mele ca pe un obstacol pentru a trăi ceea ce ei cred că este un mod de viață liber.

Puternica organizație globală a elitelor, care este infiltrată în fiecare colț al lumii, va planifica legi noi pentru Biserică și va complota pentru răsturnarea liderilor, în același timp plănuind războaie, care vor aduce distrugere. Atât de mândrii sunt și în asemenea măsură de loiali față de adularea satanică, încât ei cred că sunt indispensabili. Cât de mult vor suferi pentru faptele lor rele. Deoarece ei cred că pot să-i controleze pe ceilalți și să aplice planurile lor mârșave pe alții, vor fi loviți de Mâna Tatălui Meu. Li se va da timp doar atâta cât să-și întoarcă spatele. După aceea, ei se vor întoarce unul împotriva celuilalt și se vor distruge reciproc. Nivelul suferinței lor, chiar și aproape de final, nu va fi suficient pentru a-i face să-și dea seama de ceea ce îi asteaptă dacă ar continua să rămână legați de cel rău.

Prea mulți oameni, nu ai lui Dumnezeu, vor observa doar puțin din aceste evenimente la început. Ei se vor revolta deschis împotriva nedreptăților din națiunile lor doar atunci când libertatea lor va fi restricționată. Atunci ei vor realiza oroarea care va fi fost creata din cauză că Lumina lui Dumnezeu a fost stinsă. În locul acesteia va fi întuneric, deșertăciune, foamete și lipsă de iubire. Abia atunci omul va plânge după Milostivirea lui Dumnezeu. Eu voi fi acolo, aștepând, pentru a le dărui alinare și a le salva sărmanele suflete speriate.

Isus al vostru

770. Cuvântul dat de Dumnezeu va fi sfâșiat în bucăți, căci păgânismul va lua în stăpânire lumea

Marți, 16 aprilie 2013 la ora 20:45

Marți, 16 aprilie 2013, 20:45

Preaiubita Mea fiică, urcarea pe Muntele Calvarului, pe care Biserica Mea pe pământ trebuie să o îndure, a început, așa cum a fost prezis. Toți aceia care vorbesc în Numele Meu, care Mă iubesc și Îmi respectă Învățăturile, vor trebui să îndure această călătorie chinuitoare pentru apărarea Cuvântul Meu Sfânt.

Cuvântull dat de Dumnezeu va fi sfâșiat în bucăți, căci păgânismul va lua în stăpânire lumea. Tuturor celor care Mă urmează le spun, umblați cu capul sus. Nu vă abateți niciodată de la Adevăr, atunci când și cei din familia voastră și prietenii voștri încearcă să vă convingă să vă îndepărtați de Cuvântul Meu Sfânt, dat vouă în timpul petrecut de Mine pe pământ. Să nu șovăiți în hotărârea de a rămâne loiali față de Mine. Unii dintre voi vor fi puternici în timpul persecuției. Alții vor cădea. Unii se vor da bătuți. Alții se vor decide să accepte minciunile prezentate ca Doctrină Sacră și se vor despărți de Mine.

Eu îi voi duce pe Umerii Mei pe toți aceia care au încredere deplină în Mine. Le garantez protecție tuturor acelora care sunt destul de curajoși pentru a continua să ofere Sfânta Liturghie în felul în care este menită să fie. Voi proteja Sacramentele oferite de sfinții Mei slujitori consacrați care refuză să cedeze sau să renunțe la Slujirea Mea. Aceia care se lasă în Grija Mea nu vor avea niciun motiv de grijă. Aceia cărora li s-a dat Adevărul toată viața lor, și resping Învățăturile Mele în favoarea minciunilor, vor fi alungați de la Mine. Dreptatea Mea este de temut, căci nimeni să nu creadă că poate să se scufunde într-un abis de înșelăciune fără remușcare în suflet și să nu suporte consecințele.

Iubirea Mea va fi destul de puternică pentru a-i îmbrățișa pe aceia care vor fi confuzi în aceste vremuri. Voi întinde mâna tuturor copiilor Lui Dumnezeu care Mă caută, oricât de înnegrite le sunt sufletele. În mijlocul acestor frământări Mă voi face cunoscut în sfârșit iar Spiritul Meu va acoperi pământul chiar în momentul când oamenii vor crede că nu mai pot îndura.

Țineți minte că Eu Sunt Alfa și Omega. Nimic nu Mă poate învinge. Eu Sunt Atotputernic și când veți simți că răutatea produsă de dușmanii Lui Dumnezeu în lume vă copleșește, să știți că Eu Sunt aici. Permit această suferință, această ultimă persecuție, pentru că este ultima armă împotriva bestiei. Fără aceasta, ea ar fura majoritatea sufletelor oamenilor din lume.

Această bătălie pentru suflete îi va șoca pe aceia care Mă cunosc cu adevărat, pentru că răutatea se va manifesta în oameni pe care îi credeați buni. Satana nu va lăsa nicio piatră neîntoarsă și va folosi fiecare suflet, în special pe cele aproapiate Mie, pentru a le face să întoarcă spatele Învățăturilor Mele. În timp ce lupta va face ravagii un timp, prin această Misiune voi salva miliarde datorită convertirilor.

Al vostru Isus

771. Acest semn care nu trebuie confundat cu Semnul Fiarei va simboliza noua Religie Mondială

Miercuri, 17 aprilie 2013 la ora 20:00

Fiica Mea multiubită, Inima Mea se tulbură pentru că trebuie să îndur infamia și suferința pe care umanitatea va trebui s-o îndure. Nu Mâna Mea, ci blestemul satanei va cauza acest lucru, pe măsură ce spiritul său rătăcește, devorând suflete în drumul său. Atât de nebănuitori sunt ei cu privire la această influență a răului, încât oamenii dau vina pe orice altceva pentru suferințele lor. Ei plasează vina greutăților lor pe umerii celorlalți și nu reușesc să priceapă că lipsa credinței în Dumnezeu este cea care provoacă astfel de dezastre în viețile lor.

Pe măsură ce spiritul celui rău va încleșta umanitatea, Lumina lui Dumnezeu se va ciocni cu acesta în moduri care vor fi evidențiate printr-o serie de lucruri.

Furtunile se vor înteți iar revoltele se vor resimți în atât de multe țări. Neliniște se va vedea în națiuni pe măsură ce guvernele privează de libertate poporul pe care îl guvernează. Apoi, bisericile, inclusiv toate acelea care Îl iubesc pe Dumnezeu, unicul Dumnezeu Sfânta Treime, vor începe să nu mai oficieze liturghiile și își vor închide ușile.

Numărul bisericilor care vor fi închise va fi observat în toate țările occidentale. În curând, marca comunismului va fi văzută printr-un semn special ce va apărea în bisericile care vor rămâne deschise, în media, pe articolele de îmbrăcăminte, în filme iar acest semn va fi purtat cu mândrie de aceia care se află în poziții înalte. Va fi văzut ca o insignă a onoarei și va fi etalat de către membrii ierarhiilor din toate bisericile și cultele religioase principale. Veți vedea acest simbol în locuri publice; pe altare; în aeroporturi și pe veșmintele purtate de liderii bisericilor.

Acest semn care nu trebuie confundat cu Semnul Fiarei va simboliza noua Religie Mondială. Aceia care se fac responsabili de acesta nu se vor mai teme de a-și etala semnul care este un simbol al controlului și credinței față de bestie.

Ziua în care Jertfele zilnice ale Liturghiilor vor fi oprite, în formatul în care acestea trebuie să fie oferite în Numele Meu Sfânt, va fi ziua când acest simbol va apărea pe altare și înaintea tuturor tabernacolelor din lume.

Rugați-vă, discipolii Mei iubiți, să găsiți alinare în acei slujitori sfințiți ai Mei care Îmi rămân fideli, căci veți avea nevoie de consolare în timpul acestor încercări. Eu întotdeauna vă voi ridica și vă voi purta. Nu vă voi părăsi niciodată dar voi nu trebuie să deviați de la Învățăturile Mele, nici să acceptați practici păgâne care vor substitui Adevărul.

Al vostru Isus

772. Vă cer vouă, celor care sunteți speriați și confuzi din cauza acestor Mesaje, să Mă ascultați

Vineri, 19 aprilie 2013 la ora 17:00

Multiubita Mea fiică, ce solitară e această Misiune în pofida acelora, sute de mii, care te înconjoară cu iubirea și rugăciunile lor.

Când lucrezi pentru Mine și te abandonezi în totală supunere la Picioarele Mele, te vei simți foarte singură. Te vei confrunta cu mânia dușmanilor Mei, care nu te vor lăsa în pace nici o clipă. Tu, fiica Mea, trebuie sa asculți acum, pentru că Eu ofer un Dar special tuturor celor care Mă resping prin aceste Cuvinte pe care le ofer copiilor lui Dumnezeu.

Vă cer vouă, celor care sunteți speriați și confuzi din cauza acestor Mesaje, să Mă ascultați. Nu știți cât de mult vă iubesc Eu chiar și atunci când voi Mă respingeți? Nu știți că Eu nu v-aș pedepsi niciodată pentru că nu acceptați aceste Mesaje date vouă doar cu scopul de a vă pregăti și întări pentru încercările care vă stau în față? Nu Mă recunoașteți pe Mine, iubitul vostru Isus, acum când vă chem?

Sunt Eu, Mântuitorul vostru, și Eu niciodată nu vă voi da deoparte atunci când mintea voastră e plină de îndoieli. Cum aș putea să fiu Mânios pe voi, când voi Mă iubiți, deși vă îngrijorați în privința Adevărului? Eu acum vă pregătesc pentru încercările cu care vă veți confrunta, pe măsură ce profețiile legate de persecuția Bisericii Mele pe Pământ se vor desfășura.

Deci, pentru a vă atrage în Milostivirea Iubirii Mele și a vă lumina inimile, Eu vă dau acest Dar. Vă promit că atunci când Mă veți chema în acest mod, prin această Rugăciune, îndoielile voastre despre Mine, cel care vorbește acum cu voi, se vor risipi. Eu vă ofer acest Dar pentru ca voi, prin Rugăciunea pe care Eu o dau lumii în acest moment, să puteți salva întreaga omenire.

Dacă veniți la Mine, fără mândrie și cu o conștiință limpede și deschisă, veți ști instantaneu că ați primit acest Dar. Este vorba despre Darul Convertirii celorlalți.

Rugăciunea (105) a Cruciadei de Rugăciune: Darul convertirii celorlalți

„O, Isuse drag, cu iubirea mea pentru Tine Te rog, acceptă-mi sufletul în comuniune cu Tine. Ia sufletul meu, acoperă-l cu Duhul Tău cel Sfânt și ajută-mă, prin această rugăciune, să îi salvez pe toți aceia cu care vin în contact. Cuprinde cu Milostivirea Ta Sfântă fiecare suflet pe care eu îl întâlnesc și oferă-i salvarea de care are nevoie pentru a intra în Împărăția Ta. Primește rugăciunile mele. Ascultă cererile mele și, prin Milostivirea Ta, salvează sufletele din întreaga lume. Amin.”

Acelora dintre voi care defăimează aceste Mesaje și le resping, le cer să vină la Mine. Eu vă voi arăta Adevărul. Vă voi lua și vă voi consola. Vă voi iubi întotdeauna indiferent cât de mult M-ați ofensa.

Al vostru Isus

773. Când omul nu crede în Dumnezeu, el nu accepta diferența dintre bine și rău

Sâmbătă, 20 aprilie 2013 la ora 16:45

Preaiubita mea fiică, cerurile sunt pline de tristețe din cauza durerii pe care urmașii Mei trebuie să o îndure pe Pamânt. Toți îngerii și sfinții s-au unit să se roage pentru umanitatea care îndură un atac înverșunat din partea satanei și a tuturor spiritelor rele. Pentru ca rugăciunile lor sa fie acceptate de către Mine și Să acționez, Îi rog pe toți cei care se declară a fi creștini să se roage ca niciodată înainte.

Rugăciunile oferite zilnic, pentru protecția împotriva forțelor demonice care se infiltrează pe Pămant, vor ajuta la curățarea sa de spiritele rele. Voi trebuie să rămâneți plini de speranță, și atunci când Îmi veți rămâne loiali, veți deveni mai puternici.

Puterea creștinilor, uniți în Adevărul lui Dumnezeu, va prezenta un puternic zid de apărare împotriva fiarei, ale cărei planuri de a-i răni pe copiii lui Dumnezeu au prins viață în acest moment. Voi trebuie să stați înaintea Mea, să vă declarați dragostea eternă pentru Mine și Eu vă voi duce în armata Mea care nu va fi înfrântă. Pe măsură ce armata Mea crește în dimensiune și tot mai multe miliarde se convertesc și Mă acceptă, acest fapt va ajuta ca fiara să fie nimicită.

Datoria voastră, Iubiții Mei urmași, este să vă concentrați asupra celor care vor respinge Mâna Îndurării. Nu contează că veți fi ridiculizați în Numele Meu, tot ce trebuie să faceți este să vă rugați pentru mântuirea sufletelor. Să știți că armata lui Dumnezeu pe Pământ va primi haruri speciale, pentru a putea lua cu ea sufletele celor care se îndoiesc de Cuvântul Meu Sfânt.

Îndoielile, atunci când sunt lăsate să se înrădăcineze, îl despart pe om de Dumnezeu. Îndoielile sunt plasate în inimile oamenilor de către satana pentru a-i înșela pe copiii lui Dumnezeu, făcându-i să creadă că El, Dumnezeu, nu există.

Când omul nu crede în Dumnezeu, el nu acceptă diferența dintre bine și rău. Fără îndrumare de la Dumnezeu, el va cădea în fiecare capcană pusă înaintea lui de către satana. Atât de multă ură se manifestă apoi în inimile oamenilor, pentru că o dată ce se deschid în fața celui rău, inima lor se umple de furie. Cea mai mare furie va fi îndreptată împotriva creștinilor, și totuși acești oameni nu vor ști de ce simt așa. Acesta este motivul pentru care cei care pretind că nu cred în Dumnezeu, petrec mai mult timp condamnându-i pe cei care cred.

Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă pentru sufletele lor.

Al vostru Isus

774. Turnul Babel va fi ridicat, din nou și va fi prezentat ca un templu al lui Dumnezeu

Duminică, 21 aprilie 2013 la ora 14:45

Multiubita Mea fiică, cine poate nega moartea Mea pe Cruce? Cine poate nega că Mi-am dat Viața pentru ca Adevărul să îi poată salva pe păcătoșii de pretutindeni? Atunci care dintre voi, când va veni vremea, va nega Adevărul Bisericii Mele pe pământ atunci când va fi dărâmată piatră cu piatră?

Vi s-a dat Adevărul. Cunoașteți Învățăturile Mele. Prin urmare veți cunoaște Biserica Mea după Învățăturile Mele. Biserica Mea pe Pământ este Adevărul. Biserica Mea pe Pământ este Trupul Meu. Prin urmare dacă vreunul dintre voi va biciui Trupul Meu, apoi va reinventa Învățăturile Mele și vă va prezenta minciuni, vă veți lepăda de Mine atunci?

Eu, Isus Cristos, nu vă spun aceasta pentru a vă dezbina. Vă spun aceste lucruri pentru ca să respectați Învățăturile Mele, să apărați Sfintele Sacramente și să rămâneți credincioși Adevărului. Niciun om pe pământ nu poate schimba Învățăturile Bisericii Mele. Niciunul. Niciunuia dintre voi nu i s-a dat autoritatea de a declara doctrine noi și a le prezenta ca fiind ale Mele. Totuși, mulți dintre voi Mă vor nega pentru că vor nega Adevărul care vi s-a dat acum 2000 de ani. Atât de puține știți în privința lucrurilor sacre, încât nu veți recunoaște noile legi, care sunt blasfemii la adresa Mea, atunci când ele vor fi introduse în Biserica Mea de pe Pământ.

Așa cum a fost înainte, Turnul Babel va fi ridicat încă o dată și prezentat ca un templu al lui Dumnezeu. Se va afla la Roma și va afișa noul simbol al noii religii unice mondiale. Acest simbol va putea fi văzut pe acoperiș, la intrare și va domina altarul înalt din interior. Prețiosul Meu Tabernacol aurit, întinat în Gloria sa, va fi așezat în mijlocul altarului, pentru ca toată lumea să îl vadă. Această insultă va însemna faptul că bestia va avea deschisă calea pentru a invada Tabernacolul Meu. Prezența Mea va dispărea în acel moment.

Milioane de oameni – dintre care mulți nu vor cunoaște semnificația acestei abominații – vor face tot ceea ce li se va cere și se vor ruga înaintea bestiei. Noi vestminte, purtând embleme de aur, care vor semăna cu niște umile sutane, vor fi purtate de către aceia care vor face oficiul în acest așa-numit templu. Emblema aurită, care va fi expusă fără rușine, va fi simbolul noii religii mondiale.

Crucile vor dispărea. Crucifixul Meu nu va mai fi văzut nicăieri. Atunci când vor fi văzute în unele locuri publice, oamenii vor fi obligați, prin lege, să le dea jos.

Noul turn, care îl va onora pe satana, va fi copiat în multe țări și atunci a doua parte a înșelăciunii se va face cunoscută. Existența Iadului va fi public declarată, de către biserică, a fi o absurditate. Oamenii vor fi liniștiți dându-li-se un sentiment de falsă securitate, atunci când această minciună sfruntată va fi acceptată de către toate bisericile. Se va susține că Dumnezeu nu ar permite ca un astfel de loc să existe. Că El îi iubește pe toți și că existența Iadului a fost răspândită de către fanaticii religioși de-a lungul secolelor. Și astfel, oamenii vor tolera chiar și existența păcatelor capitale. Păcatul va fi atât de larg acceptat încât oamenii nu se vor mai ruga și nu vor mai cere Milostivire, pentru că nu Îl vor mai venera pe Dumnezeu. Ei își vor preda sufletele bestiei și fiecare pas al călătoriei lor va fi atent îndrumat de către dușmanii lui Dumnezeu.

Al vostru Isus

775. Maica Domnului: Pentru a fi vrednici de Împărăția Sa, ei trebuie să fie eliberați de influențele lumești

Luni, 22 aprilie 2013 la ora 16:00

Copila mea, ca să fie salvați, copiii lui Dumnezeu trebuie să urmeze calea Fiului meu. Ei trebuie să accepte faptul că, pentru a fi demni de Împărăția Sa, ei trebuie să fie eliberați de influențele lumești, care îi separă de Dumnezeu.

Aceia care se întorc către Fiul meu, căutând Adevărul, vor vedea o serie de schimbări care au loc în viețile lor. Cei care nu Îl cunosc și care își deschid inimile către El pentru prima dată, vor vărsa lacrimi. Aceste lacrimi vor fi rezultatul dragostei pe care El o insuflă în inimile lor, iar ei vor fi copleșiți. Acestea sunt lacrimile convertirii. Inimile și sufletele lor vor fi umplute de o dragoste pe care nu au cunoscut-o înainte. Aceasta este Dragostea lui Dumnezeu și este un Dar din Ceruri.

Curând după aceea, plini de Lumina Domnului, ei vor atrage întunecimea celui rău, care caută sufletele pline de această Lumină. Atunci ei vor suferi prin alții, care sunt folosiți de cel rău ca să atace credința și loialitatea lor față de Dumnezeu.

Aceia care au o dragoste simplă pentru Fiul meu și sunt goliți de toate aroganțele omenești și de mândrie – care nu vor ceda presiunii celor care Îl denunță pe Fiul meu – aceia vor suferi ca și EL. Ei vor simți durere atunci când vor fi martorii păcatelor, pentru că vor simți aceeași durere precum Fiul meu. Ei vor cădea și se vor împiedica, așa cum a făcut și Fiul meu pe Drumul spre Golgota. Atât cât vor trăi, ei vor simți durerea suferinței Fiului meu. Aceasta va fi cu ei până când purificarea finală a lumii va fi completă.

Să nu credeți vreodată că această loialitate față de Fiul meu este amestecată doar cu durere, pentru că ea este însoțită și de o bucurie, o pace și o speranță care aduc viața veșnică. Nu trebuie niciodată să lăsați dragostea voastră pentru Fiul meu să vă separe de toți copiii lui Dumnezeu. Dimpotrivă, trebuie să vorbiți cu toți, în special cu cei care nu și-au deschis niciodată inima pentru Fiul meu. Ei au nevoie de ajutorul vostru. Prin Darul convertirii v-au fost date Harurile de care aveți nevoie pentru a aduce aceste suflete la Fiul meu. Trebuie să faceți aceasta prin acceptarea durerii pe care trebuie să o îndurați, ca soldați ai lui Cristos, și prin rugăciunile și sacrificiile voastre pentru alții.

Preaiubita voastră
Mamă Mama Salvării

776. Toți profeții falși vor fi izgoniți de la Mine și pedepsiți sever

Marți, 23 aprilie 2013 la ora 16:55

Fiica Mea multiubită, vizionarii Mei de pretutindeni suferă foarte mult în acest timp, pentru că îndură durerea necesară salvării sufletelor omenirii. Ei, care s-au oferit în slujba Mea, vor păși singuri, așa cum am făcut-o și Eu când am urcat pe Muntele Calvarului, și foarte puțini vor veni în ajutorul lor.

Așa cum sufletele Mele autentice îndură durerea, batjocura și respingerea, tot astfel profeții și vizionarii falși vor fi ridicați în slăvi și-i vor prosti pe mulți. Profeții falși vor apărea printre voi, atrăgând laude și glorie. În spatele măștii lor pline de umilință și de cuvinte mieroase se va ascunde o goliciune hrănită de spiritul răului.

Avertizez lumea să nu îi urmeze pe acei falși profeți care caută glorie, adulare și laude pentru ei înșiși, în Numele Meu Sfânt. Niciun om, trimis de Mine, Isus Cristos, nu se va înălța pe sine pentru a vă face să cădeți la picioarele lui. Niciun profet de-al Meu nu va sta pe piedestal, spunând că este mai mare decât voi. Pentru aceasta, nici nu e nevoie să spună că este mai bun decât frații și surorile sale. Tot ceea ce trebuie să facă este să predice cuvintele așa-zisei înțelepciuni într-o manieră prin care să vă facă să credeți că el trebuie slăvit, pentru ceea ce va fi perceput ca propria lui supunere față de Dumnezeu. În loc să încurajeze rugăciunea și să vă aducă mai aproape de Dumnezeu, el va porunci și va cere respectul vostru, în primul rând. Va face acest lucru arătându-vă atributele pe care voi le-ați asocia persoanelor pioase. Acești profeți falși vor atrage la ei suflete prin păcatul mândriei. Mândria dintr-un profet fals va atrage după sine mândria altor suflete. Unul îl va lăuda pe celelălalt folosindu-se de Numele lui Dumnezeu pentru a-și proclama măreția.

Feriți-vă de cei care vă vor cere să va acoperiti cu așa-numite daruri speciale, care atrag lumea spiritelor.Trebuie să-i evitați pe toți aceia care, în Numele Meu, vă invită să vă ocupați cu spiritele despre care ei spun că vă vor aduce multă pace și alinare dar unde Dumnezeu nu este menționat. Dacă nu sunteți invitați să vă închinați cu umilință înaintea lui Dumnezeu ci, în schimb, vi se cere să vă puneți pe voi și bunăstarea voastră pe primul loc și înaintea nevoilor celorlalți, atunci trebuie să știți că aceasta nu poate veni niciodată de la Dumnezeu. Nu trebuie să vă puneți interesele proprii sau pe cele ale altora, înaintea lui Dumnezeu. Tot ce cereți voi trebuie să fie conform Sfintei Voințe a lui Dumnezeu.

Mulți dintre falșii profeți ai lumii conlucrează cu spirite care nu vin de la Mine. Aceștia vor promova importanța vindecării interioare, a gândirii pozitive și a metafizicii, toate ducând la un singur lucru. Omul va fi încurajat să se înalțe pe sine înaintea lui Dumnezeu.

Toți profeții falși vor fi izgoniți de la Mine și pedepsiți sever. Pedeapsa lor va fi mai mare decât cea a muritorilor de rând, pentru că ei se vor face responsabili de pierderea atâtor suflete!

Isus al vostru

777. Mama lui Dumnezeu: De data aceasta El nu va veni ca om în trup

Miercuri, 24 aprilie 2013 la ora 14:15

Copila Mea iubită, din imensa Lui Iubire pentru umanitate, Fiul meu vă pregătește acum pentru a Doua Sa Venire. Datorită faptului că vă iubiește El vă vorbește acum, prin profeții Lui, pentru a Se asigura că nimeni nu pierde Milostivirea Sa. Precum Dumnezeu l-a trimis pe Ioan Botezătorul pentru a pregăti lumea pentru Fiul meu – unicul Fiul al lui Dumnezeu, Mesia – Fiul meu vă revelează acum planul final. Acest plan final de mântuire va fi similar cu prima Sa venire, însă cu o diferență. De data aceasta El nu va veni ca om în trup.

Acum că Adevărul vă este revelat din nou, Fiul meu vă reamintește tot ce ceea vine de la Dumnezeu prin Sfântul Său Cuvânt, în timp ce El pregătește ultimele etape. Copiilor lui Dumnezeu le-a fost dat Adevărul atunci când Fiul meu a umblat pe Pământ. Acum vă va fi dăruit întregul Adevăr, incluzând și revelații în ceea ce privește lucrarea dușmanilor lui Dumnezeu, pentru binele vostru, ca nu cumva să fiți înșelați. Trebuie să aveți inima generoasă atunci când Fiul meu vă aduce aceste Daruri care vă vor hrani sufletele.

Când am apărut, de-a lungul anilor, vizionarilor aleși ai lui Dumnezeu, a fost ca să pregătesc sufletele pentru aceste timpuri. Acum, când vă pregătiți pentru persecuția care va veni asupra Creștinilor, vă va fi extrem de dificil deoarece va fi o violare a spiritului, iar aceasta va cauza durerea cea mai puternică. Veți deveni mai puternici atunci când cunoașteți Adevărul Cuvântului lui Dumnezeu și atunci când știți cum să recunoașteți lucrarea înșelătorului. Este de departe mult mai important să rămâneți devotați Cuvântului lui Dumnezeu decât să acceptați minciuni care vă vor fi prezentate de către cei care nu vin de la Dumnezeu.

Fiul meu vă va înălța la mare Slavă atunci când vă supuneți Sfântului Său Cuvânt și sustineți cu convingere Învățăturile Sale. Vă rog să-I arătați Fiului meu respectul pe care îl merită. Cei care L-au respins când a umblat pe Pământ, în final au acceptat Adevărul despre Cine a fost El, atunci când a murit pe Cruce. Aceia care astăzi resping Cuvântul Lui vor reuși să înțeleagă Adevărul, până la urmă, atunci când va veni să Judece. Pentru mulți va fi prea târziu.

Rugați-vă pentru ca toate sufletele să rămână loiale Legământului Fiului meu iubit, Isus Cristos, deoarece doar aceia care Îl acceptă pot fi luați în Împărăția Sa.

Mama voastră iubită, Mama Mântuirii

778. Aceste acțiuni josnice trebuie să se împlinească, pentru că pământul este in curs de purificare

Miercuri, 24 aprilie 2013 la ora 14:40

Prea iubita Mea fiică, pe măsură ce continui să curăț lumea cu Darul Duhului Meu Sfânt, crește tot mai mult ura față de Mine, Isus Cristos.

Pe măsură ce prezența Mea se face tot mai simțită în inimile oamenilor, această ură se vede tot mai mult în acțiunile celor care contrazic Cuvântul Meu Preasfânt.

Aceia care vor continua să introducă legi care Îl blasfemiază pe Dumnezeu își vor mări acum eforturile pentru a defăima Cuvântul lui Dumnezeu. Aceste acțiuni josnice trebuie să se împlinească, pentru că pământul este in curs de purificare. Când purificarea se va intensifica, răutatea păcatului vă va fi arătată. Veți observa cum orice acțiune care poate fi imaginată împotriva lui Dumnezeu va fi promovată de acești dușmani ai Mei. Mulți își vor declara nevinovăția, însă aceste acțiuni nu vor fi acceptate de cei care sunt ai Mei și care știu Adevărul. Darul discernământului, pe care Eu îl revărs peste multe suflete, va face ca aceste acte malefice, făcute de cei care dețin poziții de putere și controlează națiuni, să fie văzute drept ceea ce sunt de fapt – lucrarea lui satana.

Spiritele malefice ale lui satana și-au intensificat prezenta în sufletele celor care nu cred în Dumnezeu. Ele nu se mulțumesc cu faptul că aceste suflete îi întorc spatele lui Dumnezeu, așa că îi îndeamnă pe acești oameni să promoveze păcatele cele mai abominabile. Cu timpul, aceste suflete devin atât de corupte și pline de ură pentru Dumnezeu, încît vor cădea într-un mare întuneric, care nu le va permite niciodată să tolereze lumina lui Dumnezeu.

Amintiți-vă, Milostivirea Mea este mare. Numai prin Milostivirea Mea pot fi salvați acești oameni. Nu există nici o altă speranță pentru ei, deoarece multe dintre aceste suflete torturate nu sunt capabile să ceară Mâna Milostivirii Mele – atât de mare este infestarea lor. Voi, cei care Mă cunoașteți și Mă iubiți, trebuie să ii ajutați pe acești bieți oameni, implorând salvarea sufletelor lor. Trebuie să cereți ca ei să se întoarcă la Mine acum, pentru ca Eu să pot interveni ca să opresc persecuția pe care ei intenționează să o abată asupra lumii. Trebuie să Mă rugați, prin sacrificiile voastre personale, ca ei să fie opriți de la genocidul pe care îl planifică. Cea mai rea forma de genocid va fi făcută prin războaie nedrepte și prin uciderea inocenților în pântecele mamelor lor.

Isus al vostru

779. Vor minți în permanență iar omiliile lor publice vor fi niște absurdități în ochii lui Dumnezeu

Joi, 25 aprilie 2013 la ora 10:30

Fiica Mea multiubită, nu va mai trece multă vreme până când dizidenții din cadrul Bisericii Catolice, care au renunțat la supunerea lor față de Dumnezeu, se vor aduna pentru a lansa un atac vicios asupra acelor slujitori sfințiți care sunt loiali Adevărului.

Aceia care sunt neloiali Trupului Meu vor schimba multe legi și vor crea noi interpretări ale semnificației Sfintei Euharistii. Mulți slujitori sfințiți ai lui Dumnezeu și laici din toate credințele creștine vor privi cum va fi atacat Duhul Sfânt. Mulți vor fi șocați văzând modul în care Numele Meu și Învățăturile Mele vor fi reinterpretate, astfel ca accentul să cadă pe obligația omului față de om. Omul va fi încurajat să-i iubească pe ceilalți și să pună nevoile lor mai presus de altarul lui Dumnezeu.

Din afară, această abordare a Creștinismului va fi văzută ca un lucru bun. Va promova importanța iubirii, însă nu în maniera dictată de Dumnezeu. Oameni din poziții înalte vor fi văzuți lăudându-se unii pe alții în mod public, când oficiază ceremoniile religioase. Se vor închina unii în fața altora cu deferență și se vor arunca, în adulare, la picioarele dușmanilor lui Dumnezeu. Toate aceste ritualuri grandioase vor prosti lumea și mulți nu-și vor da seama de scopul acestor ceremonii. Aceste acte, aceste omilii și ceremonii noi, despre care se va presupune că Mă onorează pe Mine, Isus Cristos, vor fi în schimb liturghii negre, căci ele vor slăvi bestia.

Regele întunericului împreună cu spiritele sale malefice pătrunde rapid în inimile multora care sunt responsabili de conducerea discipolilor Mei. Unii dintre acești slujitori nu-și dau seama că sunt ispitiți de cel rău. Acestora le spun: veniți acum. Veniți la Mine prin Sacramentul Reconcilierii. Dacă vă faceți griji pentru credința voastră, Eu vă voi lumina, dar trebuie să lepădați mândria din sufletul vostru. Mândria este cea care vă va păcăli, făcându-vă să credeți că intelectul vostru este superior celui al lui Dumnezeu.

Alții, precum lupii îmbrăcați în haine de oaie, și-au vândut sufletele Satanei. Și așa cum acționează acesta, la fel și ei îi vor înșela pe copiii lui Dumnezeu cu viclenie. Îi vor ispiti pe alții, lăudând sfințenia slujitorilor lor, iar acest lucru îi va atrage pe acei slujitori, care se iubesc pe ei înșiși, fiind plini de mândrie, și care îi vor urma ca niște oi. Vor minți în permanență iar omiliile lor publice vor fi niște absurdități în Ochii lui Dumnezeu. Nici un strop de smerenie adevărată nu se va întrevedea în cuvintele lor, deși vor face totul pentru a se asigura că se comportă în public ca niște slujitori umili ai lui Dumnezeu. Puterea Duhului Sfânt va lipsi acolo unde sunt ei, iar aceia care Îmi aparțin, care Mă cunosc cu adevărat, vor fi martori la toate acestea.

Mulți dintre sărmanii Mei slujitori sfințiți vor fi atrași de aceste minciuni, care vor duce la desacralizarea Trupului Meu, și mulți dintre cei care se fălesc cu iubirea lor pentru Mine vor fi primii care vor bate următorul piron, în timp ce Mă vor răstigni încă o dată.

Fiica Mea, ura care va fi manifestată împotriva ta va veni din două părți, ca rezultat direct al dezintegrării Bisericii Mele de pe pământ. Pe de o parte se vor afla cei care spun că reprezintă Biserica Mea de pe pământ, dar care nu sunt nici pe departe ceea ce declară, întrucât ei reprezintă o altă doctrină. Iar de cealaltă parte se vor afla slujitorii Mei fideli care nu te vor crede.

Trebuie să știi că Adevărul provoacă teamă și mânie. Adevărul dat adevăraților profeți ai lui Dumnezeu nu provoacă doar mânie – ci din cauza fricii provoacă și indignare. Indignarea și mânia vin de la spiritul celui rău. Cel rău, prin inimile oamenilor, va face tot posibilul să oprească Cuvântul lui Dumnezeu.

Mânia împotriva profeților înseamnă ura față de Dumnezeu.

Al vostru Isus

780. Anticristul va veni din est, nu din vest

Vineri, 26 aprilie 2013 la ora 12:30

Preaiubita Mea fiică, lumea se pregătește ca anticristul să intre în scenă. El a fost instruit cu multă grijă de către diverse forțe politice puternice pentru a-și face impresionanta apariție.

Anticristul va veni din Est, nu din Vest, dar va fi iubit, slăvit și venerat atât de Est cât și de Vest, în toate colțurile pământului. Totul va începe dupa cum urmează.

Anticristul va cauza rapid, cu ajutorul dușmanilor lui Dumnezeu, un război între două națiuni ce sunt conduse de către doi lideri puternici și încăpățânați. Acest război va escalada și se va răspândi și în alte țări. În momentul în care amenințarea va deveni atât de mare încât chiar și cele mai puternice națiuni vor începe sa fie afectate, vor demara negocierile de pace.

Atunci, de nicăieri, va apărea fiara. Ea va reuși să pună capăt războaielor cu o măiestrie ce va impresiona lumea. Anticristul va avea o voce puternică. Va fi foarte inteligent și își va crea o imagine carismatică impresionantă. Înfățișarea plăcută, farmecul personal și simțul umorului vor funcționa ca un puternic magnet cu efect hipnotic. Va fi adulat de către lideri globali cunoscuți și de către mass media și va deveni o celebritate. Conduita sa va fi pe placul marilor oameni de afaceri care îl vor vedea ca pe o persoană esențială pentru dezvoltarea bogației, pentru că economia va începe să crească.

Anticristul va fi o apariție atât de specială încât națiunile lumii vor face tot ce le stă în putință pentru a-l determina să le viziteze țările. El va fi iubit și va imita pâna la ultimul detaliu fiecare moment al Misiunii Mele de pe Pământ. Predicând despre importanța iubirii, a păcii și a unității dintre națiuni, el va fi văzut că va face mari minuni, oriunde va merge. Acesta nu este un om ca oricare altul. Acesta nu este un om ca oricare alta figură carismatică. Steaua sa va lumina și va străluci ca a nimanui altuia până atunci. El va fi considerat drept ambasador al noii religii umaniste mondiale. Lui îi va fi atribuit așa-zisul succes al acestei monstruozitati. Toți vor cădea la picioarele sale. Portretele sale vor fi expuse pretutindeni. El va fi văzut împreună cu lideri ai multor grupări religioase. Se va ajunge în curând să se spună că oamenii se vindecă pe loc dacă sunt în prezența sa. Prin puterea satanei, el va fi în stare să facă lucruri care îi vor șoca pe mulți și de aceea vor fi considerate a fi miraculoase.

În același timp, neștiutorii și ignoranții îl vor vedea drept Mesia. Atunci el va lăsa să se înțeleagă că a fost trimis de Dumnezeu pentru a salva lumea. Mulți, inclusiv cei care nu accepta Existența Mea, vor fi convinși că el este Fiul omului, Isus Cristos. Cei care vor respecta și se vor supune la tot ceea ce cere el de la ei, și care îl vor adora vor fi infestați cu un asemenea rău încât sufletele lor vor fi absorbite într-un vid din care le va fi imposibil să scape.

Cei care cunosc Adevărul Învățăturilor Mele vor recunoaște înșelăciunea ce va fi prezentată rasei umane și vor rezista în fața acestei monstruozități. Cei care susțin că-L cunosc pe Dumnezeu și sunt creștini practicanți, nu vor reuși să înțeleagă Promisiunea Mea că Mă voi întoarce. Când voi veni din nou, va fi pentru a Judeca. Nu voi mai păși pe Pământ a doua oară. Cu toate cunoștințele lor despre Învățăturile Mele, ei nu reușesc să înțeleagă ce am spus. Le reamintesc acum. Nu voi mai veni în carne și oase. Orice om care va susține că este Isus, este un mincinos.

Al vostru Isus

781. În fiecare zi trebuie să vă întrebați – Dumnezeu ar fi de acord cu faptele mele de azi?

Sâmbătă, 27 aprilie 2013 la ora 13:20

Preaiubita Mea fiică, Eu trebuie să explic fiecărei persoane care trăiește astăzi pe pământ, importanța timpului care i s-a dat. Nu am intervenit niciodată asurpra voinței omului, care este unul dintre cele mai mari Daruri date umanității și nu poate fi luat niciodată. În schimb Satana intervine asupra liberei voințe a omului și, încă de la început, a încearcat continuu să supună mintea omului și să-i fure sufletul.

De aceea libera voință dată omului va fi țina spiritelor rele. Dar totodată prin libera voință a omului, ușa către Împărăția Mea poate fi deschisă. Pentru că sunteți făcuți din carne și oase și implicit sunteți muritori, singurul timp pe care îl aveți pentru a vă pregăti pentru viața eternă este cel de acum. Nu trebuie să uitați niciodată asta. Trebuie să fiți pregătiți mereu, căci la fel cum Tatăl Meu v-a dat viața, tot așa El poate să o și ia de la voi, în orice moment al zilei.

Dacă ar fi să mori acum, astăzi, ai fi pregătit să vii în fața Mea? Ești conștient de greșelile și de faptele pe care l-ai comis, și de ura pe care ai arătat-o aproapelui tău? Aceste lucruri vor fi revelate în fața Mea. Pentru a primi viața veșnică e necesar să știi ce trebuie făcut acum, astăzi, ca să devi curat în Ochii Mei.

Celor care pe de o parte aprobă păcatul și îi rănesc pe cei din jur, și pe de altă parte se roagă și duc vieți despre care spun că Mi-ar fi devotate Mie, vă spun următoarele. În fiecare oră Mă răniți cu ipocrizia voastră. În fiecare zi, sufletul vostru se distanțează de Mine. Trebuie să urmați Cele Zece Porunci exact așa cum au fost date de către Tatăl Meu, căci altfel nu puteți spune că sunteți ai Mei.

Multe suflete nu intră în Rai, și multe trebuie să sufere curățirea necesară pentru a le face potrivite să intre în Împărăția Mea. Dar mult mai multe suflete sunt condamnate la întunericul veșnic. Foarte mulți își dau seama cum l-au insultat pe Dumnezeu, chiar în primele minute de la moartea lor pe pământ. Cât de speriați și de triști sunt ei atunci! Doar atunci își dau seama că timpul pentru a se căi a trecut, și că în acea fază, pentru ei este deja prea târziu.

De ce nu înțelegeți că moartea poate surveni în orice moment? Să știți că atunci când îl insultați pe Dumnezeu, pentru ca apoi să găsiți pacea trebuie să vă străduiți să schimbați felul în care vă comportați. Numai atunci veți găsi pacea adevărată, când evitați păcatul și încercați în mod continuu să îmbunătățiți felul în care îi tratați pe ceilalți. Numai atunci vă puteți apropia de Dumnezeu, când aveți pace în sufletul vostru – pace care poate apărea doar când luptați împotriva păcatului și vă pare rău pentru faptele voastre rele.

În fiecare zi trebuie să vă întrebați – Dumnezeu ar fi de acord cu faptele mele de azi? Veți ști, în inima voastră, care este răspunsul.

Al vostru Isus

782. Cuvintele pe care vi le spun acum vor fi auzite din nou în Ultima Zi. Țineți-le minte

Duminică, 28 aprilie 2013 la ora 17:40

Multiubita Mea fiică, Eu vin acum să te avertizez că cei care te înconjoară în această misiune te vor trăda. Mulți vor fi forțați să întoarcă spatele acestei lucrări și tu nu trebuie să alergi după ei. Eu nu am alergat niciodată după cei care M-au persecutat. În schimb, M-am oferit să fiu sacrificat ca un miel, ca să salvez suflete.

Privește acum pe acei falși profeți, pregătiți de satana, cum vor fi în curând îmbrățișați de aceia care spun că sunt slujitori ai lui Dumnezeu. Profețiile lor, care toate neagă Adevărul, vor fi folosite pentru a te face de rușine. Să nu creadă nimeni, nici pentru o secundă, că Mesajele Mele, dăruite lumii pentru a o pregăti pentru A Doua Mea Venire, nu vor fi sfâșiate în bucăți.

Fiica Mea, trebuie să ignori aceste obstacole. Prin ascultarea ta te voi face mai puternică, pentru că nu ai destul timp pentru a face ca Harurile pe care le revărs asupra omenirii să fie obținute de către toți.

Adevărații Mei profeți, în mare parte, nu cunosc Sfânta Scriptură sau profețiile dăruite lumii prin Mila Mea. Ei nu trebuie să dea citate din Sfânta Biblie pentru că Eu nu le cer aceasta. Cuvântul Meu este dat așa cum este. Sfânta Mea Scriptură este sacră. A extrage fargmente din ea pentru a susține orice revelație privată nu este permis. Atunci când transmit un mesaj, profetul scrie ceea ce îi dictez Eu și nu i se cere niciodată să reproducă fragmente dăruite lumii de către apostolii Mei.

Eu Sunt mai mare decât toți cei care Mă slujesc. Cuvântul Meu este sacru. Darurile Mele sunt oferite pentru a pregăti sufletele voastre și de aceea toți profeții adevărați primesc rugăciuni care declanșează dorința de a vă uni cu Inima Mea.

Persecuția pe care o veți îndura va continua și se va înrăutăți. Și tocmai când veți crede că nu mai puteți îndura Eu voi face cunoscută lumii Divina Mea Prezență. Suferiți, micuții Mei, cu demnitate. Nu apărați Cuvântul Meu, oricât de tentant ar fi acest fapt, chiar când vi se prezintă minciuni răuvoitoare.

Cei care Mă cunosc știu și când cuvintele nu vin de la Mine, pentru că Eu sunt în inimile lor. Totuși, satana este atât de viclean încât Mă poate imita, cu o singură excepție. El nu poate recunoaște că Eu am venit în trup, sau că Trupul Meu este prezent în Sfânta Euharistie.

Duhul Meu va spori acum și va continua să se ridice împotriva forțelor răului. Toți demonii vor fi uciși de către Îngerii Mei până când niciunul nu va mai rămâne în ultima zi.

Cuvintele Mele către voi se vor auzi din nou în Ultima Zi. Țineți-le minte.

Eu Sunt începutul și sfârșitul. Eu vin, cum am promis, ca să vă aduc viață eternă. Ridicați-vă, toți cei care credeți în Mine și acceptați Adevărul. Veniți la Mine. Voința Tatălui Meu să domnească asupra Noului Cer și a Noului Pământ. Bucurați-vă, pentru că vă aduc pace și unitate tuturor acelora ale căror nume sunt înscrise în Cartea Vieții. Legământul Meu final a fost împlinit. Domnia Mea a început. Ridicați-vă și acceptați Mâna Domnului.

Ziua când veți auzi aceste cuvinte va fi ziua când veți cunoaște Adevărul.

Nu vă lăsați înșelați, pentru că doar Dumnezeu și Darurile divinei revelații vă pot aduce dragostea, pacea, bucuria și convertirea care cuprinde întreaga lume prin aceste Mesaje. Ele sunt un Dar. Ele sunt menite să vă arate calea adevărată către moștenirea voastră de drept. Acceptați-le cu reverență și recunoștință în sufletul vostru.

Iubitul vostru Isus
Salvatorul Omenirii

783. O nouă formă a Crucii va fi introdusă

Marți, 30 aprilie 2013 la ora 15:40

Multiubita Mea fiică, Autoritatea Mea nu va scădea niciodată și, precum o lumină, va fi mai slabă în ceața densă, dar va fi întotdeauna vizibilă, chiar dacă s-ar putea să fie redusă la doar o slabă licărire.

Când lumea se va schimba din nou și spiritul răului va crea divizări una după alta, numai Lumina lui Dumnezeu vă va mai susține. Prezența Mea va fi simțită de toți aceia care vin către Mine pentru ajutor, pentru că Eu nu vă voi părăsi niciodată, în special când veți simți că totul este fără speranță. Numai Adevărul vă va ajuta să rezistați, atunci când lipsa milei, care este evidentă în lume astăzi, va fi din ce în ce mai mare și inimile oamenilor vor deveni împietrite.

Adevărul se află în Sfânta Biblie. Ea este hrana cu care omul poate trăi acum și în viitor. Foarte curând va fi imposibil să cumpărați o Biblie, pentru că multe națiuni vor adera la legi noi, în special în Europa, legi care vor interzice toate cărțile care promovează Cuvântul lui Dumnezeu.

Scrisoarea care îi cheamă pe toți cei ce slujesc în Biserica Catolică este scrisă chiar în aceste clipe. În curând, toți slujitorii Mei sfințiți vor fi informați în legătură cu schimbările, despre care li se va spune că sunt spre binele Bisericii.

Noile reguli, care vor prevedea modificări aduse rugăciunilor din timpul Sfintei Liturghii, vor părea inofensive. Mulți nu vor observa semnificația, dar va fi în legătură cu Sfânta Euharistie și Prezența Mea în Aceasta. Va fi folosit cuvântul ”a comemora” (sau în amintirea) și toate bisericile vor fi deposedate de tezaurul lor. Luarea tezaurului, inclusiv a Tabernacolelor de aur – care vor fi înlocuite cu unele făcute din lemn și piatră – va semnala faptul că ele sunt strânse pentru Noua Religie Mondială.

Bisericile vor fi schimbate în interior și aceasta va implica profanarea altarelor. Monstranța care adăpostește Sfânta Euharistie va începe să dispară și zilele când Sfânta Mea Ostie este expusă vor lua sfârșit.

Aruncați dispreț asupra Cuvântului Meu acum și veți vărsa lacrimi când aceste acte vor fi aduse înaintea voastră. În curând, nu mult după aceea, vestmintele purtate de slujitorii Mei sfințiți vor fi schimbate și o nouă formă a Crucii va fi introdusă. Noua atrocitate nu se va baza pe o simplă cruce. În loc de aceasta, în mod discret, va înfățișa capul fiarei.

Vă cer să adunați sfintele Mele Cruci acum și să le păstrați în casele voastre, împreună cu Apă Sfințită. Vă îndemn pe toți să rămâneți fideli Adevărului pe care vi l-am spus. Apoi vreau să vă încredeți în Mine complet. Să nu credeți niciodată că Eu vă las la discreția celui rău. Voi rămâne aproape de voi tot timpul. Voi revărsa binecuvântări speciale asupra capetelor iubiților și loialilor Mei slujitori sfințiți pentru ca ei să rămână uniți cu Inima Mea Sacră.

Păstrați-vă inimile aproape de Mine și de ceilalți. Mângâiați-vă și întăriți-vă unii pe alții, pentru că trebuie să vă iubiți unii pe alții mai mult ca oricând, înainte și în vremurile ce urmează. Eu Sunt familia voastră. Voi sunteți ai Mei. Vom rămâne uniți până când trâmbițele vor răsuna și veți fi anunțați că Eu Mă voi dezvălui, în sfârșit, în A Doua Mea Venire. Atunci voi veți simți bucuria și pacea pe care Eu vi le-am promis. Atunci suferința va lua sfârșit.

Al vostru Isus

784. Păcatul avortului este unul mortal, iar cei care sunt responsabili vor arde in focul Iadului pentru eternitate

Miercuri, 01 mai 2013 la ora 20:25

Preaiubita Mea fiică, această intervenție a Mea, Mielul lui Dumnezeu, pentru a revela lumii aceste Mesaje, a fost prezisă.

Aceia dintre voi care urmează Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie in pace, căci Eu nu vreau să vă depărtați, pentru că vă iubesc. Nu trebuie să vă temeți niciodată de Iubirea Mea, chiar dacă păcatul vă separă de Mine. Eu deschid ochii tuturor acelora care vor să vadă, iar Sfântul Meu Cuvânt va închide ochii acelora care refuză să-Mi accepte Mâna. Imi țin Mâna intinsă spre voi, copiii Mei iubiți, ca să vă pot trage la adăpost sigur, departe de vulturii care doresc să vă devoreze sufletele.

In fiecare zi, de azi înainte, veți auzi multe voci strigând – cerându-vă să ascultați. Vă vor prezenta argumente și minciuni diabolice mascate în dulceața mierii. Convingându-vă prin lingușiri, cu un nesfârșit sir de argumente, să le ascultați motivele în numele cauzelor umanitare – care scuză păcatul – nu se vor opri până când nu veți accepta ceea ce ei doresc să vă forțeze să înghițiți.

Avortul, crimă în Ochii lui Dumnezeu, va fi impus asupra tuturor națiunilor ca semn de sfidare împotriva Tatălui Atotputernic, Dumnezeu Cel Preaînalt. Când scuzați această cumplită monstruozitate sunteți vinovați de păcat teribil. Păcatul avortului este unul mortal, iar cei responsabili de el vor arde în focul Iadului pentru eternitate.

Acelora care refuză să accepte că aceasta estre o eroare gravă, le spun: vă rămâne foarte puțin timp pentru a vă asigura mântuirea. Căci atunci când va veni ziua cea mare, dacă nu ați întors spatele acestui act cumplit, nu veți vedea niciodată Fața lui Dumnezeu.

Crima este unul dintre cele mai grave acte de sfidare împotriva lui Dumnezeu și poate fi pedepsită prin castrare. Marea diviziune a rasei umane a început. Aceia care sunt de partea fiarei și tolerează tot ceea ce sfidează Cuvântul lui Dumnezeu vor fi separați de frații si surorile lor. Nu subestimați Avertismentul Meu. Daca acceptați avortul, acceptați astfel uciderea deliberată a unui copil al lui Dumnezeu. Dacă nu veți gasi căință în sufletele voastre, nu Mă veți vedea niciodată. Vă voi arunca în pustie.

Iubirea și Milostivirea Mea pot fi mari. Voi ierta cele mai intunecate suflete, însă dacă nu se caiesc, Dreptatea Mea este definitivă. Pedeapsa Mea este eternă. Iubiți-Mă și vă voi prețui. Distrugeți viața unei alte ființe umane, create din Iubirea Tatălui Meu, și tot așa și voi vă veți pierde viețile.

Isus al vostru

785. Ei vor fi acuzați de crime împotriva Scaunului lui Petru și vor fi umiliți public în Numele Meu Sfânt

Joi, 02 mai 2013 la ora 20:07

Multiubita Mea fiică, mulți slujitori de rang înalt vor părăsi Biserica și vor adopta noi doctrine false, ce îi vor duce în tărâmul întunericului.

Aceia care Îmi rămân loiali și aceia care resping abominația vor fi îndrumați de Apostolul Petru, care a șezut prima oară în Scaunul de la Roma. El îl va îndruma pe iubitul Meu Benedict care, așa cum a fost prezis, îi va ajuta să vadă Adevărul. El va fi martorul ororii, dar va fi sprijinit de către aceia care au jurat credință Unicului Cuvânt Adevărat al lui Dumnezeu.

Și astfel va începe schisma. Aceia care vor urma falsa doctrină în care Eu, Isus Cristos, nu sunt venerat, vor fi sfâșiați în bucăți de către fiară și demonii săi. Acei inocenți slujitori ai Mei care nu au acceptat aceste Mesaje până acum vor alerga acum către Mine să îi consolez. Profețiile Mele nu mint și foarte curând multe dintre aceste sărmane suflete vor fi înlăturate din Sfântul Scaun. Ei vor fi acuzați de crime împotriva Scaunului lui Petru și vor fi umiliți public în Numele Meu Sfânt.

Lor le spun. Rămâneți calmi și în pace, pentru că dacă urmați Adevărul veți fi salvați. Nu trebuie să acceptați niciodată o doctrină diluată, care va fi golită de Autoritatea Mea. Pentru aceia care acceptă minciuni, crezând că își fac datoria, voi trebuie să înțelegeți că veți avea de înfruntat o cale plină de greutăți. Aveți de ales între două posibilități. Rămâneți în Lumina lui Dumnezeu sau întoarceți spatele Sfintelor Mele Sacramente.

În curând, mulți dintre voi vor vedea în mod clar lucrurile despre care v-am avertizat. Schisma va fi dură și va urma un război între Adevăr și minciuni. Va duce la prăbușirea Bisericii Catolice, până când aceasta va semăna cu un morman de pietre, dar Unica Biserică Adevărată va rămâne în picioare, pentru că slujitorii Mei credincioși vor mări Rămășița Armatei Mele. Ei vor lupta cu îndârjire până la sfârșit pentru a apăra Cuvântul lui Dumnezeu.

Al vostru Isus

786. Punctele de vedere aparent autentice pe care le vor prezenta, vor fi considerate ca o nouă formă de catolicism

Vineri, 03 mai 2013 la ora 18:15

Preaiubita Mea fiică, planul diabolic de distrugere a Bisericii Catolice din interior este în desfășurare. Tot ce este sacru în fața lui Dumnezeu va fi dat deoparte, iar acei capi ai noii biserici – modern renovate​​ care va fi curând prezentată lumii – vor avea viziuni liberale dar ei vor fi dușmani ai Adevărului.

Punctele de vedere aparent autentice pe care le vor prezenta, vor fi considerate ca o nouă formă de catolicism. Mulți creștini vor spune: de ce m-ar interesa asta pe mine? Însă când Biserica Mea, fondată de către apostolul Meu Petru, va fi astfel descompusă, acest fapt îi va afecta pe toți cei care Mă urmează. Când Cuvântul și Învățăturile Mele sunt scoase din context și sunt transformate în minciuni, pentru a fi adaptate nevoilor egoiste ale omului, în timp, ele vor fi considerate ca fiind chiar Adevărul.

Minciunile, prezentate lumii, ca urmare a infestării diabolice, vor fi considerate de către toate Bisericile Creștine ca fiind acceptabile în ochii lor. Nici o Biserică Creștină nu va scăpa acestui atac – un atac deliberat ce a fost planificat cu grijă de peste un secol.

Nu vă lăsați înșelați – când Cuvântul Meu este falsificat, Adevărul este sfărâmat în bucăți. Minciunile infestează sufletul. Când aceasta se întâmplă, oamenii vor urma, fără să își dea seama, o cale care va sfârși în disperare. Îi îndemn pe toți cei care Mă ascultă acum să se concentreze tot timpul asupra adevărului. Nu trebuie să acceptați nicio schimbare – ca parte dintr-o nouă biserică – cu care vi se va cere să fiți de acord, căci ea nu vine de la Mine.

Al vostru, Isus

787. Păcatul mândriei a fost cel care l-a făcut pe Lucifer să cadă și să fie izgonit și aruncat în abis

Sâmbătă, 04 mai 2013 la ora 23:35

Fiica Mea multiubită, pe măsură ce Cuvântul Meu ajunge la multe urechi, Eu vin să-i avertizez pe aceia dintre voi care nu vor să Mă asculte. De ce vă este frică? Este din cauza Cuvântului Meu sau a schimbărilor la care va trebui să asistați ca martori pe măsură ce purificarea continuă? Nu știți voi oare că Eu nu vă aduc noi Învățături, întrucât acest lucru nu este necesar? Eu doar comunic cu voi ca să vă reamintesc Adevărul.

Atât de mulți dintre voi credeți că știți atât de multe despre Mine, dar nu ați înțeles nimic. Cine sunteți voi să spuneți că sunteți mai buni decât alții în Ochii lui Dumnezeu, atunci când vine vorba de interpretarea Cuvântului Meu Sfânt? Cine sunteți voi să credeți că aveți autoritatea să cârtiți împotriva Mea și apoi să spuneți că Mă iubiți? Nu veți reuși să Mă opriți, ca prin profeți, să ajung la copiii lui Dumnezeu. Trebuie să vă întrebați de ce Îmi urâți Glasul. Cum puteți să Mă iubiți dacă Îmi demontați Cuvintele, când de fapt tot ceea ce fac este să vă ajut în a vă pregăti pentru Ziua Mea Cea Mare?

Omul este foarte slab. Până și acele suflete devotate sunt slabe, însă iubirea lor pentru Mine este puternică. Să nu creadă nici un om că va putea vreodată să pășească înaintea Mea fără rușinea păcatului din sufletul său. Nici măcar unul dintre voi nu este vrednic să stea înaintea Mea, totuși Eu vă ofer Milostivirea Iubirii Mele. Nu pentru că ați merita-o, ci pur și simplu pentru că Eu am ales să vă ofer acest Dar.

Acelora care susțin că vorbesc cu mare știință despre Mine iar apoi scuipă cu o limbă defăimătoare împotriva profetului Meu – să știți următoarele. Credința voastră nu vă va salva atunci când blestemați Cuvântul lui Dumnezeu. Iubirea voastră auto-proclamată nu are nicio valoare atunci când judecați unul dintre copiii Săi înaintea Lui. Voi tăiați cordonul ombilical care vă leagă de Tatăl Meu atunci când manifestați lipsă de respect, mânie și ură împotriva Mea. Când Mă veți scuipa, veți orbi și nu veți mai putea vedea vreodată. Când veți rosti cuvinte de ură, limba voastră va fi tăiată. Când vă veți ridica, declarându-vă cunoscători auto-proclamați ai lui Dumnezeu veți cădea cu picioarele tăiate de sub voi. Dacă veți considera că profetul Meu este rău, nu veți avea parte de viață.

Cuvântul Meu nu va muri niciodată; acesta va trăi pe vecie. Îi va călca în picioare pe acei păcătoși care încearcă să sfideze Milostivirea lui Dumnezeu, prin aceste Mesaje. Respingeți-Mă de data aceasta și veți respinge libertatea pe care v-o aduc când voi veni să vă adun, în sfârșit, în Împărăția Mea. Nu aveți mult timp să vă mântuiți în Ochii Mei înaintea Zilei Celei Mari. Nu vă irosiți timpul prin păcatul mândriei. Păcatul mândriei a fost cel care l-a făcut pe Lucifer să cadă și să fie izgonit și aruncat în abis. Toți aceia care îl urmează, prin păcatul mândriei – păcatul care provoacă atât de multă separare de Dumnezeu – vor cădea și nu se vor ridica niciodată în Prezența lui Dumnezeu.

Al vostru Isus

788. Nu încercați să vă folosiți rațiunea încercând să explicați Existența Mea, pentru că Eu nu aparțin acestei lumi

Duminică, 05 mai 2013 la ora 16:15

Preaiubita Mea fiică, mulți nu știu ce înseamnă durerea de a fi separați de Mine, Isus Cristos, Fiul Omului, dar când va veni aceea zi în care, spre final, Lumina Mea va dispărea, atunci își vor da seama cât de insuportabilă este această agonie a separării.

Aceia dintre voi care Mă cunosc și Mă iubesc, știu durerea pe care această separare o aduce, când păcatul formează bariera între păcătos și Dumnezeu. Aceia dintre voi care nu Mă cunosc și aceia care Mă resping, vor experimenta această separare în timpul celor trei zile de întuneric, de la sfârșit, când Prezența lui Dumnezeu nu va mai putea fi găsită nicăieri.

Numai când Lumina lui Dumnezeu va dispărea, omul va înțelege, în sfârșit, că nu există viață fără Dumnezeu. Tot ceea ce rămâne este vidul, pustietatea și întunericul.

Eu sunt Lumina pe care omul o caută în fiecare secundă din zi, chiar dacă el nu își dă seama de asta.

Căutând să afle pacea și fericirea, el va încerca să găsească această Lumină oriunde crede că o poate găsi. Pentru a-și satisfice nevoile, care nu pot fi împlinite, el va alerga după câștiguri materiale și pofte ale trupului. Va deveni adept al falselor religii care promit o mare satisfacție personală. Însă niciunul din aceste lucruri nu-l va aduce în Lumina lui Dumnezeu.

Nici măcar cei care caută răspunsuri cu ajutorul intelectului și al cunoașterii, nu vor găsi niciodată pacea sau răspunsurile pe care le caută, dacă nu-și vor deschide inimile pentru Iubirea Adevărată a lui Dumnezeu.

Eu vin la toți cei care Mă caută. Mă bucură sufletele care caută doar Dragostea Mea cu o simplitate înflăcărată. Pe astfel de oameni îi acopăr cu Darul Sfântului Duh. Pentru a veni mai aproape de Mine, trebuie să aveți încredere totală în Mine. Prezența Mea poate fi simțită doar atunci când îmi abandonați Mie voința voastră. Acelora dintre voi care încearcă să Mă găsească, dar li se pare dificil acest lucru, vă spun urmatoarele: nu încercați să vă folosiți rațiunea încercând să explicați Existența Mea, pentru că Eu nu aparțin acestei lumi. Nu rămâneți orbi în fața realității existenței vieții veșnice. Ea vă așteaptă, și trebuie doar să aveți încredere în Mine și să Ma lăsați să intru în inimile și sufletele voastre. Mă voi face cunoscut vouă. Tot ce trebuie să faceți este să Mă chemați. Însă trebuie să Mă chemați curând, pentru că atunci când Prezența Mea pe pământ va scădea, vă va fi imposibil să Mă căutați, și veți rătăci neajutorați și îndurerați în încercarea de a Mă găsi.

Cei care consideră că au o credință puternică și cred că se află aproape de Mine, trebuie să știe că se vor prabuși repede atunci când Eu nu voi mai putea fi găsit în tabernacolele viitorului. Când ziua pustiirii va sosi, se vor înălța strigăte de disperare iar puterea fiarei va fi atât de mare încât foarte multe suflete vor fi prea slabe pentru a putea susține Cuvântul Meu cel Sfânt.

Trebuie doar să-Mi cereți ajutorul, și îl veți primi. Chemați-Mă cu un suflet smerit și Eu vă voi răspunde. Implorați-Mă ca să vă protejez și Eu vă voi acoperi cu Prețiosul Meu Sânge pentru ca nimic să nu vă opreasca pe calea spre Adevăr, care vă conduce spre salvarea veșnică.

Trebuie să fiți cu mare băgare de seamă dacă Mă slujiți după interpretări proprii asupra modului în care credeți voi că ar trebui să fiu slujit Eu. Faceți cum v-am spus. Trăiți-vă viața conform Cuvântului Meu Sfânt și Eu vă voi lua cu Mine. Dezonorați-Mă, prin folosirea Cuvântului Meu în feluri care provoacă suferință celorlalți, și veți suferi cea mai mare durere, a separării de Mine.

Al vostru Isus

789. După ce v-a fost dat adevărul, este important ca voi să continuați să răspândiți Cuvântul lui Dumnezeu

Luni, 06 mai 2013 la ora 18:42

Preaiubita Mea fiică, cei care, deși Mă ofensează pe Mine în mod deliberat, nu sunt vinovați de aceasta, pentru că ei nu cunosc Cuvântul Meu, vor primi în curând călăuzirea de care au nevoie.

Voi toți, cei care cunoașteți Adevărul Cuvântului Meu, dat oamenilor acum 2000 de ani, trebuie să știți aceasta: în timp ce vă certați între voi, milioane de suflete se pierd. Atât de multe, vinovate de păcate de moarte, înfăptuiesc astfel de fapte din cauza infestării celui rău. Dacă ei ar ști Adevărul promisiunii Mele despre viața veșnică, mulți nu ar face aceste acte.

După ce v-a fost dat Adevărul, este important ca voi să continuați să răspândiți Cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să faceți acest lucru arătând iubire și respect pentru viața celorlalți. Aceasta înseamnă să ascultați de Porunca dată de Tatăl Meu: „Să nu ucizi”. Apoi, aveți datoria să faceți astfel încât viața omului să fie tratată cu respect, pentru Gloria lui Dumnezeu.

Trebuie să le amintiți celorlalți despre acest Dar al vieții veșnice, în aceste timpuri în care știți că aceia care îl neagă pe Dumnezeu au nevoie de ajutorul vostru. Ajutorul vostru, prin rugăciune și îndrumare, poate să salveze aceste suflete. Am atâta nevoie de timpul vostru, preaiubiții Mei discipoli. Trebuie să fiți generoși cu timpul vostru, pentru salvarea sufletelor. Vă rog, continuați să recitați Cruciadele Mele de Rugăciune, căci am promis convertirea a milioane de suflete pierdute atunci când acestea sunt rostite.

Nu permiteți atacurilor celui rău , care vor continua să arunce un nor peste aceste Mesaje, să vă distragă atenția. Acceptați aceste atacuri drept ceea ce sunt ele: o încercare, de la Satana și de la toate spiritele rele care cutreieră Pământul, de a îi împiedica pe copiii lui Dumnezeu să obțină moștenirea glorioasă care îi așteaptă.

Vă cer deasemenea să aveți inimi generoase și să vă rugați pentru cei care s-au întors împotriva Mea, în această Misiune pe Pământ, ultima înainte de Ziua cea Mare.

Al vostru Isus

790. Maica Domnului: Misiunea care ți s-a dat este ultima verigă a Legământului final

Marți, 07 mai 2013 la ora 17:00

Iubitul meu copil, ți-am revelat în timpul acestei foarte speciale apariții de astăzi, secretul Inimii mele și cum ea este îngemănată cu Inima Sacră a Fiului meu iubit. Inima Mea bate în uniune cu a Lui. Fiind si Co-Mântuitoare, eu voi lucra să aduc cât mai mulți dintre copiii lui Dumnezeu în Noua Eră de Pace.

Ca Maică a lui Dumnezeu, mi s-a dat putere asupra fiarei, și toți cei care cer ajutorul meu vor primi multă protecție împotriva acesteia. Din cauza acestei puteri speciale dăruite mie de către Fiul meu, vor fi făcute toate încercările de a-mi dezonora Numele în timpul domniei fiarei. Vor fi organizate evenimente publice pentru a onora dorința mea de a-i uni pe toți copiii lui Dumnezeu. Din păcate, nu toate vor respecta Adevărul.

Am dezvăluit Adevărul la La Salette, în Franța, și la Fatima în Portugalia, dar mulți nu înțeleg ceea ce am explicat. Curând profețiile date vor deveni realitate, și atunci ura pe care cel rău o are pentru mine se va manifesta în ceremonii speciale, care vor fi insultătoare la adresa lui Dumnezeu. Fiul Meu a creat un plan cu totul deosebit, care a fost pus la punct în detaliu, pentru a se asigura că lumea primește Adevărul despre dușmanii lui Dumnezeu. El face aceasta pentru că numai Adevărul poate salva rasa omenească. În cazul în care copiii lui Dumnezeu vor urma minciunile și vor lua parte la înșelătoria născută din planul lui anticrist, atunci ei vor întoarce spatele Fiului meu și propriei lor salvări.

Misiunea care ți s-a dat, copilul meu, este ultima verigă a Legământului final pe care Fiul Meu trebuie să îl împlinească, în ascultare desăvârșită față de Tatăl meu, Dumnezeu cel Preaînalt. Va fi instrumentul prin care sufletele vor fi salvate din încleștarea satanei și a armatei lui malefice de pe pământ. Din această cauză, ura arătată față de tine prin cuvintele, faptele și acțiunile altora va fi crudă și feroce. Mânia arătată împotriva ta va fi ca nicio alta, și trebuie să înțelegi că este de așteptat. Lucrarea Fiului Meu în aceste timpuri va fi întâmpinată cu o îndârjită opoziție, și El și Biserica Sa de pe Pământ vor trebui să îndure o Crucificare finală înainte ca învierea promisă tuturor acelora care cred în Fiul meu să aibă loc.

Ura este reală, și cel rău va întoarce chiar și mințile celor aleși și ale vizionarilor împotriva ta, copilul meu. Niciodată să nu te simți tristă pentru tine sau pentru acele suflete, căci suferința Fiului meu este de zece ori mai mare. Fiul meu, Salvatorul și Mântuitorul omenirii, este Cel care a murit pentru păcatele omului, Cel care este și acum urât cu o pasiune născută din mânie și orchestrată de satana. Fiul meu este Cel care este supus unor astfel de atacuri, și când ei aruncă insulte la adresa ta, copilul meu, ei Îl biciuiesc încă o dată pe El.

Trebuie să vă ridicați cu toții și să faceți precum vă spune Fiul meu, pentru că ați fost aleși să formați Armata Lui de pe Urmă. Când suferiți în Numele Lui, o faceți pentru gloria lui Dumnezeu și salvarea umanității. Când Noul Paradis și Noul Pământ vor deveni una, această suferință va înceta și toți vor cânta laudă lui Dumnezeu.

Iubita voastră
Mamă Maica lui Dumnezeu
Mama Salvării

791. Ciuma va fi mai răspândită decât SIDA

Marți, 07 mai 2013 la ora 22:35

Multiubita Mea fiică, cum ți s-a distras atenția și te-ai lăsat dusă departe de Vederea Ochilor Mei în ultimele două zile. Nu știi ce a creat această diversiune? Pierzând chiar și o zi fără Adorația Euharistică ai fost luată și ofensată în Numele Meu, fără să te protejezi așa cum te-am învățat Eu. Îți spun să continui să vii în fața Mea zi de zi și să reciți Preasfântul Rozariu, astfel încât Maica Mea să te poată acoperi cu protecția de care ai nevoie în această lucrare.

Foarte mulți dintre cei care sunt aproape de Mine capătă o siguranță care îi face să creadă că nicio suferință, oricât de mare, nu îi va opri de la îndeplinirea Misiunii Mele, dar aceasta este posibil numai când Îmi cereți să vă îndrum.

Fiica Mea, primele semne ale unei ciume vor fi văzute în curând, când Tatăl Meu va arunca peste pământ o pedeapsă asupra acelor națiuni care Îl insultă și care permit ca răutatea și nedreptatea să-i asuprească pe bieții oameni inocenți. Această ciumă va fi vizibilă pe față și rănile ei nu vor fi vindecate până când nu se va termina Marea Pedeapsă. Ciuma va fi mai răspândită decât SIDA și va fi unul din primele semne ale Pedepsei care se apropie. Aceasta va fi urmată de o foamete care va afecta o treime din omenire și se va manifesta în timpul domniei anticristului.

Pe măsură ce dominația anticristului se va răspândi ca o pânză de păienjen, ea va fi însoțită de o serie de pedepse, revărsate peste cele patru colțuri ale lumii de Mâna Tatălui Meu. Intervenția divină va ajuta ca sufletele să nu mai fie furate de către fiară prin puterea anticristului. Adepții lui vor suferi o pedeapsă chinuitoare, care se va vedea pe fețele lor sub forma ciumei. Nici ei, și nici aceia care îndeplinesc înșelăciunea malefică ce va afecta Biserica Mea pe pământ, nu vor scăpa de această pedeapsă severă.

Acest Avertisment este dat pentru cei care se îndoiesc de Mâna Dreptății Mele, ca să înțeleagă, în sfârșit, că dacă oamenii își întorc fața de la Dumnezeu, vor suferi cum au suferit în zilele lui Noe.

Insulta finală împotriva Tatălui Meu, prin păcatul războiului și al avortului, va atrage asupra omenirii cea mai mare pedeapsă a Sa. Viața copilului nenăscut, luată cu atâta cruzime și fără remușcare, va fi pedepsită cu moartea trupului și a sufletului.

Al vostru Isus

792. Cea mai aprinsă dorință este să cautați sufletele celor tineri

Joi, 09 mai 2013 la ora 22:45

Joi, 9 Mai 2013, 22:45

Scumpa Mea fiică, Iubirea Mea pentru tinerii de orice neam, culoare și religie, care nu Mă cunosc, este veșnică. Suferința Mea pentru aceste micuțe suflete ale Mele, este profundă. E necesar a ne ruga pentru ele, în mod special acum. Le voi lua în Milostivirea Mea, fără ezitare, dacă mă rugați prin intermediul aceastei Cruciade de Rugăciune.

Rugăciunea (106) a Cruciadei de Rugăciune: Milostivire pentru tinerii care nu-L cunosc pe Dumnezeu

„Isuse drag, ia sub protecția Ta sufletele acestor copii ai lui Dumnezeu care nu Te cunosc, care nu au cunoștință de Iubirea Ta și care nu acceptă Promisiunea Ta. Revarsă harul Tău al convertirii și dă-le viață veșnică. Ai milă de toți cei care nu cred în Prezența Ta și care nu vor căuta iertare pentru păcatele lor. Amin.”

Preaiubita Rămășiță a Armatei Mele, cea mai aprinsă dorință a Mea este să cautați sufletele celor tineri, agnosticilor și a celor care nu cred în Dumnezeu. Ei sunt prioritatea voastră. Vă cer să atrageți către protecția Mea toate națiunile, credințele, culorile și religiile. Când Îmi aduceți astfel de suflete, Le voi da mari daruri și promit salvarea lor.

Este important să nu îi ignorați pe cei care nu arată nici un interes pentru propria salvare. Sunt sufletele pierdute după care tânjesc și le voi urmări în fiecare colț, în fiecare ungher și în fiecare țară până când îi voi putea atrage în Împărția Mea.

Țineți minte această cerere. Amintiți-vă că dorința Mea este să ajung la cei care nu Mă cunosc și la cei care vor să Mă cunoască.

Al vostru Isus

793. Singura apă necesară pentru supraviețuirea copiilor lui Dumnezeu va fi cea provenită din Arborele Vieții

Vineri, 10 mai 2013 la ora 16:40

Multiubita Mea fiică, binecuvântați sunt cei care răspund Adevăratului Cuvânt al lui Dumnezeu, pentru că ei sunt primii care se vor ridica și vor intra în Noua Mea Împărăție.

Aceia care nu au primit Cuvântul Meu Sfânt, inclusiv în acele țări unde Eu Sunt condamnat, sunt primele suflete la care trebuie să ajung. Nu din vina lor, încă de la naștere ei au fost crescuți în negarea lui Dumnezeu, Făcătorul și Creatorul a toate câte sunt. Mă voi strădui să îi convertesc prin această Misiune și promit că odată ce li se va arăta Adevărul, în timpul Avertismentului, ei vor fi atrași rapid către Milostivirea Mea. Eu nu îi voi părăsi niciodată pe cei care au fost înșelați prin false doctine, pentru că ei sunt neajutorați și au nevoie de Dragostea și Milostivirea Mea.

Dorința Mea este ca aceia care Mă urmează să se pregătească acum să urce scara, un urcuș lung și dificil, către perfecțiunea spirituală. Aceia dintre voi care au fost binecuvântați cu Darul discernământului de către Vocea Mea, conținută în Cartea Adevărului, au o datorie față de Mine. Aceasta este ceea ce trebuie să faceți. Folosiți Darul pe care vi l-am dat ca să vă pregătiți pentru perfecțiunea spirituală care vi se cere acum când Eu contruiesc armata Mea de pe urmă pe pământ. Responsabilitatea voastră este să îi ajutați pe aceia care sunt prea slabi, prea mândri și prea încăpățânați pentru a accepta Mâna Milostivirii Mele. Cu ajutorul vostru Eu voi putea să acord tuturor sufletelor, inclusiv acelora care nu sunt demne de Milostivirea Mea, salvarea necesară pentru a trăi în veșnicie în Gloria Mea.

