Pecetea Dumnezeului celui Viu

mai 1, 2015

353. Dumnezeu Tatăl: Ridicați-vă acum și primiți pecetea Mea, pecetea Dumnezeului celui Viu

scan Pecetea Dumnezeului Celui Viu

Luni, 20 februarie 2012 la ora 12:20

Prea iubita Mea fiică, Inima-Mi zvâcnește cu durere, datorită păcatelor copiilor Mei.

Ca oricărui Tată iubitor, Mi se frânge inima din cauza urii unora împotriva altora.

Este ca o sabie care străpunge Inima Mea și nu mai iese.

Eu sunt Dumnezeu cel Preaînalt, care datorită voinței libere dăruite copiilor Mei, trebuie să îndur o durere continuă, până când nu se va realiza Noul Paradis de pe Pământ.

Atunci, copiii Mei, vă veți uni potrivit Voinței Mele Sfinte.

Până când asta nu se va întâmpla, nu va fi pace pe Pământ.

Doar când cel Rău și toți cei care-l urmează ca și niște sclavi, vor fi distruși, lumea se va liniști.

Fiica Mea, spune-le copiilor Mei că Eu nu Mă bucur la gândul pedepsirii lor, deoarece îi iubesc.

Ei sunt ai Mei, creaturile Mele dragi. Să văd cum sufletele lor sunt corupte de satana, pentru Mine ca Tată iubitor, este o suferință continuă.

Doresc să vă iau pe voi toți, iubiții Mei copii, care cunoașteți și înțelegeți Iubirea Mea pentru voi, și să vă conduc în frumusețea Noului Paradis de pe Pământ.

Vă promit că prigoana va fi de scurtă durată și că voi veți fi ocrotiți.

Pentru că acum vă dăruiesc Pecetea Dragostei și a Ocrotirii Mele.

Prin asta veți scăpa neobservați de cei care vor provoca neajunsuri în țările voastre.

Pecetea Mea este Promisiunea Mântuirii. Cu această pecete, puterea Mea se va revărsa asupra voastră și nu veți avea parte de nici un rău.

Copiii Mei, asta este o minune și vor fi binecuvântați cu acest dar divin numai cei care, ca și copiii mici, se vor prosterna cu iubire înaintea Mea, Domnul lor, Creatorul Atotputernic.

Ridicați-vă acum și primiți Pecetea Mea, Pecetea Dumnezeului celui Viu.

Rugăciunea (33) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru a primi Pecetea Dumnezeului Celui Viu

„O, Dumnezeul meu, Tată iubitor, primesc cu bucurie și recunoștință Pecetea divină a Protecției Tale. Dumnezeirea Ta cuprinde trupul și sufletul meu pentru veșnicie. Cu recunoștință smerită mă plec, și-ți ofer Ție, iubitul meu Tată, iubirea mea profundă și fidelitatea mea. Te implor ca prin această Pecete specială să mă aperi pe mine și pe cei dragi mie, și eu Îți promit că-mi voi trăi viața în slujire pentru Tine, acum și-n vecii vecilor. Te iubesc, Tată drag. În aceste timpuri, Te consolez, Tată scump. Îți ofer Trupul și Sângele, Sufletul și Dumnezeirea Preaiubitului Tău Fiu, pentru ispășirea păcatelor lumii și mântuirea fiecărui copil al Tău. Amin.”

Mergeți acum copii și nu vă fie frică. Încredeți-vă în Mine, Tatăl vostru iubit, care din iubire v-a creat pe fiecare dintre voi.

Eu cunosc fiecare suflet, fiecare părticică a voastră îmi este cunoscută. Nici unul nu este mai puțin iubit decât celălalt.

Tocmai de aceea nu vreau să pierd nici un suflet. Nici unul.

Vă rog și pe mai departe să vă rugați în fiecare zi Rozariul Milostivirii Divine.

Într-o bună zi veți înțelege de ce este necesară această purificare.

Iubitul vostru Tată Ceresc, Dumnezeu cel Preaînaltpecetea_dumnezeului_celui_viu

Cartea Adevarului – 2015

mai 1, 2015

Mesaje pe anul 2015 | Profeție – Avertisment

http://profetieavertisment.ro/mesaje/

1304. Singurul pericol pentru umanitate este însuși omul

Joi, 01 ianuarie 2015 la ora 23:50

Mult iubita Mea fiică, persoana care stăruie în rugăciune va ajunge din ce în ce mai aproape de Mine.

La câtă confuzie este în lume și în Biserica Mea pe pământ, este o provocare pentru omenire să fie în stare să facă diferența între ce e bine și ce e rău în Ochii lui Dumnezeu. Mulți Creștini însă vor fi smulși de lângă Mine de o nouă formă globală de evanghelizare, care se va centra exclusiv pe politică. În loc să fiți încurajați să rămâneți loiali față de Mine și să vă încredeți în tot ceea ce Sunt Eu, voi veți fi îndepărtați de la Mine. Voi trebuie ca niciodată să nu confundați Cuvântul Meu cu aspirațiile unei lumi seculare. Eu am explicat întotdeauna clar omenirii, prin Cartea Tatălui Meu, care este pericolul ce vă paște dacă faceți asta. O lume seculară slujește doar propriilor ei interese iar regulile ce o guvernează sunt create de oamenii puterii, ai ambițiilor și ai propriilor aspirații egoiste.

Au fost răspândite foarte multe dezinformări legat de mediul înconjurător, când de fapt numai Dumnezeu poate dicta cum să se comporte pământul. Omul poate dăuna și provoca stricăciuni pământului, însă nu-l poate niciodată distruge, pentru că toate lucrurile sunt în Mâinile lui Dumnezeu. Lipsa încrederii în Dumnezeu îl face pe om să creadă că el deține controlul asupra universului. Omul nebun crede că acțiunile lui pot schimba Legile lui Dumnezeu. Omul înțelept știe că Dumnezeu este Atotputernic și, atâta timp cât El este venerat și Legile Lui sunt respectate, supraviețuirea omului este asigurată. Supraviețuirea pământului nu are nimic de-a face cu omul muritor. Numai Dumnezeu are puterea de a controla aerul pe care îl respirați, apa pe care o beți și capacitatea de a susține viața. Singurul pericol pentru umanitate este însuși omul.

Omul, în interesul propriu, îi va prosti pe alții. El va minți – dacă este în avantajul său și îi convine. Încrederea este ușor de înșelat și acum voi trăiți într-o eră când trebuie să știți că pământul va rămâne așa cum a fost înainte și că orice răsturnare climatică vine din Mâna lui Dumnezeu. Intervenția omului în această creație divină va fi permisă doar dacă este conformă cu Voia lui Dumnezeu.

Biserica Mea este Trupul Meu. Toți cei care cred în Mine sunt parte a Trupului Meu. Cei care sunt parte din Mine vor urma Învățăturile Mele. Cei care spun că ei îi conduc pe discipolii Mei trebuie să se supună Cuvântului lui Dumnezeu. Rolul lor este să apere Adevărul – nu să devieze de la el.

Dacă voi sunteți îndepărtați de Mine și dacă Cuvântul Meu este respins de către lume, atunci datoria slujitorilor Mei sfințiți este să reamintească lumii ce e bine și ce e rău. Dacă ei se sustrag de la preocupările pentru suflet în favoarea preocupărilor care duc la socialism, atunci să știți că aceasta este o înșelătorie subtilă și vicleană. Și totodată trădează întreaga încredere în Mine.

Isus al vostru

1305. Mama Mântuirii: Multe schimbări vor avea loc până când noua religie va fi în cele din urmă constituită

Sâmbătă, 03 ianuarie 2015 la ora 17:05

Dragii mei copii, fața Bisericii de pe pământ a Fiului meu se va schimba într-atât încât va fi de nerecunoscut și va fi înlocuită de una care nu este de la Fiul meu. Vor avea loc schimbări după schimbări, până când se va ajunge ca Învățăturile Fiului meu să fie întoarse cu susul în jos și înlocuite cu doctrine seculare false.

În nicio Biserică, ce declară că merge pe urmele lui Isus Cristos, nu este loc pentru altceva decât pentru Cuvântul lui Dumnezeu. Însă va veni timpul când Biserica Fiului meu va deveni parte a unei mișcări politice de mare amploare și apoi ea va trasa drumul în toate problemele care preocupă lumea, însă ea nu va rămâne loială Cuvântului așa cum a fost lăsat el de Dumnezeu. Toate acestea se vor întâmpla, precum este prezis, căci Tatăl meu Veșnic va permite dușmanilor Săi să devoreze Trupul Fiului Său Unul Născut – dar numai pentru un timp limitat. El permite aceste încercări pentru a testa rezistența celor care știu Adevărul și care rămân loiali Bisericii Sale, precum și a celor care vor renunța la ea în favoarea doctrinei întunericului.

Va trece un timp până când toate aceste schimbări se vor petrece dar semințele au fost deja plantate. Toate religiile vor fi unite într-una care apoi va fuziona cu guvernele, ca parte a unei noi uniuni mondiale, și ei vor deschide calea pentru ca omul păcatului să intre și să-și ia locul. Multe schimbări vor avea loc până când noua religie va fi în cele din urmă constituită și ea va declara, despre toate lucrurile care răzbat la suprafață, că sunt pentru binele tuturor.

Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă dragi copilași, pentru tăria de a îndura suferința ce va urma. Fiul Meu, Isus Cristos, plânge cu lacrimi amare pentru modul în care El va fi trădat și pentru sufletele care, pe drum, vor fi pierdute pentru El. Va depinde de slujitorii Lui sfințiți cum vor conduce nava ca să mențină pe drumul cel bun Biserica Sa Adevărată în timp ce navighează în apele dezlănțuite și agitate de furtună. Dar vă rog să fiți convinși că vor fi acordate toate harurile celor care rămân fideli Mântuitorului și Răscumpărătorului omenirii în aceste vremuri dificile și chinuitoare.

Mama voastră preaiubită
Mama Mântuirii

1306. Tunete și fulgere vor coborî asupra Templului Domnului

Sâmbătă, 03 ianuarie 2015 la ora 20:20

Mult iubita Mea fiică, când Dumnezeu a dat lumii Adevărul prin profeți, acesta a fost un Act de Milostivire din partea Sa. Atât de mulți au uitat de Dumnezeu și au adorat dumnezei falși – care provin din ierarhia satanei – încât au început să creadă în propria lor invincibilitate. Dacă nu ar fi fost Intervenția lui Dumnezeu, mulți oameni ar fi suferit o pedeapsă cumplită.

Ceea ce Dumnezeu a spus profeților, încă de la începuturi, s-a întâmplat. Cei care au luat în seamă avertismentele pe care El le-a dat omenirii, au fost salvați, în timp ce aceia care le-au ignorat au fost lepădați. Tot ceea ce a fost prezis se va întâmpla, iar cei care se opun lui Dumnezeu în încercările Lui de a aduce pace și mântuire copiilor Săi, vor da socoteală pentru sfidarea lor. Deoarece Adevărul a fost răstălmăcit și Cuvântul lui Dumnezeu a fost ignorat, oamenii vor continua să întoarcă spatele Sfântului Cuvânt al lui Dumnezeu. Ei vor coborî într-o întunecime care va duce la o pedeapsă de la Dumnezeu Cel Prea Înalt.

Pe Tatăl Meu Veșnic îl îndurerează să vadă cât de jos a căzut omul în goana lui spre orice lucru care poate să-i aducă plăcere. Însă, în ziua în care Sfânta Jertfă nu va mai avea loc și în ora în care impostorii vor desacraliza Altarul Meu, ultimul spin va străpunge Coasta Mea. În clipa stabilită, tunete și fulgere vor coborî asupra Templului Domnului și acesta se va prăbuși la pământ. Vai de omul care participă la acest sacrilegiu, căci el nu va avea parte de nicio cruțare și va cădea în abis ca o piatră. Nimeni și nimic nu-l va apăra pe omul care desacralizează Altarul Meu, căci odată ce Mâna lui Dumnezeu va coborî grea ca un topor, ei vor înțelege Adevărul.

Poate că mulți s-au îndepărtat de Dumnezeu, însă cei mai mulți dintre ei Îl vor chema totuși, căutând consolare în Brațele Sale. Dar va exista un nucleu – o șleahtă de bestii –a căror aparență exterioară maschează răutatea din interior, care va îndemna, va seduce și va atrage sufletele ale căror inimi împietrite le-au făcut să fie cohorta perfectă pentru complotul de desacralizare a Trupului Meu. Acesta este grupul prezis de demult, care va încerca să distrugă omenirea. Puterea lor va fi limitată, cu toate că ar putea părea că e mare. Tatăl Meu va permite această mare opoziție împotriva Mea, Fiul Sau Unul Născut, doar pentru un anumit timp.

Cei blânzi cu inima vor alerga și vor veni la Mine. Această diviziune între oameni, cea mai mare, va fi creată prin păcatul mândriei și aroganței și, până când ei nu renunță la slăbiciunile lor, le va fi imposibil să accepte Milostivirea Mea.

Adevărul trebuie susținut pentru că, dacă voi acceptați orice altceva în afară de Adevăr – Cuvântul lui Dumnezeu – veți rămâne fără nimic.

Al vostru Isus

1307. Cei care se preamăresc pe ei înșiși în fața Mea dar îi vorbesc de rău pe ceilalți vor fi îndepărtați de la Mine

Duminică, 04 ianuarie 2015 la ora 16:00

Mult iubita Mea fiică, dacă un om care nu crede în Mine sau în Cuvântul Meu și căruia i s-a dat darul discernământului, vine la Mine și cere Ajutorul și Milostivirea Mea, Eu îl voi răscumpăra și îl voi mântui. Dacă un om, care Mă cunoaște dar Mă trădează, vine după aceea la Mine și încearcă să-și justifice acțiunile, Eu îl voi alunga pentru că a comis cel mai rău păcat.

Cei mai mari dușmani ai Mei sunt cei care au fost binecuvântați cu Adevărul însă mândria lor i-a făcut să creadă că ei au privilegiul de a acționa în Numele Meu. Eu, când umblam pe pământ, am fost trădat de unul dintre Ai Mei și nu de către cei care nu Mă cunoșteau. Situația va fi aceeași până în Ziua cea Mare.

Cei care se preamăresc pe ei înșiși în fața Mea dar îi vorbesc de rău pe ceilalți vor fi îndepărtați de la Mine. Cei care sunt îndepărtați de la Mine din cauză că Mă resping, însă în final se întorc la Mine, vor fi salvați primii. Să fiți atenți când declarați că sunteți dintre ai Mei, căci omul înțelept Mă va iubi indiferent de harurile pe care le primește. El nu se va lăuda niciodată cu sfințenia lui, cu viața lui devotată Mie sau cu modul în care el înțelege Cuvântul Meu. Mândria e căderea celor care cred că cunoașterea lor despre Mine este mai mare decât a celorlalți. Pe cei care vin la Mine ca niște copii, Eu îi aduc aproape de Sfânta Mea Inimă. Acestea sunt sufletele care Mă iubesc necondiționat și care nu simt nevoia să-și etaleze iubirea pe care Mi-o poartă Mie, ca astfel ceilalți să-i admire și să-i respecte. Omul care încredințează totul în Mâinile Mele, atunci când vorbește Adevărul, este cel care aduce la Mine sufletele pe care Eu le doresc, iar nu omul care crede că merită o mare prețuire dacă face aceasta.

Cel rău reușește să pătrundă în sufletele celor a căror părere despre măreția lor în Ochii Mei întrece orice iubire pe care ei ar putea-o avea pentru Mine. El folosește apoi aceste suflete făcându-le ca, prin viclenia lor, să răspândească minciuni în Numele Meu. Păcatul mândriei este principala cauză a tuturor păcatelor posibile împotriva Mea. Voi trebuie să vă străduiți mereu să învingeți tentația, să nu Mă trădați atunci când voi credeți că cunoașterea voastră despre Cuvântul Meu Sfânt vă autorizează să vă exprimați părerea despre modul în care lucrează Dumnezeu în Planul Lui de Mântuire. Doar El, Cel care este mai presus de toate, are dreptul să facă aceasta. Toate sufletele trebuie să se plece în genunchi înaintea Sa, iar nu să meargă înainte făcând ceea ce cred ei că ar fi Voia Sa Sfântă, dacă asta ar presupune ca, în Numele Său Sfânt, să insulte vreun suflet.

Ascultați cu atenție ceea ce vă spun Eu acum. Dacă voi ați trădat Cuvântul Meu sau Adevărul, atunci trebuie să Mă rugați să vă scap de nedreptățile pe care le-ați comis, pentru că nu vi se va acorda timpul pe care voi credeți că-l mai aveți ca să căutați alinare în Divina Mea Milostivire.

Al vostru Isus

1308. Fără Mine, moartea trupească și sufletească ar revendica întreaga rasă umană

Marți, 06 ianuarie 2015 la ora 19:30

Mult iubita Mea fiică, când omul Îmi întoarce spatele, Eu plâng cu lacrimi amare, însă Eu sunt răbdător și iertător. Când el respinge Cuvântul Meu și nu mai arată iubire față de ceilalți, așa cum ar trebui să facă dacă vrea să calce pe urmele Mele, atunci Îmi provoacă o mare suferință. Totuși Eu sunt răbdător, în speranța că el va veni înapoi la Mine. Însă dacă un om fură sufletele de la Mine și le conduce în întunericul veșnic, toată răzbunarea este a Mea și Voi arunca asupra lui o mare pedeapsă. Această pedeapsă poate fi sub forma unei suferințe care îl poate salva, dacă el din fericire o va accepta cu smerenie.

Milostivirea Mea este nemărginită însă când Eu sunt pângărit prin acte de mare cruzime comise împotriva copiilor lui Dumnezeu, Mânia Mea este de temut. Să știți că Eu îi voi pedepsi pe dușmanii Mei dar aceasta este spre binele lor și pentru salvarea tuturor celor cu care ei intră în contact. Există oare ceva disprețuitor la adresa Mea, a Cuvântului Meu sau a Planului Meu de Salvare, la care să nu se preteze cei mândri, aroganți si ignoranți? Răspunsul este: răutatea lor este inepuizabilă.

Niciodată până acum nu a existat o atât de mare lipsă de iubire între oameni. Niciun suflet trăitor în lume nu este imun la influența satanei. Cei care în mod greșit cred că ei sunt în Grațiile Mele dar îi tratează pe ceilalți cu asprime, vor simți greutatea Mâinii Mele. Răbdarea Mea este în scădere, Inima Mea este grea și Dorința Mea de a-i salva pe cei care încearcă să-i distrugă pe alții secătuiește tot mai mult.

Viclenia celui rău este peste puterea voastră de înțelegere. Chiar și pe cei cu credință foarte puternică, el îi va convinge să Mă ofenseze prin păcatele grave, iar pe cei cu credința slabă îi va face să cadă și mai rău în adâncurile disperării. Nimeni nu e în siguranță când vine vorba de satana, și dacă nu vă rugați pentru Milostivirea Mea, dacă nu-Mi oferiți sacrificii personale, distrugerea sufletelor va escalada.

În acest moment milioane de oameni se pierd pentru Mine și totuși nu mulți creștini înțeleg necesitatea rugăciunii. Numai rugăciunea va distruge influența diavolului, iar Eu vă cer să măriți timpul pe care îl petreceți în rugăciune, pentru a slăbi strânsoarea celui rău asupra umanității.

Fără intervenția Mea s-ar pierde mult mai multe milioane de suflete. Fără Milostivirea Mea, mulți dintre cei care ar fi destinați întunericului veșnic nu ar vedea niciodată Fața Mea. Fără Prezența Mea în Sfânta Euharistie, nu ar exista viață – viața trupului și cea a sufletului. Fără Mine, moartea trupească și sufletească ar revendica întreaga rasă umană, însă datorită Mie, moartea nu va mai exista în lumea ce va să vină. Deoarece prin Învierea Mea Eu am învins moartea, și voi, de asemenea, o veți învinge. Moartea nu va exista în Noua Mea Împărăție pe pământ. Trupul și sufletul vor fi o uniune vie – un Dar care nu trebuie respins.

Niciodată să nu uitați Promisiunea Mea – toți cei care sunt cu Mine și în Mine vor avea viață veșnică.

Isus al vostru

1309. Mama Mântuirii: Ori acceptați Cuvântul lui Dumnezeu, cel lăsat de către El – ori nu

Miercuri, 07 ianuarie 2015 la ora 16:30

Dragii mei copii, trebuie să vă pregătiți pentru Planul Fiului meu de a vă răscumpăra pe voi toți în Ochii Lui. Se apropie tot mai mult momentul intervenției Lui, care să trezească spiritul vostru.

Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă pentru toți copiii din lume care s-au pierdut căci, deși au fost hrăniți cu Adevărul, ei au rupt toate legăturile cu Fiul meu. În curând, ei nu vor mai avea nicio îndoială referitor la Existența Lui și voi trebuie să vă rugați ca mândria omenească să nu intervină între ei și Milostivirea lui Dumnezeu. Voi trebuie să vă rugați mai ales pentru acele suflete care l-au trădat – în atât de multe moduri – pe Fiul meu, pentru ca ele să capete curajul de a se smeri înaintea Lui și de a implora milă.

Dragi copii, Adevărul dat umanității de manifestarea Tatălui meu Veșnic prin Fiul Său Unul Născut, Isus Cristos, este aruncat deoparte. Să nu adoptați nici un fel de doctrină care nu susține Adevărul complet. N u puteți spune niciodată că doar o parte a Adevărului este importantă și apoi să respingeți restul. Ori acceptați Cuvântul lui Dumnezeu, cel lăsat de către El – ori nu. Timpul nu are relevanță. Ceea ce a fost dat omului, prin Cuvântul lui Dumnezeu, cu mii de ani în urmă, nu s-a schimbat și nici nu se poate schimba. Tot ceea ce vine de la Dumnezeu trebuie să rămână neschimbat, indiferent cât de dificil este acest lucru. Pentru a rămâne loiali Învățăturilor lui Dumnezeu este nevoie de multă tărie, de efort și de o determinare asumată de bunăvoie.

Iubirea este calea prin care voi puteți rămâne loiali Fiului meu, dar această iubire trebuie să fie necondiționată. Această iubire nu trebuie niciodată murdărită de iubirea de sine însuși, pentru că aceasta nu aduce slavă lui Dumnezeu. Dacă voi Îl iubiți cu adevărat pe Dumnezeu, veți rămâne loiali Cuvântului. Dacă susțineți că sunteți discipoli ai Fiului meu, Isus Cristos, atunci trebuie să urmați necondiționat Învățăturile Lui. Trebuie să vă iubiți unii pe alții așa cum vă iubește El – necondiționat. Nu puteți spune că Îl iubiți pe Dumnezeu dacă voi nu vă iubiți unii pe alții. Nu puteți călca în urma Pașilor Lui dacă voi nu iertați celor care vă greșesc vouă.

Numai dacă respectați Legile lui Dumnezeu veți intra în Împărăția Sa Glorioasă.

Preaiubita voastră Mamă,
Mama Mântuirii

1310. Dacă iubirea nu există în suflet, Eu sunt absent

Vineri, 09 ianuarie 2015 la ora 15:30

Mult iubita Mea fiică, este timpul ca toți creștinii din toată lumea să se unească împotriva disprețului pe care miliarde de oameni îl arată față de Adevăr – de Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu.

Orice păcat împotriva lui Dumnezeu este acum considerat a fi acceptabil în Ochii Mei. Curând, păcate care pentru Mine sunt respingătoare vor fi prezentate ca fiind sfinte în Ochii Mei, însă aceasta nu poate fi adevărat. Când prezentați ceva care nu provine de la Mine și îl plasați înaintea Mea, în Bisericile Mele, atunci Îmi provocați o mare durere.

Pentru creștini nu a fost niciodată mai dificil ca acum să urmeze Calea Mea Spinoasă. Minciuni, minciuni, minciuni vi se servesc în Numele Meu, dar voi nu trebuie să uitați niciodată Învățăturile Mele căci altfel veți fi înșelați de către cei care complotează împotriva Cuvântului lui Dumnezeu. A fi creștin înseamnă mult mai mult decât să te declari creștin. Dacă ești creștin cu adevărat atunci vei face tot ce v-am învățat Eu și vei urma Sfânta Doctrină conținută în Sfânta Evanghelie. Să cunoști Cuvântul Meu este una, dar să faci ceea ce v-am învățat Eu este cu totul alta.

Niciodată nu este ușor să vă iubiți unul pe altul, din cauză că există păcat. Să-i iubiți pe dușmanii voștri este foarte greu, dar dacă vă rugați pentru harurile de a face asta, atunci veți simți cum crește iubirea voastră pentru Mine. Dacă Mă iubiți cu adevărat atunci veți fi liberi de ură și apoi veți găsi adevărata pace a minții și a sufletului. Dar dacă îi permiteți satanei să vă ispitească să-i urâți pe alții, veți cădea într-o întunecime îngrozitoare. Ura este ca o buruiană care crește și se răspândește rapid. Dacă ura puroiază în suflet, în cele din urmă îl va devora în întregime. Ea va aduce cu sine o neliniște supărătoare; cei care sunt plini de ură nu-și vor găsi niciodată pacea. Ura hrănește ura, și se transmite rapid de la un suflet la altul. Odată ce satana s-a sălășuit în aceste suflete, nu le va mai părăsi niciodată, decât dacă ele se căiesc și regretă cu adevărat.

Iubirea elimină orice formă de ură; dacă însă nu vă îndepărtați sufletul de cei care incită la ură, veți fi aruncați în disperare. Eu nu pot salva un suflet care nu se căiește pentru faptele sale rele. Eu vă aștept confesiunea și, când veți veni la Mine și Mă veți ruga să vă eliberez de blestemul urii, Eu vă voi întinde Mâna și vă voi trage în Refugiul Meu de Pace.

Pacea și iubirea pot veni doar de la Dumnezeu. Căutați-Mă întotdeauna pe Mine, pentru că Eu sunt Iubirea. Dacă iubirea nu există în suflet, Eu sunt absent.

Isus al vostru

1311. Dumnezeu cel Preaînalt: Puterea Mea depășește tot ceea ce există în această lume și dincolo de ea

Sâmbătă, 10 ianuarie 2015 la ora 15:36

Mult iubita Mea fiică, omenirea s-a întors împotriva Mea și a tot ce am creat Eu după Chipul Meu și de aceea Durerea Mea este mare.

Copiii Mei vor fi salvați de Intervenția mult iubitului Meu Fiu, Isus Cristos, și aceasta va avea loc foarte curând. Înainte de această zi îi rog pe toți cei care Mă iubesc să recunoască Adevărul, pe Fiul Meu și Iubirea Sa, să se roage pentru Milostivirea Sa.

Voi, cei care Îl iubiți pe Fiul Meu, trebuie să vă aduceți aminte de Promisiunea Lui de a răscumpăra lumea și de a eradica păcatul înainte ca Glorioasa Sa Împărăție să coboare. Viața trupului și a sufletului va fi veșnică și aceia care acceptă Milostivirea Fiului Meu vor câștiga acest mare Dar. Cei care nu-l vor accepta, nu-l vor dobândi.

Veniți, copiii Mei, și acceptați Cuvântul Meu pentru că el este veșnic și nimic nu îl va distruge. Dușmanul Meu fierbe de furie în aceste timpuri pentru că știe că lumea va scăpa de influența lui și de aceea el va dezlănțui nenorociri îngrozitoare asupra acelor suflete pe care dorește să le împiedice să dobândească Darul vieții veșnice.

Credința voastră în Preasfânta Treime va fi încercată peste puterea voastră de a îndura, și mulți dintre voi vor cădea. Adevărata credință necesită încredere adevărată și, dacă nu vă veți încrede în promisiunile făcute de Fiul Meu, voi vă veți separa de El.

Fiecare copil al Meu va primi dovada Existenței Mele în scurt timp. Când acest semn va fi dat, să nu vă îndoiți de el, pentru că este menit să vă ducă în Refugiul Meu pe care vi-l acord vouă.

Multe semne au fost date lumii asupra Existenței Mele și acum Eu vă aduc mult mai mult. Nu vă temeți, pentru că Eu voi însoți fiecare suflet și nu există niciunul dintre voi pe care să nu îl iubesc cu o inimă tandră. Eu îi iubesc pe dușmanii Mei, inclusiv pe aceia care Mă torturează cu răutatea lor. Dar, în curând, Darul pe care li-l aduc va trezi în inimile lor iubirea lor adormită pentru Creatorul lor. Iubirea lor și Iubirea Mea Divină, unite, vor învinge răul. Eu voi șterge toate temerile și lacrimile lor.

Voi, copiii Mei iubiți, veți primi acest Dar când vă veți aștepta mai puțin. Căci, acel moment se apropie, și fața pământului se va schimba pentru totdeauna și pentru binele tuturor.

Puterea Mea depășește tot ceea ce există în această lume și dincolo de ea. Împărăția Mea este veșnică.

Iubitul vostru Tată
Dumnezeu cel Preaînalt

1312. Încrederea este cheia iubirii adevărate

Miercuri, 14 ianuarie 2015 la ora 15:40

Mult iubita Mea fiică, atunci când un copil cu părinți iubitori simte iubirea lor, el va primi un sentiment înălțător de liniștire și familiaritate.

Când un copil are șansa să aibă părinți iubitori, iubirea lui izvorăște dintr-un adânc sentiment de încredere. Încrederea este absolută. Același lucru este valabil și pentru oricare suflet viu care Mă iubește pe Mine în mod necondiționat. Iubirea Mea pentru ei este de nezdruncinat. Încrederea este cheia iubirii adevărate. Eu îi iubesc pe fiecare dintre copiii Mei, deși nu întotdeauna ei au iubire pentru Mine.

Iubiți-Mă pe Mine și veți simți pacea. Iubiți-Mă pe Mine și îi veți iubi pe toți cei care sunt copii ai lui Dumnezeu. Această iubire este un lucru natural. Fără el nu puteți fi desăvârșiți.

Când Eu sunt în voi, veți vedea lumea așa cum o văd Eu, cu toată măreția ei și cu toate imperfecțiunile ei. Veți recunoaște obstacolele pe care le întâmpină omenirea și veți simți nefericire când vedeți ură, pentru că ura este opusul iubirii.

Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă ca iubirea lui Dumnezeu să rămână vie în lume, pentru că fără ea vă veți simți dezolați și însingurați.

Iubiți-Mă pe Mine așa cum îi iubesc Eu pe toți copiii lui Dumnezeu, și Eu voi revărsa mari Daruri peste voi iar voi veți înfrânge răul în toate formele lui.

Iubitul vostru Isus

1313. Ei justifică păcatul, pentru ca astfel să nu fie necesar să-și schimbe viața

Vineri, 16 ianuarie 2015 la ora 11:10

Mult iubita Mea fiică, niciodată nu se poate trece peste Voia Mea pentru că ea este veșnică.

Omul s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu în foarte multe moduri, dar când voia omului intervine peste Voia lui Dumnezeu, toți aceia care au înfruntat Voia lui Dumnezeu vor pierde totul. Cei cu inima blândă și care Mă vor accepta după Avertisment, vor câștiga lumea.

Lumea care va veni este fără sfârșit și va fi lipsită de orice păcat. Glorie tuturor celor care își câștigă moștenirea lor de drept, pentru că asta era parte a Planului Tatălui Meu încă de la începuturi – Planul Divin pe care omul nu îl cunoaște în întregime.

Este important ca fiecare dintre voi să lupte cu ispita păcatului, chiar dacă acest lucru nu va fi niciodată ușor. Continuați să Mă chemați pe Mine atunci când considerați că Mi-ați greșit. Eu sunt mereu acolo și vă voi ierta orice păcat cu excepția păcatului veșnic al blasfemiei împotriva Duhului Sfânt. Tot ceea ce trebuie voi să faceți este să apelați la Mine.

Această lume a Mea este plină de răutăți, înșelăciuni și de spiritul răului, însă există în ea și iubire. Iubirea pe care omul o are pentru fratele lui este cea care Mă păstrează prezent printre voi, iar rugăciunea este ceea ce ține răul în frâu.

Eu nu vă cer să renunțați la viața voastră stând în rugăciune toată ziua, în fiecare zi, pentru că nu asta este ceea ce cer Eu de la voi. Tot ceea ce Eu vă cer este să apelați la Mine pentru ajutor și să dați slavă lui Dumnezeu. Pentru ca Promisiunea Mea față de lume să se împlinească și pentru ca fiecare dintre voi să poată avea viață veșnică, tot ceea ce trebuie să faceți este să respectați Legile lui Dumnezeu așa cum sunt ele prevăzute clar în cele Zece Porunci.

Urmați-Mă pe Mine, Isus al vostru, și amintiți-vă tot ceea ce Eu v-am învățat. Degeaba declarați că Mă iubiți dacă voi respingeți Cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie mai întâi să vă iubiți unii pe alții și să nu le faceți altora ceea ce vouă nu v-ar plăcea să vi se facă. Trăiți Cuvântul Meu prin gândurile voastre, faptele și acțiunile voastre și atunci veți fi cu adevărat ai Mei. Ura nu joacă nici un rol în Lucrarea Mea deși tot ceea ce am spus Eu când umblam pe pământ a atras multă critică pentru că oamenii nu voiau să își schimbe viețile. Azi, Cuvântul Meu este respins pentru că oamenii nu vor să respecte Adevărul. În schimb, ei justifică păcatul, pentru ca astfel să nu fie necesar să-și schimbe viața. Deci, nimic nu s-a schimbat de fapt.

Robia păcatului, când omul se subjugă el însuși influenței satanei, n-a fost niciodată mai puternică decât acum. Rupeți-vă acum de această legătură și căutați-Mă pe Mine. Rețineți că vi se pot ierta păcatele doar cât sunteți în viață – nu și după ce părăsiți acest pământ.

Când va accepta omul Cuvântul lui Dumnezeu și va înțelege că tot ceea ce a zis El este adevărat? Tot ceea ce El a zis că va face este adevărat, și tot ce vă spun Eu acum este adevărat. Din păcate mulți dintre voi nu vor asculta deloc iar când vă veți da seama de Adevăr va fi prea târziu. Voi trebuie să vă protejați de acum viitorul, trăind după Cuvântul lui Dumnezeu.

Al vostru Isus

1314. Eu am nevoie de voi tot atât de mult pe cât aveți voi nevoie de Mine

Sâmbătă, 17 ianuarie 2015 la ora 18:18

Mult iubita Mea fiică, cel care vorbește sunt Eu, Isus al vostru, Mântuitorul vostru.

Foarte mulți oameni care citesc aceste mesaje se tem. Teama aduce cu ea o formă de ură deoarece mulți nu vor să Mă recunoască pe Mine. Teama este de înțeles dar ea nu trebuie să vă umbrească încrederea. Eu vă chem doar pentru ca voi să puteți veni la Mine. Nu doresc sub nicio formă să vă provoc neliniște. Timpul vostru pe pământ este limitat, însă timpul pe care îl veți petrece cu Mine este veșnic.

Dacă vă iubesc, de ce nu v-aș avertiza despre consecințele respingerii Îndurării Mele? Tot ce Eu am nevoie și doresc este să vă aduc pe toți în Împărăția Mea. Eu nu vă vorbesc despre lucruri care nu sunt cuprinse în Cartea Mea Sfântă. Nu. Ci, pur și simplu, Eu vă reamintesc Adevărul și vă reamintesc de toate cele ce vor urma, astfel ca voi să veniți la Mine.

Veniți, micuții Mei, nu vă temeți de Iubirea Mea. Nu vă temeți de Împărăția Mea pentru că, prin naștere, voi aveți dreptul la ea. Pentru asta Mi-am dat Eu Viața pe pământ. Eu am nevoie de voi tot atât de mult pe cât aveți voi nevoie de Mine. Eu sunt smerit în Dorința Mea și nu vreau decât să vă învălui într-o viață de mare slavă, în care vă veți bucura de Viața Veșnică. Atunci, de ce vă temeți de Chemarea Mea? Eu vă iubesc. Eu nu v-aș răni niciodată. Singurul rău care vă amenință este cel care vine de la voi înșivă. Eu sunt aici întotdeauna, așteptând cu multă speranță iubirea voastră.

Lumea Mea fără sfârșit întrece tot ceea ce voi v-ați putea dori pe acest pământ. Viața voastră pe pământ pălește în comparație cu splendoarea Împărăției Mele. Eu am murit pentru păcatele voastre, ca voi să aveți garanția Vieții Veșnice – moștenirea voastră de drept. Nu ignorați acest mare Sacrificiu, căci mare a fost Slava ca să fiu Eu crucificat pentru voi.

Nu Mă respingeți a doua oară!

Isus al vostru

1315. Numai Eu cunosc ziua sau ora când voi vă veți da ultima suflare

Duminică, 18 ianuarie 2015 la ora 12:45

Mult iubita Mea fiică, atunci când omul, indiferent din ce motiv, rătăcește departe de Mine, el nu-și va găsi niciodată pacea adevărată. Când omul descoperă Cine Sunt Eu i se umple inima de iubire față de Mine. Un om care își pune toată încrederea în Mine va îndura orice fel de suferință, pentru că Eu îl voi elibera.

Cuvântul lui Dumnezeu provoacă mare dezbinare între cei cu credința slabă. Cei care cred în Mine vor simți o mare durere în inima lor când vor vedea opoziția față de Cuvântul lui Dumnezeu. Această durere este a Mea. Dacă voi credeți în Mine veți simți în sufletele voastre iubirea pe care Eu o am pentru voi. Deschideți-vă mereu inima către Mine. Întâmpinați-Mă cu speranță și nu cu teamă. Acceptați-Mă pentru Cine Sunt Eu și pentru Cuvântul dat vouă, și apoi trăiți-vă viața exact așa cum a fost lăsat în Sfânta Biblie, iar Eu vă voi aștepta.

Dacă respingeți Învățăturile Mele și îmbrățișați păcatul, asta va fi căderea voastră. Numai Eu cunosc ziua sau ora când voi vă veți da ultima suflare. Voi trebuie să fiți pregătiți tot timpul. Voi trebuie să Mă rugați, cât de des puteți, să vă iert păcatele. Eu îi iert chiar și pe cei mai înrăiți păcătoși, așa că nu trebuie să vă fie niciodată frică de Milostivirea Mea. Temeți-vă doar de ceasul în care trebuie să stați înaintea Mea și să dați seamă pentru toate greșelile comise împotriva lui Dumnezeu. Dacă voi, până în acel moment, nu v-ați răscumpărat în Ochii lui Dumnezeu, nu va mai exista o a doua șansă ca să o faceți.

Isus al vostru

1316. Maica Mântuirii: Oamenii își aleg propriul destin

Marți, 20 ianuarie 2015 la ora 15:30

Iubiții mei copii, în curând se va petrece o mare înșelăciune, care va cădea asupra lumii ca o cortină. Această înșelăciune va distruge aproape complet Adevărul, dar cei care sunt binecuvântați cu Lumina Milostivirii Fiului meu vor vedea falsitățile care ascund Cuvântul lui Dumnezeu.

Niciodată, de când a fost creat omul, Dumnezeu nu a permis celor care Îl dușmănesc să cedeze în fața unei înșelăciuni ca aceasta – înșelăciune ce are un singur scop, acela de a șterge din societatea voastră orice urmă a lui Dumnezeu, astfel încât cei care nu vin de la El să fie toți înălțați în funcții de mare putere. Dumnezeu permite aceasta ca pe cel mai mare test dat omenirii, pentru a stabili cine e pentru El și cine e împotriva Lui.

Lumea a comis ofense grave împotriva Părintelui Meu Veșnic și continuă să se afunde și mai adânc în păcate de moarte. Slujitorii sfințiți, inclusiv preoții, episcopii și cardinalii nu au reușit, în ultimii peste patruzeci de ani, să îi învețe pe copiii lui Dumnezeu Adevărul. Mulți dintre ei nu vor recunoaște existența păcatului, nici nu îi vor avertiza pe oameni asupra gravelor pericole pe care păcatul de moarte le aduce sufletelor. Slujitorii lui Dumnezeu au o singură datorie și anume aceea de a-i instrui pe credincioși asupra tuturor lucrurilor care sunt morale și de a arăta sufletelor pericolele la care se expun în cazul în care nu duc o viață bună. Acum nu se mai spune despre păcat că el este cel mai mare dușman care duce la separarea omului de Dumnezeu.

Copilași, Dumnezeu nu dorește să provoace teamă, dar voi nu trebuie să vă lăsați ademeniți să credeți că Iadul nu există, căci da, el există. Oamenii își aleg propriul destin și, pentru acele suflete care nu Îi cer iertare lui Dumnezeu pentru păcatele lor, va fi greu să intre pe Porțile Împărăției Fiului meu.

Trebuie să vă agățați întotdeauna de Adevăr. Dumnezeu a dezvăluit Adevărul prin Profeții Săi. Nu întoarceți spatele Adevărului, pentru că dacă o faceți veți îmbrățișa falsa doctrină și veți crede în mod greșit că ea vă va deschide porțile moștenirii voastre.

Sunt atât de mulți cei care sunt duși în rătăcire și cred că odată ce ai grijă de bunăstarea materială a copiilor lui Dumnezeu, acesta este singurul lucru care contează. Aveți grijă de propriul vostru suflet, dragi copilași, pentru că aveți unul și el va dura pentru veșnicie, fie că veți trăi cu Fiul meu în Împărăția Sa, fie că veți fi aruncați departe de El. Să nu vă neglijați niciodată sufletul, căci altfel vă va fi greu să vă uniți cu Fiul meu.

Adevărul va trăi veșnic, pentru că el este Cuvântul lui Dumnezeu. El nu se poate schimba niciodată.

Maica voastră iubită,
Maica Mântuirii

1317. Avertismentul va ajuta lumea să lupte împotriva celei mai mari apostazii din toate timpurile

Marți, 20 ianuarie 2015 la ora 20:40

Preaiubita Mea fiică, când Avertismentul va avea loc, acesta va fi prima etapă a pregătirilor pentru A Doua Mea Venire. Celor care nu Mă vor accepta pe Mine li se va dărui o șansă extraordinară pentru a medita asupra Adevărului, atât de Mare este Milostivirea Mea.

Vă rog să așteptați această Zi cu mare bucurie pentru că atunci, cei care nu cred vor înțelege în sfârșit Cine Sunt Eu. Ei vor fi scuturați din apatia lor și se vor umple de uimire.

Avertismentul va ajuta lumea să lupte împotriva celei mai mari apostazii din toate timpurile. Întorcându-vă către Mine în timpul celor 15 minute de completă solitudine și cerându-Mi să vă iert, veți fi umpluți cu Darul Duhului Sfânt. Apoi trebuie să vă pregătiți să luptați pentru a-i ajuta pe alții să-și împlinească destinul glorios.

Deși Avertismentul va aprinde credința celor credincioși și îi va converti pe mulți, va exista și un mare număr de persoane, inclusiv preoți și înalți membri ai clerului, care vor nega că acesta a avut loc. Ei îi vor conduce pe mulți departe de Mine și pentru aceasta vor fi judecați cu asprime. Iluminarea Conștiinței va aduce cu ea o mare revărsare a iubirii pentru cei ale căror nume sunt scrise în Cartea Vieții. Acestea sunt persoanele – incluzând mulți necredincioși – care se vor converti și care vor lupta pentru a-i salva pe frații și surorile lor.

Timpul Meu va fi folosit pentru a-i atrage la Mine pe cei care nu Mă cunosc deloc, dar care vor veni totuși la Mine atunci când vor fi martorii acestui eveniment măreț. Ei Mă vor cunoaște într-o clipă și vor răpunde chemării așa cum vor ști ei mai bine.

Toate aceste evenimente vor avea loc în curând și, când se vor desfășura profețiile date omului de la începuturi, ele vor căpăta un înțeles perfect. Multe din profețiile dăruite în Cartea Revelației au fost scrise în așa fel încât oamenii să le înțeleagă prin utilizarea simbolurilor. Realitatea este diferită, dar să știți aceasta. Intervenția Mea va schimba lumea pentru totdeauna. După ce ea va avea loc, cei care sunt pentru Mine și care Mă iubesc, Mă vor ajuta să aduc Viața Veșnică miliardelor de oameni.

Al vostru Isus

1318. Odată cu înțelepciunea vine și capacitatea de a vedea Adevărul

Miercuri, 21 ianuarie 2015 la ora 20:24

Fiica Mea preaiubită, înțelepciunea este un Dar dat omului prin puterea Duhului Sfânt. Căci cu toate bogățiile, puterea și pietrele prețioase pe care omul le poate acumula pe pământ, el nu are nimic dacă nu posedă Darul înțelepciunii.

Odată cu înțelepciunea vine și capacitatea de a vedea Adevărul care a fost dat de Dumnezeu rasei umane prin profeți. Înțelepciunea, din păcate, este un lucru rar în lumea de azi. Cedând în fața tuturor lucrurilor create de om pentru om, voi nu veți mai vedea tot ceea ce este ascuns în spatele straturilor seducătoare de aburi liniștitori care acoperă lumea din cauza preocupării omului pentru orice plăcere, orice acțiune, orice cuvânt și orice stimulare spirituală care nu vine de la Dumnezeu.

Omul s-a născut în această lume gol, vulnerabil și bazându-se pe alții pentru a se hrăni și a se îmbrăca. El s-a născut cu un trup și un suflet, dar va părăsi această lume neavând nimic, nici măcar îmbrăcămintea de pe el. Omul învață de la om dar el trebuie de asemenea să învețe de la Cuvântul lui Dumnezeu. Orice cunoaștere suplimentară poate fi un avantaj, dar dacă ea este folosită în mod neînțelept, poate cauza dureri mari altora. Orice cunoaștere care este folosită cu înțelepciune poate să împlinească planul lui Dumnezeu de a-i ajuta și de a-i hrăni pe copiii Săi.

Rasa umană a fost înșelată în ceea ce privește Adevărul. Această mare înșelăciune absoarbe cunoașterea iar spiritul uman se usucă. Păcatul pur și simplu nu mai este acceptat ca păcat, ci este considerat a fi o virtute. Virtutea este acum privită cu încruntare și curând simpla menționare a Numelui Meu în public va fi considerată a fi un delict.

Influența diavolului va răsuci mintea umană și va răsturna totul cu susul în jos. Diavolul este antiteza lui Dumnezeu, astfel că dacă Dumnezeu spune că ceva este corect atunci el, diavolul, vă va convinge că acel ceva este greșit. Binele va fi considerat a fi rău iar o faptă rea sau un cuvânt rău va fi declarat a fi corect. Toate păcatele, deplorabile în Ochii lui Dumnezeu, vor fi justificate iar acest lucru va include orice formă a răului.

Păcatul nu va fi amintit niciodată în noua biserică mondială care urmează să vină, iar faptele celor care doresc să susțină Cuvântul lui Dumnezeu vor deveni ilegale. Și astfel înțelepciunea, un Dar de la Dumnezeu, va lipsi din societatea voastră atunci când rasa umană va îmbrățișa fapte care sunt condamnate de Dumnezeu.

Dacă lumea vă spune că ar trebui ignorat Cuvântul lui Dumnezeu, și insistă să participați la fapte care reprezintă păcate de moarte, atunci Eu nu vă pot salva. Omul este îndemnat să aplaude fiecare lege vicleană care neagă Cuvântul lui Dumnezeu și dușmanii Mei sunt extrem de activi în a modifica cursul istoriei.

Toate lucrurile bune care se trag din credința Creștină vor dispărea în curând până când va veni și ziua când veți fi persecutați pentru că primiți Sfintele Sacramente. Dar pentru fiecare faptă nelegiuită a acelora care Mă disprețuiesc, Dumnezeu va revărsa Duhul Său peste ai Săi pentru a contracara acest rău. Dacă El nu ar face astfel, ar fi puține speranțe de salvare a copiilor Săi din strânsoarea întunericului. Satana și-a manifestat influența în fiecare colț al pământului. Cei pe care îi seduce sunt de bunăvoie agenții lui și ei sunt încântați atunci când înlătură orice opoziție ce vine de la poporul lui Dumnezeu, astfel ca ei să poată să îngenuncheze lumea. Dar Dumnezeu, datorită iubirii Sale pentru voi, se va asigura că Înțelepciunea dată omului prin Puterea Duhului Sfânt devine armura prin care slujitorii Săi fideli vor conduce oamenii departe de fumul Satanei.

Lumina lui Dumnezeu va străluci cu putere printre oamenii Săi și sub protecția Sa ei vor susține Cuvântul Său și îi vor conduce pe alții la Duhul înțelepciunii. Sufletele care Mă cunosc cu adevărat vor fi atrase de Darul înțelepciunii lui Dumnezeu, căci ea va străluci ca soarele și va aduce mângâiere tuturor oamenilor lui Dumnezeu care vor fi disprețuiți atunci când mărturisesc deschis iubirea lor pentru Dumnezeu.

Răul nu poate înfrânge și nici nu va înfrânge Darul înțelepciunii pe care Dumnezeu îl va revărsa curând peste toți cei care îl iubesc. Atunci nimic nu va sta în calea lui Dumnezeu când El va păși înainte pentru a atrage fiecare națiune în Brațele Sale iubitoare și liniștitoare.

Tuturor religiilor, tuturor sufletelor, tuturor națiunilor le va fi dat Darul înțelepciunii. Dar, acesta nu va putea fi primit decât de cei care îl iubesc cu adevărat pe Dumnezeu, căci numai prin iubirea lor pentru El vor putea ei să se roage pentru aceia care nu vor să aibă nimic de a face cu El.

Al vostru Isus

1319. Dumnezeu este omniprezent – El este pretutindeni

Joi, 22 ianuarie 2015 la ora 20:20

Multiubita Mea fiică, apostazia a pus stăpânire pe lume și își întinde tentaculele în fiecare religie care Mă venerează pe Mine, Isus Cristos, ca și în cele care Îl venerează pe Tatăl Meu iubit.

Aceia care răspândesc apostazia o fac pe ascuns și impostorii vor hrăni cu atenție sufletele făcându-le să accepte o doctrină falsă. Aceasta va duce două treimi dintre Creștini în apostazie, iar aceasta nu îi va face mai înțelepți. Fiecare Lege a lui Dumnezeu va fi deformată și prezentată ca fiind adaptată lumii moderne. Atât de convingători vor fi dușmanii Mei, în aparență atât de miloși și de umili, încât ei îi vor convinge chiar și pe cei mai dârzi și loiali discipoli ai Mei că aceste schimbări sunt acceptabile în Ochii lui Dumnezeu.

Odată ce un Creștin se îndepărtează de Adevăr, el se face vinovat de acceptarea minciunilor. Curând după aceea el va accepta falsa doctrină și apoi se va îndepărta foarte repede de Credință. Când va veni timpul, fiul pierzării îi va convinge pe toți Creștinii care au respins Adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu să se alăture noii religii mondiale. Și astfel Biserica Mea va fi crucificată. Dar Lumina lui Dumnezeu va fi revărsată asupra Creștinilor și Evreilor și gurile lor, inspirate de Enoh și de Ilie, vor predica Cuvântul lui Dumnezeu. Acestea vor fi cele două religii care vor fi ținta dușmanilor Mei și ele vor fi persecutate și tratate cu asprime înainte de a fi interzisă practicarea lor în locuri publice. În cele din urmă, ei vor prelua toate bisericile și toate templele acestora. Dar, acoperite de Focul Duhului Sfânt, ele vor răspândi Cuvântul lui Dumnezeu. Ele vor găsi curajul și tăria de a rămâne credincioase lui Dumnezeu.

Preoții credincioși Adevărului vor continua Sacrificiul zilnic în Numele Meu și în felul în care trebuie făcut. Ei vor fi urmați de rămășița armatei din fiecare națiune, care va răspunde la Focul Spiritului. Puterea lui Dumnezeu nu trebuie niciodată subestimată. El îi va conduce pe Ai Săi în marșul lor către victorie. El va îndepărta toți mărăcinii care le stau în cale. El îi va acoperi cu Cercul Protecției Sale Divine și va umple sufletele lor cu înțelepciune și Adevăr.

Dumnezeu este omniprezent – El este pretutindeni și vede totul. Puterea satanei este înfricoșătoare însă acesta nu este omniprezent. El nu își poate răspândi influența decât prin suflete pe care el și cohortele sale reușesc să le înșele. Puterea lui Dumnezeu se poate multiplica în fiecare parte a lumii într-o clipă. Fiecare acțiune, bună, rea sau neutră, se produce prin libera voință a omului, care este influențat fie de Duhul Sfânt, fie de spiritul răului.

Puterea lui Dumnezeu va învinge și, în Măreața Zi a Domnului, dușmanii Lui vor fi neputincioși și prin Mâna Tatălui Meu ei vor fi aruncați în abis. Cea mai mare pedeapsă va coborî asupra slujitorilor sfințiți ai lui Dumnezeu care predică neadevăruri. Deoarece ei au fost binecuvântați cu Adevărul, dar l-au respins și au ales deliberat să ademenească sufletele departe de Cuvântul lui Dumnezeu, păcatul lor este cel mai mare dintre toate și pentru aceasta ei nu vor vedea niciodată Fața lui Dumnezeu.

Al vostru Isus

1320. Maica Mântuirii: Influența lumii laice este asemănătoare unei mari revărsări de ape

Duminică, 25 ianuarie 2015 la ora 14:40

Copilașii mei dragi, Darul Discernământului vine din Puterea Duhului Sfânt și el nu este dat cu ușurință. El trebuie să fie câștigat. El este dat numai celor ce sunt în uniune cu Cristos și care sunt liberi de orice fel de distrageri ce provin din ispitirile puse în fața lor de către cel rău. Cel rău nu îi poate înșela pe cei ce sunt binecuvântați cu acest Dar.

Vai de omul care este înșelat, căci el însuși va permite să fie condus spre minciuni. Înșelăciunea vine de la însuși satana și de la cei pe care îi infestează. Oricărui om care nu acceptă existența lui Isus Cristos îi va fi aproape imposibil să reziste fumului satanei care vă orbește și vrea să vă devoreze pe fiecare dintre voi care sunteți vinovați de păcatul mândriei. Fiecare slujitor sfințit care se îndepărtează de Adevăr îi va conduce spre minciună pe cei care așteaptă de la el călăuzire. Pentru aceasta, el va suferi o mare pedeapsă în Ziua Judecății.

Influența lumii laice este asemănătoare unei mari revărsări de ape, iar cei care îi permit să le schimbe punctul de vedere sau opiniile asupra Cuvântului lui Dumnezeu, se vor îneca. Înșelăciunea este unealta celui rău, a cărui principală preocupare este să distrugă Biserica de pe pământ a Fiului meu seducându-i pe cei ce aparțin ei. Deschideți-vă ochii față de noile schimbări care vor fi introduse și care hulesc Numele lui Dumnezeu.

Niciodată nu trebuie să permiteți minciunilor să influențeze ceea ce Fiul meu v-a învățat, căci Fiul meu nu s-a abătut niciodată de la Cuvântul Său Scris, și nici nu o va face vreodată. Adevărul vă va susține în timpul încercărilor care vă stau înainte și care vor chinui Biserica de pe pământ a Fiului meu. Trebuie să vă pregătiți pentru aceste timpuri, căci ele aproape că sunt asupra voastră.

Iubita voastră Mamă,
Maica Mântuirii

1321. Dumnezeu Tatăl: Eu voi îmbrățișa fiecare persoană, rasă, credință și religie

Duminică, 25 ianuarie 2015 la ora 15:45

Mult iubita Mea fiică, Intervenția Mea pentru a deschide ochii copiilor Mei către Dragostea iubitului Meu Fiu, Isus Cristos, se apropie.

Eu îi iubesc pe toți copiii Mei și voi chema pe fiecare bărbat, fiecare femeie și copil de peste șapte ani în Lumina Milostivirii Fiului Meu. Pregătiți-vă pentru Intervenția Mea pentru că ea va veni mai curând decât credeți și fiți recunoscători pentru acest Măreț Dar. Lupta spirituală pe care o vedeți în lume este evidentă pe pământ iar bătălia se va declanșa între dușmanii Mei – care încearcă să îi reducă la tăcere pe aceia care refuză să se lase atrași în minciuni – , și cei care nu Îl trădează pe Fiul Meu.

Când Mâna Dreptății Mele va cădea, ea va pune la încercare credința tuturor acelora care spun că sunt pentru Fiul Meu – și numai aceia care doresc să urmeze Crucea vor rămâne destul de puternici pentru a proclama Adevărul. În curând pânzele de păianjen vor fi îndepărtate și moștenirea voastră în toată splendoarea ei vă va fi făcută cunoscută. Dușmanii Mei vor respinge în mare parte această Intervenție și vor lupta până la capăt pentru a-L nega pe Isus Cristos.

Eu voi îmbrățișa fiecare persoană, rasă, credință și religie în Lumina Fiului Meu și mulți Îl vor vedea pe El. Aceasta va însemna, ca urmare, că mulți se vor converti și vor cere dreptul de a trăi viața eternă în Gloria Împărăției de pe pământ a Fiului Meu.

Eu am promis că Fiul Meu Își va ocupa Locul pe Tronul Său și acest lucru se va împlini. Aceia care nu doresc să fie parte a Împărăției Sale vor alege bazându-se pe voința lor liberă, pe care Eu am dat-o fiecăruia dintre voi.

Eu, iubitul vostru Tată, Creator a toate câte sunt și vor fi, vă implor să nu risipiți acest drept din naștere al vostru. Dacă o veți face, veți fi devorați de satana, care este pe cât de nemilos pe atât de mincinos, înșelător și acuzator. Vouă vi se dă un Dar pe care nicio generație dinaintea voastră nu l-a primit și trebuie să vă rugați ca să vi se dea Harurile pentru a accepta Favoarea Mea.

Veniți în Lumină, pentru că dacă nu o veți face veți fi orbiți pentru eternitate de întuneric. Aceasta Mi-ar sfâșia Inima în două și nu doresc să pierd pe niciunul dintre voi.

Vă Binecuvântez. Vă îndrum prin această Sfântă Misiune care vi se dă prin Sfânta și Binecuvântata Treime, așa cum a fost prezis.

Tatăl vostru iubit,
Dumnezeu Cel Preaînalt

1322. Voi ori Mă iubiți ținând seama de Cuvântul Meu, ori nu Mă iubiți deloc

Marți, 27 ianuarie 2015 la ora 14:35

Multiubita Mea fiică, motivația nu joacă nici un rol în mintea celor care vor respinge cu hotărâre Cuvântul lui Dumnezeu, incluzându-i aici pe cei care oricum sunt împotriva Mea și pe cei care nu vor rămâne fideli în întregime Cuvântului. Puteți spune că sunteți ai Mei doar cu întreg trupul – și nu numai cu o parte a trupului vostru. Voi nu puteți spune că Mă iubiți doar cu o parte a voastră. Voi ori Mă iubiți ținând seama de Cuvântul Meu, ori nu Mă iubiți deloc.

Când Mă trădați pe Mine, veți face acesta justificându-vă motivele pentru care veți accepta minciunile despre Cine Sunt Eu, Ce Sunt Eu și Ce spun Eu. Voi Mă veți da afară și veți aduce acuzații false împotriva Mea așa cum au făcut și strămoșii voștri înainte de voi. Veți folosi Cuvântul Meu în funcție de propriile voastre interpretări și apoi îi veți acuza pe cei drepți de lipsă de caritate. Mă veți chinui trădând Trupul Meu și veți aduce o teribilă durere și suferință asupra celor pe care voi îi acuzați de erezie în Numele Meu Sfânt.

Motivația va fi lăsată la o parte în timp ce voi veți fabrica orice scuză ca să urmați o cale în direcția opusă celei care a fost deschisă pentru voi prin Moartea Mea pe Cruce.

Satana este marele acuzator al copiilor lui Dumnezeu și, când este prezent în sufletele celor pe care îi infestează, el va născoci toate acuzațiile posibile împotriva copiilor lui Dumnezeu cu scopul de a discredita Cuvântul Meu. El vă va înșela ca să vă determine să ignorați Iubirea pe care o are Dumnezeu pentru voi. El va distruge orice urmă de credință pe care o mai aveți dacă voi îi permiteți aceasta. El va profita de voința voastră liberă – un drept dat vouă de către Dumnezeu – și vă va face să credeți că puteți trăi o viață fără Dumnezeu.

Al vostru Isus

1323. Sfânta Biblie va deveni aproape imposibil de găsit

Miercuri, 28 ianuarie 2015 la ora 17:00

Mult iubita Mea fiică, Eu am fost aruncat în pustie și Mă simt nefericit în Suferința Mea din cauza modului în care Creștinismul este umilit în lumea întreagă.

Glasul Meu nu mai este decât o șoaptă în mijlocul răcnetelor bestiei și ale celor care Mă disprețuiesc. Aceste voci ale nemulțumirii se vor multiplica și vor îneca Cuvântul, care a provenit din Viața Mea. Eretici, păgâni, falși vizionari și falși profeți, trădători și iubitori de arginți se vor ridica la unison ca să se răscoale împotriva Mea. Cei care calcă pe Urmele Mele vor fi oropsiți și împovărați cu greutatea Crucii Mele și vor avea de urcat muntele cel abrupt dacă vor prețui toate cele ce Eu i-am învățat.

Sfânta Biblie va deveni aproape imposibil de găsit, înainte ca ea să dispară cu totul. Vor fi făcute toate încercările de a-L nega pe Dumnezeu, până ce Cuvântul va fi înlocuit de doctrina întunericului. Voi, cei care credeți în Mine, Isus al vostru, nu trebuie să vă plecați niciodată în fața a nimic ce nu vine de la Mine. Doar Eu vă ocrotesc de rău și doar prin Mine veți găsi Mântuirea Veșnică.

Să fiți atenți la rugăciunile false care vi se vor prezenta, pentru că ele nu vor fi inspirate de Duhul Sfânt și voi trebuie să le evitați. Un cuvânt oricât de mic, o mică exprimare sau o simplă omisiune, ici și colo, pot face dintr-o rugăciune o falsitate. Răul este un ucigaș tăcut al sufletului și nu este ușor de identificat atunci când el este mascat ca fiind Adevărul. Este timpul să vă curățați grădina de buruieni și să rămâneți fideli la tot ce Eu v-am învățat, căci orice alt lucru este irelevant și vă poate face să vă pierdeți credința.

Credința în Mine și încrederea în Promisiunea Mea de a veni din nou, în Mare Slavă, nu trebuie să fie niciodată date la o parte în favoarea lucrurilor cu care vă răsfață falșii profeți, vrăjitorii, păgânii și ereticii. Dușmanii Mei muncesc din greu ca să vă înșele și cei mai mulți dintre ei știu foarte bine Cine Sunt Eu, dar vor cu orice preț ca voi să Mă respingeți. Voi trebuie ca, atunci când Mă chemați, să rămâneți precum un mic copil încrezător, iar Eu vă voi conduce pe Calea către Împărăția Mea. Eu vă voi proteja pe voi toți cei care vă încredeți total în Iubirea Mea și în Voia Mea Sfântă. Numai atunci pot Eu să intervin pentru a-i spulbera pe dușmanii Mei și pentru a răspândi Adevărul, astfel ca lumea cea nouă care va urma să fie locuită de toți copiii lui Dumnezeu.

Încrederea, credința, speranța și iubirea sunt cele care contează dacă vreți să găsiți tăria de a rămâne alături de Mine. Iubirea pentru Mine, fără să puneți nicio condiție, vă va câștiga Haruri Mari în parcursul vostru către Împărăția Mea – către lumea care nu va avea sfârșit.

Iubitul vostru Isus

1324. Enoh si Ilie nu vor fi prezenți în formă omenească

Joi, 29 ianuarie 2015 la ora 21:30

Mult iubita Mea fiică, Romano-catolicii și Evreii vor fi cei care vor avea de înfruntat cea mai mare opoziție în vremurile ce urmează. Ei vor suferi discriminare, opoziție și ură, pe măsură ce apostazia sugrumă omenirea. Vocile lor vor fi reduse la tăcere în timp ce neadevărurile vor devora mințile copiilor lui Dumnezeu atunci când cel rău va înșela lumea ca aceasta să respingă Cuvântul lui Dumnezeu.

Acești doi martori vor continua să proclame Adevărul prin aceia dintre ei care sunt suficient de puternici ca să răspândească Focul Duhului Sfânt, până când Marea Zi a Domnului va coborî asupra omenirii. Spiritul lui Enoh și Ilie va inunda sufletele lor și ei vor provoca indignare atunci când vor da mărturie despre Dumnezeu, Adevăr și Viață, pe care miliarde de oameni le vor respinge. După cum a fost prezis, acești doi martori vor avea parte de opoziție și lupte împotriva lor, dar vai de omul care încearcă să îi distrugă pentru că Dumnezeu îi va pedepsi pe dușmanii Lui pentru a le permite acestora doi să țină aprinsă flacăra Iubirii Sale în lumea care va fi acoperită de întunericul apostaziei.

Enoh și Ilie nu vor fi prezenți în formă omenească, dar să știți aceasta. Ei vor fi prezenți în sufletul acestor doi martori, iar prin suferința lor Dumnezeu îi va mântui pe cei care sunt orbi față de Adevăr.

Niciodată să nu vă temeți de Adevăr, temeți-vă doar de cei care sunt plini de o asemenea ură față de Mine, Isus Cristos, încât ei se vor preta la orice act nelegiuit cu scopul de a-i reduce la tăcere pe acești doi martori. Însă ei nu vor avea impact pentru că Focul Duhului Sfânt va ieși din gurile martorilor ca o sabie și va străpunge inimile celor care au cea mai mare nevoie de Milostivirea lui Dumnezeu. Apoi, când va sosi timpul, aceste două religii vor fi interzise și cei care vor îndrăzni să le practice în mod deschis vor fi acuzați de comiterea unei infracțiuni. Templele lor vor fi arse până în temelii și vor deveni mormane de cenușă iar lumea va fi încântată de distrugerea Credincioșilor lui Dumnezeu și va sărbători dispariția lor.

După aceasta, sunetul Glasului lui Dumnezeu va fi auzit în fiecare colț al lumii și din cenușă se va înălța Noul Început, Noul Ierusalim, o lume nouă, pură, fără de păcat.

Al vostru Isus

1325. Curând cerul se va despica și Focul Duhului Sfânt va fi asupra voastră

Miercuri, 04 februarie 2015 la ora 20:06

Mult iubita Mea fiică, în aceste timpuri ura împotriva tuturor lucrurilor bune, care provin de la Dumnezeu, incluzând și Sfântul Său Cuvânt, este puternică. Iubirea din inima omului, care este prezentă în mod natural în sufletul fiecărui copil născut pe lume, s-a transformat în răceală în inima umanității.

Caritatea și iubirea față de celălalt s-au evaporat și, după cum a fost prezis, omul se va întoarce împotriva fratelui, surorii, tatălui, mamei și vecinului său, în timp ce bătălia finală pentru suflete va atinge apogeul. Cel bun, cel blând și cel smerit va fi călcat în picioare iar cei răutăcioși și lipsiți de iubire în sufletele lor îi vor brutaliza pe cei care îndrăznesc să spună Adevărul.

Tatăl Meu, din a cărui Sfântă Poruncă vorbesc Eu lumii, M-a însărcinat să emit acest avertisment. Pregătiți-vă să Mă întâlniți, pentru că în curând cerul se va despica și Focul Duhului Sfânt va fi asupra voastră. Cei cu inimile pline de duioșie și ale căror suflete sunt pline de iubire pentru ceilalți vor fi recompensați cu Darurile pe care Eu le voi aduce cu Mine în acea zi. Celorlalți, Eu le spun acestea. Pentru fiecare act nelegiuit, cuvânt sau faptă de care sunteți vinovați și pentru durerea pe care ați provocat-o altora, voi veți suferi durerea nedreptăților voastre așa cum se văd ele prin Ochii Mei. Pentru că atât de mulți vor fi șocați atunci când își vor vedea starea sufletului lor, Eu vă cer să nu vă temeți. Încredeți-vă pur și simplu în Milostivirea Mea. Eu vin nu ca să vă pedepsesc sau să vă judec, ci ca să trezesc în voi iubirea pentru Mine pe care voi ați pierdut-o.

Veniți cu toții, timpul Intervenției lui Dumnezeu este aproape și cei care își pregătesc sufletele prin actul reconcilierii și al Confesiunii vor fi scutiți de durerea purificării.

Isus al vostru

1326. Eu sunt singura voastră consolare reală într-o lume care este împotriva Mea

Sâmbătă, 07 februarie 2015 la ora 21:37

Mult iubita Mea fiică, lupta Mea pentru a aduce pacea tuturor copiilor lui Dumnezeu și pentru a duce fiecare persoană în slava Noului Cer și Pământ se intensifică. Eu voi lupta până la sfârșit pentru a salva omenirea de răutățile care au fost revărsate asupra ei de către dușmanul Meu.

Eu vă cer tuturor celor care Mă iubiți și susțineți Cuvântul Meu să rămâneți puternici în fața urii împotriva Cuvântului Meu Sfânt, la care veți fi martori. Dacă voi respingeți Cuvântul Meu atunci voi Mă respingeți pe Mine, căci nu ați reușit să întelegeți sensul Morții Mele pe Cruce.

A trăi o viață în Mine necesită un mare curaj și putere, pentru că voi nu veți fi niciodată lăsați în pace atunci când vă declarați deschis credința în Mine.

Eu sunt singura voastră consolare reală într-o lume care este împotriva Mea. Eu sunt colacul vostru de salvare în vremea apelor tulburi. Eu sunt Viața însăși și toate lucrurile bune provin de la Mine. Răul, sub nicio formă a lui, nu poate proveni de la Mine căci aceasta este imposibil. Până când lumea nu acceptă că satana există, nu va accepta niciodată Existența lui Dumnezeu.

Satana și toți îngerii căzuti alungați din Rai de Preaiubitul Meu Tată crează ură în sufletele celor care permit păcatului să îi sugrume. Din păcatul mândriei își trag originea celelalte păcate. Mândria a fost prăbușirea lui Lucifer. Mândria este păcatul prin care omul se aliniază cu cel rău. Mândria va constitui prăbușirea omenirii.

Pentru a Mă iubi, voi trebuie să Mă iubiți necondiționat și aceasta nu este un lucru ușor. A Mă iubi pe Mine înseamnă a adera la Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă voi deviați de la aceasta, iubirea voastră față de Mine se va stinge până când, în final, voi veți trăi după propriile voastre reguli.

Al vostru Isus

1327. Spiritul răului este mai puternic decât voința omului

Duminică, 08 februarie 2015 la ora 21:31

Mult iubita Mea fiică, pentru că Duhul Sfânt este impregnat în toate aceste mesaje, Cuvântul Meu se răspândește ca fulgerul, așa cum era în Timpul Meu de pe pământ. Iuțimea cu care se răspândește Duhul Sfânt este dincolo de puterea de înțelegere a omului muritor. Și, așa cum Paracletul, prin Puterea lui Dumnezeu, cuprinde sufletele tuturor acelora care au umilință în inimile lor, tot astfel și spiritul răului Îl urmează oriunde acesta este prezent.

Spiritul răului este mai puternic decât voința omului, dar este neputincios împotriva copiilor lui Dumnezeu care își pun toată încrederea în Dumnezeu. Spiritul răului va avea întotdeauna un scop și acela este de a înșela. Satana, marele înșelător, se va folosi de mândria prezentă în suflet pentru a-l convinge pe om că rațiunea sa imperfectă poate hotărî ce este bine și ce este rău. Victima va crede că deține controlul propriului său destin și că prin urmare credința sa, atâta câtă o are, este neimportantă.

Libertatea de conștiință poate duce sufletele slabe la respingerea Existenței lui Dumnezeu. Alte suflete, care acceptă Existența lui Dumnezeu, vor permite ca opiniile lor personale să impună propria lor interpretare despre Cine este Dumnezeu și despre felul în care Dumnezeu le răspunde păcătoșilor. În ambele cazuri, ei vor respinge Autoritatea lui Dumnezeu în favoarea a ceea ce vor ei să creadă. Mândria lor îi va duce la pieire.

Diavolul este foarte viclean și va spune acestor suflete ”faceți ce vă dictează conștiința” și îi va convinge să dea întâietate conștiinței lor față de Cuvântul lui Dumnezeu. O, cât de ușor de manipulat este omul care, din cauza păcatului, cade pradă acestei înșelăciuni. Eu vă întreb, cine sunteți voi, cei care hotărâți că știți mai multe despre Mine decât ceea ce v-am învățat Eu? Învățăturile Mele sunt clare, precise și nu se schimbă niciodată. Dacă nu puteți avea încredere în Cuvântul lui Dumnezeu, atunci nu Îl puteți iubi cu adevărat. Prin libera voastră voință voi alegeți în ce să credeți. Dar omul care distorsionează Cuvântul lui Dumnezeu, pentru ca acesta să se potrivească foarte bine opiniei sale despre Cuvântul Meu și să corespundă nevoilor sale personale, este omul care va ceda ispitei celui rău.

Oriunde este apărat Cuvântul Meu, diavolul va da târcoale așteptând să devoreze sufletele care prețuiesc propriile lor vederi și opinii mai mult decât Cuvântul lui Dumnezeu. Toți oamenii care rămân ferm atașați Adevărului vor avea de înfruntat teribile încercări din partea înșelătorului, care va face neîncetat eforturi să îi ducă în rătăcire. Și astfel, pretutindeni unde Duhul Sfânt Își întinde Aripile, spiritul răului Îi va călca pe urme la fiecare pas. Neobosit, frustrat și hotărât, el va chinui acele suflete care au fost binecuvântate de Puterea Duhului Sfânt.

Nu veți afla spiritul răului încercând să înșele sufletele pe care deja le-a cucerit, pentru că ele nu îi trebuiesc. Un om care Mă iubește și urmează Cuvântul lui Dumnezeu este vulnerabil pentru că el este cel mai râvnit premiu. Totuși, nu trebuie să credeți că doar prin credința voastră sunteți destul de puternici pentru a face față acestor atacuri, pentru că fiecare dintre voi este păcătos. Și, ca păcătoși, dacă nu vă curățați sufletele prin spovedanie în mod regulat, Mă veți trăda și voi, pentru că nu veți fi îndeajuns de puternici în voi înșivă pentru a rezista presiunii de a Mă renega.

Să nu uitați niciodată avertizările Mele. Sunteți în mijlocul celei mai mari bătălii spirituale a tuturor timpurilor. Doar cei mai pregătiți, cei mai puternici și cei cu sufletele cele mai pure îi vor supraviețui.

Al vostru Isus

1328. Mama Mântuirii: Rugați-vă pentru protecția Bisericii Fiului meu pe pământ

Marți, 10 februarie 2015 la ora 14:36

Iubiții mei copilași, este important ca voi toți să recitați rugăciunile Cruciadei și PreaSfântul meu Rozar ca parte a rugăciunilor voastre zilnice. Puteți spune oricare rugăciuni pe care le alegeți, nu neapărat toate rugăciunile, ci pe acelea care sunt conforme cu dorințele voastre. PreaSfântul meu Rozar trebuie recitat zilnic, împotriva influenței celui rău.

Rugăciunea vă aduce mai aproape de Dumnezeu și protejează sufletele tuturor celor care cer protecția Fiului meu împotriva puterii înșelătorului. Rugăciunea este arma cea mai puternică împotriva răului și nu trebuie să subestimați niciodată puterea pe care ea o aduce.

Rugați-vă pentru protecția Bisericii Fiului Meu pe pământ și cereți-i Fiului meu să acorde Îndurare fiecăruia dintre cei care încearcă să o răstignească. Această Biserică – Trupul și Templul Fiului meu – este calea prin care i se va aduce toată slava lui Dumnezeu. Învățăturile, Cuvântul și Sfânta Euharistie – care este Trupul și Sângele Fiului meu, Isus Cristos – au fost Daruri oferite omenirii pentru salvarea sufletelor. Trebuie să susțineți Adevărul și să vă pregătiți să acceptați Milostivirea Fiului meu.

Vă rog cu insistență să vă rugați pentru sufletele care resping Adevărul și să Îl implorați pe Fiul meu să reverse Milostivirea Sa asupra sufletelor lor. Fiul meu este Viața. Toată Viața provine de la El. Dacă Îl respingeți pe Fiul meu voi nu veți susține viața în Împărăția Sa ce va veni.

Fiul meu mi-a cerut să pledez pentru rugăciunile voastre pentru sufletele celor care Îl vor respinge pe El. El va asculta rugăciunile pe care voi le oferiți pentru toți cei dragi ai voștri și pentru cei care nu vor putea să accepte Lumina când ea va străluci ca un far și va acoperi umanitatea.

Sufletele care sunt aprinse cu iubire și umilință – necesare pentru a-L primi pe Fiul meu – se vor bucura. Cei care au întuneric în suflet vor ocoli Lumina căci pentru ei va fi dureros să vadă Adevărul. Rugați-vă din toată inima, acum și în fiecare zi de acum încolo, pentru sufletele care au cea mai mare nevoie de Milostivirea Fiului meu.

Fără rugăciunile voastre mulți vor fi pierduți și pentru eternitate vor tânji după compania Fiului meu, însă pentru ei El nu va mai fi de găsit.

Vă las cu iubirea mea, cu protecția și cu pacea mea. Vă rog, răspundeți la chemarea mea pentru salvarea sufletelor.

Iubita voastră Mamă,
Maica Mântuirii

1329. Eu doar atât vă pot dezvălui înainte de a veni să despart oile de capre

Miercuri, 11 februarie 2015 la ora 15:16

Mult iubita Mea fiică, foarte mulți M-au scuipat în Față, M-au blestemat și M-au contestat când eram pe pământ și continuă să o facă până în ziua de azi.

Fiecare Dar care a fost oferit umanității prin văzători, vizionari și profeți ai lui Dumnezeu a fost respins de către majoritate. În curând omul va găsi cu dificultate Flacăra Adevărului, chiar dacă poate o va căuta. Dușmanii Mei se vor bucura și vor sărbători în timp ce Martorii Mei de pe pământ vor fi azvârliți la pământ și călcați în picioare. O, cât de nerecunoscătoare sunt inimile reci ale oamenilor și cât de puțină dragoste au ei pentru Mine.

Pedeapsa Mea va cădea curând și Eu îi voi separa pe cei a căror dragoste pentru Mine rămâne vie, de sufletele care Mă resping. Intervenția Mea va fi rapidă și vai de omul care Mă blestemă, pentru că îl voi arunca din Sânul Inimii Mele Sfinte și el va rămâne să rătăcească printre fiarele care bântuie pământul căutând sufletele după care tânjesc pentru a le putea distruge.

Astăzi Domnul tău a vorbit și astăzi este ziua în care vor începe schimbările care au fost prezise. Milostivirea Mea se va revărsa în torente uriașe în fața voastră, dar după aceasta voi vă veți alege singuri destinul. Cei care au permis urii să se cuibărească în sufletul lor Mă vor respinge fără ezitare. Cei cu suflete călduțe nu vor avea Harurile pentru a-Mi rămâne loiali Mie și ei de asemenea Mă vor respinge.

Eu v-am dat vouă Cuvântul, Adevărul, și mulți M-au blestemat din acest motiv. Doar atât vă pot dărui înainte de Măreața Zi. Acum luați ceea ce v-am dăruit și amintiți-vă fiecare Cuvânt, pentru că Timpul Meu este aproape și doar atât vă pot dezvălui înainte de a veni să despart oile de capre.

Aceia dintre voi care Mă blestemă vor fi blestemați. Aceia care cred în Mine vor avea Viață Veșnică. Suferiți în Numele Meu și Eu vă voi înălța în Împărăția Mea care va veni.

Ziua Primei Învieri se apropie și aceia care nu Mă vor accepta vor fi aruncați în afară pentru veșnicie. Mânia Mea este mare în aceste timpuri și dacă ați putea vedea griul murdar și sufletele întunecate ale acelora cu inimile călduțe, acest lucru v-ar face să plângeți. Din păcate, majoritatea sufletelor se află în întuneric și dacă ați vedea aceasta ați muri din cauza șocului, atât de gravă este starea sufletelor omenirii.

Al vostru Isus

1330. Rugăciunea îl îngrozeste pe cel rău

Joi, 12 februarie 2015 la ora 18:00

Mult iubita mea fiică, le cer tuturor creștinilor din toate părțile lumii ca de acum să petreacă și mai mult timp în rugăciune, pentru puterea de a învinge păcatul care ștrangulează lumea, care aduce cu sine suferință și lasă în urma sa tot felul de greutăți.

Păcatul poate fi distrus prin rugăciune. Rugăciunea este arma cea mai puternică împotriva răului și cu cât mai mult vă întoarceți spre Mine, Isus al vostru, cu atât mai mult pot Eu să îl înving pe dușmanul Meu. Eu nu vă cer vouă nimic ce ar putea să vă împovăreze inima, ci vă cer doar să Mă chemați pe Mine ca să-i ajut pe păcătoși să evite nelegiuirile care se pot ivi în inimile lor în orice moment.

Puterea lui satana este acum în acel punct în care el îi manevrează cu ușurință pe cei care nu au credință sau încredere în Dumnezeu. El îi îmboldește și îi ispitește cu orice ocazie. În ochii lui satana, omul este imaginea în oglindă a lui Dumnezeu, care l-a creat pe om după Chipul și Asemănarea Sa. Satana urăște fiecare ființă umană cu o intensitate care v-ar putea tăia răsuflarea. Doar omul care rămâne vigilent la tacticile lui poate vedea Adevărul, căci răul poate lua multe forme. Doar omul care este deschis spre Cuvântul lui Dumnezeu – care Îl cunoaște și Îl iubește pe El – poate să pareze influența înșelătorului prin puterea rugăciunii.

Rugăciunea îl îngrozește pe cel rău și slăbește strânsoarea pe care el o are asupra omenirii. Rugăciunea este mai puternică decât sabia folosită în luptă, pentru că ea nu doar îl rănește ci chiar îl distruge pe dușman.

Isus al vostru

1331. Misiunea Mea de a salva umanitatea este aproape completă

Vineri, 13 februarie 2015 la ora 18:00

Mult iubita Mea fiică, prin Puterea Prea Sfintei și Binecuvântatei Treimi, Eu declar că v-am dat Adevărul. Eu v-am umplut inimile și sufletele cu Darurile promise omenirii prin Cartea Adevărului.

Acum, să luați Darul Meu al Adevărului, împreună cu toate celelalte Daruri date vouă prin această Misiune, și să le acceptați cu recunoștință. Trăiți Cuvântul lui Dumnezeu. Acceptați aceste Mesaje și trăiți-vă viața conform cu acestea.

Misiunea Mea de a salva umanitatea este aproape completă. Rămășița s-a format. Vi s-au dat Darurile Peceții Dumnezeului celui Viu, ale Medaliei Mântuirii și ale Cruciadei de Rugăciune. Ele vor fi armura voastră împotriva dușmanului Meu. De acum încolo Eu voi vorbi cu voi doar din când în când și numai prin intermediul Rămășiței. Acum voi sunteți pregătiți să vă luați armura și să luptați pentru a păstra în viață Cuvântul Meu în locurile pustiirii.

Planul Meu este acela de a Mă asigura că voi toți răspândiți Cuvântul Meu și contemplați ceea ce Eu v-am dat. Eu nu voi părăsi niciodată Misiunea Mea finală, pentru că aceasta este imposibil. Fiți răbdători și încredeți-vă total în Mine. Aceste Mesaje vă vor aduce mare mângâiere și consolare în zilele de mari încercări spirituale. Fiți recunoscători pentru Milostivirea Mea.

Duhul Sfânt vă va ghida și vă va proteja iar Eu vă voi da mângâierea de care veți avea nevoie pentru a rezista în fața dificultăților pe care le veți avea de înfruntat în vremurile care vin.

Vă mulțumesc, micuții Mei, pentru că ați acceptat Intervenția Mea. Acum depinde de voi să răspândiți Adevărul. Eu vă iubesc, vă prețuiesc și aștept cu dor Ziua Cea Mare a Domnului când Eu voi uni lumea și vă voi conduce în Noua Mea Împărăție de pe pământ.

Vă binecuvântez și vă dau curaj, înțelepciune, cunoaștere și Haruri pentru a continua Lucrarea Mea pe pământ.

Mult iubitul vostru Isus,
Mântuitorul și Răscumpărătorul omenirii

Cartea Adevarului – mesaje 2014

mai 1, 2015

Mesaje pe anul 2014 | Profeție – Avertisment

http://profetieavertisment.ro/mesaje/

1010. Mama Mântuirii: Adevărul va fi răstălmăcit iar Cuvântul lui Dumnezeu va fi prezentat de-a îndoaselea

Miercuri, 01 ianuarie 2014 la ora 13:44

Copila mea, te rog încurajează-i pe toți copiii lui Dumnezeu să persevereze pe durata încercărilor care vor veni. Atât de multe provocări vor avea de înfruntat toți creștinii, cănd ei vor fi martori la abominabila apostazie ce le va fi etalată în față chiar de către aceia de la care vor căuta îndrumare pentru a duce o viață creștină deplină.

Aceia care urmează să fie numiți în curând în cel mai înalt eșalon al Bisericii Fiului Meu pe Pământ nu vor fi de la Dumnezeu. Ei nu îl vor sluji pe Fiul Meu, și vor schimba multe doctrine și legi în cadrul Bisericii. Ei vor înfăptui aceste schimbări atât de repede prin intermediul a numeroase texte noi, cărți de rugăciuni și scrisori, încât vă veți da seama atunci că a fost nevoie de ani buni pentru a pregăti astfel de lucrări. Dacă nu ar fi așa, ar fi imposibil ca schimbări atât de radicale să fie introduse în atât de multe formate. Acesta va fi unul din primele semne care vă vor da certitudinea că această doctrină deformată ce urmează a fi introdusă curând a fost creată cu mare grijă.

Multe persoane nu-și vor da seama de aceste schimbări din cadrul Bisericii, iar aceia care totuși o vor face le vor aclama, căci acestea vor diminua sentimentul de vinovăție pe care îl vor simți din cauza păcatelor lor. Într-un final, ei se vor simți ușurați, pentru că atunci va însemna că vor putea proclama fățiș acceptarea tuturor lucrurilor care-L insultă pe Dumnezeu. Căci dacă Biserica va declara păcatul ca fiind ceva natural și care face parte din natura umană, aceasta înseamnă cu siguranță că păcatul nu mai are importanță. Apoi, scoțând în evidență cât este de important să ai grijă de cei săraci și flămânzi din lume, ei se vor considera pe ei înșiși sfinți în Ochii lui Dumnezeu.

Atunci când Fiul meu va fi negat în mod public și când Cuvântul Său va fi răstălmăcit, se vor organiza cu multă grijă în public acte de caritate grandioase. Acestea vor distrage atenția de la realitatea a ceea ce se întâmplă. Acestea vor crea diversiune iar în final nu se va mai discuta despre Adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu. Când toate religiile vor fi aduse sub un singur acoperiș iar concepțiile păgânilor vor fi tratate cu mare respect, atunci oamenilor le va frică să se ridice în picioare și să proclame Adevărul. Dacă și când vor îndrăzni totuși să ia atitudine, ei vor fi acuzați de blasfemie.

Se apropie vertiginos ziua în care veți fi acuzați de erezie dacă vă veți declara a fi creștini adevărați și veți reaminti oamenilor Cuvântul lui Dumnezeu. Adevărul va fi răstălmăcit iar cuvântul lui Dumnezeu va fi prezentat de-a îndoaselea. Nimic nu va mai fi în ordine. Nu va mai exista nicio noimă în cadrul regulilor ce urmează să fie introduse curând în Biserica Fiului Meu. Este important să rămâneți loiali față de Cuvântul lui Dumnezeu, indiferent de cât de mult vă vor antipatiza.

Iubita voastră Mamă, Mama Mântuirii

1011. Trei din patru Mă vor trăda

Joi, 02 ianuarie 2014 la ora 20:40

Fiica Mea, este foarte aproape timpul în care toate recunoașterile publice despre Cine Sunt Eu vor deveni ca pâlpâirea unei lumânări pe cale să se stingă.

Cei care spun că sunt ai Mei vor vorbi foarte puțin despre Mine. Cei care Îmi sunt loiali vor fi șocați când vor vedea cât de mulți Mă neagă. Timpul în care cei credincioși vor fi separați de cei induși în eroare este foarte aproape. În acele zile care vor veni, orbii, surzii și cei care nu au fost atenți la Adevărul Cuvântului lui Dumnezeu, se vor aduna cu miliardele pentru a accepta falsa doctrină – ce nu vine de la Mine.

Când veți auzi vorbindu-se despre o reînoire a promisiunii de credință, o formă a Sacramentului Mirului (Confirmațiunii), atunci să știți că acesta va fi creat de oameni. El nu va avea nici o însemnătate în Ochii Mei. El va fi prezentat de falsul profet ca parte a planului său global de a uni toate religiile lumii. Dumnezeirea Mea va fi data de-o parte. Cuvântul Meu va fi uitat și îngropat iar Învățăturile Mele vor fi denaturate, pentru a-i forța pe credincioși să accepte o nouă formă de așa zisă evanghelizare.

Cu toate acestea Cuvântul Meu va rămâne viu, pentru că aceia care vor rămâne în Biserica Mea, așa cum a fost lăsată ea de la începuturi, nu Mă vor trăda. Trei din patru Mă vor trăda. Doar Rămășița Mea se va lipi de Mine și va păstra Cuvântul Meu și mulți dintre ei vor fi dezorientați. Acele sărmane suflete care vor rămâne în Biserica Mea când noua doctrină va pune stăpânire pe ea, nu vor ști încotro să o apuce. Lor le spun următoarele: Fiți puternici. Fiți de neclintit. Nu Mă negați pe Mine. Rugați-vă ca Eu să vă îndrum și continuați să Mă slujiți așa cum ați făcut întotdeauna. Când vi se cere, de către cei care pretind a lucra pentru binele tuturor – al tuturor religiilor -, să vă lepădați de Mine, atunci întorceți-le spatele, pentru că vi se va cere de fapt să adoptați păgânismul care va fi deghizat în Creștinism.

Când acești impostori, dușmani ai lui Dumnezeu, vor invada Biserica Mea în interiorul ierarhiei ei, Tatăl Meu va lasa să se abată o groaznică Pedeapsă. El va răsturna lumea și nici un bărbat, femeie sau copil nu va putea să ignore aceste tulburări. Când dușmanii Mei vor ataca Trupul Meu Mistic, ei vor provoca multe distrugeri, multă confuzie și-i vor îndepărta pe mulți de la Adevăr. Dar ei niciodată nu vor distruge Biserica Mea pentru că Rămășița Armatei Mele nu se va îndepărta niciodată de Adevăr și nici nu va putea fi forțată să jure credință satanei sau acoliților săi.

Multe războaie se vor înteți iar furtuni și cutremure se vor intensifica până când Tunetul Mâniei Tatălui Meu va fi simțit pretutindeni.

Dușmanii Mei care umblă printre voi și care induc în eroare Biserica Mea, să știe acestea: Eu nu vă voi permite niciodată să câștigați acele suflete pentru care Mi-am dat Viața. Aroganța voastră va fi de scurtă durată, acțiunile voastre josnice vor fi oprite și încercările voastre de a răni sufletele pe care le-ați însemnat vor lua brusc sfârșit. Niciodată nu vă veți mai ridica împotriva Cuvântului lui Dumnezeu fără ca Intervenția Divină să cadă asupra voastră. Alianța voastră cu cel rău se va termina cu un dezastru pentru voi și pentru cei pe care ați reușit să-i păcăliți. Când veți încerca să înaintați spre Porțile Raiului fălindu-vă cu loialitatea voastră față de satana, veți fi distruși, înlănțuiți și aruncați în abis fără a vi se arăta niciun pic de Milă.

Mergeți acum, toți cei care veți fi martorii lucrurilor ce sunt pe cale să înceapă și rămâneți în alertă tot timpul. Voi trebuie să continuați să Mă slujiți pe Mine, pentru că nu poate fi decât un singur Stăpân.

Al vostru Isus

1012. Multe lucruri vor fi revelate copiilor lui Dumnezeu înainte de Marea Zi a Domnului

Vineri, 03 ianuarie 2014 la ora 21:45

Fiica Mea mult iubită, când profeții din vechime au fost chemați de Dumnezeu să proclame Adevărul, niciunul dintre ei nu s-a arătat din cale afară de entuziasmat de Potirul Adevăratului Cuvânt al lui Dumnezeu care le fusese dat. Acesta a fost copleșitor pentru fiecare dintre ei – majoritatea dintre ei nu cunoșteau Cuvintele Scripturii – iar multe din cele ce le erau dezvăluite nu aveau nicio noimă pentru ei. Însă Puterea Spiritului Sfânt i-a atras iar acest lucru le-a permis să grăiască Cuvântul lui Dumnezeu exact așa cum le fusese dat. Mulți dintre ei tremurau de frică. Unii dintre ei renunțau. Cei care renunțau se întorceau. Când Dumnezeu trimite un profet înseamnă că El are un plan de o mare însemnătate. Profeții, mesageri ai lui Dumnezeu, fac cunoscut lumii doar ceea ce este necesar pentru salvarea sufletelor.

Fiica Mea, să se știe că această Misiune va fi cea în timpul căreia Glasul lui Dumnezeu se va face simțit, asemenea unui tunet care se va resimți în oricare parte a pământului. Multe lucruri vor fi revelate copiilor lui Dumnezeu înainte de ivirea Marii Zile a Domnului. Este necesar să se întâmple astfel, căci dacă El nu ar înștiința omenirea, atunci El nu și-ar ține făgăduința dată Profeților – Moise, Daniel și Ioan. Atunci când Dumnezeu face o Promisiune, aceasta este întotdeauna îndeplinită.

 Să nu vă temeți niciodată de un profet adevărat, întrucât el rostește, pentru binele vostru, Cuvintele puse în gura sa de către Dumnezeu.

Astăzi, a auzi Cuvântul transmis de Dumnezeu poate cauza frică. Acesta poate fi copleșitor și poate provoca un soi de anxietate. Cu toate acestea, dacă acest Cuvânt nu ar reînvia și nu i s-ar da să sufle din nou și să trăiască printre voi, ați percepe golul – distanța dintre voi și Dumnezeu – ca fiind mult prea mare. Golul se umple acum, pe măsură ce Cuvintele Mele aduse vouă de către Tatăl Meu vă vor aduce mângâiere – mai multă bucurie decât tristețe, mai mult curaj decât frică și mai multă consolare decât lacrimi.

Fiica Mea, ascultă cu atenție ceea ce spun Eu. Să nu încercați să Mă dați la o parte, când de fapt tot ceea ce doresc Eu este să vă cuprind pe toți cu Brațele Mele Sfinte și să vă iau în Inima Mea. Poate părea sumbru acest Cuvânt al Meu, profețiile Mele pot părea greu de înțeles iar faptele nelegiuite ale omului pot părea de-a dreptul supărătoare, însă nu uitați că toate aceste lucruri vor trece. Vor fi date uitării. Nu vor mai avea nicio importanță. Căci pentru toată lumea, viața care stă înaintea voastră vă va aduce multă bucurie și voie bună, întrucât Iubirea lui Dumnezeu se va resimți în toate locurile, căminele, sufletele și inimile.

Aceasta este ultima parte din Planul Meu de salvare a pământului și a tuturor ființelor vii. El va întâmpina multe dificultăți și încercări. Cruzimea omului va fi cea mai dureroasă dintre toate lucrurile la care va trebui să asistați, iar în Ochii Tatălui Meu respingerea Mea, a lui Isus Cristos, va fi picătura care va umple paharul. Însă această ultimă confruntare nu va dura mult, și omul va fi eliberat de ura îngrozitoare care există în lume.

Să nu subestimați niciodată Puterea Cerului, căci Intervenția Tatălui Meu va fi atât de puternică incât vrăjmașii Lui nu ii vor putea face față. Așa că fiți pe pace. Acceptați Intervenția lui Dumnezeu – Marele Său Act de Iubire, oferit vouă prin Cuvântul care vine din gura profeților Săi. Toate aceste lucruri au menirea să vă ocrotească, să vă apropie tot mai mult de Mine și să creeze un Nou Început care nu va avea sfârșit.

Al vostru Isus

1013. Eu voi răspunde întotdeauna celor care imploră Milostivirea Mea pentru alte suflete

Sâmbătă, 04 ianuarie 2014 la ora 13:40

Mult iubita Mea fiică, deși Dreptatea Mea este de temut, Eu voi răspunde întotdeauna celor care imploră Milostivirea Mea pentru alte suflete. Vă promit că, atunci când recitați Cruciada Mea de Rugăciuni și alte rugăciuni prin care Mă rugați să arăt Îndurare, Eu le voi asculta și voi acționa în consecință.

Milostivirea Mea este fără margini și îi acoperă pe toți păcătoșii care caută mântuirea lor si a altora. Iubirea Mea este nesfârșită. Compasiunea Mea este neîncetată. Nimeni să nu se îndoiască niciodată de Promisiunea Mea și nici de Dorința Mea de a-i salva pe toți, inclusiv pe dușmanii Mei. Vă îndemn, mult iubiții Mei discipoli de pretutindeni – inclusiv cei cărora nu le sunt familiare aceste Mesaje : rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă pentru propriile voastre suflete și pentru cele ale altora, incluzându-i pe credincioși, pe necredincioși, precum și pe cei care nu cunosc Adevărul.

Iubirea Mea pentru voi este aici pentru ca toți să o vedeți, să o simțiți și să o trăiți. Tot ceea ce trebuie să faceți este să răspundeți așa cum v-am învățat Eu. Iubiți-vă unii pe alții așa cum vă iubesc Eu. Fiți milostivi cu cei care vă chinuiesc, și rugați-vă pentru ei. Fiți generoși cu timpul vostru, lucrând din greu și rugându-vă pentru a salva sufletele celor care s-au îndepărtat mult de Mine.

Aceasta este cea mai mare Dorință a Mea. Mergeți în pace.

Al vostru Isus

1014. Maica Mântuirii: La început am mers în Iudeea și apoi Fiul meu a fost dus în India, Persia, Egipt, Grecia și Anglia

Sâmbătă, 04 ianuarie 2014 la ora 13:50

Copila mea, înainte de momentul nașterii Fiului meu, suferința era prezentă în tot ce ni se întâmpla. Eu am fugit la Elisabeta pentru a găsi mângâiere, știind că ea este binecuvântată cu harul înțelegerii, dăruit ei de către Duhul Sfânt. Eu și iubitul meu soț am căutat un refugiu de liniște, într-un moment când eram atât de copleșiți știind ce avea să urmeze.

Când s-a apropiat timpul să nasc, spiritul răului a pus toate obstacolele în calea noastră, la fiecare pas pe care îl făceam. Ușile ne-au fost trântite în față; oamenii pe care îi cunoșteam s-au ferit de noi și am fost alungați în pustie. Așa am ajuns să nu avem un acoperiș deasupra capului, ci un adăpost potrivit doar pentru animale, iar Mesia cel Sfânt a venit în lume ca un om sărman. Nu au fost ceremonii, nici încoronare, nici omagii. Numai puțini oameni au rămas să îmi aducă mângâiere în singurătatea mea. Dar atunci când Fiul meu s-a născut, toate sentimentele mele de neliniște au dispărut. Tot ce simțeam era dragoste pentru cea mai Divină Prezență. Pacea domnea în sfârșit în Inima mea.

Prin Puterea Duhului Sfânt, ni s-a trimis ajutor și mângâiere, dar aceste momente au fost foarte puține. Deși nașterea lui Isus Cristos a fost un eveniment modest și umil – și puțini oameni au fost de față – vestea s-a răspândit. Astfel lucrează Duhul Sfânt. Mulți așteptaseră această naștere. Mulți auziseră despre eveniment și mulți au vorbit apoi despre el. Când s-a aflat că Isus Cristos, Mesia cel promis omenirii, s-a născut, opoziția a început să sporească. Atacul plin de ură al lui Irod și al tuturor slujitorilor săi a demonstrat câtă teamă stârnește Prezența lui Dumnezeu în inimile celor răi.

Începând din acea zi, am devenit protectoarea Fiului meu, iar iubitul meu soț Iosif s-a îngrijit de siguranța noastră în multe împrejurări ce aveau să urmeze. Am petrecut mulți ani fugind dintr-un loc într-altul. Ne confruntam cu atâta opoziție – atât de multă teamă, atâta ură. Aceasta era soarta noastră. Din momentul în care Fiul meu a fost găsit, la vârsta de doisprezece ani predicând în templu, L-am luat ca să îl ascundem.

Familia lui Iosif ne-a ajutat să ieșim pe ascuns și mulți ani am călătorit. Întâi am mers în Iudeea și apoi Fiul meu a fost dus în India, Persia, Egipt, Grecia și Anglia. Pretutindeni unde am fost, Prezența Fiului meu a creat multe miracole, deși El nu S-a prezentat niciodată public ca fiind Mesia. El a fost bine îngrijit iar noi L-am văzut deseori. Am trăit în pace, dragoste și armonie și dacă nu ar fi fost soțul meu, Iosif, nu am fi avut un loc unde să mergem pentru a-L proteja pe Fiul meu până când Misiunea Sa Publică avea să înceapă.

Și acum, când A Doua Sa Venire este iminentă, toate obstacolele posibile vor fi plasate înaintea Venirii Sale. Fiecare Cuvânt rostit de profetul Său va fi despicat în patru și ridiculizat. Foarte puțini oameni vor fi cunoscători ai Adevărului care înconjoară această Misiune și multe uși vor fi trântite în fața celor care urmează instrucțiunile Sale. Această Misiune este una singuratică pentru tine, copila mea, și tu esti instruită să urmezi întocmai toate lucrurile pe care ți le dezvăluie Dumnezeu.

Vei primi ajutor. Ajutorul va înceta atunci când aceasta este Dorința Fiului meu. Deși puțini sunt cei care sunt văzuți că urmează această Misiune, multe alte milioane cred pe deplin în ea, deoarece Cuvântul lui Dumnezeu îi va atrage întotdeauna, prin puterea Duhului Sfânt, pe cei care sunt ai Săi

Durerile nașterii au început și travaliul nu va dura prea mult. În curând, nașterea unui nou început se va face cunoscută și apoi Ziua Domnului va veni în sfârșit. Copii, păstrați-vă liniștea, pentru că toate aceste lucruri trebuie să se întâmple înainte ca Pământul să fie curățit de păcat.

Mama voastră iubită, Maica Mântuirii

1015. Dacă există chiar și numai o fărâmă de mândrie în suflet, Duhul Sfânt nu va intra niciodată în el

Duminică, 05 ianuarie 2014 la ora 19:34

Mult iubita Mea fiică, atunci când focul Duhului Sfânt pătrunde în sufletul unei persoane, primul răspuns este unul al lacrimilor. Al doilea răspuns este unul de nedumerire (uluire). Al treilea răspuns este recunoașterea faptului că ceva minunat – o înțelegere interioară a Adevărului lui Dumnezeu și a tot ceea ce El dorește – a pus stăpânire pe acel suflet. Brusc, coboară o pace, precum și o puternică înțelegere a misterului Existenței lui Dumnezeu – Iubirea lui Dumnezeu. Toate lucrurile, care sunt conforme Cuvântului lui Dumnezeu, devin clare.

Doar aceia care și-au abandonat lui Dumnezeu voința lor și care și-au lepădat toată mândria și raționamentul uman și I-au prezentat Lui aceste lucruri, sunt capabili să primească acest Dar al Duhului Sfânt. Dacă există chiar și numai o fărâmă de mândrie în suflet, Duhul Sfânt nu va intra niciodată în el.

Își pot preda voința numai cei care cred cu adevărat că Dumnezeu este Atotputernic și că omul este nimic și nevrednic să stea înaintea Lui. Doar acelora care sunt dispuși să facă tot ceea ce li se cere, să facă Voia Sfântă a lui Dumnezeu, conform Cuvântului Său, le poate fi dat Darul de a proclama Cuvântul iar acesta să aibă cu adevărat impact.

Orice om care pretinde că proclamă Adevărul și spune că el este îndrumat de Duhul Sfânt, nu se va lăuda niciodată cu propria lui măreție. El nu va atrage niciodată atenția asupra darurilor sale, talentelor sale, asupra cunoștințelor sale, a sfințeniei sale sau a umilinței sale. Deoarece când un om face acestea, în Numele Sfânt al lui Dumnezeu, el nu a fost binecuvântat cu Spiritul Focului – Flacăra care aprinde inimile oamenilor, astfel ca ei să răspundă cu iubire Cuvântului lui Dumnezeu.

În Timpul Meu pe Pământ am explicat clar, pentru voi toți, că acela care se înalță pe sine înaintea Mea va fi aruncat în pustie. Acela care se smerește înaintea Mea va fi înălțat.

Al vostru Isus

1016. Sunteți pe cale să fiți martorii celei mai mari înșelătorii a satanei asupra lumii

Marți, 07 ianuarie 2014 la ora 12:15

Iubita Mea fiică, Cuvântul Meu va rămâne intact, datorită iubiților Mei ucenici fideli din întreaga lume, care vor forma Rămășița Bisericii Mele și care nu se vor abate niciodată de la Adevăr.

Foarte mulți dintre ucenicii Mei se vor aduna pentru a forma Rămășița Armatei Mele în fiecare națiune din lume, inclusiv în țările cu regimuri comuniste. Duhul Sfânt a fost trimis să învăluie fiecare părticică a acestei mici dar puternice Armate a Mea. Curând, toți discipolii Mei vor răspândi Cuvintele profețiilor date lumii prin această Misiune – în toate locurile. Ei se vor duce acum și vor răspândi Evangheliile Mele, Cuvântul Meu și Promisiunile Mele, la toți oamenii. Eu nu voi permite niciodată să pălească sau să se stingă credința ucenicilor Mei . Cu toate acestea, puține suflete vor rămâne fidele Cuvântului Meu, așa cum a fost dat El omenirii în Biblie.

Lumina Mea va străluci ca Soarele asupra tuturor locurilor în care discipolii Mei iubiți răspund Chemării Mele în aceste timpuri. Aceasta este o Chemare din Ceruri, care vă invită să luați Crucea Mea și să Mă urmați pe Mine, Isus, până la capătul Pământului. Dorința Mea este ca, prin răspândirea Adevărului Preasfintei Treimi, voi să Mă ajutați pe Mine să îi adun pe cei pierduți, pe cei confuzi, pe cei care rătăcesc și pe cei care nu Mă cunosc.

Voi îi veți chema pe cei din toate religiile și le veți da Cuvântul Meu. Prin intermediul Rugăciunilor pe care vi le-am dat, ei vor fi binecuvântați. Bucurați-vă, toți cei care care știți că sunt Eu, Isus Cristos, Cel care vă cheamă în aceste vremuri de mari schimbări. Voi sunteți cu adevărat binecuvântați. Aflați că Iubirea Mea pentru voi este atât de mare, încât vă va ghida, vă va întări și vă va da curajul unui leu, pentru misiunea voastră. Veți vorbi cu iubire și elocvență și Focul Duhului Sfânt va ieși din gura voastră. Acest Dar va atrage milioane de suflete către Mine. Eu vă pregătesc acum, pentru că sunteți pe cale să fiți martorii celei mai mari înșelătorii a satanei asupra lumii.

Când sunteți ai Mei, veți fi capabili să protejați lumea, pentru a nu fi cuprinsă de răutatea celui rău în ultimele sale zile. Nu veți da greș. Veți suferi. Veți avea de suportat dezaprobare, opoziție și acuzații de erezie, deși voi doar le veți aminti oamenilor ceea ce deja este conținut în Sfintele Evanghelii.

Fiți pe pace, pentru că Harurile Mele vă vor susține în timpul acestei bătălii. Acum sunteți pregatiți, căci dușmanii Mei, care au așteptat momentul să se arate, cu tupeu, lumii, vor deveni cunoscuți în scurt timp. Atunci va fi timpul ca Planul Meu final de salvare a omenirii să fie finalizat.

Eu sunt în voi, cu voi și voi locui mereu în inimile și sufletele voastre.

