Cartea Adevarului – 2015

Mesaje pe anul 2015 | Profeție – Avertisment

http://profetieavertisment.ro/mesaje/

1304. Singurul pericol pentru umanitate este însuși omul

Joi, 01 ianuarie 2015 la ora 23:50

Mult iubita Mea fiică, persoana care stăruie în rugăciune va ajunge din ce în ce mai aproape de Mine.

La câtă confuzie este în lume și în Biserica Mea pe pământ, este o provocare pentru omenire să fie în stare să facă diferența între ce e bine și ce e rău în Ochii lui Dumnezeu. Mulți Creștini însă vor fi smulși de lângă Mine de o nouă formă globală de evanghelizare, care se va centra exclusiv pe politică. În loc să fiți încurajați să rămâneți loiali față de Mine și să vă încredeți în tot ceea ce Sunt Eu, voi veți fi îndepărtați de la Mine. Voi trebuie ca niciodată să nu confundați Cuvântul Meu cu aspirațiile unei lumi seculare. Eu am explicat întotdeauna clar omenirii, prin Cartea Tatălui Meu, care este pericolul ce vă paște dacă faceți asta. O lume seculară slujește doar propriilor ei interese iar regulile ce o guvernează sunt create de oamenii puterii, ai ambițiilor și ai propriilor aspirații egoiste.

Au fost răspândite foarte multe dezinformări legat de mediul înconjurător, când de fapt numai Dumnezeu poate dicta cum să se comporte pământul. Omul poate dăuna și provoca stricăciuni pământului, însă nu-l poate niciodată distruge, pentru că toate lucrurile sunt în Mâinile lui Dumnezeu. Lipsa încrederii în Dumnezeu îl face pe om să creadă că el deține controlul asupra universului. Omul nebun crede că acțiunile lui pot schimba Legile lui Dumnezeu. Omul înțelept știe că Dumnezeu este Atotputernic și, atâta timp cât El este venerat și Legile Lui sunt respectate, supraviețuirea omului este asigurată. Supraviețuirea pământului nu are nimic de-a face cu omul muritor. Numai Dumnezeu are puterea de a controla aerul pe care îl respirați, apa pe care o beți și capacitatea de a susține viața. Singurul pericol pentru umanitate este însuși omul.

Omul, în interesul propriu, îi va prosti pe alții. El va minți – dacă este în avantajul său și îi convine. Încrederea este ușor de înșelat și acum voi trăiți într-o eră când trebuie să știți că pământul va rămâne așa cum a fost înainte și că orice răsturnare climatică vine din Mâna lui Dumnezeu. Intervenția omului în această creație divină va fi permisă doar dacă este conformă cu Voia lui Dumnezeu.

Biserica Mea este Trupul Meu. Toți cei care cred în Mine sunt parte a Trupului Meu. Cei care sunt parte din Mine vor urma Învățăturile Mele. Cei care spun că ei îi conduc pe discipolii Mei trebuie să se supună Cuvântului lui Dumnezeu. Rolul lor este să apere Adevărul – nu să devieze de la el.

Dacă voi sunteți îndepărtați de Mine și dacă Cuvântul Meu este respins de către lume, atunci datoria slujitorilor Mei sfințiți este să reamintească lumii ce e bine și ce e rău. Dacă ei se sustrag de la preocupările pentru suflet în favoarea preocupărilor care duc la socialism, atunci să știți că aceasta este o înșelătorie subtilă și vicleană. Și totodată trădează întreaga încredere în Mine.

Isus al vostru

1305. Mama Mântuirii: Multe schimbări vor avea loc până când noua religie va fi în cele din urmă constituită

Sâmbătă, 03 ianuarie 2015 la ora 17:05

Dragii mei copii, fața Bisericii de pe pământ a Fiului meu se va schimba într-atât încât va fi de nerecunoscut și va fi înlocuită de una care nu este de la Fiul meu. Vor avea loc schimbări după schimbări, până când se va ajunge ca Învățăturile Fiului meu să fie întoarse cu susul în jos și înlocuite cu doctrine seculare false.

În nicio Biserică, ce declară că merge pe urmele lui Isus Cristos, nu este loc pentru altceva decât pentru Cuvântul lui Dumnezeu. Însă va veni timpul când Biserica Fiului meu va deveni parte a unei mișcări politice de mare amploare și apoi ea va trasa drumul în toate problemele care preocupă lumea, însă ea nu va rămâne loială Cuvântului așa cum a fost lăsat el de Dumnezeu. Toate acestea se vor întâmpla, precum este prezis, căci Tatăl meu Veșnic va permite dușmanilor Săi să devoreze Trupul Fiului Său Unul Născut – dar numai pentru un timp limitat. El permite aceste încercări pentru a testa rezistența celor care știu Adevărul și care rămân loiali Bisericii Sale, precum și a celor care vor renunța la ea în favoarea doctrinei întunericului.

Va trece un timp până când toate aceste schimbări se vor petrece dar semințele au fost deja plantate. Toate religiile vor fi unite într-una care apoi va fuziona cu guvernele, ca parte a unei noi uniuni mondiale, și ei vor deschide calea pentru ca omul păcatului să intre și să-și ia locul. Multe schimbări vor avea loc până când noua religie va fi în cele din urmă constituită și ea va declara, despre toate lucrurile care răzbat la suprafață, că sunt pentru binele tuturor.

Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă dragi copilași, pentru tăria de a îndura suferința ce va urma. Fiul Meu, Isus Cristos, plânge cu lacrimi amare pentru modul în care El va fi trădat și pentru sufletele care, pe drum, vor fi pierdute pentru El. Va depinde de slujitorii Lui sfințiți cum vor conduce nava ca să mențină pe drumul cel bun Biserica Sa Adevărată în timp ce navighează în apele dezlănțuite și agitate de furtună. Dar vă rog să fiți convinși că vor fi acordate toate harurile celor care rămân fideli Mântuitorului și Răscumpărătorului omenirii în aceste vremuri dificile și chinuitoare.

Mama voastră preaiubită
Mama Mântuirii

1306. Tunete și fulgere vor coborî asupra Templului Domnului

Sâmbătă, 03 ianuarie 2015 la ora 20:20

Mult iubita Mea fiică, când Dumnezeu a dat lumii Adevărul prin profeți, acesta a fost un Act de Milostivire din partea Sa. Atât de mulți au uitat de Dumnezeu și au adorat dumnezei falși – care provin din ierarhia satanei – încât au început să creadă în propria lor invincibilitate. Dacă nu ar fi fost Intervenția lui Dumnezeu, mulți oameni ar fi suferit o pedeapsă cumplită.

Ceea ce Dumnezeu a spus profeților, încă de la începuturi, s-a întâmplat. Cei care au luat în seamă avertismentele pe care El le-a dat omenirii, au fost salvați, în timp ce aceia care le-au ignorat au fost lepădați. Tot ceea ce a fost prezis se va întâmpla, iar cei care se opun lui Dumnezeu în încercările Lui de a aduce pace și mântuire copiilor Săi, vor da socoteală pentru sfidarea lor. Deoarece Adevărul a fost răstălmăcit și Cuvântul lui Dumnezeu a fost ignorat, oamenii vor continua să întoarcă spatele Sfântului Cuvânt al lui Dumnezeu. Ei vor coborî într-o întunecime care va duce la o pedeapsă de la Dumnezeu Cel Prea Înalt.

Pe Tatăl Meu Veșnic îl îndurerează să vadă cât de jos a căzut omul în goana lui spre orice lucru care poate să-i aducă plăcere. Însă, în ziua în care Sfânta Jertfă nu va mai avea loc și în ora în care impostorii vor desacraliza Altarul Meu, ultimul spin va străpunge Coasta Mea. În clipa stabilită, tunete și fulgere vor coborî asupra Templului Domnului și acesta se va prăbuși la pământ. Vai de omul care participă la acest sacrilegiu, căci el nu va avea parte de nicio cruțare și va cădea în abis ca o piatră. Nimeni și nimic nu-l va apăra pe omul care desacralizează Altarul Meu, căci odată ce Mâna lui Dumnezeu va coborî grea ca un topor, ei vor înțelege Adevărul.

Poate că mulți s-au îndepărtat de Dumnezeu, însă cei mai mulți dintre ei Îl vor chema totuși, căutând consolare în Brațele Sale. Dar va exista un nucleu – o șleahtă de bestii –a căror aparență exterioară maschează răutatea din interior, care va îndemna, va seduce și va atrage sufletele ale căror inimi împietrite le-au făcut să fie cohorta perfectă pentru complotul de desacralizare a Trupului Meu. Acesta este grupul prezis de demult, care va încerca să distrugă omenirea. Puterea lor va fi limitată, cu toate că ar putea părea că e mare. Tatăl Meu va permite această mare opoziție împotriva Mea, Fiul Sau Unul Născut, doar pentru un anumit timp.

Cei blânzi cu inima vor alerga și vor veni la Mine. Această diviziune între oameni, cea mai mare, va fi creată prin păcatul mândriei și aroganței și, până când ei nu renunță la slăbiciunile lor, le va fi imposibil să accepte Milostivirea Mea.

Adevărul trebuie susținut pentru că, dacă voi acceptați orice altceva în afară de Adevăr – Cuvântul lui Dumnezeu – veți rămâne fără nimic.

Al vostru Isus

1307. Cei care se preamăresc pe ei înșiși în fața Mea dar îi vorbesc de rău pe ceilalți vor fi îndepărtați de la Mine

Duminică, 04 ianuarie 2015 la ora 16:00

Mult iubita Mea fiică, dacă un om care nu crede în Mine sau în Cuvântul Meu și căruia i s-a dat darul discernământului, vine la Mine și cere Ajutorul și Milostivirea Mea, Eu îl voi răscumpăra și îl voi mântui. Dacă un om, care Mă cunoaște dar Mă trădează, vine după aceea la Mine și încearcă să-și justifice acțiunile, Eu îl voi alunga pentru că a comis cel mai rău păcat.

Cei mai mari dușmani ai Mei sunt cei care au fost binecuvântați cu Adevărul însă mândria lor i-a făcut să creadă că ei au privilegiul de a acționa în Numele Meu. Eu, când umblam pe pământ, am fost trădat de unul dintre Ai Mei și nu de către cei care nu Mă cunoșteau. Situația va fi aceeași până în Ziua cea Mare.