O, cât de minunată este această glorioasă Nouă Împărăție a Mea. Dacă doar ați putea-o vedea, nici măcar unul dintre voi nu ar mai rosti vreodată un cuvânt împotriva Mea. Aceasta va fi noua voastră casă, locul în care voi și familia voastră vă veți bucura de etern extaz, pace, dragoste și bucurie, împreună cu tot ce este creat de către Tatăl Meu pentru fericirea voastră. Gândiți-vă la aceasta ca la o nouă locuință, similară modului în care pământul a fost creat, numai că acest Nou Cer și Nou Pământ nu vor avea mare. Singura apă necesară pentru supraviețuirea copiilor lui Dumnezeu va proveni din Arborele Vieții, care va susține toată viața.

Toate nevoile vor fi asigurate și dragostea va fi din abundență, așa că nu va exista niciun fel de nemulțumire. Râsul, dragostea, bucuria, culoarea și lucrurile frumoase, pe care niciun om nu le-a văzut vreodată în timpul petrecut pe pământ vor fi un Dar pentru fiecare dintre voi, cei care primiți cheia Împărăției Mele.

Viața care vă așteaptă este împodobită cu mari Daruri și voi veți rămâne într-o permanentă stare de pace și în iubire față de Mine. Eu voi domni în uniune cu toți copiii lui Dumnezeu și niciunul dintre voi nu va duce lipsă de nimic, atât de mare este Dragostea Mea. Aceasta este singura viață pentru care trebuie să vă străduiți și nicio altă viață nu va exista după Ziua Cea Mare când voi veni să vă iau.

Al vostru Isus

794. Miracolele pe care le-am promis lumii, prin rugăciunile cruciadei Mele, vor crește în număr

Sâmbătă, 11 mai 2013 la ora 20:20

Sâmbătă, 11 mai 2013, 20:20

Fiica Mea multiubită, nu contează dacă trebuie să înduri durerea din pricina modului în care ești respinsă din cauza Mea, căci Cuvântul Meu nu va muri niciodată. Se va ridica și se va auzi mai tare până ce, ca un vânt puternic, va crește în intensitate iar vuietul Vocii Mele va răsuna ca un tunet deasupra pământului. Vor fi foarte puțini care nu vor auzi Vocea Mea și chiar și aceia care Mă resping vor continua să vorbească despre Mine. Le va fi imposibil să ignore acest lucru.

Ca orice copil născut din mama sa, copiii lui Dumnezeu – inclusiv aceia care refuză să-L recunoască – vor fi atrași către El, căci nu se pot împotrivi. Ca un prunc nou care este legat de mama sa, fiecare copil al lui Dumnezeu Îl va recunoaște prin atingere, sunet și miros. Copiii lui Dumnezeu vor percepe atunci când Prezența lui Dumnezeu le va atinge sufletele. Așa cum Eu îi cunosc pe ai Mei, tot așa cei care Mă iubesc vor răspunde chemării Mele.

Fiica Mea, Voința Sfântă a lui Dumnezeu este Puternică și îi va învinge pe toți aceia care se opun Cuvântului lui Dumnezeu. Când simțiți că este atâta opoziție și atâta ură îndreptată față de această Misiune, trebuie să vă lăsați consolați de Promisiunea Mea Solemnă. Aceea de salvare a tuturor sufletelor, pentru ca Noul Meu Paradis să fie prezentat omenirii curând și cu cât mai puțină suferință posibilă. Suferința poate fi redusă prin rugăciunile Rămășiței Armatei Mele, deoarece revărs asupra lor haruri speciale.

Miracolele promise lumii, prin Rugăciunile Cruciadei Mele, vor crește în număr și mulți vor fi martori ai vindecărilor și convertirilor. Prin aceste miracole Mă voi face cunoscut, chiar și celor mai îndârjiți dintre sceptici. Prin Rugăciunile Cruciadei, slujitorilor Bisericii Mele Creștine li se va arăta Îndurarea Mea și, în curând, multora dintre ei li se va da dovada autenticității acestor Mesaje.

Voia Mea se va face și nici un om nu o va opri. Mulți se vor opune Voinței Mele, vor striga abuzând Cuvântul Meu și te vor scuipa, fiica Mea, dar ura lor va fi ștearsă și, în curând, își vor deschide inimile, căci nu vor mai avea nicio îndoială că Eu sunt Învățătorul Care îi cheamă. Eu Sunt Vasul prin care vor fi purificați. Prin Mine li se va da singura protecție posibilă față de anticrist. Protecția Mea trebuie căutată iar Pecetea Dumnezeului Celui Viu trebuie oferită cât mai multor suflete posibile.

Ascultați-Mi instrucțiunile și totul va fi bine. Ignorați avertismentele Mele, încercând să vă luptați, pe cont propriu, împotriva celor nedrepți care vor fi răspândiți peste tot când lumea va fi condusă de mâna bestiei, și nu veți fi suficient de puternici. Acceptați Darurile Mele și veți rămâne în picioare, în siguranță, știind că Eu vă ocrotesc pe voi, familiile voastre, și pe prietenii voștri.

Al vostru Isus

795. Cuvântul Meu este sfârșitul. Este final. Nu poate exista niciun alt cuvânt

Luni, 13 mai 2013 la ora 16:38

Multubita Mea fiică, armata Mea de pe urmă va crește foarte repede acum și se va răspândi în cincizecișiopt de națiuni. Vor exista lideri printre voi și trebuie să vă uniți oriunde sunteți, prin formarea Grupurilor de Rugăciune Isus pentru Omenire.

Adunați-i pe toți cei care Mă urmează, în primul rând, și apoi porniți să îi atrageți pe toți cei care sunt adepții a tot felul de doctrine. Nu aș putea niciodată să prefer un suflet altuia. Eu doresc ca voi să spuneți tuturor celor care nu cred în Mine că Eu le promit că li se va arăta Adevărul în timpul Avertismentului. Ei nu vor mai putea să Mă conteste, pentru că le voi învălui sufletele într-un fel care îi va surprinde și îi va înmărmuri. Duhul Meu Sfânt va coborî asupra tuturor națiunilor unde sunt formate Grupurile Mele de Rugăciune.

Voi înmulți numărul miracolelor care deja au avut loc, prin care am însănătoșit mințile, spiritul și trupurile celor nefericiți și bolnavi dintre voi. Îmi veți recunoaște Prezența, care se va face simțită acelora care se roagă să primească harurile Mele. Sunteți într-adevăr binecuvântați – voi, copiii acestei generații, care au fost aleși dintr-o așa de mare multitudine, pentru a se bucura de viața veșnică în Eterna Mea Împărăție, care nu are sfârșit. Voi veți învinge moartea. Răul va fi devorat prin puterea perseverenței voastre și păcatul nu vă va mai răni sufletele.

Copiii Mei, este atâta muncă de făcut. Lăsați-Mă să vă îndrum prin Rugăciunile Cruciadei Mele, pentru că ele vă deschid ochii către Adevăr. Odată ce veți putea vedea Adevărul, veți ști în inimile voastre ce să faceți. Un sfat vă dau – când sunteți respinși pentru că vorbiți Adevărul trebuie să rămâneți tăcuți. Rugați-vă pentru acele suflete pentru ca și el să primească harul de a accepta Cartea Adevărului.

Cuvântul Meu este sfârșitul. Este final. Nu poate exista niciun alt cuvânt. Oricine proclamă că vorbește în Numele Meu, după ce această Misiune a început în noiembrie 2010, nu are autoritatea să o facă, pentru că nu vine de la Mine. Acei profeți care au venit înainte de aceasta și care de asemenea vorbesc în Numele Meu sunt binecuvântați și Eu voi continua să îi protejez. Vocea Mea vorbește lumii prin aceste Mesaje. Iubita Mea Mamă, Neprihănita Fecioară Maria, de asemenea vorbește vizionarilor ei și Misiunea ei este binecuvântată de Mine.

Să știți că armata satanei include un număr de falși profeți care vorbesc cu o voce dulce. Blânzi, iubitori, ascunzându-se sub false promisiuni, ei vor spune exact opusul celor ce vă spun Eu. Să știți că numai vocea Mea vă va spune Adevărul. Numai Vocea Mea vă va spune despre evenimentele care vor veni, care se întâmplă cu adevărat. Nimeni altcineva nu poate și nu va primi autoritatea de a vorbi pentru Mine, Isus Cristos sau Tatăl Meu iubit.

 Această dezvăluire să vă aducă mângâiere și să știți că numai Sfânta Treime comunică în acest fel, printr-un Foc care cuprinde toate sufletele goale de mândrie și pline de o dragoste umilă pentru Mine.

 Al vostru Isus

796. Cei care urmau Cuvântul Domnului, revelat lor de către profeții care au fost înainte de Mine, au fost primii care să Mă scuipe

Marți, 14 mai 2013 la ora 21:00

Preaiubita Mea fiică, discipolilor Mei care suferă din cauza credinței lor în aceste Mesaje din Cer, le spun următoarele:

Oricât de dificilă este suferința voastră, trebuie să știți că ați fost binecuvântați cu Darul Meu, care vi s-a dat pentru a vă ajuta să vă deschideți ochii spre Adevăr. Abuzurile pe care va trebui să le îndurați în Numele Meu datorită încrederii pe care o aveți în aceste mesaje, vor veni de la cei apropiați vouă. În special, vă vor cauza cea mai mare supărare mulți dintre slujitorii Mei sfințiți, care refuză să Mă caute pe Mine în acest Preasfânt Cuvânt al Meu. Veți fi defăimați, contestați, criticați și batjocoriți, chiar de acele persoane care pretind că vorbesc în Numele Meu Sfânt.

Trebuie să îndurați această durere exact așa cum au trebuit să îndure apostolii și discipolii Mei. În timpul Meu pe pământ, Eu am fost alungat din Templele lui Dumnezeu. Discipolii Mei au fost avertizați să stea departe de Mine, căci dacă ar fi fost văzuți cu Mine ar fi riscat să fie alungați din Biserică. Când au spus Cuvântul Meu Sfânt și au răspândit Învățăturile Mele, au fost amenințați și uneori chiar biciuiți. Au fost expuși în public. Cei care urmau Cuvântul Domnului, revelat lor de către profeții care au fost înainte de Mine, au fost primii care să Mă scuipe. Mânia lor era cauzată de faptul că Eu spuneam Adevărul, pe care ei însă nu voiau să îl audă, pentru că îi speria și îi făcea să nu se simtă în largul lor.

Plini de Puterea Duhului Sfânt, apostolii Mei au fost urâți și după Înălțarea Mea, de către mulți dintre cei care slujeau în temple. Deși suferința lor a fost mare, iar cei care li se opuneau țipau cu tărie în preajma lor, aceasta nu a contat.

Nimic nu poate împiedica răspândirea Cuvântului Meu. Nici o voce nu poate fi destul de tare, nici un argument nu va fi destul de credibil, nici un venin nu va fi destul de puternic. Puterea Mea este imposibil să fie înfrântă. Duhul Meu Sfânt va atrage miliarde de suflete în refugiul Noului Meu Paradis. Toate vocile nemuțtumite vor fi reduse la tăcere și orice opoziție va fi suprimată, căci intervenția Tatălui Meu va garanta că mărăcinii și bolovanii care întinează Calea Adevarului, vor fi îndepărtați.

Doar Vocea Mea va rămane. Va fi unica Voce a Autorității, care va fi susținută, și apoi va veni Ziua cea Mare.

Isus al vostru

797. Dumnezeu Tatăl: Marea Mea intervenție pentru a salva omenirea a început iar viteza acțiunilor Mele va fi evidentă pentru toți

Miercuri, 15 mai 2013 la ora 16:40

Multiubita Mea fiică, Duhul lui Dumnezeu se revarsă acum peste Pământ cum nu s-a mai întâmplat înainte.

 Pentru a-i pregăti pe copiii Mei dragi pentru Noul Paradis, care îi așteaptă, Eu îi învălui cu Duhul Adevărului. Unii îl vor accepta, cu brațele deschise și vor fi recunoscători pentru aceste binecuvântări. Alții îl vor refuza, deoarece nu vor să își deschidă inimile.

Mare Mea intervenție pentru a salva omenirea a început iar viteza acțiunilor Mele va fi evidentă pentru toți. Miracolele, permise de Mine, Tatăl vostru Cel Atotputernic, vor fi pe răspândite pe scară largă și se va vorbi despre ele. Acestea vor duce la multe convertiri. Atunci, pe măsură ce Duhul Iubirii Mele se va răspândi, acțiunile celui rău și ale cohortelor lui vor crește.

Mâna Mea va opri faptele rele ale celor care încearcă să provoace război, boli, crime și avorturi pentru a-i răni pe copiii Mei. Mâna Mea va cădea, de asemenea, și asupra acelora care îi chinuiesc pe credincioșii fideli Fiului Meu iubit și asupra celor care încearcă să elimine Prezența Lui în Sfânta Euharistie.

Ascultați acum chemarea Mea. Toți copiii Mei vor fi atrași către Milostivirea Mea. Cei care Îl resping pe Fiul Meu, Mă resping pe Mine. Cei care Îl insultă pe Fiul Meu nu pot veni la Mine. Cei care denunță Învățăturile Sale și răstălmăcesc Adevărul resping Existența Mea. Nu puteți crea propriile voastre legi și în același timp să Mă ascultați pe mine. Nici nu puteți trece cu vederea păcatul și să așteptați să vedeți Fața Mea.

 Dacă păcatul nu va scădea, voi pedepsi acele națiuni care sunt responsabile pentru păcatele care Mă ofensează. Așa cum Duhul Meu Sfânt lucrează fără încetare, la fel va fi și intervenția Mea pentru a împiedica răspândirea păcatului.

 Toate aceste schimbări se vor petrece în același timp. Curând după aceea, după ce Fiul Meu, prin Biserica Sa și credincioșii Săi, vor fi făcut toate încercările pentru a răspândi Adevărul, va veni ziua când Marea Milostivire a Fiul Meu va cădea asupra omenirii. Apoi, nu mult după aceea, va veni Ziua Judecății.

Pregătiți-vă acum, copiii Mei, pentru că acea zi poate veni în orice moment. Numai cei care păzesc Poruncile Mele și se căiesc pentru păcatele lor pot și vor fi salvați.

Tatăl vostru iubit, Dumnezeu cel Preaînalt

798. Doar iubirea vine de la Mine, ura nu

Joi, 16 mai 2013 la ora 15:30

Preaiubita Mea fiică, prin Puterea Iubirii umanitatea poate și va fi salvată. Iubirea despre care vorbesc este Iubirea lui Dumnezeu, care se revarsă în inimile oamenilor. Iubirea lui Dumnezeu este prezentă în inimile tuturor copiilor Săi, inclusiv în ale celor care Îl neagă. Iubirea unuia față de celălalt, va fi cea care vă va susține în timpul încercărilor ce urmează. Arătați iubire și caritate față de semenii voștri, fiți binevoitori cu săracii, cu cei slabi și neajutorați și voi face să fiți ai Mei pentru veșnicie.

Aceia dintre voi care îi tratați aspru pe ceilalți, care provocați durere celor pe care îi conduceți și care șușotiți răutăți despre ceilalți, veți fi ca niște vase goale ce nu au nimic să Îmi ofere. Întotdeauna trebuie să-Mi urmați Învățăturile. Doar Iubirea vine de la Mine, ura nu. Cei care spun că Mă onorează și-i vorbesc de rău pe alții, deși ei pretind că urmează Cuvântul Meu și apără Numele Meu, nu Mă onorează. Ei Mă insultă și rușinea lor va deveni evidentă în Ziua cea Mare. Niciodată și nici pentru o clipă, să nu credeți că puteți trăi fără dragoste pentru ceilalți în sufletele voastre, fiindcă dacă nu aveți dragoste pentru ceilalți negați Darul care este oferit în mod gratuit tuturor copiilor lui Dumnezeu. Când Mă iubiți cu adevărat, îi veți trata pe ceilalți cu iubire și respect. Când sunteți cruzi cu ceilalți, îi vorbiți de rău sau îi criticați pe nedrept, atunci respingeți Iubirea pe care v-o dau. În locul ei este ură. Ura față de o altă ființă umană vine de la Satana. Când permiteți urii să vă împietrească sufletele, vă distanțați de Mine și veți fi profund tulburați în sufletele voastre.

Când iubiți pe un altul în Numele Meu, veți face aceasta prin cuvintele voastre, prin faptele și acțiunile voastre de caritate. Iubirea lui Dumnezeu, trăită corespunzător dorințelor Lui, prin copiii Lui, poate salva omenirea. Iubirea cucerește răul. Puterea lui Satana este distrusă instantaneu atunci când arătați iubire celor care v-au tratat rău. Trebuie să vă străduiți din greu pentru a permite iubirii să vă învăluie, ca astfel să puteți răspândi celorlalți acest mare har.

Iubirea generează iubire în ceilalți. Iubirea aduce viață. Iubirea aduce iertare. Iubirea distruge răul. Fără iubire răul se va înmulți.

Al vostru Isus

799. Lumea se va bucura căci, odată cu Biserica Mea de la Roma, națiunile evreiești vor fi doborâte

Vineri, 17 mai 2013 la ora 14:02

Fiica Mea multiubită, îți dezvălui în intimitate Durerea și Mâhnirea Mea, căci retrăiesc, reînnoit, agonia pe care am îndurat-o în Grădina Măslinilor.

Atunci, Durerea Mea, provocată de cel rău care Îmi arăta viziuni ale viitorului, a fost determinată de păgânismul care avea să se răspândească pe tot pământul în timpul vostru. Încă de pe atunci cunoșteam ura care există în lume față de Mine, Isus Cristos, așa cum poate fi ea văzută și acum.

Suferința Mea se agravează din cauza faptului că omenirea încă nu înțelege pe deplin Jertfa adusă de Mine pentru suflete. Răstignirea Mea a avut loc pentru salvarea fiecărei generații, inclusiv a celor din lumea de astăzi. Durerea Mea este mare în acest timp iar Suferința Mea se manifestă prin tine, fiica Mea, și alte suflete-victimă, pentru a-i putea salva pe cei mai nenorociți dintre voi.

Plâng cu lacrimi amare și inima îmi este grea, pentru că păcatul este răspândit în țările voastre prin intermediul legilor, care vor forța suflete inocente să cadă în ispită. Nu numai că vor crede că acum păcatul poate fi justificat, deoarece legile din țările lor îl aprobă, dar vor fi acuzați chiar de încălcarea legii țării lor, dacă vor susține Sfântul Meu Cuvânt.

O, cât de înșelați sunteți! Cât de departe v-ați rătăcit de Mine! Cât de tare Mă jigniți! Aceia dintre voi care aveți responsabilitatea de a proclama Cuvântul Meu, ascultați-Mă acum. Datoria voastră este să păstrați Cuvântul Meu Sfânt în toate timpurile. Ați jurat să vă supuneți Cuvântului Meu și Învățăturilor Mele, așa cum au fost ele concepute la crearea Bisericii Mele de pe Pământ. Să nu vă abateți niciodată de la Adevăr. Pregătiți-vă sufletele, căci în curând veți fi obligați, împotriva voinței voastre, să Mă negați pe Mine în Sacramente. Trebuie să fiți vigilenți tot timpul față de marile schimbări care vă stau înainte.

Vă Chem pe voi, întreaga omenire, să răspundeți Vocii Mele, Vocii Adevărului, Vocii Iubirii, Vocii Învățătorului vostru. Curând Mă veți vedea. Atunci, vălul de pe ochii voștri va cădea iar Adevărul va deveni clar. Trebuie să știți că, după ce ziua Milostivirii Mele va sosi, foarte curând după aceea va avea loc Cea de-a Doua Mea Venire. Iar în timp ce tânjesc ca voi toți să vă întoarceți la Mine, plâng cu amărăciune pentru sufletele care sunt pierdute pentru Mine.

Trebuie să îi avertizez pe cei care vor încerca să mă oprească din salvarea sufletelor. Vă voi pedepsi, dacă veți continua să sfidați Cuvântul lui Dumnezeu. Nu Mă refer la aceste Mesaje, deși sunt întristat pentru că nu vreți să Mă ascultați, ci la abolirea Cuvântului Meu Sfânt în națiunile voastre.

Lumina se va lupta cu întunericul. Lumina lui Dumnezeu vă ține în viață. Întunericul vă distruge. Lumina Mea va deveni tot mai strălucitoare, până când Sfânta Mea Euharistie va fi interzisă. După aceea, lumina Mea se va estompa. Apoi Biserica Mea se va prăbuși și va părea că a murit. Lumea se va bucura căci, odată cu Biserica Mea de la Roma, națiunile evreiești vor fi doborâte. Aceasta va fi cea mai mare înșelăciune care va lovi omenirea, iar aceia care acceptă această formă rea de păgânism vor fi măturați de potop. Iar apoi, după ce focul va fi curațat pământul, Biserica Mea se va ridica din nou în deplinătatea gloriei sale. Acesta va fi sfârșitul pentru cei păcătoși care refuză Mâna Mea și începutul Vieții Veșnice pentru cei care Mă iubesc.

Al vostru Isus

800. Ei vor fi iertați imediat dacă își vor face curaj și Mă vor chema să-i ajut să iasă din nenorocirea lor

Vineri, 17 mai 2013 la ora 23:50

Preaiubita Mea fiică, trebuie să știi că toți păcătoșii, și în special cei care au făcut lucruri groaznice, trebuie să vină la Mine. Tânjesc după ei și vreau să îi aduc la Inima Mea, pentru că îi iubesc. Ei vor fi iertați imediat dacă își vor face curaj și Mă vor chema să-i ajut să iasă din nenorocirea lor. Nu trebuie să le fie teamă niciodată de Mine, căci Eu sunt Veșnic Milostiv. Ei sunt mai aproape de Mine decât cei care pretind că Mă reprezintă pe pământ, dar care sunt ipocriți, așa cum au fost și fariseii.

Da-mi mâna ta. Indiferent de faptele pe care le-ai făcut, Eu voi coborî asupra ta. Rugăciunea pe care ți-o dau acum, te va aduce în Inima Mea și Eu Voi locui în inima ta iar tu vei fi salvat.

Rugăciunea (107) a Cruciadei de Rugăciune: Salvează-mă de flăcările iadului

„Isuse, eu sunt un mare păcătos. Prin faptele mele am provocat suferință mare altora, iar ca urmare am fost aruncat deoparte. Nu mai sunt acceptat nicăieri pe pământ. Salvează-mă din această pustietate și apără-mă de strânsoarea celui rău. Permite-mi să mă căiesc. Acceptă căința mea. Umple-mă cu Puterea Ta și ajută-mă să mă ridic din adâncurile disperării. Isuse drag, Îți încredințez libera mea voință, ca să faci cu mine ceea ce dorești Tu, astfel încât să pot fi salvat de flăcările iadului. Amin.”

Mergi în pace, copila Mea, pentru că Eu niciodată nu-i voi părăsi pe cei care cer Mila Mea.

Al vostru Isus

801. Dacă Duhul Sfânt este prezent, El se va răspândi ca focul și va reproduce Cuvântul lui Dumnezeu în multe limbi

Sâmbătă, 18 mai 2013 la ora 13:16

Preaiubita Mea fiică, Darul Duhului Sfânt este adesea greșit înțeles. El este prețios și este revărsat asupra omenirii prin Generozitatea Lui Dumnezeu. Este dat cu multă dragoste tuturor, însă nu toți Îl acceptă. Nu toți sunt capabili să primească acest Dar. Cei care cred că merită acest Dar deoarece pretind că Mă cunosc, și care sunt educați în toate aspectele teologiei, nu sunt neapărat pregătiți să primească acest Dar Preasfânt.

În timpul celor 10 zile în Cenaclu, Mama Mea multiubită a trebuit să le explice cu răbdare apostolilor Mei importanța smereniei. Fără smerenie, nu puteți fi umpluți cu acest Dar din Ceruri. Unii dintre apostolii Mei au crezut că, fiind discipoli aleși, ei sunt mai buni decât oamenii obișnuiți, deoarece erau mai aproape de Mine, și că ceilalți ar trebui să le cadă automat la picioare. Dar desigur, nu acest lucru i-am învățat Eu. Mama Mea a petrecut multe ore lungi explicându-le cum mândria poate bloca intrarea Duhului Sfânt în sufletele lor.

Când Duhul Sfânt intră într-un suflet, aduce cu Sine multe Daruri. Poate fi Darul Cunoașterii, Darul Limbilor, Darul Înțelepciunii, Darul Iubirii, Darul Vindecării și Darul Profeției. În cazul apostolilor Mei, ei și-au dat seama că odată ce au primit Darul, nu mai puteau permite, de atunci încolo, ca păcatul mândriei să le compromită Misiunea. Căci de îndată ce mândria apare într-o persoană care a primit Darul Duhului Sfânt, Spiritul Lui Dumnezeu dispare și locul Îi este luat de spiritul întunericului.

Un suflet întunecat nu poate revărsa Lumina Duhului Sfânt peste alții. Poate doar să răspândească întuneric. Întunecimea spiritului îi înșală pe alții. Este deosebit de înșelătoare când vine de la cineva care este văzut ca un discipol sfânt sau ca expert al Învățăturilor Mele. Toate acestea au ca rezultat ura, neliniștea, și un sentiment de deznădejde.

Pentru a primi Darul Duhului Sfânt, sufletele voastre trebuie curățite și eliberate de păcatul mândriei, căci altfel nu vă va fi dat niciodată. Atunci când Duhul Sfânt este prezent, se va răspândi ca focul și va reproduce Cuvântul Lui Dumnezeu în multe limbi. Va vindeca mintea, trupul și sufletul, și va aduce cu sine înțelepciunea care poate veni doar de la Dumnezeu. Va răspândi convertirea la nivel global.

Acestea vor fi roadele după care veți recunoaște unde este prezent Duhul Sfânt. Abundența tuturor Darurilor posibile, incluzând miracole din Ceruri, a fost demonstrată în Cartea Adevărului, pentru binele tuturor – Cartea promisă întregii omeniri pentru aceste vremuri. Acceptați-o cu inima evlavioasă și aduceți laude Lui Dumnezeu pentru unul din ultimele Daruri din Ceruri înainte de Ziua Cea Mare.

Al vostru Isus

802. Și apoi, chiar când lumea va fi uitat de Mine, Biserica Mea va învia din morți, la fel ca Mine

Duminică, 19 mai 2013 la ora 20:08

Preaiubita Mea fiică, moartea nu va mai avea nici o putere asupra copiilor care-L iubesc pe Dumnezeu, în Noul Meu Paradis.

Din păcate, aceste Mesaje vor aduce teamă nejustificată celor care cred că vor muri atunci când acest Pământ va fi înlăturat pentru a face loc Noului Paradis și Noului Pământ. Nu este adevărat. Acelora care vor găsi bunăvoință în fața Mea și vor accepta Mâna Milostivirii Mele, li se va acorda Darul vieții. După ce va avea loc Avertismentul, se vor întoarce la Mine chiar și ateii, necredincioșii, persoanele necreștine și de toate credințele, și vor accepta Darul Meu. Atunci va fi momentul când Eu voi învinge fiara pentru că voi acorda Viața Veșnică miliardelor de suflete din întreaga lume, care vor fi în viață.

Păcatul, care a fost inoculat lui Adam și Eva de către fiară, va înceta să mai existe. Milostivirea Mea va învinge păcatul. Și așa cum păcatul a distrus trupul, Lumina Mea va aduce omenirii Viața Veșnică. În Noul Meu Paradis nu vor mai exista moarte, boală sau bătrânețe. Copiii mei aleși, și vor fi miliarde ca număr, vor avea un trup și un suflet perfecte, în uniune cu Voința Divină a Tatălui Meu.

El,Tatăl Meu, le-a dăruit lui Adam și Evei Viața Veșnică, iar ei au respins-o. Din această cauză, Darul Paradisului și al Vieții Veșnice nu le-a mai fost acordat, nici lor și nici urmașilor lor. Acum, în sfârșit, aceasta se va schimba. Viața, Moartea și Învierea Mea trebuie să fie repuse în scenă în această ultimă parte a Legământului Meu. Biserica Mea a fost persecutată ca și Mine, iar acum va suferi o lovitură cumplită și un atac fără precedent, ca într-un final să pară că a avut parte de o înfrângere zdrobitoare. Și după ce va fi fost crucificată și aruncată la o parte, va părea că a fost pârjolită și uitată.

Păgânismul va înflori. Dar din cauză că se va afla sub influența și conducerea celui rău, acest cult nu-și va arăta adevărata față. Va fi prezentat lumii ca o nouă formă de justiție socială, o nouă formă de umanism, prin care toate nevoile omului vor fi satisfăcute. Aceste nevoi vor include dreptul de a păcătui iar acele păcate vor fi considerate a fi drepturile morale ale omului, în sfidare totală a lui Dumnezeu.

Cât de dezgustătoare va fi pentru Mine, Isus Cristos, această religie globală imorală. Nu le va fi suficient că îmi vor întoarce spatele, dar vor include în ritualuri chiar și simboluri satanice, între care Crucea Mea va fi expusă în modul cel mai grotesc. Ostia Mea va fi înlăturată. Pe altarele bisericilor va fi făcut un alt fel de sacrificiu. Fiara va fi adorată fățiș iar ea, în schimb, le va acorda puteri mari. Acesta este motivul pentru care mulți vor crede că cei care vor guverna peste acest cult monstrous au puteri miraculoase. Și deși va părea că ei urmează o biserică bună și curată, aceasta nu va aduce decât întuneric.

Vor avea loc celebrări însoțite de comportamente obscene, și toate se vor întâmpla în bisericile ce au fost construite pentru a Mă onora pe Mine, Isus Cristos, dar în care Eu nu voi fi prezent. Și apoi, chiar când lumea va fi uitat de Mine, Biserica Mea va învia din morți, la fel ca Mine. Ea va deveni din nou activă în locuri publice. Apoi îi voi aduna pe toți copiii Mei care au rămas fideli Cuvântului Meu și care și-au deschis ochii în fața Adevărului. Atunci ne vom înălța în Noul Paradis, împreună cu cei care au așteptat Ziua cea Mare dar care sunt morți.

Cei care Mă vor refuza chiar și după ce voi fi făcut orice încercare de a le salva sufletele, vor fi aruncați deoparte. Apoi, va începe Domnia Mea și se va forma Împărăția ce Mi-a fost promisă de către Tatăl Meu.

Să nu vă temeți niciodată de viitor căci doar Noua Mea Împărăție va satisface bietele voastre inimi îndurerate. Doar Noua Mea Împărăție vă va da Viața Veșnică.

Trebuie să vă rugați pentru toți si pentru fiecare dintre voi, ca să deveniți vrednici să primiți acest Mare Dar.

Al vostru Isus

803. Când va veni timpul ca bestia să-l dezvăluie pe anticrist, mari semne se vor vedea

Marți, 21 mai 2013 la ora 16:30

Fiica Mea multiubită, când va veni timpul ca bestia să-l dezvăluie pe anticrist, mari semne se vor vedea. Tunetul, așa cum nu s-a mai auzit niciodată până acum, se va resimți în multe părți ale lumii, dar mai ales acolo unde s-a născut anticristul.

Atunci Spiritul Meu Sfânt, revărsat deja asupra discipolilor Mei din toate Bisericile Mele Creștine, se va asigura că aceștia sunt pregătiți. Aceștia, împreună cu discipolii Mei din această Misiune, vor forma Rămășița Bisericii. Puterea lor va fi mare iar cei cu Pecetea Dumnezeului Celui Viu nu vor fi vătămați. Puterea lor va veni din Rugăciunile date lor de către Mama Mea și din Rugăciunile Cruciadei.

Anticristul își va începe domnia lin. Nimeni nu-i va bănui intențiile, deoarece un fel de pace va coborî asupra pământului. Acest timp va fi foarte important pentru voi, Armata Mea, ca să vă adunați în Grupuri de Rugăciune. Promit solemn că aceste Rugăciuni vor diminua mult din faptele îngrozitoare pe care el, anticristul, le va abate asupra națiunilor din toate cele patru colțuri ale pământului.

Eu voi fi milostiv față de toate acele națiuni în care sunt organizate Grupuri de Rugăciune. Prin devoțiunea voastră către Mine, preaiubitul vostru Isus, eu voi salva suflete și voi revărsa asupra omenirii mai multe Daruri, pentru a-i proteja pe copiii lui Dumnezeu de suferința pe care o pune la cale bestia.

Încredeți-vă în Mine. Fiți în pace, știind că sunteți călăuziți și protejați.

Al vostru Isus

804. Soldații Mei creștini vor forma cea mai mare armată împotriva anticristului

Joi, 23 mai 2013 la ora 22:30

Multiubita Mea fiică, iubiții Mei discipoli din întreaga lume vor simți în curând Prezența Mea, pentru că Mă voi face cunoscut în inimile lor într-un mod pe care nu l-au mai trăit până acum. În acest fel îi voi pregăti pe Creștini să lupte, în numele Meu, pentru a salva sufletele tuturor.

Soldații Mei Creștini vor forma cea mai mare Armată împotriva anticristului. Mă refer la toți cei care Mă cunosc și care rămân loiali Doctrinei Mele Sfinte, conținută în Preasfânta Biblie. Fac referire, de asemenea, la cei care își practică credința, la cei care cred în Mine dar nu Mă vizitează și la toți cei care rămân loiali Adevărului. Vă veți aduna în toate colțurile lumii și, deși veți intra în Armata Mea de pe Urmă vorbind limbi diferite, vă veți uni ca unul întru Mine.

Cei care urmează aceste Mesaje vor forma nucleul și din acesta vor crește mugurii și apoi ramurile Amatei Mele din Urmă peste tot în lume. Nicio țară nu va rămâne neatinsă de Duhul Meu Sfânt prin Cartea Adevărului.

Cartea Adevărului vă va uni atunci când credința voastră va fi pusă la încercare. Când credința față de Mine va fi atacată și când Voi Fi dat afară din bisericile voastre, călcat în picioare și apoi îngropat – voi vă veți ridica și veți ține Cuvânt Meu viu. Flacăra Duhului Sfânt vă va îndruma la fiecare pas. Veți simți o forță și un curaj care îi vor surprinde chiar și pe cei mai blânzi dintre voi. Cei slabi vor deveni puternici. Cei temători vor deveni curajoși și cei asupriți vor merge înainte ca războinici ai Adevărului. Și în tot acest timp, pe măsură ce Armata mea de pe Urmă va crește și va ajunge să numere milioane de credincioși, multe obstacole vor fi puse în fața lor.

Ei vor avea de îndurat insulte, acuzații de erezie, minciuni, mânie și ură. Confuzie va exista pretutindeni printre defăimători, ale căror păreri vor fi pline de inexactități, contradicții și argumente de neînțeles. Influența satanei va crea întotdeauna confuzie, tulburare, argumente ilogice și viclene, și va fi întotdeauna împletită cu ură împotriva copiilor lui Dumnezeu. Cei care sunt binecuvântați cu Lumina lui Dumnezeu și Lumina Adevărului vor atrage atacuri teribile și pline de ură. Pentru că unde Eu Sunt Prezent, puteți fi siguri că persecuția celor care vestesc Cuvântul Meu Sfânt va fi mare. Puteți fi siguri că satana este foarte supărat după intensitatea persecuției arătate împotriva oricărei misiuni a lui Dumnezeu.

Atunci când veți suferi, căci așa va fi, din cauza urii arătate față de voi pentru că luați Crucea Mea și Mă urmați, fiara va fi mai neliniștită și va lucra și mai mult, prin sufletele celor întinați de păcatul mândriei, pentru a vă distruge. Trebuie să ignorați aceste atacuri. Rămâneți liniștiți, pentru că atunci când își vor spori ura lor intensă față de voi veți ști sigur că vă aflați în adevărată uniune cu Mine, al vostru Isus.

Mergeti în dragoste și pace, știind că eu locuiesc în inimile voastre.

Al vostru Isus

805. Aceia care urlă cu furie la Cuvântul Meu și declară că provine de la satana, vor locui cu fiara pentru veșnicie

Vineri, 24 mai 2013 la ora 21:50

Fiica Mea multiubită, peste tot unde este auzită Vocea Mea, în fiecare loc și în fiecare lăcaș dedicat adorării lui Dumnezeu, vor exista dezbinări. Deși mulți Îmi vor fi credincioși Mie, Învățăturilor și Bisericii Mele, când aud Vocea Mea care acum cere atenție, își vor astupa urechile.

Vocea Mea va ajunge la urechi surde și la suflete îndărătnice. Vocea Mea, Cuvântul Meu și Chemarea Mea vor fi respinse cu furie și disprețuite, pe măsură ce Sunt persecutat pentru ultima oară pe pământ. Aceasta este ultima chemare pentru a-i strânge pe copiii lui Dumnezeu la Pieptul Meu, înainte de cea de-a Doua Mea Venire, și totuși mulți oameni, derutați de minciunile răspândite de către demoni, Îmi vor întoarce spatele și vor respinge Milostivirea Mea.

Voi fi respins încă o dată de către aceia care locuiesc în Casa lui Dumnezeu, de către preoți și toți aceia care nu acceptă Adevărul. Ultima insultă la adresa Numelui Meu va fi văzută de către voi toți peste scurtă vreme. Aceia dintre voi care vă astupați urechile și umblați legați la ochi veți vedea, în cele din urmă, Adevărul așa cum vă este dat în aceste timpuri.

Eu nu pot crea o schismă în cadrul Bisericii Mele, căci ar însemna să Mă neg pe Mine Însumi. Trupul Meu este Biserica și Aceasta nu poate muri, însă cei de dinăuntrul Ei vor fi aceia care Mă vor respinge. Tot așa cum am fost respins prima dată, de această dată vor încerca să Mă distrugă, înainte de a veni să aduc salvarea finală promisă omului.

Omul este slab. Omul este neștiutor și nevrednic de Milostivirea Mea. Omul este încăpățânat. Omului i s-a dat Adevărul în timpul cât eram pe pământ dar încă nu înțelege Promisiunea Mea. Întoarcerea Mea, la cea de-a Doua Venire, va fi precipitată de respingerea ultimului Meu profet. Profetul, care a fost trimis să vă dea ultimul Cuvânt al lui Dumnezeu pentru a vă putea pregăti sufletele, va suferi enorm. Atunci când batjocoriți Cuvântul Meu Sfânt oferit profetului lui Dumnezeu, Mă calomniați pe Mine, Isus Cristos. Voi respingeți Cuvântul lui Dumnezeu, care vă este dat pentru a vă pregăti pentru lupta cu anticristul. Făcând aceasta voi nimiciți suflete. Voi împiedicați aceste suflete să intre în Paradisul Meu.

Aceia care spun lucruri rele despre Mesajele Mele nu-și pot justifica resentimentele, furia sau logica lor, din cauza greșelilor care se nasc din păcatul mândriei. Curând, Adevărul se va discerne cu greu de minciunile noii organizații mondiale, care va prezenta noua religie mondială păgână.

Dacă nu Mă ascultați acum, veți fi hărțuiți să acceptați acest substitut rău. El va fi îmbrăcat într-un înveliș din aur strălucitor. Îi va impresiona până și pe cei mai devotați dintre voi, va deforma loialitatea voastră față de Mine și va fi admirat de toți. Aceasta este religia la care se vor converti ateii care vor crede într-o minciună. Însă aceia care vor urma această urâciune păgână nu vor avea parte de pace. Se vor manifesta frica și disprețul care îi va face pe frați să se lupte unul împotriva celuilalt și din care cauză rasa umană va fi divizată în două. O jumătate va accepta adevărul deformat al acestei noi religii mondiale care va controla multe biserici, multe credințe, precum și o mare parte a Bisericii Catolice. Cealaltă jumătate va fi alcătuită din aceia care Mă iubesc cu Adevărat și care vor rămâne loiali Adevărului.

Atunci când nu veți accepta Adevărul – Adevărul cuprins în Sfânta Biblie – veți trăi o minciună. Nu veți mai avea iubire față de Mine în sufletele voastre dacă veți accepta minciunile cu care veți fi alimentați.

Și în timp ce astăzi Cuvântul Meu poate părea a fi o erezie, așa cum părea și pe vremea Mea când umblam pe pământ, mulți dintre voi vor devora aceste Mesaje atunci când veți fi înfometați de Adevăr, când anticristul va controla națiunile voastre. Vă veți târî pe pântece și veți striga către Mine. Voi cei care ați rostit blasfemii împotriva Mea veți dori mai degrabă să vă fi tăiat limbile, căci veți înțelege atunci cât de tare M-au jignit cuvintele voastre. Aștept această zi cu răbdare, însă de veți sta în calea Mea și de Mă veți împiedica să ajung la suflete, vă voi doborî. De veți mai continua să rostiți blasfemii împotriva Mea, declarând că Mesajele Mele sunt lucrarea diavolului, nu veți fi iertați niciodată. Căci acesta este cel mai mare păcat împotriva lui Dumnezeu.

Aduceți-vă aminte că Eu vin la copiii lui Dumnezeu pentru această ultimă oară, pentru a împlini Legământul Tatălui Meu. Acum Voința Sa se poate face, precum în Cer așa și pe pământ. Niciunul dintre voi nu poate opri aceasta. Chiar dacă unii dintre voi Mă urâți, niciunul dintre voi nu poate împiedica a Doua Mea Venire. Aceia care urlă cu furie la Cuvântul Meu și care declară că provine de la Satana vor locui cu fiara pentru veșnicie.

Al vostru Isus

806. Acestea vor fi ultimele mesaje care vă vor fi date înainte de ziua cea mare când voi veni să judec

Sâmbătă, 25 mai 2013 la ora 21:49

Preaiubita Mea fiică, suferința profeților care te-au precedat nu a fost niciodată cunoscută cu adevărat. Însă povara lor a fost mare. Spre deosebire de vizionari, ei au lucrat singuri și nu au fost acceptați în nici un fel.

Profeții au fost urâți de lume pentru că au proorocit în Numele lui Dumnezeu și penru că au prevestit tragediile viitoare ce urmau să se abată asupra omenirii din cauza întinării păcatului. Ei au avut parte de vieți însingurate și înspăimântătoare și s-au prăbușit de nenumărate ori din cauza dificultății Misiunii lor. Le-a fost greu să discearnă profețiile iar mulți dintre ei nici măcar nu înțelegeau sensul Cuvintelor ce le erau dictate. Mulți nu erau siguri de faptul că erau într-adevăr profeți dar au înțeles acest lucru prin fructele Misiunii lor, când au văzut cum se răspândea Cuvântul lui Dumnezeu și cât de repede aveau loc convertirile.

Majoritatea profeților lui Dumnezeu au fost disprețuiți, batjocoriți și considerați eretici. Mulți au fost alungați în sălbăticie și au fost supuși suferințelor, și toate acestea pentru că erau mesageri trimiși de către Dumnezeu.

Profeții sunt trimiși în lume doar datorită Iubirii lui Dumnezeu, pentru a-Și pregăti copiii pentru evenimente care vor avea un impact asupra mântuirii sufletelor lor. Profeților le-au fost date felurite Misiuni. În unele cazuri, ei au fost trimiși pentru a avertiza omenirea despre pericolul de a nu-L asculta pe Tatăl. Alții au fost trimiși să avertizeze asupra consecințelor pe care le-ar suferi oamenii dacă vor cădea în păcate grave. În alte cazuri, au fost trimiși pentru a avertiza omenirea asupra acelora care vor aduce persecuția și vor încerca să împiedice Cuvântul lui Dumnezeu să îi hrănească pe Copiii Săi. Și apoi a fost Ioan Botezătorul, trimis să-i pregătească pe copiii lui Dumnezeu pentru venirea lui Mesia, unicul Fiu al lui Dumnezeu, trimis pentru a-i răscumpăra pe aceștia în Ochii lui Dumnezeu. Dar nu au vrut să-l asculte. Evreii de condiția cea mai joasă au ascultat și M-au acceptat pe Mine, Isus Cristos, Fiul Omului, însă cei mai sfinți și mai vârstnici slujitori din rândurile bisericii acelor timpuri au refuzat să accepte Adevărul.

Iar acum tu, fiica Mea, ai fost trimisă pentru a pregăti calea pentru A Doua Mea Venire, ca să pot aduce lumii mântuirea și pentru ca Noul Meu Paradis să poată fi realizat. Acest lucru a fost prezis, dar oare vor asculta ei? Din păcate, nu. Ei refuză să creadă că Tatăl Meu ar putea trimite în lume, în vremea lor, pe ultimul Său profet. Comportându-se astfel, ei reneagă Sfânta Evanghelie a lui Dumnezeu. Ei cred că A Doua Mea Venire nu va avea loc decât cândva foarte departe în viitor. Această eroare nu este din cauza necunoașterii Sfintei Scripturi, ci datorită raționamentului lor omenesc care este greșit și prin care nu poate fi înțeleasă nicio parte din Promisiunea Mea de a veni din nou.

Moștenirea Glorioasă din viitorul care vă așteaptă vă aparține. Ea este valabilă pentru fiecare dintre voi, indiferent cât de înnegrit sau pur vă este sufletul, dar trebuie să vă pregătiți și să vegheați, căci în aceste vremuri toți demonii din Iad rătăcesc pe Pământ și prin alții vor încerca să vă oprescă. Satana nu dorește ca Tatăl Meu să-Și aducă copiii acasă la Moștenirea lor de drept. El va răspândi minciuni, va cauza confuzie și vă va distrage atenția. Metodele sale iscusite și înșelătoare vor fi atât de subtile și va lucra prin intermediul altor suflete care sunt receptive la astfel de ispite. Prin urmare, oamenii nu vor crede că Dumnezeu ar putea trimite vreodată un alt profet în lume în acest fel. Ei vor spune că acest lucru nu este necesar. În schimb ei vor fi păcăliți să îi creadă pe profeții falși și, pentru că aceștia sunt atât de mulți – lupi în blană de oaie – ei vor fi atrași către aceia care le spun tot ce vor ei să audă. Povești inventate ce vor fi în mod iscusit camuflate printr-un limbaj plin de sfințenie, dar care va ascunde minciuni teribile ce întinează Cuvântul Meu Sfânt.

Tu, fiica Mea, vei fi singura care va rosti în această perioadă Adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu pentru ca toată lumea să-L audă. Mai există și alți profeți ai lui Dumnezeu, dar Misiunile lor sunt diferite. Ți se va cere să spui Adevărul, dar Adevărul va șoca, în aceeași măsură în care va și salva suflete.

Aceia dintre voi care susțineți că Mă cunoașteți, credeți că Tatăl Meu nu ar trimite un ultim profet pentru a vă pregăti prin Puterea Duhului Sfânt înainte de A Doua Mea Venire? Chiar nu-L cunoașteți? Nu știți cât de mare este Iubirea Lui? Nu cunoașteți cât de mare este Milostivirea Sa? Dacă știți aceste lucruri atunci veți asculta aceste Mesaje din Ceruri. Aceste Mesaje sunt ultimele care vă sunt date înainte de Ziua cea Mare când voi veni să Judec.

Cei care își trăiesc viața urmând Cuvântul lui Dumnezeu și care nu cunosc aceste Mesaje nu au de ce să le fie frică. Cei care acceptă aceste Mesaje și avertismente și nu acceptă alte doctrine în afara celei date lumii de către Mine, Isus Cristos nu au de ce să le fie teamă, pentru că a lor va fi împărăția Noului Meu Paradis.

Cei care vor refuza Mâna Milostivirii Mele și care se îndepărtează de Mine și își distrug sufletele venerându-l pe satana și toate promisiunile sale goale în locul Dumnezeului și Creatorului lor, nu vor primi Viață Veșnică dacă nu vor implora Milostivirea Mea.

Mai este timp pentru a vă reînnoi viețile. Este foarte simplu. Veniți la Mine iar Eu vă voi proteja. Aceste profeții fac referire la viitor și ele se vor adeveri. Dacă le respingeți ca fiind niște absurdități, atunci să știți că veți regreta ziua când v-ați întors spatele Adevărului promis vouă, care sunteți copiii iubiți ai lui Dumnezeu.

 Al vostru Isus

807. Fecioara Maria: Eu, Maica Domnului, voi distruge puterea celui rău din inimile celor care apelează la mine

Duminică, 26 mai 2013 la ora 14:10

Copilul Meu, nu trebuie să-i asculți pe cei care încearcă să te oprească din această Misiune Sfântă. Este important ca tu să rămâi în uniune cu preaiubitul meu Fiu și să știi că acele voci, care spun blasfemii împotriva Fiului Meu, vor continua să se înmulțească. Ura, care se revarsă din gurile lor, nu este împotriva ta, ci împotriva Sfântului Cuvânt al Fiului meu. Acum știi câți dușmani are Fiul meu în lume. Cei care Îl rănesc cel mai tare sunt cei care spun că Îl iubesc, dar care Îl resping, acum când vorbește prin profeții aleși ai lui Dumnezeu.

Cei care mă folosesc pe mine, Sfânta și Preacurata Maică a lui Dumnezeu, ca să se ascundă în timp ce vorbesc obscenități, mă umplu de lacrimi de mare durere. Așa împietrite sunt inimile lor și așa pline de mânie, încât ura lor față de aceste Mesaje îi va șoca pe mulți. Cei care cred că protejează Cuvântul lui Dumnezeu, însă îi resping pe cei care vin în Numele Său, nu trebuie să îi aprobe pe cei care arată ură sau îi bârfesc pe alții în Numele Său. Când se întâmpă așa, și când cei care pretind că sunt profeți fac asta, să știi că aceste atacuri amare nu vin de la Dumnezeu, deoarece ar fi imposibil.

Eu, Maica Domnului, voi distruge puterea celui rău, din inimile celor care apelează la mine. Dacă ei nu mă cheamă, eu nu-i pot ajuta. Eu, ca și Co-Răscumpărătoare, nu voi nega niciodată Adevărul, pe care Fiul meu dorește să-l arate lumii. Datoria mea este față de Fiul meu. Nu vă voi spune niciodată să-l respingeți sau să-l demascați pe cel rău și apoi să amăgiți că este de la Maica Domnului.Eu nu v-aș spune niciodată să-l respingeți sau să-l demascați pe cel rău, și apoi să vă înșel, asigurându-vă că sunt Maica Domnului.

Cei care pretind că mă onorează prin Preasfântul meu Rozariu și apoi spun lucruri rele despre Fiul meu, declarând că Mesajele Lui sunt minciuni, îl insultă pe Fiul meu și mă dezonorează pe mine. Preasfântul meu Rozariu, când e rostit pe îndelete și din toata inima, vă va deschide inimile spre Adevărul acestei Misiuni. Nu trebuie să vă pierdeți speranța, chiar dacă nu vi s-a dat darul discernământului. El vă va fi dat, dacă-mi cereți să vă consacru sufletul în grija Fiului meu. Dacă faceți aceasta în simplitate și umilință, Fiul meu vă va răsplăti cu Harul Sfântului Duh.

Copii, nu trebuie să-i insultați pe profeții Fiului meu, chiar dacă nu-i credeți. Trebuie să rămâneți în liniște și să vă rugați pentru ei. Dacă-i respingeți pe profeții Fiului meu, El nu vă va acuza. Dar, dacă declarați că Sfântul Lui Cuvânt, dat adevăraților profeți, ar proveni de fapt de la cel rău, veți suferi teribil.

Fiți liniștiți, copii, și puneți-vă complet încrederea în Fiul meu. Abandonați-vă Milostivirii Sale și El vă va ghida, și veți avea pace. Mergeți, dragii mei copii, cu convingerea că Fiul meu vă iubește. El iartă toate sufletele, pentru toate păcatele, cu excepția păcatului etern – blasfemia împotriva Sfântului Duh.

 Preaiubita voastră Mamă, Mama Mântuirii

808. Dumnezeu Tatăl: Am promis lumii Cartea Adevărului și niciodată nu Mă răzgândesc asupra Sfântului Meu Cuvânt

Duminică, 26 mai 2013 la ora 14:45

Scumpa Mea fiică, copiii Mei iubiți sunt răvășiți în acest moment. Doresc să le spun, în special celor care se îndoiesc de aceste Mesaje Divine dăruite ție din iubire pentru ei, că nu trebuie să se teamă.

Teama creează îndoială. Îndoiala creează confuzie. Confuzia poate conduce către îngrijorare și, eventual, veți fi orbi față de Adevăr. Adevărul nu va fi niciodată ușor de acceptat, deoarece Adevărul dezvăluie și bune și rele. Nimeni nu vrea să audă răul și, decât să accepte îndrumările date lumii prin Dorințele Mele, mai degrabă umanitatea va tremura de frică.

Trimit profeții Mei pentru a vă aminti de Iubirea Mea Infinită pentru fiecare dintre copiii Mei prețioși. De asemenea, i-Am trimis și pentru a vă avertiza de obstacolele care vor fi puse înaintea voastră de către cel rău pentru a vă lua de lângă Mine. Când revelez aceste lucruri, nu sunt pentru a vă supăra, ci pentru a vă salva și ocroti de rău.

Adevărul dat vouă în Sfânta Mea Carte, Biblia, este acolo pentru ca voi să vedeți. Nu o luați ca să creați propria voastră versiune, deoarece nu este Voia Mea ca voi să răstălmăciți Adevărul. Am promis lumii Cartea Adevărului și niciodată nu mă răzgândesc aupra Sfântului Meu Cuvânt. V-o dau acum pentru a-i putea aduna laolaltă pe copiii Mei din cele patru colțuri ale Pământului. Vrăjmașii Mei vor încerca să oprească răspândirea celor conținute de Cartea Adevărului. Nu le permiteți să vă distragă, căci atunci când aceasta se întâmplă suflete vor fi pierdute pentru Mine.

Fiți recunoscători că Eu, iubitul vostru Tată, v-am dat acest mare Dar, deoarece veți avea nevoie de Îndrumarea Mea, în special acum când anticristul va fi prezentat lumii. Prin Cartea Adevărului vă va fi arătat cum să vă protejați sufletele de contaminarea pe care el a plănuit să o producă asupra lumii. Fiecare protecție vă este dată nu doar pentru a ajuta la salvarea propriilor voastre suflete, ci și a miliardelor de suflete.

Rămășiței Armatei îi vor fi date cele mai mari puteri pentru a învinge bestia. Va fi suficient de puternică pentru a face aceasta, așadar niciodată să nu vă simțiți descurajați când vrăjmașii Mei încearcă să vă împiedice să vă înmulțiți în toate națiunile. Puterea lor va fi spulberată, iar aceia care sunt slabi și acceptă minciunile care le vor fi prezentate curând, în Numele Fiului Meu, vor fi pierduți pentru Mine. Numai prin iubirea voastră pentru Mine și iubitul Meu Fiu, Isus Cristos, și prin puterea Duhului Sfânt toți copiii Mei pot fi salvați.

Vă voi proteja și vă voi păzi tot timpul. Înălțați-vă sufletele către Mine prin legământul vostru față de Fiul Meu și vă va fi dat cel mai Glorios Dar al Noului Meu Paradis.

Nu permiteți nimănui să vă oprească în revendicarea Moștenirii voastre de drept. Nu permiteți nimănui să vă oprească din lupta pentru sufletele copiilor Mei, deoarece vă sunt date Harurile necesare pentru a salva chiar și sufletele acelora care Mă ofensează cel mai tare. Vă iubesc, copii. Aștept răspunsul vostru la această Chemare din Cer.

Iubitul vostru Tată

809. Pe măsură ce Vocea Mea se va face auzită, va atrage milioane de suflete în etapa următoare, iar apoi miliarde în etapele finale

Marți, 28 mai 2013 la ora 20:30

Preaiubita Mea fiică, Eu pregătesc chiar acum fiecare parte a lumii pentru A Doua Mea Venire. Voi ridica fiecare națiune – niciuna nu este exclusă – în Brațele Milostivirii Mele, pentru a le putea aduce în Împărăția Mea.

Planul Meu este foarte amănunțit și totodată simplu. Pe măsură ce Vocea Mea se va face auzită, va atrage milioane de suflete în următoarea etapă, iar apoi miliarde în etapele finale. Mult mai mulți vor auzi Adevărul acum, însă nu îl vor accepta decât atunci când ceea ce v-am spus se va întâmpla. Misiunea Mea se va extinde repede și când fiecare va ști că Eu, Isus Cristos, sunt Cel care fac această Chemare din Ceruri, toți Mi se vor alătura. Vor răspunde Misiunii Mele chiar și cei care reneagă aceste Mesaje.

Voi, discipolii Mei, poate veți fi descurajați de abuzul pe care va trebui să-l îndurați din cauza Mea, dar nu va dura mult. Iubirea Mea pentru copiii Lui Dumnezeu este atât de mare încât poate fi comparată cu cea a unui părinte cu mulți copii. Unii copii îi vor onora pe mama și tatăl lor și vor răspunde iubirii care le este arătată. Alți copii îi vor respinge pe părinții lor, se vor comporta urât cu frații și surorile lor, înainte de a rupe în final toate legăturile cu aceștia. Datorită legăturilor de sânge și iubire se vor depune toate eforturile, nu numai de către părinți, ci și de către frați, pentru a-i atrage pe acești copii pierduți înapoi în sânul familiei lor. Și când asta se va întâmpla, toate păcatele, furia și respingerea vor fi uitate.

Discipolii Mei, în timp ce va trebui să înfruntați furia celorlalți, e necesar să rămâneți calmi și răbdători. Perseverența vă va fi încercată iar unii dintre voi vor cădea. Dacă asta se va întâmpla, discipolii Mei loiali vor face tot posibilul pentru a vă aduce înapoi, astfel încât să puteți răspunde Chemării Mele.

 Iubitul vostru Isus

810. Dumnezeu Tatăl: Voi lovi fiecare națiune, după numărul de inocenți pe care i-a omorât

Miercuri, 29 mai 2013 la ora 22:50

Iubita Mea fiică, Eu sunt Începutul și Sfârșitul. Eu sunt Creatorul a toate câte sunt și câte vor fi. Sunt Stapânul Vieții și al Morții. Nimeni nu are autoritatea de a interveni asupra vieții sau a morții, pentru că numai Eu, Tatăl vostru Atotputernic, pot interveni asupra lor.

Când omul începe să creadă că el este tot atât de bun ca și Mine, dacă nu chiar mai puternic, el va încerca atunci să mă copieze pe Mine. Când omul vrea să aibă control asupra Creației Mele, el va fi ispitit de către Satana să păcătuiască. Când păcatul mândriei îi infestează sufletul într-o foarte mare măsură, omul Mă va sfida încercând să distrugă viața pe pământ.

De ce ar vrea omul să facă astfel? Pentru că vrea să aibă putere asupra a ceea ce a fost dăruit de către Mine – când ia viața unui copil nenăscut. Pentru că vrea să controleze populația – și va distruge viața nenăscută, și îi va omorî pe cei despre care el crede că nu mai trebuie să susțină viața.

Fiica Mea, există un plan al unui anumit grup, prin care se dorește oprirea creșterii populației lumii. Și aceasta se va realiza prin monstruozitatea pe care o reprezintă avortul. Creșterea numărului de avorturi și introducerea rapidă a acestui act în toată lumea, nu este întâmplătoare. S-a răspîndit în fiecare națiune. Acele națiuni care obiectează la introducerea avortului, vor fi date deoparte de către bestia cu zece coarne, și obligate să introducă această abominație.

Cu Mâna Mea, voi pedepsi sever acele națiuni care au introdus avortul. Veți vedea că așa se va întâmpla, imediat ce aceste legi vor fi introduse, după pedeapsa pe care o voi abate. Veți ști atunci că este Mâna Mea cea care a coborât asupra acestei nelegiuiri. Aceia dintre voi care cred că au dreptul să ia o viață, să știe că nu există un asemenea drept. Luați viața, și nu veți avea viață. Nu veți avea viață veșnică, dacă veți ajuta în orice mod ca aceste legi nedrepte să intre în vigoare. Aceeași pedeapsă va coborî și asupra celor care îndrăznesc să justifice eutanasia.

Mila Mea este bogată, și Îi voi ierta pe cei care nu înțeleg diferența dintre bine și rău. Însă când luați parte în mod deliberat la planul global de distrugere a vieții, făcând parte dintr-un grup satanic, veți fi condamnați. Viitorul vostru a fost pecetluit prin promisiunea pe care ați făcut-o bestiei, și, în scurt timp, și prin alianța voastră cu anticrist.

Luând viața unui inocent și forțând intrarea în vigoare a acestor legi, voi sfidați în mod deschis una dintre cele mai importante Porunci – Să nu ucizi. Când plănuiți un asemenea genocid la scară globală, voi faceți lucrarea diavolului, și pentru aceasta vă voi distruge.

Întâi vă avertizez, însă apoi, dacă aceste legi nu sunt eliminate, nu Îmi lăsați altă alegere. Pământul se va cutremura cu asemenea putere încât vă va înghiți. Voi lovi fiecare națiune, după numărul de inocenți pe care i-a omorât. Căci dacă nu aș interveni Eu, națiunile voastre ar fi în scurt timp înghițite de către bestie și nu ar mai rămâne nimeni. Vreau să știți că păcatul a infestat pământul în așa mare masură, încât Lumina nu a mai rămas decât ca o licărire. Acea Lumină este Lumina lui Dumnezeu și este prezentă în Fiul Meu și în Trupul Său Mistic. Păcatele voastre continuă să Îl biciuiască, și aceasta se va intensifica până în faza în care Biserica Sa va fi crucificată. Când se va întîmpla aceasta, întunericul se va coborî și apoi va veni sfârșitul.

Mânia Mea a ajuns la limită. Rugăciunile voastre vor ajuta la îmblânzirea acestor pedepse pe care le voi trimite asupra acestei lumi nerecunoscătoare și asupra acestor păcătoși nelegiuiți, însă nu le vor opri, pentru că pedeapsa trebuie să aibă loc, ca să pot opri ca aceste planuri să vă distrugă. Dacă Eu nu aș încerca să opresc extinderea acestei monstruozități, nu ar exista nici un fel de remușcare. Nici un fel de rușine. Nu ați fi conștienți de faptul ca Eu, Dumnezeu Cel Preaînalt, dau viața și o iau, conform Voinței Mele. Nimeni nu are puterea de a face acest lucru.

Mânia Mea s-a arătat copiilor Mei de-a lungul anilor, dar până acum ați rezistat pedepselor pe care acum le voi abate asupra celor care sunt vinovați de introducerea avorturilor.

Tatăl vostru, Dumnezeu cel Preaînalt

811. Domnul nu se laudă. Domnul nu este mândru. Domnul este blând, iubitor și totuși ferm în poruncile Sale date omenirii

Vineri, 31 mai 2013 la ora 16:40

Multiubita Mea fiică, modul prin care Eu Mă arăt copiilor lui Dumnezeu de pe acest Pământ este numai prin singura cale, cea a Duhului Sfânt. Eu nu Mă pot face cunoscut lor într-un alt mod.

Fără Prezența Duhului Sfânt Vocea Mea nu poate fi auzită. Astfel, când Duhul Sfânt coboară asupra unui suflet ales, Vocea Mea poate fi făcută cunoscută. Dar luați aminte. Duhul Sfânt se poate afla doar în sufletele care ascultă și comunică in mod simplu ceea ce li se dă.

Duhul Sfânt îi poate inspira pe oameni, să spună Cuvântul lui Dumnezeu, dar aceste suflete nu se pot abate de la acest Cuvânt. Oricine scrie, comunică, vorbește și spune că reprezintă Cuvântul lui Dumnezeu, dat lui prin Puterea Duhului Sfânt, nu trebuie niciodată să dea interpretare proprie Preasfântului Meu Cuvânt.

Oricine proclamă Cuvântul lui Dumnezeu și a fost împuternicit prin Duhul Sfânt, nu se va lăuda niciodată cu asta. Ei nu vor condamna niciodată pe altcineva în Numele Meu, nu vor vorbi de rău pe alții și nu îi vor jigni. Când veți vedea că se întâmplă acest lucru, veți ști că Duhul Sfânt nu este prezent.

Atât de mulți profeți falși strigă cât îi ține glasul, lăudându-se cu faptul că au primit Darul Duhului Sfânt, dar asta este o minciună. Îl recunoașteți pe un mincinos atunci când spune că este cunoscător, că are o deosebită pregătire teologică – și de aceea știe mai multe despre Mine decât alții – că pretinde că i s-a dat autoritatea de a-i condamna pe alții care spun că vorbesc în Numele Meu. Această aroganță nu ar putea niciodată veni de la Dumnezeu.

Domnul nu se laudă. Domnul nu este mândru. Domnul este blând, iubitor și totuși ferm în poruncile Sale date omenirii. El nu ar acorda niciodată vreunui profet adevărat, discipol adevărat sau slujitor sfințit, permisiunea să rănească sau să insulte pe altcineva în Numele Meu.

Feriți-vă de profeții falși care nu au Darul Duhului Sfânt pentru că ei vă vor pierde. Ei vă vor duce în direcția opusă față de calea pe care am ales-o pentru fiecare dintre voi.

 Al vostru Isus

812. Eu sunt prezent în Sfânta Taină a Euharistiei prin actul de transsubstanțiere

Duminică, 02 iunie 2013 la ora 22:15

Multiubita Mea fiică, trebuie să reamintesc tuturor copiilor lui Dumnezeu de Adevărul Promisiunii Mele de a da omenirii Darul Sfintei Euharistii.

Trebuie să vă reamintesc de puterea Preasfintei Euharistii și de faptul că Eu, iubitul vostru Isus, sunt cu adevărat prezent. Mi-am jertfit Trupul pentru a vă salva de la osânda veșnică. V-am dat Trupul Meu ca să pot rămâne în sufletele voastre.

Eu Sunt Prezent în Preasfânta Euharistie prin Actul de Transsubstanțiere. Le-am explicat acest lucru foarte clar apostolilor Mei la Cina cea de Taină. Atunci, de ce atât de mulți dintre voi nu acceptă acest mare Dar, pe care vi l-am dat plătind un preț atât de mare? Acesta este Darul Meu pentru voi. Trupul și Sângele Meu vă va întări sufletul. Prezența Mea Divină vă susține sufletul și oferă, tuturor celor care acceptă Sfânta Mea Euharistie, un Har deosebit, care vă va aduce mai aproape de Mine.

Când Îmi țineți companie în timpul Adorației Euharistice, Voi revărsa asupra voastră cele mai mari Haruri. În curând veți observa că vă este greu să vă îndepărtați de Mine și că Eu sunt mai aproape de voi. Inima voastră va fi împletită cu Inima Mea Sfântă.

Să nu uitați niciodată Puterea Sfintei Mele Euharistii, pentru că Ea păstrează Lumina Prezenței Mele în lume. Fără Prezența Mea Adevărată în Sfânta Euharistie, ați fi pierduți și v-ar fi imposibil să rămâneți în stare de har.

Când sunteți lipsiți de Trupul Meu, veți începe să vă simtiți goi. Veți fi separați de Mine și, chiar dacă Mă iubiți în continuare, vă veți zbate pentru a rămâne în uniune cu Mine.

 Al vostru Isus

813. Practicile voastre păgâne vă vor duce la iad

Luni, 03 iunie 2013 la ora 21:50

Fiica Mea multiubită, biciuirea pe care o îndur în acest timp nu are de-a face neapărat cu trădarea Mea care are loc acum în Propria Mea Biserică, ci cu idolii păgâni, falși, care Mă înlocuiesc în lumea de astăzi.

Păgânismul se extinde foarte repede și este îmbrățișat ca o nouă cultură populară, ca o alternativă la credința în Unicul Dumnezeu Adevărat. Acesta ia felurite forme. Dar cel mai important, acesta va fi prezentat ca fiind o joacă inofensivă pentru cei care cochetează cu practicile New Age și ca făcând parte din evoluția voastră personală – o formă a umanismului și a iubirii de sine.

Acest păgânism la nivel global a fost prezis pentru timpurile de pe urmă și pentru mulți oameni care nu îl pot vedea pentru ceea ce este cu adevărat. Este o iubire de sine și o iubire a zeilor falși în care mulți cred, pentru așa-numitele beneficii magice pe care aceștia cred că le oferă.

Mulți care își caută diversiuni pentru a-și umple golul din suflete fac aceasta prin adularea statuilor lui Buddha care ocupă elementul central al vieții lor, în casele și locurile lor de muncă. Sunt aduși într-un fel de stare de acalmie spirituală atunci când practică păgânismul New Age, precum Yoga, Reiki și așa-numita meditație. Curând după aceea vor fi atrași de o dorință profundă și vor continua să creadă în toate promisiunile false făcute de cei care practică această urâciune. Căci aceasta și este – o formă de ocultism care face ca multe milioane de suflete să nu vadă Adevărul lui Dumnezeu.

Trebuie să știți că orice doctrină, indiferent că este New Age sau orice altceva, care vă promite mare confort spiritual și care este menită să vă confere puteri în scopuri egoiste, nu ar putea veni niciodată de la Dumnezeu. Orice doctrină care vă dictează să onorați astfel de statui care nu sunt de la Dumnezeu sau care vă cer să participați în practici care implică ocultismul trebuie evitate cu orice preț. Oare voi nu știți ce provoacă acestea sufletului, minții și trupului vostru? Le distrug.

Atât de multe suflete ajung să fie infestate de aceste practici care deschid poarta sufletului vostru, permițându-i Satanei și demonilor săi să vă devoreze. Acestea – nu vă înșelați – sunt practici puternice prin faptul că atrag spiritele malefice. Utilizarea cărților de tarot, Yoga, Reikki și anumite tipuri de meditații care îmbrățișează practici păgâne vă vor contamina. În timp vă puteți îmbolnăvi și vă puteți umple de mare disperare, pe măsură ce spiritele malefice intră în viețile voastre, și din care cu greu puteți scăpa.

Acestea sunt semnele influențelor satanice în lume iar mulți demoni vin deghizați sub formă de îngeri ai luminii. Acesta este și motivul pentru care aceia care devin obsedați de cărțile cu îngeri și care, în cadrul acestei culturi a îngerilor, acceptă așa-numiți maeștri înălțați îmbrățișează spiritul celui rău care este prezentat sub forma unui joc inofensiv.

Cealaltă formă de păgânism constă în practicarea ateismului. Aceia dintre voi care vă mândriți cu ateismul vostru și care poate practicați o viață bună, arătându-vă amabili și iubitori față de alții și tratându-vă semenii cu respect, trebuie să știți că Împărăția Cerului nu este a voastră. Odată ce v-ați dat ultima suflare, Eu nu vă voi putea primi niciodată în Împărăția Mea, oricât de tare Îmi va sfâșia Inima acest lucru. Dacă nu Mă implorați să vă accept înainte să muriți, Eu nu vă pot ajuta, întrucât nu pot interveni în voința voastră liberă. Oricine vă spune că ateismul este lipsit de importanță este un mincinos. Adevărul este că numai cei care Mă acceptă pe Mine și care Îl recunosc pe Dumnezeu pot intra în Împărăția Mea.

Atât de mulți dintre voi care duceți vieți atât de confuze crezând că totul va fi bine aveți multe de învățat. Iată de ce Tatăl Meu a permis ca Avertismentul să aibă loc, căci în lipsa acestuia multe suflete s-ar arunca direct în flăcările Iadului.

Fiți recunoscători că vi s-a dat Adevărul, căci foarte puțini dintre slujitorii Mei desemnați predică despre primejdiile vieților păcătoase pe care le trăiți în ziua de azi și despre consecințele teribile pe care le vor aduce cu ele.

Practicile voastre păgâne vă vor duce la Iad. Ateismul vostru vă va separa de Mine. Doar căința vă poate salva. Ascultați și acceptați Adevărul, oricât de neplăcut vi s-ar părea, și vi se va da Darul Vieții Veșnice – o viață după care tânjiți încă de pe acum dar care nu va fi niciodată a voastră, dacă veți mai continua să idolatrizați zei falși și să Mă respingeți pe Mine, Isus Cristos. Alegerea vă aparține doar vouă. Nimeni altcineva nu poate face această alegere, căci Dumnezeu v-a dat liberul arbitru ca să alegeți între bine și rău iar El nu va lua niciodată acest dar de la voi, chiar dacă veți alege calea greșită.

Al vostru Isus

814. Calea Mea este foarte simplă. Mă puteți urma în orice mod doriți, însă trebuie să Mă onorați în bisericile Mele creștine

Marți, 04 iunie 2013 la ora 23:30

Preaiubita Mea fiică, mulți vor escalada entuziasmați această dificilă Cale a Adevărului, precum a fost pe drumul spre Muntele Calvar.

Aceasta este o călătorie plină de provocări, împovărată cu multe obstacole. Cei mai mulți oameni vor considera dureros acest urcuș, pe măsură ce multe dintre cele pe care vi le spun se vor înfăptui, inclusiv faptul că veți fi disprețuiți pentru că Mă urmați pe Mine. Alții vor încerca să vă oprească și vor folosi fiecare argument ca să vă tragă înapoi, pentru a pleca de lângă Mine. Alții vor striga lucruri teribile și vă vor acuza ca și cum nu ați fi un soldat a lui Cristos, ci un instrument al satanei.

Atunci, acelora dintre voi care sunteți preoți și slujitori, vi se va ordona să Mă părăsiți în acest urcuș final către culme. Această urcare este simbolică pentru Calea Crucii.

Toți cei care Mă urmează, ajutând ca Adevărul Învățăturilor Mele să fie redescoperit în lumea de azi – când oamenii sunt legați la ochi și nu pot face diferența între realitate și ficțiune – vor suferi un alt fel de cruzime. Ei, discipolii Mei iubiți, vor fi chinuiți, acuzați fiind că aparțin unei secte. Această insultă specifică sugerează că ei sunt induși în eroare și că nu sunt în toate mințile. Voi trebuie să vă dați seama că acest tip de acuzații au menirea de a creea îndoieli în mintea voastră.

Calea Mea este foarte simplă. Mă puteți urma în orice mod doriți, însă trebuie să Mă onorați pretutindeni în Bisericile Mele Creștine, căci nu am alte case pe Pământ.

Sectele folosesc alte case în afara Bisericii Mele. Când vi se va cere să părăsiți Biserica Mea, nu va fi nici o diferență față de timpul când li s-a cerut acelaș lucru apostolilor Mei, pe vremea cât am fost pe Pământ.

Ignorați batjocurile, ridiculizările și pe aceia care folosesc Învățăturile Mele și care apoi le răstălmăcesc, astfel încât să poată denunța Mesajele Mele dăruite vouă astăzi.

Pășiți cu fruntea sus și mărsăluiți înainte cu încredere, deoarece această bătălie va învinge răul și minciunile sădite de către înșelător, care aruncă un întuneric teribil asupra oamenilor inocenți care nu pot vedea ceea ce se întâmplă.

Aceia care consideră că nu au puterea sau curajul să continue, vă rog să nu vă temeți, deoarece vă voi da Haruri speciale dacă spuneți această Rugăciune a Cruciadei (108).

Rugăciunea (108) a Cruciadei de Rugăciune: Urcând Muntele Calvar

„Isuse, ajută-mă să găsesc curajul, vitejia și tăria de a mă ridica și a mă număra printre cei care se alătură Rămășiței Armatei Tale, urcând același Munte al Calvarului pe care Tu a trebuit să-l înduri pentru Păcatele Mele. Dăruiește-mi puterea să duc Crucea Ta și povara Ta pentru a Te putea ajuta să salvezi suflete. Scapă-mă de slăbiciunile mele. Risipește temerile mele. Strivește toate îndoielile mele. Deschide-mi ochii către Adevăr. Ajută-mă, pe mine și pe toți cei care răspund Chemării de a-Ți purta Crucea,  să Te urmăm cu o inimă smerită și puternică. Fie ca, prin exemplul meu, și alții să-și adune curajul să facă la fel. Amin.”

Iubitul vostru Isus

815. Restul slujitorilor Mei sfințiți vor semna un juramânt de credință față de noua religie mondială unică

Miercuri, 05 iunie 2013 la ora 17:45

Preaiubita Mea fiică, mulți dintre slujitorii Mei sfințiți răspund, în cele din urmă, Chemării Mele, chiar dacă asta presupune o călătorie foarte singuratică pentru ei.

Datoria lor este față de superiorii lor, deoarce Eu i-am dat Bisericii Mele pe Pământ autoritatea de a se impune în fața tuturor copiilor lui Dumnezeu. Ei, slujitorii Mei sfințiți, trebuie să adere la toate instrucțiunile date lor de către Biserica Mea până în ziua în care Sacramentele Mele sunt schimbate.Apoi, datoria lor va fi față de Mine.

Acelor slujitori sfințiți ai Mei care nu cred în profețiile în care Biserica Mea pe Pământ va fi distrusă din interiorul ei, le spun: trebuie să vă rugați ca Eu să vă mențin putenrnici și loiali Învățăturilor Mele, până când ziua întunericului va șterge Prezența Mea din Sfintele Tabernacole din întreaga lume. Când aceasta se va întâmpla, datoria voastră va fi doar față de Mine, Isus Cristos.

Nu lasați să se tulbure inimile voastre, fiindcă odată ce proclamați doar Adevărul Învățăturilor Mele și administrați Sacramentele în modul în care ați fost învățați, acesta va fi Harul vostru salvator. Când și dacă vi se va cere să respingeți Adevărul Bisericii Mele pe Pământ, atunci va fi timpul în care va trebui să discerneți.