Al vostru iubit Isus

1017. Când discipolii Mei, care vor crede înșelăciunea ce va să vină, Mă vor tăgădui, aceasta nu înseamnă că ei vor spune: „Eu nu cred în Isus.” Nu, ci semnificația va fi aceasta

Marți, 07 ianuarie 2014 la ora 23:15

Fiica Mea mult iubită, tocmai atunci când cei credincioși vor striga: „Ajunge – nu mai putem îndura să privim cum răul învinge asupra binelui.”, toate durerile se vor sfârși într-un mod subit.

Curățarea răului presupune ca acesta să aibă mai întâi posibilitatea să se răspândească. Aceasta este o încercare pentru acei oameni cu inimi rele care vor fi primii înșelați. Pe măsură ce ei se afundă în vidul răului, fie vor opune rezistență durerii pe care acesta o va crea în sufletele lor, fie se vor lăsa atrași spre noi abisuri, îndepărtându-se tot mai mult de Împărăția lui Dumnezeu.

Sufletele celor credincioși vor fi încercate până la limită și ei vor fi chinuiți de confuzia care le va fi pusă în față. Mulți vor ști în inimile lor că ceea ce ei credeau a fi adevărat până atunci și ceea ce țineau aproape de inimile lor nu va mai fi considerat a fi Adevăr. Iar astfel ei nu vor mai putea discerne ce anume vine de la Mine și ce nu. Credința lor va fi zdruncinată și mulți dintre ei se vor pomeni implicați într-o doctrină nouă, făcută de mâna omului, despre care vor simți că e în neregulă. Vor avea un sentiment de neliniște și mulți nu-și vor putea mărturisi temerile celor desemnați ca slujitori sfințiți ai Mei. Ei nu vor ști la cine să apeleze pentru Adevăr.

Ei vor trebui să asiste la proclamări publice care vor slavi păcatul, atunci când se va declara că omenirea este slabă – Dumnezeu știe că omul, fiind slăbit de păcat, nu este decât o victimă. Pentru a nu trebui să asiste la păcat în toată urâciunea sa, ei vor fi obligați să își dea acordul și să accepte legile noi care vor fi introduse în Biserică. Se va aștepta de la ei să omagieze și să respecte noile legi, care vă vor impune tuturor să respectați individualitatea omului și dreptul său de a fi ceea ce dorește și de a face ceea ce vrea.

Când discipolii Mei, care vor crede înșelăciunea ce va să vină, Mă vor tăgădui, acest lucru nu va însemna că ei vor spune: „Eu nu cred în Isus.” Nu, ci semnificația va fi aceasta. Ei vor alege ce anume vor vrea să creadă din Învățăturile Mele. Apoi vor decide care sunt părțile care nu le convin. Apoi vor spune că, dacă Isus ar trăi pe pământ în zilele noastre, El sigur ar fi de acord cu această nouă interpretare. O, cât de puține lucruri știu ei și cât de tare îi va dezbina mândria lor! Când pedeapsa va cădea în jurul lor și când își vor da seama cât de tare M-au jignit, vor urla de groază atunci când vor veni în fața dreptății care va fi împărțită tuturor.

În acea zi, când Adevărul va fi revelat, cei care au atras dizgrația asupra lor înșiși și care au luptat împotriva Mea, preaiubitul lor Isus, Cel Care a voit doar să le aducă Îndurare, se vor salva doar datorită rugăciunilor Rămășiței Armatei Mele.

Al vostru Isus

1018. Când recitați această nouă Litanie în timpul marilor încercări, Eu vă voi aduce ușurare

Miercuri, 08 ianuarie 2014 la ora 21:15

Fiica Mea prea iubită, trebuie să fie făcut cunoscut că fiecare dintre voi atunci când apărați Cuvântul lui Dumnezeu în timpul întunericului, veți avea nevoie de toate Harurile Mele pentru a rămâne în picioare. Când Mă chemați pe Mine pentru a umple sufletele voastre cu Harurile Mele speciale, atunci vă va fi mai ușor să Mă urmați.

Acum va las vouă, tuturor sufletelor curajoase și fidele, aceste haruri speciale. Când recitați această nouă Litanie în timpul marilor încercări, Eu vă voi aduce ușurare.

Litania de Rugăciune (6) „Isus către Omenire”: Darul Harurilor

„O, dragul meu Isus, preaiubitul meu Mântuitor,
Umple-mă cu Iubirea Ta.
Umple-mă cu Puterea Ta.
Umple-mă cu Înțelepciunea Ta.
Umple-mă cu Perseverența Ta.
Umple-mă cu Smerenia Ta.
Umple-mă cu Curajul Tău.
Umple-mă cu Pasiunea Ta. Amin.”

Voi, sufletele care o veți recita în timpul persecuțiilor, să știti că Eu voi revărsa aceste Haruri peste voi. Veți deveni mai calmi, mai puternici și mai curajoși, în timp ce purtați Crucea Mea grea spre porțile Noului Cer și Noului Pământ. Cel mai important: nu veți ceda la agresiunile cu care va trebui să vă confruntați în Numele Meu Sfânt.

Veți merge cu fermitate și demnitate și veți continua să susțineți Cuvântul lui Dumnezeu. Voi toti care răspundeți acestei Chemări și recitați această Litanie specială, veți simți în inimile voastre o bucurie pe care înainte nu o aveați. Vă veți simți de asemenea încrezători știind că ați fost binecuvântați prin Puterea Duhului Sfânt, iar Adevărul va domni mereu în inimile voastre.

Vă iubesc și vă binecuvântez pe fiecare dintre voi acum – în Numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt.

Al vostru Isus

1019. Iubirea Mea pentru omenire este totală. Eu îi iubesc pe toți, inclusiv pe cei care săvârșesc cele mai haine fapte

Joi, 09 ianuarie 2014 la ora 21:40

Prea iubita Mea fiică, uite-te în jur – ce vezi? O lume plină de contradicții. Pe de-o parte vei vedea iubire, bucurie și bunăvoință. Dar pe de altă parte, aceasta va fi contracarată de ura pe care cel rău o are pentru omenire.

Orice neliniște, tristețe, confuzie, lipsă de încredere, venin, ură și răutate pe care le vedeți întâmplându-se în lume – să știți că ele nu pot veni decât dintr-o singura sursă. Satana, acest flagel al omenirii, a creat o disperată nefericire printre copiii Lui Dumnezeu. Durerea lor devine Durerea Mea și din acest motiv – pentru a Mă răni pe Mine, el înfăptuiește asemenea ravagii.

Fiica Mea, începând din această zi, oriunde vei umbla și oricare fața vei privi, o vei vedea așa cum vă văd Eu pe fiecare – ca pe un copil al Lui Dumnezeu. Cât de mult îi iubesc pe toți, cât de tare vreau să îl dezmierd pe fiecare dintre ei – indiferent de greșelile sau de păcatele lor. Nu are importanță ce au făcut ca să Mă ofenseze; Eu tot îi iubesc – pe fiecare în parte. Eu simt o mare bucurie când văd iubirea iradiind din ei – o iubire pe care au primit-o ca Dar de la Tatăl Meu care i-a creat. Iubirea lor este Iubirea Mea și aceasta atrage alte suflete spre ei, răspândind astfel Iubirea Lui Dumnezeu peste tot.

Dar când asist la durere și suferință, în orice suflet, atunci durerea lor devine a Mea. Durerea lor poate fi cauzată de o suferință îngrozitoare, adusă de lipsa de iubire față de alții, ceea ce provoacă un simțământ de dezolare disperată. Singurătatea și izolarea lor este simțită și de Mine iar aceasta aprinde și mai mult Compasiunea Mea.

Apoi, mai sunt sufletele care își petrec tot timpul alergând după lucruri care nu vin de la Mine. Aceia care Mă resping îmi frâng de tot Inima în două. Cât de multe Lacrimi de Sânge vărs Eu pentru aceste suflete, căci ele au tăiat cordonul ombilical care îi unește cu Salvatorul lor – singura lor speranță și Salvare. Când vezi aceste suflete, fiica Mea,vei simți o tristețe teribilă în inima ta, așa cum simt și Eu pentru ele.

În sfârșit, mai sunt cei care spun că Mă reprezintă, dar care nu sunt vrednici să-Mi șteargă Picioarele. Ura lor față de Mine este cauzată de iubirea lor pentru ei înșiși. Totuși, oricât de des M-ar insulta și oricât ar induce în eroare turma Mea, Eu tânjesc în continuare după sufletele lor.

Iubirea Mea pentru omenire este totală. Eu îi iubesc pe toți, inclusiv pe aceia care săvârșesc cele mai haine fapte. Așa va fi până la sfârșit. Eu voi îmbrățișa toate sufletele până în ultima zi când, după ce Eu voi fi epuizat toate eforturile de a le salva sufletele, vor fi pierduți pentru totdeauna pentru Mine numai aceia care aleargă înspre abisul fiarei și care Mă refuză, în ciuda faptului că știu cât de mult îi iubesc.

Să vă iubiți mereu unii pe alții, cu tot cu defectele voastre – așa cum vă iubesc Eu. Când nu sunteți de acord cu cineva, amintiți-vă de Iubirea Mea și rămâneți tăcuți. Când disprețuiți pe cineva, să știți că această ură nu vine de la Mine. Când priviți unii la alții, priviți-vă ca prin Ochii Mei. Nu trebuie să vă feriți de niciunul dintre ei. În schimb, trebuie să arătați compasiune celor care vă supără, vă ofensează sau vă fac rău, căci și ei sunt iubiți de Mine. Dacă Mă iubiți, veți arăta iubire tuturor celor cu care veniți în contact.

Iubirea este contagioasă, căci ea vine de la Dumnezeu. Din iubire nu poate veni decât bine.

Al vostru Isus

1020. Oamenii care trăiesc în ziua de azi nu sunt cu nimic diferiți față de cei care au trăit cu mii de ani în urmă

Sâmbătă, 11 ianuarie 2014 la ora 10:48

Mult Iubita Mea Fiică, Eu vreau ca lumea să știe cât de mult iubesc Eu omul, fiindcă Eu îi iubesc la fel pe cei mai umili și mai chinuiți ca și pe cei mai nevrednici. Oricine crede că Eu pun vreun om înaintea altuia, nu Mă cunoaște. Poate că prefer anumite suflete, în special pe cele alese, dar nu le iubesc mai mult sau mai puțin decât pe sufletele celor vulnerabili.

Eu privesc la fiecare suflet cu Iubire în Inima Mea. Mă lipesc de fiecare dintre voi, deoarece voi sunteți de la Mine – de la Tatăl Meu. Cu toate că pot fi ofensat de slăbiciunile voastre și mâniat de intențiile și dorințele vostre rele, Iubirea Mea pentru voi nu moare niciodată. Toți păcătoșii sunt iubiți de Dumnezeu – indiferent de ceea ce au făcut. Dumnezeu are Puterea cea din urmă asupra destinului fiecărui suflet; această Putere este a Lui.

Eu am unica Autoritate de a Judeca. Nici unui om dintre voi nu i s-a dat acest drept. Când un om îl consideră pe altul ca fiind vinovat de păcat, el poate pedepsi acea persoană doar prin pedeapsă, nu și prin moarte. Niciun om, judecător, lider politic sau membru al Bisericii Mele pe Pământ, nu va putea niciodată să condamne un om la moarte din cauza păcatelor sale – indiferent cât de îngrozitoare ar fi acestea. Nici un om nu poate condamna alt om la Iad, deoarece când cineva declară un suflet ca fiind blestemat, atunci chiar el însuși va fi, în schimb, cel blestemat, indiferent câte acte pioase ar fi făcut el în Numele Meu.

Cât de mult timp vă pierdeți condamnându-vă reciproc, în loc să acceptați Darul ce v-a fost oferit – Darul iubirii față de aproapele. Iubiți Darul ce v-a fost oferit tuturor de Dumnezeu și pe care îl puteți dărui și voi la rândul vostru în orice mod doriți – dacă este în acord cu Voia Tatălui Meu. Cu toate acestea, mulți dintre cei care mă iubesc pe Mine, Isus Cristos, cred că Eu tolerez orice acțiune care alimentează ura reciprocă. Voi trebuie, în schimb, să știți că Eu Îmi doresc doar să vă iubiți unii pe ceilalți și să ramâneți statornici Cuvântului lui Dumnezeu, care se regăsește atât în Vechiul cât și în Noul Testament.

Cuvântul este veșnic – el nu se schimbă niciodată. Oamenii care trăiesc în ziua de azi nu sunt cu nimic diferiți față de cei care au trăit cu mii de ani în urmă. Poate că voi dețineți mai multe cunostințe și mai multe informații, însă nu sunteți mai buni decât alte generații care au fost înaintea voastră. Omul este muritor. Nimic nu se va schimba în acest sens, până când Eu nu vă voi aduce Viața Veșnică.

Opriți-vă și gândiți-vă. Învățăturile Mele sunt în continuare aceleași ca și cele date omenirii în perioada când Eu Am fost pe Pământ. Singura diferență acum este că, datorită progreselor în domeniul științei, mulți oameni consideră că sunt mai mari decât Dumnezeu. Mulți sunt atât de siguri de nemurirea lor încât au decis să nu mai accepte că au fost creați de Dumnezeu. Mulți consideră că au puterea de a rescrie Legile lui Dumnezeu.

Mulți au decis să ridice un nou turn babel și când o vor face, el se va prăbuși dintr-o simplă atingere a Mâinii Tatălui Meu. Atunci omul va realiza că viața poate exista doar cu Dumnezeu și pentru Dumnezeu, în acord cu Voia lui Dumnezeu. Nu există viață fară Dumnezeu.

Al vostru Isus

1021. Foarte curând, Iadul va fi declarat în mod oficial ca un loc care nu există

Duminică, 12 ianuarie 2014 la ora 20:28

Mult iubita Mea fiică, dacă Eu, Isus Cristos, nu aș vorbi lumii în aceste timpuri, multe suflete nu ar intra niciodată pe Porțile Paradisului.

Atât de multe suflete nerecunoscătoare nu se mai supun Legilor Mele și își crează propria lor interpretare, fapt ce este revoltător pentru Mine. Regulile ce privesc Adevărul au fost date omenirii în Dar, ca un mijloc prin care omul să-și poată câștiga dreptul de a fi mântuit. Chiar nu știți că nu puteți trăi după propria voastră versiune a Legilor lui Dumnezeu iar apoi să vă așteptați să intrați în Paradis?

Aroganța omului a întrecut spiritul smereniei. Omul nu-L mai slujește pe Dumnezeu așa cum i s-a poruncit să o facă. În schimb, el crează din propria sa imaginație o viziune a ceea ce el crede a fi Raiul. Astăzi, niciun slujitor de-al Meu – dintre cei desemnați să Mă slujească pe Mine – nu mai face referire la existența Iadului. Însăși simpla menționare a cuvântul „Iad” le provoacă rușine slujitorilor Mei Sfințiți , căci ei se tem de ridiculizarea pe care ar fi nevoiți să o suporte, din partea acestei societăți laice, care a fost indusă în eroare. Iadul este casa multor suflete sărmane. O, cât de mult Mă doare să văd cum sufletele nebănuitoare plonjează în abisul terorii în momentul în care își dau ultima suflare.

Copiilor lui Dumnezeu trebuie să li se spună acum despre necesitatea urgentă de a se ruga pentru sufletele ce sunt oarbe în fața Adevărului.

Foarte curând, Iadul va fi declarat în mod oficial ca un loc care nu există. Sufletelor li se va spune că toți copiii lui Dumnezeu, odată ce și-au trăit viața în mod chibzuit și respectabil – indiferent dacă ei cred sau nu în Dumnezeu – vor avea parte de Viața Veșnică. Însă aceasta va fi o minciună. Din Iad nu mai există cale de întoarcere. Este pentru eternitate.

Multe suflete care M-au respins fățiș, atât în particular cât și în public, acum lâncezesc în Iad. Amarnica lor părere de rău este accentuată de suferințele lor teribile și dureroase și de ura satanei față de ei. Odată ajunși în Iad, satana li se revelează lor sub toate formele sale groaznice și dezgustătoare iar ura lui pentru ei le umple fiecare secundă. Repulsia pe care ei o simt față de el – față de aceeași fiară căreia ei i-au adus omagii în timpul vieților lor pe pământ – ea însăși este o cauză majoră pentru suferința lor. Totuși, separarea lor de Mine și durerea provocată de întunericul în care se află, le provoacă tortura cea mai mare.

Orice om care vă spune, în numele Meu, că Iadul nu există, nu are niciun interes să vă ajute să vă salvați sufletul. Când veți fi convinși că Iadul nu există, atunci veți presupune în mod eronat că păcatul este irelevant.

Voi nu veți putea să Mă slujiți pe Mine dacă credeți că păcatul nu există. Voi nu veți putea trăi pentru veșnicie o viață glorioasă în Împărăția Mea dacă nu Mă veți ruga să vă iert păcatele. Aceasta este esența doctrinei noi ce urmează să fie curând introdusă și pe care veți fi obligați să o înghițiți. Atunci va fi momentul în care veți fi păcăliți ca să neglijați să vă pregătiți sufletele pentru Ziua cea Mare a Domnului, când Eu voi veni să vă revendic ca fiind ai Mei.

Vă spun acestea ca să vă previn și nu ca să vă înspăimânt. Vă implor să acceptați păcatul ca făcând parte din viețile voastre, însă vă rog să continuați să evitați cele șapte păcate de moarte pentru că, făcând aceasta, veți avea parte de Bunăvoința Mea. Trebuie să vă spovediți întotdeauna păcatele. Faceți acest lucru zilnic. Vorbiți cu Mine și rugați-Mă să vă iert. Aceia care nu pot avea parte de Sacramentul Spovedaniei – aceia care își conduc viața conform altor credințe sau religii – trebuie să accepte Darul ce vi l-am făcut sub forma Indulgenței Plenare. (Rugăciunea nr. 24 din Cruciada de Rugăciune: Pentru indulgență plenară, spre iertarea completă a păcatelor)

Aveți grjă de sufletul vostru pentru că sufletul vostru este cel care va trăi veșnic. Veți putea trăi pentru eternitate doar în unul din cele două locuri – în Iad sau în Împărăția Mea.

Al vostru Isus

1022. Dumnezeu Tatăl: Eu vin ca să-i adun pe credincioși. Timpul Meu vine curând, căci Milostivirea Fiului Meu este aproape peste voi

Luni, 13 ianuarie 2014 la ora 16:56

Eu Sunt Dumnezeu Tatăl. Eu Sunt Cel Care Sunt. Eu Sunt Creatorul vostru – sunt Alfa și Omega.

Draga Mea fiică, ascultă-Mă acum când anunț că Intervenția Mea de a opri distrugerea rasei umane este aproape să înceapă.

Când nu auzi nimic despre rău- asta nu înseamnă că el nu există. Există un act mârșav pus la punct pentru a stârni un război, cu unicul scop de a distruge cât mai mulți oameni posibil. Capacitatea omului de a legifera acte rele împotriva copiilor Mei nu a fost niciodată mai mare. Abilitatea oamenilor de a avansa tehnologic nu a fost niciodată mai mare, dar aceste cunoștințe sunt folosite pe scară mare în mod abuziv iar planurile de controlare a tuturor aspectelor vieții voastre sunt în fază avansată.

Ei, dușmanii Mei, vor să controleze ceea ce mâncați, ceea ce beți și ceea ce faceți ca să promovați Adevărul așa cum vi l-am dat Eu. Ei nu vor avea odihnă până în ziua în care vă vor controla țările voastre, finanțele și sănătatea voastră. Pe când aceste planuri sunt pe cale să devină evidente, ei vor lua sub control și toate religiiile. Deoarece foarte mulți oameni nu cred în Existența Mea, opoziția împotriva planurilor lor josnice de a fura suflete de la Mine va fi nesemnificativă.

Când omul crede că-l poate sfida pe Dumnezeu, atunci el nu știe cu adevărat cine sunt Eu. Dacă omul nu știe cine sunt Eu, atunci el nu știe nimic. Inima lui s-a împietrit, intelectul i s-a distrus și sufletul lui s-a făcut de plumb.

Cel care pleacă de la Mine, este pierdut. Cel care luptă împotriva Mea, cu intenția de a fura sufletele copiilor Mei, este mort pentru Mine iar destinul lui este osândit.

Eu voi interveni acum ca să opresc comiterea acestor atrocități teribile și ticăloase. Apoi, după ce voi termina, vă voi deschide ochii, vă voi atinge inimile și vă voi umple de uluire. Curând voi dezvălui Adevărul, deoarece mulți dintre voi nu mai credeți în el

.Eu sunt tot ceea ce este și va fi. Sunt Tatăl vostru, Atotștiitorul, Atotvăzătorul, Atotiubitorul și Atotmilostivul. Eu vin ca să-i adun pe credincioși. Timpul Meu vine curând, căci Milostivirea Fiului Meu este aproape peste voi.

Preaiubitul vostru Tată , Dumnezeu cel Preaînalt

1023. Atâta timp cât Biserica Mea susține Cuvântul lui Dumnezeu, voi trebuie să rămâneți supuși Bisericii Mele

Marți, 14 ianuarie 2014 la ora 16:53

Mult iubita Mea fiică, când slujitorii Mei, discipolii Mei și toți aceia care declară a fi ai Mei, spun că Mă iubesc, aceasta însemnă două lucruri. Ei Mă iubesc pentru că acceptă Cuvântul Meu și Mă cinstesc mărturisind Adevărul.

Atunci când Mă iubiți, trebuie să rămâneți fideli Sfântului Meu Cuvânt. Aceasta înseamnă să rămâneți supuși Cuvântului Meu în toate aspectele referitoare la Adevăr. Când mărturisiți Adevărul Cuvântului Meu ca slujitori sfințiți ai Mei, voi trebuie să rămâneți supuși Cuvântului lui Dumnezeu.

Atâta timp cât Biserica Mea susține Cuvântul lui Dumnezeu, voi trebuie să rămâneți supuși Bisericii Mele. Însă când va veni ziua în care cei cu autoritate în Biserica Mea nu mai proclamă Adevărul, atunci trebuie să rămâneți supuși numai față de Mine. Căci Eu Sunt Biserica. Fără Mine, Isus al vostru, nu există nicio Biserică.

Când Cuvântul Meu este falsificat iar apoi adaptat, el nu mai este Cuvântul Meu. Trebuie să vă supuneți doar Adevăratului Cuvânt al lui Dumnezeu. Dacă veți urma o nouă doctrină, creată de om, care va înlocui Sfântul Meu Cuvânt în Bisericile Mele din toată lumea, înseamnă că aceia ce sunt responsabili pentru acest sacrilegiu Mă vor tăgădui. Să rămâneți supuși doar acelora care proclamă Cuvântul lui Dumnezeu, căci dacă el nu este Cuvântul Meu, atunci el nu este de la Dumnezeu.

Cuvântul lui Dumnezeu este Sacrosanct (Preasfânt). El nu poate fi schimbat de nimeni. Supunerea față de Biserica Mea este importantă. Supunerea față de Cuvântul lui Dumnezeu este ceea ce determină dacă ești Creștin. Ziua când veți înlocui Cuvântul lui Dumnezeu cu un substitut creat de om, este ziua în care veți nesocoti Cuvântului lui Dumnezeu.

 Puteți rămâne supuși în ochii Mei, în Biserica Mea pe Pământ, numai dacă este susținut Adevărul. Nu trebuie niciodată să vă fie teamă să proclamați Adevărul, deoarece numai Adevărul vă va elibera.

Al vostru Isus

1024. Această ierarhie nouă și rapid creată va prelua controlul asupra Bisericii Mele

Joi, 16 ianuarie 2014 la ora 19:41

Iubita mea fiică, Adevărul dezbină. Întotdeauna a făcut-o. Când cineva spune că el știe adevărul, altcineva îl va contrazice. Dar, când Adevărul vine din Cuvântul lui Dumnezeu, el produce cea mai mare dezbinare. Mulți se tem de Adevăr, pentru că el nu este întotdeauna plăcut deși, fără Adevăr, voi ați trăi în minciună. Când trăiți negând Cuvântului lui Dumnezeu, nu veți găsi niciodată cu adevărat pace în inimile voastre.

Când cunoașteți Adevărul, care este conținut în Cartea Tatălui Meu, atunci cunoașteți Calea Domnului și trebuie s-o urmați până la ultima voastră suflare. Să nu vă abateți de la ea. Dacă Cuvântul Meu este falsificat, rescris și distrus, cu siguranță voi n-ați accepta niciodată așa ceva. Ceea ce e bine. Dar dacă noi doctrine, care diferă față de Cuvântul Meu cel Sfânt, vă vor fi prezentate chiar de către cei aflați în fruntea bisericilor Mele, ce veți face atunci?

Veți accepta o minciună în locul Adevărului? Veți accepta o doctrină care va fi păgână în Ochii Mei?

Răspunsul trebuie să fie „nu”. Nu trebuie să negați niciodată Cuvântul Meu – oricine ar fi cel care v-ar cere aceasta. Nimeni, chiar de ar fi îmbrăcat în haine de înalt conducător al Bisericii Mele, ori un sărac, un rege sau un prinț – dacă vă cere să acceptați o nouă doctrină referitoare la Cuvântul Meu, nu vine de la Mine.

Biserica Mea este demolată discret din interior și fiecare părticică a ei este dezmembrată. În timp ce piesele de susținere sunt dărâmate și slujitorii loiali sunt înlăturați – și considerați a nu mai fi de folos – calea este pregătită pentru ca doctrinele venite din Iad să fie proclamate.

Vai de preoții, episcopii și cardinalii care vor îndrăzni să apere Cuvântul lui Dumnezeu, căci ei vor suferi cel mai mult. În timp ce unii vor fi excomunicați și acuzați de erezie – deși ei doar vor apăra Adevăratul Cuvânt al Domnului – alții vor fi prea slabi. Mulți dintre sărmanii slujitori sfințiți vor ceda presiunii de a renunța la Legile lui Dumnezeu. Dacă nu vor fi de acord să îmbrățișeze noua doctrină a minciunii, vor fi aruncați lupilor. Cei a căror credință deja este slăbită și care umblă după lucruri lumești, având o ambiție feroce în sufletele lor, vor fi primii din șirul celor care vor jura credință noii „făgăduințe”.

Această ierarhie nouă și rapid creată va prelua controlul asupra Bisericii Mele. Ei vor declara minciuni în Numele lui Dumnezeu și vor lua cu ei multe suflete inocente de credincioși. Comunităților nebănuitoare le va fi oferit potirul otrăvit, umplut cu nimic – doar pâine goală. Sfânta Euharistie nu le va mai hrăni sufletele. Curând le vor fi ținute predici care vor ridiculiza Cuvântul lui Dumnezeu, în momentul în care vor declara drepturile omului drept cea mai importantă doctrină. Și apoi vor prezenta cea mai mare erezie și anume că omului îi va fi dăruită Viața Veșnică indiferent dacă se căiește sau nu pentru păcatele sale. Astfel, ei vor distruge milioane de suflete.

În timp ce ei vor continua să demoleze din interior Biserica Mea, preoții și ucenicii Mei fideli o vor construi din nou, piatră cu piatră. Vedeți voi, Biserica Mea nu poate muri, pentru că Eu nu voi permite să se întâmple aceasta.

Toți preoții, episcopii și cardinalii care își vor pierde pozițiile și care îmi vor rămâne fideli Mie, nu îi vor părăsi niciodată pe cei drepți ori pe acei ucenici ai Mei care au fost binecuvântați cu Darul Înțelepciunii. Atunci când falsa cunoaștere va umple inimile slabilor slujitori ai Bisericii Mele, Darul Duhului Sfânt nu numai că va Lumina sufletele Rămășiței Bisericii Mele, dar va produce Lumina pentru toți cei al căror nume este scris în Cartea celor Vii, purtându-i până la ușa Mea.

Niciodată până acum nu au fost testați ucenicii Mei așa cum vor fi în viitor. Lor li se va da Sprijin Divin pentru a-i face capabili să poarte aprinsă Lumina lui Dumnezeu în lumea care va fi scufundată, încet și dureros, în întunericul cauzat de sosirea vrăjmașului, anticristul.

Al vostru, Isus

1025. Fiecare cuvânt pe care îl rostești în această Misiune vine de la Mine. Fiecare acțiune pe care o faci vine de la Mine

Vineri, 17 ianuarie 2014 la ora 20:42

Fiica Mea mult iubită, rămâi liniștită de fiecare dată când întâlnești multele obstacole cu care tu și toți cei ce Mă urmează vă confruntați zilnic în această Lucrare pentru salvarea sufletelor.

Să nu uiți niciodată că satana nu va înceta să chinuiască această misiune și pe altele, care sunt autentice pentru că vin de la Dumnezeu. Misiunile autentice pe care le binecuvântez astăzi și acelea pe care le-am binecuvântat de-a lungul secolelor au suferit întotdeauna din cauza opoziției.

Numai misiunile care vin cu adevărat de la Dumnezeu atrag o astfel de ură. Numai profeții adevărați atrag ura. Moise, Ilie, Noe și Ioan Botezătorul, și alții ca ei, au atras ura, din cauza influenței satanei asupra sufletelor slabe. Numai Eu, Isus Cristos, unul dintre sutele de profeți ce existau în Timpul Meu pe Pământ, am atras acel gen de ură care a fost revărsată asupra Mea. Și acum numai tu, ultimul Meu profet, vei atrage o ură de așa o intensitate cum nu s-a mai văzut de mult timp, deși și alții, ca și tine, au suferit în vremurile recente.

Când te vei confrunta cu opoziție, în Numele lui Dumnezeu, să știi că atunci când Sfânta Treime prezintă lumii Cuvântul, printr-un profet, această opoziție este cea mai înverșunată. Dacă nu ar fi Ajutorul Divin ce ți se dă, tu ai fugi îngrozită. Tatăl Meu te protejează, micuța Mea, astfel că tu trebuie să îți croiești drum înainte știind întotdeauna că El dorește suflete, cu fiecare cuvânt pe care îl rostești, fiecare cuvânt care este scris de mâna ta și fiecare suflet pe care îl atingi. Toată această suferință Îmi va aduce Mie mai multe suflete.

Fii încredințată că timpul când Eu voi veni să Îmi revendic Tronul este aproape și pe măsură ce Ziua se apropie vor fi folosite multe tactici pentru a te împiedica în această Misiune. Ți se vor arunca în față toate minciunile, toate pietrele, chinurile vor fi destinul tău și toți dușmanii lui Dumnezeu vor fi puși în calea ta oriunde vei merge. Dar, ca Mântuitor al umanității, Eu voi veghea ca toți mărăcinii să fie atent îndepărtați, fiecare piatră să fie dată la o parte, fiecare cărare curățată, astfel încât tu să reușești să aduci Cuvântul Meu în fața lumii într-un moment în care Eu voi fi aproape uitat.

Eu merg alături de tine, fiica Mea. Eu Îmi odihnesc Mâna pe umărul tău stâng ca să te protejez de rău și să te îndrum în toate. Fiecare cuvânt pe care îl rostești în această Misiune vine de la Mine. Fiecare acțiune pe care o faci vine de la Mine. Fiecare suferință pe care o înduri este a Mea. Voința ta este a Mea, pentru că tu Mi-ai cedat-o și acum Eu sunt complet în interiorul tău. Când ei te rănesc, Mă insultă pe Mine. Când își bat joc de tine, ei neagă Adevărul. Atunci când neagă Cuvântul, ei Mă neagă pe Mine, dar atunci când ei acceptă Cuvântul Meu dat ție, ei devin o parte din Mine și astfel și ei se vor bucura de Protecția Mea.

Mergi acum, fiica mea, și să nu te neliniștești atunci când ți se va arăta ură ție și acestei Misiuni, pentru că tu și toți cei care aud Chemarea Mea nu vor mai avea nicio îndoială despre Cine este Cel căruia I se împotrivesc. Nu eși tu, ci eu, Isus Cristos, cel pe care ei îl dau deoparte. Când ești pentru Mine, cu Mine, în Mine și spui Cuvântul Meu – ești cu adevărat un copil al lui Dumnezeu.

Al vostru Isus

1026. Care dintre voi va fi suficient de puternic să accepte Potirul Suferinței Mele, cu tot ceea ce implică aceasta?

Duminică, 19 ianuarie 2014 la ora 14:35

Mult iubită fiică a Mea , care om dintre voi, ce se declară el însuși a fi un sfânt discipol al Meu și se mândrește cu acest fapt, va lua Potirul Meu?

Care dintre voi va fi suficient de puternic să accepte Potirul Suferinței Mele, cu tot ceea ce implică aceasta? Răspunsul este: foarte puțini dintre voi. Și totuși voi vă simțiți îndreptățiți atunci când Mă persecutați pe Mine prin sufletele Mele alese, care au acceptat de bunăvoie Potirul Meu.

Sufletele alese, vizionarii, profeții și văzătorii acceptă Potirul Meu pentru că ei îmi oferă Mie libera lor voință – în condițiile Mele, nu ale lor. Când voi vă declarați atotștiutori și experimentați în Sfântul Meu Cuvânt dar nu acceptați suferința care e suportată de sărmanii mei profeți persecutați, atunci nu Mă cunoașteți. Dacă voi nu Mă cunoașteți, atunci nu puteți să Mă iubiți cu adevărat. Dacă nu Mă iubiți, atunci voi nu răspândiți Adevărul. În schimb, voi alegeți părțile care vă convin din Preasfintele Evanghelii și apoi le folosiți ca argument pentru a-i doborî pe profeții Mei și pe toate sufletele alese care poartă Crucea Mea dureroasă.

Dacă voi călcați în picioare alte suflete și le tratați cu cruzime în Numele Meu, înseamnă că ați fost infestați de ură. Ura vine de la satana. Ea nu vine de la Mine. Atunci când veți veni înaintea Mea, în timpul Avertismentului – Iluminarea Conștiinței – Eu vă voi arăta modul în care M-ați ofensat. Totuși mulți dintre voi, vinovați că ați transformat Cuvintele Mele de Iubire în cuvinte de ură împotriva profeților Mei, veți sta sfidători în fața Mea. Căci voi sunteți atât de plini de mândrie și de iubire de sine , încât chiar și Mie, Isus Cristos, îmi va fi greu să vă atrag spre Mine.

Ura voastră față de ceilalți vă separă de Mine.

Al vostru Isus

1027. Mama Mântuirii: Această ultimă Medalie, pe care v-o aduc eu prin Milostivirea Lui Dumnezeu, va atrage miliarde de suflete spre Viața Eternă

Luni, 20 ianuarie 2014 la ora 10:09

Draga Mea copilă, Dumnezeu dorește să salveze fiecare persoană în parte, de orice religie, ca și pe cei care neagă Existența Sa și a Fiului Său, Isus Cristos. De aceea oamenii de orice vârstă, orice cultură și orice confesiune, trebuie să primească Medalia Mântuirii.

Fiecărei persoane căreia îi este dată Medalia, chiar și dacă aceasta nu poate fi binecuvântată, îi va fi dat un Dar extraordinar. Puțin după aceea, Dumnezeu le va insufla un Har, o percepție a propriei neajutorări și o conștiință a Iubirii Atotputernice a Lui Dumnezeu. El va ilumina chiar și cele mai încăpățânate suflete și pe aceia cu inimile împietrite. Curând ei vor căuta Adevărul și vor striga către Dumnezeu, implorându-L să îi ajute să le ușureze inimile și să îi umple cu Marea Sa Milostivire.

Nu respingeți Darul Medaliei Mântuirii, deoarece această ultimă Medalie pe care eu v-o aduc prin Milostivirea Lui Dumnezeu, va atrage miliarde de suflete către Viața Eternă. Când Tatăl Meu mi-a dat instrucțiunile de a prezenta lumii Preasfântul Rozariu prin Sf. Dominic, mulți l-au respins. Încă îl resping și astăzi, căci ei cred că a fost creat de mine. Mi-a fost dat mie, ca oricine care îl recită să se poată proteja de cel rău. Prin mijlocirea mea, Haruri speciale și protecție sunt revărsate asupra sufletelor, împotriva influenței celui rău.

Nu faceți greșeala să respingeți această Medalie, căci ea este pentru întreaga lume, și multe miracole vor fi asociate cu ea. Aceia care o resping, sau care încearcă să îi împiedice pe alții să o accepte, vor refuza mântuirea – mai ales ateii, care au cea mai mare nevoie de Intervenție Divină. Trebuie ca întotdeauna să îi prezentați, pe acei oameni care Îl resping pe Dumnezeu, în fața Tronului Tatălui Meu, și să implorați Milostivire pentru sufletele lor.

Vă rog să vă asigurați că Medalia Mântuirii este dată la cât mai mulți oameni posibil.

Mama voastră iubită. Mama Mântuirii

1028. Dumnezeu Tatăl: Liberul arbitru, dat omenirii, a presupus faptul că mulți dintre copiii Mei au fost smulși de la Mine

Marți, 21 ianuarie 2014 la ora 15:44

Preaiubita Mea fiică, Voia Mea se va împlini, căci timpul în care oamenii au libertatea de a face ceea ce le convine, se apropie de sfâșit.

Eu am dat oamenilor liberul arbitru. Acesta este un Dar. Eu am lăsat acest Dar, împreună cu multe altele, ca moștenire copiilor Mei. Deși ei au ales să-și urmeze propriile dorințe, pe care le-au pus înaintea a ceea ce Eu am dorit de la ei, Eu încă le mai respect libera alegere.

Eu îmi iubesc copiii, necondiționat. Eu nu aș putea niciodată să nu îi iubesc, deși ei M-au ofensat în atât de multe feluri. Liberul arbitru, dat omenirii, a presupus faptul că mulți dintre copiii Mei au fost smulși de la Mine, în favoarea promisiunilor strălucitoare cu care sunt tentați zilnic, căci atunci când ei tânjesc după frumusețe, bunăstare, faimă și putere, toate astea îi îndepărtează de Mine.

Eu sunt Refugiul lor, dar ei nu înțeleg asta. În Mine ei vor găsi începutul și sfârșitul oricărui lucru care le poate aduce plăcere, pace și iubire.

Deși cel rău s-a folosit de liberul arbitru, pe care L-am dat Eu oamenilor, pentru a-i seduce, Eu îi voi lua pe toți păcătoșii înapoi pe Tărâmul Meu, atunci când ei vor realiza că orice lucru pe care l-au căutat ca să le aducă pacea nu a putut să-i împlinească. Se apropie timpul ca Împărăția Mea să fie completă. Vă promit că, atunci când va veni timpul, sufletele vor simți necesitatea să vină alergând la Mine, preaiubitul lor Tată. Atunci ei își vor îndepărta pânza de păianjen de pe ochi, cojile întărite de pe inimă și întunericul din suflet, și Mă vor căuta pe Mine.

Copiii Mei, să vă încredeți întotdeauna în Marea Mea Iubire pentru fiecare dintre voi, căci cum ar putea fi altfel? Voi sunteți ai Mei, ca o parte din Mine, o bucată din Inima Mea. Să vă resping și să vă izgonesc ar fi ca și cum aș pierde o bucată din Mine. Așadar, când Eu voi face ultima chemare și după ce vor fi fost făcute toate acțiunile pentru a vă câștiga inimile, să vă grăbiți! Eu vă voi aștepta. Vă voi lua și vă voi cuprinde în Impărăția Mea Sfântă, departe de toate suferințele.

În acea Zi, veți uita voia voastră și o veți împleti cu a Mea, deoarece voia voastră nu vă va mai fi de niciun folos, de niciun interes, deoarece atunci când veți veni înapoi la Mine, vom fi uniți ca unul.

Preaiubitul vostru Tată
Dumnezeu Cel Preaînalt

1029. Maica Mântuirii: Aceste apariții vor începe în această Primăvară, așa cum a hotărât Fiul meu

Vineri, 24 ianuarie 2014 la ora 20:05

Draga mea copilă, să faci cunoscut faptul că eu voi mai apărea încă o dată la toate grotele Mariane care au fost aprobate de Biserica Fiului meu de-a lungul secolelor.

Mă voi arăta în locurile Sacre, printre care sunt Lourdes, Fatima, La Sallette și Guadalupe. Voi apărea de asemenea și la Garabandal. Aceste apariții vor începe în această Primăvară, așa cum a hotărât Fiul meu.

Voi fi văzută, de către suflete alese, cu soarele în spatele capului meu. Douăsprezece stele vor fi împletite în jurul coroanei de spini care a fost purtată de Fiul meu în timpul Crucificării Sale și care va fi pusă pe capul meu, ca un semn pentru ca toți să urmați exemplul meu. Rolul meu este de a-i conduce pe toți copiii lui Dumnezeu pe Calea Adevărului și de a-i duce la Fiul meu.

Când aceste apariții vor avea loc, nu va fi nicio îndoială, în special printre cei care mă cinstesc, că eu spun Adevărul atunci când spun că în curând ultima Cale, care vă va duce la Fiul meu în aceste timpuri din urmă, va fi prin Cartea Adevărului.

Dacă mă veți urma pe mine, Mama voastră, eu vă voi lua și vă voi îndruma către Fiul meu. Fiul Meu a promis multe miracole, astfel încât să vă deschidă ochii față de profețiile pe care El le dă lumii, prin Misiunea mea. Mulți nu acceptă faptul că eu am apărut în aceste locuri speciale de apariție și desconsideră importanța lor pentru salvarea sufletelor.

Când voi apărea acum pentru ultima dată în aceste locuri și mă voi prezenta drept Maica Mântuirii, atunci veți ști că aceasta este ultima mea Misiune și că toate aparițiile duc către aceasta din urmă, pentru a conduce lumea către Mântuire, care este dreptul prin naștere al fiecărei persoane.

Bucurați-vă, pentru că aceste zile sunt aproape și atunci când veți auzi despre aceste lucruri, veți ști că această profeție, atunci când se va împlini, nu a putut veni decât de la mine, iubita voastră Mamă, Maica Mântuirii, Maica lui Dumnezeu.

Iubita voastră Mamă
Maica Mântuirii

1030. Rolul de Co-Răscumpărătoare al Mamei Mele va fi bine și cu adevărat înțeles în sfârșit

Vineri, 24 ianuarie 2014 la ora 20:19

Fiica Mea mult iubită, când Mama Mea își va face o ultimă apariție, la locurile de apariție mariană de pretutindeni, trebuie să știți atunci că lumea se va întoarce și va alerga la Mine în sfârșit. Prin iubita Mea Mamă, și mai multe suflete sunt aduse la Mine. Rolul Ei a fost dintotdeauna acela de a Mă sluji pe Mine pentru binele omului. Iar acum, rolul de Co-Răscumpărătoare al Mamei Mele va fi bine și cu adevărat înțeles în sfârșit.

Eu voi da fiecărui suflet posibilitatea de a fi martor la Puternica Mea Intervenție, pentru ca să ii pot converti. Prin convertire, Eu pot salva milioane. Promisiunea Salvării a fost făcută de Mine și împlinită prin moartea Mea pe Cruce. Acum Eu voi reuni sufletele pe care le voi atrage la Mine prin această Misiune și voi răspândi pretutindeni Adevărul Cuvântului Meu.

Cei cărora nu li s-a dat niciodată Adevărul îl vor afla acum pentru prima dată. Celor cărora li s-a dat Adevărul dar care l-au uitat li se va reaminti de Promisiunea Mea. Celor care cunosc Adevărul dar care l-au schimbat în funcție de propriile lor dorințe li se va aduce aminte că poate fi doar un singur Adevăr.

Eu aduc omenirii Adevărul într-un timp în care mintea lor este confuză, sufletele lor sunt sfâșiate de îndoieli – dar Eu le voi ușura temerile. Doar Eu, Isus Cristos, Salvatorul lor, am Puterea de a interveni astfel. Numai Eu dețin Puterea de a le aduce pacea și de a le da mântuirea care le aparține de drept.

Toate ițele acestei Misiuni sunt țesute pentru a forma un tipar. Apoi, când diferitele părți vor fi îmbinate și asamblate precum piesele unui puzzle, când toate piesele vor începe să fuzioneze, tabloul final va deveni evident. Atunci veți găsi Prezența Mea peste tot – totul fiind legat de fiecare misiune cu adevărat sfântă dată lumii de către Tatăl Meu, până când Adevărul va deveni în cele din urmă clar pentru toată lumea.

Tatăl Meu a promis că va revela lumii Adevărul, prin intermediul Cărții Adevărului, așa cum a fost prezis profetului Daniel și lui Ioan Evanghelistul. Tatăl Meu vă aduce Adevărul în acest timp, dar o face bucată cu bucată, încetul cu încetul, până când ultima parte va completa întregul. Doar atunci va avea înțeles Cartea Adevărului. Numai atunci vor fi depășite ultimele obstacole, când majoritatea omenirii va cânta și va tresălta de bucurie în așteptarea Celei de a Doua Veniri a Mea. Doar atunci când Misiunea Mea va fi completă, Marea Zi va fi anunțată lumii.

Mergeți în pace și să știți că doar atunci când vă veți pune toată încrederea în Mine, Eu voi putea săvârși ultima parte a Legământului făcut cu Tatăl Meu și vă voi putea lua pe voi în Tărâmul Împărăției Sale Atotputernice.

Al vostru Isus

1031. Planul de a îndepărta orice urmă a existenței Mele a început

Duminică, 26 ianuarie 2014 la ora 15:00

Mult iubita Mea fiică, niciodată să nu permiți ca părerile celor care sunt înverșunați în inimile lor împotriva acestei Lucrări să te facă să eziți în Misiunea Mea pentru salvarea sufletelor.

Ce contează dacă tu și iubitele Mele suflete credincioase, care refuză să se abată de la Cuvântul lui Dumnezeu, sunteți respinși? Ce contează dacă ei revarsă sau nu dispreț asupra voastră? Părerile lor omenești, care neagă Cuvântul, nu au nicio importanță în drumul vostru către Salvarea Eternă. Atunci când Mă veți glorifica și când veți cinsti Cuvântul Meu Sfânt, veți fi ispitiți din toate părțile să Îmi întoarceți spatele.

Foarte mulți vor fi cei care resping această Misiune, până când ei vor descoperi adevărul îngrozitor, atunci când vor fi martorii blasfemiilor care se vor revărsa din gura falsului profet. Când cineva care contrazice Existența Sfintei Treimi îndrăznește să poarte vestmântul unui preot cu rang înalt, sub acoperișul Bisericii Mele, și apoi încearcă să vă convingă că lucrurile despre care știați până acum că sunt adevărate, nu mai sunt, atunci veți ști că spiritul răului a înghițit Biserica Mea dinlăuntrul ei.

Când veți fi înconjurați de noi ideologii, de noi doctrine, și când vi se va spune că rasa umană de astăzi necesită aceste schimbări, acela va fi momentul când Voia lui Dumnezeu nu va mai fi ascultată. În schimb, atunci când doctrine create de om, pline de erori și defecte, vor declara că nu mai există păcat, se va apropia timpul când Eu îi voi distruge pe dușmanii Mei, așa cum a fost prezis.

Mulți alții dintre voi își vor da seama de Adevăr și de îngrozitoarea batjocorire la care voi fi supus Eu, Isus Cristos, în Biserica Mea de pe Pământ. Acei slujitori credincioși vor recunoaște ticăloșia și mulți dintre ei vor fugi. Dar, atunci când va veni timpul și când vouă tuturor vi se va cere să alegeți, mulți, din păcate, Mă vor părăsi pe Mine și vor lua parte la ritualuri păgâne.

Planul de a îndepărta orice urmă a existenței Mele a început. Adevărul Cuvântului Meu va fi scos din constituțiile voastre, școlile voastre, până când în cele din urmă va fi denunțat din interiorul Propriei Mele Biserici. Aceia dintre voi care cred că acest lucru nu se poate întâmpla vreodată – că Dumnezeu nu ar permite niciodată aceste lucruri – se înșală. Aceste atrocități au fost permise în procesul purificării finale a omului, înainte de A Doua Mea Venire. Dacă nu rămâneți treji, indiferent de cât de mult Mă iubiți, vă vor convinge să participați la o serie de ceremonii care nu vor da slavă lui Dumnezeu. Dacă ei nu Mă cinstesc pe Mine, atunci trebuie să vă puneți întrebarea, de ce toate acestea? De ce au fost făcute aceste schimbări și de ce atât de brusc? Răspunsul este: pentru că a mai rămas doar puțin timp.

Cursa pentru câștigarea sufletelor de ambele părți va duce la o bătălie înverșunată. O parte vă va convinge să respingeți Cuvântul lui Dumnezeu în favoarea ritualurilor respingătoare, care îl vor idolatriza pe satana. Ei îi vor păcăli chiar și pe cei care sunt buni cunoscători ai Cuvântului Meu, într-atât de vicleni vor fi în prezentarea motivelor pentru care Mă îndepărtează pe Mine din Biserica Mea. Cealaltă parte va suferi datorită loialității sale, nu doar față de aceste Mesaje, ci față de Adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu, dăruit lumii în Cartea Tatălui Meu.

Al vostru Isus

1032. Dumnezeu Tatăl: Am așteptat cu răbdare foarte mult timp să îi adun pe copiii Mei, din nou, în Voința Mea Sfântă

Luni, 27 ianuarie 2014 la ora 17:18

Mult iubită fiică a Mea, cât de mult te temi și cât de inutil este acest lucru. Când Eu ofer omenirii un Dar de o asemenea importanță, o fac cu un sentiment al datoriei care se naște din Marea Mea Dragoste pentru toți copiii Mei. 

Eu vă avertizez pentru a vă proteja pe toți. Eu vă revelez o parte din Mine cu fiecare Mesaj pe care îl dăruiesc lumii. Ție, fiica Mea, îți dezvălui intensa Mea dorință de a Mă apropia de copiii Mei. Îți arăt Compasiunea Mea, Bucuria Mea, Dezaprobarea Mea, Mânia Mea, Dragostea Mea și Milostivirea Mea. Atunci, de ce când Eu doresc să Mă apropii în acest fel, tu te temi de Mine? Nu trebuie să te temi niciodată de un Tată Care Își iubește toși copiii și în special pe cei păcătoși, care în mod deschis pângăresc toate Legile date vouă de către Mine pentru a atrage omenirea în Tandrețea Mea.

Copii, fiți gata să acceptați Marea Mea Milostivire. Deschideți-vă inimile ca să Mă primiți pe Mine, Tatăl vostru iubit. Pregătiți-vă să Mă întâmpinați și chemați-Mă de fiecare dată când teama se strecoară în gândurile voastre atunci când încercați să înțelegeți aceste Mesaje. Aceste Mesaje sunt unice. Ele sunt prezentate lumii de către Sfânta Treime. Ele sunt declarate de Mine ca fiind cea mai importantă Misiune pe Pământ de când L-am trimis pe Unicul Meu Fiu ca să vă răscumpere. 

Acest Cuvânt al Meu trebuie să fie acceptat cu o inimă recunoscătoare și binevoitoare. Primiți cu bucurie Cuvintele Mele. Fiți mulțumiți cunoscând că tot ceea ce există, rămâne și va fi întotdeauna sub Comanda Mea. Eu Sunt tot ce Este și va Fi. Toate deciziile privind viitorul omenirii și destinul lumii ce va să vină, rămân în Puterea Mea. Eu nu aș avea niciodată intenția să vă sperii, copii. Ceea ce fac Eu este să vă pregătesc pentru Noua Mea Împărăție, astfel ca să fiți pregătiți să intrați în ea – atunci când toată durerea și suferința vor înceta să mai existe.

Fiți pe pace, copiii Mei frumoși și iubiți. Voi sunteți totul pentru Mine. Eu vă includ aici pe toți. Toți păcătoșii. Toți aceia care nu vor să Mă recunoască. Toți aceia care îl idolatrizează pe satana. Toți copiii Mei credincioși. Toți cei ale căror suflete au fost furate. Voi Îmi aparțineți doar Mie. Nu voi neglija niciun suflet în această ultimă încercare a Mea de a pregăti lumea pentru a Doua Venire a Fiului Meu Iubit.

Niciunul dintre voi nu va rămâne neatins de Mâna Milostivirii Mele. Lăsați-Mă să vă deschid inimile astfel încât să fiți binecuvântați de Mâna Mea.

Spuneți-Mi: ”Tată Mult iubit, apropie-Te și atinge trupul și sufletul meu cu Mâna Milostivirii Tale. Amin.” Eu voi răspunde imediat chemării voastre.

Mergeți înainte, micuții Mei, și rămâneți liniștiți, pentru că intervenția Mea va fi Harul vostru Mântuitor, indiferent cât de dificilă este perioada care vă așteaptă. Eu voi aștepta să deschid Ușa către Noul Meu Paradis, cu Dragoste în Inima Mea, în timp ce vă fac semn să veniți la Mine, Tatăl vostru.

Am așteptat cu răbdare, mult timp, să îi adun pe copiii Mei din nou în Voința Mea Sfântă. Acea Zi este aproape și Inima Mea se bucură în așteptarea momentului când omul se va întoarce la locul ce i se cuvine, lângă Mine.

Tatăl vostru iubitor,
 Dumnezeu Preaînalt

1033. Mai puțini oameni ca niciodată cred astăzi în Cuvântul lui Dumnezeu

Marți, 28 ianuarie 2014 la ora 23:15

Mult iubita Mea fiică, nimeni să nu se îndoiască de faptul că poate găsi Adevărul în Cartea Tatălui Meu, Preasfânta Biblie. Cuvântul este acolo pentru toți, așa cum a fost de sute de ani. Sfânta Biblie conține Adevărul și tot ceea ce trebuie să facă omenirea este cuprins clar în paginile sale.

Tot ce a fost rostit de gura profeților și a discipolilor Mei, care au fost călăuziți de Duhul Sfânt, este cuprins acolo. Adevărul este conținut în Cuvânt – adică în Cartea Tatălui Meu. Prin urmare, de ce omul pune sub semnul întrebării validitatea Cuvântului? Tot ce este dat omului pentru binele sufletului său, poate fi găsit în Sfânta Biblie.

Adevărul este asimilat de suflete în moduri diferite. Cei care sunt suflete smerite și acceptă Cuvântul lui Dumnezeu, nu îl pun la îndoială. Alții îl iau și resping părți din el până când acesta nu mai seamănă cu Adevărul. Apoi sunt acele suflete care nu vor accepta niciodată Cuvântul, pentru că nu prezintă interes pentru ei. Ei consideră Adevărul cuprins în Sfânta Biblie ca fiind nimic mai mult decât povești.

Mai puțini oameni ca niciodată cred astăzi în Cuvântul lui Dumnezeu. Aceia care cred, iau doar secțiuni care se potrivesc stilului lor de viață, și se îndepărtează de Legile lui Dumnezeu față de care nu simt nicio afinitate. Astăzi, Adevărul care este predicat este doar o umbră a ceea ce este conținut în Biblie.

Vă vorbesc acum despre Adevăr din trei motive. Primul, este acela de a vă reaminti despre Cuvântul Adevărului – care este cuprins în Cartea Tatălui Meu. Al doilea, este pentru a sublinia faptul că nu puteți rescrie Cuvântul lui Dumnezeu. Al treilea, este ca să-i pot hrăni pe copiii lui Dumnezeu cu Cuvântul Său într-un timp când, foarte curând, el le va fi refuzat. Fac acest lucru prin Cartea Adevărului, promisă vouă prin profeți. Dacă Adevărul nu vă place, înseamnă că nu acceptați Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu acceptați Cuvântul lui Dumnezeu, atunci nu vă pot lua în Noua Mea Împărăție ca să vă aduc mântuirea pe care v-am promis-o atunci când am murit pe Cruce pentru păcatele voastre.

Al vostru Isus

1034. Eu trebuie să intervin pentru a salva omenirea de la autodistrugere, înainte de Ziua cea Mare a Domnului

Miercuri, 29 ianuarie 2014 la ora 15:00

Mult iubita Mea fiică, nu vouă să vă plângeți de milă, ci să plângeți pentru Mine, Isus al vostru, Cel care plânge și suferă din cauza vitezei cu care rasa umană se scufumdă în depravare și viață păcătoasă.

Deoarece Cuvântul Meu a fost respins de atât de multi și de atâta timp, mulți oameni nu au nicio orientare sau cunoaștere asupra alegerilor pe care le fac în viața lor. Sufletele care s-au indepărtat de Adevăr nu au decât propriile lor dorințe și egoismul lor care să-i conducă. Obsesia de sine însuși, imoralitatea sexuală, satisfacerea propriilor plăceri și goana după bunuri materiale fac ravagii în sufletele lor. Nimic nu poate și nici nu va putea să îi mulțumească vreodată. Atunci când vor atinge adâncimile păcatului, ei vor căuta neobosit să ademenească sufletele altora. Aceasta se datorează faptului că satana le-a devorat sufletele într-o asemenea măsură încât acum se folosește de ei pentru a atrage alte suflete în capcana lui josnică.

Moralitatea omenirii s-a scufundat la asemenea adâncimi încât acest spirit al răului înghite zilnic milioane de suflete. Oh, cum crește Durerea Mea și cât de multă muncă este necesară pentru a înlătura această infestare! Va veni o vreme când doar unei treimi din omenire îi va fi dat Harul de a desluși diferența dintre bine și rău.

Aceia care primesc cu brațele deschise răul, în orice forma a lui, îl vor prezenta ca fiind un lucru bun. În curând, va trebui să fie foarte curajos omul care să vorbească răspicat și să declare: ”Acest lucru este greșit.” fără a fi demonizat și persecutat, deoarece acest fapt va fi considerat a fi o izbucnire irațională.

Oh, cât de adânc se vor afunda copiii lui Dumnezeu. Suflete cu inimi împietrite, cu ură pentru ceilalți, cu lipsă de compasiune, lacome și însetate de violență, vor spori în număr. Ei vor fi acum admirați de lume, deși cu zeci de ani în urmă ei ar fi fost de temut. Din acest motiv Eu trebuie să intervin pentru a salva omenirea de la autodistrugere, înainte de Ziua cea Mare a Domnului.

Planul Satanei este de a distruge cât mai multe suflete cu putință. Planul Meu este de a opri această infestare, și Eu nu voi ezita să vă ofer semne, ce sunt necesare pentru a vă trezi la Iubirea de Dumnezeu și pentru a vă pregăti în mod adecvat pentru lumea ce va să vină.

Niciodată să nu respingeți Mâna lui Dumnezeu. Niciodată să nu ignorați Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că fără acestea, voi nu sunteți nimic.

Al vostru Isus

1035. Mama Mântuirii: Amintiți-vă că satana urăște această Misiune, pentru că va pierde miliarde de suflete datorită ei

Vineri, 31 ianuarie 2014 la ora 15:27

Copila mea mult iubită, să nu lăsați ca ura împotriva acestei Misiuni să vă tulbure inimile. În schimb, plecați-vă capetele și mulțumiți pentru Cartea Adevărului, care este un Dar dat lumii în aceste timpuri tulburi.

Preaiubitul meu Fiu Isus Cristos, a fost chinuit, batjocorit și insultat în timpul Misiunii Sale de predicare a Adevărului, în Timpul Său de pe Pământ. Cei care cunoșteau Cuvântul lui Dumnezeu au refuzat să îl recunoască pe Mesia cel promis, atunci când Acesta a stat dinaintea lor. Cuvintele Sale au fost desființate dar, in ciuda acestui fapt, ele nu au fost ignorate. Când Dumnezeu vorbește prin profeții Săi sau, în acel caz, prin Fiul Meu– Adevăratul Mesia – omului îi este imposibil să ignore Cuvintele Sale. Cei care nu acceptă Cuvântul lui Dumnezeu revărsat prin gura profeților, vor vedea că este imposibil să-i întoarcă spatele. În schimb, ura lor îi va tortura și nu vor găsi nici o clipă de pace în inimile lor.

În timpul Crucificării Fiului meu, El a fost brutalizat și torturat cu o ticăloșie infamă, pe care cei care au fost crucificați în aceeași zi cu El nu au trebuit să o îndure, cu toate că ei erau criminali condamnați, pe când unica vină a Fiului meu a fost aceea că a spus Adevărul. Când Adevărul – Cuvântul lui Dumnezeu – este rostit prin profeții săi, el este ca o sabie cu două tăișuri. El aduce bucurie și Haruri speciale pentru unii, în timp ce pentru alții aduce teama care poate cauza ură. Așadar, când vedeți ura manifestată sub forma acțiunilor josnice, a minciunilor și a răstălmăcirii deliberate a Cuvântului, să știți atunci că această Misiune vine de la Dumnezeu. Mulțimea de profeți falși care rătăcesc pe Pământ în aceste timpuri, nu provoacă o astfel de reacție pentru că ei nu sunt de la Dumnezeu.

Amintiți-vă că Satana urăște această Misiune, pentru că va pierde miliarde de suflete datorită ei. Prin urmare, ea va fi un parcurs dificil pentru cei care o urmează. Vă îndemn să fiți atenți la cei care pretind că vin în Numele Fiului meu și apoi declară că acest Cuvânt al lui Dumnezeu vine de la satana. Ei comit una din cele mai dureroase blasfemii împotriva Duhului Sfânt. Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă pentru aceste biete suflete. Nu fiți mânioși pe ele. În schimb, trebuie să implorați Milă pentru ele.

Pentru a proteja această Misiune împotriva răutății satanei, vă rog să începeți să recitați această puternică rugăciune de lepădare de satana. Când spuneți această Rugăciune a Cruciadei, de cel puțin două ori pe săptămână, veți ajuta la protejarea acestei Misiuni de Salvare și veți aduce mai multe suflete în Împărăția lui Dumnezeu.

Rugăciunea (132) a Cruciadei de Rugăciune: Lepădare de satana, pentru protejarea acestei Misiuni

„O, Mamă a Mântuirii, vino în ajutorul acestei Misiuni. Ajută-ne pe noi, Rămășița Armatei lui Dumnezeu, să ne lepădăm de satana. Te rugăm să zdrobești capul bestiei cu călcâiul tău și să îndepărtezi toate obstacolele din calea Misiunii noastre de a salva sufletele. Amin.”

Copii, trebuie să vă amintiți că niciodată nu este ușor atunci când îl ajutați pe Fiul meu să-și poarte Crucea. Atunci când vă declarați fidelitatea față de El, suferința Lui devine suferința voastră. Dar, având o încredere deplină în El și perseverând în parcursul vostru de a-L ajuta să salveze sufletele, veți deveni mai puternici. Vi se va da curajul, forța și demnitatea de a vă ridica deasupra batjocurii, blasfemiei și ispitelor care vă vor încerca zilnic, până în Ziua Celei de-a Doua Veniri a Fiului meu iubit, Isus Cristos.

Mergeți în pace. Puneți-vă toată încrederea în Fiul meu și chemați-mă întotdeauna pe mine, iubita voastră Mamă a Mântuirii, să vin și să vă sprijin în Misiunea voastră prin care ajutați la salvarea sufletelor.

Mama voastră iubită,
Mama Mântuirii

1036. Pregătiți-vă mereu, în fiecare zi, ca și cum Avertismentul ar avea loc mâine, căci el va veni peste voi pe neașteptate

Vineri, 31 ianuarie 2014 la ora 16:13

Preaiubita Mea fiică, ascultă-Mă acum, când vorbesc despre Avertismentul care va veni. Fără Intervenția Mea, majoritatea lumii s-ar scufunda în abisul fiarei și nu ar mai vedea niciodată Lumina Lui Dumnezeu. Fără acest Miracol, miliarde de suflete ar merge în Iad.

Așadar, Eu trebuie să vă amintesc că trebuie să vă pregătiți pentru acest Eveniment, căci pentru mulți el va provoca o imensă durere și suferință. Va fi ca și cum ei s-ar scufunda până la nivelurile cele mai de jos ale Purgatoriului, care purifică sufletul cu o căldură puternică și stârnește un simțământ groaznic de remușcare, care provoacă durere cărnii.

Multe suflete se vor bucura. Totuși, chiar și acele suflete care sunt apropiate de Mine se vor simți în agonie când va trebui să-și privească păcatele în fața Mea. Rușinea pe care o vor simți va fi uitată rapid, căci Lumina Milostivirii Mele îi va devora și îi va umple de Haruri. Sufletele care nu Mă cunosc deloc vor fi fascinate iar mulți vor crede că au murit și că sunt judecați de Mine în ultima Zi. Și ei se vor bucura când Adevărul li se va revela. Apoi mai sunt acele biete suflete distruse, care se desfată cu viețile lor păcătoase, și care vor suferi îngrozitor. Unii se vor prăbuși întinși la Picioarele Mele. Ei își vor proteja ochii de Lumina Mea, căci durerea pe care vor simți stând în fața Mea, singuri și lipsiți de apărare, va fi imposibil de suportat pentru ei. Ei nu vor cere Milostivirea Mea, căci ura lor pentru Mine este prea adâncă.

În sfârșit, sufletele celor care au renunțat complet la Mine și s-au predat trup și suflet celui rău vor suferi o tortură și mai mare, ca și cum s-ar târî în adâncurile Iadului. Mulți nu vor fi capabili să îndure Prezența Mea și vor cădea morți înaintea Mea. Alții vor încerca să Mă cheme, dar vor fi târâți departe de Mine de către cel rău.

Cu toate acestea, după această Intervenție puternică a Mea, milioane de suflete se vor converti și ele se vor alătura Rămășiței Bisericii Mele, pentru a îndura penitențe ca să Mă ajute să salvez sufletele care s-au desprins cu totul de Milostivirea Mea.

Totul va fi bine, căci până la urmă Eu sunt Atot-milostiv, Atot-îndurător, Atot-iubitor. Acelora care Mă iubesc le va fi dat din abundență Darul Iubirii Mele. Iubirea Mea va aprinde în ei Imaginea Patimilor Mele, iar aceasta îi va încuraja să facă sacrificii mari ca ispășire pentru păcatele sufletelor pierdute care au nevoie cel mai mult de Milostivirea Mea.

Pregătiți-vă mereu, în fiecare zi, ca și cum Avertismentul ar avea loc mâine, căci el va veni peste voi pe neașteptate

Al vostru Isus

1037. Mare parte a ceea ce omenirea crede că i se cuvine va fi întors pe dos și cu susul în jos, însă asta e ceva necesar

Sâmbătă, 01 februarie 2014 la ora 19:53

Mult iubita Mea fiică, în timpul purificarii pe care rasa umană trebuie să o îndure, ar fi o greșeală ca suferința care va fi dată de persecuție să fie confundată cu deznădejdea.

Mare parte a ceea ce omenirea crede că i se cuvine va fi întors pe dos și cu susul în jos, însă asta e ceva necesar. Atunci când Purificarea este înfăptuită, un nou răsărit va apărea brusc și fără avertizare și noua lume va fi prezentată copiilor lui Dumnezeu.

De aceea vă cer ca nici unul dintre voi să nu creadă vreodată că nu ar mai fi nicio speranță, cu toate ca va fi îndurată multă durere, atât de cei care Mă iubesc cât și de cei care nu Mă iubesc. Mai bine bucurați-vă, pentru că doar iubirea, bucuria, pacea și fericirea există în Noul Meu Paradis. Când lumea va fi curățată de păcat și cât mai multe suflete posibil vor fi purificate, atunci Eu voi veni ca un Mire ca să vă întâmpin. Marea și Glorioasa Zi trebuie așteptată cu bucurie, entuziasm și mult dor pentru că Inima Mea va exploda și se va uni cu întreaga lume.

Noul Început e la îndemâna voastră. Îndurați orice durere și suferință pe care o veți avea de înfruntat de acum înainte, pentru că ea nu va mai însemna nimic atunci când veți ajunge în Lumina Mea, atunci când am să vă copleșesc cu iubirea și fericirea pe care ați așteptat-o toată viața voastră, însă pe care până atunci n-ați putut-o obține cu adevărat.

Ajutați-Mă să aduc înapoi în Brațele Mele sufletele celor care sunt pierduți pentru Mine. Rugați-vă unii pentru alții. Fiți bucuroși. Fiți încrezători. Fiți pe pace. Orice s-ar întâmpla de acum înainte, să știți că Iubirea Mea este mai puternică decât ura. Tăria Mea este Atotputernică. Milostivirea Mea este fără sfârșit. Răbdarea mea este enormă.

Mergeți în pace și slujiți-Mă pe Mine până în ultima Zi, pentru că Ziua ce îi va urma va fi începutul lumii care nu va avea sfârșit și unde moartea nu va mai fi.

Eu vă iubesc și vă prețuiesc pe fiecare dintre voi.

Al vostru Isus

1038. Maica Mântuirii: Toți cei care sunt de alte credințe trebuie să înceapă să se roage Sfântul meu Rozariu, pentru că el va aduce fiecăruia dintre voi o mare protecție

Duminică, 02 februarie 2014 la ora 17:09

Mult iubiții mei copii, vă rog să recitați Preasfântul meu Rozariu în fiecare zi de acum încolo pentru a proteja această Misiune de atacurile satanice. Recitând Preasfântul meu Rozariu în fiecare zi veți atenua răutatea satanei și a celor pe care el îi influențează, atunci când vor încerca să împiedice sufletele să urmeze această Chemare specială din Ceruri.

Toți cei care sunt de alte credințe trebuie să înceapă să recite Sfântul meu Rozariu, pentru că el va aduce fiecăruia dintre voi o mare protecție. Preasfântul Rozariu este, – pentru toată lumea și pentru cei care doresc să beneficieze de protecția mea – Darul pe care eu l-am primit de la Dumnezeu pentru a apăra sufletele de cel rău.

Foarte mulți dintre voi, dragi copii, veți fi chinuiți ca să cedați. Dacă o veți face, veți fi îndepărtați de la această Misiune. Dușmanii lui Dumnezeu își vor folosi toate puterile pe care le au ca să vă oprească. Ei vă vor hărțui, vor striga jigniri la adresa voastră și vă vor acuza de lucruri rele. Ignorați aceasta și permiteți-mi mie, iubita voastră Maică a Mântuirii, să vă ofer mângâierea și să vă asigur întreaga protecție de care aveți nevoie.

În timpul Misiunii Fiului meu pe Pământ, El a fost trădat în foarte multe feluri. Îl așteptau în sate, cu pietre în mână. Când trecea, având sute de oameni care Îl urmau, pietrele erau aruncate înspre El de oameni ascunși după niște adăposturi, ca să nu vadă nimeni cine erau. Ei Îl urau; se plângeau de El la autoritățile Bisericii; răspândeau minciuni răuvoitoare despre El și spuneau că a vorbit de rău și a spus blasfemii împotriva lui Dumnezeu. Totuși, niciunul dintre ei nu putea explica exact în ce fel se făcea El vinovat de aceste lucruri. Apoi, își petreceau mult timp îndemnându-i pe discipolii Săi să Îl renege. Mulți dintre aceștia chiar asa au făcut. Apoi, fariseii i-au avertizat pe toți cei care se închinau în temple că, dacă vor continua să Îl urmeze pe Fiul meu, nu li se va mai permite să intre niciodată în Casa Domnului. Și mulți dintre ei au încetat să Îl urmeze pe Fiul meu. Aceste suflete au plâns cu lacrimi amare de durere după ce Fiul meu a fost crucificat, pentru că abia atunci și-au dat seama cât de mult I-au greșit Lui.

Același lucru va fi valabil și pentru această Misiune, care pregătește calea Domnului și Ziua cea Mare a Celei de a Doua Veniri a Fiului meu. Vor fi făcute toate eforturile pentru a slăbi Rămășița Bisericii. Se vor face toate încercările pentru a slăbi hotărârea voastră. Vor fi create toate planurile posibile pentru a vă încuraja să întoarceți spatele salvării voastre și a celorlalți.

Nu trebuie să permiteți vreodată ca spiritul răului să vă înăbușe spiritul, să vă slăbească credința sau să vă încurajeze să îl renegați pe Fiul meu. Să nu vă pierdeți niciodată încrederea în Fiul meu sau în Promisiunea Sa de a se întoarce pentru a aduce omului Noul Început. El nu vă va părăsi niciodată. El înțelege cât de greu este pentru voi toți, înțelege durerea pe care o îndurați și sacrificiile pe care le faceți pentru El.

Țineți minte, voi sunteți ai Săi și când sunteți cu adevărat parte din El și vă abandonați Lui, deveniți parte din Lumina Sa. Lumina lui Dumnezeu, prezentă în suflete, atrage întunericul care este prezent în alte suflete. Când satana folosește sufletele în acest fel, el își va face cunoscută și simțită furia. Atunci când se vor face obiecții împotriva acestei Misiuni, care este binecuvântată de Dumnezeu, ei nu vor fi niciodată raționali și calmi. Frenezia de care vor da dovadă va fi un semn clar despre cât de mult urăște satana această Misiune. De aceea trebuie spus Sfântul meu Rozariu în fiecare zi, de către voi toți, pentru a proteja această Misiune.

Să aveți întotdeauna încredere în instrucțiunile mele, pentru că Fiul meu mi-a cerut să vă ajut pe toți să faceți față presiunilor pe care va trebui să le îndurați în Numele Său.

Mama voastră iubită, Mama Mântuirii

1039. Pe măsură ce crește numărul celor care îl urmează pe satana, ei vor face toate eforturile pentru a-și declara public venerația pentru diavol

Luni, 03 februarie 2014 la ora 21:00

Mult iubita Mea fiică, îi veți cunoaște pe discipolii Mei nu numai după credința lor, ci și după lucrarea lor. Nu este de niciun folos să spuneți că Mă iubiți dacă nu trăiți credința prin gândurile, vorbele și faptele voastre. Puteți să vă considerați cu adevărat discipoli devotați ai Mei numai în funcție de roadele pe care le dați. Dacă spuneți că Mă iubiți, nu îi respingeți pe cei care vă cer ajutorul – cei care au nevoie disperată de mângâiere. Dacă sunteți cu adevărat ai Mei, nu vă eschivați de la a-i ajuta pe alții, care sunt persecutați sau sunt în suferință. Dacă sunteți credincioși Învățăturilor Mele, nu vorbiți cu răutate sau cruzime despre un alt suflet.

Pe de altă parte, veți putea să îi identificați clar pe cei care Mă cinstesc pe Mine, după roadele faptelor lor. Ei nu se vor teme niciodată să proclame Adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu. Ei vor spune întotdeauna Adevărul; nu vor vorbi niciodată de rău pe cineva și vor fi primii care le vor da mângâiere celor bolnavi, celor în nevoie și celor care caută Adevărul. Ei vor pune întotdeauna nevoile altora înaintea nevoilor lor personale; se vor arăta răbdători când sunt provocați în Numele Meu și vor rămâne tăcuți când vor suferi persecuții din cauza loialității lor pentru Mine. Ei se vor ruga întotdeauna pentru sufletele altora și vor implora Milostivire pentru întreaga omenire. Așadar, în timp ce aceste suflete Îmi aduc mângâiere și consolare, Eu Mă străduiesc să aduc în Milostivirea Mea sufletele care sunt acoperite de valul de înșelăciuni din cauza influenței lui satana în viața lor.

În așteptarea Măreței Zile în care Îmi voi revendica Tronul, Eu trebuie să îndur agonia de a vedea fiara, pe satana, cum stă pe tronul lui, odihnindu-și arogant mâinile, cu picioarele crăcănate, cu capul unui țap, în timp ce se răsfață în adulația ce i se oferă de către cei pe care îi vrăjește. Țapul este un simbol al infestării sale, când el devorează trupul și sufletul tuturor celor pe care îi posedă, prin păcatul imoralității sexuale. Obiectivul primordial al lui este de a pângări trupul omului încurajând sufletele să se degradeze în toate modurile posibile, prin intermediul simțurilor. Influența lui se simte peste tot iar simbolul țapului și coarnele sale vor fi văzute în fiecare gest. Aroganța sa va fi văzută curând prin simbolurile pe care discipolii săi le vor expune în toate împrejurarile, la încurajarea lui, pentru a-și demonstra atașamentul fața de el.

Pe măsură ce crește numărul celor care îl urmează pe satana, ei vor face toate eforturile pentru a-și declara public venerația pentru diavol, și oricine crede că acest lucru este inofensiv ar fi înțelept să se oprească acum. Ei trebuie să Mă implore pe Mine, Isus Cristos, să îi ajut să învingă puterea răului, care se va manifesta în lume din cauza puterii pe care satana o va avea în aceste timpuri.

Pentru fiecare act de sfidare împotriva Bisericii Mele, Tatăl Meu îi va pedepsi pe vinovați. Pentru fiecare act de desacralizare pe care ei îl fac în Templele Sfinte ale lui Dumnezeu, vor suferi amarnic. Dar în ziua în care ei Îmi vor desacraliza Trupul – Preasfânta Euharistie – va cădea peste dușmanii Mei o nenorocire așa de mare, cum nu s-a mai văzut vreodată.

Îi rog pe toți cei care cred în Mine, preaiubitul lor Isus, să fie atenți la cea mai mare oroare care este plănuită pentru a-i distruge pe copiii lui Dumnezeu în aceste vremuri. Planul mârșav de a seduce sufletele ca să îl renege pe Dumnezeu și să se vândă fiarei de bunăvoie, cu trup și suflet, este orchestrat cu viclenie în sfera muzicii rock, a filmelor, politicii și religiei.

A venit timpul ca infestarea să fie facută cunoscută lumii chiar din interiorul Templului lui Dumnezeu. Cu toate că mulți ar respinge o asemenea oroare – dacă le-ar fi prezentată în mod deschis – adevărul este că mulți dintre ei nu se vor deștepta. Însă când simbolurile satanice sunt plasate în interiorul bisericilor, ele își vor exercita puterea asupra celor inocenți, și fără rugăciunile, sacrificiile și suferințele voastre, aceștia vor fi îndepărtați de Mine.

În viitor, când va veni timpul, aceste suflete nu îi vor crede pe aceia dintre voi care cunosc Adevărul. Apoi, când va fi atacată însăși esența Prezenței lui Dumnezeu, prin Biserica Sa de pe pământ, efectele vor fi simțite pe întregul glob. Apoi Lumina lui Dumnezeu se va diminua deoarece Prezența lui Dumnezeu se va stinge. Doar întunericul va împânzi pământul.

Vă cer vouă, slujitorii Mei credincioși, să vă faceți datoria și să fiți atenți asupra tuturor lucrurilor despre care ați fost avertizați. Slujitorilor Mei consacrați, care curând vor înțelege clar ceea ce se întâmplă în fața ochilor lor, Eu le spun aceasta: Doar prin comanda Mea vă voi instrui cum să vă faceți datoria sfântă de a salva cât de multe suflete puteți, rămânând devotați Cuvantului Meu și hrănind turma Mea până în Ziua Măreață în care Eu Mă voi face cunoscut.

Al vostru Isus

1040. Dumnezeu Tatăl: îmi doresc ca voi să acceptați adevărul cu iubire și încredere și fără îndoială în inimile voastre

Marți, 04 februarie 2014 la ora 15:00

Mult iubita Mea fiică, astăzi este o zi specială căci am primit din partea ta darul acceptării tale depline a acestei Misiuni.

Atunci când Eu ating inimile sufletelor pe care le chem să vestească Cuvântul Meu, acest lucru îl copleșește pe acel suflet ales. Prezența Mea șochează tot atât de mult pe cât aduce și alinare. Ea provoacă un tumult extraordinar iar acest lucru necesită o încredere totală a sufletului. Este un lucru înfricoșător pentru toți aceia care simt Intervenția Mea pentru că aceasta impune o putere de discernământ colosală din cauza conflictului emoțional ce se generează în suflet.

La început, sufletul este slăbit de forța ce o exercită în el Prezența Duhului Sfânt iar trupul se simte greu. Simțurile devin mai ascuțite iar intelectul amorțește. Curând după aceea, apare un impuls natural de a pune sub semnul întrebării ceea ce se întâmplă și pot apărea îndoieli. Însă Prezența Duhului Sfânt este impenetrabilă și va rămâne astfel până când Voia Mea este înfăptuită atâta vreme cât sufletul acceptă ceea ce se așteaptă de la el. După aceea sufletul este învăluit de o dorință de a obține claritatea acompaniată de nevoia de liniștire. Iar în timp ce acesta caută mângâiere și curaj, Forța Duhului Sfânt nu poate fi împiedicată, oprită sau reținută. 

Dispoziția sufletului de a se lăsa în voie ca să devină un instrument al Duhului Sfânt pentru a vesti Adevărul, înseamnă că nu va putea influența Cuvântul și nici să intervină asupra Lui sau să-L manipuleze în vreun fel.

Intelectul uman se răzvrătește din când în când. În vreme ce Duhul Sfânt oferă alinare sufletului care ajunge să nu se mai teamă de Acesta, sufletul speră că, după ce Misiunea se va fi încheiat, viața va continua ca și mai înainte. Dar bineînțeles, nu se întâmplă întotdeauna așa. Astfel, această Misiune a Mea de a-i aduna și de a-i duce pe copiii Mei în siguranță în Lumea Mea fără de sfârșit nu va avea sfârșit. Această Misiune va rămâne în picioare până în Ziua cea de pe urmă. Acum că ai acceptat această stare de fapt și nu îți mai dorești o altă alternativă, poți în sfârșit să-ți găsesți pacea în inima ta, fiica Mea.

Copii, veți avea pace în inimile voastre doar atunci când în sfârșit veți accepta Darul Meu către lume care este Cartea Adevărului. Veți fi capabili să vă încredeți în Mine în totalitate atunci când veți accepta că Eu, Dumnezeu cel Preaînalt – Cel ce Este și Va Fi – comunic cu lumea în aceste vremuri.

Îmi doresc ca voi să acceptați adevărul cu iubire și încredere și fără îndoială în inimile voastre. Când veți face aceasta, Eu vă voi inunda cu Pacea și Dragostea Mea. Doar atunci vă veți umple de iubire și fericire. Doar atunci veți fi liberi.

Tatăl vostru, Dumnezeu cel Preaînalt

1041. Mama Mântuirii: Aceste Rugăciuni, dragi copii, sunt însoțite de mari Haruri

Miercuri, 05 februarie 2014 la ora 15:27

Copila mea, este mai dificil pentru sufletele care L-au cunoscut pe Fiul meu și apoi s-au îndepărtat, să se întoarcă la El, decât pentru cele care nu L-au cunoscut deloc.

Când experimentați Iubirea lui Isus și apoi Îi întoarceți spatele, se creează un mare gol în viețile voastre. Nimic nu poate înlocui vreodată Prezența Sa. Astfel că, atunci când un suflet încearcă să se întoarcă la El, deși Fiul meu îl așteaptă mereu, cu Mare Iubire și Răbdare, acel suflet tot nu știe cum să-și deschidă inima înaintea Lui.

Dacă vă simțiți înstrăinați de Fiul meu, nu trebuie niciodată să vă fie frică să-L chemați. Niciodată nu trebuie să vă fie rușine să vă prezentați înaintea Lui, pentru că El este Atot-Milostiv și va ierta orice păcătos, când este rugat să o facă, cu un suflet cuprins de căință.

Când doriți să-L chemați pe Fiul meu, trebuie doar să-L rugați să vă ia în Milostivirea Sa și să vă lăsați în grija Lui.

Rugăciunea (133) a Cruciadei de Rugăciune: O chemare de reîntoarcere la Dumnezeu

„Isuse drag, iartă-mă pe mine, un suflet înstrăinat, care a renunțat la Tine din pricina orbirii. Iartă-mă că am înlocuit Iubirea Ta cu lucruri inutile, care nu înseamnă nimic. Ajută-mă să găsesc curajul de a merge alături de Tine, de a accepta cu recunoștință Iubirea și Milostivirea Ta. Ajută-mă să rămân aproape de Inima Ta Preasfântă și să nu mă mai îndepărtez niciodată de Tine. Amin.”

Cei care nu-L cunosc pe Fiul meu și care doresc să fie duși înaintea Tronului lui Dumnezeu cel Preaînalt, trebuie să rostească această Rugăciune a Cruciadei (134) Pentru a crede în Existența lui Dumnezeu.

Rugăciunea (134) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru a crede în Existența lui Dumnezeu

„O, Dumnezeule Preaînalt, ajută-mă să cred în Existența Ta. Alungă toate îndoielile mele. Deschide-mi ochii către Adevărul vieții ce urmează după aceasta și călăuzeste-mă spre calea Vieții Veșnice. Te rog, lasă-mă să-ți simt Prezența și dăruiește-mi Darul credinței adevărate, înainte de ziua în care voi muri. Amin.”

Aceste Rugăciuni, dragi copii, sunt însoțite de mari Haruri și cei care le vor rosti vor vedea Adevărul iar inimile lor vor fi umplute cu o mare iubire, așa cum n-au mai cunoscut niciodată înainte pe Pământ. Apoi, sufletele lor vor fi purificate.

Mergeți acum, știind că, atunci când sunteți aproape de Dumnezeu, sunteți binecuvântați cu Harul unei păci profunde.

Mama ta iubită, Mama Mântuirii

1042. Mama Mântuirii: Când preoții Fiului meu vor avea de înfruntat suferințe îngrozitoare și erori din partea justitiei, atunci ei trebuie să mă cheme pe mine

Joi, 06 februarie 2014 la ora 16:15

Copila mea, când va sosi timpul în care preoții Fiului meu vor avea de înfruntat suferințe îngrozitoare și erori din partea justitiei,, atunci ei trebuie să mă cheme pe mine. Mie mi s-a dat Harul de a putea să le ofer curajul de care vor avea nevoie pentru a continua să Îl slujească pe Fiul meu. Mă refer în particular la preoții din Biserica Catolică, pentru că ei vor suferi mai mult decât oricare alți slujitori ai lui Dumnezeu.

Când vă sosi ziua, și când ei vor fi chemați să depună un jurământ care va nega Divinitatea preaiubitului meu Fiu, Isus Cristos, ei nu trebuie să se îndoiască niciodată de adevărata intenție a celor care le cer aceasta. Când li se va cere să renunțe la semnificația Sfintei Euharistii și să accepte o nouă interpretare, ei vor ști atunci că a sosit ceasul. Aceea va fi ziua în care situația va începe să devină foarte rea iar ruinarea zidurilor de sub acoperișul bisericilor va fi văzută pretutindeni.

Doresc ca toți preoții care vor avea de înfruntat aceste încercări dureroase să rostească această Rugăciune a Cruciadei pentru apărarea Adevărului.

Rugăciunea (135) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru preoți: Pentru apărarea Adevărului

„O, preaiubită Mamă a Mântuirii, ajută-mă în momentele mele de nevoie. Roagă-te ca să fiu binecuvântat cu Darurile revărsate asupra nevrednicului meu suflet prin Puterea Duhului Sfânt, pentru a apăra Adevărul în toate timpurile. Susține-mă de fiecare dată când mi se cere să neg Adevărul, Cuvântul lui Dumnezeu, Sfintele Sacramente și Preasfânta Euharistie. Ajută-mă să folosesc Harurile pe care le primesc pentru a mă opune cu fermitate răutăților satanei și ale tuturor sărmanelor suflete pe care le folosește ca să Îl pângărească pe Fiul tău, Isus Cristos. Ajută-mă în ceasul meu de nevoie. Pentru binele sufletelor, dă-mi curajul de a asigura Sacramentele fiecărui copil al lui Dumnezeu, atunci când dușmanii lui Dumnezeu mi-ar putea interzice să fac aceasta. Amin.”

Când vor sosi aceste timpuri, voi trebuie să fiți pregătiți să continuați să faceți Lucrarea lui Dumnezeu și să duceți mai departe Crucea Sa cu dârzenie și demnitate, pentru binele sufletului vostru și al sufletelor copiilor lui Dumnezeu.

Preaiubita voastră Mamă, Mama Mântuirii

1043. Mama Mântuirii: Mulți vor crede că anticrist este un om sfânt

Vineri, 07 februarie 2014 la ora 15:50

Copila mea, dacă Fiul meu, Isus Cristos, ar trăi pe Pământ în acest timp, ar fi omorât. Niciun oficial al Bisericii Sale nu L-ar accepta. El ar deveni un obiect al batjocurii, apoi ar fi temut și într-atât de disprețuit, încât L-ar răstigni, la fel ca prima dată.

De data aceasta Fiul meu va veni doar în Spirit și, din Porunca Tatălui meu, El nu va mai apărea pe pământ ca om, în trup. Vă îndemn ca acest Mesaj să fie făcut cunoscut tuturor, întrucât mulți vor veni în Numele Său, însă unul dintre ei se va face foarte cunoscut și va spune că este Fiul meu, dar aceasta va fi o minciună.

Anticristul se va ridica și va deveni atât de puternic încât imaginea sa va fi văzută peste tot. Se vor înălța statui după imaginea sa iar chipul său va apărea mereu la știri și pe ecranele de televiziune din toată lumea. Va fi aplaudat de cei mai puternici conducători, însă își va exercita cu adevărat influența asupra omenirii abia atunci când va fi primit în mod deschis și apoi susținut de către profetul mincinos.

Dacă Fiul meu S-ar face cunoscut din nou în trup și ar atrage atenția, ei L-ar distruge. În schimb, anticristul va fi bine primit în lume și va fi luat drept Isus Cristos.

Fiecare Cuvânt din Biblie, referitor la cea de-a Doua Venire a Fiului Meu, va fi adaptat și răstălmăcit pentru a convinge lumea că tocmai asistă la întoarcerea lui Isus Cristos. Dușmanii Fiului meu, care se amestecă printre slujitori inocenți ai Lui în Biserica Fiului meu de pretutindeni, vor fi induși într-o eroare gravă. Conducătorii lor îl vor primi pe anticrist cu brațele deschise și vor încuraja sufletele să îl idolatrizeze. Influența lui îi va șoca pe mulți dintre cei care rămân credincioși lui Dumnezeu și este important ca voi să vă păziți sufletul de farmecul lui hipnotic.

Daca veți purta asupra voastră Medalia Mântuirii, ea, pe lângă celelalte Haruri pe care le conferă, vă va proteja împotriva puterii anticristului. Nu vă înșelați, căci anticristul îi va seduce pe mulți și va fi văzut ca fiind cel mai puternic, mai faimos, mai carismatic și mai influent conducător al tuturor timpurilor. Mulți vor crede că anticrist este un om foarte sfânt și, datorită numeroaselor sale legături în Biserica Fiului Meu, milioane de oameni se vor converti la ceea ce ei cred că este Adevărul. Această imagine exterioară falsă a sfințeniei va aduce lacrimi de bucurie pe chipurile tuturor celor care nu au avut nicio credință în viața lor până în acel moment, sau nu au crezut în Dumnezeu. Aceștia îl vor adula pe acest om și vor crede că el le va salva sufletele.

La început, anticristul va fi văzut drept un mare conducător cu o alură atrăgătoare, fermecătoare și iubitoare. Apoi, în timp, el va începe să manifeste puteri tămăduitoare și mulți oameni vor ieși în față pretinzând că au fost vindecați de el. De asemenea, multe suflete vor susține că au asistat la minuni în prezența sa. După aceea se vor manifesta peste tot o serie de apariții false, în care va fi văzută imaginea simbolului Duhului Sfânt.

Mass-media îi va crea o imagine de om evlavios și foarte puțini vor îndrăzni să-l mustre în public. Deoarece va stăpâni multe limbi, el va păcăli milioane de oameni într-o perioadă foarte scurtă de timp. Apoi se vor răspândi zvonurile cum că Isus Cristos a revenit. Ele vor fi alimentate de cei care vor lucra neobosit pentru anticrist, răspândind minciuni, până când, într-un sfârșit, el va ajunge să fie luat drept Fiul meu. Toate aceste evenimente vi se par acum exagerate, însă atunci când se vor derula înaintea voastră vor părea ca o serie de evenimente normale pe care mulți le vor vedea ca fiind înălțătoare.

Apoi, la fel cum fiecare falsitate este prezentată lumii pe dos de către satana – prin ritualuri satanice, anticristul va fi văzut suindu-se la Ceruri. Fiul Meu, când Se va întoarce, va fi văzut coborând pe norii cerului – exact invers față de Înălțarea Sa la Ceruri – întocmai cum El a făgăduit.

Atunci, anticristul și toți aceia care l-au adorat ca niște sclavi vor fi azvârliți în iazul de foc iar pacea va fi a voastră, dragi copilași. Toți aceia care rămân fideli Adevărului vor fi ridicați, într-o clipită, în Noul Paradis, când Cerul și Pământul vor deveni una.

Mama voastră preaiubită, Mama Mântuirii

1044. Eu nu îi voi ignora niciodată pe cei care se simt singuri, triști, speriați și pe cei care nu sunt siguri dacă Dumnezeu există sau nu

Vineri, 07 februarie 2014 la ora 23:38

Mult iubita Mea fiică, pe măsură ce Mesajele Mele se răspândesc și aprind dorința de a îi încuraja pe mulți să se întoarcă spre Mine, vor fi văzute multe miracole.

Cei necredincioși, cei de alte credințe și cei care s-au depărtat de Mine din cauza vieților lor păcătoase, se vor converti. Îți promit aceasta. Oamenii ai căror ochi sunt închiși și-i vor deschide. Cei care poartă ură în suflet vor plânge cu lacrimi de bucurie când această povară le va fi ridicată. Oamenii care nu Mă cunosc deloc Mă vor recunoaște. Foarte mulți vor veni și vor striga către Mine și Prezența Duhului Sfânt va fi simțită de mulți, atunci când ei vor accepta în sfârșit că Eu am intervenit ca să îi salvez de tot răul.

Fiica Mea, te rog să îi liniștești pe toți cei pe care îi întristează modul în care Existența Mea este negată acum în lume. Spune-le că, deși va fi ștearsă orice urmă a Mea, Eu voi continua să luminez sufletele celor care Mă cheamă. Eu nu îi voi părăsi niciodată pe ai Mei. Eu nu îi voi ignora niciodată pe cei care se simt singuri, triști, speriați și pe cei care nu sunt siguri dacă Dumnezeu există sau nu. Când ei își vor da simplu mândria la o parte și Îmi vor cere să le dau un semn al Prezenței Mele, Eu le voi răspunde. Niciodată nu am mai intervenit Eu cu o asemenea magnitudine cum o voi face acum. Datorită Dorinței Mele de a salva întreaga omenire, voi străpunge până la inima celor care M-au negat până acum, dar numai dacă și când Mă vor chema ei.

Aștept răspunsul vostru. Anticipez iubirea și bucuria cu care vă voi umple inimile și sufletele în momentul reconcilierii, căci aceasta este dulceața convertirii voastre. Acesta va fi timpul când voi vă veți descuia sufletul și veți permite ca Lumina lui Dumnezeu să vă aducă darul cel mai mare pe care vi-l puteți imagina – darul Vieții Veșnice.

 Isus al vostru

1045. Maica Mântuirii: Tatăl Meu va face lumea să se cutremure fizic și spiritual

Sâmbătă, 08 februarie 2014 la ora 16:00

Draga mea copilă, întocmai precum Duhul Sfânt, care este un Dar de la Dumnezeu, S-a coborât asupra apostolilor Fiului meu, tot astfel se va coborî asupra celor care Îl iubesc pe Fiul meu în aceste timpuri.

Tatăl meu are multe planuri, pe care le va duce la îndeplinire, pentru a salva pe fiecare copil al Său. Aceste planuri cuprind multe evenimente miraculoase, inclusiv revărsarea de Haruri speciale, revelații comunicate ție prin aceste Mesaje ca să îi ajute pe copiii lui Dumnezeu să nu rătăcească pe calea greșită, și multe alte intervenții. Unele dintre aceste intervenții se vor manifesta sub forma pedepselor ecologice. Atunci când ele vor deveni constante, omul nu va mai putea să spună că inundațiile, cutremurele, tsunami, vulcanii și uraganele sunt cauzate de neglijența manifestată de om față de Pământ.

Dumnezeu controlează Pământul, pentru că El l-a creat. El îi va decide soarta – nimeni altcineva – pentru că toată Puterea Îi aparține Lui.

Tatăl meu va face lumea să se cutremure, fizic și spiritual, în timp ce planurile și faptele viclene ale celui rău se vor răspândi în toate națiunile. Fiecare act de profanare împotriva lui Dumnezeu va fi urmat de răsplata cuvenită din partea Sa, care va produce o insuportabilă pedeapsă. Tatăl meu se va opune vehement păcatului omului și omul nu trebuie să subestimeze niciodată Puterea lui Dumnezeu.

Dragostea lui Dumnezeu nu trebuie considerată ca ceva de la sine înțeles. El nu trebuie văzut ca fiind slab, doar pentru că Dragostea Sa pentru copiii Săi este fără limite. Milostivirea Sa este mare și toți aceia care Îl iubesc pe Dumnezeu vor fi cruțați în timpul încercărilor care se vor dezlănțui asupra omenirii, atunci când Dumnezeu va fi înlăturat în favoarea zeilor falși și a obsesiei omenirii față de sine însăși.

Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă, pentru că toate lucrurile prezise, care pregătesc a Doua Venire a Fiului meu, vor începe acum. Evenimentele vor fi rapide și armata satanei va năvăli în Bisericile Fiului meu cu pași măsurați, astfel încât puțini vor observa. Apoi nu le va mai păsa, pentru că, nu după mult timp, ei vor fi înșelat pe atâția și îi vor ține atât de strâns, încât nu vor mai trebui să își ascundă adevăratele intenții.

Voi, dragii mei copii, trebuie să vă pregătiți acum, să rămâneți calmi, să faceți tot ce ați fost instruiți să faceți și să vă rugați. Să rămâneți împreună. Aduceți alte suflete la Adevăr, rugați-vă foarte mult pentru convertirea acelora care nu cred în Dumnezeu și pentru toți aceia care insultă amintirea Fiului meu, Isus Cristos.

Iubita voastră Mamă, Maica Mântuirii

1046. Dumnezeu Tatăl: nu există nimic ce nu aș face Eu pentru voi, copiii Mei. Niciun sacrificiu nu este prea mare

Duminică, 09 februarie 2014 la ora 19:00

Prea iubita Mea fiică, nu există nimic ce nu aș face Eu pentru copiii Mei. Nici un sacrificiu nu este prea mare.

Mă cobor pe Mine Însumi pentru a pune Inima Mea la picioarele lor și, totuși, ei continuă să o calce în picioare. Mă umilesc pe Mine Însumi, chemându-i prin aceste Mesaje, iar ei Mă batjocoresc și mă iau în zeflemea.

Le-am permis să-L biciuiască și să-L ucidă pe Fiul Meu, iar ei subestimează Marea Jertfă pe care Eu am făcut-o pentru ei, pentru a le da viața veșnică și a-i elibera de sub jugul celui rău.

Eu stărui pe lângă ei să-și schimbe viața iar ei Mă ignoră. Le trimit suflete alese pentru a le vorbi și a proclama Cuvântul Meu, iar ei îi scuipă în față.

Trimit pedepse asupra lor iar ei nu învață nimic din ele. În loc de asta, ei pretind că este pur și simplu un capriciu al sorții, care n-are nimic de a face cu Mine.

Eu le trimit Iubirea Mea, prin Harurile miraculoase date vizionarilor, văzătorilor cu duhul, sfinților și profeților, dar numai câțiva folosesc aceste Haruri. Tine minte acum Cuvintele Mele – Cartea Adevărului este cel mai mare Dar dat de către Mine lumii, de când L-am trimis pe Fiul Meu să vă mântuiască. V-am lăsat moștenire acest Dar Prețios, ca el să vă deschidă inimile și să vă elibereze sufletele de atașamentul față de ispitele diavolului și să vă ajute să vă pregătiți pentru Împărăția Mea.

Intervenția Mea Puternică, în aceste timpuri, este reprezentată prin viteza cu care Cuvântul Meu se va răspândi, începând de astăzi, șocând și luând pe mulți prin surprindere. Când veți auzi Cuvântul Meu, rostit în fiecare limbă, cu doar un mic ajutor din partea oamenilor, veți avea dovada Puterii Duhului Sfânt.

Eu voi asigura continuitatea Lucrării Mele. Voi călca peste cei care vor încerca să-Mi oprească Mâna. Îi voi da la o parte pe cei care sunt conduși de spiritul celui rău și voi înăbuși sunetul vocii lor demne de milă.

Cu o singură lovitură a Mâinii Mele, îi voi reduce la tăcere pe cei care încearcă să Mă oprească, fiindcă singura Mea dorință este să salvez fiecare suflet, până la ultimul. Sunt hotărât să nu permit ca această Lucrare să fie ignorată, deoarece, odată ce am dat Autorizarea Mea unei Misiuni cum este aceasta, puteți fi siguri că puterea omului este nimic în comparație cu ea.

Fiți calmi, dragi copii, și aveți încredere în Mine, Tatăl vostru iubit. Iubirea Mea este atât de puternică încât nu poate fi diluată, oricât de grave ar fi păcatele voastre. Eu permit acestor încercări, persecuții și planuri ticăloase, să șteargă orice urmă a Fiului Meu, dar va fi doar pentru scurtă vreme.

Nu vă temeți niciodată de Planurile Mele, pentru că ele au un scop și acesta este de a-l elimina pe cel rău și de a vă aduce o viață plină de Slavă, în acord cu Voința Mea Preasfântă. Aveți multe de așteptat. Tot ceea ce vă cer este să vă rugați și să urmați tot ceea ce v-am învățat, în aceste timpuri, prin Sfânta Mea Misiune de a vă aduce cel mai mare și neprețuit Dar pe care l-am creat pentru voi în Noul Cer și Noul Pământ – Noul Meu Paradis – așa cum era destinat să fie când i-am creat pe Adam și Eva.

Amintiți-vă întotdeauna Iubirea Mea pentru voi toți, când vă simțiți slabi și vulnerabili, pentru că ea este atât de măreață încât este peste puterea voastră de înțelegere.

Tatăl vostru preaiubit, Dumnezeu cel Preaînalt

1047. Nu știți că, după ce va avea loc a Doua Mea Venire, sufletele voastre vor exista pentru veșnicie?

Luni, 10 februarie 2014 la ora 15:43

Fiica Mea preaiubită, Timpul Meu este aproape și Cerul se pregătește pentru marele praznic, când Cerul se va uni cu Pământul pentru a deveni una.

Sunt în curs de desfășurare multe pregătiri, și Tatăl Meu preaiubit plănuiește să aducă multe Daruri acelora care nu Îl cunosc. Toți îngerii și sfinții s-au adunat împreună pentru a se ruga pentru toate sufletele, în speranța că toți oamenii, și în special cei care ignoră existența Raiului și a Iadului, să cunoască Adevărul.

Când sufletelor le este prezentat Cuvântul lui Dumnezeu, ele nu îl primesc totdeauna cu plăcere. În loc de asta, ei evită Cuvântul, deși el este singura lor cale de mântuire. De ce este omul atât de încăpățânat și de dornic să creadă doar ceea ce vrea el și ceea ce îi satisfice propriul lui egoism? De ce omul refuză să vadă legătura dintre păcatul din viața lui și sentimentul de nemulțumire pe care îl are și care este cauzat de refuzul său de a accepta că el nu este nimic? Doar datorită iubirii Tatălui Meu pentru lume și pentru toți copii Săi i s-au dat omului atâtea ocazii de a deveni întreg. Cu toate acestea, omul preferă să trăiască viața doar pe jumătate, plasându-l pe Dumnezeu doar în anumite puncte din viața sa, numai acolo unde îi convine.

Eu, Isus Cristos, voi deschide in curând mințile acelora care nu recunosc Cuvântul lui Dumnezeu în aceste Mesaje. Eu voi atrage inimile lor și le voi umple cu dorul de Adevăr. Când veți fi îndopați cu falsități, când vă vor fi prezentate neadevăruri și veti fi hraniți cu minciuni în ceea ce privește păcatul și cum este văzut el prin ochii lui Dumnezeu – Eu voi sta ca o barieră pentru a vă proteja. Voi cauza frustrări multora, căci Eu nu renunț ușor atunci când omul ignoră Darul Duhului Sfânt. Voi deveni ca un ghimpe în coasta voastră, ca durerea dată de spirtul turnat peste o rană deschisă. Foarte puțini vor continua să Mă ignore, dar nu toți vor accepta Ultimul Meu Dar, cel al Mântuirii Veșnice.

Din păcate, mulți vor respinge Chemarea Mea Finală și în schimb vor urma fiara, iar acest lucru înseamnă că ei vor fi pierduți pentru veșnicie. Nu știți că, după ce va avea loc a Doua Mea Venire, sufletele voastre vor exista pentru veșnicie?

Va trebui să alegeți : Viața Veșnică împreună cu Mine, sau osânda veșnică alături de diavol.

Nu există cale de mijloc. Fiecare om va alege calea pe care o dorește.

Al vostru Isus

1048. În sfârșit, evreilor le va fi dată dovada Legământului Tatălui Meu

Marți, 11 februarie 2014 la ora 23:41

Marți, 11 februarie 2014, 23:41

Mult iubita Mea fiică, cât de mult s-a dezvoltat această Misiune și cât de rapid va evolua ea acum, când Eu Mă pregătesc pentru Timpul Meu care va să vină.

Eu am început planul următor, cel de a aduce la cunoștința tuturor copiilor lui Dumnezeu măreață lume nouă care vă așteaptă, iar această pregătire va fi în etape. Prima etapă este purificarea. Aceasta va însemna distrugeri, schimbări climatice, revolte și o apostazie înfiorătoare – care vor mătura pământul. Acestea toate vor avea loc în același timp. Apoi, Biserica Mea va cădea și numai Rămășiță sa va rămâne de partea Adevărului și va da mărturie despre Sfântul Meu Cuvânt.

Eu voi aduna oamenii din toate colțurile pământului – mai întâi pe cei de toate credințele creștine. Apoi îi voi atrage și pe ceilalți către Mine. În sfârșit, evreilor le va fi dată dovada Legământului Tatălui Meu și ei vor fi aduși în Împărăția lui Dumnezeu așa cum a fost prezis.

Multe voci vor înăbuși acum propria Mea Voce; și totuși, doar Vocea mea va fi remarcată, căci Limba Mea este ca o sabie iar Prezența Mea, ca un fulger. Îmi voi face simțită Prezența în cele mai umile locuințe și Ea va fi împărtășită cu sufletele blânde – cu cei care sunt buni dar și isteți. Voi face ca Prezența Mea să fie cunoscută printre păgâni și, pentru prima dată, ei își vor pune întrebări asupra veșniciei lor viitoare și vor începe să-și deschidă inimile spre Mine. Vedeți voi, nici un suflet nu va rămâne neatins. Unii nu Mă vor primi cu bucurie, dar vor ști că sunt Eu.

Timpul ca Eu să Îmi fac simțită Prezența, prin Puterea Duhului Sfânt, este foarte aproape. Vreau să vă reconciliați sufletele în fata Mea și să fiți pregătiți să Mă primiți, căci nu veți ști nici ora și nici ceasul. Singurul lucru pe care vi-l spun este că va fi pe neașteptate.

Iubitul vostru Isus

1049. Maica Mântuirii: În curând rugăciunea ”Bucură-te Marie” nu se va mai auzi nici înăuntrul nici în afara Bisericii Fiului meu

Miercuri, 12 februarie 2014 la ora 22:45

Copila mea, întocmai precum imaginea Fiului meu, Cuvântul Său și Promisiunea Sa de a veni din nou vor fi ignorate și apoi eliminate, tot astfel se va întâmpla cu orice referire la mine, iubita voastră Mamă.

În curând, rugăciunea ”Bucură-te Marie” nu se va mai auzi nici înăuntrul nici în afara Bisericii Fiului meu. Cei care vor vizita locurile mele sfintele de pelerinaj vor avea de înfruntat multă dezaprobare, iar grupurile mariane vor fi criticate pentru multe motive, toate însă neîntemeiate. Nu se va mai recunoaște autenticitatea aparițiilor mele, ale Sfintei Fecioare Maria, Maica lui Dumnezeu. Toate referirile la mine nu vor fi agreate de către noua și modernizata carcasă a Bisericii Fiului meu pe Pământ. Devoțiunile față de mine vor fi oprite în multe biserici, sub regimul nou ales ce va fi introdus în viitor. Eu voi fi uitată și apoi disprețuită de către aceia care pretind că reprezintă o nouă, modernă și atotcuprinzătoare biserică, ce nu va semăna deloc cu Biserica ridicată pe Piatră de către Petru, iubitul apostol al Fiului meu.