Cei care se preamăresc pe ei înșiși în fața Mea dar îi vorbesc de rău pe ceilalți vor fi îndepărtați de la Mine. Cei care sunt îndepărtați de la Mine din cauză că Mă resping, însă în final se întorc la Mine, vor fi salvați primii. Să fiți atenți când declarați că sunteți dintre ai Mei, căci omul înțelept Mă va iubi indiferent de harurile pe care le primește. El nu se va lăuda niciodată cu sfințenia lui, cu viața lui devotată Mie sau cu modul în care el înțelege Cuvântul Meu. Mândria e căderea celor care cred că cunoașterea lor despre Mine este mai mare decât a celorlalți. Pe cei care vin la Mine ca niște copii, Eu îi aduc aproape de Sfânta Mea Inimă. Acestea sunt sufletele care Mă iubesc necondiționat și care nu simt nevoia să-și etaleze iubirea pe care Mi-o poartă Mie, ca astfel ceilalți să-i admire și să-i respecte. Omul care încredințează totul în Mâinile Mele, atunci când vorbește Adevărul, este cel care aduce la Mine sufletele pe care Eu le doresc, iar nu omul care crede că merită o mare prețuire dacă face aceasta.

Cel rău reușește să pătrundă în sufletele celor a căror părere despre măreția lor în Ochii Mei întrece orice iubire pe care ei ar putea-o avea pentru Mine. El folosește apoi aceste suflete făcându-le ca, prin viclenia lor, să răspândească minciuni în Numele Meu. Păcatul mândriei este principala cauză a tuturor păcatelor posibile împotriva Mea. Voi trebuie să vă străduiți mereu să învingeți tentația, să nu Mă trădați atunci când voi credeți că cunoașterea voastră despre Cuvântul Meu Sfânt vă autorizează să vă exprimați părerea despre modul în care lucrează Dumnezeu în Planul Lui de Mântuire. Doar El, Cel care este mai presus de toate, are dreptul să facă aceasta. Toate sufletele trebuie să se plece în genunchi înaintea Sa, iar nu să meargă înainte făcând ceea ce cred ei că ar fi Voia Sa Sfântă, dacă asta ar presupune ca, în Numele Său Sfânt, să insulte vreun suflet.

Ascultați cu atenție ceea ce vă spun Eu acum. Dacă voi ați trădat Cuvântul Meu sau Adevărul, atunci trebuie să Mă rugați să vă scap de nedreptățile pe care le-ați comis, pentru că nu vi se va acorda timpul pe care voi credeți că-l mai aveți ca să căutați alinare în Divina Mea Milostivire.

Al vostru Isus

1308. Fără Mine, moartea trupească și sufletească ar revendica întreaga rasă umană

Marți, 06 ianuarie 2015 la ora 19:30

Mult iubita Mea fiică, când omul Îmi întoarce spatele, Eu plâng cu lacrimi amare, însă Eu sunt răbdător și iertător. Când el respinge Cuvântul Meu și nu mai arată iubire față de ceilalți, așa cum ar trebui să facă dacă vrea să calce pe urmele Mele, atunci Îmi provoacă o mare suferință. Totuși Eu sunt răbdător, în speranța că el va veni înapoi la Mine. Însă dacă un om fură sufletele de la Mine și le conduce în întunericul veșnic, toată răzbunarea este a Mea și Voi arunca asupra lui o mare pedeapsă. Această pedeapsă poate fi sub forma unei suferințe care îl poate salva, dacă el din fericire o va accepta cu smerenie.

Milostivirea Mea este nemărginită însă când Eu sunt pângărit prin acte de mare cruzime comise împotriva copiilor lui Dumnezeu, Mânia Mea este de temut. Să știți că Eu îi voi pedepsi pe dușmanii Mei dar aceasta este spre binele lor și pentru salvarea tuturor celor cu care ei intră în contact. Există oare ceva disprețuitor la adresa Mea, a Cuvântului Meu sau a Planului Meu de Salvare, la care să nu se preteze cei mândri, aroganți si ignoranți? Răspunsul este: răutatea lor este inepuizabilă.

Niciodată până acum nu a existat o atât de mare lipsă de iubire între oameni. Niciun suflet trăitor în lume nu este imun la influența satanei. Cei care în mod greșit cred că ei sunt în Grațiile Mele dar îi tratează pe ceilalți cu asprime, vor simți greutatea Mâinii Mele. Răbdarea Mea este în scădere, Inima Mea este grea și Dorința Mea de a-i salva pe cei care încearcă să-i distrugă pe alții secătuiește tot mai mult.

Viclenia celui rău este peste puterea voastră de înțelegere. Chiar și pe cei cu credință foarte puternică, el îi va convinge să Mă ofenseze prin păcatele grave, iar pe cei cu credința slabă îi va face să cadă și mai rău în adâncurile disperării. Nimeni nu e în siguranță când vine vorba de satana, și dacă nu vă rugați pentru Milostivirea Mea, dacă nu-Mi oferiți sacrificii personale, distrugerea sufletelor va escalada.

În acest moment milioane de oameni se pierd pentru Mine și totuși nu mulți creștini înțeleg necesitatea rugăciunii. Numai rugăciunea va distruge influența diavolului, iar Eu vă cer să măriți timpul pe care îl petreceți în rugăciune, pentru a slăbi strânsoarea celui rău asupra umanității.

Fără intervenția Mea s-ar pierde mult mai multe milioane de suflete. Fără Milostivirea Mea, mulți dintre cei care ar fi destinați întunericului veșnic nu ar vedea niciodată Fața Mea. Fără Prezența Mea în Sfânta Euharistie, nu ar exista viață – viața trupului și cea a sufletului. Fără Mine, moartea trupească și sufletească ar revendica întreaga rasă umană, însă datorită Mie, moartea nu va mai exista în lumea ce va să vină. Deoarece prin Învierea Mea Eu am învins moartea, și voi, de asemenea, o veți învinge. Moartea nu va exista în Noua Mea Împărăție pe pământ. Trupul și sufletul vor fi o uniune vie – un Dar care nu trebuie respins.

Niciodată să nu uitați Promisiunea Mea – toți cei care sunt cu Mine și în Mine vor avea viață veșnică.

Isus al vostru

1309. Mama Mântuirii: Ori acceptați Cuvântul lui Dumnezeu, cel lăsat de către El – ori nu

Miercuri, 07 ianuarie 2015 la ora 16:30

Dragii mei copii, trebuie să vă pregătiți pentru Planul Fiului meu de a vă răscumpăra pe voi toți în Ochii Lui. Se apropie tot mai mult momentul intervenției Lui, care să trezească spiritul vostru.

Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă pentru toți copiii din lume care s-au pierdut căci, deși au fost hrăniți cu Adevărul, ei au rupt toate legăturile cu Fiul meu. În curând, ei nu vor mai avea nicio îndoială referitor la Existența Lui și voi trebuie să vă rugați ca mândria omenească să nu intervină între ei și Milostivirea lui Dumnezeu. Voi trebuie să vă rugați mai ales pentru acele suflete care l-au trădat – în atât de multe moduri – pe Fiul meu, pentru ca ele să capete curajul de a se smeri înaintea Lui și de a implora milă.

Dragi copii, Adevărul dat umanității de manifestarea Tatălui meu Veșnic prin Fiul Său Unul Născut, Isus Cristos, este aruncat deoparte. Să nu adoptați nici un fel de doctrină care nu susține Adevărul complet. N u puteți spune niciodată că doar o parte a Adevărului este importantă și apoi să respingeți restul. Ori acceptați Cuvântul lui Dumnezeu, cel lăsat de către El – ori nu. Timpul nu are relevanță. Ceea ce a fost dat omului, prin Cuvântul lui Dumnezeu, cu mii de ani în urmă, nu s-a schimbat și nici nu se poate schimba. Tot ceea ce vine de la Dumnezeu trebuie să rămână neschimbat, indiferent cât de dificil este acest lucru. Pentru a rămâne loiali Învățăturilor lui Dumnezeu este nevoie de multă tărie, de efort și de o determinare asumată de bunăvoie.

Iubirea este calea prin care voi puteți rămâne loiali Fiului meu, dar această iubire trebuie să fie necondiționată. Această iubire nu trebuie niciodată murdărită de iubirea de sine însuși, pentru că aceasta nu aduce slavă lui Dumnezeu. Dacă voi Îl iubiți cu adevărat pe Dumnezeu, veți rămâne loiali Cuvântului. Dacă susțineți că sunteți discipoli ai Fiului meu, Isus Cristos, atunci trebuie să urmați necondiționat Învățăturile Lui. Trebuie să vă iubiți unii pe alții așa cum vă iubește El – necondiționat. Nu puteți spune că Îl iubiți pe Dumnezeu dacă voi nu vă iubiți unii pe alții. Nu puteți călca în urma Pașilor Lui dacă voi nu iertați celor care vă greșesc vouă.

Numai dacă respectați Legile lui Dumnezeu veți intra în Împărăția Sa Glorioasă.

Preaiubita voastră Mamă,
Mama Mântuirii

1310. Dacă iubirea nu există în suflet, Eu sunt absent

Vineri, 09 ianuarie 2015 la ora 15:30

Mult iubita Mea fiică, este timpul ca toți creștinii din toată lumea să se unească împotriva disprețului pe care miliarde de oameni îl arată față de Adevăr – de Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu.

Orice păcat împotriva lui Dumnezeu este acum considerat a fi acceptabil în Ochii Mei. Curând, păcate care pentru Mine sunt respingătoare vor fi prezentate ca fiind sfinte în Ochii Mei, însă aceasta nu poate fi adevărat. Când prezentați ceva care nu provine de la Mine și îl plasați înaintea Mea, în Bisericile Mele, atunci Îmi provocați o mare durere.

Pentru creștini nu a fost niciodată mai dificil ca acum să urmeze Calea Mea Spinoasă. Minciuni, minciuni, minciuni vi se servesc în Numele Meu, dar voi nu trebuie să uitați niciodată Învățăturile Mele căci altfel veți fi înșelați de către cei care complotează împotriva Cuvântului lui Dumnezeu. A fi creștin înseamnă mult mai mult decât să te declari creștin. Dacă ești creștin cu adevărat atunci vei face tot ce v-am învățat Eu și vei urma Sfânta Doctrină conținută în Sfânta Evanghelie. Să cunoști Cuvântul Meu este una, dar să faci ceea ce v-am învățat Eu este cu totul alta.