 Acea zi încă nu a sosit, însă când vi se va cere, de către aceia dintre voi cu rang înalt, să renunțați la Sfânta Euharistie, atunci veți ști că prin aceste mesaje v-a fost dat Adevărul.

Înainte de a veni acea zi, când vi se cere să acceptați anumite doctrine, despre care voi veți ști în inimile voastre, că Eu nu le-aș tolera niciodată, vă veți da seama de realitatea groaznicei distrugeri cu care se confruntă Biserica.

Atunci când vor încerca să vă facă să acceptați minciunile păgâne, numai cei mai viteji și mai curajoși dintre voi vor apăra Adevărul și Îmi vor rămâne loiali Mie.

Voi veți continua să administrați Sacramentele: Botezul, Mirul, Euharistia, Pocăința, Căsătoria și Maslul.

Restul slujitorilor Mei sfințiți vor semna un jurământ de credință față de noua religie mondială unică. Atunci va fi timpul în care veți fi împărțiți în două – cei care urmează Adevărul, și cei care vor accepta legi care duc într-o singură direcție: idolatrizarea zeilor falși și aprobarea păcatului.

Mulți dintre voi nu Mă vor mai onora pe Mine. Dacă nu Îmi rămâneți loiali Mie și dacă veți hrăni turma Mea cu minciuni, mulți vor fi pierduți pentru Mine. Totuși, când aceste suflete vor înțelege că au fost înșelate, Eu le voi arăta marea Mea Milostivire. Dar tocmai voi, care ați fost pregătiți să înțelegeți Învățăturile Mele, să onorați Preasfântul Meu Cuvânt și să administrați Preasfintele Mele Sacramente, veți fi cei care Mă veți trăda.

Al vostru Isus

816. Adeseori minciunile sunt deghizate în lucruri bune

Joi, 06 iunie 2013 la ora 16:00

Multiubita Mea fiică, ce mult Mi-aș dori ca iubirea să sporească în lume, pentru că astfel omul și-ar iubi cu adevărat aproapele, așa cum a poruncit Tatăl Meu, și atunci nu ar mai fi războaie.

Războaiele sunt rezultatul lipsei de credință în Unul Dumnezeu Adevărat. Ele sunt cauzate de frică, ură și mândrie, toate acestea fiind stârnite de puterea lui Satana. Cu cât mai mult se întorc oamenii de la Dumnezeu și resping necesitatea de a-și pregăti sufletele pentru o viață veșnică și glorioasă, cu atât ei vor cădea într-o eroare mai gravă. Atunci când nu pot vedea Adevărul, ei vor fi înclinați să creadă în minciuni. Minciuni, care adesea, sunt deghizate în lucruri bune. Ele apar sub forma unor fapte dezirabile, acte legitime, plăceri, și ca alternativă la ceea ce este natural.

Satana își planuiește într-un asemenea mod înșelarea omenirii încât Răul să fie foarte rar văzut drept ceea ce este. El, cel rău, ale cărui lucrări transpar în cuvintele, faptele și actele sufletelor slabe, are grijă să nu se lase dezvăluit. El, prin bietele suflete pe care le infestează, va apărea ca grijuliu, agreabil și va prezenta întotdeauna o înfățișare atractivă. Viclean, el îi va împinge pe oameni, prin ispite, să comită acte rele, țintind slăbiciunile lor cele mai vulnerabile. Deși în mod normal, el seduce prin intermediul simțurilor, acum va acționa și asupra celor care caută Adevărul în credința lor. Astfel, Satana va atrage sufletele într-o capcană în care acestea vor accepta răul ca fiind bine.

Numai într-o etapă următoare în care ei se vor simți inconfortabil și neliniștiți, vor înțelege că ceva este în neregulă. Însă atunci, ura și desconsiderarea față de aproapele lor se vor fi manifestat deja în sufletele lor. De aceea vor crede că acele acțiuni în care ei se implică în Numele Domnului, sunt pentru Slava Lui, însă ele de fapt Îl insultă pe Dumnezeu.

Când războiul este creat în Numele lui Dumnezeu, armatele lumii nu lui Dumnezeu îi aduc omagiu. Când omoară națiuni și spun că Îl onorează pe Dumnezeu, ei se distanțează de Dumnezeu și sunt de partea fiarei.

În acest moment, Fiara planifică distrugerea omenirii în două moduri. În primul rând, el distruge viața prin avort, crimă și război. În al doilea rând, el atacă Biserica Mea pe Pământ, astfel încât toate bisericile care Mă onorează pe Mine, Isus Cristos, și pe Tatăl Meu iubit, să fie distruse. În aceste moduri va fura sufletele și le va împiedica să urmeze Adevărul și să moștenească Împărăția Mea.

 Al vostru Isus

817. Voi face minuni peste tot în lume, pentru a dovedi scepticilor că sunt Eu, isus Cristos, Cel care l-am trimis pe profetul Meu să vă pregătească pe voi toți pentru A Doua Mea Venire

Vineri, 07 iunie 2013 la ora 23:45

Preaiubita Mea fiică, toți aceia care știu Adevărul și care acceptă profețiile conținute în Cartea Tatălui Meu, trebuie să accepte și faptul că El a acordat lumii cea mai mare Milostivie.

Acum când timpul pentru a Doua Mea Venire se apropie, aceia care recunosc Vocea Mea și care Mă ascultă, trebuie să–și dedice timpul pentru a se asigura că răspândesc Cuvântul Meu și se roagă pentru mântuirea tuturor fraților și surorilor lor.

Preaiubiții Mei discipoli, Harurile Mele se revarsă asupra voastră și trebuie să rămâneți încrezători atunci când îi ajutați pe ceilalți să se pregătească pentru a Doua Mea Venire. Chiar și când unii vă strigă obscenități, voi trebuie să rămâneți calmi. Aceasta va fi cea mai defăimată misiune de la Răstignirea Mea încoace, dar să știți că ea este misiunea care va salva miliarde de suflete.

Acesta este timpul Meu. Este timpul acordat Mie de câtre Preaiubitul Meu Tată, după cum am convenit. Este timpul Împărăției Mele când Noul Cer și Noul Pământ vor fi una. Așa cum în Cer se face Voia Tatălui Meu, tot așa se va face și pe Pământ. Totul va deveni una. Ura, suferința și puterea celui rău vor înceta. Orice efort pe care îl faceți acum pentru a vă salva proprile voastre suflete, și orice rugăciune a voastră pentru a-i salva pe alții, nu vor fi în zadar, indiferent cât de greu va fi. Lăsați-i să urle la voi, să vă batjocorească, să vă abuzeze, să vă numească mincinoși și să vă trateze cu cruzime. Cu cât veți suferi mai mult, cu atât veți aduce mai multe suflete la Mine.

Eu am făcut această cale, care este păzită de toți îngerii din Ceruri. Fiecare duh rău va cauza dezbinare, va crea obstacole și va încerca să vă oprească din drumul vostru spre Mine, dar va fi în zadar. Eu nu pot fi oprit să ajung la voi și să vă aduc mai aproape. Veți fi miliarde. Chiar și cei care refuză să se pregătească acum vor face acest lucru în timp. Nu trebuie să le permiteți să vă încetinească pentru că timpul este scurt.

Fiecăruia dintre voi, cei din Rămășița Armatei Mele, vi se vor da Haruri speciale, și Eu voi face minuni peste tot în lume, pentru a dovedi scepticilor că sunt Eu, Isus Cristos, cel care l-am trimis pe profetul Meu să vă pregătească pe voi toți pentru A Doua Mea Venire.

Al vostru Isus

818. Obsesia copiilor Mei pentru bunuri lumești și adularea averii personale îi separă de Dumnezeu

Sâmbătă, 08 iunie 2013 la ora 23:00

Fiica Mea mult iubită, pe măsură ce omenirea se adâncește tot mai mult în păcat, oamenii continuă să caute lucruri materiale despre care ei cred că le va satisface durerea acută pe care o simt înlăuntrul lor, întrucât nimic nu le poate aduce comfort atunci când sunt atât de îndepărtați de Mine. Nu se gândesc la Mine nici măcar pentru o clipă, atât sunt de prinși în căutarea bunurilor lumești – lucruri inutile – care nu aduc nimic, doar o dorință de mai mult și mai mult.

 Apoi mai sunt cei a căror iubire pentru atracțiile lumești presupune că devin insațiabili. Aceștia caută posesiuni mai mari și despre care cred că ar fi mai valoroase. În cele din urmă își construiesc sanctuare pentru ei înșiși. Acest lucru se întâmplă atunci când cad în disperare, deoarece cu cât achiziționează mai multă avere și lux, cu atât devin mai confuzi și mai distrași. Își vor pierde interesul față de ceilalți oameni și în curând se vor izola, pe măsură ce rămân prinși într-o pânză de păianjen, țesută de spiritul celui rău pentru a le captura și a le distruge sufletele.

 Obsesia copiilor Mei de bunuri lumești și adularea averilor personale îi separă de Dumnezeu. Propria voastră iubire de posesiuni vă distruge iubirea față de semenul vostru. Veți deveni egoiști până în punctul în care nu vă va mai păsa de nenorocirile celorlați. Acesta este felul prin care dați neascultare Cuvântului lui Dumnezeu.

 Trebuie să vă opriți din a căuta bogății. Atunci veți deveni mai curați cu inima. Dar dacă permiteți acestui păcat necinstit să vă întunece mintea, nu veți deveni niciodată curați cu sufletul și prin urmare nu veți fi în stare să veniți înaintea Mea. Cei săraci au mai puține lucruri care să îi ispitească să se separe de Mine. Cei bogați sunt săraci prin aceea că au multe de învățat înainte să se poată smeri în Ochii Mei.

 Când veți învăța că atunci când omul pune plăcerile lumești pe primul loc înaintea Mea nu-și va putea pregăti sufletul pentru a intra în Noul Meu Paradis?

 Al vostru Isus

819. Când noul Ierusalim se va coborî în lume în sunet de trompete, luminile vor umple cerurile și se va așterne tăcerea deplină

Duminică, 09 iunie 2013 la ora 23:15

Iubita Mea fiică, durerea pe care o înduri fizic în prezent este menită să salveze sufletele care sunt atât de departe de Mine încât, dacă tu, fiind suflet victimă, nu Mi-ai oferi aceasta, ele ar fi pierdute pentru Mine în veci. Să nu uiți vreodată cât de mult Mă rănește și cât Mi se frânge Inima atunci când pierd chiar și un singur suflet.

Iubirea Mea pentru omenire rămâne neschimbată, pentru că nimic nu ar putea să Mă oprească să iubesc fiecare suflet drag. Le iubesc atât de mult încât Darurile pe care ți le-am dat, fiica Mea, de a-i vedea pe toți copiii lui Dumnezeu așa cum Îi vede El, cu o puritate a inimii, este fără sfârșit. De aceea tu suferi atât de mult, micuța Mea. Tu înduri aceste noi suferințe fizice nu din cauza acelora care te insultă cu furie, ci din cauza acelor suflete care se află într-o teribilă întunecime și al căror destin te îngrozește.

Te rog, înțelege că atunci când devii nerăbdătoare și supărată din cauza acestor încercări dureroase, aceasta nici nu se poate compara cu intensa suferință a sufletelor care vor cădea pradă fiarei. Nu vor însemna nimic atunci când vor fi comparate cu sufletele care trebuie să îndure suferința în Purgatoriu. Cât de puțin va însemna aceasta pentru tine când vei vedea cum voi smulge acele suflete care altfel nu ar putea să se salveze din încleștarea malefică a fiarei.

Fiica Mea, indiferent cât de dureroasă este această suferință, ea nu va conta când voi aduce laolaltă pe toți copiii lui Dumnezeu atunci când Paradisul Glorios va coborî în Ziua cea Mare. Când Noul Ierusalim se va coborî în lume în sunet de trompete, luminile vor umple cerul și se va așterne tăcerera atunci,înainte de a se auzi îngerii, al căror cântec va atinge fiecare suflet înainte de momentul final. Aceasta va fi ultima oră înainte ca Eu să vin să judec viii și morții.

Al vostru Isus

820. Nu trebuie să vă temeți, întrucât ceea ce Eu promit vă aparține și este moștenirea voastră

Luni, 10 iunie 2013 la ora 23:00

Fiica Mea mult iubită, trebuie să i se spună lumii că Timpul reîntoarcerii Mele este aproape. Timpul Meu a și început deja, pe măsură ce Mă străduiesc să întorc omenirea spre Mine înaintea de Ziua Mea Cea Mare.

Vă pregătesc pe toți în acest timp, deși mulți nu vor vrea să audă. Fac aceasta cu iubire, pentru fiecare dintre voi pe care vă iubesc, pentru fiecare dintre voi pentru care Mi-am jertfit Trupul. Veți fi martori la Intervenția Mea, când voi deschide ochii umanității, care va fi văzută clar.

Când Misiunea Mea va fi acceptată, vor avea loc minuni. Prezența Mea va fi resimțită iar Eu Mă voi face cunoscut prin Actele de Mare Milostivire. Acest plan are loc pentru a vă atrage înapoi, pentru a-i întoarce, pe aceia dintre voi care nu mai cred că Eu exist, către Salvarea Mea Glorioasă.

Eu Sunt Regele Care va domni peste Noul Paradis promis Mie de către Tatăl Meu. Celor care nu Mă cunosc le spun, ascultați-Mă acum. Voi sunteți ai Mei. Vă aduc Viață, nu așa cum o știți pe acest pământ, ci Viață Veșnică.

Nu trebuie să vă temeți, întrucât ceea ce Eu Promit vă aparține și este moștenirea voastră.

Voi v-ați născut pentru această Împărăție, astfel încât Dumnezeu, Tatăl Meu cel preaiubit, să poată recrea lumea, așa cum a fost la începuturi. El este Începutul, căci El a creat-o. El este Sfârșitul, căci atunci când Ziua cea Mare va veni nu va mai fi suferință, deoarece Noul Început – Viața Veșnică – va fi prezentat acelora care acceptă Iubirea lui Dumnezeu. Trebuie să deveniți mai încrezători, mai puțin cinici și să acceptați Marele Dar al Vieții care poate veni doar de la un Dumnezeu desăvârșit.

Numai Dumnezeu ar putea crea o astfel de minune – Darul Vieții.

Numai Dumnezeu vă poate dărui Viață Veșnică când moartea va fi învinsă și odată cu ea, tot răul.

Trebuie să priviți spre viitor cu anticipare. Trebuie să încercați a asculta aceste Mesaje, căci acestea vor fi uneltele salvării de care veți avea nevoie, pe măsură ce zilele care urmează vor deveni tot mai întunecate.

Dorința Mea este ca niciunul dintre voi să nu se agite, să nu fie îngrijorat, înfricoșat și întristat, întrucât Ziua Mea Măreață va însemna că voi șterge orice lacrimă, durere, tristețe și suferință și vă voi curăța cu Marea Mea Slavă.

În sfârșit veți trăi fericire pură și veșnică. Tot ceea ce v-ați imaginat vreodată despre Rai vă va aparține.

Dacă nu puteți să-Mi răspundeți acum, din cauza lipsei de încredere, vă voi ajuta dacă Mă chemați. Cereți-Mi Darul Încrederii prin această Rugăciune a Cruciadei.

Rugăciunea (109) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru Darul Încrederii

„O, preaiubitul meu Isus, Ajută-mă să mă încred în Tine. Să mă încred în Promisiunea Ta de a Reveni. Să accept Adevărul despre cea de-a Doua Venire a Ta. Să mă încred în Promisiunea lui Dumnezeu Tatăl de a-Ți dărui Împărăția Ta. Ajută-Mă să mă încred în Învățăturile Tale, în Planul Tău de salvare a lumii. Ajută-mă să accept, cu har, darurile Tale. Ajută-mă să mă încred în Tine, ca astfel să scap de teamă și să permit Iubirii Tale să-mi inunde inima și sufletul. Amin.”

O, cât de mult tânjesc să vă consolez, să vă ușurez temerile, grijile și preocupările. Cât aș dori sa fac trecerea cât mai nedureroasă cu putință, astfel încât să nu trebuiască să suferiți de mâna fiarei a cărei strădanie se va vedea prin dușmanii lui Dumnezeu.

Dacă vă veți încrede deplin în Mine și vă veți preda Milostivirii Mele, Eu promit solemn că Milostivirea Mea va scurta timpul în care suferința umană se va amplifica din cauza vicleniei celor care vor să vă provoace suferință.

Promit că, prin intemediul minunilor, Intervenția Mea îi va trezi pe aceia care au cel mai mare nevoie de ajutor – o conștientizare a Adevărului. Când Adevărul lui Dumnezeu este acceptat de către cei care nu pricep prea bine Promisiunea Mea de a Mă întoarce, dar care o acceptă în inimile lor, atunci suferința va fi redusă iar Eu voi manifesta Milostivire față de miliarde de suflete.

Totuși încrederea voastră în Mine vă va ajuta să vedeți Adevărul. Atunci când acceptați Adevărul, acceptați Cheile Noii Mele Împărății.

 Al vostru Isus

821. Să nu faceți niciodată aceasta pentru că este păcatul care Mă dezgustă prin ipocrizia lui

Miercuri, 12 iunie 2013 la ora 23:50

Preaiubita Mea fiică, în vreme ce Eu încerc cu toată Puterea Mea să aprind înainte de toate sufletele credincioșilor prin aceste Mesaje Sfinte ale Mele pentru lume, trebuie să-i avertizez încă o dată pe cei care vorbesc de rău despre Cuvântul Meu Sfânt. În vreme ce Eu caut sufletele celor căldicei în credință, de ce trebuie ca voi, care pretindeți că vorbiți Numele Meu, să atacați Adevărul când acesta vă este dat prin aceste Mesaje de la Mielul lui Dumnezeu?

Care om ar putea să vă vorbească astfel în Numele Meu Sfânt și să îndrăznească să stea în fața voastră? Nimeni. Doar prin Puterea lui Dumnezeu, Cuvântul Meu vă poate fi făcut cunoscut în mod direct.

Omul va continua să păcătuiască, indiferent că va comite păcate care vă sunt comune vouă tuturor celor din lume sau care sunt de-o gravitate mai mare. Voi sunteți cu toții păcătoși.

Un păcătos nu poate ierta pe un altul în Numele Meu decât dacă o face cu Autoritatea Mea prin Actul Spovedaniei care vă eliberează de păcat pentru o scurtă perioadă de timp. Niciun păcătos nu poate să-l condamne pe un altul în Numele Meu pentru că nu are acest drept. Atunci când voi condamnați pe un alt păcătos, chiar dacă se face vinovat de cea mai gravă faptă împotriva lui Dumnezeu, sufletul vostru va deveni la fel de întunecat ca și al aceluia pe care îl condamnați în Numele Meu.

Oare nu știți câtă durere și tristețe Îmi provocați atunci când vă faceți rău unul altuia? Oare chiar nu M-ați înțeles deloc? Nu știți de ce am murit pentru voi? Aceia dintre voi care încă nu înțeleg Adevărul, trebuie să asculte acum. Eu nu vă condam pentru păcatele voastre pentru că vă iubesc și vă voi ierta pentru orice păcat oricât de groznic ar fi. Dar atunci când, în Numele Meu, vă declarați egalii Mei și judecați un păcătos folosindu-vă de Numele Meu, și Eu vă voi condamna la rândul Meu.

Oricât de mult v-aș iubi Eu, niciunul dintre voi nu poate să-l judece pe altul. Doar Eu, Isus Cristos, am primit de la Tatăl Meu Autoritatea de a judeca omenirea, nimeni altcineva. Dacă comiteți acest păcat, va trebui să înfruntați Judecata Mea. Să nu faceți niciodată aceasta pentru că este păcatul care Mă dezgustă prin ipocrizia lui.

Aproape că a sosit timpul ca omenirea să fie martora Adevărului Meu. Până când Tatăl Meu nu va abate multe pedepse, nu mulți vor răspunde Chemării Mele, chiar și dintre aceia care își declară loialitatea față de Mine. Sunteți atât de orbi în fața Adevărului Vieții Veșnice, sunteți atât de indiferenți la auzul Cuvântului lui Dumnezeu încât veți asculta numai atunci când pedepsele vor cădea asupra voastră.

Când se vor abate asupra vostră primele pedepse din multele ce vor urma, mulți vor spune că sunt catastrofe naturale dar când vor cădea asupra voastră repede ca o ploaie și când nu veți mai avea unde să fugiți, doar atunci veți înțelege că este Mâna lui Dumnezeu care a căzut peste voi.

Tatăl Meu va zgudui întreaga lume. Aceia dintre voi, care se îndoiesc de existența Lui vor înțelege că aceste evenimente nu pot fi atribuite doar naturii. Aceia dintre voi care credeți în Mine dar care ridiculizați aceste Mesaje Divine, vă veți înghiți cuvintele și veți vrea să vă fi tăiat limbile, pentru că veți înțelege curând cât de tare Mă jignesc cuvintele voastre josnice. Nu doar că Îl huliți pe Dumnezeu ci și împiedicați această Misiune Divină să salveze suflete.

Pentru fiecare suflet pe care îl îndepărtați de Mine, veți suferi pentru veșnicie. Dacă stați sfidători înaintea Feței lui Dumnezeu, nu vi se va permite asta. Rețineți, oricât de mult v-aș iubi, Eu voi interveni dacă veți încerca să sabotați Lucrarea lui Dumnezeu, în această Ultimă Misiune pentru a salva omenirea.

Timpul în care Cartea Adevărului să fie dată lumii este acum. Dacă voi Mă urmați dar nu Mă acceptați acum când vă chem, nu vă temeți căci nu vă voi Judeca. Dar dacă veți încerca să Mă împiedicați să-i salvez pe copiii lui Dumnezeu, vă voi doborî.

Al vostru Isus, Salvatorul Omenirii

822. Dumnezeu nu dorește ca voi să ignorați chestiunile zilnice sau timpul destinat familiei și prietenilor

Vineri, 14 iunie 2013 la ora 23:50

Multiubita Mea fiică, atunci când un om începe să creadă în invincibilitatea sa este pierdut.

Atâția oameni, care nu acceptă faptul că viața pe Pământ nu este decât o mică parte a călătoriei lor spirituale către Împărăția Mea, pierd atât de mult timp prețios. Timpul la care mă refer este acela dăruit vouă de către Dumnezeu, timp pe care trebuie să îl trăiți conform Poruncilor Sale, dacă vreți să dobândiți Viața Veșnică. Dacă nu Îl acceptați pe Dumnezeu, atunci vă separați de El. Dacă faceți aceasta, viața vi se va scurta și, în loc de Darul Vieții Eterne, viața voastră se va sfârși atunci când muriți în viața prezentă. Nu trebuie să irosiți timpul dat vouă în această viață alergând după lucruri inutile, care vor deveni doar pulbere cu timpul.

Dumnezeu nu dorește ca voi să neglijați chestiunile zilnice sau timpul destinat familiei și prietenilor. Dacă vă bucurați de fructele vieții pe Pământ, aceasta nu înseamnă că nu puteți urma calea Domnului. O puteți face.

Fiica Mea, doresc să fac cunoscut că există multă confuzie cu privire la dorința Mea ca omenirea să urmeze Învățăturile Mele.

Râsul este bun. Tovărășia este importantă. Este bine să vă bucurați de o viață împlinită dacă arătați umilință și lăudați pe Dumnezeu și apoi oferiți mulțumiri chiar și pentru cele mai mici plăceri. Orice Dar pe care îl primiți în viața aceasta, pentru binele celorlalți, poate veni doar de la Dumnezeu. Felul în care folosiți aceste Daruri va fi important pentru salvarea sufletului vostru, atunci când Darurile acordate vouă de Dumnezeu sunt împărțite cu alții. Unii primesc talente mari, dar toate sufletele se nasc cu Daruri. Ele sunt menite să vă ajute să îi ajutați pe alții. Aceia care s-au născut cu talent pentru afaceri au obligația să îl întrebuințeze bine, pentru beneficiul celorlalți. Alții își vor folosi darurile pentru a avea grijă de aproapele lor și a aduce bucurie în viețile oamenilor. Și apoi sunt sufletele care suferă. Suferința lor este de asemenea un Dar, pentru că ei vor ajuta la salvarea sufletelor altora și, făcând aceasta, vor câștiga cel mai mare Dar dintre toate – Viața Veșnică.

Viața este dăruită de Dumnezeu cu un scop. Este pentru a aduce Glorie lui Dumnezeu și a-i încuraja pe copiii Săi să se unească cu El în cele din urmă, când viața se va schimba. Copiii lui Dumnezeu se pregătesc acum pentru această schimbare, care va fi atunci când glorioasa Viață Veșnică promisă lui Adam și Evei va deveni a lor.

Este important să încercați să arătați tot atâta dragoste și compasiune unul față de altul pe cât așteptați să primiți de la Mine atunci când voi veni să Judec. În fiecare zi trebuie să vă întrebați, pentru fiecare faptă pe care o faceți, i-ar plăcea aceasta lui Dumnezeu? Fac oare îndeajuns pentru a urma Poruncile lui Dumnezeu? Încalc Legile Domnului și dacă da, care vor fi consecințele?

Ignorați nevoile altora și nevoile voastre vor fi ignorate. Faceți să sufere pe oricare dintre copiii lui Dumnezeu în mod intenționat și veți suferi. Ucideți pe oricare dintre copiii lui Dumnezeu și nu veți avea viață. Viața pe pământ, deși poate aduce multă dragoste, bucurie și speranță, este plină de încercări. Trebuie să înfruntați toate încercările și trebuie să acceptați că ele sunt o parte a planului lui Dumnezeu pentru purificarea copiilor Săi.

Când vă trăiți viața fără a-L recunoaște pe Dumnezeu, atunci trăiți o viață conform dorințelor voastre. Dacă nu vă impuneți standardele stabilite de Dumnezeu, vă veți rătăci. Dacă vă veți îndepărta atât de mult încât nu veți mai putea găsi drumul înapoi, trebuie să cereți Harul lui Dumnezeu să vă ajute.

Fiecare cerere pe care o adresați lui Dumnezeu, dacă este pentru binele sufletului vostru și pentru nevoile celor pe care îi iubiți, primește întotdeauna răspuns. 

Al vostru Isus

823. Marea nelegiuire se va ridica împotriva Mea din Imperiul Roman

Sâmbătă, 15 iunie 2013 la ora 16:48

Preaiubita Mea fiică, așa cum Eu am mers singur în timpul lentului și durerosului drum spre vârful Muntelui Golgota, la fel va face și Rămășița Armatei Mele.

Când am urcat acest deal epuizant, am fost înconjurat de sute de soldați Romani care îi blocau pe cei care, de-a lungul drumului, doreau să Mă consoleze. Cu toate că nu erau necesari atâția soldați ca să păzească un singur om, prezența lor era necesară pentru a demonstra anumite lucruri. Doreau să arate discipolilor Mei și oricui încerca să răspândească Adevărul Învățăturilor Mele, cine este la conducere. Acest act de agresiune era menit să-i amenințe și să-i intimideze pe cei care îndrăzneau să-Mi arate supunere.

Evreii M-au renegat și M-au tradat. Romanii M-au crucificat, și tocmai în Roma, Preaiubitul Meu apostol Petru era instruit să formeze Biserica Mea pe Pamant, pentru că am dorit ca Biserica Mea să fie formată printre cei care M-au persecutat.

Istoria se va repeta, căci A Doua Mea Venire va avea loc curând și Ultima Mea Misiune, de a reveni pentru a aduce omenirii salvarea finală pe care am promis-o, este revelată. Evreii Mă vor renega și de aceasta dată, până când Avertismentul va avea loc. Dușmanii lui Dumnezeu se vor ridica împotriva Mea, pretutindeni. Cei care Mă iubesc și cei care spun că Mă reprezintă, Mă vor trăda.

Marea nelegiuire se va ridica împotriva Mea din Imperiul Roman. Babylon, casa Imperiului Roman, unde se află națiunile care l-au abandonat pe Dumnezeu în favoarea zeilor falși, va fi locul de unde se vor răspândi mai departe toate minciunile.

Bestia cu zece coarne este Europa iar în Roma se va ridica o armata împotriva Mea. Ei vor fi răspunzători, din nou, pentru crucificarea premergatoare Zilei celei Mari. Vor aduce ultima insultă, atunci când vor crucifica și vor distruge Corpul Meu Mistic de pe Pământ. Corpul Meu este Biserica Mea. Cei care se separă de Corpul Meu, alegând să urmeze o nouă doctrină, Mă vor trăda, și totusi ei vor avea obrăznicia să se ridice și să spună că vin de la Mine.

În acea zi, când Noua religie Mondială se face cunoscută și va fi susținută de părți ale Bisericii Catolice, așa cum s-a prezis, cerul se va înnegri și un mare trăznet va coborî pe Pământ. Va fi exact ca atunci când Eu mi-am dat ultima suflare pe Cruce și când furia Tatălui Meu s-a dezlănțuit asupra Dealului Golgotei. Când aceasta se va întampla, și Unica Mea Biserică Adevărată va fi îndepărtată și înlocuită cu păgânismul fals și dezgustător, să știți acestea. Începând de atunci pedepsele vor curge asupra omenirii, pretutindeni.

Pentru cei care sunt de partea falsului profet care în curând își ia ca aliat anticristul, vor fi date semne din Cer ca să-i prevină că zilele lor vor fi numărate. Li se va arăta, cum va fi să cunoască Mânia Tatălui Meu. Mulți episcopi și preoți vor înțelege Adevărul în acel moment și se vor împotrivi acestor ticăloșii. Ei nu mă vor abandona și vor continua să conducă Adevărata Mea Biserică pe Pământ. Însă din pacate, mulți nu vor avea curajul să o facă și vor fi conduși ca mieii la tăiere, dar ei vor fi consolați să știe că Eu nu-i voi abandona niciodată. Le voi trimite mult ajutor, și Rămășița Armatei Mele se va ridica și va răspândi Evangheliile, cu toate că vor fi fost dați la o parte, pretutindeni. Ei vor predica în fiecare colț al lumii și vor fi neînfricați. Dragostea lor pentru Mine va învinge lucrarea anticristului. Supunerea lor față de Mine și răspunsul lor la Cruciadele Mele de Rugăciune vor salva miliarde de suflete.

Și atunci, Planul Meu va fi finalizat.

 Al vostru Isus

824. Dumnezeu există în fiecare persoana născută în această lume, indiferent de credința lor sau de credința parinților lor

Sâmbătă, 15 iunie 2013 la ora 23:44

Eu Sunt iubitul vostru Isus, Care lucrează în sufletul vostru. Chiar și atunci când Mă ignorați, Eu Sunt aici. Lucrez în sufletul vostru pentru că voi Mi l-ați dăruit Mie, și, ca atare, mereu veți suferi pentru Mine și cu Mine.

Astăzi, fiica Mea, Mă adresez tuturor celor care spun că nu cred în Dumnezeu. Dacă voi nu credeți în Dumnezeu, trebuie acum să vă explic cum puteți ști că Dumnezeu Există cu adevărat. Dumnezeu, cu fiecare formă de viață, determină o stare de admirație și uimire, care vor induce în suflet un sentiment intens de iubire față de o alta dintre Creațiile Lui.

Fiecare dintre voi este o Creație a lui Dumnezeu. Acesta este adevărul. Unii dintre voi se nasc cu multe însușiri frumoase. Unii se nasc cu defecte. Alții se nasc cu imperfecțiuni teribile. Cu toate acestea, toți se nasc deoarece Dumnezeu permite aceasta.

Mulți dintre voi vor justifica întreruperea vieții copiilor lui Dumnezeu care sunt imperfecți. Unii dintre voi vor ucide copiii lui Dumnezeu chiar în pântece, și apoi vor justifica aceasta, însă majoritatea justificărilor vor fi din motive egoiste. Pentru aceasta veți fi condamnați, atâta timp cât nu-Mi cereți să vă iert. Și veți fi iertați, însă doar dacă vă căiți cu adevărat pentru fapta voastră care îl mânie pe Tatăl Meu.

Unii dintre voi se nasc cu imperfecțiuni care determină traume în viețile voastre. Deși acest lucru poate fi greu, vă este dată această suferință pentru a-i salva pe alții, care altfel ar înceta să existe. Vedeți voi, acele suflete care Îl desconsideră pe Tatăl Meu și care niciodată nu vor cere iertarea păcatelor lor, vor sfârși în focurile Iadului pentru veșnicie. Suferința voastră va ajuta la salvarea lor, deoarece ei nu pot și nu se vor salva singuri. Voi alegeți această suferință înainte să vă nașteți. Chiar dacă acceptați acest lucru acum sau mai târziu, voi sunteți oricum în siguranță în Împărăția Mea, pentru că Slava va fi veșnic a voastră.

Al vostru Isus

825. Eu sunt iubirea. Eu sunt Dumnezeu. Acestea sunt unul și același lucru

Miercuri, 19 iunie 2013 la ora 03:00

Multiubita Mea fiică, dorința Mea de a forma nucleul Armatei Mele pe Pământ se împlinește în aceste timpuri. Micile ghinde vor fi împrăștiate , vor crește peste tot și se vor răspândi.

Fiica Mea, partea importantă este fundația. La fel ca un bebeluș care se formează în pântece, are nevoie de timp și atenție, având ca scop asigurarea bunăstării copilului primind hrană de la placentă. Acesta va crește încet, dar perfect, până când în cele din urmă va fi expulzat din uter și va fi gata pentru a trăi viața stabilită pentru el de către Tatăl Meu.

Nașterea Rămășiței Armatei Mele va fi la fel. Va fi nevoie de multă pregătire pentru a fi gata să-și ia locul în lume, dar fundația este solidă, iar sufletele care sunt cărămizile acestei construcții, se vor uni ca un întreg pentru a construi o Armată formidabilă. Apoi, această armată se va răspândi peste tot și va crește dintr-o dată, și încă cu o asemenea forță, încât va deveni dificil de ignorat. Cei din Rămășița Armatei Mele vor fi eliberați de ego-ul lor, de mândrie sau de nevoia de a se baza pe evaluarea științifică a Cuvântului Meu, deși aceasta le va fi cerută pentru a dovedi Adevărul lui Dumnezeu.

Știința este un Dar de la Dumnezeu, dar știința nu poate explica Misterul lui Dumnezeu. Așadar, cei care au nevoie de siguranța explicațiilor logice al modului în care comunic cu copiii lui Dumnezeu pe Pământ în aceste timpuri, vor fi dezamăgiți. Nu există un răspuns care să îi satisfacă.

Unul dintre cele mai mari daruri date omului este iubirea. Dragostea nu poate fi explicată sau dovedită științific, pentru că vine de la Duhul lui Dumnezeu. Este prezentă în fiecare dintre voi. O simțiți. Este legătura care unește omenirea și care nu poate fi subminată de puterea celui rău.

Eu sunt Iubirea. Eu sunt Dumnezeu. Acestea sunt unul și același lucru. Fără iubire, nu ați putea avea viață. Iubirea vă va uni, vă ține puternici, vă ține împreună. Iubirea vă va ajuta să-Mi aduceți suflete.

 Al vostru Isus

826. Cea mai mare minciună este că satana poate prezice viitorul dar acest lucru nu va fi niciodată cu putință

Vineri, 21 iunie 2013 la ora 11:50

Fiica Mea mult iubită, pe măsură ce păgânismul continuă să se răspândească în lumea întreagă precum un virus, omul începe să se facă pe sine Dumnezeu. Multe secte, care nu acceptă Existența lui Dumnezeu cel Adevărat, cinstesc în schimb fiara în templele lor. Aceste sărmane suflete, a căror iubire de sine izvorăște dintr-o ambiție feroce, au creat temple în care îl onorează cu nerușinare pe Satana. Pentru mulți neștiutori, aceste temple arată ca niște biserici care Îl cinstesc pe Dumnezeu, dar să nu vă lăsați înșelați. Unicul lor scop este de a adora fiara, care le promite viață veșnică. Ea le promite ca prin omagierea iubirii de sine, care ia locul iubirii lui Dumnezeu, ei vor dobândi un paradis veșnic al plăcerilor.

Promisiunile făcute lor de către fiara care comunică cu ei în mod clar, sunt făcute în așa fel încât să-i păcălească în a crede o minciună. Și anume că dacă se pleacă în fața altarului bestiei – dumnezeul fals pe care îl adoră în locul Tatălui Meu preaiubit – cererile lor pentru plăcerile lumești și mulțumirea de sine vor fi recompensate. Ei cred că vor fi înzestrați cu bogății mari, control și libertate, dacă-și pun propriile nevoi înaintea celorlalți.

Acești oameni sunt încurajați să se pună pe ei înșiși înaintea lui Dumnezeu și să caute puteri care le-ar permite să învingă Împărăția Divină a lui Dumnezeu. Din păcate, ei vor face totul pentru a-și realiza ambițiile de bogăție și control asupra celorlalți, din pură lăcomie. Aceștia vor distruge viețile celorlalți. Vor ucide pentru a-și atinge obiectivele și Îl blestemă pe Dumnezeu în fiecare zi.

Atunci când îl blestemă pe Dumnezeu ei țin liturghii negre, dintre care multe sunt oficiate în taină și la care participă oameni influenți, inclusiv din rândul celor care spun că Îl slujesc pe Dumnezeu în bisericile Sale. Ceremoniile lor satanice sunt la ordinea zilei și sunt mândri de faptele lor. Susțin mândri că edificiile lor sunt temple, fiindcă nu au nici un pic de rușine în sufletele lor. Aceste temple au fost create pentru a da cinstire Satanei, nu lui Dumnezeu, chiar dacă v-ar face să credeți altceva.

Eu îi voi pedepsi pentru fărădelegile lor împotriva umanității și pentru profanările aduse împotriva lui Dumnezeu de care se fac vinovați. Mulți dintre ei Îl hulesc pe Tatăl Meu folosind termeni care Îi sunt proprii numai Lui. Tatăl Meu a spus: „Eu sunt Începutul”. Sintagma „Eu sunt” este utilizată de aceștia pentru a-și manifesta iubirea de sine și vor emula fiece gest sfânt, fiece faptă și vor repeta cuvinte care au fost date lumii de către Dumnezeu pentru a-L pângări.

În timpul Marii Pedepse, templele lor vor fi nimicite de Dumnezeu iar ei vor deveni pustii și goi, nemaiavând nici un fel de putere asupra copiilor lui Dumnezeu. Însă și ei, la fel ca toți ceilalți copii ai lui Dumnezeu, vor primi posibilitatea de a-l respinge pe Satana înaintea Zilei celei Mari. Unii vor accepta Mâna Milostivirii Mele, însă mulți o vor respinge, întrucât aceștia cred în minciunile diabolice care le-au fost întipărite în suflete de către bestie.

Ei cred că, având control asupra lumii, extinzându-și cunoștințele despre univers, controlând viața prin prelungirea vieții umane și prin decimarea populației globale, vor deveni asemeni lui Dumnezeu.

Satana este foarte atent la modul în care pune stăpânire pe sufletele lor. El le arată mari viziuni din viitorul care, spune el, le va aparține. Le spune despre mari evenimente care vor avea loc în viitor și îi amăgește că ele vor fi sub controlul lor. Toate sunt minciuni. Nimic din ceea ce le spune nu este adevărat. Satana deține multe puteri care i-au fost date de către Dumnezeu, pe vremea când el era Lucifer, unul dintre cei mai puternici îngeri din ierarhia Tatălui Meu. El le arată adepților săi imagini frumoase ale unui viitor glorios despre care le spune că va fi al lor dacă își predau sufletele lui. Aceștia cred în promisiunile sale despre viitor.

Cea mai mare minciună este că Satana poate prezice viitorul dar acest lucru nu va fi niciodată cu putință. Profeția poate veni numai de la Dumnezeu. Nimeni nu a fost înzestrat cu acest Dar care poate curge numai de pe Buzele lui Dumnezeu. Satana nu poate prezice evenimentele viitoare, detalii care pot fi date numai profeților lui Dumnezeu. Dacă credeți în promisiunile Satanei, viața voastră se transformă într-o minciună iar Viața Veșnică nu poate fi a voastră, decât dacă acceptați Adevărul.

Dumnezeu v-a promis Viață Veșnică. Promisiunea Mea de a reveni și de vă lua în Rai este Adevărată. Nu-L jigniți pe Dumnezeu respingând Adevărul.

827. Dumnezeu Tatăl: Când Fiul Meu este considerat a fi un păcătos, să știți că aceasta este cea mai mare blasfemie

Duminică, 23 iunie 2013 la ora 18:37

Mult iubita Mea fiică, cum ar reacționa un părinte dacă ar ști că copiii lui înfruntă moartea? Nu ar lupta oare până la sânge pentru a-i salva de tot răul? Tocmai din acest motiv Eu intervin acum în lume, instruindu-L pe Fiul Meu să vă reveleze Adevărul pentru a salva viețile Copiilor Mei.

În viață, lucrurile mărunte sunt cele care au un impact la scară globală. Dacă o albină își schimbă comportamentul și nu mai răspândește polenul, acest lucru va avea un efect direct asupra vieții care există pe Pământ. Biserica Fiului Meu pe Pământ este cea prin care poate fi menținută viața sufletului. În lipsa Adevărului, Biserica Fiului Meu nu poate susține viața. Așadar, dacă miciunile se răspândesc între pereții Bisericii, acest fapt în lipsa intervenției Mele, va avea impact asupra vieții sufletului.

Viața va fi distrusă, atunci când Biserica se întoarce împotriva Aceluia care A creat-o. Această contaminare va avea un impact direct asupra lumii întregi, incluzându-i și pe cei care nu cred în viața de apoi. Îi va afecta chiar și pe cei care aparțin altor religii care nu vin de la Mine. Când minciunile infestează Trupul Mistic de pe Pământ al Fiului Meu Isus Cristos, ele vor cauza boală. Boala, dacă nu este tratată, va duce la moarte. Așadar, ca Dumnezeu, Tată al Întregii Creații, nu voi sta deoparte și nu voi permite dușmanilor Mei să distrugă sufletele copiilor Mei.

Când vă veți trezi cu minciunile în față, acestea vor năvăli din gurile celor înșelători într-un amalgam confuz de aberații. Aceste minciuni, care au început deja, sunt învelite într-un limbaj umil, însă deghizează cele mai mari neadevăruri împotriva doctrinei Adevărate a Bisericii. Recunoașteți-le drept ceea ce sunt – minciuni răspândite pentru a vă ademeni la săvârșirea păcatului. Când Fiul Meu este considerat a fi un păcătos, să știți că aceasta este cea mai mare blasfemie, deoarece acest fapt este imposibil.

L-am trimis pe Fiul Meu ca om în carne și oase, asemănător vouă, dar cu o singură deosebire. El s-a născut fără de păcat, și de aceea nu ar fi putut sa-l comită. Oricine folosește Adevărul și apoi îl răstălmăcește, pentru a introduce un nou înțeles Răstignirii Fiului Meu Preaiubit, este un mincinos. Acela nu vine de la Mine și este un dușman al Fiului Meu.

Copilașii Mei priviți cum bestia și demonii pe care i-a trimis ca să vă ia de la Mine, rătăcesc printre voi. Trebuie să fiți puternici. Trebuie să știți mereu că Fiul Meu v-a dat Adevărul atunci când El a umblat pe Pământ și a murit pentru păcatele voastre. El și-a sacrificat Trupul pentru a vă răscumpăra, dar niciodată nu a devenit un păcătos, căci El nu este unul dintre voi.

Trebuie să rămâneți fideli Cuvântului Meu și Învățăturilor Fiului Meu. Dacă nu faceți asta veți fi ispitiți să acceptați minciuni care nu vă vor aduce decât suferință veșnică.

Tatăl vostru Preaiubit, Dumnezeu cel Preaînalt

828. Adevărul vă va elibera. Minciunile vă vor distruge

Duminică, 23 iunie 2013 la ora 18:37

Multi iubita Mea fiică, cum Mi se frânge inima de durere din cauza suferinței sărmanilor Mei slujitori mult iubiți, care încep acum să vadă confuzia care apare în interiorul Bisericii Mele. Lor le spun următoarele: Rămâneți sub acoperișul Bisericii Mele și faceți ceea ce trebuie să faceți pentru a Mă sluji pe Mine. Rămâneți neclintiți în Învățăturile Mele. Nu acceptați niciodată noi explicații așa-zis teologice referitoare la Cine sunt Eu, ce am făcut pentru umanitate sau la modul în care Mă voi întoarce să-i revendic pe toți copiii lui Dumnezeu care acceptă Milostivirea Mea. Încredeți-vă doar în Sfântul Meu Cuvânt care v-a fost dat prin apostolii Mei și prin Preasfânta Biblie. Să nu acceptați nimic care diferă de Sfintele Sacramente sau de ceea ce ați fost învățați referitor la nevoia de mântuire.

Eu sunt Adevărul. Vouă vi s-a dat Adevărul. Numai Adevărul poate salva sufletele voastre de la osândire. Adevărul vă va elibera. Minciunile vă vor distruge. Dacă recitați această rugăciune, vă promit solemn fiecăruia dintre voi, prețioșii Mei slujitori sfințiți, Haruri extraordinare, pentru a rămâne fermi în fața persecuției atunci când credința voastră va fi testată până la limite.

Rugăciunea (110) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru preoți: Să rămână neclintiți față de Sfântul Tău Cuvânt

„O, scumpul meu Isus, Te implor să mă ții puternic și curajos, ca în Numele Tău Preasfânt să pot apăra Adevărul. Te implor, dă-mi Harul de care am nevoie pentru a putea mărturisi mereu Sfântul Tău Cuvânt. Permite-mi să rezist presiunilor de a promova neadevăruri, despre care știu în inima mea că Te ofensează. Ajută-mă să rămân neclintit față de Sfântul Tău Cuvânt până în ziua morții mele. Amin.”

Slujitorii Mei sfințiți, mai am pentru voi un singur cuvânt de avertizare.

Voi trebuie să apărați Darul Reconcilierii și să recunoașteți că doar cei care simt remușcare pentru păcatele lor și Mă acceptă pe Mine, Isus Cristos, ca fiind cheia salvării lor, Mi se vor alătura Mie în Rai.

 Al vostru Isus

829. Maica lui Dumnezeu: Trebuie să rămâneți fideli față de ceea ce Fiul Meu v-a învățat. El a fost la fel ca voi în toate privințele, cu excepția păcatului

Luni, 24 iunie 2013 la ora 14:18

Eu sunt Mama voastră iubită, Regina tuturor îngerilor, Maica lui Dumnezeu. Eu sunt Imaculata Concepțiune.

Copiii mei, nu știți că Fiul meu, în acest moment, vă îndrumă pe voi toți cei care vin înaintea Lui cu o inimă deschisă?

Ca să dați mărturie pentru Domnul Dumnezeu, prin singurul Său Fiu, trebuie să rămâneti fideli Învățăturilor Sale. Acestea sunt sculptate în piatră și, ca atare, nu se pot schimba niciodată. Adevărul nu se poate schimba niciodată. Tuturor copiilor lui Dumnezeu li s-a dat Adevărul, dar nu toți acceptă Cine A fost El sau de unde A venit El. Cei care nu acceptă Adevărul dat omenirii prin Crucificarea Fiului Meu preaiubit, Isus Cristos, nu trebuie să uite niciodată ceea ce  El v-a spus.

El v-a explicat totul. Nimic nu s-a schimbat. Trebuie să rămâneți atenți tot timpul, pentru că deja  sunteti  induși în eroare și în curând mulți dintre voi vor cădea în eroare.

Păcatul este păcat. Acesta este neplăcut lui Dumnezeu, dar este iertat atunci când arătați pocăință și atunci când cereți  iertare. Harurile Vieții Veșnice  sunt pentru toți copiii lui Dumnezeu care le cer. Tuturor copiilor lui Dumnezeu, prin Mila Fiului meu, li se va acorda timp iar apoi un mare Dar pentru a li se reaminti despre Adevăr. În acest fel, cea mai mare parte a populației lumii va fi și poate fi salvată și apoi va primi Darul Vieții în Noul Paradis.

Pentru că sunteți păcătoși, trebuie să continuați să cereți iertare prin Fiul meu, ca să rămâneți într-o Stare de Har. Nu puteți fi iertati pentru păcatele voastre până nu cereți de la Fiul meu  Darul Reconcilierii.

Trebuie să rămâneți fideli față de ceea ce Fiul meu v-a învățat. El a fost ca voi în toate privințele cu excepția păcatului. Dumnezeu este Atotputernic. Dumnezeu este Iubire. Dumnezeu este Perfect. Dumnezeu, prin Fiul Său, nu ar putea  fi tentat să comită vreun păcat.

Mergeți  în pace, dragi copii, și odată ce rămâneți  fermi și loiali Adevărului, care poate veni numai de la Dumnezeu, veți trăi o viață plină și glorioasă în trup și suflet și în armonie perfectă cu Fiul meu.

Mama voastră, Mama Mântuirii

830. Foarte puțini găsesc alinare în Mine. Îi aștept cu răbdare și totuși nu vor să vină la Mine

Marți, 25 iunie 2013 la ora 20:45

Fiica Mea mult iubită, Lacrimile-Mi curg astăzi, pentru că  ticaloșia celui rău, care se manifestă în inimile oamenilor, ia amploare. Au devenit atât de îndârjiți, încât  nu lasă loc pentru ca Eu, Isus Cristos, să-Mi găsesc mângâiere în inimile lor de piatră.

Inima Mea este sfâșiată de tristețe acum pentru creștinii care s-au îndepărtat de Adevăr și de tot ce i-am învățat. Foarte puțini găsesc alinare în Mine. Îi aștept cu răbdare și totuși nu vor să vină la Mine. Și-au creat un zid care îi separă de Mine, cinstind numai cu buzele Promisiunea Mea de a Mă întoarce. Cât de repede au uitat ce le-am spus, ce am făcut ca să-i salvez și ce le-am transmis prin Cartea Tatălui Meu, și anume să aștepte timpul care se apropie!

Sărmanii Mei copii! Dacă vor să primească alinare și ușurare  în durerile provocate de  încercările triste și dificile ale acestei vieți, va trebui ca mai întâi să le trezesc în inimi iubirea pentru Mine. Trebuie să-și ridice brațele și să Mă cheme acum, în acest timp, dacă vor ca Eu să le fac trecerea nedureroasă.

Nu doresc să provoc suferințe copiilor lui Dumnezeu. Dar, respingând Adevărul Învățăturilor Mele și Legile stabilite de Tatăl Meu, ei vor fi târâți într-o luptă teribilă cu spiritul răului, înainte ca Milostivirea Mea să-i poată atrage în Brațele Mele pentru a-i salva.

Cât de puțină încredere au în inimile lor pentru Unicul Dumnezeu Adevărat! Cât de frivoli sunt și cât de repede îmbrățișează neadevăruri pentru a-și satisface pofta lor pentru păcat! Cât de creduli sunt când, pentru a justifica păcatul, acceptă minciuni care se potrivesc stilului lor de viață.

Tot ceea ce justifică păcatul este plauzibil pentru intelectul uman și este singura cale pe care ei o aleg, pentru a-și putea trăi viața așa cum doresc.

Adevărul este atât de dificil de acceptat și atât de greu de digerat, încât sunt necesare sacrificii trupești pentru a-l accepta. Adevărul, dacă, și când este acceptat, necesită mult curaj și doar cei care au Darul Smereniei pot într-adevăr să-l îmbrățișeze cu ușurință.

Cei care chiar caută Adevărul lui Dumnezeu sunt deseori induși în eroare de către cei care afirmă că proclamă Cuvântul lui Dumnezeu.

Singurul loc unde veți găsi Adevărul este în Preasfânta Biblie și în Sfântul Meu Cuvânt dat vouă prin aceste Mesaje. Mesajele Mele susțin Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu, așa cum este el scris în Cartea Tatălui Meu.

A Mă iubi nu este ușor, întrucât puteți veni la Mine doar ca niște simpli copii. Aerele și mofturile voastre pe care le manifestați în fața lumii în viața de zi cu zi trebuie lăsate la o parte. Puteți veni la Mine doar ca niște simpli copii încrezători. Trebuie să vă așezați în fața Mea și să-Mi cereți să vă primesc, să vă modelez, să vă ajut să pășiți pe calea cea bună spre sfințenie și apoi să vă încredeți deplin în Mine.

Odată ce v-ați abandonat Mie cu totul, vă voi ridica, vă voi elibera de frică și vă voi purta spre Împărăția Mea. Veți considera dificilă această cale, chiar și atunci când aveți Iubirea lui Dumnezeu în sufletul vostru. Dar va fi ca și cum o pânză de păianjen vă va fi  îndepărtată de pe ochi, căci odată ce Adevărul va deveni clar, nu veți mai dori să pășiți pe niciun alt drum. Căci acesta este singurul drum care vă conduce spre Paradis și aceasta este ruta pe care trebuie s-o urmați pentru a veni la Mine, Isus Cristos. Pentru ca Eu sunt Calea.

Al vostru Isus

831. Mama mântuirii: Aduceți-mi-i pe copiii voștri, pentru ca Eu, ca o adevărată Mamă a tuturor copiilor lui Dumnezeu, să îi consacru Fiului Meu

Miercuri, 26 iunie 2013 la ora 16:50

Dragii mei copii, eu, Mama voastră, vă chem să mi-i aduceți pe copiii voștri, pentru ca eu, ca o adevărată mamă a tuturor copiilor lui Dumnezeu, să îi conscacru Fiului meu, Isus Cristos.

Când îi veți consacra pe copiii voștri Fiului meu prin mine, Mama Mântuirii, eu îi voi aduce în fața Fiului meu, pentru ca El să acorde mari Haruri sufletelor lor.

Să nu uitați niciodată Dragostea pe care o are Fiul meu pentru copiii lui Dumnezeu. Indiferent ce vârstă au, când îi oferiți Fiului meu, pentru sfințirea sufletelor lor, prin mine, Mama Sa Binecuvântată, rugăciunile voastre vor primi răspuns. Iată o Rugăciune Cruciadă pentru copiii voștri. Dacă o recitați în fiecare zi, ea îi va aduce pe copiii voștri aproape de Inima Milostivă a lui Isus.

Rugăciunea (111) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru a-i consacra pe copiii voștri lui Isus Cristos

„O, iubită Mamă a Salvării, îi consacru pe copiii mei (numele copilului/copiilor … ) înaintea Fiului tău, pentru ca El să le aducă pacea în suflet și iubirea în inimă. Te rog, ferește-i pe copiii mei de cel rău și roagă-te să fie acceptați în Brațele Milostive ale Fiului tău. Ajută-i să rămână credincioși Cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu, în special în aceste timpuri, când ei sunt ispitiți să se îndepărteze de El. Amin.”

Cererea mea, în numele vostru, pentru copiii voștri iubiți, va fi acceptată de Fiul meu, ca un Dar special pentru mine, Mama Sa, căci mă ridic să îmi împlinesc promisiunea față de Fiul meu acum, când începe Misiunea mea de a ajuta la salvarea sufletelor copiilor pierduți ai lui Dumnezeu. Rolul meu ca Mamă a Salvării a început cu adevărat și vor fi acordate din abundență Haruri speciale tuturor acelora care mă cheamă pe mine, pentru ca prin mijlocirea mea, păcătoșilor să le fie acordată Milostivirea lui Dumnezeu.

Mergeți în pace, copii. Eu, iubita voastră Mamă a Salvării, voi răspunde întotdeauna chemării voastre atunci când veți cere salvarea sufletelor.

Mama voastră iubită, Mama Mântuirii

832. Dreptatea Mea va cădea asupra tuturor celor care împiedică să fie cunoscut în lume Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu

Joi, 27 iunie 2013 la ora 23:20

Preaiubita Mea fiică, să nu permiți ca Revelațiile Mele să îți provoace tristețe sau frică. Tu ești călăuzită, și chiar și atunci când suferința devine insuportabilă, te rog să-ți amintești Cuvintele Mele.

Tatăl Meu a promis, prin profeții din vechime, că-l va trimite pe profetul din urmă, pe ultimul mesager. Indiferent cât de înfricoșător ar fi, sau cât de îngrozită te-ai simți, să știi că numai astfel poate fi împlinit Legământul Final al Lui Dumnezeu.

Vă spun acum vouă, celor care insultați Cuvântul Lui Dumnezeu: temeți-vă! Plecați-vă ochii și acoperiți-i cu mâinile, în special aceia dintre voi care acum Mă scuipați în Fața, din cauza acestor Mesajele ale Mele de Reconciliere. Nu sunteți vrednici să stați alături de Mine. Cei care acum Mă luați în derâdere nu veți avea liniște până în Ziua Cea Mare, pentru că ați îndepărtat de la Mine sufletele pe care le doresc atât de mult.

Slujitorii Mei sfințiți, care defăimați intervenția Mea din aceste Mesaje, va veni ziua când vă voi întreba următoarele: Câte suflete ați trimis la Mine în timpul pe care l-ați petrecut negând Vocea Mea Adevărată? Și pe câți i-ați îndepărtat de la Mine prin aceste fapte după care Eu vă voi judeca?

Aceia dintre voi care strigă blasfemii împotriva Duhului Sfânt, să știți, ca un semnal pentru toți, că voi veți fi doborâți înainte de Ziua Cea Mare. Niciun cuvânt de pe buzele voastre nu va scăpa nejudecat, și prin această faptă veți fi cunoscuți între cei din turma voastră – aceeași turmă căreia i-ați spus să ignore aceste Mesaje, căci nu vin de la Dumnezeu. În acea zi discipolii voștri vor ști adevărul iar voi veți cădea înaintea Mea. Nu Îmi cer scuze pentru aceast avertisment. Dacă batjocoriți Cuvântul Duhului Sfânt, Eu vă voi îndepărta de la Mine și veți plânge amarnic, voi și toți cei pe care îi veți duce cu voi în sălbăticie.

Dreptatea Mea va cădea asupra tuturor celor care vor împiedica să fie cunoscut în lume Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu. A lor va fi cea mai grea pedeapsă, căci durerea pe care o vor simți va fi mai mare decât a acelora care stau pe cea mai joasă treaptă a Purgatoriului.

Răutatea voastră șochează multe suflete bune și inocente care sunt credincioase Bisericii Mele de pe Pământ. Cruzimea voastră, care va fi revelată în timp, va fi văzută de mulți, iar apoi adevărata voastră loialitate față de Cuvântul Lui Dumnezeu va fi supusă testului final. Atunci veți sta în fața Mea, în Ziua Cea Mare în care voi veni să-i recuperez pe toți copiii Lui Dumnezeu – când voi veni să-i scap de pribegie și îi voi duce la casa lor de Iubire și Pace, în Noua Eră a Noului Meu Paradis. Atunci Cerul și Pământul se vor uni.

 Salvatorul vostru, Isus Cristos

833. Schimbarea în formatul liturghiei va fi prezentată în curând în Biserica Mea

Sâmbătă, 29 iunie 2013 la ora 21:13

Fiica Mea mult iubită, trebuie să ignori ura care se revarsă din gurile celor care susțin a fi oameni sfinți și discipoli loiali ai Mamei Mele mult iubite. Să știi că ura care se va manifesta împotriva ta va fi mai mare decât ura manifestată față de orice alt profet care a venit înaintea ta. Nu ți-o spun ca să te sperii, ci doar ca să accepți acest lucru și apoi să ignori răutatea. Ori de câte ori Prezența lui Dumnezeu se face cunoscută printre oameni, ea determină întotdeauna o reacție plină de răutate din partea bestiei, care lucrează prin ceilalți pentru a tăgădui Cuvântul lui Dumnezeu.

Fiica Mea, în curând schimbarea în formatul Liturghiei va fi prezentată în Biserica Mea. Va induce pe mulți într-o stare de mare confuzie și mulți nu vor reuși să vadă minciunile care vor fi prezentate în cadrul noilor rugăciuni. Prezența Mea va fi atacată în modurile cele mai subtile iar aceia care vor urma noul format în care se va renunța la Prezența Mea Adevărată nu vor putea efectua Sfânta Jertfă în felul în care ea trebuie făcută. Fiica Mea, această revelație va avea ca rezultat disprețul față de tine, dar trebuie să știi că acest lucru a fost prezis. Discipolilor Mei li se va spune că Sfânta Împărtășanie este pentru toți oamenii -de pretutindeni- unți ca unul, pentru a-și arăta iubirea unii față de alții. Încet, dar sigur, Sfânta Liturghie nu se va mai centra pe Jertfa Mea Sfântă, ci în schimb ceremonia va fi creată pentru a îl omagia pe om iar voi veți fi induși în eroarea de a asista la o confruntare în fața Altarelor Mele Sfinte și a tuturor tabernacolelor din lume.

Ziua când jertfa zilnică va înceta nu este departe. Să știți că vin să vă avertizez cu privire la acest lucru de pe acum, ca atunci să nu flămânziți. Când veți fi privați de Prezența Mea, veți fi lipsiți de Spiritul Meu și vă va fi greu să rămâneți aproape de Mine

Cuvintele care vor fi folosite pentru a vă înșela vor include fraza: „pentru binele tuturor – pentru unificarea tuturor copiilor lui Dumnezeu”. Liturghia va avea o nouă semnificație. Moartea Mea pe Cruce va fi dată uitării și toate motivele pentru care am făcut-o vor fi redefinite. Amintiți-vă în acea zi Cuvintele Mele de acum. Dacă acceptați substitutul, Prezența Mea va dispărea. Eu voi fi cu voi, însă nu Trupul Meu va fi cel de care veți avea parte.

Celor care nu cred în planul acesta viclean, care a fost deja creat pentru a șterge orice urmă a Mea, le spun acum: Când Eu nu voi mai fi, Mă veți căuta? Când Sfânta Mea Euharistie va fi pângărită, veți găsi scuze celor responsabili pentru aceasta? Ori Mă veți urma pe Mine și veți asculta Adevărul, atunci când veți fi înconjurați de minciuni? Alegerea va fi a voastră.

Al vostru Isus

834. Veți fi acuzați de complot împotriva propriei Mele Biserici, totuși unicul vostru delict va fi susținerea Adevărului

Duminică, 30 iunie 2013 la ora 21:10

Preaiubita Mea fiică, cel rău nu se va opri nici măcar o clipă din persecuția sa împotriva acelora care Mă iubesc. Când sufelete sunt aproape de Mine și când iubirea lor pentru Mine crește, el va fi întodeauna acolo încercând să-i îndepărteze de Mine.

Când salvați suflete prin rugăciunile voatre, își va dezlănțui toată furia împotriva voastră și vă veți simți răniți deoarece veți deveni o țintă a criticilor venite mai ales din partea celor pe care îi iubiți. Trebuie să vă obișnuiți cu această durere și suferință atunci când Mă urmați pe Mine și când acceptați Intervenția Mea dată prin aceste Mesaje. Aceștia vor aduce cu sine o teribilă năpastă, deoarece aceste Mesaje vor fi responsabile pentru salvarea a peste 7 miliarde de oameni.

Atunci când diavolul știe că pierde suflete în favoarea Mea, el va folosi orice mijloace necesare pentru a crea îndoieli în mintea celor loiali Mie, iar apoi el va crea o teribilă divergență printre discipolii Mei. Voi trebuie să recunoașteți lucrarea diavolului pentru ceea ce este și să știți că, cu cât sunteți mai persecutați pentru acceptarea Mâinii Milostivirii Mele, cu atât urmați Adevărul. Numai Cuvântul lui Dumnezeu, când este revelat în modul Său cel mai autoritar – atunci când Duhul Sfânt devine evident printre grupurile copiilor lui Dumnezeu – cel rău va lupta cel mai tare. El, Satana, este furios din cauza acestei Misiuni, iar pentru aceia dintre voi care pun la îndoială Cuvântul Meu dat vouă în acest moment, să știe următoarele:

Numai Cuvântul Meu poate provoca un asemenea ultragiu, chiar și printre cei care cred în Mine și urmează învățăturile Mele. Nici unul dintre voi nu este imun atacului. Voi, prețioșii Mei discipoli vă veți afla la capătul dureros al biciuirilor unor limbi ascuțite îndreptate împotriva Mea. Veți fi scuipați, luați în râs și batjocoriți. Veți fi acuzați de complot împotriva Propriei Mele Biserici, totuși singurul vostru delict va fi susținerea Adevărului. Aceia care au susținut cu convingere Cuvântul lui Dumnezeu și care au refuzat să devieze de la Adevăr, mereu au suferit în mâinile acelora care s-au plasat pe ei înșiși ca fiind cei mai aleși reprezentanți ai lui Dumnezeu, înaintea acelor sărmane suflete care M-au iubit cu adevărat.

Este o diferență între aceia care, spun că ei sunt mai bine informați și prin urmare mai în măsură să judece pe alții în Numele Meu, decât aceia care pur și simplu Mă iubesc. Puteți doar să vă ridicați și să vă declarați iubirea pentru Mine urmând Exemplul Meu. Nu aș spune niciodată că un om este mai bun decât altul – deoarece cu toții sunteți păcătoși. Dar niciodată nu i-aș accepta pe aceia care ar putea ști tot ce este de știut despre Mine și care își declară superioritatea lor față de alții. Aceia care spun că Mă cunosc și îi insultă pe alții în Numele Meu de fapt, cu adevărat nu Mă cunosc deloc.

Diavolul umple sufletele cu ego, cu mândrie și cu furie. Prin aceste trei trăsături veți ști că el este prezent într-un suflet, atunci când încearcă să reducă la tăcere alte suflete care proclamă Adevărul lui Dumnezeu. Cât vor suferi aceste suflete, în special acum când această Misiune – cea mai așteptată Misiune – este trăită printre voi. Toți cei care răspund Chemării Mele vor trebui să înfrunte abuz și batjocorire publică, de nu veți avea nici un moment de respiro – atât de cumplită va fi revărsarea de ură. Vreau ca voi să înțelegeți că nu voi sunteți ținta urii lui, ci Eu. Satana dorește să reducă la tăcere Glasul Meu, care se străduiește să vă salveze de planurile sale haíne, ce au fost orchestrate și plănuite cu atenție de multă vreme. Nu poate exista nici o victorie a bestiei, însă el știe cât de mult sufăr atunci când smulge suflete de la Mine. Nu permiteți ca bruiajul lui să vă orbească de la Adevăr.

Adevărul vă va salva sufletele, iar când răspândiți Adevărul aceasta Îmi va aduce mai multe suflete. Prin aceste mijlcoace voi înfrânge bestia. Veți fi protejați de tot răul, dar veți suferi umilița de a fi etichetați ca nebuni. Și toate acestea pentru că Mă iubiți.

Al vostru Isus

835. Mama Mântuirii: Cruzimile îngrozitoare la care a fost supus Trupul Său Divin și la care Eu am fost martoră, nu pot fi puse pe hârtie

Luni, 01 iulie 2013 la ora 16:43

Copiii Mei, când suferiți pentru Fiul meu, este normal să plângeți de durere, fiindcă sunteți doar oameni la urma urmei. Când am fost martora biciuirii Fiului meu și a teribilei Lui Crucificări, am fost în culmea durerii. Și în timp ce priveam sărmanul Său Trup care îndura ceea ce nici un animal nu ar putea suporta într-un abator, am leșinat de atâtea ori din cauza șocului încât abia mai rezistam.

Nimeni nu va ști vreodată cum a suferit, deoarece la ceea ce am fost eu martoră nu va putea fi pus vreodata pe hârtie, atât de îngrozitoare au fost cruzimile la care a fost supus Trupul Său Divin. Descrierile legate de insultele ce i-au fost aduse sunt atât de puține pentru că dacă ar fi fost scrise ar fi fost prea șocante și ar fi murdărit Numele Lui Sfânt.

Voi, copiii mei, nu suferiți decât o foarte mică parte din durerea Lui. Când suferiți dureri fizice, să știți că Fiul meu permite ca suferința Lui să fie simțită numai de cei pe care îi alege El. Aceasta Îl ajută să înfrunte, să învingă și să distrugă puterea răului, prin darul voinței voastre libere pentru prețiosul meu Fiu. Făcând astfel, voi îi consacrați sufletul dar și trupul vostru, și acesta este un dar foarte special – un dar care îi permite să-i salveze pe alții.

Așa că vă rog să înțelegeți, atunci când Fiul meu vă mărește suferința, că și El suferă într-adevăr prin voi și că acesta este un Har pe care nu trebuie să-l respingeți. Îmbrățișați-l. Curând veți înțelege cât de puternic este. Când Fiul meu Își manifestă rănile în trupul unui suflet ales, acest lucru atrage o persecuție teribilă. Așa se întâmplă când cel rău atacă cu furie serioasă și violentă. Veți fi speriați la început, dar acum că înțelegeți veți accepta aceasta și vă veți proteja pur și simplu prin recitarea, de cel puțin trei ori pe zi, a Preasfântului Meu Rozariu.

Copiii mei, vă rog să vă asigurați că nu veți permite fricii să vă îndepărteze de Munca aceasta, pentru că asta dorește cel rău. Trebuie să rezistați, să îndurați și să rămâneți tăcuți atunci când crește ura împotriva voastră.

Aceste încercări sunt de așteptat într-o Misiune așa de mare. Fiți pe pace, și să știți că toți îngerii și sfinții sunt cu voi să vă ghideze.

Preaiubita voastră Mamă, Maica Domnului, Mama Mântuirii

836. Mama Mântuirii: Nici o ușă nu a fost deschisă pentru a-i permite Fiului Meu să vină pe lume cu demnitate

Miercuri, 03 iulie 2013 la ora 12:57

Draga mea copilă, când ești aruncată în pustie și izolată, din cauza acestei misiuni, este important să cunoști motivul, deoarece dacă îl cunoști îți va fi mai ușor să accepți o asemenea cruzime.

Când era aproape să nasc, nici o ușă nu a fost deschisă pentru a-i permite Fiului meu să vină pe lume cu demnitate. Așa cum au fost trântite atunci toate ușile în Fața lui Dumnezeu care L-a trimis pe unicul Său Fiu ca să mântuiască lumea de păcat, tot așa va fi și acum când Dumnezeu pregătește calea pentru A Doua Venire a Fiului Său.

Acum când Dumnezeu pregătește lumea pentru această măreață zi, ușile se vor închide din nou, sfidător, în fața Cuvântului lui Dumnezeu, al cărui mesager va continua să înfrunte o opoziție acerbă. Mulți nu doar că își vor închide ușile – aceasta ar fi doar una dintre insulte – ci vor și striga obscenități îngrozitoare și îți vor face rău, copila mea, pentru că ei nu vor să audă Cuvântul lui Dumnezeu.

Spiritul răului predomină acum, în această perioadă crucială din istoria omenirii, și el îi va strivi chiar și pe cei mai sfinți dintre copiii lui Dumnezeu. Doar cei mai curajoși vor rezista spiritului răului care va infesta milioane dintre ei pentru a respinge Milostivirea Fiului meu.

Mesajele vor fi dușmănite nu doar pentru ele însele, ci și din teama că prin Milostivirea Fiului meu tot mai multe suflete vor fi salvate de strânsoarea celui rău. Cel rău lucrează și își croiește drum în inimile multor suflete, mai ales ale celor care sunt aproape de Fiul meu. Discipolii devotați ai Fiului meu din interiorul Bisericii sunt primele ținte ale celui rău, care în aceste vremuri îi va întoarce pe cei mai mulți dintre ei împotriva Cuvântului Său.

Adevăratul Cuvânt al Fiului meu Isus Cristos a fost diluat de-a lungul secolelor și acum conținutul Sfintei Scripturi este negat de mulți dintre cei care spun că Îl cunosc pe Fiul Meu. Amintește-ți că lupta pentru suflete este dusă de către îngerii și sfinții din Ceruri împotriva înșelătorului, iar tu, copila mea, ești prinsă la mijloc devenind astfel o țintă ușoară.

Tu vei lucra în izolare și vei fi urâtă de către oameni, datorită imensității acestei Misiuni și datorită faptului că ești un profet – și nu un vizionar – . Nu permite ca această persecuție să te întristeze sau să te facă să simți ca nefiind suficient de puternică – deoarece aceasta nu este adevărat. Tu ai fost trimisă, tu ești protejată și tu vei sta în picioare și vei continua să proclami Cuvântul lui Dumnezeu până în ultima zi. Acest lucru a fost prezis, și când sufletele din lume vor fi salvate și va începe Noua Împărăție – Noul Paradis -, nici cea mai mică dintre suferințele tale nu va trece neobservată.

Bucură-te și nu avea teamă. Eu, a ta iubită mamă, te voi călăuzi și te voi proteja chiar și în cele mai negre momente, astfel ca Lumina lui Dumnezeu să îți umple mintea, trupul și sufletul, în fiecare zi.

Te iubesc, copila mea, și trebuie să știi că tu ai fost binecuvântată cu Harul Perseverenței. Acum, totul este în Mâinile lui Dumnezeu. Tu trebuie să te încrezi în El în orice moment.

Iubita ta Mamă, Maica lui Dumnezeu, Mama Mântuirii

837. În curând, vor fi cutremure puternice în Rusia și în China, iar acestea vor avea loc unul după celalalt

Miercuri, 03 iulie 2013 la ora 13:30

Preaiubita Mea fiică, cât de mult mi-a lipsit timpul petrecut cu tine și cât de mult mă bucur că întunericul spiritual care te-a acoperit timp de multe zile s-a risipit acum.

Pământul se va cutremura, așa cum a fost prezis, și o treime din el va fi pârjolită ca o consecință directă a păcatelor oamenilor. Rugăciunea poate diminua mult văpaia acestor flăcări care vor fi turnate din cer peste anumite părți ale lumii, ale căror legi imorale Îl mânie pe Tatăl Meu.

Păcatul împotriva Legilor lui Dumnezeu va fi tolerat atâta timp cât Îl slăvesc pe Dumnezeu cei care cunosc Adevărul și acceptă Cuvântul Lui. Însă acum, cei pe care i-ați pus în poziții de putere I-au întors spatele lui Dumnezeu. Pentru acest lucru ei vor fi pedepsiți prin calamități naturale. Purificarea este singura cale de a trezi omenirea căci astfel oamenii vor simți remușcari pentru starea sufletelor lor. Alte mijloace, deși i-au covertit pe mulți, nu au fost îndeajuns . Oamenii vor suferi de pe urma unui mare număr de pedepse, de vreme ce ei în continuare îmbrățișează păgânismul și se omoară între ei.

Intervenția lui Dumnezeu este necesară. Fără aceasta voi toți ați fi pierduți.

În curând, vor fi cutremure puternice în Rusia și în China, iar acestea vor avea loc unul după celalalt.

Vor fi observate fenomene de vreme extremă și schimbări bruște de temperatură de la rece la foarte cald. Anotimpurile nu vor mai putea fi distinse la fel ca în trecut.

Inundații și furtuni pe mare vor fi văzute în anumite părți ale lumii unde nu au mai avut loc până acum. Regiuni întregi vor fi zguduite de cutremure în tările care au adoptat legi păcătoase împotriva lui Dumnezeu iar cei care Mă cunosc vor ști de ce se întâmplă toate acestea.

Când vor avea loc pedepsele va mai veni o a doua teribilă pedeapsă îndreptată spre bisericile false care în mod deliberat blochează Adevărul. Acestea vor suferi cel mai mult din cauza sufletelor pe care Mi le-au furat.

Pe măsură ce voi revela tot mai multe lucruri în legătură cu profețiile cuprinse în Peceți, omul va recunoaște Adevărul în cele din urmă. Și, pentru că Dumnezeu este tot atâta Iubire pe cât este Dreptate, pedepsele Sale vor cădea ca ploaia peste omenire pentru a o elibera de deșertăciune, vanitate și iubire de sine astfel încât omul să devină demn de a intra în Noul Meu Paradis. Doar aceia cu inima pură și umilă vor avea parte de acest Dar.

Al vostru Isus

838. Pe măsură ce nemulțumirile divizează națiunile, neîncrederea și teama vor continua să provoace neliniște socială

Miercuri, 03 iulie 2013 la ora 23:15

Mult iubita Mea fiică, războaiele și frământările se răspândesc peste tot pământul precum un foc sălbatic, așa cum a fost prezis. Foarte puține locuri din lume nu vor fi afectate de războaie și de zvonuri de vrajbă.

Pe măsură ce nemulțumirile divizează națiunile, neîncrederea și teama vor continua să provoace neliniște socială, iar legile necreștine vor continua să fie adoptate în țările voastre, ca avorturile și crimele, ca și actele împotriva Sfintelor Sacramente. Mulți vor fi duși în păcat din cauza acestor legi și foarte curând durerea întunecării sufletelor se va manifesta și puțini vor fi cei care vor putea ignora acest lucru.

De ce, vor întreba ei, de ce este o atmosferă atât de ciudată, din care a dispărut încrederea oamenilor unul față de altul? De ce este atât de greu să ne trăim viața așa cum a fost dictată de Cristos, fără să ne temem că vom fi etichetați drept nebuni? Răspunsul constă în faptul ca țările voastre, nu doar că M-au condamnat pe Mine, din nou, dar au și declarat că păcatul este legitim. Când se întâmplă astfel, Satana și armata sa o iau razna.