Când veți vedea ca devoțiunile față de mine, Sfânta Maică a lui Dumnezeu, sunt privite în acest mod, vă rog să înțelegeți că aceste reguli noi se vor introduce la porunca celui rău. Cel rău mă disprețuiește, dar în același timp se teme de mine. El știe că devoțiunea față de mine a sufletelor ține în frâu acțiunile lui malefice și că recitarea Preasfântului meu Rozariu îl biciuiește și îl face neputincios. Cei care mă iubesc vor avea de înfruntat acele zile și va veni timpul când va înceta asocierea Bisericii cu locurile de pelerinaj. Când se va întâmpla acest lucru, veți ști că scopul este de a-i separa pe copiii lui Dumnezeu de influența mea, care în acele timpuri va fi necesară pentru că eu vă voi ajuta să vă apropiați de Fiul meu.

Rolul meu este de a vă pregăti pentru Marea Zi a celei de a Doua Veniri a Fiului meu. Intenționez să continuu să îi chem pe toți copiii mei până când acea Zi va sosi. Eu doresc doar să aduc sufletele înaintea Fiului meu, astfel încât El să le poată oferi Mântuirea Eternă. Ținta este salvarea sufletelor, dar cel rău va face toate eforturile pentru a împiedica acest lucru.

Maica voastră iubită, Maica Mântuirii

1050. Ei recunosc doar de formă ceea ce înseamnă a Doua Mea Venire

Miercuri, 12 februarie 2014 la ora 23:00

Mult iubita Mea fiică, căt timp crede omul că aș aștepta Eu până să comunic cu el din nou, înainte de a Doua Mea Venire? S-a gândit că voi face aceasta cu un an înainte? Cu o lună înainte? Cu o săptămână înainte? Ori a crezut că nu-l voi avertiza deloc?

Înainte de nașterea Mea, lumii i-a fost făgăduit un Mesia. Tatăl Meu a vorbit prin profeți, astfel ca umanității să-i fie dăruită speranța, întelepciunea și Harul de a accepta Cuvântul lui Dumnezeu, pentru ca ei să fie gata pentru sosirea Mea. Au ascultat ei? Mulți au făcut-o și s-au pregătit pentru Timpul Meu. Din nefericire, ei tot nu au fost gata când M-am născut Eu. Atunci Ioan Botezătorul le-a dat Cuvântul și i-a avertizat să se pregătescă. Au fost ei gata? Nu, pentru că nu l-au crezut. Și totuși, mulți au fost mântuiți, deoarece prin moartea Mea pe Cruce, cauzată de respingerea lor față de Mine, i-am răscumpărat în Ochii Tatălui Meu.

Atât de mulți au luptat atunci împotriva Misiunii Mele și, totuși, atât de mulți M-au urmat. Acum lumea este din nou în pregătire, datorită Iubirii Tatălui Meu pentru toți copiii Săi. De data aceasta va fi mult mai dificil. În ciuda tuturor cunoștintelor lor despre Mine, ei în continuare vor refuza să accepte că Dumnezeu intervine și îi pregătește prin profetul Său. Cu cât se îndepărtează mai mult de Dumnezeu, cu atât mai puțin știu ei despre Promisiunea Mea. Ei recunosc doar de formă ceea ce înseamnă a Doua Mea Venire, deoarece mulți dintre ei chiar nu știu absolut nimic despre ea.

De data aceasta ei nu vor avea de ales și vor trebui să vadă semnele la care vor fi martori, deoarece Eu voi revela tot. Când Eu spun că se va întâmpla ceva iar acel lucru chiar se întâmplă, ei vor continua să nege că profeția vine din Cuvintele pronunțate de Buzele Mele. Când vor vedea că Pământul se răsucește și se cutremură, și vor vedea și alte pedepse revărsate peste ei, ei în continuare vor argumenta că există un motiv științific pentru acestea.

Când marea apostazie va înghiți lumea și va zdrobi Creștinismul, în favoarea păgânismului, vor zice ei că acesta este un lucru bun? Răspunsul este: da. Deci, cum Prezența Mea devine din ce în ce mai puțin venerată de tot mai mulți, ce șanse va avea lumea de a sta împotriva satanei? Iată de ce vă pregătește Tatăl Meu acum – căci El niciodată nu va renunța să îi pregatească pe copiii Săi pentru Marea Lui Milostivire.

Pregătirea umanității va continua, iar lumii îi va fi dăruit Adevărul, cu scopul de a salva omul de la distrugerea finală. Timpul Meu este aproape și toată umanitatea trebuie să aloce timpul necesar pentru pregătirea sufletelor lor. Niciodată nu trebuie risipit timpul atunci când vă pregătiți să Mă primiți pe Mine. Nu trebuie niciodată să respingeți Cuvântul primit de către un profet al lui Dumnezeu. Dacă o faceți Mă pălmuiți în Față pe Mine, Isus al vostru.

Iubitul vostru Mântuitor,
Isus Cristos

1051. Mama Mântuirii: Acesta este timpul când sufletele vor trebui să îndure durerea Purgatoriului pe Pământ

Joi, 13 februarie 2014 la ora 13:45

Copiii mei dragi, de ce vă faceți atâtea griji cu privire la dificultățile pe care le aveți de înfruntat în fiecare zi în această Misiune? Nu știți că toată puterea se află în Mâinile Tatălui Meu, Dumnezeul Cel Preaînalt?

Când omenirea îndură curățirea finală, poate că nu este ceva plăcut, însă altfel sufletele nu vor fi purificate. Acesta este timpul când sufletele vor trebui să îndure durerea Purgatoriului pe Pământ. Numai cei care sunt puri și cu sufletele curate pot intra în Noul Paradis care este Împărăția lui Dumnezeu. Deci, în loc să vă temeți, eu vă îndemn pe toți să acceptați intervenția lui Dumnezeu în lume. Resemnați-vă în fața a ceea ce trebuie să fie, a ceea ce trebuie să aibă loc și în fața oricărei acțiuni care este necesară pentru a vă proteja de toată răutatea și nedreptățile care vor fi îndreptate împotriva rasei umane de către cei a căror fidelitate este doar față ei înșiși și față de cei care sunt agenții satanei.

Dorința Fiului meu este de a uni în primul rând toate acele suflete nevinovate care nu cred în Dumnezeu. Fiul Meu știe că cei care-L iubesc pe Dumnezeu, dar nu-L pot accepta pe El, în timp, se vor întoarce la El. El are încredere în cei care-L iubesc cu adevărat, dar care resping Intervenția Sa prin aceste Mesaje Divine, că și aceștia, de asemenea, vor veni la El in fugă. Îl preocupă cel mai mult cei care nu-L cunosc și cei care refuză să accepte cine este El. Deci, amintiți-vă mereu că aceste suflete pierdute vor fi primele după care Fiul meu tânjește cel mai mult. Aceștia sunt oamenii care Îl rănesc cel mai mult, care Îi provoacă durere teribilă și suferință și care sunt cauza Lacrimilor de Sânge pe care le-a vârsat în agonia din Grădină.

Pedepsele sunt trimise nu doar ca penitență pentru păcatele omenirii, ci și ca mod de a trezi omenirea la realitate și a o aduce în genunchi în umilință. Dacă omul se curăță de aroganța sa, de credința în propria-i măreție și de convingerea greșită că puterea lui este mai mare decât al lui Dumnezeu, numai atunci, printr-o astfel de purificare, va fi apt pentru a sta în fața lui Dumnezeu.

O persoană care este în păcat de moarte și care refuză să arate remușcare, nu va fi niciodată capabilă să reziste la durerea provocată de Lumina Lui Dumnezeu. Deci, este vorba despre un Act de Milostivire atunci când Dumnezeu intervine pentru a pregăti acel suflet, astfel încât și el să se poată împărtăși de Slava lui Dumnezeu. Datorită Iubirii și Generozității Lui Dumnezeu, El va permite să aibă loc aceste dificultăți, care au și început deja. Nu pentru că El vrea pur și simplu să-i pedepsească pe copiii Săi pentru răutatea lor, ci pentru a se asigura că aceștia devin vrednici de Viața Veșnică.

Multiubita voastră Mamă, Mama Mântuirii

1052. Să suferiți în tăcere atunci când sunteți chinuiți, când îndurați cruzimea în forme josnice, când sunteți calomniați, maltratați sau luați în derâdere în Numele Meu

Vineri, 14 februarie 2014 la ora 22:00

Prea iubita Mea fiică, atunci când un om spune că este cunoscător în știință, el va trebui să dovedească aceasta, pentru ca voi să îl credeți. Când un profesor spune că știe multe lucruri, veți ști cât de bun este dacă puteți învăța de la el. Când un om al Lui Dumnezeu spune că știe totul despre Dumnezeu, el poate împărtăși aceste informații și veți fi și voi informați. Însă când un om a Lui Dumnezeu spune că el este inspirat de Duhul Sfânt, veți recunoaște aceasta doar prin roadele pe care le produce și nu prin cunoștințele pe care le împărtășește.

Atunci când Duhul Sfânt lucrează, vor rezulta multe roade, după cum urmează: Oamenii care sunt atrași către Duhul Sfânt vor ajunge mai aproape de Dumnezeu. Ei îi vor iubi pe ceilalți cu o intensitate mai mare decât înainte. Ei vor împărți iubirea lor. Apoi ei vor vrea să petreacă mai mult timp în rugăciune, și în special, se vor ruga mai degrabă pentru sufletele celorlalți decât pentru propriile lor intenții.

Iubirea pentru Dumnezeu va deveni mai profundă și mai personală. Si, pe măsură ce ei permit Duhului Sfânt să îi cuprindă, vor simți o nevoie imperioasă de a se abandona complet Voinței Lui Dumnezeu. Cei care sunt inspirați de Duhul Sfânt nu vor arăta ură celor care îi disprețuiesc. În schimb, ei se vor strădui, prin rugăciune, să Mă implore să salvez acele suflete.

Iubirea Lui Dumnezeu nu poate pătrunde în suflet decât prin Puterea Duhului Sfânt. Sufletul va simți întotdeauna pace și liniște, în ciuda suferințelor pe care inevitabil le va avea de îndurat, pe măsură ce el devine mai apropiat de Mine, Isus al său.

Eu nu dezbin oamenii. Eu îi atrag la Inima Mea Preasfântă pe cei binecuvântați – pe aceia care au iubire din belșug, născută dintr-un profund sentiment de smerenie față de Dumnezeu. Odată refugiați în Mine, singura lor dorință va fi să Îmi aducă Mie suflete. Când ei devin cu adevărat ai Mei, în uniune cu Mine, ei vor fi ținte ale urii. Ura care li se arată nu va conta pentru ei, pentru că ei nu se vor lepăda de Mine dacă iubirea lor pentru Mine va fi suficient de puternică. Poate că vor cădea câteodată, pentru că vor fi ținta opresiunilor. Ei vor simți durerea respingerii – precum am simțit-o și Eu. Ei vor fi batjocoriți, pedepsiți și considerați nebuni – așa cum am fost și Eu. Ei vor avea de dus o povară grea din cauză modului în care vor fi ostracizați – așa cum am fost și Eu. Cunoștințele și înțelepciunea lor, date lor prin Duhul Sfânt, vor întâmpina o opoziție violentă și cu toate acestea, ceea ce ei vor spune în Numele Meu va rămâne întipărit în memoria tuturor celor cu care vor veni în contact.

Deci, mult iubiții Mei discipoli, gândiți-vă la Mine pentru că Eu umblu printre de voi. Voi nu Mă puteți vedea, atinge, și nu puteți privi în Lumina Feței Mele, dar să știți că Eu Sunt cu voi, precum Am fost și când Am umblat pe pământ împreună cu apostolii Mei iubiți. Eu nu îi caut pe cei inteligenți, pe cei foarte erudiți sau pe membrii marcanți ai societății – cu toate că îi primesc și îi îmbrățișez și pe ei ca și pe toți copiii lui Dumnezeu. Eu nu caut aprobarea celor erudiți, a celor cu rang înalt dintre voi, a conducătorilor țărilor sau bisericilor voastre. Eu nu caut confirmarea recunoașterii pe care omul o dorește cu atâta ardoare. În schimb, Eu îi caut pe cei blânzi, smeriți și pe cei care se îngrijesc de binele altora înaintea propriilor lor nevoi. Acestea sunt sufletele binecuvântate de Mâna Mea. Iubirea lor pentru alții oglindește Propria Mea Iubire. Ei acceptă să sufere așa cum am făcut-o Eu și acest fapt nu-i deranjează. Acești oameni sunt coloana vertebrală a Creștinismului și Sfântul Duh e înrădăcinat în sufletele lor, pentru binele tuturor copiilor lui Dumnezeu.

Să nu fiți stânjeniți niciodată de Darul Duhului Sfânt. Să suferiți în tăcere atunci când sunteți chinuiți, când îndurați cruzimea în forme josnice, când sunteți calomniați, maltratați sau luați în derâdere în Numele Meu, pentru că atunci când rămâneți cu capetele plecate, diavolul și toate sufletele nefericite pe care el le folosește ca să vă chinuie vor eșua în încercările lor de a vă îndepărta de Mine.

Ridicați-vă și declarați-vă loialitatea față de Mine cu inima ușoară și cu sufletul curat iar Eu vă voi binecuvânta cu Darul Păcii și al Liniștii.

Al vostru Isus

1053. Mama Mântuirii: Anticristul își va folosi așa-zisul stigmat în scopul de a convinge lumea că el este Isus Cristos

Sâmbătă, 15 februarie 2014 la ora 17:14

Copila mea. atunci când înșelătoria va cuprinde sufletele sub influența anticristului, oamenii vor fi prostiți prin multe acțiuni, fapte și cuvinte care vor veni de la el. Dulce și liniștitor, cu un comportament calm, el va justifica sigur de sine fiecare păcat împotriva lui Dumnezeu. Chiar și cel mai josnic păcat împotriva umanității va fi explicat cu blândețe și minimalizat, ca și cum ar fi fără consecințe. El îi va convinge pe mulți că suprimarea vieții este pentru binele celorlalți și este o parte importantă a drepturilor omului. Blasfemiile care se vor revărsa din gura sa vor fi văzute ca fiind juste și corecte. El va justifica totul citând Sfânta Scriptură de-a-ndoaselea. Cei care se vor agăța de fiecare cuvânt al său nu vor cunoaște destule despre Cuvântul lui Dumnezeu pentru a fi în stare să-l contrazică. Apoi va da impresia că el se roagă permanent și va declara ca el este înzestrat din punct de vedere spiritual.

Anticristul va căuta compania celor văzuți ca realizând acte mari de caritate și îi va curta pe cei considerați a fi sfinți în Ochii lui Dumnezeu.

În timp, oamenii vor adera la ceea ce ei vor crede a fi cu adevărat o iluminată religie mondială unică, în care antricristul va juca un rol important. Apoi, el va folosi toate puterile demonice, date lui de către satana, pentru a convinge lumea că el are stigmatul asociat sfinților. Anticristul își va folosi așa-zisul stigmat în scopul de a convinge lumea că el este Isus Cristos și că a venit ca să salveze lumea. Apoi, el va zice că anunță a Doua Venire – însă cei care vor cădea în adorație la picioarele lui vor fi măturați împreună cu el de către Îngerul Domnului, care îi va azvârli în lacul de foc.

Mama voastră, Mama Mântuirii

1054. Nimic bun nu poate veni din ură, pentru că aceasta vine numai de la satana

Duminică, 16 februarie 2014 la ora 15:47

Iubita Mea fiică, când ura cuprinde sufletele, ele trebuie să lupte din toată ființa lor pentru a scăpa de ea. În caz contrar, ea va devora sufletul respectiv și va continua să-l roadă până îl va cuprinde cu totul.

Diavolul provoacă neîncredere, neliniște, confuzie, frică, și el nu se odihnește până când sufletul pe care l-a atacat nu devine plin de ură față de sine și față de alții. Ura dintr-un suflet creează pustiire pentru toate persoanele cu care sufletul respectiv vine în contact. Sufletul infestat va folosi orice tactică sau truc pentru a-i încuraja pe alții să intre în conflict cu el, până când și celelalte suflete sunt infestate de ură, iar apoi acest lucru continuă tot asa.

Ura se răspândește ca un virus și crește deoarece înghite și posedă sufletul, până când acel suflet este forțat să răspândească ura printre ceilalți. Astfel se comit crime, din cauza urii pe care omul o simte față de alt om. Ura este alimentată cu minciuni și neadevăruri și continuă să crească până când preia controlul asupra atât de multor suflete încât ele nu mai pot emite decât răul. Nimic bun nu poate veni din ură, pentru că ea vine numai de la satana.

Satana este un mincinos și seamănă semințele îndoielii în acele suflete care-și lasă garda jos. El se folosește de păcatul mândriei, de fiecare dată, pentru a crea înăuntrul sufletului ură împotriva altei persoane. El seamănă discordie între copiii lui Dumnezeu care, din cauza păcatului originar, sunt slabi, și care, dacă nu sunt adevărați discipoli ai Mei și ai Cuvintelor Tatălui Meu, cad victimă înșelăciunii sale.

Niciodată să nu îndrăzniți ca pe de o parte să vă declarați copii ai lui Dumnezeu, și pe de altă parte, să faceți rău unei alte persoane. Niciodată să nu afirmați, pe de o parte, că sunteți plini de Duhul Sfânt și, pe de altă parte, să spuneți despre altul că este sclavul celui rău. Niciodată să nu judecați o persoană prin ceea ce voi considerați că este un păcat, când voi, la rândul vostru, ați desfigurat Chipul Meu. Niciodată să nu vă puneți deasupra Mea și să spuneți că sunteți mai bine informați decât Mine, când voi îl urmați pe satana. Cei care privesc lumea prin Ochii Mei sunt atot-văzători și trebuie să se roage pentru astfel de suflete, căci lor li s-a dat Harul de a fi feriți de ghearele bestiei.

A urma Calea Mea devine din ce în ce mai greu. Doar cei cărora li s-a dat curaj prin Puterea Duhului Sfânt, vor fi capabil s-o urmeze. Din păcate, mulți vor cădea pe marginea drumului, spre bucuria celui rău.

Spinii acestei Misiuni ar putea să vă sfâșie carnea iar glumele batjocoritoare, venite din ură, să vă sfredelească inimile, dar Eu sunt Cel care merge înaintea voastră și Sunt, prin urmare, Cel care suportă atacul principal al urii. Amintiți-vă întotdeauna că atacurile asupra acestei Misiuni sunt atacuri împotriva Mea. Ura împotriva acestei Misiuni este ură împotriva Mea, Isus Cristos. Nu puteți spune că Mă iubiți pe Mine, pe de o parte, iar apoi, pe de altă parte, să vă declarați ura împotriva Mea în diferite moduri. Sunteți ori cu Mine, ori împotriva Mea. Ori credeți în Mine, ori nu. Dacă credeți în Mine, nu trebuie să persecutați niciodată un alt suflet pentru că, dacă faceți asta, ați fost deja luați de lângă Mine de către dușmanul Meu și nu veți mai avea dreptul să vă declarați ca fiind ai Mei.

Al vostru, Isus

1055. Îndepărtați de la Mine un suflet – o viață, și viața voastră proprie – Mântuirea Veșnică – nu va mai fi un drept al vostru

Luni, 17 februarie 2014 la ora 12:15

Mult iubita Mea fiică, atunci când va veni vremea Ultimei Zile a Judecății, multe suflete Mă vor fi renegat și vor avea multă frică în inimile lor. Pentru că atunci Adevărul va fi ca un lac limpede de cristal, fără nicio pată. Atât de limpede va fi Adevărul, încât lor li se va părea că îl privesc într-o oglindă. Și ce vor vedea? Ei vor vedea Fața Mea, Durerea Mea, Iubirea Mea, Regretul Meu, Mânia Mea și apoi vor fi martorii Dreptății Mele, pentru că atunci nu va mai fi cale de întoarcere.

Acum e timpul dat omenirii pentru a se răscumpăra. Mi s-a acordat Mie acest timp pentru a vă pregăti pe toți. Folosiți-l cu înțelepciune, și veți vedea Gloria lui Dumnezeu. Risipiți-l, și nu veți vedea niciodată Lumina ori Gloria Împărăției Mele. Dimpotrivă, va trebui să îndurați separarea veșnică de Mine. Singurii voștri tovarăși vor fi o haită de lupi – demoni furioși – în abis, care este sălașul fiarei. Toți cei care cedați ticăloșiei, indiferent de gradul în care o veți face, veți cădea din ce în ce mai departe de Mine – veți nega din ce în ce mai mult Cuvântul lui Dumnezeu.

Acest timp a fost acordat omenirii ca să se pregătească așa cum trebuie. Misiunea Mea este să îndepărtez pânzele de păianjen de pe ochii voștri pentru ca să vă arăt ce trebuie să faceți ca Eu să vă pot primi în Noul Meu Paradis.

Această Misiune poate că este singura șansă pe care o aveți pentru a apuca Mâna Mea întinsă, înainte de a plonja într-un mare abis de înșelăciune. Satana a declarat că va continua să fure sufletele celor care Mă Iubesc. Singurul lui scop în aceste timpuri este să îi smulgă de la Mine pe aceia care Mă iubesc cu adevărat. Așadar, el va pune toate temerile, minciunile și blasfemiile în acele suflete care își trăiesc viețile în acord cu Adevărul. Prin influența sa, acești oameni Mă vor părăsi. Plin de mândrie, satana Mă ia în râs și acum și de fiecare dată când Eu pierd un suflet în favoarea lui, și el jură că nu va înceta niciodată să se amestece în fiecare Misiune de pe Pământ care a fost binecuvântată de Mine pentru a salva suflete.

Nu trebuie niciodată să răspundeți dușmanilor Mei sau să Mă apărați în fața lor. Să nu pierdeți niciodată din vedere Preasfânta Biblie. Să nu lăsați pe nimeni să o falsifice. Să nu-i luați în seamă pe cei care încearcă să vă convingă că Dumnezeu ar aproba vreo încercare de a schimba un singur cuvânt, o singură profeție, o singură Poruncă, căci acesta este cel mai mare păcat. Niciodată să nu încălcați Prima Poruncă. Nimeni nu se poate pune pe sine mai presus de Dumnezeu.

Oricare dintre voi păcătuiește trebuie întotdeauna să se întoarcă la Mine, iar și iar. Să nu vă fie niciodată frică să alergați la Mine. Feriți-vă să vă umpleți sufletul cu ură de orice fel. Păcatul vostru Mă dezgustă și totuși îl iert. Vă iubesc și voi continua să vă iubesc. Tocmai pentru că vă iubesc Mi s-a acordat acest timp ca să vă aduc pe toți împreună. Nu lăsați ca răul să vă despartă de fratele sau de sora voastră. Nu ascultați nimic și pe nimeni care încearcă să vă îndepărteze de Lucrarea Mea – această Misiune de Salvare.

Fidelitatea voastră față de Mine este importantă pentru că voi, Rămășița Armatei Mele, sunteți cei care veți juca un rol esențial în salvarea restului lumii, ca să nu sufere soarta acelora care au refuzat să îl asculte pe Noe. Orice om care este răspunzător de îndepărtarea de la Mine chiar și a unui singur suflet, va suferi pentru aceasta. Mânia Mea este la apogeu când nu vă mulțumiți să vă concentrați asupra stării sufletului vostru, ci încercați în mod voit să luați cu voi și un alt suflet, îndepărtându-l de Iubirea Mea și de Împărăția Mea.

Ați fost dinainte avertizați asupra consecințelor. Acum vă reamintesc. Îndepărtați de la Mine un suflet – o viață, și viața voastră proprie – Mântuirea Veșnică – nu va mai fi un drept al vostru.

Al vostru Isus

1056. Când voi veni Eu ca să judec, lumea va tremura

Marți, 18 februarie 2014 la ora 18:09

Mult iubita Mea fiică, atunci când această bătălie pentru suflete se va intensifica, mulți oameni vor începe in prima fază să se îndoiască de Existența Mea, înainte de a Mă respinge complet.

Un fals nou substitut al Meu va fi creat în mintea oamenilor. Numele Meu va fi folosit cu îndrăzneală, însă cuvintele pe care ei Mi le vor atribui Mie nu vor proveni de la Mine. Ei vor declara că Dumnezeu nu permite ca păcatul omului să întunece Judecata Sa, și că mai degrabă Dumnezeu va ignora păcatul pentru că acesta are o mică importanță deoarece omul e slab și va păcătui întotdeauna, orice ar fi. Vi se va spune că Isus îi iartă pe toți pentru că Milostivirea Sa întrece Judecata Sa. Aceasta va fi o minciună, însă mulți oameni o vor crede și nu vor simți nici o obligație să evite păcatul sau să caute iertarea, pentru că atunci deja ei vor crede că păcatul nu există cu adevărat. Acestea sunt sufletele care vor avea nevoie cel mai mult de rugăciune. Nici un om să nu confunde Milostivirea Mea cu Judecata Mea, pentru că ele sunt două lucruri diferite.

Milostivirea Mea va fi arătată doar celor care simt remușcare pentru păcatele lor. Milostivirea Mea nu va fi arătată celor care stau cu mândrie înaintea Mea și nu fac nicio încercare de a căuta Iertarea Mea. Când voi veni Eu ca să judec, lumea va tremura. Și cănd Milostivirea Mea se va fi terminat, Dreptatea Mea va cădea ca o secure. Eu îi voi pedepsi pe cei nemernici care nu mai pot fi ajutați.

Omul nu trebuie să ignore, nici pentru o clipă, Promisiunea Mea. Eu voi veni să-i adun pe copiii lui Dumnezeu, însă din nefericire mulți dintre ei nu vor intra niciodată în Paradisul Meu pentru că ei Mă vor respinge pe Mine, Existența Mea și existența păcatului.

Al vostru Isus

1057. Cutremurele vor fi de o asemenea magnitudine încât vor fi resimțite în mai multe țări în același timp

Joi, 20 februarie 2014 la ora 18:39

Mult iubita Mea fiică, când va veni timpul ca Eu să Mă fac cunoscut, la A Doua Mea Venire, lumea va fi de nerecunoscut, atât de mult se va fi schimbat.

Viteza cu care va cădea omenirea în adâncimile păcatului vă va șoca. Toate păcatele hidoase ale trupului se vor putea vedea, și mulți vor trebui să vadă aceste păcate comise chiar în locuri publice. Făptuitorii nu vor avea nici pic de rușine și, precum leii cuprinși de febra de a înfuleca, se vor cufunda până la cele mai joase abisuri ale depravării, care nu au mai fost văzute de pe vremea Sodomei și Gomorei. Infestarea omenirii, produsă de către cel rău, va fi atât de mare încât crimele vor fi comise în tot locul iar sinuciderile se vor înmulți îngrozitor. Pe măsură ce satana devorează sufletele, el va face ca toate Legile date de Tatăl Meu să fie încălcate. Inimile reci, sufletele pustii și obsesia pentru dumnezei falși și pentru spiritele rele vor înlocui iubirea care în acest timp încă mai există în lume.

Numele Meu va fi folosit pentru a striga obscenități, iar în inima lor, ei se vor blestema unii pe alții. Fiica Mea, Adevărul poate fi câteodată de neîndurat, dar să știi că dreptatea Tatălui Meu va cădea peste acele pământuri în care Cuvântul Său este profanat. Toate pedepsele trimise de către Tatăl Meu vor avea loc înainte de A Doua Mea Venire. Orașe vor dispărea, țări vor fi inundate de valurile Mâniei Tatălui Meu, și cutremurele vor fi de o asemenea magnitudine încât vor fi resimțite în mai multe țări în același timp.

Fiica Mea, deja ți s-au dat informații despre aceste orașe care vor suferi mai mult. Trebuie să Îmi oferi Mie lacrimile tale ca ispășire pentru păcatele celor a căror soartă este întunecată. Fără suferința ta, Eu nu pot face ceea ce este necesar pentru a salva aceste suflete. Deci te rog, fii generoasă în ceea ce privește suferința ta iar Eu voi arăta Milostivire celor pe care îi înfățișezi înaintea Mea.

Munții se vor prăbuși în mare, lacurile se vor uni cu mările iar uscatul va fi redus cu o treime. Ploile, care egalează Lacrimile Mele provocate de Tristețea pentru ura din inimile oamenilor, vor fi un fenomen constant, până ce Lacrimile Mele vor fi șterse prin reconcilierea păcătoșilor care se vor converti.

Îți spun acum că pentru a vă proteja pe voi înșivă, trebuie să folosiți Darurile date lumii de către Mama Mea de-a lungul secolelor. De asemenea, să știți că Medalia Mântuirii – mai puternică decât oricare alta – va fi apărarea voastră împotriva ispitelor anticristului. Se vor face toate încercările pentru a opri Medalia Mântuirii, dar nimic nu va putea opri Puterile care sunt atașate acestui Dar.

Iubiții Mei discipoli, în aceste zile voi trebuie să vă concentrați pe rugăciune și să vă puneți în Mine toată încrederea, căci aceia care sunt ai Mei vor fi protejați, și voi veți fi motivul pentru care Eu voi arăta Milostivirea Mea și celor infestați, și celor păgâni. Nu trebuie să vă zdruncinați sau să renunțați, căci dacă faceți asta, vă va fi imposibil să găsiți Calea spre Mine fără Lumina Mea, de care veți avea nevoie la fiecare pas, dacă vreți să duceți la bun sfârșit acest parcurs.

 Al vostru Isus

1058. Dacă Dumnezeu permite persecutarea Creștinilor și a Evreilor, face aceasta cu un motiv

Vineri, 21 februarie 2014 la ora 18:00

Fiica Mea mult iubită, omul este o creatură vulnerabilă și slabă, dar el este un copil al lui Dumnezeu. Din cauza unui sentiment de conservare, profund înrădăcinat, omul va face tot ceea ce trebuie pentru a supraviețui. În timpuri de mari suferințe fizice, el își va aduna orice urmă de putere. Deseori, o mare forță poate fi văzută la cei slabi, la cei înfometați, la cei care îndură suferințe fizice, la cei persecutați și la cei care suferă de mâna fanaticilor. Cei mai slabi dintre voi vor deveni cei mai puternici, iar cei care se consideră cei mai puternici vor deveni cei mai slabi.

Eu îi despart pe cei slabi, pe cei blânzi, pe cei smeriți și pe cei drepți de cei care se înalță pe ei înșiși și care respectă doar din gură Învățăturile Mele, dar în inima lor îi blestemă pe alții. Eu separ acum grâul de neghină și datorită acestui fapt, credința fiecărui om va fi pusă la încercare până când el ajunge la limită. Îi includ aici pe toți cei care nu cred în Dumnezeu, cei care îl resping pe Dumnezeul Adevărat și cei care și-au dat inimile dușmanului Meu – celui rău. Fiecare suflet va avea același statut în fața Mea și le vor fi date toate Harurile, chiar și celor care, în aceste timpuri, nu Mă acceptă .

Lumea va fi testată prin nivelul iubirii pe care fiecare persoană o are pentru ceilalți, care este adevărata reflectare și măsură a iubirii lor pentru Dumnezeu. Timpul vostru este limitat și pentru a fi în stare să îndurați acest parcurs de penitență, trebuie să acceptați că profeții lui Dumnezeu proclamă numai Voia Lui, doar pentru ca voi să deveniți ai Săi în trup și spirit. Nu vă împotriviți Mâinii lui Dumnezeu. Bucurați-vă, pentru că încercările, permise de Tatăl Meu, vor duce la o mare unire a celor Doi Martori ai Săi de pe Pământ – Creștinii și Evreii – iar prin aceștia se va produce o mare convertire. Dacă Dumnezeu permite persecutarea Creștinilor și a Evreilor, face aceasta cu un motiv. Din cele pe care ei le vor avea de îndurat, va rezulta o mare convertire iar miliarde de oameni vor vedea cu mintea clară Gloria lui Dumnezeu, și nici o confuzie nu va știrbi bucuria lor, atunci când în cele din urmă vor recunoaște Adevărul.

Timpul pentru ca Adevărul să fie văzut așa cum este, și cu partea bună și cu partea rea, este aproape. După aceea, nimic nu vă va mai răni. Nu va mai exista separare de Dumnezeu. Iubirea va cuceri totul, în cele din urmă. Iubirea este Dumnezeu și Împărăția Lui este pentru veșnicie. Nu va mai fi ură, căci ea va fi murit.

Al vostru Isus

1059. Mulți dintre voi care acum susțineți că Mă iubiți, Mă veți trăda întocmai cum a facut-o Iuda

Sâmbătă, 22 februarie 2014 la ora 18:35

Mult iubita Mea fiică, după durere va veni bucurie, după disperare va veni speranță, și după persecuție va veni libertate, dacă totul îmi este predat Mie cu toată încrederea și spre Slava lui Dumnezeu.

Toate creaturile din Cer, de pe Pământ și de sub Pământ vor îngenunchea înaintea Domnului – toate, fără excepție. Însă omul, slab și decăzut nu dă Slavă lui Dumnezeu – nici chiar omul cel mai devotat și sfânt – atunci când nu reușește să se încredințeze pe deplin Tatălui Meu prin Mine, unicul Său Fiu, Isus Cristos. Atâta timp cât în lume există spiritul răului, omul nu este vrednic să stea înaintea Mea. Voi nu puteți îngenunchea în fața Mea atunci când sunteți plini de vanitate. Eu nu vă pot auzi atunci când voi Mă îndepărtați; voi deveniți ca niște tirani când Satana vă umple mințile cu păcatele simțurilor. Doar cei care se prezintă înaintea Mea curați, fiind reconciliați cu Mine, pot să se unească într-adevăr cu Mine.

Când umblați precum regii și, șezând pe tronuri pământești, le comandați altora, nu puteți fi niciodată slujitori ai Mei. Atunci când Mă slujiți cu adevărat, indiferent de rolul vostru, întotdeauna veți spune Adevărul. Atunci când proclamați Adevăratul Meu Cuvânt, întotdeauna veți ști că aceasta aduce multă critică asupra voastră. Curând, Adevăratul Cuvânt nu va mai fi rostit de către cei ce s-au infiltrat în înalta ierarhie a Bisericii Mele și care pretind că Mă iubesc dar în realitate Mă detestă. De mult curaj veți avea atunci nevoie voi, cei credincioși, pentru a rămâne în Mine și cu Mine.

Câți dintre voi aveți acest curaj? Câți dintre voi veți fi capabili să îndurați persecuția care se va abate asupra voastră când veți proclama Adevărul? Așadar, cu inima grea, trebuie să vă comunic faptul că mulți dintre voi, care acum susțineți că Mă iubiți, Mă veți trăda – întocmai cum a făcut-o Iuda. Căci, atunci când Sfântul Meu Cuvânt va fi modificat astfel încât să devină un vas gol și neroditor, mulți dintre voi veți accepta această doctrină falsă. Foarte mulți dintre voi veți respinge această Misiune și veți întoarce spatele Cupei Mele de Mântuirii.

Trebuie să recitați această Rugăciune a Cruciadei, pentru a vă ajuta să rămâneți fideli Cuvântului Meu.

Rugăciunea (136) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru a păstra Cuvântul Tău

„Isuse drag, ajută-mă să aud Cuvântul Tău. Să trăiesc Cuvântul Tău. Să rostesc Cuvântul Tău. Să împărtășesc Cuvântul Tău. Dă-mi puterea să susțin Adevărul, chiar și atunci când sunt persecutat pentru asta. Ajută-mă să păstrez viu Cuvântul Tău atunci când el este sufocat de către dușmanii Tăi. Lasă-mă să simt Curajul Tău atunci când sunt prăbușit. Umple-mă cu Puterea Ta atunci când sunt slab. Dă-mi Harul să rămân demn, atunci când porțile iadului mă împresoară, pentru a putea rămâne loial Voinței Tale Preasfinte. Amin.”

Toți demonii din Iad blestemă această ultimă Misiune a Mea de pe Pământ. Pentru a-Mi rămâne loiali Mie, veți avea nevoie de o rezistență puternică, de un curaj extraordinar și de o dragoste profundă pentru Mine, Isus al vostru. Primii vor cădea cei slabi. Apoi vor urma cei căldicei, și numai cei cu inima curată și neînfricată vor rămâne în picioare.

Isus al vostru

1060. Atunci când voința unui om nu este în acord cu Voia lui Dumnezeu, o mare durere este îndurată de ambele părți

Duminică, 23 februarie 2014 la ora 16:03

Mult iubita Mea fiică, atunci când voința unui om nu este în acord cu Voia lui Dumnezeu, o mare durere este îndurată de ambele părți. Omului i-a fost acordat de către Tatăl Meu darul liberei voințe și, ca atare, el este liber să facă în viață ce alegeri dorește, iar Dumnezeu nu va interfera cu acest Dar din Ceruri. Cu toate acestea, pentru cei care doresc să-Mi slujească Mie complet, cu intenția de a Mă ajuta să salvez sufletele altora, și care Mi-au dat darul voinței lor libere, va fi un drum foarte dificil de parcurs.

Când Îmi dați Mie voința voastră liberă, ca să fac ceea ce este necesar pentru mântuirea sufletelor, suferința pe care o veți îndura va fi foarte grea. Cum voința voastră nu vă mai aparține, natura umană fiind așa cum este, înseamnă că va apărea un conflict între voința liberă a omului și Voia lui Dumnezeu. Mulți oameni care Mă iubesc și care doresc să facă Voia lui Dumnezeu în viața lor, vor lupta mereu. Pentru a face Voia lui Dumnezeu, sufletul trebuie să renunțe la toate sentimentele de mândrie și la nevoia de a-și satisface propriile sale dorințe. Puteți sluji cu adevărat lui Dumnezeu doar dacă aveți încredere deplină în El și pentru binele tuturor îi oferiți Lui toate încercările și necazurile voastre.

Oamenii de bună-credință, care îi slujesc lui Dumnezeu și încearcă să-și trăiască viața așa cum El i-a instruit, se simt rușinați atunci când decad din starea de har. Disperați că s-au depărtat de Dumnezeu și L-au dezamăgit prin egoismul lor, prin sentimentul lor de auto-apreciere sau prin aroganță, ei își ascund apoi fața de Lumina lui Dumnezeu. Când îi luminează Adevărul, aceștia pot începe, brusc și fără avertisment, să se îndoiască de credința lor. Acum Îl iubesc pe Dumnezeu cu toată inima lor și se oferă complet în grija Sa, iar în minutul următor se rup de Izvorul Luminii. Atunci, acei oameni, judecând prin prisma intelectului uman, îi dictează lui Dumnezeu ceea ce ei sunt dispuși să facă pentru a-i sluji lui Dumnezeu, însă acest lucru va fi, de obicei, în condiții proprii. Da, sufletul poate spune lui Dumnezeu: ” Te voi servi, dar cu condiția ca Tu să îmi acorzi cutare și cutare favoare”. Nu știți că nu puteți sluji la doi stăpâni, pentru că există doar un singur Dumnezeu și El Poruncește? Dumnezeu este Stăpânul a toate câte sunt și câte vor fi. Omul există pentru a-L servi pe Dumnezeu, și cu toate acestea Dumnezeu va face tot posibilul pentru a oferi mângâiere copiilor Săi.

Când vă dați seama că începeți să vă îndoiți de Dumnezeu ori vă pierdeți încrederea în Dragostea Lui sau în Promisiunea Lui, atunci trebuie să recitați această Cruciadă de rugăciune, care să fie cunoscută sub numele de Rugăciunea Pentru Reînnoire.

Rugăciunea (137) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru Reînnoire

„O, Dumnezeule, Unul Atotputernic, o, Dumnezeule Preaînalt, privește spre mine, un slujitor umil, cu dragoste și milă în Inima Ta. Înnoiește-mă în Lumina Ta. Ridică-mă din nou în Grațiile Tale. Umple-mă cu Har, ca să mă pot oferi Ție spre a Te sluji cu umilință , potrivit Voinței Tale Preasfinte. Eliberează-mă de păcatul mândriei și de tot ceea ce Te insultă și ajută-mă să Te iubesc cu o puternică și statornică dorință de a Te sluji în toate zilele vieții mele, acum și-n vecii vecilor. Amin.”

Vă rog să rețineți că este foarte ușor să Îi întoarceți spatele Lui Dumnezeu și că este de ajuns o singură persoană ca să semene îndoială în sufletul vostru despre bunătatea lui Dumnezeu și despre marea Sa Milostivire față de toți copiii Săi.

Este nevoie de mult curaj și de multa hotărâre pentru a rămâne cu adevărat fideli Cuvântul lui Dumnezeu, însă nu veți fi capabili să faceți acest lucru pe cont propriu, căci trebuie să cereți haruri ca să-L slujiți în mod corespunzător.

Al vostru Isus

1061. Mama Mântuirii: Orice referire la Iad a fost eliminată iar omului i-a fost indus un fals sentiment de siguranță

Duminică, 23 februarie 2014 la ora 16:28

Copila mea, atât timp cât pe pământ există stăpânirea satanei, adevărul va fi mereu înlăturat.

 De la moartea Fiului meu pe Cruce, orice încercare de a răspândi Cuvântul Său a întâmpinat opoziție. De când s-a răspândit Creștinismul, au apărut multe divergențe iar Doctrina dictată de Fiul meu Isus Cristos prin discipolii Săi, a fost modificată. Adevărul a fost schimbat mereu, dar în ciuda acestui fapt Cuvântul Lui Dumnezeu rămâne viu în lume iar Prezența Fiului meu, prin Sfânta Euharistie, a fost menținută.

De multe decenii, Adevărul despre existența lui satana și realitatea iadului a fost eliminat, iar acest fapt a avut un efect dăunător asupra salvării omenirii. Orice referire la iad a fost eliminată iar omului i-a fost indus un fals sentiment de siguranță. Așa că acum puțini oameni mai cred în existența diavolului ori în abisul iadului. Această minciună a fost o nenorocire pentru omenire, iar ca urmare multe suflete s-au pierdut deoarece existența iadului nu este acceptată. Păcatul mortal nu mai este considerat ca fiind real, astfel că nu se mai iau măsuri pentru a-l evita. Aceia care-L slujesc pe Fiul meu Isus Cristos în Bisericile Lui, au datoria de a pregăti sufletele pentru ca ele să fie vrednice să intre în Împărăția Cerurilor.

Iadul poate fi evitat, prin înțelegerea consecințelor păcatului mortal, și totuși nu se spune niciun cuvânt despre acesta. Sufletele se pierd pentru că nu au fost niciodată îndrumate adecvat pentru a ști cum să evite păcatul și să caute căința. Ca să deveniți vrednici să intrați în Împărăția Fiului meu trebuie să vă traiți viața potrivit Cuvântului Lui Dumnezeu. Vă rog să nu ignorați Adevărul, căci dacă faceți aceasta, veți fi pierduți.

 Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă ca toți oamenii să accepte existența satanei, căci până când nu o vor face, ei nu vor accepta niciodată cu adevărat Promisiunea de Mântuire a Fiului meu.

Mama voastră iubită, Mama Mântuirii

1062. Voi, cei Doi Martori ai Mei de pe pământ, trebuie să rămâneți pe poziții

Luni, 24 februarie 2014 la ora 16:00

Fiica Mea mult iubită, dușmanii Mei nu fac parte din ierarhia religiilor false. Multe astfel de suflete nu știu altceva și ele Mă vor accepta atunci când Mă voi face cunoscut lor. Însă cei care vor pune la cale cea mai mare apostazie sunt din rândurile Propriei Mele Biserici de pe pământ, și ei sunt sunt cei mai periculoși dintre toți.

Nu toți dintre cei îmbrăcați în straiele slujitorilor Mei vin de la Mine, dar să știți un lucru. Ceasul Meu se apropie și, chiar înainte de a Doua Mea Venire, ciuma apostaziei va coborî și va devora Biserica Mea de pe pământ. La fel ca niște lupi în blană de oaie care prostesc lumea făcând-o să creadă că Templul lui Dumnezeu va accepta orice credință, inclusiv pe cele care Mă reneagă pe Mine, Isus Cristos, tot așa și aceștia vă vor convinge că această urâciune va fi cea mai mare evanghelizare pe care lumea o va fi văzut vreodată, din toate timpurile. Aceasta va atrage după sine Mânia lui Dumnezeu. În timp ce lumea și toate religiile ei vor fi atrase în această nouă biserică falsă, se va pava calea celor care îl vor prezenta cu mândrie pe omul fărădelegii.

În timp ce toți cei care rămân atenți la Avertismentul Meu și cei care țin Cuvântul Meu vor suferi, tot Eu vă voi da și puterea să îndurați acest eveniment dureros. Acei impostori care își vor fi croit drum în Biserica Mea vor fi înșelat pe mulți și vor continua să înșele milioane de oameni, din toate religiile Creștine, dar și pe cei care nu Mă cinstesc deloc. Toți acești înșelători vor răspândi erezii și, în timp, se va forma o singură religie pentru întreaga lume. Nicio altă credință nu va fi tolerată, în afară de noua doctrină falsă – doctrina provenită din Iad. Creștinii și Evreii vor fi cele două credințe din care se va forma Rămășița.

Când Profețiile Mele vă umplu ochii de lacrimi, să știți că, întrucât prin intermediul acestei Misiuni Eu vă binecuvântez cu tărie de fier și cu hotărâre de oțel, voi veți rămâne credincioși față de Mine, Isus al vostru.

Voi, cei Doi Martori ai Mei de pe pământ, trebuie să rămâneți pe poziții. Rezistați oricărei ispite de a vă îndepărta de Mine și persistați tot timpul în iubirea voastră față de Mine. Rămășița Bisericii Mele se va forma atât în afara acestei Misiuni, cât și din interiorul ei. Aceia dintre voi care resping acum această Misiune dar care Mă iubesc cu adevărat, vor fi atrași în Rămășița Armatei Mele de pe pământ. În ziua în care se va întâmplă acest lucru, voi veți fi înțeles că această Carte a Adevărului a fost, într-adevăr, un cadou din partea Cerului, menit să vă ajute în călătoria voastră finală spre Împărăția Mea și spre Viața Veșnică. Numai atunci vă veți veseli și nu vă veți mai teme, deoarece veți avea toată încrederea necesară pentru a-i aduce slavă lui Dumnezeu.

Al vostru Isus

1063. „Dumnezeul” pe care îl vor proclama ei, nu va fi Iubitul Meu Tată

Marți, 25 februarie 2014 la ora 13:50

Mult iubita Mea fiică, a fost prezis că în vremurile din urmă, ura omenirii față de Dumnezeu va lua proporții nebănuite. Oamenii, în acele timpuri, nu vor mai putea face diferența dintre bine și rău. Foarte multa confuzie îi va extenua și va domni în ei o întunecime a sufletului care nu le va aduce niciun pic de liniște.

Dumnezeu va fi renegat. Eu, Fiul Său Unic, voi fi luat în râs iar Dumnezeirea Mea va fi desconsiderată. Toți cei care Mă iubesc vor fi ispitiți să se depărteze de tot ceea ce Eu i-am învățat. Fiecare persoană care Mă va renega va încerca să își justifice motivele pentru care face aceasta. Motivele lor vor fi acestea: „Isus – vor spune ei – nu a fost mai mult decât o persoană remarcabilă, un profet trimis pentru a-i învăța pe oameni Adevărul.” În curând ei vor crede că Dumnezeirea Mea a fost o minciună și că doar fidelitatea față de Dumnezeu – un Dumnezeu al Bunătății – este singurul lucru necesar pentru ca toate religiile să poată fi unite ca una singură.

„Dumnezeul” pe care îl vor proclama ei, nu va fi Iubitul Meu Tată. În locul Lui, ei vor idolatriza spirite false, deghizate ca îngeri ai lui Dumnezeu. Când lumea se va bucura împreună cu Creștinii care Îmi vor rămâne credincioși, și cu Evreii care îi vor rămâne loiali Tatălui Meu, Timpul pentru A Doua Mea Venire va sosi atât de brusc încât foarte puțini vor fi gata. Atunci cei care persecută vor fi reduși la tăcere, cei răi vor fi distruși iar cei ale căror nume sunt înscrise în Cartea Vieții vor fi uniți și vor trăi o viață de slavă veșnică.

Al vostru Isus

1064. Dumnezeu Tatăl: Perfecțiunea Paradisului pierdut va fi reînnoită la Slava sa inițială

Miercuri, 26 februarie 2014 la ora 16:26

Copiii Mei, ascultați-Mă acum când vă chem și vă declar iubirea Mea profundă și îndelung răbdătoare pentru voi toți. In mijlocul încercărilor, tristeții, cruzimii, răutății și chiar și al păcii și bucuriei, Eu sunt cel care poruncește.

Vremurile sunt pregătite pentru ca Purificarea să se intensifice, dar numai binele va rezulta din aceste vremuri. Gândiți-vă la aceste vremuri ca la momentele în care un copil este țintuit la pat de o boală care îl face slab, lipsit de putere, fără energie, fără să poată mânca și cu febră mare. El nu se va însănătoși până ce nu-i trece febra, deși tocmai febra este cea care îl ajută să lupte cu boala.

Purificarea omenirii a fost profețită, iar Eu o îngădui pentru a putea să vindec omenirea de boala care distruge inimile și sufletele celor care nu Mă cunosc pe Mine cu adevărat. Dezbinările din lume vor crește, înainte ca ele să fie în sfârșit eliminate. Războaiele care vor izbucni și vor provoca distrugeri, vor dispărea și pacea va domni. Apostazia va învălui multe suflete dar, după aceea, cei mai mulți dintre copiii Mei vor vedea Adevărul și vor veni în fugă la Mine, prin iubirea pe care o vor simți pentru Iubitul Meu Fiu, Isus Cristos.

Creația Mea va deveni perfectă atunci când satana și fiecare demon care infestează Pământul vor fi aruncați în abis. Lumina va deveni mai strălucitoare, Perfecțiunea Paradisului pierdut va fi reînnoită la Slava sa inițială iar omenirea va deveni Una cu Mine.

Promisiunea Mea, de a vă aduce înapoi în Paradisul pe care l-am creat pentru fiecare dintre voi încă dinainte de a vă naște, este aproape de a fi împlinită. Fiecăruia dintre voi i-a fost dăruit la naștere acest drept. Pregătiți-vă. Veți fi atrași în Paradis prin iubirea pe care Eu o voi pune în inimile voastre și prin Harurile pe care le veți primi în sufletele voastre. Nici un suflet dintre voi nu va putea să spună că Eu nu v-am dat toate șansele, toate semnele, toate amânările necesare. Rugați-vă să aveți harul necesar pentru a accepta viața de slavă pe care Eu am pregătit-o pentru voi într-o lume fără sfârșit.

Tatăl vostru Preaiubit,
Dumnezeu cel Preaînalt

1065. Mama Mântuirii: Iubirea și numai Iubirea provine de la Dumnezeu. Ura nu provine decât de la satana. Nu există altă variantă

Joi, 27 februarie 2014 la ora 14:48

Coplia mea, există multă ură împotriva acestei Misiuni de Mântuire, pentru că diavolul nu vrea să piardă nici un suflet în favoarea lui Dumnezeu. Când Dumnezeu vorbește printr-un profet, acest fapt constituie o amenințare la adresa iadului. În această situație, diavolul va depune toate eforturile ca să reducă la tăcere Cuvântul lui Dumnezeu. El, satana, va face tot ce îi stă în putință ca să le inspire aversiune oamenilor pentru tot ceea ce ar putea salva sufletele lor.

El va răspândi ura până când sufletele care sunt pline de ura lui vor deveni de bună voie agenți ai lui și până când ele nu vor mai putea controla ceea ce fac. Pline de mânia lui, sufletelor le va fi imposibil să simtă iubire în inimile lor față de cei pe care îi cred dușmanii lor. Apoi, ele vor începe să se urască pe ele însele și cu cât păcătuiesc mai mult împotriva lui Dumnezeu cu atât vor fi mai pline de o suferință groaznică. Când o ură de acest fel copleșește sufletele, ele vor deveni incapabile să se elibereze singure de satana. Pentru asemenea suflete este necesară multă rugăciune. Dacă un suflet hulește împotriva Cuvântului lui Dumnezeu, acest suflet se va confrunta cu o luptă atât de acerbă cu fiara încât îi va fi imposibil să se smulgă singur de sub puterea ei. Blestemul împotriva lui Dumnezeu devine blestem asupra sufletelor însele și nimic nu se va mai putea face pentru ele în acest caz.

Sufletele pline de ură nu vorbesc Cuvântul lui Dumnezeu, căci aceasta nu se poate. Ura nu se va revărsa niciodată de pe buzele celor care îl iubesc cu adevărat pe Dumnezeu. Să nu subestimați niciodată puterea satanei, pentru ca el poate prinde în capcană orice suflet, indiferent cât de bun este acesta. La început, el, diavolul, va fi foarte convingător atunci când își năpădește victimele cu minciuni. El poate crea chiar iluzia spirituală cum că Eu, Maica Domnului, sunt cea care comunică cu sufletul. El se va folosi de iubirea acestui suflet față de Dumnezeu pentru a-i insufla un sentiment de mânie împotriva a ceea ce sufletul percepe a fi o acțiune, un fapt sau un cuvânt diabolic. Astfel, el prinde în capcană sufletul care poate fi uneori chiar un slujitor loial al lui Dumnezeu. Însă, odată ce sufletul permite celui rău să-l umple cu vreo formă de ură, lui îi va fi imposibil să se elibereze de cel rău. Numai rugăciunea și actele de mare penitență și smerenie pot să-l mai îndepărteze de acesta. După un timp, sufletul va ști că îl tulbură ceva, atunci când mânia, disconfortul, teama și totala lipsă de pace îi copleșesc sufletul. Cel rău nu se va opri până când, într-un sfârșit, sufletul nu se va întoarce împotriva lui Dumnezeu pentru a Îl huli.

Copii, să nu vă angajați niciodată în discuții cu cei care strecoară în sufletul vostru îndoiala asupra Perfecțiunii lui Dumnezeu. Când vă faceți de lucru cu cei care îl hulesc pe Dumnezeu, vă veți molipsi și voi. Când faceți aceasta, voi de asemenea veți fi umpluți de o ură cum n-ați mai simțit până atunci. Apoi veți avea nevoie de mare ajutor și intervenție pentru a putea fi din nou demni să stați în Prezența lui Dumnezeu.

Să ignorați orice formă de ură, pentru că aceasta nu poate veni de la Dumnezeu niciodată. Există o singură sursă de la care provine ura – iar aceasta e satana. Dacă vă înhăitați cu satana și cu cei cărora el le umple inima de ură, acest venin se va revărsa în sufletul vostru. Ignorați aceste situații. Rămâneți în liniște. Rugați-vă pentru acele suflete care îi urăsc pe alții. Trebuie să recitați Preasfântul meu Rozariu ca să vă protejați de această ispită.

Eu vă atenționez asupra acestor lucruri pentru că puterea satanei este mare în acest moment când el încearcă să fure sufletele tuturor oamenilor care cred în Fiul meu, Isus Cristos, peste tot în lume, și care îmi sunt loiali mie, iubita Sa Mamă. Vă rog să mă ascultați în aceste vremuri și să recitați această Rugăciune pentru a vă proteja împotriva urii

Rugăciunea (138) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru Protecție împotriva urii

„O, Mamă a Mântuirii, protejează-mă împotriva oricărui fel de ură. Ajută-mă să rămân tăcut atunci când mă confrunt cu ura. Ține-mă puternic în credința mea pentru Isus Cristos, atunci când sunt slăbit. Pecetluiește-mi buzele. Ajută-mă să întorc spatele celor care mă provoacă prin cuvinte care neagă Învățăturile Fiului tău sau care mă batjocoresc din cauza credinței mele. Mamă dragă, roagă-te pentru aceste suflete, ca ele să renunțe la satana și să simtă în sufletele lor pacea iubirii tale și Împărăția Duhului Sfânt. Amin.”

Iubirea și numai Iubirea provine de la Dumnezeu. Ura nu provine decât de la satana. Nu există altă variantă. Nu există cale de mijloc. Ori sunteți de partea Fiului meu, ori împotriva Lui.

Iubita voastră mamă, Mama Mântuirii

1066. Lumea se va prosterna, va îngenunchea pe ambii genunchi și va idolatriza fiara

Vineri, 28 februarie 2014 la ora 21:42

Mult iubita Mea fiică, Eu voi da Rămășitei Armatei Mele și tuturor celor care nu se vor abate de la Cuvântul Meu Sfânt, putere asupra națiunilor, atunci când apostazia îi va orbi pe toți în numele unificării.

Vi se vor da Favoruri mari, Haruri multe și puterea de a-i conduce pe cei credincioși, pe cei slabi și pe cei care se pierd într-un pustiu arid. Veți deveni Spiritul Adevărat, singura Rămășiță care se va păstra din Duhul Domnului în biserica golită de Sfânta Mea Prezență. Prezența Mea va rămâne doar în cei cărora li se va da autoritatea de a dicta Cuvântul lui Dumnezeu și de a conduce la Izvorul Vieții sufletele însetate.

În curând, când vor apărea falșii mesageri care spun că primesc cuvinte și îndrumare din Cer, ei vor deveni precum prinții pe scaunul de domnie care va fi în curând inaugurat în noul templu al urăciunii. Podoabele noului centru de guvernare vor fi proprii lui slujitori fideli, ghicitorii și cei care sunt plini de spiritul întunericului – toți cei care îl vor linguși pe antihrist.

Lumea se va prosterna, va îngenunchea pe ambii genunchi și va idolatriza fiara. Niciun gram de iubire pură nu va rămâne în inimile lor – dar să știți aceasta: daca vă veți smulge mâna dreaptă din mâna lui Dumnezeu, cu mâna stângă veți strânge mâna fiarei care vă va trage și vă va devora cu strânsoarea sa. Când vă deschideți în fața celui rău, el vă intră în suflet și nu vă lasă nicio clipă de liniște. Datorită liberului vostru arbitru, voi veți încerca să luptați cu el, dar nu veți fi suficient de puternici.

Pe urmă se va crea Rămășița, neînfricată și marcată cu Lumina Feței Mele, care va aduna milioane de oameni din cele patru colțuri ale Pământului pentru a le vesti Adevărul. Ei vor predica Evangheliile, vor vesti Cuvântul Meu și nu se vor abate niciodată de la Adevăr. Vor fi disprețuiți, batjocoriți, persecutați, trădați – chiar și de către cei mai apropiați de ei – și, totuși, ei nu își vor lua ochii de la Mine.

Lumea nu va primi Adevărul cu brațele deschise, căci va fi fost îndoctrinată cu evlavie falsă și va simți satisfacție deoarece în acea etapă, esistența păcatului, indiferent de forma lui, va fi negată.

În orice război nu poate exista decât un singur învingător. Când omul luptă împotriva lui Dumnezeu, el va eșua întotdeauna. Când omul trece de partea înșelătorului, el va fi aruncat afară și nu va mai vedea niciodată Lumina Feței Mele.

Rugați-vă, iubita Mea Rămășiță, pentru cei care vor fi păcăliți de către anticrist. Eu vreau ca aceste suflete să fie aduse sub Protecția Mea. Ei nu Mă vor căuta pe Mine, dar prin rugăciunile voastre, Tatăl Meu va interveni, astfel încât ei să poată ajunge în Marea Mea Milostivire.

Al vostru Isus

1067. Dacă Mă aveți pe Mine, aveți totul

Duminică, 02 martie 2014 la ora 20:14

Mult iubita Mea fiică, există perioade de zbucium, când oamenii se pot simți neputincioși. Există perioade tragice, când îi cuprinde teama. Și există perioade când omul disperă și își pierde orice speranță pentru viața lui. Mai există și perioade de nefericire, când omul se separă de cei pe care îi iubește – când simte că viața este prea greu de îndurat. Eu le spun celor care îndură o astfel de durere să Mă cheme pe Mine și să Îmi ceară Mie, Isus al vostru, să iau toată suferința. Oferiți-Mi Mie toate încercările voastre, când ele devin prea greu de îndurat. În acel moment, când voi vă predați chinul îngrozitor, eu voi ridica norul care vă întunecă sufletul și vă încețoșează mintea.

Să nu cedați niciodată în fața suferinței. Să nu simțiți niciodată că totul este fără speranță, pentru că dacă Mă aveți pe Mine, aveți totul. Eu Sunt sprijinul vostru în această viață și numai Eu vă pot ajuta. Omul trebuie să se străduiască să supraviețuiască, să lupte împotriva nedreptății, să apere virtutea și să nu se teamă niciodată să proclame Adevărul. Dar atunci când vedeți lucruri care vă aduc mare durere și suferință din cauza nedreptăților, numai Eu vă pot susține în timpul acestor încercări.

Nimic din ceea ce lumea are de oferit nu vă poate aduce adevărata mângâiere în timpurile grele. Numai Eu, Isus Cristos, vă pot oferi pacea minții și puterea și curajul pentru a rezista urii, nedreptății, persecuției și izolării. Eu trebuie să fiu prima voastră alegere în timpurile grele, când trebuie să Mă chemați pe Mine. Eu vă voi aduce calmul, pacea și eliberarea de neliniște, pentru că Eu Sunt Iubirea și când iubirea se află în sufletul vostru, puteți face orice.

Al vostru Isus

1068. Iubirea poate învinge orice nenorocire suferită de rasa umană

Luni, 03 martie 2014 la ora 23:37

Fiica Mea preaiubită, gândește-te la Mine cu iubire în inima ta, căci doar prin iubire eu vorbesc lumii, prin Cartea Adevărului.

La Porunca Tatălui Meu, îi adun pe toți copiii Săi prețioși pentru a fi una cu El și în El. Iubirea este cea care îngăduie această Intervenție Divină. Tatăl Meu îndură Durere,Mânie, Nerăbdare și Frustrare din cauza murdăriei păcatului care orbește sufletul fiecărui copil al Său. Dar Iubirea Lui veșnică pentru fiecare dintre voi este cea care ține Lumina lui Dumnezeu aprinsă pe Pământ.

Fără această Lumină ar fi doar întuneric, nu numai în suflet ci și pe Pământ. Lumina zilei nu ar mai exista. Soarele nu ar mai străluci și nici luna nu ar mai lumina noaptea. Stelele ar dispărea. Totuși, toate aceste Daruri rămân la locul lor datorită Iubirii lui Dumnezeu. Când această Iubire este reciprocă, ea Îi aduce mare bucurie Tatălui Meu, căci El știe că odată ce spiritul iubirii este prezent în suflete, el poate învinge întunericul din suflet.

Iubirea poate învinge orice nenorocire suferită de rasa umană. Iubirea unui om pentru altul va distruge răul. Iubirea pentru Dumnezeu va distruge puterea satanei asupra omului. Fidelitatea față de Poruncile lui Dumnezeu va desăvârși sufletul și ca urmare va salva rasa umană de la surghiunire și de la separarea de Dumnezeu.

Când Lumina lui Dumnezeu este păstrată în inimile voastre și când Iubirea lui Dumnezeu pentru un altul este prezentă în sufletele voastre, atunci orice rău poate și chiar va fi învins. Când Îl iubiți pe Dumnezeu veți simți o pace profundă în voi, căci atunci când voi vă arătați iubirea pentru El, El vă umple cu Harurile Sale. Întotdeauna trebuie să găsiți mângâiere în Iubirea puternică pe care Dumnezeu o are în Inima Sa pentru fiecare dintre voi. Oricine sunteți, orice suferință i-ați fi produs Lui și oricât de grave sunt păcatele voastre, El vă va ierta – întotdeauna. Tot ceea ce trebuie să faceți este să vă adresați Lui, cerându-mi Mie, preaiubitul Său Fiu, Isus Cristos, să intervin în numele vostru prin reconciliere.

Veniți la Mine cu rugăciunea voastră spunându-mi: ”Isuse, ia-mă la Refugiul Tatălui Tău și dă-mi Mântuirea”.

Când veniți la Mine având căință adevărată în suflet, atunci Împărăția Cerului va fi a voastră.

Al vostru Isus

1069. Războaiele vor escalada până când va fi declarat Marele Război

Marți, 04 martie 2014 la ora 17:00

Mult iubita Mea fiică, e important ca oamenii de pe întreg pământul, să se întoarcă și să Îmi ceară Mie în aceste timpuri să îi protejez de ravagiile războiului.

Războaiele vor escalada până când va fi declarat Marele Război și apoi cel mai mare dușman, care este comunismul, va crea mari tulburări în toate națiunile. Puterea, și foamea de putere, se nasc din egoism. În timp, cei care caută puterea nu o vor mai deține atunci când vor trebui să stea înaintea Mea. Cei care îi persecută pe cei slabi și vulnerabili vor suferi propria lor persecuție, triplu față de cea pe care ei o impun altora.

Aceste războaie vor sfârși în tulburări violente. Se vor pierde vieți, dar mai apoi războiul din Est va declanșa un război și mai mare. Când va avea loc acesta, milioane de vieți se vor pierde. Când totul va părea fără de speranță, va apărea omul păcii și apoi veți fi martori la începutul sfârșitului.

Viața Mea, Prezența Mea vor face ca speranța, iubirea și rugăciunea să continue, astfel ca ele să ușureze durerea copiilor lui Dumnezeu în toată această perioadă. Vă asigur că toate războaiele vor dura doar puțin. Toate aceste evenimente înfricoșătoare nu vor dura mult, dar să știți, când ele vor avea loc, că sincronizarea a tot ceea ce trebuie să vină este în Mâna Tatălui Meu.

Isus al vostru

1070. Eu sunt Atotiertător. Eu nu caut răzbunare

Marți, 04 martie 2014 la ora 21:25

Mult iubita Mea fiică, nu uita că Dumnezeu întotdeauna judecă în favoarea celor asupriți. El nu îi va înălța niciodată pe aceia care se înalță pe ei însisi. Pentru fiecare om care se înalță, cel mai umil dintre cei umili din lumea voastră va fi înălțat în Împărăția Mea. Asupritorii din lumea voastră vor deveni cei asupriți, în Ultima Zi a Judecății.

Eu sunt Atotiertător. Eu nu caut răzbunare. Eu nu vă pedepsesc cu aceeași monedă pentru faptele rele pe care le-ați făcut altora, pentru ura cu care i-ați rănit pe alții sau pentru felul aspru în care îi judecați pe ceilalți. Atât de mare este Iubirea Mea, încât vă voi ierta orice păcat, în afară de păcatul etern, care blestemă Cuvântul lui Dumnezeu. Vă voi ierta întotdeauna, indiferent cum Mă crucificați pe Mine sau pe slujitorii Mei, cei trimiși pentru a vă mântui. De la Crucificarea Mea, umanitatea nu a fost niciodată martora Intervenției Mele ca acum, când vă aduc Cartea Adevărului.

Se apropie timpul, acum, când voi aduna toate națiunile pentru reunirea finală. Îi voi lua pe cei care sunt ai Mei prin acțiunile, cuvintele și faptele lor, într-un nou început, care va deveni noua lume, Noul Paradis. Împărăția Mea va fi a voastră. Eu voi aduna poporul Meu din toate colțurile Pământului. Unii vor fi ai Mei, în timp ce alții vor fi pedepsiți pentru răutatea lor. Cei care sunteți chemați, ca și aceia dintre voi care ați fost aleși de la începutul timpului, veți fi precum leii. Veți primi curaj din Ceruri și veți avea nevoie de el pentru a învinge ura cu care vă veți confrunta.

Vă rog să nu vă temeți niciodată de dușmanii Mei. Ignorați veninul lor. Vocile lor pot să vuiască și țipetele lor pot să vă asurzească, dar ei nu au nicio putere asupra voastră. Dacă sunteți cu adevărat ai Mei, atunci flăcările Iadului nu vor avea niciodată putere asupra voastră.

Al vostru Isus

1071. Răul va fi văzut ca bine și binele va fi văzut ca rău

Joi, 06 martie 2014 la ora 13:45

Fiica Mea mult iubită, când oamenii încearcă să îi încurajeze pe ceilalți să păcătuiască, ei fac acest lucru în diferite moduri care pot să nu pară evidente.

Tentația de a păcătui este seducătoare și victimele vor găsi mereu că este dificil să se sustragă acestei tentații. În cazul furtului, păcătosul va fi atras de marele premiu, care va fi al lui dacă el va fi de acord să fure. În cazul agresiunii psihice și daunelor trupești provocate cuiva, victima acestei tentații va fi sedusă de ura care însă îi va fi prezentată ca un lucru bun. Ea va fi convinsă că este pur și simplu implicată într-o acțiune de pedepsire, care este necesară în numele dreptății. În alte cazuri, victima va fi atrasă să păcătuiască și nu va putea vedea răul din actul său, pentru că ispita este mult prea atractivă.

Păcatul și tentația de a te implica în el vor fi întotdeauna prezentate ca lucruri bune, inofensive, și în multe cazuri vor fi percepute ca fiind corecte. Răul va fi văzut ca bine și binele va fi văzut ca rău. Orice lucru în care satana este implicat va fi de-a-ndoaselea, în special atunci când el, prin toate metodele imaginabile, ademenește omul să Îi întoarcă spatele lui Dumnezeu. Va fi confuzie în orice loc unde satana este prezent. Nimic nu va fi așa cum trebuie. Nimic bun nu poate ieși din această infestare. Sufletele care participă la intrigile lui vor avea amarnice mustrări de conștiință, în timpul și după sărvârșirea păcatului. Cea mai importantă lecție este că trebuie evitate situațiile care vă pot pune în fața tentațiilor. Pentru a face asta, trebuie să vă rugați pentru tăria de a rămâne în starea de Har.

Niciun om nu trebuie să creadă că are putere suficientă pentru a rezista presiunii pe care spiritul răului o pune asupra lui. Când credeți acest lucru, veți cădea brusc și pe neașteptate. Trebuie să rămâneți în alertă în fiecare minunt al zilei, căci niciodată nu știți când lucrează cel rău. El este foarte viclean și foarte precaut. Mulți nici nu știu cum lucrează satana, dar un singur lucru este clar. El nu vă aduce decât necazuri și supărare. De aceea, trebuie să vă rugați în fiecare zi rugăciunea către Sfântul Mihail.

“Sfinte Arhanghele Mihail, apără-ne în luptă, ocrotește-ne împotriva răutății și curselor diavolului. Cu smerenie ne rugăm ca Dumnezeu să îl mustre, iar tu, o Principe al Oștirilor Cerești, prin puterea lui Dumnezeu azvârle-l în iad pe satana și pe toate duhurile rele care rătăcesc prin lume căutând să piardă sufletele. Amin.”

Satana și fiecare demon care cutreieră pământul, se străduiesc din greu să vă ia de lângă Mine în aceste vremuri – mai mult decât oricând până acum de când Eu am fost pe Pământ. Trebuie să vă țineți ochii ațintiți asupra Mea și să Mă ascultați, pentru ca eu să pot continua să vă protejez.

Al vostru Isus

1072. Voi deveniți necurați în Ochii Mei tocmai prin influența diavolului

Sâmbătă, 08 martie 2014 la ora 13:37

Mult iubita mea fiică, Puterea Duhului Sfânt este la maxim în acest timp în lume, prin intermediul acestor Mesaje. Pe măsură ce se intensifică ura pe care satana o manifestă față de omenirea din întreaga lume, tot astfel și Puterea Duhului Sfânt crește și va stârpi, cu mare forță, răul de la rădăcină.

Amintiți-vă mereu că lupta dintre Dumnezeu și satana se dă pentru sufletele oamenilor. Și în timp ce toată puterea și toate Harurile coboară de la Tatăl Meu asupra omenirii – cel rău comite toate faptele rele și toate acțiunile nelegiuite asupra sufletelor. Mulți oameni rămân insensibili față de ceea ce se petrece și, din nefericire, mulți se predau voluntar satanei, deschizându-și sufletele și permițându-i să intre în ele.

Poate dura ceva timp până ce satana se manifestă pe deplin în interiorul sufletelor iar celor care în mod continuu caută reconcilierea prin Mine, Isus Cristos, li se vor da Harurile să îi țină piept pentru a se proteja de tentația de a ceda unor acțiuni care îi pot duce la o depravare completă. Vă îndemn pe toți să vă rugați pentru sufletele care cad pradă înșelăciunilor și intențiilor viclene ale satanei. Vă rog să recitați această Rugăciune:

Rugăciunea (139) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru puterea de a învinge răul

„Isuse drag, protejează-mă de răul diavolului. Acoperă-ne cu Prețiosul Tău Sânge, pe mine și pe toți cei care sunt slabi și lipsiți de apărare în prezența lui. Dă-mi curajul să mă lepăd de el și ajută-mă să evit orice încercare a sa de a mă ispiti în orice fel în fiecare zi. Amin.”

Vă rog, nu ignorați avertismentul Meu cu privire la pericolele de a vă întovărăși cu diavolul, cedând metodelor sale pline de vicleșug. Atunci când imitați trăsăturile sale care includ minciuna, îngăduința prea mare față de sine, durerea provocată celorlalți și bârfirea aproapelui vostru, veți ști că el v-a devorat și numai prin Mine și prin intermediul Harurilor pe care Eu vi le acord veți fi în stare să vă sustrageți din strânsoarea în care vă ține el.

Să apelați întotdeauna la Mine, Isus Cristos, atunci când vă dați seama, în inimile voastre, că deveniți necurați în Ochii Mei prin influența diavolului.

Al vostru Isus

1073. Mama Mântuirii: După Marele Avertisment va urma o mare dorință de a da slavă lui Dumnezeu

Duminică, 09 martie 2014 la ora 17:25

Copiii mei, voi veți fi mereu sub protecția mea atunci când mă chemați pe mine, Mama Mântuirii, pe parcursul acestei Misiuni. Eu sunt roaba lui Dumnezeu și rolul meu este să-L slujesc pe Fiul meu, Isus Cristos, și să-L ajut în căutarea de suflete pe întregul pământ. Nici o națiune nu va fi exclusă de El. Planul Fiului meu de a pregăti lumea include toate rasele, natiunile și confesiunile, și toți bărbații, femeile și copiii vor fi conștienți de faptul că El vine să îi ajute. El face aceasta datorită Iubirii profunde pe care Dumnezeu o poartă în Inima Sa pentru copiii Săi.

Mulți oameni care nu practică nici o religie, nu vor putea să ignore Intervenția în lume a Fiului meu, Isus Cristos. Ei vor fi copleșiți și, la început, nu vor fi în stare să înțeleagă experiența spirituală extraordinară pe care o vor simți în fiecare fibră a inimii și sufletului lor. Ce bucurie va fi, pentru mulți oameni, Avertismentul – căci el va aduce cu sine dovada Existenței Fiului meu. Prin acest Dar, mulți vor fi umpluți de o pace pe care nu au mai simțit-o niciodată până acum, precum și de un mare dor de a fi în tovărășia lui Isus.

Deși toate îndoielile despre Existența Fiului meu vor dispărea din mintea celor ce sunt orbi în fața Adevărului Cuvântului lui Dumnezeu, mulți vor avea nevoie de îndrumare spirituală odată ce le va fi dezvăluit Adevărul Avertismentului. După Marele Avertisment va urma o mare dorință de a da slavă lui Dumnezeu. Aceasta va fi o perioadă de mari încercări, pentru că dușmanii lui Dumnezeu vor face tot ce e posibil ca să convingă lumea că Avertismentul – Iluminarea Conștiinței – nu a avut loc.

Când Dumnezeu se smerește pe Sine ca să-i cheme pe copiii Săi și când El îi imploră să-L asculte, acesta este unul dintre cele mai mari Acte de Generozitate din partea Sa. Copii, să acceptați cu bucurie Avertismentul, deoarece el va fi, pentru mulți, colacul de salvare de care au nevoie pentru a trăi în viața veșnică. Să nu respingeți niciodată marile fapte și miracole din Cer, pentru că ele sunt spre binele tuturor, astfel ca salvarea să fie asigurată pentru foarte mulți și nu doar pentru o mână de oameni.

Să dați mereu mulțumire pentru Marea Milostivire a Fiului meu. Voi ați auzit cât este El de Generos și curând veți fi martori la amploarea Milostivirii Sale care va cuprinde lumea.

Mama voastră preaiubită, Mama Mântuirii

1074. A revendica drepturile creștinilor va fi echivalent cu a încălca legea

Luni, 10 martie 2014 la ora 15:30

Fiica Mea preaiubită, în curând vei auzi o serie de anunțuri făcute de impostori care au pătruns în Casa Mea de pe Pământ. Ereziile care vor ieși din gurile lor și care se vor vedea prin faptele lor vor duce la apariția unor legi noi, care profanează Cuvântul lui Dumnezeu și care vor fi impuse tuturor acelora care sunt credincioși Cuvântului.

Se va reduce numărul de Sacramente, iar numărul Liturghiilor va fi micșorat treptat până când acestea se vor ține foarte rar. Se vor găsi diferite scuze care să ascundă adevăratul motiv din spatele lor. Voi, preaiubiții Mei discipoli, sunteți martori la tot ceea ce Preaiubita Mea Mamă v-a anunțat la La Salette și Fatima. Voi trebuie să înțelegeți că planul constă în a desacraliza fiecare Biserică a lui Dumnezeu, înainte ca anticristul să fie înscăunat în Templul Meu în toată Gloria sa josnică. Cei care pun întrebări vor fi ignorați și mai târziu ridiculizați pentru că au îndrăznit să îi pună sub semnul întrebării pe cei care se pretind conducătorii Bisericii Mele de pe Pământ.

Orice este păcat în Ochii lui Dumnezeu va fi în cele din urmă desființat. Nu numai că păcatul nu va fi recunoscut, dar el va și fi prezentat în diferite forme josnice la Altarul Meu. Desființarea păcatului se va vedea în îndoctrinarea din educația copiilor. Mai ales copiii vor fi îndopați cu erezii. Li se va spune că dacă nu acceptă acele învățături se vor face vinovați de judecarea cu asprime a celor care susțin că păcatul este un lucru bun. Copiii vor fi instruiți să nu proclame niciodată în mod deschis Cuvântul Domnului în prezența altora din teama de a nu fi acuzați că sunt împotriva drepturilor omului.

Orice încercare de a promova moralitatea, în orice mod, printre tineri, va întâmpina o rezistență violentă și va fi condamnată. Creștinii și toți aceia care în mod public declară dreptul lor de a aplica Învățăturile Creștine vor fi învinși și reduși la tăcere. Cuvintele lor vor deveni șoapte și oamenilor le va fi rușine să recunoască că sunt Creștini. Deși vor fi susținute drepturile ne-creștinilor, de o extremă importanță vor fi declarate drepturile ateilor. Așa cum v-am mai spus, ura împotriva creștinilor va crește în exteriorul Bisericii Mele. În ceea ce privește interiorul, el va fi demolat bucățică cu bucățică, până când nu va mai rămâne nimic în afara de un înveliș gol. Cărămizile și mortarul vor fi la locul lor, dar Biserica Mea de pe Pământ, așa cum o știați voi, va fi schimbată peste puterea voastră de înțelegere.

Oamenii Mei sunt oamenii Mei – cei care vor susține Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu și care vor continua să participe la Sfintele Sacramente, care vor fi celebrate de slujitorii mei viteji și curajoși care nu Mă vor părăsi niciodată.

Când auziți Cuvântul Meu – conținut în Cuvântul scris și transmis din generație în generație în Cartea Tatălui Meu – că este pus sub semnul întrebării și analizat din dorința de a-L rescrie, atunci trebuie să știți acestea: Eu nu autorizez această erezie. Eu Îi condamn pe acești trădători din cauza sufletelor pe care le vor duce în rătăcire. Voi, de asemenea, nu trebuie să ascultați niciodată de cineva care vă spune să negați Cuvântul Meu.

În curând, veți vedea că se schimbă fiecare lege din țările și din bisericile voastre, pentru a accepta orice tip de păcat și a-l legaliza. Ambele seturi de legi se vor amesteca într-un tot, până când, în cele din urmă, Cuvântul lui Dumnezeu nu va mai fi discutat sau urmat. A revendica drepturile Creștinilor va fi echivalent cu a încălca legea și se va pedepsi în multe feluri. Pentru aceia dintre voi care nu cred că aceste lucruri sunt posibile: – din păcate veți fi martorii acestor lucruri în timpul vieții voastre așa cum a fost profețit.

Câți dintre voi vor rămâne fideli Cuvântului Meu? Învățăturilor Mele? Nu mulți. Totuși, cei care acum spun că Mă onorează și sunt dedicați Bisericii Mele vor fi cei dintâi care vor întoarce spatele Adevărului.

Al vostru Isus

1075. Mama Mântuirii: Vor prezenta o carte nouă, roșie, cu un cap de țap încrustat în coperta ei

Marți, 11 martie 2014 la ora 20:39

Draga mea copilă, când L-am născut pe Fiul meu, aceasta a însemnat nu numai că l-am născut pe Fiul Omului, Mântuitorul Lumii, ci și că am adus un nou început. Lumea a fost răscumpărată prin nașterea prețiosului meu Fiu iar omenirii i s-a dat un Dar foarte special. Acest Dar a fost refuzat, dar omenirea beneficiază încă și azi de el, deoarece mulți au acceptat Adevărul.

Nașterea Fiului meu a vestit nașterea Bisericii Sale de pe pământ, căci ambele s-au născut din mine, o roabă smerită a Domnului. Eu, femeia înveșmântată în soare, voi fi cea care va fi alungată de șarpe în pustiu, împreuna cu Biserica Fiului meu. Va fi ștearsă orice urmă a mea, Maica lui Dumnezeu. Aparițiile care îmi sunt atribuite mie vor fi ridiculizate, iar oamenii vor fi instruiți, de către dușmanii din Biserica Fiului meu, să nu le mai dea crezare. Apoi, Biserica Fiului meu va fi alungată, împreună cu cei care sunt adevărați discipoli ai lui Cristos. Sfintele Liturghii vor înceta și în timp ce toate acestea se vor întâmpla, șarpele își va risipi slujbașii care își vor revendica scaunele în fiecare Biserică Creștină. Atât de mare va fi amploarea acestei luări în posesie încât mulți oameni, adevărați credincioși, vor fi atât de uluiți încât vor fi prea speriați pentru viața lor ca să se ridice și să obiecteze împotriva desacralizării la care vor fi obligați să asiste.

În tot acest timp Rămășita Armatei Fiului meu se va strânge laolaltă în fiecare națiune, pe întregul pământ, și îi va conduce pe cei pierduți și pe cei confuzi, pe parcursul acestei perioade îngrozitoare de infestare. Această Armată va primi puteri mari asupra răului care va fi întâlnit în ceea ce odată au fost Bisericile Fiului meu. Ea, prin Puterea Duhului Sfânt, va predica Adevărul – Adevăratele Evanghelii – Cuvântul Adevărat, dat lumii prin Preasfânta Biblie. Biblia va fi pusă la îndoială, în mod fățiș, de către impostorii din Bisericile Creștine, și ei vor pune sub semnul întrebării orice Învățătură care avertizează asupra pericolului păcatului. Ei îi vor răstălmăci conținutul și vor prezenta o nouă carte, roșie, cu un cap de țap încrustat în coperta ei, ascuns în simbolul crucii.

Pentru lumea de necredincioși din afară, aceasta va părea a fi o revoluție, una care îi va fascina și va fi pe placul celor care resping existența lui Dumnezeu. Vor începe, în multe națiuni, celebrări grandioase. Ei vor întâmpina cu bucurie celebrarea eliberării de orice obligație morală, în numele unității globale și al drepturilor omului.

Lumina Prezenței Fiului Meu va fi înălțată ca un far de către cei care vor conduce Rămășița Armatei Fiului meu. Această Lumină va continua să atragă sufletele de pretutindeni, în ciuda faptului că păgânismul se va răspândi în toate bisericile, toate credințele, cu excepția celor doi martori – Creștinii și Evreii – care vor rămâne credincioși Voii lui Dumnezeu.

Apoi, când va răsari marea zi și când cele trei îngrozitoare zile de întuneric se vor fi terminat, o mare Lumină va apărea peste Pământ. Această Lumină Îl va învălui pe Fiul meu iar soarele, care va fi în culmea strălucirii sale, va coborî peste lume – ambele în același timp. Nicio persoană nu va putea să nu fie martora acestui spectacol supranatural. Tunetul anunțului va fi auzit de toți, prin intermediul tuturor formelor de comunicare cunoscute de către om. De aceea toți vor aștepta un mare eveniment, dar nu vor ști nici vremea, nici ziua și nici ora. Și apoi vor fi adunați aceia ale căror nume sunt scrise în Cartea Celor Vii.

Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă ca lumea să nu refuze pregătirile care sunt necesare înainte ca omenirea să poată vedea Lumina Feței Fiului meu.

Iubita voastră Mamă, Mama Mântuirii

1076. Lacrimile Mele se vor fi oprit până atunci, dar Tristețea Mea va fi fără sfârșit

Miercuri, 12 martie 2014 la ora 21:08

Preaiubita Mea fiică, când un om se separă de Mine, Eu îl urmez până la capătul pământului pentru a-l aduce înapoi lângă Mine. El Mă poate insulta, poate comite atrocități teribile, poate merge până la a idolatriza orice formă de rău, inclusiv până la a se face sclavul satanei, însă Eu nu-l abandonez niciodată.

Eu voi interveni în viața lui sub multe forme. Voi introduce în viața lui iubirea adevărată; îi voi deschide inima către iubirea față de aproapele; îi voi trezi conștiința; voi îngădui să sufere din pricina altora – doar pentru a-l face să fie mai smerit și, prin urmare, mai deschis către Mine, Isus Cristos. Îl voi face să vadă simplitatea lumii în toată frumusețea ei plină de glorie, așa cum a fost creată de către Tatăl Meu, pentru a-l atrage departe de falsitățile care-i distrug viața. Prin intermediul copiilor, îi arăt cât este de important să pună nevoile celor care se bazează pe el înaintea nevoilor sale. Îl voi face să izbucnească în râs; îi voi arăta mari acte de bunăvoință, prin intermediul sufletelor curate; îi voi arăta slăbiciunile sale, pentru a cunoaște că el nu este mai mare decât Dumnezeu. Eu pot chiar să îngădui ca boala să se abată asupra lui, dacă asta îl va face să Mi se predea Mie, și în acest caz, Mila Mea va fi foarte mare. Astfel, este cel mai probabil ca asemenea suflete să se întoarcă la Mine și ele vor fi – și pot fi – salvate de către Mine.

Cât de multe eforturi sunt făcute de către Mine, iubitul vostru Isus Cristos, pentru a duce fiecare suflet în siguranța Brațelor Mele – la Adăpostul Meu. Și cât de mulți dintre voi încă mai merg pe alte căi și Mă ignoră pe Mine.

Eu intervin prin intermediul mesajelor date profeților și vizionarilor autentici, iar acestea au convertit milioane de suflete. Eu trimit semne; revărs Haruri din Cer; vă aduc Daruri prin Sfintele Sacramente și milioane de suflete se convertesc. Din păcate, nu s-au întors destul de mulți la Mine și, de aceea, Eu nu mă voi odihni până când fiecare semn, fiecare miracol, fiecare Dar, fiecare profeție și fiecare Intervenție nu se va fi epuizat, înainte de a veni să judec.

Va fi o zi tristă dacă ei, cei care refuză Darurile Mele și Intervenția Mea, vor sta înaintea Mea în Ziua cea Mare și vor continua să Mă respingă. Chiar și atunci, când Eu le voi da ocazia să-și lase mândria la o parte și să vină la Mine, ei tot Mă vor refuza. Până atunci, nu va mai fi rămas nimic nefăcut din ceea aș fi putut face Eu pentru a le aduce Viața Eternă, pe care însă ei nu au vrut să o primească. Vă veți mira cum se poate întâmpla așa ceva, iar Eu am să vă explic.

Când diavolul ispitește un suflet, trebuie să treacă un timp până când el izbutește să-și facă un adăpost solid înăuntrul acelui suflet. Dar, odată ce l-a devorat, el dictează fiecare mișcare pe care acea persoană o va face – cum gândește, cum comunică cu alții, cum păcătuiește, ca și tipul de păcate în care sufletul respectiv se va complace. Puternica stăpânire pe care satana o are asupra lui vine din faptul că reușește să-l convingă că Dumnezeu este rău. Satana va convinge acel suflet că el este Dumnezeu și că, de fapt, Dumnezeu este cel rău. Iată cum aceste suflete sunt distruse de diavol – prin viclenie întortocheată și prin manipulare. Atât de întunecate devin aceste suflete, încât a sta în Lumina Mea le provoacă o durere cumplită și trebuie să-și ascundă fețele dinaintea Mea. Lacrimile Mele se vor fi oprit până atunci, dar Tristețea Mea va fi fără sfârșit.

Al vostru Isus

1077. Dumnezeu Tatăl: pentru că aceasta este perioada finală – cel din urmă capitol al îndeplinirii Voinței Mele Sfinte

Joi, 13 martie 2014 la ora 20:45

Mult iubita Mea fiică, Protecția Mea se extinde în acest moment asupra tuturor copiilor Mei din lume care Mă iubesc. Eu o dăruiesc din abundență, din cauza amenințărilor cu care se confruntă omenirea în această perioadă a istoriei.

Voi, copiii Mei, trebuie să vă rugați pentru fiecare dintre cei care sunt pierduți pentru Mine. Eu tânjesc după ei. Doresc cu ardoare dragostea lor. Eu plâng pentru ei. Aștept ziua când ei vor înțelege Legământul Meu, creat de Mine de la început. Pentru că aceasta este perioada finală – ultimul capitol al îndeplinirii Voinței Mele Sfinte. Prin acest Legământ al Meu, Eu am dăruit omului timpul necesar să își vină în fire și să își dea seama de ceea ce este el și de ceea ce el nu este. Omul a fost creat de Mâna Mea iubitoare după Chipul Meu. Eu am revărsat în sufletul său Dragostea Mea, i-am dat libertate completă, prin Darul Meu al liberului arbitru și al alegerii libere. Eu nu am vrut niciodată ca omul să mă iubească la rândul său din frică față de Mine. Am vrut doar ca el să Mă iubească așa cum l-am iubit Eu. I-am creat pe Îngerii Mei înainte de om, pentru a Mă sluji, dar datorită Iubirii Mele pentru ei și lor le-am oferit Darul liberului arbitru.

Omul a suferit din cauza trădării lui Lucifer. El, Lucifer, a fost iubit și favorizat de către Mine. El a primit daruri și puteri extraordinare și mulți Îngeri i-au slujit lui. Când l-am creat pe om, Lucifer a avut o izbucnire violentă de gelozie. El nu a putut suporta faptul că Eu Îmi iubeam copiii atât de mult și astfel a plănuit să Mă despartă de copiii Mei. El i-a ispitit pe Adam și Eva și aceasta a însemnat că ei, prin voința lor liberă, nu au recunoscut Puterea Mea și s-au gândit – așa cum a făcut-o și Lucifer – că puteau obține Puterea Mea și puteau revendica o parte din Divinitatea Mea.

Lucifer, împreună cu îngerii loiali lui – care au comis cu toții, atunci ca și acum, atrocități împotriva copiilor Mei – au fost aruncați în abis pentru veșnicie. Dar datorită voinței lor libere – pe care le-am dăruit-o liber și cu Dragoste față de omenire – Eu nu le-am retras niciodată acest dar. Prin urmare, am creat Legământul pentru a le recâștiga sufletele, prin Planurile Mele de a-i mântui. Ei au primit daruri uriașe din partea Mea. Am trimis profeți ca să îi avertizeze asupra pericolelor ce apar în cazul în care ei cedează ispitei diavolului. Le-am dat Cele Zece Porunci pentru a-i îndruma și a-i ajuta să trăiască potrivit Voinței Mele. Le-am trimis lor pe Fiul Meu, Carne din Carnea Mea, să le aducă libertate față de Iad. Ei nu au vrut să accepte aceasta, dar moartea Lui pe Cruce a fost momentul hotărâtor în Planul Meu pentru Legământul Final.

Cartea Adevărului este ultima parte a Intervenției Mele, înainte de Ultima Zi, când îi voi aduna pe toți copiii Mei înapoi în Paradisul pe care l-am creat pentru ei de la început. Cei care ascultă Adevărul și rămân credincioși Cuvântului Meu Sfânt vor primi mult ajutor de la Mine. Cei care nu ascultă vor primi și ei ajutorul Meu prin viața pe care ei o duc, prin dragostea pe care o arată altora și prin puritatea sufletului lor. Eu îi voi primi, de îndată ce vor recunoaște că acceptă Mâna Milostivirii care le va fi întinsă de către Fiul Meu.

Cea din urmă etapă a îndeplinirii Legământului Meu va fi una dureroasă. Din cauza influenței satanei și a demonilor săi, mulți oameni vor fi înșelați și se vor închina lui și tuturor servitorilor lui care se află printre voi. Eu voi tolera, însă numai pentru o perioadă scurtă, suferința sufletelor și greutățile care vor fi suportate de mulți oameni inocenți. Apoi Îi voi șterge pe dușmanii Mei de pe fața Pământului. Vă promit, dragi copii, că vă voi ușura suferința, durerea și teama, dăruindu-vă Haruri și Binecuvântări puternice. Voi veți fi protejați de cercul Ierarhiei Mele de Îngeri.

Pentru a Mă ruga să îndepărtez teama și durerea voastră și să vă acord protecția în fața persecuției, vă rog să recitați această rugăciune.

Rugăciunea (140) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru Protecție din partea Ierarhiei Îngerilor

„Tată Preaiubit, Dumnezeule al Creației întregi, Dumnezeule Preaînalt, acordă-mi Har și Protecție prin Ierarhia Ta de Îngeri. Fă-mă să mă concentrez asupra Iubirii Tale pentru fiecare dintre copiii Tăi, indiferent cât de mult Te ofensează ei. Ajută-mă să răspândesc vestea Legământului Final pentru a pregăti lumea pentru A Doua Venire a lui Isus Cristos, fără teamă în inima mea. Acordă-mi Harurile și Binecuvântările Tale speciale pentru a mă ridica deasupra persecuției la care sunt supus de satana, de demonii săi și de agenții săi de pe pământ. Nu mă lăsa niciodată să mă tem de dușmanii Tăi. Dăruiește-mi puterea ca, în Numele lui Dumnezeu, sa-i iubesc pe dușmanii mei și pe cei care mă persecută. Amin .”

Copii, voi trebuie să rămâneți puternici în aceste timpuri. Să nu ascultați niciodată ura și veninul care vor acoperi Pământul din cauza infestării care va veni. Ignorându-le, puteți cel mai bine să-Mi slujiți Mie, fără nicio răutate în inimile voastre.

Pregătiți-vă, pentru că în lume este pe cale să erupă multă răutate, care va fi îndreptată împotriva Mea, Dumnezeu Cel Preaînalt, și a Fiului Meu iubit, Isus Cristos. Rugați-vă pentru cei care vor fi absorbiți într-un vid de minciuni care nu le vor aduce decât suferință.

Râmâneți întru Mine, cu Mine și pentru Mine.

Mult iubitul vostru Tată, Dumnezeu Cel Preaînalt

1078. Doar atunci când Sfânta Euharistie va fi înlăturată complet, anticristul va intra în Biserica Mea

Sâmbătă, 15 martie 2014 la ora 20:10

Prea iubita mea fiică, în timp ce apostazia se propagă în valuri în Biserica Mea, toți cei care îmi slujesc Mie vor fi supuși, din interior, la cea mai mare încercare. Crizele interne din Biserica Mea de pe Pământ vor presupune, pentru mulți dintre preoții Mei, suferințe din cauza unei dileme îngrozitoare. Credința multora dintre ei a fost deja zdruncinată și ei vor trebui să aleagă dacă doresc să urmeze o nouă doctrina substitut care va înlocui Cuvântul, sau să rămână fideli Dreptei Credințe. Chiar și cei mai credincioși dintre ei vor fi copleșiți de vocile puternice ale impostorilor și vor începe să pună la îndoială semnificația Învățăturilor Mele în lumea de azi, când păcatul va fi declarat a nu mai avea nicio importanță

Se pregătește calea pentru ca semințele să fie semănate, iar fiul satanei va fi în curând gata să îmbrățișeze noua biserică falsă. Biserica Mea va suferi o perioadă de teribilă întunecime iar Crucificarea Mea va fi îndurată de fiecare suflet care Îmi rămâne loial Mie. Dușmanii Mei vor face declarații zdrobitoare și radicale, cerând ca tot ceea ce insultă Numele Meu Sfânt să fie declarat acceptabil în ochii Bisericii Mele. Din cauza păcatului lașității, foarte puțini dintre clerici vor lupta împotriva desacralizării, dar să știți următoarele. Dacă ei vor lua parte la sacrificii false, sacramente false și învățături false, pe care vor încerca apoi să le impună discipolilor Mei loiali, Eu îi voi declara ca nemaifiind demni să stea înaintea Mea.

Mare parte a suferinței pe care o vor indura oamenii obișnuiți va veni din mâna celor care au intrat în Biserica Mea prin mijloace false. Când vă vor spune că Trupul Meu înseamnă altceva decât Trupul Meu fizic, să știți atunci că sfânta împărtășanie pe care o veți primi, nu va fi parte din Mine. Nu trebuie să le permiteți niciodată să schimbe însemnătatea Sfintei Euharistii. Doar atunci când Sfânta Euharistie va fi înlăturată complet, anticristul va intra în Biserica Mea și o va prelua. Aceasta va fi ziua când veți ști că lumea politică va fuziona cu bisericile Creștine de pretutindeni și că Eu nu voi mai fi Prezent în ele. Cu toate astea, Biserica Mea nu poate muri niciodată, și deci Rămășita Mea va fi cea care va păstra aprinsă Lumina Mea și va păstra vie Prezența Mea, iar mulți vor trebui să caute Bisericile ascunse și pe acei slujitori sfințiți ai Mei care, prin Harul lui Dumnezeu, reușesc să păstreze Biserica Mea intactă.

Să nu presupuneți niciodată că fiul satanei, anticristul, va apărea într-un mod agresiv sau ca un dictator malefic, deoarece nu acesta va fi stilul său. Dimpotrivă, el va avea mulți prieteni. El va fi iubit de multe guverne, ca și de dușmanii Mei din interiorul Bisericii Mele, care vor aplauda zgomotos fiecare mișcare a sa, până i se va oferi o poziție onorifică în Biserica Mea. Cardinali, episcopi și alți membri ai Bisericii Mele vor vorbi constant despre el și îl vor lăuda în omiliile lor. Puterea lui de seducție va fi atât de puternică încât va fi hipnotizantă. El, prin puterea supranaturală a satanei, îi va atrage pe toți aceia care iau decizii în Biserica Mea, până când, cu timpul, ei vor face plecăciuni în fața lui ca și cum el ar fi Eu.

Prin membrii ambițioși ai clerului, care s-au depărtat de credința lor însă, cu toate acestea, încă au fost binecuvântați cu Darul Sfintei Preoții, anticristul va câștiga un surplus de putere. Prin acești bieți trădători rătăciți ai Mei, el va scoate și ultima fărâmă de putere din Biserica Mea, până când aceasta va fi pregătită pentru ca el să intre în ea ca noul ei conducător. În toată această perioadă de întunecime, inamicii Mei vor avea, într-un mod liniștitor și seducător, o extraordinară pricepere de a prezenta minciunile ca fiind Adevărul. Doar aceia care vor continua să se roage pentru protecție și care îl vor demasca pe satana în toate modurile în care au fost învățați, vor fi în măsură să scape din ghearele anticristului.

Al vostru, Isus

1079. Paradisul, creat de Tatăl Meu pentru copiii Săi, va fi în sfârșit înapoiat lor, în toată Slava sa inițială

Duminică, 16 martie 2014 la ora 18:00

Mult iubita Mea fiică, când Cuvântul S-a făcut Trup prin nașterea Mea, aceasta a însemnat că Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu s-a materializat, după cum fusese proorocit în Cartea Tatălui Meu.

Cuvântul lui Dumnezeu este foarte limpede și nu se schimbă. El va rămâne în vecii vecilor. Oricine demontează Cuvântul lui Dumnezeu și îl adaptează după bunul plac al său ori al altora, se face vinovat de erezie. Când am venit Eu în această lume, copiii lui Dumnezeu – și mai ales slujitorii Săi învățați, din Templele Sale de pe pământ – cunoșteau profețiile cuprinse în Cartea Tatălui Meu. Nu era niciun secret faptul că Tatăl Meu avea să Îl trimită pe Mesia ca să mântuiască omenirea, iar acest lucru era predat în temple și inclus în fiecare lectură a Sfintelor Scripturi. Tot ceea ce vine de la Tatăl Meu este Adevăr. El nu minte. Cuvântul lui Dumnezeu este săpat în piatră. Ceea ce Tatăl Meu a spus la începuturi, se va întâmpla. Ceea ce El a promis, se va împlini indiferent dacă omenirea acceptă sau nu acest lucru.

Tatăl Meu a dat lumii Cuvântul Său, apoi Trupul Său, prin nașterea Mea – a unicului Său Fiu Isus Cristos – iar apoi a făgăduit omului Salvarea Veșnică. Fiecare Cuvânt din Sfânta Biblie, așa cum a fost dat el în formatul său inițial, inclusiv Cartea Apocalipsei, este Adevăr. De aceea, Făgăduința Tatălui Meu față de omenire că El Își va trimite Fiul din nou – doar că de această dată ca să îi judece pe cei vii și pe cei morți – nu trebuie niciodată respinsă. Perioada de dinaintea Marii Zile va fi foarte agitată iar amănuntele legate de timpul care precedă Întoarcerea Mea sunt conținute în Cartea Apocalipsei, după cum au fost ele dictate lui Ioan de către Îngerul Domnului.

A spune că accepți o parte din Cartea Tatălui Meu dar nu și restul, înseamnă a respinge Cuvântul lui Dumnezeu. Nu puteți să acceptați o parte a Adevărului și să declarați că restul Cuvântului lui Dumnezeu este o minciună. Cartea Adevărului i-a fost profețită lui Daniel iar apoi dată, pe părți, lui Ioan Evanghelistul. Multe din cele ce sunt scrise în Cartea Apocalipsei trebuie să se mai întâmple. Mulți oameni se tem de conținutul acesteia și, ca atare, vor încerca să îl nege, întrucât Adevărul este amar de înghițit. Și totuși, atunci când este acceptat, Adevărul este ceva ce poți pricepe mult mai ușor, deoarece odată cu el vine și claritatea. Claritatea înseamnă că vă puteți pregăti mai bine și în pace sufletul, cu bucurie în inimă, deoarece știți că Eu vin să reînnoiesc lumea. Veți ști că Paradisul creat de Tatăl Meu pentru copiii Săi va fi în sfârșit înapoiat lor, în toată Slava sa inițială.

Nici un om nu poate înțelege cu adevărat Cartea Apocalipsei, deoarece nu este menționat fiecare eveniment în amănunt sau în ordine, și nici nu trebuie să fie. Dar să știți acest lucru. Puteți fi siguri că aceasta este perioada când domnia satanei ia sfârșit și, pe măsură ce se apropie de final, el Mă va pedepsi pe Mine în orice fel cu putință. Va face aceasta infiltrându-se din interior în Biserica Mea de pe pământ. Îmi va fura suflete și Îmi va pângări Trupul, Sfânta Euharistie. Dar Eu Sunt Biserica și Eu voi conduce Poporul Meu. Satana nu Mă poate distruge, întrucât acest lucru este cu neputință. Cu toate acestea, el poate distruge multe suflete, înșelându-le și făcându-le să creadă că el este Eu.

Așa cum lumea a fost pregătită pentru Prima Mea Venire, tot așa este ea pregătită acum pentru a Doua Mea Venire. Celor care Mi se opun în Strădania Mea de a salva suflete, și care îi îmbrățișează pe dușmanii Mei, le spun aceasta. Niciodată nu veți putea înfrânge Puterea lui Dumnezeu. Niciodată nu veți putea distruge Lumea. Nu vi se va permite să Îmi pângăriți Trupul și totuși să rămâneți în picioare.

Când profețiile din Cartea Apocalipsei se vor împlini, să nu disperați, ci să fiți siguri că Iubirea lui Dumnezeu pentru copiii Săi înseamnă că El îi va pedepsi cu asprime pe dușmanii Săi și va depune eforturi pentru a-i aduce în Refugiul Său Divin al Păcii, pe copiii Săi care Mă recunosc pe Mine, unicul Său Fiu. Însă, în timp ce dușmanii lui Dumnezeu vor fura sufletele celor mulți, printr-un înveliș de farmece și înșelăciuni, mulți oameni vor manifesta dispreț față de Adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu.

Celor care sunt binecuvântați cu darul viziunii le spun: nu vă temeți de dușmanii Mei, ci de Mânia lui Dumnezeu care se va coborî peste cei care încearcă să fure sufletele celor care nu au habar de ceea ce se întâmplă.

Iubirea lui Dumnezeu este Atotputernică iar Legământul Său pentru supraviețuirea fiecărei persoane nu are limite. Dar Pedeapsa Lui asupra dușmanilor Săi este aprigă și definitivă.

Al vostru Isus

1080. Este cu mult mai bine să îndurați durere în Numele Meu decât sa fiți slăviți de către păcătoși făcând ceea ce este greșit în Ochii Mei

Marți, 18 martie 2014 la ora 16:20

Mult iubita Mea fiică, niciun om să nu se rușineze de persecuția pe care ar putea-o îndura apărându-Mă pe Mine ca un adevărat creștin. Niciodată nu trebuie să vă temeți de persecuție pentru Numele Meu Sfânt, fiindcă atunci când vedeți că sunteți criticați pentru că spuneți Adevărul, să stiți că sunteți adevărați slujitori ai Mei.

Numai cei care sunt în Mine și cu Mine suferă batjocură și ură pentru Numele Meu. Aceia dintre voi care sunteți cu adevărat ai Mei și vă predați voința voastră liberă pentru a deveni Voia Mea, veți suferi cel mai mult. Întotdeauna trebuie să înțelegeți că atunci când ura împotriva oricăruia dintre discipolii Mei iubiți este la intensitate maximă, puteți fi siguri că acolo Prezența Mea este cea mai puternică. Este cu mult mai bine să îndurați durere în Numele Meu decât să fiți slăviți de către păcătoși făcând ceea ce este greșit în Ochii Mei.

Iubiții Mei discipoli, lăsați-Mă să vă asigur că Mâna Mea vă călăuzește în fiecare zi în această ultimă Misiune a Mea pe Pământ. Cuvântul Meu va mișca sufletele voastre și ale miliardelor de oameni care vă vor urma – întrucât lumea va auzi în curând Glasul Meu. Nu permiteți niciunui obstacol să vă stea în cale atunci când vorbiți despre Mine, când le reamintiți oamenilor de Învățăturile Mele și când le reamintiți slujitorilor Mei sfintiți obligația lor de a rămâne devotați Cuvântului Meu cuprins în Sfintele Evanghelii.

Când vi se cere să Mă renegati fie în Sfânta Euharistie fie printr-o versiune modificată a Sfintei Scripturi, voi trebuie să refuzați deschis și fără jenă a face asta. Voi trebuie să apărați Cuvântul, refuzând să acceptați minciuni în Numele Meu. Pentru a vă proteja de prigonitorii care vor provoca atrocități împotriva Bisericii Mele și împotriva tuturor celor care rămân devotați Cuvântului lui Dumnezeu, vă rog să spuneți aceasta Rugăciune a Cruciadei.

Rugăciunea (141) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru Protecție împotriva persecuției

„Isuse drag, apără-mă în lupta mea pentru a rămâne cu orice preț devotat Cuvântului Tău. Apără-mă de dușmanii Tăi. Protejează-mă de cei care mă persecută pentru Tine. Împărtășește durerea mea. Ușurează suferința mea. Înalță-mă în Lumina Feței Tale, până în Ziua în care Vei reveni pentru a aduce lumii Mântuirea Veșnică.

Iartă-i pe cei ce mă prigonesc. Folosește suferința mea ca ispășire pentru păcatele lor, astfel ca ei să poată găsi pacea în inimile lor și să Te întâmpine în Ziua cea de pe urmă cu remușcare în sufletele lor. Amin.”

Mergeți acum și luați alinare cu speranța că Eu îi voi lua pe toți dușmanii Mei și pe cei ce vă persecută în Numele Meu, pe oricare dintre voi, în Refugiul Marii Mele Milostiviri.

Al vostru Isus

1081. Cei care Mă blestemă vor fi blestemați

Miercuri, 19 martie 2014 la ora 16:05

Mult iubita Mea fiică, atunci când Mă refer la dușmanii Mei întotdeauna Mă refer la cei care, prin mijloace viclene, încearcă să fure suflete de la Mine. Mă refer, în special, la cei care folosesc fațada sfințeniei pentru a duce în mod intenționat sufletele în păcat. Când cineva încearcă să ademenească un alt suflet făcându-l să creadă falsități despre Sfântul Meu Cuvânt, dăruit lumii prin Cartea Tatălui Meu, atunci el este dușmanul Meu.