Niciodată nu este ușor să vă iubiți unul pe altul, din cauză că există păcat. Să-i iubiți pe dușmanii voștri este foarte greu, dar dacă vă rugați pentru harurile de a face asta, atunci veți simți cum crește iubirea voastră pentru Mine. Dacă Mă iubiți cu adevărat atunci veți fi liberi de ură și apoi veți găsi adevărata pace a minții și a sufletului. Dar dacă îi permiteți satanei să vă ispitească să-i urâți pe alții, veți cădea într-o întunecime îngrozitoare. Ura este ca o buruiană care crește și se răspândește rapid. Dacă ura puroiază în suflet, în cele din urmă îl va devora în întregime. Ea va aduce cu sine o neliniște supărătoare; cei care sunt plini de ură nu-și vor găsi niciodată pacea. Ura hrănește ura, și se transmite rapid de la un suflet la altul. Odată ce satana s-a sălășuit în aceste suflete, nu le va mai părăsi niciodată, decât dacă ele se căiesc și regretă cu adevărat.

Iubirea elimină orice formă de ură; dacă însă nu vă îndepărtați sufletul de cei care incită la ură, veți fi aruncați în disperare. Eu nu pot salva un suflet care nu se căiește pentru faptele sale rele. Eu vă aștept confesiunea și, când veți veni la Mine și Mă veți ruga să vă eliberez de blestemul urii, Eu vă voi întinde Mâna și vă voi trage în Refugiul Meu de Pace.

Pacea și iubirea pot veni doar de la Dumnezeu. Căutați-Mă întotdeauna pe Mine, pentru că Eu sunt Iubirea. Dacă iubirea nu există în suflet, Eu sunt absent.

Isus al vostru

1311. Dumnezeu cel Preaînalt: Puterea Mea depășește tot ceea ce există în această lume și dincolo de ea

Sâmbătă, 10 ianuarie 2015 la ora 15:36

Mult iubita Mea fiică, omenirea s-a întors împotriva Mea și a tot ce am creat Eu după Chipul Meu și de aceea Durerea Mea este mare.

Copiii Mei vor fi salvați de Intervenția mult iubitului Meu Fiu, Isus Cristos, și aceasta va avea loc foarte curând. Înainte de această zi îi rog pe toți cei care Mă iubesc să recunoască Adevărul, pe Fiul Meu și Iubirea Sa, să se roage pentru Milostivirea Sa.

Voi, cei care Îl iubiți pe Fiul Meu, trebuie să vă aduceți aminte de Promisiunea Lui de a răscumpăra lumea și de a eradica păcatul înainte ca Glorioasa Sa Împărăție să coboare. Viața trupului și a sufletului va fi veșnică și aceia care acceptă Milostivirea Fiului Meu vor câștiga acest mare Dar. Cei care nu-l vor accepta, nu-l vor dobândi.

Veniți, copiii Mei, și acceptați Cuvântul Meu pentru că el este veșnic și nimic nu îl va distruge. Dușmanul Meu fierbe de furie în aceste timpuri pentru că știe că lumea va scăpa de influența lui și de aceea el va dezlănțui nenorociri îngrozitoare asupra acelor suflete pe care dorește să le împiedice să dobândească Darul vieții veșnice.

Credința voastră în Preasfânta Treime va fi încercată peste puterea voastră de a îndura, și mulți dintre voi vor cădea. Adevărata credință necesită încredere adevărată și, dacă nu vă veți încrede în promisiunile făcute de Fiul Meu, voi vă veți separa de El.

Fiecare copil al Meu va primi dovada Existenței Mele în scurt timp. Când acest semn va fi dat, să nu vă îndoiți de el, pentru că este menit să vă ducă în Refugiul Meu pe care vi-l acord vouă.

Multe semne au fost date lumii asupra Existenței Mele și acum Eu vă aduc mult mai mult. Nu vă temeți, pentru că Eu voi însoți fiecare suflet și nu există niciunul dintre voi pe care să nu îl iubesc cu o inimă tandră. Eu îi iubesc pe dușmanii Mei, inclusiv pe aceia care Mă torturează cu răutatea lor. Dar, în curând, Darul pe care li-l aduc va trezi în inimile lor iubirea lor adormită pentru Creatorul lor. Iubirea lor și Iubirea Mea Divină, unite, vor învinge răul. Eu voi șterge toate temerile și lacrimile lor.

Voi, copiii Mei iubiți, veți primi acest Dar când vă veți aștepta mai puțin. Căci, acel moment se apropie, și fața pământului se va schimba pentru totdeauna și pentru binele tuturor.

Puterea Mea depășește tot ceea ce există în această lume și dincolo de ea. Împărăția Mea este veșnică.

Iubitul vostru Tată
Dumnezeu cel Preaînalt

1312. Încrederea este cheia iubirii adevărate

Miercuri, 14 ianuarie 2015 la ora 15:40

Mult iubita Mea fiică, atunci când un copil cu părinți iubitori simte iubirea lor, el va primi un sentiment înălțător de liniștire și familiaritate.

Când un copil are șansa să aibă părinți iubitori, iubirea lui izvorăște dintr-un adânc sentiment de încredere. Încrederea este absolută. Același lucru este valabil și pentru oricare suflet viu care Mă iubește pe Mine în mod necondiționat. Iubirea Mea pentru ei este de nezdruncinat. Încrederea este cheia iubirii adevărate. Eu îi iubesc pe fiecare dintre copiii Mei, deși nu întotdeauna ei au iubire pentru Mine.

Iubiți-Mă pe Mine și veți simți pacea. Iubiți-Mă pe Mine și îi veți iubi pe toți cei care sunt copii ai lui Dumnezeu. Această iubire este un lucru natural. Fără el nu puteți fi desăvârșiți.

Când Eu sunt în voi, veți vedea lumea așa cum o văd Eu, cu toată măreția ei și cu toate imperfecțiunile ei. Veți recunoaște obstacolele pe care le întâmpină omenirea și veți simți nefericire când vedeți ură, pentru că ura este opusul iubirii.

Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă ca iubirea lui Dumnezeu să rămână vie în lume, pentru că fără ea vă veți simți dezolați și însingurați.

Iubiți-Mă pe Mine așa cum îi iubesc Eu pe toți copiii lui Dumnezeu, și Eu voi revărsa mari Daruri peste voi iar voi veți înfrânge răul în toate formele lui.

Iubitul vostru Isus

1313. Ei justifică păcatul, pentru ca astfel să nu fie necesar să-și schimbe viața

Vineri, 16 ianuarie 2015 la ora 11:10

Mult iubita Mea fiică, niciodată nu se poate trece peste Voia Mea pentru că ea este veșnică.

Omul s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu în foarte multe moduri, dar când voia omului intervine peste Voia lui Dumnezeu, toți aceia care au înfruntat Voia lui Dumnezeu vor pierde totul. Cei cu inima blândă și care Mă vor accepta după Avertisment, vor câștiga lumea.

Lumea care va veni este fără sfârșit și va fi lipsită de orice păcat. Glorie tuturor celor care își câștigă moștenirea lor de drept, pentru că asta era parte a Planului Tatălui Meu încă de la începuturi – Planul Divin pe care omul nu îl cunoaște în întregime.

Este important ca fiecare dintre voi să lupte cu ispita păcatului, chiar dacă acest lucru nu va fi niciodată ușor. Continuați să Mă chemați pe Mine atunci când considerați că Mi-ați greșit. Eu sunt mereu acolo și vă voi ierta orice păcat cu excepția păcatului veșnic al blasfemiei împotriva Duhului Sfânt. Tot ceea ce trebuie voi să faceți este să apelați la Mine.

Această lume a Mea este plină de răutăți, înșelăciuni și de spiritul răului, însă există în ea și iubire. Iubirea pe care omul o are pentru fratele lui este cea care Mă păstrează prezent printre voi, iar rugăciunea este ceea ce ține răul în frâu.

Eu nu vă cer să renunțați la viața voastră stând în rugăciune toată ziua, în fiecare zi, pentru că nu asta este ceea ce cer Eu de la voi. Tot ceea ce Eu vă cer este să apelați la Mine pentru ajutor și să dați slavă lui Dumnezeu. Pentru ca Promisiunea Mea față de lume să se împlinească și pentru ca fiecare dintre voi să poată avea viață veșnică, tot ceea ce trebuie să faceți este să respectați Legile lui Dumnezeu așa cum sunt ele prevăzute clar în cele Zece Porunci.

Urmați-Mă pe Mine, Isus al vostru, și amintiți-vă tot ceea ce Eu v-am învățat. Degeaba declarați că Mă iubiți dacă voi respingeți Cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie mai întâi să vă iubiți unii pe alții și să nu le faceți altora ceea ce vouă nu v-ar plăcea să vi se facă. Trăiți Cuvântul Meu prin gândurile voastre, faptele și acțiunile voastre și atunci veți fi cu adevărat ai Mei. Ura nu joacă nici un rol în Lucrarea Mea deși tot ceea ce am spus Eu când umblam pe pământ a atras multă critică pentru că oamenii nu voiau să își schimbe viețile. Azi, Cuvântul Meu este respins pentru că oamenii nu vor să respecte Adevărul. În schimb, ei justifică păcatul, pentru ca astfel să nu fie necesar să-și schimbe viața. Deci, nimic nu s-a schimbat de fapt.

Robia păcatului, când omul se subjugă el însuși influenței satanei, n-a fost niciodată mai puternică decât acum. Rupeți-vă acum de această legătură și căutați-Mă pe Mine. Rețineți că vi se pot ierta păcatele doar cât sunteți în viață – nu și după ce părăsiți acest pământ.

Când va accepta omul Cuvântul lui Dumnezeu și va înțelege că tot ceea ce a zis El este adevărat? Tot ceea ce El a zis că va face este adevărat, și tot ce vă spun Eu acum este adevărat. Din păcate mulți dintre voi nu vor asculta deloc iar când vă veți da seama de Adevăr va fi prea târziu. Voi trebuie să vă protejați de acum viitorul, trăind după Cuvântul lui Dumnezeu.