Ei au devenit foarte puternici și, prin toate acele legi liberale care aprobă păcatul, ei sunt cu adevărat acceptați iar ca rezultat, nu mai poate fi pace în inimile oamenilor. Este ca și cum copiii sunt furați de la părinții lor și luați prizonieri, și li se dau dulciuri pentru a compensa faptul că sunt în captivitate. Oricâte plăceri li se oferă, ele nu le vor aduce mângâiere. Acești copii se vor simți neliniștiți, neîmpliniți și vor tânji să simtă adevărata dragoste pe care numai prezența părinților le-o poate aduce.

Prezența lui Dumnezeu există încă în națiunile voastre, însă pe măsură ce Eu sunt alungat din țările voastre și în curând chiar din bisericile voastre, prin introducerea legilor nefaste, voi veți fi ca niște orfani pierduți care nu au unde-și odihni capul.

Fără Dumnezeu nu există pace. Fără Mine, Isus Cristos, care sunt cu voi prin Învățăturile Mele, voi veți muri încet, înfometați spiritual. Nu permiteți ca aceste legi să oprească devoțiunea voastră pentru Mine, pentru că acum, mai mult ca oricând, Eu voi veni la voi și vă voi da consolarea după care tânjiți.

Vă iubesc. Plâng din cauza disperării voastre și vă promit că această persecuție nu va dura mult.

Al vostru Isus

839. Dumnezeu Tatăl: Știu că planul avorturilor din întreaga lume este controlat

Joi, 04 iulie 2013 la ora 18:40

Mult iubita Mea fiică, a venit vremea Să intervin energic în lume în acest moment în care păcatul împotriva Mea este foarte mare.

Rabdarea Mea este pusă la încercare, căci Mânia Mea a fost stârnită atunci când împotriva Mea s-au adus cele mai mari ofense. Fiind Creatorul a tot ce e viu, Eu sunt Autorul vieții. Eu o Creez și Eu o voi sfârși conform Voinței Mele Sfinte. Când omul va încerca să intervină împotriva Voinței Mele, atunci Eu voi riposta, pentru că nu voi tolera asemenea ticăloșie.

Vouă, celor care ucideți vreun copil de-al Meu, vă spun: viața voastră va fi întreruptă. Vă voi lua viața nu numai a trupului, ci și a sufletului. Vouă nu vă va fi și nici nu poate să vă fie acordată viața veșnică. Viața pe care voi o răpiți va constitui prăbușirea voastră. Pedeapsa voastră va fi ”ochi pentru ochi”.

Luați aminte, voi cei care continuați să distrugeți viața în orice formă. Eu știu ce faceți. Știu că planul avorturilor din întreaga lume este controlat de catre un grup dintre voi. Știu că acele țări care se grăbesc să justifice avortul prin intermediul legilor obscene, sunt doar simple marionete. Ele sunt mânuite cu sfori ca să danseze pe muzica Noii Grupari Mondiale, cea care se supune unui singur stăpân. Fidelitatea lor e față de bestie, al cărei mare plan de a distruge sute de milioane de vieți, s-a realizat prin păcatul avortului. Copiii nenăscuți sunt o țintă ușoară în ochii lor. Ei folosesc avortul pentru a interveni împotriva Legilor Mele și a celui mai mare dar lăsat omenirii – darul vieții.

Aroganța oamenilor care sunt uniți cu bestia și se lasă păcăliți de ea, Mă îngrețoșează. Dragostea Mea este puternică, însă planul vostru nelegiuit de a distruge ceea ce este al Meu, va fi curmat într-un mod atât de brusc, încât veți plânge pentru viața voastră. Dacă acum nu veniți la Mine prin Darul Reconcilierii, nu vă Voi arăta Milă. Fiecare dintre voi care aprobă, promovează sau ia parte sub orice formă la suprimarea vieții celor nenăscuti, va suferi aceeași pedeapsă. Dacă distrugeți aceste vieți nevinovate, și viețile voastre vor fi luate. Am privit cu teribilă durere cum continuați de atâta timp să Mă insultați. Timpul vostru s-a terminat iar acum veți fi pedepsiți sever pentru acest act grav împotriva divinității Mele.

Luați aminte, mai este doar puțin timp pentru a vă dezice de acceptarea avortului. În curând, Mânia Mea se va revărsa peste cele patru colțuri ale Pământului. Din cauza păcatului avortului, oamenii vor suferi cea mai grea pedeapsa. Nicio țară nu va scăpa de aceste pedepse. Numai cele care nu permit avortul vor fi cruțate de la teribila suferință pe care o voi trimite asupra lumii.

Pentru că Eu sunt Autorul Vieții, nici un om nu are dreptul să Mi se opună. Nici unul. Celui care îndrăznește să Mă sfideze, și să Mă imite luând viața, i se va lua viața.

Tatăl vostru, Dumnezeu Cel PreaÎnalt

840. Noua Ordine Mondială este cea mai mare batjocură la adresa Adevăratului Dumnezeu Triunic

Vineri, 05 iulie 2013 la ora 14:10

Multiubita Mea fiică, există o religie care îmi provoacă suferință și aceea este falsa religie care o idolatrizează pe fiară. Noua Ordine Mondială este cea mai mare batjocură la adresa Adevăratului Dumnezeu Triunic, iar aceia care aparțin casei satanei au nevoie de foarte multă rugăciune. Ei sunt înșelați ca să creadă că există un alt Dumnezeu, care îi iubește. Lor li se spune că Sfânta Treime este o minciună și iubitul Meu Tată este rău. Ei nu acceptă faptul că El i-a creat, iar capetele lor sunt pline de atât de multe minciuni încât ei nu își vor deschide niciodată mintea față de Adevăr. Din cauza credinței lor în ocult ei sunt ținuți captivi de forțele satanice, care le devorează sufletele și care sunt pline de ură nu numai față de Dumnezeu, dar și față de toți copiii lui Dumnezeu.

Ei se iubesc doar pe ei înșiși și pofta lor de plăcere îi umple de o dorință insațiabilă pentru alte și alte plăceri. Nicio cantitate de plăceri lumești nu îi poate satisface, fapt pentru care ei doresc alte obscenități. Ei găsesc plăcere în a ucide și nu au nicio remușcare în sufletele lor pentru crimele brutale de care se fac vinovați. Influența lor se răspândește pe tot Pământul în fiecare națiune și discipolii diavolului se amestecă printre importanți oameni de afaceri și oameni bogați, guverne, familii regale, organizații, inclusiv în media și instituțiile care apără legea, sistemul judiciar și Biserică.

Vă rog, nu le subestimați puterile. Deși ei sunt puțini și nu se infiltrează chiar în fiecare sector al comunităților voastre, totuși ei vor cauza pagube teribile. Nu numai că ei și-au vândut sufletele diavolului, dar au atras și alte suflete inocente în abisul fiarei și al demonilor săi.

Le dăruiesc tuturor celor care Mă iubesc și spun această scurtă Rugăciune a Cruciadei, Harurile pentru a înfrânge acest grup sinistru și puternic care Mă blesteamă în fiecare secundă a zilei.

Rugăciunea (112) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru harul salvării

„Mult iubite Isuse, Te chem să acoperi, cu harul Tău special al salvării, sufletele celor care au fost infestați de satana. Eliberează bietele lor suflete de captivitatea malefică de care ei nu pot scăpa. Amin.”

Aceste biete suflete vor fi primele care vor susține că fiara este unul de-ai lor și vor cădea cu fața la pământ în adorație față de anticrist. Trebuie să vă rugați foarte mult, cu toții, pentru ca puterea pe care satana o are asupra lor să fie sfărâmată și ca inimile lor să se deschidă către Marea Mea Milostivire.

Al vostru Isus

841. Se va folosi de Adevărul lui Dumnezeu pentru a se ascunde după el, până când va găsi momentul prielnic

Duminică, 07 iulie 2013 la ora 17:35

Mireasa Mea prea iubită, ce importanță are dacă unii strigă la tine sau te blestemă din cauza Numelui Meu? Ce importanță are dacă aceia care proclamă Cuvântul Meu Preasfânt și rămân neclintiți în uniune cu Mine, sunt încătușați și bătuți? Nu știi că Puterea Mea este nemăsurată și Eu nu pot fi înfrânt chiar dacă mi se rup Oasele?

Când doctorul se luptă să salveze viața unui om, el va face tot posibilul pentru a reuși, indiferent cât de greu este. Dacă este întrerupt de alții care încearca să îl oprească, el, dacă este un doctor dedicat, va ignora toate protestele și va încerca să facă intervenția așa cum crede de cuviință, dacă este convins în adâncul sufletului că poate și va reuși să salveze acea viață. Și va continua până când va vedea roadele muncii sale. Va persevera până când acea viață va fi salvată și apoi, când totul este înfăptuit, doctorul va fi ovaționat cu iubire chiar de către acei oameni care, dintr-un motiv sau altul, au încercat să intervină împotriva eforturilor lui de a menține în viață acel om. Și atunci, toate neplăcerile vor fi date uitării.

Același lucru este valabil și pentru această Misiune Sfântă promisă de către Tatăl Meu pentru a salva viețile copiilor Săi în aceste timpuri din urmă, înainte de A Doua Mea Venire. Așteptați-vă la opoziție față de această Misiune, pentru că dacă nu ar provoca o asemenea opoziție, atunci voi ați ști cu siguranță că Mesajele Mele pentru voi nu ar putea veni de la iubitul vostru Isus.

Când Adevărul este declarat, el nu este acceptat cu ușurință, chiar dacă acesta se regăsește în Cuvântul Lui Dumnezeu. Totuși, când sunt prezentate minciuni deghizate ca să pară adevărate, ele sunt acceptate mai ușor și, în cele mai multe cazuri, sunt întâmpinate cu căldură și cu brațele deschise. Să fiți atenți la minciunile care vă vor fi prezentate de către inamicii Mei, care se auto-declară purtătorii Mei de cuvânt. Ei vă vor îndruma greșit în multe moduri, de teama de a nu fi prinși cu minciuna. Își vor petrece timpul asociindu-și numele cu persoane cunoscute a fi slujitori buni și sfinți – dintre care mulți sunt acum cu mine în cer. Prin asociere, ei vor fi considerați discipoli loiali ai acestor sfinți. Apoi vor repeta Adevărul Învățăturilor Mele, iar asta vă va dezorienta. Veți spune: „Cum se poate una ca asta? Acest om spune adevărul”.

Viclenia bestiei este mai presus de înțelegerea voastră, iubiții Mei discipoli. Ea este atentă să nu se dezvăluie și se ascunde în spatele Adevărului. Când ea este prezentă într-un sărman suflet înșelat, se va folosi de Adevărul lui Dumnezeu pentru a se ascunde dupa el, până când va găsi momentul prielnic. Atunci va revărsa obscenități împotriva Cuvântului lui Dumnezeu, însă pentru mulți acest lucru nu va fi vizibil. Priviți în spatele cuvintelor atent construite, și veți detecta minciuna. Aceasta este forța împotriva căreia trebuie să lupte copiii lui Dumnezeu.

Spiritul răului este ca un nor negru, și atunci când el va fi coborât complet asupra omenirii, va deveni dificil să se facă diferența între bine și rău. Dar Eu vă promit că acest nor va fi ridicat, și când Lumina lui Dumnezeu va străluci prin el, voi veți vedea răutatea în toată urâciunea ei, așa cum este văzută prin Ochii lui Dumnezeu.

Lupta va continua între oamenii care se supun Adevăratului Dumnezeu Unic, deoarece cel rău va crea haos între ei. Pe măsură ce acest grup se divizează în două părți, vor fi alții pentru care trebuie să vă rugați. Sunt acele suflete care sunt atât de departe de Dumnezeu încât nu Îl recunosc nici un pic. Acestea sunt sufletele pierdute pentru Mine, cărora le este dedicată această Misiune Sfântă. Când îi voi salva pe cei care sunt complet pierduți Intervenția Mea îi va salva și pe ceilalți, care nu sunt decât confuzi.

Veniți, adunați-vă toți înaintea Mea, pentru că Timpul Meu vine foarte curând. Nu lăsați pe nimeni să vă întârzie în rugăciunea pentru sufletele care au nevoie cel mai mult de ajutorul vostru.

Al vostru Isus

842. Cele zece porunci date lumii de către Tatăl Meu prin intermediul profetului Moise sunt acum rescrise de către om

Luni, 08 iulie 2013 la ora 17:00

Fiica Mea mult iubită, ori de câte ori simți că nu mai există decât puțină speranță pentru păcătoși, te rog să-ți aduci aminte că Marea Mea Îndurare este nemărginită. Nu există nici măcar un suflet pe lume pe care să nu doresc să-l îmbrățișez și să-i aduc Darul Salvării. Vă iubesc pe toți. Îi iert pe toți cei care Mă imploră pentru Darul Mântuirii, dar asta nu înseamnă că nu îi voi pedepsi pe cei care săvârșesc păcate cumplite.

Cele Zece Porunci date lumii de către Tatăl Meu prin intermediul profetului Moise sunt acum rescrise de către om. Au fost sfâșiate, distorsionate și li s-a dat un nou sens, tocmai pentru ca omul să poată tolera păcatul.

Voi idolatrizați zei falși și vă și justificați acest lucru. Trăiți o minciună îngrozitoare atunci când Îl insultați pe Tatăl Meu în această manieră și totuși, când Adevărul li se va arăta păgânilor, ei se vor căi iar Eu voi aștepta să-i îmbrățișez.

Voi vă omorâți între voi, spunând că pur și simplu arătați milă atunci când o faceți. Legalizați omuciderea, execuția, eutanasia și avortul, spunând că acestea sunt lucruri bune. Acesta este răul cel mai mare, când Îl provocați pe Cel ce este Autorul vieții – Creatorul Cerului și al Pământului – călcând în picioare Legile Divine ale lui Dumnezeu. Cu toate acestea, când veți manifesta adevărată căință, Eu voi aștepta să vă cuprind în Brațele Mele.

Voi jefuiți ceea ce nu vă aparține și furați de la săraci pentru a vă satisface plăcerea pentru mai mult. Săvârșiți păcate trupești care sunt sub demnitatea umană și vă comportați ca niște animale sălbatice lăsate libere într-o groapă. Ticăloșia voastră este respingătoare în Ochii lui Dumnezeu și totuși dacă Mă veți chema și veți implora Îndurare, Eu voi fi acolo, așteptând cu răbdare. Când îl defăimați pe Dumnezeu refuzând să acceptați că El Există și încercând să îi trageți după voi pe copiii Săi în prăpastie odată cu bestia, Eu chiar și atunci voi aștepta să vă întoarceți și să Îmi cereți să Mă fac cunoscut vouă.

Aceia dintre voi care totuși acceptă Adevărul nu-și mai fac timp să Mă onoreze în ziua de Sabat, deoarece voi vă puneți propriile nevoi pe primul loc înaintea Mea, mă răniți atât de tare, fiindcă voi știți deja că sunteți copii ai lui Dumnezeu. Ați părăsit Casa Tatălui vostru și vă veți întoarce doar atunci când nu veți mai avea un acoperiș deasupra capului. Iar eu voi aștepta să vă primesc înapoi.

Iubirea voastră pentru Dumnezeu s-a diminuat, la fel ca și iubirea și respectul pentru părinții voștri. Inimile voastre vi s-au îndârjit atât de tare, încât nu le mai arătați iubire sau afecțiune, așa cum ar trebui.

Îl blestemați pe Dumnezeu și înjurați folosind zilnic Numele Meu în modul cel mai lipsit de respect, dar nu vreți să vorbiți cu Mine așa cum Îmi doresc Eu. Atunci când îi calomniați pe ceilalți, de fapt pe Mine Mă calomniați. Când prejudiciați reputația unei alte persoane, distrugeți Iubirea Mea. Și totuși Eu vă voi ierta dacă veți avea părere de rău.

Voi arătați lipsă de respect față de instituția căsătoriei și vă gândiți prea puțin la faptul că abuzați de acest Preasfânt Sacrament. Îl insultați pe Dumnezeu și mai mult atunci când continuați să căutați binecuvântările Sale asupra căsătoriilor pe care El nu le poate și nici nu le va recunoaște. Cu toate acestea, voi continuați să-L insultați.

Atât de obsedați sunteți de căutarea bunurilor materiale și atât de infestați sunteți de ambiții nesănătoase, încât ajungeți să-i distrugeți pe acei oameni care vă stau în cale. În pofida acestui lucru, Eu vă voi arăta Îndurare dacă vă veți întoarce la Mine.

Cu excepția blasfemiei împotriva Sfântului Duh, niciun păcat nu este atât de grav încât să nu poată fi iertat. Vă implor pe toți să vă examinați conștiința din nou și să vă împăcați cu Mine.

Eu Sunt Răbdător. Eu Sunt Iubire. Eu Sunt Salvarea voastră. Eu aștept. Vă rog să veniți curând la Mine, căci vă iubesc cu o patimă inimaginabilă. Nu voi avea odihnă până ce nu vă voi salva pe toți.

Al vostru Isus

843. Mama Mântuirii: Oamenii acceptă atât de ușor legi noi, care pretind a fi bune

Miercuri, 10 iulie 2013 la ora 15:26

Copila mea, rugăciunile tale primesc acum răspuns și Fiul meu va interveni în favoarea cererii tale speciale. Tu trebuie să te rogi pentru toți oamenii din lume care cred în mod greșit că răul este bine. Acest păienjeniș de minciuni a acoperit omenirea într-o asemenea măsură încât nu mai puteți face diferența între Legile lui Dumnezeu și urâciunea celui rău atunci când se manifestă printre voi.

Oamenii acceptă atât de ușor legi noi, care pretind a fi bune – pentru binele tuturor – când, de fapt, ele ascund un păcat capital în Ochii lui Dumnezeu.

Bătălia se întețește între aceia care susțin Legile lui Dumnezeu și cei care le profanează. Aceia care susțin în public Legile lui Dumnezeu sunt demonizați și declarați cruzi și răi. Înșelăciunea și minciunile de care sunt plini cei care declară că iubesc omenirea se pot vedea clar atunci când ei justifică în public păcatul de moarte. Cât de viclean este cel rău. Atât de puțini oameni înțeleg influența lui în viețile lor și cum le deformează el modul de a gândi.

Fiți mângâiați, copiii mei, căci eu, Mama Mântuirii îl pot înfrânge pe cel rău aflat printre voi. Voi trebuie să mă chemați de fiecare dată când vă simțiți copleșiți de puterea exercitată de el în națiunile voastre. Eu voi distruge influența lui atunci când aduceți cererea voastră în fața mea.

Vă rog să recitați această Rugăciune a Cruciadei.

Rugăciunea (113) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru a învinge răul în țara nostră

„O Mamă a salvării, vino în mijlocul nostru și acoperă țara noastră cu protecția ta. Zdrobește capul fiarei și alungă influența sa diabolică dintre noi. Ajută-i pe bieții tăi copii rătăciți să se ridice și să spună Adevărul atunci când sunt înconjurați de minciuni. Te rugăm, o Maică a lui Dumnezeu, ocrotește țara noastră și păstrează-ne puternici, pentru a putea rămâne loiali Fiului tău în timpul persecuției noastre. Amin.”

Niciodată nu trebuie să acceptați argumente care permit legilor haíne să ia ființă, legi care vă dictează cum să vă trăiți viețile, în acord cu Cuvântul lui Dumnezeu. Când legile pătrund în țările voastre, ele distrug suflete.

Aveți încredere în mine, Mama Mântuirii, căci voi salva sufletele celor pe care îi iubiți și a celor cu care lucrați. Chemați-mă și vă promit că voi acoperi națiunea voastră cu Preasfânta mea Mantie.

Mama voastră iubită, Mama Mântuirii

844. Dumnezeu Tatăl: Minciunile cu care sunteți hrăniți în ceea ce privește economia voastră sunt concepute să vă înșele

Miercuri, 10 iulie 2013 la ora 15:41

Draga Mea fiică, războaiele vor izbucni peste tot în Orientul Mijlociu și în curând iubitul Meu Israel va suferi o nelegiuire îngrozitoare. În această parte a lumii vor fi pierderi de vieți la scară largă, pe măsură ce spiritul răului devorează viețile și, în multe cazuri, sufletele copiilor Mei.

Ura copiilor Mei, unul față de celălalt, se va revărsa și în alte țări, în timp ce Bătălia de la Armaghedon se va intensifica și va crește, până când va înghiți întreaga lume. Ura, ca rezultat al infestării de către satana și demonii lui, va deveni un semn atât de vizibil, încât foarte puține suflete vor fi cele care, indiferent de credința lor față de Mine, Creatorul a toate căte sunt, nu vor simți spiritul răului, care se răspândește ca un virus mortal.

Multe dintre războaie, inclusiv luptele în interiorul guvernelor din toate națiunile, vor izbucni în același timp. Așa cum Mâinile Mele au coborât deja cu pedepse blânde, să știti că îi voi zdrobi pe cei care Îmi rănesc copiii. Bătălia pentru suflete va crește și se va răspândi în multe moduri.

Minciunile cu care sunteți hrăniți în ceea ce privește economia voastră sunt concepute să vă înșele și să vă lipsească de ceea ce dețineți. Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă ca să îi opresc de la a vă lua totul, pe cei care vă controlează valutele. Să știți că în timp ce Mâna Mea Dreaptă aruncă pedepse asupra celor nemernici, Mâna Mea Stângă vă va ridica și vă va lua sub Protecția Mea iar Eu Mă voi îngriji de voi.

Schimbările prezise în Cartea Mea Sfântă sunt prezentate acum în lume. Războaiele se vor dezlănțui, viețile se vor pierde, terenurile vor suferi tulburări ecologice, recoltele vor scădea și mulți dintre voi vor fi persecutați de către guvernele voastre. Cea mai grea luptă va fi cea spirituală în care toate eforturile vor fi făcute pentru a vă întoarce împotriva Mea.

Tatăl vostru, Dumnezeu Cel Preaînalt

845. Prin recitarea de către voi a Cruciadei Mele de Rugăciuni, Eu îi voi putea salva

Joi, 11 iulie 2013 la ora 13:57

Prea iubita Mea fiică, permite-Mi să te atrag apoape de Inima Mea Preasfântă, deoarece dacă Îmi permiți să fac aceasta Eu voi insufla în sufletul tău Haruri speciale. Apoi, Lucrarea Mea va da mai multe roade, care se vor coace și vor irupe în abundență pe întreg Pământul.

Rodul, care vine de la Mine, determină convertire și înmoaie inimile celor mai împietriți când aceștia îl gustă. Atunci când ei îl mănâncă, îi va uni cu Mine într-un mod care le va aduce multă pace. Pacea pe care Eu v-o promit tuturor celor care Mă ascultați acum când vorbesc cu voi, va fi armura voastră împotriva urii.

Voi, inclusiv sufletele care nu au auzit niciodată de aceste Mesaje dar care Mă iubesc cu adevărat, veți fi cuprinși de această pace și, ca urmare, veți deveni imuni la vocile celor care urlă la voi din cauză că sunteți ai Mei. Atunci când sunteți una cu Mine, Vă promit că pentru fiecare insultă și durere pe care trebuie să o îndurați pentru că proclamați Cuvântul Meu Sfânt, Eu vă voi înălța, păzi și proteja. Vă veți bucura de o viață minunată în Noul Meu Paradis, unde toți vor cânta împreună pentru iubirea și slava lui Dumnezeu.

Nu aveți de ce vă teme de Mine, însă vă cer să petreceți timp în rugăciune pentru sufletele celor care sunt confuzi și, în unele cazuri, pierduți. Aceia care sunt separați de Mine trebuie să se întoarcă la Mine iar prin recitarea de către voi a Cruciadei Mele de Rugăciuni Eu îi voi putea salva.

Mergeți, iubiții Mei discipolii, și să știți că voi sunteți în Inima Mea, iar Eu Sunt în inimile voastre.

Al vostru Isus

846. Tânjesc după ei. Fără ei nu Mă pot simți întreg

Duminică, 14 iulie 2013 la ora 23:50

Prea iubita Mea fiică, când Eu îți dau Darul de a-i vedea pe copiii Lui Dumnezeu, peste tot unde mergi, prin Ochii Lui Dumnezeu, acest lucru se întâmplă cu un motiv anume.

De fiecare dată când vezi un copilaș și simți Iubirea Mea cum îți curge prin vene, aceasta e Iubirea Mea pentru el. Când vezi un adolescent mergând și râzând cu prietenii săi și simți un val de iubire maternă pentru el, atunci să știi că simți Iubirea Lui Dumnezeu. Când vezi oameni mai în vârstă și simți în continuare această iubire, este din nou Iubirea Mea cea pe care o simți.

Când privești acele suflete care stârnesc durere mare în ceilalți prin răutatea lor și simți milă pentru ei, să știi că aceasta este Iubirea Mea care curge prin tine. Să știi că cei care Mă sfidează în toate modurile posibile, încă Mă umplu de Iubire pentru ei, căci cum aș putea Eu să îi reneg? Ei sunt ai Mei. Îi iubesc. Plâng pentru ei. Tânjesc după ei. Mă mistuie grija lor. Ei îmi provoacă o teribilă durere, însă voi lupta cu cel rău pentru aceste biete suflete, până la cea din urmă suflare a lor pe acest pământ.

Ceea ce a primit viață de la Tatăl Meu este al Lui. Ceea ce este al Lui este al Meu. Am murit pentru ei, chiar dacă m-au blestemat. Ei o fac și acum. Eu tânjesc după ei. Fără ei nu Mă pot simți întreg. De aceea Eu aș trece bucuros prin Crucificarea Mea iar și iar, dacă aș putea să-i atrag în Brațele Mele.

Cum să Mă pot odihni, fiica Mea, fără bucuria convertirii lor? Însă ei trebuie să vină la Mine prin propria lor voință liberă. Eu îi pot acoperi cu Iubirea și Harurile Mele. Le pot inunda sufletele cu orice Har, dar pentru ca să accepte asemenea Daruri, ei vor trebui să se supună Voii Mele Sfinte și să se abandoneze Mie. Nu Îmi pot folosi Divinitatea pentru a le impune Voia Mea, însă ceea ce pot face, prin Generozitatea Tatălui Meu, este să iau sufletele Mele alese și să le rog să-și asume Durerea Mea, în schimbul acelor suflete. Această intervenție miraculoasă va fi una dintre căile prin care Eu voi putea salva cea mai mare parte a omenirii.

Mult iubita Mea fiică roagă-te Mie, Isus al tău, pentru puterea de a-Mi oferi și mai multă suferință. Dacă accepți această cerință specială, Îți promit solemn că Voi salva cu zeci de milioane mai multe suflete. Nu îți fie teamă. Vei fi puternică și vei face aceasta cu bucurie în inimă de data aceasta.

Du-te fiica Mea, acceptă Cererea Mea. Să nu îți fie frică, căci Îmi vei aduce cea mai mare bucurie dacă Îmi încredințezi aceste noi încercări. Eu voi fi Cel care va îndura aceste dureri, nu tu. Durerea ta va fi scurtă, dar prin acceptarea ei, Eu Îmi pot realiza dorința de a-i salva pe bieții Mei copii, care sunt separați de Mine.

Mulțumesc că ai răspuns Chemări Mele. Deschide-ți inima cererii Mele și Eu te voi ajuta la fiecare pas. Pentru tine aceasta va fi doar o altă încercare, în curând dată uitării. Pentru Mine înseamnă suflete care ar fi mers în iad, dar care în schimb vor fi ale Mele în Împărăția Mea.

Al vostru Isus

847. Pentru preoți: Nu este departe ziua când vi se va cere să negați Divinitatea Mea

Luni, 15 iulie 2013 la ora 17:52

Luni, 15 iulie 2013, 17:52

Multiubita Mea fiică, trebuie să Mă adresez preoților Mei, care acum încep să își dea seama că Eu Sunt Cel care vorbește lumii prin aceste mesaje în acest moment.

Trebuie să fiți atenți. Trebuie să respectați regulile Bisericii Mele pe Pământ atâta timp cât acestea rămân așa cum au fost și nu se schimbă. Nu vă simțiți descurajați, pentru că ați fost îmbogățiți cu Darul Duhului Sfânt. Când veți fi rugați să Mă renegați, o vor face într-un mod subtil, dar fatal. Vi se va spune că este spre binele tuturor și că această nouă abordare atotcuprinzătoare este doar un mijloc pentru atingerea unui scop – acela ca omenirea să fie în sfârșit unită, prin mijloace pașnice.

Toate celelalte religii, crezuri, credințe și doctrine care se închină Tatălui Meu, dar care nu Mă recunosc pe Mine, Isus Cristos, vor fi luate sub aripa antipapei. Voi, prin puterea fiarei – căci așa face ea – veți fi ademeniți să-i îmbrățișați pe frații și surorile voastre. Vi se va spune că toate credințele care Îl venerează pe Dumnezeu sunt unite, ca una, în Ochii lui Dumnezeu. Când veți obiecta, veți fi certați. Când veți explica faptul că singura cale către Dumnezeu, Tatăl Meu iubit, este prin Isus Cristos, vi se va spune:

„Nu înțelegeți că Dumnezeu îi iubește pe toți copiii Săi, de aceea, dacă nu arătați dragoste și compasiune pentru Biserica Sa îmbrățișându-i – incluzând credințele lor – sunteți ipocriți.”

Acum, trebuie să știți aceasta. Când veți accepta că toate religiile trebuie îmbrățișate ca una singură – că trebuie să vă dați la o parte pentru a arăta respect pentru acele credințe, care nu Îl recunosc pe Fiul omului, atunci vă veți face vinovați de un teribil păcat. Atunci Mă veți renega.

Acelora care poate vor fi înșelați, să știți că vor apărea alte semne care vor indica un singur lucru – Divinitatea Mea nu va mai fi proclamată.

Bisericile voastre vor vedea apărând noi cruci, având capul fiarei cuprins în ele; altarele voastre vor fi schimbate și vor fi o bătaie de joc la adresa Mea. De fiecare dată când veți vedea simboluri noi și neobișnuite în Bisericile Mele, priviți cu atenție, pentru că fiara este arogantă și se mândrește cu răutatea ei expunând semne care o onorează pe ea.

Aceia dintre voi care sunteți vigilenți în privința acestei înșelătorii vă veți trezi atrași în niște practici care nu Mă venerează. Ei își vor ascunde adevărata intenție, care va fi aceea de a venera pe satana și spiritele sale malefice.

Semnele au început. Acțiunile despre care vorbesc urmează încă să se petreacă, dar ziua când vi se va cere să Îmi negați Divinitatea nu este departe. Trebuie să vă țineți ochii deschiși asupra celor care spun că vin în Numele Meu, dar care în schimb se închină fiarei, penru că ei deja și-au întins aripile. Ei conduc în rândurile voastre, dar atât de mulți dintre voi nu pot vedea încă urâciunea. Dar, dacă Mă iubiți, vă voi acorda Harurile pentru a vedea Adevărul, pentru că Eu nu vă voi părăsi niciodată. Timpul este aproape și voi trebuie să vă pregătiți pentru că întunericul va coborî în curând. Aceia dintre voi care sunt binecuvântați cu Lumina lui Dumnezeu vor suferi din cauza dușmanilor Mei.

Amintiți-vă aceste Cuvinte, recitați-le și eu vă voi revela Adevărul prin Darul Duhului Sfânt.

Rugăciunea (114) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru preoți: pentru a primi Darul Adevărului

„Dumnezeul Meu, deschide ochii mei. Permite-mi să văd dușmanul și închide inima mea în fața înșelăciunii. Isuse drag, mă predau cu totul Ție. Mă încred în Milostivirea Ta. Amin”

 Al vostru Isus

848. Nu Mă puteți urma cu adevărat decât suportând durerea Crucii

Miercuri, 17 iulie 2013 la ora 11:40

 Mult iubita Mea fiică, cât de înălțătoare sunt pentru Mine rugăciunile tuturor disciplolilor Mei iubiți în aceste vremuri. Eu sunt prezent în sufletele și în inimile lor iar sufletele lor sunt privilegiate. Trebuie să le cer să suporte batjocura de care vor avea parte urmându-Mi Calea și purtându-Mi Crucea, însă în timp ei vor înțelege de ce trebuie să fie așa.

 Nu Mă puteți urma cu adevărat decât suportând durerea Crucii. Atunci când Mă iubiți, în sufletele voastre există o Lumină. Această lumină pură este asemenea unui magnet ce atrage răul în sufletele altor oameni. Sufletele binevoitoare sunt adesea atacate de spiritul răului, cu scopul de a provoca durere celor care urmează Adevărul Învățăturilor Mele.

 Atunci când veți declara Adevarul lui Dumnezeu veți fi urâți de aceia care nu Îl iubesc pe Dumnezeu. Atunci când Mă urmați pe Mine, chiar și în tăcere, voi suferiți aceeași durere. Această durere e cauzată de aceia -de obicei, de aceia pe care îi iubiți și îi respectați – care vă atacă pentru că Mă iubiți și sunteți loiali Învățăturilor Mele.

 A sosit timpul ca voi să ieșiți, să vorbiți despre Mesajele Mele. Preoții, însă, vor găsi asta dificil de făcut pentru că ei trebuie să rămână ascultători față de superiorii lor. Mulți din Biserica Mea vor fi înfricoșați să dea mărturie despre Mesajele Mele, dar asta nu înseamnă că ei nu pot apăra Adevărul Sfântului Meu Cuvânt. Cuvântul dat Apostolilor Mei este viu chiar dacă mulți încearcă să-l ucidă. Veți observa cât de puțin Sunt venerat în public – aproape niciodată.

 Învățăturile Mele nu mai joacă un rol important în societatea voastră. Trebuie să insistați, indiferent cărei Biserici Creștine îi aparțineți, ca slujitorii Mei să nu uite să menționeze Numele Meu atunci când fac referiri la bine, pentru că binele nu poate veni de la o piatră. Binele poate veni doar de la Dumnezeu.

Al vostru Isus

849. Mama Mântuirii: Medalia Salvării oferă darul convertirii

Joi, 18 iulie 2013 la ora 19:14

Copila Mea, doresc să se facă cunoscut că, de acum încolo, Mă veți numi după ultimul titlu, oferit mie de Fiul meu, pe Pământ. În această Misiune Finală, voi fi menționată, pentru totdeauna, ca fiind Mama Mântuirii.

Va fi creată a Mea Imagine și va fi bătută în Medalie unde, pe o parte, eu voi fi reprezentată cu soarele în spatele capului meu pe care va fi așezată o cunună de spini împletită din 12 stele. Pe reversul Medaliei, doresc să fie reprezentată Preasfânta Inimă a Fiului meu cu cele Două Săbii ale Salvării, care vor fi încrucișate de o parte și de alta.

Săbiile Salvării vor avea două scopuri. Prima Sabie va ucide fiara și mi s-a dat autoritatea să fac asta în Ziua cea de pe Urmă. Cealaltă Sabie va străpunge inimile celor mai îndârjiți păcătoși și va fi Sabia prin care sufletele lor vor fi salvate.

Acestă Medalie va fi disponibilă în cantitate mare, iar atunci când vor fi primite de către cei care le caută, acestea vor trebui să fie binecuvântate de un preot și apoi date gratuit altora. Medalia Salvării oferă Darul Convertirii și al Salvării.

Toți cei care primesc Medalia Salvării trebuie să recite această Rugăciune a Cruciadei pentru Darul Convertirii.

Rugăciunea (115) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru Darul Convertirii

„O Mamă a Mântuirii, acoperă-mi sufletul cu Lacrimile tale de Mântuire. Scapă-mă de îndoieli. Înalță inima mea ca să simt Prezența Fiului Tău. Adu-mi pace și mângâiere. Roagă-te ca eu să fiu cu adevărat convertit. Ajută-mă să accept Adevărul și deschide-mi inima ca să primesc Milostivirea Fiului tău, Isus Cristos. Amin.”

Copila mea, te rog fă ca această Medalie să fie proiectată și realizată. Eu te voi călăuzi la fiecare pas al drumului și apoi trebuie să te asiguri că va fi diponibilă peste tot în lume.

Mergi în pace pentru a-L sluji pe Fiul Meu.

Mama voastră, Mama Mântuirii

850. Ultimul profet a fost trimis. Acum deci vă rog să nu refuzați acest dar

Vineri, 19 iulie 2013 la ora 15:00

Mult iubita Mea fiică, atunci când te îngrijorezi și simți că nu ești iubită din cauza acestei Misiuni, trebuie să știi că Sfântul Duh îți va da întotdeauna putere. Nu vei putea niciodată să rostești lucruri neadevărate pentru că acest lucru nu este permis de Preaiubitul Meu Tată. Tu ești profetul vremurilor din urmă și, deși știu că acest lucru te înspăimântă, ia aminte la ce spun.

Datorită Dragostei Tatălui Meu, Eu acord lumii o mare Milostivire. Ultimul profet a fost trimis acum, deci vă rog să nu refuzați acest Dar căci este dorința Tatălui Meu, aceea de a-i aduna pe toți copiii Săi și de a-i proteja de răul din lume. Acesta este Darul care vă aduce salvarea finală de la o pedeapsă îngrozitoare.

Să nu refuzați acest Dar al profeției, ultima intervenție din Ceruri pentru a vă salva din primejdie.

Țările acelora dintre voi care nu îl slăvesc pe Tatăl Meu și care venerează zei păgâni vor fi șterse de pe fața pământului, dacă nu vă veți întoarce la Unul Dumnezeu cel Adevărat. Voi, care-i venerați pe zeii falși ce vă promit un viitor sclipitor folosindu-se de vanitatea voastră, veți fi îndepărtați de la Mine și vă veți scufunda într-un gol nesfârșit, într-un abis de unde nu vă veți mai întoarce.

Ascultați acum, voi toți. Din Ceruri Eu fac un apel către omenire. Profetul Meu va face doar ceea ce îi spun Eu. Ea se supune Mie, Fiul lui Dumnezeu, Fiul omului, așa cum a fost prezis. Ea nu are o voce a sa. Cuvintele ei sunt Cuvintele Mele. Supunerea ei este crucială, conformă Poruncii lui Dumnezeu. Supunerea ei înseamnă că nu îi este permis să-și deschidă gura pentru a apăra Cuvântul lui Dumnezeu.

Toate evenimentele prezise vor avea loc curând. Ignorați acest avertisment din Cer și veți suferi mai mult decât este necesar. Calomniați aceste Cuvinte din Cer și veți fi arătați lumii întregi și veți fi făcuți de rușine pentru că M-ați persecutat.

Cuvântul Meu este Adevărat. Cuvântul Meu este concret. Cuvântul Meu vă este dat pentru a vă salva și proteja împotriva fiarei care vă infestează și vă distruge viețile. Vă rog să fiți puternici și să vă îndepărtați de minciunile diavolești pe care ea vi le spune. Dacă vă simțiți inimile grele, veniți la Mine și vi le voi ușura. Dacă inimile voastre sunt triste, Eu vă voi îmbrățișa și vă voi da pacea pentru ca moartea să nu vă mai înspăimânte niciodată.

Dacă vă veți umple de mânie care apoi se va transformă în ură față de aceste Mesaje, atunci să știți că tocmai ați fost atacați de către regele minciunilor. Veți ști în inimile voastre că aceste Mesaje vin de la Mine atunci când ele vă vor provoca durere și suferință.

Al vostru Isus

851. Planul său este de a ademeni sufletele într-o plasă de înșelăciuni lovind în inimile lor

Vineri, 19 iulie 2013 la ora 20:54

Fiica Mea mult iubită, doresc să dau niște explicații cu privire la Rămășița Armatei. Rămășița Armatei crește peste tot în lume în acest timp. Mulți care nu cunosc aceste Mesaje se adună deja în timp ce nucleul Bisericii Mele de pe Pământ se află în primejdia de a fi devorat.

Mulți cunosc Adevărul și văd încercările care se fac acum pentru a dilua Preasfântul Meu Cuvânt. Toți cei favorizați de Lumina Duhului Sfânt vor recunoaște spiritul răului pe măsură ce acesta înghite Biserica Mea. Spiritul răului vine acoperit într-un veșmânt de umilință. Planul său este de a ademeni sufletele într-o plasă de înșelăciuni lovind în inimile lor.

Amintiți-vă, planul Satanei este de a răpi sufletele. Apoi știți care sunt sufletele pe care caută să le prindă în capcană lui mai întâi. Va încerca mereu să-i distrugă pe aceia care Mă iubesc. Îi va ignora pe aceia pe care i-a infestat deja, căci pe aceia i-a distrus deja.

Să nu credeți niciodată că răul se manifestă în modul cel mai evident. Acest spirit al răului va ademeni suflete, luând o înfățișare umilă, blândă și grijulie, căci cum altfel ar putea fi convinse sufletele bune de minciuni?

Eu Sunt Salvatorul omenirii iar acum intervin pentru a vă aduce la Adevăr. Nimic nu Mă va opri, însă împotriva acestei Misiuni de salvare a lumii de la pustiire se va intenta orice act de răutate.

Pe măsură ce voi, iubiții Mei discipoli, pășiți înainte, veți fi trași înapoi de cei care cred că blasfemiați Cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, când vă veți retrage în tăcere și nu veți cădea în capcanele demonilor pe care vi le vor pregăti, pentru a vă încuraja să apărați Cuvântul Meu, atunci vă vor ocărî.

Harurile date Rămășiței Armatei Mele vor fi discrete dar puternice iar, cu ajutorul Mamei Salvării, aceștia vor nimici bestia și cohorta sa.

Bătălia pentru suflete nu va fi plăcută, căci, să nu vă înșelați, adevăratele fețe ale vrăjmașilor lui Dumnezeu care afirmă că vin în Numele Său vor fi dezvăluite în timp așa cum sunt ele în realitate. Din păcate pentru mulți, aceștia nu vor putea vedea Adevărul și până să-și dea seama vor participa deja la ritualuri Satanice despre care nu vor ști nimic, într-atât de atent camuflate vor fi acestea.

Glasul Meu se face tot mai auzit printre voi, căci Eu nu Mă voi abate de la Planul Meu de a vă aduce Viață Veșnică. Nici un raționament uman care rezultă în condamnarea Cuvântului Meu Sfânt prin intermediul acestor Mesaje nu poate diminua Puterea lui Dumnezeu.

Ura voastră pentru Mine se va intensifica iar furia care vă va cuprinde sufletele vine de la Satana dar voi veți crede că vine de la Dumnezeu. Cum puteți fi atât de orbi? Ce fel de putregai a supurează în voi, încât vă face să încercați să faceți rău altora? Rugați-vă să nu-l întoarceți pe aproapele vostru împotriva Mea. Rugați-vă să cercetați Adevărul, înainte ca diavolul să ia în stăpânire sufletele voastre. El este foarte puternic iar acele suflete care au fost slăbite prin păcatul mândriei vor deveni vase voluntare în care va locui Satana cu îngerii săi decăzuți.

Treziți-vă, voi toți. Timpul pentru Cartea Adevărului să fie deschisă a sosit. Nu trebuie doar să deschideți paginile, trebuie să vă deschideți și inimile.

Al vostru Isus

852. Mama Mântuirii: Căderea Romei îi va duce pe mulți în rătăcire

Sâmbătă, 20 iulie 2013 la ora 00:45

Copila mea, pe măsură ce tulburarea din interiorul credinței Creștine se intensifică, vor rămâne totuși cei loiali Fiului meu, care, prin forța credinței lor, vor păzi și proteja Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu.

Căderea Romei îi va duce pe mulți în rătăcire și îi va face ca, fără să vrea, să întoarcă spatele Fiului meu, Isus Cristos. Ei vor cădea în rătăcire pentru că vor accepta doctrine noi, care nu vin de la Dumnezeu. Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă pentru cei din bisericile Creștine care vor cădea în capcana acceptării minciunilor ce li se servesc de către aceia care pretind că au fost aleși de Fiul meu să proclame Cuvântul Său.

Toate aceste lucruri au fost prezise vizionarilor de-a lungul secolelor și totuși mulți dintre voi refuză să accepte aceste profeții. Eu am avertizat omenirea în legătură cu aceste zile întunecate care vor veni, pentru că Fiul meu dorește ca voi să fiți pregătiți împotriva îngerilor căzuți care vor infesta Biserica de pe pământ. Lacrimile mele cad în torente pentru că atât de mulți slujitori sfințiți din Biserică nu recunosc aparițiile mele. Aceste apariții au fost aprobate de către Dumnezeu pentru a face omenirea să conștientizeze pericolele ce pândesc sufletele dacă nu li se dă Adevărul dinainte.

Profețiile date vouă la La Salette și Fatima sunt de o foarte mare importanță. De ce atât de mulți dintre cei care pretind că mă iubesc pe mine, mama lor, ignoră ceea ce am spus lumii? Voi nu ați ascultat și v-ați lăsat înșelați.

Este timpul să vă aduceți aminte că întunericul care învăluie Biserica Fiului meu pe pământ este cauzat de cel rău, care i-a înșelat pe mulți. Acest întuneric nu poate veni de la Fiul meu și, prin urmare, Trupul Său Mistic – Biserica Sa – rămâne intact. Cei care rămân credincioși Trupului Său Mistic nu vor devia de la Adevăr. Cei care trădează Biserica Fiului meu și resping Învățăturile Sale adoptând noi practici, care sunt insultătoare pentru Isus Cristos, se separă de Milostivirea Sa.

Trebuie să știți că atunci când Crucea Fiului meu va fi schimbată ca să arate diferit și când modul în care Sacrificiul Liturghiei va fi schimbat în numele modernității, atunci veți vedea lipsa de respect pentru Fiul meu în felul în care lucrurile sunt prezentate.

Nu trebuie să Îl trădați niciodată pe Fiul meu. El a suferit atât de mult și totuși, unii din Biserica Sa vor cădea în eroare și Îl vor răstigni din nou. Când veți fi martorii acestor evenimente veți ști că timpurile se schimbă și că va urma bătălia finală între Dumnezeu și fiară.

Mama voastră iubită, Mama Mântuirii

853. Ei îl pregătesc acum pe anticrist, pentru apariția sa grandioasă

Duminică, 21 iulie 2013 la ora 18:05

Mult iubita Mea fiică, am un Mesaj important de transmis lumii, inclusiv celor care cred în Mine, celor care nu cred în Mine și celor care poate nu cred în Tatăl Meu, precum și celor care nu acceptă că toate lucrurile vin de la Mine.

Când bestia a complotat împotriva Mea a creat un plan diabolic pentru sfârșitul timpurilor care este menit să păcălească lumea prin cea mai mare minciună, pentru a o putea lua cu ea în focurile Iadului.

Trebuie să știți că deja am revelat acest plan lumii, însă a rămas un secret care trebuie dezvăluit pentru ca voi să înțelegeți Adevărul. Ca în orice luptă, inamicul își ocupă poziția iar acest lucru este, de obicei, atent planificat, încât să aibă loc în secret, ca nu cumva ținta să știe unde se află dușmanii săi.

În această luptă finală pentru suflete, satana și cohortele sale și-au ocupat pozițiile împotriva celor doi martori ai lui Dumnezeu. Le-a luat mulți ani să orchestreze acest lucru dar copiii lui Dumnezeu trebuie să știe mai întâi cine sunt acești doi martori, înainte să priceapă modul în care a fost conceput planul.

Dușmanul și-a ocupat acum poziția sa în Biserica Mea. Face aceasta ca un dușman ascuns înăuntrul unui cal troian. De asemenea, dușmanul – și amintiți-vă că există mulți dușmani iar cu toții se închină bestiei – a prins rădăcini în Orientul Mijlociu. Ținta sa reală este Israelul, casa celui de-al doilea martor.

Cei doi martori sunt Creștinii și Casa lui Israel. Creștinismul reprezintă prima țintă, pentru că a provenit de la Mine. Israelul este cea de-a doua țintă, deoarece Eu M-am născut Evreu și fiindcă este pământul poporului ales al lui Dumnezeu – casa Ierusalimului.

Nu este o simplă coincidență faptul că satana dorește să-i distrugă pe acești doi martori, deoarece îi urăște iar, ștergând orice urmă a lor, el declară sus și tare că se află deasupra lui Dumnezeu. Cât de tare vor mai suferi acești doi martori în Numele lui Dumnezeu! Nu vor muri dar vor părea lipsiți de viață.

Sacramentele vor fi primele distruse – apoi Liturghia – iar după aceea Biblia și orice urmă a Cuvântului lui Dumnezeu. În aceste timpuri, mulți vor lupta să proclame Cuvântul lui Dumnezeu. Harurile Mele se vor revărsa în aceste timpuri pretutindeni, prin Puterea Duhului Sfânt, pentru ca Dumnezeu să nu fie dat niciodată uitării.

Anticristul

Foarte curând, anticristul se va face cunoscut drept omul păcii, creând cel mai ambițios plan al păcii în Orientul Mijlociu.

Ei îl pregătesc acum pe anticrist, pentru apariția sa grandioasă. Între timp, planul diabolic de a-i înșela pe cei nevinovați prin care sunt învățați minciuni în Numele Meu continuă. Acelora dintre voi care nu vor accepta Adevărul le spun, să știți că aceste timpuri sunt asupra voastră. Dacă nu puteți accepta Adevărul acum, dar dacă Mă iubiți cu adevărat atunci, vă voi da Harurile să puteți discerne.

Atât de mulți nu pot vedea acest plan viclean, într-atât de bine este ascuns, dar se desfășoară sub ochii voștri, așa cum a fost prezis. Sfânta Scriptură nu minte niciodată. Cuvântul Meu este Adevărul. Adevărul este cel care vă va duce la salvare. Dacă acceptați minciunile care vi se pun în față în Biserica Mea de cei care nu vin în Numele Meu, atunci veți cădea într-un mare întuneric și veți fi devorați de o asemenea răutate, încât, dacă ar fi să participați în astfel de practici oculte – prezentate vouă în Numele Meu –, veți fi pierduți pentru Mine.

Foarte curând, când pacea falsă va fi creată, vor începe planurile de anihilare a evreilor. În timp ce bestia va pustii Israelul, falsul profet se va descotorosi de Prezența Mea și îi va amăgi nu doar pe Catolici, ci pe toți Creștinii, toate religiile, cu scopul de a idolatriza bestia sub forma Noii Religii Mondiale.

Dacă aceste Mesaje provoacă spaimă în sufletele voastre, atunci să știți că este Intenția Mea să nu vă ascund nimic care ar putea să vă distrugă. Tot ce este important este să rămâneți fideli Învățăturilor Mele și să vă rugați pentru Protecția Mea. Când vă abandonați Mie, Isus al vostru, cerându-Mi să vă conduc, totul va fi bine.

Vă voi păstra sub Ocrotirea Mea – pe toți aceia dintre voi care nu se abat de la Adevărul Meu.

Al vostru Isus

854. Ai încredere în Mine și Eu îți voi deschide ochii asupra adevărulului despre viitorul tău glorios

Luni, 22 iulie 2013 la ora 19:09

Mult iubita Mea fiică, Mă adresez acum tuturor oamenilor tineri din lume, de toate credințele și religiile.

Eu sunt Isus Cristos, Salvatorul lumii, și curând Mă voi face cunoscut vouă. Odată ce se va întâmpla acest lucru, în timpul unui eveniment supranatural, care va fi trăit peste tot în lume în același timp, veți afla Adevărul.

Poate că nu acceptați Chemarea Mea de acum. Poate nu Mă primiți în viața voastră de zi cu zi, însă când Îmi veți simți Iubirea, nimic altceva nu va mai conta pentru voi. Timpul pentru a Doua Venire este aproape. Acest eveniment, când Voi veni să aduc Pacea, pentru că voi vesti Noul Paradis, vă va copleși cu o bucurie pe care nu ați trait-o nicicând până acum. Vă voi aduce o viață mai presus de visele voastre – o viață care se întrezărește a fi tot ceea ce vă doriți.

Nu trebuie să vă temeți de A Doua Venire, căci ea va fi prilej de mare bucurie. Aceasta este Promisiunea Mea. Nu trebuie niciodată să vă îngrijorați sau să credeți că se sfârșește viața – că vi se va refuza timpul pe care acum în lume voi îl considerați ca fiind de la sine înțeles – căci viața de-abia va începe. De această dată nu vor exista suferință, durere, mânie, ură sau neînțelegeri. Dragostea va înflori și va aduce cu ea o viață de o frumusețe fără seamăn, în care veți trăi în unitate, iubire și pace împreună cu cei pe care îi iubiți.

Eu pregătesc lumea pentru acest mare eveniment, care a fost profețit. Pentru a fi pregătit – atunci când într-o clipită, lumea se va schimba pentru totdeauna – trebuie să vii la Mine. Pentru a primi această nouă viață în Noul Paradis, în care vei avea un suflet și un trup perfect, trebuie să Mă rogi să îți curăț sufletul. Pentru ca Eu să pot face acest lucru, trebuie să Mă rogi să îți iert păcatele. E simplu. Eu știu că tu ești păcătos. Tu știi că ești păcătos, dar acest lucru nu trebuie să te separe niciodată de Mine.

Dacă ești îngrijorat sau temător, spune-Mi mie grijile tale și Eu îți voi alina durerea. Ai încredere în Mine și Eu îți voi deschide ochii asupra Adevărului despre viitorul Tău glorios. Când Pămîntul va fi înnoit și va fi anunțată A Doua Venire, Eu voi aștepta să te întâmpin. Te voi iubi mereu, căci pentru tine Eu am renunțat la Trupul Meu, când le-am permis să Mă răstignească. Pentru că Te iubesc atât de mult, nimic nu ar trebui să te împiedice să Mă chemi acum.Aștept chemarea ta.

Al vostru Isus

855. Mama Mântuirii: Ultimul secret de la Fatima nu a fost dezvăluit, într-atât de terifiant a fost el considerat

Luni, 22 iulie 2013 la ora 20:17

Copila mea, înșelătoria pe care lumea o va avea de înfruntat va fi așa de dificil de sesizat, încât numai cei care se predau complet lui Dumnezeu și își pun toată încrederea în Fiul meu vor putea înfrunta încercările care le stau în față.

Eu am dat lumii profețiile din 1917, însă ultimul secret de la Fatima nu a fost dezvăluit, într-atât de terifiant a fost el considerat de către cei din cadrul Bisericii Catolice.

Ultimul secret de la Fatima rămâne încă necunoscut pentru copiii lui Dumnezeu, deși eu am revelat anumite părți din el în 26 ianuarie 2012. Foarte puțini din cadrul Bisericii au cunoștință de el. Acum trebuie revelată următoarea parte a ultimului secret de la Fatima, pentru ca eu să pot avertiza omenirea asupra consecințelor pe care le va avea ignorarea intervenției mele în salvarea sufletelor.

Biserica a fost infestată de către inamicii lui Dumnezeu, din interior. Ei – și există 20 dintre ei care controlează din interior – au creat cea mai mare înșelătorie. Ei au ales un om, care nu este al lui Dumnezeu, în timp ce Sfântul Părinte căruia îi fusese acordată coroana lui Petru a fost îndepărtat cu grijă.

Detaliile, pe care eu le-am dezvăluit, arătau că la sfârșitul timpurilor vor fi doi oameni care vor purta Coroana lui Petru. Unul dintre ei va suferi din cauza minciunilor care au fost inventate pentru a-l discredita și care aproape că îl vor transforma într-un prizonier. Al doilea ales va aduce distrugerea, nu numai a Bisericii Catolice, ci a tuturor bisericilor care îl onorează pe Tatăl meu și acceptă Învățăturile Fiului meu, Isus Cristos, Salvatorul lumii.

Nu poate fi decât un singur cap al Bisericii pe pământ, care a fost autorizat de către Fiul meu și care trebuie să rămână papă până la moarte. Oricare altul care pretinde a sta în scaunul lui Petru este un impostor. Această înșelătorie nu are decât un singur scop, acela de a îi preda suflete lui Lucifer, și a mai ramas puțin timp pentru ca să poată fi salvate acele suflete care nu vor fi destul de înțelepte.

Copilași, trebuie ca acum să nu dați atenție decât unei singure avertizari: Nu vă abateți de la Învățăturile Fiului meu. Puneți-vă întrebări asupra fiecărei doctrine noi care vă poate fi prezentată și care pretinde că provine de la Biserica de pe pământ a Fiului meu. Adevărul este simplu. El nu se schimbă niciodată. Moștenirea pe care v-a transmis-o Fiul meu este foarte clară. Să nu permiteți nimănui să vă întunece judecata.

Curând, profețiile de la Fatima vor începe să aibă înțeles. Totul se întâmplă acum în fața unei lumi neîncrezătoare, dar din păcate, foarte puțini vor înțelege aceasta înainte de a fi prea târziu. Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă Preasfântul meu Rozar, cât mai des posibil, în fiecare zi, pentru a diminua efectele răului care vă înconjoară.

Iubita voastră Mamă, Mama Mântuirii

856. Voi revela secretele cuprinse în Cartea Apocalipsei și ele nu vor fi plăcute

Marți, 23 iulie 2013 la ora 15:30

Mult iubita Mea fiică, încercările pe care va trebui să le înfrunți sunt din cauză că Eu îți revelez secretele cuprinse în Cartea Apocalipsei și ele nu vor fi plăcute. Adevărul poate fi foarte supărător și tulburător pentru mulți. Adevărul va provoca lacrimi de disperare, lacrimi de tristețe și suferință mare.

Pe de altă parte minciunile îți pot da pentru un timp un fals sentiment de securitate. Chiar dacă ele sunt prezentate fiind învelite într-un limbaj iubitor și gesturi nobile, în inima ta vei simți că nu e în regulă, însă ele vor fi acceptate de oameni mai ușor decât Adevărul.

Atunci când unor oameni li se spune că au fost infestați cu o boală în fază teminală, ei au două posibilități. Ei pot să accepte Adevărul, își pot pregăti sufletele, petrecând timp cu familiile lor, căutând Iertarea Mea și apoi să aștepte acea zi. Când ei fac astfel, cu toate că poate fi înfricoșător, ei vor avea pace în sufletele lor pentru că au acceptat Adevărul. Aceste suflete nu vor avea de ce să se teamă de Mine. Dacă, însă ei vor respinge Adevărul, și vor crede în leacuri magice și în falși dumnezei despre care cred că le vor fi de folos în vindecarea lor miraculoasă, vor fi foarte dezamăgiți. Aceste suflete, orbite de așa-numita gândire pozitivă, cred că dacă ei înșiși vor să se facă bine, atunci totul va fi bine. Ceea ce ei nu înțeleg este că trebuie să Mă cheme pe Mine, Isus, dacă vor să fie vindecați. Eu voi răspunde rugăciunilor lor, însă numai dacă cererea este spre binele sufletelor lor. Aceste suflete care refuză să accepte Adevărul bolii lor și care nu se întorc la Mine, vor fi pierdute. Ele vor pierde timpul care li s-a acordat pentru a-și pune casa în ordine pe pământ. Același lucru e valabil și despre Cuvântul Meu, Adevărul dat vouă acum. Eu am dat lumii Adevărul în timpul Meu pe pământ și Am fost respins. Mulți m-au urmat pe Mine, însă ei vor cădea pradă înșelăciunii pentru că Adevărul care li s-a dat în acele timpuri va fi acum contestat de către inamicii lui Dumnezeu. Ei vor respinge în curând Adevărul și nu vor fi capabili să accepte Avertismentul Meu, dat lumii în acest moment.

Vă chem pe toți acum nu ca să vă dezvălui noi Invățături pentru că asta nu e necesar. Vouă vi s-a dat Adevărul, însă acum Eu intervin ca să vă reamintesc acest Adevăr. De asemenea vin să vă avertizez despre atrocitățile diabolice care vă vor fi impuse din cauza iubirii voastre pentru Mine.

Nu-mi întoarceți spatele, Mie, Isus Cristos, căci acum mă adresez vouă numai că să vă protejez . Eu nu vreau să vă tulbur dar voi continua să vă amintesc Adevărul, iar și iar.

Când veți realiza că sufletele voastre devin agitate, ca rezultat al noilor reguli care vă vor fi prezentate de către cei care spun că sunt ai Mei, atunci trebuie să Mă chemați pe Mine prin acestă rugăciune.

Rugăciunea (116) a Cruciadei de Rugăciune: Salvează-mă de răutatea minciunilor

„Isuse drag, ajută-mă. Mă înec în lacrimi de durere. Inima mea este confuză. Nu știu în cine să mă încred. Te rog umple-mă cu Duhul Tău Sfânt ca să pot alege calea corectă către Împărăția Ta. Ajută-mă, Isuse drag, să rămân mereu credincios Cuvântului Tău care a fost dat lumii de către Petru, și niciodată să nu mă abat de la ceea ce Tu ne-ai învățat, sau să neg moartea Ta pe Cruce. Isuse, Tu ești Calea. Arată-mi Calea. Îmbrățișează-mă și du-mă pe Calea Marii Tale Milostiviri. Amin.”

Isus al vostru

857. Mama Mântuirii: Ca și cum un miracol ar fi avut loc, falsul profet va părea că învie din morți

Joi, 25 iulie 2013 la ora 18:52

Fiica mea, este important să nu-și piardă curajul copiii mei când se vor confrunta cu suferința pe care o vor avea de îndurat atunci când Biserica Fiului meu va fi aruncată în sălbăticia pustietății.

Eu sunt Femeia din Cartea Apocalipsei, îmbrăcată în soare, care dă naștere Copilului. Copilul este Isus. Trupul Mistic al Fiului meu Isus este Biserica Lui pe Pământ. Biserica Fiului meu e răpită și în curând Trupul Lui nu va mai fi prezent acolo. Această pustiire va sfâșia inimile acelora care urmează Învățăturile Fiului meu. Aceștia nu vor avea la cine să se întoarcă și se vor trezi izgoniți din clădirile care până acum găzduiau Sfânta Euharistie. Însă în timp ce vor fi dați afară fără milă, ei vor fi umpluți de Sfântul Duh. Aceasta înseamnă că ei vor fi călăuziți și vor conduce cu dârzenie Rămășița Armatei, constituită din cei loiali lui Dumnezeu.

Ceilalți, orbi în fața Adevărului, îl vor urma confuzi pe falsul profet. Inimile lor vor fi înșelate și curând, atunci când falsul profet va părea să fie pe moarte, ei vor suspina. Dar apoi, ca și cum un miracol ar fi avut loc, falsul profet va părea că învie din morți. Vor zice că el este binecuvântat din Cer cu mari puteri supranaturale și vor cădea cu fața la pământ înaintea lui în adorație. El va fi iubit și adorat de către cei care nu pot vedea.

Curând va apărea Anticristul și înălțarea sa spre glorie va începe în Ierusalim. Odată cu apariția sa publică, în Biserica Fiului meu totul se va schimba rapid. Vor fi introduse noi reguli. Noi relicve, schimbări în veșmintele preoțești și multe reglementări noi vor fi impuse. La început, lumea va spune că aceste schimbări provin dintr-o nevoie de umilință. Și în timp ce aceste urâciuni vor apărea în Bisericile Creștine, va începe persecuția. Dacă îndrăzniți să vă opuneți acestor ritualuri satanice veți fi considerați eretici – instigatori.

Mulți cardinali, episcopi, preoți, călugărițe și oameni simpli vor fi excomunicați dacă nu vor urma noile reguli și nu îl vor adora pe falsul profet. În această fază trebuie să căutați refugii, care vor fi deja create, ca să-L puteți venera pe Fiul meu Isus Cristos în pace. Preoții trebuie să continue să administreze Sacramentele și să le asigure copiilor mei Preasfânta Euharistie.

Niciodată să nu vă lăsați pradă înșelăciunii la care vi se va cere să luați parte. Aceia care o vor face își vor pierde sufletele în favoarea celui rău.

Mama voastră preaiubită, Mama Mântuirii

858. Cu toate că vor provoca teamă, ele sunt o nimica toată în comparație cu marea pedeapsă care va urma

Joi, 25 iulie 2013 la ora 20:40

Mult iubita Mea fiică, Mâna Tatălui Meu a intervenit acum în lume ca pedeapsă pentru păcatul omului. Păcatul a luat amploare în lume pentru că omul nu mai face diferența între bine și rău. Voi nu puteți scăpa de grozăvia furiei Tatălui Meu dacă țările voastre susțin păcatele nelegiuite, prin legile lor.

Aceste pedepse vor fi simțite curând în întreaga lume. Cu toate că vor provoca teamă, ele sunt o nimica toată în comparație cu Marea Pedeapsă ce va urma. Omul e încăpățânat. El refuză ajutorul, atunci când îi este oferit de către Dumnezeu. Omenirea a ales să-L respingă pe Dumnezeu și fiecare dintre voi suferă din cauza pâgânilor care sunt printre voi.

Fac această chemare a Mea din Ceruri în primul rând pentru a salva sufletele și în al doilea rând ca să vă ajut să se diminueze pedepsele care se vor abate asupra rasei umane. Cât de mare este Milostivirea Mea! Cât de mare este Răbdarea Mea, însă cei care resping Învățăturile Mele și care se închid în fața Tatălui Meu vor vedea consecințele în curând.

Fac apel la toate religiile și vă implor să vă rugați pentru îndurare, indiferent dacă acceptați sau nu aceste Mesaje. Rugăciunile sunt necesare pentru a diminua catastrofele care deja au început. Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă pentru viețile voastre și pentru salvarea sufletelor voastre.

Al vostru Isus

859. Priviți în spatele măștii umanismului și nu veți zări niciun semn care să amintească de Dumnezeu

Sâmbătă, 27 iulie 2013 la ora 19:22

Mult iubita Mea fiică, Dorința Mea este ca toți prețioșii Mei discipoli să se roage cu insistență pentru ca sufletele să fie ferite de răul cauzat de răspândirea ateismului. Ateismul nu se declară întotdeauna drept ceea ce este. Foarte des oamenii care au decis, pentru un motiv sau altul, să nu mai creadă în Dumnezeu, crează un substitut.

Omul este construit în așa fel încât el caută o cauză care să îi justifice existența. Blestemul umanismului este acela că îl înalță pe om în ochii omului. Conform umanistului, tot ce trebuie făcut este să se asigure că nevoile omului au prioritate. Mulți confundă umanismul cu Creștinismul. Când cineva proclamă importanța bunurilor lumești în viețile oamenilor, indiferent de costuri, cu scopul de a evita suferința și sărăcia, se poate presupune cu ușurință că aceasta este o formă de iubire a aproapelui.

Dacă spuneți că vreți să puneți capăt sărăciei, șomajului și altor suferințe, mulți vor crede că vorbiți în Numele Domnului. Priviți în spatele măștii umanismului și nu veți zări nici un semn care să amintească de Dumnezeu, nici nu veți auzi rostit Numele Său. Aceia care își duc viața ca umaniști nu Îl iubesc pe Dumnezeu. Ei se iubesc doar pe ei înșiși. Ei cred de asemenea că tot ce contează este starea de bine a omenirii – de obicei sub forma bunurilor materiale – care constituie un mijloc de a atinge un scop.

Deși poate părea caritabil ca să lumea să vadă că vă pasă de nevoile omului, nu puteți niciodată să Îl înlocuiți pe Dumnezeu, punând pe primul loc nevoile omului. Dacă faceți asta Îl insultați pe Dumnezeu. Umanismul, deși are toate semnele exterioare ale iubirii de Dumnezeu, nu este ceea ce pare. În spatele măștii iubirii se ascunde iubirea de sine. Omul va muri, trupul său se va preface în țărână, sufletul lui va continua să trăiască, și cu toate acestea umanismul ar vrea să vă facă să credeți că omul este nemuritor.

Fiți atenți când îmbrățișați umanismul, pentru că, dacă o veți face, veți rupe complet legătura voastră cu Mine.

Al vostru Isus

860. Ceilalți inocenți care urmează orbește bestia și pe falsul profet, vor fi prinși într-o legatură feroce

Duminică, 28 iulie 2013 la ora 21:40

Mult iubita Mea fiică, niciodată să nu te îndoiești de Cuvântul Meu. Tu, dacă te încrezi cu adevărat în Mine, trebuie să faci ceea ce Eu îți cer, pentru ca să pot informa oamenii în acest timp și să îi pregătesc pentru Noul Început.

Multe dintre cele care se întâmplă în Biserica Mea au fost prezise, iar voi trebuie să acceptați faptul că Tatăl Meu permite aceste grozăvii cu un motiv anume. Acesta este partea finală a sfârșitului domniei lui satana. El a ridicat o bestie în numele lui și acest anticrist este spiritul lui satana însuși. Lui și discipolilor săi li s-a dat foarte puțin timp în marea bătălie pentru suflete.

Răzbunarea satanei este să fure cât mai multe suflete posibil , înainte ca el să fie înlănțuit și azvârlit în abis. Cei din cohortele lui care idolatrizează șarpele, urmează instrucțiunile lui doar pentru puterea pe care le-a promis-o dacă îl vor ajuta să-și ducă la îndeplinire planul diabolic. Cât de mult vor suferi veșnic aceste sărmane suflete și cât de tare vor striga cerând Îndurarea Mea, atunci când împlinirea îngrozitoare a sorții lor le va deveni clară.

Ceilalți inocenți care urmează orbește bestia și pe falsul profet, vor fi prinși într-o legătură feroce din care le va fi cu neputință să scape. Ei au nevoie disperată de ajutorul vostru. Voi trebuie să vă rugați stăruitor pentru ca sufletele lor să fie eliberate și redate Mie. La început, restul lumii nu va vedea motive de neliniște. După războaiele din Orientul Mijlociu, pacea care va urma va fi salutată cu aplauze.

Omul păcii va primi multe premii ca recunoaștere a operelor sale umanitare. Falsul profet va fi văzut drept cel ce unește bisericile lumii și va afișa cu orice ocazie toate acele însușiri pe care voi le asociați unui sfânt.

Totul va fi bine până când cei doi se vor întoarce și, cu o lovitură răzbunătoare, îi vor doborâ pe toți cei care se opun planului lor de a controla lumea. Ei vor țese Biserica Mea pe pământ în cuibul bestiei, până când întunericul va acoperi pământul.

Toți vor simți o neliniște. Toți veți simți răul, când satana, prin anticrist va controla totul. Dar pe urmă, tocmai când totul va părea lipsit de speranță, voi coborâ Eu, prin Marea Mea Milostivire, ca să cuprind totul, să dovedesc lumii Adevărul.

Atât de mare este Milostivirea Mea încât Voi ilumina și cele mai întunecate suflete și ei vor veni la Mine cu inimile ușurate. În această fază, toate îndoielile din sufletele lor vor fi îndepărtate de Puterea Duhului Sfânt. Curând după aceea când copiii lui Dumnezeu vor ști Adevărul, va suna Trâmbița Finală și Pământul va fi reînnoit. Tot răul va dispărea. Soarele vă va umple pe toți cu o Mare Lumină și Noul Paradis va fi predat, cu mare dragoste, fiecăruia dintre voi – cel mai mare Dar pe care ați putea vreodată să vi-l imaginați.

Tot ceea ce trebuie să faceți este să credeți în Adevărul pe care Eu vi-l dezvălui, pentru ca să puteți evita capcanele care vi se vor întinde pentru a vi se fura sufletele. Aceia dintre voi care pot vedea, care au încredere în Mine, care Mă cheamă, Mă vor ajuta la salvarea sufletelor celor care pot vedea, însă refuză să vadă Adevărul.

Al vostru Isus

861. Semnul bestiei va aduce cu el moartea – moartea sufletului și moartea printr-o boală îngrozitoare

Luni, 29 iulie 2013 la ora 11:23

Mult iubita Mea fiică, Numele Meu este mai rar menționat cu evlavie decât este strigat ca blasfemie împotriva lui Dumnezeu de către cei care pretind că Mă reprezintă. Moartea Mea pe Cruce nu numai că va fi respinsă și nu se va vorbi despre ea, ci și vor fi folosite imagini ale demonilor ca substitut pentru Trupul Meu pe Cruce. Dacă nu sunt Eu cel omorât pe Cruce, atunci cine este? Cine sunt ei, cei care proclamă lumii Cuvântul Meu, însă rostesc blasfemiile care se revarsă din gurile lor?

Feriți-vă de miracolele pe care oamenii în sutane albe vor pretinde că le fac, ca și cum ar fi făcute din Trupul Meu și binecuvântate cu Duhul Meu. Când veți vedea că au loc evenimente minunate și aparent miraculoase să știți că ele nu sunt nimic de genul acesta.

Vi se va spune că miracolele au fost create de mâna falsului profet. Apoi se va aștepta de la voi să arătați un mare respect și vi se va spune la început că el este un sfânt în viață. El va fi venerat, iubit și admirat și toți vor spune că este favorizat de Dumnezeu. Ei vor crede, în timp, că aceste minuni au loc pentru a vesti a Doua Mea Venire.

Și apoi va apărea bestia. El o va onora primul. Și lumea va fi cuprinsă de o confuzie îngrozitoare. Ei vor fi prinși în capcană. Pe de o parte, falsul profet va controla toate religiile din lume și va vâna iubirea celor care cunosc Adevărul. Cei care cunosc Adevărul nu Mă vor respinge, pentru că a lor este Împărăția lui Dumnezeu. Anticristul va arăta mare stimă față de falsul profet. Însă din cauză că rolul său va fi unul politic, devotamentul lor va uni mulți oameni care vor aplauda această alianță.

Aceste evenimente vor începe să aibă înțeles în curând. Cei care încearcă să vă ia cu ei într-o credință falsă, nu a lui Dumnezeu, vor fi foarte convingători. Ei nu își vor dezvălui niciodată adevărata intenție, până când nu vor fi siguri că vor câștiga această bătălie. Dar apoi, ei îi vor distruge pe mulți dintre cei care refuză să accepte semnul fiarei. Ei vor spune că acesta va fi un semn al adevăratei păci, iubiri și unități în lume, însă ascunse în miezul său josnic vor fi cifrele 666, semnul fiarei.

Așa cum medalia sfântă oferă protecție din Cer cu Putere de la Dumnezeu, semnul bestiei va aduce cu el moartea – moartea sufletului și moartea printr-o boală îngrozitoare. Cei care îl vor refuza vor trebui să se ascundă și să se pregătească. Eu știu că asta este înfricoșător, însă este adevărat. Eu voi interveni, cu ajutorul rugăciunilor voastre, ca să pun capăt persecuției.

Voi, iubiții Mei discipoli, care cunoașteți Adevărul sunteți în pregătire, ca să-i ajutați pe cei care se luptă cu această chestiune. În timp ce acestea se întâmplă, Rămășița Armatei Mele va fi o forță demnă de luat în seamă. Puterea ei va consta în abilitatea ei de a-i salva pe cei care vor suferi din cauza acestui act diabolic de răzbunare împotriva copiilor lui Dumnezeu.

Al vostru Isus

862. Mama Mântuirii: Trebuie să păstrați crucile tradiționale, pentru că în curând ele vor dispărea

Luni, 29 iulie 2013 la ora 19:05

Copilașii Mei, să vă amintiți întotdeauna că, prin Puterea lui Dumnezeu și prin Harul Fiului meu, eu voi zdrobi bestia și, când totul va părea lipsit de speranță, domnia celui rău va avea un sfârșit brusc.

Vălul Protecției mele îi acoperă pe toți cei care cheamă ajutorul meu în aceste timpuri dificile. Amintiți-vă că atunci când l-am pierdut pe Fiul meu, la vârsta de 12 ani, l-am găsit în templu. La fel și voi acum rugați-vă, copiii mei, și intrați în bisericile voastre, pentru a oferi sacrificiile necesare ca să cereți perseverență în timpul acestei bătălii îngrozitoare pentru suflete.

Fiul meu a suferit atât de mult prin moartea Sa pe Cruce, și totuși asta a fost numai una dintre poverile Sale. Cea mai mare suferință este cea pe care o îndură astăzi pentru cei care deja sunt pierduți pentru El. Și acum, când spiritul răului se străduiește să îi ia de lângă El pe toți cei care Îl iubesc, durerea Îl străpunge ca o sabie care Îl taie în două.

Sufletele-victimă vor suferi acum cea mai mare durere, pe măsură ce crește persecuția împotriva copiilor lui Dumnezeu. Prin Crucea Fiului meu ați fost salvați. Cu Crucea Lui veți lupta împotriva răului și Crucea Lui, dacă este binecuvântată, vă va proteja. Dar, dacă această Cruce se modifică sau are un aspect diferit, aceasta este o batjocură la adresa morții Fiului meu pentru salvarea păcătoșilor. Trebuie să păstrați Crucile tradiționale, pentru că în curând ele vor dispărea.

Iubita voastră Mamă, Mama Mântuirii

863. Să nu acceptați niciodată o cruce care nu seamănă cu crucea pe care Eu am fost crucificat

Marți, 30 iulie 2013 la ora 20:06

Mult iubita Mea fiică, ce dulci sunt vocile celor care  Mă iubesc și Mă consolează în aceste timpuri de mare durere. Voi, iubiții Mei discipoli, care nu mă veți părăsi niciodată, sunteți precum mierea care îndulcește Gura Mea, alină Trupul Meu și înalță Duhul Meu.