Cea mai mare durere Eu o simt din cauza celor care pretind că sunt discipolii Mei devotați și care se mândresc că Mă cunosc. Când acești oameni încearcă să îi rănească pe alții și nu se sfiesc să îi mustre în Numele Meu, atunci acest fapt este cel mai dureros pentru Mine. Eu găsesc suflete care sunt închise față de Mine și le atrag în multe feluri către Mine și nu îi includ aici numai pe aceia care fac parte deja din Biserica Mea pe Pământ. Eu îi urmăresc întotdeauna mai întâi pe aceia care s-au rătăcit, s-au pierdut și nu văd. Ei sunt primele suflete pe care le caut și ei sunt cei care, dacă sunt îndrumați greșit, pot și vor fi induși în eroare.

Vă cer să pomeniți întotdeauna acele națiuni, acele religii, pe acei oameni care nu au niciun fel de credință în Mine – întotdeauna – în rugăciunile voastre. Vă rog să îi primiți cu căldură, așa cum aș face-o Eu. Să nu încercați niciodată să le impuneți opiniile voastre sau să îi persecutați în Numele Meu. Întotdeauna să îi tratați cu dragoste și generozitate, pentru că ei sunt la fel de importanți pentru Mine precum sunt cei mai credincioși dintre voi. Indiferent cu cine vorbiți, să știți că niciunul dintre voi nu este mai plin de merite decât altul, pentru că sunteți cu toții păcătoși.

Toți copiii lui Dumnezeu vor asista, în timp, la Adevărul final al Planului Său de împlinire a Legământului Său. Toți vor cunoaște Adevărul și atunci le va fi ușor să accepte Mâna Milostivirii Mele. În acea Zi oamenii de toate religiile, crezurile, rasele și naționalitățile vor avea dovada Existenței Mele. Aceia care dărâmă barierele pe care le-au pus între ei și Creatorul lor vor plânge cu recunoștință, pentru că, în sfârșit, ei vor fi martorii Iubirii lui Dumnezeu. Și, când plănuiți și vă pregătiți pentru vremurile ce vor să vină, să știți că, indiferent de ce obstacole vă stau în cale în acest marș către Mântuirea Veșnică, îi voi pedepsi sever pe dușmanii Mei.

Cei care Mă blestemă vor fi blestemați. Aceia care luptă împotriva Planului Tatălui Meu de a salva suflete vor fi învinși. Și cei care îi persecută pe copiii lui Dumnezeu și stau în calea Domnului vor fi, ei înșiși, persecutați de slujitorul căruia ei i-au jurat credință. Nimic nu Îmi va sta în Cale, pentru că acest lucru este imposibil. Prin Puterea lui Dumnezeu fiecare dușman va fi distrus și toți aceia care vor proclama cuvintele, faptele și acțiunile lui anticrist vor fi aruncați în afară și Împărăția lui Dumnezeu va fi atunci completă.

Al vostru Isus

1082. Se va ridica o armată terifiantă de proporții nemaivăzute vreodată până atunci

Joi, 20 martie 2014 la ora 21:42

Mult iubita Mea fiică, lumea este în pragul multor războaie iar acestea vor avea multe repercusiuni asupra vitezei cu care se va scinda Biserica. Aceasta se va întâmpla în timpul ultimelor negocieri de pace, care vor avea loc dupa un masacru și o asemenea distrugere încât mulți oameni se vor simți neajutorați, singuri, speriați și lipsiti de o conducere adevarată. Din pricina legăturilor slabe din lumea politică, omenirea se va afla în cel mai vulnerabil stadiu. Din această cauză, se va ridica o armată de temut de proporții nemaivăzute vreodată până atunci. Pe măsură ce lumea se va fragmenta, același lucru se va întâmpla și cu multe biserici. Atunci când totul va părea lipsit de orice speranță, un grup unificat, alcătuit din lideri politici și lideri ai Bisericilor Creștine, va fi creat sub o singură organizație mondială – din care va încolți o nouă urâciune – o nouă religie mondială unică.

Toate aceste evenimente vor avea loc în etape. Datoria voastră, iubiții Mei discipoli, este față de Mine, în timp ce Eu vă conduc, întrucât există o singură cale spre pace și siguranță iar aceasta este prin Mine, Isus Cristos. Eu vă voi conduce printre spinii, durerea și oroarea urâciunii pustiirii. Veți fi în siguranță dacă vă veți agăța de Mine.

Fiica Mea prea iubită, fii tare în timpul acestor încercări dificile, căci prin puterea și curajul tău Eu voi putea arăta lumii Calea Adevărului atunci când lumea va fi întoarsă pe dos, din cauza răutății pricinuite de iubirea de putere și corupție care vor declanșa aceste războaie iar ulterior Marele Război.

Mișcați-vă repede și asigurați-vă că vă dedicați viețile rugăciunii și protejării Bisericii Mele de pe pământ. Darurile Mele vă vor ocroti pe fiecare dintre voi iar Eu voi răspunde întotdeauna celor care Mă caută în acest timp de mare tulburare care stă înaintea voastră. Când aceste evenimente se vor desfășura, Armata Mea de pe pământ va lua proporții. Cei care se opun acestei Misiuni Mă vor urma, căci în acel moment nu vor mai putea nega Adevărul – când vor constata că și ei vor suferi persecuția de care vor avea parte Creștinii de pretutindeni atunci când vor trebui să îndure stăpânirea Balaurului. În acel stadiu, singura lor speranță va fi să Mă urmeze pe Mine, Isus al lor, căci numai prin Mine vor putea să vină în Împărăția Tatălui Meu.

Al vostru Isus

1083. Odată ce un suflet este creat de către Tatăl Meu, el va exista pentru veșnicie

Sâmbătă, 22 martie 2014 la ora 14:00

Mult iubita Mea fiică, moartea nu trebuie niciodată să vă stârnească frică dacă acceptați moartea Mea pe Cruce. Moartea este doar un moment de trecere din această lume în Casa Împărăției Tatălui Meu. Frica de moarte înseamnă negarea Milostivirii Mele, pentru că Eu voi salva fiecare suflet care Mă recunoaște și care Îmi cere iertare pentru păcatele sale.

Odată ce un suflet este creat de Tatăl Meu, el va exista pentru veșnicie. El va avea Viață Veșnică dacă acel suflet Îmi va permite să îl revendic. Altfel, el va fi luat în stăpânire de satana, dacă Mă reneagă atunci când știe Cine Sunt Eu.

Moartea unui suflet pe Pământ este la fel de naturală ca și nașterea. Când un suflet părăsește trupul și vine la Mine, el va primi o abundență de Haruri și va deveni parte a Familiei Tatălui Meu – Împărăția Sa, plină de o mare dragoste, bucurie și fericire, care nu pot fi niciodată atinse pe Pământ. Mulți dintre voi, cei care au simțit dragoste, bucurie și fericire în viețile voastre, ați simțit gustul doar al unei infime părticele din ceea ce înseamnă Viața Veșnică. Trebuie încontinuu să vă străduiți, cu bucurie în inimile voastre, pentru că momentul când veți intra în Împărăția Tatălui Meu merită să fie așteptat – nu temut.

Dacă va trebui să înfruntați moartea sau dacă o persoană dragă vouă va trebui să înfrunte moartea, întotdeauna să vă întoarceți către Mine, al vostru Isus, pentru ajutor. Dacă veți face aceasta, Eu vă voi înălța în spirit, vă voi șterge lacrimile, voi alunga toate temerile din inimile voastre când veți recita această rugăciune.

Rugăciunea (142) a Cruciadei de Rugăciune: Pregătirea pentru moarte

„Preaiubitul meu Isus, iartă păcatele mele, purifică sufletul meu și pregătește-mă să intru în Împărăția Ta. Dă-mi Haruri ca să mă pregătesc pentru unirea mea cu Tine. Ajută-mă să înving orice teamă. Dă-mi curajul să îmi pregătesc mintea și sufletul pentru a fi demn să stau în fața Ta. Te iubesc. Mă încred în Tine. Mă dăruiesc Ție în trup, minte și suflet pentru veșnicie. Fie ca Voința Ta să fie a mea și eliberează-mă de durere, îndoieli sau confuzie. Amin.”

Eu primesc toate sufletele care recită această rugăciune, fără excepție. Milostivirea Mea se extinde în special asupra acelor suflete care stau în fața morții dar nu cred în Mine, atunci când spun această rugăciune de trei ori pe zi, în ultimele lor zile.

Al vostru Isus

1084. La ce îmi folosește dacă un om este adus înaintea mea forțat și zbătându-se? Este inutil

Duminică, 23 martie 2014 la ora 11:30

Fiica Mea mult iubită, este important să răspândiți , dincolo de casele voastre, iubirea pe care fiecare dintre voi o are pentru familia sa. Vă îndemn să priviți spre cei pe care îi cunoașteți sau nu, spre dușmanii voștri, precum și spre cei apropiați vouă, ca și cum ar fi frații voștri de sânge. Atât de mulți oameni au uitat cum să-I iubească pe ceilalți așa cum v-am iubit Eu. Nu este ușor să îi iubești pe străini, dar Eu vă spun – fiți buni cu ceilalți și arătați-le respect, chiar și atunci când ei vă resping. Mai presus de toate trebuie să le arătați bunăvoință. Trebuie să vă îngrijiți de nevoile celorlalți ca și cum chiar Eu v-aș trimite direct ca să vă îngrijiți de ei.

Când v-am dat Cuvântul Meu, Dorința Mea a fost ca toate sufletele să fie salvate. Pentru a fi salvați, nu trebuie să fiți egoiști îngrijindu- vă doar de sufletele voastre proprii. Voi, iubiții mei discipoli, aveți datoria de a împărtăși și altora Darurile pe care vi le aduc acum prin aceste Mesaje. Împărtășiți Iubirea Mea cu ceilalți și mai ales cu dușmanii voștri. Rugați-vă pentru toți aceia care au nevoie de Intervenția Mea. Aveți răbdare cu ei. După ce le oferiți Darurile Mele, Rugăciunile Mele și Pecetea Dumnezeului celui Viu, trebuie să vă retrageți, oferindu-le timp pentru a se întoarce la Mine.

Eu nu vă învăț să-i forțați pe oameni să accepte Cartea Adevărului. Prin libera lor voință, va fi alegerea lor dacă vor vrea sau nu să Mă asculte. Asigurați-i pe acești oameni că eu, Isus Cristos, voi face orice Intervenție pentru a le câștiga sufletele. Cei mai slabi dintre ei vor răspunde într-un fel chemării Mele. Cei care au ură pentru Mine în sufletele lor vor descoperi într-un moment anume, o pace în inimile lor, și nu vor înțelege de unde vine aceasta. Mereu trebuie să aduceți sufletele la Mine, prin iubire și răbdare.

La ce îmi folosește dacă un om este adus în fața Mea forțat și zbătându-se? Este inutil. Rugăciunile Cruciadei, pe care le-am dat lumii, sunt atât de puternice încât prin Iubirea lui Dumnezeu, Eu voi arăta sufletelor celor pentru care vă rugați mare Iubire, Compasiune și Milostivire. Tot ceea ce trebuie să faceți este să le dați Rugăciunile și apoi să-mi cereți să aduc aceste suflete la Mine. Eu nu resping niciodată păcătosul care are cel mai mult nevoie de Milostivirea Mea.

Al vostru Isus

1085. Dumnezeu Tatăl: Foametea care va cuprinde lumea când a Treia Pecete va fi deschisă, nu va fi limitată doar la lipsa de alimente

Luni, 24 martie 2014 la ora 15:33

Mult iubita Mea fiică, foametea care va cuprinde lumea când a Treia Pecete va fi deschisă, nu va fi limitată doar la lipsa de alimente pentru trup. Foametea despre care Eu vorbesc va fi înfometarea sufletului, căci orice urmă de Adevăr va fi ștearsă de către dușmanii care s-au infiltrat în Biserica, creată pe Pământ prin Fiul Meu, Isus Cristos, în uniune cu Trupul Său.

Curând Adevărul va deveni confuz iar Duhul Sfânt va fi înlocuit de spiritul răului. Cei care vor răspândi noua formă de falsă evanghelizare vor fi răspunzători pentru că îi lipsesc pe copiii Mei de Hrana Vieții. Atunci când sunteți lipsiți de Adevăr, veți avea puține surse pentru a vă hrăni sufletul și apoi, în timp, veți cădea în păgânism. Eu am să intervin în fiecare etapă a procesului prin care veți fi induși în eroare. Voi face toate eforturile și, prin Milostivirea Fiului Meu, Voi da multora dintre slujitorii Săi sfințiți harurile de care au nevoie pentru a discerne adevărul de ficțiune.

Pe măsură ce Eu vă îndepărtez de inamic, multora dintre voi vă va fi greu să rămâneți fideli Cuvântului lui Dumnezeu. Veți fi chinuiți de îndoieli, de lipsa de curaj pentru a adera la Cuvântul Sfânt și de teroarea de a fi declarat trădător al Bisericii. Bătălia pentru suflete va fi la fel de intensă precum a fost și în timpul Fiului Meu pe Pământ. Cea mai mare problemă va fi determinată de eșecul slujitorilor sfințiți ai Fiului Meu în a sesiza înșelăciunea în rândurile lor proprii. Și astfel, din cauza credinței lor călduțe și a lipsei de discernământ, vor induce pe mulți dintre colegii lor clerici în gravă eroare, așa cum a fost prezis.

Vă mărturisesc că timpul este scurt. Nu vă va fi acordat timpul necesar pentru a-i atrage pe toți copiii Mei în brațele îndurătoare ale Fiului Meu. Mult se va aștepta de la aceia dintre voi, cei care sunteți privilegiați să primiți Harul de a accepta Darul Cărții Adevărului. Prin credința și încrederea voastra în Mine, iubitul vostru Tată, veți ajuta la aducerea înapoi a copiilor Mei, astfel încât ei să accepte cu ușurinșă Intervenția Avertismentului, când Fiul Meu va îmbrățișa lumea cu Razele Marii Lui Milostiviri.

Aceste vremuri sunt asupra voastră și este timpul să vă luați armura și să luptați pentru ca Adevăratul Cuvânt – Adevărul – să fie păstrat. Fără Adevăr nu există viață.

Tatăl vostru
Dumnezeu Cel Preaînalt

1086. Maica Mântuirii: Cereți-mi mie, iubita voastră Mamă, să vă dau puterea de a merge înainte și de a proteja Misiunea de Mântuire

Marți, 25 martie 2014 la ora 15:30

Dragii mei copii, atunci când Dumnezeu m-a ales pe mine ca Mamă a Fiului Său Unul-Născut, a fost pentru ca eu să dau slavă lui Dumnezeu slujindu-L pentru a-l aduce în lume pe mult așteptatul Mesia. Eu am fost pur și simplu un umil slujitor atunci, așa cum sunt și acum.

Întotdeauna să vă amintiți că, atunci când Îi slujiți lui Dumnezeu în Planul Său de a aduce lumii Mântuirea Veșnică, sunteți pur și simplu slujitorii Săi. A-L sluji pe Dumnezeu necesită un adânc sentiment de smerenie. Nu se poate altfel. Această Misiune, cea din urmă încuviințată de Tatăl meu conform Planului Său de a aduce mântuirea finală copiilor Săi, va aduce milioane de suflete în slujba Sa. Ele vor veni din toate colțurile Pământului. Multe nu vor fi conștiente de chemarea lor până când nu se vor ruga Rugăciunile Cruciadei. Prin recitarea Rugăciunilor Cruciadei, Duhul Sfânt va aprinde aceste suflete și atunci ele vor fi pregătite să ducă Crucea Fiului meu.

Dacă voi Îi slujiți cu adevărat Fiului meu și veniți în ajutorul Său pentru ca El să aducă mântuirea fiecărui păcătos, atunci va trebui să acceptați povara Crucii. Când Îi slujiți Fiului meu dar mai târziu respingeți suferința pe care această slujire v-o aduce, faptul acesta va face să se spargă bariera care vă protejează de rău.

Satana nu îi va supăra niciodată pe aceia care urmează falși vizionari sau pe discipolii lor, pentru că el știe că aceștia nu dau roade. Însă în cazul misiunilor autentice, atacurile lui vor fi de o mare cruzime. El se va folosi de sufletele slabe, atinse de păcatul mândriei, pentru a-i ataca pe adevărații discipoli ai Fiului meu. Pentru aceia care răspund la chemarea mea, a Maicii Mântuirii, ura lui se va vedea cel mai mult atunci când Medalia mea a Mântuirii va fi disponibilă în întreaga lume.

Medalia Mântuirii va converti miliarde de suflete și, prin urmare, cel rău va depune toate eforturile să o oprească. Veți vedea în aceste atacuri cum se revarsă pur și simplu veninul celui rău și al fiecărui agent al său, pentru că el nu vrea ca Medalia să fie dăruită copiilor lui Dumnezeu. Copii, nu trebuie să cedați niciodată presiunilor sau răutății care va emana de la cei care s-au îndepărtat de Fiul meu. Dacă faceți aceasta, vă veți preda satanei. În schimb, trebuie să mă rugați pe mine, iubita voastră Mamă, să vă dăruiesc puterea de a merge înainte și de a proteja Misiunea de Mântuire în acest moment al aniversării Bunei-vestiri.

Trebuie să recitați această Rugăciune Cruciadă pentru a proteja Misiunea de Mântuire:

Rugăciunea (143) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru a proteja Misiunea de Mântuire

„O, Maică a Mântuirii, protejează această Misiune, un Dar de la Dumnezeu, pentru a aduce Viață Veșnică tuturor copiilor Săi de pretutindeni. Te rugăm să intervii în favoarea noastră, prin iubitul tău Fiu, Isus Cristos, pentru a ne dărui curajul de a ne îndeplini datoria de a-I sluji lui Dumnezeu mereu, și în special atunci când suferim din cauza aceasta. Ajută această Misiune să convertească miliarde de suflete, în acord cu Voința Divină a lui Dumnezeu, și să transforme acele inimi de piatră în slujitori iubitori ai Fiului tău. Dăruiește-ne nouă, tuturor celor care Îi slujim lui Cristos în această Misiune, puterea de a învinge ura și persecuția față de Cruce și de a primi suferința care vine odată cu ea, cu generozitate a inimii și cu acceptare deplină a ceea ce va veni. Amin.”

Dragii mei copii, să nu permiteți niciodată fricii de a-I sluji lui Dumnezeu să vă împiedice de la proclamarea Cuvântului Său Sfânt. Frica vine de la satana – nu de la Dumnezeu. Curajul și puterea, împreună cu umilința și cu dorința de a adera la Voința lui Dumnezeu, nu pot veni decât de la Dumnezeu.

Aduc mulțumiri astăzi, la această aniversare a Bunei-vestiri, iubitului meu Tată, Dumnezeu cel Preaînalt, pentru Darul pe care l-a oferit lumii atunci când mi-a cerut mie să aduc pe lume pe iubitul Său Fiu, pentru a răscumpăra omenirea și a aduce lumea în Împărăția Sa Veșnică.

Iubita voastră Mamă, Maica Mântuirii

1087. Ei sunt ai Mei. Eu sunt al lor. Așa va fi mereu. Eu îi iubesc pe toți. E simplu.

Miercuri, 26 martie 2014 la ora 02:52

Mult iubita Mea fiică, îi chem pe toți discipolii Mei din toată lumea să se unească întru Mine, ca unul, ca să se roage pentru sufletele celor care au fost separați de Mine. În special chem Grupurile Mele ale Cruciadei de Rugăciune, de peste tot, ca și pe toți cei care au răspuns chemării Mele din Cartea Adevărului, să vă iubiți unii pe alții așa cum vă iubesc Eu. Lăsați deoparte toate neînțelegerile dintre voi – dacă ele există; ignorați diviziunile – dacă ele apar; și nu dați ascultare urii pe care v-o arată satana și sufletele pe care le-a înșelat el, căci aceasta este ultima Mea Misiune de pregătire pentru A Doua Mea Venire.

Trebuie să înțelegeți scopul Planului Meu de Salvare a lumii prin Cartea Adevărului. Scopul este să salvez toate sufletele de peste tot, indiferent cine sunt ei, în ce cred ei, cum păcătuiesc ei, ce fac ei împotriva celorlalți și indiferent de părerile pe care ei le-ar putea avea. Ei sunt ai Mei. Eu sunt al lor. Așa va fi mereu. Eu îi iubesc pe toți. E simplu. Nu poate fi altfel.

Când sunteți persecutați în Numele Meu, să vă ridicați mereu deasupra și să vă rugați pentru sufletele celor care vă blestemă, căci Inima Mea se frânge pentru ei. Eu sufăr enorm pentru aceste suflete. Aduceți-le la Mine, ca ei să își poată deschide inimile în fața Iubirii Mele pentru ei. Ajutați-Mă să ajung la sufletele lor frânte și demne de milă și la inimile lor de piatră, căci fără Mine și fără Intervenția Mea ele se vor veșteji și vor muri. Eu nu vreau asta. Veniți, voi toți. Îi chem pe toți cei care sunt întru Mine și cu Mine. Îi chem pe cei care nu Mă cunosc cu adevărat deși ei cred că Mă cunosc. Îi chem pe cei care nu sunt loiali Învățăturilor Mele. Îi chem pe cei care resping această Misiune și care declară că ea este falsă. Nu Mă părăsiți, pentru că Eu nu v-am părăsit pe voi. Nu vă temeți de Mine, pentru că Eu nu sunt dușmanul vostru, ci Eu doresc sufletul vostru pentru ca voi să fiți parte din Mine și să puteți găsi pacea în inima voastră.

Acum este Timpul Meu, în care Eu vă îndrum, vă deschid inimile și vă reamintesc Adevărul Cuvântului Meu, care nu se schimbă niciodată. Timpul pentru Venirea Mea este aproape, și este important ca voi să vă pregătiți sufletele voastre și pe cele ale celor cu care veniți în contact. Sosirea Mea va fi pe neașteptate și nu veți fi anunțați dinainte. Nu vă neglijați sufletele, căci trebuie să fiți pregătiți să vedeți Lumina Feței Mele, pentru ca astfel să rămâneți în picioare dinaintea Mea, dacă vreți să intrați în Împărăția Mea.

Eu vă voi iubi întotdeauna atunci când Îmi slujiți Mie din toată inima. Eu vă voi iubi întotdeauna atunci când Mă respingeți, când dezaprobați Misiunea Mea sau când îi năpăstuiți pe alții în Numele Meu, căci nu știți ce faceți. Când va veni Ziua, Eu vă voi chema pe toți, unul câte unul, și apoi vă voi lua în Brațele Mele și vă voi da mângâierea de care aveți nevoie. Căci în acea Zi Eu îi voi uni pe toți cei care Mă iubesc și voi declara Porțile deschise, pentru a trece copiii lui Dumnezeu din toată lumea, inclusiv cei care au murit și care se vor ridica din nou – ca unul, întru Mine. Atunci, în sfârșit, se va face Voia Tatălui Meu.

Isus al vostru

1088. Lăsându-se intimidați de păgâni, ei vor deveni asemeni păgânilor

Joi, 27 martie 2014 la ora 14:30

Mult iubita Mea fiică, este dorința Mea ca cei credincioși Mie, incluzând creștinii de toate confesiunile, să petreacă mai mult timp în preajma Mea în această perioadă.

Indiferent cât de aproape credeți că sunteți de Mine, cel rău va face toate eforturile ca să vă ispitească să faceți tot felul de nelegiuiri. Niciunul dintre voi nu este suficient de puternic în credință încât să poată rezista influenței spiritului rău. Trebuie să vă străduiți să petreceți mai mult timp în rugăciune, zilnic, și să folosiți acest timp pentru a construi în jurul vostru armura necesară pentru protecția voastră, dacă vreți să Îmi rămâneți fideli Mie. Dacă nu veți comunica cu Mine, prin rugăciune și Sacramente, veți deveni slabi și nesiguri de iubirea voastră față de Mine și atunci veți deveni deschiși spre îndoieli asupra Învățăturilor Mele, a Promisiunilor Mele și a Puterii Mele. Vor fi foarte dificile încercările la care veți fi supuși, cauzate de introducerea terorii ce va fi instituită asupra adevăraților Mei discipoli care vor rămâne neclintiți în devotamentul lor față de Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu.

Ați primit de la Dumnezeu liberul arbitru ca un drept din naștere, și totuși acei impostori care vor invada Biserica Mea vor încerca să vi-l ia. Veți fi forțați să acceptați neadevăruri, prezentate sub masca noilor interpretări ale Sfintelor Evanghelii și, dacă veți îndrăzni să le puneți la îndoială, veți fi aruncați în dizgrație. Foarte mulți dintre voi, din lașitate, orbire și o devoțiune greșită fața de cei care se presupune că îmi conduc turma Mea, vă veți pomeni îmbrățișând falsa doctrină.

Falsa docrină care va fi introdusă, va fi camuflată cu grijă prin cuvinte iubitoare. Vor fi trei modalități prin care să vă dați seama că falsa doctrină nu vine de la Mine. Ea va plasa nevoile celor păcătoși în prima linie, declarând că trebuie să vă rugați pentru a ridica inaintea lui Dumnezeu dreptul omului de a păcătui. În al doilea rând, vi se va cere să declarați că păcatul este ceva natural și că nu trebuie să vă temeți niciodată de viitor din cauza păcatului – pentru că Dumnezeu nu îl va respinge niciodată pe un păcătos și că toți copii Săi vor intra în Paradis. În al treilea rând, vi se va spune că Sacramentele trebuie adaptate de la originile lor creștine pentru a îi atrage pe păgâni, care merită să li se respecte drepturile omului, chiar și în fața lui Dumnezeu. Când aceste lucruri se vor întâmpla, va însemna un singur lucru: omul va prezenta în fața altarelor Bisericilor Mele de pretutindeni propria sa interpretare asupra Legilor lăsate de Dumnezeu – în funcție de ce îi convine si ce nu. El se va astepta apoi ca Dumnezeu să se plece în fața pretențiilor omului. Defapt, el îi va dicta lui Dumnezeu pentru că se va crede mai mare decât Mine.

Eu voi alunga de la Mine aceste suflete pentru că nu vor mai putea să se declare a fi Creștini. Lasându-se intimidați de păgâni, ei vor deveni asemenea păgânilor. Nu este loc în Împărăția Mea pentru cei care nu Mi se dăruiesc Mie așa cum i-am învățat Eu când am venit pe Pământ. În anii care urmează, va fi dificil să rămâneți loiali Învățăturilor Mele, pentru că aceia care pretind că Mă reprezintă pe Mine vă vor induce într-o gravă eroare, după cum a fost profețit. Fiți vigilenți. Observați ceea ce vi se va cere să acceptați ca substitut al Cuvântului Meu Sfânt. Cei care au cu adevarat discernământ, dat lor prin puterea Duhului Sfant, vor recunoaște imediat când se vor întâmpla aceste lucruri. Alții nu vor fi binecuvântați pentru că nu au fost atenți la tot ceea ce i-am învățat Eu. Ei se vor regăsi într-un loc foarte întunecos și singuratic, fără ca prezența Mea să lumineze calea spre Adevăr. Acel timp se apropie tot mai mult.

Al vostru Isus

1089. Oamenii de știință vor depune toate eforturile, în următorii doi ani, pentru a combate Existența lui Dumnezeu

Sâmbătă, 29 martie 2014 la ora 14:30

Mult iubita Mea fiică, oamenii de știință vor depune toate eforturile, în următorii doi ani, pentru a combate Existența lui Dumnezeu. Ei vor pretinde în mod fals că omul poate susține viața pe alte planete, în afară de Pământ. Pământul este singura parte vie a universului creat de Dumnezeu pentru copiii Săi. Însă acesta nu este unicul motiv pentru care vor fi făcute acele afirmații care să demonstreze că Dumnezeu nu există. Ei vor proclama măreția omului, inteligența lui și cuceririle lui asupra științei, pentru a spulbera noțiunea că omul a fost creat de Dumnezeu. Cea mai mare insultă va fi când ei vor declara că omul a fost creat printr-un miracol al științei. Ei vor merge foarte departe pentru a demonstra că omul este invincibil și, totuși, ei nu vor avea nici un răspuns pentru ceea ce se întâmplă după ce are loc moartea trupului, pe care fiecare om trebuie să o sufere. Această parte va fi ignorată de cei care mint și care Îl contestă pe Dumnezeu.

Ei vor ridiculiza pe oricine își declară credința în Existența Raiului sau în Adevăratul său Creator, Dumnezeu Cel Preaînalt. Și în tot timpul acestor declarații publice împotriva Adevărului, niciun cuvânt nu va fi rostit de către cei care pretind a conduce Biserica Mea. În zilele din urmă, religia va deveni un concept păgân, iar venerarea Pământului, a soarelui, a lunii și a stelelor vor deveni substitut al lui Dumnezeu atunci când ei Îi vor aduce omagiu.

Cea mai mare parte a lumii se va întoarce la păgânism și vor aduce moarte sufletelor lor. În ciuda oricărei Intervenții a Tatălui Meu, ei vor apuca pe cealaltă cale. Din această cauză Tatăl Meu a promis lumii Cartea Adevărului, deslușirea Cărții Apocalipsei, pentru a vă salva sărmanele suflete. Omul este încăpățânat. Omul este mândru, vanitos și cu cât avansează mai mult în știință, cu atât cunoaște mai puține și cu atât se îndepărtează mai mult de Adevăr.

Luați aminte acum la Cuvântul Meu, căci curând tot ceea ce v-am învățat Eu va fi îndepărtat treptat, etapă cu etapă, din Bisericile Mele de pe Pământ. Cuvântul va fi luat de la voi, însă Eu nu vă voi abandona niciodată, căci voi rămâne mereu cu voi, îndrumându-vă, învățându-vă și umplându-vă cu Iubirea Mea. Veți fi mereu în Inima Mea și datorită iubirii voastre pentru Mine Eu voi putea să salvez acele suflete care sunt pierdute. Voi, iubiții Mei discipoli, sunteți legătura Mea către copiii lui Dumnezeu, iar prin rugăciunile voastre Mă voi strădui să unesc lumea. De aceea voi nu trebuie niciodată să disperați, nici chiar atunci când totul pare lipsit de speranță.

Isus al vostru

1090. O, vai de cei aleși de Dumnezeu pentru a-I sluji în zilele din urmă, căci ei nu vor fi treji la Chemarea Mea

Duminică, 30 martie 2014 la ora 20:00

Mult iubita Mea fiică, nu trebuie să consideri Cuvintele Mele pentru voi ca fiindu-vă cuvenite, căci ele vă sunt date ca un Act de Mare Milostivire. Ele nu sunt dăruite lumii pentru că omul este demn de ele, ci pentru că el însetează după Cuvânt.

Fiecare Dar oferit omului prin mijlocirea Mamei Mele, de la moartea Mea pe Cruce, a fost menit să-i ajute pe toți păcătoșii să se pregătească pentru Măreața Zi. Maica Mea a răspuns Voinței Divine a Tatălui Meu atunci când Mi-a dat naștere Mie, Mântuitorul și Răscumpărătorul lumii. Ea, la rândul ei, a fost aleasă ca mijlocitoare între om și Justiția Divină a lui Dumnezeu. Rolul ei este acela de a interveni în favoarea păcătoșilor, avertizându-i și pregătindu-i ca să Mă primească pe Mine, Fiul ei, în ultima Zi.

Fiecare apariție a iubitei și Binecuvântatei Mele Mame, care a avut loc în lume, s-a produs prin Autoritatea Tatălui Meu. Tot ceea ce ea a prezis se va întâmpla acum, dar tot ceea ce ea a declarat a fost uitat de către majoritatea slujitorilor Mei sfințiți, care au ales să ignore avertizările ei.

O, vai de cei aleși de Dumnezeu pentru a-I sluji în zilele din urmă, căci ei nu vor fi treji la Chemarea Mea. Surzi și orbi, ei vor urma o versiune falsificată a Cărții Tatălui meu și în loc de fructul pe care au fost chemați să îl rodească, nimic altceva decât putreziciune nu se va vărsa din gura lor. Mândri și aroganți, ei neagă intervențiile Mamei Mele, aparițiile ei și chemarea ei pentru a-i aduna și a-i aduce la înțelepciunea Ierarhiei Cerești, acolo unde Adevărul este Rege. Adevărul le-a scăpat și, în loc să se prosterneze în pură umilință înaintea Tronului lui Dumnezeu, ei urmează regulile omului – ale omului care are slăbiciuni și care nu cunoaște Adevărul Promisiunilor făcute de Dumnezeu poporului Său.

Lumea de astăzi poate a făcut progrese mari în medicină, tehnologie și știință, dar a renunțat în schimb la înțelepciunea a ceea ce este necesar pentru a intra în Împărăția Mea, preferând banii, averea și puterea. Toate lucrurile acestei lumi – bani, putere, averi, poziții de putere în guverne – nu înseamnă nimic în Ochii Mei. Eu pot să le șterg cu o simplă mișcare a Mâinii Mele. Voi respectați cunoașterea umană și progresele științei, dar ele sunt fără valoare pentru că ele nu vin de la voi – ci sunt talente dăruite omului de către Dumnezeu, prin Iubirea Sa pentru copiii Săi. Dacă El vi le-ar lua, împreună cu tot confortul material pe care îl aveți, cu ce ați mai rămâne? Cu nimic.

Cei care Mă cunosc cu adevărat nu prețuiesc nimic din acestea, pentru că ei știu că, dacă sunt ai Mei, vor dobândi eliberarea atunci când se încred complet în Mine, pentru că ei știu că nu îi voi lăsa niciodată fără apărare. De ce căutați lucrurile care nu sunt de la Mine – lucruri care nu vă vor împlini niciodată? Cu cât Mă respingeți mai mult și căutați promisiunile deșarte, cu atât vă veți simți mai izolați, pentru că vine timpul ca Eu să despart neghina de grâu.

Singura alegere pe care puteți să o faceți este să deveniți un adevărat copil al lui Dumnezeu, fără de Care voi sunteți nimic. Nu contează cine sunteți, ce poziție ocupați în această viață, ce rol jucați. Numai prin iubirea lui Dumnezeu veți fi salvați. Niciun om nu este demn de a sta înaintea Mea. Niciun om nu este atât de pur la suflet încât să poată obține sfințenia. Niciunul dintre voi nu poate fi înălțat în Împărăția Mea prin meritele lui. Doar prin Milostivirea Mea veți deveni demni de a trăi Viața Veșnică.

Al vostru Isus

1091. Dumnezeu Tatăl: Cutremure vor lovi orașele voastre

Luni, 31 martie 2014 la ora 14:00

Iubita Mea fiică, a sosit timpul ca omul, care a păcătuit și s-a murdărit pe sine în Ochii Mei de atât de multă vreme, să se scufunde în abisul final al depravării, căznindu-se să distrugă tot ceea ce este sacru pentru Mine.

Toate formele de viață vin de la Mine. Viața sufletului este a Mea. Viața trupului este de asemenea a Mea. Nici un om să nu intervină asupra nici uneia dintre ele pentru ca propria lui viață să nu-i fie luată de către Mine. De aceasta poți fi sigură. Orice formă de viață, care a fost creată de Mâna Mea, va fi ucisă de mâinile oamenilor păcătoși. Ei vor lua viața celor aflați în pântecele mamei și vor declara aceasta ca fiind o formă a drepturilor omului. Voi, copiii Mei, nu aveți dreptul să distrugeți viața copiilor Mei fie înainte sau după naștere și, dacă o faceți, veți suferi o pedeapsă teribilă. Dacă nu vă pocăiți pentru acest păcat abominabil, Eu vă voi distruge pe voi, precum și pe acele țări care încurajează acest rău. Când vă distrugeți propria viață, mă ofensați pe Mine, pentru că ea nu vă aparține vouă, ci numai Eu am dreptul de a da viață și de a o lua înapoi, în Timpul Meu. Dacă interveni i asupra vieții trupului, voi interferați cu Divinitatea Mea iar Eu nu voi sta niciodată deoparte, ignorând un asemenea afront adus Creației Mele.

Când a lua o viață nu îi va fi deajuns, omul va ataca pe ocolite via a sufletului, aducând moartea Cuvântului Meu cel Sfânt, asupra căruia va tropăi până când îl va măcina, făcându-l ca pietrișul sub picioarele sale. Apoi, omul, arogant și plin de propria sa viziune distorsionată asupra capacităților sale, va încerca să caute o nouă planetă drept casă pentru umanitate, deși acest lucru este imposibil. Darul acestui pământ, pe care Eu am plasat umanitatea, va fi considerat a fi insuficient pentru nevoile omului. Și astfel va continua acest marș către auto-distrugere. Omul va fi autorul propriei sale morți. El va distruge sistematic tot ceea ce este sacru pentru Mine.

Darul Vieții, dăruit de către Mine fiecărei creaturi ale Mele, va fi furat de la Mine de către om, fără nici o umbră de remușcare. El va trece cu vederea fiecare aspect moral al intenției sale criminale, declarând că a lua o viață poate fi un lucru bun. Moartea, prin avort, este cea mai mare insultă dintre toate iar Eu previn omenirea că Judecata va fi a Mea, pentru că Eu nu vă voi mai permite să mă huliți în acest fel.

Cutremure vor lovi orașele voastre și, pentru fiecare națiune care aprobă luarea unei vieți, veți sim i stârnirea Mâniei Mele, pentru că Eu voi lovi inimile voastre nenorocite și pline de ură. Cei care vor avea remușcări pentru această faptă rea vor fi cruțați, dar să știți că nici una dintre națiuni nu va scăpa de această pedeapsă.

Moartea Bisericii Mele nu va fi tolerată, pentru că omul, împreună cu falșii lideri pe care el îi urmează cu slugărnicie, va distruge Sacramentele și va crea unele noi, astfel încât ele vor dispărea. Eu voi pune la pământ templele și bisericile voastre dacă veți continua să desacralizați Trupul Fiului Meu. Voi L-ați biciuit, L-ați ridiculizat și i-ați persecutat pe ucenicii Lui până când L-ați ucis în chip sălbatic, când L-ați răstignit. Totuși, nu ați învățat nimic. Lipsa voastră de slujire smerită pentru Cel care v-a dat viața, care v-a adus Mântuirea și care acum încearcă să vă pregătească pentru Ziua cea Mare, Mă dezgustă.

Sunt Îndurerat. Sunt Mâhnit și Furios, pentru că ați reușit, până la urmă, să ucideți fiecare formă de viață pe care v-am dăruit-o. Mă refer atât la viața trupului cât și la cea a sufletului. Viața pe care Eu v-am dăruit-o nu vă mai este de ajuns, așa că Eu o voi lua înapoi în Ziua cea de pe Urmă, de la aceia dintre voi care au lepădat-o dinaintea Mea. Pe măsură ce continuă războiul vostru împotriva Mea, Creatorul lumii și a tot ce există, Eu nu voi mai permite mult timp actele voastre nelegiuite de distrugere.

Vă dau acum timp să examinați păcatele omenirii împotriva a tot ceea ce este sfânt pentru Mine, pentru ca să puteți ispăși păcatele lumii. Bătăia finală a început și multă viață Darul vieții create de Mine va fi distrusă de către om. Și, pentru aceasta, Eu voi pedepsi lumea.

Tatăl vostru, Dumnezeu cel Preaînalt

1092. Pentru aceste sărmane suflete am plâns cu lacrimi de sânge în grădina ghetsemani

Marți, 01 aprilie 2014 la ora 21:00

Fiica Mea preaiubită, uneori viteza cu care se răspândește și crește această Misiune Sfântă poate fi copleșitoare. Este important să fie auzit Cuvântul Meu în toate țările, iar Grupurile Cruciadei de Rugăciune să se constituie în fiecare națiune, mai ales în acele țări în care Eu nu sunt venerat.

Niciodată să nu permiteți ca intensitatea acestui Cuvânt să umbrească motivul pentru care Eu trebuie să Mă adresez lumii. Eu doresc ca și sufletele cele mai împietrite, care nu au nici o dorință de a-i permite Duhului Sfânt să le atingă inimile, să asculte și să audă ceea ce le spun și să înțeleagă Promisiunea Mea.

Planul Meu de Mântuire nu este rezervat doar celor mai credincioși B ci el este pentru toată lumea, inclusiv pentru aceia ale căror suflete întunecate poate că vă dezgustă. Pentru aceste sărmane suflete am plâns Eu cu Lacrimi de Sânge în Grădina Ghetsemani. Sufletele celor înverșunați, ale celor pierduți B ale celor care iubesc fiara, au fost prezentate în fața Mea de către satana. El mi-a arătat câte dintre ele Mă vor respinge în ciuda faptului că Eu I-am oferit Voința Mea lui Dumnezeu și Am dorit să răscumpăr lumea prin moartea Mea pe Cruce. Durerea Mea pentru aceste suflete este sfâșietoare și tu, fiica Mea, nu trebuie niciodată să ignori Dorința Mea de a ajunge la cei necredincioși. Indiferent cât sunteți de disprețuiți, scuipați și jigniți, voi trebuie să vă ridicați deasupra urii, care va exista mereu pentru această Misiune, și să-Mi aduceți Mie aceste suflete, indiferent cu ce preț. Aduceți-Mi-i Mie pe preaiubiții Mei discipoli și apoi pe aceia care nu Mă cunosc sau pe aceia care poate nu vor să Mă cunoască. Apoi aduceți-Mi sufletele celor care Mă urăsc. Acesta trebuie să fie țelul fiecăruia dintre voi. Când îmi aduceți aceste sărmane suflete triste , Eu le voi da mari Haruri pentru a-i putea aduce la Milostivirea Mea.

Când priviți în jurul vostru și vedeți sufletele acelora cu care veniți în contact și care uită de Planul Meu de a veni din nou, trebuie să ajungeți la ei și să Mi-i consacrați Mie. Îmi veți aduce mare mângâiere și bucurie făcând aceasta, pentru că atunci Eu voi putea face totul pentru a uni toate sufletele de peste tot.

Mergeți și creșteți în număr, căci calea a fost pregătită. A trecut o perioadă scurtă de timp de când Eu am chemat lumea prin această Misiune pentru prima dată. Totuși, a fost un parcurs dificil, dar acum toate căile se vor diviza și se vor ramifica astfel încât nici o națiune să nu fie exclusă, atât de mare este Milostivirea Mea.

Al vostru Isus

1093. Mama Mântuirii: Convertirea, promisă de către Tatăl meu, va începe în această lună

Miercuri, 02 aprilie 2014 la ora 16:27

Copila mea, convertirea, Promisă de către Tatăl meu, va începe în această lună și se va răspândi în toată lumea prin Puterea Duhului Sfânt. Sufletele vor fi cruțate și păcătoșilor celor mai îndârjiți le va fi arătată de către Fiul meu o mare Milostivire.

Mulți oameni, care nu au nicio credință în Dumnezeu și își trăiesc viața ca și cum nici nu ar exista Viața Veșnică, sunt primii oameni cărora Tatăl meu dorește să le fie arătată Lumina Adevărului. Acești oameni sunt iubiți foarte mult și lipsa lor de credință va fi înlocuită cu o iubire și o dorință de reconciliere cu Isus Cristos, pe care ei l-au uitat. Vor urma sufletele celor care au comis păcate îngrozitoare și ale celor care sunt infestați de influența diavolului. Lor li se vor da Haruri mari iar Milostivirea Fiului meu va străpunge inimile lor atât de brusc încât convertirea lor va fi instantanee. Atât de neașteptat va fi acest Miracol încât, atunci cand ei vor începe să răspândească vestea Evangheliilor, mulți se vor ridica și îi vor asculta.

Mulțumită convertirii acelora care sunt cei mai afectați, mult mai multe suflete pot fi și vor fi salvate. Apoi va fi la alegerea celor care deja urmează Adevărul, dacă doresc sau nu să rămână fideli Fiului meu și Învățăturilor Sale. Acestea vor fi sufletele care vor suferi cel mai mult, pentru că ei sunt ai lui Dumnezeu și din acest motiv cel rău va face toate eforturile ca să îi chinuie cu îndoieli în privința Adevărului. Acestea sunt sufletele care vor fi depărtate de la Fiul meu și pe care cel rău și le dorește cel mai mult.

Pentru a proteja credința Creștinilor de pretutindeni, vă rog să recitați această Rugăciune a Cruciadei:

Rugăciunea (144) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru a proteja credința creștină

„O, Maică a Mântuirii, te rog să mijlocești pentru sufletele Creștinilor din toată lumea. Te rog, ajută-i să-și păstreze credința și să rămână devotați Învățăturilor lui Isus Cristos. Roaga-te ca ei să aibă tăria cugetului și a sufletului pentru a-și susține credința în toate timpurile. Mijlocește pentru ei, iubită Mamă, ca să-și deschidă ochii spre Adevăr și ca să primească Harul de a remarca orice nouă doctrină falsă care le va fi prezentată în Numele Fiului tău. Ajută-i să rămână slujitori adevărați și devotați ai lui Dumnezeu și să se lepede de rău și de minciuni chiar dacă vor trebui să sufere durere și batjocură din această cauză. O, Maică a Mântuirii, apără-i pe toți copiii tăi și roagă-te ca fiecare Creștin să urmeze calea Domnului până când își va da ultima suflare. Amin.”

Copilașilor, Isus îi iubește pe fiecare dintre voi. El va lupta mereu ca să vă apere de nenorociri și va interveni în modurile cele mai extraordinare pentru a vă proteja de orice rău în zilele întunericului pe care va trebui să îl îndurați în Numele Lui. Încredeți-vă în mine, Mama voastră iubită, căci eu voi mijloci pentru voi, ca să vă aduc mai aproape de Fiul meu în timpul încercărilor care vă stau în față.

Vă mulțumesc că ați răspuns acestei Chemări din Cer.

Mama voastră iubită , Mama Mântuirii , Maica lui Dumnezeu

1094. Atâta timp cât iubirea există, neamul omenesc poate supraviețui

Joi, 03 aprilie 2014 la ora 17:11

Preaiubita Mea fiică, iubirea este unul dintre cele mai puternice Daruri de la Dumnezeu. Atâta timp cât iubirea există, neamul omenesc poate supraviețui. Iubirea învinge toată răutatea, divizarea și ura, deoarece ea este de la Dumnezeu, Care este Atotputernic, și nici o forță diabolică nu o poate distruge complet.

Când un suflet este cu adevărat aproape de Inima Mea, Eu îl voi umple cu iubire. Voi învălui acea persoană în acest Dar și din această cauză, îi va fi imposibil să urască altă persoană, inclusiv pe cei care o chinuie. Când iubirea e prezentă într-un suflet, ea este folosită de Dumnezeu pentru a atrage alte suflete către El. Este folosită să aducă bucurie și alinare celor în nevoi și celor care suferă. Oricum, ea este un Har acordat acelor suflete alese pentru a o împărtăși cu alții spre slava lui Dumnezeu. O, ce bucurie Îmi aduc aceste suflete când acceptă necondiționat Iubirea Mea. Când întâmpină Prezența Mea cu inimile deschise și Îmi permit să le inund inimile, sufletele acestea devin vasele Mele și, precum un vin bun, vor umple și vor îndestula sufletele acelora care sunt însetați de Prezența Mea.

Iubirea este modul în care Eu comunic cu lumea, până la Marea Zi când voi veni pentru a-Mi revendica Împărăția. Când iubirea adevărată este prezentă, Eu sunt acolo. Când nu este iubire, Eu mă retrag. Mulți oameni M-au exclus și din acest motiv sunt incapabili să simtă plinătatea Darului Iubirii, așa cum a fost menit să fie.

Vă promit vouă tuturor că voi revărsa Darul Iubirii Mele prin această Misiune. Iubirea Mea va fi o trăsătură distinctivă și toți cei care răspund la chemarea Mea vor fi învăluiți în Iubirea Mea, atunci când vor recita această Rugăciune a Cruciadei.

Rugăciunea (145) a Cruciadei de Rugăciune: Umple-mă cu Darul Iubirii Tale

„Preaiubite Isuse, umple-mă pe mine, un vas gol, cu Darul Iubirii Tale. Inundă sufletul meu cu Prezența Ta. Ajută-mă să-i iubesc pe alții așa cum mă iubești Tu pe mine. Ajută-mă să fiu un vas al Păcii Tale, al Calmului și al Milostivirii Tale. Deschide-mi mereu inima spre nevoile altora și dă-mi Harul de a-i ierta pe cei care Te resping pe Tine precum și pe cei ce îmi greșesc mie. Ajută-mă să proclam Iubirea Ta prin exemplul meu, așa cum ai face-o Tu dacă ai fi în locul meu. Amin.”

Eu voi atinge sufletele tuturor celor care Îmi permit să pătrund la ei. Iubirea vă va aduce fericirea veșnică. Acceptând Iubirea Mea cu inima deschisă și fără a pune întrebări, Îmi veți produce multă bucurie. Darul Meu este acum al vostru și doresc ca voi să plasați Darul Iubirii în fața voastră și în fața a tot ceea ce veți face de azi înainte. În felul acesta veți ajuta la înfrângerea urii care infestează umanitatea, ură care vine de la satana. Cu acest Dar al Iubirii, revărs asupra voastră, a tuturor, o Binecuvântare specială; o Binecuvântare unică și puternică, pe care o veți simți când veți recita această rugăciune mai ales în Grupul Cruciadei de Rugăciune, care este de o importanță aparte în această Misiune a Mea de Mântuire.

Al vostru Isus

1095. Ei vor induce milioane de Catolici într-o gravă eroare și Bisericile Mele își vor pierde Sfințenia

Vineri, 04 aprilie 2014 la ora 23:20

Mult iubita Mea fiică, profețiile nu sunt date omului de către Dumnezeu pentru a crea senzație. Ele sunt date pentru a pregăti omenirea pentru viitorul ei în Împărăția Mea, pentru ca oamenii să poată fi preveniți în legătură cu posibilele pericole care există pentru sufletele lor. Fiecare Intervenție făcută la Comanda Tatălui Meu în viețile voastre este pentru binele vostru și al altor suflete.

Profețiile Mele către tine, fiica Mea, au început să se desfășoare cu adevărat. Impostorii au preluat controlul din interior și ei vor continua să înșele lumea făcând-o să creadă că o nouă doctrină – una în care au fost făcute modificări în Sfânta Dogmă existentă, creată de Dumnezeu – poate fi schimbată pentru a se potrivi vieților tuturor oamenilor și tuturor religiilor. Feriți-vă de cuvântul ”ecumenic” sau de orice încercare de a lua Biserica Mea de pe Pământ și de a o goli de Divinitatea sa.

Cel care falsifică Liturghia nu este un adevărat slujitor al Meu și totuși, exact acest lucru se va întâmpla. Și ce vor face slujitorii Mei sfințiți? Ei își vor pleca frunțile, își vor ridica mâinile în slăvirea glorioasă a noii doctrine false și vor nega tot ce am dat Eu lumii. Dragostea lor pentru lucrurile lumești, dorința lor de a fi admirați și ambițiile lor înalte îi vor face să își lepede jurămintele. Ei vor deveni trădători și Îmi vor întoarce spatele. Ei vor induce milioane de Catolici într-o gravă eroare și Bisericile Mele își vor pierde Sfințenia. Curând după aceea, pe măsură ce miezul Bisericii Mele va fi pângărit, ei vor aduna toate credințele Creștine și vor crea noi secte ecumenice, ceea ce va duce la declarația publică prin care se va nega existența Iadului. Apoi, mergând înapoi, în direcția exact opusă Adevărului, tuturor credincioșilor li se va spune că păcatul este în ochii privitorului și că, din cauza păcatului originar, este imposibil de evitat. De aceea, vi se va spune, el nu este ceva pentru care să vă îngrijorați. Păcatul în sine va fi redefinit. Odată ce acest lucru se va întâmpla, orice simț al moralității se va stinge. Când moralitatea nu va mai fi considerată importantă atunci păcatul nu va mai fi ținut în frâu. Păcatul se va răspândi, va crește până când societatea se va prăbuși și pentru cei care vor rămâne în Biserica Mea – în Adevărata Biserică – aceasta va fi o priveliște plină de oroare.

Oamenii se vor lăuda cu păcatul, își vor afișa deschis lipsa de moralitate și noua religie mondială va decreta că, în Ochii lui Dumnezeu, păcatul nu vă oprește și nu vă face rău. Acel „dumnezeu” la care ei se vor referi este satana, dar ei nu vă vor spune niciodată acest lucru. Pentru a-și bate joc de Mine ei vi-l vor prezenta pe anticrist, care va fi primit cu entuziasm, pentru că va fi aplaudat și idolatrizat de către falsul profet. Anticristul va face tot ceea ce contrazice Învățăturile Mele, dar o va face plin de carismă și farmec. Milioane de oameni îl vor adora. El va fi tot ceea ce nu sunt Eu. El îi va înșela pe atâția încât îi va fi ușor să îi conducă pe copiii lui Dumnezeu către erezie și către o teribilă pustiire.

Eu vă pregătesc pe toți pentru această zi. Este foarte dificil pentru mulți dintre voi să auziți aceste lucruri, dar ele sunt Adevărul. Adevărul vă va elibera sufletele de moarte. Dacă luptați împotriva Adevărului, nimic bun nu va rezulta din asta – ci numai disperare. Dacă îi împiedicați pe alții să rămână loiali Bisericii Mele, încurajându-i să urmeze erezia care este pe punctul de a fi impusă lumii de către Biserica Mea, din interior, atunci veți fi aruncați leilor. Cei care distrug sufletele altora cu forța, stau în fața celei mai mari pedepse date de Mâna Mea.

Acceptați Adevărul și pregătiți-vă. Urmați-Mă și Eu vă voi conduce în siguranță în Împărăția Mea. Dacă urmați fiara, ea vă va duce pe voi și pe cei pe care îi aduceți cu voi în flăcările Iadului pentru veșnicie.

Al vostru Isus

1096. Planul Meu final de a-Mi aduna Biserica în Refugiul Meu este pe cale să fie dezvăluit

Sâmbătă, 05 aprilie 2014 la ora 18:15

Mult iubita Mea fiică, doresc să vă dăruiesc curaj și întărire fiecăruia dintre voi căruia i-a fost dat Darul discernământului pentru a recunoaște Vocea Mea, când Eu vorbesc lumii prin aceste Mesaje.

Pe măsură ce voi, Rămășița Mea, mărșăluiți înainte, în uniune cu Biserica Mea pe Pământ, veți vedea curând mulți oameni îndepărtați de la Sfintele Sacramente. Acest lucru va fi supărător pentru voi și va deveni apoi o tortură, deoarece curând ele vor fi pângărite și nu vor mai fi aceleași Sacramente pe care le-am Eu dat lumii. Nu trebuie să pierdeți vremea dacă într-adevăr credeți că Eu vă vorbesc. Mergeți – adunați-i pe preoții Mei și pe cei care răspund Chemării Mele. Apoi pregătiți-vă pentru anii ce stau înainte, astfel ca ei să poată hrăni turma Mea cu Hrana Vieții, atunci când nu va mai fi lăsată nici o urmă a Prezenței Mele.

Atunci când tot ceea ce este din Mine și tot ceea ce Sunt Eu va fi luat din Bisericile Mele, tot ceea ce va rămâne va veni din ceea ce nu sunt Eu. Diavolul încarnat va intra în Biserica Mea și îi va infesta pe toți cei care se vor închina lui și-l vor adora pe el. El va devora sufletele pentru veșnicie, iar voi trebuie să rămâneți mereu în alertă pentru acele timpuri care urmează. Nu vă lăsați deschiși spre erezia care va invada Biserica Mea și dinăuntrul și din afara ei. Voi acum sunteți în pregătire, așa că trebuie să urmați tot ceea ce vă voi spune Eu, astfel încât, pe cât va sta în putință, să salvați Biserica Mea de dușmanii Mei. Planul Meu final de a-Mi aduna Biserica în Refugiul Meu este pe cale să fie dezvăluit. Când veți primi instrucțiunile Mele veți avea nevoie de o mare putere și perseverență, deoarece vrăjmașul vostru va fi anticristul – și, din păcate, armata lui va fi mai mare decât a Mea. De aceea, acest lucru va fi descurajator pentru voi – dar să știți aceasta. Ea nu va avea Puterea lui Dumnezeu în spatele ei și niciodată nu vă va copleși dacă rămâneți credincioși Cuvântului Meu.

Mergeți în pace și așteptați instrucțiunile Mele.

Isus al vostru

1097. Cei care vor încerca să susțină Cuvântul în Bisericile Mele vor fi reduși la tăcere prin expulzare

Luni, 07 aprilie 2014 la ora 19:15

Preaiubita Mea fiică, semințele au fost sădite și fiecare detaliu al planului de pregătire a lumii pentru anticrist a fost finalizat. Toate schimbările la care veți fi martori în lumea politicii și în Biserica Mea de pe Pământ sunt legate una de cealaltă – la fel ca toate gesturile făcute între națiuni – la fel ca toate legile care sfidează Legile Lui Dumnezeu. Nu este o coincidență că astfel de legi sunt introduse, în toată lumea, cu viteza de acum, căci ele au fost orchestrate cu mare grijă.

Vă vor surprinde anunțuri noi, subite, cu privire la strângerea legăturilor dintre Stat și Biserică, iar legile acestora se vor contopi. Cei care vor încerca să susțină Cuvântul în Bisericile Mele vor fi reduși la tăcere prin expulzare. Nu se va arăta niciun pic de milă celor care încearcă să apere Biserica Mea, deoarece dușmanii Mei vor declara opusul ca fiind adevărat. Voi, discipolii Mei, veți fi declarați eretici dacă nu vă supuneți noilor reguli, care în curând vor fi prezentate de Biserica Mea. Vi se va spune că Biserica Mea nu poate greși, iar astfel, chiar și atunci când susțineți Adevărul, veți fi izolați. Biserica Mea nu va greși niciodată.  

Conducătorii Mei aleși nu vor greși niciodată, dar atunci când un impostor acaparează puterea, nu trebuie să îl urmați când declară că Adevărul este o minciună.

Veți ști, prin Puterea Duhului Sfânt, când va veni acea zi. Si, în acea zi, voi trebuie să Mă urmați pe Mine, Isus al vostru. Rugați-vă pentru a avea Curajul Meu, pentru ca Eu să vă pot susține, deoarece veți avea nevoie de tărie de oțel pentru a-Mi rămâne loiali Mie atunci când lumea va fi silită să se supună, predându-și complet libera sa voință în fața anticristului.

Al vostru Isus

1098. Voi îi veți cunoaște pe acești trădători prin gesturile lor simbolice, care insultă Divinitatea Mea

Marți, 08 aprilie 2014 la ora 20:20

Mult iubita Mea fiică, aceia care sunt dușmanii Mei nu sunt cei care nu cred în Mine. Nu, ci sunt cei care știu bine Cine Sunt Eu, dar Mă urăsc. Nu toți înțeleg de ce Mă urăsc, dar ei pot fi împărțiți în două tabere. Primul grup urăște Adevărul. Lor le place să participe în acțiuni păcătoase, să își justifice fiecare faptă malefică și să își satisfacă doar poftele proprii cu prețul oprimării altora. Lor le pasă doar de ei înșiși și imită toate trăsăturile diavolului. Apoi sunt aceia care știu Cine Sunt Eu și Ce Sunt Eu, dar care Mă resping complet, în favoarea satanei, sub a cărui vrajă au căzut. Aceștia sunt oamenii care nu numai că vor face tot ceea ce este opus Învățăturilor Mele, dar Mă vor și insulta cu fiecare ocazie.

Întocmai cum venerarea satanei implică simboluri, cei care Mă trădează Mă vor sfida plasând aceste simboluri malefice ale diavolului înaintea Mea. Cu fiecare ritual în care participă pentru a-l slăvi pe satana, ei vor profana Crucea Mea și tot ce are legătură cu Patimile Mele. Voi îi veți cunoaște pe acești trădători prin gesturile lor simbolice, care insultă Divinitatea Mea. În curând, aceia dintre voi ai căror ochi pot vedea Adevărul vor fi capabili să distingă între cei care Mă slujesc cu adevărat și cei care nu fac aceasta.

Acei slujitori sfințiți care Îmi sunt loiali Mă vor onora în timpul Săptămânii Mari prin gesturile lor smerite, inclusiv prosternându-se în fața Sfintei Mele Cruci și lipindu-și buzele într-un sărut pecetluit pe Picioarele Mele. Ei se vor concentra doar asupra Mea, Isus Cristos, a morții Mele pe Cruce și a Promisiunii Mele de a răscumpăra omul din păcat. Dar să știți aceasta. Începând din Săptămâna Patimilor de anul acesta vor apărea fisurile și înțelesul Crucificării Mele va fi denaturat. Noi interpretări vor fi prezentate înaintea credincioșilor și din gurile dușmanilor Mei se vor revărsa minciuni. Patimile Mele vor fi subiect de batjocură într-un mod subtil și care nu va fi imediat evident. Dar atunci când atenția se va muta de la moartea Mea pe Cruce și când gesturi ciudate vor avea loc în Bisericile Mele, voi veți ști că acesta este începutul distrugerii Bisericii Mele de pe Pământ.

Când satana atacă omenirea prima sa țintă va fi întotdeauna familia, pentru că familia reprezintă tot ceea ce vine de la Tatăl Meu. El va distruge căsnicii, va schimba înțelesul căsniciei, va încuraja avortul, va ademeni oamenii să comită sinucideri și va diviza și distruge familii. Apoi el va distruge și va despărți Familia Mea – Biserica Mea pe Pământ – pentru că aceasta a jurat el că Îmi va face în ultimul ceas. El a început deja să distrugă Biserica Mea și nu se va opri până când ea nu se va prăbuși în bucăți la Picioarele Mele. Tatăl Meu a permis unui distrugător, sub forma lui anticrist, să facă aceasta, dar numai atât de departe va putea el să meargă. Biserica Mea este Familia Mea și, deși o mare parte dintre copiii lui Dumnezeu o vor părăsi pentru a urma o falsă biserică restructurată, mulți vor rămâne lipiți de Mine, astfel încât Biserica Mea – Trupul Meu – nu va putea muri.

Vă rog să nu Mă părăsiți, iubiții Mei discipoli. Nu trebuie să cedați acestei înșelăciuni. Dacă Mă iubiți, trebuie să țineți minte tot ce v-am învățat Eu. Să nu acceptați nimic nou, atunci când vine vorba de Cuvântul Meu. Eu nu voi tolera niciodată un cuvânt care nu vine de pe Buzele Mele Sfinte. Nici voi nu ar trebui să faceți aceasta. Voi sunteți fie pentru Mine, fie împotriva Mea. Dacă acceptați orice nouă interpretare a Cuvântului Meu care se găsește în Sfintele Scripturi , atunci Mă veți trăda. Odată ce ați făcut aceasta, veți înghiți cu totul noua doctrină care vă va distruge sufletul. Eu vă iubesc și dacă voi Mă iubiți cu adevărat veți rămâne loiali Cuvântului Meu, care nu se va schimba niciodată.

Oricine spune că vine în Numele Meu – fie el slujitor sfințit, conducător al Bisericii Mele sau profet – și declară Cuvântul Meu ca fiind minciună, nu este de la Mine.

Al vostru Isus

1099. Mama Mântuirii: Fiul meu, Isus Cristos, va fi trădat de un nou Iuda, de unul cu o mare autoritate

Miercuri, 09 aprilie 2014 la ora 15:30

Draga mea copilă, când Iuda Iscarioteanul l-a trădat pe Fiul meu, Isus Cristos, aceasta a avut consecințe vaste. Deoarece el era unul dintre aliații apropiați Fiului meu și membru al prețiosului Său apostolat, trădarea lui a fost foarte dureroasă pentru Fiul meu. Deoarece el, un trădător, venea din anturajul Fiului meu, a semnificat faptul că îndoielile s-au strecurat printre cei care nu erau siguri dacă Fiul meu era sau nu Adevăratul Mesia. Îndoielile s-au răspândit iar mulți dintre apostolii și discipolii Săi s-au simțit confuzi, pierduți și înfricoșați. Ei știau că odată ce El va fi prins de dușmanii Săi, Adevărul va fi pus la îndoială și apoi renegat. Ei știau deasemenea că, dacă L-ar apăra public pe Fiul meu, și ei vor suferi și chiar ar putea fi forțați să îndure aceeași pedeapsă ca și El. Ei știau deasemenea că nu ar fi avut curajul să se ridice sfidători împotriva dușmanilor Săi, datorită fricii de ridicol.

Așadar, la fel va fi și trădarea Fiului meu din interiorul Bisericii Sale de pe Pământ. Fiul meu va fi trădat de un nou Iuda, de unul cu o mare autoritate din interiorul Bisericii Sale de pe Pământ. Când va avea loc această a doua mare trădare de la Iuda Iscariotreanul încoace, care l-a vândut pe Fiul meu pentru 30 de arginți, ea îi va face pe oamenii de toate rasele, naționalitățile și credințele Creștine să pună la îndoială Adevărul. Această trădare va avea deasemenea consecințe vaste, deoarece va pune sub semnul întrebării fiecare aspect al Divinității Fiului meu. Când acestea se vor întâmpla, Adevărul se va prăbuși. În locul său va fi ridicat un cadavru, putred până în măduva oaselor și fără nici un semn de viață. O doctrină moartă va prinde viață și va fi deghizată cu toate falsele atribute asociate Fiului meu, dar ea nu va da nici un rod. Totuși, ea va părea ca o nouă convertire.

Adevărata convertire vine din dragostea oamenilor pentru Dumnezeu, întărită de Darul Duhului Sfânt și de voința lor liberă. Această nouă doctrină va fi impusă lumii voastre fără a ține cont de libera voastră voință. Dacă o respingeți veți fi pedepsiți de dușmanii Fiului meu.

Cei care Îl trădează pe Fiul meu în zile din urmă nu vor avea viață. Cei care nu Îl vor trăda vor trăi veșnic în Gloria lui Dumnezeu.

Mama voastră preaiubită, Mama Mântuirii

1100. Episcopul Meu cel mai stimat va fi subiectul unei teribile erori judiciare

Joi, 10 aprilie 2014 la ora 17:22

Mult iubita Mea fiică, cum Mi se sfâșie Inima din cauza situatiei critice în care se află slujitorii Mei sfințiți și a încercărilor dificile prin care ei vor trebui să treacă din cauza dușmanilor Mei. Episcopul Meu cel mai stimat va fi subiectul unei teribile erori judiciare. Apoi, după ce el va fi demonizat, mulți dintre slujitorii Mei sfințiți vor fi mustrați dacă vor îndrăzni să-și exprime nemulțumirea împotriva noilor legi, care nu provin de la Mine, și la introducerea cărora vor fi martori în Bisericile Mele.

Mulți slujitori sfințiți vor dispărea și vor fi întemnițați împotriva voinței lor. Alții, care vor fugi din calea dușmanului, vor fi vânați – așa că ei vor trebui să facă planuri, cu multă grijă, pentru acele zilele ce vor veni. Nu mult după aceea, portretul anticristului va atârna pe fiecare altar, în timp ce orice urmă a Feței Mele, a Crucii Mele, ca și sfinții și Sacramentele vor dispărea fără urmă. Această dictatură va fi asemeni celei trăite anterior, în națiunile unde oamenii au fost călcați în picioare. De la credincioșii acestei noi religii mondiale se va aștepta ca ei să se plece în fața imaginii anticristului. Acei credincioși se vor închina în fața acestei urâciuni, însă ei nu-și vor face Semnul Crucii, ci vor face un gest cu mâna. Toți cei care se vor închina fiarei vor deveni sclavii săi și se vor întoarce împotriva celor care refuză să o idolatrizeze. Ei îi vor trăda chiar și pe membrii familiei lor și-i vor preda spre pedepsire, atât de puternică va fi puterea exercitată de fiară asupra lor.

Eu voi lăsa fiecăruia dintre voi, și în mod special slujitorilor Mei sfințiți, o formă de protecție împotriva puterii fiarei și vă voi instrui la fiecare pas al drumului, de-a lungul acestui cumplit parcurs. Vă voi trimite slujitori curajoși ai Mei, episcopi loiali, preoți și slujitori sfințiți – toți ai Mei – care vor continua să Mă slujească. Ei vor fi binecuvântați cu Daruri, care vă vor ajuta să rămâneți în Mine și pentru Mine, ca să fiți în stare să îndurați această opresiune până în ziua în care Eu voi veni să salvez poporul Meu și să-l duc în Împărăția Mea. Nu vă temeți de aceste timpuri, căci ele nu vor fi dificile dacă voi acceptați Mâna Milostivirii Mele și învățați să vă încredeți complet în Mine. Vă Binecuvântez astăzi, în Numele Tatălui Meu și vă dau fiecăruia dintre voi Tăria Mea, Curajul și Puterea de a rezista, pentru că veți avea nevoie de ele dacă vreți să rămâneți Creștini adevărați, fideli Sfântului Meu Cuvânt.

Al vostru Isus

1101. Mama Mântuirii: Isus a fost ca voi în toate privințele, cu excepția păcatului, pentru că aceasta ar fi fost imposibil

Vineri, 11 aprilie 2014 la ora 15:22

Iubita mea copilă, șapte îngeri căzuți vor ataca această Misiune și vor încerca să-i înșele pe copiii lui Dumnezeu ca să nu rămână loiali Rămășiței Armatei Sale. Celor pe care îi înșală, ei li se vor arăta ca îngeri ai Luminii când, în realitate, ei sunt cu totul altceva.

Puterea satanei este foarte mare și prezența sa în lume devine tot mai evidentă pe măsură ce el își identifică toți supușii, încurajându-i să-i etaleze prezența. El face aceasta prin intermediul muzicii, a religiilor care nu sunt de la Fiul Meu, Isus Cristos, și prin intermediul celor care pozează în spatele așa-numitelor grupuri sfinte, care idolatrizează fiara și domnia sa pe Pământ.

Copii, voi trebuie să-L urmați mereu pe Fiul meu, prin tot ceea ce v-a învățat El în Timpul Său de pe Pământ. Cuvântul Său Sfânt este sacrosanct și este tot ceea ce trebuie să știți pentru a urma Calea Sa către Viața Veșnică. Trebuie să rămâneți concentrați pe dorința voastră de a dobândi Viața Veșnică și, prin urmare, să vă trăiți viețile așa cum v-a arătat Fiul meu. Să nu acceptați niciodată nimic ce ar putea arunca vreo îndoială asupra Divinități Sale. Omul care îndrăznește să declare neadevăruri despre Fiul meu nu are Harul Duhului Sfânt și, prin urmare, nu este demn să definească tot ceea ce este Fiul meu.

Fiul Meu este Dumnezeiescul vostru Mântuitor, care S-a coborât pe Sine până la a deveni om. Când El s-a născut, Cuvântul a devenit Trup și astfel Isus Cristos a devenit om, în toate sensurile acestui cuvânt. Isus a fost asemenea vouă în toate privințele, cu excepția păcatului, pentru că aceasta ar fi fost imposibil. Fiul lui Dumnezeu a fost trimis să mântuiască omenirea și să vă salveze pe fiecare dintre voi de la moartea pe care o aduce robia față de satana. Dumnezeirea Lui este Atot-puternică, Atot-Binevoitoare, Atot-Impenetrabilă, iar a nega Divinitatea Sa înseamnă a nega Puterea lui Dumnezeu. Când faceți asta, vă declarați supunerea față de cel rău.

Copii, trebuie să recitați această Rugăciune a Cruciadei și să mă chemați pe mine, mama voastră, să vă protejez de înșelăciunile care vă vor fi puse înainte pentru a vă încuraja să negați Puterea lui Dumnezeu.

Rugăciunea (146) a Cruciadei de Rugăciune: Protecție împotriva înșelăciunii

„Dragă Mamă a Mântuirii, apără-mă cu Harul protecției împotriva înșelăciunii create de satana pentru a distruge credința creștinilor. Protejează-ne de cei ce sunt dușmanii lui Dumnezeu. Apără-ne de minciuni și erezii, folosite pentru a ne slăbi iubirea față de Fiul tău. Deschide-ne ochii față de neadevăruri, înșelăciuni și de orice încercare ce ne-ar putea ieși în cale pentru a ne încuraja să negăm Adevărul. Amin.”

Vă mulțumesc că ați răspuns la chemarea mea prin care vă previn de marea înșelăciune care în curând va coborî asupra Bisericii de pe Pământ a Fiului meu.

Mama voastră preaiubită, Mama Mântuirii

1102. Iubirea Mea și credința voastră, combinate, vor deveni Sabia Mântuirii

Sâmbătă, 12 aprilie 2014 la ora 15:42

Mult iubita Mea fiică, când Dumnezeu intervine în lume prin profeții Săi aleși, Cuvântul este precum o Sabie. El taie direct în inimă și provoacă o dublă reacție în suflet. Pe de-o parte, el oferă o profundă cunoaștere și înțelegere, dar pe de altă parte, poate fi dificil de acceptat. Se întâmplă așa deoarece Adevărul nu este niciodată ușor de primit, întrucât el poate fi dureros.

Într-o lume în care satana domnește ca un rege, Adevărul va arăta întotdeauna partea urâtă a lucrurilor. El va provoca suferință în inimile multora. Răutatea vine aproape întotdeauna îmbrăcată într-o haină multicoloră, însă când este dezgolită de toate învelișurile sale atrăgătoare, ceea ce rămâne este un miez foarte urât.

Din cauza înșelăciunii diavolului, multor oameni li se pare greu de acceptat că anumite acțiuni sau fapte sunt rele. Fiecare formă a răutății, creată de mâna satanei, este camuflată cu grijă astfel încât să fie ușor de justificat în mintea celor inocenți, care vor accepta fără remușcări o astfel de înșelăciune josnică. Nici unul dintre ei nu va fi deloc mai înțelept. Atunci, vă puteți întreba, ce speranță mai are omul când el va fi sedus de anticristul care va fi iubit și idolatrizat pentru marile sale acțiuni de caritate? Răspunsul este rugăciunea. Speranța voastră stă în rugăciunile voastre, căci atunci când vă rugați pentru eliberarea de rău, Eu voi răspunde chemării voastre.

Iubirea Mea și credința voastră, combinate, vor deveni Sabia Mântuirii, prin care acele suflete inocente care vor fi ușor de înșelat de către fiară să poată fi salvate, iar apoi Împărăția va fi a Mea. Eu vin curând ca să revendic Tronul Meu de Drept, așa că nu trebuie niciodată să vă pierdeți speranța.

Isus al vostru

1103. Cum Vinerea Mare se apropie, cei care Mă chinuiesc și încearcă să șteargă orice urmă a Mea vor suferi foarte mult în acea zi

Duminică, 13 aprilie 2014 la ora 19:00

Mult iubita Mea fiică, este Dorința Mea ca aceia care Mă iubesc cu adevărat să caute iertare prin Darul Reconcilierii în timpul Săptămânii Sfinte. Atunci când Îmi arătați remușcare sinceră pentru păcatele voastre, eu voi revărsa asupra voastră un Dar special al Acceptării, în acord cu Voința Mea Divină. Vă cer să vă încredeți în Mine ca niciodată înainte, în acest moment al istoriei, pentru că, dacă ascultați cu atenție, Eu voi putea să fac auzit Cuvântul Meu de către toți – inclusiv de către cei care nu Mă cunosc deloc.

Când Eu am fost vânat de către dușmanii Mei, ei au făcut tot ce le-a stat în putință ca să Mă discrediteze. Ei și-au descărcat furia asupra multor bieți nevinovați și au torturat oameni despre care credeau că sunt Eu. Ei răspândeau minciuni despre apostolii Mei, încercau să Mă discrediteze în multe feluri și aveau crize de furie pentru că nu Mă puteau ataca fizic. Ei M-ar fi ucis dacă M-ar fi prins, înainte de Vinerea Mare – dacă nu M-aș fi protejat. Ura lor, minciunile, batjocura pe care le răspândeau despre Misiunea Mea și falsele lor acuzații împotriva Mea s-au răspândit în toate orașele și satele, înainte de ziua în care Eu am fost trădat în cele din urmă de către unul dintre Ai Mei.

Veninul care se vărsa din gurile dușmanilor Mei venea de la șarpe, care le infestase sufletele. Ei îl imitau în toate felurile – țipau cu o furie violentă împotriva Mea, deși acuzațiile lor erau false și fără sens. Îi scuipau pe apostolii Mei, îi torturau pe discipolii Mei și pe acei nefericiți pe care îi confundau cu Mine. Ei încercau să îi întoarcă împotriva Mea pe alții, care nu auziseră despre Mine, și spuneau lucruri rele despre cei pe care nu îi puteau convinge să Mă denunțe. Toți diavolii din măruntaiele Iadului M-au chinuit în timpul ultimelor Mele săptămâni pe Pământ, atunci când Cuvântul Meu străpunsese inimile multora și convertise mii de oameni.

Când Prezența Mea a devenit foarte puternică, ura s-a intensificat și urletele celor care Mi se împotriveau erau ca acelea ale animalelor sălbatice. Oamenii care s-au alăturat grupurilor de Farisei pentru a Mă pedepsi au devenit la fel de răi ca aceia care îi incitau la furie plină de ură împotriva Caracterului Meu. Am fost acuzat că sunt necurat în Trup și Suflet. Ei au spus despre Cuvântul Meu că venea de la spirite necurate. Ei au spus că Eu dădeam mărturie falsă cu privire la Moise și că eram trimis de cel rău ca să le corup sufletele. Ei nu au luat în seamă Iubirea pe care Eu o răspândeam, convertirea la iubirea față de aproapele pe care am adus-o printre ei și minunile pe care le-am înfăptuit Eu. Când strigau obscenități la adresa Mea ei vorbeau trufaș și plini de mândrie și în același timp rosteau blasfemii la adresa lui Dumnezeu, declarând că ei vorbeau în Numele Său. Acesta este exact modul în care satana îi înșală pe oameni.

Aceia care au rostit blasfemii împotriva Mea în timpul Crucificării Mele nu locuiesc în Împărăția Mea, pentru că au suferit cea mai grea pedeapsă. Tatăl Meu va distruge pe oricine spune că Eu vorbesc cu glasul satanei. Așadar, aceia dintre voi care pretindeți că Glasul Meu este al celui rău, să știți că suferința voastră va fi mai rea decât moartea. Limbile voastre nu vor mai scuipa veninul pe care satana l-a pus în sufletele voastre; ochii voștri nu vor mai vedea, pentru că întunericul este tot ceea ce voi vă doriți – deci așa să fie. Urechile voastre nu vor auzi niciodată dulceața Glasului Meu, pentru că refuzați să ascultați – deci așa să fie. Inima voastră nu are niciun pic de dragoste și deci nu va simți vreodată dragostea, odată ce ați respins Iubirea lui Dumnezeu. Cuvintele voastre vor fi căderea voastră și – când Mă veți acuza pe Mine, Domnul Dumnezeul vostru, Mântuitorul și Răscumpărătorul întregii omenirii, că vorbesc răul – ele nu se vor mai auzi. Ele se vor stinge.

Mânia Mea în acest moment împotriva ipocriților care bântuie prin lume pretinzând că vin de la Mine, este peste puterea de a îndura și Pedeapsa Mea se va abate asupra fiecăruia dintre voi care Mă scuipă. Depărtați-vă de Mine – nu aveți nicio putere asupra Mea. Vă voi arunca deoparte.

Când aud țipetele celor posedați de ura satanei în sufletele lor îndrăznind să își declare public credința față de Mine, simt o totală repulsie. Ei Mă dezgustă și nu sunt mai buni decât aceia care au tras la sorți pentru a bate primul cui în Trupul Meu.

Cum se apropie Vinerea Mare, cei care Mă chinuiesc și încearcă să șteargă orice urmă a Mea vor suferi foarte mult în acea zi. În ziua aceea, când veți suferi Durerea Mea, dată vouă pentru a vă aduce în simțire, veți ști că Eu Sunt Cel Care vă cheamă. Fac aceasta nu pentru că voi meritați vreun grăunte al Milei Mele, ci pentru că vă iubesc – în ciuda a toate. În acea zi, vă cer să Mă chemați astfel:

Isuse, iartă-mă pentru rănile pe care le-am provocat Trupului Tău, Cuvântului Tău și Dumnezeirii Tale.”

Cu Iubire și Bucurie în Inima Mea, voi răspunde și vă voi ajuta să veniți la Mine.

Al vostru Isus

1104. Crucea este legătura voastră cu Viața Veșnică. Niciodată să nu vă lepădați de Cruce

Marți, 15 aprilie 2014 la ora 20:15

Mult iubita Mea fiică, atunci când iubiții Mei discipoli celebrează Vinerea Mare ei trebuie să-și amintească de Iubirea Mea sare se extinde asupra neamului omenesc.

Aceia care M-au persecutat și apoi M-au omorât erau plini de ură și aveau inimi de piatră. Eu am murit pentru ei în ciuda urii lor, și am suferit o Agonie cumplită pentru ca ei să poată fi mântuiți.Totuși, astăzi atât de mulți oameni Mă urăsc și Mă desconsideră într-o așa măsură încât dacă Eu aș dezvălui răul care le devastează sufletele, voi nu ați putea suporta.

Încercările Mele de a pregăti lumea prin intermediul Cărții Adevărului vor fi pretutindeni atacate de dușmanii Mei. Cele mai rele atacuri vor veni de la grupurile satanice, dintre care multe vor poza ca fiind creștine, astfel că vor putea să-și reverse mânia pretinzând că își apără credința. Aceasta e maniera în care satana, ca să atace Lucrarea Mea, se va folosi de cei ce îi vor fi de bunăvoie victime. Cât de chinuite sunt sufletele lor și cât de întristat sunt Eu că ei continuă să Mă trădeze, împroșcându-Mă cu noroi și răspândind minciuni despre Cuvântul Meu, în efortul de a fura sufletele de la Inima Mea Milostivă.

Eu plâng cu Lacrimi amare în acestă săptămână, pentru că timpul este scurt și știu că oricât de tare Mă străduiesc, multe suflete tot Îmi vor întoarce spatele. De ce Mă urăsc atât de tare aceste suflete? Răspunsul este:- pentru că nu au nici un pic de iubire pentru Mine. Multora dintre ele li se pare înspăimântător că nu pot șterge această ură pe care o simt față de Mine. Ei sunt atât de posedați de cel rău încât își petrec fiecare minut al zilei hulindu-Mă.

Marea majoritate a oamenilor nu mai cred în Mine – ci doar un număr mic într-un ocean de suflete care se întinde de la un capăt la altul al Pământului. Însă Eu vă promit că voi aduna cât de multe suflete pot și, datorită Iubirii pe care v-o port, voi extinde Milostivirea Mea chiar și printre cei care nu o merită. Cu câtă încântare întâmpin Eu acele suflete bune, iubitoare și pure care vin înaintea Mea. Ele Îmi fac o mare bucurie. Oh, cum Îmi alină ele Rănile. Cum Îmi ușurează ele durerea pe care o îndur pentru sărmanii Mei păcătoși, care nu au habar de marea fericire pe care le-am promis-o în Noua Mea Împărăție. Atât de multe suflete, din păcate, vor azvârli cheia spre Viața Veșnică, pe care le-am dat-o Eu – și pentru ce? Pentru o viață lipsită de sens, o viață plină de stimulări și promisiuni deșarte. O viață de chin, care nu aduce viață – decât pe aceea care sfârșește în țărână. Eu Sunt viața vostră. Eu vă aduc viața. Dacă acceptați moartea Mea pe Cruce și recunoașteți Învierea Mea, voi nu veți suferi niciodată moartea.

Vouă, celor din această generație, vă spun următoarele. Voi, cei care sunteți cu Mine, nu veți îndura moartea – nici chiar moartea trupului. Cei care Mă trădează prin păcat, când Adevărul vă este dat, nu vor avea viață. Deci voi, iubiții Mei discipoli, nu trebuie să vă temeți niciodată de această Misiune. Eu vă voi lua și vă voi copleși cu toate Darurile pe care Tatăl Meu e nerăbdător să le reverse asupra voastră a tuturor, când Îi va aduna în sfârșit pe copii Săi în Împărăția pe care v-a promis-o când M-a trimis pe Mine, Fiul Său Unic, să vă salvez sufletele prin moartea Mea pe Cruce. Crucea este legătura voastră cu Viața Veșnică. Niciodată să nu vă lepădați de Cruce. Moartea Mea a fost Calea voastră spre Viața Veșnică. Fără Crucea Mea, moartea va triumfa asupra celor care resping Crucea Mea.

Al vostru Isus

1105. Noul Meu Paradis va deveni Lumea fără de sfârșit – așa cum a fost profețit

Joi, 17 aprilie 2014 la ora 21:00

Preaiubita Mea fiică, Învierea Mea din morți a avut un scop foarte clar. Ea nu a avut loc doar pentru a demonstra Divinitatea Mea în fața celor care nu acceptau Cine eram Eu. Până în acel moment, sufletele celor morți nu puteau intra în Rai. Ele trebuiau să aștepte. Dar, îndată ce Învierea Mea a avut loc, lor le-a fost dăruită o Viață nouă în Împărăția Mea. Învierea Mea a adus sufletelor Viață Veșnică și moartea, prin urmare, nu va mai avea putere asupra omenirii.

Învierea Mea va fi cu adevărat înțeleasă la A Doua Mea Venire, pentru că atunci toate sufletele, care au murit în Mine și pentru Mine, vor fi de asemenea înălțate din moarte și le va fi dăruită Viața Veșnică. Ei vor învia în trup și suflet, în perfectă unire cu Voința lui Dumnezeu și vor trăi în Noua Mea Împărăție, când vechiul Pământ și Cer vor dispărea și o Nouă Lume se va ridica. Noul Meu Paradis va deveni Lumea fără de sfârșit – așa cum a fost profețit. Toți cei care îl iubesc pe Dumnezeu și acceptă Mâna Milostivirii Mele vor intra în Împărăția Mea Glorioasă. Aceasta este Promisiunea pe care am făcut-o, când am dat morții Trupul Meu pământesc în schimbul Vieții voastre Veșnice. Nu uitați că Dumnezeu îndeplinește întotdeauna ceea ce promite. Ceea ce Dumnezeu le-a prevestit profeților Săi se va îndeplini, pentru că El nu spune una și face alta.

Când Dumnezeu i-a spus lui Ioan că lumea se va împărți, în zilele din urmă, și Templul Său va fi distrus, El nu a mințit. Domnia celor care vor să distrugă Cuvântul lui Dumnezeu a început și vremea acelor profeții date lui Daniel și Ioan este asupra voastră. Promisiunea Mea de a veni și a separa caprele de oi, este aproape să devină realitate. Omului îi va fi dat tot ajutorul, prin Intervenții din Ceruri și suficiente ocazii de a face alegerea finală. El fie Mă va urma pe Mine, fie va rămâne în urmă.

Al vostru, Isus

1106. Există o singură cale către Dumnezeu și aceea este prin Mine, Isus Cristos. Nu există altă cale

Vineri, 18 aprilie 2014 la ora 23:24

Mult iubita Mea fiică, lumea se va ridica din nou din cenușă, din carnagiu. Promit că Eu voi șterge de pe fața Pământului nenorocirea reprezentată de anticrist. Îi voi distruge pe dușmanii lui Dumnezeu și pe cei responsabili pentru nefericirea, nedreptatea și suferința cauzate copiilor lui Dumnezeu.

Răul, care a cuprins inimile oamenilor de astăzi în toate părțile lumii, ia forme diferite. În forma sa brutală, oamenii sunt torturați, omorâți și pedepsiți cu asprime. Apoi în alte moduri oamenii au de îndurat foarte mari greutăți, inclusiv lipsa hranei, a unui acoperiș, și sărăcie lucie, în timp ce conducătorii lor devorează toate drepturile pe care le au oamenii. Apoi sunt legi nedrepte, care îi favorizează pe cei puternici, îi fac mai bogați pe cei bogați și mai săraci pe cei săraci, și în care nu se arată niciun pic de milă sau dragoste pentru cei aflați în mare nevoie. În cele din urmă, este vorba de persecuția Creștinilor – a discipolilor Mei – în toată lumea. Ei sunt disprețuiți, mai mult decât alții, și suferă îngrozitor în Numele Meu. Creștinii sunt urâți de către discipolii celui rău, care își folosește agenții pentru a-i reduce la tăcere în multe feluri. Multe dintre planurile lor implică cenzurarea dreptului de a-și declara deschis credința față de Mine. Și, în timp ce guvernele de astăzi vor apăra cu fermitate drepturile tuturor celorlalte credințe și drepturile civile, ele nu apără drepturile Creștinilor.

Creștinilor li se va interzice în curând practicarea credinței lor în diverse locuri, în școli, colegii, și în cele din urmă în Templele lui Dumnezeu. Puteți spune: cu siguranță acest lucru este imposibil – să fie împiedicați Creștinii să își practice credința în propriile biserici? Acest lucru se va întâmpla în modul cel mai viclean, când milioane vor fi induși în eroare, fără ca acest lucru să fie observat, pentru că fiecare detaliu al Cuvântului, așa cum este el acum, va fi schimbat, dar această schimbare se va face pe neobservate. Numai aceia care sunt vigilenți vor observa schimbările și, după un timp, va deveni acceptabil să deschidă bisericile Creștine tuturor credințelor, inclusiv acelora care nu cred în Mine. Cu toate acestea, nu toți cei care urmează o credință care nu venerează Sfânta Treime vor fi forțați să intre în noua biserică unică mondială. Nu. Creștinii vor fi cei care vor fi obligați să idolatrizeze păgânismul, care le va fi prezentat cu grija drept o nouă biserică, și care vor îmbrățișa o nouă formă de ”comuniune” – o biserică pentru toți – în care Eu, Isus Cristos, nu voi fi prezent.

Începând din acest an Crucile Mele vor începe să dispară și, în timp ce Bisericile Mele și aceia care spun că Mă slujesc vor vorbi despre importanța umanismului, voi nu veți auzi vorbindu-se despre importanța abandonării voastre față de Mine, Isus Cristos, Mântuitorul vostru. Prin urmare, voi nu veți fi pregătiți pentru Mântuirea Veșnică. Importanța de a urma calea Mea către Tatăl Meu nu va fi menționată, nici importanța Sfintelor Sacramente nu va fi discutată. În schimb, vi se va vorbi despre importanța de a avea grijă de nevoile și bunăstarea altora, lucruri care vor fi folosite ca să înlocuiască adorația față de Mine. Eu sunt Biserica. Trupul Meu este Biserica Mea, dar cu timpul Eu voi fi complet dat la o parte. Capetele voastre vor fi umplute cu neadevăruri. Vi se vor prezenta toate căile pe care trebuie să mergeți ca să ajungeți mai aproape de Dumnezeu. Dar fiecare cale pe care vi se va spune să o urmați duce în direcția opusă.

Să știți acum că există un singur Adevăr. Există o singură cale către Dumnezeu și aceea este prin Mine, Isus Cristos. Nu există o altă cale.

Al vostru Isus

1107. Dumnezeu Tatăl: Foarte puțini dintre voi vor respinge noua biserică mondială unică și prin urmare Intervenția Mea va fi grabnică

Duminică, 20 aprilie 2014 la ora 17:40

Mult iubita Mea fiică, atunci când L-am trimis pe Fiul Meu să răscumpere omenirea, lumea l-a respins, la fel cum a făcut și cu profeții pe care Eu i-am trimis înaintea Lui.

Acum, când Mă pregătesc să-L trimit pe Fiul Meu a doua și ultima oară să îi adune pe copiii Mei și să le dea Viața Veșnică, lumea va respinge din nou Marele Său Act de Milostivire. Prin Cuvântul Meu, Eu am dat oamenilor Adevărul, și totuși ei îl refuză. Cât de ușor uită ei! Cât sunt de orbi, căci Eu am spus lumii că îi voi aduce Împărăția Mea – o Lume Nouă fără de sfârșit – însă ei nu au înțeles cu adevărat ce înseamnă această moștenire a lor. Nu toți vor accepta Milostivirea Fiului Meu și pentru asta Eu reamintesc lumii ceea ce urmează să fie, astfel ca ei să vină și să accepte Împărăția Mea.

Copiii Mei vor opune o mare rezistență la multele minuni pe care Eu le voi prezenta lumii înainte de Venirea Fiului Meu. Vor fi multe comentarii, însă dușmanii Mei vor avea grijă ca ai Mei copii să fie induși în eroare astfel încât ei să nu-și pregătească sufletele pentru Glorioasa Viață pe care Eu am pregătit-o pentru fiecare dintre voi.

Așa cum Fiul Meu a înviat din morți în a treia zi, la fel El se va dezvălui pe El însuși în treia zi, după cele trei zile de întuneric, la a Doua Sa Venire. Eu doresc ca voi să fiți conștienți de aceste trei zile de întuneric, ca să nu vă temeți de ele. Numai Lumânările sfințite vor asigura singura lumină permisă de Mine, pentru ca aceia care Mă iubesc să poată vedea și aștepta cu bucurie Sosirea Fiului Meu.

Nu vă temeți de Iubirea Mea pentru voi, nici de Puterea pe care Eu o voi folosi, căci Eu pentru binele vostru permit să aibă loc toate evenimentele în zilele premergătoare Marii Zile. Eu le permit dușmanilor Mei să cutreiere pământul, Eu le permit distrugătorilor să înșele omul, pentru că astfel Eu voi testa credința celor care au fost binecuvântați cu Adevărul. Dar să știți aceasta: Cei care trădează Cuvântul lui Dumnezeu vor fi azvârliți afară, în pustiu. Cei care îi alungă și îi pedepsesc pe slujitorii Mei sfințiți care îl iubesc pe Fiul Meu, vor fi pedepsiți aspru. Eu voi permite să fie induși în eroare cei slabi și cei ușor influențabili, pentru ca – după ce se vor întâmpla Profețiile Mele date ție, fiica Mea, – ei să se căiască și să Mă caute.

Copii, Eu vă pregătesc pentru ca Voia Mea să fie împlinită și voi să trăiți în Împărăția Mea după cum v-a fost menit la naștere. Lumea în care trăiți a fost murdărită din cauza celui rău și a influenței sale. Pământul este infestat de păcat, azi mai mult ca niciodată, iar acum păcatul va ajunge la apogeu și fiecare dintre voi, cei cu credință adevărată, veți fi martori la acestea. Veți avea nevoie să vi se reamintească Adevărul în fiecare zi de acum încolo, începând de azi – din Duminica Paștelui – pentru că fără el veți rătăci și vă veți pierde.

Foarte puțini dintre voi vor respinge noua biserică mondială unică și prin urmare Intervenția Mea va fi grabnică. Vă voi atrage spre Mine și vă voi suține atunci când durerea apostaziei va deveni de nesuportat, și vă voi salva sufletele prin orice mijloace pe care Eu le voi alege, decât să vă pierd în favoarea dușmanilor Mei. Doresc ca voi să priviți cu îngăduință la cei care luptă împotriva Fiului Meu, din cauza acestei Misiuni a Lui de pregătire a lumii pentru a Doua Sa Venire. Vă cer să Mă rugați pe Mine, Tatăl vostru Veșnic, să arăt Milostivire tuturor celor care încearcă să intervină peste Mâna Mea, Generozitatea Mea, Puterea Mea și Dumnezeirea Mea, prin aceasta specială Rugăciune a Cruciadei.

Rugăciunea (147) a Cruciadei de Rugăciune: Dumnezeule Tată, arată Milostivire față de cei care Îl resping pe Fiul Tău

„O, Dumnezeule, Tatăl meu Veșnic, Te rog să arăți Milostivire față de cei care Îl resping pe Fiul Tău. Te implor pentru sufletele celor care încearcă să-i distrugă pe profeții Tăi. Mă rog pentru convertirea sufletelor care sunt pierdute pentru tine și Te rog ca Tu să-i ajuți pe toți copiii Tăi să-și pregătească sufletele și să-și schimbe viața conform Voinței Tale Dumnezeiești, în așteptarea Celei de a Doua Veniri a Fiului Tău preaiubit, Isus Cristos. Amin.”

Mergeți, copiii Mei, și pregătiți-i pe toți cei pe care îi cunoașteți, înălțându-Mi rugăciuni speciale Mie, Tatăl vostru Veșnic, pentru Marea Mea Milostivire.

Eu vă iubesc pe toți. Eu Sunt Atoateiubitor, Atotrăbdător și aștept răspunsul vostru. Niciodată să nu credeți că Eu nu aud rugăciunile voastre, căci vocile voastre sunt plăcute Urechilor Mele și iubirea voastră pentru Mine Îmi face mare bucurie. Nu e nimic ce nu aș face pentru voi, copiii Mei. Nimic.

Mergeți cu iubire și bucurie, pentru că voi puteți fi siguri că Eu sunt Atotmilostiv.

Preaiubitul vostru Tată

1108. Începutul și sfârșitul lumii vor deveni una

Luni, 21 aprilie 2014 la ora 15:56

Mult iubita Mea fiică, e foarte dificil pentru suflete, chiar și pentru cele cu o mare credință, să pună de acord lumea în care ei trăiesc cu lumea Împărăției Mele.

Lumea, așa cum e ea, este incompatibilă cu Împărăția Mea iar asta înseamnă că acelora dintre voi care Mă cunoașteți și care Mă iubiți cu adevărat vi se va părea dureros uneori să vă trăiți viața de zi cu zi. A Mă iubi pe Mine înseamnă a urma Învățăturile Mele și a Mă ruga să vă iert păcatele. Aceasta e singura cale prin care puteți deveni parte din Cine Sunt Eu. Voi nu puteți deveni parte a Împărăției Mele până când nu recunoașteți Adevărul și nu acceptați că atâta timp cât păcatul există, lumea nu va putea fi perfectă. Cât timp omul face totul după propria sa voință liberă, în timp ce e ispitit în mod constat să se răsfețe în propriile sale nevoi egoiste, el va rămâne un sclav.

Când vă trăiți viața după Cuvântul lui Dumnezeu, veți fi capabili să vedeți lumea așa cum este ea. Veți fi martori ai minunăției care este Minunatul Pământ, care a fost creat de Tatăl Meu. Însă, veți vedea și cum răutatea omului l-a separat pe el de Dumnezeu. Atâta timp cât acestă situație persistă, pământul, așa cum îl știți, nu va putea să reînvie la Gloria sa de odinioară. Acesta este motivul pentru care voi nu veți veți găsi pacea adevărată decât atunci când Eu voi veni din nou pentru a vă aduce în Paradisul Tatălui Meu, creat pentru voi de la începuturi.

Începutul și sfârșitul lumii vor deveni una. Nu va exista nici Cer, nici Purgatoriu și nici Pământ – vor exista doar doua entități. Împărăția Mea, unde viața nu va avea sfârșit – pentru cei care Îmi permit să-i adun în Inima Mea, și Iadul – pentru cei care nu se vor întoarce la Mine.

Toate vor fi în acord cu Milostivirea Mea și cu Voința Sfântă a Tatălui Meu, Care îi iubește pe toți copiii Săi. El vrea să-i salveze prin Mine pe toți. Eu nu-i pot forța să Mă urmeze pe cei care nu vor să fie parte a Împărăției Mele sau care resping toate eforturile Mele de a le aduce o minunată veșnicie glorioasă. Nu ignorați Rugămințile Meu de a ajuta aceste sărmane suflete.

Al vostru Isus

1109. Nu voi permite celor care vor veni în Noul Meu Paradis să sufere durerea morții trupului

Miercuri, 23 aprilie 2014 la ora 15:30

Mult iubita Mea fiică, mulți oameni cred în mod greșit că Avertismentele Mele către omenire creează un sentiment de disperare și îngrijorare inutilă. Acest lucru este ușor de înțeles, dar să știți aceasta. Viitorul lumii care va veni vă va tăia respirația prin Gloria sa, în toate privințele. Paradisul care a fost pregătit pentru voi v-ar umple de venerație, uimire și extraordinară bucurie dacă vi l-aș dezvălui fie doar și pentru o clipă. Pentru că omul se teme de necunoscut și nu are încredere în Promisiunea Mea de a vă aduce pe voi toți la Viața Veșnică, este dificil pentru mulți dintre cei care încearcă să se pregătească pentru Împărăția Mea.

Iubiții Mei discipoli, micuții Mei dragi, vă rog să înțelegeți că Eu nu voi permite celor care vor veni în Noul Meu Paradis să sufere durerea morții trupului – acesta este Darul Meu pentru această binecuvântată generație. Trecerea din această lume în care trăiți astăzi în Noul Meu Paradis se va face într-o clipită; atât de Mare este Dragostea Mea pentru voi. Înainte de acea Măreață Zi, Eu trebuie să vă pregătesc, pentru ca voi toți să moșteniți Împărăția Mea. Eu nu trebuie să vă supun pe voi acestor încercări pe care le îndurați acum și acelora care vor veni – aceasta este adevărat. Cu toate acestea, pe mulți oameni, care iau Cuvântul Meu și Milostivirea Mea ca pe ceva de la sine înțeles, Eu trebuie să îi pregătesc. Cum vă pot purifica dacă nu vă reamintesc de Adevăr? Numai Adevărul vă va elibera din cătușele care vă leagă de cel rău, care vă trage departe de Mine cu orice ocazie ce i se ivește. El știe că dacă voi nu răspundeți Chemării Mele pentru a vă asigura moștenirea la care sunteți îndreptățiți în Împărăția Mea, el va învinge. Atunci voi, care ați fost duși de el în rătăcire, nu veți putea să vă împăcați sufletul cu Milostivirea Mea Divină.

Numai aceia care Mă urmează pas cu pas către Paradis vor reuși să obțină Mântuirea Veșnică. Vă rog să aveți răbdare. Fiți atenți la Chemarea Mea. Nu Mă îndepărtați atunci când încerc să ajung la voi prin aceste Mesaje. Învățați să aveți încredere în Mine, prin Cuvântul Meu Sfânt, care vă este deja cunoscut în Cartea Tatălui Meu.

Când vorbesc despre rău, Eu pur și simplu vă dezvălui înșelăciunea cu care vă veți confrunta. Problema cu înșelăciunea este că ea vă face orbi față de Adevăr și vă face să vă îndepărtați și să credeți în ceva care vă va absorbi într-o falsă doctrină. Dacă nu Eu, Isus Cristos, sunt cel venerat în această nouă doctrină, atunci puteți fi siguri că ea nu este dictată de Duhul Sfânt.

Lăsați-vă inimile să fie liniștite, încrederea voastră să fie precum a unui copil și doar iubiți-Mă, așa cum vă iubesc Eu. Să nu vă opuneți niciodată Milostivirii Mele, să nu vă temeți niciodată de Mine, să nu simțiți niciodată supărare față de Mine, în special atunci când suferiți în această viață. Pentru că în curând vă voi aduce acasă. De îndată ce Măreața Zi se va ivi, lumea se va naște și o nouă și minunată viață vă așteaptă pe voi și pe toți cei dragi ai voștri. Voi toți veți fi legați de Mine, fără niciun dușman prin preajmă – fără niciun fel de teamă, pericol sau suferință. Deci, de ce să vă temeți de Împărăția Mea? Ea vă va aduce fericirea și iubirea pe care ați căutat-o în toată viața voastră de pe Pământ – dar care nu s-a împlinit niciodată, indiferent cât de mult v-ați străduit să obțineți aceste daruri.

Cel mai Mare Dar al Meu pentru voi este Viața Veșnică. Așteptați Darul Meu fără teamă. Dimpotrivă, așteptați cu dragoste și bucurie Noua Mea Împărăție, pentru că multe lucruri bune vă așteaptă.

Al vostru Isus

1110. Timpul ca păcatul să nu mai fie declarat ca atare se apropie

Joi, 24 aprilie 2014 la ora 16:45

Fiica Mea mult iubită, acum este aproape timpul ca păcatele omului să fie considerate, de către Biserica Mea, a fi insignifiante și inofensive în Ochii Mei.

Păcatul nu este ceva ce Eu consider a fi o slăbiciune sau o greșeală. Păcatul este creat din cauza acestor două trăsături, însă ia naștere datorită existenței Satanei. Curând Biserica Mea îi va consola pe discipolii Mei, făcându-i să accepte minciuna potrivit căreia păcatul este doar o simplă metaforă folosită ca simbol pentru copiii lui Dumnezeu pentru a-i îndemna să rămână pe o cale plăcută lui Dumnezeu. Păcatul nu ar trebui să vă facă să vă simțiți separați de ceilalți, vor spune ei. Păcatul, vor zice ei, nu este atât de important, întrucât Dumnezeu este Atotiertător. Da, Eu Sunt Atotiertător și iert orice păcat – cu excepția păcatului veșnic – odată ce păcătosul a manifestat căință și a depus eforturi să îndepărteze toate ispitele, ca să evite repetarea acelui păcat. Nu-Mi puteți cere să vă iert păcatul când voi încă trăiți în acel păcat. Un criminal care omoară, mutilează și ucide, nu-Mi poate cere să îl iert, în timp ce el continuă să ucidă și nu are nicio intenție să se oprească din comiterea crimelor. La ce bun Imi cereți să vă iert de păcat, din moment cei voi în primul rând nu acceptați că păcătuiți ?

Păcatul este cauzat de slăbiciune iar Eu îl iert pe păcătosul care se căiește cu adevărat. Atunci când păcătosul nu mai crede că este vinovat de păcat, acesta devine înrădăcinat în suflet. Timpul ca păcatul să nu mai fie declarat ca atare se apropie. Când va veni acea vreme, va fi o mare ușurare și o sărbătoare pentru oameni, întrucât ceea ce odinioară era considerat un păcat în Ochii Mei nu va mai fi considerat ca atare.

Păcatul va fi considerat un lucru firesc și ceva ce trebuie acceptat de voi toți. Nu vi se va mai spune doar să iubiți păcătosul, așa cum o fac eu. Nu. Veți fi încurajați să acceptați faptul că păcatul nu există. Toate acestea vor duce la ultima trădare a Divinității Mele, când lumea se va idolatriza pe sine, talentele sale, inteligența sa, până când își va declara măreția, în sfidare directă a lui Dumnezeu, Tatăl Veșnic.

O, cât de mulți vor fi induși în eroare, disperare și fărădelege. Biserica Mea va fi folosită pentru a declara erezii în Numele Meu Sfânt. Cei rătăciți o vor întoarce pe toate părțile și niciuna din aceste schimbări nu va fi dirijată de Mine, Isus Cristos. Spiritul Sfânt nu va autoriza urâciunea și va fi mare confuzie, mare mâhnire și un sentiment de neajutorare va fi resimțit de cei care vor rămâne fideli Învățăturilor Bisericii Mele. Învățăturile tradiționale nu vor mai fi tolerate. Iar apoi, când tot ceea ce era sacru se va prăbuși, va veni timpul ca omul pierzării să își ia locul în Biserica Mea.

Al vostru Isus

1111. Dumnezeu Tatăl: Este mai bine să îndurați acum această suferință spirituală, decât flăcările veșnice

Sâmbătă, 26 aprilie 2014 la ora 13:42

Mult iubita Mea fiică, forțele răului devin din ce în ce mai puternice cu fiecare zi, pentru că fără veste, ceasul Măreței Milostiviri a Fiului Meu se va coborî.

Aceia dintre voi care nu Îl acceptă pe Fiul Meu vor fi învăluiți în toate Razele Milostivirii Sale atât de neașteptat încât puțini vor înțelege ce s-a revărsat asupra lor, atât de mare va fi Forța Divinei Sale Prezențe. Aceia dintre voi care poartă ură în inimile lor vor simți o mare durere și un mare chin. Veți trăi de trei ori mai puternic durerea pe care ați provocat-o copiilor Mei, pentru că, să nu vă înșelați, Avertismentul este o formă de Judecată. Veți simți durerea și intensa suferință pe care le-ați îndura dacă ați fi aruncați în flăcările Iadului. Mulți dintre voi vor trăi Avertismentul ca pe o durere îngrozitoare. Totuși, trebuie să primiți bucuroși Darul Meu, pentru că este mai bine să îndurați acum durerea spirituală, decât în flăcările veșnice.