Al vostru Isus

1314. Eu am nevoie de voi tot atât de mult pe cât aveți voi nevoie de Mine

Sâmbătă, 17 ianuarie 2015 la ora 18:18

Mult iubita Mea fiică, cel care vorbește sunt Eu, Isus al vostru, Mântuitorul vostru.

Foarte mulți oameni care citesc aceste mesaje se tem. Teama aduce cu ea o formă de ură deoarece mulți nu vor să Mă recunoască pe Mine. Teama este de înțeles dar ea nu trebuie să vă umbrească încrederea. Eu vă chem doar pentru ca voi să puteți veni la Mine. Nu doresc sub nicio formă să vă provoc neliniște. Timpul vostru pe pământ este limitat, însă timpul pe care îl veți petrece cu Mine este veșnic.

Dacă vă iubesc, de ce nu v-aș avertiza despre consecințele respingerii Îndurării Mele? Tot ce Eu am nevoie și doresc este să vă aduc pe toți în Împărăția Mea. Eu nu vă vorbesc despre lucruri care nu sunt cuprinse în Cartea Mea Sfântă. Nu. Ci, pur și simplu, Eu vă reamintesc Adevărul și vă reamintesc de toate cele ce vor urma, astfel ca voi să veniți la Mine.

Veniți, micuții Mei, nu vă temeți de Iubirea Mea. Nu vă temeți de Împărăția Mea pentru că, prin naștere, voi aveți dreptul la ea. Pentru asta Mi-am dat Eu Viața pe pământ. Eu am nevoie de voi tot atât de mult pe cât aveți voi nevoie de Mine. Eu sunt smerit în Dorința Mea și nu vreau decât să vă învălui într-o viață de mare slavă, în care vă veți bucura de Viața Veșnică. Atunci, de ce vă temeți de Chemarea Mea? Eu vă iubesc. Eu nu v-aș răni niciodată. Singurul rău care vă amenință este cel care vine de la voi înșivă. Eu sunt aici întotdeauna, așteptând cu multă speranță iubirea voastră.

Lumea Mea fără sfârșit întrece tot ceea ce voi v-ați putea dori pe acest pământ. Viața voastră pe pământ pălește în comparație cu splendoarea Împărăției Mele. Eu am murit pentru păcatele voastre, ca voi să aveți garanția Vieții Veșnice – moștenirea voastră de drept. Nu ignorați acest mare Sacrificiu, căci mare a fost Slava ca să fiu Eu crucificat pentru voi.

Nu Mă respingeți a doua oară!

Isus al vostru

1315. Numai Eu cunosc ziua sau ora când voi vă veți da ultima suflare

Duminică, 18 ianuarie 2015 la ora 12:45

Mult iubita Mea fiică, atunci când omul, indiferent din ce motiv, rătăcește departe de Mine, el nu-și va găsi niciodată pacea adevărată. Când omul descoperă Cine Sunt Eu i se umple inima de iubire față de Mine. Un om care își pune toată încrederea în Mine va îndura orice fel de suferință, pentru că Eu îl voi elibera.

Cuvântul lui Dumnezeu provoacă mare dezbinare între cei cu credința slabă. Cei care cred în Mine vor simți o mare durere în inima lor când vor vedea opoziția față de Cuvântul lui Dumnezeu. Această durere este a Mea. Dacă voi credeți în Mine veți simți în sufletele voastre iubirea pe care Eu o am pentru voi. Deschideți-vă mereu inima către Mine. Întâmpinați-Mă cu speranță și nu cu teamă. Acceptați-Mă pentru Cine Sunt Eu și pentru Cuvântul dat vouă, și apoi trăiți-vă viața exact așa cum a fost lăsat în Sfânta Biblie, iar Eu vă voi aștepta.

Dacă respingeți Învățăturile Mele și îmbrățișați păcatul, asta va fi căderea voastră. Numai Eu cunosc ziua sau ora când voi vă veți da ultima suflare. Voi trebuie să fiți pregătiți tot timpul. Voi trebuie să Mă rugați, cât de des puteți, să vă iert păcatele. Eu îi iert chiar și pe cei mai înrăiți păcătoși, așa că nu trebuie să vă fie niciodată frică de Milostivirea Mea. Temeți-vă doar de ceasul în care trebuie să stați înaintea Mea și să dați seamă pentru toate greșelile comise împotriva lui Dumnezeu. Dacă voi, până în acel moment, nu v-ați răscumpărat în Ochii lui Dumnezeu, nu va mai exista o a doua șansă ca să o faceți.

Isus al vostru

1316. Maica Mântuirii: Oamenii își aleg propriul destin

Marți, 20 ianuarie 2015 la ora 15:30

Iubiții mei copii, în curând se va petrece o mare înșelăciune, care va cădea asupra lumii ca o cortină. Această înșelăciune va distruge aproape complet Adevărul, dar cei care sunt binecuvântați cu Lumina Milostivirii Fiului meu vor vedea falsitățile care ascund Cuvântul lui Dumnezeu.

Niciodată, de când a fost creat omul, Dumnezeu nu a permis celor care Îl dușmănesc să cedeze în fața unei înșelăciuni ca aceasta – înșelăciune ce are un singur scop, acela de a șterge din societatea voastră orice urmă a lui Dumnezeu, astfel încât cei care nu vin de la El să fie toți înălțați în funcții de mare putere. Dumnezeu permite aceasta ca pe cel mai mare test dat omenirii, pentru a stabili cine e pentru El și cine e împotriva Lui.

Lumea a comis ofense grave împotriva Părintelui Meu Veșnic și continuă să se afunde și mai adânc în păcate de moarte. Slujitorii sfințiți, inclusiv preoții, episcopii și cardinalii nu au reușit, în ultimii peste patruzeci de ani, să îi învețe pe copiii lui Dumnezeu Adevărul. Mulți dintre ei nu vor recunoaște existența păcatului, nici nu îi vor avertiza pe oameni asupra gravelor pericole pe care păcatul de moarte le aduce sufletelor. Slujitorii lui Dumnezeu au o singură datorie și anume aceea de a-i instrui pe credincioși asupra tuturor lucrurilor care sunt morale și de a arăta sufletelor pericolele la care se expun în cazul în care nu duc o viață bună. Acum nu se mai spune despre păcat că el este cel mai mare dușman care duce la separarea omului de Dumnezeu.

Copilași, Dumnezeu nu dorește să provoace teamă, dar voi nu trebuie să vă lăsați ademeniți să credeți că Iadul nu există, căci da, el există. Oamenii își aleg propriul destin și, pentru acele suflete care nu Îi cer iertare lui Dumnezeu pentru păcatele lor, va fi greu să intre pe Porțile Împărăției Fiului meu.

Trebuie să vă agățați întotdeauna de Adevăr. Dumnezeu a dezvăluit Adevărul prin Profeții Săi. Nu întoarceți spatele Adevărului, pentru că dacă o faceți veți îmbrățișa falsa doctrină și veți crede în mod greșit că ea vă va deschide porțile moștenirii voastre.

Sunt atât de mulți cei care sunt duși în rătăcire și cred că odată ce ai grijă de bunăstarea materială a copiilor lui Dumnezeu, acesta este singurul lucru care contează. Aveți grijă de propriul vostru suflet, dragi copilași, pentru că aveți unul și el va dura pentru veșnicie, fie că veți trăi cu Fiul meu în Împărăția Sa, fie că veți fi aruncați departe de El. Să nu vă neglijați niciodată sufletul, căci altfel vă va fi greu să vă uniți cu Fiul meu.

Adevărul va trăi veșnic, pentru că el este Cuvântul lui Dumnezeu. El nu se poate schimba niciodată.

Maica voastră iubită,
Maica Mântuirii

1317. Avertismentul va ajuta lumea să lupte împotriva celei mai mari apostazii din toate timpurile

Marți, 20 ianuarie 2015 la ora 20:40

Preaiubita Mea fiică, când Avertismentul va avea loc, acesta va fi prima etapă a pregătirilor pentru A Doua Mea Venire. Celor care nu Mă vor accepta pe Mine li se va dărui o șansă extraordinară pentru a medita asupra Adevărului, atât de Mare este Milostivirea Mea.

Vă rog să așteptați această Zi cu mare bucurie pentru că atunci, cei care nu cred vor înțelege în sfârșit Cine Sunt Eu. Ei vor fi scuturați din apatia lor și se vor umple de uimire.

Avertismentul va ajuta lumea să lupte împotriva celei mai mari apostazii din toate timpurile. Întorcându-vă către Mine în timpul celor 15 minute de completă solitudine și cerându-Mi să vă iert, veți fi umpluți cu Darul Duhului Sfânt. Apoi trebuie să vă pregătiți să luptați pentru a-i ajuta pe alții să-și împlinească destinul glorios.

Deși Avertismentul va aprinde credința celor credincioși și îi va converti pe mulți, va exista și un mare număr de persoane, inclusiv preoți și înalți membri ai clerului, care vor nega că acesta a avut loc. Ei îi vor conduce pe mulți departe de Mine și pentru aceasta vor fi judecați cu asprime. Iluminarea Conștiinței va aduce cu ea o mare revărsare a iubirii pentru cei ale căror nume sunt scrise în Cartea Vieții. Acestea sunt persoanele – incluzând mulți necredincioși – care se vor converti și care vor lupta pentru a-i salva pe frații și surorile lor.

Timpul Meu va fi folosit pentru a-i atrage la Mine pe cei care nu Mă cunosc deloc, dar care vor veni totuși la Mine atunci când vor fi martorii acestui eveniment măreț. Ei Mă vor cunoaște într-o clipă și vor răpunde chemării așa cum vor ști ei mai bine.

Toate aceste evenimente vor avea loc în curând și, când se vor desfășura profețiile date omului de la începuturi, ele vor căpăta un înțeles perfect. Multe din profețiile dăruite în Cartea Revelației au fost scrise în așa fel încât oamenii să le înțeleagă prin utilizarea simbolurilor. Realitatea este diferită, dar să știți aceasta. Intervenția Mea va schimba lumea pentru totdeauna. După ce ea va avea loc, cei care sunt pentru Mine și care Mă iubesc, Mă vor ajuta să aduc Viața Veșnică miliardelor de oameni.