Mulți vor fi cei care vor urma minciunile, pentru că se vor teme să se ridice și să apere cu dârzenie Cuvântul lui Dumnezeu. La început ei vor fi derutați de noile practici, de noile simboluri, noile veșminte, noile forme ale altarelor și de noile cruci. Apoi ei vor accepta toate aceste lucruri noi, ca fiind semne ale timpului. Această abordare a modului în care este onorat Dumnezeu, nouă, modernă și așa-zis unificată, va fi mai apoi îmbrățișată cu entuziasm de către aceste biete suflete. Însă cei care sunt ai Mei vor rămâne credincioși Cuvântului Meu în vecii vecilor. Ei sunt coloana vertebrală a Bisericii Mele de pe pământ, care nu se va frânge niciodată.

Dorința Mea este ca voi, creștinii loiali Mie, – de toate religiile – să vă uniți cu toții ca să luptați împotriva demonilor care au fost eliberați din iad și care cutreieră printre voi. Să nu vă scuzați niciodată pentru că Mă iubiți pe Mine. Să nu acceptați niciodată o cruce care nu seamănă cu Crucea pe care Eu am fost crucificat. Când Eu lipsesc, sau nu Sunt menționat, atunci veți ști că infestarea se răspândește în interiorul acestei Biserici, fapt pus la cale de dușmanii Mei. Dacă acceptați ritualurile lor satanice și simbolurile, vă veți trezi expuși în fața diavolului.

Rămâneți loiali Mie. Rugăciunile voastre zilnice să rămână simple. Păstrați Apă Sfințită și Crucea Mea în casele voastre. Protejați-vă unii pe alții. Fiți ascultători față de slujitorii Mei sfințiți care rămân neclintiți în loialitatea lor față de Mine și care refuză să Mă trădeze. Apoi petreceți-vă restul timpului în rugăciune pentru sufletele ateilor, ale celor care cred în dumnezei păgâni și care îi vor urma orbește pe dușmanii Bisericii Mele în sălbăticie.

Rămâneți strâns uniți cu Mine și chemați-Mă în fiecare zi ca să vă întăresc. Eu voi fi alături de voi în timpul acestor încercări aprige care vor urma și niciodată nu îi voi abandona pe cei care Mă caută pe Mine.

Al vostru Isus

864. Mama Mântuirii: Așa cum Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu poate uni sufletele, tot așa El poate provoca mari diviziuni

Miercuri, 31 iulie 2013 la ora 18:31

Copila mea, iubirea ta pentru Fiul meu, Isus Cristos, îi va aduce pe toți aceia care Îl iubesc cu adevărat mai aproape unii de alții. Atunci când cei care Îl iubesc pe Fiul meu găsesc că este dificil să-i iubești pe ceilalți, ei trebuie să Mă cheme pe Mine, Mama Mântuirii, ca să le deschid inimile.

Iubirea Fiului meu este atât de puternică, încât cu Puterea Spiritului Sfânt ea se poate răspândi atât de rapid de la un colț la altul al pământului în fiecare loc. Atunci când Cuvântul Sfânt al Fiului Meu este dat tuturor copiilor lui Dumnezeu, prin intermediul acestei Misiuni, acesta va străpunge inimile sufletelor umile care Îl recunosc pe Mântuitor atunci când El vorbește. Iubirea care emană din Cuvântul Său dat vouă în acest timp al istoriei omenirii va uni instant milioane de suflete, ca și când v-ați cunoaște de o viață. Este atât de puternică încât, prin intermediul puterii limbilor, ea se poate răspândi repede de la o națiune la alta, în toate limbile. Așa veți ști că aceste Cuvinte, prin intermediul acestor Mesaje, vin de la Fiul meu.

Așa cum Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu poate uni sufletele, tot așa el poate provoca diviziuni. Ura care rezultă pe măsură ce Cuvântul lui Dumnezeu devorează sufletele este cea mai rea. Când aceste Mesaje atrag atâta ură și atâtea fapte rele săvârșite de cei care se numesc pe sine adevărați discipoli ai Fiului meu, să știți atunci că de fapt cel rău este cel care cauzează toate acestea. Sărmanele mele suflete, bieții mei copilași confuzi, să nu vă întoarceți niciodată spatele atunci când vă îndoiți de Cuvintele Fiului meu. Trebuie să vă păstrați mintea deschisă, rămânând loiali Învățăturilor Sale. Nu judecați pe nimeni în Numele Său. Iubiți-vă unii pe alții. Nu contează dacă nu  credeți că Dumnezeu este cel care și-a trimis ultimul profet. Dar vă rog totuși să vă aduceți aminte de obligația voastră – de a îndeplini sarcinile voastre față de Fiul meu, aderând strict la Învățăturile Sale.

Să nu acceptați niciodată faptul că El ar binecuvânta orice altă doctrină nouă pe care nu a dat-o lumii atunci când trăia pe acest pământ. El nu ar tolera niciodată ceva care să înlocuiască moartea Sa pe Cruce pe altarele lumii. 

Mama voastră preaiubită, Mama Mântuirii

865. Ei îi vor convinge pe discipolii mei să adapteze legile Bisericii Mele ținând un referendum

Miercuri, 31 iulie 2013 la ora 18:56

Multiubita Mea fiică, amintește-ți mereu cum lucrează diavolul. El este foarte atent să nu se dezvăluie. Așadar, el amestecă adevărul cu minciuna, pentru că vrea să creeze confuzie. Acesta este modul său preferat de a înșela sufletele. El nu ar spune niciodată adevărul, ca astfel ceilalți să vadă cum este el în realitate, însă pentru că este mândru, aroganța și ura lui pentru Mine se vor revărsa mereu din el. Aceia ai căror ochi sunt deschiși vor recunoaște imediat insultele care se aruncă în Fața Mea și înaintea altarelor Mele.

Nu uita că satana este mândru, arogant, îi place să se laude și este foarte șiret. Când este prezent în suflete, el are o încredere care izvorăște din mândrie și aroganță și o credință că este deasupra lui Dumnezeu. El întotdeauna va arăta semne care îl insultă pe Dumnezeu, dar numai cei care știu ce să caute le vor vedea. Aceia care se închină satanei și care își petrec o mare parte a timpului lor în grupuri, organizând ritualuri pentru a-i aduce omagiu, vor fi încântați să vadă aceste semne. Toți cei care și-au vândut sufletele satanei vor comunica prin astfel de semne, care vor fi un gest de sfidare la adresa Mea, Isus Cristos.

Aceia care vă înșală în Numele Meu îi vor convinge pe discipolii Mei să adapteze Legile Bisericii ținând un referendum. Tuturor li se va cere să aprobe noile practici, care conduc la două lucruri. Primul este să șteargă Prezența Mea din Sfânta Euharistie. Al doilea este să accepte păcatul, încurajând oamenii să arate simpatie pentru drepturile acelora care nu cred în Isus Cristos.

Acest referendum va fi falsificat și minciuni vor fi prezentate ca fiind Adevărul. Când noua religie mondială va fi introdusă, Biserica Mea de pe Pământ – Biserica Adevărată – se va ascunde pentru a putea să Mi se închine.

Ținta fiarei Sunt Eu.  Eu Sunt Cel pe care ea dorește să Îl rănească. Ea știe că nu Mă poate distruge, deci va încerca să distrugă rasa umană, pe care o blestemă în fiecare secundă. Slujitorii fiarei nu se vor opri doar la a insulta Prezența Mea în Tabernacolele din lume. Ei nu se vor mulțumi doar să distrugă Sacramentele, pentru ca să poată rosti blasfemii la adresa Mea. Ei vor fi fericiți doar când vor fura suflete, creând cea mai mare blasfemie dintre toate. Atunci va fi timpul ca ei sa creeze din nou Prima Mea Venire, dând impresia că a fost trimis Ioan Botezătorul. Omul care va spune că este profetul Domnului va minți și va lăsa lumea înmărmurită când va declara că anticrist este Eu, Isus Cristos.

Anticristul, prin puterea satanei, va pretinde că este Eu, Isus Cristos. Vai de acele suflete care îl îmbrățișează, pentru că vor fi lipsite de putere împotriva lui. Dacă le permiteți celor doi să vă atragă într-un vid de minciuni, vă veți îndepărta atât de mult de Mine încât doar Intervenția Tatălui Meu vă va mai putea aduce în Milostivirea Mea.

Când cineva va veni și va pretinde că este Eu, Isus Cristos, să știți că este un mincinos. Eu nu voi veni în trup a doua oară. Satana nu poate rosti aceste cuvinte:

”Isus Cristos, Care a venit în trup.”

Ceea ce va spune el, prin gura fiarei, a anticristului, vor fi următoarele:

“Eu sunt Isus Cristos, Eu am venit acum în trup pentru a vă aduce mântuirea.”

Când aceasta se va întâmpla, Intervenția Mea Divină va fi rapidă, dar până atunci falsul profet și anticristul vor fi furat multe suflete.

Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă pentru cei care spun că sunt ai Mei, ca ei să rămână ai Mei.

Rugați-vă să aveți toți puterea și curajul să duceți Crucea Mea în timpul celei mai mari persecuții a Trupului Meu – Trupul Meu Mistic – Biserica Mea pe Pământ în aceste timpuri.

Al vostru Isus

866. Ticăloșia prezentă în lume este la un nivel nemaivăzut din zilele lui Noe

Joi, 01 august 2013 la ora 15:00

Mult iubita Mea fiică, cât de mult tânjesc să vă îmbrățișez pe voi toți, dragii Mei discipoli, și să vă iau în Refugiul Meu de pace și siguranță. Cât aș vrea să vă pot lua pe toți și să vă ascund de nelegiuirile care sunt puse la cale împotriva tuturor creștinilor.

Ticăloșia prezentă în lume este la un nivel nemaivăzut din zilele lui Noe și este ca o rețea invizibilă care acoperă Pământul. Ea este atât de letală încât foarte puțini înțeleg cu adevărat cât de sofisticată este. Însă aveți grijă, acest plan – ale cărui elemente vor fi prezentate lumii de către cei care spun că ei reprezintă Bisericile Mele pe Pământ – va fi adus înaintea voastră și se vor aștepta ca să-l acceptați. Atunci vi se va cere să-l înghițiți și nu vi se va da de ales. Ceea ce vi se va cere să faceți, dincolo de toate denaturările, este să Mă negați pe Mine, Isus Cristos.

Avertizez lumea că atunci când încercați să înlăturați Divinitatea Mea – voi și toți cei implicați în aceast complot mârșav – veți fi însemnați ca dușmani ai lui Dumnezeu. Când sunteți de partea legilor blasfemiatoare va faceți vinovați de păcat împotriva lui Dumnezeu.

Eu voi continua să vă avertizez, să vă deschid ochii către Adevăr, însă nu vă pot forța să-Mi rămâneți fideli Mie. Nu vă pot forța să Mă iubiți. Voința vostră liberă este a voastră proprie, însă dacă vă întoarceți și Îmi cereți să vă îndrum vă voi deschide ochii către Avedăr. Când acceptați Adevărul, Eu vă voi salva.

Sărmanii Mei discipoli, să știți că pe măsură ce lumea se va întoarce împotriva lui Dumnezeu, Atotputernicia Tatălui Meu va interveni și îi va distruge pe dușmanii Lui unul câte unul.

Al vostru Isus

867. Mama Mântuirii: In curând vi se va cere să împărtășiți cu un înlocuitor al Sfintei Euharistii iar acesta nu va fi Trupul Fiului Meu

Vineri, 02 august 2013 la ora 15:30

Copila mea, în vremea aceasta stau în fața Fiului meu și cad la pământ cu fața în jos la Picioarele Sale, în mare durere. La fel cum, stând la picioarele Crucii Sale, a trebuit să fiu martoră la Agonia Sa, tot așa acum trebuie să Îi îndur Suferința încă o dată.

Crucificarea Fiului meu se săvârșește din nou, acum când Trupul Său, Trupul Său Mistic care este Biserica Sa pe Pământ, trebuie să sufere în urma biciuirii săvârșite de ai Săi. Aceștia, dușmanii dinăuntrul Bisericii Sale, Îi vor biciui Trupul, Îl vor rupe în bucăți, Îl vor batjocori cu cruzime și Îl vor pângări iar apoi Îl vor arunca deoparte. Biserica Fiului Meu urmează acum să fie biciuită, în cadrul celei ce va fi prima etapă a Crucificării Sale pe Pământ în aceste vremuri. Îi vor lua Trupul din Sfânta Euharistie, Îl vor insulta și Îl vor înjosi. Aceste lucruri se vor manifesta în diferite feluri, căci vor face tot ce le stă în putință pentru a-L ocărî prin gesturile pline de prefăcătorie și lipsă de respect. După ce Îi vor fi pângărit Preasfânta Sa Euharistie, ei O vor arunca apoi deoparte și foarte curând va fi foarte dificil să vă puteți împărtăși cu Ea. Acesta este doar unul din numeroasele planuri ce sunt în curs de desfășurare cu scopul de a îndepărta cu totul Prezența Fiului Meu din Sfânta Liturghie.

Mulți vor observa aceste gesturi malefice și își vor da seama că sunt ofensatoare la adresa Fiului meu. Mulți vor protesta, însă glasurile lor nu vor fi auzite. Voi, sărmani preoți care veți suferi de pe urma acestei profanări, trebuie să mă rugați pe mine, Mama voastră, să vă ajut să îndurați această suferință. Nu trebuie să falsificați niciodată Sfânta Euharistie, căci Ea este singura voastră Hrană pentru Mântuire. Fără Ea, voi vă veți înfometa. Ea trebuie întotdeauna să fie facută disponibilă tuturor copiilor lui Dumnezeu. Nu trebuie să acceptați niciodată că un alt fel de pâine ar fi Pâinea Vieții.

În curând vi se va cere să împărtășiți cu un înlocuitor al Sfintei Euharistii iar acesta nu va fi Trupul Fiului meu. Trebuie să rămâneți fideli Darului Sfintei Euharistii chiar și atunci când vi se va spune că Aceasta nu mai are nicio relevanță și este inacceptabilă în cadrul noii religii mondiale.

Mama voastră în Cristos, Mama Mântuirii

868. Dumnezeu Tatăl: Numele celor scriși în Cartea Vieții sunt ținta principală a bestiei

Sâmbătă, 03 august 2013 la ora 13:17

Fiica Mea mult iubită, Mă adrsez omenirii din Împărăția Mea Preasfântă din Înaltul Cerurilor.

Sărmanii Mei copilași, cât de mult suferiți din cauza păcatul lui Lucifer, însă trebuie să știți că, prin Atotputernicia Mea, Eu îl voi înlătura de pe fața Pământului pe el și pe toți îngerii căzuți. Acel timp se apropie, așa că trebuie să vă pregătiți.

Trebuie să știți că îngerii căzuți și demonii vă sunt necunoscuți și invizibili celor mai mulți dintre voi dar ei se perindă printre voi, ispitindu-vă în fiecare zi să cădeți. Odată prinși în plasa înșelăciunilor, vă veți da seama repede că nu veți găsi liniștea și pacea adevărată în sufletele voastre.

Vă spun că aceia care sunt induși în eroare de către falsul profet se vor trezi pierduți și confuzi pe măsură ce acceptă marea înșelăciune în care ei devin victime de bunăvoie. Când vă veți întoarce împotriva Mea și a Fiului Meu preaiubit, Isus Cristos, nu vă veți da seama care e situația. Veți crede că Sacramentele sunt aceleași, deși vi se vor prezenta în mod diferit. Acestea vor deveni vase goale și nu vor mai fi acceptate de către Mine.

Lumea este a Mea, însă copiii Mei nu Mă vor pe Mine, Tatăl lor preaiubit, Creatorul lor. Mințile lor au fost blocate iar cel rău s-a folosit de Darul Meu, al inteligenței, pentru a-i ispiti să creadă că nu este posibil ca eu să exist. Aceia care nu cred în Mine nu vor avea parte de iubire, bucurie sau pace adevărată în viețile lor. Nici nu vor accepta Viața Veșnică. În schimb vor căuta doar plăcerile trupului, deși ei știu că viețile lor pe acest pământ sunt scurte.

Eu, ca un Tată Care îi iubește pe fiecare dintre ei, îi voi atrage la Mine prin intermediul Marii Milostiviri a Fiului Meu. Puterea Mea este atotcuprinzătoare iar satana, Lucifer al Meu, care s-a desprins de Mine din cauza mândriei sale, nu Mă va putea învinge niciodată. Prin urmare, cei care îl urmează au creat aceeași prapastie între Mine și ei înșiși. Ei vor ști după semnele pe care Eu le fac cunoscute acum, că există doar Un singur Dumnezeu, Un Creator, Un singur Paradis. Toate paradisurile despre care le vorbesc falșii profeți ai lumii, și care îi îndepărtează pe copiii Mei de Mine, nu pot și nici nu vor exista vreodată. Eu Sunt tot ceea ce este. Eu am creat totul. Eu voi sfârși totul. Totul trebuie să aibă loc conform Voinței Mele Sfinte. Dacă vă împotriviți Voinței Mele nu veți fi nimic. Dacă acceptați Voința Mea veți rămâne copiii Mei.

Celor care cred în Mine le spun să nu Îl respingă niciodată pe Fiul Meu, Isus Cristos. Eu am venit în această lume prin Fiul Meu ca să vă readuc în Milostivirea Mea, însă voi L-ați respins pe El. Voi L-ați omorât și totuși iubirea Mea pentru voi n-a murit. Tocmai de aceea am permis ca Răstignirea Sa să vă aducă salvarea. Moartea Fiului Meu pe Cruce a devenit calea voastră spre mântuire. Moartea Sa nu a fost ceea ce părea în ochii celui rău – un eșec. Ci tocmai prin acest act de mare suferință, îndurat cu cea mai mare umilință, satana a fost învins. Și prin moartea Fiului Meu pe Cruce, puterea satanei asupra omenirii a fost zădărnicită. Deși nu îi poate lua cu el în abis pe toți copiii Mei, mulți vor fi în continuare seduși de minciunile sale. De aceea, copii, trebuie să luptați nu doar pentru propriile voastre suflete. Dacă Mă iubiți, Îl veți iubi și pe Fiul Meu. Dacă Îl iubiți pe Fiul Meu atunci trebuie să Îl ajutați să-i salveze pe toți păcătoșii.

Mă adresez vouă pentru a vă spune că, atunci când Eu Chem sufletele, mai ales pe acelea care nu Mă cunosc, precum și pe acelea care Mă cunosc dar care refuză să Îmi accepte Poruncile, acestea mai au foarte puțin timp pentru a se salva de chinul veșnic.

Numele celor din Cartea Vieții sunt primele ținte ale bestiei. Multe dintre aceste suflete sunt discipolii Fiului Meu și sunt fideli Bisericii. Ei se vor ridica împotriva Fiului Meu, acceptând legi noi care nu vin de la Fiul Meu și pe care vor fi obligați să le înghită drept o nouă religie. Această nouă religie a fost atent pusă la cale timp de mulți ani. Ea are la bază ritualuri satanice, însă mulți nu vor înțelege acest lucru. Când acceptați aceste ritualuri, îi veți da putere satanei. Atuci când îi veți da asemenea putere, veți avea nevoie de multă rugăciune, deoarece el vă va devora atât trupul cât și sufletul.

Copiii Mei, Eu intervin acum prin intermediul pedepselor asupra Pământului. Sărmanele suflete care își pierd viețile în urma acestor pedepse ajută la salvarea acelora dintre voi care sunt pierduți pentru Mine.

Atunci când vă sperie răutatea satanei și influența sa asupra vieților voastre, amintiți-vă că Eu îi voi distruge pe reprezentanții săi de pe Pământ. Voi scurta suferința voastră pentru că doresc să salvez sufletele. Dacă aș mai permite acestui rău să continue, nu aș mai putea salva toate acele suflete ale căror nume sunt scrise în Cartea Vieții.

Tatăl vostru preaiubit, Dumnezeu cel Preaînalt

869. Profețiile Mele care dezvăluie sosirea anticristului se vor împlini curând

Duminică, 04 august 2013 la ora 23:16

Prea iubita Mea fiică, Profețiile Mele care dezvăluie sosirea anticristului se vor împlini curând.

Ziua când voi toți trebuie să vă pregătiți casele și programul vostru de rugăciune este foarte aproape și cei care Mă urmează trebuie să dorească să facă sacrificii, pentru a Mă ajuta să deschid ochii copiilor Lui Dumnezeu de pretutindeni în fața acestei nelegiuiri, care va răsturna lumea cu susul în jos.

Așa cum orice profet adevărat este disprețuit și tratat ca o pacoste, voi, iubiții Mei discipoli, veți fi considerați supărători când veți dezvălui Adevărul. Așteptați-vă la ridiculizare, bătaie de joc și dispreț la fiecare pas. Oamenii care vă înconjoară vă vor persecuta, vă vor critica și vă vor învinovăți, chiar dacă nici măcar nu veți vorbi cu ei despre Cuvântul Meu.

Toți îngerii căzuți și demonii care se strecoară pe Pământ în aceste timpuri vor fi imediat atrași spre voi prin sufetele slabe, pentru a vă descuraja să faceți această Lucrare.

Acceptați această durere în Numele Meu, căci dacă faceți aceasta, aduceți mare glorie Lui Dumnezeu și acesta este unul dintre marile daruri pe care Mi le puteți oferi. Eu folosesc apoi aceste încercări ale voastre de a îl învinge pe satana, revendicând sufletele care altfel ar deveni ale sale.

Foarte puțini înțeleg Legile Divine din Ceruri și rolul Crucii în viețile voastre. Într-o zi, toți copii Lui Dumnezeu vor înțelege de ce trebuie îndurate aceste acțiuni pline de cruzime. Continuați misiunea răspândirii Adevărului, ignorați ura la care veți fi martori și nu acceptați niciodată îndrumare de la cei care Mă reneagă.

Înaintarea voastră spre Noul Paradis va fi dificilă. Însă chiar și cu o armată mică veți putea învinge severitatea pedepselor care vor fi răspândite de către anticrist asupra pământului. Sarcina voastră este să îi avertizați pe ceilalți asupra pericolului acceptării legilor satanei ca substitut pentru Legile Lui Dumnezeu.

Doar prin Porunca Tatălui Meu Eu îi pot lua cu Mine pe toți aceia ale căror nume se află în Cartea Vieții, dar care îi vor jura credință falsului profet și vor fi fascinați de purtarea plină de farmec a anticristului, arătându-i o acceptare docilă.

Al vostru Isus

870. Când vor schimba sacramentul botezului, vor scoate toate promisiunile de lepădare de satana, declarând că aceste mențiuni sunt învechite

Luni, 05 august 2013 la ora 04:05

Prea iubita Mea fiică, nimeni nu trebuie să creadă, în timpul persecuției pe care trebuie să o îndure iubiții Mei slujitori sfințiți – cei care Îmi vor rămane loiali Mie – că Biserica Mea va putea vreodată să moară. Acest lucru este cu neputință. Biserica Mea – Trupul Meu Mistic – are viață veșnică.

Când inamicii Mei vor schimba Sacramentele și vor introduce noi relicve, cruci noi și noi practici – și apoi vor spune că Biserica Mea a rămas așa cum a fost dintotdeauna, ei vor minți. Biserica Mea nu se poate schimba niciodată.

În fiecare națiune vor fi aduse multe argumente pentru a profana Sacramentul Căsătoriei. Ei, inamicii lui Dumnezeu, vor ca sa fie acceptate de către Creștini căsătoriile între cupluri de același sex, însă acestea nu trebuie niciodată acceptate, pentru că Îl ofensează pe Tatăl Meu. Aceasta nu poate fi acceptată în Ochii Săi. Când vor schimba Sacramentul Botezului, vor scoate toate promisiunile de lepădare de satana, declarând că aceste mențiuni sunt învechite și prea înfricoșătoare. Vor spune că acest lucru este irelevant.

Apoi, puțin câte puțin, ei vor introduce noi versiuni ale Învățăturilor Mele. Voi, toți cei care credeți în Biserica Mea, nu trebuie să Mă trădați niciodată. Nu trebuie să acceptați niciodată vreun înlocuitor al Sacramentelor pe care Eu vi le-am dat. Eu sunt Adevărul. Biserica Mea reprezintă Adevărul. Însă voi puteți să spuneți că faceți parte din Biserica Mea numai dacă mențineți toate Învățăturile Mele și Sacramentele Mele, și dacă acceptați că Moartea Mea pe Cruce a fost cel mai mare Sacrificiu care a fost făcut pentru a vă asigura mântuirea voastră.

Tot ceea ce se abate de la Adevăr, de teama de a nu-i jigni pe păgâni, este foarte primejdios. Când negați Învățăturile lui Dumnezeu și urmați o Biserica nouă, alternativă, nu veți mai rămâne parte a Bisericii Mele de pe pământ. Dacă veți obiecta impotriva noilor practici păgâne care vor fi introduse de către falsul profet, veți fi considerat eretic. Apoi vor încerca să vă excomunice în Numele Meu. Dacă Îmi rămâneți loiali Mie și refuzați să luați parte la această înșelătorie mârșavă, veți rămâne parte a Bisericii Mele.

Alegerea poate că va fi dureroasă, când vor veni toate aceste lucruri, însă totul este foarte simplu. Sunteți ori cu Mine, ori împotriva Mea.

Al vostru Isus

871. Mama Mântuirii: Războiul acesta pentru susținerea Cuvântului lui Dumnezeu, va implica faptul că acei preoți care îi rămân fideli Lui vor trebui să caute refugiu

Luni, 05 august 2013 la ora 13:05

Dragii Mei copii, acesta va fi un timp de mari încercări în credința voastră. Biserica Catolică va fi Biserica în care va începe marea diviziune. Aceasta este Biserica în care preoții Fiului Meu vor suferi cel mai mult în timpul marii apostazii care, foarte curând, va trebui îndurată din interiorul ei.

Acelor preoți credincioși ai Fiului meu, care vor fi sfâșiați în două din cauza nehotărârii, le spun: trebuie să fiți conștienți de necesitatea de a rămâne uniți cu Cristos cel Milostiv. Nu trebuie să vă simțiți niciodată ispitiți să părăsiți Biserica Lui, acceptând minciuni de la unii dintre voi care au căzut într-o gravă eroare. Voi trebuie să-L slăviți pe Fiul Meu cu orice preț și să conduceți poporul Lui pe drumul sfințeniei, indiferent cât vă va fi de dificil.

Aceia dintre voi care veți continua să celebrați Liturghia tradițională, veți fi hărțuiți până veți fi de acord să o abandonați în întregime. Multe dintre ordinele voastre bisericești vă vor trăda pe ascuns dușmanului. Voi, ca și Fiul meu înainte de voi, veți fi duși în fața celor care pretind că sunt egalii voștri și veți fi acuzați de erezie pentru că insistați să continuați să arătați respect față de Preasfânta Jertfă a Liturghiei.

Noi cuvinte, care vor avea semnificația celei mai dezgustătoare profanări a Trupului Fiului meu, vor fi impuse asupra acelor slujitori sfințiți care vor îndrăzni să se opună.

În cadrul Bisericii Catolice, fratele va lupta împotriva fratelui, sora împotriva sorei, tatăl împotriva fiului, copilul împotriva părintelui, până când se vor forma două tabere.

Războiul acesta pentru susținerea Cuvântului lui Dumnezeu, va implica faptul că acei preoți care Îi rămân fideli Lui vor trebui să caute refugiu. Pentru a face aceasta, trebuie să începeți să vă pregătiți și să găsiți astfel de locuri, unde veți putea să oferiți Sfânta Liturghie și să asigurați Sacramentele pentru copiii lui Dumnezeu.

Eu, Mama Mântuirii, voi proteja aceste refugii, iar prin așezarea Peceții Dumnezeului Cel Viu, dăruită lumii de către Tatăl Meu, în interiorul zidurilor, ele vor rămâne invizibile pentru Dușmanii lui Dumnezeu.

Nu vă fie teamă de aceste lucruri, fiindcă, dacă vă pregătiți bine, îi veți conduce pe copiii lui Dumnezeu către mântuire. Însă dacă nu veți ține cont de acest avertisment veți fi luați captivi cu mintea, trupul și sufletul de către dușmanii Fiului Meu, iar mântuirea nu va fi a voastră.

Aceia care împlinesc cererea falsului profet vor avea nevoie de multă rugăciune, deoarece unii dintre ei sunt orbi în fața Adevărului. Ceilalți, care vor cunoaște Adevărul dar se vor alătura celor care vor renega moartea Fiului Meu pe Cruce, sunt de temut. Ei vor provoca un rău teribil discipolilor inocenți ai lui Cristos.

Rămânând loiali Adevărului veți conduce Rămășița Armatei Fiului meu, așa încât să devină o forță formidabilă împotriva celui rău și a acelora pe care el îi îndrumă, în lupta sa împotriva adevăraților slujitori ai fiului Meu pe Pământ.

Când va veni timpul, voi va trebui să refuzați să vă supuneți indicațiilor primite de la cei care vor profana Cuvântul lui Dumnezeu și care, prin minciunile lor și prin noile doctrine obscene, îi vor induce pe mulți în eroare. Aceia care acceptă orice fel de modificare a Liturghiei sau a Sfintelor Sacramente vor fi răspunzători în fața Fiului meu. Pentru că astfel veți deveni involuntar, slujitori ai celui rău, iar multe, multe suflete vor fi pierdute, deoarece ele vor fi atrase în ritualuri care vor aduce omagiu satanei. Aceste ritualuri îi vor onora pe falsul profet și pe anticrist, care sunt dușmani ai lui Dumnezeu.

Rugați-vă, rugati-vă, rugați-vă pentru ca Adevărul să fie văzut și ca aceste minciuni să fie dezvăluite drept ceea ce sunt cu adevărat – un afront față de Crucificarea agonizantă a Fiului Meu.

Mama voastră iubită, Mama Mântuirii

872. Când veți apăra Cuvântul Meu veți fi considerați cruzi, lipsiți de bunăvoință și de simpatie față de cei care nu cred în Dumnezeu

Luni, 05 august 2013 la ora 18:33

Mult iubita Mea fiică, cu câtă tristețe plâng când văd teribila scindare care este urzită în interiorul Bisericii Mele pe pământ. Amărăciunea Agoniei Mele este totuși ușurată de câtre cei care Mă iubesc cu adevărat și care deja sunt îngrijorați de modul în care este tratat Trupul Meu.

Niciodată nu trebuie să vă simțiți obligați să acceptați vreo faptă, acțiune sau cuvânt care sunt împotriva Mea. Dacă vi se pare că e ceva în neregulă când sunteți martori la lucruri din interiorul Bisericii Mele făcute de cei care jură că sunt în uniune cu Mine dar profanează Trupul Meu, trebuie să urmați ce vă spune inima. Eu sunt cu voi în fiecare moment al acestei mari apostazii și le spun celor care vor continua să Mă cheme pe Mine: Eu vă voi deschide ochii către adevăr astfel încât să îmi rămâneți fideli Mie.

Acest timp aproape că a sosit. În curând, ușile Bisericii Mele se vor închide pentru cei care vor insista să rămână loiali practicilor Creștine tradiționale. Aceste uși vă vor fi trântite în față când Mă veți mărturisi pe Mine. Credința voastră va fi ridiculizată în modul cel mai viclean, astfel încât când veți apăra Cuvântul Meu veți fi considerați cruzi, lipsiți de bunăvoință și de simpatie față de cei care nu cred în Dumnezeu.

Dacă sunteți slujitori sfințiți ai Mei veți fi admonestați și vi se va cere să dați socoteală pentru devotamentul vostru față de Mine. Adunați-vă acum, voi toți . Vă cer să nu Mă negați. Eu vă voi proteja, astfel ca voi să Mă puteți sluji. Eu vă voi ajuta, ușurând povara voastră. Toate Harurile din Ceruri vor fi revărsate asupra voastră.

Atenționare către preoți:

Îi voi doborî pe toți aceia dintre voi care vor urma falsa biserica – biserica bestiei – când aceasta vă va fi prezentată. Dacă veți urma această nouă biserică vă veți vinde sufletele bestiei. În loc să salvați suflete în numele Meu, veți fi răspunzători pentru că le veți preda iadului veșnic.

Vă spun acest Adevăr acum, astfel încât să aveți timp suficient ca să vă pregătiți pentru acea zi, care nu este departe.

Al vostru Isus

873. Mama Mântuirii: Nu îngăduiți ca toleranța față de păgâni să domine în bisericile lui Dumnezeu

Marți, 06 august 2013 la ora 19:37

Copila mea, să nu-i asculți niciodată pe cei ce atacă Mesajele de la Sfânta Treime, pentru că ei te vor distrage de la această Lucrare. Ține minte, această Misiune va fi atacată mai mult ca oricare alta, datorită importanței Ei. Batjocura, derâderea și critica vor continua pănă în ultima zi, in care vei primi Mesajul Final.

Planul de a discredita aceste Mesaje se va intensifica și ura va deveni mai puternică, așa că vă rog sa fiți pregătiți. Aceste Mesaje nu pot fi ignorate nici de credincioși nici de necredincioși, deoarece Cuvântul lui Dumnezeu nu va trece niciodată neobservat. Ura împotriva lui Dumnezeu în lume în acest moment este pretutindeni, iar cei care proclamă Cuvântul Său în aceste vremuri vor suferi.

Adevărul a fost întotdeauna respins încă  de la începuturi, când Dumnezeu i-a trimis pe profeții Săi pentru a-i avertiza pe copiii Lui asupra pericolului păgânismului. Păgânismul este opusul Adevărului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. Acele biete suflete, care se închină la zei falși, îl mânie foarte mult pe Tatăl Meu. El este un Dumnezeu gelos, deoarece prin El au început toate lucrurile. El este Atotputernic. El este un Dumnezeu iubitor, dar Mânia Lui este de temut atunci când păgânii îi vor infesta pe cei ce Il iubesc.

Când copiii lui Dumnezeu- cei care cred în El și cei care Îl adoră, prin preaiubitul Său Fiu, Isus Cristos – vor încerca să se unească cu toate sufletele, toate religiile, trebuie să fie foarte atenți. Dumnezeu vrea ca toți copiii Săi să se iubească unul pe altul, indiferent de rasă, credință sau națiune. Ceea ce El nu va permite niciodată este adoptarea în biserică a păgânilor de către creștini. Când aceasta se va întâmpla, păgânismul va șterge orice urmă a Creștinismului. Este o insultă la adresa lui Dumnezeu să ia cineva  Adevărul – Cuvântul lui Dumnezeu- și să permită minciunilor să Il contamineze.

Profeții lui Dumnezeu au avertizat omenirea asupra pericolului de a îmbrățișa păgânismul, deoarece acesta duce la o distrugere completă. Când aceasta se va întâmpla, națiunile care vor permite urâciunea în bisericile lor vor fi nimicite, fără a li se arăta pic de Milă.

Nu îngăduiți ca păgânii să domine in bisericile lui Dumnezeu. Nu trebuie să uitați niciodată marele Sacrificiu făcut de Dumnezeu atunci când El Și-a trimis unicul Său fiu să vă aducă Salvarea. Ziua în care veți adopta practicile altor biserici, care nu sunt ale lui Dumnezeu, sau în care vă veți pleca în fața păgânilor, este ziua în care veți întoarce spatele Adevărului.

Țineți ochii deschiși și rugați-vă ca bisericile voastre să nu vă oblige să renunțați la credința voastră în Isus Cristos.

Preaiubita voastră Mamă, Mama Salvării

874. Dumnezeu Tatăl: Anticristul este acum gata să se arate lumii

Miercuri, 07 august 2013 la ora 18:50

Mult iubita Mea fiică, lumea trebuie să se pregătească pentru venirea celui mai mare dușman al său de când copiii Mei au fost lăsați pe acest Pământ.

Anticristul este acum gata să se arate lumii și planul său este acesta. El va aștepta până când războaiele vor face ravagii pretutindeni. Atunci el va apărea și va crea o falsă pace în statul Israel, unindu-l cu Palestina într-o alianță surprinzătoare. Toată lumea îl va copleși cu laude. El nu se va opri aici, ci va acționa cu o repeziciune care îi va uimi pe mulți și va negocia acorduri de pace în multe națiuni sfâșiate de război. Din nou el va fi lăudat și apoi va fi admirat, cu o extraordinară devoțiune, de catre miliarde de oameni din întreaga lume.

Apoi totul va părea că este bine. Foarte curând el se va implica în opere de caritate și va lua legătura cu principalele bănci ale lumii pentru a crea o nouă și puternică instituție financiară. Multe afaceri și mulți lideri politici vor fi implicați în numeroasele sale planuri. Curând o nouă monstruozitate va fi creată, aparent pentru a da un impuls economiei mondiale. Aceasta va fi noul Babilon, centrul întregii puteri, de unde elita lumii și cei bogați își vor conduce afacerile. Va fi considerat o sursă de informații minunate, de care oamenii vor beneficia în toate domeniile, de la locuri de muncă până la casele în care locuiesc și hrana pe care o dau familiilor lor.

Întreaga glorie îi va fi atribuită anticristului. Apoi el, împreună cu falsul profet, vor crea un parteneriat la nivel global, care va fi prezentat drept cea mai mare inițiativă umanitară. Lumea va aplauda acest nou Babilon și cu toții se vor zbate zgomotos încercând să câștige un loc cât de mic în centrul acestuia.

Noul Babilon, vi se va spune, este menit să îl glorifice pe cel măreț, să promoveze protecția mediului înconjurător, să îmbrățișeze pământul-mamă și să scape lumea de sărăcie cu ajutorul  resurselor, – toate acestea se vor revărsa din gura sa vicleană.

Când acestea se vor întâmpla Mâna Mea va interveni și va răsuci pământul pe axa sa. Eu nu Voi rămâne deoparte, fără a-i avertiza pe copiii Mei asupra consecințelor adoptării acestei urâciuni, create în adâncurile Iadului și aruncate asupra omenirii. Marile Mele semne se vor arăta pentru a-i da în vileag pe toți aceia care îmbrățișează și acceptă această insultă în Numele Meu Sfânt.

Eu Voi scutura lumea și ea se va înclina. Niciun om nu va putea să ignore intervenția Mea. Apoi voi arunca foc peste o treime din întregul Pâmânt. Curând va apărea foametea, dar nu provocată de Mâna Mea, ci prin contaminarea deliberată a Pământului de către anticrist. În timp ce el și cohortele lui vor provoca suferințe oamenilor neștiutori din multe națiuni, eu voi riposta.

Deși această suferință va fi greu de îndurat, să nu aveți teamă, copii, pentru că ea va fi de scurtă durată. Iubirea Mea pentru voi toți este enormă, dar Dreptatea Mea este fulgerătoare și pedeapsa Mea este înfricoșătoare.

Nu trebuie să acceptați ceea ce vi se propune. Când îl veți vedea pe omul păcii, pe anticrist, primind distincții și premii pentru mărețele sale lucrări în țările sfâșiate de război, să știți că Intervenția Mea este aproape.

Trebuie să rămâneți mereu în uniune cu Fiul Meu, Isus Cristos, și să vă rugați pentru ca, prin preoții și clerul loial, să vă fie date Sacramentele în timpul încercărilor care vă așteaptă.

Se va face Voia Mea !

Niminc nu poate și nici nu va împiedica împlinirea Legământului Final, prin care Fiul Meu va Domni în Pace.

Tatăl vostru iubit, Dumnezeu Cel Preaînalt

875. Niciun suflet nu poate fi reîntregit până când acesta nu va recunoaște Măreția lui Dumnezeu

Vineri, 09 august 2013 la ora 16:50

Preaiubita Mea fiică, oamenii nu înțeleg pe deplin ce înseamnă să fie în unire cu Inima Mea. Eu, Isus Cristos, am venit să eliberez omenirea din robia păcatului. Păcatul a fost creat atunci când Lucifer a socotit că el era mai mare ca Dumnezeu. Din cauza geloziei sale nestapânite, el l-a ispitit pe om – pe primii copii ai lui Dumnezeu, Adam și Eva – să-I întoarcă spatele lui Dumnezeu.

Moartea Mea a dăruit fiecăruia dintre copiii lui Dumnezeu Darul Mântuirii. Darul Mântuirii le este oferit multor oameni din lume, de toate credințele, inclusiv acelora care nu cred în Dumnezeu sau Îl reneagă pe Dumnezeu slăvind idoli falși. Nu toți vor accepta acest Dar. Eu vin la voi toți ca Mântuitor. Înainte de ziua cea de pe urmă , Eu voi veni în fața fiecăruia dintre voi ca să vă dovedesc Adevărul. Eu voi veni să ofer Darul Vieții Veșnice chiar și acelora care au păcătuit grav în Ochii lui Dumnezeu.

Slava lui Dumnezeu trebuie să fie ținta voastră și tot ceea ce trebuie să faceți pentru a primi acest Dar este să acceptați Milostivirea Mea. Dumnezeu este Omnipotent, Puternic și Perfect sub toate aspectele. El este iubit foarte mult de către toți îngerii și sfinții din Ceruri. El este iubit foarte mult de nenumărate suflete din lume ce sunt în viață în acest moment. Toți vor fi martorii Slavei Sale Mărețe, în Noul Cer și Pământ.

Dumnezeu nu are nevoie de Om. Numai datorită Dragostei Sale pentru Om, El Mă trimite din nou  la oameni pe Mine , Fiul Său preaiubit, ca să le dăruiesc Viața Veșnică pe care El le-a promis-o. Iată de ce este El Răbdător. Iată de ce se face El că nu vede păcatele, în speranța că ei, copiii Săi, se vor întoarce la El și Îi vor accepta Iubirea.

Iubirea este puternică atunci când este pură și vine de la Dumnezeu. Când sufletul este pur, el va fi foarte ușor atras în Iubirea lui Dumnezeu. Sufletele care au nevoie să fie purificate vor accepta Iubirea lui Dumnezeu dacă vor accepta suferința de care este nevoie pentru a le face din nou întregi. Niciun suflet nu poate fi reîntregit până când acesta nu va recunoaște Măreția lui Dumnezeu și nu se va pleca înaintea Lui cu umilă smerenie.

Ziua în care tuturor vă va fi arătată calea spre mântuire este aproape. Fiecărui păcătos i se va da șansa să se îndrepte spre Dumnezeu. Cei care o vor face, vor fi scăldați din abundență în Milostivirea Mea.

Al vostru Isus

876. Mama Mântuirii: Cine ar putea să respingă vreodată această nouă existență perfectă?

Vineri, 09 august 2013 la ora 18:38

Copila Mea, cel rău va face toate eforturile pentru a încuraja toate sufletele, inclusiv pe cele care sunt aproape de Inima Fiului meu, să respingă și să renege A Doua Sa Venire.

Așa cum spiritul răului a luptat împotriva mea, Mama lui Dumnezeu, în perioada de până la nașterea lui Isus, tot la fel se va manifesta opoziția lui, pe măsură ce se apropie a Doua Venire a lui Isus.

Mulți oameni sunt orbi la promisiunea Fiului meu de a veni din nou. Mulți, care nu acceptă că a Doua Sa Venire va avea loc curând, sunt nepregătiți deoarece ei nu pot accepta că acest lucru va avea lor în timpul vieții lor. Pe de altă parte, în zilele de după moartea Fiului meu pe Cruce, și apostolii Săi au crezut că ei vor asista la a Doua Sa Venire. De asemenea, această credință a dominat mințile Creștinilor multe sute de ani mai târziu. Însă nu este la fel și acum. Unii cred că a Doua Venire se referă la o parte veche a Sfintei Scripturi și că este un eveniment care aparține viitorului. Ei nu cred că a Doua Venire are vreo relevanță pentru ei în lumea modernă de astăzi. Astăzi, totul în lume este bazat pe materialism, pe inteligența umană modernă și pe marile minuni care izvorăsc din progresele grandioase ale științei.

Copii, trebuie să vă pregătiți. Nu trebuie să vă temeți. Deoarece sunteți foarte mult iubiți de catre Fiul meu, El se va întoarce din nou, curând, ca să vă aducă o mare pace, o mare eliberare de tristețe și disperare – care sunt rezultatul direct al păcatului în lume.

Pentru a supraviețui, omenirea are nevoie de A Doua Venire a lui Cristos. Dacă Isus nu ar veni curând, asa cum a fost prezis, atunci lumea ar fi distrusă și omul ar fi pierdut. Acest Dar vă va aduce o viață nouă, un nou început, minunat și glorios, în Noul Paradis. Va fi cea mai mare reînnoire a Pământului, și va aduce cu ea Viața Eternă. Cine ar putea să respingă vreodată această nouă existență perfectă? Nimeni nu ar întoarce spatele daca ar avea pe deplin cunoștință despre această Noua Era de Pace, în care Paradisul va fi restabilit. Nici un păcătos nu ar vrea să fie exclus, însă din păcate, mințile multora vor fi orbite față de Adevăr. Ei vor crede, în schimb, că pacea va fi a lor atunci când le vor fi prezentate minciuni pe care le vor înghiți, crezând în mod greșit că ele vin de la Dumnezeu.

Rugați-vă, rugați-vă, copii, ca să fiți binecuvântați cu Darul viziunii, care este dăruit acelora dintre voi care sunt demni să primească Darul Duhului Sfânt. Doar aceia care acceptă Mâna Milostivirii prin Mâna lui Dumnezeu, vor fi luați într-o viață a veșniciei.

Mama voastră iubită, Mama Mântuirii

877. Să știți că durerea respingerii va fi exact ca aceea pe care Eu și apostolii Mei a trebuit să o îndurăm în timpul Meu pe pământ

Sâmbătă, 10 august 2013 la ora 00:49

Mult iubita Mea fiică, niciun om dintre voi nu este atât de curat la suflet încât să îi poată judeca pe alții în Numele Meu. Aceia dintre voi care Îmi sunteți loiali și care urmați Învățăturile Mele, să știți – veți îndura multă durere când va trebui să asistați la cea mai mare atrocitate prin care va trece lumea.

În numele dreptății și compasiunii sociale, falsul profet va întemeia ceea ce lumea va crede a fi evanghelizarea și crearea unei biserici moderne. Această biserică va părea că încearcă să comunice cu toți păcătoșii și că îi îmbrățișează pe acei păcătoși ale căror păcate nu sunt acceptate de către Mine.

Voi, preaiubiții Mei discipoli, veți fi văzuți ca o sectă eretică, deoarece veți continua să proclamați Adevărul. Toate încercările de a Îmi rămâne credincioși Mie vor fi atacate viguros. Veți fi proscriși și declarați disidenți de dreapta. Orice încercare de a păstra tradițiile Ceremoniilor Sacre va fi ignorată.

Puterea celor care vor induce în eroare bisericile Mele de pe Pământ nu trebuie subestimată, căci milioane de slujitorii sfințiți vor îmbrățișa noua doctrină falsă. Ei vor crede, în mod eronat, că noua doctrină este o formă de evanghelizare. Susținerea lor, ca slujitori voluntari ai atrocității, va face să le fie foarte dificil Creștinilor care știu Adevărul. Vocile lor vor fi ca niște șoapte printre strigătele celor care vor deveni sclavii minciunilor create în Numele Meu.

Să știți că durerea respingerii va fi exact ca aceea pe care Eu și apostolii Mei a trebuit să o îndurăm în Timpul Meu pe Pământ. Preoții din acele timpuri, care susțineau că Îl iubesc pe Dumnezeu, nu au ezitat să reducă la tăcere vocile discipolilor Mei, care le aduceau vestea despre Cine eram Eu. De această dată, când Eu aduc vestea Celei De-a Doua Veniri, profeții și discipolii Mei vor fi înfricoșați când vocile lor vor fi respinse și vor fi acuzați de blasfemie.

În timp ce numărul discipolilor Mei crește, ei vor fi asemeni unor cerșetori și vor urca Dealul Calvarului – goi, cu nimic altceva în afara credinței lor. În timp ce ei vor menține vie Flacăra Luminii Mele în Biserica Mea – Biserica Mea Adevărată – nu vor devia niciodată de la Adevăr și vor duce în spate o cruce grea. Aceasta este crucea salvării, căci pe bieții lor umeri obosiți ei vor duce păcatele celor care M-au părăsit pe Mine. Sarcina lor va fi grea. Ca urmare a dragostei lor pentru Mine, vor suferi din cauza altora, pentru a le salva bietele suflete.

Aceste suflete nu merită să fie salvate. Vor fi salvate doar fiindcă Eu aleg să le salvez. Mă vor fi însultat, vor fi cauzat suferință teribilă discipolilor Mei loiali și vor fi chinuit Rămășița Armatei Mele. Totuși, îi voi salva datorită credinței celor din Rămășița Armatei Mele.

Ceilalți oameni, care și-au vândut sufletele bestiei, să știe aceasta: Poate nu credeți în iad, însă Eu vă voi dezvălui ce suferință vă va aduce acesta. Ziua în care Eu vă voi arăta diferitele nivele de tortură din iad, vă va teroriza și mulți dintre voi vor striga după Milostivirea Mea. Și Eu vă voi salva, dacă Mă veți ruga să vă iert. Voi face aceasta în Ziua Marelui Avertisment. Aceia dintre voi care veți vedea focurile iadului, dar nu vă veți întoarce la Mine – nu veți supraviețui Avertismentului și momentul acela în care Mă veți respinge, va fi ultimul pentru voi.

Pentru toți aceia care rămân loiali Mie și credincioși Cuvântului Meu – deși veți suferi – viitorul din fața voastră este unul de mare glorie.

Aceia care nu acordă atenție Avertismentului Meu sau care nu ascultă Adevărul vor fi în mare pericol.

Aceia dintre voi care idolatrizați bestia și îl urmați pe falsul profet în noua religie mondială, veți fi aruncați de vii în focurile arzânde ale iadului, împreună cu aceștia doi.

Adevărul este amar la gust, dar dacă îl acceptați, vă va aduce Viața Veșnică, în care vă veți bucura de Împărăția Mea pentru totdeauna, împreună cu cei pe care îi iubiți. Nu tăiați cordonul ombilical spre Viața Veșnică, pentru că veți suferi dureri teribile și nu veti fi grațiați.

Al vostru Isus

878. Inundațiile vor fi un fapt obișnuit și astfel veți ști care sunt regiunile lumii care îl mânie cel mai mult pe Tatăl Meu

Luni, 12 august 2013 la ora 03:00

Multiubita Mea fiică, discipolii Mei de pretutindeni, inclusiv aceia care nu cunosc aceste Mesaje, se vor simți atrași către bisericile Mele acum și Mă vor căuta. Datorită Darului Meu pentru ei, revărsarea Duhului Sfânt, ei vor fi atrași cu repeziciune la Refugiul Inimii Mele. Ei vor simți că există o neliniște în lume și vor ști că au nevoie de ajutorul Meu pentru a rămâne ferm credincioși Învățăturilor Mele.

Mulți vor simți schimbările plutind în aer, căci dușmanii lui Dumnezeu încep să își dezvăluie planul lor plin de ură, menit să înșele lumea, atunci când faptele lor nelegiuite care tolerează păcatul în toate formele sale vor deveni cunoscute. Lumea va fi târâtă într-un torent de neliniște și mulți vor fi șocați de încercările, pe care le vor vedea pretutindeni, de a idolatriza păcatul sub orice formă.

Păcatele carnale vor fi aplaudate. Orgoliul și dragostea obsesivă față de sine se vor manifesta pretutindeni în lume. Egocentrismul va părea, ca niciodată înainte, o trăsătură esențială. Aceia care nu caută astfel de plăceri vor fi marginalizați și făcuți să se simtă ca niște intruși. Păcatele celui rău vor fi glorificate și atunci când omul se va trezi înghițit în acest vârtej de nebunie, lumea va fi martora inundațiilor provocate de mânia Tatălui Meu, care va spulbera părți mari din multe țări. Inundațiile vor fi un fapt obișnuit și astfel veți ști care sunt regiunile lumii care Îl mânie cel mai mult pe Tatăl Meu, atunci când apele se vor revărsa furioase asupra națiunilor.

Toate națiunile voastre nelegiuite vor experimenta în mod direct felul în care vor fi pedepsite păcatele carnale. Tatăl Meu îl va împiedica pe cel rău să pună stăpânire pe sufletele acelora care sunt vinovați de aceste păcate, pentru a-i împiedica să îi infesteze și pe alții. Ei vor fi opriți. Nu vi se va mai permite să continuați această infestare. Acest rău va fi pedepsit și Intervenția Divină se va manifesta acum pretutindeni, prin Mâna lui Dumnezeu.

Rugați-vă pentru Milă, voi toți cei care s-ar putea să deveniți victime ale acestor pedepse. Eu îi voi proteja pe aceia care Îmi vor cere protecția.

Al vostru Isus

879. În curând vor folosi bisericile ca locuri de tranzacții și profit

Marți, 13 august 2013 la ora 15:00

Mult iubita Mea fiică, câtă nefericire vor simți catolicii și creștinii, din toată lumea, când vor vedea cum bisericile și lăcașurile lor de cult se vor transforma în locuri de distracție.

În biserici, care sunt menite să-Mi aducă omagiu Mie, se vor ține multe evenimente care însă vor insulta Numele Meu. În curând vor folosi bisericile ca locuri de tranzacții și profit. Toate aceste lucruri urmează să aibă loc și aceia care Mă iubesc, vor plânge cu mare durere. Cât vor suferi aceste sărmane suflete, pentru că vor avea de luptat cu asemenea blasfemii! Prin ereziile care li se vor impune cu forța nu se va arăta nici un respect pentru aceste suflete, în timpul multelor activități și ceremonii, care-L insultă pe Dumnezeu. Vor fi cântece, râsete, voci zgomotoase și istorisiri, care însă nu au nici o legătură cu Mine. Și totuși aceste acte dezgustătoare vor fi comise în Bisericile Mele și în fața Mea.

Fiica Mea, ia aminte acum la Promisiunea Mea. Voi merge până la capătul Pământului pentru a-l salva pe fiecare păcătos. Însă, atât de infestate vor deveni sufletele, că orice aș face pentru ele, nu vor accepta niciodată Milostivirea Mea, nici chiar în momentul morții, deși vor ști că îi așteaptă Iadul.

De aceea, trebuie să acceptați că unele suflete vor fi pierdute pentru Mine, deoarece răutatea este atît de înrădăcinată în sufletele lor încât nici o intervenție nu le va separa de fiară.

Trebuie să vă spun aceasta. Nu permiteți acelora care sunt infestați de către cel rău să vă îndepărteze de Mine prin minciunile lor. Când le acceptați minciunile, care vă sunt impuse de către aceia care nu Mă onorează pe Mine, vă veți slăbi credința – chiar dacă este vorba numai de un singur aspect legat de Învățăturile Mele. Dacă cedați chiar și numai unei singure solicitări, menită să schimbe interpretarea a ceea ce v-am spus Eu, aceasta va însemna că îi veți permite celui rău să vă ademenească cu mai multă înveșnunare, pentru a vă îndepărta de Mine.

Astupați-vă urechile cu mâinile atunci când blasfemiile se revarsă din gura fiarei. Nu acceptați nimic din ceea ce va trăda Sacramentele sau Învățăturile Mele. Întoarceți-vă și urmați-Mă pe Mine deoarece, când toate aceste lucruri se vor împlini, nu va fi decât o singură cale pe care veți putea merge. Aceasta este Calea Mea – Calea Adevărului. Numai adevărul întreg este acceptabil. Adevărul pe jumătate devine o minciună.

Al vostru Isus

880. Când o cinstiți pe Mama Mea trebuie să vizitați sanctuarele Ei și să-I aduceți omagiu acolo

Miercuri, 14 august 2013 la ora 15:15

Mult iubita Mea fiică, nici un om nu poate să înțeleagă pe deplin cât de viclean este satana. Să știți că aceia pe care el îi infestează nu vor lăsa niciodată impresia că ar fi răi. Dimpotrivă, atunci când își dezvăluie metodele lor păcătoase astfel ca voi să acceptați înșelăciunile lor, ei vor fi foarte atrăgători, plini de umor, autoritari și convingători.

Aceia din Biserica Mea care aduc omagiu celui rău și care îi urmează instrucțiunile asemeni unor sclavi, vă vor induce în eroare prin comportamentul lor sfânt. Îi vor câștiga pe mulți dintre voi de partea lor, pentru că vă vor da impresia că într-adevăr mă cinstesc pe Mine și pe preaiubita Mea Mamă. Dar să știți că fiecare gest și fiecare act aparent sfânt va masca o insultă în fața altarelor, care sunt menite să cinstească Numele Meu. Trebuie să știți că atunci când ei cinstesc fiara, vor prezenta acte care par sfinte în fața voastră dar care vor fi exact opusul. Intenția lor va părea foarte sfântă și plină de respect, dar voi să nu vă lăsați înșelați.

Dacă o cinstiți pe Mama Mea trebuie să vizitați Sanctuarele Ei și să-I  aduceți omagiu acolo. Aceia care Mă iubesc pe Mine, vor merge la ea. Ei nu trebuie să accepte niciodată ideea că Mama Mea ar putea  fi în slujba dușmanilor Bisericii Mele.

Celelalte semne pe care lumea va fi chemată să le accepte, vor părea că onorează pe Dumnezeu Unul Întreit, pe Mama Mea și pe toți sfinții, și vor părea să fie bune. Dar mereu vă vor fi prezentate, de către dușmanii lui Dumnezeu, într-un mod diferit . Când vă e prezentat ceva neașteptat, să știți că acesta este un mare semn al fiarei, care va înșela lumea făcând-o să creadă că el și cohorta lui sunt sfinți.

Al vostru Isus

881. Prima judecată este aproape iar pe cei răi Eu îi voi da la o parte

Joi, 15 august 2013 la ora 21:57

Mult iubita Mea fiică, Eu îi Chem pe toți discipolii Mei care cunosc Adevărul să dea dovadă de curaj în aceste timpuri dificile pentru omenire.

Este foarte aproape clipa în care războaiele vor izbucni în același timp în multe națiuni. Când auziți despre toate aceste războaie și sunteți martorii cruzimii acestor asupritori aliați, care provoacă aceste războaie, veți ști că timpul pentru a Doua Mea Venire este aproape.

Mulți dintre voi vor recunoaște Adevărul cuprins in Cartea lui Ioan – Apocalipsa – pe măsură ce vă este revelat acum. Nu vă temeți, deoarece toate aceste lucruri trebuie să se petreacă. Mulți, care nu accepta aceste Mesaje, fac o mare greșală, deoarece Cartea Adevărului, pur și simplu, cuprinde detaliile și secretele conținute în Cartea Apocalipsei. Eu, Mielul lui Dumnezeu, Sunt singura Autoritate – numai Eu am permisiunea de la Tatăl Meu – să deschid Pecețile cuprinse in ea.

Dacă nu credeți în Cartea Adevărului, atunci nu credeți în Cartea Apocalipsei. Aveți grijă. Aceia care resping Cartea Apocalipsei renunță la Milostivirea Mea. Însă, prin Intervenția Divină, Adevărul le va fi arătat în timpul Marelui Meu Avertisment, pentru că altfel mulți nu M-ar cunoște niciodată sau n-ar înțelege Marea Milostivire pe care Eu o aduc lumii. Nu trebuie niciodată să adăugați la Cartea Apocalipsei, să încercați să o interpretați sau să scoateți ceva din ea pentru a se potrivi propriilor voastre dorințe, deoarece făcând aceasta veți suferi. Atunci când faceți aceste lucruri răstălmăciți Cuvântul lui Dumnezeu. Această Carte v-a fost promisă. Dumnezeu l-a trimis pe cel de-al șaptelea mesager al Său  pentru a revela Adevărul. Acceptați aceasta cu încredere în Mine sau veți merge singuri, în ignoranța teribilei înșelăciuni care se va abate asupra celor care resping Cuvântul lui Dumnezeu.

Acum în lume vor avea loc multe, multe schimbări, pe care fără îndoială toți le vor observa. Religiile vor deveni un nonsens, căci milioane vor adopta o credintă păgână, despre care li se va spune că este pentru a-L onora pe Dumenezeu. Smerenia și dragostea pentru cei sărmani vor fi motivele – vi se va spune – pentru care biserica reînoită și iluminată va vesti un nou început. Ca niște miei la tăiere veți fi conduși în iazul de foc. Când veți realiza groaznica urâciune în care ați fost atrași, s-ar putea să fie prea târziu. Când aduceți omagiu fiarei, ea vă va infesta și în timp mulți veți deveni sclavii ei.

Mari schimbări în lumea politică și sistemul mas-media vor duce la o mare diviziune. Cei care sunt loiali lui Dumnezeu în toate câte au fost date lumii prin Mine, Isus Cristos, vor trăi. Aceia care Mă resping nu vor mai avea viață, deoarece ei vor fi incapabili să primească Milostivirea Mea. Inima Mea, cu toate că va fi sfâșiată din această cauză, se va împietri, iar Dreptatea Mea va prevala.

Prima Judecată este aproape iar pe cei răi Eu îi voi da la o parte, căci Noul Cer și Noul Pământ îi vor primi doar pe aceia care accept Milostivirea Mea. Mulți vor zice: ”Dumnezeu este Milostiv. El nu ar arăta niciodată asemenea cruzime.” Răspunsul Meu este acesta. Pământul, așa cum îl știți, nu va mai fi. În schimb, un nou Pământ reînoit se va ivi – mult mai încăpător, mai mare decât înainte, unde douăsprezece națiuni vor locui, una lângă alta, într-o armonie iubitoare. Vor intra pe porți doar aceia care Îmi rămân loiali Mie și cei care nu Mă cunosc, însă vor accepta Mâna Mea atunci când le voi dovedi Adevărul la Avertisment. Dupa aceea Eu le voi închide. Pe urmă nici un alt om nu va mai intra, deoarece Judecata Mea va fi făcută. Toate suferințele vor fi uitate și cei răi vor fi azvârliți in Iad unde vor suferi o veșnicie. Omul nu trebuie niciodată să subestimeze Marea Mea Iubire, Milostivire și Compasiune. Însă el trebuie, de asemenea, să se teamă de Pedeapsa Mea, pentru ca va fi definitivă atunci când ultima trâmbiță va suna în Ziua Cea Mare a Domnului.

Iar atunci va veni sfârșitul.

Al vostru Isus

882. Ei trebuie să păstreze Sfântul Liturghier, veșmintele preoțești, Sfânta Biblie și sfintele cruci. Toate acestea vor fi înlocuite

Sâmbătă, 17 august 2013 la ora 11:50

Mult iubita Mea fiică, în timp ce Eu vorbesc lumii prin aceste Mesaje, mulți dintre cei ce sunt binecuvântați cu o credință puternică și cu iubire pentru Mine, Isus Cristos, încep în sfârșit să-Mi recunoască Glasul, acum când Eu vorbesc lumii prin aceste Mesaje.

Cei care își petrec viața în slujba șarpelui, ca niște sclavi, chiar și ei știu că Eu sunt Cel care vorbește. Și astfel începe bătălia pentru a face Voia Mea Sfântă pe de o parte, și dorința dușmanilor lui Dumnezeu de a se lupta cu Mine pe de altă parte.

Cei care plănuiesc să provoace suferință omenirii, ca parte a legământului lor cu fiara, vor fi foarte prudenți ca să nu fie văzuți că denunță public aceste Mesaje, căci dacă ar face așa ar părea că le dau crezare. În schimb, ei vor răspândi ura împotriva Mea în alte feluri, începând prin distrugerea credinței celor din cadrul Bisericii Mele. Ei vor întoarce inimile celor care Mă iubesc împotriva semenilor lor creștini. Ei îi vor îmbrățișa mai degrabă pe păgâni, pe vrăjitoarele new age și pe adoratorii fiarei, decât pe Creștinii care vor protesta împotriva ritualurilor păgâne care se vor săvârși înăuntrul Bisericilor Catolice și apoi, foarte curând, în alte biserici creștine.

Acestea evenimente urmează să aibă loc. Vă rog să nu credeți că Sfânta Liturghie sau Sacramentele au fost deja schimbate până acum, cu toate că ele se vor schimba foarte curând. Când vor face aceasta, voi trebuie să le întoarceți spatele și să Mă apărați pe Mine.

Multe schimbări au fost puse la cale în ultimii ani în cadrul Bisericii Mele pe Pământ, de către malefica Masonerie. Acum planurile lor, care deja au fost făcute cunoscute în ierarhia cea mai înaltă din cadrul bisericilor, sunt pe cale să fie făcute publice. Ele vor fi dezvăluite împreună cu anunțul că Biserica Catolică se modernizează pentru a putea deveni relevantă în societatea nouă de azi, care este liberală și lipsită de prejudecăți. Ei vor spune că Biserica Catolică își lasă trecutul în urmă și apoi vor spune că motto-ul Bisericii va fi să îmbrățișeze toate credințele pentru a demonstra că nu are o mentalitate îngustă. Acest anunț va fi sărbătorit în întreaga lume iar mass-media va pune această știre extraordinară pe prima pagină, deși înainte privise Biserica Catolică cu antipatie.

Sămânța lui satana va fi răspândită în noile ceremonii, în care formatul Sfintei Liturgii va fi prezentat de-a-ndoaselea și mai ales frazele corecte ce fac referire la Patimile Mele vor fi înlocuite cu niște nonsensuri, cuvinte goale, potire goale, tabernacole goale. Toate Crucile Mele vor fi înlocuite cu simbolurile secrete ale ocultismului.

Aceasta este urâciunea pustiirii, despre care vorbește profetul Daniel. Aceasta va fi, în multe locuri, sfârșitul Sfintei Mele Euharistii și sfârșitul Liturghiei așa cum o știați voi. Însă preaiubiții Mei slujitori fideli vor pregăti acum producerea Sfintelor Ostii. Ei trebuie să păstreze Sfântul Liturghier, veșmintele preoțești, Sfânta Biblie și Sfintele Cruci. Căci toate acestea vor fi înlocuite. Trebuie să va adunați curând și să faceți planuri, pentru că nu vi se va permite să spuneți Liturghia conform Voii Mele.

Slujitorii Mei sfințiți, Eu vă voi îndruma când va sosi timpul. Acelor creștini care cred că această urâciune va fi doar în cadrul Bisericii Catolice, Eu le spun că ea va afecta toate bisericile creștine, până când se vor îndepărta orice mențiuni despre Mine sau simboluri ale Mele. Cu timpul, voi veți fi pedepsiți sever dacă Îmi veți menționa Numele.

Veți fi șocați de cât de repede Biserica, aparent inocentă, reînnoită dar contaminată, se va degrada pâna la a ajunge un cult religios diavolesc. Ei vor merge până în pânzele albe ca să-i pedepsească pe cei care se vor opune acestei noi religii mondiale, creată de om și având un caracter păgân.

Creștinii și evreii vor fi principală țintă a urii, și ei vor fi persecutați din cauza religiei lor.

Decât să vă temeți, vă Chem să vă pregătiți să luptați pentru Numele Meu. Niciodată să nu uitați cât de mult sunt urât Eu. Să știți că atunci când Mă veți urma, în timpurile care vor veni, crucea voastră va fi mult mai grea decât a acelora care au trăit înaintea voastră.

Al vostru Isus

883. Mama Mântuirii: Va fi nevoie ca ei să găsească locuri de refugiu pentru a ține Liturghiile zilnice și Sfânta Euharistie

Sâmbătă, 17 august 2013 la ora 16:45

O, scumpii Mei copii, cât suferă Inima Mea pentru suferința care în scurt timp îi așteaptă pe preoții Bisericii Catolice !

Mulți slujitori prețioși ai Fiului Meu, a căror unică dorință este să-L slujeascsă pe Dumnezeu și să aducă sufletele pe calea salvării, vor fi nevoiți să înfrunte încercări de o asemenea magnitudine încât de teamă, mulți vor ceda. Mulți vor fi orbi în fața Adevărului, vor accepta și se vor bucura de marile schimbări din Biserică, crezând în mod greșit că ele sunt pentru binele tuturor. Cei care vor recunoaște înșelăciunile prezentate Catolicilor, vor fugi. Temându-se pentru soarta lor, vor părăsi Biserica, căci vor fi prea slabi pentru a înfrunta asemenea răutate.

Acei preoți care refuză să accepte doctrina cea falsă vor fi acuzați de erezie și mulți vor fi mustrați public pentru că nu vor să li se supună celor în fața cărora răspund. Mulți vor fi excomunicați. Alții vor fi martirizați. Apoi vor fi cei care conduc Biserica – Biserica dată lumii de către Fiul Meu – în secret.

Va fi nevoie ca ei să găsească locuri de refugiu pentru a ține Liturghiile zilnice și Sfânta Euharistie. Ei vor fi conduși de Duhul Sfânt și vor fi urmați de Rămășița Armatei Fiului Meu, care va rămâne cu îndârjire loială Învățăturilor și Sacramentelor Lui, până în ultima zi.

Dacă aveți vreo îndoiala asupra validitații acestui Avertisment, trebuie să înțelegeți că Eu, mama iubită a lui Cristos, voi fi folosită pentru a fi ascunsă adevărata intenție a acelor forțe care au intrat în Biserica Fiului Meu pe pământ. Eu voi fi folosită ca marionetă a Bisericii, pentru a distrage atenția oamenilor de la adevăratele intenții ale acestui grup meschin. Pentru a-i convinge pe copiii Lui Dumnezeu că ei rămân loiali adevăratului Cuvânt al lui Dumnezeu și traditiilor Bisericii Catolice, vor crea ceremonii despre care ei vor spune că mă onorează pe mine. Vor folosi profețiile de la Fatima pentru a profana imaginea Mea, prezentând lumii o mare înșelăciune. Mă vor folosi pe mine pentru a pângări Biserica Fiului Meu și tot ce vor face va fi de-a-ndoaselea, în concordanță cu cererile celui rău.

Fiindu-le dată impresia că o onorează pe Mama Lui Dumnezeu, mulți Catolici vor fi conduși într-un fals sentiment de siguranță. Aceasta înseamnă că orice dubii pe care în mod obișnuit le-ar avea când văd noi modificări stranii aduse Liturghiei și Sacramentelor, vor fi uitate instantaneu. Cât de multă durere îmi aduc aceste lucruri! Imaginea mea va fi folosită deliberat pentru a-L insulta pe Fiul Meu.

Satana mă disprețuiește. Totodată îi este frică de Mine. Pentru a-L răni pe Fiul Meu, el, prin aceste suflete pe care le influențează, va face multe pentru a-mi defăima imaginea prin ritualuri secrete și liturghii negre. Statuia Mea va fi ornată cu simboluri satanice și în multe locuri, Eu voi fi pângărită de către grupurile Masonice care au preluat controlul.

Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă în fiecare zi, copilași, pentru puterea de a înfrunta cu curaj aceste răutăți. Nu vă fie teamă de ele. Acceptați faptul că armata lui satana controlează acum multe națiuni, în toate părțile lumii. După ce acceptați acest lucru, vă va putea fi dată puterea și hotărârea de care aveți nevoie. Când cereți aceste Haruri, prin Rugăciunile Cruciadei, puteți și veți ajuta la atenuarea acestor răutăți.

Iubita voastră Mamă, Mama Mântuirii

884. Li se va cere să promită supunere, printr-un jurământ nou, cum că vor rămâne credincioși bisericii

Duminică, 18 august 2013 la ora 17:45

Mult iubita Mea fiică, planul falsului profet de a înșela clerul lumii, a început.

Sub masca înnoirii și regenerării Bisericii Catolice, tot clerul din această Biserică va fi trimis să se reculeagă și vor fi încurajați să accepte noul apostolat. Această practică va deveni foarte răspândită și multora li se va spune că scopul este să îi unească pe toți oamenii din lume, în numele dreptății. Această nouă misiune li se va spune că are ca scop protejarea săracilor lumii și strădania de a crea unitate. Li se va cere să promită supunere, printr-un jurământ nou, cum că vor rămâne credincioși Bisericii. Nu li se va cere însă să-și pună încrederea în Mine sau în Cuvântul Meu Sfânt, ci în loc de asta vor jura supunere noilor conducători auto-proclamați care au preluat Scaunul lui Petru.

Să nu vă lăsați înșelați – cei carora li s-a dat Darul Sacramentului Preoției vor fi chemați să participe la o minciună în care Eu, Isus Cristos, nu voi în prim-plan deși așa va părea că este. Banii vor fi cei care vor constitui forța motrice și o nouă organizație financiară va fi constituită pentru a controla strângerea de fonduri în folosul săracilor lumii.

Când vă veți modifica Sacramentul Preoției în orice mod și apoi vă veți oferi viața cuiva care rupe toate legăturile cu Mine, voi nu veți mai fi apți să Mă slujiți pe Mine. Totul va părea că va fi făcut mai simplu în ochii lui Dumnezeu. Planul va consta în a-i convinge pe acei slujitori sfințiți ai Mei să ia parte benevol la urâciunea care va uni societatea și lumea laică cu Biserica fondată de Mine, Isus Cristos.

Acesta este modul în care Eu voi fi jignit. Fiecare efort făcut pentru a adopta secularismul va fi aplaudat de necredincioși și va părea că este un lucru bun pentru noua, așa-numită societate modernă de azi.

Curând, creștinilor li se va părea ciudat când vor vedea membri ai lumii laice îmbrățișand cu entuziasm Biserica Catolică. Însă mulți își vor alunga îndoilelile și vor lăsa de-o parte îngrijorările pe măsură ce vor cădea în capcana marii înșelătorii. Esența acestui plan de a revoluționa Biserica, constă în ura față de Mine și față de tot ce am dat Eu Bisericii Mele. Trebuie să puneți sub semnul întrebării tot ceea ce urmează să se întâmple. Cereți explicații atunci când vor schimba Învățăturile Mele și le vor răstălmăci ca să se potrivească păgânilor. Nici un discipol numit de Mine nu va fi autorizat vreodată să facă acest lucru, pentru că asta înseamnă blasfemie.

Vai de cei care permit ca Sfântul Meu Cuvânt să fie modificat și care se dau la o parte pentru a face loc cu respect celor care Mă neagă.

Al vostru Isus

885. Maica Mântuirii: Copiii mei de pretutideni, trebuie să Mă ascultați pe Mine, Mama voastră iubită, în aceste timpuri de durere

Luni, 19 august 2013 la ora 18:28

Copiii mei de pretutindeni, trebuie să mă ascultați pe mine, Mama voastră iubită, în aceste timpuri de durere. Eu vă chem, în special pe aceia dintre voi care au o mare devoțiune pentru mine, Maica lui Dumnezeu, ca să vă consolez în aceste vremuri de mare apostazie. Trebuie să acceptați Intervenția din Ceruri cu seninătate și să fiți recunoscători pentru că prin marea Dragoste a iubitului meu Tată vi s-a dat acest mare Dar.

Când veți crede că teribilul val de păgânism, care va înghiți în curând Biserica Fiului meu în toată lumea este peste puterea voastră de a îndura, trebuie să cereți ajutorul meu. Orice s-ar întâmpla, dacă rămâneți credincioși Fiului meu, deși vor face toate eforturile să vă distragă atenția, totul va fi bine. Să nu simțiți niciodată că nu există speranță, pentru că marea Glorie a Fiului meu și Voința lui Dumnezeu se vor revela în curând.

Indiferent cât de mulți din Biserică vor induși într-o gravă eroare, Cuvântul lui Dumnezeu se va răspândi ca focul într-o pădure. Cei doi martori ai Cuvântului lui Dumnezeu – adevărata Biserică Creștină și Casa lui Israel vor trece testul timpului. Foc se va revărsa din gurile lor sub forma Duhului Sfânt.

Cu timpul, după ce urâciunea pustiirii se va revela, cei loiali Adevărului se vor ridica și a lor va fi Împărăția lui Cristos. Minciunile vor fi mereu descoperite, deși la început aceia dintre voi care s-au umplut de Darul Duhului Sfânt vor suferi atât de mult când vor fi martorii profanării îngrozitoare în Bisericile Fiului meu. Adevărul va fi dezvăluit și toți cei care au fost la început înșelați vor înțelege în cele din urmă răul care vi s-a așternut înainte.

Trebuie doar să aveți încredere în Fiul meu în timpul acestei călătorii chinuitoare, de-a lungul căreia veți fi tratați ca niște criminali pentru că insistați să rămâneți fideli Cuvântului lui Dumnezeu. Vă rog să vă amintiți cum a urcat Fiul meu  pe muntele Calvar. Acceptați crucea, cu dragoste și demnitate, pentru că Îi aduceți multă mulțumire Fiului meu atunci când Îi purtați povara. Prin sacrificiul și suferința voastră El va răscumpăra cele mai nevrednice suflete și atunci El va putea să îi unească pe toți copiii lui Dumnezeu.