Eu Mă străduiesc să vă pregătesc, prin Binecuvântata Mea Misiune, astfel încât să nu pierd niciun suflet. Ultima Mea Misiune pe Pământ – pe care am permis-o Eu în forma Preasfintei și Binecuvântatei Treimi – se va confrunta cu o opoziție furioasă, pe măsură ce înaintează pe calea salvării sufletelor, înainte de Măreața Zi. Nicio altă misiune, de la Crucificarea Fiului Meu, nu va fi urâtă mai mult decât aceasta. Vai vouă, celor care va împotriviți Mie, Tatăl vostru Ceresc, pentru că, dacă scuipați în Fața Mea cu o limbă plină de răutate, vă voi pedepsi.

Eu nu voi mai permite mult timp ura și blasfemiile pe care voi, păcătoși rătăciți, le aruncați în Fața Mea. Dacă încercați să Mă opriți să vă salvez pe voi toți de cel rău, veți suferi foarte mult, din cauza sufletelor care vor fi pierdute pentru Mine din cauza voastră.

Dumnezeirea Mea nu va fi biruită, nici venirea Fiului Meu nu va fi oprită. Nimeni nu are puterea să facă aceasta. Omul care încearcă să se pună pe sine între păcătos și Mine, Tatăl Veșnic, cu intenția de a induce în eroare acel suflet pentru ca acela să nege Cuvântul Meu, va fi oprit.

Eu sunt Adevărul. Eu sunt Începutul și Sfârșitul. Iubirea Mea pentru toți copiii Mei este foarte mare, dar vai păcătosului care stârnește Furia Mea atunci când încearcă să se ridice deasupra Mea. Eu voi zdrobi capetele slujitorilor sfințiți cu inimi mândre, care fură suflete de la Mine prin erezie. Eu îi voi distruge pe aceia ale căror acțiuni vor induce sufletele într-o gravă eroare. Să nu interpretați greșit Avertismentul Meu nici pentru o clipă, pentru că atunci când Eu Voi dori să intervin în salvarea sufletelor, acei dușmani ai Mei vor fi zdrobiți la pământ.

Puternicele Mele Intervenții au început și, în curând, puțini dintre voi, cei care îmi auziți Glasul prin aceste Mesaje, vă veți mai îndoi, pentru că voi veți fi martorii tuturor profețiilor conținute în Cartea Mea a Adevărului.

Mergeți și fiți recunoscători pentru Măreața Mea Milostivire. Acceptați Intervențiile Mele, pentru că ele vor ajuta ca lumea să își revină din rătăcire. Numai după această purificare va putea omul să asculte cu adevărat Glasul Meu.

Tatăl vostru Veșnic
Dumnezeu cel Preaînalt

1112. Multe dintre tainele Împărăției Mele sunt necunoscute omului

Duminică, 27 aprilie 2014 la ora 18:00

Fiica Mea preaiubită, Planul Meu de a salva întreaga lume și de a vă lua pe fiecare dintre voi în Refugiul Inimii Mele este complet, și fiecare părticică e pusă la locul ei, astfel încât perfecțiunea Promisiunii Mele să fie biruitoare.

Sunt multe Taine legate de Divinitatea Mea, pe care omul, indiferent câte cunoștințe ar avea despre problemele spirituale, nu le poate niciodată înțelege cu adevărat. Multe dintre Tainele Împărăției Mele sunt necunoscute omului, iar Tatăl Meu a revelat omenirii doar ceea ce El a dorit. Omului i-a fost dată cunoașterea și Adevărul astfel încât el să-L poată venera pe Dumnezeu și să-i slujească Lui cum poate mai bine. Omului i s-a făcut cunoscut, de către profeți, cum trebuie să respecte Cele Zece Porunci, pentru a se asigura că nu cade în eroare. Apoi, pentru a-și arăta Iubirea Lui pentru lume, El s-a făcut om și prin Mine, Fiul Său Unul-născut, Isus Cristos, a arătat omului exact ceea ce este bine și ceea ce este rău. Eu am revelat Adevărul, chiar dacă numai o parte din ceea ce dorește Tatăl Meu, pentru nevoile omului. Dar omul a fost atât de arogant și ambițios și cu o inimă atât de mândră, încât nu a vrut să cunoască Adevărul, deoarece acesta nu îi convenea.

Fariseii și-au închis ochii, au privit în altă parte și au declarat că Eu sunt un om care și-a pierdut mintea și vorbește fără șir. Ei nu au avut capacitatea de a auzi Adevărul, deși Învățăturile Mele reluau pur și simplu Cuvintele, Învățăturile și Poruncile conținute în Cartea Tatălui Meu. Pe calea limitată pe care mergeau ei, neuitându-se nici în stânga nici în dreapta, ei au urmat propria lor versiune de slujire a Lui Dumnezeu. Arătându-se pioși în exterior, ei au făcut aceasta ocolindu-i pe cei slabi, săraci și needucați, în timp ce îl lăudau pe Dumnezeu. Ei M-au exilat atunci , iar semenii lor de azi vor face același lucru, încă o dată, în anii care urmează, atâta timp cât continuă cu doctrina lor făcută de mâna omului.

Deci acum vezi că în ciuda a tot ce omul pretinde că știe, el cunoaște foarte puțin despre Calea Domnului. Că omul, din tot ceea ce i-a fost dat acceptă doar o mica parte a Adevărului, care îi convine lui. De exemplu, Eu i-am învățat mereu pe copiii lui Dumnezeu să se iubească unii pe alții, dar ei nu reușesc să facă aceasta. Câți dintre voi, prosternându-vă în fața Mea, Îmi înălțați rugăciuni de mulțumire iar apoi îi calomniați pe frații și surorile voastre? Unii dintre voi ajung chiar să-Mi spună cât de răi sunt oamenii, în loc să le arate iubire și iertare.

Omul va fi întotdeauna slab, căci este imposibil pentru ființa umană să fie perfectă. Dar de ce acceptă Învățăturile Mele pe de o parte, iar pe de altă parte le neagă? Niciodată să nu vă lăsați învinși de ispita de a vă condamna unii pe alții în Numele Meu, căci nu aveți autoritatea să faceți acest lucru. Niciodată să nu vă înălțați în fața Mea, când în același timp disprețuiți sau ridiculizați o altă ființă umană. Acest lucru Mă insultă. Pentru a accepta Adevărul trebuie să fiți fără răutate, mândrie, mulțumire de sine sau egoism. Trebuie să aruncați haina aroganței, căci aceasta este o trăsătură a diavolului, iar Eu o consider dezgustătoare.

Vă rog amintiți-vă Învățăturile Mele și trăiți-vă viața în acord cu ceea ce v-am spus Eu. Când aveți inimile neliniștite, pline de frică sau ură, trebuie să căutați întotdeauna ajutorul Meu. Căci, dacă nu faceți aceasta, acest sentiment de disperare și ură vă va domina. Trebuie să acceptați faptul că voi veți fi mereu înclinați spre păcat, dar să știți de asemenea că trebuie să arătați căință adevărată, înainte de a simți orice fel de pace sau calm în sufletul vostru.

Al vostru Isus

1113. Mama Mântuirii: Zilele de dinaintea sosirii lui anticrist vor fi zile de mare sărbătoare

Duminică, 27 aprilie 2014 la ora 23:20

Dragii mei copii, permiteți Luminii lui Dumnezeu să se pogoare asupra voastră, întrucât planurile de pregătire a lumii pentru A Doua Venire a Fiului Meu, Isus Cristos, au fost încheiate. Toate vor fi de acum după Voia Sfântă a lui Dumnezeu și eu vă rog să folosiți rugăciunea ca pe cea mai bună armură pe care o aveți, pentru că bătălia pentru copiii lui Dumnezeu va deveni tot mai intensă. Spre deosebire de războaiele din trecut, bătălia pentru suflete va fi foarte înșelătoare, deoarece dușmanul va fi perceput ca și prieten, în timp ce adevărata Biserică a lui Cristos va fi declarată ca fiind inamicul.

Cât de puternici va trebui să fiți, pentru a fi cu adevărat soldați ai lui Cristos! Niciodată nu trebuie să cedați presiunii de a rosti sacrilegiile la care vi se va cere să participați, în public și dinaintea altarelor Fiului meu. Când veți vedea că oameni cu funcții înalte din Bisericile Fiului Meu vă vor pretinde să vă plecați înaintea lor, în locuri din care lipsește Semnul Crucii, atunci să fugiți pentru a nu fi atrași în eroare. Veți ști că a sosit timpul ca anticristul să intre în Biserica Fiului Meu, când veți vedea tabernacolele modificate și, în multe cazuri, înlocuite cu versiuni din lemn.

Copii, vă rog să fiți atenți, pentru că mulți dintre voi vor întoarce spatele Adevărului, pentru că vor considera Adevărul aproape imposibil de acceptat. Zilele de dinaintea sosirii lui anticrist vor fi zile de mare sărbătoare, în multe biserici, în toate ramurile Creștinismului și ale altor religii. Toate legile vor fi fost deja schimbate, Liturghia modificată, Sfintele Sacramente denaturate, până când, în final, Slujba nu va mai fi celebrată conform Sfintelor Dogme. În ziua în care anticristul se va așeza plin de trufie pe tronul său, Prezența Fiului Meu deja nu va mai exista. Începând din acea zi, va deveni foarte greu pentru cei care îl iubesc pe Fiul Meu să-i rămână fideli, așa cum ar trebui, pentru că toate ororile vor fi prezentate dinaintea lor. Când veți fi înconjurați de foarte multă confuzie și când va deveni o ofensă să puneți sub semnul întrebării noua ierarhie, voi veți fi tentați să renunțați și să acceptați noua religie mondială, de frica pierderii prietenilor și familiei.

Armata lui Dumnezeu – Rămășița – va crește și se va răspândi, iar Rugăciunile Cruciadei vor asigura o mare tărie tuturor. Fiul Meu va interveni și vă va ajuta să treceți prin încercările care vor apărea în fața voastră, iar voi veți ști că Puterea Lui este cea care vă dă curaj și perseverență. Pentru că numai cei puternici dintre voi vor rămâne fideli Cuvântului Sfânt a lui Dumnezeu, dar chiar și dacă Rămășița Armatei lui Cristos va fi numai o părticică din mărimea armatei fiarei, Dumnezeu o va umple cu puterea unui leu. El îi va întări pe cei slabi și le va dărui mari Haruri. El va slăbi puterile celor care vor deveni devotați lui anticrist. Toate aceste evenimente pot părea înspăimântătoare însă, în realitate, ele vor părea pentru cei mulți ca o nouă eră de unitate și pace în lume. Oamenii vor aplauda noua biserică mondială și vor spune: „ce minune mare a făcut Dumnezeu.” Ei îi vor venera pe bărbații, dinăuntrul bisericii și dinafara ei, care au făcut posibilă această unitate. Laude și onoruri mari vor fi aduse acestor bărbați, care vor fi salutați cu cântece răsunătoare, precum și cu un semn special de recunoaștere, în toate adunările publice.

Vor fi sărbători, celebrări și ceremonii de onoare, în cadrul cărora vor fi preamăriți ereticii. Veți vedea mare bogăție, unitate între diferite credințe și oameni importanți tratați ca sfinți în viață – cu excepția unuia. Cel la care mă refer este anticrist, despre care se va crede că el este Isus Cristos.

Mama voastră iubită,
Mama Mântuirii

1114. De această dată Eu vin să reînnoiesc Pământul, să restabilesc Împărăția Mea pe Pământ

Marți, 29 aprilie 2014 la ora 09:00

Prea iubita Mea fiică, mulți ar putea să se întrebe cum de Dumnezeu, Tatăl Atotputernic, Creator a toate care sunt și vor fi în veșnicie, poate suferi. Adevărul este că Tatăl Meu, perfect în tot ceea ce poate fi, este plin de iubire. Deoarece El este Creatorul Iubirii, Inima îi este cuprinsă de suferință când vă dojenește.

Copiii lui Dumnezeu i-au refuzat Marele Dar al Paradisului prin păcatul lui Adam și Eva, când au căzut din grațiile Sale. S-au lăsat mai degrabă seduși de înșelăciuni viclene, plasate în fața lor de către cel rău. Cât de mult a suferit Tatăl Meu atunci, din cauza acestei trădări, și cât mai suferă El și acum din cauza păcatelor de trădare ale lumii de azi. Nimic nu s-a schimbat, cu excepția Miracolului Răscumpărării, pe care El l-a lăsat moștenire lumii prin Sacrificiul Meu pentru omenire.

Iubirea Tatălui Meu pentru voi toți este atât de mare încât Suferința Sa, cauzată de orbirea oamenilor și de faptul că ei resping Marea Sa Îndurare, este deasemenea un dar pentru umanitate. Din cauza acestei Suferințe, El tânjește după suflete, și ca urmare se va strădui să ajungă până și la necredinciosul cel mai încăpățânat. Celor care nu cred în Dumnezeu dar doresc dovezi și semne care să le aducă alinare în nefericirea lor, le spun acestea. Eu, Isus Cristos, am venit prima dată nu numai ca să-i salvez pe cei care au acceptat Adevarul, ci am venit să îi salvez pe cei incapabili să creadă în Dumnezeu. Același lucru îl fac acum. În timp ce credincioșii se vor lupta între ei pe tema disputei dacă sunt Eu, Isus Cristos, Cel care comunică cu lumea în timpurile acestea, Eu vă promit urmatoarele: Eu, din Iubirea Mea pentru voi, vă voi dovedi că sunt într-adevăr Eu cel care vă vorbește acum, și că Am fost trimis încă o dată de către Tatăl Meu să vă salvez.

De această dată Eu vin să reînnoiesc Pământul, să restabilesc Împărăția Mea pe Pământ – Paradisul creat de Tatăl Meu pentru Adam și Eva. Acea zi se va ivi curând și, înainte de a veni timpul, Eu vă voi ilumina mintea, trupul și sufletul. Vă voi șoca cu Puterea Mea – Divinitatea Mea, dar veți simți o asemenea izbucnire de iubire încât nu veți mai avea nici un dubiu că ea poate veni numai de la Mine. Aceasta este Promisiunea Mea. Voi ajunge în primul rând la copiii lui Dumnezeu care nu Îl cunosc și nici nu cred în El. Majoritatea vor veni alergând la Mine, căci nu vor avea idei preconcepute izvorâte din prea multe cunoștințe de natură spirituală. În același timp, voi ajunge la acele suflete care se află în mare întuneric, care sunt disperate, pierdute și încărcate de durere mare în inima lor. Așadar când sunteți pregătiți să ascultați Cuvântul Meu, care se află aici, să știți că Mesajele Mele nu îi vizează doar pe cei care Mă iubesc – ci ele sunt date pentru a ajunge la voi.

Eu vă ofer pacea. Vă aduc vești mărețe, deoarece am făurit pentru voi un viitor glorios în care moartea nu va mai avea putere asupra voastră. Eu aștept acea zi cu mare bucurie.

Vă rog să așteptați cu răbdare și încredere, căci atunci când Eu vă voi deschide inimile, grijile voastre vor dispărea.

Iubitul vostru Isus

1115. Promisiunea Mea de a veni din nou va fi împlinită în timpul vieții acestei generații

Joi, 01 mai 2014 la ora 23:30

Mult iubita Mea fiică, Promisiunea Mea de a veni din nou va fi împlinită în timpul vieții acestei generații. În prezent, mulți oameni în lume nu sunt conștienți de profețiile cu privire la Marea Zi a Domnului, conținute în Preasfânta Biblie. Ca să vă pregătească pentru aceste timpuri, Tatăl Meu M-a instruit să vă informez cu privire la faptul că data Celei de a Doua Veniri a Mele este fixată, însă doar Dumnezeu, Tatăl Veșnic, cunoaște această dată. Nici chiar Eu, Fiul Său Unul-născut, nu am cunoștință despre această dată – decât că ea va fi în curând.

Mai întâi, multe evenimente vor trebui să aibă loc, înainte de măreața reînnoire, să știți însă că toate vor avea loc curând și într-o succesiune rapidă. Cei care se tem de Marea Zi trebuie mai degrabă să se încreadă în Mine și să se roage pentru sufletele celor care vor face tot ce pot ca să Mi se opună în Strădania Mea pentru suflete. Planul Meu este de a-i aduce chiar și pe cei mai încăpățânați dintre voi în Împărăția Mea, pentru că ea este destinată lumii. Împărăția Mea va veni, pentru că acesta este Planul lui Dumnezeu, și va desăvârși Legământul Final, conform Voinței Divine a lui Dumnezeu.

Rugați-vă, cu mărinimie în inimă, pentru sufletele celor care au cea mai mare nevoie de Milostivirea Mea și Eu le voi acoperi cu Preaprețiosul Meu Sânge. Tot ceea ce a fost la început va fi împlinit la sfârșit și apoi va exista o lume fără de sfârșit. Totul începe și se sfârșește cu Tatăl Meu.

Nimic nu va împiedica A Doua Mea Venire. Nici unui om, care Mi se opune sau care încearcă să îndepărteze sufletele de Mine, nu i se va permite să Mă sfideze, pentru că atunci când Eu voi sosi, toți dușmanii Mei vor fi dați la o parte. Eu îl voi salva pe cei slabi, pe cei temători, pe cei cuprinși de remușcări, pe eretici, pe păgâni, pe mincinoși, hoți, criminali – pe toți păcătoșii. Nici unul dintre voi nu e exceptat de la Milostivirea Mea. Eu vă iubesc pe toți.

Al vostru Isus

1116. Mama Mântuirii: Apocalipsa va consta în confiscarea Bisericii de pe Pământ a Fiului Meu de către dușmanii Săi

Vineri, 02 mai 2014 la ora 19:00

Copila mea, atunci când oamenii aud cuvântul ”apocalipsă” simt poate groază în inimile lor. Acest lucru se întâmplă pentru că nu sunt informați asupra a ceea ce înseamnă el. Aceste timpuri au fost prevestite ca fiind partea finală a Planului Tatălui Meu de a unifica lumea și de a o elibera de strânsoarea răului care a sugrumat-o atât de multă vreme.

Cel mai important semn că acel timp este aproape va fi chiar înainte de A Doua Venire a Fiului meu, atunci când Crucificarea Sa va fi retrăită din nou. Acestea vor fi semnele. Precum El a fost biciuit, la fel va fi și Trupul Său – Biserica Sa de pe Pământ – prin corupție și infestare. Apoi, așa cum spinii au fost puși pe Capul Său, ei vor fi puși pe capetele conducătorilor Bisericii Sale. Mâinile slujitorilor Săi sfințiți vor fi pironite ca pe Cruce, atunci când nu vor mai fi folosite, în timpurile care vor veni, ca instrumente ale Sfintelor Sacramente. Întocmai precum cuiele au străpuns Picioarele Fiului meu, tot astfel acelor slujitori adevărați ai lui Dumnezeu li se va interzice să conducă sufletele pe Calea adevărată către Domnul. Crucificarea Bisericii Fiului meu pe Pământ va continua până când ea va muri și în acea zi, Trupul Fiului meu, Isus Cristos, nu va mai fi Prezent în Sfânta Euharistie. Când Biserica Fiului meu va fi distrusă, atunci pe ce cale vor mai merge discipolii Săi? Așadar, dacă nu urmați Calea Fiului meu, nu veți putea să găsiți calea către Împărăția Sa.

După ce Biserica Fiului meu va fi luată în stăpânire și dușmanul se va așeza pe tron, voi trebuie să rămâneți mereu credincioși Fiului meu. Voi nu veți putea face asta dacă veți accepta legile lumii laice ca înlocuitor al Adevărului.

Cartea Adevărului, împreună cu Rugăciunile Cruciadei, vă vor păstra privirea ațintită spre Fiului meu. Cei care sunt slujitori sfințiți credincioși ai Săi vă vor hrăni cu Hrana Vieții, atunci când ea nu se va mai găsi nicăieri. În acele timpuri veți număra lunile ca și cum ar fi săptămâni iar săptămânile ca și cum ar fi zile, pentru că la sunetul trompetei Noul Ierusalim se va ridica din cenușă și persecuția va lua sfârșit.

Apocalipsa va consta în acapararea Bisericii Fiului meu de pe Pământ de către dușmanii Săi. Va consta în bătălia pentru suflete. Pedeapsa va fi Avertismentul lui Dumnezeu pentru omenire, ca să-și deschidă ochii în fața Adevărului. Rămășița Armatei va ajuta să se păstreze vie flacăra iubirii pentru Fiul meu și, în același timp, va aduce sufletelor o mare iertare de pedeapsa care altfel ar cădea asupra lor, dacă nu ar fi Milostivirea Fiului meu.

Iubita voastră Mamă
Maica Mântuirii

1117. „Cere și ți se va da” nu este o promisiune deșartă pe care o fac Eu

Sâmbătă, 03 mai 2014 la ora 15:50

Mult iubita Mea fiică, atunci când le cer oamenilor să se încreadă în Mine, acesta este un lucru foarte dificil pentru mulți dintre ei. Foarte multor oameni li se pare greu să se încreadă în Iubirea Mea pentru umanitate ca să Mi se predea Mie pe deplin, când ei se bazează pe propria lor credință. Doar atunci când vă predați pe voi înșivă în întregime în grija Mea, vă puteți simți în siguranță, protejați și în pace.

Dacă voi căutați Iubirea Mea, ea vă va acoperi atunci când vă ridicați brațele și strigați după Mine ca niște copilași. Copiii, atunci când sunt mici, își pun toată încrederea în părinții lor. Ei cunosc doar diferența dintre starea de bine și cea de rău și atunci ei se bazează complet pe cei adulți pentru a-i proteja. Copiii nu stau mult pe gânduri înainte să alerge la părinții lor pentru consolare și pentru a căuta refugiu. Credința unui copil este puternică. El nu se îndoiește, pentru că el crede cu adevărat că va găsi siguranță în brațele unui părinte iubitor.

Eu sunt demn de încredere, deoarece tot ceea ce Mi se cere Mie va fi făcut, dacă este pentru binele sufletului. „Cere și ți se va da” nu este o promisiune deșartă pe care Eu o fac. Eu savurez Acțiunea de a împărți cu generozitate Darurile Mele peste fiecare dintre voi. Atunci când Îmi cereți să vă ajut, Eu aud, simt și răspund la tot ceea ce doriți voi. Dați-Mi șansa să vă dovedesc Iubirea Mea pentru fiecare dintre voi. Lăsați-Mă să vă arăt dovada Intervenției Mele. În acest timp al existenței, Eu, Isus Cristos, Îmi voi face cunoscută Prezența în toate câte le cereți de la Mine. În acest timp Eu vă voi permite să simțiți Prezența Mea, să fiți martori ai Marilor Mele Acte de Intervenție în viața voastră de zi cu zi și să înțelegeți puterea rugăciunilor voastre. Căci acestea sunt zilele marilor minuni pe care Eu le las moștenire umanității, mai mult decât în orice alte timpuri, de când Eu am umblat pe Pământ.

Când vă puneți cu adevărat toată încrederea în Mine, Eu pot face mari minuni nu numai pentru a vă aduce ușurarea suferinței, ci și pentru a vă atrage si mai aproape de Inima Mea Preasfântă. Când un copil știe că un părinte îl iubește, el se simte în siguranță știind că este protejat. Să știți că atunci când vă încredeti în Mine, Eu vă protejez pe toți și voi inunda fiecare suflet cu un profund sentiment de pace, pe care nu o puteti găsi nicăieri altundeva pe acest Pământ.

Veniți la Mine astăzi și cheamați-Mă să vă ajut – orice temeri ați avea. Recitați această Rugăciune specială de fiecare dată când sunteți în suferință, iar Eu vă voi răspunde de fiecare dată.

Rugăciunea (148) a Cruciadei de Rugăciune: Vino în ajutorul meu

„O, Isuse al meu, ajută-mă în momentele mele de mare suferință. Tine-mă în Brațele Tale și ia-mă în Refugiul Inimii Tale. Șterge lacrimile mele. Potolește zbuciumul meu. Înalță sufletul meu și umple-mă cu Pacea Ta. Te rog îndeplinește-mi această cerere specială (…menționează aici cererea…). Vino în ajutorul meu, astfel încât cererea mea să primească răspuns și viața mea să poată deveni liniștită și unită cu Tine, Domnul meu drag. Dacă cererea mea nu poate fi împlinită, atunci umple-mă cu Harul de a accepta că Voia Ta Sfântă este pentru binele sufletului meu și pentru ca eu sa rămân credincios Cuvântului Tău pentru totdeauna, cu inima blândă și ușoară. Amin.”

Întotdeauna să Mă chemați pe Mine, ori de câte ori sunteți în suferință sau aveți nevoie de ajutor, și Eu vă promit că vă va fi dat un semn ca răspuns la cererea voastră către Mine, Mântuitorul vostru iubit.

Isus al vostru

1118. Mama Mântuirii: Dumnezeu nu va permite niciodată să fie schimbat sau reinterpretat Cuvântul Său, pentru a se potrivi dorințelor oamenilor

Duminică, 04 mai 2014 la ora 16:23

Dragii mei copii, când Dumnezeu trimite în lume profeți, aceștia sunt simpli mesageri. Ei sunt trimiși pentru a împărtăși celorlalți Adevărul – Cuvântul lui Dumnezeu.

De-a lungul secolelor, mulți dintre copiii lui Dumnezeu au interpretat greșit rolul profeților. Unii au început să-i idolatrizeze pe profeți, în loc ca doar să accepte Cuvântul lui Dumnezeu și să-i aducă slavă lui Dumnezeu. Ei și-au creat dumnezei din profeți, iar Mesajele trimise lumii – inclusiv cele ale Fiului meu, Isus Cristos – au devenit mai puțin importante decât profeții care le-au transmis.

Copii, profeții lui Dumnezeu, îngerii lui Dumnezeu, vizionarii și văzătorii cu duhul nu au fost vrednici de această idolatrizare. Ei toți au fost oameni simpli, puțin sau deloc cunoscători ai lucrurilor Divine, fapt pentru care au și fost aleși. Mesajele sunt cele importante, în timp ce mesagerii sunt simple căi de transmitere a Cuvântului. Cuvântul lui Dumnezeu, dăruit prin intermediul profeților, nu trebuie niciodată dat la o parte, în timp ce profetul este pus pe un piedestal făcut de mâini omenești.

Cuvântul lui Dumnezeu nu trebuie niciodată ignorat. Imaginea lui Dumnezeu nu trebuie să fie înlocuită niciodată de imaginea profeților sau a sfinților Săi, care au câștigat Bunăvoința Sa. Voi puteți să-i rugați pe profeți și pe sfinți să intervină în favoarea voastră, dar niciodată nu trebuie să risipiți peste ei slava care i se cuvine numai lui Dumnezeu, Creatorul tuturor lucrurilor cerești. Acest adevăr este valabil și astăzi. Trebuie să-i aduceți slavă întâi lui Dumnezeu și să-L puneți pe El înaintea oricărui lucru. Trebuie să vă lipiți de Cuvânt, care a fost stabilit de la începuturi și să nu vă îndepărtați niciodată de la el, pentru că el nu se va schimba și nu se poate schimba vreodată. Cuvântul lui Dumnezeu este irevocabil.

Învățăturile Fiului meu au fost făcut cunoscute omenirii atunci când El a pășit pe Pământ. Ele doar au explicat mai limpede Cuvântul lui Dumnezeu, dar ele niciodată nu s-au îndepărtat de la Adevăr. Astăzi, omul este în continuare la fel cum era atunci când Fiul meu a venit prima dată. Omul este în continuare slab, influențabil și a rămas tot păcătos, așa cum era și atunci. Dacă un profet sau un simplu om, pretinzând că vorbește în Numele lui Dumnezeu, vă spune despre Cuvânt că trebuie adaptat după cerințele omului modern, trebuie să deveniți atenți. Dacă vi se spune că de fapt Cuvântul înseamnă cu totul altceva decât până acum, nu trebuie să acceptați. Omul, inclusiv cel care îl servește pe Dumnezeu, nu are autoritatea să modifice Adevărul.

Când un om pretinde că este inspirat din Cer și apoi schimbă Cuvântul, pentru a conveni lumii laice, nu trebuie să vă încredeți în el. Dumnezeu nu va permite niciodată să fie schimbat sau reinterpretat Cuvântul Său ca să le convină oamenilor. Țineți minte: când idolatrizați un profet și vă revărsați laudele asupra lui, îl ofensați pe Dumnezeu. Când acceptați modificări în conținutul Sfintei Biblii, care contravin Cuvântului lui Dumnezeu, atunci voi înșivă vă rupeți de Adevăr. Când acceptați minciuni, ca un mijloc de a-L servi pe Dumnezeu în proprii voștri termeni, atunci vă separați pe voi înșivă de Dumnezeu.

Mama voastră iubită,
Mama Mântuirii

1119. Cartea Adevărului va fi antiteza noii cărți false

Luni, 05 mai 2014 la ora 16:10

Mult iubita Mea fiică, toți cei care urmează Glasul Meu prin intermediul acestor Mesaje vor primi și în continuare mari binecuvântări, pe măsură ce rezistența lor va fi testată în moduri pe care Creștinii nu le-au mai suferit din Evul Mediu. Fiecare dintre ei va fi batjocorit de către cel rău, care se folosește de sufletele slabe și orgolioase pentru a lansa atacuri asupra celor care sunt aproape de Mine. Va fi făcută orice încercare vizibilă sau invizibilă de a ponegri aceasta măreață Lucrare a Mea.

Pe măsură ce persecuția se intensifică, să știți că puterea satanei scade, și tot ce poate face el este să continue să arunce cu pietre, să răspândească minciuni și să încerce să îndepărteze sufletele de Mine. El va reuși să îndepărteze sufletele de la această Misiune prin diferite mijloace. Va folosi vizionari pentru a ataca Misiunea, și aceasta va crea o mare confuzie.

Când omul continuă să cadă și Cuvântul lui Dumnezeu nu mai este acceptat în întregime atunci Cerul intervine întotdeauna. Credeți-Mă acum când vă spun – aceasta este Misiunea Mea, și dacă vi se spune altceva atunci puteți fi siguri că sunteți conduși pe căi greșite. Promisiunea Mea este de a rămâne loial copiilor lui Dumnezeu până la capăt și până când sufletul respinge complet Mâna lui Dumnezeu. Eu voi merge înainte și vă voi oferi toate Darurile ce vă sunt hărăzite, pentru a vă ocroti împotriva dușmanilor Mei care vin la voi ca lupi îmbrăcați în piei de oaie. Darurile Mele vor deveni antiteza a ceea ce vor da lumii dușmanii lui Dumnezeu. Cartea Adevărului va fi antiteza noii cărți false pline de doctrine eronate, născocite de om, care vor justifica păcatul, și care în curând va fi impusă lumii. Pecetea Dumnezeului Celui Viu vă va ocroti împotriva semnului fiarei iar Medalia Mântuirii vă va proteja de erezia ce va țâșni din gura dușmanilor Mei care vor acapara Biserica Mea de pe Pământ.

Firește că această Misiune este disprețuită de către satana și el se va folosi chiar și de sufletele bune, care – dintr-un sentiment de loialitate greșit înțeleasă față de acei slujitori sfințiți ai Mei care și-au pierdut credința și nu Mă mai slujesc pe Mine cu adevărat, pentru că nu Mă mai știu cum să o facă – vor terfeli Sfântul Meu Cuvânt. Nu trebuie să vă lăsați influențați. Nu fiți asemeni celor dinainte voastră, care M-au respins atunci când am umblat pe Pământ.

Vă dau Cuvântul Meu că în curând veți primi toate dovezile pe care le doriți. Vă promit că Eu acum vin doar pentru a vă aduce Mântuire, într-un timp în care dușmanii Mei vor face toate încercările ca să tăgăduiască dreptul vostru la Mântuire dat de Dumnezeu vouă, ca și copii ai Lui.

Nu Mă părăsiți, atunci când știți în inima voastră că Eu, Isus Cristos, sunt cel care vă vorbește acum. Nu încercați să îndepărtați sufletele de Mine atunci când aveți îndoieli cu privire la cine Sunt Eu. Nu-i răniți pe profeții lui Dumnezeu, altminteri veți suferi foarte mult. Nu luptați împotriva Planului Tatălui Meu care pregătește lumea pentru cea de-a Doua Mea Venire, altminteri va trebui să îndurați Mânia Tatălui Meu. Fiți recunoscători. Fiți generoși și acceptați cu iubire și bucurie acest Dar al Intervenției, care este prezentat lumii spre binele vostru și de dragul fiecărui suflet viu.

Al vostru Isus

1120. Câtor oameni le este dat să creadă în faptele rele, în numele dreptății?

Marți, 06 mai 2014 la ora 20:02

Mult iubita Mea fiică, motivul pentru care Cuvântul Meu este respins de atât de mulți oameni este că Adevărul este ca un ghimpe în coasta celor care sunt stânjeniți să proclame în mod deschis Învățăturile Mele.

Omul, care crede că libertatea de expresie este mai importantă decât respectarea Cuvântului lui Dumnezeu, merge pe o cale foarte periculoasă. Orice om care crede în dreptul de a-și declara părerile sale ca fiind sacrosancte, când aprobă păcatul, este un trădător al Meu.

Câtor oameni le este dat să creadă în faptele rele, în numele dreptății? Asemenea oameni, care vă dictează legile, inclusiv cei care guvernează Biserica voastră, ar vrea ca voi să credeți că dreptul la libertatea de expresie este mai presus de orice Lege a lui Dumnezeu, chiar dacă acest drept este folosit pentru a glorifica păcatul.

Păcatul ia multe forme și, în lumea de azi, orice păcat este explicat prin proclamarea dreptului individual al fiecărei persoane de a face ceea ce îi place. Tot așa cum niciunul dintre voi nu are dreptul de a judeca pe nimeni în Numele Meu, niciunul dintre voi nu are dreptul de a proclama faptele rele ca fiind bune.

Isus al vostru

1121. Foarte mulți dintre voi n-aveți nici cea mai vagă idee despre ce înseamnă să Mă slujiți ca niște Creștini

Marți, 06 mai 2014 la ora 23:00

Mult iubita Mea fiică, nici un om să nu creadă, nici pentru o clipă, că Dumnezeu le va permite vreodată copiilor Săi să se îndepărteze de El, fără să facă tot ce stă în Puterea Sa pentru a-i salva.

Atât de multe Daruri vi s-au dat, încă de la Începuturi, prin intermediul profeților. Mulți profeți au repetat aceleași mesaje iar și iar, și totuși mulți dintre ei au fost ori ignorați, ori ridiculizați. Mulți au fost persecutați și omorâți. De ce Cuvântul lui Dumnezeu provoacă atâta ură? Nu Cuvântul lui Dumnezeu este cel care rănește sufletul celor slabi sau al celor care s-au îndepărtat de Credință. Nu. Ci este modul satanei de a răspunde, atacând furios, când Dumnezeu își ridică Mâna pentru a-i da celui rău pedeapsa cuvenită. El știe că atunci când Cuvântul lui Dumnezeu este dat profeților Lui, acesta se răspândește foarte repede datorită Puterii Duhului Sfânt, iar când se întâmplă astfel, puterea celui rău slăbește și, în consecință, răzbunarea sa e violentă.

Când Duhul Sfânt este revărsat asupra rasei umane în acest mod, îngerii căzuți se vor ridica – săbii gata să-l străpungă pe fiecare dintre discipolii mei, în orice fel posibil. Trebuie să acceptați și să recunoașteți această multă ură pentru Cuvântul Meu drept ceea ce este ea de fapt – o încercare de a vă îndepărta pe voi de Adevăr. Fiecare dintre apostolii Mei, fiecare profet și slujitor sfințit care aderă la Adevăr – la Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu- va suferi o opoziție înverșunată din partea forțelor celui rău. Așa a fost mereu. Dar voi niciodată nu trebuie să permiteți ca ura lor față de Mine, iubitul vostru Isus, să vă descurajeze sufletele, pentru că tocmai în acele momente Eu sunt cu adevărat prezent în sufletele voastre. Suferiți în Numele Meu și Eu vă voi înălța în glorioasă uniune cu Mine, în Împărăția Mea ce va să vină. Pricinuiți însă altora suferință, indiferent cât v-ați crede de îndreptățiți să o faceți, și Eu vă voi separa de Mine pe veci.

Avertismentele Mele, date vouă acum, sunt pentru a vă reaminti ceea ce v-am învățat Eu, căci în ziua de azi foarte mulți dintre voi n-aveți nici cea mai vagă idee despre ce înseamnă să Mă slujiți ca niște Creștini.

Al vostru Isus

1122. Eu folosesc suflete ispășitoare pentru a-i aduce la Mine pe alții, care nu ar fi niciodată salvați altfel

Miercuri, 07 mai 2014 la ora 23:43

Mult iubita Mea fiică, atunci când Eu chem sufletele să Mă urmeze, acest fapt duce la un amestec de sentimente, de la o intensă fericire până la o adâncă tristețe. Pentru că, atunci când Eu aprind în suflete Focul Duhului Sfânt, acest fapt va aduce mari Binecuvântări, dar ele vor veni însoțite de suferință.

Atunci când Eu aleg ce suflete merită Darurile Mele, ele vor trăi sentimentul că Îmi aparțin Mie, dar se vor simți în același timp în afara lumii în care trăiesc. Ei îi vor vedea pe frații și surorile lor într-o lumină nouă. Vor fi extrem de sensibili la frumusețea Creației lui Dumnezeu atunci când vor privi fețele altora, pentru că ei vor vedea Prezența lui Dumnezeu. Nici măcar un suflet pe care ei îl vor întâlni nu va fi lipsit de iradierea Prezenței lui Dumnezeu, indiferent cât de departe a căzut acest suflet în Ochii Mei. Ei vor fi plini și de o copleșitoare compasiune, pe care doar un părinte o simte pentru propriul său copil. Vor simți pentru acea persoană o iubire imediată și intensă, care îi va uimi și îi va șoca. Cu toate acestea, ei vor fi conștienți în același timp de întunericul care stă ascuns în suflete, gata să le devoreze. Imediat, pe loc, sufletul ales își va da seama ce trebuie să facă. El se va teme atât de mult pentru sufletele care sunt în pericolul de a se scufunda în întuneric, încât imediat va alerga către Mine implorându-Mă să le salvez.

Un suflet ispășitor, un suflet ales, renunță la tot ce este exterior în viața sa și, făcând aceasta, aduce mare glorie lui Dumnezeu. Suferința pe care sufletul ales o are de îndurat eliberează alte suflete de pedeapsa veșnică și, ca rezultat, el devine ținta cea mai căutată de satana și de agenții săi. Astfel de suflete îndură Pătimirea Mea, ca un Dar pentru Dumnezeu, pentru că, odată alese, cele mai multe dintre ele nu mai pot apoi să îi întoarcă spatele lui Dumnezeu. Există totuși și aceia care sunt aleși, dar care refuză Cupa Mea. Trebuie să vă rugați pentru aceste sărmane suflete, pentru că lipsa curajului de a lua Crucea Mea le poate duce în următoarele două direcții. Vor îndura suferință lăuntrică pentru că le-a fost greu să se apropie de Mine. Apoi vor fi absorbite de lumea laică, pentru a scăpa de chemarea lor, și aceasta nu le va aduce nimic altceva decât un sentiment de falsă speranță.

Atunci când un suflet iubitor se roagă și se smerește înaintea Mea, el potolește Mânia Tatălui Meu. Acest fapt atenuează impactul Pedepselor Tatălui Meu asupra lumii. Dacă un suflet ales, care este persecutat din cauza dragostei lui pentru Mine și care este la limita rezistentei, va spune către Mine: ”Isuse, ia suferința mea și fă cu ea precum voiești Tu”, atunci eu voi revărsa asupra lui Daruri extraordinare. Sufletul va deveni imun la rău și apoi va fi neînfricat. Datorită desăvârșitei sale încrederi în Mine, el se va înălța atunci la perfecțiunea sufletească și va dobândi un comportament calm și plin de pace. Aceasta presupune foarte mult sacrificiu, dar atunci când astfel de suflete Mi se predau Mie în supunere deplină și refuză să răspundă dușmanilor Cuvântului Meu, acest lucru va duce la salvarea multor suflete.

Eu folosesc suflete ispășitoare pentru a-i aduce la Mine pe alții, care nu ar fi niciodată salvați altfel. Doar în acest mod astfel de suflete victimă pot și vor ispăși pentru sufletele a milioane de oameni care și-au tăiat cordonul ombilical ce îi lega de Mine. Să nu vă temeți niciodată prea mult pentru sufletele aflate în întuneric în aceste vremuri, pentru că sufletele victimă alese de Mine în lume sunt în număr mare în acest moment. Seninătatea lor aduce înapoi la Refugiul Meu sufletele care sunt pierdute.

Al vostru Isus

1123. Nu trebuie să vă îngrijorați, pentru că Dumnezeu vă iubește pe toți

Joi, 08 mai 2014 la ora 23:30

Mult iubita Mea fiică, privește în jurul tău și vei vedea mulți oameni ducând vieți lipsite de griji. Vei vedea râs, bucurie și multă prietenie și vei ști că toate acestea nu pot veni decât de la Dumnezeu. Mulți oameni, odată ce vor cunoaște Adevărul, Mă vor îmbrățișa cu inimile deschise și recunoscătoare și atunci vom fi una.

Planul Meu este de a-i aduna pe toți și de a revărsa asupra lor o mare dragoste, bucurie și fericire. Eu Mă voi desfăta în Noua Mea Împărăție și va fi mult râs, veselie și frumusețe, precum și Viață Eternă. Dragostea va emana din fiecare creatură iar fiecare suflet și fiecare viață vor fi perfecte.

Atunci când vă îngrijorați despre viitorul lumii, aduceți-vă aminte ce v-am spus Eu. Totul va fi bine odată ce Eu voi veni să vă adun în noua lume fără sfârșit. Nu trebuie să vă îngrijorați, pentru că Dumnezeu vă iubește pe toți. Cât despre sufletele care duc o viață grea și dureroasă, ele vor fi aduse primele, dacă acceptă Cine Sunt Eu. Aceia care sunt într-un teribil întuneric vor primi Haruri extraordinare pentru a-și curăți sufletele, astfel încât Eu să pot desface strânsoarea celui rău asupra lor și să-i iau în siguranța Milostivirii Mele. Aceasta este o bătălie și se va duce cu înverșunare, dar se va exercita Puterea Preasfintei Treimi și sufletele vor fi luminate astfel încât să nu se piardă.

Eu voi ridica dintre voi conducători importanți și, cu o armată răspândită în fiecare națiune, voi veți spori și veți lua cu voi pe majoritatea copiilor lui Dumnezeu, în Noul Paradis. Priviți spre Mine cu încredere și nu vă temeți de Iubirea Mea, pentru că trebuie să știți că Eu niciodată nu aș dori să vă sperii, iar atunci când Îmi voi face Prezența cunoscută, aceasta vă va umple cu o mare uimire și bucurie. Vă asigur, nu trebuie să vă temeți, pentru că Eu Sunt Iubirea Însăși. Iubirea vă va alina și când veți sta în Fața Mea, Isus al vostru, veți fi copleșiți instantaneu de un sentiment de familiaritate, care este prezent doar atunci când inima voastră se împletește cu a Mea.

O, cât vă iubesc pe toți și cât tânjesc după sufletele voastre.

Al vostru Isus

1124. Dumnezeu Tatăl: Niciodată nu trebuie să opuneți rezistență Voii Mele Divine

Vineri, 09 mai 2014 la ora 17:00

Prea iubita Mea fiică, lumea a fost creată de Mine, deoarece aceasta a fost Voia Mea. Voia Mea a existat dintotdeauna și va exista întotdeauna. Voia Mea se va face, cu sau fără voia omenirii. Liberul arbitru, dăruit omenirii prin Mâna Mea, a fost folosit în mod abuziv și aceasta a avut drept rezultat separarea dintre om și Mine, Tatăl Veșnic. Atât timp cât omul are darul liberului arbitru, înseamnă că doar cei care aleg să vină la Mine, prin intermediul Fiului Meu, Isus Cristos, pot deveni parte din Mine – formând din nou întregul.

Când voia omului se opune Voii Mele, rezultă un zbucium plin de amărăciune, pentru că numai Voia Mea poate fi deasupra tuturor. Voia Mea Divină controlează tot ceea ce Eu îngădui, tot ceea ce Eu permit, deoarece Eu întotdeauna voi accepta libertatea pe care am dăruit-o omului, căci Eu nu iau înapoi ceea ce am dăruit. Câteodată, omul, prin voia sa liberă, provoacă o suferință teribilă lumii și, prin lăcomia și egoismul lui, Mă ofensează enorm. Totuși, Eu nu intervin în voia omului, deoarece numai el poate decide dacă dorește să facă Voia Mea. Și, cu toate că Eu nu voi încerca să iau înapoi liberul arbitru, libertatea de a alege nu înseamnă că omul poate să-Mi impună Mie voia lui, deasupra Voii Mele.

Niciodată nu trebuie să opuneți rezistență Voii Mele Divine, deoarece omul nu poate depăși niciodată Voia Mea. Când o face, el descoperă că este imposibil să Mi se opună Mie fără să suporte consecințele. Numai Eu decid rezultatul vieții și al morții, pentru că decizia este numai a Mea. Când Eu iau decizia de a-Mi duce la bun sfârșit Planurile pentru protejarea copiilor Mei, nici un om nu are puterea să se opună. Dacă omul încearcă să intervină asupra Darurilor Mele către lume, care includ viața în toate formele ei, atunci el nu numai că va da greș, dar va și suferi în consecință.

Nici un om să nu încerce să Mă oprească din Planul Meu de a împlini Legământul Meu Sfânt.

Nici un om să nu Mă blasfemieze sau să stea în calea Voii Mele, pentru că va fi întrerupt brusc.

Nici un om să nu încerce să Mă oprească să dăruiesc Viața Veșnică sufletelor, ori propria lui viață se va sfârși. Când încercați să vă opuneți Mie, nu veți reuși niciodată. Când omul continuă să nege Cuvântul Meu și să lupte împotriva Divinității Mele, vor rezulta numai tulburări, catastrofe, pierderi de vieți și pedepse teribile. Iată de ce, când unui suflet i se cere să Mi se supună Mie sau Instrucțiunilor Mele și, prin liberul său arbitru, acceptă această cerere, găsește că este imposibil să se opună Voii Mele.

Și tu, fiica Mea,- deși deja te-ai predat Mie – ai încercat să te împotrivești Voii Mele. De acum știi că acest lucru nu este de nici un folos, pentru că numai ceea ce este poruncit de Mine, în termenii Mei, poate fi făcut.

Copii – Eu sunt Tatăl vostru. Sunt Creatorul vostru. Numai Eu știu ceea ce vă va aduce viitorul, dar fiți consolați știind că toate Planurile Mele sunt încheiate. Doar atunci când voia voastră este unită cu Voia Mea, Împărăția Mea poate fi cu adevărat realizată și împlinită în sfârșit. Numai atunci, toate conflictele dintre om și Mine, Tatăl Vostru Veșnic, se vor încheia. Pacea va domni atunci în noua lume ce va să vină – o lume atât de perfectă încât nu se va sfârși niciodată.

Al vostru Tată,
Dumnezeu cel Preaînalt

1125. Voi ridica, din interiorul Bisericii Mele, un om care va apăra și va proclama Adevărul

Sâmbătă, 10 mai 2014 la ora 17:30

Mult iubita Mea fiică, nu vă este dat să înțelegeți acum, dar să știți că voi ridica, din interiorul Bisericii Mele, un om care va apăra și va proclama Adevărul. El va face aceasta într-un moment în care niciun alt Cardinal, Episcop, preot sau alt slujitor sfințit al Meu nu va avea curajul să o facă. Când noua doctrină falsă va înghiți Biserica, mulți din interiorul ei vor ști în inimile lor cât de greșită este aceasta. Ei vor fi alarmați, dar prea speriați să își ridice vocile. Vor fi atât de copleșiți în număr de către cei a căror credință este atât de slabă, încât vor accepta imediat orice erezie pusă în fața copiilor lui Dumnezeu în Numele Meu Cel Sfânt.

Omul pe care îl voi ridica este un suflet curajos și mulți se vor simți ușurați atunci când el va vorbi. Când el va face aceasta, mulți alții se vor ridica și vor vorbi public, salvând prin aceasta multe suflete. Când el va fi ridicat, Eu am alte planuri de a aduce laolaltă toate acele credințe care nu Mă acceptă pe Mine, Isus Crisos, ca fiind Fiul lui Dumnezeu. Toate aceste Planuri Dumnezeiești au fost prezise, și milioane și milioane de oameni din întreaga lume își vor da seama apoi de Adevăr. Ei atunci se vor înmulți și vor fi binecuvântați de Mine, astfel încât să poată aduna la un loc toate credințele cu unicul scop de a asigura că este proclamat Adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu. Apoi credința se va răspândi astfel încât Cuvântul Meu, așa cum este el cuprins în Sfintele Evanghelii, va fi predicat de către bărbați și femei precum și de fii și fiicele lor, în toate colțurile lumii. Ei vor profeți, dezvăluind lumii aceste Mesaje Dumnezeiești, și Prezența Mea îi va acoperi pe ei pentru a le da puterea și curajul de care vor avea nevoie.

Atât de puternică în răspândirea Adevărului va fi această generație a Mea, încât mulți dintre cei care erau rătăciți și erau conduși pe calea către o gravă greșeală, se vor întoarce și vor veni alergând la Mine. Ei se vor răspândi atât de repede încât, pentru fiecare erezie comisă împotriva Mea, milioane de suflete vor fi convertite. Eu îi voi atrage la început pe păgâni, pentru că lor nu li s-a dat Adevărul, și astfel lumea nu se va mai îndoi de puterea Intervenției Mele. Apoi voi aduce toate celelalte religii la un loc și li se va arăta clar că există o singură cale către Tatăl Meu și aceea nu poate fi decât prin Mine. Și, în timp ce Eu voi atrage milioane de suflete către Mine și către Adevărul a Ceea Ce Sunt Eu, milioane de alte suflete vor fi atrase într-o religie făcută de om, plănuită și creată de spiritul răului.

Planul de bază al celui rău este pe cât de elaborat, pe atât de simplu, și anume este acela de a duce la osândire cât mai multe suflete posibil, distrugându-le credința în Mine, Isus Cristos. Ei vor face aceasta prin negarea Adevărului. În timp ce noua religie va devora sufletele cu ajutorul minciunilor, eu voi recâștiga de trei ori pe atât de multe suflete, făcând astfel încât copiii lui Dumnezeu să nu uite Adevărul.

Al vostru Isus

1126. Eu nu îi caut pe cei răi pentru a-i distruge cu ușurință. Singura Mea dorință este de a-i salva pe toți

Duminică, 11 mai 2014 la ora 18:00

Mult iubita Mea fiică, cea mai mare dorință a Mea este să aduc iubire, pace și fericire tuturor copiilor lui Dumnezeu. Niciodată nu vreau răzbunare, indiferent cât de rele sunt faptele oamenilor. Nici nu caut să provoc umilință nimănui, deși ei poate că îi umilesc pe alții în numele Meu. Niciodată nu caut să distrug reputația unui om chiar dacă el cauzează mari distrugeri în lume. Eu nu îi caut pe cei răi pentru a-i distruge cu ușurință. Singura Mea dorință este de a-i salva pe toți. Eu prețuiesc sufletul fiecărui copil al lui Dumnezeu. Îi caut cu statornicie. Încerc să-i atrag înspre Mine. Eu îi caut în fiecare zi chiar și pe cei care nu acceptă existența Mea. Îmi fac simțită Prezența în viața lor umplându-le sufletele cu iubire pentru alții, scoțând la suprafață bunătatea din ei înșiși, astfel ca ea să poată învinge gândurile, faptele și acțiunile negative.

Unele suflete sunt în mod firesc receptive la chemarea Mea și Mă încântă răspunsul lor generos și inima lor tandră. Alții au ridicat o barieră între ei și Mine, de aceea Îmi este dificil să le ating sufletele. Dar Eu voi încerca în continuare, în diferite moduri, să ajung la sufletele lor, până când am să reușesc să le deschid inimile către Puterea Iubirii lui Dumnezeu.

Iubirea este forța conducatoare care duce către toate lucrurile bune. Iubirea este prezentă în fiecare copil al lui Dumnezeu încă din momentul nașterii lui. Darul iubirii lui Dumnezeu îi ajută pe oameni să îl învingă pe cel rău. Când Dumnezeu intervine făcând să crească iubirea într-un suflet, face aceasta pentru a-și apăra copiii împotriva răutății diavolului. Iubirea este mai puternică decât ura, dar ura are răbdare. Satana, plin de ură pentru umanitate, nu are nici un fel de iubire cu excepția iubirii de sine. El infestează umanitatea sădind ură în sufletele care au devenit vulnerabile din cauza păcatului. Ura găsește un cuib gata pregătit în sufletele celor care sunt geloși, plini de mândrie, însingurați sau confuzi. Pentru a ispiti un suflet spre ură, satana niciodată nu-i va arăta acelui suflet ce este ea de fapt. În schimb, el va ispiti sufletul prin păcatul mândriei, aceasta fiind întotdeauna prima lui tactică. Sufletul va fi condus să creadă că trebuie să se simtă jignit, că propriile lui nevoi îi cer asta, că el știe mai bine și că astfel face un lucru bun.

În aceste timpuri, iubirea lui Dumnezeu se revarsă asupra tuturor copiilor Săi. El face aceasta din Milostivirea Sa. El va spori iubirea în inimile oamenilor pentru a ajuta umanitatea să lupte împotriva urii care în curând se va intensifica în lume, iar inimile oamenilor vor deveni ca de piatră.

Vă rog să recitați această rugăciune a Cruciadei pentru a căuta Iubirea lui Dumnezeu în aceste timpuri.

Rugăciunea (149) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru a căuta Iubirea lui Dumnezeu

„O, Isuse, umple-mă cu Iubirea lui Dumnezeu. Umple-mă cu Lumina Ta Dumnezeiască și inundă-mă cu iubirea de care am nevoie pentru a răspândi semințele Milostivirii lui Dumnezeu printre toate națiunile.

Permite ca eu să răspândesc Iubirea Ta Dumnezeiască printre toți cei cu care vin în contact. Răspândește Iubirea Ta, ca ea să se pogoare asupra tuturor sufletelor, tuturor credințelor și națiunilor – și ca o ceață să-i învăluie în unitate pe toți copiii lui Dumnezeu.

Ajută-ne să răspândim Iubirea lui Dumnezeu, astfel ca ea să poată și chiar să învingă toată răutatea din lume. Amin.”

Întotdeauna să puneți semnul egalitatii între iubire și Prezența lui Dumnezeu. Să știți că doar iubirea poate aduce sufletele la Mine. Să știți că doar iubirea poate veni de la Dumnezeu. Doar iubirea are puterea de a aduce pace, mulțumire și unitate între națiuni. Ura provine de la satana și oricând o vedeți trebuie să recitați rugăciunea de mai sus pentru a căuta Iubirea lui Dumnezeu. Amintiți-vă că iubirea învinge totul pentru că ea vine de la Dumnezeu.

Al vostru Isus

1127. Chiar înainte de Întoarcerea Mea, cerul se va întuneca pentru trei zile

Marți, 13 mai 2014 la ora 08:50

Fiica Mea mult iubită, este cea mai mare bucurie a Mea să îi vad pe discipolii Mei iubiți care au răspuns la Chemarea Mea de a recita Rugăciunile Cruciadei care, prin Puterea Spiritului Sfânt, vor salva miliarde de suflete.

Mă voi folosi de Rugăciunile Cruciadei pentru a reînnoi și a curăți sufletele omenirii în același timp în care voi reînnoi fața pământului. Marea reînnoire va fi desăvârșită, totul în același timp, astfel încât lumea să fie pregătită și vrednică să Mă primească pe Mine, Isus Cristos, ca Mântuitorul care se întoarce.

La fel cum națiunile întâmpina monarhia, multă pregătire va fi necesară înainte ca regele să pună piciorul pe tărâmurile lor. Nu ați permite ca un rege care vine în vizită să sosească atunci când totul este în dezordine, degradare sau străzile sunt pline de murdărie. Așadar, reprezentanții acelor țări se vor asigura că sunt îmbrăcați și pregătiți cum se cuvinte pentru a-i întâmpina pe demnitarii care îi vizitează. Ei vor face eforturi considerabile pentru a pregăti marea întâmpinare și vor alege reprezentanți pe care îi consideră vrednici de a primi vizita regelui. În sfârșit, ei vor pregăti o mare ceremonie pentru a sărbători sosirea regelui iar în ziua cea mare se vor alinia pe străzi și vor cânta laude mărețe. Vor face onoruri monarhului și anturajului său. Tot astfel va fi și în Marea Zi a Domnului când Eu, Isus Cristos, voi veni ca Judecător.

Eu voi apărea brusc în sunetul trâmbițelor și pe dulcea cântare a Corului Îngeresc. Chiar înainte de Întoarcerea Mea, cerul se va întuneca timp de trei zile. Apoi se va aprinde într-o multitudine de culori nemaivăzute vreodată de ochiul omenesc. Eu voi fi văzut de fiecare bărbat, femeie și copil, de orice vârstă, și toți vor fi șocați dar și foarte emoționați. Oamenii nu-și vor crede ochilor iar mulți vor împietri – alții vor plânge cu lacrimi de ușurare și de bucurie. Mulți vor fi luați pe nepregătite iar evenimentul va fi atât de copleșitor pentru ei încât vor plânge de mâhnire, întrucât vor ști în inimile lor modul în care L-au respins pe adevăratul Mesia și cât de nevrednici sunt să intre în Împărăția Mea.
Dar acestor oameni le spun acum. În acea Zi trebuie să strigați către Mine și să Îmi cereți să vă iert. Atunci, și voi veți fi adunați în Noua Mea Împărăție.

La fel ca orice rege care vine în vizită, îi rog pe aceia dintre voi care Mă iubesc să se pregătească pentru această Zi Măreață. Încredeți-vă în Mine, pregătiți-vă sufletele, rugați-vă pentru salvarea tuturor sufletelor și veniți gătiți, pregătiți, și rămâneți în așteptare – așa cum mireasa își așteaptă mirele. În acea zi, voi, copiii lui

Dumnezeu, vă veți alătura Mie într-o singură Uniune Sfântă cu Tatăl Meu, pentru începutul noii lumi și Glorioasa Eră făgăduită vouă de la bun început.

Fiți pe pace. Pregătiți-vă cu iubire și simplitate a inimii pentru această Zi Măreață. Să nu vă temeți de ea. Primiți-o cu bucurie. Chiar dacă umblați în întuneric mare, Eu vă voi lua în Lumina Mea. Tot ceea ce trebuie să faceți este să vă întindeți brațele spre Mine iar Eu vă voi îmbrățișa ca pe ai Mei.

Al vostru Isus

1128. Iubirea Mea, Milostivirea Mea, Compasiunea Mea vor fi harul vostru salvator

Miercuri, 14 mai 2014 la ora 23:30

Fiica Mea mult iubită, Harurile pe care Eu le prezint lumii îi vor transforma pe necredincioși în slujitori devotați ai Mei. Ei vor fi convertiți instantaneu și vor cădea la pământ în fața Mea în slujire iubitoare.

Aceia care, prin viața pe care au dus-o, M-au trădat și M-au dat deoparte, vor ieși în față și Mă vor implora să-i accept ca pe ai Mei. Oricum, cei care complotează împotriva Cuvântului Meu vor fi cel mai greu de salvat. Căci ei sunt mult mai cunoscători decât cei ignoranți asupra semnificației Cuvântului Meu și, cu toate acestea, ei cu bună știință încearcă să-l rescrie pentru a se potrivi arogantei lor încrederi de sine. În ciuda cunoștințelor lor, ei nu văd Adevărul pentru că refuză să-l vadă. Ei nu vor proclama Adevărul absolut ci în schimb vor crea unul, cu scopul de a-i înșela pe alții.

Unii s-au întors impotriva Mea deoarece ei cred că apelul de a-Mi sluji Mie a avut automat ca rezultat iluminarea lor. Ei cred că au autoritatea, dată lor prin Puterea Duhului Sfânt, de a adapta Învățăturile Mele pentru a nu ofensa societatea modernă. Mândria lor va fi căderea lor, iar căderea lor din Har va fi văzută de mulți, care se vor simți înșelați pentru că au fost induși în eroare. Alții dintre ei știu exact ce fac, căci nu sunt Eu cel căruia ei îi slujesc – ci este cel rău. În mod conștient, ei umblă printre voi cu scopul de a distruge Adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu. Ei nu se vor căii, nici nu vor accepta Mâna Mea, pentru că ei cred în minciunile fiarei, care le-a promis de secole dușmanilor Mei paradisul său, care ar urma să vină. Iar ei au ales, din cauza lăcomiei și ambiției lor, să creadă în această înșelătorie elaborată. Când vor ajunge să conștientizeze Adevărul vor fi fost deja aruncați în abis. Aceștia sunt doar câțiva dintre acei nefericiți induși în eroare care au negat existența diavolului, nerecunoscând ceea ce este el de fapt, ca și gheena în care el va locui pentru veșnicie.

Îi avertizez pe toți copiii lui Dumnezeu că dacă urmează căile celui rău, dacă resping Cuvântul lui Dumnezeu și dacă săvârșesc păcate de moarte, consecința va fi pedeapsa. Oricine vă spune altfel, vă induce în eroare. Eu îi voi salva pe cei care se căiesc chiar și în ultima secundă, atât de mult îmi doresc să vă salvez pe fiecare dintre voi.

Iubirea Mea, Milostivirea Mea, Compasiunea Mea vor fi Harul vostru salvator. Nu vreau să vă înspăimânt, dar trebuie să vă spun Adevărul. Venind la Mine – până la urmă, indiferent care sunt credințele voastre – Eu vă voi aduna ca fiind ai Mei. Niciodată să nu uitați această Promisiune. Vă promit că Vă voi ajunge chiar și în adâncul disperării voastre.

Al vostru Isus

1129. Eu sunt Prezent în cel care îi iubește pe toți, indiferent ce rasă, credință, sex sau culoare au ei

Vineri, 16 mai 2014 la ora 16:50

Mult iubita Mea fiică, vă rog pe toți cei care Mă iubiți să consacrați Inimii Mele sufletele celor care refuză Milostivirea Mea. Vă cer să Îmi aduceți necredincioșii care nu vor accepta Existența Mea și pe cei care, chiar dacă Eu în persoană aș sta în fața lor, tot M-ar respinge. Aceste suflete împietrite găsesc alte forme de reconfortare spirituală pentru că ei refuză să Mă accepte pe Mine. Dacă ei ar accepta Adevărul, ar afla o mare pace interioară pe care pendularea între alte forme de spiritualitate nu le-ar putea-o oferi vreodată. Cei care nu se încred în Mine sau în Cel care M-a trimis pe Mine, nu-și vor găsi niciodată pacea interioară.

Doar Eu, Isus Cristos, pot să aduc adevărata pace în inimile voastre, deoarece Eu am fost trimis de Cel care v-a creat pe voi, pentru a vă duce la El. Prin Mine Îl veți afla pe Tatăl. Și atunci când Tatăl este în uniune cu copiii pe care El i-a creat, va domni pacea. Fără pacea lui Dumnezeu nu va putea fi niciodată armonie pe Pământ. Acolo unde nu există pace veți ști că e din cauza lipsei de slujire smerită față de Dumnezeu.

Cei care cunosc Preasfântul Meu Cuvânt nu trebuie să uite niciodată că, indiferent câte cunoștințe ar avea despre Mine, nu le pot folosi niciodată împotriva Mea. Prin asta vreau să spun că trebuie să aveți încredere în Mine pentru ceea ce sunt Eu. Acceptați-Mă cu o inimă smerită. Să nu permiteți niciodată aroganței să umbrească loialitatea voastră față de Mine. Cel care este blând și smerit cu inima Mă iubește pe Mine. Eu sunt Prezent în cel care îi iubește pe toți, indiferent ce rasă, credință, sex sau culoare au ei. Eu sunt în toți cei care își trăiesc viața așa cum i-am învățat Eu. Sunt de asemenea Prezent și în cei care nu Mă cunosc, însă copiază Comportamentul Meu.

Când am umblat pe Pământ, Eu nu m-am lăudat niciodată cu cunoștiințele Mele – ci pur și simplu am împărtășit Adevărul. N-am aruncat cu vorbe grele, n-am persecutat, nici nu i-am mustrat pe cei care nu M-au urmat. I-am acceptat pe toți copiii lui Dumnezeu și toate greșelile pe care ei le-au facut in fața Mea. N-am spus niciodata că Îmi voi sacrifica viața doar pentru câțiva oameni aleși. Nu, ci Eu M-am dat pe Mine însumi pentru toată lumea, și în special pentru păcătoșii înrăiți. Nu am pus niciodată un om mai presus de altul. N-am lăudat niciodată pe unul și să-l denigrez pe altul, pentru că acest lucru ar fi fost imposibil.

Am căutat să răspândesc Adevărul în speranța că va fi auzit Cuvântul Meu. Am adus pace multor suflete chinuite care au avut smerenia de a Mă asculta. Am fost ferm, dar corect față de cei care M-au supărat cu ura și cu vorbele lor rele. Am alungat demonii din sufletele celor care s-au ridicat împotriva Mea și Am oferit Haruri deosebite celor care se aflau în suferință mare. Am ignorat batjocura așa-numitor oameni sfinți ai acelor zile, care se iubeau doar pe ei înșiși. Dumnezeu nu a fost niciodată o prioritate în viețile lor, atât de preocupați erau ei pentru propriile lor nevoi. Dar sufletele pe care Le-am căutat cel mai mult au fost cele care nu credeau în Dumnezeu. Ele s-au apropiat de Mine și nu au înțeles de ce au fost atrase către Mine. Au venit la Mine din propria lor voință libera, dar multe dintre ele au fost aduse la Mine de către sufletele care știau Cine Sunt Eu și Cine M-a trimis. Din acest motiv, Eu am revărsat asupra lor Haruri speciale, și ele au fost convertite instantaneu.

Astăzi, când Eu vă vorbesc înainte de Ziua cea Mare, doresc ca voi să aduceți la Mine sufletele celor necredincioși. Acest lucru trebuie să-l faceți prin intermediul rugăciunii și prin recitarea acestei Rugăciuni (150) a Cruciadei, Pentru a salva sufletele necredincioșilor:

Rugăciunea (150) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru a salva sufletele necredincioșilor

„Isuse drag, Te rog să-i mântuiești pe toți cei care, nu din vina lor, refuză să Te cunoască. Îți ofer Ție suferința mea, prentru a aduce la Tine sufletele celor care Te resping și pentru ca Milostivirea Ta să se reverse peste întreaga lume. Ai milă de sufletele lor. Ia-i în Refugiul Tău Ceresc și iartă-le păcatele. Amin.”

Al vostru Isus

1130. Mama Mântuirii: Niciodată să nu blestemați pe altul când cereți Binecuvântările lui Dumnezeu

Sâmbătă, 17 mai 2014 la ora 15:45

Mult iubita mea copilă, atunci când Fiul meu acordă favoruri speciale copiilor lui Dumnezeu, înseamnă că se așteaptă o responsabilitate și din partea celor care le primesc. Pentru fiecare Binecuvântare pe care voi, dragi copii, o primiți de la Fiul meu, trebuie să dați mulțumire lui Dumnezeu. Când Fiul meu dăruiește Haruri cerești unui suflet, de la această persoană se așteaptă mult. In consecință, fiecare suflet trebuie să-și trăiască viața în acord cu ceea ce l-a învățat Fiul meu.

Fiul meu își face simțită Prezența atunci când El este chemat. Cu cât este sufletul mai deschis la Iubirea Sa, cu atât persoana vor deveni mai aproape de Sfânta Sa Inimă. Cu toate acestea, dacă un suflet se înalță pe sine înaintea Fiului meu atunci când Îi cere ajutorul, nu va obține nimic de la El. Dumnezeu iubește sufletele smerite. El revarsă Haruri mari asupra lor cu dărnicie. Cu cât mai multe Haruri primesc ei, cu atât El va fi mai Prezent în ei. Apoi, pe măsură ce Prezența Sa devine evidentă, acel suflet va deveni subiect al urii. Diavolul este atras de sufletele care sunt în Lumina lui Dumnezeu. El va folosi apoi toate mijloacele ca să umilească sufletul ales, și face de obicei aceasta înșelând un suflet slab, pe care îl folosește ca să provoace durere și suferință sufletului smerit.

Din păcate, multi oameni care mă iubesc pe mine, Mama lui Dumnezeu, vin la mine implorându-mă să-i ajut la distrugerea altor suflete. Despre aceste suflete ei îmi spun că merită pedeapsa lui Dumnezeu. Când ei cer de la Fiul meu să judece acele suflete, din cauza urii pe care ei înșiși o poartă în sufletele lor, rugăciunile lor nu vor fi niciodată ascultate. Cum puteți voi să mă iubiți, să-L adorați pe Fiul meu și să promițeți loialitate față de Adevăr, dacă voi îi urâți pe ceilalți? Oh, cât de viclean este cel rău atunci când devorează sufletele sfinte, care au permis mândriei să le distragă. Odată ce mândria înhață un suflet, el imediat își pierde lumina. Pe măsură ce devine mai întunecat, el se depărtează tot mai mult de Lumina lui Dumnezeu.

Atunci când voi îmi cereți să intervin la Fiul meu în favoarea voastră, trebuie întotdeauna să veniți la mine cu inima plină de iubire. Niciodată să nu blestemați pe altul când cereți Binecuvântările lui Dumnezeu, fiindcă pentru El acest lucru e dezgustător. Ura nu-și are locul în Rai.

Veniți la mine, dragi copii, doar având iubire în inimă față de dușmanii voștri, și toate rugăciunile voastre vor primi răspuns în acord cu Voia Sfântă a lui Dumnezeu.

Mama voastră preaiubită,
Mama Mântuirii

1131. Vor folosi Casa Mea pentru a slăvi zei păgâni ca semn de respect, în timp ce vor spune lumii că aceasta este doar pentru a fi corecți

Duminică, 18 mai 2014 la ora 19:15

Preaiubita Mea fiică, toate profețiile date ție vor începe de acum să se reverse – picătură cu picătură, până când totul va curge din ce în ce mai repede, ca apa care țâșnește dintr-un robinet. Evenimentele, faptele și acțiunile care au legătură cu Biserica Mea de pe Pământ, vor fi în curând sub ochii voștri. Cei care spun lucruri denigratoare despre Cuvântul Meu Sfânt vor fi reduși la tăcere, atât de șocați vor fi de evenimentele ce urmează.

Tot ceea ce vine de la Mine vine de la Tatăl Meu. Când Tatăl Meu dictează detaliile unor evenimente viitoare, ca parte a Misiunii Sale de salvare a sufletelor, fiți siguri că acestea vor avea loc. Pe măsură ce noua eră de reforme radicale în Biserica Mea începe să se desfășoare, vor fi acceptate multe grupări non-creștine. Și, chiar dacă Eu întâmpin cu bucurie toate sufletele, niciodată nu voi permite Cuvântului Meu – pe care s-a construit Biserica Mea – să fie dat la o parte. Cei care nu Mă acceptă pe Mine, pentru că ei nu cred Ceea Ce Sunt Eu, vor fi bine primiți în Casa Mea. Li se va arăta o mare ospitalitate; vor fi tratați cu mare curtoazie; le vor fi dăruite cadouri și, totuși, ei vor refuza să-L recunoască pe Cel care este Gazda lor. Apoi, în timp, ei vor folosi Casa Mea pentru a slăvi zei păgâni ca semn de respect, în timp ce vor spune lumii că aceasta este doar pentru a fi corecți. Creștinilor li se va spune că Dumnezeu așteaptă de la ei să-i accepte pe necredincioși în Biserică. Că anumite practici care Mă slăvesc pe Mine, vor trebui să fie adaptate pentru a nu-i ofensa pe acești oaspeți. Curând, Casa Mea nu-Mi va mai aparține, pentru că nu se va mai discuta în ea despre Cuvântul Meu Sfânt.

Noi cuvinte, despre care ei vă vor spune că vin de pe Buzele Mele, vor fi folosite de Biserica Mea de pe Pământ pentru a întâmpina străinii în Casa Mea. Și, în timp ce Eu voi sta tăcut într-un colț, ei vor alerga bezmetic prin Casa Mea; vor lua comorile și toate simbolurile care sunt asociate cu Mine, cu Mama Mea iubită și cu Stațiunile de pe Calea Crucii. Casa Mea va fi dezbrăcată de tot ceea ce Îmi este drag Mie, iar impostorii își vor face sălașul înăuntru. Ea va deveni locul unor ceremonii comemorative stranii; rugăciuni noi și neobișnuite, precum și o nouă carte, le vor înlocui pe cele vechi. Aceste lucruri vor continua până când Eu voi fi obligat să-Mi părăsesc Casa, pentru că va deveni nepotrivită pentru Prezența Mea Sfântă. Ucenicii Mei inocenți vor privi toate acestea doar ca pe o încercare de a moderniza religia Catolică.

Curând, Eu nu voi mai avea cheile Casei Mele, pentru că ei le vor lua și pe acestea de la Mine. Îmi voi face atunci Lăcașul doar în inimile slujitorilor Mei loiali, ale iubiților Mei credincioși și în inimile care se vor deschide pentru Mine. Casa Mea este a voastră. Casa Mea este pentru fiecare. Dar, dacă Eu îl primesc pe păgân în Casa Mea, aceasta nu-i dă lui dreptul să-i oblige pe copiii lui Dumnezeu să accepte obiceiurile lui ori să permită ceremoniilor lui să aibă loc în Casa Domnului.

Nu trebuie să permiteți niciodată să fie folosită sau compromisă în acest fel Credința voastră, pentru a îngădui păgânilor să-Mi întineze Casa.

Al vostru Isus

1132. Satana este cea mai mare nenorocire a rasei umane și contaminarea e letală

Marți, 20 mai 2014 la ora 11:14

Mult iubita Mea fiică, omul care nu crede în existența răului nu crede nici în existența păcatului. Cel care declară că răul există doar în mintea celui ce gândește rău, e în stare să accepte răul sub orice înfățișare a lui și va deveni până la urma imun față de acesta.

Când răul este ignorat, Satana obține o mare victorie, pentru că regele minciunilor face mari eforturi pentru a masca răul, și face aceasta de obicei sub pretextul promovării toleranței în societate. Atunci când inteligența umană este folosită pentru a argumenta toate motivele raționale care scuză răul, sufletele vinovate de răspândirea unor astfel de neadevăruri devin primele ținte ale celui rău.

Odată ce un suflet îi permite accesul, marele înșelător își va convinge prada că atunci când justifică actele nelegiuite, care sunt împotriva lui Dumnezeu, acționează cu bună credință și pentru binele omenirii. Cel rău a creat atâta înșelăciune încât multă lume, care nu mai crede în satana sau în nelegiuirea pe care el o răspândește în lume, va deveni incapabilă să distingă diferența între ce e bine și ce e rău. Acești oameni vor argumenta și vor prezenta fiecare punct de vedere rațional ca să promoveze imoralitatea sub toate aspectele ei. Apoi ei il vor demoniza pe omul care îndrăznește să apere moralitatea. Aceasta este calea umanității din ziua de azi. Atunci când existența răului este respinsă, existența satanei este negată. Când se întâmplă astfel, regele minciunilor și toți dușmanii Mei câștigă putere și victimele lor benevole, care acționează ca purtătorii lor de cuvânt, devin imuni la Harurile Dumnezeiești.

Când satana e negat de către Biserica Mea de pe Pământ, atunci nu mai poate fi făcut aproape nimic pentru cei care sunt cu adevărat infestati de cel rău. Când Biserica Mea neagă existența fiarei sau a abisului veșnic în care au fost aruncați el și toți îngerii căzuți , atunci voi veți ști că Adevărul nu mai este relevat copiilor lui Dumnezeu.

Dacă oamenii nu cunosc pericolele pe care satana le provoacă asupra sufletelor, atunci ei nu vor fi în stare să se înarmeze împotriva răului. Când se întâmplă acest lucru, Adevăratele Învățături ale lui Dumnezeu nu mai sunt acceptate drept ceea ce ele sunt de fapt.

Timpul nu se schimbă în Împărăția Mea. Satana este cea mai mare nenorocire a rasei umane și contaminarea e letală. Foarte atent în a se ascunde pe sine, el este maestrul înșelăciunii pentru că el va prezenta mereu binele ca rău și răul ca bine. Numai cei care au ochii cu adevărat deschiși spre Dumnezeu vor înțelege pericolul pe care satana îl reprezintă pentru mântuirea omenirii.

Al vostru Isus

1133. Grupurile celor care vor promova erezia împotriva Sfintei Biblii îi vor căuta pe cei care vor râmâne neclintiți în credință

Miercuri, 21 mai 2014 la ora 20:40

Mult iubita Mea fiică, Tatăl Meu dorește ca toți copiii Săi să arate unii pentru alții iubire și caritate. Păcatul se răspândește foarte repede, ca rezultat direct al păcatului mândriei, căci infestarea, mai ales în rândul celor care pretind că sunt creștini, a revendicat multe suflete care odată erau aproape de Sfânta Mea Inimă.

Satana, și toți demonii pe care el i-a trimis să distrugă omenirea, au creat multa dezbinare în lume. Ei încearcă să instige națiunile și comunitățile ca să se intre în conflict unele cu altele. Atacurile teroriste vor fi tot mai violente, însă semnul cel mai grav va fi sub forma persecuției creștinilor. Creștinii vor fi umiliți ca niciodată până acum – dreptul lor la libertate religioasă va fi redus și dreptul lor de a rămâne fideli Cuvântului va fi încălcat .

Creștinii nu numai că vor fi țintele dușmanilor Mei, ci ei vor fi și învrăjbiți între ei. Grupurile celor care vor promova erezia împotriva Sfintei Biblii îi vor căuta pe cei care vor rămâne neclintiți în credință. Ii vor critica în public, vor ridiculiza loialitatea lor față de Adevăr și îi vor vâna pe toți slujitorii Mei sfințiți care îndrăznesc să le pună sub semnul întrebării trădarea față de Mine, Isus Cristos.

Cel rău luptă cu o furie teribilă împotriva Mea în aceste timpuri, pentru că el știe că Timpul Meu aproape că este asupra voastră. Să recunoașteți orice formă de persecuție împotriva voastră drept ceea ce ea este de fapt, fie că e vorba despre creștini, vizionari adevărați, profeți sau slujitori sfințiți. Ea este un atac vulgar și nelegiuit asupra Mea, iubitul vostru Isus Cristos. Nu uitați, iubiții Mei discipoli, că din iubire pentru Mine, voi nu trebuie să cedați persecuției. Rugați-vă pentru acele suflete sărmane care au permis răului să se reverse din gura lor. Fiți răbdători și calmi atunci când sunteți martori ai persecuției împotriva creștinilor, pentru că numai Dumnezeirea Mea e Veșnică. Acțiunile și faptele nelegiuite, sau ereziile împotriva Mea, vor pieri într-o clipită. Și numai cei care Îmi sunt credincioși Mie vor obține pace și mântuire.

Rugați-vă pentru cei care vă persecută și vă chinuiesc, pentru că, atunci când faceți aceasta, diminuați puterea celui rău.

Al vostru Isus

1134. Mama Mântuirii: Ca și creștini, trebuie să vă pregătiți să luptați pentru Credința voastră

Joi, 22 mai 2014 la ora 15:26

Dragii mei copii, suferințele pe care le îndură Fiul meu, din cauza păcatelor oamenilor, sunt intense în aceste timpuri. Ura împotriva Lui și împotriva Cuvântului Său Sfânt – așa cum este el conținut în Sfânta Biblie – se manifestă în inimile multor oameni, incluzându-i aici pe cei aparținând falselor religii, care nu recunosc Sfânta Treime, ca și pe cei care se declară a fi creștini.

Fiecare păcat care este comis îl rănește pe Fiul meu și fiecare păcat de moarte este resimțit ca o lovitură puternică asupra Trupului Său. Fiecare act de erezie comis, este asemenea unui spin înfipt în Coroana Suferinței pe care El deja o îndură. Pe măsură ce suferința Fiului meu se întețește, in aceste timpuri în care orice păcat împotriva lui Dumnezeu va fi tăgăduit, la fel vor crește și suferințele adevăraților creștini.

Deși suferința este un lucru teribil, iar suferința celor care apără Cuvântul Său va deveni de nesuportat, ea poate fi, în același timp, o cale de a deveni mai apropiați de Fiul meu. Dacă acceptați suferința ca fiind mai degrabă o binecuvântare decât un blestem, veți înțelege modul în care Fiul meu o folosește pentru a înfrânge puterea celui rău. Când acceptați durerea de a fi abuzați și ridiculizați, lucruri la care vă puteți aștepta atunci când mergeți pe Calea Fiului meu, multe Haruri vă sunt dăruite. Nu numai că această suferință vă va face mai puternici, dar Fiul meu vă va descoperi Compasiunea Sa pentru ceilalți, ale căror păcate El le poate curăța datorită jertfelor voastre pentru El.

Foarte mulți oameni nu înțeleg că, atunci când devin mai apropiați de Fiul meu și când El sălășluiește în anumite suflete, aceasta va avea întotdeauna ca rezultat suferința, pentru cei care acceptă să ducă Crucea Sa. Fiul meu poate intra cu adevărat numai în acele suflete care sunt deschise pentru El, fără mândrie, răutate ori iubire de sine. Dar, odată ce El locuiește pe deplin în asemenea suflete, Lumina Prezenței Sale va fi simțită de mulți dintre cei cu care acestea vin în contact. Ei îi vor atrage pe alții pentru a deveni discipoli ai Fiului meu. De asemenea, ei vor deveni ținte ale celui rău, care va lupta din răsputeri pentru a-i îndepărta de Fiul meu. Când cel rău nu reușește să ispitească aceste suflete, lupta sa împotriva lor va deveni și mai înverșunată, și el îi va infesta pe alții pentru a-i ataca pe aceștia, pentru a-i abuza și a-i calomnia.

Este important ca toți creștinii să fie în alertă față de planurile pregătite de satana pentru a devora sufletele celor care îl iubesc și îl slujesc pe Fiul meu. El jinduiește după aceste suflete mai mult decât după oricare altele, și nu va fi niciodată satisfăcut până când ele nu vor ceda tentațiilor sale.

Ca și creștini, trebuie să vă pregătiți să luptați pentru Credința voastră, pentru că tot ceea ce este drag inimilor voastre vă va fi luat, bucată cu bucată. Trebuie să căutați Sacramentul Reconcilierii ca niciodată înainte, pentru că fără el, vă va fi imposibil să rezistați infestării exercitate în lume, în aceste timpuri, împotriva Creștinismului.

Reamintiți-vă, dragi copii, tot ceea ce v-a învățat Fiul meu, deoarece Cuvântul Său va fi schimbat până când va deveni de nerecunoscut. Veniți și rugați-mă pe mine, Mama voastră iubită, Mama Mântuirii, ca să mă rog pentru fiecare dintre voi să puteți rămâne loiali Adevărului, recitând această Rugăciune pentru apărarea Credinței voastre.

Rugăciunea (151) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru Apărarea Credinței

„O Mamă a lui Dumnezeu, Imaculată Inimă a Mariei, Mama Mântuirii, Roagă-te ca noi să rămânem loiali Adevăratului Cuvânt al Lui Dumnezeu în toate timpurile. Pregătește-ne să apărăm Credința, să susținem Adevărul și să respingem ereziile.

Protejează-i pe toți copii tăi în momentele de încercare, și dăruiește-ne, fiecăruia dintre noi, Harul de a fi curajoși când suntem provocați să respingem Adevărul și să-L abandonăm pe Fiul tău.

Roagă-te, Sfântă Mamă a lui Dumnezeu, să ni se dăruiască Divina Intervenție de a rămâne creștini, după Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. Amin.”

Fiecare dintre voi va fi binecuvântat cu un mare curaj când va recita această Rugăciune a Cruciadei. Mergeți în pace, copii mei, pentru a-L iubi și a-L sluji pe Fiul meu, Isus Cristos.

Mama voastră iubită,
Mama Mântuirii

1135. Voi nu trebuie să înțelegeți Căile Domnului – ci trebuie pur și simplu să le acceptați

Vineri, 23 mai 2014 la ora 18:00

Fiica Mea mult iubită și voi toți cei care Mă iubiți, veniți și aduceți-Mi iubirea vostră, căci am mare nevoie de mângâiere. Eu sunt Isus al vostru, Fiul omului, Mântuitorul lumii, și totuși plâng. Fiecare Har lăsat ca moștenire omului Îmi este aruncat înapoi de către sufletele nerecunoscătoare. Inima Mea generoasă este deschisă pentru a vă atrage pe toți la Mine, dar voi Îmi întoarceți spatele. Chiar și aceia dintre voi care Mă iubesc nu îmi dau Mie timpul lor. În loc să vorbiți cu Mine, voi vorbiți unul cu altul despre Mine. Prea multă vorbărie despre Planurile Tainice ale lui Dumnezeu și despre ceea ce va veni, poate să creeze neatenție și confuzie. Prea multă analiză și dezbatere așa-zis inteligentă vă îndepărtează de Mine. 

Voi nu trebuie să înțelegeți Căile Domnului – ci trebuie pur și simplu să le acceptați. Nu v-am cerut niciodată să înțelegeți Tainele Divinității Mele, deoarece sufletele care Mă iubesc cu adevărat Mă iubesc pentru Cine sunt Eu, și nu pentru ceea ce aduc Eu. Ei nu vor căuta propria lor slavă. Ei nu vor căuta o creștere spirituală doar pentru a găsi o portiță spre Împărăția Mea. Ei nu-și vor folosi niciodată cunoștințele lor despre Mine într-un mod lăudăros, pentru a câștiga puncte. Sufletele care locuiesc în Inima Mea sunt sufletele care nu cer nimic în afara de bunăstarea sufletelor lor și ale altora.

Când spuneți că Mă reprezentați pe Mine, să nu vorbiți și să nu strigați despre cât de mult pretindeți că Mă cunoașteți voi. Pur și simplu să arătați iubire celorlalți și să urmați învățăturile Mele cu sufletul golit de mândrie. Deci, dacă sunteți cu adevărat ai Mei, veți petrece mai puțin timp încercând să lămuriți ceea ce v-am spus, ceea ce v-am învățat și ceea ce v-am promis Eu. Vă cer să veniți la Mine și să petreceți mai mult timp cu Mine, în contemplație tăcută. Când faceți aceasta, Eu Mă voi dezvălui vouă mai clar iar voi veți ști în inimile vostre ce înseamnă să-mi slujiți Mie cu adevărat.

Al vostru Isus

1136. Când păgânismul va acapara Biserica Mea, aceasta va marca cel din urmă capitol

Sâmbătă, 24 mai 2014 la ora 21:00

Mult iubita Mea fiică, motivul principal pentru care astăzi, atât de multă lume, și în special tinerii, nu vor să știe de Mine, este exagerata lor preocupare de sine. Obsesia de sine și dorința de a-și satisface doar propriul interes și propriile dorințe au dus la lipsa unei reale iubiri față de altul și la faptul că generozitatea aproape că nu exista în asemenea suflete. Atunci când ei se separă de ceilalți, urmând doar realizarea propriilor interese, ei nu pot să-și iubească aproapele. Când ei nu-și pot iubi aproapele, nu Mă pot iubi pe Mine.

Separarea de Dmnezeu nu a fost niciodată atât de răspândită ca acum. Când oamenii nu au iubire în suflete, răul găsește un mediu propice în care să prindă rădăcini. Odată ce răul este plantat în suflete, ele devin o pradă ușoara iar el crește și se răspândește rapid. Cu cât răul se răspândește mai tare, cu atât mai puțină iubire va fi în suflet și acolo va fi insuflată ura față de ceilalți. Curând ura, gelozia, invidia, avariția, lăcomia vor deveni trăsături comune, care vor uni societatea modernă până când, în cele din urmă, se va ajunge la stadiul în care sufletele nu vor mai simți nimic. Pustiul sufletesc duce la un mare pericol, căci cel rău e inteligent și va folosi sufletele aflate în acel stadiu ca să ducă războiul împotriva Prezenței lui Dumnezeu în lume. Când lumea devine obsedată de sine și își cere tot felul de drepturi pe care le consideră mult mai importante decât generoasa dăruire de sine – nimic bun nu poate rezulta de aici.

Când Lucifer nu i-a dat ascultare Tatălui Meu, mândria a fost cea care a dus la căderea lui. Mândria și iubirea de sine, când toate celelalte trec pe plan secund, vor conduce la pieirea rasei umane. În aceste timpuri, neascultarea față de Dumnezeu face ravagii. Se poate vedea că Poruncilor Sale li se acordă foarte puțină atenție, iar asta înseamnă că omul va desconsidera fiecare dintre cele Zece Porunci. Când Prima Poruncă va fi încălcată de către Biserica Mea de pe Pământ – ultimul bastion al Tatălui Meu asupra copiilor Săi – lumea va fi martora celei mai rele pedepse de la potop încoace.

Când păgânismul va acapara Biserica Mea, aceasta va marca cel din urmă capitol.

Când copiii lui Dumnezeu se iubesc pe ei înșiși și se umflă în pene înaintea Lui, El varsă lacrimi amare. Însă atunci când, în inimile lor, El este înlocuit de păgânism și de un zeu fals, Mânia Sa va fi fără precedent.

Al vostru Isus

1137. Dumnezeu tatăl: Rugăciunea Crezul, care recunoaște Cine Sunt Eu, va fi schimbată pentru a lăuda în schimb falși dumnezei

Luni, 26 mai 2014 la ora 16:22

Draga mea fiică, va veni timpul când Rugăciunea Crezul, care recunoaște Cine Sunt Eu, va fi schimbată pentru a lăuda în schimb falși dumnezei.

Când va fi introdusă religia unică mondială, aceasta se va face cu grijă, ca să nu dea impresia că Eu, Tatăl Veșnic, nu mai sunt venerat în continuare. Dacă Eu nu voi mai fi venerat atunci această nouă rugăciune va deveni o urăciune și nu va mai trebui recitată deloc, dacă copiii Mei vor să rămână cu Mine și doresc Viața Veșnică. E mai bine ca voi să rămâneți tăcuți decât să rostiți vreuna dintre vorbele blasfemiatoare ce vor fi introduse pretutindeni, în toate bisericile care Mă onorează pe Mine, Tatăl vostru, și care îl acceptă pe Fiul Meu, Isus Cristos, Mântuitorul vostru.

Cuvintele care venerează Numele Meu și pe cel al Fiului Meu vor fi răstălmăcite, și expresiile care se referă la Fiul Meu vor include termeni ca ”Isus al Luminii”. Această nouă rugăciune va pune accentul pe superioritatea omului, pe responsabilitatea sa de a asigura bunăstarea fratelui său și de a întâmpina cu bucurie toate religiile –ca pe una singură – pentru a-l onora pe Dumnezeu. Toate referirile la Fiul Meu, așa cum s-ar cuveni să fie venerat El, vor fi înlocuite cu acest nou titlu pe care ei i-l vor da Lui. Lumii i se va spune să onoreze frumusețea Pământului, minunile lumii create de Dumnezeu care estre Unul pentru toți și care acceptă orice fel de venerare. Acesta va fi timpul în care lumea se va uni într-o religie unică păgână. Pentru că multe expresii religioase vor murdări acest nou Crez, cei ce sunt binecuvântați cu discernământ se vor strădui să înțeleagă cu adevărat ce se întâmplă.

Cât de inutile vor fi eforturile celor care impun această întunecime asupra copiilor Mei, căci ei vor suferi pentru faptul că și-au respins Creatorul. Și, când această rugăciune va fi acceptată ca atare, o altă urâciune va fi impusă – introducerea Cuvântului rescris, care nu va rodi nimic bun, ci numai poame stricate.

În timp va fi creat un simbol special, care îl va reprezenta pe noul dumnezeu făcut de om, iar celor cărora li se va cere să poarte acest simbol li se va părea că fac un lucru bun, arătând solidaritate unii față de alții. Li se va spune că toate aceste lucruri sunt pentru binele tuturor, datoria voastră principală fiind să căutați perfecțiunea omului. Asta este important, vă vor zice ei, pentru a putea sta în fața lui Dumnezeu. Nu puteți face Voia lui Dumnezeu dacă nu căutați dreptatea, pentru a elibera umanitatea de sărăcie, de războaie și de robia persecuției religioase. Se va pune accentul pe tot ce are legătură cu Creația Mea – Pământul, națiunile, oamenii și conducătorii politici. Toate vor fi legate într-una, cu scopul, vor zice ei, de a-l servi mai bine pe Dumnezeu. Dar cel pe care ei îl vor sluji va fi regele minciunilor, cel de la care vor și proveni toate acestea. Și, când lumea va aplauda aceste noi și aparent inovatoare progrese în problemele globale, omenirea va fi constrânsă la păgânism. Păgânismul va aduce cu el o îngrozitoare întunecime a sufletului. Apoi, pentru tot ceea ce ei au făcut împotriva Mea, eu voi repeta urâciunile lor – asupra Pământului pe care calcă ei; a apei pe care ei o beau; a munților pe care îi urcă; a mărilor pe care le traversează și a ploii care le hrănește recoltele.

Bătălia între cel mai puternic, cel mai mândru, cel mai rău dintre oameni, și Mine, Tatăl lor Veșnic, Creatorul lor, va fi una aprigă.

Tatăl Vostru Veșnic,
Dumnezeu cel Prea Înalt

1138. Veți fi la fel de vinovați ca și cei care au fost răspunzători pentru că M-au dat pe Mine pe mâna celor care M-au omorât

Miercuri, 28 mai 2014 la ora 08:40

Mult iubita Mea fiică, Promisiunea Mea de a veni din nou va fi împlinită. Nimic nu poate împiedica A Doua Mea Venire, și cu toate acestea, cei care știu cine Sunt Eu, însă lucrează de bună voie și cu inima deschisă pentru dușmanii Mei, cred că ei pot distruge sufletele înainte de această Zi Măreață.

Inamicii Mei trebuie să știe aceasta: Eu vă cunosc, Eu vă văd sufletele, Eu pot vedea răul care sălășluiește în inimile voastre. Eu pot vedea de asemenea și binele care este în voi. Ascultați-Mă, căci vă dezvălui Adevărul a ceea ce va să vină.

Dacă Mă iubiți, veți fi încurajați să nu Mă mai iubiți.

Dacă vă încredeți în Învățăturile Mele, vi se va cere să credeți într-un nou și fals substitut.

Dacă voi credeți că Eu comunic cu voi prin aceste Mesaje, cel rău vă va convinge că aceste Cuvinte nu vin de la Mine. Ca urmare, veți fi ispitiți să Mă trădați, lucru pe care îl veți face persecutând-i pe slujitorii Mei care susțin această Misiune. Veți deveni trădători ai acestei Misiuni și astfel veți fi la fel de vinovați ca și cei care au fost răspunzători pentru că M-au dat pe Mine pe mâna celor care M-au omorât.

Dacă nu Mă ascultați, aceasta va fi alegerea voastră iar Eu nu vă voi culpabiliza, pentru că Eu nu vă voi impune niciodată Voia Mea. E mult mai bine dacă Mă ignorați dar urmați Învățăturile Mele, decât dacă provocați altora suferință.

Acum, când a început Planul Meu de a salva miliarde de suflete, aflați că Eu Mă voi ridica deasupra voinței oamenilor care Mi se opun. Nimic – niciun cuvânt – nicio acțiune – nicio faptă – nicio răutate, de niciun fel – nu Mă pot opri din efortul Meu de a salva umanitatea. Cei care stau în calea lui Dumnezeu vor fi fără putere și, la sfârșit, vor zăcea prosternați cu durere în Fața Mea în Ziua în care Eu voi veni să judec.

Isus al vostru

1139. Când un om Mă trădează, el păcătuiește împotriva Mea

Joi, 29 mai 2014 la ora 12:45

Mult iubita Mea fiică, atunci când Apostolii Mei au venit la Mine, suspinând și plângând cu lacrimi de nemulțumire pentru că erau tratați cu cruzime în Numele Meu Sfânt, eu le-am spus aceasta:

Niciodată să nu vă temeți să fiți respinși în Numele Meu.

Niciodată să nu vă temeți de urletele celui rău, care țipă prin gurile celor care îl servesc.

Niciodată să nu vă fie frică atunci când vi se reproșează ceva, în Numele Meu. Însă atunci când sunteți trădați de cei apropiați vouă, să știți că Eu sunt Cel a cărui Față au pălmuit-o.

Când un om Mă trădează, el păcătuiește împotriva Mea. Când el îi trădează pe profeții lui Dumnezeu, el îl trădează pe Dumnezeul Sfintei Treimi și, pentru aceasta, el va suferi foarte mult.

Când intervenția Dumnezeului Sfintei Treimi este respinsă de sufletele care se opun celei mai mari puteri din Ceruri, ele vor trebui să îndure frământările din conștiința lor. Aceste frământări nu îi vor părăsi niciodată, dacă ei nu își vor reconcilia sufletele cu Mine, Isus al lor. Este regretabil ca un suflet să Mă respingă atunci când sufletul știe că Eu, Isus Cristos, sunt Cel care vorbește. Dar dacă îl sfidează pe Dumnezeul Sfintei Treimi, amestecându-se în Intervenția lui Dumnezeu, în planul Său de a salva suflete, aceasta va duce la o fulgerătoare pedeapsă dată de Tatăl Meu.

Omenirea poate disprețui, poate pune sub semnul întrebării și poate analiza Cuvântul Meu, așa cum este el dat acum, dar atunci când ei vor îndrăzni să încerce să Mă împiedice de la salvarea sufletelor, trădându-Mi Încrederea și opunându-se Milostivirii Mele, atunci nu li se va arăta niciun pic de Milă.

Al vostru Isus

1140. Iubirea Mea nu lâncezește niciodată; nu se clatină niciodată; nu moare niciodată. Indiferent de ceea ce ați făcut voi

Sâmbătă, 31 mai 2014 la ora 08:20

Mult iubita Mea fiică, Iubirea Mea arde precum un cuptor pentru fiecare dintre voi. Ea s-a aprins și mai tare din pricina influenței rele la care a fost supusă umanitatea. În acest timp al istoriei, toate felurile de înșelăciune întunecă sufletele din pricina influenței diavolului în lume, in timp ce continuă bătălia finală pentru suflete .

Fiecare bărbat, femeie și copil cu vârsta de peste șapte ani se vor lupta să distingă între bine și rău. Mulți vor aproba fapte nelegiuite și vor spune că sunt îndreptățiți să facă astfel. Cei care recunosc ca fiind bune cuvintele, faptele și acțiunile rele, plantate în inimile lor de către înșelător, nu vor simți nicio remușcare.

Fiecare suflet, indiferent de confesiunea, rasa, culoarea pielii sau circumstanțele sale, va rătăci în confuzie cu privire la ceea ce este corect în Ochii lui Dumnezeu și ceea ce este declarat ca fiind greșit. Și, în timp ce masele, induse în eroare, vor aplauda păcatul ce va fi mascat, cei care Mă trădează nu vor avea niciun pic de mulțumire în sufletele lor. Cei care nu se abat de la Adevărul a tot ceea ce vine de la Mine vor fi considerați a fi demonizați. Dar atunci când vor petrece timp în Compania Mea lor nu le va păsa, deoarece Eu voi insufla în ei o pace interioară de neclintit.

Eu vă promit tuturor, inclusiv celor care sunt slabi și cedează la minciunile plantate în ei de Satana, că nu voi renunța niciodată la voi. Vă voi apropia de Mine; vă voi umple cu Iubirea Mea, ori de câte ori Îmi veți permite să vă atrag spre Mine. Iubirea Mea nu lâncezește niciodată; nu se clatină niciodată; nu moare niciodată. Indiferent de ceea ce ați fi făcut voi. Însă fiți conștienți de faptul că sufletul vostru este miza finală, iar cel rău nu se va da bătut niciodată în încercarea sa de a vă câștiga.

Iubirea Mea este atât de puternică, încât chiar și atunci când Mă trădați, Eu Mă asigur că în conștiința voastră voi vă cunoașteți greșeala. De aceea vă veți simți cumva pierduți, căci atunci când veți face ceva crezând că este în numele dreptății, dar știind în inima voastră că este greșit – nu veți simți nimic în afară de amărăciune. Atunci va fi momentul să strigați către Mine, Isus al vostru, recitând această Rugăciune care vă va ajuta în ceasul neajutorării voastre.

Rugăciunea (152) a Cruciadei de Rugăciune: Ajută-mă în ceasul neajutorării mele

„Isuse drag, ajută-mă în ceasul neajutorării mele.

Eliberează-mă de păcat și deschide-mi ochii, inima și sufletul pentru a vedea înșelăciunea diavolului și căile sale.

Umple-mă cu Iubirea Ta atunci când simt ură în inima mea.

Umple-mă cu Pacea Ta atunci când simt durere.

Umple-mă cu Puterea Ta atunci când sunt slab.

Salvează-mă din temnița în care mă găsesc, astfel încât să pot fi liber și să fiu ținut în siguranță în Brațele Tale Sfinte. Amin.”

Iubirea Mea este veșnică. Sufletul vostru este veșnic. Împărăția Mea este veșnică și la fel este și Împărăția celui rău.

Atunci când sunteți vinovați de păcate grave trebuie să luptați în fiecare clipă ca să vă îndepărtați de pericol și să vă străduiți să-Mi rămâneți fideli tot timpul. Cel mai simplu mod de a face aceasta este iubindu-vă unii pe alții așa cum Eu vă iubesc pe voi. Orice vă îndepărtează de iubirea pentru ceilalți nu vine de la Mine.

1141. Mama Mântuirii: Acest Dar al Protejării copiilor a fost poruncit de către Iubitul meu Tată

Sâmbătă, 31 mai 2014 la ora 16:20

Draga mea copilă, insist la părinții copiilor și tinerilor, din întreaga lume, să-i consacre pe aceștia la Inima mea Neprihănită.

Fiul meu Scump, Isus Cristos, dorește ca Eu să fac aceasta, căci El îi va acoperi cu Prețiosul Său Sânge și astfel îi va păstra în siguranță. El vrea ca voi, dragi copii, să faceți acest lucru deoarece El va revărsa mari haruri asupra lor. Acest Dar al Protejării copiilor a fost poruncit de către Iubitul meu Tată. Prin Fiul Său, Isus Cristos, El promite mari Haruri, iar acei copii care îmi vor fi prezentați mie vor fi protejați de influența spiritului celui rău.

Fiul Meu va face tot ceea ce este necesar pentru a uni toate familiile în Noul Său Paradis, iar prin consacrarea copiilor voștri către mine, Mama Mântuirii, o mare Protecție va fi acordată fiecărei familii ai cărei copii îmi sunt oferiți mie.

Iubirea mea pentru copiii lui Dumnezeu este foarte specială, pentru că Eu sunt Mamă pentru toți copiii lui Dumnezeu. Prin mine, Mama Mântuirii, acele suflete consacrate mie vor fi salvate datorită Milostivirii Fiului meu. Aceste suflete nu vor cădea în amăgirea care va fi prezentată lumii de către anticrist.

Trebuie să recitați această Rugăciune o dată pe săptămână, în fața unei imagini a mea, Mama voastră iubită, binecuvântându-vă cu apă sfințită înainte de a o recita.

Rugăciunea (153) a Cruciadei de Rugăciune: Darul Protejării copiilor

„O, Mamă a lui Dumnezeu, Mama Mântuirii, te rog să consacri sufletele acestor copii (numiți-i aici…) și să le prezinți Fiului tău preaiubit.

Roagă-te ca Isus, prin Puterea Sângelui Său Scump, să acopere și să protejeze aceste suflete mici împotriva celui rău, cu toate formele de protecție.

Te rog pe tine, iubită Mamă, să protejezi familia mea în vremurile de mari dificultăți iar Fiul tău să privească cu bunăvoință cererea mea de a-mi ține familia unită întru Cristos și să ne dăruiască Mântuirea Veșnică. Amin.”

Mergeți și fiți recunoscători pentru Iubirea pe care o are Dumnezeu față de copiii Săi. O mare Milostivire și Binecuvântare va fi acordată fiecărui copil sau tânăr al cărui nume îmi va fi prezentat mie pentru a-l consacra Fiului meu.

Mama voastră preaiubită,
Mama Mântuirii

1142. Eu i-am promis Tatălui Meu că Voi urmări fiecare suflet pentru care Mi-am sacrificat viața. Și așa Voi face

Marți, 03 iunie 2014 la ora 18:22

Mult iubita Mea fiică, Intenția Mea este să aduc convertirea fiecărei națiuni din lume, și să fac aceasta rapid. Iubirea Mea pentru voi toți este atât de mare încât Voi interveni în moduri necunoscute până acum omenirii, chiar și în cazurile în care domnește confuzia în inimile celor care nu Mă cunosc.

Pacea Mea va fi dată fiecărui suflet care vede Lumina Adevărului. Iubirea Mea le va aduce o liniște sufletească pe care aceste suflete nu au mai cunoscut-o cu adevărat. Duhul Adevărului va fi Darul Meu pentru lume si pentru umanitatea care nu Mă recunoaște. Numai atunci omul va fi deschis spre Intervenția Dumnezeiască ce se va face la Porunca iubitului Meu Tată, pentru ca El să poată îmbrățișa pe fiecare copil al Său.

Iubirea lui Dumnezeu va fi în curând văzută de către sufletele pustii – suflete care rămân cu încăpățânare închise influenței Duhului Sfânt. Ca o sabie, flacăra Duhului Sfânt va străpunge inimile lor și va revărsa asupra lor o înțelegere interioară despre cât este de prețuit fiecare suflet în Ochii lui Dumnezeu.

Duhul Adevărului va trezi sufletele celor care Mă neagă, pe ale celor celor care îi batjocoresc pe cei care cred în Mine, și pe ale celor care se încred în propria lor invincibilitate. El va atinge sufletele celor semeți, ale celor mândri, ale celor aroganți, ca și sufletele celor neștiutori, ale păcătoșilor înrăiți care poartă ură în inimile lor, dar și ale celor smeriți. Nici unul dintre voi nu va fi exclus de la acest Miracol Măreț. Eu i-am promis Tatălui Meu că Voi urmări fiecare suflet pentru care Mi-am sacrificat viața. Și așa Voi face. Căci, la ce bun ar fi fost Moartea Mea pe Cruce dacă ar fi însemnat, chiar și numai pentru un singur suflet, că el nu se va putea salva? Eu vin curând să vă pregătesc pe voi toți pentru a primi Salvarea Mea. Bucurați-vă, căci Timpul Meu este aproape.

Mergeți, iubiții Mei discipoli, și rămâneți în iubire, speranță și în așteptarea Marii Mele Milostiviri. Eu Îmi voi îndeplini Promisiunea făcută fiecăruia dintre voi iar voi veți primi răsplata Împărăției Mele dacă veți accepta cu smerenie Măreața Mea Revărsare de Iubire.

Al vostru Isus

1143. Mama Mântuirii: Ziua Praznicului Mamei Mântuirii va fi ultima zi acordată mie, Maica lui Dumnezeu

Miercuri, 04 iunie 2014 la ora 14:13

Dragii mei copii, mântuirea poate fi acordată numai de către Fiul meu, Isus Cristos, sufletelor care acceptă Divina Sa Milostivire.

Cu toate acestea, Medalia Mântuirii este un Dar excepțional al Cerului, acordat lumii datorită marii Iubiri pe care Fiul meu o are pentru toți copiii lui Dumnezeu. Prin puterile date mie, la porunca Tatălui meu Veșnic, această Medalie va fi responsabilă de salvarea a miliarde de suflete. Acest fapt este posibil pentru că, odată ce un suflet acceptă această Medalie cu o inimă deschisă, el se va converti.