Al vostru Isus

1318. Odată cu înțelepciunea vine și capacitatea de a vedea Adevărul

Miercuri, 21 ianuarie 2015 la ora 20:24

Fiica Mea preaiubită, înțelepciunea este un Dar dat omului prin puterea Duhului Sfânt. Căci cu toate bogățiile, puterea și pietrele prețioase pe care omul le poate acumula pe pământ, el nu are nimic dacă nu posedă Darul înțelepciunii.

Odată cu înțelepciunea vine și capacitatea de a vedea Adevărul care a fost dat de Dumnezeu rasei umane prin profeți. Înțelepciunea, din păcate, este un lucru rar în lumea de azi. Cedând în fața tuturor lucrurilor create de om pentru om, voi nu veți mai vedea tot ceea ce este ascuns în spatele straturilor seducătoare de aburi liniștitori care acoperă lumea din cauza preocupării omului pentru orice plăcere, orice acțiune, orice cuvânt și orice stimulare spirituală care nu vine de la Dumnezeu.

Omul s-a născut în această lume gol, vulnerabil și bazându-se pe alții pentru a se hrăni și a se îmbrăca. El s-a născut cu un trup și un suflet, dar va părăsi această lume neavând nimic, nici măcar îmbrăcămintea de pe el. Omul învață de la om dar el trebuie de asemenea să învețe de la Cuvântul lui Dumnezeu. Orice cunoaștere suplimentară poate fi un avantaj, dar dacă ea este folosită în mod neînțelept, poate cauza dureri mari altora. Orice cunoaștere care este folosită cu înțelepciune poate să împlinească planul lui Dumnezeu de a-i ajuta și de a-i hrăni pe copiii Săi.

Rasa umană a fost înșelată în ceea ce privește Adevărul. Această mare înșelăciune absoarbe cunoașterea iar spiritul uman se usucă. Păcatul pur și simplu nu mai este acceptat ca păcat, ci este considerat a fi o virtute. Virtutea este acum privită cu încruntare și curând simpla menționare a Numelui Meu în public va fi considerată a fi un delict.

Influența diavolului va răsuci mintea umană și va răsturna totul cu susul în jos. Diavolul este antiteza lui Dumnezeu, astfel că dacă Dumnezeu spune că ceva este corect atunci el, diavolul, vă va convinge că acel ceva este greșit. Binele va fi considerat a fi rău iar o faptă rea sau un cuvânt rău va fi declarat a fi corect. Toate păcatele, deplorabile în Ochii lui Dumnezeu, vor fi justificate iar acest lucru va include orice formă a răului.

Păcatul nu va fi amintit niciodată în noua biserică mondială care urmează să vină, iar faptele celor care doresc să susțină Cuvântul lui Dumnezeu vor deveni ilegale. Și astfel înțelepciunea, un Dar de la Dumnezeu, va lipsi din societatea voastră atunci când rasa umană va îmbrățișa fapte care sunt condamnate de Dumnezeu.

Dacă lumea vă spune că ar trebui ignorat Cuvântul lui Dumnezeu, și insistă să participați la fapte care reprezintă păcate de moarte, atunci Eu nu vă pot salva. Omul este îndemnat să aplaude fiecare lege vicleană care neagă Cuvântul lui Dumnezeu și dușmanii Mei sunt extrem de activi în a modifica cursul istoriei.

Toate lucrurile bune care se trag din credința Creștină vor dispărea în curând până când va veni și ziua când veți fi persecutați pentru că primiți Sfintele Sacramente. Dar pentru fiecare faptă nelegiuită a acelora care Mă disprețuiesc, Dumnezeu va revărsa Duhul Său peste ai Săi pentru a contracara acest rău. Dacă El nu ar face astfel, ar fi puține speranțe de salvare a copiilor Săi din strânsoarea întunericului. Satana și-a manifestat influența în fiecare colț al pământului. Cei pe care îi seduce sunt de bunăvoie agenții lui și ei sunt încântați atunci când înlătură orice opoziție ce vine de la poporul lui Dumnezeu, astfel ca ei să poată să îngenuncheze lumea. Dar Dumnezeu, datorită iubirii Sale pentru voi, se va asigura că Înțelepciunea dată omului prin Puterea Duhului Sfânt devine armura prin care slujitorii Săi fideli vor conduce oamenii departe de fumul Satanei.

Lumina lui Dumnezeu va străluci cu putere printre oamenii Săi și sub protecția Sa ei vor susține Cuvântul Său și îi vor conduce pe alții la Duhul înțelepciunii. Sufletele care Mă cunosc cu adevărat vor fi atrase de Darul înțelepciunii lui Dumnezeu, căci ea va străluci ca soarele și va aduce mângâiere tuturor oamenilor lui Dumnezeu care vor fi disprețuiți atunci când mărturisesc deschis iubirea lor pentru Dumnezeu.

Răul nu poate înfrânge și nici nu va înfrânge Darul înțelepciunii pe care Dumnezeu îl va revărsa curând peste toți cei care îl iubesc. Atunci nimic nu va sta în calea lui Dumnezeu când El va păși înainte pentru a atrage fiecare națiune în Brațele Sale iubitoare și liniștitoare.

Tuturor religiilor, tuturor sufletelor, tuturor națiunilor le va fi dat Darul înțelepciunii. Dar, acesta nu va putea fi primit decât de cei care îl iubesc cu adevărat pe Dumnezeu, căci numai prin iubirea lor pentru El vor putea ei să se roage pentru aceia care nu vor să aibă nimic de a face cu El.

Al vostru Isus

1319. Dumnezeu este omniprezent – El este pretutindeni

Joi, 22 ianuarie 2015 la ora 20:20

Multiubita Mea fiică, apostazia a pus stăpânire pe lume și își întinde tentaculele în fiecare religie care Mă venerează pe Mine, Isus Cristos, ca și în cele care Îl venerează pe Tatăl Meu iubit.

Aceia care răspândesc apostazia o fac pe ascuns și impostorii vor hrăni cu atenție sufletele făcându-le să accepte o doctrină falsă. Aceasta va duce două treimi dintre Creștini în apostazie, iar aceasta nu îi va face mai înțelepți. Fiecare Lege a lui Dumnezeu va fi deformată și prezentată ca fiind adaptată lumii moderne. Atât de convingători vor fi dușmanii Mei, în aparență atât de miloși și de umili, încât ei îi vor convinge chiar și pe cei mai dârzi și loiali discipoli ai Mei că aceste schimbări sunt acceptabile în Ochii lui Dumnezeu.

Odată ce un Creștin se îndepărtează de Adevăr, el se face vinovat de acceptarea minciunilor. Curând după aceea el va accepta falsa doctrină și apoi se va îndepărta foarte repede de Credință. Când va veni timpul, fiul pierzării îi va convinge pe toți Creștinii care au respins Adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu să se alăture noii religii mondiale. Și astfel Biserica Mea va fi crucificată. Dar Lumina lui Dumnezeu va fi revărsată asupra Creștinilor și Evreilor și gurile lor, inspirate de Enoh și de Ilie, vor predica Cuvântul lui Dumnezeu. Acestea vor fi cele două religii care vor fi ținta dușmanilor Mei și ele vor fi persecutate și tratate cu asprime înainte de a fi interzisă practicarea lor în locuri publice. În cele din urmă, ei vor prelua toate bisericile și toate templele acestora. Dar, acoperite de Focul Duhului Sfânt, ele vor răspândi Cuvântul lui Dumnezeu. Ele vor găsi curajul și tăria de a rămâne credincioase lui Dumnezeu.

Preoții credincioși Adevărului vor continua Sacrificiul zilnic în Numele Meu și în felul în care trebuie făcut. Ei vor fi urmați de rămășița armatei din fiecare națiune, care va răspunde la Focul Spiritului. Puterea lui Dumnezeu nu trebuie niciodată subestimată. El îi va conduce pe Ai Săi în marșul lor către victorie. El va îndepărta toți mărăcinii care le stau în cale. El îi va acoperi cu Cercul Protecției Sale Divine și va umple sufletele lor cu înțelepciune și Adevăr.

Dumnezeu este omniprezent – El este pretutindeni și vede totul. Puterea satanei este înfricoșătoare însă acesta nu este omniprezent. El nu își poate răspândi influența decât prin suflete pe care el și cohortele sale reușesc să le înșele. Puterea lui Dumnezeu se poate multiplica în fiecare parte a lumii într-o clipă. Fiecare acțiune, bună, rea sau neutră, se produce prin libera voință a omului, care este influențat fie de Duhul Sfânt, fie de spiritul răului.

Puterea lui Dumnezeu va învinge și, în Măreața Zi a Domnului, dușmanii Lui vor fi neputincioși și prin Mâna Tatălui Meu ei vor fi aruncați în abis. Cea mai mare pedeapsă va coborî asupra slujitorilor sfințiți ai lui Dumnezeu care predică neadevăruri. Deoarece ei au fost binecuvântați cu Adevărul, dar l-au respins și au ales deliberat să ademenească sufletele departe de Cuvântul lui Dumnezeu, păcatul lor este cel mai mare dintre toate și pentru aceasta ei nu vor vedea niciodată Fața lui Dumnezeu.

Al vostru Isus

1320. Maica Mântuirii: Influența lumii laice este asemănătoare unei mari revărsări de ape

Duminică, 25 ianuarie 2015 la ora 14:40

Copilașii mei dragi, Darul Discernământului vine din Puterea Duhului Sfânt și el nu este dat cu ușurință. El trebuie să fie câștigat. El este dat numai celor ce sunt în uniune cu Cristos și care sunt liberi de orice fel de distrageri ce provin din ispitirile puse în fața lor de către cel rău. Cel rău nu îi poate înșela pe cei ce sunt binecuvântați cu acest Dar.

Vai de omul care este înșelat, căci el însuși va permite să fie condus spre minciuni. Înșelăciunea vine de la însuși satana și de la cei pe care îi infestează. Oricărui om care nu acceptă existența lui Isus Cristos îi va fi aproape imposibil să reziste fumului satanei care vă orbește și vrea să vă devoreze pe fiecare dintre voi care sunteți vinovați de păcatul mândriei. Fiecare slujitor sfințit care se îndepărtează de Adevăr îi va conduce spre minciună pe cei care așteaptă de la el călăuzire. Pentru aceasta, el va suferi o mare pedeapsă în Ziua Judecății.