Iubita voastră Mamă, Maica Mântuirii

886. Mă voi asigura că multe alte milioane de oameni îmi vor auzi cuvintele

Marți, 20 august 2013 la ora 19:20

Preaiubiții Mei, Iubirea Mea și Compasiunea Mea pentru toți păcătoșii presupune că începând de astăzi, Voi oferi o mare Milostivire miliardelor de suflete. Eu le voi deschide ochii la Mesajele Mele pentru umanitate. Mă voi asigura ca multe alte milioane de oameni Îmi vor auzi Cuvintele, ca să pot lua în Noul Paradis mult mai multe suflete pierdute. Toate aceste suflete, care din cauza încăpățânării lor nu ar accepta niciodată aceste Mesaje, le vor vedea acum drept ceea ce sunt – un Act de Milostivire din partea Mea, ca să pot să le salvez sufletele.

Preoții, care au denunțat Mesajele Mele și le-au declarat a fi cuvintele diavolului, își vor da seama atunci ce greșeală au făcut refuzând sufletelor șansa de a asculta Glasul Meu Ceresc.

Necredincioșii, care s-au luptat pentru a-și găsi pacea, vor fi atrași spre Mesajele Mele și în curând ei își vor cauta mângâierea în Mine. Eu ii aștept, și de îndată ce vor veni spre Mine, Îi voi umple de dor pentru Dragostea Mea, astfel încât nu vor putea să Mă ignore.

Cei ce cred în Dumnezeu, Tatăl Atotputernic, dar care nu Mă acceptă, pe Mine, Fiul Său iubit, vor simți o neliniște în suflet. Ei vor avea mare nevoie de Adevăr, când vor fi martori ai modului în care lumea se va schimba într-o formă de nerecunoscut.

Apoi, cei ce Mă iubesc și care rămân de neclintit în credința lor, dar care nu M-au recunoscut atunci când le-am chemat sufletele, vor fi copleșiți de ceea ce vor înțelege în sfârșit, atunci când Prezența Mea Divină li se va face cunoscută. Mă voi bucura atunci când acești discipoli ai Mei Îmi vor permite să-i călăuzesc în călătoria finală.

Eu dau lumii aceste Daruri pentru că îi iubesc pe toți. Așteptați acest dar cu dragoste și recunoștință.

Al vostru Isus

887. A doua Mea Venire nu poate avea loc până când nu va fi eradicată contaminarea produsă de păcat

Miercuri, 21 august 2013 la ora 18:05

Fiica Mea prea iubită, reînnoirea și purificarea Pământului au început, deoarece Timpul Meu se apropie. A Doua Mea Venire nu poate avea loc până când  contaminarea produsă de păcat  nu va fi eradicată, prin curățarea necesară pe acest Pământ.

Pe măsură ce Pământul va fi purificat, suflete de toate credințele vor fi cufundate într-o renaștere a spiritului și mulți vor îndura o bătălie spirituală groaznică. Ei nu vor înțelege ce vor îndura, dar Eu voi permite aceasta din Milostivirea Mea. Pentru a putea sta în fața Mea și a primi viața eternă în Noul Paradis, sufletele trebuie să fie mai întâi purificate. Această purificare va avea loc pe Pământ, atât pentru cei care vor avea de îndurat persecuțiile anticristului cât și pentru cei care vor supraviețui tranziției în Noul Paradis. În același timp, Pământul va începe propria sa reînnoire și tot răul va fi stârpit, pas cu pas.

Fiți recunoscători că Tatăl Meu nu și-a pierdut răbdarea și că El nu își pedepsește copiii după gravitatea păcatelor lor. Deasemenea, fiți recunoscători că El nu vă întoarce acum spatele luând numai acele suflete care îl iubesc cu adevărat de pe acest Pământ, unde sunt nelegiuiri care Îl dezgustă.

Tatăl Meu stăruiește deoarece copiii Lui sunt Creația Lui și El nu va permite ca ei să fie luați de satana.  Lucifer a fost atât de gelos când Tatăl Meu a creat omul după Propria Sa Asemănare, încât a făgăduit să lupte până în ultima zi pentru a-l întoarce pe om împotriva Creatorului său.

Tatăl Meu va interveni, din dragoste, pentru a-i lua puterea  satanei. Toate planurile satanei de a încerca să introducă varianta sa de Trinitate -respectiv falsul profet, anticristul și spiritul răului- vor fi zădărnicite. Această bătălie va fi grea, nedreaptă pentru multe suflete ce vor fi prea slabe pentru a se elibera din strânsoarea răului, dar va fi câștigată de Atotputernicul Dumnezeu.

Voi toți trebuie să vă întoarceți la Tatăl Meu și să-L implorați să vă salveze sufletele și să vă ocrotească pentru ca să nu urmați fiara pe drumul pierzaniei.

Al vostru Isus

888. Trebuie să avertizez lumea despre numărul mare al falșilor profeți care în aceste timpuri încearcă să înăbușeVocea Mea

Joi, 22 august 2013 la ora 23:05

Mult iubita Mea fiică, Eu trebuie să avertizez lumea despre numărul mare al falșilor profeți care în aceste timpuri încearcă să înăbușe Vocea Mea.

Eu am trimis un număr de profeți, fiecare cu o misiune diferită, pentru a-i pregăti pe copiii lui Dumnezeu.

Aceste Mesaje referitoare la timpurile din urmă, sunt singurele Mesaje autentice de acest fel din acest moment specific, pentru că eu nu vreau niciodată să ii derutez pe copiii lui Dumnezeu. Aceste Mesaje nu trebuie niciodată comparate cu altele care sunt răspândite peste tot, chiar acum, cu scopul de a contrazice Sfântul Meu Cuvânt. Poate exista doar o singură Carte a Adevărului – doar Eu, Isus Cristos, Mielul lui Dumnezeu, pot dezvălui conținutul ei. Voi, chiar și cei care credeți in Mine, puteți fi atât de ușor inșelați. Voi trebuie să știți despre alte mesaje, care le contrazic pe acestea, că deși în ele se pretinde că ele vin de la Dumnezeu, aceasta este imposibil.

Voi aveți încredere în Mine doar puțin? Sau Mă îmbrățișați așa cum doresc Eu, cu inima plină și deschisă? Eu vă chem cu iubire și îngrijorare. Eu nu încerc să apelez la inteligența voastră. Eu vă chem prin inima voastră și vă atrag sufletul spre Mine. Atunci când simțiți Prezența Mea în aceste Mesaje, nu aveți nevoie să căutați sprijin sau aprobare de la nimeni.

Eu Sunt ceea ce Sunt. Eu stau acum înaintea vostră, precum a fost menit să fie. Tatăl Meu nu Mi-ar permite niciodată să revelez conținutul Cărții Apocalipsei nimănui altcuiva în afară de cel de-al șaptelea mesager, și iată că această zi a sosit.

Mulți vizionari autentici au dat lumii în trecut Cuvântul lui Dumnezeu, și pentru asta au suferit teribil . Mulți încă primesc consolare de la Mine și Eu voi continua să comunic cu ei, deoarece am nevoie de suferința și rugăciunile lor. Ei sunt sufletele Mele alese și fiecare are un rol de jucat în salvarea altor suflete.

Această Misiune este ultima. Eu vă instruiesc pentru ca voi să luați în seama Cuvântul Meu, acum, în prezent. Doar Cuvântul Meu, dat vouă prin aceste Mesaje, vă va călăuzi în perioada persecuției. Aceste mesaje aduc cu ele mari Haruri. Nu trebuie niciodată să Mă insultați, contaminându-le prin contestarea cuvântului Meu, prin compararea Mesajelor Mele cu ficțiunile produse de profeți falși.

Nu aveți nevoie de nimeni care să vă îndrume spre Marea Mea Milostivire. Voi acum trebuie să vă concentrați doar asupra acestor Mesaje și să rămâneți loiali Învățăturilor Mele din vechime, deoarece ele sunt harul vostru salvator. 

Isus al vostru

889. Mama Mântuirii: Când se va anunța, anticristul va declara că este un creștin devotat

Vineri, 23 august 2013 la ora 14:09

Copila mea, cât de tare vor suferi Creștinii pe măsură ce boala păcatului înghite lumea peste tot sub numeroase forme.

Acum se organizează o încercare de a șterge orice urmă a Creștinismului iar aceasta îmbracă multe forme. Veți ști aceasta când creștinilor li se va refuza dreptul de a-și declara în mod public loialitatea față de Dumnezeu, însă orice altă religie care nu provine de la Dumnezeu va avea acest drept. Acestor credințe li se va acorda mult sprijin atunci când ele vor milita pentru dreptate, în numele drepturilor lor cetățenești. Acest lucru va face să se răspândească și mai mult păcatele care îi sunt odioase Tatălui meu.

Oamenii vor fi obligați să accepte păcatul în țările lor iar când Creștinii vor obiecta în fața acestor legi, aceasta se va considera un afront. Creștinii vor fi văzuți ca fiind de dreapta, lipsiți de caritate, și fără interes față de drepturile umane ale altora. Fiecare trăsătură a sufletului, care ar fi de dorit, precum a lăsat Tatăl Meu, va fi folosită ca paravan în eforturile lor de a justifica aceste răutăți în națiunile voastre.

Atunci când boala trupului pune stăpânire pe o comunitate, ea omoară mulți. Dar după o perioadă de mare suferintă și multe decese, comunitatea rămasă în viață devine imună la această boală. Păcatul va cauza boala trupului în multe națiuni, pe măsură ce Mântuitorul omenirii va pronunța judecățile Peceților iar acestea vor fi revărsate pe pământ de către îngerii Domnului. Mulți vor muri, ca ispășire pentru răutățile omului. Această purificare va continua până când nu vor mai rămâne decât cei care sunt imuni față de moarte, din pricina iubirii lor pentru Dumnezeu.

Creștinii vor suferi enorm în numeroase feluri. Credința lor le va fi luată, iar în locul acesteia ei vor asista la o urâciune. Suferința lor, care a început deja, este aceeași cu cea resimțită de Fiul meu în acest timp. Apoi ei vor trebui să asiste la o scenă uimitoare, căci atunci când anticristul se va anunța, el va declara că este un Creștin devotat. El va folosi multe citate din Biblie în discursurile sale către lume. Creștinii, obosiți de suferința lor de până atunci, se vor simți dintr-o dată ușurați. În sfârșit, se vor gândi ei, a sosit un om trimis de Sus ca răspuns la rugăciunile lor. Din gura lui el va scuipa multe cuvinte dulci și reconfortante și va apărea ca fiind un trimis al lui Dumnezeu deoarece va fi văzut reparând greșelile comise împotriva Creștinilor. El va construi cu grijă modul în care va fi perceput de către Creștini, mai ales de către Romano-Catolici, care reprezintă de fapt ținta sa principală.

Cu toți îl vor admira pe anticrist iar faptele și gesturile sale așa-zis creștine, ca și iubirea sa pentru Sfânta Scriptură, îl vor face dintr-o dată acceptabil în ochii multora. Va aduce toate națiunile împreună și va organiza ceremonii pentru alte religii și, în mod deosebit, pentru organizații păgâne, pentru ca acestea să conlucreze pentru a reinstaura pacea lumii. Va reuși să unească statele care până atunci se dușmăniseră. În țările sfâșiate de război se va așterne liniștea iar imaginea sa va apărea peste tot. Ultima mare realizare a sa va fi când va reuși să aducă toate națiunile pe care le unește sub auspiciul Bisericii Catolice și a tuturor celorlalte confesiuni Creștine. Această unificare va forma noua religie mondială unică. Începând cu acea zi, pe Pământ se va dezlănțui Iadul iar influența demonilor va fi la cel mai înalt nivel de la marele potop încoace. Oamenii vor fi văzuți adorându-L pe Dumnezeu în noua biserica a noii ordini mondiale unice și vor părea devotați în tot ce fac. Apoi, în afara bisericilor, ei se vor deda la păcat în mod fățiș, căci nici un păcat nu îi va face să se rușineze. Sub conducerea hipnotică a trinității false – treimea creată de Satana – ei vor pofti orice fel de păcat ca pe un mod de a-și satisface noul apetit dobândit.

Aceste răutăți vor include păcate trupești în care goliciunea va fi acceptabilă, iar omul se va implica în păcate trupești obscene, în locuri publice. Crimele vor fi la ordinea zilei și vor fi comise de către mulți, inclusiv de copii.

In multe Biserici Catolice vor avea loc venerații sataniste și liturghii negre. Avortul va fi privit ca o soluție pentru orice fel de problemă și va fi permis chiar până în ziua nașterii fătului.

Curând va deveni o infracțiune să manifești orice fel de devotament față de Isus Cristos. Dacă veți fi văzuți cu o cruce adevărată veți afla că ați comis o infracțiune, pentru că ați încălcat legea. Legea din țările voastre va deveni o lege duală – în care politica și religia se vor îngemăna în noua ordine mondială.

Această persecuție va însemna că mulți vor adora bestia fără să știe, și se vor infesta. Atât de tare se vor infesta încât vor ajunge să-și dea fratele, sora, mama și tatăl pe mâna autorităților, dacă aceștia rămân devotați Creștinismului. Copii, singura voastră speranță este rugăciunea, pentru a vă susține în această perioadă.

Vă îndemn să păstrați toate obiectele sfinte, rozariile, lumânările binecuvântate, apa sfințită, o copie a Bibliei și Liturghierul zilnic, ca și cartea cu Cruciada de Rugăciuni. Trebuie să țineți Pecetea Dumnezeului celui Viu în casele voastre și, dacă este posibil, chiar asupra voastră. Medalia Mântuirii, pe care v-am dat-o, îi va converti pe aceia care o poartă iar aceștia vor beneficia de Îndurare din partea Fiului Meu. Acum îți cer, copila mea, să fie făcută Medalia Mântuirii și să fie confecționat Scapularul Peceții Dumnezeului cel Viu.

Acest Mesaj este o avertizare din Ceruri cu privire la lucrurile ce au să vină. Trebuie să mă ascultați pe mine, Mama Mântuirii, acum când trebuie să vă conduc la Adevăr, pentru ca voi să rămâneți cu adevărat fideli Fiului Meu în toate timpurile.

Mergeți în pace, copilași, și stați liniștiți întrucât, din Îndurarea lui Dumnezeu, această încercare va fi scurtă. Încredeți-vă în mine, Mama voastră, căci eu voi fi mereu cu voi pe parcursul încercărilor voastre. Nu veți fi niciodată singuri.

Mama voastră, Mama Mântuirii

890. Dumnezeu Tatăl: Copii, mai este puțin timp până la măreața zi

Vineri, 23 august 2013 la ora 15:00

Mult iubita Mea fiică, în timp ce oamenii se străduiesc să găsească un sens în disperarea la care sunt martori, să știți că toate aceste frământări trebuie să aibă loc înainte ca Eu să îi aduc pe toți cei care Mă iubesc la Locul Meu de Refugiu.

În curând veți ști Cine Sunt Eu, copii. Aceia dintre voi care nu sunt siguri în privința Mea vor vedea Adevărul în sfârșit și aceasta le va aduce o mare pace. Răul din lume sporește acum și treptat se așterne înșelăciunea. Trebuie să fiți puternici, vă implor, căci Eu aștept acum ziua când reînnoirea va începe și toți copiii Mei vor găsi pacea în Ziua în care iubitul Meu Fiu Se va dezvălui pe Sine.

Ceea ce trăiți acum este o bătălie între Ierarhia Mea Cerească și satana și toți demonii săi. Este înfricoșător și foarte trist pentru mulți dintre voi, însă să știți că Eu voi interveni pentru a vă ușura durerea. Să știți că voi sunteți ai Mei și Eu voi aduce pace lumii, după ce o voi scăpa de infestare.

Copii, mai este puțin timp până la Măreața Zi și, deși mai trebuie să se întâmple încă multe lucruri dacă Numele Sfânt al Fiului Meu va fi sfâșiat în bucăți, acestea se vor desfășura cu repeziciune. Trebuie să priviți cu încredere în viitor, pentru că el este o bijuterie strălucitoare de o asemenea măreție încât, în Ziua când veți intra în Noua Eră de Pace, veți fi uitat de persecuția pe care lumea a suferit-o din partea celui rău. Voi trebuie să faceți așa cum Fiul Meu vă instruiește. Trebuie să rămâneți calmi pe măsură ce Pecețile vi se dezvăluie, căci este spre binele vostru și al acelora pentru ale căror suflete vă rog să cereți Milostivirea Mea.

Dacă rămâneți credincioși Poruncilor Mele și vă trăiți viețile în uniune cu Fiul Meu, veți fi străbătut deja jumătate din drum. Dacă rămâneți ferm credincioși Sacramentelor și refuzați să participați la ritualuri păgâne care onorează fiara, atunci vă veți bucura de multe privilegii din partea Mea.

Mergeți acum și țineți minte că Eu Sunt Cel Atotputernic și că Puterea este a Mea. În curând voi distruge răul și vă voi dezvălui Noul Meu Paradis. Fiți răbdători. Aveți încredere în Mine. Urmați-l pe Fiul Meu și acceptați Darurile pe care El și iubita Sa Mamă, Preacurata Fecioară Maria, vi le aduc sub forma Rugăciunilor Cruciadei și a Medaliei Mântuirii.

În sfârșit, acceptați Pecetea Mea ca pe unul dintre cele mai mari Daruri pe care le-am oferit umanității de când i-am dăruit Viața. Eu dau Viață din nou cu Harurile Mele Speciale când țineți aproape de voi Pecetea Dumnezeului celui Viu. Toți cei care au Pecetea primesc un loc în Noul Paradis.

Vă iubesc, copii, dar Eu Sunt Tatăl vostru și trebuie să permit aceste încercări pentru că acestea Mă ajută să îi stârpesc pe cei care nu vor părăsi niciodată tabăra fiarei. In timpul pe care Mi-l petrec încercând să câștig inimile lor, se duce o bătălie îngrozitoare și plină de ură de către milioane de demoni și îngeri căzuți, chiar și pentru un singur suflet.

Mângâiați-vă cu faptul că Eu vă binecuvântez pe voi toți cei care sunteți puri și smeriți cu inima. Vă iubesc pe toți, deci nu trebuie să renunțați niciodată atunci când totul pare fără de speranță, pentru că Puterea Mea înseamnă că distrugerea răului se află sub Controlul Meu. Trebuie să vă puneți toată încrederea în Mine, în special în aceste timpuri, în care simțiți că Dreptatea Mea este aspră.

Tatăl vostru iubit, Dumnezeu cel Preaînalt

891. Acest foc va fi aruncat asupra dușmanilor pământului și peste cei care îi persecută pe acești doi martori

Sâmbătă, 24 august 2013 la ora 23:15

Fiica Mea mult iubită, tu și toți cei care ați fost binecuvântați să cunoașteți Adevărul trebuie să știți că mânia satanei împotriva acestei Misiuni este în creștere.

Intervenția sa îndrăzneață a dus la faptul că el s-a manifestat în fața ta în mod fizic, pentru a treia oară. Deși geme de durere, el nu se poate împotrivi Luminii Mele care este prezentă în tine. Tu trebuie să câștigi puterea de care ai nevoie, prin recitarea Sfântului Rozariu, pentru a-l împiedica să te atace. Oh, dacă sufletele ar putea fi martore la ceea ce Eu permit să înduri tu de dragul acestei Misiuni, ar fi foarte șocate.

Aceia care Mă insultă în timpul pregătirii Mele pentru salvarea sufletelor vor fi aruncați la o parte pe măsură ce această luptă se intensifică, înainte ca anticristul să fie prezentat lumii. Când deveniți ascultători și nu puneti sub semnul intrebarii nimic din ceea ce Eu v-am cerut, Eu pot să-i salvez pe mai mulți dintre voi și să vă smulg din capcana înșelăciunii care va fi implantată în mințile voastre de către cel rău.

Nu aveți încredere în Mine că vă pot proteja? Când acceptați Harurile pe care Eu vi le dau pentru a vă ajuta să rezistați durerii respingerii, nu știți că acestea sunt inutile dacă sufletul care le primește are rețineri sau îndoieli? Nu pot să vă copleșesc cu putere, curaj și cu Darul Duhului Sfânt, dacă vă e teamă și vă ascundeți. Trebuie să fiți deschiși Chemării Mele, Iubirii Mele, Darurilor Mele.

Pecețile despre care stă scris în Apocalipsă au fost deja deschise. Acum că ele au fost deschise, focul va lupta împotriva focului. Pe măsura ce erupe focul urii, atunci când fiara se pregătește, Tatăl Meu va turna foc peste Pământ. Acest război nu va fi doar unul al spiritului. Pământul va fi zguduit, impartit și pârjolit de foc, pe măsură ce Tatăl Meu pedepsește ca să poată întârzia acțiunile grupării răului.

Cei care urmează orbește minciunile impuse lumii de către cel rău trebuie să se teamă de puterea Tatălui Meu. El va întoarce orice act rău pe care îl faceți,  oricare dintre voi – în mod conștient sau inconștient –  atunci când aduceți omagiu dușmanului lui Dumnezeu. Puterea dată celor Doi Martori ai Mei – Biserica Creștină și Casa lui Israel – va face ca focul să iasă din gurile lor când răspândesc Flăcările Duhului Sfânt. Acest foc va fi aruncat asupra dușmanilor pământului și peste cei care îi persecută pe acești doi martori. Să nu subestimați bătălia pentru suflete, pentru că ea va fi îngrozitoare pentru aceia care neagă Cuvântul lui Dumnezeu. Însă cei care îl susțin vor fi protejați, pentru ca să poată vesti Adevărul și acelora care nu înțeleg ce s-a abătut asupra omenirii.

Iată de ce trebuie să acceptați Harurile Mele –  ca să vă dea puterea de care aveți nevoie pentru a lupta în Armata Mea, ca Eu să pot să pun capăt răutății.

Al vostru Isus

892. Dumnezeu Tatăl: Temeți-vă, voi cei care vă ridicați și îl blestemați pe Fiul Meu

Duminică, 25 august 2013 la ora 18:00

Mult iubita Mea fiică, Voi înzestra lumea cu un mare Dar datorită acestei Preasfinte Misiuni a Mea. Eu voi salva 200 de milioane de suflete, fără ezitare, indiferent cât de tare Mă ofensează, iar acest lucru îl voi face săptămâna viitoare, din cauza suferinței asociate cu această Misiune.

Actul Meu de Intervenție este datorat cererii tale, fiica Mea, și Eu voi dărui în continuare mari Daruri, pe măsură ce această Misiune continuă. Cei care Mă iubesc vor suporta, cu răbdare, persecuția pe care o îndură și vor continua să o suporte, pentru că aceasta este Dorința Mea.

Cei care te persecută, micuța Mea scumpă, deoarece continui să proclami Cuvântul Sfânt al Fiului Meu, trebuie să știe următorul lucru. Dacă Îl demonizați pe Fiul Meu, Eu vă voi pedepsi. Dacă demonizați Preasfântul Său Cuvânt, spunând apoi că sunteți copii ai lui Dumnezeu, vă voi arunca în pustie. Nimic nu îl va împiedica pe profetul Meu să ducă la îndeplinire această Misiune. Nimic. Oricât ați încerca, veți eșua, căci veți purta un război pe care nu-l veți câștiga niciodată. Atotputernicia Mea este intangibilă, inviolabilă și incontestabilă. Îndrăzniți să contestați Intervenția Mea Divină de a salva lumea și veți simți Mânia Mea. Veți fi nimiciți. Temeți-vă, voi cei care vă ridicați și Îl blestemați pe Fiul Meu. Mândria și neascultarea voastră vor fi căderea voastră. Am făcut cunoscute, prin profeții vechilor timpuri, consecințele ignorării Glasului Meu.

Acum merg mai departe pentru a finaliza începerea atacului final împotriva omenirii. Am permis ca bătălia finală să aibă loc. I-am dat celui rău ultima șansă de a-i infesta pe cei care sunt atrași de el. Fac acest lucru pentru ca, prin Îndurarea Fiului Meu, sufletele să sfideze bestia. Eu voi face acest lucru din devotament față de Fiul Meu. Cei care nu Mă cunosc pe Mine sau pe Fiul Meu vor primi mari Haruri pentru ca să poată accepta salvarea. Întreaga salvare are loc prin Puterea Îndurării Mele. Vor rămâne fidele bestiei doar inimile cele impietrite. Pe toți ceilalți îi voi atrage spre Mine. Mă voi asigura că fiecărui suflet i se vor da toate posibilitățile pentru a se răscumpăra, în fața Fiului Meu, înainte de ziua cea de pe urmă.

Această Misiune Finală a fost creată în Cer încă de la începuturi. Toți îngerii și sfinții conlucrează în uniune pentru a-i readuce pe toți copiii Mei la Mine, Tatăl lor preaiubit. Ultima călătorie are loc acum. Toți cei care sunteți de partea Fiului Meu, rămâneți aproape de El în acest timp. Nu veți fi capabili să îndurați această călătorie dureroasă, daca nu veți asculta tot ceea ce vă spune El. Nu vă lăsați influențați de aceia care vor lucra zi și noapte pentru a vă forța să întoarceți spatele. Dacă le veți îngădui acest lucru, vă va fi foarte greu să vă ridicați din nou.

Nu sunteți nimic fără Fiul Meu. Nu sunteți nimic fără Mine. Până când nu vă veți abandona cu totul și nu veți urma Adevărul, nu îl veți găsi niciodată.

Dacă veți încerca să Mă împiedicați pe Mine, Creatorul vostru, să dau lumii Adevărul, Eu vă voi pune la pământ iar plânsetele voastre nu vor afla consolare. Îi voi arunca în întuneric pe cei mândri și aroganți care cred că știu mai multe decât Mine. Nu veți avea sorți de izbândă dacă veți sfida Cuvântul Meu și veți tăgădui Prezența Mea când încerc să vă salvez.

Omule nerecunoscător, mai ai puțin timp la dispoziție. Ascultându-Mă pe mine vei putea veni la Mine dar vei putea face acest lucru doar dacă te vei târî pe brânci și vei cădea cuprins de umilință înaintea Fiului Meu. Misiunea Mea a ajuns într-o etapă foarte periculoasă, căci se va încerca orice efort, de către cei care sunt dușmanii Mei, pentru a o desființa. Poate părea că acest lucru se întâmplă, dar să știți că acei dușmani ai Mei mai au foarte puțin timp iar curând, când Răbdarea Mea va fi ajuns la limită, ei nu vor mai exista, întrucât ei nu vor vedea niciodată Chipul Meu.

Tatăl vostru, Dumnezeu cel Preaînalt

893. Fariseii i-au biciuit și omorât pe mulți înainte să mă crucifice pe Mine

Luni, 26 august 2013 la ora 20:20

Mult iubita Mea fiică, înainte să fiu crucificat, multe minciuni au fost inventate despre Mine de către dușmanii Mei. Fariseii au ținut de multe ori adunări pentru a hotărî ce să facă în privința Mea. Ei nu voiau să accepte nici măcar pentru o clipă că Eu fusesem trimis de Dumnezeu pentru a salva omenirea. Cât de mult Mă urau. Cum strigau și îi chinuiau pe acei discipoli ai Mei pe care i-au prins.

Fariseii i-au biciuit și omorât pe mulți înainte să Mă crucifice pe Mine. Cruzimea și răutatea lor erau îndreptate împotriva Învățăturii lui Dumnezeu și a Preasfintei Biblii. Aceasta nu i-a împiedicat să Mă vâneze. Ei predicau Cuvântul lui Dumnezeu și apoi sfidau acest Cuvânt – în același timp. Nu numai că M-au condamnat, dar au și declarat că Dumnezeu nu ar trimite niciodată un astfel de Mesia. Ei îi disprețuiau pe oamenii săraci și umili și pe aceia pe care îi considerau ignoranți din punct de vedere teologic. Ura lor pentru Mine a înfricoșat multe biete suflete care mergeau la templu. Aceia care îi întrebau de ce ei, Fariseii, Mă condamnau, erau ei înșiși condamnați pentru că au îndrăznit să pună la îndoială motivele lor de a Mă respinge.

Existau mulți profeți falși care predicau în timp ce eu pășeam pe Pământ și eram considerat nebun și nu trebuia să fiu tolerat. Mulți dintre acești falși profeți foloseau citate din Cartea Genezei și făceau declarații ridicole, care erau jignitoare pentru Dumnezeu, însă ei erau tolerați și li se acorda puțină atenție.

Deși au fost miracole pe care Eu le-am săvârșit, totuși ei nu au vrut să își dechidă ochii către Adevăr, pentru că nu voiau să vadă. Preoții de atunci au ținut multe discursuri publice în care Mă condamnau ca fiind fiul satanei și îi avertizau pe aceia care erau văzuți în compania Mea că vor fi dați afară din temple. Ei Mă respingeau pentru că nu puteau să accepte originea Mea umilă și pentru că nu eram educat la nivelul așteptărilor lor înalte. De aceea, au concluzionat ei, nu puteam sub nicio formă să fiu Mesia. Ei credeau că Mesia va apărea din rândurile lor. Și astfel ei detestau tot ce avea legătură cu Mine. Ei se simțeau amenințați de Cuvintele Mele, care, în ciuda faptului că ei Mă respingeau, îi atingeau într-un fel pe care ei nu îl înțelegeau.

Ei nu erau pregătiți pentru Prima Mea Venire. Cu siguranță ei nu sunt pregătiți nici astăzi, pentru A Doua Mea Venire. Oricine îndrăznește să spună că este profet, trimis pentru a-i avertiza pe copiii lui Dumnezeu în legătură cu A Doua Venire, va fi tolerat atâta timp cât nu dezvăluie Adevărul. Dar când un profet adevărat se arată și vorbește Cuvântul lui Dumnezeu, el sau ea va fi urât și condamnat public. Când veți vedea o condamnare fățișă, bazată pe ignorarea Promisiunilor făcute de Mine de a veni din nou, și când ura va fi atât de mare încât cei ce se fac vinovați de ea vor încălca Cuvântul lui Dumnezeu, veți ști atunci că de fapt pe Mine Mă urăsc ei. Numai Eu pot atrage o asemenea ură din partea păcătoșilor. Doar Glasul Meu stârnește o opoziție atât de mare.

Dacă ar fi să pășesc pe Pământ în aceste timpuri, ei M-ar crucifica din nou. Aceia care pretind că Mă iubesc și care îi conduc pe discipolii Mei în Biserica Creștină ar fi, din păcate, primii care ar bate primul cui în Trupul Meu.

Țineți minte, niciunul dintre voi nu este demn să se pună pe sine înaintea Mea. Niciunul dintre voi nu are autoritatea de a condamna public Cuvântul Meu, pentru că nu Mă cunoașteți. Voi, cei care Mă condamnați, acum când încerc să împlinesc Legământul Final al Tatălui Meu, nu aveți nici un pic de rușine. Mândria voastră Mă dezgustă. V-ați condamnat propriile suflete în Ochii Mei. Nu ați învățat nimic despre Mine. Nu credeți în Sfânta Scriptură pentru că negați faptul că va avea loc A Doua Mea Venire.

În ultima zi vi se va cere să numărați sufletele pe care Mi le-ați pierdut. În acea zi, când veți implora Milostivirea Mea, nu Mă veți putea privi în Ochi.

Al vostru Isus

894. Pentru fiecare act diabolic al războiului și terorii, Dumnezeu îi va izgoni și-i va lovi de moarte

Marți, 27 august 2013 la ora 23:45

Mult iubita Mea fiică, lumea urmează să îndure războaie teribile, iar ura se va răspândi și va infesta multe națiuni. Neliniștea și dezbinarea vor fi prezente în majoritatea națiunilor și oamenii vor ști atunci că timpurile s-au schimbat dincolo de orice închipuire.

O neliniște profundă și tulburătoare va fi simțită iar oamenilor le va fi dificil să știe pe cine să creadă. Acesta este felul în care satana îi infestează pe copiii lui Dumnezeu, deoarece el îi asmute unul împotriva celuilalt. Doar aceia care cred în Dumnezeu cel Adevărat vor găsi alinare, deoarece ei vor ști că iubirea și credința lor pentru Mine îi mențin puternici.

Trebuie să vă rugați cu perseverență, astfel încât înșelăciunea care s-a lăsat, care este cauza multor războaie, să fie dezvăluită drept ceea ce este de fapt – o încercare de a provoca dezbinare și ură profundă, cu scopul de a deține controlul. Tatăl Meu îi va pedepsi pe asupritori, deoarece ei provoacă dezastru și durere celor inocenți. Pot să ucidă și să rănească pe mulți, însă vor fi loviți de Tatăl Meu pentru nemernicia lor.

Aceia care cred că ei pot să creeze război și să înșele lumea nu vor avea prea mult timp ca să se laude cu faptele lor nelegiuite. Soarta lor e pecetluită. Intervenția prin Mâna lui Dumnezeu va fi văzută în fiecare parte a lumii. Pentru fiecare act diabolic al războiului și terorii, Dumnezeu îi va izgoni și-i va lovi de moarte.

Războiul creat de mâna omului distruge viața trupului. Pedeapsa dată de Tatăl Meu nu lasă ca vieții sufletului să-i fie dat Darul mântuirii.

Isus al vostru

895. Mama Mântuirii: In ultima zi, în zori, un sunet puternic de trâmbiță se va auzi peste tot în lume

Miercuri, 28 august 2013 la ora 20:00

Copiii mei, permiteți-mi să vă îmbrățișez, acum când voi continuați să îndurați insultele împotriva Fiului meu, la care sunteți martori.

Când ascultați aceste mesaje Sfinte și învățați să le înțelegeți, mulți dintre voi veți merge înainte, cu mare curaj, avertizând lumea despre vremurile ce vor veni, pentru ca Dumnezeu să-i poată pregăti pe copiii Săi pentru Nou Paradis.

Ceea ce trebuie să înțelegeți este faptul că veți fi urâți pentru Munca voastră pentru Fiul meu. Mulți nu vă vor accepta și ca urmare veți îndura durere și umilință. La fiecare pas făcut vă veți confrunta cu un obstacol, deoarece călcați pe urmele Fiului meu.

Nici unuia dintre voi nu i se va părea ușor, până când nu acceptați, cu resemnare calmă, că  trebuia să vă așteptați la aceasta. Chiar și cei care îl urmează pe Fiul meu dar nu acceptă aceste mesaje, vor lupta împotriva voastră și vă vor persecuta, în Numele Lui. Ei nu văd că, prin comportamentul lor plin de ură, îl insultă pe Fiul meu.

Trebuie să acceptați că atunci când Fiul meu se face cunoscut lumii, vorbele lui vor fi atacate și vor aduce o mare diviziune. Când veți înțelege de ce vă confruntați cu astfel de atacuri și de ce sunteți pedepsiți pentru că vorbiți lumii în Numele Său, vi se va părea mai ușor.

Din păcate, această persecuție va continua până în ziua celei de-a Doua Veniri a Lui. Vă rog, de dragul Lui și din dragoste pentru El, să acceptați aceste încercări, căci  în urma acestor suferințe îi veți da mare slavă lui Dumnezeu. Nicio parte din această suferință nu se pierde, deoarece atunci când ea este acceptată cu dragoste pentru Isus, îl învinge pe cel rău prin slăbirea planului său de a distruge omenirea.

Iertați acele biete suflete care luptă împotriva acestei Misiuni. Ignorați cruzimea pe care trebuie să o îndurați în numele Fiului meu. Acceptați faptul că, atunci când ei vă urăsc, din cauza iubirii voastre pentru Fiul meu, voi sunteți foarte mult favorizați de către Dumnezeu.

Iertați-i pe acei slujitorii sfințiți care vă împiedică să vorbiți despre Cartea Adevărului. Ei nu înțeleg amploarea planului lui Dumnezeu de a pregăti omenirea pentru noul început, deoarece ei înșiși  nu sunt pregătiți. Mulți dintre ei fac ceea ce fac din dragoste pentru Fiul meu. Ei nu doresc să facă rău. Ei pur și simplu nu văd, pentru că nu pot vedea.

Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă ca mie, Mama voastră, să îmi fie dată puterea de a vă ajuta pe voi să nu renunțați și să îndurați această călătorie, până când se va apropia ultima zi. În ultima zi, în zori, un sunet puternic de trâmbiță se va auzi peste tot în lume. Acest sunet se va auzi exact așa cum v-ați aștepta să se audă și va fi urmat de cântecul corului de îngeri. El se va auzi în fiecare țară, oraș, sat – peste tot. Apoi, tu, copilul meu, ca al șaptelea înger, vei declara că Fiul meu a venit. Cerul se va face auriu și imediat după aceea un Miracol va fi văzut de fiecare bărbat, femeie și copil – de fiecare păcătos. Fiul meu se va arăta din nori exact așa cum a plecat. Apoi va coborî din Ceruri Noul Ierusalim – Noul Început, pentru toți cei care au acceptat Milostivirea lui Dumnezeu.

Iubita voastră Mamă, Mama Mântuirii

896. Trebuie să vă rugați pentru sufletele lor căci și le-au vândut

Joi, 29 august 2013 la ora 23:53

Prea iubita Mea fiică, aceia dintre voi care se roagă cu sârguință Rugăciunile Cruciadei Mele, știu că Eu acord ajutor lumii împotriva capcanelor diavolului.

Șarpele străvechi se împleticește, cade și puterea îi slăbește atunci când voi vă străduiți să recitați zilnic Rugăciunile Cruciadei Mele. Și, în timp ce vremea marilor încercări continuă, rugăciunile voastre vor genera multe piedici împotriva planurilor puse la cale de puterile masonice din lume, planuri menite să provoace devastare cu scopul de a-i controla pe cei slabi și vulnerabili. O singură Rugăciune a Cruciadei spusă din inimă este de ajuns pentru Mine ca să distrug puterea liderilor politici aroganți care sunt lipsiți de conștiință.

Egoismul este un blestem și un obstacol ce împiedică omenirea să trăiască în pace și armonie. Obsesia pentru ambiția personală nu aduce decât diviziune căci omul se străduiește să-i domine pe aceia pe care el consideră că trebuie să-i controleze pentru a câștiga mai mult.

Aceia dintre voi care urmează orbește ordinele celor care se află în poziții de putere și care vă îndrumă să săvârșiți lucruri despre care voi știți că sunt dezgustătoare în Ochii lui Dumnezeu, să știți că și voi veți fi la fel de vinovați ca și cei care vă ispitesc să săvârșiți asemenea ticăloșii. Bărbații și femeile a căror putere asupra altora a fost obținută prin corupție sau prin alte mijloace necinstite, vor avea mult de muncă dacă vor să se bucure de Împărăția Mea Glorioasă.

Îi voi doborî pe aceea dintre voi, care sunt egoiști și mândrii. Vă voi arunca la pământ până când veți deveni la fel de smeriți ca și cei pe care voi îi călcați în picioare.

Le voi străpunge inimile acelor suflete împietrite și încăpățânate cărora nu le pasă deloc de nevoile altora ci numai de ale lor. Vor învăța că dacă ei nu sunt în stare să iubească atunci nici ei nu vor avea parte de iubire. În locul dragostei, aceștia caută doar idolatrizarea. Acele suflete sărmane, care au fost promovate sub orice formă în fața ochilor voștri în lume, sunt victimele satanei. În loc să le aplaudați lăudăroșenia și să le acceptați nevoia lor avidă de a fi adorați în public, voi trebuie să vă rugați pentru sufletele lor căci mulți și le-au vândut.

Multe suflete care sunt în poziții de influență asupra celorlalți, inclusiv cei din politică, lumea muzicală, mass media, industria divertismentului și cei din poziții înalte în finanțe, pe toți trebuie să-i aveți în inimile voastre căci mulți au devenit sclavii lor înșiși și ai propriilor lor nevoi care hrănesc doar propriile lor dorințe și pofte. Ei îi infestează pe inocenții care îi imită și le copiază stillul de viață care i-a îndepărtat de Dumnezeu.

Eu, Isus condamn lumea din cauza idolilor falși ce au fost creați de aceia care nu doresc altceva decât putere, bogăție și putința de a-i influența pe alții.

Răspândirea ateismului a fost cauzată de mândria și încrederea omului în propriile sale aptitudini. A fost cauzată de credința omului că omul, care este muritor, având Darul inteligenței omenești, deține toate răspunsurile despre adevăratul sens al vieții de pe Pământ.

Multe suflete ale tinerilor s-au pierdut față de Mine pentru că idolatrizează idoli falși sub forma bunurilor lumești, a modei, a muzicii și a lumii divertismentului. Aceasta nu înseamnă că nu au voie să se bucure de viață căci dimpotrivă, acest lucru Îmi provoacă bucurie. Ceea ce Mă îndurerează este lipsa iubirii lor față de Mine și față de propriile lor trupuri. Ei s-au născut puri și perfecți. Trupurile lor sunt un Dar din Ceruri. Ei își pângăresc trupurile și nu au nici o rușine în a se deda unor acte obscene pentru a atrage spre ei sufletele inocente. Mulți dintre cei care dețin o astfel de putere și-au vândut sufletele în schimbul talentului cultivat prin influență diabolică. Singurul motiv pentru care li s-au dat aceste talente a fost ca ei să ofere plăcere lumii, ca un dar de la Dumnezeu. Însă satana i-a ispitit pe mulți și le-a promis în schimbul sufletelor lor o viață minunată și strălucitoare, plină de bogăție, adulare, faimă și placere. Când au primit aceste daruri, ei le-au folosit ca să infesteze și alte suflete. Și astfel, acest lucru continuă până când milioane de suflete ajung sclavi ai satanei. Multe suflete care îi urmează pe acești idoli falși sunt atrași în dependența față de droguri. Ei nu au nici un pic de rușine, modestie sau iubire adevărată unul pentru celălalt, căci fiecare încearcă să lupte pentru a primi mai multa atenție.

Atât de mult timp este irosit în această luptă pentru auto-gratificare, cauzată de o iubire obsesivă față de sine, încât Dumnezeu nu are absolut nici un rol în viețile lor. Atât de lipsiți de rușine sunt încât mulți dintre ei Îl resping pe Dumnezeu în mod public prin desacralizarea Sfântului Crucifix. Să știți că aceștia ar avea parte de o soartă teribilă dacă Eu nu aș interveni. Aceștia reprezintă doar unul dintre grupurile de suflete pierdute pe care Eu îi voi strange la un loc și apoi le voi oferi Darul mântuirii, datorită rugăciunilor voastre, prea iubiții Mei discipoli. Îi voi aduce sub Protecția Mea prin acestă rugăciune specială.

Rugăciunea (117) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru cei care și-au vândut sufletele

„Isuse drag, Îți consfințesc sufletele …(spune-ți-le numele) și pe toți aceia care și-au dat sufletele în schimbul faimei. Eliberează-i de această contaminare. Îndepărtează-i de amenințarea grupului Illuminati care-i devorează. Dă-le curajul să părăsească fără teamă această robie haínă. Ia-i în brațele Milostivirii Tale și îndrumă-i înapoi către starea de har, pentru a fi demni să stea în fața Ta. Prin această rugăciune pentru sufletele adoptate de satana, ajută-mă, cu Dumnezeirea Ta, să le smulg din ghearele masoneriei. Eliberează-le de legăturile ce le constrâng și al căror rezultat sunt torturile groaznice în încăperile iadului. Prin suferința sufletelor alese, prin rugăciunile mele și prin Milostivirea Ta ajută-le să fie în primele rânduri, gata să intre pe Porțile Noii Ere a Păcii – Noul Paradis.  Te implor, eliberează-le din captivitate. Amin.”

Al vostru Isus

897. Va fi mare bucurie peste tot. Aceasta va dura 100 de zile

Vineri, 30 august 2013 la ora 20:24

Prea iubita Mea fiică, te rog asigură-te că toate națiunile aud Profețiile Mele, pentru ca să se poată pregăti pentru minunatul Pământ reînnoit – Noul Paradis. Fiecare copil al Lui Dumnezeu are drept la moștenirea sa și la fel cum s-ar pregăti pentru o nuntă extraordinară, trebuie să înceapă pregătirile pentru această Zi Măreață.

Îi chem pe evrei, musulmani și creștini, dar și pe cei de oricare altă credință, să Mă asculte acum. Nici unul dintre voi nu va rămâne neatins de răutățile anticristului. Însă dacă vă pregătiți de acum, veți deveni imuni la suferința pe care el o va pricinui lumii, dacă luați Pecetea Dumnezeului Cel Viu și o păstrați în casele voastre.

Când vi se face cunoscut Cuvântul Lui Dumnezeu, Cuvântul cel Adevărat, trebuie să vă opriți și să ascultați, căci acesta vă va conduce către Porțile Noului Paradis și către Noul Pământ. Acest Nou Paradis vă așteaptă și va deveni casă pentru miliarde de suflete, inclusiv pentru cele care așteaptă în Purgatoriu și în Ceruri. Eu îi voi uni pe toți cei care au inimile deschise spre Poruncile Lui Dumnezeu și ei vor simți Dragostea Milostivirii Mele.

Vă rog, nu vă temeți de această Zi, căci ea vă va aduce multă fericire, pace și bucurie. Împărăția Mea vă va uimi prin frumusețea ei uluitoare. Mulți dintre voi se tem de Mesajele Mele, deoarece ei cred că A Doua Venire înseamnă moartea – sfârșitul. Însă aceasta este o presupunere greșită.

Aceia dintre voi care vin la Mine de bunăvoie, necondiționat, cu smerenie și iubire, nu vor trece prin durerea morții fizice. Ci, într-o clipită, vă veți afla în noul vostru mediu. La început veți fi șocați și veți privi repede în jur ca să-i găsiți pe cei dragi vouă. Voi salva atât de multe suflete încât voi veți fi cu familiile voastre, inclusiv cu cei pe care îi iubiți și care sunt deja cu Mine în Ceruri, și cu cei pe care îi voi elibera din focurile Purgatoriului.

Va fi mare bucurie peste tot. Aceasta va dura 100 de zile. Noul Meu Paradis va avea doar o religie, Noul Ierusalim, unde Eu voi fi adorat zilnic. Toate vor fi în uniune cu Voia Sfântă a Tatălui Meu. Vor fi douăsprezece națiuni, dar numai o singură limbă, căci nu voi permite diviziunea.

Voi numi lideri și în nici o națiune nu va fi lipsă de hrană, apă, locuințe sau viață. Nu va fi moarte, căci Eu  le voi da Viată Veșnică tuturor celor care intră aici. Toate națiunile vor conlucra pentru a răspândi Cuvântul Lui Dumnezeu, iar fericirea, care e imposibil de obținut azi pe Pământ, va fi una din cele mai Mari Daruri pe care Eu vi le voi oferi. Veți fi foarte iubiți și Mă veți iubi așa cum vă iubesc Eu.

Mulți dintre voi vă veți întâlni cu generații ale familiilor voastre din secolele trecute. Generațiile vor continua și voi îi veți vedea pe fiii și fiicele voastre căsătorindu-se și având copii perfecți ai Lui Dumnezeu – fiecare binecuvântat cu Haruri deosebite. Va fi numit un Cap al Bisericii Mele iar numele său este Petru, căci am promis că el va forma Biserica Mea pe Pământ. Și astfel, în Noul Paradis el va conduce Biserica Mea.

O, de aș putea să vă arăt ceea ce vă așteaptă ați plânge cu lacrimi de bucurie și v-ați zbate să ajungeți la aceste Porți. Așadar vă rog pe toți, ignorați tentativele care vor să vă oprească din drumul spre Viața Veșnică. Ignorați-i pe cei care vă spun că Eu nu exist. Nu le dați crezare celor care folosesc Sfântul Meu Cuvânt pentru a vă convinge că nu Eu vă vorbesc acum prin aceste Mesaje.

Trebuie să luptați pentru ca tuturor să vă fie dată aceasta moștenire glorioasă, căci niciun om nu are dreptul să îi nege altuia această măreață moștenire care aparține absolut fiecărui om, oricât de înnegrit i-ar fi sufletul. Eu vă dau uneltele prin care să Îmi aduceți sufletele de oriunde, pentru ca împreună să putem distruge lucrarea satanei și să ne mutăm repede în Noua Lume.

Pacea Mea să fie cu voi.

Al vostru Isus

898. Mulți dintre voi care susțineti că Mă slujiți pe Mine nu sunteți vrednici să stați înaintea Mea și să vă declarați a fi slujitorii lui Dumnezeu

Sâmbătă, 31 august 2013 la ora 20:45

Mult iubita Mea fiică, cu ceva timp în urmă v-am spus tuturor să plantați semințe pentru a vă hrăni pe voi și familiile voastre în timpul prigoanei. Fac acest lucru cu un motiv anume. Trebuie să plantați chiar și numai câteva semințe – semințe pure care nu au fost contaminate de om. Ulterior Eu voi înmulți roadele pe care acestea le vor da și toți vor avea de mâncare suficient, atunci când lumea va experimenta marea foamete. Acele zile nu sunt departe și ele vor veni dintr-o serie de motive.

Culturile vor fi contaminate prin intervenția fermierilor lacomi. Recoltele rezultate nu vor fi bune de mâncat. Apoi, războiul va însemna că puțini oameni vor mai putea lucra pământul. După acesta va veni focul, care va fi vărsat, asupra celor patru colțuri ale pământului și totul va deveni sterp. Aceste încercări teribile vor fi cauzate de răspândirea răului, însă mulți oameni vor supraviețui dacă se încred în Mine. Trebuie să vă pregătiți acum, ca și când ar veni un război peste voi și așa cum ați face-o atunci când alimentele sunt raționalizate. Să aveți apă din belșug, pentru că tot ceea ce voi înmagazinați, Eu voi înmulți.

Vă rog să nu credeți că vă cer să vă părăsiți căminele, pentru că acest lucru nu este necesar. Un pic de pregătire, într-ajutorându-vă, este tot ceea ce e necesar. Sângele Meu Prețios îi va acoperi pe toți cei care cred în Avertismentul Meu dat omenirii, întrucât după un timp de război, va urma timpul în care va fi ruptă cea de-a Treia Pecete.

Atât de mulți vor ignora Cuvântul lui Dumnezeu care se regăsește în Cartea Apocalipsei! Atât de mulți lideri și slujitori sfințiți din bisericile Mele nu răspund profetului Meu, la fel cum o făceau cei de dinaintea potopului.

Fac acum apel la slujitorii Mei sfințiți. În cine credeți? În Mine, Isus, sau în aiurelile celor care susțin a fi experți în teologie dar care nu cunosc Adevărul? Treziți-vă. Pecețile au fost rupte. Datoria voastră este de a Mă ajuta să salvez suflete, dar voi nu ați rămas atenți la sunetul Chemării Mele. V-am spus că Eu voi veni ca un hoț în noapte. Când va veni acea zi, va fi prea târziu pentru sufletele care nu s-au pregătit.

Timpul ca trompetele să anunțe judecățile va veni degrabă, de îndată ce toate Pecețile vor fi fost rupte. Și atunci ce va fi? Vă veți trezi atunci și Mă veți urma, sau Îmi veți mai pierde și alte suflete, în timp ce ezitati? În timp ce așteptați ca alții să vă conducă?

Trebuie să vă reamintesc că rolul vostru este de a salva suflete. Voi faceți aceasta prin viața voastră în care se presupune că Mă slujiți pe Mine, și nu că încurajați mândria și egoismul celor care încearcă să distorsioneze Învățăturile Mele. Mulți dintre voi, cei din bisericile Mele, nu înțelegeți semnificația Noului Meu Paradis și nu ați reamintit copiilor lui Dumnezeu de făgăduința Mea. Trebuie să le reamintiți Adevărul – timpul de până la ziua cea de pe urmă.

Atât de mulți dintre voi, deși generoși, buni, iubitori și cu un angajament sincer față de Biserica Mea de pe Pământ, uitați de a Doua Mea Venire. Ce credeți oare că înseamnă aceasta și ce anume ați învățat? De câți profeți ați avea nevoie ca să vă convingeți că timpul aproape că a sosit?

Când oare ați auzit ca Dumnezeu să nu-Și trimită profeții pentru a ajuta la pregătirea copiilor Săi în lupta împotriva răutății care infestează sufletul uman? Și ce vă dă dreptul să presupuneți despre Cartea Apocalipsei că ar conține minciuni? Voi negați o mare parte din ceea ce stă scris în ea și nu vorbiți despre aceasta. De ce? Nu știți voi oare că aceasta înseamnă a nega Cuvântul lui Dumnezeu?

Răbdarea Mea este pusă la încercare. Mânia Mea este mare. Refuzul vostru încăpățânat de a accepta Darul Intervenției Mele pentru a vă pregăti, Mă insultă. Persecutându-i pe acei slujitori sfințiți ai Mei, care Mă recunosc prin intermediul acestor Mesaje, le refuzați celorlalți Darul Salvării. Sunteți orbi, iar ignoranța voastră cu privire la Învățăturile Mele și la Cuvântului lui Dumnezeu care stă scris în Cartea Sfântă a Tatălui Meu – Biblia – este uimitoare. Spuneți că Mă slujiți dar nu Mă cunoașteți, așa că nu Mă vedeți.

Când credința voastră slăbește, nu vă puteți deschide inimile față de Mine. Dacă v-ați deschide inimile față de Mine, M-ați putea auzi foarte clar pentru că v-ați umple de Duhul Sfânt. Din păcate, mulți dintre voi cei care spuneți că Mă slujiți nu sunteți vrednici să vă ridicați și să vă declarați slujitori ai lui Dumnezeu. Mă faceți să-Mi fie rușine și Îmi necinstiți Numele atunci când vă umiliți în public turma, în Numele Meu. Încălcați orice poruncă a lui Dumnezeu atunci când îi condamnați pe aceia care urmăresc aceste mesaje, întrucât nu vi s-a dat autoritatea să faceți acest lucru. Iubirea voastră de sine a înlocuit iubirea voastră față de Mine, Isus Cristos, și, din această cauză voi nu mai sunteți vrednici sa Mă slujiți. Sunteți prea mândri ca să stați înaintea Tronului Meu.

Mântuitorul vostru, Isus Cristos

899. Am ales doisprezece oameni simpli, lipsiți de învățătură și necunoscători ai Sfintei Scripturi, care erau pescari săraci

Duminică, 01 septembrie 2013 la ora 11:08

Mult iubita Mea fiică, atunci când am umblat pe Pământ și am intrat în Templele lui Dumnezeu pentru a dezvălui Adevărul, la început am fost tratat cu răbdare. Mulți preoți erau uimiți de ceea ce Eu știam și de Mine, umilul fiu al unui tâmplar. De aceea ascultau cu atenție în timp ce Eu le  explicam ceea ce se aștepta de la ei, așa cum era scris în Cartea Tatălui Meu.

Știam de la vârsta de doisprezece ani care era Misiunea Mea și am început încet, fără să dezvălui prea multe înainte de momentul potrivit. Știam că trebuie să pregătesc lumea pentru Venirea lui Mesia. Știam de asemenea că, într-o perioadă scurtă de timp, Biserica de pe Pământ a Tatălui Meu Mă va renega și va spune că sunt un impostor.

Am ales doisprezece oameni simpli, lipsiți de învățătură și necunoscători ai Sfintei Scripturi, care erau pescari săraci. De ce am făcut aceasta? Știam că ei vor accepta cunoașterea pe care aveam să le-o dau, așa cum era. Pentru că nu cunoșteau dinainte Sfânta Scriptură, ei nu aveau să compare Învățăturile Mele cu Sfânta Biblie și nu aveau să încerce să găsească greșeli, examinându-le atent. Dacă ar fi fost așa, mulți dintre ei nu ar fi avut curajul să răspândească Adevărul. Ei erau tratați cu dispreț de către cei aflați în poziții înalte în Biserică, care susțineau că oamenii lipsiți de învățătură nu erau demni sa fie aleși de Dumnezeu pentru a răspândi Cuvântul Său Sfânt,  în locul lor. Cu siguranță, gândeau ei,  Dumnezeu ar alege numai pe cei din Biserica Sa pentru a profeți Cuvântul Bun, din cauza educației pe care ei o aveau în chestiuni spirituale și a poziției lor în Biserica lui Dumnezeu. Ei nu au înțeles că Dumnezeu îi alege doar pe cei umili și neștiutori, pentru că  în acest mod ei nu ridică obiecții. Ei nu se îndoiesc și nu se tem să fie respinși, pentru că nu cunosc multe. Dumnezeu, să ții minte, nu îi alege pe aceia care se preamăresc pe ei înșiși înaintea altora. Aceasta nu se poate întâmpla.

De aceea, fiica Mea, te urăsc ei  în Biserica Mea pe Pământ. De aceea sfâșie ei Mesajele Mele și le ridiculizează. De aceea te iau în derâdere, pentru că nu te consideră demnă de a răspândi Cuvântul Meu Sfânt. O, cât de mult Mă îndurerează! Ura pe care o vei vedea va fi influențată în special de către Biserica Catolică. Ei nu vor accepta niciodată că poate fi trimis un profet care nu cunoaște Preasfânta Biblie sau Învățăturile Mele. Ei vor spune că tu răspândești erezia. Ei spun aceasta pentru că sunt atât de departe de Învățăturile Mele încât au început să creadă în propriile lor minciuni. Să știți că profetul Meu pentru timpurile din urmă a fost trimis, și nu ales, pentru că acest lucru nu ar fi posibil, deoarece această Ultimă Misiune a fost creată de către Tatăl Meu, care îi trimite doar pe ai Săi.

Îi avertizez pe cei care Mă iau în derâdere, socotind aceste Mesaje – Cuvântul Meu Sfânt – ca lipsite de importanță:  trebuie să veniți la Mine acum, în Adorație Sfântă, imediat, în fiecare zi, până când veți auzi Glasul Meu. Abia atunci vă pot lua și vă pot arăta ce vreau de la voi în acest moment crucial al slujirii voastre față de Dumnezeu.

Al vostru Isus

900. Voi, cei care acum Mă batjocoriți respingând mesajele Mele, credeți cu adevărat că Eu aș diviza Biserica Mea?

Duminică, 01 septembrie 2013 la ora 17:05

Fiica Mea mult iubită, în sfârșit Imi mulțumești pentru această Misiune foarte dificilă. Știu că proclamarea Cuvântului lui Dumnezeu îți poate aduce multă durere, din cauza mâniei pe care o crează în rândul celor care considera că ei formează elita.

Fiica Mea, să știi că deși Eu îți acord favoruri, tu vei merge întotdeauna singură și vei ajunge în sălbăticie, la fel ca și profeții dinaintea ta. Voi trimite pe câțiva care să te ajute, dar tu vei fi întotdeauna izolată. Insă Eu voi fi mereu alături de tine, atunci când lupii te vor hăitui.

Acelora dintre voi care se consideră adevărați discipoli, preoți și slujitori sfințiți ai Mei, spuneți-le aceasta: Eu voi auzi întotdeauna vocile celor mici, ale celor slabi, ale celor umili și ale celor cu inima curată. Chiar dacă ei sunt speriați de Mesajele Mele, Eu le voi acorda mereu favoruri celor care Mă iubesc cu adevărat. Cine sunt cei despre care vorbesc acum? Sunt cei care nu au uitat niciodată ce le-am spus Eu. Purtați Crucea Mea, urmați-Mă pe Mine, dar fiți pregătiți, pentru că atunci când veți proclama Cuvântul lui Dumnezeu fără răutate, veți suferi Durerea Mea. Indiferent cât de civilizată credeți că este lumea în aceste timpuri, tot vă va uri atunci când vă ridicați, sfidător, împotriva celor care Mă urăsc pe Mine. Pentru că Mă urăsc pe Mine, vă vor crucifica pe voi.

Eu îi ascult pe cei blânzi. Eu îi binecuvântez pe cei care îndeplinesc instrucțiunile pe care vi le-am dat, de a vă iubi unul pe altul, indiferent cât de mult vă vor chinui alții. Aceia dintre voi care Mă respingeți prin aceste Mesaje, nu trebuie niciodată ca, din cauza dubiilor voastre, să răspândiți ură împotriva cuiva în Numele Meu. Eu, Isus Cristos, vă spun acum că diavolul a venit să declare acest asalt final asupra tuturor copiilor lui Dumnezeu. Aceia dintre voi care refuză să Mă asculte pe Mine vor fi seduși de farmecul slujitorilor săi devotați.

Nu știți că Biserica mea va fi atacată de satana și că acest lucru a fost profețit? Dușmanii Mei vor merge printre voi, și totuși voi nu acceptați că Eu voi permite aceasta. Să știți că Bătălia de la Armaghedon se va duce între două părți: cei care cred în Dumnezeu și urmează Cuvântul lui Dumnezeu, și cel rău cu armata lui și cu toți cei pe care îi amăgește. Satana îi va amăgi pe mulți din Biserica Mea și doar aceia care rămân vigilenți și sunt atenți la abaterile de la doctrină vor fi în stare să reziste seducției. Seducția este arma cea mai puternică folosită de înșelător. El înșeală părând că proclamă Adevărul.

Rog acele sărmane suflete care Mă iubesc și care rămân fidele Bisericii Mele de pe Pământ, să mă asculte. Trebuie să rămâneți fideli Bisericii Mele și să acceptați disciplina atunci când superiorii voștri rămân devotați adevărului pe care Eu l-am dat lumii, prin moartea Mea pe Cruce. Timpul pentru alegere este aproape. Urâciunea nu s-a întâmplat încă, dar când veți vedea devierile, contrare Învățăturilor Mele și Darului Sacramentelor Mele, îndepărtați-vă. Acea zi este aproape. Apoi, trebuie să vă adunați și să continuați să urmați Regulile Bisericii Mele, așa cum au fost ele stabilite de către Petru.

Voi, cei care acum Mă batjocoriți respingând mesajele Mele, credeți cu adevărat că Eu aș diviza Biserica Mea și v-aș cere să negați Învățăturile Mele? Așteptați, înainte de a-l respinge pe profetul Meu, până în ziua în care vi se va cere să jurați supunere unor minciuni, în Numele Sfintei Mele Biserici de pe pământ. Doar pentru că Iubirea Mea pentru voi este atât de puternică, nu v-am aruncat deoparte și nu am permis să fiți devorați de demoni.

Al vostru Isus

901. Nu știți că o întreagă generație de tineri sunt îndepărtați de mine în aceste vremuri?

Luni, 02 septembrie 2013 la ora 18:45

Prea iubita Mea Fiică, deoarece mânia împotriva acestor profeții ale Mele, date lumii pentru a vă pregăti pe voi toți pentru a Doua Mea Venire, e creștere, săștiți următoarele: această Misiune are un țel, acela de a salva toate sufletele – pe toți cei care trăiesc astăzi în lume. Indiferent cât de aspră este critica la adresa ta, fiica Mea, Eu voi merge înainte, neobosit, până când îmi voi încheia lucrarea. Nimeni nu Mă va opri de la salvarea sufletelor, căci Eu voi trece peste cei care îndrăznesc să stea în Drumul Meu, ca astfel să pot salva acele suflete care au căzut din grațiile Mele.

Nu știți că o întreagă generație de tineri sunt îndepărtați de Mine în aceste vremuri din cauza păgânismului care mătură pământul și din cauza slăbirii credinței pe care o au credincioșii Mei? Misiunea Mea se concentrează asupra acestor suflete tinere afectate, cărora, în majoritatea cazurilor, nu li s-a dat nici o informație despre Mine, Isus Cristos. Deoarece ei sunt atât de mulți în fiecare națiune, Eu trebuie să ajung la ei în orice mod în care pot să obțin atenția lor.

Amintiți-vă, acei creștini dintre voi care au fost hrăniți cu Cuvântul lui Dumnezeu de când au fost copii, sunt binecuvântați. De aceea, voi aveți datoria să vă rugați pentru generația pierdută. Vă rog, vă cer să vă rugați pentru acele suflete tinere cu această Rugăciune a Cruciadei.

Rugăciunea (118) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru generația pierdută a sufletelor tinere

„Isuse drag, implor Milostivirea Ta pentru generația pierdută a sufletelor tinere.  Pe cei care nu Te cunosc, acoperă-i cu darul vederii. Pe cei care Te cunosc dar Te ignoră, atrage-i înapoi la Milostivirea Ta. Te rog, dă-le curând dovada Existenței Tale și îndrumă-i către cei care pot să-i ajute și să-i călăuzească spre Adevăr. Umple mintea și sufletul lor cu dorul de Tine. Ajută-i să recunoască pustiul care există în ei din cauză că nu pot simți Prezența Ta. Te implor, iubite Doamne, nu-i abandona, și în Milostivirea Ta acordă-le Viața Veșnică. Amin.”

Cât de mult doresc să ajung la acești tineri și să-i cuprind cu Brațele Mele Sfinte, ca să le pot șopti la ureche cuvinte de mângâiere și să le dau pacea sufletului. Ei sunt ai Mei și fără ei Noul Paradis ar duce lipsa celor după care Eu tânjesc cel mai mult. Ajutați-Mă să-i salvez.

Al vostru Isus

902. Viața voastră (de acum) e doar un moment trecător din întreaga voastră viață. Voi sunteți în exil

Marți, 03 septembrie 2013 la ora 16:45

Mult iubita Mea fiică, cea mai mare dorință a Mea este să cer oamenilor din întreaga lume, care M-au exclus din viața lor, să se întoarcă la Mine. Multe suflete, conduse de ideea că poate Dumnezeu nu există de fapt, au hotărât să uite de Mine, iubitul lor Isus. Sunt îngrijorat pentru aceste sărmane suflete, pentru acești oameni dezorientați, deoarece îi iubesc foarte mult și îmi lipsește compania lor.

Dacă v-ați rătăcit de Mine și vi se pare dificil să puneți de acord concepția voastră asupra unei lumi moderne și dinamice, cu credința simplă în Mine, Isus Cristos, atunci lăsați-Mă să vă ajut să înțelegeți. Voi sunteți separați de Mine din cauza păcatului. Când păcatul vă distruge sufletul, un întuneric coboară asupra lui și-l împiedică să accepte Lumina lui Dumnezeu. Când se întâmplă asta, inima voastră se împietrește. Și apoi, rațiunea voastră intră în acțiune și, ca urmare, veți crede în mod greșit că Dumnezeu nu Există, pentru că logica voastră vă spune că El nu poate exista.

Viața voastră (de acum) e doar un moment trecător din întreaga voastră viață. Voi sunteți în exil. Adevărul rezidă în viitor, atunci când veți veni în sfârșit acasă la Dumnezeu, în starea voastră naturală. Eu înțeleg cât de greu îi este omului să rămână aproape de Mine atâta timp cât sunt multe distracții, tentații și obscuritate pe pământ.

Atunci când nu reușiți să simțiți Prezenta Mea sau Iubirea Mea, vreau să recitați această Rugăciune (119) a Cruciadei de Rugăciune.

Rugăciunea (119) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru a simți iubirea lui Isus

„Isuse, ajută-mă, căci sunt atât de confuz. Inima mea nu se deschide către Tine. Ochii mei nu Te pot vedea. Mintea mea se închide în fața Ta. Gura mea nu poate rosti cuvinte de mângâiere pentru Tine. Sufletul meu e umbrit de întuneric. Te rog, fie-Ți milă de mine, un sărman păcătos. Sunt neajutorat fără Prezența Ta. Umple-mă cu Harurile Tale pentru a avea curajul să ajung la Tine ca să implor Milostivirea Ta. Ajută-mă pe mine, discipolul Tău pierdut, care Te iubesc deși nu mai simt iubirea cuprinzându-mi inima, să pot vedea și accepta Adevărul. Amin.”

Nu e ușor să fiți în uniune cu Mine. Trebuie să perseverați până veți simți Prezența Mea în sufletele voastre. Chemați-Mă și Eu voi alerga să vă îmbrățișez bietele suflete nefericite, să vă îndrum și să vă conduc la salvarea voastră veșnică. Indiferent ce ați fi făcut, nu trebuie niciodată să vă temeți să Mă chemați. Eu îi răspund fiecărui păcătos, indiferent cine este el. Nici unul dintre voi nu e fără de păcat. Aștept chemarea voastră.

Al vostru Isus

903. Eu acord haruri în etape, în funcție de puritatea sufletului

Miercuri, 04 septembrie 2013 la ora 18:00

Mult iubita Mea fiică, prezența Dumnezeului Celui Viu în sufletele smerite va deveni tot mai accentuată, pe măsură ce Noul Meu Har e revărsat asupra fiecăruia dintre cei care sunt în viață pe pământ în acest timp.

Eu acord Haruri în etape, în funcție de puritatea sufletului. Discipolii Mei din fiecare biserică, de pe întreg pământul, vor simți re-aprinderea iubirii lor pentru Mine, pe măsură ce Eu îi învălui cu o înțelegere mai profundă a Promisiunii Mele de a Veni din nou. Darul Meu presupune faptul că ei vor fi capabili să vadă, prin păienjenișul întunericului, cum Adevărul începe să capete sens. Ei vor ști acum că Eu le vorbesc, pentru că vor simți Prezența Mea în inimile lor. Ei vor fi binecuvântați cu cunoașterea dată lor prin Puterea Sfântului Duh, care să le permită să se pregătească în mod corespunzător pentru a Doua Mea Venire.

Discipolii Mei vor fi conduși de Sfântul Duh iar ei nu Mă vor trăda și nici nu vor accepta blasfemiile prezentate lor în Numele Meu. De aceea Cuvântul Meu se va răspândi acum și mai repede și în curând Sfântul Duh va aprinde în sufletele lor dorul după Marea Zi, când trâmbița finală va răsuna anunțând Venirea Mea.

Nu vă temeți iubiții Mei discipoli, Eu sunt cu voi, cu toate că suferiți. Curând veți spori ca număr și asta vă va da încrederea (necesară) ca să rămâneți alături de Mine.

Al vostru Isus

904. Mama Mântuirii: Fiecare sacrament va fi schimbat până va ajunge de nerecunoscut

Joi, 05 septembrie 2013 la ora 09:35

Fiica Mea, când au pus Coroana de Spini pe Capul Sfânt al Fiului Meu, nu au făcut-o doar pentru a-L tortura fizic în acel mod îngrozitor, ci și pentru a face o declarație. A fost făcută ca un gest simbolic. Ei spuneau, batjocorindu-L, că acest Om care susține că este Capul Bisericii și care se numește pe sine însuși Mesia, nu poate fi tolerat. Ei au pângărit Capul Bisericii cu acea încoronare a Lui, și Îl vor pângări din nou în aceste timpuri.

Nu va fi suficient că ei, dușmanii lui Cristos , au preluat Biserica Fiului Meu din interiorul ei – ci Îl vor profana în multe alte feluri. Ei vor schimba ostiile de la Sfânta Împărtășanie și semnificația Sfintei Euharistii. Ei vor spune că ea, Sfânta Euharistie, reprezintă omenirea și că este un semn al unei noi uniuni – o adunare a tuturor oamenilor, ca unul, în Ochii lui Dumnezeu. Vouă, copiilor Mei, vi se va spune că sunteți cu toții în uniune unul cu altul și că acesta este motivul care se celebrează. 

Sfânta Împărtășanie este Trupul lui Cristos și este Prezența Lui Reală. Nu poate să reprezinte două lucruri diferite. Totusi, ei îi vor schimba  înțelesul – si tot ce va rămâne din ea va fi doar o bucată de pâine, pentru că atunci când vor desacraliza altarele și Sfânta Euharistie, Prezența Fiului Meu va înceta.

Fiecare Sacrament va fi schimbat pâna va ajunge de nerecunoscut. Dușmanii Fiului Meu vor fi atât de vicleni, încât vor prezenta aceste modificări ale ceremoniilor sfinte ca fiind minore. Sacramentul Spovezii va fi eliminat, pentru că fiara nu vrea ca sufletele să fie salvate, căci aceasta ar însemna o victorie pentru Fiul Meu.

Copii, trebuie să continuați să-mi cereți să mijlocesc pentru ca durerea acestor evenimente viitoare să fie ușurată și timpul să fie scurtat.

Mama voastră preaiubită, Mama Mântuirii

905. Nicio persoana consacrata Mie nu poate condamna pe nimeni în numele Meu

Joi, 05 septembrie 2013 la ora 14:30

Multiubita mea Fiica, atât de puțini dintre cei care cred în Dumnezeu sau care Mă acceptă ca Fiu al Omului, Mă iubesc cu adevărat. Ei spun că Mă iubesc , dar mulți nu trăiesc în conformitate cu Învățăturile Mele. Nu poți spune că Mă iubești și apoi să-i condamni pe alții. Nu poți, în același timp, să rănești o altă persoană prin cuvinte dure, și să spui că Mă iubești.

Care dintre voi este fără de păcat? Câți dintre voi vă înălțați în fața Mea și apoi vorbiți cu cruzime împotriva celuilalt? Nu veți fi niciodată în măsură să spuneți că vorbiți în Numele Meu, atâta timp cât ponegriți pe un altul. Acesta este un afront la adresa lui Dumnezeu și cei care se comportă astfel, Mă jignesc. Aceia dintre voi care vorbiți de rău pe cineva spunând că Mă apărați, doar vă separați de Mine. Cu toate acestea, credeți că acțiunile voastre sunt justificate. De ce credeți că aș susține un astfel de comportament și de ce credeți că aveți autoritatea să faceți aceste lucruri?

Când vă angajați să Mă slujiți și apoi rostiți cuvinte pline de cruzime față de unul dintre copiii lui Dumnezeu, comiteți un păcat grav. Nicio persoana consacrată Mie nu poate condamna pe nimeni în Numele Meu. Puteți fi cunoscători ai Învățăturilor Mele – puteți avea cunoștințe vaste despre tot ce cuprinde Cartea Tatălui Meu, dar atunci când vă vorbiți de rău unul pe altul, în Numele Meu, Eu vă voi îndepărta. Va fi nevoie de multă căință din partea voastră pentru a găsi din nou bunăvoința Mea și chiar când Mă veți implora să vă iert, va trece o lungă perioadă până când veți putea să pășiți din nou în fața Mea. 

Al vostru Isus

906. Mama Mântuirii: Un cumplit razboi nou, mondial, va fi declarat

Vineri, 06 septembrie 2013 la ora 18:46

Copila mea dragă, trebuie să vă dezvălui, la indicațiile Fiului meu Isus Cristos, că războiul care se va desfășura acum în Orientul Mijlociu va preceda marea bătălie, deoarece un cumplit război nou, mondial,  va fi declarat.

Cât de tare sfâșie toate acestea Sfânta Inimă a bietului meu Fiu suferind! Ura care umple inima acelor lideri care au primit de la popoarele lor responsabilitatea de a conduce țările lor, se va răspândi. Ei își vor trăda propriile națiuni. Milioane de oameni vor fi ucisi și multe națiuni vor fi implicate. Trebuie să știți că sufletele celor care vor fi uciși, dar care sunt nevinovați de orice crimă, vor fi salvate de Fiul meu.

Aceste războaie vor lua rapid amploare și imediat ce va fi declarat Marele Război, toate cele patru colțuri ale lumii vor fi implicate. Din păcate, vor fi folosite arme nucleare și mulți vor suferi. Va fi un război înspăimântător, însă nu va dura mult.

Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă pentru toate sufletele inocente și continuați să recitați Preasfântul Meu Rozar de trei ori pe zi, pentru a ușura suferința pe care o va aduce cel de-al III-lea Război Mondial.

Vă mulțumesc, copiii mei, că răspundeți chemării mele. Săștiți căîn Cer e mare mâhnire în acest moment și că Eu v-am adus aceste vești dure cu inima grea.

Mama voastră, Mama Mântuirii

907. Mama Mântuirii: Singura cale spre viața veșnică este prin Fiul Meu, Isus Cristos

Vineri, 06 septembrie 2013 la ora 20:15

Copila Mea, nici unul dintre voi nu trebuie să uite vreodată că Fiul Meu a murit pentru ca să salveze omenirea. El a eliberat toate sufletele din robia fiarei. El a dat tuturor Darul Mântuirii, și ca să puteți primi Viața Veșnică, voi trebuie să veniți la Fiul Meu și să Îi cereți acest Mare Dar.

Singura cale spre Viața Veșnică este prin Fiul Meu, Isus Cristos. Pentru că este atât de milostiv, El acordă tuturor șansa de a veni la El din propria voință liberă a fiecăruia. El oferă lumii Adevărul și, prin Darul morții Sale pe Cruce,  El a deschis calea pentru toți ca să trăiască în pace veșnică, în Paradisul Său.

Mulți nu Îl acceptă pe Fiul Meu și nici nu cred în Dumnezeu. Dacă voi nu credeți în Dumnezeu și nu acceptați Darul Mântuirii, atunci vă separați voi insivă de Dumnezeu. Datorită acestei Misiuni Finale de a salva sufletele, inclusiv pe cele ale tuturor păcătoșilor, precum și pe cele ale celor care refuză să recunoască Existența lui Dumnezeu, Fiul Meu face o Mare Minune. În timpul Marelui Avertisment fiecare va avea dovada că are un suflet și mulți se vor converti. Acelora care nu se vor converti și vor rămâne atei nu li se va putea da Harul Mântuirii, pentru că aceia vor refuza Mâna milostivirii Sale. Acele suflete Îl vor respinge în cel mai sfidător mod și numai rugăciunile voastre le vor mai putea salva.