Rolul meu de Co-mântuitoare, prin care Îl ajut pe Fiul meu în mărețul Său plan de a-i uni pe toți și a le aduce Viața Veșnică, a fost stabilit. Ca Maică a Mântuirii, toate puterile ce mi-au fost date pentru a zdrobi capul șarpelui implică faptul că puterea acestuia va scădea rapid. De aceea el, cel rău, disprețuiește Medalia și va folosi fiecare suflet pe care îl infestează pentru a striga obscenități și pentru a lupta împotriva ei. Voi trebuie să ignorați întotdeauna duhul celui rău și în anii ce vor urma să vă rugați mie, Maica voastră iubită, în această zi specială, pentru Haruri deosebite. Declar această zi, 4 iunie 2014, ca Ziua Praznicului Mamei Mântuirii. În această zi, atunci când recitați această rugăciune, eu voi interveni în favoarea tuturor sufletelor pentru Harul Mântuirii, în special pentru aceia care se află într-o mare întunecime a sufletului.

Rugăciunea (154) a Cruciadei de Rugăciune: Rugăciune pentru Praznicul Mamei Mântuirii

„O, Maică a Mântuirii, eu aduc în fața ta astăzi, în această zi de 4 iunie, Ziua Praznicului Mamei Mântuirii, sufletele următorilor: (numiți-i aici…).

Te rog, Mamă iubită, acordă tuturor celor care te onorează și care distribuie Medalia Mântuirii, întreaga protecție față de cel rău și față de aceia care resping Milostivirea iubitului tău Fiu, Isus Cristos, și resping toate Darurile pe care El le acordă umanității.

Roagă-te, iubită Mamă, ca toate sufletele să primească Darul Mântuirii Veșnice. Amin.”

Copii, amintiți-vă ce v-am spus: să mă chemați întotdeauna pe mine, Mama voastră, să vin în ajutorul vostru în timpurile foarte grele. Eu voi interveni mereu în favoarea voastră, pentru a vă aduce oricând pacea și mângâierea în efortul vostru de a vă apropia de Fiul meu.

Această zi, Ziua Praznicului Mamei Mântuirii, va fi ultima zi acordată mie, Maica lui Dumnezeu. Bucurați-vă pentru că toți îngerii și sfinții se unesc în acest timp, datorită sufletelor care vor fi acum protejate de cel rău și a căror soartă depinde acum de Fiul meu.

Maica voastră iubită
Maica Mântuirii

1144. Mama Mântuirii: Cifra unu va fi folosită ca un simbol în noua carte

Vineri, 06 iunie 2014 la ora 23:15

Draga mea copilă, în curând îi va fi prezentată lumii, de către dușmanii Fiului meu, o carte nelegiuită care va avea cifra unu încrustată în coperta sa, în roșu și negru, cu capul unui țap ascuns în designul său .

Cei care sunt încă nedumeriți să știe că această carte se va pretinde a fi o publicație importantă, care va unifica omenirea. Va fi văzută ca fiind cea mai importantă sursă pentru realizarea unității lumii, și toți cei care o vor citi vor fi încurajați să se adapteze unui nou mod de a gândi, unui nou mod de a crede în sine, de a fi bun cu sine, ca astfel să se poată alătura, în uniune, celor care urmează această cale spre auto-preamărire. Această carte va deveni o doctrină care să unească toate națiunile, toate religiile, toate politicile, toate legile și aspectele economiei. Ea va fi folosită pentru a crea o nouă societate globală unică, golită de religiile care Îl slăvesc pe Fiul meu, Isus Cristos. Va fi parte a programelor școlare și toate guvernele vor fi îndemnate să adapteze această filosofie ca parte a constituțiilor țărilor lor.

Cifra unu va fi folosită ca un simbol în noua carte și oamenii vor purta insigne pentru a-și declara public fidelitatea față de această alianță unică mondială. Totul va fi pregătit pentru ca atunci când apare anticristul, cartea să fie văzută ca parte a dictaturii sale. Cartea va promova toate falsele doctrine, tot ceea ce e greșit în Ochii lui Dumnezeu, neadevăruri și o filosofie periculoasă, care îi va conduce într-o gravă eroare pe toți cei care îi acceptă conținutul. Din cauza ei, capacitatea oamenilor de a discerne binele de rău va fi slăbită. Moralitatea lor va fi analizată în mod critic iar păgânismul, deghizat într-o religie care îi primește pe toți, va fi întrețesut, în mod viclean, în fiecare paragraf.

Mulți oameni vor dori să cumpere această carte, pentru că ea va fi declarată a fi un progres uimitor în lumea politicii. Ea va deveni o carte care promovează o formă de comunism, însă va fi văzută ca având o spiritualitate unică, ceea ce va atinge inimile multora. Ea va reprezenta tot ceea ce este opus Cuvântului Adevărat al Lui Dumnezeu. Va fi o carte care își propune să evanghelizeze lumea spre a crede în importanța umanismului. Va glorifica omenirea, inteligența umană, progresul uman, marea putere științifică a omului și importanța de a controla toate țările în același mod.

Totul este planificat pentru a avea siguranța că anticristul va fi salutat în cadrul unor mari serbări. Dar să nu va lăsați înșelați, căci această carte va fi concepută de el, cel care se va autoproclama rege al lumii. Și toți oamenii vor fi încântați de o nouă lume, un nou început și un nou conducător. În timp, el va fi bine primit în Biserica Fiului meu cu cartea ereziei. Și atunci când el se va așeza pe tron în noul templu, toți îl vor trata pe el ca pe Cristos. La scurt timp după aceea, el va prosti lumea făcând-o să creadă că el este Fiul meu, Isus Cristos.

Acela va fi timpul foarte multor lacrimi – lacrimi ce vor fi vărsate de Cer din cauza înșelăciunii în care vor fi implicați foarte mulți oameni. Toate aceste pregătiri au început, așa că și Dumnezeu se pregătește să lupte pentru aceia care cad sub influența anticristului. Pregătiți-vă temeinic, dragi copii, pentru că veți avea nevoie de tot ajutorul din Cer ca să vă susțină în vremurile ce vor urma.

Mergeți înainte cu speranță, pentru că perioada va fi scurtă, căci Dumnezeu nu-i va permite fiarei să domnească mai mult decât e necesar, conform Sfintei Scripturi. Încredeți-vă, sperați și fiți recunoscători pentru că vi s-a dat Adevărul acum, pentru că astfel veți putea să vă pregătiți. Dați mereu mulțumire lui Dumnezeu pentru astfel de Milostiviri, pentru că El este atât de Generos încât cu cât Îl chemați mai mult, prin intermediul preaiubitul Său Fiu, cu atât mai tare El va micșora impactul acestor încercări.

Mult iubita voastră Mamă
Mama Mântuirii

1145. Credința clerului va fi călcată în picioare de către cel mai mare dușman al lui Dumnezeu care a pășit vreodată pe Pământ – anticristul

Sâmbătă, 07 iunie 2014 la ora 20:00

Mult iubita Mea fiică, Duhul Adevărului, care guvernează Biserica Mea de pe Pământ, trebuie să fie susținut, hrănit și apărat de către acei slujitori sfințiți cărora Eu le-am dat în grijă pe toți copiii lui Dumnezeu.

Preoții Bisericii Mele se vor confrunta în curând cu dificultăți, astfel încât multora le va fi greu să mai susțină Cuvântul Meu. Tot ce nu este de la Mine le va fi prezentat de către trădătorii aflați printre ei.

O, cât de mult tânjesc să îi mângâi, și voi face tot ce stă în Puterea Mea pentru a le umple sufletele cu Focul Duhului Sfânt. Voi face aceasta pentru ca ei să rămână vigilenți, calmi și fără îndoieli atunci când li se va cere să participe la doctrina care nu va fi de la Mine. Ei, ca păzitori ai Cuvântului Meu, trebuie să fie pregătiți să-Mi rămână loiali Mie. Dar ei vor fi împinși să urmeze o nouă interpretare a Cuvântului Meu și aceasta va duce la o gravă eroare. Dacă vor induce în eroare sufletele inocente și pe cei care Îmi sunt devotați Mie, făcându-i să comită blasfemii, ei vor fi vinovați de a fi îmbrățișat doctrina Iadului. Pentru aceasta, ei vor afla cum este să simți Mânia Tatălui Meu.

Preoții care sunt ai Mei vor trebui să își reînnoiască jurămintele de iubire, caritate și castitate, dacă vor să rămână în Starea de Har pentru a-Mi servi Mie așa cum au promis să facă în Numele Meu. Din păcate, puterea celui rău, care îi va împresura, va fi atât de mare încât mulți vor simți presiunea exercitată asupra lor ca fiind prea mare pentru a-i putea rezista. Alții vor îmbrățișa noua doctrină și vor deveni parte a ceea ce în curând va fi proclamată ca noua preoție unică mondială – în care ei nu îi vor mai sluji Sfintei Treimi. Ei vor conduce atunci multe suflete în apostazie. Doar puțini Îmi vor rămâne credincioși Mie și ei vor fi mângâierea acelor Creștini care nu se vor abate niciodată de la Adevăr. Cei care Mă trădează vor fi ei înșiși victimele anticristului și ale armatei sale, care îi va persecuta în așa fel încât, dacă nu vor face pact cu fiara, ei vor fi considerați asemeni criminalilor și acuzați de crime echivalente cu trădarea.

Credincioșii se vor mângâia unii pe alții și prin Harul Meu vor primi Darurile lui Dumnezeu, necesare pentru a se proteja împotriva persecuției, inclusiv Pecetea Dumnezeului celui Viu care le va permite să învingă opoziția cu care se vor confrunta atunci când va fi atacat Creștinismul. Aceia care sunt de la Mine și întru Mine vor simți un mare curaj în inimile lor, pentru că vor fi capabili să discearnă Duhul Adevărului de spiritul răului. Și, în tot acest timp, credința clerului va fi călcată în picioare de către cel mai mare dușman al lui Dumnezeu care a pășit vreodată pe fața Pământului – anticristul. El îi va seduce și îi va atrage într-o plasă de minciuni și disperare. Influența sa asupra lor va fi ca o mare întunecime care va coborî asupra lor și va stinge Lumina din sufletele lor, încât după aceea mulți își vor vinde sufletele satanei.

V-ați aștepta ca toate aceste evenimente să fie însoțite de mult zgomot, ca loviturile de trăsnet, dar nu acesta este modul în care va lucra fiara. Nu, ci acțiunea lui va fi văzută ca marea evanghelizare a lumii, care se va manifesta în multe feluri. Ea va părea atât de atrăgătoare încât înșelăciunii îi vor cădea pradă nu numai slujitorii sfințiți ai lui Dumnezeu, făcliile Sale călăuzitoare, aleși pentru a conduce poporul Său pe Pâmânt către sfințenie. Dușmanii lui Dumnezeu vor îmbrățișa de asemenea noua mișcare evanghelică, ce va fi anunțată în etape și nu cu mare zarvă, pentru că acest lucru ar ridica prea multe întrebări.

Vor fi introduse noi legi care vor părea că îmbunătățesc viața săracilor lumii. Apoi prin bănci, afaceri, alianțe pentru eventualitatea unor războaie viitoare, prin politică și, în cele din urmă, prin religie, va fi creată unificarea țărilor. Pașii au început deja și planul a fost coordonat de mai bine de șapte ani în mare detaliu.

Tot ceea ce vă cer Eu este să rămâneți vigilenți și să vă rugați pentru toți preoții Mei, pentru ca ei să păstreze Harurile pe care Eu le-am revărsat asupra lor pentru a Mă sluji pe Mine, și astfel ei să poată păstra Credința Adevărată.

Doar Adevărul este nemuritor.

Doar Adevărul Cuvântului Meu va susține viața – viața sufletului, ca și viața pe acest Pământ.

Minciunile, prezentate ca Adevăr, vin de la satana, care este condamnat pentru eternitate. Aceia care îl urmează, care adoptă trăsăturile lui și devin slujitorii lui, se vor scufunda în întuneric și se vor pune pe ei înșiși în mare pericol.

Numai Adevărul vă va salva. Eu Sunt Adevărul. Urmați-Mă doar pe Mine, căci nimic altceva nu vă poate aduce iubirea, bucuria eternă sau fericirea. Numai urmându-Mă pe Mine și Cuvântul Meu Sfânt – așa cum l-am dat Eu lumii, și fără să fi fost modificat – veți putea fi salvați.

Al vostru Isus

1146. Mama Mântuirii: Îi rog pe cei care urmează aceste mesaje să se roage pentru această Misiune

Duminică, 08 iunie 2014 la ora 14:45

Dragi copii, permiteți-mi să cer celor ce urmează aceste Mesaje să se roage pentru această Misiune. Rugăciunile voastre sunt necesare pentru a proteja această Lucrare de capcanele și acțiunile celui rău, făcute prin cei care îl servesc și îl onorează. Acum este nevoie de aceste rugăciuni mai mult ca niciodată. Lucrarea celui rău împotriva acestei Misiuni de Mântuire este intensă, iar ura lui crește. Dacă nu îi cereți lui Dumnezeu să risipească ura și influența celui rău asupra umanității, lucrarea celui rău va prospera și va distruge sufletele a căror unică speranță de salvare este prin Darurile pe care Dumnezeu le oferă copiilor Săi.

Vă cer, dragi copii, să vă rugați pentru aceasta Misiune și pentru cei care își dedică viața Chemării lui Dumnezeu. Această rugăciune trebuie spusă pentru toți profeții lui Dumnezeu, vizionari și slujitori sfințiți, pentru ca ei să continue să îl servească pe Dumnezeu, pe măsură ce El îndeplinește Legământul Final.

Rugăciunea (155) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru protejarea Misiunii de Mântuire

„O, preaiubită Mamă a Mântuirii, ascultă cererea noastră pentru protejarea Misiunii de Mântuire și pentru protejarea copiilor lui Dumnezeu. Ne rugăm pentru cei care sfidează Voia lui Dumnezeu în acest moment important în istorie. Te rugăm să îi protejezi pe toți cei care răspund chemării tale și Cuvântului lui Dumnezeu, pentru a-i salva pe toți de dușmanii lui Dumnezeu. Te rugăm să ajuți la eliberarea acelor suflete care au căzut pradă înșelăciunilor diavolului, și să le deschizi ochii către Adevăr.

O Mamă a Mântuirii, ajută-ne pe noi, sărmanii păcătoși, să devenim demni să primim Harul perseverenței în timpul suferinței noastre pentru Numele preaiubitului tău Fiu, Isus Cristos.

Protejează această Misiune de lovituri. Protejează-i pe copii tăi de persecuție. Acoperă-ne pe toți cu Preasfânta ta Mantie și dă-ne Darul de a ne păstra credința, de fiecare dată când suntem respinși pentru că spunem Adevărul și proclamăm Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu, pentru tot restul vieții noastre, acum și în vecii vecilor. Amin.”

Iubiții mei copii, trebuie ca zilnic să-i prezentați Fiului meu Rugăciunile voastre pentru protecția acestei Misiuni împotriva urii satanei. Când veți face aceasta, vă vor fi acordate toate Binecuvântările. Iar cei care pot, vă rog să oferiți Sfinte Liturghii, cât de des puteți, pentru profeta Domnului, Maria Divinei Milostiviri, ca și pentru toți slujitorii lui Dumnezeu, ca prin Îndurarea lui Dumnezeu, toate sufletele să fie unite cu El în împărăția Sa, pentru totdeauna.

Preaiubita voastră Mamă
Mama Mântuirii

1147. Iubirea este singurul mod de a învinge ura. Ura nu poate învinge iubirea care vine de la Dumnezeu

Luni, 09 iunie 2014 la ora 21:42

Mult iubita Mea copilă, ce mult doresc să ajung la cei care și-au pierdut credința, la cei care nu mai cred în Mine, precum și la cei neștiutori.

Aceste mesaje sunt pentru lumea întreagă – nu numai pentru cei aleși care Mă întâmpină cu toate onorurile și au sufletele pline de iubire pentru Mine. Eu îi iubesc pe toți, dar Mă bazez pe cei credincioși ca să răspândească Cuvântul lui Dumnezeu astfel încât să aprind flacăra Iubirii Mele în acele inimi închise și împietrite.

Dacă Mă iubiți, veți face altora faptele bune pe care le-ați învățat de la Mine. Îi veți trata pe ceilalți așa cum v-am iubit Eu. Veți fi răbdători cu cei care își bat joc de voi dacă purtați însemne creștine. Îi veți Îmbrățișa pe cei slabi și le veți arăta Iubirea Mea în tot ceea ce faceți și spuneți. A fi creștin înseamnă a susține Cuvântul Meu în toate modurile. Nu trebuie să uitați niciodată că Iubirea Mea este Dumnezeiască. Divinitatea Mea este ireproșabilă și Puterea Duhului Sfânt este invincibilă când este prezentă în orice Lucrare a Mea. Lucrările Mele sunt foarte puternice, ele se vor înmulți și se vor răspândi precum o rafală puternică de vânt, cu o viteză care este dincolo de capacitatea voastră de înțelegere. Așadar, când Eu Mă fac cunoscut prin Cuvântul Meu – Mesajele Mele date lumii – dacă voi Mă primiți, Eu voi arăta mare Milostivire tuturor celor care primesc de bunăvoie Cupa Mea. Când acceptați Darurile pe care Eu vi le dau și le folosiți așa cum doresc Eu, pentru binele altora, atunci se vor înfăptui mari miracole de convertire. Când acceptați Iubirea Mea, ea se va extinde asupra altora. Când alții primesc iubirea voastră, și ei își vor da seama de unde vine ea.

Iubirea Mea, când pătrunde în sufletele voastre prin Puterea Duhului Sfânt, vă va aduce în genunchi și plângând de fericire în fața Mea. Vă asigur: veți recunoaște instantaneu Iubirea lui Dumnezeu când ea vă va străpunge inima, prin Puterea Paracletului (Duhului Sfânt- nota trad.). Atunci veți înțelege Puterea Iubirii, pentru că Eu sunt Iubirea. Eu sunt Puterea care face ca orice demon, orice înger căzut și însuși satana să se prăbușească la pământ, în agonie, căci ei nu au putere asupra Mea.

Când permiteți Iubirii Mele să vă umple sufletele, și voi veți avea în voi puterea de a învinge toate felurile de rău din lume. Iubirea Mea distruge puterea satanei și a tuturor demonilor lui. Iubirea Mea va fi arma voastră împotriva răutății pe care o veți avea de înfruntat pentru că vorbiți întru Numele Meu. Acceptați Iubirea Mea și iubiți-i întotdeauna pe dușmanii Mei. Nu-i urâți pe dușmanii Mei, pentru că exact asta este ceea ce vrea cel rău să faceți, pentru ca el să poată să-și împrăștie ura. Când este răspândită, Iubirea hrănește iubirea din ceilalți exact așa cum ura hrănește îndoiala, teama și mânia. Iubirea este singurul mod de a învinge ura. Ura nu poate învinge Iubirea care vine de la Dumnezeu.

Doresc să vă dau aceasta Rugăciune a Cruciadei pentru a vă proteja de ură:

Rugăciunea (156) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru protecție în fața urii

„Iubite Isuse, dă-mi Iubirea Ta și deschide-mi inima ca să accept cu recunoștință Iubirea Ta. Prin Puterea Duhului Sfânt, lasă Iubirea Ta să strălucească asupra mea, astfel ca eu să devin un far al Milostivirii Tale.

Învăluie-mă în Iubirea Ta și permite ca iubirea mea pentru Tine să dilueze toate felurile de ură pe care le întâlnesc când răspândesc vestea Cuvântului Tău. Revarsă Milostivirea Ta asupra noastră și iartă-i pe cei care Te resping, care Te insultă sau care sunt indiferenți față de Dumnezeirea Ta, și dă-le Darul Iubirii.

Fie ca Iubirea Ta să strălucească în vremurile de nesiguranță, de credință slabă, de încercări și suferințe, iar prin Puterea Duhului Sfânt ajută-mă să duc Adevărul către cei care au cea mai mare nevoie de Ajutorul Tău. Amin.”

Iubiții Mei discipoli, pe măsură ce crește această Misiune, veți avea nevoie mai mult ca niciodată de Protecția Mea. Iubirea Mea vă va acoperi întotdeauna, iar Eu Mă voi face cunoscut vouă prin Cuvântul Meu, prin Harul Duhului Sfânt și prin convertirea pe care această Misiune de Mântuire o va aduce lumii prin rugăciune.

Să nu vă îndoiți niciodată de Dumnezeirea Mea sau de Puterea lui Dumnezeu, căci fără Mine voi nu sunteți nimic.

Isus al vostru

1148. Fără Lumina Mea nu există nimic altceva decât întunecimea sufletului. Nici pace. Nici iubire. Nici speranță. Nici Viață

Marți, 10 iunie 2014 la ora 12:05

Mult iubita Mea fiică, oamenii se pot întreba de ce este important ca Jertfa Sfintei Liturghii să fie păstrată cu orice preț? Liturghia este punctul esențial al Prezenței Mele – Adevărata Mea Prezență în lume. Prezența Mea aduce atât Viață cât și Lumină. Ea va aduce Viață sufletului și îl va umple cu un Har unic. Ea va aduce cu ea Lumina – Lumina Mea – care este mai puternică decât soarele. Un licăr din Lumina Mea este de ajuns pentru a lumina o cameră care este în întuneric. Atâta timp cât Sfânta Mea Euharistie se află la mare cinste pe altarele Bisericilor Mele, va fi viață. Fără ea, va fi întuneric. Când Eu nu Sunt Prezent, nu există Lumină. Fără Lumina Mea nu există nimic altceva decât întunecimea sufletului. Nici pace. Nici iubire. Nici speranță. Nici Viață.

În ciuda oricăror reguli noi ce vă vor fi impuse sub pretextul evanghelizării și modernității în Numele Meu, să știți că, dacă Sfânta Mea Euharistie nu mai este adorată, așa cum ar trebui să fie și cum a fost dat să fie, puteți fi siguri că nu va mai dura mult până când Ea va dispărea cu totul. În ziua când acest lucru se va întâmpla va fi un întuneric care va coborî pe tot Pământul. Nu îl veți vedea, dar îl veți simți în inimile reci ale oamenilor, căci până atunci omenirea se va fi schimbat. Odată ce Prezența Mea va scădea, porțile Iadului se vor deschide și anticristul va lua Locul Meu în Biserica Mea. Va fi el, care nu este de la Mine, cel care va ședea pe tronul care Mi se cuvine Mie de drept. Va fi el, cel la picioarele căruia se va prosterna Biserica Mea. Aceasta va fi cea mai mare trădare împotriva Mea, Isus al vostru, de când Iuda M-a dat pe mâna dușmanilor Mei pentru a fi crucificat.

Biserica Mea va fi cea persecutată prima, iar cei care au o credință slabă vor aduce omagiu fiarei. Tocmai acei oameni care vor pretinde că reprezintă Biserica Mea, sunt cei care Mă vor crucifica încă o dată. Când impostorul va declara că este Eu, ceasul va începe să ticăie și apoi, cu un zgomot asurzitor al cerurilor care se deschid și în vuietul tunetului, va fi vestită întoarcerea Mea. Lumea va înțelege atunci Adevărul Promisiunii Mele de a reveni pentru a-Mi lua în sfârșit în stăpânire Împărăția Mea și a aduce unitate Bisericii Mele, Adevăratei Mele Biserici – acelora care Îmi rămân credincioși Mie în toate încercările și suferințele.

Nimic nu poate distruge Biserica Mea, pentru că sub Conducerea și îndrumarea Mea Ea va rămâne impenetrabilă în fața fiarei și a tuturor acelor trădători care Mă vor trăda pentru câștigul lor personal.

Ascultați acum Promisiunea Mea. Tot ce v-am spus că se va întâmpla, se va întâmpla întocmai. Tot ce v-am promis se va împlini. Tot ce este al Meu este al vostru. Voi Îmi aparține și Mie. Agățați-vă de Mine cu prețul vieții, pentru că fără Protecția Mea veți fi induși în eroare și acest lucru Mi-ar frânge Inima. Să nu Mă părăsiți niciodată pentru cel care vă urăște. Eu nu vă voi părăsi niciodată pentru că vă iubesc prea mult. Eu vă trag spre Mine și totuși voi vă retrageți. De ce? De ce vă temeți? Nu știți oare că sunteți ai Mei și că acesta este un drept dobândit prin naștere? Sprijiniți-vă de Mine, iubiții Mei discipoli, pentru că în curând vă veți simți pierduți și nu veți ști încotro să o luați. Iar Eu vă voi aștepta, pentru a vă aduce Iubirea Mea și pentru a vă oferi mângâiere.

Veniți. Nu vă temeți de Mine. Eu vin plin de iubire pentru a vă aduce Pacea Mea.
Lumina Mea vă dă vederea.
Iubirea Mea vă aduce speranța.
Inima Mea vă aduce mângâierea.
Mâinile Mele vă vindecă.
Ochii Mei vă văd.
Rănile Mele vă trag spre Mine.
Trupul Meu vă hrănește.
Durerea Mea este a voastră.
Durerea voastră este a Mea.
Milostivirea Mea vă va salva.
Cuvântul Meu este calea voastră către Împărăția Mea.

Al vostru Isus

1149. Dumnezeu Tatăl: Puterea Sfintei Treimi este deasupra influenței omului

Miercuri, 11 iunie 2014 la ora 12:25

Preaiubita mea fiică, Dorința Mea este ca, în aceste timpuri, fiecare dintre voi să răspundă Chemării Sfintei Treimi. Puterea Sfintei Treimi este deasupra influenței omului și, prin Harul Iubirii Mele, Eu ajung la omenire pentru a-i spune Adevărul.

Nu vă fie teamă de Tatăl vostru, pentru că Eu sunt al vostru iar voi sunteți ai Mei. Toată Puterea este în Mâinile Mele iar eu fac multe excepții pentru a uni lumea. Multe suflete sunt indiferente față de Mine. Ele se feresc de Mine, neagă Existența Mea și insultă Dumnezeirea Mea preferând în locul Meu zei falși, făcuți din aur topit. Tot ceea ce este făcut din lut va fi înlocuit de o existență renăscută.

Nimic de pe acest Pământ nu este etern. Totul se transformă în praf. Nimic din ceea ce este etern nu este din lumea voastră. Eu am creat omul după Asemănarea Mea. Am suflat viața peste el și astfel v-a fost dăruită suflarea, pe care tot Eu sunt Cel care o ia înapoi. Totul începe și se termină cu Mine și nici un om nu poate dicta și nici nu va dicta cum să-i unesc Eu pe copiii Mei. Această sarcina Îmi revine Mie – nu vouă. Planurile Mele pentru salvarea sufletelor – a sufletelor bune, a celor rele și a celor nenorocite – nu vor fi distruse. Deteriorate, poate, dar niciodată distruse, pentru că tot ceea ce spun Eu va exista și tot ceea ce doresc Eu se va întâmpla.

Eu vă cunosc pe fiecare dintre voi, fiindcă voi sunteți născuți din Iubirea Mea. Oricare ar fi situația voastră, ea a evoluat datorită Divinei Providențe, și există un motiv pentru tot ceea ce se întâmplă. Voi, cei care nu Mă cunoașteți – și voi sunteți ai Mei, pentru că Eu v-am creat. Voi n-ați evoluat din alte specii. A crede așa ceva înseamnă a vă minți pe voi înșivă; acesta nu este decât un mod de a Mă nega pe Mine, mod plantat de înșelător în inimile voastre. Negându-Mă pe Mine, Tatăl vostru Veșnic, voi vă negați Mântuirea Veșnică. Și, negând Adevărul Existenței Mele, voi vă separați de o viață de slavă veșnică.

Toată Milostivirea este a Mea. Eu răspândesc Milostivirea Mea asupra celor cu inimi neprihănite, care au iubire în sufletele lor pentru că ei Mi-au permis Mie să pătrund înlăuntrul lor. Obstacolul principal ce stă în calea primirii Vieții Veșnice este mândria omului. Mândria este singura barieră cu adevărat importantă în calea unirii voastre cu Mine. Voi poate că Mă cunoașteți, prin intermediul Fiului Meu; poate că înțelegeți Cuvântul Meu, însă nu puneți în practică ceea ce ați fost învățați. Iubirea vine de la Mine. Atunci când este mândrie într-un suflet, iubirea moare înăuntrul lui și este înlocuită de ură. Mândria vine de la satana și ea îmi este Mie pe cât de odioasă, pe atât de dureroasă.

Lăsați-Mă să vă iubesc, acceptând Cuvântul Meu și Darurile pe care Eu le-am dăruit lumii prin cel mai mare sacrificiu, moartea pe Cruce a Fiului Meu. Eu v-am dăruit viață. M-am dăruit pe Mine Însumi, prin Fiul Meu care s-a făcut Om. M-am coborât pe Mine Însumi în umilință înaintea voastră, pentru a înfrânge păcatul mândriei. V-am învățat, prin intermediul profeților. V-am dăruit Darul liberului arbitru, dar voi ați abuzat de el pentru a vă satisface propriile voastre pofte și dorințe. Darul liberului arbitru are un dublu scop – vă dăruiește libertatea de a alege, pentru ca voi să veniți la Mine nu din frică ci din iubire, și înfrânge puterea diavolului. Liberul vostru arbitru este ceea ce satana râvnește cel mai mult, și el va folosi fiecare înșelătorie posibilă pentru a vă face să i-l predați lui. Când sufletele fac acest lucru, prin păcatul mândriei, prin practicile new age și prin ocultism, ele devin sclavele celui rău. El va manifesta atunci, în sufletele celor care i-au dăruit liberul lor arbitru, toate trăsăturile sale. Voi le veți cunoaște după comportamentul lor. Dar un semn clar că liberul lor arbitru a fost cedat celui rău este atunci când aceste suflete, în mod constant, caută să-l batjocorească public pe Fiul Meu, Isus Cristos, și pe Mama Sa, Neprihănita Fecioară Maria, Mama întregii lumi. Satana îi disprețuiește pe amândoi.

Dacă însa voi folosiți liberul arbitru pe care vi l-am dat pentru binele sufletului vostru și pentru a vă iubi unii pe alții, acesta este un mod foarte puternic de a diminua puterea satanei. Dar sufletele care dăruiesc cel mai puternic dintre toate darurile, sunt cele care Mi-au dăruit Mie, prin Fiul Meu, Isus Cristos, darul liberului lor arbitru. Aceste suflete sunt cele prin care Eu îl voi înfrânge pe cel rău și ele sunt mijlocul prin care Eu pot să salvez sufletele celor care s-au separat complet de Mine.

Aceasta este Promisiunea Mea. Voi salva chiar și sufletele aflate în situațiile cele mai lipsite de speranță, prin sacrificiile celor care îmi dăruiesc Mie liberul lor arbitru, prin Fiul Meu, Isus Cristos.

Tatăl vostru Veșnic,
Dumnezeu cel Preaînalt

1150. Va fi cea mai mareață zi de când Dumnezeu i-a creat pe Adam și Eva

Vineri, 13 iunie 2014 la ora 20:20

Mult iubita Mea fiică, Vremea Mea este foarte aproape și din acest motiv, este important ca fiecare persoană din lume să se pregătească, ca și cum în orice moment ar putea fi luată din această viață. Nu ignorați chemarea Mea, pentru că cei care nu reușesc să se pregătească pentru Ziua Cea Mare vor fi lăsați într-un mare chin.

În ziua celei de-a Doua Veniri a Mea, care va fi precedată de Avertismentul prin care Voi dovedi lumii întregi Cine Sunt Eu, trebuie să fiți pregatiți. Eu vin pentru voi toți, ca să va iau in minunatul și gloriosul Paradis Nou. Eu nu doresc sa fie cineva exclus. Fiecare dintre voi este un copil drag al lui Dumnezeu. Cei care nu sunteți conștienți de descendența voastră veți ști imediat Cine sunt Eu. Această cunoaștere va tâșni dintr-un instinct uman înrădăcinat, ca și la un copil care, separat de părinții săi naturali, îi va recunoaște pe cei care sunt sânge din sângele lui chiar dacă va dura o viață întreagă până când îi va regăsi. Va fi un sentiment natural și, pentru cei care au o inimă caldă, momentul final va fi plin de o iubire plină de bucurie. Nu e nimic de care să vă temeți.

Voi, cei care ați ales să credeți în zei falși și nu Îl recunoașteți pe Dumnezeu Sfintă Treime nu Mă veți accepta cu ușurință, pentru că M-ați respins mereu. Cu toate acestea, Eu vă voi trage spre Mine și Vă voi îmbrățișa. Puterea lui Dumnezeu va coborî asupra voastră prin harul Duhului Sfânt, și vă va fi greu să Îmi întoarceți spatele. Deci vă spun tuturor celor care Mă vedeți, inclusiv cei care M-ați respins în această viață: – în acel stadiu, cei mai mulți veți vedea Adevărul. Îmi veți permite să vă trag în Brațele Mele Sfinte.

Eu Vă voi ridica, într-o secundă, într-o clipită, în Noua Mea Împărăție. Și apoi va avea loc începutul sfârșitului. Acele suflete care au idolatrizat fiara și care s-au dăruit lui satana în trup, minte și suflet, și au devenit de bunăvoie agenții săi, nu vor avea către cine să se întoarcă, unde să se ascundă, și vor fi lăsați fără niciun ajutor, pentru că satana îi va părăsi. Pentru că atunci, satana va fi aruncat în abis iar puterea lui va înceta complet în acel moment. Acestor suflete le spun acest lucru: chiar și în acea etapă Eu vă voi arăta Milostivire. Trebuie să Mă chemați și să spuneți:

„Isuse, ajută-mă. Isuse, iartă-mă pentru toate păcatele mele.”

și Eu vă voi ridica și pe voi în Noul Meu Paradis.

Eu Voi salva fiecare suflet care Mă strigă chiar și în momentul de dinainte de închiderea cerurilor, când munții se vor dărâma iar marea va inunda Pământul și norii vor dispărea împreună cu vechiul Pământ. Se va ridica Noul Meu Paradis, Noul Cer și Pământ, așa cum a fost el creat pentru Adam și Eva, și toți se vor bucura. Pentru că aceea va fi Cea mai Măreață Zi de când Dumnezeu i-a creat pe Adam și Eva. Nu vă pierdeți speranța și amintiți-vă Cuvintele Mele de acum pentru voi.

Milostivirea Mea este atât de Mare încât chiar și cei care și-au vândut sufletele diavolului vor fi salvați, dacă își doresc acest lucru și Mă strigă chiar și în Ziua de pe Urmă. Și ei pot trăi o Viață Veșnică de mare slavă, împreună cu toți copiii lui Dumnezeu. Noul Paradis este moștenirea voastră de drept. Nu o risipiți pentru promisiunile false și goale ale lui satana.

Eu vă iubesc pe toți. Păstrați întotdeauna Iubirea Mea ferecată în inimile voastre, iar Eu vă voi proteja mereu de rău.

Al vostru, Isus

1151. Nu trebuie să vă închinați niciunui alt dumnezeu, ci numai Dumnezeului Trinității

Sâmbătă, 14 iunie 2014 la ora 14:20

Mult iubita Mea fiică, există un singur Dumnezeu – Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt – toate Persoane distincte într-Unul. Ele nu sunt trei entități separate, pentru că Noi suntem Unul – Dumnezeu Tatăl, Creatorul a Toate; Dumnezeu Fiul, care S-a întrupat ca să trăiască printre voi și Dumnezeu Duhul Sfânt, dat omenirii ca un Dar prin care Adevărul vă umple inimile cu cunoaștere, cu o nouă viață și cu Puterea Iubirii Mele.

Când veniți la Mine, veniți la Tatăl Meu. Când vă cheamă Duhul Sfânt, El vine de la Tatăl. Toate vin de la Tatăl. Voi nu trebuie să vă închinați niciodată niciunui alt dumnezeu, ci numai Dumnezeului Trinității. Dar, să știți aceasta. Pentru a-L cunoaște pe Tatăl trebuie să Îl recunoașteți pe Dumnezeu Fiul, pentru că fără Mine, Isus Cristos, voi nu Îl puteți cunoaște pe Tatăl.

Dumnezeu îi iubește pe toți copiii Săi, dar copiii Săi nu Îl iubesc pe El așa cum ar trebui. Totuși este bine, pentru că prin Mine ei vor deveni parte a Noii Mele Împărății pe Pământ. Apoi mai sunt aceia care îl urmează pe cel rău și care, cu bună știință, îi dau darul liberei lor voințe. Atunci ei pierd controlul asupra acțiunilor proprii, pentru că spiritele rele din ei îi folosesc pentru a recruta alte suflete vulnerabile. Aceste suflete nu se închină lui Dumnezeu – ci se închină satanei. Vă implor să Mă ajutați să salvez aceste biete suflete nefericite, pentru că ele nu își mai pot salva propriile suflete prin liberul lor arbitru. Eu doresc ca, prin rugăciunile voastre, să implorați eliberarea acestor suflete din captivitate, pentru ca ele să se întoarcă la Mine.

Rugăciunea (157) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru sufletele aflate în captivitate

„O, iubite Isuse, eliberează acele suflete care sunt sclave ale falșilor dumnezei și ale satanei. Ajută-ne ca, prin rugăciunile noastre, să le aducem eliberare de durerea de a fi posedați.

Deschide porțile închisorii lor și arată-le calea către Împărăția lui Dumnezeu, înainte ca ei să fie luați de satana ostatici în abisurile Iadului.

Te implorăm, Isuse, să acoperi aceste suflete cu Puterea Duhului Sfânt astfel ca ele să caute Adevărul și să le ajuți să găsească curajul de a întoarce spatele capcanelor și răutăților diavolului. Amin.”

Problema pe care o au sufletele care venerează falși dumnezei este aceea că rămân deschise spiritului răului, care are nevoie doar de o foarte mică fracțiune din liberul lor arbitru pentru a le infesta. Dumnezeii falși pun sufletele într-un pericol îngrozitor. Cel mai mare pericol cu care ele se confruntă este cel de a crede că aceste practici sunt normale, că sunt sănătoase pentru spiritul lor și că sunt o cale prin care ei pot găsi pacea și calmul în viețile lor. Tot ce vor găsi este durere și suferință.

Vă previn asupra pericolelor urmării ocultismului și practicilor new age, căci ele nu sunt de la Mine. Doar urmându-Mă pe Mine, Isus Cristos, puteți avea Viața Veșnică. Opusul vieții este moartea. Moartea trupului nu înseamnă sfârșitul existenței voastre. Existența voastră este pentru eternitate. Viața Veșnică vine doar prin Mine. Moartea veșnică vine prin satana.

Al vostru Isus

1152. Voi dărâma templele acestor secte, iar pe ele le voi opri de la actele lor infame împotriva copiilor lui Dumnezeu

Duminică, 15 iunie 2014 la ora 09:30

Mult iubita Mea fiică, măsura în care Eu Sunt ignorat, respins și urât, este necunoscută majorității oamenilor.

Există grupuri și secte care sunt dedicate venerării Satanei și care comit atrocități teribile sub îndrumarea celui care Mă urăște pe Mine. Sărmanii păcătoși care sunt implicați în acestea și-au vândut sufletele diavolului, însă pentru cei din exterior ei sunt o sursă de amuzament; dar ascultați-Mă acum. Ei au doar un singur stăpân, iar acest stăpân are mare putere asupra lor, deoarece ei i-au predat lui darul voinței lor libere. Și, pentru că satana disprețuiește rasa umană, el se folosește de aceste suflete, deși ei nu înțeleg cu adevărat acest fapt. Ura lor este la fel de intensă și pentru Mine și pentru cei care mă slujesc pe Mine, Isus Cristos.

Ultima bătălie pentru suflete va fi dusă în toate părțile lumii, iar aceste grupuri vor fi cele care vor lupta cu înverșunare pentru a depărta oamenii de la Mine și de la Mântuirea finală pe care Eu o aduc copiilor lui Dumnezeu. Deoarece Eu îi iubesc pe toți – incluzându-i și pe cei care și-au sacrificat viețile și dreptul lor la Mântuirea Veșnică pentru promisiunile goale ale regelui minciunilor – datoria Mea este să înving toate obstacolele și să ajung la ei ca să-i pot salva.

Voi dărâma templele acestor secte, iar pe ele le voi opri de la actele lor infame împotriva copiilor lui Dumnezeu. Acelora care sunt eliberați din aceste temnițe ale urii, Eu le promit că Mă vor găsi așteptând. Pentru fiecare suflet care vine din aceste grupuri la Mine, căutând pacea – Eu voi converti încă de zece ori numărul lor. Îl voi învinge pe diavol și îi voi lua pe copiii lui Dumnezeu înapoi de pe marginea abisului iadului, indiferent ce au făcut ei.

Niciodată să nu vă temeți de spiritul răului, odată ce v-ați încredințat Mie cu totul. Puterea Mea, Puterea lui Dumnezeu, Începutul și Sfârșitul, nu va fi zdrobită niciodată. Însă orice om care încearcă să zdrobească Puterea lui Dumnezeu, cunoscând consecințele, și care refuză toate eforturile făcute de Mine pentru a-i salva sufletul – va suferi pentru eternitate.

Isus al vostru

1153. Eu sunt blând, iubitor și răbdător

Duminică, 15 iunie 2014 la ora 14:25

Mult iubita Mea fiică, Planul Meu de a răscumpăra umanitatea și de a revela Noua Mea Împărăție se desfășoară acum, așa cum a fost prezis. Eu voi aduce lumii un Dar măreț, iar cei cărora acesta li se pare copleșitor și înfricoșător, să știe următoarele:

Eu sunt blând, iubitor și răbdător, și toate vor fi făcute după Voia Sfântă a Tatălui Meu, care nu vrea să aducă durere sau spaimă niciunuia dintre copiii Săi, indiferent cât de întunecate sunt sufletele lor. Dacă ar fi fost altfel, El ar fi distrus lumea și i-ar fi luat în Noul Paradis doar pe cei aleși. Dar așa, Tatăl Meu a tot așteptat, pană când populația lumii a atins numărul maxim. El a început partea finală a Planului Său de salvare a omenirii, astfel ca multitudine de oameni să se mântuiască de-o dată.

Nu trebuie să vă temeți sau să vă împotriviți acestui Plan, căci răsplata finală este cea care vă va aduce tuturor cea mai mare slavă. Nu trebuie să opuneți rezistentă acestui Plan, nici să vă bateți joc de el sau să îl nesocotiți, căci altfel veți regreta în veșnicie decizia voastră. Nici un om să nu se amestece în Voia lui Dumnezeu. Pentru a salva mase de oameni, Tatăl Meu nu va ezita să îi pedepsească pe aceia care stau în calea Sa ce salvează miliarde de suflete. Pentru El fiecare suflet este prețios și El va interveni în toate felurile pentru a readuce sufletele la sentimente mai bune, dar cu toate acestea El îi va distruge pe cei care sunt răspunzători de îndepărtarea de la El a milioane de suflete. Să nu va îndoiți de faptul că ei vor suferi pentru aceasta; să se știe că voi veți cunoaște aceste suflete după faptele lor și apoi după pedeapsa pe care o vor primi. Pedeapsa lor va începe pe pământ în aceste timpuri, cu speranța că vor vedea Adevărul. Dacă însă ei nu vor vedea Adevarul, Tatăl Meu îi va da deoparte.

Puterea lui Dumnezeu se manifestă pe pământ în aceste timpuri, iar voi veți vedea cum se formează părțile care participă la bătălia pentru suflete. Ele îi vor cuprinde pe cei care Mă slujesc cu adevărat pe Mine; pe cei care nu Mă cunosc pe Mine; și pe cei care Mă cunosc dar preferă să slujească unui alt stăpân care nu este de la Mine. Singurii victorioși vor fi cei cărora, prin Milostivirea lui Dumnezeu, li se vor da Cheile Împărăției lui Dumnezeu.

Al vostru , Isus

1154. Porțile au fost deschise pentru a permite păgânilor să profaneze Biserica Mea

Luni, 16 iunie 2014 la ora 17:27

Draga Mea fiică iubită, aceia dintre voi care nu doresc ca Eu să comunic cu voi, să știe următoarele. Voința voastră liberă înseamnă că voi sunteți liberi să alegeți dacă vreți sau nu să acceptați ceea ce spun și doresc Eu. Să credeți sau nu – aceasta e alegerea voastră și, indiferent ce decideți, Eu nu vă voi Judeca niciodată pentru asta.

Însă voi niciodată nu trebuie să îi judecați pe alții în Numele Meu. Mă refer aici la judecarea celor care Mă resping, ca și a celor care acceptă Intervenția Mea. Niciunul dintre voi nu are dreptul să declare o altă persoană ca fiind rea sau vinovată de vreo fărădelege. Aceia dintre voi care îi judecați aspru pe cei despre care credeți că greșesc și că se fac vinovați de fărădelegi sau erezie – nu aveți acest drept. Voi trebuie să rămâneți tăcuți și să vă rugați pentru cei despre care credeți că sunt în situația respectivă. Numai Eu, Isus Cristos, am Puterea de a Judeca umanitatea.

Atunci când umiliți o altă persoană în Numele Meu Sfânt, voi păcătuiți iar Eu vă voi considera vinovați pentru aceasta. Atunci când îi răniți pe alții cu vorbele gurii voastre, Eu vă voi reduce la tăcere. Când dăunați reputației altei persoane, propria voastră reputație va fi pusă sub semnul întrebării de către ceilalți. Ipocrizia Mă dezgustă, iar când voi sunteți vinovați de calomnie făcută în Numele Meu, atunci aduceți mare rușine nu numai asupra voastră înșivă, ci și asupra Numelui Meu Sfânt.

Orice om care cauzează suferință unei alte persoane și apoi declară deschis că vorbește în Numele lui Dumnezeu, se minte pe sine. Cei care îi pedepsesc pe alții și afirmă că ei îndeplinesc pur și simplu ordinele primite, din dedicație și devotament față de Dumnezeu, aceia nu sunt ai Mei. Rușine vouă, căci voi nu Mă cunoașteți. Și în timp ce vă luptați între voi – Creștin împotriva Creștinului –păgânii aflați printre voi invadează Biserica Mea. Dușmanul lucrează cu multă inteligență. Planul său viclean este să creeze neînțelegeri în Biserica Mea și, pe măsură ce adevăratul devotament pentru Mine slăbește, porțile au fost deschise pentru a-i lăsa pe păgâni să profaneze Bisericile Mele și Sfânta Euharistie.

Rușine acelora dintre voi care cunosc Adevărul – Sfântul Meu Cuvânt dat vouă în Preasfânta Scriptură. Toate sacrificiile au fost făcute pentru voi; profeții lui Dumnezeu trimiși vouă au fost molestați, persecutați și uciși; vizionarii, văzătorii și sfinții – toți venerați numai după moartea lor, dar în timpul vieții batjocoriți atunci când răspândeau Cuvântul Meu; și apoi Propria Mea Jertfă – atunci când M-ați crucificat. Acum ce faceți voi? Permiteți acelora care venerează dumnezei falși să li se închine acestora pe Altarele Mele, care sunt destinate să Mă onoreze pe Mine. Acești păgâni v-ar permite să faceți același lucru în templele lor?

Istoria se repetă. Păgânii au pus stăpânire pe Biserica Tatălui Meu și au fost aruncați în afară. Când profanați Biserica Mea și Trupul Meu, nu mai sunteți potriviți pentru a Mă sluji, iar Eu voi arunca afară pe toți slujitorii Mei sfințiți care Mă trădează în acest fel. Păcatele voastre sunt mai negre decât ale acelora pe care îi slujiți în Numele Meu, pentru că voi veți lua cu voi sufletele pe care le-ați îndepărtat de la Mine. Este timpul să alegeți. Fie Mă acceptați pe Mine, Isus Cristos, așa cum Sunt Eu și nu așa cum vreți voi să fiu, fie vă deziceți de Mine. Nu există cale de mijloc.

Al vostru Isus

1155. Lumea este înfometată după Adevărul Cuvântului Meu

Marți, 17 iunie 2014 la ora 22:23

Multiubita Mea fiică, Rămășița Armatei Mele s-a adunat în număr mare și este răspândită în toate părțile lumii. Ai Mei Mă cunosc pe Mine și, prin puterea Duhului Sfânt, Eu M-am făcut cunoscut prin Puterea Cuvintelor Mele conținute în aceste Sfinte mesaje.

Cuvântul Meu îi va atrage repede spre Mine pe cei deja binecuvântați cu Duhul Sfânt. Pentru aceste suflete nu există nicio îndoială. Prin Cuvintele Mele, Duhul Sfânt îi va atrage și pe cei mai reticenți și, deși s-ar putea să aibă îndoieli dacă sunt chiar Eu, Isus Cristos, Cel care îi îndeamnă să răspundă la Chemarea Mea, ei vor veni spre Mine cu prudență. În cele din urmă, ei Mă vor îmbrățișa pe deplin. Apoi mai sunt cei care cred în Mine, dar care nu acceptă că Eu sunt cel ce îi cheamă. În timp, și ei vor răspunde Chemării Mele. Dar ce reprezintă Chemarea Mea? Este doar pentru a demonstra Existenta Mea? Nu, pentru că acest lucru nu este necesar. Chemarea Mea este pentru a vă aduna pe toți ca să vă pregătiți, astfel încât toți Creștinii să Mă ajute în încercarea Mea de a salva omenirea. Prin dragii Mei discipolii Eu pot face să se întâmple multe lucruri.

Misiunea Mea este de a salva sufletele, și voi face asta prin intermediul liberului arbitru al oamenilor. Voia lui Dumnezeu este de a da viață și de a-i aduce pe toți copiii lui Dumnezeu sub Protecția Sa. Prin Voia Divină a lui Dumnezeu, toate sufletele pot fi salvate, dar calea spre Mântuirea Veșnică se găsește în liberul arbitru dăruit omului de către Dumnezeu. Doar prin liberul arbitru, fiecare dintre voi își va alege viitorul. Nu veți fi forțați să acceptați Milostivirea lui Dumnezeu, dar vi se va cere să Mă urmați. Eu niciodată nu vă voi porunci să faceți aceasta, deorece este dreptul vostru – dreptul la liberul arbitru – de a decide singuri ce doriți să faceți.

Unii oameni vor alege cu înțelepciune, pentru că ei vor ști ce le ofer Eu: calea Adevărului – Calea spre viața veșnică. Unii oameni vor alege neînțelept și vor urma calea greșită. Ei vor face acest lucru pentru că nu vor reuși să înțeleagă Adevărul, Cuvântul lui Dumnezeu. Ei vor permite ca farmecul unor mari atracții materiale, a poftelor și a plăcerilor să îi îndepărteze de Mine. Ei nu cred în viața de după moarte și nu simt nici o remușcare pentru păcatele pe care le comit pentru îndeplinirea propriilor lor dorințe egoiste. Cu toate acestea, dacă le este arătat Adevărul și sunt încurajați de alții să asculte Cuvântul lui Dumnezeu și Promisiunea Mea legată de viitor, ei se pot schimba. Prin Darul Convertirii ei pot să locuiască în Împărăția Mea.

Prin urmare, Chemarea Mea este pentru a încuraja toate sufletele să caute Adevărul. Prin liberul lor arbitru – și trebuie să să fie doar datorită propriei lor alegeri – să Îmi permită Mie, mult iubitul lor Isus, să îi salvez. Fac apel la toți Creștinii să îmbrace armura și să mărșăluiască înainte, spre a Mă ajuta să adun laolaltă acele suflete risipite și pierdute. Cu ajutorul vostru, Eu pot încuraja toate sufletele de orice crez, rasă și culoare, să vină la Mine. Atunci când veți ajunge la ei, Eu vă voi acoperi cu cele mai mari Daruri ale Duhului Sfânt, astfel încât să puteți avea succes și să-Mi aduceți Mie sufletele pierdute după care tânjesc în fiecare secundă.

Voia lui Dumnezeu este de a-i salva pe toți. Însă doar prin liberul arbitru al omului care decide, prin propria sa alegere liberă, să vină în Brațele Mele, Voința Divină a lui Dumnezeu va fi împlinită așa cum ar trebui. Mergeți cu toții și învățați-i pe alții Adevărul Sfintelor Evanghelii. Lumea este înfometată după Adevărul Cuvântului Meu. Cuvântul Meu nu mai este predicat în modul în care ar trebui. Oamenilor trebuie să li se dea Adevărul – pentru care Eu Mi-am dat Viața. Fără acces la Adevăr – Cuvântul Meu Sfânt – nu puteți alege calea cea bună, spre Mântuirea Veșnică.

De aceea Am venit Eu acum, să vă aduc Adevărul, să vă readuc la realitate, ca să fiți pregătiți și să așteptați Ziua cea Mare fără frică, teamă sau îngrijorare în inimile voastre. Când Mă veți accepta și veți avea încredere deplină în Mine, veți avea pace.

Al vostru Isus

1156. Mama Mântuirii: Pentru fiecare pas pe care voi îl faceți pentru a veni mai aproape de Scumpul meu Fiu, veți face doi pași inapoi

Miercuri, 18 iunie 2014 la ora 00:00

Copilasii mei, urmați-mă pe mine, Mama Mântuirii, și luați-mă de mână în timp ce eu vă conduc spre Fiul meu pe calea Adevărului. Prin mijlocirea mea mulți dintre voi veți găsi curajul de a merge pe această cale spinoasă și anevoioasă spre Mântuirea Veșnică.

Dragi copii, pentru a-L cunoște cu adevărat pe Fiul meu, e nevoie de mare perseverență. Înainte de a fi capabili să vedeți, trebuie să vă deschideți mintea, inima și sufletul, fără nici cea mai mică umbră de îndoială sau mândrie. Atunci când Adevărul este revelat în inima voastră, trebuie să vă agățați de el, deoarece prin el veți fi eliberați.

Pentru fiecare pas pe care voi îl faceți pentru a veni mai aproape de Scumpul meu Fiu, veți face doi pași inapoi, deoarece aceste este modul în care cel rău vă va necăji. El nu se va opri din încercarea de a vă îndepărta de Cristos, pentru că și-a făcut o misiune din a vă atrage în direcție opusă. Așadar, atunci când cădeți pe parcursul călătoriei voastre, trebuie să vă ridicați din nou și să o luați de la capăt. De fiecare dată când faceți un pas înapoi, să știți că tot ceea ce e influențat de satana va fi mereu invers – va fi opusul a tot ceea ce Fiul meu a lăsat moștenire neamului omenesc. Deci veți avea nevoie de multă răbdare, dar odată ce ați depășit obstacolele veți înainta mult mai rapid pe calea ce duce spre Fiul meu. Fiecare nereușită pe care o depășiți vă va întări în credință. Iar când credința voastră a devenit puternică, nimic nu vă va mai sta în cale pentru a deveni cu adevărat un ucenic al lui Isus Cristos.

Mergeți în pace, dragi copii, și lăsați-mă pe mine, Mama Mântuirii, să vă ajut să deveniți mai puternici în iubirea voastră pentru Isus Cristos, deoarece fără El nu veți găsi niciodată pacea și mângâierea pe care o căutați în această viață sau dincolo de ea.

Mama voastră iubitoare
Mama Mântuirii

1157. Mama Salvării: Aceste Miracole vor avea loc pe o perioadă de 3 ani

Joi, 19 iunie 2014 la ora 13:48

Copila mea, Miracolele poruncite de Tatăl meu Veșnic se vor face în curând cunoscute în toate părțile pământului. Aceste Miracole vor sfida orice rațiune umană, orice cunoaștere științifică ori experiență. Pământul, soarele și luna vor produce spectacole foarte neobișnuite și mulți vor ști că ele sunt posibile doar prin Mâna lui Dumnezeu. Aceste Miracole vor avea loc pe o perioadă de 3 ani și ele se vor produce cu un scop. Ele sunt destinate să ajute să fie stârnită credința omenirii care trebuie să-și dea seama că totul este controlat de Mâna lui Dumnezeu.

Când omul face acte și fapte nelegiuite, acestea pot fi observate de Dumnezeu. Bătălia dintre cel rău și Dumnezeu este greu de înțeles de către oameni. Când au loc nedreptăți, ele sunt permise din diverse motive, dar motivul principal rezultă din nevoia de purificare. Acest lucru poate să pară injust, însă el nu poate fi înțeles de către om până ce acesta nu primește Darul Cunoașterii, care provine de la Duhul Sfânt. Numai când sufletele sunt purificate, ele vor începe să înțeleagă modul în care lucrează Dumnezeu pentru a-i aduce pe copiii Lui într-o stare în care ei să poată să Îl recunoască.

Miracolele de care eu vă spun includ mărețe Acte ale lui Dumnezeu care implică tragedii ce vor fi evitate deși asta ar părea imposibil din punct de vedere științific. Ele implică de asemenea mari semne pe cer, mișcarea pământului și culori asociate naturii.

Implicarea mea în aceste Miracole se va vedea prin semnele pe care le voi lăsa în locurile mele de apariție de pe întreg pământul. Să nu va temeți de aceste Miracole căci ele sunt un Dar de la Dumnezeu. Fiți recunoscători pentru Milostivirea Sa, căci nu este nicio sarcină prea grea pe care El să nu și-o asume pentru a se asigura că rasa umană poate fi trezită ca să Îl accepte. Aceasta este Voia lui Dumnezeu, care vă iubește pe fiecare dintre voi.

Iubita voastră Mamă
Mama Mântuirii

1158. Mama Mântuirii: Pentru a-L sluji pe Fiul meu cu adevărat, voi trebuie mai întâi să-L iubiți. Pentru a-L iubi pe Fiul meu trebuie mai întâi să-L cunoașteți.

Sâmbătă, 21 iunie 2014 la ora 15:40

Draga mea copilă, eu mi-am trăit viața pe Pământ prin Fiul meu, Isus Cristos. Sufletul meu a fost creat în Cer de către Tatăl, Dumnezeu cel Preaînalt și nașterea mea a fost un Dar extraordinar oferit omenirii. Eu am fost trimisă de Dumnezeu cu unicul scop de a-L aduce pe lume pe mult așteptatul Mesia. Nașterea Fiului meu a fost miraculoasă și, din clipa în care El a respirat prima oară, singura mea dorință a fost să-L slujesc în toate.

L-am adorat pe Fiul meu și L-am recunoscut cu mare venerație. Purtarea Sa minunată, dumnezeiască, a ieșit repede în evidență, la trei luni de la nașterea Sa. Zâmbetul Său era strălucitor chiar dacă El era încă atât de mic; Ochii Săi albaștri, pătrunzători, aveau o extraordinară profunzime și maturitate. Eu am știut că eram acolo pentru a-L sluji în toate modurile, însă El mi-a arătat o mare Iubire încă de la cea mai fragedă vârstă. Această Iubire nu a fost doar iubirea pe care fiecare copil o are pentru mama lui – a fost mult mai mare de atât. El m-a liniștit, mi-a mângâiat fața ori de câte ori deveneam neliniștită în legătură cu pericolele pe care le aveam de înfruntat eu și soțul meu, Sfântul Iosif.

După fuga în Egipt îmi era greu să mă liniștesc și am rămas în alertă față de orice eventuală amenințare sau pericol, asta însemnând că dormeam doar câteva ore pe noapte. Chiar și înainte ca Fiul meu să se facă cunoscut mi-au fost foarte clare pericolele cu care El urma să se confrunte în viitor. Mâinile Lui se întindeau mereu spre oameni cu iubire și prietenie. Băiat fiind, El îi atrăgea pe mulți, chiar dacă aceștia habar nu aveau Cine era El. Atrăgea deasemenea și critici nejustificate din partea prietenilor sau a persoanelor pe care le cunoștea. A fost hărțuit și s-a râs de El, și eu de asemenea am fost umilită de mulți. Prezența lui Dumnezeu i-a atras spre mica noastă familie și pe cei buni și pe cei cu sufletele întunecate, încă din ziua nașterii Fiului meu. Iubirea mea pentru El a fost foarte puternică. L-am iubit pentru Cine era El, însă l-am iubit de asemenea și ca Mamă, iar această iubire dăinuie și azi.

Într-un fel eram exagerat de protectoare cu Fiul meu și am fost îngrozită când L-am pierdut pe drumul de întoarcere din Ierusalim. Am resimțit pierderea în fiecare părticică a ființei mele și nu m-am putut liniști până când nu L-am găsit. În acea zi, când L-am aflat discutând și predicând vârsnicilor în Templu, mi-am dat seama că începând din acel moment eu trebuia doar să-L slujesc și să fiu supusă oricărei dorințe a Lui.

Pentru a-L sluji pe Fiul meu cu adevărat, voi trebuie mai întâi să-L iubiți. Pentru a-L iubi pe Fiul meu trebuie mai întâi să-L cunoașteți. A-L cunoaște pe Fiul meu înseamnă a studia Cuvântul Său și a întelege ceea ce le-a spus El discipolilor Lui cât timp a fost pe pământ. Numai prin Cuvântul Său puteți să ajungeți să-L cunoașteți pe Isus Cristos. Dacă acceptați Cuvântul Său Sfânt, atunci puteți să-L slujiți. Nu puteți să-L slujiți fără să onorați Cuvântul Său sau fără să faceți tot ceea ce El v-a învățat. Ascultarea față de Cuvântul lui Dumnezeu este esențială dacă doriți să trăiți ca adevărați Creștini. Dacă predicați Cuvântul Său atunci trebuie să și puneți în practică ceea ce Fiul meu a predicat – să vă iubiți unii pe alții; să faceți celorlalți ceea ce ați dori să vi se facă vouă; să-L slăviți pe Dumnezeu prin Sfintele Sacramente, așa cum v-a învățat El.

Niciodată nu trebuie să-i impuneți lui Dumnezeu dorița voastră de modificare a Cuvântul Său, pentru că nu aveți acest drept. Supunerea față de Fiul meu poate fi obținută numai dacă rămâneți ascultători Învățăturilor Sale. Mergeți în pace, să-L iubiți și să-L slujiți pe Domnul.

Mama voastră preaiubită
Mama Mântuirii

1159. Comparați-Mă cu o mamă care trebuie să se separe de copilul ei la naștere

Luni, 23 iunie 2014 la ora 01:45

Mult iubita Mea fiică, astăzi îți aduc ție și iubiților Mei discipoli mari Binecuvântări. Inima Mea explodează de iubire pentru voi toți. Îmi dau seama că această călătorie pe care voi o faceți pentru a Mă sluji poate fi foarte dificilă câteodată, dar doresc să vă spun că Eu vă îndrum în fiecare secundă. Nu există nicio încercare cu care v-ați putea confrunta, care să nu poată fi depășită. De aceea, dacă vă simțiți neajutorați și vă este teamă, nu trebuie să renunțați și, dacă aveți încredere în Mine, totul va părea mai ușor.

Comparați-Mă cu o mamă care trebuie să se separe de copilul ei la naștere și care nu îl mai poate vedea vreodată în timpul vieții ei. Această mamă nu-și va uita niciodată copilul și își va petrece fiecare zi din viață tânjind după trupul și sângele ei, sperând că se va reîntâlni cu copilul ei la un moment dat. Acel copil este în gândurile ei în fiecare zi; ea se roagă pentru binele lui și simte adânc în inima sa o permanentă durere pentru pierderea pe care a suferit-o. Nimic nu o va mângâia vreodată până când nu va cuprinde din nou acel copil în brațele ei. Ea are o extraordinară răbdare, o mare speranță și o profundă dorință de a se întâlni cu copilul care a ieșit din pântecele său, indiferent câți ani sunt la mijloc. Tot ce contează pentru ea este ca ea și copilul ei să redevină din nou una – unul îngemănat cu celălalt.

Eu Sunt asemeni oricărui părinte care trebuie să îndure o astfel de durere. Pentru Mine așteptarea este foarte tristă. Dar durerea pierderii, precum cea a copilului demult pierdut care refuză să se întoarcă la părintele său, este cea mai mare dintre toate. Durerea pe care o simt atunci când Sunt respins de copiii lui Dumnezeu este un chin permanent pentru Mine. Eu voi face tot posibilul pentru a atrage aceste suflete la Sânul Meu. Voi folosi alte suflete – pe frații și surorile lor, care doresc să Mă mângâie – în încercarea Mea de a trezi sufletele lor adormite. Am nevoie ca iubiții Mei discipoli, frații acestor copii pierduți ai lui Dumnezeu, să se răspândească prin lume și să readucă familia Mea din nou împreună.

Noi trebuie să ne unim împotriva spiritului întunericului, care va face ca aceste suflete aproape cu neputință să descifreze Adevărul nașterii lor. Acestor oameni trebuie să li se spună despre dreptul lor dobândit prin naștere; despre moștenirea lor și Salvarea lor Veșnică. Pentru că se apropie timpul când întregul Adevăr va fi revelat. Cu ajutorul vostru, iubiții Mei discipoli, ei vor veni la Mine, înapoi în familia Mea, unde cu toții vom fi uniți ca unul. Așa cum a fost menit să fie.

Vă iubesc pe toți cu o adâncă duioșie și Mă bucur când răspundeți Chemării Mele cu dragoste în inima voastră.

Al vostru Isus

1160. Nu rupeți legăturile cu cei care vă urăsc din cauza Mea

Miercuri, 25 iunie 2014 la ora 23:37

Mult iubita Mea fiică, nu trebuie ca oamenii, dacă s-au angajat să-Mi fie devotați Mie, să își abandoneze toată activitatea lor obișnuită de zi cu zi. Eu nu sunt un Dumnezeu care să vă ordon să cădeți la picioarele Mele în detrimentul responsabilităților voastre zilnice. Eu nu Mă dichisesc și nu stau majestuos sau cu o atitudine mândră să conduc omenirea, nici nu va dictez fiecare mișcare și nici nu încerc să vă subjug ca să Mă lingușiți. Nu acesta sunt Eu, căci Eu vin precum un slujitor umil să eliberez omul de legătura lui cu diavolul.

Eu am venit să vă salvez si voi veni din nou ca să împlinesc Planul Meu de Salvare. Eu sunt aici pentru a vă sluji pe voi. Eu vin ca să vă atrag spre Mine și, deși Mă încântă iubirea voastră pentru Mine și timpul pe care Mi-l dedicați Mie, intenția Mea este să fac aceasta într-un mod care să nu vă cauzeze supărări inutile. Cu toate că prețuiesc timpul pe care Mi-l dăruiți și rugăciunile pe care le oferiți, totuși știu că voi trebuie să vă trăiți viata, pentru a vă îmbrăca și a vă hrăni pe voi și familiile voastre. Tot ceea ce vă cer Eu este să vă trăiți viata în modul în care trebuie, pentru a Mă sluji pe Mine. Si, pe măsură ce se adâncește relația voastră cu Mine, veți simți o dorință de nestăpânit să vorbiți cu Mine în gândurile și prin cuvintele voastre.

Eu vă cer să îi tratați pe ceilalți cu respectul pe care Mi-l arătați Mie. Să nu vă certați cu ceilalți pentru Mine și nici să nu vă ieșiți din fire. Dar nici să nu justificați acțiunile sau vorbele celor care Mă insultă – ci doar atât, rugați-vă pentru ei. Pe măsură ce creste iubirea voastră pentru Mine, relația voastră cu Mine va deveni mai intimă. Când se întâmplă aceasta, atunci atrageți asupra voastră și mânia celor care au credința slabă. Să vă așteptați că se va întâmpla astfel și să nu fiți alarmați sau tulburați, căci atunci când sunteți în uniune cu Mine veți fi urâți pentru asta. Fiți răbdători cu acești oameni. Fiți blânzi. Fiți politicoși. Nu vă obosiți să intrați în dispute cu ei pentru că nimic din ce veți spune nu va avea importantă pentru ei. In schimb, arătați-le ce înseamnă să fii creștin, răspunzând la ură cu iubire.

Nu rupeți legăturile cu cei care vă urăsc din cauza Mea. Ci în schimb, vă rog, rugați-vă pentru ei. Când sunteți în uniune cu Mine trebuie să încercați să păstrați un echilibru în viața voastră. Deși îmi doresc compania voastră, la fel de mult doresc să ii iubiți pe cei care au nevoie de Mine dar nu Mă pot vedea; pe cei care nu pot să Mă accepte în inima lor, sau care nu au habar despre Viața Veșnică. Voi aveți o datorie către Mine, iar Dorința Mea este să vă folosiți cu înțelepciune timpul pentru a iubi aceste suflete. Prin vorbele, faptele, acțiunile și rugăciunile voastre, voi puteți să aduceți la Mine aceste suflete, și Mi le veți aduce.

Al vostru, Isus

1161. Niciunul dintre voi nu poate să înțeleagă legile divine

Joi, 26 iunie 2014 la ora 14:00

Preaiubita Mea fiică, nu trebuie să crezi niciodată că va fi acceptat cu ușurință Cuvântul Meu, dat lumii prin aceste Mesaje. Aceia care nu îl acceptă se vor strădui din când în când să trăiască aceste Mesaje și ceea ce le cer Eu. În loc să trăiască Mesajele adaptându-și viața în acord cu acestea, ei își vor pune întrebări asupra fiecărui Cuvânt care iese din Gura Mea Sfântă. Dacă, în schimb, ei ar adera la Învățăturile Mele care nu s-au schimbat niciodată, atunci M-ar sluji mai bine.

Niciunul dintre voi nu este în stare să înțeleagă Legile Divine care vin de la Tatăl Meu preaiubit. Dacă încercați să analizați Misterul Divinității Sfintei Treimi, veți eșua, căci nu este menit ca voi să le cunoașteți pe toate. Oricine dintre voi care crede că înțelege evenimentele din perioada de dinaintea și de după cea de-A Doua Venire a Mea, trebuie să știe acestea: Eu revelez anumite evenimente doar pentru a vă ajuta să vă pregătiți sufletele. Revelațiile Mele nu vă sunt date pentru a cauza senzație, controversă sau ură printre voi, căci Eu niciodată nu aș determina o astfel de confuzie. Confuzia provine dintr-o lipsă de încredere în Mine și dintr-o curiozitate arzătoare a omului – ceea ce este de înțeles. Voi trebuie pur și simplu să rămâneți în adevărul Sfântului Meu Cuvânt – asta este tot ce vă cer.

Când am fost pe Pământ, Eu am trăit o viață simplă. Mi-am predicat Cuvântul într-un mod simplu, astfel ca Învățăturile Mele să fie înțelese de toți. Mi-am arătat dezgustul față de cei care pretindeau că-l reprezintă pe Dumnezeu și a căror datorie era să se asigure că erau respectate Cele Zece Porunci. Totuși, acești oameni învățați purtau plini de mândrie haine împodobite de bijuterii și se lăudau cu pozițiile pe care le aveau în Templul lui Dumnezeu. Ei erau atât de preocupați să pozeze, să comande, să-i admonesteze pe cei săraci, umili și ignoranți, încât au uitat un lucru important: rolul lor era de a-L sluji pe Dumnezeu. Iar pentru a-L sluji pe Dumnezeu, trebuia ca ei să-i slujească pe copiii Lui. În schimb însă, ei au pretins respect, au căutat adulare și au fost invidioși unul pe altul din cauza pozițiilor de putere ale ierarhiei care exista în Temple. In niciun moment Eu nu am încurajat senzaționalul, deși Cuvântul Meu a creat controverse chiar dacă el era transmis într-un mod simplu. Căci doar Cuvântul lui Dumnezeu, simplu și direct, poate să ofenseze astfel. Adevărul provoacă divizare între oameni pentru că mulți nu pot să-i facă față. Totuși, voi nu ar trebui să vă preocupați decât de Adevăr- Cuvântul lui Dumnezeu. A analiza Cuvântul Meu, a vă certa asupra înțelesului Adevărului și a căuta senzaționalul în Cuvântul lui Dumnezeu este o pierdere de timp pentru voi. Cu mult mai bine ar fi să Mă slujiți pe Mine slujindu-i pe alții în Numele Meu.

Să nu vă fie teamă de Adevăr; nu îl respingeți, nu îl ignorați și nu creați o nouă interpretare a sa. Adevărul rămâne același, așa cum a fost dintotdeauna. Cuvântul Meu este Cuvântul Meu. Ceea ce Eu spun, va fi. Voia lui Dumnezeu nu poate fi modificată. Dacă acceptați Adevărul, el vă va aduce claritate a minții, pace în sufletele voastre și o dorință de a vă supune Cuvântului Meu – așa cum este dat el – în toate timpurile. Nu este nimic ce puteți adăuga la el, căci el va rămâne intact pentru veșnicie.

Al vostru Isus

1162. Biserica Mea, când se va diviza și va cădea, va îmbrățișa umanismul cu o mare satisfacție

Vineri, 27 iunie 2014 la ora 22:11

Preaiubita Mea fiică, niciodată nu veți identifica ușor lucrarea satanei în lume, pentru că el este foarte viclean. El își expune foarte rar faptele într-un mod care să ridice semne de întrebare asupra influenței sale. Întotdeauna, de când el domnește pe Pământ, a depus mari eforturi pentru a-i convinge pe oameni că el nu există, de fapt. Rareori veți vedea Adevărul, deoarece este ascuns cu ajutorul acelor oameni pe care el îi folosește pentru a convinge lumea că Dumnezeu nu există.

Obiectivul diavolului este de a păcăli oamenii să creadă că lumea și existența rasei umane nu sunt decât o cale care nu duce nicăieri. Cel mai mare triumf al său a fost introducerea umanismului și, în special, a umanismului laic.

Umanismul, o așa-numită dorință de a se îngriji de necesitățile rasei umane, prin eliminarea injustiției sociale, este un lucru greșit. Cei care adoptă umanismul în viețile lor fac aceasta ca pe un substitut pentru credința în Dumnezeu și este de înțeles de ce fac aceasta. Din păcate, multe religii au produs schismatici al căror comportament nu este influențat de către Dumnezeu. Ura lor față de alții și intențiile lor criminale sunt exercitate în Numele lui Dumnezeu când , de fapt, satana însuși este cel care inspiră fiecare mișcare pe care ei o fac. El face aceasta pentru a-i conduce pe oameni departe de Dumnezeu. Aceste suflete întunecate comit acte teribile de nedreptate și folosesc Numele Tatălui Meu preaiubit pentru a-și duce la îndeplinire acțiunile josnice. Apoi, ei justifică aceste acțiuni în numele religiei lor și astfel îi determină pe mulți oameni să respingă orice credință în Dumnezeu.

Umanismul laic, deoarece aplaudă toate lucrurile bune făcute în numele dreptății sociale, este foarte atrăgător pentru acele suflete care au o inimă sensibilă, pentru că intențiile lor sunt bune. Din păcate, atunci când ei îmbrățișează această doctrină, ajung să considere Crearea lumii drept un accident cauzat de natură. Dar acesta este un neadevăr, deoarece lumea a fost creată de Tatăl Meu Veșnic. Nici un om de știință nu va fi vreodată capabil să explice Crearea lumii, deoarece aceste cunoștințe nu vor fi făcute cunoscute niciodată omului.

A respinge supranaturalul și Divina Existență a lui Dumnezeu înseamnă a respinge indicațiile morale care vin de la Dumnezeu. Aceasta înseamnă că moralitatea, sentimentul profund a ceea ce este plăcut sau neplăcut lui Dumnezeu, nu poate fi susținută, iar aceasta conduce la întuneric. În schimb, omul va deveni concentrat numai asupra nevoilor sale materiale și își va neglija sufletul. În apropierea morții, sufletul său, pe care el a refuzat să-l considere drept un Dar de viață dătător care vine de la Dumnezeu, va refuza în continuare să accepte Milostivirea lui Dumnezeu. În acest stadiu, multe asemenea suflete sunt complet înstrăinate de Milostivirea lui Dumnezeu.

Biserica Mea, când se va diviza și va cădea, va îmbrățișa umanismul cu o mare satisfacție. Și, drept rezultat, va conduce toate acele suflete către o interpretare greșită a Adevărului propriei lor existențe. Lumea va îmbrățișa atunci acest nou tip de biserică – o biserică preocupată de nedreptățile sociale – care nu va spune nici un cuvânt despre importanța mântuirii sufletelor voastre.

Al vostru Isus

1163. Mama mântuirii: Biserica Adevărată va deveni o Rămășiță

Sâmbătă, 28 iunie 2014 la ora 15:03

Mult iubita mea fiică, cea mai mare înșelătorie care se va pogorî asupra umanității va veni din interiorul Bisericii de pe Pământ a Fiului meu și va fi inițiată de către dușmanii Lui, care s-au infiltrat în ea prin mijloace necinstite. Satana va intra în Biserica Fiului meu iar semnele vor fi clar văzute de către cei care îl au pe Duhul Sfânt înrădăcinat în sufletul lor.

Credința slujitorilor sfințiți ai Fiului meu va fi spulberată căci mulți se vor simți obligați să-L părăsească, prin acte de sacrilegiu. Multor bieți slujitori nefericiți li se va cere să jure credință printr-un nou jurământ solemn, iar ei vor fi prea înfricoșați pentru a se retrage, deși mulți vor ști în adâncul inimii lor că nu e bine.

Multe reguli noi vor fi introduse în Biserica de pe Pământ a Fiului meu căci mii de nou-veniți vor fi învestiți în Biserică, însă ei nu vor fi autentici deoarece nu vor avea Adevăratul Spirit al lui Cristos în inimile lor. Ei vor pătrunde în Biserică și vor mărturisi o nouă unică religie mondială care nu-L va cinsti pe Fiul meu, Isus Cristos. Nu doar că nu Îl vor sluji pe El, ci datoria lor va fi să deservească nevoile umanismului, care este bazat pe negarea Existenței Stării Supranaturale a lui Dumnezeu și negarea a tot ce reprezintă El.

Membrii clerului, care odată și-au oferit viața lui Dumnezeu, vor fi atrași în această mare înșelăciune și în consecință vor pierde Credința Adevărată. Ei nu vor propovădui importanța mântuirii sufletului, care a fost făcută posibilă prin Moartea Fiului meu pe Cruce. Crucea este în centrul Creștinismului. Există doar o singură Cruce, și primele semne evidente de trădare a Fiului meu vor fi văzute prin intermediul Crucii. Vor fi introduse noi tipuri de cruce care vor insulta Semnul Crucii și ceea ce înseamnă ea în inimile oamenilor.

Necredincioșii, care până acum nu au avut niciun interes față de creștinism, vor fi atrași într-o așa-numită nouă religie mondială. Împreună cu toate celelalte religii care nu izvorăsc din Adevăr, ei îi vor batjocori și îi vor lua în râs pe copiii lui Dumnezeu care vor rămâne devotați Cuvântului lui Dumnezeu.

Biserica Adevărată va deveni o Rămășiță și această Armată se va uni în întreaga lume pentru a se forma sfinții timpurilor din urmă, iar ei vor fi întăriți de Duhul Sfânt ca să susțină Adevărul. Ei vor fi scuipați, luați în derâdere și acuzați că sunt radicali, asa cum și Fiul meu, Isus Cristos, a fost acuzat de erezie atunci când a umblat pe pământ pentru a propovădui Adevărul.

Va fi nevoie de un curaj extraordinar pentru a rămâne devotați Cuvântului lui Dumnezeu atunci când veți fi acuzați de toate faptele rele. Nelegiuirea voastră, vor spune dușmanii lui Dumnezeu, este că răspândiți neadevăruri despre această oroare. Tot ce provine de la Dumnezeu va fi declarat a fi minciună, în timp ce adevărul despre care ei vor spune că este reprezentat de noua unică religie mondială, va fi o minciună.

Cu toate acestea, Duhul Sfânt îi va învălui pe cei care continuă să răspândească Sfintele Evanghelii, iar Fiul meu vă va învălui și vă va ocroti. Viitorul supraviețuirii neamului omenesc și dreptul la Viața Veșnică promis fiecărui bărbat, femeie și copil, vor sta pe umerii voștri. Rămășita va fi cea care care va ține aprinsă Lumina lui Dumnezeu într-o lume ce va fi cufundată în întuneric.

Mulți dintre voi veți fi încercați și vor fi sădite minciuni în inimile voastre de către cel rău, pentru a vă întoarce de la Adevăr. Din nefericire, mulți dintre voi veți găsi că este prea greu să rămâneți fideli convingerilor voastre și veți fi tentați să-i întoarceți spatele Fiului meu.

Pentru a vă asigura că veți rămâne puternici, curajoși, liniștiți și în pace când luați pe umerii voștri Crucea Fiului meu, trebuie să recitați această Rugăciune a Cruciadei. Pentru mulți dintre voi, cărora le este greu să accepte că aceste lucuri se vor petrece, va veni ziua în care veți recita această Rugăciune (158) a Cruciadei de trei ori pe zi, deoarece presiunile la care veți fi supuși pentru a-L renega pe Fiul meu vor fi copleșitoare.

Rugăciunea (158) a Cruciadei de Rugăciune: Protejează-mă de religia unică mondială

„Isuse drag, protejează-mă de răutatea noii religii unice mondiale, care nu provine de la Tine. Susține-mă în călătoria mea spre libertate, pe calea spre Împărăția Ta cea Sfântă.

Păstrează-mă în uniune cu Tine, ori de câte ori sunt chinuit și forțat să înghit minciuni care sunt răspândite de dușmanii Tăi pentru a distruge sufletele.

Ajută-mă să rezist persecuției, să rămân cu hotărâre întru Adevăratul Cuvânt a lui Dumnezeu, împotriva falselor doctrine și a altor sacrilegii pe care aș putea fi obligat să le accept.

Prin darul voinței mele libere, ia-mă în tărâmul Împărăției Tale ca să mă pot ridica și proclama Adevărul, atunci când acesta va fi declarat a fi o minciună.

Nu mă lasă niciodată să mă clatin, să ezit sau să fug de frică din fața persecuției. Ajută-mă să rămân ferm și statornic întru Adevăr, atât cât voi trăi. Amin.”

Mergeți, dragii mei copii, și acceptați că aceste lucruri se vor întâmpla, dar să știți că dacă veți rămâne loiali Fiului meu veți ajuta la salvarea acelor suflete care vor fi cufundate în rătăcire.

Mama voastră iubită
Mama Mântuirii

1164. Nu trebuie niciodată să Îl respingeți pe Dumnezeu din cauza actelor nelegiuite ale celor care susțin în mod fals că Îl slujesc pe El

Duminică, 29 iunie 2014 la ora 20:20

Mult iubita Mea fiică, orice om care se ascunde în spatele religiei pentru a face rău celor de altă religie nu vine de la Mine. Religiile care maschează ura și demonizează alte credințe, nu Îl slujesc pe Dumnezeu.

Când oamenii se folosesc de Mine, Isus Cristos, ca de un scut în spatele căruia să se ascundă atunci când ucid și măcelăresc pe cei inocenți, acesta este cel mai mare sacrilegiu. Oamenii care cred în Dumnezeu trebuie să știe Cine este Dumnezeu; ce a spus El lumii și ce învățături le-a dat El copiilor Săi prin cele Zece Porunci, pentru a-L sluji.

Dumnezeu este Dragoste. El nu tolerează ura de niciun fel. Dacă, și atunci când vedeți oameni folosind mantia religiei pentru a produce durere altora, pentru orice motiv, trebuie să știți că aceasta nu are nimic în comun cu dragostea pentru Dumnezeu. Ura vine de la satana și el își răspândește veninul printre fanaticii religiilor, pentru a da frâu liber furiei sale împotriva lui Dumnezeu. Pătrunzând în cei care au o imagine deformată asupra a Cine Sunt Eu, el reușește să răspândească ura împotriva lui Dumnezeu. Oamenii se vor întreba atunci – „cum poate permite Dumnezeu un asemenea rău în Numele Său?” Răspunsul este că răul se va găsi mereu în locurile unde Dumnezeu este venerat, pentru că aceste locuri sunt căutate în mod special de cel rău pentru a aduce rușine asupra oricărei religii care îl onorează pe Dumnezeu. Prin aceste acțiuni ale lui, oamenii se vor îndepărta atunci de Dumnezeu și El va fi învinovățit pentru toate actele de cruzime comise de cei care pretind că Îl servesc pe El.

Ura se ascunde pe sine cu grijă. De obicei, prin cei care pretind că Îl reprezintă pe Dumnezeu, ea va fi prezentată astfel încât să fie văzută ca făcând dreptate împotriva dușmanilor lui Dumnezeu. Ea va fi văzută ca fiind ”glasul îngrijorării” și va condamna ceea ce se dorește ca lumea să creadă că este un lucru rău. Dușmanii lui Dumnezeu s-au infiltrat din interior în bisericile de diferite confesiuni din toată lumea. Scopul este să aducă rușine Numelui Părintelui Meu Veșnic. Prin urmare s-a creat, în toate colțurile pământului, o adâncă suspiciune și lipsă de încredere în Dumnezeu. Presupunerea ce se naște firesc este că reprezentanții lui Dumnezeu au instigat răul în Numele Său și, de aceea, credința în Dumnezeu are fisuri. Iată de ce s-a scufundat lumea în ură, corupție și războaie – pentru că planul satanei este de a distruge toate religiile care Îl onorează pe Dumnezeul Adevărat. Aceia care provoacă aceste nenorociri nu au iubire în sufletele lor.

Nu trebuie niciodată să Îl respingeți pe Dumnezeu din cauza actelor nelegiuite ale celor care susțin în mod fals că Îl slujesc pe El. Dacă faceți aceasta și ca urmare vă separați de Dumnezeu, atunci înseamnă că ați fost înșelați de minciunile pe care satana vrea să le înghițiți. Niciodată să nu-i judecați pe alții din cauza credinței lor – bună sau rea. Niciodată să nu Îl judecați pe Părintele Meu Veșnic sau pe Mine, Isus Cristos, Fiul Său iubit, pentru păcatele pe care le comit cei care slujesc în Bisericile Sale. Omul este și întotdeauna va fi un păcătos pe acest Pământ. Păcatul va fi întotdeauna blestemul omului, până ce Eu voi veni din nou. Dar a-L acuza pe Dumnezeu de păcat este un sacrilegiu pe atât de îngrozitor, pe cât este de imposibil.

Deschideți ochii și înțelegeți că satana există și că el are mare grijă să își ascundă existența, pentru a înșela sufletele și a le face să Îl blesteme pe Dumnezeu, Creatorul a tot ce există și a ce va Fi vreodată. În curând, toate aceste atrocități vor lua sfârșit și Gloria Îmi va aparține. Nu mai este mult până când satana va fi distrus și rasa omenească va putea să vadă cu claritate Cine Sunt Eu și Viața Glorioasă pe care o voi aduce la A Doua Mea Venire.

Trebuie să rămâneți atenți la tot ce este prezentat în Numele Meu Sfânt, pentru că veți descoperi că nu totul vine de la Mine.

Al vostru, Isus

1165. Puteți să susțineți doar Adevărul, pentru că Eu Sunt Adevărul. Dacă vă deziceți de Adevăr, vă deziceți de Mine

Luni, 30 iunie 2014 la ora 23:50

Mult iubita Mea fiică, voi, dragii Mei discipoli, trebuie să știți că porțile Iadului nu vor birui asupra Bisericii Mele, deși o mare parte din Biserica Mea de pe Pământ va fi zdrobită, așa cum a fost prezis. Dar Adevărul nu poate muri niciodată. Cuvântul Meu nu va muri niciodată, nici Învățăturile Mele nu vor fi uitate de către cei care sunt într-adevăr în uniune cu Mine.

Numai aceia care rămân credincioși Cuvântului Meu pot spune că sunt parte a Bisericii Mele de pe Pământ. Aceia care aplaudă orice formă de reinterpretare a Evangheliilor Mele sau adaptare a Învățăturilor Mele nu vor mai putea pretinde că Mă slujesc pe Mine. Dacă un slujitor sfințit al Meu îndrăznește să proclame o doctrină alternativă celei date omului de către apostolii Mei și de către profeți, înaintea Venirii Mele, el va fi imediat exclus.

Vă avertizez pe voi, cei care îmbrățișați orice este considerat sacru – dar care este făurit de mâna omului și este creația lui – și care veți accepta aceste lucruri ca fiind ale Mele, că Eu vă voi arunca în afară, pentru că nu vă veți mai putea numi slujitorii Mei. Și, dacă duceți sufletele în eroare, pedeapsa voastră va începe în timpul vieții voastre și va continua mult după ce veți părăsi această viață.

Mânia Mea nu vă este cunoscută, pentru că încă nu ați văzut-o. Dar să știți aceasta. Voi, cei care Mă veți trăda, voi vă știți cine sunteți, căci credința voastră a slăbit deja. Mulți dintre voi ați căzut deja și slăbiciunea voastră va fi căderea voastră. Mă veți trăda; vă veți dezice de Mine și îi veți îmbrățișa pe dușmanii Mei, pentru că veți fi atât de absorbiți în noua religie – umanismul laic, care va veni ca un lup în piele de oaie și vă va devora – încât Eu voi fi uitat. Ambiția voastră și dorința de a fi pe placul acelor dușmani ai Mei care se vor ridica la ranguri foarte înalte în ierarhia Bisericii Mele – vă vor face să nu vedeți Adevărul. Aceasta va fi cauza căderii voastre și a tuturor acelora pe care voi îi veți atrage înr-o gravă eroare.

Atunci când Biserica Mea va răsturna Învățăturile Mele, le va întoarce pe dos și cu susul în jos, veți ști că a venit timpul ca anticristul să acapareze centrul atenției. Aceia care se vor închina fiarei își vor semna propria condamnare la moarte și își vor preda voința lor liberă – un Dar Sacru de la Dumnezeu – dușmanilor Mei. Odată ce depuneți un jurământ acestei noi doctrine false, vă veți face vinovați de crucificarea Mea, iar pedeapsa voastră va fi severă.

Vă puteți întreba: de ce să fiți pedepsiți pentru că ascultați de mai marii voștri? Răspunsul este simplu. Când ați depus un jurământ să Mă slujiți pe Mine, ați acceptat să susțineți Adevărul. Când încălcați acest jurământ, din cauza ascultării față de dușmanii Mei care vor veni, atunci nu pe Mine, Isus Cristos, Mă veți sluji voi.

Puteți susține doar Adevărul, pentru că Eu Sunt Adevărul. Dacă vă deziceți de Adevăr, vă deziceți de Mine. Ca slujitor al lui Dumnezeu, când vă veți dezice de Mine nu veți mai fi potriviți să îi îndrumați pe copiii lui Dumnezeu către Mântuirea lor Veșnică.

Al vostru Isus

1166. Credința voastră va fi încercată ca niciodată până acum

Marți, 01 iulie 2014 la ora 20:20

Mult iubita Mea fiică, iubirea ce radiază din ucenicii Mei care Mă urmează în aceste timpuri învăluie tot. Lumina aprinsă în mijlocul vostru este cea care susține Iubirea Mea ce se resimte peste tot unde Eu sunt venerat. Duhul Sfânt continuă să se reverse peste Biserica Mea de pe Pământ, în timp ce ea luptă împotriva încercărilor și frământărilor cu care se confruntă în fiecare zi.

Cu toate acestea, spiritul întunericului continuă să apese greu asupra națiunilor, căci agenții celui rău depun toate eforturile pentru a elimina de pe fața Pământului orice urmă a Mea, a Cuvântului Meu și a Bisericii Mele Adevărate. Fiți siguri că, oricât de grea este povara voastră, Eu sunt cu voi la fiecare pas al călătoriei, mergând alături de voi și ajutându-vă să depășiți dificultățile. Credința voastră va fi încercată ca niciodată până acum; curajul s-ar putea să vă părăsească din când în când; perseverența s-ar putea să vă fie testată până la limită iar acceptarea de către voi a Adevărului s-ar putea să vă fie pusă la încercare. Vor căuta pretexte ca să vă hărțuiască, veți fi ridiculizați și batjocoriți, și toate acestea vor fi cauzate de răutățile celor pe care satana îi folosește ca să lupte împotriva Mea, Isus Cristos. Dar nimic nu va distruge Biserica Mea – pe adevărații Mei ucenici.

Cei care rămân ascultători față de Cuvântul lui Dumnezeu așa cum a existat el de atâta timp, vor continua să Mă reprezinte pe Pământ. Protecția Mea vă va acoperi ca un înveliș invizibil iar credința voastră nu va scădea niciodată atunci când luptați cu Sabia lui Dumnezeu.

Rămâneți întru Adevărul Meu, și Lumina Mea va continua să strălucească asupra neamului omenesc. Promit că Biserica Mea va rămâne neatinsă, chiar dacă mai mică decât este acum, până când se vor ivi Zorile Măreței Zile a Domnului.

Al vostru Isus

1167. Mama Mântuirii: În curând va fi ilegal să declarați că îl urmați pe Isus Cristos

Miercuri, 02 iulie 2014 la ora 16:40

Dragi copii, daca omenirea ar vedea Măreția Fiului meu, care stă pe Tronul Ceresc, în partea dreaptă a Tatălui Veșnic, și-ar lăsa capul în jos de rușine și remușcare.

Prea iubitul Meu Fiu, Isus Cristos, este adorat, onorat și înconjurat cu mare dragoste de îngerii și sfinții din Ceruri. Însă pe pământ se arată foarte puțin respect Celui care a suferit o moarte teribilă pentru a mântui de păcat rasa umană.Cum plâng Cerurile în acest moment al istoriei, când peste tot în lume se fac multe încercări de a șterge de pe fața pământului toate semnele care îl reprezintă pe Fiul meu. Nu este de ajuns doar interzicerea afișării publice a Preasfintelor Cruci, ci în curând va deveni ilegal să declarați că îl urmați pe Isus Cristos.

Creștinilor care rămân fideli Cuvântului și care urmează calea lui Dumnezeu li se va arăta foarte puțină toleranță. Chiar și acei slujitori sfințiți care mărturisesc că Îi slujesc lui Isus Cristos vor fi prea slabi pentru a apăra Creștinismul și se vor lăsa, ei înșiși, să fie forțați să accepte aceste legi. În multe cazuri, trădătorii din mijlocul lor vor facilita eliminarea Crucii și a Adevărului Creștinismului. În timp, aceștia, alături de alte credințe, care nu vin de la Dumnezeu, vor adora cu toții o doctrină falsă. Deoarece vor alege, prin propria lor voință, calea greșită, înseamnă că ei vor refuza să accepte Milostivirea lui Dumnezeu și se vor condamna ei înșiși la întuneric.

Să nu Îl trădați niciodată și pentru niciun motiv pe Fiul meu, pentru că El este Calea Adevărului și doar El poate să vă aducă Mântuirea Veșnică.

Iubita voastră Mamă
Mama Mântuirii

1168. Dumnezeu Tatăl: Eu sunt Adevărul. Luați-Mă de Mână și urmați-Mă. Întreaga Viață vine de la Mine

Joi, 03 iulie 2014 la ora 16:40

Fiica Mea preaiubită, omul își controlează propriul său destin, căci i s-a dat libertatea de a alege , care este un Dar de la Mine.

Unii aleg calea corectă spre Împărăția Mea cerească, cea prin Fiul Meu Unul Născut, Isus Cristos. Alții aleg neînțelept. Din cauza darurilor primite de om, care includ inteligența, cunoașterea și voința liberă, mulți devin mândri. Alții caută lucruri false și mari daruri materiale pe care le poate oferi lumea, până când, în cele din urmă, doar dorințele lor imediate devin importante pentru ei. Prin aderarea la fapte și acte egoiste; prin a deveni obsedați de sine și a căuta împlinirea personală în detrimental altora, ei se condamnă singuri la păcat, iar acesta îi înrobește.

Refuzând să acceptați Darul Vieții Veșnice pe care Eu vi-l aduc vouă, tuturor celor ce veți împărți cu Mine Împărăția Mea, voi, dragi copii, vă separați de Mine pentru veșnicie. Eu vin să intervin în aceste timpuri pentru că influența lumii a șters din inimile voastre toată iubirea pentru Mine. Eu vin să vă aduc Adevărul; să vă aduc cunoașterea Împărăției Mele și să vă amintesc cele două opțiuni care vă vor fi prezentate: prima opțiune este de a accepta Mâna Milostivirii Mele și de a trăi o viață glorioasă împărțind cu Mine Viața Divină a Noii Mele Împărății. A doua opțiune este de a alege întunericul veșnic și de a deveni sclavi ai abisului, în care satana va rămâne pentru totdeauna.

Foarte mulți dintre voi refuză Iubirea Mea, cunoașterea pe care v-o dau prin Sfântul Meu Cuvânt și avertismentele care vă sunt date prin profeți. Să nu credeți că lumea de azi este diferită de ceea ce a fost până acum pe Pământ. Omenirea nu s-a schimbat. Păcatul este încă blestemul vostru și numai prin lupta împotriva dușmanului – care vă aduce suferință și tristețe – veți fi în stare să acceptați Viața pe care am creat-o pentru voi.

Ascultați-Mă acum când vă amintesc Promisiunea Mea. Am creat un Paradis Veșnic care vă aparține. El vă va oferi Viața Veșnică a trupului și a sufletului. Vă așteaptă. Nu risipiți moștenirea voastră. Dacă veți face așa Îmi veți frânge Inima, iar voi veți regreta pentru veșnicie.

Ascultați acum Chemarea Mea, căci Eu vă voi da toate semnele, minunile și Harurile, așa încât să trezesc inimile voastre istovite, până când voi stârni în voi cunoașterea Adevărului.

Eu sunt Adevărul. Luați-Mă de Mână și urmați-Mă. Întreaga Viață vine de la Mine.

Tatăl Vostru Veșnic,
Dumnezeu cel Preaînalt

1169. Omul răspunde la iubire cu iubire, așa cum și ura hrănește ura

Sâmbătă, 05 iulie 2014 la ora 17:46

Mult iubita Mea fiică, lăsați-Mă să aduc lumii mari Binecuvântări astăzi, când prin Puterea Sfântului Duh revărs asupra fiecărei națiuni Duhul iubirii.

Acest Dar al Iubirii îi va învălui pe mulți, inclusiv pe cei care nu Mă acceptă, iar lumea va vedea mărețe acte de caritate. Când veți auzi despre asemenea miracole, când națiuni vor ajuta alte națiuni care sunt în mare nevoie, atunci să le recunoașteți ca fiind niște semne din Cer.

Iubirea Mea îi va atrage pe mulți, căci este răspândită în aceste vremuri prin această Intervenție Specială a Mea. Ascultați-Mă, iubiții Mei discipoli, căci vreau să știți că atunci când vă rugați pentru pace, Pacea Mea vă voi da-o vouă. Când vă rugați pentru iubirea care să învingă ura, Iubire Mea vă voi da-o vouă. Când vă rugați ca să creșteți în credință, Eu voi revărsa peste voi Iubirea Mea iar credința voastră va crește. Când veți crește în credință, veți răspândi Cuvântul Meu prin exemplul vostru. Când arătați altora iubire necondiționată, atunci umblați în Numele Meu. După faptele voastre, și alții vă vor urma exemplul.

Omul răspunde la iubire cu iubire, așa cum și ura hrănește ura. Pentru a învinge ura, trebuie ca întotdeauna să răspundeți cu iubire, pentru că iubirea slăbește duhul cel rău. Dacă destul de mulți oameni ar arăta iubire unii față de alții în toate aspectele vieții lor, atunci ura nu ar putea înflori.

Iubirea Mea crește între voi. Luați-o cu voi și răspândiți-o, căci ea va da viață tuturor, inclusiv celor care au mai mare nevoie de ea.

Al vostru, Isus

1170. Mama Mântuirii: Eu voi colabora îndeaproape cu Fiul meu preaiubit, Isus Cristos, în actul Său final de salvare a omenirii

Duminică, 06 iulie 2014 la ora 14:25

Copila mea, timpul meu ca și Mamă a Mântuirii, când voi colabora îndeaproape cu Fiul meu preaiubit, Isus Cristos, în actul Său final de salvare a omenirii, a fost clar stabilit.

De azi înainte, eu voi face tot ceea ce trebuie să fac ca să răspund cerinței Sale, pe măsură ce El intervine în mersul lumii pentru a-i dezvălui acesteia Îndurarea Sa.

Calea către mântuire este una foarte dificilă, întrucât nu este ușor să deschizi ochii celor orbi față de Adevăr. Nu este nimic mai frustrant decât să vezi acele biete suflete care nu pot să vadă pentru că refuză să o facă. Încăpățânarea omului este un mare obstacol și, din această cauză, sunt necesare mari eforturi în rugăciune și în sacrificii din partea celor care sunt binecuvântați în inimile lor cu Lumina lui Dumnezeu. Generozitatea voinței voastre libere – prin care voi îi aduceți Fiului meu darul pe care Și-l dorește – va fi cea care va permite Duhului Sfânt să coboare asupra acelor suflete care au mare nevoie de Milostivirea Fiului meu.

Poate fi o mare provocare să proclamați Adevărul, numai prin credința voastră. Dar, deși mulți sunt loiali Fiului Meu, ei nu au darul înțelegerii. Încrederea oarbă în Dumnezeu este un mare Dar, care este dat celor cu inimă generoasă și lipsită de mândrie. Ridicați-vă deci, copiii mei și pregătiți-vă pentru marea bătălie pentru suflete. Va fi cea mai grea sarcină avută vreodată, chiar și pentru cei mai puternici dintre voi. Îngăduiți-mi mie, Mama voastră, să vă îndrum în vremurile ce vor veni, pentru că eu sunt Mijlocitoarea voastră și Isus Cristos mi-a dăruit mari Haruri pentru a vă putea duce pe drumul către slava cea mare.

Mergeți în pace, pentru a-L iubi și a-L servi pe Dumnezeu. Celor care îl urmează asemenea unor copii nevinovați, le va fi acordată orice fel de Protecție necesară.

Mama voastră preaiubită,
Mama Mântuirii

1171. Maica Mântuirii: numai cu Dragostea lui Dumnezeu în sufletele voastre puteți răspândi Cuvântul lui Dumnezeu

Marți, 08 iulie 2014 la ora 16:00

Dragii mei copii, nu știți că datorită Dragostei lui Dumnezeu pentru voi toți El mi-a permis să proclam Preasfântul Său Cuvânt la fiecare apariție a mea, Maica lui Dumnezeu, care a avut loc în lume?

A fost dorința iubitului meu fiu, Isus Cristos, ca eu să mă fac cunoscută, astfel încât convertirea la Adevăr să poată avea loc. Și astfel, la toate locurile mele sfinte de apariție din întreaga lume, Dumnezeu va face cunoscut Adevărul, până când va începe Măreața Zi a Domnului. Trebuie să vă uniți cu toții pentru a-L slăvi pe Dumnezeu la toate locurile mele sfinte, pentru ca El, în Milostivirea Sa, să reverse mari Haruri chiar și peste cele mai nevrednice suflete, pentru că ele sunt cele pe care El le caută cel mai mult.

El, Fiul meu, dorește să vină la mine nu numai bunii cunoscători ai Sfintelor Evanghelii. Nu, ci El îi dorește pe aceia care simt un gol în inimile lor, și care indiferent cât de mult caută pacea interioară, nu pot să o găsească. Mulți oameni caută fericirea, pacea și bucuria în această viață și rareori o găsesc. Ei nu pot găsi niciodată pacea adevărată dacă nu pot găsi dragostea. Numai dragostea pentru alții vă poate apropia de Dumnezeu, pentru că fără dragoste nu Îl veți afla niciodată pe Dumnezeu Prezent.

Vă rog, dragi copii, să veniți la mine, Maica Mântuirii, și să îmi cereți să mă rog ca Dumnezeu să vă umple cu Dragostea Sa. Când veți recita această rugăciune eu Îl voi ruga pe Fiul meu să răspundă chemării voastre. Căutați dragostea; arătați și împărtășiți dragostea pe care o aveți în inimile voastre pentru alții. Când veți face astfel, Fiul meu vă va umple cu atât de multă dragoste încât veți fi gata să o împărtășiți între voi. Dragostea va distruge ura. Dacă simțiți orice fel de ură pentru o altă ființă umană atunci trebuie să Îl implorați pe Fiul meu, Isus Cristos, să vă scape de această infestare.

Rugăciunea (159) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru a primi Dragostea lui Dumnezeu

„O, Maică a Mântuirii, te rog să intervii în favoarea mea acum când mă rog pentru a primi Dragostea lui Dumnezeu. Umple sufletul meu, un vas gol, cu Dragostea lui Dumnezeu, astfel încât atunci când se va revărsa să acopere sufletele pentru care mă străduiesc să arăt compasiune.

Prin Puterea lui Dumnezeu, te rog să fiu eliberat de orice sentiment de ură pe care l-aș putea avea pentru aceia care Îl trădează pe Fiul tău.

Fă-mă smerit cu duhul și umple-mă cu generozitatea sufletului, astfel încât eu să urmez Învățăturile lui Cristos și să răspândesc Dragostea Lui în fiecare domeniu al vieții mele. Amin.”

Se vorbește despre dragoste ca și când ar fi ușor să o simți, dar pentru mulți ea necesită multă umilință lipsită de orice ego. Fără să vă plecați înaintea lui Dumnezeu nu veți simți Dragostea Sa. Și fără Dragostea lui Dumnezeu nu puteți înflori. Numai cu Dragostea lui Dumnezeu în sufletele voastre puteți răspândi Cuvântul lui Dumnezeu.

Fără Dragostea Sa, cuvintele pe care le rostiți în Numele Său vor fi goale și lipsite de viață.

Mama voastră iubită
Maica Mântuirii

1172. Cuvântul Meu este foarte simplu, ușor de înțeles, însă nu la fel de ușor de trăit

Miercuri, 09 iulie 2014 la ora 08:49

Mult iubita Mea fiică, îndrumarea Mea pentru toți aceia care Mă cinstesc, este să se roage intens pentru tulburările care se vor isca în lume curând. Vor lua amploare multe evenimente care vor fi legate de diviziunea cauzată de ură religioasă și de lăcomie. Dar când disprețul pentru Mine, care este vizibil deja în lume, va veni dinăuntrul celor patru perteți ai Casei Mele, atunci veți ști că timpul este aproape. Pentru că cei care Mă blestemă și îi persecută pe cei care Mă iubesc vor fi martorii intervenției Mele, care va veni ca un fulger.

Faptul că Eu accept în mod deliberat persecuția – persecuție de care vor avea parte întotdeauna cei care Mă urmează – va fi confundat de mulți cu aprobarea lucrurilor rele și cu dorința de a îngădui ca aceste lucruri să prospere. Însă acest lucru nu ar fi corect. Toată Iubirea vine de la Mine. Tot Răul vine de la satana. Atunci când cele două se ciocnesc va fi o tulburare foarte mare. Răul nu poate prospera atunci când Eu mă ridic împotriva lui. Nici chiar însuși satana nu poate să-și răspândească veninul, decât atât cât este conform Voinței lui Dumnezeu.

Răul, care contaminează lumea, va fi distrus. Să nu aveți îndoieli în această privință. Trebuie, totuși, să recunoașteți răul drept ceea ce este, pentru că satana întotdeauna îl va prezenta ca fiind un lucru bun. Tactica sa preferată este de a prezenta o viziune distorsionată a Învățăturilor Mele, incluzând în ele mari minciuni, care vor putea fi identificate doar de către cei în ale căror suflete locuiește Duhul lui Dumnezeu. Multe persoane răspândesc diferite versiuni ale Doctrinei Mele, creându-și propriile lor interpretări, acest lucru îi induce în eroare pe mulți. Când cei care pretind că Mă cunosc Mă răstignesc, prin faptul că-i chinuie pe cei care Mă slujesc, să știți atunci că ei nu sunt de la Mine, căci cum ar fi cu putință aceasta?

Rămâneți în pace, pentru că tot ceea ce trebuie să știți este cuprins în Cuvântul Meu Sfânt. Cuvântul Meu este foarte simplu, ușor de înțeles, însă nu la fel de ușor de trăit. Trăiți după cuvântul Meu și iubirea va fi forța motrice din spatele fiecărui cuvânt pe care îl veți rosti, fiecărui act pe care îl veți face și fiecărui gest pe care îl veți schița. Dacă nu veți simti iubirea ieșind din gura celor care se autoproclamă sfinți, atunci ei nu vorbesc Cuvântul lui Dumnezeu, iar voi veți auzi în schimb o interpretare umană, eronată.

Orice nu izvorăște din Divinitatea Mea, nu este de la Mine.

Al vostru, Isus

1173. Cunoașterea a ceea ce v-am învățat Eu nu este, în sine, de folos dacă voi nu vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit Eu

Duminică, 13 iulie 2014 la ora 16:27

Mult iubita Mea fiică, copiii lui Dumnezeu pot fi asemănați cu mugurii unei flori. Mugurii, datorită hranei din solul în care se află, cresc și se dezvoltă. Dar, dacă pământul nu este fertil, mugurii nu pot înflori și deveni flori mature care încântă ochiul privitorului.