Influența lumii laice este asemănătoare unei mari revărsări de ape, iar cei care îi permit să le schimbe punctul de vedere sau opiniile asupra Cuvântului lui Dumnezeu, se vor îneca. Înșelăciunea este unealta celui rău, a cărui principală preocupare este să distrugă Biserica de pe pământ a Fiului meu seducându-i pe cei ce aparțin ei. Deschideți-vă ochii față de noile schimbări care vor fi introduse și care hulesc Numele lui Dumnezeu.

Niciodată nu trebuie să permiteți minciunilor să influențeze ceea ce Fiul meu v-a învățat, căci Fiul meu nu s-a abătut niciodată de la Cuvântul Său Scris, și nici nu o va face vreodată. Adevărul vă va susține în timpul încercărilor care vă stau înainte și care vor chinui Biserica de pe pământ a Fiului meu. Trebuie să vă pregătiți pentru aceste timpuri, căci ele aproape că sunt asupra voastră.

Iubita voastră Mamă,
Maica Mântuirii

1321. Dumnezeu Tatăl: Eu voi îmbrățișa fiecare persoană, rasă, credință și religie

Duminică, 25 ianuarie 2015 la ora 15:45

Mult iubita Mea fiică, Intervenția Mea pentru a deschide ochii copiilor Mei către Dragostea iubitului Meu Fiu, Isus Cristos, se apropie.

Eu îi iubesc pe toți copiii Mei și voi chema pe fiecare bărbat, fiecare femeie și copil de peste șapte ani în Lumina Milostivirii Fiului Meu. Pregătiți-vă pentru Intervenția Mea pentru că ea va veni mai curând decât credeți și fiți recunoscători pentru acest Măreț Dar. Lupta spirituală pe care o vedeți în lume este evidentă pe pământ iar bătălia se va declanșa între dușmanii Mei – care încearcă să îi reducă la tăcere pe aceia care refuză să se lase atrași în minciuni – , și cei care nu Îl trădează pe Fiul Meu.

Când Mâna Dreptății Mele va cădea, ea va pune la încercare credința tuturor acelora care spun că sunt pentru Fiul Meu – și numai aceia care doresc să urmeze Crucea vor rămâne destul de puternici pentru a proclama Adevărul. În curând pânzele de păianjen vor fi îndepărtate și moștenirea voastră în toată splendoarea ei vă va fi făcută cunoscută. Dușmanii Mei vor respinge în mare parte această Intervenție și vor lupta până la capăt pentru a-L nega pe Isus Cristos.

Eu voi îmbrățișa fiecare persoană, rasă, credință și religie în Lumina Fiului Meu și mulți Îl vor vedea pe El. Aceasta va însemna, ca urmare, că mulți se vor converti și vor cere dreptul de a trăi viața eternă în Gloria Împărăției de pe pământ a Fiului Meu.

Eu am promis că Fiul Meu Își va ocupa Locul pe Tronul Său și acest lucru se va împlini. Aceia care nu doresc să fie parte a Împărăției Sale vor alege bazându-se pe voința lor liberă, pe care Eu am dat-o fiecăruia dintre voi.

Eu, iubitul vostru Tată, Creator a toate câte sunt și vor fi, vă implor să nu risipiți acest drept din naștere al vostru. Dacă o veți face, veți fi devorați de satana, care este pe cât de nemilos pe atât de mincinos, înșelător și acuzator. Vouă vi se dă un Dar pe care nicio generație dinaintea voastră nu l-a primit și trebuie să vă rugați ca să vi se dea Harurile pentru a accepta Favoarea Mea.

Veniți în Lumină, pentru că dacă nu o veți face veți fi orbiți pentru eternitate de întuneric. Aceasta Mi-ar sfâșia Inima în două și nu doresc să pierd pe niciunul dintre voi.

Vă Binecuvântez. Vă îndrum prin această Sfântă Misiune care vi se dă prin Sfânta și Binecuvântata Treime, așa cum a fost prezis.

Tatăl vostru iubit,
Dumnezeu Cel Preaînalt

1322. Voi ori Mă iubiți ținând seama de Cuvântul Meu, ori nu Mă iubiți deloc

Marți, 27 ianuarie 2015 la ora 14:35

Multiubita Mea fiică, motivația nu joacă nici un rol în mintea celor care vor respinge cu hotărâre Cuvântul lui Dumnezeu, incluzându-i aici pe cei care oricum sunt împotriva Mea și pe cei care nu vor rămâne fideli în întregime Cuvântului. Puteți spune că sunteți ai Mei doar cu întreg trupul – și nu numai cu o parte a trupului vostru. Voi nu puteți spune că Mă iubiți doar cu o parte a voastră. Voi ori Mă iubiți ținând seama de Cuvântul Meu, ori nu Mă iubiți deloc.

Când Mă trădați pe Mine, veți face acesta justificându-vă motivele pentru care veți accepta minciunile despre Cine Sunt Eu, Ce Sunt Eu și Ce spun Eu. Voi Mă veți da afară și veți aduce acuzații false împotriva Mea așa cum au făcut și strămoșii voștri înainte de voi. Veți folosi Cuvântul Meu în funcție de propriile voastre interpretări și apoi îi veți acuza pe cei drepți de lipsă de caritate. Mă veți chinui trădând Trupul Meu și veți aduce o teribilă durere și suferință asupra celor pe care voi îi acuzați de erezie în Numele Meu Sfânt.

Motivația va fi lăsată la o parte în timp ce voi veți fabrica orice scuză ca să urmați o cale în direcția opusă celei care a fost deschisă pentru voi prin Moartea Mea pe Cruce.

Satana este marele acuzator al copiilor lui Dumnezeu și, când este prezent în sufletele celor pe care îi infestează, el va născoci toate acuzațiile posibile împotriva copiilor lui Dumnezeu cu scopul de a discredita Cuvântul Meu. El vă va înșela ca să vă determine să ignorați Iubirea pe care o are Dumnezeu pentru voi. El va distruge orice urmă de credință pe care o mai aveți dacă voi îi permiteți aceasta. El va profita de voința voastră liberă – un drept dat vouă de către Dumnezeu – și vă va face să credeți că puteți trăi o viață fără Dumnezeu.

Al vostru Isus

1323. Sfânta Biblie va deveni aproape imposibil de găsit

Miercuri, 28 ianuarie 2015 la ora 17:00

Mult iubita Mea fiică, Eu am fost aruncat în pustie și Mă simt nefericit în Suferința Mea din cauza modului în care Creștinismul este umilit în lumea întreagă.

Glasul Meu nu mai este decât o șoaptă în mijlocul răcnetelor bestiei și ale celor care Mă disprețuiesc. Aceste voci ale nemulțumirii se vor multiplica și vor îneca Cuvântul, care a provenit din Viața Mea. Eretici, păgâni, falși vizionari și falși profeți, trădători și iubitori de arginți se vor ridica la unison ca să se răscoale împotriva Mea. Cei care calcă pe Urmele Mele vor fi oropsiți și împovărați cu greutatea Crucii Mele și vor avea de urcat muntele cel abrupt dacă vor prețui toate cele ce Eu i-am învățat.

Sfânta Biblie va deveni aproape imposibil de găsit, înainte ca ea să dispară cu totul. Vor fi făcute toate încercările de a-L nega pe Dumnezeu, până ce Cuvântul va fi înlocuit de doctrina întunericului. Voi, cei care credeți în Mine, Isus al vostru, nu trebuie să vă plecați niciodată în fața a nimic ce nu vine de la Mine. Doar Eu vă ocrotesc de rău și doar prin Mine veți găsi Mântuirea Veșnică.

Să fiți atenți la rugăciunile false care vi se vor prezenta, pentru că ele nu vor fi inspirate de Duhul Sfânt și voi trebuie să le evitați. Un cuvânt oricât de mic, o mică exprimare sau o simplă omisiune, ici și colo, pot face dintr-o rugăciune o falsitate. Răul este un ucigaș tăcut al sufletului și nu este ușor de identificat atunci când el este mascat ca fiind Adevărul. Este timpul să vă curățați grădina de buruieni și să rămâneți fideli la tot ce Eu v-am învățat, căci orice alt lucru este irelevant și vă poate face să vă pierdeți credința.

Credința în Mine și încrederea în Promisiunea Mea de a veni din nou, în Mare Slavă, nu trebuie să fie niciodată date la o parte în favoarea lucrurilor cu care vă răsfață falșii profeți, vrăjitorii, păgânii și ereticii. Dușmanii Mei muncesc din greu ca să vă înșele și cei mai mulți dintre ei știu foarte bine Cine Sunt Eu, dar vor cu orice preț ca voi să Mă respingeți. Voi trebuie ca, atunci când Mă chemați, să rămâneți precum un mic copil încrezător, iar Eu vă voi conduce pe Calea către Împărăția Mea. Eu vă voi proteja pe voi toți cei care vă încredeți total în Iubirea Mea și în Voia Mea Sfântă. Numai atunci pot Eu să intervin pentru a-i spulbera pe dușmanii Mei și pentru a răspândi Adevărul, astfel ca lumea cea nouă care va urma să fie locuită de toți copiii lui Dumnezeu.

Încrederea, credința, speranța și iubirea sunt cele care contează dacă vreți să găsiți tăria de a rămâne alături de Mine. Iubirea pentru Mine, fără să puneți nicio condiție, vă va câștiga Haruri Mari în parcursul vostru către Împărăția Mea – către lumea care nu va avea sfârșit.

Iubitul vostru Isus

1324. Enoh si Ilie nu vor fi prezenți în formă omenească

Joi, 29 ianuarie 2015 la ora 21:30

Mult iubita Mea fiică, Romano-catolicii și Evreii vor fi cei care vor avea de înfruntat cea mai mare opoziție în vremurile ce urmează. Ei vor suferi discriminare, opoziție și ură, pe măsură ce apostazia sugrumă omenirea. Vocile lor vor fi reduse la tăcere în timp ce neadevărurile vor devora mințile copiilor lui Dumnezeu atunci când cel rău va înșela lumea ca aceasta să respingă Cuvântul lui Dumnezeu.