Cei care refuză orice încercare, intervenție și Milostivire care să-i aduca în Noul Paradis, vor fi dați la o parte. Pentru ei nu va exista Împărăția Fiului Meu, deoarece Tatăl, Care a lăsat moștenire omenirii Darul liberei voințe, nu Își va impune niciodată Propria Voință asupra vreunuia dintre copiii Săi.

Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă ca ateii să accepte Mâna Milostivirii pe care Fiul Meu o întinde fiecăruia dintre aceștia. Nu uitați să recitați Cruciada de Rugăciuni pentru a salva aceste mici suflete sărmane.

Mama voastră Preaiubită, Mama Mântuirii

908. Nu este permis să fie schimbat sau adaptat Cuvântul Meu sfânt, astfel încât să devină altceva

Sâmbătă, 07 septembrie 2013 la ora 18:25

Fiica Mea mult iubită, mulți dintre adepții Mei devotați nu acceptăîn continuare Mâna Mea, deși Eu depun toate eforturile să ajung la ei prin intermediul acestor Mesaje. Aceste prețioase suflete ale Mele sunt vulnerabile, deoarece multe dintre ele nu vor reuși să vadă modul în care credința lor va fi folosită pentru a susține noua liturghie care se va celebra curând și care nu Mă va cinsti pe Mine, Isus Cristos, Fiul Omului.

Mulți vor presupune, în mod eronat, că noua liturghie și noua celebrare Euharistică – deși modificate considerabil – nu pot face niciun rău. Mulți se vor îndoi, în tăcere, de anumite conținuturi ale acestora, precum și de formatul lor, găsindu-le ca fiind ciudate. Însă foarte puțini le vor contesta, crezând că acestea sunt binecuvântate de Biserică și deci nu pot fi greșite. Nu este permis să fie schimbat sau adaptat Cuvântul Meu sfânt, astfel încât să devină altceva. Biserica Mea este infailibilă dar, dacă vreun așa-numit slujitor sau conducător din Biserica Mea distorsionează Cuvântul lui Dumnezeu sau rescrie semnificația Sfintei Euharistii,atunci acela aduce blasfemii împotriva lui Dumnezeu.

Eu am fost respins de omenire și răstignit atunci când ei, inclusiv conducătorii din Templul lui Dumnezeu, au respins Adevărul. Atunci când cineva – indiferent cât înalt este statutul lui printre voi – tăgăduiește Adevărul,acela se face vinovat de erezie și nu vine de la Mine. Totuși ei văvor face să credeți că Adevărul este minciună. Tot ceea ce V-am învățat Eu pentru ca voi să duceți o viață creștină implinita, ei vor nega. Mă vor scuipa pe Mine iar pe voi vă vor duce pe o cale despre care vor spune că duce la Mine, însă nu va fi așa.

Aceste lucruri, care au fost prezise, se vor împlini curând. Pregătiți-vă. Când vedeți semnele, să știți că aceste profeții pot proveni doar de la Dumnezeu.

Al vostru Isus

909. Este timpul ca grupurile cruciadei de rugaciune să fie create și răspândite în întreaga lume

Duminică, 08 septembrie 2013 la ora 21:10

Mult iubita Mea fiică, este timpul ca Grupurile Cruciadei de Rugăciune să fie create și răspândite în întreaga lume. Aceste Rugăciuni sunt date prin Puterea lui Dumnezeu și mari miracole sunt associate cu ele.

Aceste Rugăciuni vor răspândi convertire, vor asigura vindecare fizică și vor dilua impactul războiului, al foametei și sărăciei. Astăzi Eu vă dau o nouă Rugăciune care va ajuta la reducerea cumplitei suferinței care va fi adusă de război.

Rugăciunea (120) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru oprirea răspândirii războiului

„O, dulce Isuse al meu, îndepărtează războaiele care distrug omenirea. Protejează-i de suferință pe cei nevinovați. Ocrotește sufletele care încearcă să aducă adevărata pace. Deschide inimile celor afectați de durerea războiului. Protejează-i pe cei tineri și vulnerabili. Salvează toate sufletele ale căror vieți sunt distruse de război. Întărește-ne, Isuse drag, pe noi toți cei care ne rugăm pentru sufletele tuturor copiilor lui Dumnezeu, și acordă-ne harul de a rezista suferinței de care poate vom avea parte în timpul conflictelor. Te implorăm să oprești răspândirea războiului și să aduci sufletele în Refugiul Sfânt al Inimii Tale. Amin.”

Mergeți, voi toți cei care Mă ascultați, și cereți-mi Harurile de care veți avea nevoie pentru a îndura Suferințele din aceste timpuri.

Al vostru Isus

910. Discipolii Mei, cu cât mai tare sunteți urâți, cu atât mai mult sunteți iubiți de Dumnezeu

Marți, 10 septembrie 2013 la ora 23:45

Mult iubita Mea fiică, nu știi că pe măsură ce voi urmați Mesajele Mele, veți fi tot mai hărțuiti de către cei care vor să amuțească Vocea Mea?

Pe măsură ce, la Cererea Preaiubitului Meu Tată, Misiunea continuă, vor fi făcute toate eforturile, în special de către cei din Biserica Mea de pe Pământ care se opun acestor Mesaje Sfinte, pentru ca să vă forțeze să vă opriți și să nu le mai urmați. Aceste obiecții se vor intensifica și vor fi folosite, pentru a înăbuși Vocea lui Dumnezeu, toate variantele logicii sofisticate, negării arogante a Adevărului și teologiei falsificate.

Discipolii Mei cu cât mai tare sunteți urâți, cu atât mai mult sunteți iubiți de Dumnezeu, pentru că doar cei care Mă urmează și își trăiesc viața conform Învățăturilor Mele vor, suferi astfel. Dacă sunteți glorificați, favorizați și aleși de lume ca și cum ați fi sfinți în viață, iar căile voastre sunt considerate public a fi fară vină sau greșeală, atunci voi nu sunteți aleși de Dumnezeu, pentru că sfidați ceea ce se așteaptă de la slujitorii lui Dumnezeu. Dacă nu exprimați Adevărul și răstălmăciți Adevărul Meu ca să vă înălțați pe voi înșivă în ochii lumii, veți fi dați la o parte în timp ce Eu îi voi căuta pe adevărații Mei slujitori.

Adevărații Mei slujitori Mă iubesc și sunt mișcați de Duhul Sfânt. Durerea lor, care este exprimată în ochii lor pentru că ei suferă cu Mine, poate fi văzută clar de către cei care, și ei, au primit Darul Duhului Sfânt. Niciodată aceste suflete pure nu îi vor condamna pe alții și nici nu vor încerca să împiedice Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că ei nu pot să facă așa ceva.

Voi trebuie să vă rugați cu stăruință în acest moment – voi toți – deoarece acești slujitori sfințiți ai Mei sunt atacați din cauza Mea. Eu sunt alături de ei, însă mulți vor eșua și se vor prăbuși sub presiunea de a rămăne tăcuți atunci când vor fi forțați să prezinte turmei lor doctrina mincinoasă care urmează să apară.

Al vostru Isus

911. Mama Mântuirii: Veți fi batjocoriți pentru că nu veți recunoaște noua interpretare a catolicismului

Miercuri, 11 septembrie 2013 la ora 16:30

Copila Mea, Inima Mea este unită cu cea a Preaiubitului Meu Fiu, Isus Cristos, în acest timp de mare durere, când persecuția tuturor copiilor Lui Dumnezeu este în creștere.

Fiecare persoană de pe lume, în special cei fără bani, influență sau posesiuni, vor suferi din cauza lăcomiei celor care controlează multe națiuni. Lucrarea Mea, de a-L ajuta pe Fiul Meu să realizeze ultima parte a Legământului Său de a salva umanitatea, a început să fie vizibilă în multe moduri. Prin Puterea Lui Dumnezeu, Eu îi voi îndruma spre Refugiul Protecției Fiului Meu pe toți cei răvășiți de durere din cauza suferinței din viața lor. Aceia dintre voi care trebuie să îndure asemenea sărăcie, foamete, chin, nedreptate – orice ar fi – veți fi mângâiați când Îmi veți cere să Mă rog pentru voi.

Aceia dintre voi care veți suferi din cauză că Îl mărturisiți pe Isus Cristos, Salvatorul omenirii, veți fi întăriți și mai mult în aceste vremuri, dacă Îmi cereți să vă ajut. În curând se va vedea cea mai mare nedreptate făcută în Biserica Fiului Meu, unde atât credincioșii obișnuiți, cât și slujitorii sfințiți vor fi acuzați de nesupunere față de Învățăturile Lui Isus Cristos.

Vi se va cere să depuneți un jurământ – va trebui recitat precum Crezul Apostolic – ca să vă declarați supunerea față de o formă alterată de adorație a lui Dumnezeu. Angajându-vă prin acest jurământ, care nu este recunoscut în Sfânta Biblie, voi vă veți pune sufletul în mare pericol. Liturghia va fi schimbată și i se vor adăuga noi completări, în timp ce alte părți, recitate ani la rând, nu vor mai exista. Acest plan meschin va fi considerat a fi legitim, căci se vor lua toate atributele asociate Fiului Meu și se vor declara ca motive pentru aceste schimbări.

De aceea, aceia dintre voi care sunteți loiali față de Fiul Meu, veți găsi acestea ca fiind foarte îngrijorătoare iar sufletele voastre vor suferi foarte mult. Și în timp ce voi veți continua să-L slăviți pe Fiul Meu, veți fi batjocoriți pentru că nu veți recunoaște noua interpretare a Catolicismului și a Creștinătății. Niciodată să nu vă pierdeți curajul în timpul acestor încercări, căci voi, dragi copii, sunteți în grațiile lui Dumnezeu iar El va rămâne cu voi până la sfârșit.

Niciodată să nu vă  îndepartati de Adevăr. Niciodată să nu credeți nimic din ceea ce nu a provenit de la Dumnezeu.

Mama voastră preaiubită, Mama Mântuirii

912. Aceia dintre voi care suferă foarte mult și care poate și-au pierdut orice speranță în viață, să știți că sunteți în inima Mea

Vineri, 13 septembrie 2013 la ora 23:15

Prea iubita Mea fiică, Inima Mea tânjește după lumea întreagă cu toți cei care trăiesc în ea și vă promit că voi face totul ca să vă unesc în Inima Mea pe voi toți, copii ai lui Dumnezeu. Eu îi iubesc pe fiecare bărbat, femeie și copil în parte, indiferent cine sunt ei, fie că sunt puternici, bogați, influenți, umili, săraci sau doar oameni simpli care trăiesc o viață obișnuită. Voi toți ați fost aleși pentru a vă naște, de către Tatăl Meu care v-a creat. Fiecare suflet are un scop și fiecare dintre voi este un copil prețios al lui Dumnezeu.

Aceia dintre voi care suferă foarte mult și care poate și-au pierdut orice speranță în viață, să știe că sunt în Inima Mea și că Eu resimt profund durerea lor. Eu sufăr înăuntrul vostru. Nu trebuie să vă pierdeți niciodată speranța, pentru că Eu am pregătit pentru fiecare dintre voi un loc în Paradisul Meu. Când vă pierdeți speranța, voi întoarceți spatele viitorului vostru, care este inundat de Lumina Mea. Acest viitor este Darul Meu pentru voi și el Îmi aparține cu totul. Eu voi înlătura toate grijile voastre. Doar chemați-Mă și spuneți: „Isuse, îndepărtează de la mine toată durerea și suferința și ajută-mă să simt Dragostea Ta” iar Eu vă voi ridica povara, pe loc.

Atunci când vă simțiți goi pe dinăuntru și credeți că nimeni nu vă iubește cu adevărat, să fiți siguri că Eu sunt acolo lângă voi pentru că Eu vă voi iubi întotdeauna, indiferent cât de departe vă veți fi rătăcit. Atunci când credeți că nu mai aveți pentru ce să trăiți, să știți că Noul Meu Paradis vă va dărui Viață Veșnică. Însă mai întâi trebuie să perseverați în suferință în această viață. Eu vă voi ușura suferința, dar tot ce trebuie să faceți este să vă rugați Mie pentru aceasta.

Mulți dintre voi se simt inutili, lipsiți de iubire sau succes, neîmpliniți și fără rost. Vă simțiți astfel pentru că lumea este obsedată de ambiție și de așa-zisul succes. Doar cei puțini, elitele, par a atinge asemenea culmi. Presiunea exercitată în lume de mass-media, care slăvește bogăția și frumusețea, are ca efect distrugerea încrederii omului simplu. Nu este necesar să-i impresionați pe ceilalți. Nu este necesar sau de dorit să Mă impresionați cu așa-zisul vostru succes. Bineînțeles că trebuie să lucrați din greu. Folosiți talentele cu care v-a înzestrat Dumnezeu, dar folosiți-le pentru a-i sluji pe ceilalți și pentru binele tuturor. Însă luați aminte. Eu îi voi ridica în cea mai mare slavă în Împărăția Mea pe cei slabi, săraci cu duhul și pe cei care au o iubire simplă pentru Mine, Isus Cristos. Cei care suferă acum nu vor mai suferi în Noul Meu Paradis.

Promisiunea Mea că voi veni să vă adun pe toți se va îndeplini la A Doua Mea Venire. Așteptați această zi plini de dor și bucurie pentru că ea nu este foarte departe, și atunci vă voi aduce în Dar iubirea, fericirea și Viața Veșnică. Perseverați și veniți aproape de Mine. Eu sunt cu voi. Nu vă voi părăsi niciodată, însă nu trebuie să vă separați de Mine pentru că dacă o veți face, veți fi pierduți pentru Mine. Veniți, sprijiniți-vă capetele pe Umărul Meu. Lăsați-Mă să vă ofer alinare. Lăsați-Mă să pun capăt suferinței voastre. Lăsați-Mă să vă șterg lacrimile. Lăsați-Mă să vă dau Pacea Mea.

Vă acord acum o Binecuvântare specială. Luați-o. Acceptați Mâna Mea și totul va fi bine. Vă iubesc.

Al vostru Isus

913. Doctrina întunericului – marea apostazie care va izbucni din interiorul Bisericii Mele – se va coborî precum o ceață mare și densă

Sâmbătă, 14 septembrie 2013 la ora 03:00

Mult iubita Mea fiică, Eu Sunt Glasul  pe care îl auziți în mijlocul vostru și Care încearcă să Se facă auzit printre acei lideri care răspândesc apostazia și care stăpânesc asupra celor patru colțuri ale Pământului.

Doctrina întunericului – marea apostazie, care va izbucni din interiorul Bisericii Mele – se va cobori foarte curând precum o ceață mare și densă asupra tuturor Creștinilor care nu bănuiec nimic. Planul de a înăbuși Adevărul a început și în curând versiunile deformate ale Doctrinei Mele Sfinte vor deveni clare pentru cei mai mulți dintre voi. Dar, în timp ce ei vor vinde Adevărul pe minciună, Duhul Sfânt se va ridica împotriva dușmanilor Mei. Lumina Mea va fi încă vizibilă în mijlocul întregii confuzii pe care liderii celei mai mari apostazii a tuturor timpurilor o vor aduce asupra lumii. Ei nu se vor odihni până când lumea nu se va manifesta ca și cum ar fi păgână, fără dragoste pentru Mine, Isus Cristos.

Lumea laică va fi considerată dreaptă, o lume în care fiecare om va fi încurajat să își urmeze propriile pofte și dorințe. Se vor face toate eforturile pentru a stinge Prezența Duhului Sfânt. Ei vor nega Suferința Mea pe Cruce și semnificația necesității de a obține salvarea, chiar dacă ea este dată tuturor celor care se răscumpără în fața Mea și care cer Milostivirea Mea. Ei nu numai că îi vor hrăni forțat pe copiii lui Dumnezeu cu minciuni despre Mine și Învățăturile Mele, ci îi vor și persecuta pe aceia care pun la îndoială astfel de minciuni.

Cei care se vor opune din interior conducătorului Bisericii Mele  vor fi tratați cu cruzime și nu li se va arăta niciun pic de milă. Pe aceia dintre voi care acceptati doctrinele false ale celor care spun că reprezintă Biserica Mea și care știti în inima voastră că acestea nu ar putea veni de la Mine, Eu vă voi ajuta. Vă voi mângâia și vă voi îndruma. Voi nu trebuie niciodată să negați Adevărul sau să cedați în fața celor a căror poftă de putere îi va face să mintă în Numele Meu, ca să rămână în bună înțelegere cu dușmanii Mei. Credința voastră va fi cu adevărat pusă la încercare.

Eu vin acum să vă aduc Adevărul, doar pentru că vi se va refuza Adevărul. Când aceasta se va întâmpla, nu vi se va permite sa declarați Adevărul altor suflete care nu pot supraviețui fără el.

Rugați-vă pentru Milostivire față de propriile voastre suflete și ale acelora care vor fi induși într-o gravă eroare de către dușmanii Mei.

Al vostru Isus

914. Mama Mântuirii: Aceste medalii vor converti toate sufletele care sunt deschise față de milostivirea Fiului Meu, Isus Cristos

Sâmbătă, 14 septembrie 2013 la ora 16:10

O, copila mea, așa cum L-am iubit pe Fiul meu, încă din clipa în care am privit frumosul Său Chip, la fel îi iubesc pe toți copiii lui Dumnezeu, ca și cum ar fi ai mei.

Eu sunt Mama lui Dumnezu, dar  sunt de asemenea Mama tuturor copiilor lui Dumnezeu, căci am făgăduit să-i ajut în clipa salvării lor finale. Când Fiul meu m-a încoronat la Încoronarea mea în Cer, mi-a dăruit autoritatea de a deveni Mama celor douăsprezece seminții – cele douăsprezece popoare în Noul Ierusalim. Înainte de zorii acelei zile, Eu, ca Mamă a Mântuirii, voi căuta sufletele pretutindeni și le voi aduce la Fiul meu. Îl ajut în această misiune grea, și, așa cum Inima mea este unită cu inima Sa, la fel se unește și cu inimile celor care Îl iubesc cu adevărat pe Fiul meu.

Ca Mamă a voastră, Eu îi iubesc pe toți copiii lui Dumnezeu. Nutresc aceeași iubire pentru fiecare dintre voi ca orice mamă pentru copiii ei. Îi văd pe copiii lui Dumnezeu ca și cum toți ar fi doar niște copilași. Le simt durerea. Sufăr împreună cu Fiul meu atunci când El vede cum păcătoșii resping Iubirea pe care El le-o poartă. Cât se frământă El din cauza lor și cât de multe lacrimi vărs Eu acum văzând cum crește ticăloșia omului din cauza răspândirii păcatului. Totuși, în lume încă există multă iubire. Această iubire, când este pură, va rezista întunericului și, ca un far, va atrage suflete către ea. Acesta este felul în care Dumnezeu va lucra pentru a lumina umanitatea. El va folosi iubirea celor care Îl iubesc pe El pentru a aduce la El și sufletele celorlalți.

Îndatorirea Mea este să ofer cât mai multor păcătoși posibil, șansa de a-și salva sufletele. Fac aceasta prin apariții, la care există martori atunci când Eu apar, pentru a înflăcăra pretutindeni credința păcătoșilor. Acum fac aceasta prin dăruirea Medaliei Mântuirii. Copila mea, precum am spus, această Medalie trebuie să ajungă la oameni prin intermediul tău și  pe baza indicațiilor mele date ție. Instrucțiunile îți sunt  cunoscute doar ție. Aceste Medalii vor converti toate sufletele care sunt deschise față de Milostivirea Fiului meu, Isus Cristos, și vor avea ca rezultat salvarea a milioane de suflete.

Vă mulțumesc, copii, pentru că v-ați deschis inima către mine, Mama voastră, și că arătați supunere față de iubitul meu Fiu, Isus Cristos, Mântuitorul omenirii.

Mama voastră, Mama Mântuirii

915. Planurile Mele de a răscumpăra lumea își înalță roadele. Toate sunt la locul lor

Duminică, 15 septembrie 2013 la ora 23:50

Multiubita Mea fiica, toate planurile Mele de a răscumpăra lumea își înalță roadele. Toate sunt la locul lor. Armata Mea este formată. Va crește acum și se va extinde peste tot aducând împreună cu ea multe suflete după care tânjesc. Acestei armate i-au fost date Mari Haruri de către Mine, și prin Puterea Duhului Sfânt, ei vor păstra aprinsă Flacăra Creștinismului și vor purta Torța Adevărului pânăîn ziua cea de pe urmă. Ei vor duce Lumina lui Dumnezeu în cele mai întunecate colțuri și vor deschide ochii a milioane de oameni față de Cuvântul Adevărat al lui Dumnezeu, în timp ce apostazia devorează Biserica Mea de pe pământ. Le acord această Rugăciune a Cruciadei pentru a-i ajuta să Îmi jure Credință.

Rugăciunea (121) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru credința față de Armata lui Isus Cristos

„Isuse drag, noi rămânem uniți cu Inima Ta Preasfântă. Grăim cu autoritate Cuvântul Adevărat al lui Dumnezeu. Vom merge până la capătul pământului pentru a răspândi Adevărul. În Numele Tău nu vom accepta nici o falsă doctrină nouă, alta decât cea pe care Tu Însuți ne-ai învățat-o. Vom rămâne adevărați soldați, loiali și statornici în credința noastră. Îi vom trata cu dragoste și compasiune pe cei care Te trădează, în speranța că se vor întoarce la Tine. Vom fi fermi dar răbdători cu cei care ne persecută în Numele Tău. Vom merge victorioși pe tot drumul către Noul Tău Paradis. Promitem ca prin durerea și suferința noastră să aducem toate acele suflete pierdute care sunt înfometate de dragostea Ta. Te rugăm, acceptă rugăciunile noastre pentru toți păcătoșii din lume, spre a putea deveni o familie unită în dragoste pentru Tine, în Noua Eră de Pace. Amin.”

Mergeți, Rămășița Armatei Mele, conștienți fiind că vi s-a dat tot ajutorul și Harurile pentru a izbuti în această ultimă Sfântă Misiune de pe pământ, astfel încât să pot aduna toți copiii lui Dumnezeu de pe fața acestui pământ și săîi aduc în Noul Meu Paradis.

Al vostru Isus

916. Dumnezeu Tatăl: Vouă celor născuți în familii păgâne, și care n-aveți nici o vină pentru asta, Eu vă voi oferi milostivire

Luni, 16 septembrie 2013 la ora 16:20

Fiica Mea dragă, rasa umană este, în mare măsură, insensibilă la Existența Mea. Foarte mulți știu puține despre Mine, Tatăl lor, Creatorul lor. Slujitorii Mei sfințiți, inclusive cei care cred în Mine, Creatorul a toate câte sunt, au eșuat în pregătirea oamenilor pentru pedeapsa cu care se pot confrunta dacă nu își dau seama de căile lor greșite.

Dorința de a crede că “totul va fi bine” a condus la faptul că mulți dintre copii Mei nu cred în existența iadului. Acesta este un loc în care ajung oamenii care refuză Milostivirea Mea, intervenția Mea de a salva sufletele. Păcatul de moarte care nu a fost șters prin reconciliere, va conduce sufletele în abisul iadului. Cei care nu sunt vinovați de păcat de moarte, însă nu cred în Mine, și în schimb cred într-o existență care a fost creată și fabricată în mintea lor de către idolii falși, aceștia trebuie să se teamă.

Dacă Mă veți respinge pe Mine, Creatorul vostru, vă veți întoarce împotriva Mea. Vă veți izola singur. Atunci când adevărul Divinității Mele vă va fi revelat, mulți dintre voi vă veți opune cu înverșunare Mie, și orice aș face Eu nimic nu vă va salva din focurile iadului. Eu pot să folosesc orice Putere Divină, dar nu voi putea niciodată să vă forțez să acceptați Milostivirea Mea. Nimic nu vă va putea anjuta în afară de rugăciunile sufletelor alese. Aceasta înseamnă că nu veți vedea niciodată Fața Mea. Oricine vă spune că nu contează dacă nu acceptați Existența Mea, este un mincinos. Doar cei care Mă acceptă pe Mine, și numai prin Milostivirea unicului Meu Fiu, pot să intre în Împărăția Mea. Dacă sunteți un suflet bun și iubitor, însă continuați să Mă respingeți – chiar și atunci când Adevărul vă va fi făcut cunoscut – atunci și voi veți fi alungați de la Mine. Viața veșnică nu va fi a voastră.

Eu revărs acum Darul purificării asupra voastră, a tuturora, în mod special asupra ateilor și păgânilor. Această purificare va fi dureroasă, dar în multe cazuri le va deschide ochii către Adevăr. Vouă celor născuți în familii păgâne, și care n-aveți nici o vină pentru asta, Eu vă voi oferi milostivire. Însă acelora dintre voi cărora v-a fost dată Evanghelia și care știți despre existența Sfintei Treimi a lui Dumnezeu, dar care Mă respingeți acum, până când nu vă întoarceți și nu vă ispășiți păcatele voastre, vă spun: pentru voi nu va exista decât o mica speranță. Apoi trebuie să implorați salvarea sufletului vostru.

Tatăl vostru, Dumnezeu cel Preaînalt

917. Eu vin după voi pentru a vă duce la Tatăl Meu. Eu vin pentru a îndeplini Voia Sa divină și pentru a împlini legământul

Marți, 17 septembrie 2013 la ora 22:45

Fiica Mea mult iubită, când această Lucrare ți se pare dificilă și eziți să dai lumii vești rele, trebuie să înțelegi că tu ești doar mesagerul. Tu ești un instrument al lui Dumnezeu cel Sfânt, cel Preaînalt, și datoria ta este să răspunzi Chemării Sale. Supunerea ta este esențială și nu trebuie să te temi de repercusiunile pe care le-ai avea de suportat ca profet al Domnului.

Toate evenimentele prezise au fost stabilite încă de la început și fac parte din Planul Lui Dumnezeu de a împlini Legâmăntul de a-i aduna, în sfârșit, pe toti copiii Lui, pentru ca ei să poată trăi în armonie în Voia Sa Divină. Bătălia finală între ierarhia Tatălui Meu și cea a celui rău implică faptul că mulți oameni, care se lasă expuși, vor fi infestați de păcat și se vor întoarce împotriva fraților lor care Îi rămân loiali Lui Dumnezeu.

Când se va purta bătălia, multe atrocități vor fi făcute fără milă de către inamicii Lui Dumnezeu, împotriva copiilor Săi iubiți. Însă, așa cum v-am spus înainte, ei pot ajunge doar până la un punct, deoarece ei nu au puterea sa distruga umanitatea, cu toate că ei cred că pot face acest lucru.

Liniștiți-vă cu toții, deoarece Tatăl Meu va interveni în acțiunile haine ale celor care vor să controleze toate națiunile și El îi va lovi de moarte pe aceia care îndrăznesc să le facă rău copiilor Lui. Multe suflete sărmane vor suferi în timpul acestor persecuții, dar Tatăl Meu este mult milostiv. Puterea Sa e intangibilă. Mâna Sa este Atotputernică. El poate, oricând, să îi înlăture pe inamicii Lui. Însă profețiile prezise, și care trebuie să aibă loc înainte de A Doua Mea Venire, sunt o realitate. Ele se vor desfășura într-un fel care poate să nu fie evident pentru voi toți, dar să știți aceasta. Rugăciunea este arma voastră. Rugăciunea vă va asigura armura de care aveți nevoie pentru a-l învinge pe cel rău. Rugăciunea va dilua impactul războiului, al suferinței și al oricărui fel de persecuție pricinuită rasei umane de către inamicii Lui Dumnezeu. Rugăciunea vă va salva pe voi și pe toți cei pentru care vă rugați. Rugăciunile voastre vor distruge răul și când va veni Marea Zi, veți plânge lacrimi de bucurie când veți fi martori la Noua Generație a acelor miliarde de oameni care au fost salvați datorită răspunsului vostru la Chemarea Mea.

Cu toate că Mesajele Mele aduc un amestec de tristețe, teamă, frustrare – ele aduc deasemenea și speranță deoarece determină multe convertiri. Planul Tatălui Meu este necunoscut celor mai mulți dintre voi. Ceea ce trebuie să înțelegeți este aceasta. Planul Său îi va distruge pe toți inamicii Lui. Permițând ca toate aceste încercări să se întâmple, El va elibera, în sfârșit, rasa umană de robia păcatului. Fiți răbdători. Fiți calmi. Căci curând bucuria, iubirea și pacea vor fi în sfârșit ale voastre pentru veșnicie.

Eu vin doar pentru că noi suntem una – o famile sfântă în Împărăția Lui Dumnezeu. Eu vin să vă aduc la Tatăl Meu. Eu vin pentru a îndeplini Voia Sa Divină și pentru a împlini Legământul. Eu vin să vă aduc vouă Adevărul.

Mântuitorul vostru iubitor, Isus Cristos

918. La cea de-A Doua Mea Venire, pe toți cei rămași în viață pe pământ în acel moment, Eu îi voi judeca în funcție de ceea ce au făcut spre Mărirea lui Dumnezeu

Miercuri, 18 septembrie 2013 la ora 17:08

Fiica Mea mult iubită, când spuneam că Mă voi întoarce să-i judec pe cei vii și pe cei morți, Mă refeream exact la ceea ce am spus. Judecata Dintâi trebuie să se împlinească iar prin aceasta vreau să spun că la a Doua Mea Venire, pe toți cei rămași în viață pe pământ în acel moment Eu îi voi judeca în funcție de ceea ce au facut spre Mărirea lui Dumnezeu. Judecata Mea va fi aspră, întrucât Milostivirea Mea, în acea etapă, va fi fost deja manifestată pe pământ.

Aceia dintre voi care, respingându-Mă pe Mine, rămâneți sfidători până la sfârșit – deși Adevărul vă va fi fost făcut cunoscut – veți fi lepădați de la Mine. Voi nu veți accepta niciodată Milostivirea Mea, oricât de mult insist pentru salvarea voastră. Negarea și ura voastră față de Mine vă vor aduce suferință veșnică iar Eu voi plânge amarnic și cu lacrimi de mâhnire pentru voi. O, cât de tare veți tânji după tihna de pe pământ, deși cât ați trăit acolo v-ați irosit timpul, căutând cu viclenie plăceri păcătoase și putere, și i-ați oprimat pe ceilalți.  Pământul vă va părea un paradis demult pierdut atunci când veți striga după Ajutorul Meu din adâncurile întunericului.

Aceia dintre voi care Mă iubiți, dar ale căror suflete au fost distruse de păcat, să nu vă temeți, căci Eu vă voi scălda în Milostivirea Mea atunci când Îmi veți cere asta. Toți păcătoșii vor fi salvați odată ce s-au mântuit în Ochii Mei, oricât de grave ar fi păcatele lor.

Cei vii, care sunt în Grațiile Mele, vor fi ridicați în Paradisul Meu Glorios. Printre ei va fi și orice păcătos, de orice confesiune, de orice rasă, care a strigat către Mine, Salvatorul său, Fiul Omului, și toți aceia care Mă roagă să-i salvez.

Îi voi învia pe cei morți, pe aceia care s-au purificat în adâncurile Purgatoriului, precum și pe aceia care așteaptă, cu răbdare în Ceruri, sosirea acestei Zile Mărețe. Restul vor fi alungați.

Timpul vostru pe pământ a fost hotărât de către Tatăl Meu, iar această zi Îmi este încă necunoscută Mie, dar vă spun următorul lucru: voi, din această generație, veți fi adunați și luați în Noul Meu Paradis atunci când Cerul și Pământul vor fi una. Vi s-a dat timpul  necesar ca să vă pregătiți, folosiți-l așadar pentru lucruri bune, căci astfel voi puteți dobândi Viață Veșnică pe care s-o petreceti cu cei dragi ai voștri. Acum vă cer să Mi-i consacrați Mie pe toți cei dragi, familia, prietenii și națiunile voastre, ca Eu să-i acopăr pe toți cu Protecția Sângelui Meu Prețios.

Al vostru Isus

919. Recitați această rugăciune specială a cruciadei pentru consacrarea tuturor celor apropiați vouă, pentru a-i putea acoperi cu sângele meu prețios

Miercuri, 18 septembrie 2013 la ora 23:20

Mult iubita Mea fiică, vă rog să recitați această rugăciune specială a Cruciadei pentru a-i consacra pe toți cei apropiați vouă, astfel încât să îi pot acoperi cu Sângele Meu Prețios.

Rugăciunea (122) a Cruciadei de Rugăciune: Consacrare la Preasfântul Sânge al lui Isus Cristos

„Isuse drag, Te rog așează-mă pe mine, familia mea, prietenii mei și națiunea noastră sub protecția Prea Scumpului Tău Sânge. Tu ai murit pentru mine, iar Rănile Tale sunt rănile mele, deoarece accept cu demnitate suferința pe care o voi îndura până la a Doua Ta Venire. Sufăr cu Tine, Isuse, în timp ce Tu încerci să-i aduni laolaltă în Inima Ta pe toți copiii lui Dumnezeu, pentru a avea viață veșnică. Acoperă-mă cu Sângele Tău Preasfânt, pe mine și pe toți cei care au nevoie de ocrotirea Ta. Amin.”

Tot ce trebuie să faceți este să aveți încredere în Mine, iar Eu îi voi proteja pe cei ce Mă cheamă pentru a mântui sufletele lor și sufletele altora.

Mergeți și pregătiți-vă pentru Ziua Judecății. Vă binecuvântez pe toți și vă voi da puterea de a continua cu devotament Cruciada Mea de Rugăciune.

Al vostru Isus

920. iciun om, niciun preot, niciun episcop, niciun cardinal, niciun papă nu are autoritatea să rescrie Cuvântul lui Dumnezeu

Joi, 19 septembrie 2013 la ora 19:26

Mult iubita Mea fiică, după ce Liturghia va fi fost falsificată și desacralizată în fața Ochilor Mei, sărmanii Mei slujitori sfințiți vor veni alergând la Mine, în mare durere. Numai după ce aceasta se va fi întâmplat își vor da ei seama că, prin profetul lui Dumnezeu, este făcut cunoscut Cuvântul lui Dumnezeu, și că acesta este Adevărul. Cuvântul lui Dumnezeu este Adevărul. Elpoate fi ori întreg Adevărul, ori deloc, dacă profețiile date copiilor lui Dumnezeu provin într-adevar de la El.

Mulți se vor aduna și se vor uni pentru a se pregăti să-Mi aducă omagiu Mie, într-un mod care Mă onorează cu adevărat, căci nimic nu-i va opri de la a susține Sfântul Meu Cuvânt, Sfintele Mele Sacramente, Sfânta Mea Liturghie și Preasfânta Euharistie. Însă chiar și atunci, mulți nu vor vedea falsurile care urmează să fie prezentate sufletelor nebănuitoare.

Mulți dintre slujitorii Mei sfințiți vor înțelege cu adevărat ce se întâmplă, doar când Biserica lui Dumnezeu va fi declarată în uniune cu păgânii și cu practicile lor ridicole. Numai atunci când simbolurile păgâne și semnele satanice încep să fie afișate în interiorul, la intrările exterioare și pe Bisericile Creștine, vor fugi pentru a-si salva viața. Atunci va fi multă spaimă în inimile lor, deoarece mulți dintre ei, în acea etapă, nu vor avea încotro să se îndrepte, deoarece au eșuat în a se pregăti pentru această zi. Aceștia vor fi cei vânați, pentru că nu au răspuns la Chemarea Mea. Mândria și ego-ul lor i-a împiedicat să recunoască Vocea Mea. Mulți dintre slujitorii Mei sfințiți vor fi surprinși nepregătiti și mulți vor fi neputincioși în fața domniei falsului profet și a aliatului său, anticristul. Aceștia doi vor fi necruțători în încercarea lor de a controla toate națiunile, și oricine va îndrăzni să le stea în cale, va fi distrus.

Deși acei slujitori sfințiți din Biserica Mea pe Pământ vor fi prinși în capcană dacă nu sunt pregătiți, totuși sufletele credincioșilor, discipolilor loiali Mie, Isus Cristos, sunt cele care Îmi cauzează o amară durere, caci ele vor fi induse într-o gravă eroare. Mulți se vor teme să se arate neloiali față de Biserică, chiar și atunci când Învățăturile Mele, Sfânta Mea Doctrină și toate Sacramentele vor fi fost modificate. Ei trebuie să știe acum că niciun om, niciun preot, niciun episcop, niciun cardinal, niciun papă nu are autoritatea să rescrie Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă fac aceasta, au încălcat Legea lui Dumnezeu. Numai Biserica lui Dumnezeu, cea care rămâne credincioasă Învățăturilor Mele, este infailibilă. Odată ce legământul este rupt – legământul prin care, în Numele Meu, este proclamat doar Adevărul – ei devin separați de Mine. Eu sunt Biserica. Voi, discipolii Mei, slujitorii Mei sfințiți, sunteți parte din Mine doar atunci când aderați la Sfânta Mea Doctrină.

Biserica – Biserica Mea – va rămâne intactă, deoarece Adevărul nu se poate schimba niciodată. Aceia care se separă de Mine nu pot face parte din Biserica Mea pe Pământ.

Isus al vostru

921. Patru imperii puternice se vor forma, ca sursă principală din care vor escalada războaiele

Sâmbătă, 21 septembrie 2013 la ora 12:22

Mult iubita Mea fiică, multe lucruri se vor întâmpla în lume pe măsură ce crește puterea falsului profet și oricine va îndrăzni să îl conteste va fi ignorat, chiar fiind în pozițiile cele mai înalte din Biserica Mea.

Dezacordurile politice vor avea ca rezultat împărțirea pământului în patru părți. Patru imperii puternice se vor forma, ca sursă principală din care vor escalada războaiele. Pe măsură ce crește puterea acestor imperii, ele vor controla tot mai multe părți ale lumii, însă nu pe toate, pentru că aceasta nu va fi permisă de către Tatăl Meu.

Fiecare dintre aceste imperii va lupta împotriva celorlalte, deși ele vor pretinde că lucrează împreună. Pe măsură ce neîncrederea crește, fiecare din ele va încerca să le depășească pe celelalte și lupta va fi continuată. Ele vor distruge părți mari din bietele lor națiuni. Oamenii asupra cărora ei guvernează vor avea tot mai puțină putere iar democrația va atârna de un fir de păr. Acei oameni inocenți și în suferință sunt cei cărora li se va acorda Protecția lui Dumnezeu, dacă au Pecetea Dumnezeului celui Viu.

Niciodată să nu subestimați acest Dar al lui Dumnezeu. Pecetea Dumnezeului celui Viu vă va apăra de moartea trupului și a sufletului în timpul războaielor. Vă rog să o dați cât mai multor oameni, în toate națiunile.

Egiptul și Siria vor fi implicate într-o luptă pentru putere, care va avea repercusiuni pentru Israel. Dușmanii Evreilor sunt mulți. Toate războaiele care implică și au ca țintă aceste două națiuni vor conduce la o bătălie finală care va implica Israelul, iar acesta va suferi cel mai groaznic genocid de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace.

Căderea și înălțarea Ierusalimului au fost profețite, și aceste bătălii trebuie să aibă loc înainte ca toate profețiile să se împlinească.

Isus al vostru

922. Mulți Mă vor trăda, acceptând minciuni

Sâmbătă, 21 septembrie 2013 la ora 13:45

Fiica Mea prea iubită, Puterea Mea va crește în inimile credincioșilor acum când ei, prin Puterea Duhului Sfânt, vor simți un sentiment de liniște, în ciuda marii apostazii din Biserica Mea care începe să fie observată.

Eu, prin Puterea și Gloria preaiubitului Meu Tată, vă voi da vouă, discipolii Mei dragi, putere mare și curaj în timpul acestor încercări. Aceste Daruri vă sunt date prin Cruciadele de Rugăciune pentru că, fără ele, vă va fi imposibil să rezistați persecuției religioase care va veni. Aceste Daruri vă sunt date pentru ca să-i puteți salva pe alții, care vor refuza Chemarea Mea din Cer și care se vor rătăci, neștiutori, pînă în vizuina leului, unde toate forțele iadului se vor dezlănțui. Odată ajunși în abisul întunericului ei vor fi atrași în ritualuri păgâne. Sufletele lor vor fi deschise către spiritul răului și, în scurt timp timp, vor deveni orbi în fața Adevărului – Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu, cel care a fost arătat încă de la început.

Mulți Mă vor trăda, acceptând aceste minciuni, cu toate că, prin Moartea Mea pe Cruce, și lor le-a fost dat Adevărul. Când eram pe Pământ, mulți dintre discipolii Mei M-au trădat, în zilele de dinaintea Răstignirii Mele. Imitându-i pe Farisei, ei au strigat aceste cuvinte: ”Pleacă de la mine, vorbești erezii. Îți bați joc de fariseii care vorbesc în Numele lui Dumnezeu. Ești un mincinos și spui nelegiuiri. Tu ești fiul satanei.”

Acum, când vă pregătesc pe toți pentru A Doua Mea Venire, voi veți scuipa din nou aceleași acuzații. Eu vin acum, prin aceste Mesaje Divine din Cer, pentru a vă aduce Adevărul, deși voi știți totul despre Mine. Fac aceasta pentru că Adevărul va fi abolit în Biserica Mea. În curând veți accepta minciunile în Numele Meu iar Adevărul nu va mai putea fi aflat nicăieri.

Amintiți-vă aceste cuvinte. Eu vin doar pentru a Îmi împlini Promisiunea față de Tatăl Meu. Eu vin pentru a vă aduce salvarea finală care v-a fost promisă. Satana nu vrea ca acest lucru să se întâmple, însă el nu Mă poate opri. Dar ceea ce (el) va face este să împiedice pe mulți dintre copiii lui Dumnezeu să accepte Milostivirea Mea finală. El va face aceasta cu ajutorul dușmanilor Mei pe care i-a sedus acum în Biserica Mea de pe Pământ.

Treziți-vă, cei care dormiți. Eu voi veni ca un hoț în noapte. Numai cei care sunt pregătiți vor fi salvați.

Al vostru Isus

923. Mama Mântuirii se adresează preoților: Pentru a rămâne devotați Bisericii de pe Pământ a Fiului Meu trebuie să fiți pregatiti să hrăniți turma Sa

Luni, 23 septembrie 2013 la ora 13:30

Copila mea, când se vor face modificările finale în Rânduielile Sfintei Liturghii, din ceruri vor veni semne numeroase, vizibile deasupra acoperișurilor Bisericilor Fiului meu. Toți aceia care își deschid bine ochii și urechile vor  observa Mânia Fiului Meu, care se va manifesta într-un mod ce nu va putea fi trecut cu vederea.

Fiul meu a promis că va face cunoscută Mânia Sa atunci când cei din interiorul Bisericii Sale de pe pământ Îl vor răstigni din nou, pângărindu-i Trupul și Sângele în timpul Sfintei Jertfe Liturgice. Tunete și fulgere, urmate de furtuni severe, îi vor uimi pe oameni.  Veți vedea mai multe inundații care se vor revărsa peste păcatele oamenilor pe măsură ce ei încep să vadă cum pedepsele date de Dumnezeu curg asupra omenirii.

Fiind sclavi ai păcatului – chiar și aceia care Îl iubesc pe Fiul meu și care rămân devotați Sfintei Liturghii –, atunci când se va instala urâciunea, ei nu vor sesiza diferența. Amintiți-vă, Sfânta Liturghie în cadrul căreia se face cunoscută Prezența Reală a Fiului meu este celebrată pentru a comemora moartea Fiului meu. În curând ei nu vor mai recunoaște Adevărul iar noua liturghie se va transforma într-o ceremonie păgână. Acea zi încă nu a sosit, dar falsul profet se va mișca atât de repede încât ziua aceea va veni subit și pe neașteptate. Acum este timpul să vă pregătiți. Toți acei slujitori sfințiți care vor rămâne devotați Preasfintei Euharistii și care vor adera la Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu trebuie să-și înceapă pregătirile acum.

Pentru a rămâne devotați Bisericii de pe pământ a Fiului meu trebuie să fiți dispuși să hrăniți Turma Sa cu Hrana Vieții care este Sfânta Euharistie. Acesta este jurământul pe care l-ați făcut lui Isus Cristos când ați hotărât să-L slujiți și să oferiți, prin Sfânta Liturghie, Trupul și Sângele Său tuturor celor care caută salvarea. Acest jurământ trebuie onorat până în ultima zi.

Nu vă temeți de zilele care vă stau înainte, când dușmanii lui Dumnezeu vor încerca să se folosească de Numele Său Sfânt pentru a tolera păcatul și a-l face acceptabil în ochii tuturor; și când vă vor lipsi pe toți de Trupul și Sângele Său. Acest lucru nu va conta dacă veți continua să-L slujiți pe Fiul meu în orice mod puteți.

Mergeți în pace, cu speranța că toți aceia dintre voi care Îl iubiți pe Fiul meu veți fi binecuvântați cu Darul Duhului Sfânt pentru a putea discerne Adevărul.

Mama voastră Binecuvântată, Mama Mântuirii

924. Cele patru părți ale lumii la care Mă refer Eu sunt cele patru mari imperii – Statele Unite, Rusia, Europa și China

Marți, 24 septembrie 2013 la ora 11:18

Preaiubita Mea fiică, cele patru părți ale lumii la care mă refer Eu sunt cele patru mari imperii – Statele Unite, Rusia, Europa și China. Toate profețiile care au fost prezise implica aceste puteri în jurul cărora se vor desfășura toate tulburările din structurile religioase și politice.

Siria și Egipt, prin neliniștile din țările lor, vor deveni catalizatorii unui război mare în care vor fi implicate cele patru mari puteri. Aceste puteri vor fi interconectate pentru a crea un regim unificat, care va fi folosit pentru a controla bogățiile și populația lumii.

Războiul religios va fi nucleul acestui control, iar liderii aleși în Bisericile Mele Creștine vor fi doborâți și distruși în pregătirea pentru fiară, care va controla toate cele patru imperii. Niciunul dintre conducători, care sfidează Cuvântul Lui Dumnezeu  sau care încearcă să-i distrugă pe copii lui Dumnezeu, nu va primi de la Dumnezeu autoritatea de a ii lua, cu forța, pe cei ale căror nume sunt scrise în Cartea Vieții. Și, când vorbesc de Creștini și de nevoia ca ei să-Mi rămână loiali Mie, Mă refer de asemenea la Evrei, deoarece Arhanghelul Mihail, protectorul lor, va veghea asupra lor și îi va ajuta să îndure persecuția pe care o vor avea de suferit ei, ca popor ales al lui Dumnezeu.

Planul Lui Dumnezeu a fost trasat și toți îngerii și sfinții din Ceruri se pregătesc acum, pentru a Mă ajuta în Misiunea Mea de a-i uni pe toți și de a-i proteja pe aceia care Mă iubesc, de marea înșelăciune, care a fost creată pentru a păcăli lumea. Niciodată ca acum, răutatea împotriva Lui Dumnezeu nu a fost atât de mult coordonată de către rasa umană. Niciodată până acum, omul muritor nu a fost capabil să cauzeze atâta suferință, prin preluarea puterii cu scopul de a controla, așa cum se întâmplă în acest moment al istoriei. Acum în fața ochilor voștri se desfășoară Marea persecuție împotriva copiilor Lui Dumnezeu, creată de satana cu ajutorul conștient al femeilor și bărbaților avizi după putere și care sunt în poziții de mare influenta. Cu toate acestea, mulți dintre voi nu o puteți vedea pentru că ați fost păcăliți.

Al vostru Isus

925. Atât de mulți M-au uitat și, în multe cazuri, ei Mă consideră ca de la sine înțeles

Marți, 24 septembrie 2013 la ora 18:00

Mult iubita Mea fiică, cât de singur Mă simt atunci când atât de mulți, inclusiv cei loiali Cuvântului Meu Sfânt, petrec atât de puțin din timpul lor în Compania Mea. Cât de mult tânjesc să îmi acorde atenție chiar și numai pentru un moment din zi. Atât de mulți M-au uitat și, în multe cazuri, ei Mă consideră ca de la sine înțeles. Nu știti că, vorbind cu Mine, chiar  și pentru o perioadă scurtă de timp, voi revărsa Harurile Mele asupra voastră? Cei care Mă consolează vorbind cu Mine – în orice mod care este mai ușor pentru ei – obțin o pace interioară, care nu poate fi găsită în lume nicăieri în altă parte.

Când căutați plăcere, confort și stimulare, izbucnirile voastre de satisfacție sunt de scurtă durată. Nimic, nici cele mai mari comori din lume, nu vă vor satisface. Numai datorită Mie – Marii Mele Milostiviri – vi s-a acordat cea mai mare comoară – Darul unei vieți pline de mare slavă, un decor minunat, un corp perfect, frumos, și capacitatea de a simți o iubire permanentă, care vă va copleși și vă va aduce o imensă fericire. Aceasta este Viața Veșnică iar timpul ca Eu să vă aduc în Noua Mea Împărăție pe Pământ este aproape.

Dacă vorbiți cu Mine și-Mi cereți să Vă pregătesc pentru această Măreață Zi, veți fi pregătiți, însă este nevoie de timp pentru a face schimbarile care vi se cer pentru Marea Zi a Domnului.

Ca o mireasă și un mire, trebuie să aveți totul pregătit înainte de Ziua Marii Binecuvântări. Trebuie să vă pregătiți familia, prietenii, rudele, cu mult timp înainte. Apoi, în acea Zi, când Voi veni să înfăptuiesc  această Tranziție Glorioasă, voi trebuie să fiți pregătiți atât în trup cât și în suflet, ca astfel să fiți vrednici să intrați în Noul Paradis.

În fiecare zi pe care o petreceți, ocupați cu nevoile altora, trebuie să vă rezervați cel puțin zece minute din acea zi pentru ispășirea păcatelor voastre. Acest lucru este foarte important, pentru că Eu vă iubesc și Ma bucur să vă primesc. Pentru a comunica în mod corespunzător cu Mine, trebuie mai întâi să veniți mereu înaintea Mea ca un slujitor smerit. Când îngenuncheați în fața Mea sau pur și simplu comunicați cu Mine în inima voastră, începeți întotdeauna prin a spune:

„Iartă-mă Isuse, căci am păcătuit.”

După aceasta, veți simți Prezența Mea și Eu voi trăi în sufletul vostru. Cu cât vă întoarceți de mai multe ori la Mine, cu atât veți fi mai aproape. Astfel, în curând, Eu vă voi deveni un prieten fără de care nu puteți trăi. Apoi, vă veți întoarce la Mine pentru orice lucru cât de mic și Eu voi fi acolo. Mă voi asigura mereu că aceia dintre voi care își petrec timpul în Compania Mea vor fi în Grațiile Mele, iar Binecuvântările Mele le vor aduce liniștea sufletului și pacea minții. Amintiți-vă că Eu răspund imediat celor ce Mă caută.

Al vostru Isus

926. Vai de acei creștini care M-au părăsit în favoarea păgânismului New Age

Marți, 24 septembrie 2013 la ora 22:44

Mult iubita Mea fiică, toate sufletele vii sunt înzestrate cu instinctul puternic de a-L căuta pe Dumnezeu în viețile lor. Aceia care găsesc Dragostea lui Dumnezeu în forma ei cea mai pură primesc acest Dar datorită umilinței lor și a acceptării faptului că toată Gloria se cuvine lui Dumnezeu.

Pe de altă parte păgânii, în căutarea liniștii sufletești, acordă importanță Creației Dumnezeului Adevărat mai degrabă decât Creatorului. În loc să se prosterneze în fața lui Dumnezeu, Tatăl Meu, Atotputernicul, Creatorul tuturor lucrurilor, ei se închină la idoli falși, inclusiv la minunile pe care El le-a creat pentru lume – Pământul, soarele, luna și stelele. Ei idolatrizează aceste mari minuni și apoi cred că acest lucru le dă mari puteri. Ceea ce caută ei este o formă de iluminare spirituală care, speră aceștia, le va aduce plăcere și liniște. Mulți dintre ei, prin meditație și yoga, își deschid mințile și sufletele permițând spiritului răului săîi corupă. Ei cred în mod greșit că pacea după care tânjesc le poate fi adusă de o altă putere decât cea care vine de la Dumnezeu Cel Preaînalt.

Vă spun acum că există doar un Dumnezeu. Orice altă formă de venerare înseamnă păgânism. Nu contează ce spun ei sau cum își justifică acțiunile, ei îl invită pe satana să le invadeze sufletele și, odată ce acesta câștigă acces, el și demonii pe care îi trimite nu vor lăsa în pace aceste suflete. Ei vor chinui aceste suflete, le vor umple cu minciuni și le vor face să creadă că posedă un dar. Unii cred că îi pot vindeca pe alții prin practici precum Reiki, când de fapt ceea ce fac este să îi infesteze pe alții, inclusiv pe cei nevinovați. Când păgânii rostesc incantații pentru a atrage daruri spirituale, ei spun că aceasta le aduce pace. Deși mulți cred asta, să știți că într-o perioadă scurtă de timp – odată ce spiritul răului a intrat în mințile lor – ei vor deveni agitați și nu vor găsi un moment de odihnă. Ei caută în permanență toate plăcerile simțurilor însă tot ce vor primi va fi o întunecime a sufletului.

Păgânismul aduce o teribilă neliniște și, în țările unde păgânii strigă către falși dumnezei, ei atrag Mânia Tatălui Meu. Multe astfel de suflete nu înțeleg ceea ce fac, dar pot fi recunoscute prin felul cum își împodobesc trupurile, pentru că se consideră vase sacre în ochii idolilor falși pe care pretind că îi venerează. Dragostea, umilința și sacrificiul personal pentru binele altora nu se vor găsi la ei, pentru că ei se închină doar simțurilor. Ei nu înțeleg că sufletele lor sunt un Dar de la Dumnezeu și astfel ei isi trădează sufletele pentru a urmări perfecțiunea care nu poate fi niciodată a lor.

În timpul Avertismentului, Eu voi trezi în aceste suflete Adevărul și le voi arăta Cui îi aparțin. Rugați-vă ca ei să accepte Mâna Milostivirii Mele. Vai de acei Creștini care M-au părăsit în favoarea păgânismului new age. Ei sunt cei care nu doresc Milostivirea Mea și care preferă să se complacă în absurdități, pentru că acestea le hrănesc ego-ul, făcându-i să creadă că ei dețin puterea de a controla chestiunile ce țin de spiritualitate. În timp ce caută perfecțiunea personală în acest mod, ei se rup complet de Dumnezeu. Făcând aceasta, ei deschid ușa celui rău, care îi va seduce și îi va hipnotiza prin atracția promisiunilor pline de superstiții care vor face ca sufletele lor să devină un loc sterp, în care Dragostea lui Dumnezeu nu poate crește.

Al vostru Isus

927. Mama lui Dumnezeu: Doar câțiva vor fi destul de curajoși pentru a proclama Cuvântul lui Dumnezeu, în timpul crucificării Bisericii de pe Pământ a Fiului Meu

Miercuri, 25 septembrie 2013 la ora 12:15

Copila mea, Răstignirea Bisericii Fiului meu de pe pământ a început cu adevărat, de ceva timp, și toate semnele au început să fie observate. Exact ca atunci când Fiul meu a fost pironit pe Cruce și doar unul dintre apostolii Săi a ramas cu El până la sfârșit, tot așa și acum, doar puțini dintre discipolii Săi de pe pământ vor îndrăzni să fie văzuți că apără Trupul Său Mistic de pe pământ când acesta va fi acaparat prin forță, persecutat și apoi anihilat.

Foarte puțini dintre cei care i-au jurat devotament Fiului meu au asistat la biciuirea Sa ori au mers alături de El urcând Muntele Calvarului. Numai patru discipoli loiali – verișoara mea Maria, Marta, Maria Magdalena și Ioan – au fost împreună cu mine, ca să mă susținăși să mă ajute în timpul agoniei mele, atunci când am fost nevoită să privesc îngrozitoarea tortură a Fiului meu. Acum, mulți vor urma instrucțiunile Fiului meu din aceste sfinte Mesaje date lumii, însă numai câțiva vor fi destul de curajoși pentru a proclama Cuvântul lui Dumnezeu, în timpul crucificării Bisericii de pe pământ a Fiului meu.

Mare este durerea mea, pentru că toate aceste lucruri pe care eu le-am profețit în timpul aparițiilor de la La Salette și Fatima, se desfășoară acum în fața ochilor voștri ai tuturor, însă mulți dintre voi sunt orbi. Aceia dintre voi care ați petrecut timp în fața mea și ați venit la locurile mele preasfinte de pelerinaj, trebuie ca acum să veniți săîmi cereți mie, Mama voastră, să vă deschid ochii asupra Adevărului. Trebuie săîmi cereți săîi consacru Fiului meu inimile și sufletele voastre, căci altfel și voi Îl veți nega.

Mama voastră iubită, Mama Mântuirii

928. Dumnezeu Tatăl: Dacă va trebui să distrug orașe pentru a opri răspândirea răului, o voi face

Joi, 26 septembrie 2013 la ora 17:55

Mult iubita Mea fiică, Mâna Dreptății Mele a căzut asupra lumii și îi voi pedepsi pe aceia care îi rănesc pe copiii Mei în trup și suflet. Trebuie să vă temeți de Mânia Mea și să acceptați Milostivirea Mea.

Voi interveni în națiunile voastre pentru a împiedica intensificarea războaielor și, dacă va trebui să distrug orașe pentru a împiedica răspândirea răului, o voi face. Pentru că răutatea omului se răspândește ca un virus, voi tăia acele suflete în douăși le voi doborî la pământ. Cât de mult Mă dezgustă păcatele capitale ale avortului, războiului, crimei și minciunile acelora care ajută la răspândirea păcatului. Ei vor plăti acum prețul pentru acestea.

Aceia care ocupă poziții politice și care controlează permisiunea avortului, vor fi primii care vor fi pedepsiți. Așteptați acum și veți vedea cum vor suferi pentru atrocitățile pe care ei le aprobă, chiar în fața Mea. Acele grupuri care pun la cale scăderea populației lumii prin avort, vor muri în agonie prin Mâna Mea. Vor primi ceea ce merităîn cele din urmă, pentru că Eu nu voi mai tolera ca ei săîi chinuie, prin răutatea lor, pe copiii Mei. Pretențiile lor arogante, cum că ei acționeazăîn interesul oamenilor, vor fi reduse la tăcere, pentru că ei au rupt legăturile lor cu Mine și acum mai au puțin timp săîși răscumpere sufletele.

Aceia cărora li s-a dat responsabilitatea de a-i învăța pe copiii Mei Adevărul Evangheliilor vor trebui să ia aminte la această Promisiune. Eu vă voi ridica atunci când veți spune Adevărul, dar vă voi arunca în abis dacăși atunci când veți profana Sfânta Euharistie. Și cu toată că mincinoșii vă vor convinge că e necesar să fie schimbat Adevărul și vă vor persecuta, nu va exista nimic asemănător cu întunericul pe care Eu îl voi arunca asupra întregului pământ. Atunci va fi plânsul și scrâșnirea dinților, dar nimeni nu vă va auzi. Nu veți mai vedea, nu veți mai auzi nimic, dar veți simți durerea acelor suflete pe care le-ați distrus din cauza apostaziei pe care ați alimentat-o până când a învăluit sufletele acelor slujitori sfințiți pe care îi instruiți voi.

Temeți-vă de Mânia Mea, pentru că ea se va coborî fulgerător și atunci va fi prea târziu pentru voi. Nu veți vedea niciodată Fața Mea. Dau acum acest ultim avertisment conducătorilor tuturor celor care controlează Bisericile Mele pe pământ.

Dacă nu veți apăra Cuvântul lui Dumnezeu și nu veți susține Sfânta Euharistie, acest lucru va duce la moarte și disperare. Nu vă voi da timp să distrugeți sufletele care au fost însemnate de către Dușmanii Mei.

Tatăl vostru, Dumnezeu cel Preaînalt

929. Biserica Mea cea adevărată va fi izgonită din Roma și va trebui să sufere, abandonată, un număr de ani

Sâmbătă, 28 septembrie 2013 la ora 15:23

Preaiubita Mea fiică, acelora care cred în Mine dar care nu au nici cea mai vagă idee că A Doua Mea Venire se apropie, să le aduci aminte mereu că trebuie să fie tot timpul atenți la semnele care au fost proorocite în Cartea Tatălui Meu și care privesc perioada de timp care precede Ziua cea Mare.

Primul semn este marea apostazie. Atunci va dispărea credința în Adevăr, care este Cuvântul lui Dumnezeu, iar păcatul va fi proslăvit în toate colțurile lumii. Atunci când marea apostazie va acapara din interior Biserica Mea pe Pământ, acesta va fi semnul că A Doua Mea Venire este foarte aproape. Când îi veți vedea pe cei care susțin că au fost desemnați de către  Mine ca să conducă Biserica Mea pe Pământ că se amestecă în lumea laică pentru a fi văzuți într-o lumină bună, atunci veți ști că schimbările au început. Când veți vedea că Sacrificiul Suprem – Crucificarea Mea-  devine subiect de dezbatere iar Euharistiei îi sunt atribuite noi înțelesuri, atunci veți ști că Biserica Mea urmează să fie aruncată în deșert.

Prin „Biserica Mea”, Mă refer la aceia care nu vor devia de la Adevăr și vor continua, ca și înainte, să accepte Cuvântul lui Dumnezeu. Biserica Mea cea Adevărată va fi izgonită din Roma și va trebui să sufere, abandonată, un număr de ani. Ea va fi călcată în picioare de către păgâni și va suferi, însă prin Harul Meu, ea va rămâne intactă iar acele suflete curajoase care vor refuza să Mă părăsească vor primi de la Mine Daruri extraordinare. Vor putea fi văzute intervenții miraculoase adevărate care vor veni de la Mine, dar în același  timp  veți asista în cadrul Bisericii Mele la așa zise „miracole” care constau în vindecări abominabile și gesturi de o falsă umilință și dragoste față de omenire. Eu, prin Grupurile Cruciadei de Rugăciune, voi manifesta Prezența Duhului Sfânt în fața celor care îi iau în derâdere sau îi sfidează pe aceștia. Grupurilor Mele de Rugăciune și celor care se roagă Rugăciunile  le vor fi acordate multe miracole, ca un dar pentru a-i ajuta pe preaiubiții Mei discipoli să facă față persecuției religioase.

Persecuția despre care vorbesc este mai ales una spirituală. Discipolii Mei adevărați, și aici mă refer la toți creștinii de orice confesiune de pretutindeni, vor privi cu mare tristețe cum marea înșelăciune va coborî peste Biserica Catolică. Biserica Catolică va adopta gândirea lumii laice și va proclama faptul că păcatele mortale nu mai există. Păcatul nu va mai fi recunoscut iar pentru a-i amăgi pe cei inocenți, le vor spune că nu este greu să intre în Împărăția Mea. Spovedaniile nu se vor mai face în forma care există astăzi. Oamenilor li se va spune să ceară iertare fiecare în felul său și în consecință foarte mulți nu se vor mai sinchisi deloc să-Mi ceară Iertarea. Ei nu vor mai face acest lucru pentru că nu vor mai accepta faptul că păcatul este provocat în mod deliberat și în consecință vor crede că Dumnezeu va ierta pe toată lumea. Aceasta este eroarea ce a fost profețită și care va duce milioane de oameni în focurile Iadului, conduși fiind de către falsul profet și de antichrist.

În curând, toate sărbătorile și celebrările păgâne vor fi integrate în Bisericile Catolice de pretutindeni. Păgânii și cei care-L urăsc pe Dumnezeu vor fi invitați în altare, în fața tabernacolelor. Această celebrare va fi proclamată ca fiind noua formă de Cuminecare – toți copiii lui Dumnezeu care se adună la un loc pentru a respecta credința fiecăruia și drepturile omului. Vouă, discipoli ai Mei, vi se va cere să fiți respectuoși față de cei care doresc să distrugă Prezența Mea în Sfânta Euharistie. Dacă refuzați să acceptați păgânismul, veți fi acuzați că sunteți anti-creștini. Aceasta este modalitatea prin care toți veți fi induși în eroare.  Aceasta este modalitatea prin care Eu, Isus Cristos, voi fi profanat. Ei vor proceda în același fel și în școli pentru a interzice creștinismul. La fel vor proceda și în politică, de unde vor îndepărta tot ce are legătură cu Mine. Nicio altă religie nu va fi țintită cu mai multă ură. Creștinismul, deoarece el este Adevărul, va fi distrus.

Ceea ce voi nu realizați este că, dacă veți participa de bunăvoie la această profanare diabolică, sufletele voastre se vor întuneca iar după un timp veți renunța la propria voastră mântuire.

Dacă Mă trădați, Eu vă voi ierta. Dacă vă lepădați de Mine, Eu vă voi ierta. Dar, dacă Mă veți profana și veți jura credință fiarei, voi vă veți separa complet de Mine și vă va fi imposibil să acceptați Milostivirea Mea.

Al vostru Isus

930. Francmasoneria ecleziastică a ajuns acum la cel mai înalt nivel al puterii în interiorul Sfintei Mele Biserici de pe Pământ

Luni, 30 septembrie 2013 la ora 15:45

Draga Mea fiică, trebuie să îi rog pe toți slujitorii Mei sfințiți să fie atenți la citațiile de participare la retragerea în meditație, care vor fi introduse pentru a îi convinge să accepte un nou jurământ de credință, care – dacă ei vor fi de acord să facă acest lucru – va face să devină fără valoare jurămintele sacre pe care Mi le-au facut Mie, Isus Cristos.

Francmasoneria ecleziastică a ajuns acum la cel mai înalt nivel al puterii în interiorul Sfintei Mele Biserici de pe Pământ și va dicta în curând noua sa Liturghie, care va sfida Voia Mea. Creată de dușmanii lui Dumnezeu și deghizată ca o adaptare nouă care să convină puterii politice care dorește să interzică creștinismul, ea va fi prezentată atât de repede încât mulți din Biserica mea vor fi uimiți. Ei vor fi îndurerați când vor vedea o astfel de urâciune, dar vocile slujitorilor Mei fideli nu se vor auzi în public, pentru că ei, masonii, controlează, pe toate căile, modul în care această nouă Liturghie va fi percepută. Fiecare obiecție ridicată în Diecezele din întreaga lume va fi respinsă și aruncată deoparte. Scuza va fi că Biserica trebuie să recruteze noi suflete tinere care s-au îndepărtat de ea. Ei vor spune că, printr-o nouă liturghie care să placă lumii laice, se vor converti mai multe persoane.

Oh, cât de înșelătoare va fi această urâciune și cât de mulți vor crede aceste minciuni, care îi vor îndepărta de Adevăr! Cartea Adevărului prezisă de profetul Daniel, a fost dată pentru ca să nu uite copiii lui Dumnezeu Adevărul, atunci când ei se îneacă în minciunile care vor devora Biserica Mea de pe Pământ.

Acceptați Adevărul care v-a fost dat de către Biserica Mea de pe Pământ. Nu acceptați noile legi, pe care veți fi obligați să le adoptați în Numele Meu Sfânt, căci ele de fapt vor reprezenta un sacrilegiu.

Al vostru Isus

931. Oamenii au o concepție complet greșită despre ceea ce-i face sfinți în ochii Mei pe un bărbat sau o femeie

Miercuri, 02 octombrie 2013 la ora 22:15

Fiica Mea mult iubită, oamenii au o concepție complet greșită despre ceea ce-i face sfinți în Ochii Mei pe un bărbat sau o femeie.

Multor oameni din lume li se pare incomod practicarea Credinței Creștine atunci când vine vorba de rugăciune. Foarte mulți oameni buni și cu intenții bune consideră că este foarte greu să stai liniștit și să contempli în pace Marile Mele Lecții date lumii pentru a o face să înțeleagă ce anume se așteaptă de la ea. Eu nu am cerințe mari. Eu nu oblig sufletele să stea ore în șir înaintea Mea și totuși Sunt atât de fericit când sufletele umile fac acest lucru – însă se întâmplă atât de rar.

Astfel doresc să dezvolt o relație apropiată cu toți copiii lui Dumnezeu. Vreau doar să vă aud glasurile micuțe care Mă cheamă, atunci când doriți să vă împărtășiți gândurile personale, supărările, bucuriile, grijile, eșecurile și dorul vostru de Mine, pentru ca Eu să Mă pot face Prezent, iar voi să Mă percepeți.

Dumnezeu va permite să Fie simțit acum în sufletele celor care Îl caută – prin Mine, unicul său Fiu- , ca niciodată până acum în istoria lumii. Prin Puterea lui Dumnezeu, Tatăl Preaînalt – Eu vin chiar și înaintea celor mai josnici, celor mai nemerituoși, celor mai derutați, celor mai chinuiți spiritual, pentru a le oferi Darul de a fi martori ai Prezenței Mele. Cum fac acest lucru? Cum veți ști că Eu voi comunica cu voi? Întâi vă voi umple de lacrimile convertirii. Veți începe să simțiți o mare mâhnire pe măsură ce și voi veți trăi din nou Răstignirea Mea. Veți începe să vedeți viața, chiar și în situații cotidiene, prin Ochii Mei. Vă veți simți atrași de către alții care au fost deja înzestrați cu Darul Duhului Sfânt.

Eu nu îi aleg pe aceia despre care voi credeți să sunt mai demni, mai sfinți, mai binecuvântați, mai disciplinați decât voi. Eu Îi aleg doar pe aceia care vin la Mine în smerenie deplină, atunci când ei și-au abandonat cu bună știință propria lor voință liberă, pentru ca aceasta să poată deveni Voia Mea.

Dacă Mă iubiți cu adevărat, veți cunoaște adevărata pace. Dacă Mă iubiți cu adevărat Îmi veți spune:

„Isuse, Voia Ta este tot ceea ce contează. Voința mea îți aparține. Dispune de ea după cum dorești.”

Când un suflet Îmi spune aceasta, el este cu adevărat un slujitor al Meu și este chiar motivul pentru care Eu pot salva restul sufletelor care sunt prea încăpățânate să recunoască însemnătatea de a fi în unire cu Mine.

Eu pot face multe lucruri și pot săvârși multe minuni atunci când voința liberă, dată fiecărei persoane de către Tatăl Meu, Îmi este oferită înapoi Mie, Fiului Său. Aceasta este cea mai mare forță, care va elimina puterea bestiei când ea va veni la putere. Veniți la Mine și oferiți Tatălui Meu voința voastră liberă, pentru a aduce libertate rasei umane. Vă rog să recitați această Rugăciune specială a Cruciadei:

Rugăciunea (123) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru Darul voinței libere către Dumnezeu

„Preaiubitul meu Isus, ascultă această rugăciune rostită de mine, cel mai nevrednic suflet, și ajută-mă să Te iubesc tot mai mult.  Isuse drag, prin voința mea liberă Îți ofer înapoi acest Dar, pentru ca eu să pot deveni slujitorul Tău umil și să rămân ascultător față de Voia lui Dumnezeu. Fie Voia mea, după Voia Ta. Porunca Ta înseamnă supunere față de fiecare dorință a Ta. Libera mea voință este a Ta, să faci cu ea ceea ce este necesar spre a-i salva pe toți oamenii din lumea întreagă care sunt separați de Tine. Îți ofer, spre slujirea Ta Preasfântă, acest Dar care mi-a fost dat la naștere. Amin.”

 Pe măsură ce începeți să Mă cunoașteți mai bine, veți înțelege mai bine urmatoarele două lucruri. Învățăturile Mele nu s-au schimbat niciodată. Eu iubesc toate sufletele.

Al vostru Isus

932. Acum când începe crucificarea Bisericii Mele pe Pământ, trebuie să fiți atenți la toate semnele care au fost prevestite

Joi, 03 octombrie 2013 la ora 22:35

Preaiubita Mea fiică, acum când începe Crucificarea Bisericii Mele pe Pământ, trebuie să fiți atenți la toate semnele, care au fost prevestite.

Dușmanii lui Dumnezeu vor imita fiecare aspect al Propriei Mele Crucificări, începând cu pângărirea Trupului Meu. Când am fost târât în fața călăilor Mei, aceștia M-au dezbrăcat, pentru a Mă batjocori și a Mă rușina. Atunci ei M-au îmbrăcat în roșu – culoarea asociată cu fiara. Apoi s-au certat pentru a decide cine va bate primul cui în Trupul Meu. Apoi, ca niște sălbatici, Mi-au smucit Picioarele și Mi-au întins Brațele atât de tare încât  Mi le-au smuls din Încheieturi, pentru ca astfel să-Mi provoace și mai multă durere. Pentru a Mă face să sufăr și mai mult, ei au bătut cuiele prin palmele Mâinilor Mele într-un astfel de unghi, încât să iasă prin Încheieturi. Brațele Mele au fost trase în două unghiuri diferite și Eu am atârnat într-o poziție dureroasă, ciudată, calculată pentru a-Mi provoca maxim de durere și umilință.

Au tras la sorți pentru a hotărî care să fie ultimii opt oameni care să conducă tortura sângeroasă pe care au cauzat-o Trupului Meu. Au strigat obscenități, M-au pălmuit și Mi-au dat pumni, M-au lovit cu picioarele în stomac și au răcnit ca sălbaticii. M-au pângărit în toate felurile, pentru a arăta tuturor celor prezenți ca martori la moartea Mea pe Cruce că Eu eram pedepsit pentru așa-zisele Mele minciuni periculoase. Am fost omorât pentru a fi redus la tăcere și pentru ca să fie împiedicat Cuvântul Lui Dumnezeu să ajungă la suflete.

Același lucru se va întâmpla în curând. Dușmanilor Mei nu le va fi de ajuns să schimbe Prezentarea Euharistiei Mele – ci ei vor și pângări, din nou, Trupul Meu. Ei Mă vor pângări la fel ca și atunci. Se va folosi culoarea roșie; ei vor face gesturi înaintea Crucii Mele și Mă vor insulta cu noile lor ritualuri. Numai cei care recunosc semnele își vor da seama când aceste sacrilegii vor fi prezentate lumii cu entuziasm, cu multă pompă și strălucire.

Noile omilii vor fi niste absurdități, și mare parte din noile liturghii nu vor avea nici un sens. Cei care cunoașteți Învățăturile Mele, fiți atenți la declarațiile derutante, ilogice și complicate, care vor acompania introducerea noilor învățături și revizuirea credințelor din vechime. Ele nu numai că vă vor deruta și vor aduce mare neliniște în sufletele voastre, ci vor fi și pline de contradicții și minciuni, care nu ar putea niciodată veni de la Mine, Isus Cristos.

Vouă vi s-a dat Adevărul încă din vremea în care am umblat pe Pământ. Acum vi se vor prezenta minciuni, făurite pentru a vă întoarce de la Dumnezeu. Asigurați-vă că sunteți vigilenți, căci veți fi atrași și îndreptați spre doctrine false. Doctrina întunericului, planificată meticulos de mulți ani, va coborî asupra voastră în curând. Nu trebuie niciodată să acceptați promisiuni care contrazic Cuvântul Meu. Când veți vedea că aceste lucruri se întâmplă, veți ști că ele au fost aduse asupra voastră de către spiritul răului, pentru a distruge șansa voastră la salvarea veșnică.

Al vostru Isus

933. Dacă nu recunoașteți existența păcatului, înseamnă că și pe Mine Mă tăgăduiți

Vineri, 04 octombrie 2013 la ora 23:44

Mult iubita Mea fiică, niciun om nu poate să Mă înfrunte pe Mine și apoi să aștepte mântuirea sa veșnică fără a Mi se preda cu totul Mie. Toți copiii lui Dumnezeu trebuie să știe că se apropie timpul când lumea trebuie să afle că Ultima Mea Chemare este foarte aproape.

Niciodată să nu vă temeți de Chemarea Mea. Primiți-o, deoarece Eu vă aduc Iubire, Pace și Mântuire. Dacă Mă ignorați, o faceți pe răspunderea voastră, deoarece Eu  v-am dat destul de mult timp pentru a răspunde Chemării Mele din Cer.

Voi, iubiții Mei discipoli – indiferent cine sunteți – curând vă veți găsi izolați și desprinși de Prezența Mea adevărată. Prezența Mea, Cuvântul Mea și Adevăratele Învățături ale lui Dumnezeu sunt pe cale să fie eliminate, iar voi vă veți găsi într-o stare de mare singurătate. Aceia dintre voi care, urmând calea înșelăciunii, batjocoresc și ridiculizează aceaste Mesaje Sfinte ale Mele de Iubire către lume, vor fi lăsați să se întrebe cum este posibil așa ceva. Cu cât pășiți mai mult pe aceasta cale, cu atât este mai mare distanța pe care o veți pune între sufletele voastre și Milostivirea Mea.