Dacă pământul este bogat, floarea va fi sănătoasă. Dacă pământul este plin de insecte, atunci floarea nu se va deschide. Chiar și pământul sănătos, dacă este infestat de otravă nu poate produce o plantă vie, sănătoasă. Dacă voi, copiii lui Dumnezeu, nu ascultați Cuvântul lui Dumnezeu, nu meditați asupra Adevărului și nu urmați Poruncile lui Dumnezeu, veți fi goi în interior și lipsiți de pace spirituală. Doar ascultând ceea ce promite Cuvântul lui Dumnezeu puteți spera să vă fie bine și să găsiți pacea.

Din cauza minciunilor pe care satana le răspândește prin lume pentru a înșela sufletele, mulți oameni, se simt pierduți și nu au o viață spirituală. Viața poate fi obținută doar acceptându-Mă pe Mine, Isus Cristos, ca Mântuitor al vostru. Chiar și aceasta, în sine, nu este de ajuns. Voi trebuie să vă amintiți mereu ce v-am învățat. Cunoașterea a ceea ce v-am învățat Eu nu este, în sine, de folos dacă voi nu vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit Eu. Când vă ridicați și proclamați cu mândrie că sunteți discipoli ai Mei, fără să arătați dragoste unii față de alții și fără să-i tratați pe celilații așa cum vă așteptați să fiți tratați voi, atunci sunteți ipocriți.

Dacă Mă cunoașteți pe Mine, îi veți iubi pe ceilalți indiferent de păcatele de care se fac vinovați. Nu îi veți judeca niciodată pe alții în Numele Meu, pentru că nu este dreptul vostru.

Al vostru Isus

1174. Lumea M-a uitat, așa cum a fost prezis, iar cea mai mare trădare asupra Trupului Meu a început să fie aplicată

Marți, 15 iulie 2014 la ora 18:00

Prea iubita Mea fiică, lumea M-a uitat, așa cum a fost prezis, iar cea mai mare trădare asupra Trupului Meu a început să fie aplicată.

Cuvântul Meu a început să fie sfâșiat în bucăți și mulți dintre cei care spun că sunt cunoscători ai Învățăturilor Mele vor ignora persecuțiile care se vor abate asupra Bisericii Mele. Așa cum am fost blestemat, în timpul Crucificării Mele, de către cei care își proclamau cu mândrie priceperea în Căile Mele, tot așa voi fi denunțat și acum, în timpul Celei de-A Doua Veniri, când vin să-Mi revendic Împărăția Mea.

Suflete nerecunoscătoare, lipsite de simplitate și smerenie, ei nu vor accepta niciodată vocile celor pe care îi consideră nedemni de a proclama Adevărul. Ei nu vor accepta niciodată Adevărul, pentru că, atunci când acceptă minciunile spuse în Numele Meu, nu mai rămâne loc în sufletele lor pentru ca Duhul lui Dumnezeu să le inunde. În loc să pregătească omenirea pentru Marea Mea Milostivire – pentru Ziua pe care am promis-o lumii – ei își întorc spatele. Ei nu vor recunoaște Semnele Divine trimise să le deschidă inimile cu promptitudine față de Mine, din cauza mândriei și a împietririi inimii lor. De asemenea, ei vor face tot ceea ce le va sta în putere pentru a opri să ajungă Cuvântul lui Dumnezeu la fiecare păcătos de pe Pământ, iar Eu nu-i voi lăsa să uite niciodată acest lucru.

Cel care-Mi pierde Mie un suflet, și-l pierde pe al lui. Cel care blochează Calea Mea, nu va avea către ce să se îndrepte. Cel care aruncă blesteme asupra Voii lui Dumnezeu, va fi blestemat. Ce ați învățat voi de la Mine, dacă nu vă puteți aminti Adevărul Promisiunii Mele de a veni din nou? Împărăția Mea va veni pe Pământ așa cum este în Ceruri, iar cei care nu au reușit să înțeleagă ceea ce am spus Eu nu vor fi cu nimic mai înțelepți. Ei vor fi irosit Harurile pe care le trimit Eu acum și s-au baricadat pe ei înșiși într-o închisoare atât de întunecată încât vor fi orbiți de Lumina Mea în acea Zi Măreață.

Timpul Meu este aproape și am făcut tot ce s-a putut pentru a vă pregăti. Iubirea Mea rămane pe atât de Mare pe cât este de Milostivă, dar voi trebuie de asemenea să vă ajutați pe voi înșivă, pentru că nu este ușor să fii vrednic de Promisiunea Mea de Mântuire.

Al vostru Isus

1175. Intelectul omenesc nu este capabil să înțeleagă tot ceea ce Sunt Eu

Joi, 17 iulie 2014 la ora 17:17

Mult iubita Mea fiică, cea mai mare durere pe care trebuie să o îndure cei care Mă iubesc este întunecimea sufletului. Cu cât vă uniți cu Mine mai mult și sunteți în Mine, cu atât Eu sufăr mai mult în interiorul vostru. Pentru că atunci când Eu mă aflu în sufletul vostru, cu atât mai multă durere va trebui să îndurați din această cauză.

Când un suflet devine parte din Mine, în deplină uniune, și își predă voința sa Mie, cu atât mai evidentă va fi Prezența Mea în acea persoană. Ea va atrage asupra sa ura celorlalți, ea va simți Propria Mea durere trebuind să vadă necinstea, nedreptatea și răutatea din cauza păcatului prezent în lume. Simțurile sale devin ascuțite iar înțelegerea problemelor spirituale – înțelegere născută din suferința îndurată împreună cu Mine – îi va dezvălui multe lucruri, care vor trezi în acea persoană o înțelegere mai adâncă a luptei care există între Dumnezeu și satana.

Acea persoană va înțelege ce i-a învăluit sufletul, trupul și simțurile, dar aceasta nu înseamnă că îi va fi ușor să accepte. Intelectul omenesc nu este capabil să înțeleagă tot ceea ce Sunt Eu sau tot ceea ce vine de la Mine. Dar dacă persoana va avea încredere în Mine și va accepta că tot ce este bun vine de la Mine, atunci Îmi va permite să cresc înlăuntrul ei, pentru binele tuturor.

Eu pot realiza lucruri mărețe atunci când Îmi permiteți să locuiesc în sufletul vostru. Foarte mulți oameni pot primi Darul Milostivirii Mele atunci când permiteți ca Dragostea Mea să se răspândească în acest fel. Sufletele ispășitoare sunt cele prin care Eu pot să intervin pentru a salva sufletele altora. Să acceptați întotdeauna că, atunci când vă ofer Darul Suferinței, acesta aduce cu sine o mare răsplată pentru omenire în ansamblu. Milostivirea Mea este Darul Meu pentru voi. Să acceptați cu blândețe felurile diferite în care Eu acționez pentru că durerea de a fi în uniune cu Mine nu va fi de lungă durată.

Acceptați-Mă așa cum Sunt Eu și nu așa cum credeți voi că ar trebui să fiu.

Al vostru Isus

1176. Dumnezeu Tatăl: Când Voia Mea va fi instaurată, va domni pacea

Vineri, 18 iulie 2014 la ora 16:37

Fiica Mea preaiubită, lumea este a Mea iar Eu aparțin tuturor copiilor Mei. Eu sunt al vostru.

Copiii Mei se vor confrunta cu o mare revoltă atunci când Eu îi voi trimite pe îngerii Mei pentru a-i forma pe credincioșii Mei și tot răul va fi izgonit curândDușmanilor Mei, Eu vă voi nimici până când orice urmă de durere și tristețe pe care o îndură umanitatea va fi curățată. Nu vor mai fi lacrimi, tristețe, durere, căci toată Puterea este a Mea.

Planul Meu este deja în desfășurare, deși puțini oameni vor fi conștienți de el. Dar vă spun vouă acestea: Ștergeți-vă lacrimile. Nu vă fie teamă de Intervenția Mea, căci ea este Voia Mea, la care se vor alătura copiii Mei – în curând. Când Voia Mea va fi instaurată, va domni pacea, nu doar în inimile vostre, ci și pe Pământ, așa cum este în Cer. Aveți încredere în Mine.

Să nu vă fie teamă de Mâna Mea, căci vor suferi doar cei care Mă resping total. Eu nu doresc răzbunare și voi străpunge chiar și inimile celor care mă blestemă.Milostivirea Mea va avea ca rezultat faptul că foarte puțini vor vrea să fie separați de Mine, atunci când Mă voi face cunoscut prin Fiul Meu, Isus Cristos. Cei slabi vor deveni puternici. Cei temători vor deveni curajoși, iar cei care au ură în inimile lor vor fi cuprinși de Iubirea Mea.

Eu îi iubesc și îi doresc pe toți copiii Mei și de aceea Îmi voi redobândi Împărăția cu o suferință cât mai mică.

Vă rog să aveți încredere totală în Mine, căci este aproape ziua când doar Lumina Divinității Mele va domni pe Pământ și toată pacea va fi a voastră.

Tatăl vostru Veșnic
Dumnezeu cel Preaînalt

1177. Doctrina făurită de om nu vă va hrăni sufletul

Duminică, 20 iulie 2014 la ora 16:45

Mult iubita Mea fiică, atunci când lumea se află sub spiritul întunericului devine foarte greu pentru aceia care cred în Mine, Isus Cristos, să rămână credincioși Cuvântului Meu. Când Biserica Mea se va clătina, credincioșii se vor simți deziluzionați de tot ce i-am învățat și vor fi frământați în credința lor.

Eu nu doresc ca voi să pierdeți din vedere Cuvântul lui Dumnezeu, căci atunci când o veți face nu veți mai găsi Prezența Mea. Când nu veți mai rămâne credincioși Cuvântului Meu și când vă veți lăsa înșelați de un fals sentiment de siguranță – când păcatul va fi dat la o parte ca fiind lipsit de importanță – atunci vă va fi greu să rămâneți credincioși Învățăturilor Mele.

Ridicați-vă cu toții și auziți Glasul Meu acum când vă spun aceasta. Tot ceea ce Eu v-am învățat că este Sacru va fi desființat. Mulți dintre voi nu veți ști ce să credeți atunci când atât de multe Învățături date de Mine Bisericii Mele vor fi desființate ca fiind nepotrivite pentru aceste vremuri. Timpurile care vă stau înainte vor aduce multă neliniște, pentru că nu veți mai putea urma direcția pe care Biserica Mea a fost clădită. Edificiul se va prăbuși, credința slujitorilor Mei sfințiți va fi slăbită dincolo de capacitatea voastră de înțelegere și întregul Adevăr va fi demolat. Doctrina făurită de om nu vă va hrăni sufletul. Numai Eu, Isus Cristos, pot să vă hrănesc cu Credința care vă va face capabili să Mă urmați. Orice vi se va spune, voi trebuie să-Mi rămâneți mereu credincioși Mie, pentru că Eu vă voi rămâne mereu credincios.

Atunci când vă separați de Mine, Eu voi rămâne mereu alături de voi încercând să vă trag înapoi spre Mine. Și, deși poate veți rătăci departe de Mine și vă veți adapta viețile acceptând minciuni, Eu nu vă voi părăsi niciodată. Iar când veți fi total rătăciți, Eu vă voi găsi și vă voi aduce înapoi în Împărăția Mea. Eu nu vă voi părăsi, deși voi Mă veți părăsi pe Mine.

Al vostru Isus

1178. Dumnezeu Tatăl: Fiți curajoși, micuții Mei, căci Măreața Mea Împărăție va fi în curând a voastră

Luni, 21 iulie 2014 la ora 14:23

Iubiții Mei copii, când Am creat lumea, am făcut-o pentru a împărtăși Existența Mea cu fiecare dintre voi. Iubirea Mea a fost atunci împărțită și lumea a devenit una întru Mine. Îngerii Mei s-au bucurat în nou-aflata Mea Împărăție iar Iubirea Mea s-a răspândit dincolo de Regatul Meu, deoarece Eu am dorit să fie așa.

Când Iubirea Mea a fost respinsă, am știut că Durerea Mea va fi reparată când voi reînnoi pământul pentru a pune capăt păcatului. Curând va fi Timpul Meu, când totul va trăi conform Voinței Mele. Voia Mea Preasfântă va fi prezentă în inimile copiilor Mei. Totul va fi din nou plin de bucurie. Însă înainte de această Măreață Zi, omul va provoca multă durere deoarece păcatul a creat o mare separare de Mine.

Atâta timp cât există păcat, omul va suferi multe încercări la care va fi supus de către acela care Mă urăște. El, cel rău, vi se va prezenta ca și cum v-ar iubi, ca și cum s-ar îngriji de soarta voastră și va continua să vă influențeze pe fiecare dintre voi, până când Eu Îl voi trimite pe Fiul Meu să vă adune în Sfintele Sale Brațe. Fiți curajoși, micuții Mei, căci Măreața Mea Împărăție va fi în curând a voastră și voi, împreună cu familiile voastre, veți trăi conform Voii Mele Sfinte. Când Voia Mea Dumnezeiască va fi împlinită între voi, lumea, care este formată din Cer și Pământ, va deveni una. Când noi vom fi una, nu va mai fi durere sau supărare deoarece păcatul va fi eradicat complet.

Tatăl vostru Veșnic
Dumnezeu cel PreaÎnalt

1179. Mama Mântuirii: Isus Cristos nu este iubit de omenire așa cum a fost odată

Marți, 22 iulie 2014 la ora 16:50

Dragii Mei copii, Fiul Meu Isus Cristos nu este iubit de omenire așa cum a fost odată. Indiferența față de Existența Sa s-a transformat într-un un dezgust față de Cine este El, față de tot ceea ce reprezintă El și de tot ceea ce El a promis. Acest lucru mi-a adus multă durere și tristețe.

Pe măsură ce apostazia crește și se răspândește, El, Isus Cristos, va ficondamnat în fiecare națiune, până când cei care Îl iubesc și care urmează Învățăturile Lui nu-și vor putea exprima credința față de El fără a avea de suferit batjocură, ridiculizare și calomnie. Cei care rămân credincioși Lui nu vor fi în stare să proclame Adevărul dacă nu petrec timp în rugăciune, implorându-L să-iajute să facă față opoziției cu care se vor confrunta în fiecare zi.

Pentru a rămâne fideli lui Isus Cristos, trebuie să-l iubiți necondiționat. A-L iubi cu adevărat este o mare binecuvântare și este de asemenea un dar de la Dumnezeu. Pentru cei a căror dragoste pentru Fiul Meu a slăbit , vă cer să primiți această Rugăciune.

Rugăciunea (160) a Cruciadei de Rugăciune: Ajută-mă să te iubesc și mai mult

„O, Isuse al meu, Mântuitorul lumii, ajută-mă să te iubesc și mai mult. Ajută-mă săcrească iubirea mea pentru Tine. Umple inima mea cu Iubirea și Compasiunea Ta, astfel încât să obțin Harurile de a Te iubi în același mod în care mă iubești Tu pe mine.

Umple sufletul meu nerecunoscător cu o iubire profundă și constantă pentru Tine și pentru tot ceea ce reprezinți Tu. Prin Puterea Harurilor Tale ajută-mă să-l iubesc pe aproapele meu așa cum Tu iubești pe fiecare copil al lui Dumnezeu, și să arătcompasiune acelora care au nevoie de Iubirea Ta și care nu au credință.

Păstrează-mă în uniune cu Tine, astfel încât să pot să duc o viață creștină așa cum Tu ne-ai învățat prin exemplul Tău în Timpul Vieții Tale pe pământ. Amin.”

Copii, iubiți-l pe Fiul meu, iar El va răspândi Iubirea Sa astfel încât fiecare copil al lui Dumnezeu va fi atras în marea Lui Milostivire.

Mama voastră preaiubită
Mama Mântuirii

1180. Când vă încredeți în Mine trebuie să nu puneți condiții

Miercuri, 23 iulie 2014 la ora 17:04

Mult iubita Mea fiică, atunci când este vorba de relația Mea cu voi, încrederea este un termen foarte puțin înțeles. A te încrede – nu este ușor, căci omul este un păcătos și în orice moment poate trăda încrederea, chiar și a celor pe care îi iubește.

Pentru a se încrede în Mine, sufletele trebuie să depună un mare efort. Când vă încredeți în Mine trebuie să nu puneți condiții și să nu stabiliți voi termenii. Când spuneți că Mă iubiți, acest lucru implică mai multe faze. Prima fază este cea a credinței și a iubirii față de ceea ce Eu v-am învățat și față de Cine Sunt Eu. A doua fază este inspirată de iubirea pentru Învățăturile Mele și de o compasiune adâncă pentru Mine. A treia fază are loc când voi sunteți în deplină uniune cu Mine, când voi simțiți Iubirea Mea, Durerea Mea, Tristețea Mea, și – fără să știți de ce – înțelegeți ce înseamnă să fii un adevărat copil al lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă să recunoașteți că Eu sunt Începutul și Sfârșitul, și că totul vine de la Mine.

Când Mă veți iubi cu inima deschisă, precum cea a unui copil, atunci Mă veți iubi necondiționat. Veți ști că Eu voi veni în ajutorul vostru atunci când totul pare fără speranță, veți ști că Iubirea Mea pentru om este fără margini, fără răutate, fără discriminare, și că Eu nu voi respinge niciun păcătos – indiferent ce ar fi făcut el. Atunci deja nu veți mai avea niciun dubiu asupra Divinității Mele și vă veți preda cu totul Mie. Veți lăsa totul în seama Mea, deși – fără îndoială – veți suferi din cauza oamenilor, atunci când Mă veți iubi în acest mod.

Deoarece Lumina Mea va străluci în sufletul vostru, cei care Mă resping vor face tot ce pot ca să vă jignească, să își bată joc de voi, să vă provoace suferință și să vă facă viața un chin; căci, să nu vă înșelați, creștinii au fost întotdeauna disprețuiți și vor continua – așa cum am fost și Eu – să fie persecutați, până în Ultima Zi.

Încredeți-vă în Mine, iar Eu vă voi ușura povara și, atunci când poate veți suferi atacuri verbale din partea celor care vă urăsc din cauza Mea, voi veți fi liniștiți. Vă rog să recitați această rugăciune ori de câte ori vă simțiți separați de Mine, iar Eu voi veni în ajutorul vostru. Vă voi umple cu Pacea pe care nu o puteți găsi și nici nu o veți găsi nicăieri în această lume.

Rugăciunea (161) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru încredere și pace

„Isuse, eu mă încred în Tine. Ajută-mă să Te iubesc tot mai mult. Umple-mă cu încredere, ca să mă ofer Ție, în uniune deplină și definitivă cu Tine. Ajută-mă să-mi sporesc credința în Tine în vremurile grele. Umple-mă cu Pacea Ta.

Vin la Tine, Isuse drag, ca un copil, liber de toate legăturile lumești, fără să pun nicio condiție, și Îți predau Ție voința mea, ca să faci cu ea ceea ce știi Tu că e mai bine pentru mine și pentru celelalte suflete. Amin”

Al vostru, Isus

1181. Maica Mântuirii: Acela care nu arată respect pentru viața omenească nu Îl recunoaște pe Dumnezeu

Joi, 24 iulie 2014 la ora 16:48

Dragii mei copii ai lui Dumnezeu, nu trebuie să uitați niciodată cât de speciali sunteți voi în Ochii lui Dumnezeu, pentru că El vă iubește pe toți necondiționat. Felul în care El vă iubește depășește puterea voastră de înțelegere. El zâmbește când voi zâmbiți. El râde când voi râdeți. El plânge când sunteți răniți de durere și suferință și se mânie atunci când aveți de îndurat persecuție din partea altora.

În acest moment al istoriei, când ura infestează națiunile de pretutindeni și când cei inocenți sunt torturați, asupriți și uciși, Mâna Sa se va coborî și-i va pedepsi pe cei răi. Când omenirea Îl sfidează pe Dumnezeu, nesocotind cu totul Legile lui Dumnezeu și, în special, respectul față de viața unei alte ființe umane, Pedeapsa Lui va cuprinde întreaga lume. Ac ela care nu arată respect pentru viata omenească nu Îl recunoaște pe Dumnezeu sau Divinitatea Sa.

Dumnezeu este Creatorul și Autorul Vieții – El o dăruiește și numai El are Autoritatea de a o lua. O, cât de multă suferință există în acest moment în Împărăția Sa cerească din cauza agresiunii alimentate de cel rău împotriva Creației Sale.

Voi trebuie să Îi cereți lui Dumnezeu să aline suferința care este cauzată în lume de către oameni ale căror inimi sunt reci, pline de furie și ură. Cei care provoacă teroare altora au nevoie de rugăciunile voastre. Vă rog, recitați această Rugăciune pentru a-i proteja pe cei slabi și nevinovați și pentru a diminua ororile pe care omul trebuie să le îndure în aceste timpuri.

Rugăciunea (162) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru a-i proteja pe cei slabi și nevinovați

„O, Doamne, Tată Atotputernic, te rog, protejează-i pe cei slabi și nevinovați, care suferă din cauza celor care au ură în inimile lor. Ușurează suferința îndurată de bieții Tăi copii neajutorați.

Dăruiește-le toate Harurile de care au nevoie pentru a se proteja de dușmanii Tăi. Umple-i cu curaj, speranță și milă, ca să poată găsi în inimile lor puterea de a-i ierta pe aceia care îi chinuiesc.

Te rog, iubite Doamne, Tatăl meu Veșnic, să îi ierți pe aceia care sfidează Legea Vieții și să-i ajuți să vadă cât de mult Te rănesc acțiunile lor, astfel ca ei să își schimbe purtarea și să își caute liniștea în Brațele Tale. Amin.”

Copii, rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă pentru protejarea celor care suferă datorită credinței lor în Dumnezeu, Tatăl Veșnic, și pentru aceia care sunt victimele războaielor crude și fără sens.

Iubita voastră Mamă
Maica Mântuirii

1182. Când încrederea este înșelată, acest lucru se întâmplă pentru că vinovatul a lăsat mândria să dicteze gândurilor sale

Sâmbătă, 26 iulie 2014 la ora 19:59

Mult iubita Mea fiică, Eu am venit ca Rege, dar acum, astăzi, vă chem ca un cerșetor, pentru că nu am niciun grăunte de mândrie, acest lucru fiind imposibil.

Îi strig pe toți copiii lui Dumnezeu cu dor, ca să trezesc în inimile lor împietrite o scânteie de iubire – o iubire izvorâtă de la Tatăl Meu Veșnic, dar care stă adormită și uitată. Și Eu, Isus Cristos, Sunt uitat, deși nu există nicio persoană în lume care să nu fi auzit de Mine. Ei Mă știu, dar uită Cine Sunt Eu. Unii cunosc Numele Meu, care însă nu înseamnă nimic pentru ei. Unii Mă iubesc, dar sunt prea ocupați ca să vorbească cu Mine și nu Îmi adresează decât o înclinare a capului din când în când ca semn de recunoaștere față de Mine. Alții au auzit despre Mine, dar Eu Sunt pur și simplu o icoană în ochii lor, ceva ce ține de vremuri apuse – un profet, poate, care e posibil să fi fost sau nu autentic. Cât despre celelalte suflete, care nu au d ecât puțină înțelegere față de lucrurile spirituale, Eu nu Exist. Eu Sunt o plăsmuire a imaginației, o creație făurită de mințile credincioșilor devotați, care se agață de un pai în speranța că o nouă lume va exista după aceasta. Dați-Mi voie să vă asigur – Dumezeu este Dumnezeu. Omenirea a fost creată de Tatăl Meu Veșnic, pentru că e a a fost parte a Planului Său pentru universul etern. Totul A Fost, Este și va Fi prin Porunca și prin Voința Celui Care Este și Care va Fi. Toți se pleacă lui Dumnezeu, inclusiv dușmanii Săi, în lumea Creației Tatălui Meu.

Pe măsură ce omul devine din ce în ce mai înrobit de ceea ce vede, atinge și simte în eul său fizic, spiritualitatea lui secătuiește. Crezând că totul începe și se sfârșește cu această lume, voi de fapt spuneți că Eu nu Exist. Voi Mă negați pe Mine, Fiul omului, trimis pentru a vă salva de înșelăciunea diavolului. Eu Sunt de la Tatăl Meu. Eu am fost parte a Mărețului Său Plan Divin. Noi suntem cu toții una, dar voi, iubiții Mei copii, trăiți într-un deșert lipsit de viață, în ignoranță față de ceea ce înseamnă Divinitatea Mea. Împărăția Mea este perfectă și a fost creată de Tatăl Meu. Rasa omenească a fost perfectă până când a fost distrusă de cel mai mare păcat în Ochii Tatălui Meu – păcatul mândriei. Feriți-vă de păcatul mândriei, pentru că el a izvorât din dragostea de sine a lui Lucifer. Lucifer, care era cel mai mare în Ierarhia Tatălui Meu, a crezut că, având voință liberă, va putea face orice dorește, dar nu a reușit să înțeleagă următorul lucru: Lui i s-a dat nu numai Darul voinței libere, ci și încrederea Tatălui Meu. Tatăl Meu a arătat încredere completă față de întreaga Sa Creație. Din păcate, nu I s-a răspuns în același mod.

Când încrederea este înșelată, acest lucru se întâmplă pentru că vinovatul a lăsat mândria să dicteze gândurilor, minții și faptelor sale. Odată ce mândria se instalează în suflet, veți crea imediat o distanță între voi și Cel Care v-a creat din nimic altceva decât o mână de lut. El v-a modelat și v-a acordat Daruri. Mândria este cea mai mare amenințare pentru omenire, pentru că ea vă convinge că aveți mai multă cunoaștere decât Dumnezeu. Dacă voi credeți aceasta, atunci nu sunteți demni să vorbiți nici în Numele Său, nici altfel. Și când o veți face, veți crea un mediu în care toate păcatele vor fi acceptate ca fiind un lucru bun. Când aceasta se va întâmpla, voi nu numai că îi veți înșela pe alții, ci vă veți înșela chiar pe voi înșivă.

Învățătorul vostru
Iubitul vostru Isus

1183. O lume perfectă va înlocui tot ceea ce este pătat și corupt

Duminică, 27 iulie 2014 la ora 15:15

Mult iubita Mea fiică, Pacea Mea va fi în curând a voastră și a tuturor celor care Mă slujesc pe Mine, Isus Cristos, în această viață dată lumii de Puterea Preaiubitului Meu Tată.

Vă binecuvântez pe voi toți cei care încercați să rămâneți loiali Cuvântului Meu și mai ales pe toți cei care sunteți înfometați după el. Dacă ați crede că sunt pierduți oamenii de alte religii, incluzându-i aici și pe cei care nu cred în Tatăl Meu Veșnic sau pe cei care nu Mă acceptă pe Mine, Isus Cristos, Mântuitorul omenirii, acest lucru ar fi incorect. Fiecare suflet care încearcă să atingă perfecțiunea spirituală și care poate că e ignorant față de Adevăr, este iubit de Tatăl Meu, care este Atotiubitor, Atotputernic și Perfect în tot ceea ce face.

Rasa umană este imperfectă din cauza păcatului și totuși fiecare om este creat după Chipul Celui care i-a dat viață. Astfel, fiecare bărbat, femeie și copil va deveni din nou perfect, atât în trup cât și în suflet, odată ce blestemul păcatului va fi eradicat. Atunci când dușmanii lui Dumnezeu vor fi izgoniți și când imperfecțiunile trupului și ale sufletului nu vor mai crea obstacole între om și Dumnezeu, totul va fi Una cu Tatăl Meu. Noua Împărăție, formată din Cer și Pământ, va deveni Una. Omul va deveni Una cu Dumnezeu prin Mine, Fiul Său Unul Născut, iar Planul Său pentru lume va fi împlinit.

Niciodată nu vă puteți simți întregi, căci păcatul, odată ce există, provoacă separarea de Dumnezeu. Însă va veni vremea când toată tristețea care năpăstuiește Pământul va fi stârpită. Iubirea și bucuria vor înghiți Pământul și o lume perfectă va înlocui tot ceea ce este pătat și corupt.

Numai atunci toată Creația lui Dumnezeu va deveni din nou întreagă.

Al vostru, Isus

1184. Am fost batjocorit, defăimat și acuzat de a fi imoral, mincinos și eretic

Luni, 28 iulie 2014 la ora 21:00

Mult iubita Mea fiică, atunci când mă uit la copiii lui Dumnezeu, Inima Mea tresaltă de o iubire la fel de tandră față de copilul nou-născut ca și față de omul care e în al 100-lea an al vieții sale. Ea nu face nici o diferență. Fiecare dintre voi este un copil al lui Dumnezeu, plăsmuit cu grijă în pântecele mamei sale în acord cu Voia Sfântă a Tatălui Meu. Vedeți voi, tot ce a fost creat, de la începuturi până la sfârșit, a fost și va fi întotdeauna în conformitate cu Voia Sfântă al lui Dumnezeu. Deci, indiferent cine sunteți și indiferent de suferințele pe care le îndurați, indiferent de umilințele pe care trebuie să le suportați atunci când sunteți respinși de societate din cauza rasei, credinței, sexului sau culorii voastre – să știți că voi sunteți cu toții prețioși în ochii lui Dumnezeu. Păcatul este singurul lucru care vă separă de El.

Dintre voi, aceia care invocă Iubirea Mea și Suferința Mea sunt cei persecutați. Suferința voastră este a Mea. Eu îi caut pe cei singuri și pe cei suferinzi, care îndură o discriminare îngrozitoare – proscrișii societăților voastre – iar pe aceștia îi atrag primii la Mine. Ei sunt cei asupra cărora revărs mai întâi Marea Mea Milostivire. Dacă sunteți respinși de ceilalți și tratați cu dispreț nemilos în această viață, atunci să știți că Eu sunt cu voi. Vouă v-a fost dată Crucea de pe Golgota și sunteți binecuvântați, în ciuda a ceea ce ați putea crede voi. Soarta voastră este și soarta Mea. Eu am îndurat discriminare în timpul Vieții Mele pe Pământ. Am fost batjocorit, defăimat și acuzat de a fi imoral, mincinos și eretic.

Nu vă temeți, pentru că atunci când sunteți acuzați pe nedrept de astfel de infracțiuni, voi sunteți ai Mei – cu totul ai Mei. Iar Eu sunt al vostru.

Iubitul vostru Isus

1185. Eu nu Mă schimb niciodată. Nu Mă adaptez noilor direcții, pentru că Eu sunt așa cum am fost și cum voi fi întotdeauna. Eu sunt Veșnic

Joi, 31 iulie 2014 la ora 15:50

Mult iubita Mea fiică, orice vizionar, văzător cu duhul sau profet care vine de la Mine, se va confrunta în curând cu mari încercări, pe care nu a mai fost nevoit să le îndure până acum. Mulți, care le recunosc autenticitatea și care le-au fost loiali, le vor întoarce spatele și îi vor da la o parte, pe măsură ce duhul întunericului învăluie națiune după națiune, iar iubirea și caritatea vor dispărea. Om împotriva omului, țări împotriva altor țări, om împotriva lui Dumnezeu.

Aceste timpuri de tulburare vor fi dureroase pentru mulți și singura voastră sursă de mângâiere și de putere va veni de la Mine, dar numai dacă Mă căutați. Eu sunt Stânca voastră; o Stâncă impenetrabilă; Stânca ce nu se poate nărui; Stânca pe care o veți îmbrățișa atunci când nimic solid nu va mai fi la locul lui în casele care adăpostesc Duhul Meu. Edificiile care au fost construite pentru a Mă onora, se vor prăbuși. Unele vor fi transformate în alte clădiri, care vor fi utilizate în alte scopuri, nu pentru a Mă onora pe Mine.

Eu sunt Stânca pe care a fost construită Biserica și Voi rămâne în loc pentru veșnicie. Mulți M-au căutat și Eu le-am dat viață. Alții au venit, însă nu M-au putut găsi, deoarece inimile lor încăpățânate au fost lipsite de iubire și de generozitatea spiritului. Și acum, când tot ceea ce Eu v-am învățat va fi contestat iar temelia pe care s-a construit Biserica Mea se va clătina dincolo de înțelegerea voastră, Eu tot voi rămâne de neclintit. Eu sunt tare precum Stânca, iar voi veți veni la Mine cautând consolare, putere și curaj. Eu voi răspunde fiecăruia dintre voi prin revărsarea Harurilor mari care au fost rezervate pentru voi, pentru timpurile care urmează. Eu sunt Biserica. Eu Sunt Prezent în Biserică. Clădirea este făcută din piatră, dar Eu sunt Stânca pe care a fost construită temelia Bisericii Mele. Eu nu Mă schimb niciodată. Nu Mă adaptez noilor direcții, pentru că Eu sunt așa cum am fost și cum voi fi întotdeauna. Eu sunt Veșnic.

Biserica Mea va rămâne în picioare, pentru că Biserica Sunt Eu, până la sfârșitul timpului.

Iubitul vostru Isus

1186. Mulți sunt chemați, însă puțini sunt aleși să-Mi rămână fideli Mie

Sâmbătă, 02 august 2014 la ora 10:16

Mult iubita Mea fiică, a Mă urma pe Mine în această ultimă călătorie a Mea pentru a împlini Legământul Tatălui Meu se poate asemăna cu ascensiunea pe un munte a unui grup de alpiniști. Să știți că este un munte înalt, un traseu dificil, cu multe obstacole, care va pune probleme chiar și celor mai experimentați alpiniști, pentru că va prezenta surprinzătoare și neașteptate răsturnări de situație la fiecare nivel și la fiecare curbă. Celor care se încred în ceea ce am spus Eu și care Mă urmează cu o inimă deschisă și dornică, această călătorie li se va părea mai ușoară decât celorlalți. Cu toate acestea, mulți dintre cei care vor fi încrezători la începutul acestei călătorii s-ar putea să meargă prea repede și să facă salturi mari încercând să ajungă în vârf. Însă aceștia sunt oamenii care vor cădea cel mai rău și coborârea lor la vale va fi cea mai dureroasă.

Alții, care nu sunt experimentați în ascensiuni, însă care urmează instrucțiunile clare care le sunt date lor către Cel Care îi conduce, vor ajunge, în multe cazuri, primii în vârf. Încrederea lor, răbdarea lor și dorința lor de a ajunge pe culme cu orice preț, le va da energia și entuziasmul care îi va susține în ascensiunea lor spre vârf. Aceia care nu se opresc cu regularitate și nu beau ca să-și potolească setea vor deveni deshidratați iar celor care au uitat să-și aducă hrană cu ei le va fi imposibil să își păstreze puterile.

Fiecare pas al acestei călătorii prezintă noi provocări, curbe periculoase și obstacole aproape imposibil de depășit. O persoană trebuie să fie foarte puternică în suflet, minte și trup ca să poată rămâne în șir în ascensiunea către vârf. Ei se vor pomeni că sunt distrași de către aceia care și-au pierdut credința în propriile abilități de a-și găsi calea ce urcă pe munte și care vor încerca în mod constant să îi îndepărteze de la obiectivul lor.

Apoi vor fi alții, invidioși pe cei care înaintează cu pași mari, și care vor încerca să-i împiedice pe alpiniști așezând capcane și alte obstacole în calea lor pentru a-i încetini. Aceste suflete dezamăgite și invidioase vor face tot ce le stă în putință să-i oprească pe alpiniștii hotărâți și determinați să ajungă în vârf. Ei vor născoci minciuni încercând să-i convingă pe cei care urcă pe calea lor să se oprească – să se îndepărteze, de frica marilor pericole care le-ar putea sta înainte. Le vor spune că alpiniștii sunt conduși de cineva incapabil să îi ducă până pe culme și că din această cauză vor fi într-un mare pericol, dacă vor fi atât de nesocotiți încât să continue ceea ce ei vor spune că e o călătorie foarte periculoasă și dificilă.

Și tot așa va continua acest parcurs către Mine, până în Ziua în care Eu voi Veni din nou. Mulți sunt chemați, însă puțini sunt aleși să-Mi rămână fideli Mie. Unii sunt chemați și Mă și urmează. Apoi Mă trădează. Ura lor față de Mine este cea mai rea dintre toate, pentru că ei sunt cei care Mi-au adus suflete pe parcursul aceste călătorii spre Mântuire. Însă atunci când vor ceda la ispita satanei, care le plantează în suflet minciuni îngrozitoare, ei vor fi cei care vor îndepărta sufletele de Mine.

Numai cei cu suflet smerit și inima blândă – lipsită de răutate, mândrie și egoism, vor reuși să ajungă până în vârful muntelui. Când acea zi va veni, cei care s-au îndepărtat de Mine și M-au trădat nu vor avea unde să se ducă, deoarece calea care ducea pe culme nu va mai exista.

Al vostru, Isus

1187. Mulți oameni se declară a fi Creștini, însă ei nu Mă iubesc

Marți, 05 august 2014 la ora 14:16

Mult iubita Mea fiică, acum când se răspândește Adevărul despre cele ce vor veni, convertirea îmi urmează pretutindeni unde sunt recitate Rugăciunile Mele pentru omenire. Rămășița Armatei Mele va crește și se va înmulți, ca și dușmanii Mei. Când Armata Mea înaintează, dușmanii acestei Misiuni o vor urmări neobosit. Luptându-se, lovind și scuipând venin, îi veți cunoaște pe ei prin răul care se revarsă din gurile lor. Îi veți cunoaște pe ai Mei prin felul în care ei vor fi defăimați în Numele Meu.

Să nu vă pierdeți niciodată curajul în fața urii. Trebuie să înțelegeți cine lucrează în aceste cazuri și să nu îi dați satisfacție, pentru că atunci pur și simplu îi dați putere. Influența celui rău asupra copiilor lui Dumnezeu se manifestă și se poate vedea în divizările care separă națiunile; crime; persecuții și încercări de a distruge Creștinismul.

Mulți oameni se declară a fi Creștini, însă ei nu Mă iubesc. Ei Mă insultă și Îmi provoacă o mare rușine. Ei îi judecă pe alții cu asprime și nu simt nicio vină sau remușcare când îi calomniază pe alții – ci numai o dorință arzătoare de a răspândi ura. Sunt lași, toți cei care se ascund în spatele vălului pietății religioase și îndrăznesc să declare că o altă ființă omenească este potrivită sau nu pentru a Mă sluji pe Mine. Ei îndrăznesc să dicteze altora cunoașterea lor despre ceea ce ei cred că înseamnă a fi Creștin, când însă ei sunt plini de ură față de Mine. Să nu vă angajați niciodată într-o discuție cu cineva care are ură în inima sa, atunci când el spune că vorbește în Numele Meu. Ignorați-l. Rugați-vă pentru el. Pentru că dacă Mă iubiți cu adevărat veți arăta compasiune pentru toată lumea. Nu îl veți judeca pe altul; nu îl veți calomnia; nu veți răspândi minciuni despre el și apoi să îndrăzniți să spuneți că sunteți de la Mine. Depărtați-vă de Mine. În curând veți veni înaintea Mea și vi se va cere să dați socoteală pentru acțiunile voastre.

Creștinismul este forța vieții, care susține lumea. Eu Sunt Lumina care a creat noaptea și ziua și fără Mine voi ați orbecăi prin întuneric. Veniți cu Mine, așa cum v-am chemat Eu – sau nu veniți deloc.

Al vostru Isus

1188. Mama Mântuirii: Fiul Meu nu a trimis pe nimeni să vă distragă atenția de la aceste mesaje

Miercuri, 06 august 2014 la ora 13:00

Dragii Mei copii, fiți atenți la cei care vă persecută în Numele Fiului Meu, Isus Cristos, căci ei se vor ascunde cu atenție sub o imagine de sfințenie. Cel rău nu se va prezenta niciodată așa cum este el în realitate, deoarece este mult prea viclean. În schimb, el, prin sufletele pe care le influențează, se apropie de voi cu o mască de iubire și mulți vor cădea în plasa acestei înșelăciuni. Cuvintele pe care el le folosește pot părea liniștitoare și ademenitoare, dar ele vor lăsa în sufletul vostru un sentiment de neliniște.

Mesajele care sunt date lumii prin porunca Tatălui Meu Veșnic nu vă vor ridica niciun semn de întrebare. Ele niciodată nu vor da putere unui om asupra voastră, pentru a vă încuraja să depuneți un jurământ față de vreo persoană în viață. Toată slava trebuie să fie a lui Dumnezeu. Niciun om nu vă poate promite mântuire, căci aceasta poate veni doar de la Dumnezeu. Trebuie să vă pregătiți sufletele așa cum ați fost învățați de Fiul Meu, Isus Cristos, și să primiți Sacramentele. Puteți accepta Darurile pline de Haruri date vouă, prin mine, Neprihănita Fecioară Maria, dar nu vă trebuie permisiunea nimănui ca să vă facă vrednici de a-I sluji pe Fiul Meu, în această misiune sau în oricare alta care a fost consfințită în Ceruri.

Fiți precauți în ceea ce îi privește pe dușmanii Fiului meu, care sunt peste tot, făcând tot ce le stă în putință pentru a orbi omenirea de la Adevărul Promisiunii Fiului Meu de a veni din nou. El se va întoarce curând și atunci Adevărul va fi făcut cunoscut, iar tot ceea ce El a promis va ieși la lumină. Până la Ziua cea mare a Domnului trebuie să vă concentrați doar asupra Fiului meu și să vă puneți toată încrederea în El. Fiul Meu nu a trimis pe nimeni să vă distragă atenția de la aceste Mesaje, ultimele de acest fel, și oricine care pretinde altfel nu vine de la El.

Credeți, credeți, credeți în Milostivirea Fiului Meu. Ascultați ceea ce El v-a învățat – totul este conținut în Sfânta Scriptură. Cuvântul Său este simplu. Nu este complicat. Doar să urmați Învățăturile Sale, care rezistă de peste 2000 de ani, și atunci veți găsi pacea.

Mama voastră Preaiubită,
Mama Mântuirii

1189. Cuvântul Meu, vor spune ei, ofensează prea mult și va fi considerat a fi incorect politic

Joi, 07 august 2014 la ora 23:40

Prea iubita Mea fiică, dacă nu ar fi Răbdarea Mea, Pedeapsa Mea s-ar abate acum asupra nedrepților care flagelează Biserica Mea de pe Pământ.

Ura împotriva creștinătății se abate asupra voastră din trei direcții. Prima este apostazia generală, care este ințiată de către rivalii Mei, care păcălesc lumea să respingă tot ceea ce vine de la Mine, azvârlindu-Mă în pustiul uitării. A doua direcție vine din partea raționalismului și a intervenției omului asupra Cuvântului Meu, răspândit de către exegeții Cuvântului Meu care nu sunt plini de spiritul Adevărului ci, în schimb, sunt îmbuibați cu siguranță de sine, care este alimentată de către mândrie. Atât de versați se cred ei în interpretarea Învățăturilor Mele, încât vor adăuga noi codicile și vor adapta ceea ce Eu v-am învățat pentu a-și satisface propriile dorințe egoiste. Apoi, sunt cei ale căror inimi sunt de piatră – reci, nesimțitori și plini de o profundă ură față de Mine și față de oricine practică Creștinismul în mod public.

Influența diavolului se manifestă în atât de multe moduri încât omul, de unul singur, va fi incapabil să reziste presiunii exercitate asupra lui de către toate aceste trei grupuri care vor încerca să-l împiedice să proclame Adevărul lui Dumnezeu. Cuvântul Meu, vor spune ei, ofensează prea mult și va fi considerat a fi incorect politic, iar acesta va deveni principalul motiv pentru a schimba în mod radical înfățișarea Creștinismului. Doar cei simpli, doar cei a căror dragoste față de Mine este precum cea a unui copil, vor fi loiali față de Mine fiindcă ceilalți vor fi prea ocupați să implementeze schimbările legate de interpretarea Cuvântului Meu. Și, în toată această perioadă, preoții pe care i-am chemat să dea mărturie despre Adevăr se vor pregăti să păstreze Adevărul.

Ascunderea Adevărului, va aduce un întuneric teribil. Modificarea lui, este o insultă adusă Crucificării Mele. Prezentarea unui substitut al Adevărului înseamnă a Mă nega complet. Totuși, cei mai mari vinovați vor fi cei care se vor lăuda cu cunoștințele lor despre Mine – sfințenia lor ascunde falsitatea iar cuvintele și acțiunile lor nu vă vor atrage niciodată la Mine pentru că Duhul Sfânt nu va fi prezent în sufletele lor. Când Duhul Sfânt nu este prezent, ei – acești trădători ai Cuvântului Meu – vor atrage întunericul în cei care îmbrățișează cu entuziasm minciunile lor. Toată această falsitate va purta semnul celui rău – păcatul mândriei – poarta către pustiu. Odată ce această poartă se deschide, toate celelalte nenorociri vor țâșni prin ea, iar sufletele tuturor celor care cedează ereziilor vor deveni sterpe.

Fără Adevăr veți trăi într-o lume în care nimic din ceea ce auziți nu vă va aduce pace. Fără Lumina Prezenței Mele, soarele nu va mai străluci – va deveni tern și vlăguit, iar apoi se va transforma într-o negură până când, prin mâna omului muritor, nu va mai reuși să lumineze, și astfel cei care au ochi, dar refuză să vadă, nu vor mai vedea, în timp ce acei care văd și acceptă Duhul lui Dumnezeu, vor vedea.

Al vostru Isus

1190. Mama Mântuirii: Umanismul va deveni substitutul Creștinismului și nu va cuprinde nici o mențiune despre Dumnezeu

Vineri, 08 august 2014 la ora 21:15

Copila mea, în timp ce Creștinii din lumea întreagă continuă să fie persecutați, batjocoriți și disprețuiți, să iei aminte la faptul că se vor diviza. Fiecare separat: fiecare după dorința sa și fiecare după propria sa interpretare a ceea ce înseamnă de fapt a-L sluji pe preaiubitul meu Fiu.

Deși oamenii sunt înspăimântați de teroarea în care Creștinii trebuie să-și trăiască viața de zi cu zi, fiind la mâna oamenilor nelegiuiți, ei trebuie să știe că aceasta nu este decât o formă de suferință pe care trebuie s-o îndure cei care proclamă Cuvântul lui Isus. Guvernele, organizații ale drepturilor omului și alte puteri care pretind să promoveze bunăstarea umanității fac tot ce le stă în putință pentru a submina Creștinismul. Umanismul va deveni substitutul Creștinismului și nu va cuprinde nici o mențiune despre Dumnezeu.

Umanismul, raționalismul folosit de cel rău ca să-i încurajeze pe oameni să folosească știința pentru a submina Divinitatea Tatălui meu Veșnic, va devora lumea. Blândețea aparentă a tonului său îl va convinge pe orice om care nu are în inima sa iubire față de Dumnezeu că este mai dezirabil decât Adevărul. Ținta finală a dușmanilor Fiului meu este să convingă omul că umanismul este superior Cuvântului lui Dumnezeu. Umanismul le oferă un pretext viclean trădătorilor din Biserica Fiului meu, care vor să fie văzuți ca fiind iubitori, preocupați și luând atitudine față de nevoile celorlalți. Ei vor predica umanismul cu toate promisiunile lui goale din amvoanele Bisericilor Creștine până când practic nu se va mai face nicio mențiune la importanța salvării sufletelor voastre. Păcatul va fi considerat o cale de a evita conflictul în lume, dar nu va fi recunoscut ca fiind ceva real.

Cea mai mare înșelăciune a tuturor timpurilor se așterne și în curând tuturor vă va fi dificil să rămâneți loiali Adevărului. Adevărul aduce înțelegerea și conștientizarea a ceea ce este necesar pentru a obține pacea adevărată și iubirea în sufletele voastre. Aceasta înseamnă că voi veți cunoaște Iubirea precum și Dreptatea lui Dumnezeu. Mai înseamnă de asemenea că voi veți fi conștienți de Milostivirea lui Dumnezeu.

Când orice mențiune a păcatului va fi eradicată și când Biserica Fiului meu nu se va mai referi la importanța salvării sufletelor voastre, voi veți ști atunci că vremurile sunt asupra voastră și că Timpul Fiului meu este aproape.

Mama voastră preaiubită, Mama Mântuirii

1191. Nu vă tulburați inimile, nu vă certați din pricina Mea și nu încercați să vă măsurați inteligența cu a Mea, pentru că acestea nu vor fi de niciun folos

Sâmbătă, 09 august 2014 la ora 17:43

Mult iubita Mea fiică, în timp ce furtunile se dezlănțuie și pacea sare în aer, să știi că se apropie timpul pentru ca Intervenția Mea să lovească. Omul va vedea neorânduială oriunde privește și unii vor spune că timpul este aproape. Atunci când veți vedea războaie izbucnind în diferite părți ale lumii și când doctrine noi vor fi pregătite și răspândite printre cei însetați spiritual, care vor fi primii ce și le vor însuși, ca albinele mierea, doar atunci veți putea fi siguri de marile schimbări care vor grăbi A Doua Venire.

Norii se vor aduna înainte de furntună și furtunile se vor dezlănțui înainte ca ultimul trăznet să se prăvălească din cer. Semnele devin mai clare pentru aceia ai căror ochi văd, dar restul vor crede pur și simplu că există doar puțină dreptate în lume – tulburări ca și înainte – așa cum au fost dintotdeauna. Dar să știți că profețiile făcute vor avea loc și mulți le vor fi martori înainte de Măreața Zi.

Nu vă tulburați inimile, nu vă certați din pricina Mea și nu încercați să vă măsurați inteligența cu a Mea, pentru că aceste lucruri nu vor face decât să încolțească frica în inimile voastre. Mă întristează să văd diviziunea care există în lume; Mă doare să văd răutatea, care duce la uciderea celor nevinovați și suferințele de care au parte cei slabi. Mă doare să văd atât de mulți oameni în întuneric, care plâng cu lacrimi de durere, pentru că nu cred într-un viitor. Ei nu cred în Promisiunea Mea de a-Mi redobândi Împărăția și de a aduce glorie omenirii. O, cât Mă doare și cât de mult tânjesc să aduc acelor suflete mângâierea Iubirii Mele și pacea pe care doresc să o aduc în adâncul sufletelor lor.

Atunci când tulburările care afectează lumea vor crește în intensitate trebuie să depuneți toate armele și să renunțați la orice acțiune defensivă față de Mine, pe care o faceți pentru a vă proteja, și apoi să Mă chemați cu această rugăciune.

Rugăciunea (163) a Cruciadei de Rugăciune: Salvează-mă de persecuție

„O, Isuse, ocrotește-mă de durerea persecuției în Numele Tău.

Ajută-mă să fiu drag Inimii Tale.

Scapă-mă de mândria, lăcomia, răutatea, orgoliul și ura din sufletul meu.

Ajută-mă să mă predau cu adevărat Milostivirii Tale.

Alungă temerile mele.

Ajută-mă să scap de povara durerii și îndepărtează întreaga persecuție de la mine, pentru ca eu să Te pot urma ca un copil, știind că toate lucrurile sunt sub Controlul Tău.

Eliberează-mă de ura arătată de cei care proclamă că sunt ai Tăi, dar care de fapt Te reneagă.

Nu lăsa limbile lor tăioase să mă biciuiască sau acțiunile lor pline de răutate să mă îndepărteze de la Calea Adevărului.

Ajută-mă să mă concentrez numai asupra Împărăției Tale ce va veni și să perseverez cu demnitate împotriva oricăror insulte pe care le-aș putea îndura pentru Tine.

Adu-mi pacea minții, pacea inimii, pacea sufletului. Amin.”

Vă rog să rămâneți calmi în timp ce furtunile se intensifică, pentru că, dacă nu aveți completă încredere în Mine, vă veți clătina și durerea voastră va deveni insuportabilă atunci când veți vedea răul purtând masca binelui. Aveți încredere în Mine. Să nu deviați niciodată de la Învățăturile Mele și să vă rugați cu totală deschidere a sufletului, fără răutate, așa cum se așteaptă de la voi, ca discipoli ai Mei. Dacă veți face asta, veți fi eliberați și nimic nu vă va mai tulbura din nou.

Al vostru Isus

1192. Cereți și veți primi. Dacă rămâneți tăcuți, cu buzele pecetluite, atunci Eu nu vă pot răspunde

Duminică, 10 august 2014 la ora 18:00

Mult iubita Mea fiică, vremurile devin tulburi și ca urmare vor veni multe schimbări, precum a fost prezis. Nu vă fie teamă, căci de atâtea ori v-am dat Cuvântul Meu că toate se vor sfârși cu Marea Mea Milostivire, care va cuprinde fiecare suflet în Lumina Iubirii și Compasiunii Mele. Temeți-vă doar de Dreptatea Mea, însă atunci când ea se va dezlănțui să știți că aceasta se va întâmpla spre binele celorlalți și pentru mântuirea lumii. Eu aplic pedepse doar pentru a opri răspândirea urii și pentru a trezi, în sufletele înnegrite de murdăria păcatului, orice urmă de iubire care a mai rămas în acestea, astfel încât ele să vină la Mine.

De ce crede omul că știe mai multe decât Mine, și în special omul evlavios? Este el mult mai inteligent decât Acela care l-a creat? Poate această evaluare rațională a lui asupra tuturor lucrurilor care vin de la Mine să elimine Prezența Mea? Aroganța și mândria omului legat de propriile lui puteri vor determina căderea lui. Omul nu are nicio putere, în afară de cea care se află în sufletul său. Credința, când este curată, este ceva puternic, iar prin credință și numai prin credință Eu, Isus Cristos, vă aduc speranța, iubirea și bucuria. Numai Eu pot împuternici omul cu daruri mari, însă dacă el nu Mi le cere Eu nu i le pot impune trecând peste libera sa voință.

Cereți și veți primi. Dacă rămâneți tăcuți, cu buzele pecetluite, atunci Eu nu vă pot răspunde, căci nu veniți la Mine. Să apelați întotdeauna la Mine și să-Mi cereți orice favoare, căci Eu voi răspunde cererii voastre de fiecare dată. Să nu Îmi întoarceți spatele spunând că totul va fi bine, că viața își va purta singură de grijă. Viața trebuie câștigată. Veșnicia este un Dar de la Dumnezeu și este dăruită acelora care o cer. Din nefericire, mulți își vor irosi șansa la Viața Veșnică, deoarece ei cred că umanitatea este mult mai puternică decât orice Dumnezeu care ar putea sau nu să existe. Astfel ei își vor impune propria lor credință și vor întoarce spatele Vieții Veșnice din cauza păcatului mândriei, atât sunt ei de îndărătnici.

Ei Mă neagă în viața lor de pe pământ și Mă vor nega și atunci când Voi sta înaintea lor cu brațele întinse, în Ziua Cea Mare. Ei se vor îndepărta și vor păși în groapa cu lei, unde niciodată nu vor găsi o clipă de pace.

Al vostru Isus

1193. Creștinismul va fi detestat deoarece va fi văzut ca un obstacol în calea libertății personale

Luni, 11 august 2014 la ora 19:36

Mult iubita mea fiică, lumea este inundată de o nouă formă de spiritualitate care include credința într-o ființă superioară – pe care ei o numesc cristos – dar nu sunt Eu, Isus Cristos, cel la care se referă această denumire. Satana, sub forma lui Lucifer, numit Regele Luminii, este idolatrizat nu ca o entitate diabolică, ci ca una care face lucrarea lui Dumnezeu. Această ideologie este susținută de către secte secrete, al căror scop este să distrugă Creștinismul. Mulți vor fi atrași în aceste practici oculte și magice, deoarece ei tânjesc după stimulente. Odată atrași, ei vor deveni niște marionete și, în timp, vor fi posedați de către cel rău.

Mulți oameni sunt înfometați după satisfacții spirituale și tânjesc după pace. Orice ideologie care pretinde că le aduce mulțumire de sine, pace, liniște și o mai profundă înțelegere a umanității lor, va fi atrăgătoare pentru ei. În orice caz, multora le va fi silă să Mă urmeze pe Mine, Isus Cristos, deoarece societatea M-a condamnat în fel și chip. Cu toate acestea, ei se vor liniști când li se va servi falsa doctrină cum că toate drumurile duc la Dumnezeu. Aceasta este o minciună, deoarece nu puteți veni la Dumnezeu decât prin Mine, Fiul Său Unul-născut, Isus Cristos.

Eu Sunt Unul intru Cel Ce a creat toate lucrurile. Este un singur Dumnezeu iar Eu, Isus Cristos, Sunt Cuvântul întrupat pentru ca omenirea să devină din nou un întreg. Fără Mine nu puteți fi niciodată deplini, nici în această viață, nici în următoarea.

Lumii i se va spune că obiectivul cel mai important la care trebuie să aspire este libertatea – libertatea cu orice preț. Dar, a-L sluji cu adevărat pe Dumnezeu înseamnă a renunța la abilitatea de a-ți urmări doar propriul interes și, astfel, Creștinismul va fi detestat deoarece va fi văzut ca un obstacol în calea libertății personale. A-L servi pe Dumnezeu, oricare ar fi acel Dumnezeu, va deveni scopul multor oameni aflați în căutarea Adevărului. Dar, când satana este considerat de către om ca fiind divin, Dumnezeu – în Dreptatea Sa infinită – îi va distruge pe cei care onorează bestia. Bestia, care se ascunde printre elite și printre cei puternici, dăruiește mari puteri celor care răspândesc minciuna că Eu, Isus Cristos, nu exist. Aceasta este cea mai mare hulă cu care se confruntă omenirea din partea satanei și, din cauza slăbiciunii sale, omul va fi păcălit de minciunile care se scurg din gurile celor nelegiuiți.

Există un singur Dumnezeu. Există o singură cale către Dumnezeu. Nici o altă cale, indiferent cât de strălucitor ar fi modul în care vă va fi prezentată, nu vă poate conduce către Tatăl, decât cea care vine prin Mine, Isus Cristos, Mântuitorul Lumii.

Al vostru, Isus

1194. Maica Mântuirii: Timpul ca profețiile de la La Salette și Fatima să se împlinească este foarte aproape

Miercuri, 13 august 2014 la ora 14:39

Dragii mei copii, timpul ca profețiile de la La Salette și Fatima să se împlinească este foarte aproape. Nu trebuie să vă temeți de aceste timpuri, ci mai degrabă să le primți cu bucurie, pentru că trebuie să știți că Legământul Tatălui Meu va fi în cele din urmă împlinit, așa cum a fost menit să fie. Anticristul se va întrona în cele din urmă în Biserica Fiului meu pe pământ și nimic nu va împiedica acest lucru să se întâmple. Mulți vor nega profețiile pe care eu le revelez lumii și astfel se vor pune în pericol. Aceia care refuză să accepte avertismentele date lumii și cei care îi urmează pe dușmanii lui Dumnezeu își vor pune sufletele în pericol și pentru aceste suflete înșelate vă rog să vă rugați fierbinte.

Bătălia pentru rasa umană și pentru salvarea tuturor copiilor lui Dumnezeu se dă în prezent și mult rău este făcut tuturor acelora care rămân credincioși față de Adevărul a tot ceea ce Fiul meu a revelat lumii. Nu puteți lua o parte din Cuvântul Său ori din Sfânta Biblie și apoi să o îndepărtați în favoarea a ceva ce vi se pare mai confortabil. Adevărul nu este niciodată ușor de acceptat pentru că el poate produce teamă chiar și în inimile celor mai neînfricați și curajoși Creștini. Adevărul a fost întotdeauna respins și când spinii au fost puși pe Sfântul Cap al Fiului Meu, Isus Cristos, preoții și înțelepții acelei vremi se rugau în templu dând slavă lui Dumnezeu în timp ce cohortele lor Îl blestemau când El murea pe Cruce. Așa a fost atunci și tot așa va fi când lumea se va întoarce împotriva Cuvântului lui Dumnezeu, îl va întoarce pe dos și îl va răsturna cu capul în jos. Vă îndemn, dragi copii, să acceptați Adevărul pentru că acesta va fi modul în care voi veți înainta mai ușor către Împărăția Noii Ere. Fără acceptarea a ceea ce vi se spune acum, multe suflete vor cădea în eroare și vor îmbrățișa bestia. Ele vor renunța la toate drepturile și libertățile civile atunci când îi vor idolatriza pe dușmanii Fiului meu până când, în final, își vor preda sufletele celui rău.

Teama de Adevăr poate duce la resentiment pentru că Adevărul poate fi foarte dificil de acceptat. Resentimentul duce la mânie și mânia duce la ură. Ura împotriva acestei misiuni și a tuturor misiunilor dinaintea ei se va intensifica și cei care mă iubesc pe mine, Maica lui Dumnezeu, vor fi încurajați să denunțe misiunea. Cât de mult mă întristează când numele meu este folosit pentru a insulta Cuvântul lui Isus Cristos, unicul Salvator al omenirii. Confuzia se va instala în grupurile mele Mariane astfel încât ei vor începe să se îndoiască de avertismentele pe care am fost trimisă să le dau lumii la La Salette și Fatima. Oamenii vor ignora ce am spus și vor crede că profețiile date se referă la un alt timp, în viitorul îndepărtat.

În timp ce frământările vor erupe și când Doctrina cuprinsă în Cartea Tatălui meu va fi rescrisă și prezentată lumii ca fiind autentică, numai aceia care au adevăratul discernământ vor înțelege Adevărul. Trebuie să vă rugați foarte mult pentru supraviețuirea Bisericii Fiului meu, Trupul Său pe pământ, pentru ca El să nu fie îndepărtat și azvârlit afară, la câini. Când această zi va veni, Dreptatea lui Dumnezeu va interveni și omenirea va înțelege, în cele din urmă, cum este să fii cufundat în întuneric. Ziua când Lumina lui Dumnezeu se va stinge este ziua când toate lucrurile se vor împlini, așa cum a fost prezis.

Iubita voastră Mamă
Maica Mântuirii

1195. Să fiți mereu precauți față de diviziunea din lume, căreia îi veți fi martori

Miercuri, 13 august 2014 la ora 16:03

Mult iubita mea fiică, furia satanei nu a fost niciodată atât de intensă ca acum când el răspândește suferințe de toate felurile asupra copiilor lui Dumnezeu, în fiecare colț al lumii. Cu cât este mai mare tulburarea, cu atât este mai puternică prezența și influența lui. Însă el în sine este neputincios și poate provoca asemenea persecuții diabolice numai prin influența pe care o manifestă asupra celor care se deschid în fața lui. Cu cât el acaparează mai multe suflete, cu atât mai grele sunt persecuția și chinurile pe care el le provoacă. Când oamenii care Îmi sunt loiali Mie îi permit să creeze confuzie și disperare în inima lor, veninul împroșcat este de soiul cel mai rău. Atunci ei se întorc unul împotriva celuilalt, se luptă și se divizează până când se distrug reciproc.

Să fiți mereu precauți față de diviziunea din lume, căreia îi veți fi martori, indiferent dacă ea are loc în politică, religie sau între discipolii Mei, pentru că întotdeauna ea își va avea rădăcinile în adăpostul bestiei, a cărei domnie asupra omenirii a ajuns la final. Totuși, ea (bestia) nu se va opri nici o clipă din planul ei de a distruge toată devoțiunea față de Mine, Isus Cristos.

Doar dacă acceptați Cuvântul Meu, așa cum vi-l dau Eu acum, veți găsi harul de a Mă ruga să vă ghidez prin acest diabolic câmp minat. Nici unul dintre voi nu este suficient de puternic în credința sa ca să lupte cu influența răului. Fără rugăciunea zilnică, în care să implorați Ajutorul Meu, voi nu veți fi în stare să rămâneți aproape de Mine. Însă, atunci când Eu revărs astfel de haruri asupra voastră, voi veți deveni curajoși și veți avea tăria de a-Mi rămâne loiali Mie. Numai atunci Adevărul vă va susține.

Al vostru Isus

1196. Aceia care intervin în Voința lui Dumnezeu, în Planul Său de salvare a sufletelor, vor atrage Mânia Tatălui Meu

Joi, 14 august 2014 la ora 15:00

Fiica Mea preaiubită doresc să fac cunoascut că aceia care intervin în Voința lui Dumnezeu, în Planul Său de salvare a sufletelor, vor atrage Mânia Tatălui Meu.

Când omului i se dă un mare dar, prin Voința Divină a Tatălui Meu, iar omul îl refuză, Tatăl Meu plânge. Dar când un om încearcă să oprească, să prejudicieze sau să intervină în Planul Meu de a îndeplini Legământul Tatălui Meu de a aduce mântuire lumii, atunci el va suferi foarte mult pentru aceasta. Când un om se încrede în propriile sale puteri mai presus decât în Dumnezeu, el va fi lăsat fără putere. Și când un om Mă îmbrățișează, așa cum a făcut Iuda, spunându-Mi că Mă iubește, Mă sărută pe obraz și apoi Mă trădează, atunci el nu este cu nimic mai bun decât cel care M-a predat călăilor Mei.

Eu aduc omenirii mari haruri în aceste timpuri. Aduc omului mari Daruri prin această misiune, iar omul ce face? Mă scuipă în Față, atât este el de plin de gelozie, răutate și ură în sufletul său. Cei care fac astfel, vor fi copleșiți de o durere adâncă, iscată dintr-o singurătate foarte mare, așa cum niciodată înainte nu au mai simțit. Ei vor suferi durerea separării de Dumnezeu în această viață de pe pământ, iar când aceasta se va întâmpla, ei vor ști că aceasta are loc din cauza trădării lor față de Mine, Isus Cristos, unicul și singurul lor Mântuitor. Totodată, ei vor înțelege și dimensiunea Marii Mele Milostiviri, deoarece, dându-le lor această suferință pe pământ, Eu le dau șansa de a se căi și de a deveni din nou întregi. Când ei acceptă Voia Mea cu demnitate, Eu le voi da viață în Noua Mea Împărăție.

Treziți-vă, voi toți, și înțelegeți că singura Mea dorință este de a vă răpi în Brațele Mele Iubitoare. Eu nu sunt dușmanul vostru – Eu vă iubesc și tânjesc după voi cu o dorință dincolo de înțelegerea voastră. trimit profeți nu pentru a vă înspăimânta, ci pentru a vă revela Adevărul, astfel încât să vă pot aduce Mântuirea Veșnică vouă tuturor, și mai ales acelora dintre voi care merită cel mai puțin.

Veniți. Ascultați chemarea Mea – Planul Meu va fi îndeplinit, indiferent cât de mult vă opuneți voi. În curând va fi revelat întregul Adevăr despre ceea ce vă este necesar pentru ca să vă revendicați dreptul dat de Dumnezeu asupra moștenirii voastre. Când Eu vă aduc această veste, voi trebuie să o primiți cu bucurie, sau vă veți pierde sufletul.

Preaiubitul vostru Isus

1197. Mama Mântuirii: Poate că nu-L veți întâlni în mod fizic pe Fiul meu, însă veți ajunge să-L cunoașteți sub toate aspectele

Sâmbătă, 16 august 2014 la ora 20:15

Draga mea copilă, mulți oameni Îl caută pe Fiul meu, Isus Cristos, la un moment dat, pe parcursul vieții lor. Când un suflet Îl descoperă pe Fiul meu, acest fapt presupune o călătorie cu diverse căi și diferite etape care trebuie parcurse. Este un efort pentru a ajunge aproape de Fiul meu, și voi trebuie să vă așteptați la asta. Pe măsură ce vă apropiați de El, veți deveni din ce în ce mai asemănători cu El iar Caracteristicile Lui vă vor deveni familiare. Poate că nu-L veți întâlni în mod fizic pe Fiul meu, însă veți ajunge să-L cunoașteți sub toate aspectele. Veți simți Iubirea Sa. Durerea Sa va deveni a voastră. Veți împărtăși blândețea Sa, iar bucuria pe care o simte El datorită Iubirii Sale necondiționate pentru omenire, va deveni și a voastră. Răbdarea Sa vă va fi inoculată în suflet iar Cuvântul Său va fi înrădăcinat în voi împreună cu capacitatea de înțelegere dată vouă de Duhul Sfânt.

Când Îl iubiți cu adevărat pe Fiul meu voi veți deveni smeriți ca El și cu o dorință arzătoare de a-L sluji cu orice preț. Unele suflete găsesc, în timp, calea spirituală a perfecțiunii, însă ele nu vor termina această călătorie dacă nu-și pun toată încrederea în Dumnezeu. Dacă un suflet șovăie pe parcursul drumului, i se vor da harurile pentru a se ridica și a-și continua călătoria. Însă dacă un suflet intră în competiție cu Fiul Meu și se consideră vrednic de a înfrunta Cuvântul Întrupat, atunci el se va separa de Dumnezeu.

Persoana care, în această viață de pe pământ, Îl găsește pe Isus și Îi slujește Lui cu credință, va avea pace. Nimic altceva din această lume nu-l va mai mulțumi. Dacă un suflet care a devenit apropiat de Fiul meu se va separa ulterior de El, va îndura o durere îngrozitoare. Durerea separării de Fiul Meu, în cazul celor care L-au cunoscut și au trăit în Inima Sa, este cea mai groaznică durere cunoscută de om.

Atunci când voi sunteți ispitiți să contestați Învățăturile lui Cristos sau când sunteți siliți să Îl respingeți într-un fel sau altul, să știți că nimic din lumea acesta nu vă va aduce pacea, iubirea sau bucuria care vin de la El.

Mama voastră preaiubită
Maica Mântuirii

1198. Aveți mai întâi grijă de sufletul vostru, apoi rugați-vă pentru alții

Duminică, 17 august 2014 la ora 17:18

Mult iubita Mea fiică, să nu fie nicio diviziune între Discipolii Mei în această misiune pentru salvarea sufletelor, pentru că aceea ar fi dorința celui care Mă urăște. Atunci când iubiții Mei discipoli Creștini se despart și când se luptă unii cu alții în Numele Meu, aceasta Îmi provoacă o mare tristețe. Durerea mea este sporită atunci când aceia care proclamă Cuvântul Meu îl neagă apoi, făcând rău altora, cu cruzime, pentru a împroșca venin.

Toți copiii lui Dumnezeu sunt egali în Ochii Mei. Să știți că nici cei buni dintre voi nu sunt imuni la ispitele satanei, așa cum nici aceia care au disperare și ură în sufletele lor nu sunt imuni la Darurile Mele. Fiecare dintre voi este păcătos. Să nu veniți niciodată înaintea Mea să Îmi spuneți că un suflet nu este vrednic de Mine. Să nu denunțați o altă persoană în fața Mea sau să declarați că este rea; căci ce sunteți voi decât niște păcătoși în Ochii Mei?

Lumea este plină de dragoste. Dar este, de asemenea, plină de ură și de indiferență față de Mine, Isus Cristos, din cauza existenței păcatului. Numai atunci când păcatul va fi eradicat, lumea va deveni completă. De aceea voi trebuie să aveți mai întâi grijă de sufletul vostru și apoi să vă rugați pentru alții. Când veți face aceasta Eu voi revărsa Milostivirea Mea asupra voastră a tuturor. Omul care se înalță pe sine înaintea Mea și vorbește rău despre un alt om, va veni înaintea Tronului Judecății Mele ultimul, în timp ce omul care se smerește înaintea Mea va veni primul.

Când veți accepta cu adevărat Învățăturile Mele? De ce spuneți că sunteți ai Mei când arătați ură pentru alții? Niciodată nu veți deveni demni de Împărăția Mea până când nu veți arunca mantia justificării de sine și armura mândriei.

Al vostru Isus

1199. Lumea este în pragul unor mari schimbări

Luni, 18 august 2014 la ora 18:47

Mult iubita Mea fiică, atunci când copiii lui Dumnezeu văd în lume conflicte și atrocități îngrozitoare comise în numele dreptății, să știe aceasta. Din rău se naște rău. Ceea ce faceți altora, vi se va face vouă. Dreptatea Mea este inevitabilă și, deși Milostivirea Mea este abundentă, Pedeapsa Mea, care va cădea peste oamenii răi și nerecunoscători, este de temut.

Eu nu produc rău niciunui om, pentru că nu aceasta este ceea ce vine de la Mine. Dar când răul este pricinuit copiilor lui Dumnezeu iar răutatea se răspândește, Eu voi revărsa Dreptatea Mea peste voi; niciun om să nu se îndoiască, aceste timpuri sunt asupra voastră. Răutatea se trage din păcat. Sufletele care au căzut pradă păcatului trebuie întotdeauna să încerce rapid să se răscumpere în Ochii Mei. Dacă nu, păcatul va începe să macine și, dacă vă îndoiți de puterea cu care satana încleștează sufletele care sunt pline de ură și violență, atunci trebuie să știți că este extrem de greu să eliberezi asemenea suflete de sub controlul lui.

Odată ce satana infestează un suflet, el îl va chinui permanent până ce mintea, faptele și acțiunile acelei persoane ajung în uniune cu cel rău. În cele din urmă, sufletul infestat devine posedat și numai Eu, Isus Cristos, pot să eliberez acel suflet, prin exorcism. Un suflet poate deveni posedat foarte repede, însă poate dura ani de zile până să fie eliberat de strânsoarea șarpelui. Așadar, când va fi simțită Pedeapsa Mea, va fi pentru a eradica răul și pentru a-i pedepsi pe făptuitori, pe cei care fură viața altora. Eu îi voi pedepsi pe cei care iau viața trupului ca și viața sufletului. Nicio persoană care face rău nu va rămâne invizibilă, căci Ochii Mei sunt atot-văzători.

Știți atât de multe despre Iubirea Mea. Nu aveți nicio îndoială despre cât de mare este Milostivirea Mea. Dar omul cel muritor nu este conștient de Mânia lui Dumnezeu pentru că este ceva despre care nu vi s-a vorbit. Mânia lui Dumnezeu este reală. Credeți oare că i-ar permite satanei să îi distrugă pe copiii Săi, în timp ce El ar sta liniștit și ar privi? Ați crezut oare că El nu va pedepsi sufletele care cedează poftelor și capriciilor satanei? Sufletele bune poate că vor dispărea, însă ele vor avea viață. Sufletele rele poate că vor trăi, însă ele nu vor avea viață.

Lumea este în pragul unor mari schimbări și tot ceea ce a prezis Dumnezeu se va petrece. Tot ceea ce El a spus că se va întâmpla, se va întâmpla. Și cu toate că Eu v-am dat profeți care să vă avertizeze, voi tot nu ați ascultat. Ați respins multele revelații particulare care au fost date lumii pentru a o pregăti. Totuși nu ați ascultat.

Trebuie să vă rugați ca dimensiunea distrugerii lumii să se poată reduce, căci dacă ați putea vedea ce vă așteaptă în viitor ați cădea la Picioarele Mele implorând Îndurare. Cei care nu au putut menține viu Cuvântul lui Dumnezeu în Bisericile Mele de pe pământ vor fi responsabili de pierderea multor milioane de suflete care altfel ar fi putut fi salvate.

Rușine să vă fie vouă, cei care pe de o parte Mă numiți al vostru atunci când proclamați o parte a Adevărului, iar pe de altă parte Mă huliți. Durerea și tristețea suferite de Mine din cauza păcatului și a separării omului de Creatorul Său, ajung acum la un sfârșit, căci Timpul Meu este acum. În bătălia finală pentru suflete, să știți că pe măsură ce răul crește, Pedeapsa lui Dumnezeu va fi de zece ori mai mare decât cea pe care omul nelegiuit o cauzează fraților și surorilor sale.

Să nu vă temeți de Iubirea Mea, ci de Dreptatea Mea.

Al vostru, Isus

1200. Mama Mântuirii: Nici un om nu are autorizarea de a răni un alt om în Numele lui Dumnezeu

Joi, 21 august 2014 la ora 16:25

Copiii mei dragi, când un om persecută un alt om și-i provoacă suferință, Duhul lui Dumnezeu nu poate rămâne în acel suflet, pentru că răul este cel care locuiește în el. Când un om persecută un alt om și îi provoacă rău spiritual sau fizic și apoi își justifică acțiunile spunând că el apără Cuvântul lui Dumnezeu, să știți că acesta este cel mai mare păcat pentru că el insultă Divinitatea lui Dumnezeu.

Niciun om nu are autorizarea de a răni un alt om în Numele lui Dumnezeu, pentru că acest lucru nu va fi niciodată tolerat sau permis de Fiul meu, Isus Cristos. Pe măsură ce calamitățile se înmulțesc în lume, fiecare act rău va fi aprobat de către cei vinovați de păcate teribile împotriva lui Hristos. Ei vor găsi orice scuză pentru a-și justifica acțiunile rele și niciunul dintre ei nu va scăpa de pedeapsa care face parte din Planul de Mântuire al lui Dumnezeu. Cel ce aduce răul asupra unui alt suflet va trebui să răspundă pentru păcatele sale împotriva lui Dumnezeu, a creației Sale și a fiecărui copil al Său.

În aceste vremuri de mare înșelăciune, când este dificil pentru păcătoși să discearnă între bine și rău, este important să vă amintiți cuvintele Fiului Meu, Isus Cristos. Cine este fără de păcat, să arunce prima piatră. Persoana care provoacă suferință teribilă altora va fi judecată după faptele sale.

Trebuie, în aceste timpuri, să vă rugați pentru umanitate și pentru harurile de a putea discerne între păcatele săvârșite împotriva omenirii și păcatele săvârșite împotriva lui Dumnezeu. Păcatul este păcat, dar când faptele rele sunt săvârșite în numele Sfânt al lui Dumnezeu, consecințele îi vor urma și dincolo de mormânt. Precum se răspândește ura, la fel se va răspândi și Iubirea lui Dumnezeu prin intermediul sufletelor celor blânzi și smeriți, căci ei poartă torța Mântuirii pe un fundal de întuneric. Omul poate fi mântuit de păcat numai prin Harul lui Dumnezeu, și numai prin sufletele care Îl iubesc necondiționat pe Dumnezeu vor putea fi răscumpărate acele suflete care au greșit.

Trebuie să vă rugați, să vă rugați, să vă rugați pentru păcătoșii de pretutindeni, pentru că întunericul îi orbește în fața Adevărului. Fără Adevăr, lumea va cădea într-un întuneric total. Rugați-vă ca voi, copiii mei dragi, să puteți rezista urâțeniei pe care păcatul o aduce în viețile voastre. Rugați-vă pentru cei care îi persecută pe copiii lui Dumnezeu astfel încât aceștia să poată găsi în inima lor iubirea și compasiunea față de alții.

Rugați-vă pentru salvarea sufletelor și, mai ales, pentru cei care au permis urii să le întunece inimile și care au cea mai mare nevoie de Milostivirea lui Dumnezeu.

Mama voastră Preaiubită,
Maica Mântuirii

1201. Îi voi înarma pe Îngerii Mei și pe cei aleși, ca să se lupte cu cei care Mă acuză în mod public

Sâmbătă, 23 august 2014 la ora 20:00

Mult iubita Mea fiică, două semne vor deveni evidente pe măsură ce mulțimea de suflete alese se va ridica pentru a Mă ajuta în redobândirea Împărăției Mele pe pământ. Primul semn se referă la semețirea sufletelor din Biserica Mea de pe pământ, unde rațiunea omenească, inteligența și ambiția vor distruge adevărata credință a slujitorilor Mei sfințiți. Mândria și aroganța, combinate cu o dorință înnăscută de a experimenta profunzimea credinței, care însă va fi întotdeauna imposibil de atins, vor duce la crearea unei biserici false, a întunericului. Ea va genera o ierarhie trufașă, care va propaga neadevăruri și o credință goală.

Al doilea semn se referă la degradarea trupurilor, atunci când corpul omenesc, un Dar sacru de la Dumnezeu, va fi redus la un simplu vehicul folosit pentru împodobire în ochii lumii și nu i se va arăta niciun pic de respect. Lipsa de moralitate va duce la o lipsă de respect pentru trupul omenesc, inclusiv la abuzarea trupului care va fi folosit ca un mijloc de participare la grave păcate trupești. Lipsa de respect pentru viața omenească va însemna de asemenea că crima va deveni atât de răspândită încât, în cele din urmă, mulți vor deveni imuni la oroarea morții fizice provocată de oameni cruzi.

Purificarea omului continuă, căci fără suferința sufletelor ispășitoare, mulți oameni ar fi pierduți. Numai atunci când toate vor părea insuportabile, cei care au Pecetea Dumnezeului Celui Viu vor primi ușurare de suferințele care vor distruge omenirea, incluzând păcatul, războiul, foametea și boala. Să nu ignorați niciodată războaiele, oricât de mici ar fi ele, pentru că ele se vor răspândi. Să nu ignorați niciodată lipsa de credință adevărată din Biserica Mea, pentru că și aceasta se va răspândi. Să nu ignorați niciodată ura dintre națiuni, care folosesc religia ca mijloc pentru a aduce teroare printre dușmanii lor, pentru că și aceasta se va răspândi pentru a devora sufletele celor care Mă iubesc. Să nu ignorați niciodată ura față de vizionarii lui Dumnezeu sau față de profeții aleși pentru că aceia care urăsc aceste suflete Mă urăsc pe Mine. Să nu permiteți gurilor rele să vă ispitească să vă alăturați lor în încercările lor viclene de a înăbuși sunetul Glasului Meu. Dacă o veți face, atunci și voi veți deveni infestați ca și ei.

Și, în timp ce toate aceste tulburări vor avea loc, Eu îi voi înarma pe Îngerii Mei și pe cei aleși, ca să se lupte cu cei care Mă acuză în mod public. Apoi, chiar când lumea va pierde orice grăunte de demnitate cunoscută omului, fiara va deschide abisul și atunci toți dușmanii lui Dumnezeu se vor infiltra în Biserica Mea. Dar va depinde de voința omului dacă va fi pregătit sau nu să accepte astfel de nedreptăți.

Aceia care se vor ridica și vor apăra Voința lui Dumnezeu vor fi copleșiți cu mari Haruri și, prin credința lor, vor ispăși pentru păcatele celor care sunt prea îndărătnici sau prea temători ca să se opună la ceea ce contrazice Cuvântul lui Dumnezeu. Când toate atrocitățile teribile vor crește și omul își va da seama că nu are capacitatea de a lupta sau de a controla o astfel de teroare, atunci el trebuie să se întoarcă la Mine și să spună:

Isuse, izbăvește-ne pe noi, sărmanii păcătoși neajutora ț i, de dușmanii Tăi.”

Numai atunci voi putea interveni Eu pentru a atenua impactul violenței, crimei, urii și războaielor cauzate de păcatul omului. Întoarceți-vă către Mine în fiecare zi și implorați Milostivirea Mea. Eu nu îi voi părăsi niciodată pe aceia care Mă cheamă.

Al vostru Isus

1202. Mama Mântuirii: Rugați-vă pentru pace în lume

Duminică, 24 august 2014 la ora 17:00

Dragii mei copii, vă îndemn să vă rugați pentru pace în lume, pentru că în curând multe țări vor fi implicate în războiul care va fi dificil de oprit și multe vieți nevinovate vor fi distruse.

Pacea, pe care vă rog să o implorați de la Iubitul Meu Fiu, este necesară pentru a reduce impactul urii sădite în inimile celor înșelați și care provoacă teroare asupra celorlalți. Atunci când este revărsată asupra pământului prin Puterea lui Dumnezeu, pacea va oferi o înțelegere legat de cum trebuie să-i tratați pe ceilalți cu iubire și respect indiferent de diferențele dintre voi.

Vă cer să recitați pentru națiunea voastră, în fiecare zi, această Rugăciune a Cruciadei, Rugăciunea Păcii:

Rugăciunea (164) a Cruciadei de Rugăciune: Rugăciunea Păcii pentru națiuni (n. trad. Rugăciunea Păcii pentru România)

„O, Isuse, adu-mi pace.

Adu pace națiunii mele și tuturor acelor țări sfâșiate în bucăți din cauza războiului și a divizării.

Sădește semințele păcii printre cei cu inimile împietrite, care provoacă suferință celorlați în numele dreptății.

Dă tuturor copiilor lui Dumnezeu Harurile de a primi Pacea Ta, pentru ca iubirea și armonia să înflorească; pentru ca iubirea pentru Dumnezeu să triumfe asupra răului și pentru ca sufletele să poată fi salvate de putregaiul minciunilor, cruzimii și ambițiilor diabolice.

Fie ca pacea să domnească și asupra tuturor celor care și-au dedicat viața Adevărului Sfântului Tău Cuvânt, și asupra celor care nu Te cunosc deloc. Amin.”

Pacea fie cu voi, dragi copii, și amintiți-vă că, fără iubirea față de Dumnezeu, voi niciodată nu puteți găsi adevărata pace.

Mama voastră Preaiubită,
Mama Mântuirii

1203. Dumnezeu Tatăl: Eu vă voi șterge lacrimile, voi uni lumea și voi aduce pace

Duminică, 24 august 2014 la ora 17:15

Mult iubita Mea fiică, oare omul cunoaște cu adevărat dimensiunea Iubirii Mele pentru copiii Mei? Oare știe el că odată cu iubirea poate veni și o îngrozitoare suferință? Iubirea care este pură poate produce o mare durere atunci când este refuzată.

Eu Îi iubesc pe copiii Mei, Creația Mea, Carnea și Sângele Meu. Din această cauză Eu simt o mare durere din cauza modului în care păcatul a creat o separare între copiii Mei și Mine, Tatăl lor Veșnic. Eu plâng când văd ura pentru ceilalți, care le poate infesta inimile. Eu plâng când văd păcatul poftelor, al geloziei, lăcomiei și al dorinței lor de a îi întrece pe ceilalți, ca și rănile și teroarea pe care ei le produc altora.

Când ei iau Viața pe care Eu i-am dăruit-o omului, Durerea Mea este atât de mare și plâng cu o asemenea suferință încât tot Cerul varsă lacrimi de tristețe odată cu Mine. Timpul Meu vine curând, iar când auziți despre războaie, boli, foamete și cutremure care sunt din ce în ce mai frecvente, să știți că după aceea va veni ceasul în care Eu voi spune – Destul!

Eu vă voi șterge lacrimile, voi uni lumea și voi aduce pace, îi voi șterge de pe fața pământului pe toți cei care i-au persecutat pe copiii Mei și îi voi aduce în Lumina Împărăției Mele pe toți cei care au suferit pentru Numele Meu, căci ei vor fi slăviți în Noua Mea Împărăție de pe pământ.

Pregătiți-vă, copiii Mei, căci viața plină de bucurie în Noul Meu Paradis va fi a voastră în curând. Suferința de pe acest pământ va dispărea și lacrimile de durere vor fi înlocuite cu lacrimi de bucurie. Aceasta este Promisiunea Mea. Așadar, când simțiți că nu mai puteți îndura, atunci să știți că timpul ca să răsară Noua Eră este aproape.

Tatăl vostru Veșnic,
Dumnezeu Cel PreaÎnalt

1204. Când o persoană spune că Mă iubește va face totul conform Voinței Mele Sfinte

Luni, 25 august 2014 la ora 19:05

Fiica Mea mult iubită, când o persoană spune că Mă iubește va face totul conform Voinței Mele Sfinte. Va pune totul în Mâinile Mele Sfinte și își va uita propriile nevoi și dorințe. Apoi Îmi va spune: Isuse, tot ceea ce spun și fac este conform Voinței Tale Sfinte. Dispune de mine conform Voinței lui Dumnezeu.”

Omul care trăiește în Mine și Eu în el va preda totul conform cu ceea ce aduce Glorie lui Dumnezeu. Nu va avea niciun motiv egoist, nicio dorință ascunsă de a se mulțumi pe sine și va face tot ce îi stă în putință, în această viață, ca să fie în deplină uniune cu Mine. Îmi va abandona Mie fiecare gând, fiecare mișcare, fiecare pas și fiecare acțiune, pentru ca Eu să pot acționa în sufletul său. Se va încrede în Mine în totalitate și va ști că tot ceea ce Eu fac, tot ceea ce Eu permit și tot ceea ce Eu duc la îndeplinire, pentru a purifica pământul, va avea doar un singur obiectiv și anume acela de a-i aduce Glorie lui Dumnezeu.

Omul, de unul singur, nu poate niciodată să-Mi facă un astfel de cadou dacă nu permite Spiritului Sfânt să locuiască în el. Doar atunci el poate accede la desăvârșirea care îl va transforma, astfel încât inima și sufletul său să se unească cu Mine. Atunci, prin Dumnezeirea Mea, Eu pot săvârși mari minuni în acel suflet care, având deplină încredere în Mine, își va păstra încă dreptul primit de la Dumnezeu, acela al voinței sale libere.

Permițându-Mi Mie, Isus Cristos, să locuiesc în voi, va presupune un mare sacrificiu din partea voastră. Trebuie să vă debarasați de orice gând de mărire, de orice slăbiciune și de orice gram de autocompătimire. Atunci când veniți la Mine și Mă rugați să vă conduc, orice suferință de care ați avut parte înainte va fi înlăturată. Nimic nu vă va tulbura. Nu veți mai fi în stare să simțiți ură pentru alții, inclusiv pentru cei vă pricinuiesc mult rău sau mâhnire. Veți ierta cu ușurință, nu veți ține ranchiună în inimile voastre indiferent de circumstanțele dificile în care v-ați afla și veți vedea lucrurile așa cum le văd Eu.

Pentru a vă pregăti pentru viața în Mine, trebuie să vă reamintiți că tot ceea ce este bun vine de la Dumnezeu. Omul, prin propriul său intelect și hotărâre, nu poate obține niciodată pacea până în ziua în care se oferă pe sine lui Dumnezeu în minte, trup și suflet. Când Îmi va oferi Mie, Isus Cristos, darul încrederii sale depline, Eu voi locui în acel suflet iar el va face parte din toată Gloria Mea. Eu voi înălța aceste suflete. Câtă bucurie le va inunda inimile! Frica de necunoscut nu-i va mai tulbura. Astfel voi pregăti lumea pentru Marea Mea Glorie, Împărăția Mea Glorioasă, în care viața va fi trăită potrivit Voinței lui Dumnezeu, precum în Cer așa și pe pământ.

Când Voința Mea se imprimă în sufletele celor care își trăiesc viața conform fiecărei dorințe a Mea, ele nu vor mai experimenta niciodată ura, de nici un fel, în inimile lor. Căci acest lucru ar fi cu neputință. Eu Sunt incapabil de ură și dacă Mi se permite să locuiesc în sufletul vostru, atunci nu poate rămâne în voi nimic din ceea ce nu vine de la Mine.

Al vostru, Isus

1205. Eu voi interveni în moduri care vor uimi lumea întreagă

Joi, 28 august 2014 la ora 20:40

Fiica Mea preaiubită, Eu îi cunosc pe ai Mei și ei Mă cunosc pe Mine. De asemenea, ei îi cunosc pe cei care sunt de la Mine, așa cum îi cunosc și pe cei care nu vin de la Mine.

Cei care sunt ai Mei au o inimă duioasă, sunt plini de iubire pentru toți păcătoșii, inclusiv pentru dușmanii Mei, și sunt plini de umilință căci ei știu că sunt nimic fără Mine. Sufletele lor sunt fără răutate, dușmănie, ură și ei suferă din cauza acestora. Strălucesc ca o făclie sufletele lor pline de Lumina lui Dumnezeu. Această Lumină este cea pe care satana și fiecare înger căzut o țintesc cu orice tip de ispită. Acestea sunt sufletele cele mai căutate de cel rău și în aceste timpuri care urmează, ele vor fi clătinate de minciuni. Unii se vor îndepărta cu totul de Adevăr. Alții se vor agăța de el, dar se vor lupta pentru a face acest lucru, pe când cei care au în inimile lor Harul Voinței Divine a lui Dumnezeu nu se vor lepăda niciodată de Adevăr.

Lumea se va transforma într-un mare câmp de luptă, unde va domni confuzia, iar sufletele care îmi aparțin Mie se vor confrunta cu mari încercări. Dorința satanei este să-i ia de la Mine pe cei care Mă cunosc. Acestea sunt sufletele care sunt cel mai aproape de Inima Mea, căci ele reprezintă cea mai mare recompensă. Dacă astfel de suflete vor cădea în eroare, ele vor defila prin fața Mea conduse de către cel mai mare dușman al Meu. Eu voi fi batjocorit din cauza trădării lor și voi vărsa lacrimi amare de remușcare pentru acești copiii sărmani ai lui Dumnezeu. Dar să știți aceasta: Eu voi lupta pentru aceste suflete. Eu voi interveni în moduri care vor uimi lumea, astfel încât să-i pot smulge din ghearele înșelăciunii, iar ei vor ști când voi face Eu acest lucru. În ziua aceea îi voi întreba din nou: ”sunteți ai Mei sau nu?” Apoi ei vor ști că sunt Eu, și Eu îi voi revendica și îi voi lua în Noua Mea Împărăție. Cei care rămân tari, datorită credinței lor de nezdruncinat în Sfântul Meu Cuvânt, îi vor conduce pe cei care sunt ai Mei. Datorită acestor suflete – Rămășița Mea – Milostivirea Mea se va răspândi mult și dincolo de ceea ce ochiul poate vedea.

Acum mă adresez celor care Mă cunosc: Doresc ca voi să trăiți fiecare zi ca și cum nu ar mai fi ziua de mâine. Aveți încredere în Mine. Cereți-Mi protecție și haruri speciale în călătoria voastră spre Noua Mea Eră a Păcii. Eu voi veni în ajutorul vostru de fiecare dată și voi revărsa peste voi Haruri extraordinare. Atunci nu vă va mai fi teamă de nimic căci veți ști că Eu merg împreună cu voi. Eu vă voi lua de mână și vă voi conduce către Refugiul Păcii Mele și către Marea Mea Slavă.

Veniți la Mine și nu vă temeți, pentru că Ziua cea Mare a Mea va veni dintr-odată și pe neașteptate, și nicio lacrimă nu veți mai vărsa căci veți fi uniți pe veșnicie cu Voia Divină a lui Dumnezeu.

Acceptați Iubirea Mea, Binecuvântările Mele și Mare Mea Milosivire, și atunci cu adevărat puteți pretinde că sunteți ai Mei.

Al vostru Isus

1206. Mama Mântuirii: Imaginați-vă viața ca pe o etapă între naștere și Noua Împărăție Glorioasă

Vineri, 29 august 2014 la ora 14:25

Dragii mei copii, niciunul dintre voi să nu se înspăimânte vreodată de această intervenție Cerească conținută în această Misiune de Mântuire. Dimpotrivă, să fiți recunoscători pentru Marea Milostivire a lui Dumnezeu și pentru Iubirea Sa de necuprins față de specia umană. Trebuie să-i dați Slavă lui Dumnezeu, știind că toate încep și se termină cu El. Nu este cale de mijloc. Imaginați-vă viața ca pe o etapă între naștere și Noua Împărăție Glorioasă, care vă așteaptă pe toți dacă acceptați Promisiunea lui Dumnezeu că Unicul Său Fiu preaiubit, Isus Cristos, se va întoarce să-Și revendice Împărăția.

Atât de mulți nu cred în Cel care i-a creat! Ei pot să fie martorii Iubirii Sale și, totuși, să nu creadă că Iubirea vine de la Dumnezeu, ori că Dumnezeu este Iubire. Cei care acceptă că răul există, nu cred în Iubirea lui Dumnezeu și nici nu acceptă existența diavolului. Doar cei care reușesc să învingă răul, în toate formele sale, înțeleg cu adevărat puterea pe care o are cel rău asupra cuvintelor, faptelor și acțiunilor oamenilor. Doar atunci când este dezlegat de influența celui rău, un suflet poate fi liber. Adevărata libertate poate fi obținută numai atunci când acceptați Adevărul. Dacă nu acceptați Cuvântul Făcut Trup, care este Fiul Meu, Isus Cristos, nu veți fi niciodată liberi.

Copii, trebuie să vă luptați cu răul în toate formele sale înșelătoare, dar nu este ușor să le identificați în mod limpede. Satana este Regele Minciunilor. El este înșelătorul care reușește să convingă lumea că el nu există. El prezintă mereu Adevărul ca fiind un lucru rău și îi va convinge pe cei slabi dintre voi că răul poate fi întotdeauna justificat. Niciodată nu trebuie să vă lăsați înșelați, pentru că Adevărul a fost dat lumii și este conținut în Cartea Tatălui Meu. Orice lucru care deviază de la Adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu, trebuie evitat. Nu-i ascultați pe cei care vă spun că o faptă rea este un lucru bun, ori că trebuie acceptată din cauza vremurilor pe care le trăiți.

Specia umană nu s-a schimbat. Păcatul nu s-a schimbat. Schimbarea constă doar în reticența omului de a-L accepta pe Dumnezeu ca și Creator al său.

Mama voastră preaiubită,
Mama Mântuirii

1207. Nu dați atenție vuietului de opoziție, pentru că părerile omenești nu înseamnă nimic în Împărăția Mea

Sâmbătă, 30 august 2014 la ora 18:15

Mult iubita Mea fiică, perseverența în suferință aduce un suflet mai aproape de Mine, și datorită ei eu răsplătesc aceste încercări. Să nu credeți niciodată că Prezența Mea într-un suflet trece neobservată de cel rău, care este atras rapid de acele suflete unde Prezența Mea este cea mai puternică. Acceptați suferința în Numele Meu și înțelegeți că motivul ei sunt Eu. Dacă nu aș fi prezent, cel rău v-ar ignora.

Printre Harurile pe care Eu le revărs asupra celor care Mă iubesc cel mai mult și care au îndepărtat de la ei orice formă de iubire de sine și de mândrie se numără Darul discernământului. Acesta este un Dar foarte special din Ceruri și sunt binecuvântați cei care au harul de a discerne Adevărul, pentru că ei sunt cei care nu vor fi niciodată influențați de minciuni. Aceia dintre voi care primesc acest Dar Îmi vor aduce suflete. Dar pentru fiecare suflet pe care Mi-l veți aduce, și datorită rugăciunilor și suferinței voastre, cel rău va încerca să vă oprească. Să știți că Gloria lui Dumnezeu, care este prezentă în jurul vostru, va atrage un teribil venin și veți fi blestemați în Numele Meu de către acele suflete slabe care sunt hrană pentru satana și pentru toți demonii pe care el i-a eliberat pentru a distruge sufletele de pe pământ.

Păstrați-vă liniștea și să știți că, atunci când susțineți Adevărul – Cuvântul lui Dumnezeu – în fața celor ce i se opun, toată Puterea Mea este canalizată către salvarea sufletelor. Pentru fiecare suflet pe care Mi-l aduceți, Eu vă voi copleși cu și mai multe Haruri, și acest lucru va continua tot așa. Nu dați atenție vuietului de opoziție, pentru că părerile omenești nu înseamnă nimic în Împărăția Mea. Trebuie să vă vedeți întotdeauna unul pe altul ca prin Ochii Mei. Nu v-am mai spus aceasta? Nu înțelegeți lecția cea mai importantă pe care v-am dat-o în timpul pe care l-am petrecut Eu pe pământ? Iubiți-vă unii pe alții așa cum v-am iubit Eu. Dacă nu vă puteți iubi dușmanii atunci vă va fi mai greu să vă apropiați de Mine. Dacă vă așezați pe voi înaintea altora, atunci nu puteți spune că Mă iubiți necondiționat, pentru că dacă ați face-o Mi-ați spune așa:

Isuse, eu nu sunt demn să stau înaintea Ta, dar fă cu mine ceea ce Tu voiești pentru că eu voi face așa precum dorești Tu.”

Mergeți cu toții și reamintiți-vă Cine Sunt Eu. Numai când vă veți trăi viața în acord cu Învățăturile Mele puteți spune cu adevărat că sunteți ai Mei. Nu puteți lua o parte a Cuvântului Meu și o proclamați cu tărie, și apoi să negați alte părți. Celor care își declară superioritatea asupra altora și care prezintă propriile lor versiuni denaturate ale Cuvântului Meu, îndepărtând astfel sufletele de la Mine, le spun aceasta: În ziua în care voi retrage Prezența Mea din lume, cei puternici și mândri vor plânge lacrimi de furie și apoi de disperare, pentru că atunci vor vedea cum înșelăciunea lor a dus multe suflete la cădere și mânia lui Dumnezeu îi va face să tremure. Atunci va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Dar atunci nu vor mai avea un punct de sprijin. Ei nu vor avea de dat socoteală nimănui, pentru că nu vor vedea niciodată Fața Mea.

Al vostru, Isus

1208. Ei niciodată nu vor birui Biserica Mea

Luni, 01 septembrie 2014 la ora 20:05

Mult iubita Mea fiică, Duhul Meu este foarte prezent în Biserica Mea de pe pământ în aceste vremuri în care vrăjmașii Mei se ridică feroce împotriva ei. Ei pot biciui Trupul Meu care este Biserica Mea; pot vărsa dispreț asupra adevăratului Cuvânt al lui Dumnezeu; pot batjocori căile Domnului – dar ei niciodată nu vor birui Biserica Mea. Biserica Mea este formată din cei care proclamă Adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu și oferă Sfintele Taine poporului lui Dumnezeu, așa cum a fost rânduit de către Apostolii Mei. Doar cei ce rămân fideli Învățăturilor Mele, Cuvântului Meu, Trupului Meu și Sfintei Jertfe a Liturghiei, așa cum a fost lăsat de către Mine, pot spune că fac parte din Biserica Mea. Biserica Mea în forma actuală va fi zdrobită – clădirile sale vor fi doborâte și preluate, slujitorii Mei sfințiți vor fi aruncați în stradă, unde vor fi nevoiți să cerșească, iar practica Jertfei Sfintei Liturghii va fi eliminată. Cu toate acestea, Biserica Mea va rămâne intactă, deși va deveni doar o mică rămășiță a ceea ce a fost odată.

Duhul Sfânt al lui Dumnezeu va ghida Biserica Mea prin turbulențele pe care va trebui să le înfrunte, și astfel Adevărul va supraviețui. Fiecare vrăjmaș al Meu va încerca să distrugă Adevărata Mea Biserică. Apoi, o vor înlocui cu una falsă. Ei vor crea noi scripturi, noi taine și multe alte blasfemii în Numele Meu Sfânt. Dar Biserica Mea, care este Trupul Meu, și adevărații Mei discipoli vor rămâne una, în Sfântă Uniune cu Mine. Apoi, când va părea că a fost distrusă, arsă din temelii, jăraticul Bisericii Mele va pâlpâi în continuare până în ziua în care Eu voi veni din nou. În acea zi, când va învia Biserica Mea, reînnoită și strălucind în mare slavă, și când toată lumea o va proclama ca fiind cu adevărat singura Biserică Adevărată – Noul Ierusalim – fiecare om de bunăcredință va bea din cupa ei. Tot ce a fost la început va fi și la sfârșit. Toată viața creată de Dumnezeu va fi reînnoită, exact așa cum era atunci când Paradisul a fost creat pentru rasa umană.

Duhul Meu este viu și nu poate muri, căci Eu Sunt Viața Veșnică – dătătorul a tot ce omul are nevoie pentru a trăi o viață în care moartea nu există. Întotdeauna să vă încredeți în Puterea lui Dumnezeu, atunci când tot ceea ce vedeți în lume vă pare nedrept, crud, inechitabil și, uneori, terifiant. Puterea Mea va învălui lumea și Iubirea Mea îi va uni pe toți cei ce au iubire în inimile lor. Eu voi alunga tot răul și, atunci când Răbdarea Mea se va fi epuizat, Îi voi arunca departe pe toți vrăjmașii Mei. Eu sunt aici. Nu am plecat. Eu vă ghidez acum pe acest drum spinos spre Împărăția Mea Glorioasă. Odată ce va veni acea zi în care Eu voi anunța A Doua Mea Venire, toate lacrimile vor fi șterse. Toată durerea va ajunge la un sfârșit brusc și în locul ei va fi dragostea, pacea și bucuria pe care numai Eu, Isus Cristos, v-o pot aduce.

Perseverați, micuții Mei. Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă ca iubirea să poată supraviețui în lume și ca pacea să fie adusă tuturor acelor sărmani nevinovați care suferă și care sunt împrăștiați în toate colțurile lumii în țările devastate de război. Toți copiii lui Dumnezeu Îmi aparțin Mie, și Eu iubesc fiecare suflet, fiecare națiune și pe fiecare păcătos. Eu vă aduc Darul Cruciadelor Mele de Rugăciune, astfel ca prin recitarea lor voi să Mă ajutați să salvez cât mai multe suflete cu putință.

Mergeți în pace și iubire.

Al vostru, Isus

1209. Mama Mântuirii: Dumnezeu niciodată nu-i va părăsi pe ai Săi

Marți, 02 septembrie 2014 la ora 15:40

Copila mea dragă, trebuie să le spui copiilor mei că Dumnezeu niciodată nu-i va părăsi pe ai Săi, căci asta niciodată nu se poate întâmpla. El îi iubește pe toți copiii Săi, indiferent câtă durere îi provoacă ei Fiului Său Unic, Isus Cristos.

Protecția mea va acoperi fiecare suflet care proclamă Cuvântul lui Dumnezeu și, prin Puterea lui Dumnezeu, eu voi strivi capul șarpelui indiferent ce înfățișare ar lua el. Eu voi fi mijlocitoarea care dezvăluie minciunile ce se revarsă din gura bestiei și lumea va fi martora minciunilor fără sens pe care fiara le răspândește printre cei care devin de bunăvoie recipientele ei, în totală subjugare față de căile sale nelegiuite. Regele minciunilor va continua să îndepărteze sufletele de la Adevăr și el, înșelătorul, nu se va potoli până în ceasul din urmă.

Atunci când minciunile sunt folosite pentru a distrage atenția oamenilor de la Adevăratul Cuvânt al Lui Dumnezeu, Eu voi interveni pentru a dezvălui Adevărul. Omenirea va avea două posibilități: să rămână loială Adevărului sau să accepte minciunile ca pe un substitut al acestuia. Confuzia va năpădi inimile celor vulnerabili, ale celor slabi și ale celor care nu au Duhul lui Dumnezeu în sufletele lor. Astfel se va duce bătălia pentru suflete, în care oamenii vor crede fie în minciuni fie în Adevăr.

Eu aduc măreața veste despre Milostivirea Fiului meu și sunt instrumentul Său în salvarea sufletelor. Nici un suflet nu va fi exclus din această Misiune de Mântuire. Voi trebuie să vă rugați ca oamenii să descifreze minciunile răspândite de vrăjmașii Fiului meu ca să-i distragă pe ei de la Adevărul, Lumina și Iubirea Fiului meu. Aveți încredere în Fiul meu și vi se va arăta Marea Sa Milostivire. Credeți în Promisiunea Fiului meu de a veni din nou și veți avea Viață Veșnică. Nu permiteți minciunii să vă înșele, pentru că altfel vă va fi foarte greu să rămâneți credincioși Fiului meu.

Mama voastră preaiubită,
Mama Mântuirii

1210. Satana tânjește după suflete; apetitul său este de nesăturat și voința lui este necruțătoare

Joi, 04 septembrie 2014 la ora 23:03

Mult iubita Mea fiică, toate profețiile prezise încă de demult și date profeților, văzătorilor cu duhul și vizionarilor lui Dumnezeu prin revelații publice dar și private, se vor desfășura acum.

Omul, sceptic, va pune la îndoială autenticitatea Cuvântului lui Dumnezeu, însă când va fi martorul tuturor celor profețite în Cartea Revelației el va deveni tăcut, deoarece, când aceste evenimente vor acapara omenirea, singura mângâiere pe care el o va găsi va fi doar dacă Mă caută pe Mine. Când inima vă va fi plină de durere din cauza actelor nelegiuite înfăptuite de către oamenii răi împotriva copiilor lui Dumnezeu, veți plânge cu lacrimi amare. Apoi veți înțelege cât de mult se răspândește satana în sufletele celor cu inima de piatră. Când veți vedea ce puțin respect și considerație au acești dușmani ai lui Dumnezeu pentru viața omului, veți înțelege în sfârșit ce mare putere exercită cel rău asupra omenirii. În ultimele lui ore, satana, care se manifestă în sufletele celor pe care îi umple cu duhoarea sa, va arăta lumii cât de intensă este ura lui pentru specia umană.

Odată cu fiecare argument pe care îl vor găsi ca să justifice răul, făptașii acelor acțiuni nelegiuite își vor expune ura pe care o poartă, în inima lor, pentru copiii lui Dumnezeu. Ei vor înfăptui atrocități în Numele lui Dumnezeu și nu vor avea nici pic de iubire în sufletele lor. Ei hrănesc ura, și mulți dintre ei nici măcar nu înțeleg de ce ura lor față de ceilalți este atât de intensă. Deși mulți oameni nu cred în existența celui rău, aflați acum că el este incapabil să reziste plăcerii de a se arăta pe sine în cei pe care îi infestează. Duhoarea sa se răspândește până va devora fiecare națiune, fiecare suflet slab și pe liderii puternici a căror ambiție nemăsurată îi va face să devină deschiși influenței lui.