Acești doi martori vor continua să proclame Adevărul prin aceia dintre ei care sunt suficient de puternici ca să răspândească Focul Duhului Sfânt, până când Marea Zi a Domnului va coborî asupra omenirii. Spiritul lui Enoh și Ilie va inunda sufletele lor și ei vor provoca indignare atunci când vor da mărturie despre Dumnezeu, Adevăr și Viață, pe care miliarde de oameni le vor respinge. După cum a fost prezis, acești doi martori vor avea parte de opoziție și lupte împotriva lor, dar vai de omul care încearcă să îi distrugă pentru că Dumnezeu îi va pedepsi pe dușmanii Lui pentru a le permite acestora doi să țină aprinsă flacăra Iubirii Sale în lumea care va fi acoperită de întunericul apostaziei.

Enoh și Ilie nu vor fi prezenți în formă omenească, dar să știți aceasta. Ei vor fi prezenți în sufletul acestor doi martori, iar prin suferința lor Dumnezeu îi va mântui pe cei care sunt orbi față de Adevăr.

Niciodată să nu vă temeți de Adevăr, temeți-vă doar de cei care sunt plini de o asemenea ură față de Mine, Isus Cristos, încât ei se vor preta la orice act nelegiuit cu scopul de a-i reduce la tăcere pe acești doi martori. Însă ei nu vor avea impact pentru că Focul Duhului Sfânt va ieși din gurile martorilor ca o sabie și va străpunge inimile celor care au cea mai mare nevoie de Milostivirea lui Dumnezeu. Apoi, când va sosi timpul, aceste două religii vor fi interzise și cei care vor îndrăzni să le practice în mod deschis vor fi acuzați de comiterea unei infracțiuni. Templele lor vor fi arse până în temelii și vor deveni mormane de cenușă iar lumea va fi încântată de distrugerea Credincioșilor lui Dumnezeu și va sărbători dispariția lor.

După aceasta, sunetul Glasului lui Dumnezeu va fi auzit în fiecare colț al lumii și din cenușă se va înălța Noul Început, Noul Ierusalim, o lume nouă, pură, fără de păcat.

Al vostru Isus

1325. Curând cerul se va despica și Focul Duhului Sfânt va fi asupra voastră

Miercuri, 04 februarie 2015 la ora 20:06

Mult iubita Mea fiică, în aceste timpuri ura împotriva tuturor lucrurilor bune, care provin de la Dumnezeu, incluzând și Sfântul Său Cuvânt, este puternică. Iubirea din inima omului, care este prezentă în mod natural în sufletul fiecărui copil născut pe lume, s-a transformat în răceală în inima umanității.

Caritatea și iubirea față de celălalt s-au evaporat și, după cum a fost prezis, omul se va întoarce împotriva fratelui, surorii, tatălui, mamei și vecinului său, în timp ce bătălia finală pentru suflete va atinge apogeul. Cel bun, cel blând și cel smerit va fi călcat în picioare iar cei răutăcioși și lipsiți de iubire în sufletele lor îi vor brutaliza pe cei care îndrăznesc să spună Adevărul.

Tatăl Meu, din a cărui Sfântă Poruncă vorbesc Eu lumii, M-a însărcinat să emit acest avertisment. Pregătiți-vă să Mă întâlniți, pentru că în curând cerul se va despica și Focul Duhului Sfânt va fi asupra voastră. Cei cu inimile pline de duioșie și ale căror suflete sunt pline de iubire pentru ceilalți vor fi recompensați cu Darurile pe care Eu le voi aduce cu Mine în acea zi. Celorlalți, Eu le spun acestea. Pentru fiecare act nelegiuit, cuvânt sau faptă de care sunteți vinovați și pentru durerea pe care ați provocat-o altora, voi veți suferi durerea nedreptăților voastre așa cum se văd ele prin Ochii Mei. Pentru că atât de mulți vor fi șocați atunci când își vor vedea starea sufletului lor, Eu vă cer să nu vă temeți. Încredeți-vă pur și simplu în Milostivirea Mea. Eu vin nu ca să vă pedepsesc sau să vă judec, ci ca să trezesc în voi iubirea pentru Mine pe care voi ați pierdut-o.

Veniți cu toții, timpul Intervenției lui Dumnezeu este aproape și cei care își pregătesc sufletele prin actul reconcilierii și al Confesiunii vor fi scutiți de durerea purificării.

Isus al vostru

1326. Eu sunt singura voastră consolare reală într-o lume care este împotriva Mea

Sâmbătă, 07 februarie 2015 la ora 21:37

Mult iubita Mea fiică, lupta Mea pentru a aduce pacea tuturor copiilor lui Dumnezeu și pentru a duce fiecare persoană în slava Noului Cer și Pământ se intensifică. Eu voi lupta până la sfârșit pentru a salva omenirea de răutățile care au fost revărsate asupra ei de către dușmanul Meu.

Eu vă cer tuturor celor care Mă iubiți și susțineți Cuvântul Meu să rămâneți puternici în fața urii împotriva Cuvântului Meu Sfânt, la care veți fi martori. Dacă voi respingeți Cuvântul Meu atunci voi Mă respingeți pe Mine, căci nu ați reușit să întelegeți sensul Morții Mele pe Cruce.

A trăi o viață în Mine necesită un mare curaj și putere, pentru că voi nu veți fi niciodată lăsați în pace atunci când vă declarați deschis credința în Mine.

Eu sunt singura voastră consolare reală într-o lume care este împotriva Mea. Eu sunt colacul vostru de salvare în vremea apelor tulburi. Eu sunt Viața însăși și toate lucrurile bune provin de la Mine. Răul, sub nicio formă a lui, nu poate proveni de la Mine căci aceasta este imposibil. Până când lumea nu acceptă că satana există, nu va accepta niciodată Existența lui Dumnezeu.

Satana și toți îngerii căzuti alungați din Rai de Preaiubitul Meu Tată crează ură în sufletele celor care permit păcatului să îi sugrume. Din păcatul mândriei își trag originea celelalte păcate. Mândria a fost prăbușirea lui Lucifer. Mândria este păcatul prin care omul se aliniază cu cel rău. Mândria va constitui prăbușirea omenirii.

Pentru a Mă iubi, voi trebuie să Mă iubiți necondiționat și aceasta nu este un lucru ușor. A Mă iubi pe Mine înseamnă a adera la Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă voi deviați de la aceasta, iubirea voastră față de Mine se va stinge până când, în final, voi veți trăi după propriile voastre reguli.

Al vostru Isus

1327. Spiritul răului este mai puternic decât voința omului

Duminică, 08 februarie 2015 la ora 21:31

Mult iubita Mea fiică, pentru că Duhul Sfânt este impregnat în toate aceste mesaje, Cuvântul Meu se răspândește ca fulgerul, așa cum era în Timpul Meu de pe pământ. Iuțimea cu care se răspândește Duhul Sfânt este dincolo de puterea de înțelegere a omului muritor. Și, așa cum Paracletul, prin Puterea lui Dumnezeu, cuprinde sufletele tuturor acelora care au umilință în inimile lor, tot astfel și spiritul răului Îl urmează oriunde acesta este prezent.

Spiritul răului este mai puternic decât voința omului, dar este neputincios împotriva copiilor lui Dumnezeu care își pun toată încrederea în Dumnezeu. Spiritul răului va avea întotdeauna un scop și acela este de a înșela. Satana, marele înșelător, se va folosi de mândria prezentă în suflet pentru a-l convinge pe om că rațiunea sa imperfectă poate hotărî ce este bine și ce este rău. Victima va crede că deține controlul propriului său destin și că prin urmare credința sa, atâta câtă o are, este neimportantă.

Libertatea de conștiință poate duce sufletele slabe la respingerea Existenței lui Dumnezeu. Alte suflete, care acceptă Existența lui Dumnezeu, vor permite ca opiniile lor personale să impună propria lor interpretare despre Cine este Dumnezeu și despre felul în care Dumnezeu le răspunde păcătoșilor. În ambele cazuri, ei vor respinge Autoritatea lui Dumnezeu în favoarea a ceea ce vor ei să creadă. Mândria lor îi va duce la pieire.

Diavolul este foarte viclean și va spune acestor suflete ”faceți ce vă dictează conștiința” și îi va convinge să dea întâietate conștiinței lor față de Cuvântul lui Dumnezeu. O, cât de ușor de manipulat este omul care, din cauza păcatului, cade pradă acestei înșelăciuni. Eu vă întreb, cine sunteți voi, cei care hotărâți că știți mai multe despre Mine decât ceea ce v-am învățat Eu? Învățăturile Mele sunt clare, precise și nu se schimbă niciodată. Dacă nu puteți avea încredere în Cuvântul lui Dumnezeu, atunci nu Îl puteți iubi cu adevărat. Prin libera voastră voință voi alegeți în ce să credeți. Dar omul care distorsionează Cuvântul lui Dumnezeu, pentru ca acesta să se potrivească foarte bine opiniei sale despre Cuvântul Meu și să corespundă nevoilor sale personale, este omul care va ceda ispitei celui rău.

Oriunde este apărat Cuvântul Meu, diavolul va da târcoale așteptând să devoreze sufletele care prețuiesc propriile lor vederi și opinii mai mult decât Cuvântul lui Dumnezeu. Toți oamenii care rămân ferm atașați Adevărului vor avea de înfruntat teribile încercări din partea înșelătorului, care va face neîncetat eforturi să îi ducă în rătăcire. Și astfel, pretutindeni unde Duhul Sfânt Își întinde Aripile, spiritul răului Îi va călca pe urme la fiecare pas. Neobosit, frustrat și hotărât, el va chinui acele suflete care au fost binecuvântate de Puterea Duhului Sfânt.

Nu veți afla spiritul răului încercând să înșele sufletele pe care deja le-a cucerit, pentru că ele nu îi trebuiesc. Un om care Mă iubește și urmează Cuvântul lui Dumnezeu este vulnerabil pentru că el este cel mai râvnit premiu. Totuși, nu trebuie să credeți că doar prin credința voastră sunteți destul de puternici pentru a face față acestor atacuri, pentru că fiecare dintre voi este păcătos. Și, ca păcătoși, dacă nu vă curățați sufletele prin spovedanie în mod regulat, Mă veți trăda și voi, pentru că nu veți fi îndeajuns de puternici în voi înșivă pentru a rezista presiunii de a Mă renega.