Dacă Mă iubiți, credeți în Învățăturile Mele. Dacă Mă cunoașteți, recunoașteți Sfântul Meu Cuvânt din Scripturi. Dacă Mă cunoașteți, însă acceptați faptul că Eu aș permite vreodată ca Sfântul Meu Cuvânt să fie transformat în ceva diferit, fără nicio intervenție din Partea Mea, atunci nu puteți spune că Mă cunoașteți cu adevărat. Dacă credeți că Eu, Fiul Omului, care am murit de o moarte brutală pentru voi, pentru a vă salva de păcat, aș putea să stau de-o parte și să permit o astfel de situație, atunci vă lepadați de Cuvântul lui Dumnezeu.

Daca nu recunoașteți existenta păcatului, înseamnă că și pe Mine Mă tăgăduiți, și atunci vă lepădați de Mine. Dacă acceptați păcatul ca fiind un lucru bun sau dacă pentru o clipă puteți crede că Eu voi ierta păcatul, fără reconciliere, atunci nu mai puteți pretinde un loc în Împărăția Mea. Vă avertizez că această perioadă care vă stă în față vă va conduce pe cea mai periculoasă cale a distrugerii, dacă nu rămâneți fideli Cuvântului Meu.

Cuvântul Meu este Veșnic. Împărăția Mea este a voastră atunci când acceptați Cuvântul Meu așa cum v-a fost dat. Însă dacă îndrăzniți să aduceți atingere Cuvântului Meu sau să acceptați orice formă nouă de modificare a Sa, veți suferi pentru asta. Mânia Mea este în creștere acum, când văd cât de puțin respect arată mulți dintre voi față de Adevărul scris în cartea Tatălui Meu. Nu poate exista niciun alt Adevăr. Nicio formă de deviere a sa nu poate fi vreodată acceptată de către Dumnezeu. Niciun argument. Nicio motivație omenească. Nicio excepție. Adevărul va trăi pentruVeșnicie. Minciunile vă vor conduce în brațele fiarei.

Al vostru Isus

934. În curând vi se va spune să vă folosiți credința pentru a crea o campanie politică în întreaga lume cu scopul de a-i salva pe cei săraci

Duminică, 06 octombrie 2013 la ora 23:30

Fiica Mea mult iubită, vocea falsului profet turuie despre tot ce este sacru în Biserica Mea. Cu toate astea, puține se vor spune despre importanța de a susține Învățăturile lui Dumnezeu, Sacramentele și Proclamarea Adevărului. În schimb, veți vedea diversiuni, cum ar fi îngrijirea celor săraci și flămânzi din această lume, iar aceasta va fi considerată a fi prima voastră sarcină în calitate de slujitori ai lui Dumnezeu.

Ca adepți și slujitori ai lui Dumnezeu în Biserică, trebuie ca în primul rând să fiți devotați Adevărului pe care Eu vi l-am spus. A-i iubi pe cei săraci și pe cei flămânzi și a-i ajuta, este un lucru bun, însă Biserica Mea de pe Pământ are un rol mult mai mare, pe care și l-a asumat în fața Mea prin jurământ. El implica faptul că împreună cu tot ceea ce Eu v-am invatat, voi trebuie sa răspândiți Adevărul – iar voi veți face aceasta dacă Mă iubiți cu adevărat.

Biserica are Misiunea de a răspândi Adevărul Învățăturilor Mele. Dacă luați în considerare un singur aspect al Cuvântului Meu, și anume ajutorarea sărmanilor, acest lucru este admirabil însă poate să inducă în eroare, deoarecece Învățăturile Mele afirmă clar că voi trebuie să-i ajutați pe cei săraci sufletește. Ajutați-i să-și vindece sufletele mai înainte de a-i ajuta să se elibereze de necazurile vieții. Dacă v-aș da un om sărman și v-aș ruga să-l ajutați, cum ați face aceasta? I-ați da haine? Bani să-și hrănească familia? Sau ați vrea mai degrabă ca Eu să-i salvez în primul rând sufletul?

Curând vi se va spune să vă concentrați toată atenția asupra săracilor acestei lumi. Vi se vor cere bani – iar aceștia vor fi adunați din diferite surse pentru a-i ajuta pe săracii lumii, pe cei rămași fără loc de muncă și fără adăpost. Vi se va spune că Eu, Isus Cristos, i-am iubit întotdeauna pe cei săraci. Problema este aceasta. Eu îi caut mai întâi pe ce săraci sufletește – pentru a-i elibera de viețile lor pierdute. Cei săraci cu sufletul – cei care au prea puține sentimente față de Dumnezeu – sunt cei după care tânjesc Eu. Fericiți cei săraci care au puțin în această viață, dar care Mă iubesc pe Mine, căci acești oameni nu sunt deloc săraci. Omul bogat, care nu simte nicio iubire față de Mine are mai mare nevoie de Iubirea, Milostivirea și Compasiunea Mea, decât cei care sunt nevoiți să-și procure mâncare, haine și adăpost. Trebuie să vă concentrați atenția asupra iubirii pentru Mine și a cererii ca Eu să vă salvez. Sacramentele vor fi forța care îi va slava pe cei care sunt bogați sau săraci dar nu au niciun pic de iubire față de Mine.

Curând lideri din Bisericile Mele de pretutindeni vă vor spune să vă folosiți credința pentru a crea o campanie politică în lume care va avea scopul de a-i salva pe cei săraci. Nu se va menționa nimic care să vă îndemne să vă pregătiți pentru cea de-a Doua Mea Venire, pentru că ei nu vor cuteza să vă pregătească pentru această Zi Măreață. Ei în schimb vă vor distrage atenția de la Mine, cerându-vă să petreceți mai mult timp onorând lucrările falsului profet.

În foarte scurt timp, vor fi făcute statui sfinte, relicve, afișe, cupe și tablouri de mari dimensiuni reprezentându-l pe falsul profet și vor fi plasate în Bisericile de pretutindeni. Imaginea sa, căreia în timp i se va alătura cea a anticristului, va decora multe locuri publice, biserici, centre politice, și va fi afișată chiar și în țări ale căror parlamente vor fi văzute îmbrățișând Biserica Catolică într-o „nouă lumină”. Acest lucru va da naștere unei noi forme de falsă evanghelizare și, din cauză că se va adresa unei societăți laice moderne, va atrage admiratori din lumea întreagă.

Nici un cuvânt nu va face referire la importanța Sfintelor Sacramente așa cum au fost date ele lumii și nici la Harurile importante pe care acestea le aduc. În schimb, fiecare dintre acestea va fi degradat – i se vor aduce semnificații suplimentare pentru a plăcea celor care le refuză în forma de acum. Aceasta se va face în speranța că urâciunea care a profanat Sacramentele Mele va fi oferită cât mai multor oameni posibil, pentru a-i îndepărta de Dumnezeu, și pentru ca dușmanii lui Dumnezeu să-și poată desăvârși pactul cu diavolul.

În acest timp al istoriei, diavolul îi va amăgi pe mulți care aparțin Bisericii Mele. El va face aceasta în cel mai fermecător și mai convingător mod posibil, justificând minciunile atunci când slujitorii săi vor spune că Eu aș permite aceste noi schimbări. Eu, Isus Cristos, voi fi citat greșit, pentru ca el să câștige suflete. Învățăturile Mele vor fi distorsionate pentru a distruge Biserica Mea și pentru a fura acele suflete care sunt cel mai aproape de Mine. Milioane de oameni neglijenți vor accepta minciunile. Trebuie să vă rugați pentru aceștia în speranța că își vor da seama, în timp, că ceva nu este în ordine.

Atunci când Eu desemnez lideri și când un suflet ales a fost desemnat să răspândească Sfântul Meu Cuvânt în Biserica Mea de pe Pământ, Adevărul este mereu direct, clar, concis și la obiect. Când vi se îndrugă minciuni, cu ajutorul influenței exercitate de spiritul celui rău, veți deveni confuzi. Frazele vor fi lipsite de sens. Așa-zisele îmbunătățiri prezentate de dușmanii din Biserica Mea denotă că Adevărul nu este „suficient de bun”.

Cuvântul Meu, Sacramentele și Învățăturile Mele nu au nevoie să fie îmbunătățite, întrucât ele au provenit de la Mine. Eu Sunt Dumnezeu. Eu Sunt Desăvârșit. Cuvântul Meu va rămâne în veci. Orice om care calcă în picioare Preasfântul Meu Cuvânt este un dușman al lui Dumnezeu. Mânia Mea este mare în acest moment și să știți că un om care tratează fără respect Trupul Meu, Preasfânta Mea Euharistie, dar spune că îndrumă poporul Meu, de fapt nu face acest lucru. Eu Nu voi cere niciodată vreunui lider din Biserica Mea să modifice Cuvântul lui Dumnezeu introducând noi semnificații sau noi interpretări. Acest lucru nu se poate întâmpla niciodată.

Al vostru Isus

935. Dumnezeu Tatăl: Satana și demonii săi au recrutat o armată foarte numeroasă

Marți, 08 octombrie 2013 la ora 15:40

Mult iubita Mea fiică, Puterile Mele Divine sunt dăruite tuturor copiilor Mei care se întorc către Mine, rugându-mă – prin Fiul Meu – să îi susțin în aceste vremuri de mari încercări pe Pământ.

Păcatul se manifestă atât de agresiv încât Fiul Meu suferă acum aceeași Agonie pe care a îndurat-o pentru fiecare dintre voi pe Cruce. Atât de răspândit este păcatul încât cu toții ați devenit indiferenți față de el și derăsuflarea malefică a celui rău. Copiii Mei, voi trebuie să veniți la Mine și să nu renunțați niciodată să căutați pacea și iubirea. Să nu vă gândiți niciodată că Eu nu vă aud glasurile atunci când Mă chemați, indiferent cât de mici sunteți.

A Doua Venire a Fiului Meu va crea un mare haos, dezbinare, neîncredere și tristețe, pentru că Adevărul Cuvântului Meu Sfânt va fi aruncat deoparte. Satana și demonii săi au recrutat o armată foarte numeroasă – o armată atât de mare și puternică încât nu v-ar veni să credeți dacă ați vedea cum s-a format. Această armată controlează ceea ce vi se spune public, copiii Mei. De acum înainte, foarte rar vi se va spune Adevărul. Mă refer la Adevărul care este în conformitate cu Prea Sfântul Meu Legământ.

Toate problemele legate de lumea în care voi trăiți nu vi se vor dezvălui cu adevărat, atunci când vor izbucni războaiele, deliberat create pentru a distruge poporul Meu. Niciunul dintre aceste războaie nu va fi pentru binele omului și nici nu va fi drept. Cuvântul Meu, dăruit lumii începând cu primul profet care a dezvăluit Dorințele Mele, nu va mai fi luat în serios. Cuvântul, dat de Fiul Meu Isus Cristos, va fi abuzat și profanat pentru a justifica minciuni.

Este timpul ca toți aceia care sunt chemați în slujba Fiului Meu să rămână în alertă. Nu puteți ignora această chemare a Mea către omenire. Eu, prin Fiul Meu, vă cer să stați împreună, în uniune cu El, în permanență. Voi, copiii Mei, sunteți prima țintă a satanei, pentru că acesta nu se va odihni până când nu va pune mai întâi stăpânire pe Biserica Fiului Meu pe Pământ. Fără Biserica Fiului Meu el nu va reuși să atragă sufletele pe care le dorește cel mai mult. Voi, copiii Mei, veți fi răniți și chinuiți de fiară– de anticrist – dacă cedați presiunilor care vă obligă să îmbrățișați noua doctrină falsă, care este acum pregătită atent și fără scrupule.

Eu, Tatăl vostru al tuturor, Dumnezeu cel Preaînalt, doresc să fac cunoscut că anticrist este pe punctul de a fi îmbrățișat de către dușmanii Mei, în ritualuri secrete. In spatele zidurilor ascunse, el este acum confirmat ca lider, în locuri destinate pentru Adorarea Fiului Meu. Masoneria ecleziastică, ce se va arăta acum, joacă un rol important în această nelegiuire. Din păcate, toate acestea trebuie să aibă loc înainte să se împlinească Legământul Meu de a-i aduna pe toți copiii Mei înapoi în Paradisul pe care l-am creat pentru ei de la început.

Depinde de voi, cei aleși de Mine, să mărturisiți mereu Adevărul, ca astfel să Îl ajutați pe Fiul Meu să salveze celelalte suflete care vor depune un jurământ de credință fiarei.

Imaginea Fiului Meu, răspândită în toată lumea, va fi în curând înlocuită cu imaginea falsului profet. Imaginea sa va fi adorată prima, în locul celei a Fiului Meu. Apoi ea va fi urmată de portrete mari ale fiarei, în toate dimensiunile,  iar semnul ei, 666, va fi incorporat în fiecare amprenta pe care o va pune asupra omenirii care nu bănuiește nimic. Veți vedea acest semn ascuns în obiecte malefice care vor fi folosite și purtate așa cum voi purtați obiecte sfinte. O nouă formă de rozarii va fi creată pentru a slăvi noua unire a bisericilor lumii, care va fi declarată în curând. Noua religie mondială va fi celebrată luând sfintele cărți de rugăciune, medaliile, scapularele, rozariile, Crucifixele și profanându-le, transformându-le în talismane aducătoare de noroc.

Toată lumea îl va iubi pe anticrist, pentru că pe de o parte el va reprezenta lumea din afara religiei, dar, pentru că va fi îmbrățișat de către impostorul din Biserica Fiului Meu pe Pământ, el va fi considerat reprezentantul a tot ceea ce este sacru în lume.

Copiii Mei, nu lăsați ca veștile despre aceste evenimente să vă sfâșie inima, pentru că dacă Mă ascultați și urmați Calea Fiului Meu, Eu vă voi scăpa de multă persecuție a spiritului, care urmează să vină. Credința voastră în aceste Mesaje va slăbi din când în când datorită atacurilor lansate de satana. Unii dintre voi vor renunța. Unii dintre voi vor avea îndoieli. Însă marea majoritate a voastrăÎmi va rămâne credincioasă și Eu vă voi acorda mari Daruri și Haruri pentru ascultarea voastră.

Eu vă iubesc, copii. Eu voi fi milostiv și voi răspunde la chemarea voastră, atunci când Mă veți chema prin Fiul Meu, pentru a va alina inimile și a vă ajuta să vă păstrați pacea și să pășiți cu încredere către Porțile Noului Meu Paradis.

Tatăl vostru iubitor, Dumnezeu cel Preaînalt

936. Linistiți-vă cu toții și să știți că Dumnezeu este atotputernic și nici o acțiune, oricât de rea ar fi, nu se poate să nu fie nimicită de El

Vineri, 11 octombrie 2013 la ora 22:30

Mult iubita Mea fiică, să știi că Eu sunt alături de tine în fiecare zi, în fiecare minut, așteptând răspunsul tău. Există momente când ai foarte multe de făcut legat de această Misiune, însă tu trebuie să-ți găsești întotdeauna timp pentru Mine, Isus al tău. Nu uita că Eu  Sunt mereu Prezent și întotdeauna răspund tuturor celor care Mă cheamă. Nimic nu trebuie să vă separe vreodată de Prezența Mea, pentru că timpul pe care Mi-l oferiți Mie vă va asigura mari Haruri.

Astăzi vă cer vouă, tuturor celor care acceptați că Eu vorbesc acum întregii lumi prin Cartea Adevărului, să vă pregătiți. Niciodată să nu permiteți ca Mesajele Mele să vă provoace îngrijorare, neliniște sau panică. Niciodată să nu credeți că v-aș cere să fugiți din casele voastre în refugii, pentru că această solicitare nu vine de la Mine. Refugiile despre care Eu vorbesc sunt acele locuri unde va trebui să mergeți la Liturghie și ca să primiți Sacramentele.

Peste tot în lume, slujitorii Mei loiali se pregătesc acum, pentru venirea acelei zile în care Jertfa zilnică a Liturghiei nu va mai fi.

Trebuie să păstrați mereu Pecetea Binecuvântată a Dumnezeului Celui Viu în casele voastre, în orice format puteți, pentru ca să o și purtați cu voi. Acest lucru vă va proteja  față de orice fel de persecuție și veți obține puterea necesară pentru a rămâne credincioși față de Dumnezeu și față de tot ce este stabilit în mod clar în Preasfânta Biblie.

Liniștiți-vă cu toții și să știți că Dumnezeu este Atotputernic și nici o acțiune, oricât de rea ar fi, nu se poate să nu fie nimicită de El.

Aceia dintre voi care aleg să răspundă la Chemarea Mea sunt binecuvântați. Voi, la rândul vostru, prin actul vostru de dragoste față de aproapele, veți răspândi Pecetea Dumnezeului celui Viu peste tot pe unde mergeți. Acum, trebuie să procedați astfel. Să aveți încredere în Mine. Să nu vă simtiți Niciodată neliniștiți, deoarece Eu nu răspândesc teama. Eu răspândesc Adevărul, care poate fi copleșitor pentru unii. Eu sunt Protectorul vostru, Mântuitorul vostru, Eu voi veni în curând pentru a vă aduce salvarea finală și veacul ce va să vină, și care nu va avea nimic rău. Fiți în pace. Eu vă voi călăuzi și proteja pe voi toți și vă voi da Harul perseverenței  în toate încercările care vă stau în față.

Al vostru Isus

937. Odată ce Cerul și Pământul devin una, nu va mai fi Purgatoriu

Sâmbătă, 12 octombrie 2013 la ora 17:10

Mult iubita Mea fiică, Tronul Meu va fi așezat peste Pământul reînnoit, și curând toți vor trăi în pace și armonie, în concordanță cu Voia Tatălui Meu.

Lumea va deveni ceea ce a fost la începuturi și nu vor mai fi dezacorduri. Toți copiii Lui Dumnezeu care sunt aleși să se alăture îngerilor și sfinților, vor avea o existență perfectă. Dar să știți aceasta. Celor care nu acceptă realitatea Noului Paradis, deși le-au fost date toate șansele pentru a decide calea pe care vor s-o urmeze, nu li se va mai da o altă șansă. Odată ce Cerul și Pământul vor deveni una, nu va mai fi Purgatoriu. Singura cale pe care sufletele o vor putea lua, dacă vor refuza să accepte Milostivirea Mea când aceasta li se va oferi, va fi calea spre iad. Mulți, care se bazează aproape în totalitate pe raționamentul intelectual, vor fi atât de încăpățânați încât vor alege, fără să-și dea seama, să petreacă veșnicia în focurile iadului.

Cei care nu cred în Dumnezeu sau nu acceptă Adevărul, nu cred în existența satanei. El, înșelătorul, le va înnegura mințile cu minciuni pentru a-i putea ademeni în camerele de tortură. Odată ajunși acolo, el îi va face să sufere fără oprire pe veci, din cauza urii sale față de oameni. Atunci, Eu nu voi mai putea ajuta aceste suflete. Cu câtă amărăciune plâng Eu pentru sufletele celor aroganți, ale celor ignoranți și ale celor cu inimile împietrite. Ei sunt atât de plini de mândrie încât nu Mă vor vedea niciodată, pentru că nu Mă pot vedea. Nu este posibil ca o persoană să Mă vadă sau să se umple de Adevăratul Meu Cuvânt, dacă este lovită de păcatul mândriei. Pe de altă parte, aceia dintre voi care Mă cunoașteți, însă care Mă acceptați conform propriilor voastre condiții – voi deasemenea vă îndepărtați de Mine.

De ce spuneți că Mă cunoașteți și apoi răstălmăciți ceea ce Eu v-am spus despre modul in care să Mă urmați pe Mine? Cum puteți să vă numiți Creștini și totusi să fiți gata să acceptați doctrine false și minciuni pe care le-ați născocit pentru a se potrivi propriilor voastre stiluri de viață? Cine sunteți voi dacă nu Mă urmați pe Mine și nu acceptați întregul Adevăr al Învățăturilor Mele? Sunteți trădători. Mă trădați pe Mine. Dacă Mă trădați o dată veți fi tentați s-o faceți iar și iar, până când în final voi nu veți mai fi creștini în Ochii Mei.

Vă chem pe voi toți cei care credeți în Mine și vă întreb, când am tolerat Eu vreodată păcatul? Eu iert păcatul, însă niciodată nu îl tolerez. Dacă voi credeți că Eu tolerez păcatul, înseamnă că voi aprobați păcatul. Veți suferi pentru caile voastre gresite, și nu sunteți mai buni decât cei care M-au trădat, și-au bătut joc de Mine, au râs de Mine și M-au Crucificat.

Nu uitați, Eu v-am învățat Adevărul. În afară de Adevăr, nimic altceva nu vă va conduce să acceptați salvarea pe care Eu o aduc acum lumii, în această ultimă etapă a Legământului Meu de a salva omenirea.

Nu uitați niciodată că Eu sunt Adevărul. De la Mine vine doar Adevărul.

Al vostru Isus

938. Voi nu Mă cunoașteți pe Mine, pentru că nu Mă recunoașteți

Duminică, 13 octombrie 2013 la ora 18:00

Mult iubita Mea fiică, aceia dintre voi care vă simțiți abandonați și nesiguri de Dragostea Mea pentru lume, nu trebuie să renunțați niciodată să Mă chemați să vă ajut. Veți simți, din când în când, un sentiment de deznădejde, un sentiment de teamă și de singurătate atunci când urmați Sfântul Meu Cuvânt dat lumii prin Sfânta Evanghelie. Chiar și acum, când Sfânta Mea Evanghelie încă vă mai este prezentată, vă veți simți foarte izolați, deoarece foarte puțini oameni pun în practică ceea ce Eu i-am învățat prin Sfântul Meu Cuvânt.

Când spuneți că vă iubiți vecinul și apoi îl calomniați, încă îmi aparțineți Mie. Când spuneți că voi credeți în cele Zece Porunci, dar le adaptați pentru a corespunde propriului vostru stil de viață, atunci sunteți orbi în fața Adevărului. Când acceptați Sacramentele date vouă prin Mine, dar le încălcați, atunci Mă insultați. Când predicați altora Sfântul Meu Cuvânt și apoi vă puneți pe voi mai presus de alții, spunând că sunteți mai merituoși decât ei în Ochii lui Dumnezeu, atunci Mă ofensați. Când declarați că  nu mai contează Cuvântul lui Dumnezeu  într-o lume modernă și că el trebuie adaptat pentru a fi pe placul lumii laice, atunci scuipați în Fața lui Dumnezeu. Când credeți că acele cunoașteri ale voastre despre Mine sunt superioare Cuvântului Meu așa cum vi-l dau Eu acum prin aceste Mesaje, și că acestea conțin erori, voi sunteți ignoranți față de Adevăr. Voi nu Mă cunoașteți pe Mine pentru că nu Mă recunoașteți.

Deci, chiar și aceia dintre voi care vă simțiți mulțumiți în privința modului în care înțelegeți Sfântul Meu Cuvânt, însă Mă respingeți acum în această Misiune – și voi M-ați abandonat. Mai ales voi trebuie să-Mi cereți ajutorul căci sunteți nimic fără Mine.

Al vostru Isus

939. Maica Mântuirii: Ii îndemn pe preoții din Biserica Catolică să poarte șiragul preasfântului Rozariu

Luni, 14 octombrie 2013 la ora 15:30

Draga mea copilă, să nu credeți nici măcar pentru un moment că sunteți de la sine îndeajuns de puternici ca să faceți față tentațiilor cu care vă veți confrunta, de a întoarce spatele Adevărului – Adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu. Fără rugăciuni continue veți descoperi că nu puteți să vă ridicați și să declarați Adevărul când vă vor fi prezentate minciuni.

Cu toții trebuie să recitați Rugăciunile Cruciadei, pentru că întunericul a început deja să se coboare asupra Bisericii Fiului Meu pe Pământ și trebuie să fiți pregătiți pentru aceasta în fiecare secundă.

Îi îndemn pe preoții din Biserica Catolică să poarte șiragul Prea Sfântului Rozariu și o Cruce Benedictină cu ei tot timpul. Trebuie să recitați Sfântul meu Rozariu în fiecare zi și să fiți atenți la cei cu funcții mai înalte în Biserică, să vedeți cine recită Sfântul meu Rozariu în public. Când eu sunt venerată, Sfântul meu Rozariu trebuie recitat înaintea mea de către toți cei prezenți. Dacă cei care spun că îi conduc pe credincioși pentru a căuta ajutorul meu în fața Tronului lui Dumnezeu nu pot recita Rozariul meu, atunci ei au nevoie de rugăciunile voastre. A veni înaintea mea și a-mi cere ajutorul fără a recita Rozariul meu este lipsit de substanță și se aseamănă cu un soldat care merge la război fără armură.

Rozariul meu este cea mai puternică rugăciune și, atunci când este spus zilnic, el va distruge puterea celui rău. Pentru aceia ale căror suflete au fost întunecate de satana va fi dureros să recite această rugăciune. Prin acțiunile lor veți ști cine sunt ei și trebuie să Îi cereți lui Dumnezeu, prin Mila Fiului meu, Isus Cristos, să îi ajute și să îi atragă către Lumina lui Dumnezeu.

Mama voastră iubită, Maica Mântuirii

940. Planurile, în care tot ceea ce este adevărat va fi înlăturat, au fost elaborate de către treimea nelegiuită

Marți, 15 octombrie 2013 la ora 15:45

Fiica Mea mult iubită, dorința Mea este ca toți preoții Mei, din fiecare confesiune Creștină, să înceapă să păstreze Preasfintele Mele Sacramente. Cei din Biserica Catolică vor fi primii care vor asista la distrugerea și desacralizarea Sacramentelor. Cei care Îmi sunt devotați Mie, Isus Cristos, se vor pregăti conștiincios pentru această pustietate teribilă în care va fi cufundată Biserica Mea. Trebuie să vă pregătiți acum, întrucât numai prin loialitatea voastră vor putea primi toți copiii lui Dumnezeu Sacramentele în starea lor sfântă.

Tuturor celorlalte biserici Creștine le spun următoarele. Amintiți-vă de Făgăduința Mea de a reveni în acea Zi Măreață și Glorioasă a celei de-a Doua Mea Veniri. Trebuie să mai știți și că în anii care o vor preceda, toți aceia care Mă urmează vor trece prin încercări teribile. Cei care vor ajunge în noi poziții de putere, în cadrul tuturor confesiunilor voastre, vor fi conduși de către falsul profet și cu toții vor rosti cuvintele lui și îi vor copia acțiunile.

Vai de cei care se aliază cu falsul profet, căci el este antiteza lui Ioan Botezătorul și va fi premergătorul anticristului care va domni peste voi toți.

Voi veți fi protejați de Mine, căci în curând Eu voi fi tot ceea ce veți mai avea ca să vă ghideze. Numai în Mine puteți avea încredere că vă spun Adevărul atunci când veți fi bulversați de ereziile care vă vor fi prezentate ca noua formă a teologiei moderne Creștine. Cât de viclean este satana, întrucât el nu vă va șoca niciodată – în schimb, prin cei care îl slujesc, vă va atrage spre o nouă interpretare distorsionată și răsturnată a Preasfântului Meu Cuvânt.

Planurile, în care tot ceea ce este Adevărat va fi înlăturat, au fost elaborate de către treimea nelegiuită. Tot ceea ce place lumii laice, lăcomia umană și dorința de a ignora păcatul, va fi prezentat credincioșilor prin intermediul tuturor Bisericilor Creștine. Această zi a fost cioplită în piatră și va fi ultima insultă permisă de Dumnezeu înainte de Mă trimite pe Mine, unicul Său Fiu, pentru a-i aduna pe toți cei care rămân credincioși Cuvântului lui Dumnezeu. Când vi se vor prezenta minciunile, ele vor părea să fie un lucru bun. Semne ale smereniei se vor regăsi în toate bisericile voastre, căci vor fi adoptate de acei membri ai lor care vă vor înșela.

Fiecare trăsătură asociată cu Mine – Iubirea Mea pentru cei săraci, Iubirea Mea pentru cei slabi și umili, dezaprobarea Mea față de lăcomie, avariție și plăceri – va fi folosită ca parte a argumentelor prin care vă vor forța să acceptați această doctrină nouă – această nouă religie mondială unică, pentru a pregăti lumea pentru domnia anticristului.

Ca un Dumnezeu iubitor, Eu vă dau aceste avertismente pentru a vă salva. Ascultați-Mă acum. Vă cer un singur lucru. Rămâneți fideli Cuvântului Meu Sfânt. Cuvântul Meu Sfânt v-a fost dat în Sfânta Biblie. El nu se va schimba niciodată. Dar dușmanii lui Dumnezeu îi vor răstalmaci semnificațiile. Atunci când se va întâmpla acest lucru, respingeți-i pe cei care vă spun că Dumnezeu va aproba astfel de schimbări. Nimic nu poate fi mai departe de Adevăr decât această afirmație.

Al vostru Isus

941. Șarpele îi dă anticristului mesaje speciale, pe care acesta le studiază cu grijă

Miercuri, 16 octombrie 2013 la ora 23:27

Mult iubita Mea fiică, treimea nelegiuită, formată din cei trei dușmani ai Mei, profetul fals, anticristul și balaurul care este satana, se va ridica acum sfidând Preasfânta Treime. Să știți că ei au mii și mii de discipoli fideli și pe măsură ce timpul se apropie, se vor ține multe ceremonii secrete nelegiuite, pentru a onora șarpele.

Atât de atent este șarpele să nu-și dezvăluie identitatea reală, încât adevăratele sale intenții nelegiuite, îndreptate împotriva fiecăruia dintre copiii lui Dumnezeu, sunt deghizate, iar el se prezintă în fața acelor puțini aleși ai săi ca un prinț frumos și fermecător și se manifestă în cel mai seducător mod. La fel cum Eu comunic cu profeții Mei aleși, tot așa îi dă șarpele anticristului mesaje speciale pe care el le studiază cu grijă și apoi le comunică celor din ierarhia sa de pe pământ. Aceste mesaje conțin instrucțiuni despre cum să fie pângărită Biserica Mea pregătind calea pentru ca anticristul să își preia tronul și să înșele oamenii făcându-i să creadă că el este chiar Cristos, Mântuitorul lumii.

Ascultați acum, voi toți cei care nesocotiți acest avertisment. Curând, mulți dintre discipolii Mei care Mă iubesc dar nu cred în aceste mesaje vor avea de înfruntat un mare pericol. A început planul prin care se dorește îndepărtarea voastră de Mine, și dacă voi nu rămâneți precauți și vigilenți veți fi ademeniți în vizuina întunericului. El, anticristul, va imita toate caracteristicile Divinitații Mele, care i-au fost făcute cunoscute de către șarpe. Acesta, șarpele, a privit Răstignirea Mea și doar el cunoaște anumite detalii ale acestui eveniment teribil. El Mă va maimuțări pe Mine instruindu-și discipolii devotați ca să recompună în Biserica Mea ritualuri de-a-ndoaselea. Va fi luat Cuvantul Meu și i se vor adăuga părți noi, obscene, menite să onoreze fiara, însă mulți nu vor înțelege semnificația lor.

Dacă cochetați cu diavolul și vă puneți la dispozitia lui, acest fapt vă va duce spre mari încercări. Dacă repetați cuvintele nelegiuite pe care el le va sădi printre voi, vă veți deschide sufletele către el. Dacă îl veți adora pe el, iubindu-l pe anticrist atunci când acesta arogant va sta țanțoș în fața voastră, atunci îl veți pune pe el în inimile voastre, în locul Meu. Tot ceea ce Eu v-am învățat va fi de-a-ndoaselea, cu susul în jos, întors pe dos. Însă voi nu vă veți da seama de aceasta din cauză că mulți dintre voi nu ați înțeles cu adevărat Învățăturile Mele și puțini ați ascultat cu atenție Evangheliile cu privire la evenimentele ce conduc la A Doua Mea Venire.

Oh, cum Mi se rupe inima când trebuie să vă dezvălui toate acestea. Cât de mult aș vrea să nu trebuiască să suferiți astfel. Dar, vă promit, Eu vă voi ușura suferința iar domnia lui, când va avea loc, va fi scurtă.

Sufletelor care în mod inocent sunt prinse în această parodiere a Divinității Mele li se va arăta Milostivirea Mea. Din păcate, aceia care cred că vor domni într-un paradis care le-a fost promis de către înșelător, se vor pomeni aruncați în lacul de foc, unde vor suferi pentru veșnicie. Nu va fi nimeni care să-i ajute, pentru că ei vor fi inghițit deja minciunile care sunt destinate să le câștige încrederea, și care vor duce la pierderea multor suflete ce vor urma orbește falsa doctrină.

Rugați-vă pentru Milostivire pentru cei care vor fi înșelați de regele întunericului.

Isus al vostru

942. Fiecare lege nouă care va fi introdusă în curând de către dușmanii din Biserica Mea, va batjocori Adevărul stabilit de către Tatăl Meu

Joi, 17 octombrie 2013 la ora 20:38

Mult iubita Mea fiică, dacă oamenii, cât mai mulți, ar crede cu adevărat în Mine, Isus al lor, atunci ei ar găsi pacea în inima lor. Unde nu este încredere, acolo este teamă. Teama împiedică Iubirea lui Dumnezeu să pătrundă în sufletul vostru și apoi voi deveniți prizonieri. Nimic, în afară de Lumina Mea, nu vă va ușura povara.

Când Eu vă spun Adevărul, o fac doar pentru că vă iubesc și tânjesc după ziua în care vom fi în sfârșit uniți. Nu vă temeți de adevăr. Iubirea Mea vă va umple de curajul și puterea de a vă ridica hotărâți ca să Îmi rămâneți loiali Mie în toate. Eu îi protejez pe toți cei care cer de la Mine aceasta, însă numai sufletele care Mi s-au abandonat cu totul Mie nu vor avea teamă de nimic.

Răutatea fiarei va fi deghizată sub o mască fermecătoare și modernistă și va fi arătată tuturor cu o fațadă de umanitarism, caritate și „grijă pentru cei saraci”. Să nu credeți nici  pentru o clipă că discipolii lui satana își vor arăta vreodată adevărata față. Fiecare minciună care va fi prezentată și care va înlocui adevărul, va părea a fi logică și sortită binelui comun al tuturor. Fiecare lege nouă care va fi introdusă în curând de către dușmanii din Biserica Mea, va batjocori Adevărul stabilit de către Tatăl Meu în cele Zece Porunci date lui Moise. Fiecare gest, oricât de subtil ar fi, va fi menit să Mă insulte pe Mine, Isus Cristos, Fiul Omului. Înșelătorul, prin slujitorii săi, nu se poate abține să nu Mă maimuțărească, pentru că el Mă urăște pe Mine.  El va insulta fiecare vas din Biserica Mea prin acțiuni, prin cuvinte și prin adăugarea de simboluri satanice. Numai cei care cunosc Adevărul vor vedea aceste urâciuni și vor înțelege pe deplin ce înseamnă cu adevărat acele gesturi.

Puterea lui satana poate să îi deruteze, să îi distragă și să îi chinuie pe discipolii Mei. El, satana, nu vă va lăsa niciodată în pace, în special atunci când mărturisiți Adevărul. Dar să știți aceasta: el poate fi învins când voi vă încredeți pe deplin în Mine. Când vă abandonați cu totul Mie, el nu va primi puterea de a vă influența credința voastră în Mine. El, satana, este terminat. Domnia lui, oricât de dureroasă a fost ea pentru omenire, se află la final. Ultima lui insultă împotriva Mea va fi realizată prin anticrist, care Mă va imita pe Mine și va înșela oamenii făcându-i să creadă că el sunt Eu, Isus Cristos, care a venit să salveze omenirea.

Dacă știți Adevărul, veți fi în stare să rezistați acestei tentații. Dacă rămâneți neclintiți întru Adevăr, așa cum este el conținut în Sfânta Biblie, veți fi salvați.

Atacul final va fi scurt și apoi Eu voi arăta lumii Adevărul, și numai aceia care sunt plini de ură împotriva Mea îl vor putea nega. Nu vă temeți, căci Eu sunt singurul Salvator al omenirii. Doar dragostea Mea vă va susține. Să nu vă temeți decât pentru acele suflete sărmane care Mă vor scuipa atunci, la final, când Eu le voi întinde Mâna pentru a-i lua în Noul Paradis.

Isus al vostru

943. Chiar dacă Eu sunt singurul lor prieten adevărat, singura lor salvare, totuși mulți dintre ei vor ignora avertismentele Mele

Vineri, 18 octombrie 2013 la ora 00:38

Mult iubita Mea fiică, marea Mea tristețe este dată de faptul că aceia care Mă iubesc pe Mine cel mai mult vor refuza în număr mare să audă Vocea Mea, acum când îi chem.

Chiar dacă Eu sunt singurul lor prieten adevărat, singura lor salvare, totuși mulți dintre ei vor ignora Avertismentele Mele. Chiar și aceia care îmi aud Vocea Mă vor ignora și vor respinge Cuvintele Mele, considerându-le erezii. Ei nu vor recunoaște timpurile în care trăiesc și își vor da seama de Adevăr doar în timpul Avertismentului. Până atunci, mulți dintre ei Mă vor fi blestemat și se vor fi îndepărtat atât de mult de Mine încât Eu nu voi mai putea să ajung la inimile lor sau să salvez sufletele lor.

Să nu subestimați ura pe care diavolul o are pentru Mine. El l-a trădat în mod îngrozitor pe Tatăl Meu iar pe Mine Mă detestă. Aceasta înseamnă că el urăște Biserica Mea și că bătălia finală se va duce între Biserica Mea de pe Pământ și demonii trimiși de satana. Această bătălie a început, și deja a furat dintre prea iubitele Mele suflete pe acelea care nu și-au dat seama cum îl ofensează pe Dumnezeu.

Când Prezența Mea este simțită printre cei care Mă iubesc – indiferent dacă ei cred în aceste Mesaje sau nu – curând Eu voi umple sufletele lor de cunoaștre prin Puterea Duhului Sfânt. Aceasta este Promisiunea pe care Eu o fac lumii. Eu niciodată nu vă voi abandona în voia puterii răului, pentru că vă iubesc foarte mult pe toți. Voi sunteți ca o bucată din Trupul Meu. Sunteți parte din Trupul Meu. Sunteți Parte din Mine.

Eu vă voi însoți, indiferent dacă vreți sau nu, până în Ziua cea Mare și voi lupta pentru a vă salva sufletele. Chiar daca voi Îmi veți întoarce spatele, Eu nu vă voi abandona, căci Sunt răbdător. Perseverența Mea și Divinitatea Mea sunt mai presus de puterea vostră de înțelegere. Voi nu trebuie să Mă uitați niciodată pe Mine, al Vostru Isus, căci Eu sunt mereu cu voi, așteptându-vă să veniți la Mine.

Mântuitorul vostru Preaiubit, Salvatorul Omenirii, Isus Cristos

944. Anticristul va crea subvenții pentru a încuraja companiile, organizațiile și asociațiile de caritate să lucreze pentru noul său centru al comerțului mondial

Sâmbătă, 19 octombrie 2013 la ora 20:00

Mult iubita Mea fiică, îi chem pe toți discipolii Mei care M-au auzit și Mă recunosc în aceste Mesaje să Mă asculte acum.

Această Lucrare care v-a fost dată este Sfântă. În ciuda oricărui chin, abuz, a oricărei suferințe și batjocuri pe care poate va trebui să le îndurați din cauza acestei Misiuni, să vă amintiți că această Lucrare este a Mea. Misiunea Mea finală, dăruită lumii prin intermediul profetului lui Dumnezeu, este un mare Dar pentru omenire. Ridicați-vă deasupra batjocurii la care veți asista și să știți că ea este creată de cel rău în efortul său de a împiedica răspândirea Adevărului. Adevărul, Cuvântul Meu Sfânt, va fi călcat în picioare și toți demonii, eliberați din adâncurile iadului, vor face tot ce este posibil pentru a reduce la tăcere Glasul Meu.

Lucrând prin acele suflete care se lasă deschise infestării, operele malefice ale satanei vor fi în curând mascate și prezentate lumii ca Sfântă Scriptură. Noua doctrină, vor spune ei, a fost inspirată în mod divin de catre Mine, Isus Cristos. Atentia întregii lumi va fi captată, pe măsură ce noua doctrină va fi dezvăluită treptat, etapă cu etapă, și aplaudată mai ales de lumea care s-a îndepărtat de credință. Aceia la care nu v-ați aștepta niciodată să se închine lui Dumnezeu vor fi primii care vor sta la rând ca să îmbrățișeze seria de erezii – minciuni împotriva Mea – pe măsură ce acestea sunt dezvăluite.

Ca niciodată până acum, Biserica Catolică va primi o mare cinstire publică din partea mass media mondiale și a elitei politice. Ca niciodată pana acum, ateii și toate religiile, inclusiv acelea care nu Mă cinstesc pe Mine, îsi vor deschide brațele și vor cădea în genunchi pentru a-i onora pe aceia care spun că sunt de la Dumnezeu.

Când Imaginea Mea va dispărea și nu va mai fi văzută și când Crucile Mele, Sfintele Biblii, micile liturghiere pentru Sfânta Liturghie, rozariile, medaliile, scapularele și Crucile Benedictine nu se vor mai găsi, veți ști atunci că domnia fiarei a început.

Lumea va cânta imnuri de laudă lui anticrist. De îndată ce va face pace – o pace falsă – creată din cauza războaielor la izbucnirea cărora el a contribuit – el va face declarații uimitoare. El, anticristul, va declara că a primit mesaje de la Dumnezeu Tatăl și ele vor părea autentice. Apoi, folosind puterea ocultă, el va părea că vindecă pe mulți și va părea să aibă mari daruri spirituale. Mulți vor fi uimiți de așa-zisele ”miracole” pe care el va părea că le face și lumea îl va adora și se va prosterna la picioarele lui. Atunci el, anticristul, se va declara a fi Isus Cristos, Fiul omului, și va spune că a venit timpul să își revendice lumea și să salveze întreaga omenire. Oricine va îndrăzni să se opună mizeriei și obscenităților care vor curge din gura fiarei va fi pedepsit sever.

În acel moment, din cauza infestării lumii de către satana, păcatul va fi atât de răspândit încât demnitatea umană va ajunge la cel mai jos nivel, unde necurăția, desfrâul, lăcomia și toate celelalte păcate grave în Ochii lui Dumnezeu se vor vedea în toate spațiile publice. Pentru că păcatul va fi declarat un defect omenesc natural și pentru că vi se va spune că Dumnezeu nu vă va judeca pentru o trăsătura ce ține de slăbiciunea omenească, mulți vor îmbrățișa păcatul și nu vor avea rușine în sufletele lor.

Celebritățile lumii, artiștii, mass media, actorii cunoscuți, cu toții vor dori să fie văzuți cu anticristul și imaginea sa va fi mai vizibilă decât a oricui altcuiva care a venit înaintea sa. El va fi fluent în mai multe limbi; va fi frumos; va avea un deosebit simț al umorului și extraordinare aptitudini de comunicare. El va fi foarte atent în legătură cu ceea ce spune despre Dumnezeu și nu se va referi niciodată la Maica Domnului, pentru că se va considera că ea nu mai are niciun rol de jucat.

Interviurile lui anticrist la televizor vor fi un fapt obișnuit și oamenii vor sorbi fiecare cuvânt ce iese din gura lui. El îi va influența pe politicienii din fiecare națiune și aceia care se află în compania lui vor fi tratați ca membrii unei familii regale. Dar lucrurile nu se vor opri aici. Cuvintele lui vor fi citate în predici în toate bisericile. I se va acorda o mare cinstire și o poziție înaltă în toate bisericile, până când în sfârșit el se va așeza pe noul tron în noul templu al Babilonului. Influența lui se va extinde asupra tuturor băncilor, legilor comerciale și a economiei mondiale. Anticristul va crea subvenții pentru a încuraja companiile, organizațiile și asociațiile de caritate să lucreze pentru noul său centru al comerțului mondial. Cei care vor dori să facă parte din imperiul anticristului se vor îmbogăți foarte mult. Oricine îi jură credință lui, fie prin ceremonii religioase, fie prin acorduri de afaceri sau comerț, va trebui să primească un semn. Aceia care acceptă semnul, care va fi sub forma unui card bancar și a unui cip special care le va fi introdus în mâna, își vor pierde sufletele în favoarea lui. Toți cei care poartă Pecetea Dumnezeului celui Viu vor scăpa de încleștarea anticristului și vor deveni imuni la aceasta oroare. Nu ignorați avertismentul. Nu vă temeți,  pentru că, dacă urmați instrucțiunile Mele, veți fi protejați.

Am vărsat multe Lacrimi dându-ți acest Mesaj și de aceea Durerea Mea în tine, fiica Mea, este atât de mare în acest moment. Mângâie-Mă cerând Milostivirea Mea și Protecția Mea.

Al vostru Isus

945. Trebuie să rămâneți liniștiți, în pace, dar cu o hotărâre fermă de a continua să proclamați Sfântul Cuvânt conținut în Evanghelii

Duminică, 20 octombrie 2013 la ora 12:07

Mult iubita Mea fiică, vreau să vă dezvălui vouă, tuturor apostolilor Mei iubiți – cei care umblați pe pământ și proclamați Sfântul Meu Cuvânt – că trebuie să vă agățați de Mine, Isus al vostru, ca niciodată până acum. Timpurile care vă stau în față vor fi dificile și toți cei care rămâneți în Mine, cu Mine și pentru Mine veți fi răspunzători de menținerea flăcării Luminii Mele care să străluceascăîn zilele întunecate care urmează.

Copii Mei prețioși, trebuie să rămâneți liniștiți, în pace, dar cu o hotărâre fermă de a continua să proclamați în orice colț din lume, Sfântul Cuvânt conținut în Evanghelii. Voi, rămășița armatei Mele, îi veți aduce la Mine pe toți copiii lui Dumnezeu și veți ajuta ca ei să fie salvați de aburul răului care va împresura milioane de suflete. Voi sunteți ai Mei și mergeți în Lumina lui Dumnezeu, pregătind calea pentru ca omenirea să fie salvată.

Harurile Mele sunt revărsate asupra voastră, iubiții Mei apostoli, și odată ce văîncredeți pe deplin în Mine și știți că sunteți călăuziți de Mine, nu vă va atinge nici un rău. Dar dacă voi înșivă permiteți să fiți făcuți de bunavoie slugile înșelăciunii, atunci Protecția Mea nu vă va mai acoperi. Aceia dintre voi care se dau de partea falsului profet și a anticristului, vor fi vrăjiți de către satana care nu îi va mai lăsa să scape. Aceia dintre voi care mergeți alături de dușmanii Mei și înghițiți din potirul șarpelui, veți fi distruși de el dacă vreodatăîndrazniți săîl provocați.

Ascultați acum avertismentul Meu – dacă vă dați de partea fiarei și jurați un jurământ nelegiuit pentru a slăvi ereziile, atunci vă va fi foarte dificil să vă desprindeți de malefica strânsoare. Rugați-vă ca să aveți înțelepciunea de a vedea Adevărul. 

Isus al vostru

946. Schisma în Biserica Mea va fi fragmentată în mai multe etape

Duminică, 20 octombrie 2013 la ora 17:48

Mult iubita Mea fiică, mergeți în toată lumea, voi toți, și răspândiți Evangheliile, pentru că va trebui să fie făcut acest lucru înainte de a începe în mod serios persecuția din Biserica Mea.

Trebuie să vă puneți toată încrederea în Mine și să vă mângâiați cu gândul că atunci când va veni Marea Zi veți fi ridicați cu trup și suflet în Brațele Mele într-o clipă. De aceea voi, cu iubire și răbdare, trebuie să reamintiți lumii Învățăturile Mele. Reamintiți-le că păcatul există și va fi iertat, însă mai întai trebuie ca ei să îmi ceară iertarea. Chiar dacă li se spune că păcatul este pentru om ca o a doua sa natură, ei trebuie să știe că, fiind copiii lui Dumnezeu, trebuie să ceară reconcilierea de fiecare dată, indiferent cât de nesemnificative pot părea păcatele lor. Păcatul este cel care vă separă de Dumnezeu. Cu cât păcătuiți mai mult, cu atât deveniți mai întunecați, si cu atât mai adânc devine chinul vostru, astfel că veți fi atât de tulburați încât nimic, în afară de Harul Meu, nu vă va ușura durerea și nu vă va aduce adevărata pace.

Să știți că atunci când va începe domnia ereziilor, cei care sunt implicați vor simți o teribilă singurătate și nefericire. Cu toate acestea, pentru lumea din afară, totul va părea că este acceptabil pentru Biserică. Pe când voi duceți această luptă interioară, toate ritualurile exterioare, făcute în numele unei biserici globale unite, vă vor face să vă simțiți neliniștiți. În decurs de șase luni de la introducerea ereziei în Biserica Mea, mulți dintre cei care au ignorat Chemarea Mea vor fugi și îi vor cauta pe cei care au rămas fideli Cuvântului Meu Sfânt. Atunci Armata Mea va crește, se va dezvolta și va aduna toate rămășițele din toate bisericile creștine, și va lupta împotriva spiritului răului.

Schisma din Biserica Mea va fi fragmentată în mai multe etape. Prima etapă va fi când doar cei care Mă cunosc cu adevărat și înțeleg Adevărul din Sfintele Evanghelii vor hotârî că ei nu pot, în numele Meu, să accepte minciuni. A doua etapă va avea loc atunci când oamenilor li se vor refuza Sfintele Sacramente în forma lor consacrată. A treia etapă va fi când Bisericile Mele vor fi fost pângărite, iar atunci slujitorii Mei consacrați vor înțelege în sfârșit Adevărul conținut în Cartea Apocalipsei.

Profetii Mei nu mint. Lor nu le place ceea ce li se cere să facă. Ei dezvăluie numai Cuvântul Meu Sfânt și fac ceea ce, prin Voia Tatălui Meu, li se spune că trebuie să facă. Acum se arată semnele că a sosit ultimul profet – singurul profet căruia i s-a dat acum din Ceruri permisiunea să pregătească lumea pentru A Doua Venire. Când veți înțelege că profețiile date lumii din Ceruri au rostul de a vă întări în credință și de a vă face să rămâneți fideli Cuvântului Meu Sfânt, atunci le veți accepta. Când ele se vor desfășura așa cum a fost dezvăluit, atunci veți ști care este Adevărul.

Fiți pregătiți. Fiți pe pace, pentru că Eu voi merge împreună cu voi, toți cei care acum vă uniți pentru a forma Rămășița Armatei Mele de pe pământ.

Isus al vostru

947. Ei vor urma calea distrugerii, precum mieii la tăiere

Luni, 21 octombrie 2013 la ora 10:56

Draga Mea fiică, cea mai mare trădare a iubiților Mei ucenici fideli – aceia care vor susține mereu cu fermitate Adevărul – va veni din partea acelor discipoli din Biserica Mea care vor cădea pradă marii înșelăciuni.

Foarte mulți oameni, din cauza loialității lor greșit îndrumate, vor fi înșelați de către impostorul care va prelua puterea în Bisericile Mele de pretutindeni. Deși uneori nu se vor simți în largul lor atunci când vor auzi interpretările ciudate ale Cuvântului Meu Sfânt, care nu vor fi luate în contextul corect, ei vor urma calea distrugerii, precum mieii la tăiere. Ei îl vor lăuda cu generozitate pe falsul profet și îl vor saluta ca pe un mare dictator, si vor deveni ca unul pentru a crea o mare armată. Această armată va provoca cea mai mare persecuție asupra fraților lor creștini. Fratele va lupta contra fratelui în această bătălie teribilă pentru Adevăr. Numărul celor care vor urma Treimea nelegiuită formată din profetul mincinos, antichristul și satana, va fi mult mai mare decât numărul celor care rămân fideli Cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu, așa cum a fost el lăsat de la începuturi.

Voi, poporul Meu ales, care nu vă abateți de la Adevăr, veți găsi dificilă această călătorie. Nici o clipă în viața voastră nu v-ați fi imaginat această teribilăînșelăciune, la care sunteți pe cale să asistați. Dușmanii Mei sunt bine pregătiți, au o mare influență și au o finanțare solidă. Ei au multe avantaje, însă nu au de partea lor Puterea lui Dumnezeu. Nu numai că ei nu posedă Puterea lui Dumnezeu, Tatăl Meu Cel Atotputernic, dar în plus, ei pot fi doborâți în orice clipă de Voia Lui. Din păcate, ei vor îndepărta de la Mine multe suflete iar Eu voi permite acest lucru, ca parte a purificării finale a omenirii. Această perioadă de pe Pămant va separa binele de rău.

Ce vreau să spun prin asta? Veți spune, desigur, că vor fi păcăliti cei buni și că aceasta nu este vina lor. Aveți dreptate. Însă atunci când cei care zic că sunt creștini adevărați acceptă erezia în locul Cuvântului Meu Sfânt, ei hulesc împotriva Mea. Ei cunosc bine Adevărul și trebuie să fie atenți la Cuvântul Meu în fiecare secundă. Mulți dintre voi sunteți adormiți. Foarte mulți nu Mă cunoasteți cu adevărat deoarece nu aveți umilințăîn suflet, pentru că sunteți atât de mândri de cât de mult cunoașteți voi Sfânta Scriptură. Mulți dintre voi nu ați reușit să citiți Evangheliile și nici nu înțelegeți ce se va întâmpla înainte de a doua Mea Venire. Voi încă nu știți că Adevărul v-a fost deja dăruit în Preasfânta Biblie. De ce continuați să sfidați Cuvântul lui Dumnezeu, să respingeți și să luptați împotriva Mâinii care v-a creat? Nu sunteți cu nimic mai informați decât cei ce M-au răstignit. Nu aveți mai multe cunoștințe decât fariseii, care credeau că interpretarea lor asupra Cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu era superioară celei date de Fiul omului. Refuzând să acceptati profețiile finale, Mă veți nega. Toate serviciile aduse Mie nu vor mai însemna nimic, deoarece voi îl veți urma pe cel trimis de satana ca să vă ia dreptul de a moșteni Paradisul Meu.

Cât de tare Mă faceti să plâng. Modul în care Mă veți trăda se va vedea în persecuțiile pe care voi le veți aduce asupra celor pe care îi numiți, în numele Meu, frații și surorile voastre. Veți fi îndoctrinați cu minciuni, la fel cum și alții dinaintea voastră au fost îndoctrinați în trecut, de către liderii șireți și dictatori. Pentru că vă lipsește dragostea adevărată pentru Mine, care necesită mari sacrificii, voi Îmi veți aduce multă durere și suferință. În timp ce dușmanii Bisericii Mele vă vor atrage într-o plasă a minciunii, voi le veți cânta laude, îi veți adora și îi veti iubi pe toți aceia care Mă urăsc pe Mine, iar Eu voi fi uitat.

Amintiți-vă aceste cuvinte. Când puneți falși dumnezei înaintea Mea, veți provoca Mânia lui Dumnezeu.

Al vostru Isus

948. Toți aceia care poartă triunghiul, semnul treimii nelegiuite vor fi implicați în susținerea unor astfel de organizații de caritate

Marți, 22 octombrie 2013 la ora 00:20

Mult iubita Mea fiică, fiecare colț al Bisericii Mele se pregătește pentru noile ritualuri. Declarațiile publice despre nevoia de a fi umili și de a nu rămâne indiferenți vor preceda filantropia laică pe care o va introduce anticristul. Toți acești slujitori ai satanei se adună pentru a celebra în mod privat, iar rețeaua lor mondială va crea organizații globale de caritate, instituite pentru a vă convinge că ei sunt inspirați de Dumnezeu.

Toți aceia care poartă triunghiul, semnul treimii nelegiuite, vor fi implicați în susținerea unor astfel de organizații de caritate, și semnul îi va înălța în ochii lumii. Brusc, se va vorbi despre o puternică așa-numită nouă mișcare evanghelică, iar oamenii vor oferi bani pentru a susține efortul de ajutorare a săracilor din lumea întreagă. Toți vor considera că se face un mare bine, și anumiți lideri din Bisericile Mele vor fi admirați în toate colțurile Pământului. Foarte puțini vor pune la îndoială intențiile lor, însă când veți vedea cele mai mari bănci ale lumii că se alătură lor în aceste eforturi, veți ști atunci că acesta este un act destinat să vă înșele. Cât de vicleană este fiara! Cât de iscusite par a fi acțiunile sale, deoarece acestea vor fi îndulcite cu o formă a înșelăciunii, pe care numai cei binecuvântați cu Darul Duhului Sfânt vor fi capabili să o observe. Însă în timpul întregii discuții despre binele comun al omului, despre dorința de a aduce toate religiile laolaltă pentru a forma o vastă comuniune de oameni – nu va fi rostit niciun cuvânt despre Învățăturile Mele care spun că copiii lui Dumnezeu trebuie să rămână credincioși Cuvântului Meu Sfânt.

Vremurile se mișcă rapid, și în mijlocul acestei propagande aparent bine conduse și orchestrate cu grijă, vor începe să apară fisurile.Când satana lucrează, se răspândește confuzia; este creată diviziune; contradicțiile devin agresive, și nimic nu mai este în ordine. Vor dispărea anumite onoruri care Îmi erau acordate Mie în fața Tabernacolelor. Orele de Adorație Perpetuă vor fi oprite și curând ei vor goli Bisericile de statuile sfinților. Toate acțiunile lor vor fi tolerate în numele smulgerii Bisericii din starea ei perimată și de a o face mai relevantă, mai atrăgătoare și mai interesantă pentru cei necredincioși.

Aceia care Mă cunosc trebuie să facă tot ce le stă în putere, legat de răspândirea Evangheliilor, deoarece, fiți siguri, nu veți auzi nici o vorbă despre Sfânta Biblie. Singurele citate pe care le veți auzi vor fi acelea care sunt răstălmăcite pentru a susține minciunile. Pe măsură ce ei dezbracă Biserica de demnitatea ei, pedepsele vor începe să se reverse peste ei din Cer. În timp, ei vor fi opriți, însă întâi trebuie să aibă lor aceste încercări, așa cum a fost prezis.

Al vostru Isus

949. Voi sunteți generația care va trebui să fie martoră a crucificării finale a Bisericii Mele

Marți, 22 octombrie 2013 la ora 13:30

Prea iubita Mea fiică, iubiții Mei slujitori se vor uni, în uniune cu Mine, – mai puțin de jumătate dintre ei – însă devotamentul lor față de Mine va ajuta Armata Mea să supraviețuiască și să se mărească, pentru a răspândi Evangheliile în perioada întunericului mondial care va fi simțit în timpul acestei apostazii, cea mai mare din toate timpurile.

Lipsa de respect pentru Mine, Isus Cristos, devine evidentă în toate națiunile, în spațiile publice și în Bisericile Mele. Dorința Mea acum este să-Mi pregătesc cum trebuie Armata. Iubiții Mei discipoli, nu lăsați ca aceste lucruri să vă tulbure, ca să nu vă distragă atenția, căci Eu am nevoie ca voi să aveți o credință puternică. La fel cum Mamei Mele i s-au trântit ușile în nas când încerca să găsească un adăpost, chiar înainte de a Mă naște pe MIne, tot așa și vouă vi se  vor închide ușile în nas. Să știți că atunci când slujitorii din Biserica Mea, cei care au fost induși în eroare, vă vor trânti ușile în nas, voi va trebui doar să vă întoarceți către Mine. Să știți deasemenea că aceia care pretind a fi persoane sfinte și bune cunoscătoare ale Sfintelor Scripturi și ale Învățăturilor Bisericii Mele, vor sta la coadă ca să fie primii care să vă condamne pentru că urmați Adevărul. Mă refer la toate sufletele din lume care Mă iubesc și cunosc Adevărul și nu neapărat la cei care urmăresc îndeaproape aceste Mesaje ale Mele către întreaga lume.

Darul Duhului Sfânt se va revărsa numai peste aceia care vor fi vrednici să primească acest dar prețios de la Dumnezeu. Aceia ce nu-l au în ei pe Duhul Sfânt vor profera insulte și vor încerca să vă convingă să urmați ereziile care în curând se vor răspândi agresiv în toate bisericile creștine. Cu cât le va fi mai frică de aceste Mesaje, cu atât mai mult se vor arunca asupra voastră. Trebuie să ignorați veninul lor plin de ură și să rămâneți în tăcere. Zilele în care se vor întâmpla toate acestea sunt foarte aproape. Probabil că unii dintre voi au putut observa deja opoziția puternică pe care va trebui să o îndurați din cauza Mea.

Voi sunteți generația care va trebui să fie martoră a Crucificării finale a Bisericii Mele, dar luați aminte. Din cenușă se va ridica Trupul Meu Glorios, Noul Ierusalim, iar voi veți fi aleși să domniți în cadrul celor douăsprezece națiuni. Dacă Îmi veți rămâne fideli, Eu vă voi ridica în slavă iar Cerul și Pământul vor fi ale voastre, în lumea ce va să vină. Trebuie să rămâneți lipiti de Mine în timpul urâciunii pustiirii, care însă va fi de scurtă durată. Iar apoi, nimic nu vă va mai separa vreodată de Mine.

Al vostru Isus

950. Mama Mântuirii: Fiul Meu plănuiește o mare reînnoire pe Pământ în acest timp, care va provoca multă suferință

Miercuri, 23 octombrie 2013 la ora 15:34

Copila mea, eu îi acopăr pe toți copiii mei în acest timp cu protecția mea, astfel ca ei să rămână calmi, în pace și puternici în aceste timpuri de mari încercări.

Voi, dragi copilași, trebuie să acceptați faptul că întotdeauna veți simți durerea cauzată de izolare, respingere și marginalizarea de către cei care disprețuiesc Cuvântul lui Dumnezeu. Lumina îi atrage pe cei care sunt în întuneric iar ei vă vor ataca întotdeauna și se vor dezlănțui împotriva voastră atunci când veți fi în uniune deplină cu Fiul meu, Isus Cristos.

Fiul meu plănuiește o mare reînnoire pe Pământ în acest timp, care va cauza multă suferință, deoarece va lua forma unei purificări. Aceasta înseamnă că mulți vor suferi pentru păcatele lor și că Pământul se pregătește acum pentru Isus Cristos, așa încât atunci când purificarea va fi completă să se facă anunțul. Între timp, dușmanii lui Dumnezeu răspândesc minciuni și erezii pentru a-i câștiga de partea lor pe păcătoși și pe toți aceia care Îl iubesc pe Fiul meu, pentru a-i putea controla. Toate aceste evenimente triste trebuie să aibă loc înainte de cea de-a Doua Venire a Fiului meu, Isus Cristos.

Vă cer, dragi copilași, să aveți răbdare și să îndurați aceste greutăți de dragul Fiului meu Care vă iubește foarte mult. Să nu vă simțiți niciodată neliniștiți, pentru că în curând veți asista la Noul Său Paradis unde nu va mai fi tristețe, suferință sau rău. Este un lucru atât de mic atunci când suferiți pentru Fiul meu și este nesemnificativ în comparație cu ceea ce a trebuit să îndure El pentru fiecare dintre voi atunci când a murit pe Cruce pentru a vă salva.

Așadar, puneți-vă toată încrederea în Fiul meu și fiți recunoscători că vi se trimit călăuze din Cer. Bucurați-vă, pentru că vi s-a dat perioada corectă de timp pentru a vă pregăti, în mod corespunzător, pentru Ziua cea Mare a Domnului.

Fiți pe pace.

Mama voastră Preaiubită, Mama Mântuirii

951. Dumnezeu Tatăl: Acesta este un apel pentru salvarea acelora dintre voi care nu vor pune la îndoială ereziile care urmează să fie declarate

Joi, 24 octombrie 2013 la ora 19:45

Draga Mea fiică, Eu vin să spun lumii că inamicii care cutreieră pământul, deghizați în oameni care afirmă că aduc lumii Cuvântul Fiului Meu, s-au unit acum ca unul. Ca unul, ei își unesc puterile și vor desfigura pământul cu înșelătoria lor nelegiuită.

Eu sunt pregătit. Astept. De îndată ce ei vor introduce legile lor josnice, Eu voi lovi și lumea va fi martora pedepselor Mele. Avertismentele Mele au ajuns la urechi surde și la cei prea mândri ca să accepte Mâna Milostivirii Mele, dată vouă prin Mesajele Mele. Liderii celor care vă vor persecuta în numele drepturilor omului, vor suferi de Mâna Mea. Ei se cred atotputernici și invincibili, însă vor afla în curând că ei nu sunt nimic fără Puterea Creatorului lor.

Eu sunt Creatorul Vieții iar cei care decid să își folosească puterea pentru a lua viața copiilor Mei – și trupeasca și sufletească – să știe că vor pierde totul. Atunci când voi vă luptați cu copii Mei și îl trădați pe Fiul Meu, Isus Cristos, puțină speranță mai e pentru voi. Eu nu revărs cu ușurință Harul Meu asupra voastră pentru că voi Mi-ați provocat o Mare Supărare. Totuși Eu tânjesc după loialitatea voastră, însă vă avertizez asupra pericolului de a cocheta cu cel rău. Vă voi da toate șansele să vă întoarceți din lanțurile ce vă leagă de treimea nelegiuită. Trebuie să vă smulgeți din lanțurile satanei. Timpul vostru e scurt.

Vă cer să vă uitați în Sfânta Mea Biblie, în Evanghelii, și să căutați semnele care v-au fost date legat de apostazia prezisă, pentru că ea a înghițit lumea și se răspândește ca un virus mortal în fiecare zonă imaginabilă din societatea voastră. Voi ați fost contaminați și acum Eu, Tatăl vostru, Vin să vă curăț de acest groaznic flagel. Voi trebuie să Mă implorați să vă ajut înainte de a fi prea târziu pentru voi.

Voi trebuie să recitați această Rugaciune. Cereți-Mi să vă ajut.

Rugăciunea (124) a Cruciadei de Rugăciune: Ascultă rugăciunea mea de eliberare

„O, Dumnezeule, Tatăl meu Milostiv, Creator a toate câte sunt, ascultă rugăciunea mea de eliberare. Eliberează-mă din lanțurile sclaviei și protejează-mă de persecuția celui rău. Ajută-mă să discern Adevărul și vino în ajutorul meu, chiar dacă eu sunt confuz și poate că mă îndoiesc de Cuvântul Tău. Iartă-mă dacă Te-am ofensat și ia-mă în refugiul Noului Tău Paradis de pe Pământ. Amin.”

Timpul Meu pentru a declara a Doua Venire a Fiului Meu e aproape. Timpul va trece repede și domnia dușmanilor Mei, chiar scurtă fiind, va părea o eternitate din cauza cruzimii pe care ei o vor arăta față de copii Mei. Ei nu vor fi devotati nici acelor oameni fără minte care vor jura credință fiarei. Așa cum cel rău Mă urăște pe Mine, tot așa îi urăște și pe copiii Mei, pe toți – pe cei buni și pe cei răi deopotrivă. Acesta este un Apel pentru salvarea acelora dintre voi care nu vor pune la îndoială ereziile care urmează să fie declarate. Voi trebuie să analizați întotdeauna orice îndoială care vă pătrunde în suflet, atunci când nu sunteți mulțumiți de vreo formă nouă de doctrină, față de care simțiți în inimile voastre că e ceva în neregulă.

Eu nu am acordat permisiunea ca, în Numele Meu Preasfânt, să fie introdusă vreo lege nouă sau sacrament nou.

Preaiubitul vostru Tată, Dumnezeu cel Preaînalt

952. Foarte puțini oameni mai au azi vreun fel de credință sau cred în Dumnezeu

Vineri, 25 octombrie 2013 la ora 23:55

Mult iubita Mea fiică, atunci când oamenii te acuză că răspândești teama prin aceste Mesaje, ei trebuie să înțeleagă adevărata Mea intenție. Teama provine de la răutatea celor care umblă printre voi fiind pătrunși de întunericul sufletului. Dușmanii voștri sunt dușmanii Mei. Ei vor crea o spiritualitate cu totul falsăîn toate națiunile iar aceasta nu va proveni de la Mine. Ei vor fi foarte seducători și se vor infiltra printre cei cu poziție publicăînaltă pentru a răspândi falsa doctrină new age, cu origini satanice. Mulți vor considera că aceste acțiuni sunt distracții inofensive, însăîn spatele fațadei de nevinovăție se află un plan viclean pentru a deturna lumea de la credința ei în Sfânta Treime.

Foarte puțini oameni mai au azi vreun fel de credință sau cred în Dumnezeu astfel că, atunci când slujitorii satanei le prezintă falsele valori, o falsă spiritualitate și păgânismul, mulți vor fi seduși. Ei vor fi atrași de apeluri fals caritabile pentru drepturile celor ce caută acceptare pentru propriile lor vieți care sfidează Legile lăsate de Tatăl Meu. Din cauza credinței lor slabe în Dumnezeu, ei vor fi deschiși la minciuni. Ei vor adora, în schimb, un fals dumnezeu, anticristul.

Eu vă spun aceste lucruri pentru că ele sunt Adevărul. De ce nu v-aș avertiza despre acestea? Eu sunt Salvatorul vostru și Mă pregătesc să vă salvez pe voi toți, în sfârșit, după acest timp îndelungat și dureros. Omul a suferit greutăți de nedescris din cauza satanei. Atât de mulți oameni nu înțeleg cât de mult le distruge el viețile. El ruinează relațiile voastre cu ceilați oameni, vă atrage înspre vicii care vă distrug, vă schimbă și vă prinde în capcană. Indiferent ce vă oferă, voi vă veți simți mereu neîmpliniți. Voi veți continua să cădeți până când veți fi implicați în depravare și acte sexuale nefirești și nu veți găsi nici o mulțumire. Numai Eu, Isus Cristos, vă pot aduce pacea adevărată, iubirea și salvarea. Eu trebuie să vă avertizez că viața voastră pe pământ va fi schimbată, dincolo de puterea voastră de înțelegere, de către anticrist. Fac aceasta nu ca să vă înfricoșez ci ca să vă pregătesc pentru Adevăr. Numai Adevărul vă va elibera de aceste răutăți ale celor care trăiesc, respiră și vor muri din cauza supunerii lor față de satana și demonii săi.

Numai Eu, Isus Cristos, sunt Calea vostră pentru a căuta consolare în persecuția pe care acești oameni răi, vicleni și înșelători o vor face resimțităîn lume.

Al vostru Isus

953. Ziua cea mare se va ivi și curând lumea fără sfârșit va începe

Sâmbătă, 26 octombrie 2013 la ora 11:15

Mult iubita Mea fiică, credința tuturor copiilor lui Dumnezeu, indiferent de ce confesiune aparțin, este atât de slabă încât multora dintre aceia care cunosc Adevărul le va fi greu să-și exprime deschis crezul, fără a fi criticați.

Sunt atât de mulți oameni în lume care Mă resping pe Mine, Isus Cristos, în acest moment al istoriei, încât în majoritatea națiunilor nu mai este acceptabil să se mai vorbească despre Mine în public. Rareori veți auzi Numele Meu pomenit în mass media, cu excepția cazului când se pune la îndoială Existența Mea. Rareori veți auzi oameni care-și proclamă dragostea lor pentru Mine în public, deoarece ar considera acest lucru prea stânjenitor. Chiar și acei slujitori sfințiți ai Mei nu mai au dorința să declare Adevărul de teama ridicolului. Cei care Mă urmează cu adevărat vor simți că este din ce în ce mai greu să proclame Cuvântul Meu Sfânt. Sunt atât de mulți cei care odată M-au iubit și acum nu mai simt acest lucru, încât durerea și tristețea Îmi rup Inima ca și cum o sabie ar fi străpuns-o.

De ce, oare de ce M-ați părăsit? De ce aceia dintre voi care cred în Mine și care Mă cunosc îi rănesc pe atât de mulți dintre frații și surorile voastre? De ce ura înflorește în inimile voastre? De ce simțiți nevoia să puneți la îndoială Evangheliile acum, când ele există de atâta vreme? Cine v-a dat autoritatea să-Mi răstălmăciți Cuvântul dat apostolilor Mei? De ce le falsificați și de ce nu credeți ce v-am spus Eu? Cuvântul Meu este foarte limpede. Când vorbesc, mesajul meu este clar. Dacă spun un lucru, nu Mă refer la altul. De ce Eu, spre exemplu, M-aș contrazice singur în special acum în această Misiune?

Adevărul este ceea ce Dumnezeu dă profeților Săi. Orice contrazice aceste Mesaje și vine din gurile celor ce susțin că Eu vorbesc cu ei, trebuie să fie respins de voi. Eu nu concurez cu Propriul Meu Glas, deoarece trebuie să Mă asigur că voi primiți Adevărul.

Ce trebuie să fac pentru ca voi să mă ascultați? Ce trebuie să fac să nu mai rătăciți și să nu mai căutați alte forme de plăcere? De ce nu vă încredeți în Mine? Pierdeți atât de mult timp prețios căutând să vă aflați viitorul în cuvinte care curg precum veninul din gurile așa-zișilor mistici și ale căutătorilor de senzații, încât Mă insultați îndepărtându-vă de Mine. Eu sunt aici. Acestea sunt Cuvintele Mele. Ce altceva căutați, când voi aflați Adevărul doar din Gura Mea? Am spus Adevărul atunci când am pășit pe Pământ. Am lăsat o moștenire de mare speranță și salvare. Spun Adevărul acum, când vă aduc Ultimele Mele Cuvinte, în aceste timpuri, deoarece Ziua cea Mare se va ivi și curând lumea fără sfârșit va începe.

Când vorbesc Eu, Îmi doresc ca voi să ascultați. Nu vă pot forța. Puteți să căutați pretutindeni, încercând să găsiți Mesajele Mele date ca să pregătească lumea pentru A Doua Mea Venire, acum, și nu le veți găsi. Mesajele Mele publice, care vă pregătesc pentru aceasta, pentru etapa finală înaintea împlinirii Legământului Meu, pot fi găsite doar în Cartea Adevărului.

Cuvântul este al Meu. Cuvintele Mele se vor auzi în toate națiunile. Nimeni nu Mă va opri, deoarece autoritatea Mea este Atotputernică.

Al vostru Isus

954. Nu voi sta deoparte să privesc în timp ce voi vă distrugeți viețile, care pot fi ale voastre pentru eternitate

Sâmbătă, 26 octombrie 2013 la ora 17:52

Mult iubita Mea fiică, atunci când oamenii încearcă să stabilească asupra căruia dintre copiii lui Dumnezeu aș dori Eu să revărs Milostivirea Mea, răspunsul este – asupra tuturor. Eu nu fac diferențe, pentru că iubesc fiecare suflet născut, căci fiecare a fost creat de Tatăl Meu. Niciun suflet nu poate fi exclus din Misiunea Mea finală de a salva omenirea. Eu vin să aduc salvarea tuturor.

Întrebați pe orice părinte bun dacă ar sacrifica un copil în favoarea altuia și el vă va spune aceasta. „Indiferent cât de rău se poartă sau mă rănesc, eu nu pot să îi resping, pentru că ei sunt parte din trupul meu.” Aceasta se aplică și celor care sunt dușmanii lui Dumnezeu. Ei Îl ofensează și Îi produc o mare durere, totuși El încă îi iubește, pentru că au fost creați de El, deși sunt înfometați după hrana spirituală, din cauza păcatului omenirii.

Cum este posibil, vă puteți întreba, ca Eu să îi pot ierta pe cei care Mă rănesc cel mai mult? Pe cei care îi torturează pe alții și le produc durere și suferință? Este posibil, pentru că îi iubesc. Întotdeauna îi voi iubi pe păcătoși. Păcatele lor Mă dezgustă, dar voi aștepta mereu să îi îmbrățișez.

Această Misiune este despre iertare. Este despre salvarea sufletelor. Deși Cuvintele Mele pot părea uneori aspre, ele vă sunt date pentru că vă iubesc și nu pot să suport gândul că v-aș pierde. Aceia care M-au trădat din cauza ambițiilor vieții nu trebuie să se teamă niciodată să vină la Mine și să Îmi ceară ajutorul. Mi-e dor de voi. Sunt îndurerat, dar voi folosi orice fel de intervenție, fără a încălca Legământul Tatălu Meu în privința liberului arbitru care va rămâne mereu al vostru până la noul început. Nimic din ceea ce faceți nu vă va separa de Mine dacă Mă veți ruga să vă iert.

Eu voi cuprinde lumea în Milostivirea Mea și promit că voi interveni pentru fiecare act nelegiuit întreprins de dușmanii Mei pentru a vă duce în rătăcire. Nu vă voi arunca în fața lupilor care vor să vă devoreze. Nu voi sta deoparte să privesc în timp ce voi vă distrugeți viețile, care pot fi ale voastre pentru eternitate. Vă voi susține până în momentul în care va trebui să luați decizia finală. Nu voi lăsa să se piardă sufletul vostru atât de ușor. Am îndurat o moarte crudă pentru a vă salva. De data aceasta veți fi martorii unei Intervenții Divine foarte puternice menită să vă aducă înapoi. Voi sunteți ai Mei. Eu Sunt al vostru. Fiara nu va câștiga sufletele ușor, pentru că Eu Sunt Dumnezeu, o forță formidabilă. Eu Sunt Atotputernic.  Satana nu are nimic, dar viclenia lui îi va atrage pe cei slabi dintre voi. Vă îndemn pe toți cei care Mă iubiți să vă rugați pentru cei s