Să nu uitați niciodată avertizările Mele. Sunteți în mijlocul celei mai mari bătălii spirituale a tuturor timpurilor. Doar cei mai pregătiți, cei mai puternici și cei cu sufletele cele mai pure îi vor supraviețui.

Al vostru Isus

1328. Mama Mântuirii: Rugați-vă pentru protecția Bisericii Fiului meu pe pământ

Marți, 10 februarie 2015 la ora 14:36

Iubiții mei copilași, este important ca voi toți să recitați rugăciunile Cruciadei și PreaSfântul meu Rozar ca parte a rugăciunilor voastre zilnice. Puteți spune oricare rugăciuni pe care le alegeți, nu neapărat toate rugăciunile, ci pe acelea care sunt conforme cu dorințele voastre. PreaSfântul meu Rozar trebuie recitat zilnic, împotriva influenței celui rău.

Rugăciunea vă aduce mai aproape de Dumnezeu și protejează sufletele tuturor celor care cer protecția Fiului meu împotriva puterii înșelătorului. Rugăciunea este arma cea mai puternică împotriva răului și nu trebuie să subestimați niciodată puterea pe care ea o aduce.

Rugați-vă pentru protecția Bisericii Fiului Meu pe pământ și cereți-i Fiului meu să acorde Îndurare fiecăruia dintre cei care încearcă să o răstignească. Această Biserică – Trupul și Templul Fiului meu – este calea prin care i se va aduce toată slava lui Dumnezeu. Învățăturile, Cuvântul și Sfânta Euharistie – care este Trupul și Sângele Fiului meu, Isus Cristos – au fost Daruri oferite omenirii pentru salvarea sufletelor. Trebuie să susțineți Adevărul și să vă pregătiți să acceptați Milostivirea Fiului meu.

Vă rog cu insistență să vă rugați pentru sufletele care resping Adevărul și să Îl implorați pe Fiul meu să reverse Milostivirea Sa asupra sufletelor lor. Fiul meu este Viața. Toată Viața provine de la El. Dacă Îl respingeți pe Fiul meu voi nu veți susține viața în Împărăția Sa ce va veni.

Fiul meu mi-a cerut să pledez pentru rugăciunile voastre pentru sufletele celor care Îl vor respinge pe El. El va asculta rugăciunile pe care voi le oferiți pentru toți cei dragi ai voștri și pentru cei care nu vor putea să accepte Lumina când ea va străluci ca un far și va acoperi umanitatea.

Sufletele care sunt aprinse cu iubire și umilință – necesare pentru a-L primi pe Fiul meu – se vor bucura. Cei care au întuneric în suflet vor ocoli Lumina căci pentru ei va fi dureros să vadă Adevărul. Rugați-vă din toată inima, acum și în fiecare zi de acum încolo, pentru sufletele care au cea mai mare nevoie de Milostivirea Fiului meu.

Fără rugăciunile voastre mulți vor fi pierduți și pentru eternitate vor tânji după compania Fiului meu, însă pentru ei El nu va mai fi de găsit.

Vă las cu iubirea mea, cu protecția și cu pacea mea. Vă rog, răspundeți la chemarea mea pentru salvarea sufletelor.

Iubita voastră Mamă,
Maica Mântuirii

1329. Eu doar atât vă pot dezvălui înainte de a veni să despart oile de capre

Miercuri, 11 februarie 2015 la ora 15:16

Mult iubita Mea fiică, foarte mulți M-au scuipat în Față, M-au blestemat și M-au contestat când eram pe pământ și continuă să o facă până în ziua de azi.

Fiecare Dar care a fost oferit umanității prin văzători, vizionari și profeți ai lui Dumnezeu a fost respins de către majoritate. În curând omul va găsi cu dificultate Flacăra Adevărului, chiar dacă poate o va căuta. Dușmanii Mei se vor bucura și vor sărbători în timp ce Martorii Mei de pe pământ vor fi azvârliți la pământ și călcați în picioare. O, cât de nerecunoscătoare sunt inimile reci ale oamenilor și cât de puțină dragoste au ei pentru Mine.

Pedeapsa Mea va cădea curând și Eu îi voi separa pe cei a căror dragoste pentru Mine rămâne vie, de sufletele care Mă resping. Intervenția Mea va fi rapidă și vai de omul care Mă blestemă, pentru că îl voi arunca din Sânul Inimii Mele Sfinte și el va rămâne să rătăcească printre fiarele care bântuie pământul căutând sufletele după care tânjesc pentru a le putea distruge.

Astăzi Domnul tău a vorbit și astăzi este ziua în care vor începe schimbările care au fost prezise. Milostivirea Mea se va revărsa în torente uriașe în fața voastră, dar după aceasta voi vă veți alege singuri destinul. Cei care au permis urii să se cuibărească în sufletul lor Mă vor respinge fără ezitare. Cei cu suflete călduțe nu vor avea Harurile pentru a-Mi rămâne loiali Mie și ei de asemenea Mă vor respinge.

Eu v-am dat vouă Cuvântul, Adevărul, și mulți M-au blestemat din acest motiv. Doar atât vă pot dărui înainte de Măreața Zi. Acum luați ceea ce v-am dăruit și amintiți-vă fiecare Cuvânt, pentru că Timpul Meu este aproape și doar atât vă pot dezvălui înainte de a veni să despart oile de capre.

Aceia dintre voi care Mă blestemă vor fi blestemați. Aceia care cred în Mine vor avea Viață Veșnică. Suferiți în Numele Meu și Eu vă voi înălța în Împărăția Mea care va veni.

Ziua Primei Învieri se apropie și aceia care nu Mă vor accepta vor fi aruncați în afară pentru veșnicie. Mânia Mea este mare în aceste timpuri și dacă ați putea vedea griul murdar și sufletele întunecate ale acelora cu inimile călduțe, acest lucru v-ar face să plângeți. Din păcate, majoritatea sufletelor se află în întuneric și dacă ați vedea aceasta ați muri din cauza șocului, atât de gravă este starea sufletelor omenirii.

Al vostru Isus

1330. Rugăciunea îl îngrozeste pe cel rău

Joi, 12 februarie 2015 la ora 18:00

Mult iubita mea fiică, le cer tuturor creștinilor din toate părțile lumii ca de acum să petreacă și mai mult timp în rugăciune, pentru puterea de a învinge păcatul care ștrangulează lumea, care aduce cu sine suferință și lasă în urma sa tot felul de greutăți.

Păcatul poate fi distrus prin rugăciune. Rugăciunea este arma cea mai puternică împotriva răului și cu cât mai mult vă întoarceți spre Mine, Isus al vostru, cu atât mai mult pot Eu să îl înving pe dușmanul Meu. Eu nu vă cer vouă nimic ce ar putea să vă împovăreze inima, ci vă cer doar să Mă chemați pe Mine ca să-i ajut pe păcătoși să evite nelegiuirile care se pot ivi în inimile lor în orice moment.

Puterea lui satana este acum în acel punct în care el îi manevrează cu ușurință pe cei care nu au credință sau încredere în Dumnezeu. El îi îmboldește și îi ispitește cu orice ocazie. În ochii lui satana, omul este imaginea în oglindă a lui Dumnezeu, care l-a creat pe om după Chipul și Asemănarea Sa. Satana urăște fiecare ființă umană cu o intensitate care v-ar putea tăia răsuflarea. Doar omul care rămâne vigilent la tacticile lui poate vedea Adevărul, căci răul poate lua multe forme. Doar omul care este deschis spre Cuvântul lui Dumnezeu – care Îl cunoaște și Îl iubește pe El – poate să pareze influența înșelătorului prin puterea rugăciunii.

Rugăciunea îl îngrozește pe cel rău și slăbește strânsoarea pe care el o are asupra omenirii. Rugăciunea este mai puternică decât sabia folosită în luptă, pentru că ea nu doar îl rănește ci chiar îl distruge pe dușman.

Isus al vostru

1331. Misiunea Mea de a salva umanitatea este aproape completă

Vineri, 13 februarie 2015 la ora 18:00

Mult iubita Mea fiică, prin Puterea Prea Sfintei și Binecuvântatei Treimi, Eu declar că v-am dat Adevărul. Eu v-am umplut inimile și sufletele cu Darurile promise omenirii prin Cartea Adevărului.

Acum, să luați Darul Meu al Adevărului, împreună cu toate celelalte Daruri date vouă prin această Misiune, și să le acceptați cu recunoștință. Trăiți Cuvântul lui Dumnezeu. Acceptați aceste Mesaje și trăiți-vă viața conform cu acestea.

Misiunea Mea de a salva umanitatea este aproape completă. Rămășița s-a format. Vi s-au dat Darurile Peceții Dumnezeului celui Viu, ale Medaliei Mântuirii și ale Cruciadei de Rugăciune. Ele vor fi armura voastră împotriva dușmanului Meu. De acum încolo Eu voi vorbi cu voi doar din când în când și numai prin intermediul Rămășiței. Acum voi sunteți pregătiți să vă luați armura și să luptați pentru a păstra în viață Cuvântul Meu în locurile pustiirii.

Planul Meu este acela de a Mă asigura că voi toți răspândiți Cuvântul Meu și contemplați ceea ce Eu v-am dat. Eu nu voi părăsi niciodată Misiunea Mea finală, pentru că aceasta este imposibil. Fiți răbdători și încredeți-vă total în Mine. Aceste Mesaje vă vor aduce mare mângâiere și consolare în zilele de mari încercări spirituale. Fiți recunoscători pentru Milostivirea Mea.

Duhul Sfânt vă va ghida și vă va proteja iar Eu vă voi da mângâierea de care veți avea nevoie pentru a rezista în fața dificultăților pe care le veți avea de înfruntat în vremurile care vin.

Vă mulțumesc, micuții Mei, pentru că ați acceptat Intervenția Mea. Acum depinde de voi să răspândiți Adevărul. Eu vă iubesc, vă prețuiesc și aștept cu dor Ziua Cea Mare a Domnului când Eu voi uni lumea și vă voi conduce în Noua Mea Împărăție de pe pământ.

Vă binecuvântez și vă dau curaj, înțelepciune, cunoaștere și Haruri pentru a continua Lucrarea Mea pe pământ.

Mult iubitul vostru Isus,
Mântuitorul și Răscumpărătorul omenirii