Curând veți vedea acte nelegiuite care vor avea loc în fiecare parte a societății voastre, în multe națiuni și în diverse moduri. Satana tânjește după suflete; apetitul său este de nesăturat și voința lui este necruțătoare. Când ura lui se manifestă cu adevărat în suflete, acești oameni vor fi incapabili să își ascundă acțiunile. Numai în situații de acest gen vor putea mulți dintre voi să îl vadă pe cel rău drept ceea ce este el cu adevărat – prin acțiunile acelor sărmane suflete care s-au predat voinței lui.

Niciodată nu trebuie să rămâneți inactivi când în lume izbucnesc acte și acțiuni nelegiuite, inclusiv războaie și tulburări. Acelea sunt timpurile în care este cea mai mare nevoie de rugăciunile voastre.

Al vostru, Isus

1211. Să nu vă rupeți de Mine. Căci dacă o faceți va fi plânset amarnic

Vineri, 05 septembrie 2014 la ora 20:45

Mult iubita Mea fiică, să se știe că moartea nu are putere asupra celor care sunt ai Mei, asupra celor pe care credința i-a susținut până la ultima lor suflare. Aceste suflete nu au teamă de moartea fizică deoarece ele știu că Viața Veșnică începe chiar din acel moment. Eu aștept asemenea suflete cu brațele deschise iar ele aleargă ca niște copilași spre Lumina Iubirii Mele. Eu le îmbrățișez și le duc în Împărăția Mea, așteptând fiecare dintre aceste suflete în prezența Ierarhiei Îngerilor și a tuturor sfinților – și apoi este mare bucurie.

Eu îi reunesc cu familiile lor și este multă fericire, iubire și încântare. Nu mai sunt lacrimi. Nu mai rămâne nici urmă de amintirile suferințelor îndurate pe pământ. Toate grijile, supărările și disperarea sunt șterse și uitate într-o clipă. Pentru cei care au murit în starea de Har, moartea le deschide poarta spre noua viață care tocmai începe. Pentru fiecare suflet care e primit în Împărăția Mea există diferite nivele și fiecare își primește răsplata în funcție de Slava pe care i-a adus-o lui Dumnezeu.

Sufletele care mor în starea de păcat să știe că Eu sunt Atot Milostiv și, după purificarea lor, ele vor fi primite în Împărăția Mea. Să vă rugați mereu pentru astfel de suflete pentru că ele nu se pot ruga pentru ele însele în acel stadiu. Rugăciunile voastre vor fi ascultate și Eu voi aștepta aceste suflete cu brațe deschise și iubitoare. E important ca fiecare copil al lui Dumnezeu să înțeleagă un lucru important despre viața de după moarte. Trebuie să Mă rugați pe Mine, Isus al vostru, să vă iert pe voi și greșelile voastre, slăbiciunile și fărădelegile voastre, înainte de a muri – căci astfel Milostivirea Mea este cea mai mare. Dacă nu credeți în Dumnezeu, voi refuzați Viața Veșnică. Fără iubirea față de Dumnezeu, voi nu puteți avea parte de iubire după moarte. Eu sunt Iubire și fără Mine, voi nu veți simți decât durere. Separarea de Dumnezeu e înfricoșătoare. Dacă sunteți confuzi asupra Existenței Mele, atunci pur și simplu cereți-Mi să vă arăt un semn al Iubirii Mele, și Eu vă voi răspunde.

Să nu vă rupeți de Mine. Căci dacă o faceți va fi plânset amarnic și niciodată nu veți putea fi măngâiați, pentru că Eu nu voi putea să vă ajut. Împărăția Mea vă va da Viața Veșnică, însă voi trebuie să-Mi cereți Ajutorul recitând această rugăciune.

 Rugăciunea (165) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru Darul Vieții Veșnice

„Isuse, ajută-mă să cred în Existența Ta.

Dă-mi un semn, astfel încât inima mea să poată să Îți răspundă.

Umple sufletul meu gol cu Harul de care am nevoie ca să-mi deschid mintea și inima către Iubirea Ta.

Ai Milă de mine, și curăță sufletul meu de toate fărădelegile pe care le-am comis în viața mea.

Iartă-mă pentru că Te-am respins și umple-mă cu iubirea de care am nevoie ca să mă fac vrednic de Viața Veșnică.

Ajută-mă să Te cunosc, să văd Prezența Ta în ceilalți oameni și umple-mă cu Harul de a recunoaște Semnul lui Dumnezeu în fiecare Dar minunat pe care Tu l-ai dat rasei umane.

Ajută-mă să înțeleg Căile Tale și scapă-mă de izolarea și de durerea întunericului pe care-l simt în sufletul meu. Amin”

Nu permiteți mândriei omenești, părerilor și interpretărilor intelectuale să vă devieze de la Adevăr. Copii ai lui Dumnezeu fiind, voi sunteți neprețuiți pentru Mine. Nu permiteți să vă pierd. Veniți. Eu Sunt Aici. Eu Sunt Real. Lăsați-Mă să vă umplu sufletul cu Prezența Mea. Odată ce acesta se va întâmpla, vă va fi greu să Mă ignorați.

Eu vă iubesc pe toți. Vă binecuvântez. Aștept răspunsul vostru.

Al vostru Isus

1212. În curând va veni un om care vă va spune că vă dezvăluie Adevărul Existenței Mele

Sâmbătă, 06 septembrie 2014 la ora 16:00

Fiica Mea preaiubită, Înțelepciunea Mea este de Origine Divină și omul este incapabil să înțeleagă pe deplin Cine sunt Eu.

Eu dăruiesc suficientă cunoaștere, prin Darul Duhului Sfânt, omenirii. Învățăturile Mele au fost date lumii într-un mod simplu astfel încât orice om să poată să înțeleagă Adevărul. Înțelepciunea ce vine de la Dumnezeu nu este niciodată complicată și aceasta este dată pentru ca omul să primească claritatea de care are nevoie pentru a-și pregăti sufletul pentru Împărăția Mea. Iubirea este curată. Iubirea este simplă. Iubirea adevărată este reciprocă. Singura Mea dorință este ca sufletele să răspundă Iubirii Mele astfel încât, prin puterea Duhului Sfânt, să înțeleagă, într-o clipă, ce se așteaptă de la ele astfel încât să poată fi parte a Împărăției Mele.

Eu v-am trimis mesageri ca să vi se dea claritatea de a înțelege. Oricum, Adevărul nu este ușor de acceptat în viețile voastre de zi cu zi din cauza confuziei care există. Cuvântul Meu este în mod continuu contrazis, reexaminat, reanalizat, reevaluat și înțeles greșit, iar aceasta crează dificultatea de a adera la Adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu. Când declarați deschis că voi credeți în Cuvântul Meu, în Învățăturile Mele și în Sacramentele Mele atunci veți fi batjocoriți în curând din această cauză.

Mulți oameni instruiți ai bisericii auto-proclamate se vor întreba în curând despre Adevărata Mea identitate și despre Existența Preasfintei Treimi. Ei vor folosi argumente elaborate pentru a vă orbi față de Adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu, și vor folosi orice tip de argument teologic pentru a dovedi că toate religiile sunt la fel. Curând vor respinge Adevărul – Cuvântul lui Dumnezeu. Vor profana Cuvântul lui Dumnezeu cu doctrine complicate și contradictorii, și printre enoriașii de pretutindeni , nu va fi nici unul mai înțelept pentru a înțelege că sunt hrăniți cu prostii. Cuvântul Meu va fi ascuns și peste el se va așterne praful. Amintiți-vă mereu că trebuie să înțelegeți Cuvântul Meu așa cum El a fost dat. Detalii legate de Divinitatea Mea și de Misterul lui Dumnezeu nu au fost revelate omenirii, căci ele nu sunt de revelat până când nu începe Noua Eră de Pace. Curând, un om va veni și vă va spune că vă dezvăluie Adevărul Existenței Mele și detalii despre A Doua Mea Venire. El va înrobi lumea. Apoi va pretinde că el sunt Eu. Mulți îl vor crede deoarece ei nu au reușit să înțeleagă Cuvântul așa cum a fost așternut în PreaSfânta Biblie.

Eu, Isus Cristos, voi veni din nou să-i judec pe cei vii și pe cei morți și aceasta nu se va întâmpla și nici nu se poate întâmpla pe acest pământ.

Al vostru, Isus

1213. Anticristul va prelua conducerea pentru că va fi invitat să facă aceasta

Duminică, 07 septembrie 2014 la ora 19:30

Dragii mei copii, fiți atenți la semnele timpurilor, când anticristul își va lua locul în Biserica Fiului meu pe pământ, ca să vedeți aceasta în mod clar.

Să nu credeți niciun moment că anticrist va păși mândru în Biserica Fiului meu și o va cuceri în mod agresiv, prin forță. Inspirat și condus de înșelătorul însuși, anticristul va prelua conducerea pentru că va fi invitat să facă aceasta.

Toate modificările în cărțile liturgice ale Bisericii vor fi făcute curând cunoscute și motivul dat va fi că ele reflectă o lume modernă, astfel încât să devină atotcuprinzătoare, pentru a se potrivi și altor credințe și religii. Odată ce Adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu și Învățăturile Fiului meu, Isus Cristos, vor fi schimbate, ele vor deveni goale, pentru că nu vor reflecta Adevărul dat lumii de Fiul meu.

Anticristul va deveni popular mai întâi datorită abilităților sale politice. Apoi el își va întoarce atenția asupra diferitelor religii, dar se va concentra asupra Creștinismului. Cristos este cel mai mare dușman al său și este ținta urii sale și asftel, țelul său ultim este să distrugă Biserica Fiului meu. Biserica va fi demolată în mai multe feluri înainte ca el, anticristul, să fie rugat să se implice. El va fi implicat în decizia de a elabora planul pentru lansarea noii religii unice mondiale. Toate aceste schimbări – în care Biserica a chemat în mod public la unificarea tuturor religiilor – vor avea loc înainte ca anticristul să se înscăuneze pe Tronul Fiului meu de pe pământ. Atunci va fi deschisă calea pentru ca fiara să intre nestigherită în Biserica Fiului meu unde i se va acorda un loc de onoare. În cele din urmă se va anunța că el va deveni conducătorul noii ordini unice mondiale și va avea loc o încoronare plină de fast. Acest eveniment va fi vizionat peste tot în lume, vor fi prezenți politicieni, demnitari și celebrități și , când coroana va fi pusă pe capul său va fi ca atunci când ultimul cui a străpuns Trupul Fiului meu. În acea zi Biserica Catolică va fi profanată și mulți episcopi și preoți vor fugi, pentru că ei își vor fi dat seama până atunci că profețiile făcute s-au desfășurat în fața ochilor lor.

Începând din acea zi în care Scaunul lui Dumnezeu va fi cedat anticristului, el va arăta mari semne fizice care îi vor convinge pe oameni de sfințenia sa. Anticristul, vor spune ei, va avea semnele stigmatelor și va fi văzut vindecând bolnavi și pe cei în stadiu terminal. Mari miracole îi vor fi atribuite și, cu timpul, el îi va convinge pe mulți că el este Isus Cristos și că numirea sa în fruntea falsei biserici este un semn al Celei de-A Doua Veniri. Și, deși până atunci credincioșii au fost cei care au stabilit nucleul rămășiței bisericii – ceea ce va rămâne din Biserica formată de Fiul Meu pe pământ – din acel moment încolo preoții vor fi cei care o vor conduce. Duhul Sfânt va susține Adevărata Biserică în timpul domniei anticristului și acesta din urmă și toți dușmanii Fiului meu nu o vor înfrânge niciodată.

Adevărul nu va muri niciodată. Cuvântul lui Dumnezeu, deși va fi profanat, nu va muri niciodată. Biserica nu poate muri, deși va fi aruncată în pustiu. Chiar și în cel mai întunecat ceas ea va rămâne în viață și indiferent cât de atacată va fi Biserica Fiului meu, Dumnezeu nu va permite niciodată să fie distrusă.

În timpul acelor zile care vor veni nu trebuie să cedați și să acceptați o astfel de înșelăciune. Veți fi seduși de către anticrist și el va fi sprijinit de către dușmanii Bisericii Fiului meu. El va fi îmbrățișat de falși lideri ai bisericilor și aclamat în toată lumea pentru faptele sale caritabile. El va primi mari onoruri în multe țări și oamenii vor pune tablouri cu chipul lui în casele lor. El, anticristul, va fi idolatrizat mai presus de Dumnezeu, dar Mâna lui Dumnezeu va fi cea care îl va arunca în abis împreună cu aceia care au furat sufletele copiilor lui Dumnezeu atunci când au participat la încercarea de distrugere a Bisericii Fiului meu.

Iubita voastră Mamă,
Mama Mântuirii

1214. Cei care îi înjură pe Profeții Mei, Mă înjură pe Mine

Marți, 09 septembrie 2014 la ora 17:00

Mult iubita Mea fiică, în aceste vremuri Inima Mea se îneacă de atâta amărăciune. Sunt unii dintre voi care, după ce au acceptat Cuvântul Meu dat prin aceste Mesaje sfinte datorită Iubirii și Compasiunii Mele, M-au trădat în cel mai crud mod. Această trădare nu se deosebește de cea pe care am îndurat-o cât Am fost pe pământ.

Semințele îndoielii sunt plantate în ceilalți de către cei care au fost induși în eroare din cauza minciunilor și urii pe care cel rău a pus-o în inimile lor. El, cel care Mă urăște, va continua să incite la ură împotriva Mea infestându-i pe unii dintre cei care sunt implicați în această Misiune sau în alte misiuni din Cer, date pentru a salva sufletele. El va minți și îi va discredita pe aleșii Mei, pentru ca să poată îndepărta sufletele de la Mine. Cei care Îmi întoarceți spatele, să știți că trădarea voastră Îmi sfâșie Inima în două. Să știți că ceea ce faceți voi împotriva Mea e problema voastră, pentru că voința voastră liberă vă aparține. Însă atunci când vă folosiți influența pentru a îndepărta sufletele de Mine, Eu vă voi considera personal răspunzători pentru fiecare suflet pe care ați reușit să-l îndepărtați de Marea Mea Milostivire. Vai de omul care incită la ură împotriva Mea, Isus Cristos, când unica mea dorința este să-l iau cu Mine pe fiecare copil al lui Dumnezeu.

Eu vin să învălui sufletele în Milostivirea Mea iar dacă voi puneți piedici, răspândiți minciuni și îi provocați pe ceilalți să-i disprețuiască pe profeții Mei, atunci Eu vă voi pedepsi sever, pentru că acesta este unul dintre cele mai mari păcate împotriva lui Dumnezeu. Când voi, în mod deliberat, încercați să interveniți în Planul Meu de Salvare, Eu vă voi chema înaintea Mea în ultima zi și veți avea de dat socoteală pentru păcatul de a Mă fi lipsit de sufletele care au fost pierdute în favoarea celui rău din cauza faptelor voastre. Iar când voi declarați Cuvântul lui Dumnezeu ca provenind de la spiritul rău, Eu nu vă voi ierta niciodată pentru această ticăloșie. Tăceți. Nu comiteți această gravă ofensă împotriva lui Dumnezeu. Dacă nu mai acceptați Misiunea Mea, atunci dați-vă la o parte cu demnitate și nu scoateți nici un cuvânt. Tăcerea voastră vă va salva. Dacă rostiți ticăloșii împotriva Mea, Eu vă voi azvârli în pustiu și nu veți fi niciodată parte din Împărăția Mea.

Inima Mea e frântă, dar nu și Hotărârea Mea. Nu de greșeala voastră să vă temeți, ci de Mânia lui Dumnezeu, căci cei care îi înjură pe Profeții Mei, Mă înjură pe Mine.

Isus Cristos,
Fiul Omului

1215. Dumnezeu Tatăl: Iubiți-Mă așa cum vă iubesc Eu

Miercuri, 10 septembrie 2014 la ora 03:00

Mult iubita Mea fiică, să se știe că de fiecare dată când un om păcătuiește față de Mine, Eu îl voi ierta. Poate că păcatul îl separă de Mine, dar Eu tot îl iubesc pe păcătos. Să se știe că Eu îi iubesc și pe cei care M-au uitat. Vreau ca toți cei care poate simt că Eu nu exist, să Mă asculte acum.

Eu sunt ușor de găsit. Vă rog, chemați-Mă. Vă doresc. Vă iubesc. Am nevoie de voi, căci voi sunteți carne din carnea Mea. Pentru că sunteți parte din Trupul Meu, Mă simt pierdut atunci când nu-Mi răspundeți. Precum un părinte care a dat viață unui copil, Eu aștept răspunsul vostru. Un bebeluș îi răspunde în mod natural părintelui său. Un părinte își iubește în mod natural copilul, căci aceasta face parte din Harul pe care Eu îl revărs peste omenire.

Eu sunt Tatăl vostru. Eu sunt Creatorul vostru. Eu sunt Cel care Sunt. Nu știți că Eu vă iubesc pe toți cu un dor pe care îl cunosc doar cei care sunt la rândul lor părinți? Eu plâng cu lacrimi amare când voi nu știți Cine sunt Eu. Inima Mea este grea acum când vă chem. Iubiți-Mă așa cum vă iubesc Eu.

Tatăl vostru Veșnic,
Dumnezeu cel PreaÎnalt

1216. Să nu vă temeți de aceste evenimente, căci ele vor trece repede

Joi, 11 septembrie 2014 la ora 14:15

Mult iubita Mea fiică, multe fapte nelegiuite împotriva umanității sunt gata să fie dezlănțuite de acele secte secrete despre care Eu Mi-am avertizat discipolii.

Voi trebuie să rămâneți vigilenți tot timpul și să vă puneți întrebări despre tot ce pare neobișnuit. Amintiți-vă ce v-am spus Eu și țineți-vă ochii ațintiți asupra Mea tot timpul.Petreceți cel puțin o oră pe zi în rugăciune ca astfel să poată fi redus impactul acestor încercări, iar în anumite cazuri ele să fie chiar înlăturate.Să nu vă temeți de aceste evenimente, căci ele vor trece repede și în curând Eu voi veni să pun capăt tuturor suferințelor.

Mult iubiții Mei discipoli, vă rog fiți atenți la Avertismentele Mele. Nu le ignorați. Atunci când sunteți pregătiți pentru astfel de evenimente și când vă puneți toată încrederea în Milostivirea Mea, Eu vă voi aduce mângâiere și vă voi elibera de suferință. Totul va fi bine, însă să știți aceasta: În timpul marii bătălii, acele suflete pe care Eu le-am chemat să Mă asiste se vor zbuciuma. Fiecare dintre aceste suflete va avea dificultăți în a se încrede în Mine, în această Misiune sau în tine, mult iubita Mea fiică. Nici măcar pentru o clipă, regele minciunilor, cel rău, nu se va opri din strădania lui de a distruge această Misiune a Mea. Toate minciunile josnice vor fi răspândite pentru a descuraja sufletele de la ascultarea Glasului Meu. Mulți vor permite îndoielilor să îi oprească de la îndeplinirea Instrucțiunilor Mele, însă nimic din ce fac ei nu va împiedica Intervenția lui Dumnezeu, Tatăl Veșnic, de a-i salva pe copiii Săi.

Fiecare dintre voi trebuie să înțeleagă clar că sunt Eu, Isus al vostru, Cel care e Mâna Călăuzitoare în tot ce se face pentru a răspândi Cuvântul Meu și pentru a împărți Darurile pe care Cerul le dă lumii în aceste vremuri dificile. Puterea omului este mare atunci când e folosită pentru a răspândi răul și a sfida Cuvântul lui Dumnezeu. Însă puterea omului, când Dumnezeu îl înzestrează cu Darul Duhului Sfânt, nu poate fi întrecută. Nu permiteți ca Munca Mea să fie mânjită, profanată de zvonuri josnice sau bârfă răutăcioasă, pentru că Eu, Isus al vostru, sunt Cel care e trădat, și nu sufletele pe care Eu le-am ales ca să proclame Sfântul Meu Cuvânt.

Al vostru, Isus

1217. Mulți falși profeți se vor ridica dintre evangheliști

Sâmbătă, 13 septembrie 2014 la ora 22:50

Mult iubita Mea fiică, în curând vor apărea schimbările pe care vi le-am anunțat cu privire la Biserica Mea de pe pământ. Sectele seculare vor încerca, în scurt timp, să îndepărteze tot ceea ce discipolii Mei prețuiesc ca fiind sfânt și să introducă în Biserică o nouă mișcare modernistă. Acest modernism, vor spune ei, va fi menit să ajute la recrutarea de noi slujitori sfințiți și să introducă forme mai acceptabile de a-L Slăvi pe Dumnezeu, astfel încât o nouă generație mai tânără să poată fi atrasă din nou în Bisericile lui Dumnezeu. Toate aceste noi ritualuri, rugăciuni și adunări – pe care ei le vor prezenta ca fiind o nouă și modernă interpretare a Cuvântului Meu Sfânt – vor masca o doctrină goală care nu va veni de la Mine.

Noua mișcare va fi promovată ca parte a evanghelizării globale în care falsa doctrină, formulată cu grijă astfel încât să fie percepută ca fiind perfectă din punct de vedere teologic, va ademeni milioane de oameni. Foarte mulți vor fi atrași de această formă de modernism și din această cauză ei se vor îndepărta de Dreapta Credință. În ceea ce va fi văzut drept o renaștere radicală a credinței Creștine, de fapt se va denunța Adevărul.

Mulți vor fi înșelați și mulți profeți falși se vor ridica dintre evangheliști. Acești profeți falși vor promova Creștinismul fals, care va înlocui Preasfintele Evanghelii lăsate de Mine prin Apostolii Mei. Pe măsură ce vocile apostaziei vor fi auzite în fiecare țară, în diferite limbi și diferite națiuni, Adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu va fi uitat. Și, de pe buzele acestor falși profeți și autoproclamați predicatori ai credinței, multe minciuni se vor revărsa. Scriptura Mea va fi declarată ca neavând nicio legătură cu nevoile omenirii și cu dorințele oamenilor care trăiesc în secolul 21.

Pentru mulți oameni, lipsa lor de credință în Mine a însemnat pierderea interesului față de Sfântul Meu Cuvânt până acum. În curând, ei se vor întoarce și vor îmbrățișa cu entuziasm cea mai mare înșelăciune cunoscută vreodată. Și în timp ce mulți vor accepta ceea ce ei vor crede că este o renaștere revigoratoare a Creștinismului, tot ceea ce li se va servi va fi dictat de către dușmanii lui Dumnezeu.

Să fie știut că omul nu poate niciodată să trăiască conform unei doctrine false, fapt ce va aduce cu sine distrugerea totală, atunci când sufletele vor fi devorate de blasfemie. Cel care nu vine de la Mine, va conduce un grup global care va fi aplaudat de către oamenii de pretutindeni. Atunci va fi sosit timpul ca Noua Religie Mondială să fie anunțată și primită cu brațele deschise în Biserica Mea. Acest fapt va conduce apoi la preluarea de către anticrist a scaunului său de onoare în Biserica Mea, așa cum a fost prezis, când el va fi invitat să intre ca oaspete de onoare de către cei care lucrează în completă supunere față de satana.

Pe aceia dintre voi care vor fi tentați să se complacă în această falsă doctrină vă avertizez că omul nu poate trăi numai cu pâine, ci doar cu Cuvântul care vine din Gura lui Dumnezeu.

Isus al vostru

1218. Mulți laici vor fi ridicați de către dușmanii Mei și învățați cum să evanghelizeze

Duminică, 14 septembrie 2014 la ora 17:45

Prea iubita Mea fiică, orice ar fi, Adevărul lui Dumnezeu va fi ținut în viață, deși va fi susținut numai de rămășița Bisericii Mele.

Falșii profeți, după cum a fost prezis, vor răsări în număr mare pentru a răspândi minciuni, printr-o formă înșelătoare de evanghelizare mondială. Ei vor primi autoritate de la cei care pretind că Mă reprezintă pe Mine, pentru a ademeni milioane în noua lor, așa numită, versiune modernizată a Sfintei Mele Biserici de pe pământ. Oh, cum îi vor înșela ei pe mulți cu versiunea lor deformată a Cuvântului Meu, care va ascunde multe erezii! Doar cei ageri vor recunoaște aceste neadevăruri, pentru că ele vor fi ascunse cu grijă în falsa doctrină care va fi văzută ca o gură de aer proaspăt.

Multe laude vor fi revărsate asupra acelor dușmani ai Mei care s-au infiltrat în Biserica Mea pentru a o pregăti pentru sosirea lui anticrist. Ei vor crea mult zgomot în adunările lor publice și, în timp ce Mă vor huli cu minciunile lor, vor prezenta revelații neadevărate despre Mine – despre Cine sunt Eu cu adevărat; despre Relația Mea cu Tatăl Meu Veșnic; despre Învățăturile Mele și despre Divinitatea Mea. Ei vor amesteca Adevărul cu minciuna, cu scopul de a-i înșela pe creștini, de frică ca aceștia să nu vadă cine sunt ei cu adevărat.

Mulți laici vor fi ridicați de către dușmanii Mei și învățați cum să evanghelizeze. Mulți vor deveni de bună voie vase ale bestiei, care îi va umple cu cuvinte aparținând doctrinei venite din Iad. Voi, iubiții Mei ucenici, trebuie să cercetați fiecare lucru de care vi se spune să ascultați, și de care ei, dușmanii Mei, vă vor spune că este menit să dăruiască o nouă viață Cuvântului conținut în Sfânta Scriptură. Acești falși profeți vă vor da rugăciuni noi, care Mă insultă pe Mine și blasfemiază Divinitatea Mea. Cum milioane se vor ridica să recite aceste noi rugăciuni, așa vor face și acești falși profeți. Ei îi vor învăța pe copiii lui Dumnezeu cum să adore bestia, prin noua formă a ceremoniilor religioase. Aceste noi ceremonii îi vor conduce pe cei care se vor ridica și îi vor urma pe acești falși profeți în noua biserică mondială care va onora bestia.

Acei slujitori sfințiți ai Mei care vor înțelege destul de repede planul perfid pus la cale pentru a-i înșela pe ucenicii Mei, se vor simți neputincioși. Mulți vor ceda înșelăciunii, deorece vor avea atât de puțină credință încât abia dacă se vor sinchisi să citească noua doctrină falsă și astfel, aceasta va fi adoptată în Biserici fără multă opoziție.

Când Cuvântul Meu va fi profanat, nimic bun nu va ieși de aici iar răul va prospera. Vă dau acest avertisment pentru binele sufletelor voastre și pentru a vă pregăti pentru cea mai mare apostazie din istoria omenirii, care va devora Cuvântul lui Dumnezeu.

Al vostru, Isus

1219. Să spuneți că sunteți ai Mei este una, dar să fiți ai Mei este alta

Marți, 16 septembrie 2014 la ora 20:25

Fiica Mea mult iubită, când lumea pare că este în dezordine, să nu vă fie teamă niciodată, căci Dumnezeu comandă toate lucrurile.

El îi permite celui rău doar o putere limitată, și El va lupta pentru a se asigura că Duhul Sfânt rămâne viu astfel ca oamenii buni să fie victorioși luptând în Planul Meu de Mântuire. Răutatea, în toate formele sale este o trăsătură a diavolului. Pentru a evita să fiți infestați de satana, nu trebuie să vorbiți de rău, nu trebuie să ascultați răul spus de cineva și nu trebuie să faceți fapte rele împotriva unei persoane în viață. Să spuneți că sunteți ai Mei este una, dar să fiți ai Mei este alta.

Când sunt cu adevărat prezent într-un suflet, Eu voi face tot ce îmi stă în Putință pentru a opri aceste suflete de la săvârșirea faptelor rele. Dacă sufletul se încrede total în Mine, atunci el va vedea că îi este mai ușor dacă este călăuzit de Mine. Dacă voința unei persoane este foarte puternică, și dacă persoana este mândră și încăpățânată, atunci va fi cu ușurință condusă de înșelător care o va prosti în multe feluri. El va convinge persoana că o faptă rea, o limbă ascuțită sau o faptă de blasfemie este acceptabilă în anumite cazuri. Și astfel, acel suflet va cădea în înșelăciune. Acelor suflete, Eu le spun acestea.

Nu vorbiți rău despre altul, nu cedați dorinței de a calomnia, nu vă faceți voi înșivă judecători peste alții și nu acuzați un alt suflet pentru Numele Meu Sfânt. Când comiteți asemenea ofense împotriva Mea, veți cădea, de la acest nivel de nelegiuire, într-un întuneric care va crea între noi o mare separare. Când această separare crește, și pe măsură ce vă îndepărtați mai mult de Mine, veți simți un vid îngrozitor, o senzație – care vă va măcina – de singurătate atât de adâncă, încât veți avea un sentiment de panică, pe care vă va fi greu să-l identificați. Apoi veți simți separarea de Dumnezeu, pe care o îndură sufletele din Purgator și cele din Iad. Dacă din aceasta puteți să învățați acum ceva, vi se va părea apoi mai ușor să vă apropiați de Mine.

Amintiți-vă, trebuie să izgoniți mai întâi din sufletul vostru toate gândurile de ură. Eu nu pot să fiu prezent într-un suflet care e plin de ură, căci aceasta este imposibil.

Al vostru, Isus

1220. Maica Mântuirii: Implorați Milostivirea Fiului meu, pentru ca toată suferința să fie atenuată

Joi, 18 septembrie 2014 la ora 15:30

Iubita mea copilă, trebuie să ceri tuturor să implore Milostivirea lui Dumnezeu în toate acele aspecte care implică distrugerea omenirii. Mă refer la planurile josnice de declanșare a războaielor; planurile de a introduce o vaccinare globală – despre care ați fost avertizați în mesajul din 26 noiembrie 2010 – la genocidul și uciderea Creștinilor, ca și a oamenilor de diferite religii, prin mâna oamenilor cruzi.

Când un suflet este infestat de satana, el este capabil de cea mai intensă ură pentru copiii lui Dumnezeu. Când grupurile de oameni lucrează împreună în completă subjugare față de cel rău, răutatea lor se manifestă în fiecare acțiune, pentru a cauza moartea și distrugerea celor pe care ei îi controlează.

Trebuie să vă rugați cu toții pentru a împiedica planurile celor răi care doresc să reducă populația lumii pentru câștigul lor personal. Cei care sunt cruțați de acest rău se vor trezi controlați de un grup invizibil. Vă chem pe fiecare dintre voi să vă rugați la Fiul meu, Isus Cristos, pentru a ajuta la diminuarea acestor tragedii și a acestei ticăloșii. Unele dintre aceste orori pot fi îmblânzite, dar nu toate. Rugăciunile voastre vor atenua totuși impactul acestor fapte îngrozitoare, care sunt comise de către discipolii celui rău. Vă rog să recitați această Rugăciune a Cruciadei, pentru a ajuta la reducerea crimelor asupra celor nevinovați.

Rugăciunea (166) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru a reduce crimele asupra celor nevinovați

„Mult iubită Maică a Mântuirii, te rugăm să duci în fața Fiului tău iubit, Isus Cristos, această rugăciune a noastră pentru reducerea crimelor asupra celor nevinovați .

Ne rugăm ca El, în Milostivirea Sa, să îndepărteze amenințarea oricărei forme de genocid, persecuție și teroare împotriva copiilor lui Dumnezeu.

Te rugăm, te implorăm, iubită Maică a Mântuirii, să auzi strigătele noastre pentru dragoste, unitate și pace în această lume plină de durere.

Ne rugăm ca Isus Cristos, Fiul Omului, să ne protejeze pe noi toți în timpul acestor vremuri de mare durere și suferință pe pământ. Amin.”

Copii, atunci când profețiile prezise se vor împlini, este important să implorați Milostivirea Fiului meu, astfel ca toată suferința să poată fi atenuată și faptele crude comise împotriva omenirii să fie îmblânzite.

Mergeți în pace și slujiți-L cu dragoste pe Dumnezeu.

Iubita voastră Mamă,
Maica Mântuirii

1221. Mama Mântuirii: Feriți-vă de omul care declară că el este Fiul Omului

Vineri, 19 septembrie 2014 la ora 13:14

Iubita mea copilă, a fost prezis că în aceste vremuri se vor ridica mulți profeți falși și vor răspândi neadevăruri despre Cuvântul lui Dumnezeu.

Ei se vor ridica cu sutele de mii și vor fi susținuți de cei care pretind că îi reprezintă pe slujitorii Fiului meu. Ei vor predica și în grupuri mici, și în grupuri mari, iar voi îi veți recunoaște după profețiile false pe care ei le vor revela lumii. Ei vor fi văzuți ca persoane foarte sfinte, și unii dintre ei vor spune că au mari puteri de vindecare a trupului și a sufletului. Unii vor purta veșminte de oameni sfinți și vor promova o nouă carte liturgică, ce se va abate de la Adevăr. Mulți oameni vor fi derutați de învățăturile lor, căci ei vor amesteca afirmațiile lor false cu părți din Adevăr. Unul dintre obiectivele lor va fi să fie văzuți că pregătesc lumea pentru A Doua Venire a lui Cristos, și ei vor crea printre discipolii Fiului meu o mare așteptare a acestui eveniment. Dar nu va fi Fiul meu, Isus Cristos, cel pentru care îi vor pregăti ei pe copiii lui Dumnezeu. Nu. Ci va fi anticristul.

Ei vor revela erori grave legate de Cartea Revelației, căci vor răstălmăci conținutul acestei cărți sfinte. Doar puțini vor ști că le sunt servite minciuni, și cel mai mare neadevăr pe care ei îl vor proclama va fi acesta: Ei vor spune că Isus Cristos, Fiul Omului, se va face curând cunoscut în lume. Că El va veni în trup. Că El va umbla printre oamenii Săi pe care îi va ridica în ziua de pe urmă. Aceasta nu se va întâmpla niciodată, pentru că Fiul meu, care a venit deja prima dată în trup prin Nașterea Sa, nu va mai veni în trup la A Doua Sa Venire.

Feriți-vă de omul care declară că el este Fiul Omului, care vă cheamă la el, căci el nu va fi de la Dumnezeu. Fiul meu va veni pe norii cerului; exact cum a părăsit pământul în timpul Ridicării Sale la Ceruri, așa va fi și în ultima zi.

Mama voastră iubitoare,
Mama Mântuirii

1222. Eu niciodată nu i-am criticat pe păcătoși. Niciodată nu i-am denigrat. Niciodată nu i-am rănit

Sâmbătă, 20 septembrie 2014 la ora 16:38

Mult iubita Mea fiică, să știi că din slăbiciunea omenească Eu scot la iveală o mare forță. Puterea Mea este maximă atunci când ating sufletele celor slabi, pentru că atunci Mă pot baza pe ei ca să Îmi permită să acționez înlăuntrul lor.

Aceia dintre voi care sunteți slabi trebuie să-Mi cereți Harul încrederii. Încredeți-vă în Mine, micuții Mei iubiți, și atunci toată puterea vine de la Mine. Eu nu pot să Mă apropii de sufletele celor mândri, ale celor trufași sau ale celor aroganți, căci ei nu se smeresc în Ochii Mei. Mândria este o barieră între om și Dumnezeu pentru că omul mândru crede că vocea sa este mai puternică decât a Mea. Așa a fost mereu. Nici în ziua de azi nu este altfel. Vă cer vouă tuturor să vă rugați pentru acele suflete care Mă înțeleg greșit și simt nevoia să declare ce înseamnă cu adevărat Cuvântul Meu după interpretarea lor proprie.

Când un om îl acuză pe altul și apoi spune „Așa ar fi dorit Dumnezeu să fie apărat Cuvântul Lui”, sau când un om își justifică cele rele și spune că ele sunt bune în Ochii Mei, să știe asta: Dacă Mă iubiți, nu vă veți abate niciodată de la iubirea despre care v-am învățat Eu sau de la modul în care trebuie să Mă imitați pe Mine. Eu niciodată nu i-am criticat pe păcătoși. Niciodată nu i-am denigrat. Niciodată nu i-am rănit și niciodată nu i-am învinuit. La fel și voi, trebuie să faceți așa cum am făcut Eu.

Acceptaț-i pe păcătoși. Rugați-vă pentru ei. Căci, dacă nu faceți așa, sfidați Cuvântul Meu iar faptele voastre nu slujesc decât părerii voastre eronate despre Cine Sunt Eu. Nu puteți spune că sunteți de la Mine dacă predicați opusul a ceea ce v-am învățat Eu. Să nu-i disprețuiți niciodată pe cei despre care credeți că sunt păcătoși în Ochii Mei. Rugați-vă pentru ei dar nu-i judecați niciodată pentru că nu aveți acest drept.

Al vostru, Isus

1223. Dumnezeu păstrează Iubirea Sa pentru om prin unitatea familiei

Duminică, 21 septembrie 2014 la ora 17:45

Mult iubita Mea fiică, Inima Mea aparține tuturor familiilor, iar Dorința Mea este să binecuvântez în aceste timpuri fiecare familie, mică, medie sau mare. Când în familie este prezentă iubirea, aceasta înseamnă că este susținută Puterea lui Dumnezeu, căci toți copiii Săi îi aparțin. El este Cel care i-a creat pe fiecare dintre ei.

Dumnezeu păstrează Iubirea Sa pentru om prin unitatea familiei, deoarece în aceste circumstanțe înflorește în mod natural Iubirea Sa. Iubirea care există într-o familie unită rodește haruri mari, pentru că iubirea unuia pentru altul a membrilor familiei este unul din cele mai mari Daruri de la Dumnezeu. El folosește iubirea din familie și îi întinde aripile, pentru ca fiecare membru al unei familii iubitoare să ajute la răspândirea acestei iubiri, oriunde merge. De asemenea, când se sparge unitatea familiei, acest lucru va avea un impact direct asupra comunității, societății și națiunii voastre.

Când Dumnezeu i-a creat pe Adam și Eva, El și-a dorit propria Sa familie, peste care a revărsat totul. El se va strădui întotdeauna să protejeze familiile deoarece acela este locul în care omul muritor descoperă pentru prima oară iubirea. Când iubirea înflorește în familii, ea va înflori la fel și în acele națiuni. Deoarece iubirea unuia pentru altul evoluează din familie, exact acesta este motivul pentru care ea este atacată de satana. Satana își va folosi toată influența pentru a-i infesta pe oameni astfel încât ei să justifice orice motiv ca să rupă unitatea familiei. El va împiedica să fie formate familii și va împiedica încercarea lor de a se reuni când aceasta este Voia lui Dumnezeu.

Familia, născută din iubirea lui Dumnezeu, va fi întotdeauna atacată de diavol. Pentru a vă proteja familia de cel rău, vă rog să recitați această rugăciune a Cruciadei:

Rugăciunea (167) a Cruciadei de Rugăciune: Protejează familia mea

„O, Dumnezeule, Tatăl meu Veșnic, prin harul iubitului Tău Fiu Isus Cristos, te rog să protejezi familia mea de rău în toate timpurile.

Dă-ne nouă puterea de a ne ridica deasupra intențiilor răului și de a rămâne uniți în iubirea noastră pentru Tine și unul pentru altul.

Susține-ne pe noi în toate încercările și suferințele pe care s-ar putea să le îndurăm și păstrează vie iubirea pe care o avem unul pentru altul, astfel ca să fim în uniune cu Isus.

Binecuvântează familiile noastre și dă-ne nouă Darul iubirii, chiar și în perioadele de neînțelegeri.

Întărește iubirea noastră, astfel ca noi să putem împărtăși cu alții bucuria familiei noastre iar Iubirea Ta să poată fi împărtășită cu întreaga lume. Amin.”

Amintiți-vă că Dumnezeu v-a creat pe fiecare dintre voi după Asemănarea Sa astfel ca să poată crea familia perfectă. Fiți recunoscători pentru familiile voastre, căci acesta este unul dintre cele mai mari Daruri pe care El le-a revărsat peste rasa umană. Când suferința de pe acest pământ va ajunge la un sfârșit și ura va fi eliminată, Dumnezeu va uni omenirea care va fi una întru El. Voi veți deveni din nou întregi și Familia Sa va avea Viață Veșnică.

Al vostru, Isus

1224. Este ușor să spui că ești creștin, atâta timp cât nu ești amenințat pentru asta

Marți, 23 septembrie 2014 la ora 23:30

Preaiubita mea fiică, pe măsură ce Eu ajung la copiii lui Dumnezeu, incluzându-i pe cei din toate religiile, pe necredincioși și pe creștini, mulți, ca urmare a Chemării Mele, se vor converti la creștinism. Aceasta va fi realizată prin Harul lui Dumnezeu, prin Puterea Duhului Sfânt.

În acest timp, creștinii de bună-credință și ucenicii Mei fideli vor vedea că încercările cărora vor trebui să le facă față vor fi foarte dificile. Îi întreb acum. Cine dintre voi este atât de puternic încât să stea în aceste timpuri de partea Mea și să respecte Adevărul, fără Intervenția Mea? Mulți dintre voi, cu inimă bună, Îmi vor rămâne devotați Mie, dar numai în sânul grupurilor voastre. Când sunteți de acord unii cu alții, vi se va părea ușor să-L slujiți pe Dumnezeu. Dar când veți avea de înfruntat opoziția – și veți avea, într-o anume etapă, din partea dușmanilor Mei care vor încerca să vă atragă spre o doctrină falsă – nu vi se va mai părea atât de ușor.

Când veți fi criticați pentru că urmați adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu, mulți dintre voi vor fi prea slabi ca să îl apere. Odată ce veți înfrunta opoziție din partea semenilor voștri creștini și când veți fi obligați să acceptați noua scriptură adaptată, dar falsă, veți fi loviți de dezolare. Atunci, credința voastră va fi testată cu adevărat. Veți avea două opțiuni. Să credeți în Adevăr, așa cum a fost lăsat de către Dumnezeu, și pentru care a fost vărsat mult sânge pentru a-l reconcilia pe om cu Creatorul său; ori, să acceptați o versiune atenuată, infiltrată de neadevăruri, a Cuvântului Meu,.

Alegerea primei opțiuni vă va aduce multă durere, întristare și suferință, fiindcă veți fi disprețuiți de alții pentru că-Mi rămâneți loiali. Dar, alegând cea de a doua opțiune – cu toate că s-ar putea să fiți copleșiți cu multe laude și acceptați de către colegii voștri și dușmanii Mei – veți plonja în întuneric și sufletul vostru va fi în primejdie.

Este ușor să spui că ești creștin, atâta timp cât nu ești amenințat pentru asta. Dar, dacă veți fi disprețuiți, batjocoriți, ridiculizați ori calomniați pentru Numele Meu, o parte dintre voi nu veți fi destul de puternici pentru a rezista acestor încercări. Mulți dintre voi Mă veți părăsi și vă veți îndepărta din teamă de opinia publică. Mulți dintre voi Mă veți trăda. Mulți dintre voi veți întoarce spatele, pentru că vă va fi prea rușine să purtați Crucea Mea.

Niciodată să nu credeți că a fi ucenicul Meu este ușor, pentru că nu este. Dar va veni o vreme când credința voastră va fi supusă testului suprem și atunci Eu voi ști cine este cu Mine și cine nu.

Al vostru, Isus

1225. Frumusețea omului, creat după Chipul Viu al lui Dumnezeu, este de nedescris

Miercuri, 24 septembrie 2014 la ora 15:05

Mult iubita Mea fiică, la fel cum preaiubita Mea Mamă a fost aleasă de Dumnezeu pentru a vesti venirea lui Mesia, tot ea este chemată să pregătească omenirea pentru a doua Mea venire.

Ea a fost ridicată la cea mai înaltă Ierarhie în Cer și i-au fost încredințate mari puteri, de către Tatăl Meu Veșnic. Cu toate acestea, ea rămâne și acum așa cum a fost atunci și cum va fi întotdeauna, un devotat și smerit slujitor al lui Dumnezeu. Ea Îl slujește pe El în planul Lui de a ridica omul la perfecțiunea pentru care a fost creat.

Frumusetea omului, creat după Chipul Viu al lui Dumnezeu, este de nedescris. Niciun bărbat, femeie sau copil de pe acest pământ nu egalează această perfecțiune cu care Dumnezeu i-a înzestrat pe Adam și Eva, când i-a creat. Păcatul le-a pricinuit căderea, iar Lucifer a fost inamicul lor. Apoi, această perfecțiune a fost distrusă. Pătat de păcat, omul nu-și va mai recâștiga niciodată această stare perfectă, până când șarpele și toți cei care i se închină lui nu vor fi alungați. Până când acea zi va veni, frumusețea corpului uman și sufletul său vor rămâne pătate.

Omul este cea mai mare iubire a lui Dumnezeu. Îngerii sunt slujitorii Lui și prin aceasta, și ei trebuie să arate iubire pentru creaturile lui Dumnezeu. Iubirea lui Dumnezeu pentru familia Sa este mai presus decât toată creația Sa și, până când nu va recâștiga sufletele copiilor Săi, El nu se va odihni niciodată. Dumnezeu permite multe suferinte, umilințe și tragedii, care sunt cauzate de ura celui pe care El l-a ridicat la cel mai înalt rang – fostul Arhanghel Lucifier, care a devenit satana. Căzut din cauza geloziei, mândriei și iubirii de sine, el i-a provocat Tatălui Meu cea mai mare durere posibilă. Și astăzi, ca și atunci, el face același lucru.

Îngerii fideli Tatălui Meu, toți sfinții și mult iubita Mea Mamă au format o legătură care niciodată nu poate fi ruptă. Tot ce poruncește Tatăl Meu este dus la îndeplinire de către Ierarhia Sa de Elită. El nu este niciodată pus la îndoială. Oricare ar fi dorințele Tatălui Meu, este calea corectă și calea cea mai puternică. Acesta este modul în care rasa umană poate fi salvată din blestemul celui rău. Aceasta este prerogativa Lui. Nimeni nu va îndrăzni vreodată să se îndoiască de acest lucru. În Planul Său Final, etapa finală în care El va duce la îndeplinire Planul Său de mântuire , El va interveni în mai multe moduri.

Titulatura Mamei Mele, „Mama Mântuirii”, ultima dată ei de către Tatăl Veșnic, Dumnezeu cel Preaînalt, nu este o întâmplare. Ea a fost trimisă pentru a avertiza lumea și pentru a o pregăti pentru atacul final al celui rău împotriva rasei umane. Ei i-a fost încredințată această sarcină și vă cer să acceptați acest lucru și să răspundeți la chemarea ei la rugăciune în orice moment.

Sfânta Treime va aduce multe binecuvântări celor care au răspuns acestei misiuni finale din Cer – Misiunea Mântuirii. Acceptați, cu recunoștință, această favoare care a fost făcută umanității cu iubire și marinimie a inimii.

Al vostru iubit, Isus

1226. Mama Mântuirii: Păcatul este real. El există și va continua să existe până la A Doua Venire a Lui Cristos

Sâmbătă, 27 septembrie 2014 la ora 19:20

Iubiții mei copii, cum mi se rupe inima în aceste vremuri îngrozitoare în care omul s-a ridicat pentru a-L sfida pe Dumnezeu în atât de multe feluri.

Legile lui Dumnezeu sunt încălcate în toată lumea deoarece păcatul nu mai este recunoscut ca fiind un lucru rău. Dimpotrivă, el este justificat cu orice ocazie, astfel încât omul nu mai poate face diferența între bine și rău. Când acceptați păcatul, în toate formele lui, și declarați că el nu are importanță, nu veți fi mulțumiți niciodată. Păcatul, odată ce este văzut ca fiind mai degrabă o greșeală omenească, va conduce la păcate mai mari și mai grave, până când în final va duce la o întunecime a spiritului și la separarea de Dumnezeu. Aceasta va lăsa un vid în sufletul vostru și vă va aduce o formă de nefericire din care este greu de ieșit.

Întunericul vine de la spiritul răului. Lumina vine de la Dumnezeu. Păcatul aduce întuneric și, dacă nu recunoașteți păcatul și nu căutați reconcilierea, el va crește și se va infecta până când vă va sufoca spiritul. Nimic din această lume nu poate și nici nu va aduce sufletului alinarea după care tânjește. Doar reconcilierea sufletului cu Dumnezeu poate elibera sufletul de această sufocare.

Păcatul este real. El există și va continua să existe până la A Doua Venire a Lui Cristos. Copiii lui Dumnezeu care înțeleg cele Zece Porunci date de El, vor ști că omul trebuie să-i ceară iertare lui Dumnezeu ori de câte ori păcătuiește. E bine chiar dacă omul îl caută pe Dumnezeu și imploră Iertarea Sa în mod repetat, căci acesta este singurul mod de a rămâne în uniune cu El. În acest fel, veți primi multe Haruri, vă veți maturiza și veți locui în Lumina lui Dumnezeu.

Omul trebuie să accepte că este slab din cauza existenței păcatului. El trebuie să accepte că păcatul îl poate despărți de Dumnezeu. Dacă nu acceptă acest fapt, atunci omul spune că el este egalul lui Dumnezeu. Fără să creadă că păcatul există, omul nu îi poate sluji lui Dumnezeu. Atunci crește depărtarea dintre om și Creatorul său, până când nu mai există nicio comunicare între om și Dumnezeu.

Dorința satanei este să captureze suflete și să le împiedice să se mântuiască. Până când omul nu acceptă importanța recunoașterii Legilor lui Dumnezeu, el Îl va nega.

Mama voastră iubitoare,
Maica Mântuirii

1227. Agățați-vă tot timpul de Adevăr, pentru că fără el veți trăi o minciună

Duminică, 28 septembrie 2014 la ora 18:15

Mult iubita Mea fiică, Cuvântul lui Dumnezeu, așa cum a fost lăsat de El, și Cuvântul dictat Sfinților Mei Apostoli, a fost fundația pe care s-a construit Trupul Meu Mistic, Biserica.

Cuvântul Veșnic este fundația pe care stă Biserica. Invers nu se poate. Cuvântul lui Dumnezeu este Veșnic – e săpat în stâncă. El este fundația Adevărului. Fundația Bisericii Mele nu poate fi zdruncinată, însă edificiul care stă deasupra ei poate fi modificat și completat. Totuși, dacă se modifică edificiul, fundația s-ar putea să nu îl mai susțină, dacă acesta deviază de la structura de clădire pentru care ea a fost proiectată.

Cuvântul lui Dumnezeu nu poate fi modificat niciodată pentru că acesta nu se schimbă niciodată. Căci cum ar putea s-o facă? Dumnezeu nu spune un lucru care să însemne altceva. Biserica trebuie să fie subordonată Cuvântului lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu nu se subordonează acelor membrii ai Bisericii Mele care ar putea să fie de altă părere. Dacă îndrăzniți să manipulați Cuvântul, Mă veți trăda pe Mine, Isus Cristos. Eu sunt Biserica. Trupul Meu este Biserica și tot ceea ce izvorăște din Mine e sfânt. Căci voi, acești slujitori sfințiți ai Mei, Mă puteți reprezenta pe Mine doar atâta timp cât susțineți Adevărul. Atâta timp cât voi vă încredeți în Mine și Mă cinstiți, și vă asigurați că procedurile corecte sunt în vigoare în Biserica Mea, voi puteți spune că sunteți ai Mei.

Când Dumnezeu a dictat Evangheliile, prin Puterea Duhului Sfânt, Cuvântul poate că a fost exprimat folosindu-se diferite expresii, dar oricum el a rămas același. Când Dumnezeu a vorbit prin profeți și prin acei apostoli ai Mei binecuvântați cu Darul Duhului Sfânt, limbajul a fost clar, simplu și autoritar. Același lucru e valabil și astazi când Dumnezeu vorbește profeților Săi. Limbajul este clar, simplu și este dat cu autoritate, pentru că vine de la Dumnezeu. Cuvintele spuse de Mine, Mântuitorul vostru, sunt în spiritul Sfântului Meu Cuvânt conținut în scripturi, pentru că ele provin din aceeași Mână. Așadar, feriți-vă de oricine vă dă o nouă versiune a Adevărului, versiune care e dificil de înțeles, greu de urmat și confuză. Când Adevărul este răstălmăcit, de aici va rezulta o falsă doctrină. Ea va fi plină de lipsuri, ilogică și va fi exact opusul Cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu.

Atunci când vi se spune că Dumnezeu, datorită Milostivirii Sale, va accepta păcatul, să știți că aceasta este o minciună. Dumnezeu va accepta sufletul plin de căință, însă nu va accepta niciodată păcatul, pentru că asta e imposibil.

Agățați-vă tot timpul de Adevăr, pentru că fără el veți trăi o minciună.

Al vostru, Isus

1228. Dumnezeu Tatăl: Iubirea Mea va învinge răul și ura

Luni, 29 septembrie 2014 la ora 20:50

Preaiubita Mea fiică, Iubirea Mea, când este acceptată de către voi, poate produce roade mărețe. Dar, când este respinsă de către om, rezultatul va fi un pământ veștejit. Fără Iubirea Mea nu este viață, nu este bucurie, nu este pace. Când omul simte Iubirea Mea, ea crează o mare uimire, minunare și un sentiment de profundă recunoștință în sufletul persoanei căreia i-a fost dăruit acest Dar.

Iubiții Mei copii, când voi experimentați iubirea, sub orice formă, față de o altă ființă umană, este Iubirea Mea cea pe care o simțiți. Ea nu poate veni decât de la Mine, pentru că Eu Sunt Iubirea. Iubirea este un dar și voi trebuie să o cuprindeți atunci când simțiți că vă mișcă inimile. Cei care acceptați Iubirea Mea: aflați că Eu vă umplu și mai mult cu Darul Meu atunci când îl împărțiți cu cei cărora nu li s-a acordat această favoare.

Iubirea Mea va învinge răul și ura. Iubirea șterge ura, întrucât cel rău, spinul din coasta omenirii, nu este capabil de iubire. Dacă spuneți că Mă iubiți, atunci trebuie să luptați din greu pentru ca ura, de orice fel, să nu vă prihănească sufletele. Dacă Mă iubiți, vă veți ierta dușmanii, pentru că îi veți vedea așa cum îi văd Eu. Aceasta cere din partea voastră perseverență și disciplină, care vă va opri să răniți, verbal sau fizic, o altă persoană.

Când permiteți Iubirii Mele să curgă prin venele voastre, veți simți pace și libertate deplină. Aceasta deoarece nu veți mai simți nici un fel de răutate, mânie, răzbunare ori ranchiună împotriva altui copil al Meu. Acesta este Darul Iubirii Mele în forma sa cea mai pură. Acceptați-l din partea Mea, spunând această rugăciune:

Rugăciunea (168) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru Darul Iubirii lui Dumnezeu

O, Tată Preaiubit. O, Cel Veșnic, Dumnezeule Preaînalt, fă-mă vrednic de Iubirea Ta.

Te rog, iartă-mă pentru că i-am rănit pe alții și pentru orice altă greșeală care a produs suferință vreunui copil al Tău.

Deschide-mi inima pentru a Te primi în sufletul meu și curăță-mă de orice ură pe care aș putea-o simți față de altă persoană.

Ajută-mă să-mi iert dușmanii și să semăn semințele Iubirii Tale oriunde mă duc și printre cei cu care mă întâlnesc în fiecare zi.

Dăruiește-mi, Tată Drag, Darul Perseverenței și al Încrederii, așa încât să pot susține Cuvântul Tău cel Sfânt și astfel să țin în viață, într-o lume întunecată, flacăra Măreței Tale Iubiri și Milostiviri. Amin.”

Copii, vă rog să vă liniștiți cu gândul că Eu îl iubesc pe fiecare dintre voi, oricine ar fi, orice păcate ar fi comis și indiferent dacă M-a hulit sau nu. Iubirea Mea pentru voi este necondiționată.

Eu trebuie, totuși, să-i separ pe cei care încearcă să-i orbească pe copiii Mei în fața adevărului despre salvarea lor, de cei care sunt ai Mei. Dacă Eu nu aș interveni, mulți ar fi pierduți pentru Mine, iar Eu nu sunt pregătit să sacrific suflete din cauza celor care, în ciuda oricărui efort din Partea Mea, Mă vor respinge în ziua finală.

Vă cer să vă puneți toată încrederea în Mine și să țineți aproape de voi Pecetea Protecției Mele, sub orice formă. Bătălia a început deja și Eu îmi voi vărsa dreptatea pedepsindu-i pe cei care încearcă să-i distrugă pe copiii Mei.

Nu uitați nici un moment Cine Sunt Eu. Eu sunt începutul și sfârșitul. Toți cei care vin la Mine vor afla Viața Veșnică. Permiteți-Mi să vă conduc spre siguranță și spre o viață glorioasă în uniune cu Voia Mea. La Timpul Meu, Eu voi dezvălui Noul Paradis și doresc ca voi să aveți răbdare. Trăiți-vă viața în armonie cu ceilalți. Aveți grijă de familiile voastre ca și până acum. Veniți la Mine, în bisericile voastre, ca și până acum. Dar, întotdeauna amintiți-vă că Adevărul, Adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu, nu se poate schimba pentru că Eu Sunt Adevărul. Eu nu mă pot schimba pentru că aceasta nu e cu putință.

Vă iubesc. Vă binecuvântez. Vă apăr.

Al vostru Tată Iubitor,
Dumnezeu Cel PreaÎnalt

1229. Ori ÎL slujiți pe Dumnezeu, ori cedați nebuniei oamenilor

Miercuri, 01 octombrie 2014 la ora 21:15

Mult iubita mea fiică, trădarea față de Mine, Isus Cristos, Fiul Omului, este larg răspândită în rândul celor care spun că Mă slujesc. M-au părăsit chiar și cei care spun că sunt slujitorii Mei loiali, iar credința lor este doar o licărire din ce a fost odată. Ceea ce a început cu dragoste și compasiune pentru Mine s-a redus la o fracțiune din ceea ce a fost înainte și acest fapt a fost cauzat de mai multe lucruri.

Foarte mult dispreț s-a abătut asupra Bisericii Mele din cauza sufletelor căzute, care au fost duse în păcat grav. Mulți dintre slujitorii Mei sfințiți nevinovați au suferit din cauza păcatelor altora, iar aceasta le-a adus o mare rușine. Apoi, când Legile lui Dumnezeu au fost date deoparte și abia s-a mai vorbit despre ele, mulți au uitat că Poruncile lui Dumnezeu trebuie susținute cu orice preț. Dacă slujitorii Mei sfințiți au oprit predicarea Adevărului și au respins importanța abordării existenței păcatului, atunci cum ar putea copiii lui Dumnezeu să fie mai înțelepți? Slujitorii Mei sfințiți au datoria morală de a susține Cuvântul lui Dumnezeu și de a-i avertiza pe copiii lui Dumnezeu cu privire la pericolul păcatului. Dar ei au decis să nu facă acest lucru. Mulți se tem să predice Adevărul de teama de a nu fi persecutați de către cei care îi învinovățesc pentru păcatele altora.

În timpul Meu pe pământ, Eu nu am ezitat niciodată să predic despre pedeapsa pe care omul o va suferi dacă nu caută iertarea lui Dumnezeu pentru păcatele sale. Ar trebui ca motivul pentru evitarea păcatului să fie nu teama de pedeapsa lui Dumnezeu, ci dorința ca tu, păcătosul, să poți fi salvat. Păcatul este ceva cu care voi trebuie să trăiți, dar nu trebuie să-l acceptați niciodată. Trebuie să vă luptați cu el, pentru că Eu doresc să vă salvez sufletele. De ce nu aș dori să vă salvez sufletele, cu orice preț? Nu am suferit Eu pentru voi și n-am avut Eu parte de o moarte chinuitoare pe Cruce, numai ca astfel să puteți fi răscumpărați voi în ochii lui Dumnezeu? Atunci de ce slujitorii Mei sfințiți nu predică despre necesitatea absolută de a căuta viața veșnică? Dacă nu căutați viața veșnică, nu o veți găsi.

Este de datoria tuturor celor care Mă slujesc să ajute la salvarea omului de la osânda veșnică. Adevărul a fost ascuns atât de mult timp încât multe suflete, din cauză că s-au complăcut în situația în care erau, au fost pierdute pentru Mine. Să știți că voi trimite îngerii Mei în ultima zi iar omenirea va fi împărțită în două jumătăți – cei care au comis atrocități și cei care sunt ai Mei. Vă rog pe voi, slujitorii Mei sfințiți, să spuneți Adevărul, căci Îmi veți pierde multe suflete dacă nu faceți astfel și Eu nu vă voi ierta niciodată pentru aceasta.

Ori ÎL slujiți pe Dumnezeu, ori cedați nebuniei oamenilor.

Al vostru, Isus

1230. Dați-vă jos armura, căci ea va fi spartă în bucățele

Joi, 02 octombrie 2014 la ora 23:15

Mult iubita Mea fiică, poate că dușmanii Mei desconsideră Cuvântul Meu – Adevărul – însă va veni ziua în care ei își vor pleca rușinați și cu remușcare capetele atunci când vor sta înaintea Mea.

În zilele lui Noe, el și cei aleși să-l ajute să se pregătească pentru Dreptatea lui Dumnezeu au fost luați în râs. Ei au fost batjocoriți, persecutați și s-au făcut toate încercările de a discredita instrucțiunile date de Dumnezeu lui Noe. Ascultător până la sfârșit, Noe a implorat milostivire pentru sufletele lor. El i-a îndemnat să caute refugiu împreună cu el, însă a fost ignorat. Și la fel va fi până la Măreața Zi a Domnului. Doar o rămășiță va fi gata să Mă întâmpine, împreună cu cei care vor accepta în inima lor Milostivirea Mea în timpul Avertismentului.

Vă cer vouă, tuturor celor care credeți în Mine și în Promisiunea Mea de a veni din nou în mare slavă, să vă rugați pentru cei care disprețuiesc această misiune, căci lor li s-a dat Darul Adevărului însă au ales să Mi-l azvârle în Față. Toți cei cu inimi calde și blânde și cu suflete smerite vor fi atrași în Brațele Mele, indiferent de credința sau crezul pe care ei îl urmează, pentru că ei sunt ai Mei. Celor care nu cunosc Cuvântul lui Dumnezeu li se va arăta o mare milostivire, iar cei care se convertesc în timpul Avertismentului vor locui, de asemenea, în Brațele Mele. Eu voi ajunge la toate sufletele ale căror inimi sunt calde și care arată iubire și milă față de frații și surorile lor.

Cea mai mare bătălie va fi atunci când voi ajunge la cei aroganți și orgolioși, cărora le lipsește adevărata iubire și care nu au un suflet generos. Pentru aceste suflete Vă îndemn să vă rugați. Însă, pentru cei care și-au vândut sufletele diavolului fiind pe deplin conștienți de ceea ce au făcut, pentru ei vă cer cel mai mult să implorați Milostivirea Mea. Ei nu vor veni la Mine din proprie inițiativă, așa că pot fi salvați doar prin suferința sufletelor alese care s-au consacrat Mie, și prin propriile voastre jertfe. Vă rog să recitați această rugăciune pentru a salva toți păcătoșii.

Rugăciunea (169) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru salvarea celor care Îl resping pe Cristos

„Prea iubitul meu Isus, prin Compasiunea și Milostivirea Ta, Te implor pentru salvarea celor care Te-au respins; Care neagă Existența Ta; Care în mod deliberat se opun Cuvântului Tău Sfânt și a căror inimă înrăită le-a otrăvit sufletul împotriva Luminii și Adevărului Dumnezeirii Tale.

Ai Milă de toți păcătoșii. Iartă-i pe cei care blasfemiază împotriva Sfintei Treimi și ajută-mă ca, în felul meu propriu și prin sacrificiile mele personale, să îi cuprind în Brațele Tale Iubitoare pe acei păcătoși care au mai mare nevoie de Milostivirea Ta.

Îți promit ca prin gândurile, faptele și vorbele mele să Te slujesc cât de bine pot în Misiunea Ta de Salvare. Amin.”

Mergeți cu toții și adunați-vă în rugăciune, pentru că în curând omenirea va vedea Dreptatea lui Dumnezeu. Din cauza răutății omului, a faptelor sale arțăgoase și a urii sale față de semenii săi, Dumnezeu îl va opri de la devastarea care a fost orchestrată în toate modurile împotriva rasei umane.

Dați-vă jos armura, căci ea va fi spartă în bucățele de Mâna Tatălui Meu Veșnic.Dacă vă opuneți lui Dumnezeu, veți suferi pentru aceasta. Însă dacă veți încerca să răniți omenirea pe scară largă prin abuz de putere, veți fi opriți brusc. Voi nu veți mai avea timp să căutați Milostivirea lui Dumnezeu.

Al vostru, Isus

1231. Vaccinarea globală despre care v-am vorbit în 2010 va avea loc în curând

Vineri, 03 octombrie 2014 la ora 15:10

Mult iubita Mea fiică, fii atentă acum la Promisiunea Mea. Eu voi veni din nou ca să vestesc un nou început, o nouă lume fără de sfârșit. Toți aceia care acceptă Harul lui Dumnezeu, când Eu voi revărsa Milostivirea Mea asupra întregii lumi, vor fi parte a Împărăției Mele.

Eu am dat omenirii toate semnele, toate avertismentele și toate Harurile, ca ei să-și pregătească sufletele. Unii au auzit Cuvântul lui Dumnezeu, așa cum a fost lăsat în Sfintele Evanghelii, și au luat aminte. Alții au auzit și au văzut Adevărul dar au refuzat sa-l accepte. În curând va veni o zi când va fi arătat deplinul Adevăr, ca și dovada despre Cine Sunt Eu, și păcătoșilor li se va da deopotrivă timp ca să ia propriile lor decizii, în acord cu propria lor voință liberă. Nici măcar unul dintre voi nu va fi forțat să accepte Milostivirea Mea, căci doar voi puteți lua această decizie. Alții vor refuza să dea mărturie despre Adevăr, chiar și atunci când îl vor vedea clar. Din păcate, aceștia vor fi pierduți. Alții vor avea nevoie de timp de gândire înainte de a-Mi jura credință Mie, însă acest timp, după ce Avertismentul va avea loc, va fi scurt.

Eu vin acum să vă spun despre evenimentele care vă vor dezvălui semnele acestor timpuri, ca și despre Prezența Mea în această Misiune. În multe națiuni vor fi văzute furtuni care vor dura câteva săptămâni. Vaccinarea globală despre care v-am vorbit în 2010 va avea loc în curând. Mâna lui Dumnezeu, Dreptatea Sa Divină, va fi văzută atunci când El va îngădui să fie ispitiți cei care Îl slujesc pe El în Biserica Mea. Când acestea și alte profeții se vor împlini, Eu voi fi în așteptare. Și apoi, va veni Avertismentul. El va veni cu puțin înainte de Marea Zi în care va fi în sfârșit împlinită Promisiunea Mea de a veni din nou.

Voi trebuie să vă încredeți în Bunătatea Mea, în Iubirea Mea și în Milostivirea Mea. Dacă faceți așa, veți fi suficient de puternici pentru a face față acestor încercări și insulte care sunt îndreptate împotriva voastră în Numele Meu și respectiv harului de a rămâne loiali Sfântului Meu Cuvânt.

Rămâneți în pace și cu speranță, căci Iubirea Mea pentru voi și iubirea voastră pentru Mine va distruge răul care a pus stăpânire pe sufletele celor care s-au separat ei înșiși de Mine.

Al vostru, Isus

1232. Maica Mântuirii: Legile lui Dumnezeu vor fi în curând infirmate de către milioane de oameni

Luni, 06 octombrie 2014 la ora 13:55

Dragii mei copii, cele Zece Porunci date de Dumnezeu nu pot fi niciodată rescrise, căci aceasta ar fi un sacrilegiu. Omul nu poate niciodată denatura Cuvântul, și va veni o zi în care Mânia lui Dumnezeu va cădea peste omenire atunci când cele Zece Porunci vor fi considerate de către om ca fiind incorecte. Când se va întâmpla astfel, să știți că atunci Cuvântul lui Dumnezeu nu va mai fi respectat iar omenirea va fi indusă într-o eroare gravă.

Niciunui om sau slujitor sfințit nu i s-a dat autorizarea de a răstălmăci cele Zece Porunci ori Cuvântul lui Dumnezeu. Nicio justificare pentru negarea Cuvântului lui Dumnezeu nu poate fi vreodată născocită. Legile lui Dumnezeu vor fi în curând infirmate de către milioane de oameni. Apoi, toți cei care vor cădea în plasa înșelăciunii care va rezulta de aici, vor fi orbiți de întuneric. Duhul Sfânt nu poate niciodată să-i lumineze pe cei care neagă Cuvântul sau aprobă păcatul. Când Duhul Sfânt nu mai este prezent iar Cuvântul a fost adaptat pentru a conveni nevoilor egoiste ale omului, atunci, în Ochii lui Dumnezeu, orice lege nouă nu va însemna nimic.

Dușmanii lui Dumnezeu vor acționa rapid pentru a răstălmăci Adevărul iar Biserica Fiului Meu va fi împărțită în două. Cei care vor apăra ferm Adevărul vor fi anatemizați pentru asta. Cei care vor striga blasfemii despre care vor declara că sunt Adevărul, vor fi aplaudați. Spiritul răului se va cuibări în inimile celor înșelați, și multe suflete vor fi pierdute. Ele nu vor putea să se prezinte înaintea Fiului meu și să declare că sunt desăvârșite, deoarece refuză să recunoască Adevărul care li s-a dat lor prin Îndurarea lui Dumnezeu.

Curând va fi declarat că Dumnezeu este milostiv cu toți păcătoșii, indiferent de ceea ce au făcut ei și de cum L-au ofensat pe El. Aceasta este adevărat, însă când ei Îl jignesc prezentând înaintea Sa toate urâciunile și ereziile și declarând că acestea sunt acceptabile în Ochii lui Dumnezeu, El își va întoarce Fața de la ei cu dezgust.

Omul va fi într-atât de plin de propriile lui dorințe care să se potrivească vieții lui păcătoase, încât va afirma că acțiunile nelegiuite sunt dorite de Dumnezeu. Aceasta va fi o minciună. Și, când vor îndrăzni să prezinte acestea înaintea altarelor lui Dumnezeu, acele suflete vor fi aruncate la o parte. Dacă vă veți lăsa induși în această gravă eroare, vă veți pune în mare pericol sufletele.

Vă cer să recitați cele zece Porunci cât de des puteți. Făcând așa, veți ști ceea ce se cere de la voi pentru a-L sluji cu adevărat pe Dumnezeu.

Mama voastră iubitoare,
Mama Mântuirii

1233. Când iubirea se diminuează, Dumnezeu e diminuat în viața voastră

Miercuri, 08 octombrie 2014 la ora 20:25

Mult iubita Mea fiică, cât de rece a devenit inima oamenilor. Cât de puțin le pasă lor de nevoile celorlalți și de darul vieții. Ei și-au lăsat inimile să se pervertească pentru că ei nu mai sunt în starea în care iubirea adevărată să poată domni în sufletul lor. Odată ce iubirea slăbește și caritatea față de nevoile celorlalți devine din ce în ce mai puțină, doar nedreptatea va mai urma apoi.

Când iubirea se diminuează, Dumnezeu e diminuat în viața voastră. Inima celor care poate că odată M-au iubit, dar acum nu mai cred în Mine, se va transforma în piatră. Atunci când voi întoarceți spatele iubirii față de alții, veți deveni pustiiți și neliniștiți. Lipsa voastră de iubire vă va duce la acceptarea a tot felul de practici care pentru Mine sunt dezgustătoare. Tot ceea ce Mă reprezintă va fi respins de către voi. Întreaga viață dată omenirii prin Puterea lui Dumnezeu, va fi coruptă și în multe cazuri distrusă de voi. Respectul vostru pentru Legile lui Dumnezeu și pentru viața omenească nu vor mai însemna nimic. Atașamentul vostru față de toate lucrurile pământești și față de bunurile lumești pe care ele le generează nu vă va aduce satisfacție.

Când vă împietriți inima împotriva lui Dumnezeu, omenirea suferă foarte mult. Când puterea celui rău înlocuiește iubirea pe care odinioară o avea lumea pentru Mine, Isus Cristos, să știți că timpurile aproape că sunt asupra voastră.

Renunțați la încăpățânarea voastră și la goana după plăceri. Nu încercați să schimbați Legile lui Dumnezeu ca să se potrivească vieții voastre păcătoase. Cereți, cereți, cereți Intervenția Mea, pentru ca Eu să vă pot arăta calea. Dacă nu vă întoarceți la calea Vieții Veșnice, care a fost săpată pentru fiecare copil al lui Dumnezeu, atunci nu puteți fi niciodată parte a Împărăției Mele.

Al vostru Isus

1234. Biserica Mea, Adevărata Mea Biserică, se va târî pe burtă

Miercuri, 08 octombrie 2014 la ora 20:45

Mult iubita Mea fiică, Biserica Mea va fi răsturnată și cei care rămân credincioși Legilor lui Dumnezeu vor suferi foarte mult din cauza aceasta.

Biserica Mea, Adevărata Mea Biserică, se va târî pe burtă, în timp ce toate insultele la adresa Divinității Mele și a Legilor create de Tatăl Meu Veșnic îi vor fi azvârlite în față. Încuiați în spatele porților unei închisori aurite, mulți dintre slujitorii Mei sfințiți vor fi obligați să înghită erezia. Și nu numai atât, dar ei vor fi obligați să o și predice și să îi convingă pe cei nevinovați că, în lumea de astăzi, Cuvântul rescris al lui Dumnezeu este acceptabil.

Mânia Tatălui Meu în aceste timpuri a produs indignare pentru că, foarte curând, Biserica – ce va deveni de nerecunoscut – va pregăti noi ritualuri, noi reguli și practici, astfel încât nimic nu va mai semăna cu Biserica construită de Mine.

Toate aceste lucruri au fost permise de către Tatăl Meu, pentru că satana pune la încercare credința celor care sunt ai Mei. Vai de cei care Mă trădează, pentru că aceștia vor lua cu ei sufletele celor ale căror nume au fost păstrate pentru Mine. Eu voi lupta pentru aceste suflete. Voi pedepsi pe acei dușmani ai Mei pentru că, prin înșelătoria și viclenia lor, ei au ademenit sufletele și le-au luat de la Mine. Din cauza acestor păcate ei vor fi pierduți pentru Mine.

Biserica Mea a izvorât din Rărunchii Mei. V-am dat Trupul Meu prin moarte și acesta a devenit Biserica Mea. Acum ea va fi pângărită și Trupul Meu va fi crucificat din nou. Niciun grăunte de rușine nu vor simți dușmanii Mei, căci ambițiile lor de mărire și de satisfacere a propriilor dorințe nu au nicio legătură cu Mine.

Cât de ușor de dirijat sunt cei a căror credință este slabă. Cât de ușor de dirijat vor fi acele suflete cu o credință puternică, deoarece lor le va fi teamă să apere Adevărul. Numai rămășița și cei cu adevărat devotați Cuvântului Meu vor rămâne loiali Bisericii Mele. Și datorită lor Biserica Mea nu va muri niciodată.

Al vostru Isus

1235. Vă dau acum ultima Rugăciune a Cruciadei

Miercuri, 08 octombrie 2014 la ora 21:10

Mult iubita Mea fiică, atât de zdrobită este Inima Mea în aceste vremuri! Trădătorii Mi-au străpuns Coasta, iar pământul este acum inundat de o revărsare a Durerii Mele care este atât de intensă încât nu poate fi consolată.

Vă întreb acum, care dintre slujitorii Mei sfințiți va fi destul de puternic pentru a susține Adevărul?

Vă dau ultima Rugăciune a Cruciadei. Este pentru preoți. Le cer slujitorilor Mei sfințiți să o recite zilnic.

Rugăciunea (170) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru a susține Sfântul Cuvânt al Lui Dumnezeu

„O, iubite Doamne, preaiubitul meu Isus Cristos

Susține-mă.

Protejează-mă.

Ține-mă în Lumina Feței Tale când persecuția asupra mea se intensifică iar unica mea vină este cea de a susține Adevărul, Sfântul Cuvânt al Lui Dumnezeu.

Ajută-mă să găsesc curajul de a Te sluji cu credință în toate timpurile.

Dă-mi Curajul Tău și Tăria Ta când lupt împotriva opoziției acerbe, ca să apăr Învățăturile Tale.

Nu mă părăsi niciodată, Isuse, în momentele mele de nevoie; dă-mi tot ceea ce mi-e necesar pentru a continua să Te slujesc

prin asigurarea Sfintelor Sacramente, și dă-mi Prețiosul Tău Trup și Sânge prin Sfânta Jertfă a Liturghiei.

Binecuvântează-mă, Isuse.

Mergi alături de mine.

Odihnește-te în mine.

Rămâi cu mine.

Amin”

Al vostru, Isus

1236. Amintiți-vă că, după A Doua Venire, Purgatoriul nu va mai exista

Joi, 09 octombrie 2014 la ora 20:40

Prea iubita Mea fiică, cât de însetat sunt Eu după iubirea oamenilor și cât de însetați sunt ei după Mine! Însă divizarea care îl desparte pe om de Mine, Dătătorul de Viață, este cel mai mare dușman al speciei umane.

Satana, cu căile sale înșelătoare și viclene, creează mari scindări în lume. Faptul că el stă ascuns îi dă o mare putere asupra sufletelor oamenilor. Influența sa malefică creează îndoieli asupra Existenței Mele, în cei care au credință slabă. El îi convinge pe alții, care nu cred în Mine, că omul este responsabil pentru orice alegere pe care o face. Influența sa liniștitoare, atunci când el ispiteste omul, îi convinge pe cei asupra cărora are acces că ceea ce este rău este bun și ceea ce este bun este rău. El prezintă iubirea ca fiind voluptate; ura, ca pe o formă a dorinței; iar invidia și gelozia ca pe niște mijloace prin care se justifică distrugerea vieții altora.

Fiecare idee, fiecare dorință, fiecare nostalgie sau sete pe care el o plantează în sufletul oamenilor, îi conduce pe aceștia la păcat. O infestare atât de mare în rândul omenirii, în aceste timpuri, a condus la faptul că iubirea curată, ce vine de la Dumnezeu, a fost înlocuită de pofte. Orice izvorăște de la șarpe va fi prezentat în inimile păcătoșilor ca fiind un lucru bun. Păcatul își găsește întotdeauna o justificare din partea păcătoșilor care se predau diavolului. Păcatul, odată justificat, este apoi glorificat până când este considerat o faptă măreață – vrednică de recunoaștere.

Vai de cel care îndrăznește să-i conteste pe cei care glorifică păcatul. Păcătosul care îmbrățișează cu mare bucurie păcatul, îi va influența și pe alții să facă la fel. Astăzi, influența celui rău poate fi văzută pretutindeni. În timp ce, odinioară, actele păcătoase erau ascunse cu grijă, în prezent nu mai există nici o rușine în a fi prezentate public lumii întregi. Tot ceea ce este dezgustător pentru Mine este îmbrățișat cu mare satisfacție. Răul este prezentat ca fiind bun și tot ceea ce este bun, după Legile lui Dumnezeu, este considerat a fi rău. Când diavolul lucrează, totul va fi prezentat invers și în totală opoziție cu ceea ce vine de la Mine. Să știți că, atunci când Cuvântul Meu este declarat a fi greșit, influența celui rău a atins culmile cele mai înalte.

Amintiți-vă că, după A Doua Venire, Purgatoriul nu va mai exista. Cerul și pământul vor deveni una iar Iadul va deveni sălașul celor care îl idolatrizează pe diavol și tot ceea ce vine de la el. Aburii căilor sale rele și perverse i-au infestat atât pe cei care cred în Mine cât și pe cei care Mă resping. Nimeni nu este în siguranță.

Rugăciunea, iubiții Mei ucenici, este refugiul vostru. Susțineți Cuvântul Meu și rugați-vă, nu pentru voi înșivă ci pentru cei care au făcut legământ cu cel rău. Ei au nevoie de rugăciunea voastră dimineața, la amiază și noaptea.

Al vostru Isus

1237. Mama Mântuirii: în curând, moartea nu va mai avea nicio putere asupra omului

Vineri, 10 octombrie 2014 la ora 13:10

Copiii mei dragi, Răstignirea Fiului Meu a fost semnificativă din multe puncte de vedere. El a fost ucis nu numai de mâna soldaților romani, ci și din ordinele acelora care pretindeau că sunt urmași dedicați ai Cuvântului lui Dumnezeu.

Biciuirea, persecuția și moartea Lui au fost făcute la instrucțiunile acelora care îi conduceau pe credincioși în Templul lui Dumnezeu. Ei au negat tot ceea ce știau că reprezintă Adevărul, deoarece au refuzat să accepte că Fiul Meu, Isus Cristos, era Mesia. Toate Legile poruncite de Dumnezeu au fost încălcate, căci ei s-au bucurat la execuția Fiului Meu.

Înainte de Ziua venirii Domnului ei vor reconstitui Crucificarea Lui. Ei îl vor biciui, prin trădarea Sfântului Său Cuvânt. Ei îi vor persecuta pe cei care Îi rămân fideli, iar apoi vor profana Trupul Său. Dar nu vor putea să-L ucidă, căci Trupul Său – Biserica Sa – nu poate să moară și va rămâne în picioare, deși într-o stare fragilă, până la sfârșit.

În aceste timpuri trebuie să vă amintiți că întreaga viață vine de la Dumnezeu. Moartea nu are nici o putere asupra lui Dumnezeu. Viața, odată ce a fost dată, nu poate să moară. În curând, moartea nu va mai avea nici o putere asupra omului și prin Învierea Fiului Meu, și omul va avea Viața Veșnică a trupului și a sufletului. Aceia care se încred în Cristos și îi rămân devotați Lui, vor avea viață. Doar cei care îl resping complet nu vor avea viață.

Bucurați-vă, știind că o viață glorioasă vă așteaptă pe voi toți cei care aderați la Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu, căci moartea nu vă va distruge.

Mama voastră Preaiubită

1238. Iubirea Mea pentru umanitate este infinită

Sâmbătă, 11 octombrie 2014 la ora 01:00

Mult iubita Mea fiică, Iubirea Mea pentru umanitate este infinită. Iubirea Mea este intensă și protectoare. Este pură, iar Eu trec cu vederea multe defecte datorită profundei Mele afecțiuni pentru păcătoși.

Eu păstrez sufletele în Compasiunea Mea și nu există nimic ce nu aș face pentru a le salva, astfel încât să-i pot uni pe toți ca unul în Mine. Cu toate acestea, lacrimile Mele în aceste timpuri curg în torente mari din cauza felului în care copiii lui Dumnezeu sunt răniți, abuzați, torturați, umiliți, flagelați și uciși de către dușmanii Celui Care a creat lumea. Cei care provoacă o astfel de suferință se află complet sub influența spiritelor rele, care le otrăvesc mintea cu minciuni, ură și dispreț față de viața umană. Nici un om nu poate să spună vreodată, nici măcar pentru o clipă, că atunci când ucide o altă ființă umană, el face o acțiune în Numele lui Dumnezeu. Cei care creează războaie și provoacă genocid, în orice mod, și care spun că lucrează pentru Gloria lui Dumnezeu, se induc în eroare nu numai pe ei înșiși, ci și pe cei pe care îi recrutează pentru a le duce la îndeplinire intențiile lor rele.

Iubirea Mea este atât de puternică încât, dacă ar fi să vă rugați pentru aceste sărmane suflete pierdute, care cred că a ucide pe alții în Numele lui Dumnezeu este un lucru bun care le va aduce onoare, Eu le voi arăta Milostivirea Mea trezind în ele Spiritul Adevărului. Nu permiteți ca inimile voastre să se împovăreze. Dimpotrivă, să știți că deși aceste acte josnice, comise de cei care distrug vieți, sunt înspăimântătoare Eu, în Dreptatea Mea Divină, voi pune capăt acestor orori.

Eu vă voi înălța într-o clipă în Inima Mea Preasfântă, pe voi toți cei care aveți inimi calde și tandre, și vă voi salva, într-atât de mare este Iubirea Mea pentru voi. Iubiții Mei discipoli, voi nu va trebui să îndurați durerea unei morți trupești. Eu vă promit aceasta, dacă Mă ajutați, prin rugăciunile voastre, să salvez sufletele celor care au mai mare nevoie de Iertarea Mea și de Milostivirea Mea.

Ajutați-Mă în această mare lucrare și, în curând, totul va fi aprins de strălucirea și Gloria Noii Mele Împărății. Aici veți trăi veșnic fără nici o grijă în lume. Iubirea pentru Mine, pentru Tatăl Meu Veșnic, pentru familia și prietenii voștri va domni în lumea care nu va avea sfârșit.

Mergeți în pace și iubiți, spre a Mă sluji pe Mine.

Isus al vostru

1239. Providența Divină va învinge întotdeauna

Sâmbătă, 11 octombrie 2014 la ora 20:30

Mult iubita Mea fiică, nimeni să nu subestimeze Puterea lui Dumnezeu în nicio împrejurare care ar putea apărea în aceste timpuri. Puterea lui Dumnezeu este infinită și niciun om nu poate învinge Divinitatea sau Voia lui Dumnezeu. Niciun dușman al Meu nu se poate făli că este mai mare decât Dumnezeu care poate, cu o singură Suflare, să reverse asupra lumii Dreptatea Sa. Cu toate că Dumnezeu este răbdător, drept, corect și plin de Iubire necondiționată pentru toți copiii Săi – chiar și pentru cei mai răi dintre ei – El va pedepsi răutatea omului cauzată de influența diavolului.

Blestemați sunt cei care se ridică împotriva lui Dumnezeu sfidând Cuvântul Sfânt. La timpul lui Dumnezeu, după ce li se vor fi dat toate șansele de a se îndrepta, ei vor fi pedepsiți. Cei care adoră răul și fiara, vor fi fulgerați exact așa cum a fost când Lucifer a fost aruncat în abisul infernului dintr-o lovitură de fulger.

Când dușmanii Mei rănesc alți oameni, când încearcă să-i ucidă și să-i mutileze pentru a dobândi putere asupra celor slabi, vor suferi o pedeapsă îngrozitoare. Când un genocid, de orice fel, este îndeplinit, de către cei care venerează diavolul, asupra celor inocenți, aceia vor arde în iad și vor fi opriți chiar atunci când vor crede că au reușit.

Providența Divină va învinge întotdeauna, căci nu este Putere mai mare decât a Aceluia care a creat totul din nimic.

Isus al vostru

1240. Dumnezeu Tatăl: Pământul va fi purificat, la fel cum copiii Mei vor fi curățați de toate relele

Duminică, 12 octombrie 2014 la ora 18:40

Mult iubita Mea fiică, multe schimbări vor veni pe măsură ce se apropie A Doua Venire a Iubitului Meu Fiu.

Nu vă temeți, copiii Mei, căci aceste lucruri trebuie să se împlinească pentru purificarea copiilor Mei, astfel ca ei să se poată bucura când va veni Ziua în care va începe lumea fără de sfârșit. Promisiunile Mele s-au împlinit întotdeauna și totul se va sfârși cu bine.

Doresc ca voi să implorați Milă pentru fiecare suflet care trăiește în lume, astfel ca rasa umană să se poată uni ca unul în Ochii Mei. Curând, ura, răul și nedreptățile din lume vor ajunge la un sfârșit brusc, iar Lumina Împărăției Mele va străluci asupra voastră. Pacea va domni și iubirea va umple pământul, când Noul Paradis va fi dezvăluit în toată splendoarea lui. Dreptatea Mea va eradica tot răul, iar toți cei care, în ciuda Intervenției Mele, se vor agăța de diavol, vor fi aruncați deoparte. Atunci, nu vor mai fi lacrimi vărsate, și ultima parte a Legământului Meu va fi finalizată.

Ridicați-vă, copiii Mei, înălțați-vă inima în speranță și încredere. Eu voi interveni în multe moduri pentru a împiedica actele nelegiuite, trădările și ereziile înșelătoare să vă distrugă. Timpul Meu a început și dușmanii Mei vor fi loviți când Eu Mă străduiesc să pun totul în ordinea sa corectă, astfel ca totul să fie pregătit. Pământul va fi purificat, la fel cum copiii Mei vor fi curățați de toate relele, iar Eu îi voi înălța pe cei blânzi, pe cei smeriți și pe cei cu inima caldă, pentru a-și lua locul în Noul Cer și Noul Pământ.

Să nu vă pierdeți niciodată speranța, căci toată Puterea este a Mea. Veniți la Mine, micuții Mei, și aflați-vă alinarea în Iubirea Mea necondiționată. Încredeți-vă în Mine și toată slava va fi a voastră.

Tatăl vostru iubitor

Dumnezeu cel PreaÎnalt

1241. Eu vin în primul rând pentru cei care merită cel mai puțin Milostivirea Mea

Duminică, 12 octombrie 2014 la ora 21:20

Mult iubita Mea fiică, Eu sunt Protectorul tuturor copiilor lui Dumnezeu – al fiecăruia dintre voi – indiferent de sexul, vârsta sau credința voastră. Eu sunt Protectorul Bisericii Mele de pe pământ pe care niciun om nu o va învinge. Ea va rămâne intactă, deși mulți Mă vor fi părăsit.

Cei care Mă părăsesc, care schimbă Cuvântul lui Dumnezeu, nu pot spune că ei sunt ai Bisericii Mele, căci Eu nu pot să protejez o biserică ce nu grăiește Adevărul. Adevăratul test al credinței voastre a început și, în curând, veți fi confuzi și nu veți ști încotro să vă întoarceți. Fiți siguri că, deși Sunt milostiv, Eu niciodată nu voi sta deoparte ca să le permit trădătorilor să pângărească Trupul Meu. Ei vor continua doar cât le va fi îngăduit, înainte ca forța de tunet a Mâinii lui Dumnezeu să fie auzită.

Trebuie să vă îndreptați toată atenția spre Mine și să acceptați faptul că Strâmtorarea s-a intensificat și că trebuie să se întâmple toate lucrurile prezise. Numai atunci când profețiile date Lumii la Începuturi vor deveni vizibile, omul va înțelege pe deplin că Timpul Meu este aproape peste voi. Nu trebuie să vă temeți niciodată de Mine, căci Iubirea și Milostivirea Mea sunt nemăsurate. Temeți-vă doar de cei care nu vin de la Mine, deoarece spiritul răului îi conduce ca să facă lucruri îngrozitoare. Numai prin rugăciune puteți să ajutați la ispășirea păcatelor lor, și printr-un astfel de act generos, puteți risipi fumul satanei. Aburii lui învăluie în aceste timpuri lumea, dar a fi în stare să-i recunoașteți prezența e mult mai dificil decât vă puteți imagina. Influența lui este întotdeauna ascunsă în spatele unei aparențe grijulii și a unor acte umanitare, și este prezentată în cel mai neașteptat – deși respectuos – mod. Omul care este binecuvântat cu Harul Discernământului va înțelege cum lucrează satana și îi va recunoaște acțiunile, indiferent cât de atent sunt ele camuflate când sunt prezentate lumii oarbe în fața Adevărului.

Curând, Glasul Meu va trezi, în inima oamenilor, spiritualitatea lor, percepția a ceea ce sunt ei, cunoașterea celui căruia ei îi aparțin, și conștientizarea vieții veșnice pe care Eu le-o voi aduce. Atunci când va începe această trezire, să știți că Puterea lui Dumnezeu va fi simțită când Dreptatea lui Dumnezeu se va înălța din cenușă și când un far de Lumină va aduce din nou viață pe câmpurile sterpe care vor fi fost lăsate pârjolite de către cel rău. Glasul Meu va fi auzit și mulți vor fi șocați când va începe acea zi. Glasul Meu va răsuna ca un tunet, și orice om drept își va pleca genunchiul, lăudând pe Dumnezeu. Eu vin în primul rând pentru cei care merită cel mai puțin Milostivirea Mea. Ei sunt cei care ar trebui să fie ultimii, din cauza modului în care M-au tratat. Și totuși, ei vor fi întâmpinați primii în Împărăția Mea. Apoi vor veni drepții. Cei răi vor fi lăsați în urmă.

Nicio piatră nu va rămâne neîntoarsă, până în ultima secundă, iar cei ce vor striga după Milostivirea Mea, o vor primi. Cei care Mă vor blestema, vor fi blestemați.

Isus al vostru

1242. Cheile Împărăției Mele, ale lumii care va veni, au fost pregătite

Marți, 14 octombrie 2014 la ora 18:15

Mult iubita Mea fiică, tot ceea ce Eu am dezvăluit lumii prin aceste mesaje, se va împlini. Mulți dintre cei care cunosc aceste mesaje vor continua, din păcate, să desființeze Cuvântul Meu. Alții, care nu au cunoștință de aceste mesaje, se vor opune Cuvântului Meu care le-a fost dat prin Sfintele Evanghelii.

Îi chem pe toți cei care merg pe acest pământ cu Mine, și le cer să aibă încredere în Mine. Trăiți după Cuvântul Meu și nu veți afla moartea. Trăiți-vă viața conform Adevărului, iar Eu voi revărsa mari Haruri peste voi și peste cei ale căror nume le puneți voi dinaintea Mea. Pe măsură ce lumea se scufundă în întuneric – când războaiele izbucnesc pretutindeni iar bolile și foametea covârșesc omenirea, veți fi martori ai Intervenției Mele. Eu îi protejez pe toți cei care se consacră pe ei înșiși Inimii Mele Sfinte. Eu îi înalț pe toți cei a căror inimă poate este grea. Eu aduc pace și liniște sufletească tuturor celor care Îmi cer aceste Daruri.

Numai Eu, Isus Cristos, pot să vă ușurez povara. Numai Eu îi pot învinge pe dușmanii voștri și pe cei care abuzează de puterea și de influența lor pentru a vă distruge, în folosul lor personal. Numai voi, discipolii Mei iubiți, puteți aduce la Mine sufletele celor care Mă resping, care Mă disprețuiesc și care Mă contestă. Mulți dintre ei nu vor veni niciodată la Mine deși Eu îi primesc în Milostivirea Mea.

Voi trebuie să continuați să vă folosiți de rugăciunile care v-au fost date. Stați aproape de Mine, pentru că, dacă faceți așa, vă va fi dată toată protecția împotriva răului. Trebuie să fiți puternici și curajoși și să rămâneți calmi, pentru că Eu nu voi pleca niciodată de lângă voi. Eu voi merge împreună cu voi și vă voi susține. Vă voi consola. Vă voi șterge lacrimile și, curând, vă voi cuprinde, pe voi și pe cei dragi vouă, în Brațele Mele iubitoare.

Cheile Împărăției Mele, ale lumii care va veni, au fost pregătite și făurite pe măsura fiecăruia dintre cei ale căror nume sunt scrise în Cartea Vieții. Dar Mila Mea este atât de mare încât îi voi primi cu bucurie în Noul Meu Paradis și pe cei ale căror nume nu sunt scrise, dacă voi Îmi aduceți, prin rugăciunile voastre, aceste suflete.

Preaiubitul vostru Isus

1243. Foamea spirituală lasă sufletul golit, nefericit și pierdut

Joi, 16 octombrie 2014 la ora 19:10

Mult iubita Mea fiică, foamea de mâncarea care hrănește trupul este o suferință îngrozitoare. Dar foamea spirituală lasă sufletul golit, nefericit și pierdut. Când un suflet se depărtează de Mine, el va pribegi căutând orice fel de satisfacție. El va merge până la capătul pământului căutând calmul și ușurarea spirituală, însă nimic nu poate să umple acest gol, în afară de Mine. El poate va găsi ușurare vremelnică în încercările de relaxare lumești, dar niciodată nu va găsi pacea pe care i-o pot aduce doar Eu.

Când Eu hrănesc sufletul oamenilor cu Harul Meu, ei vor fi plini de Iubirea și Prezența Mea. Deși Prezența Mea într-un suflet va atrage asupra acestuia veninul spiritelor rele care vor face tot ce pot spre a-l tulbura, acelui suflet nu-i va păsa. Iubirea Mea este tot ceea ce vă este necesar pentru a vă simți împliniți, iar Pacea Mea, care vă umple, nu este din această lume. Ea aduce cu ea mari Binecuvântări, iar sufletul care obține această pace nu va renunța la ea, odată ce a simțit-o.

Când cineva face eforturi extraordinare pentru a Mă respinge, el nu se păcălește decât pe sine însuși. A Mă respinge pe Mine este alegerea voastră. De ce arătați atunci ură pentru Mine, dacă nu credeți că Eu exist? Vă chem pe voi toți cei în care se duce o luptă spirituală, să ascultați Glasul Meu acum când Eu vă chem. Dacă Mă respingeți, atunci să rămâneți tăcuți. Nu Mă respingeți ca apoi să Mă blestemați, căci dacă faceți așa, vă contraziceți voi înșivă. Nu puteți urî ceva ce nu există. Când simțiți ură de orice fel, nu știți că ea vine dintr-o sursă, exact cum vine iubirea? Iubirea vine de la Dumnezeu. Ura vine de la satana. În ziua în care vă veți da seama că răul crește și puroiază pe măsură ce se descolăcește ca un șarpe, veți vedea că el este o entitate reală. Numai atunci veți accepta în sfârșit că diavolul există. Motivul pentru care el, satana, este atât de viclean, este acela că nu e în avantajul lui să se facă cunoscut. Căci dacă s-ar întâmpla aceasta, vouă v-ar fi imposibil să nu credeți în Dumnezeu.

Deschideți-vă ochii și vedeți răul drept ceea ce este el. Să știți că dacă Mă respingeți, cel rău se va folosi de voi pentru a alimenta ura împotriva celor care Mă iubesc.

Isus al vostru

1244. Mama Mântuirii: Mulți vor fi deposedați de titlurile lor

Vineri, 17 octombrie 2014 la ora 15:30

Iubiții mei copiii, vă rog să vă rugați pentru slujitorii sfințiți loiali Fiului meu căci vor începe să se desfășoare evenimentele viitoare. Mulți vor fi deposedați de titlurile lor și aruncați în pustie, în dizgrație. Tulburările și confuzia se vor răspândi în interiorul Bisericii Fiului Meu, însă trădătorii se vor ridica în număr mare și mulți îi vor urma. Alte Biserici Creștine se vor apropia de noua biserică adaptată, iar apoi totul va fi pus în scenă pentru a se înălța noua religie mondială. La început, această nouă formă a bisericii va părea ca o gură de aer proaspăt pentru mulți dintre cei care doresc o schimbare. Apoi, va deveni clar că ea servește doar celor care vor ca Legile lui Dumnezeu să se modifice pentru a conveni vieților lor păcătoase. Această biserică își va pierde toată credința. Ea va avea toate aparențele unei biserici a lui Dumnezeu nouă și proaspătă, însă niciun simbol destinat să-L onoreze pe Fiul meu nu va mai fi nimic de felul acesta.

Apoi, pe măsură ce timpul se apropie, Noua Biserică Unică Mondială va fi anunțată și va fi văzută ca o măreață instituție umanitară. Ea va fi strâns legată de lumea politică și economică. Apoi i se vor alătura cei care nu au aparținut niciodată vreunei credințe. Cât de încântați vor fi aceștia, deoarece toate păcatele vor fi scuzate și mulți se vor simți ușurați pentru că își vor putea trăi viața după bunul lor plac. Ei nu vor mai avea teama că-L ofensează pe Dumnezeu pentru că nu vor mai vedea păcatul ca pe ceva din cauza căruia să se îngrijoreze.

Pentru a arăta o fațadă meritorie, noua Biserică va promova activitățile umanitare și caritabile și întreaga lume o va aplauda. Curând după aceea, nu se va mai putea face nicio deosebire între ea și alianțele politice mondiale sau organizațiile de afaceri dedicate filantropiei.

În acest timp, adevărata Biserică a Fiului meu, cea clădită de El, va rămâne în viață, deși mult slăbită. Biserica rămășiță, deși mică numeric, nu se va da bătută nici chiar când anticristul va prelua puterea.

Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă ca slujitorii sfințiți ai Fiului meu să-și învingă temerile și să se ridice ca să proclame Adevărul, chiar și când vocea lor este sugrumată de cei care Îl trădează pe Fiul meu.

Iubita voastră Mamă,
Maica Mântuirii

1245. Blestemați sunt cei care Mă blestemă

Sâmbătă, 18 octombrie 2014 la ora 14:20

Mult iubita Mea fiică, cel rău a pus stăpânire pe inimile multora dintre cei care cred în Mine, pentru că ei îl lasă cu ușurință să intre în sufletele lor.

Satana ispitește sufletele atât prin simțuri, cât și prin păcatul mândriei. Cei care cred că inteligența lor și cunoașterea Cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu le dă dreptul de a judeca pe alții în Numele Meu, Mă jignesc profund. Plini de mândrie, narcisismul lor înseamnă faptul că ei cred că au dreptul de a disprețui pe alții și a împrăștia venin în Numele Meu. Feriți-vă de cei care îi blestemă pe alții și apoi spun că sunt ai Mei, pentru că ei vorbesc cu o limbă vicleană. În ziua când Eu voi veni, aceste suflete se vor chirci de frică și își vor feri ochii de Lumina Mea, care îi va orbi.

Întotdeauna să aveți încredere în Milostivirea Mea, pentru că eu îi iert întotdeauna pe cei care care M-au insultat și vin în fața Mea cu remușcare adevărată în sufletele lor pentru tot ce au spus și au făcut. Dar temeți-vă de Dreptatea Mea, pentru că ea va fi înfricoșătoare. Nu îmi cer iertare pentru aceasta. Să știți că cei mândri și puternici, prin a căror influență răuvoitoare asupra altora am pierdut Eu sufletele pe care le doresc, vor avea de suferit. Ei vor tremura de frică înaintea Tronului Meu, și cu toate acestea, ei Mi se vor împotrivi și își vor apăra obiceiurile rele, crezând în mod greșit că Eu îi voi asculta.

Blestemați sunt cei care Mă blestemă. Binecuvântați sunt cei care își trăiesc viața în dragoste pentru alții și care urmează Învățăturile Mele, chiar și atunci când acestea le provoacă durere. Eu îi voi înălța pe cei drepți, dar îi voi zdrobi pe cei răi care întorc spatele Cuvântului lui Dumnezeu. Oricine provoacă suferință altora și în special în Numele Meu, va trebui să dea socoteală în fața Mea în Ziua de pe Urmă.

Al vostru Isus

1246. Mama Mântuirii: Binecuvântați sunt cei cărora li se vor da cheile Paradisului

Duminică, 19 octombrie 2014 la ora 20:40

Draga mea copilă, eu sunt Mama voastră, Regina Cerului. Eu vă acopăr cu haruri speciale, pe voi toți cei care mă chemați să mijlocesc pentru voi, cerând Fiului meu să vă protejeze. Toți cei din Ceruri se roagă pentru omenire în aceste timpuri, ca tranziția în noua lume fără de sfârșit să fie lină. Dorința cea mai mare a Fiului meu este să ajungă la inima fiecărui păcătos. Să dea la o parte pânza de păianjen a confuziei care acoperă sufletele lor. Să-i atragă în Marea Sa Milostivire chiar și pe cei cu inima de piatră.

Fiul meu nu renunță niciodată în strădania sa de a atinge inima fiecăruia. El niciodată nu caută răzbunare împotriva celor care L-au ofensat și niciodată nu favorizeaza un suflet față de altul. El îl iubește pe fiecare, chiar și pe cei mai mari dușmani ai Lui, și așa va fi întotdeauna. Voi nu trebuie să-L evitați pe Fiul meu dacă ați suferit în această viață, dacă ați pierdut în circumstanțe tragice pe cineva drag sau dacă sunteți victima unor nedreptăți cumplite. Dumnezeu este Autorul Vieții. El dă viața și El o ia. Numai atunci când un suflet, plin de spiritul rău, ucide pe altul, Dumnezeu va face ca acel suflet să plătească scump.

Atâta timp cât există păcat, răul va rămâne pe pământ. Răul se va risipi numai atunci când păcatul va dispărea. Copii, vă cer să aveți răbdare. Vă cer să vă petreceți timpul în rugăciune, cât de mult puteți. Vă cer să continuați să recitați Preasfântul Rozar pentru protecția familiilor voastre, a națiunilor voastre și a țărilor voastre. Rozarul meu nu a fost niciodată atât de puternic ca în aceste vremuri, iar voi veți primi mari haruri când îl recitați, mai ales cu voce tare și în grupuri.

Toate Planurile lui Dumnezeu sunt deja organizate pentru a Doua Venire a lui Isus Cristos. Vă cer ca, prin rugăciunile voastre, să ajutați la pregătirea căii prin care toți păcătoșii să caute căința, ca astfel să se bucure de viața veșnică în lumea fără de sfârșit care va veni. Binecuvântați sunt cei cărora li se vor da cheile Paradisului.

Preaiubita voastră Mamă,
Mama Mântuirii

1247. Acceptați Adevărul dat vouă în Cartea Apocalipsei

Marți, 21 octombrie 2014 la ora 23:40

Mult iubita Mea fiică, atunci când profețiile au fost date copiilor lui Dumnezeu la începuturi, ele au adus teamă în inima oamenilor. Aceasta s-a datorat îndoielilor care existau în mintea celor care nu credeau în Dumnezeu și confortului pe care omul îl simțea în mediul său pământesc natural. Era mai ușor să accepte o viață plină de imperfecțiuni decât să creadă într-o viață care exista în supranatural.

Dumnezeu nu și-a trimis profeții ca să-i înspăimânte pe copiii Săi. El i-a trimis ca să-i avertizeze asupra pericolelor care-i pândesc atunci când ei creează o prăpastie între om și Dumnezeu. Dacă această prăpastie devenea atât de adâncă încât majoritatea sufletelor îl respingeau pe Dumnezeu, El intervenea întotdeauna pentru a le salva. Dumnezeu a intervenit întotdeauna prin profeții Săi, și prin profeții Săi a putut Dumnezeu să-i educe pe copiii Săi pe calea Domnului. Fără profeții lui Dumnezeu, omului nu i-ar fi fost dat Adevărul. Ceea ce Dumnezeu dă poporului Său, prin Cuvântul scris, niciun om să nu dea la o parte.

Omul nu este vrednic să schimbe Cuvântul lui Dumnezeu, nici nu este el în măsură să schimbe înțelesul Cuvântului și nici nu are dreptul să facă aceasta. Când un om ia Cuvântul lui Dumnezeu și îl interpretează eronat în mod deliberat, ca să facă rău altora, acesta este un păcat grav. Au fost mulți care au încercat să schimbe înțelesul Cuvântului dar au dat greș. Cu toate acestea, există unii care au creat versiuni ale Cuvântului care difereau de Adevărul deplin, iar oamenii nu au fost cu nimic mai înțelepți. Pe aceste suflete Eu nu le fac răspunzătoare, pentru că au folosit Cuvântul doar ca să dea slavă lui Dumnezeu.

Când am venit Eu ca să predic Adevărul, oamenii s-au temut de Mine. S-au temut și de toți profeții care au venit înainte de Mine. Pe ei, ca și pe Mine, i-au urât pentru că au adus omenirii Adevărul, prin Cuvântul vorbit. Cartea Apocalipsei, dată lui Ioan Evanghelistul prin Puterea Duhului Sfânt, a fost ignorată de către Bisericile Mele Creștine. Despre ea se vorbește rar, și mulți din Biserica Mea o resping ca nefiind relevantă.

A venit acum timpul ca Adevărul să fie în sfârșit rostit și ca oamenii să facă alegerea. Acceptați Adevărul dat vouă în Cartea Apocalipsei, și pregătiți-vă pentru ca totul să fie în ordine și plăcut Mie în Ziua cea Mare. Sau, ignorați Adevărul și Promisiunea Mea de a veni din nou. Ascultați cu urechea surdă Rugămințile Mele dar amintiți-vă că Eu voi veni ca un hoț în noapte și numai cei care Mă primesc cu bucurie și acceptă Milostivirea Mea vor fi ai Mei.

Eu vă avertizez doar pentru că vă iubesc. Dacă nu ar fi Iubirea Mea, aș alunga rasa umană în pustie după cât de nerecunoscătoare sunt sufletele lor.

Isus al vostru

1248. O, cât de arogant este omul care ia în derâdere Existența Mea

Joi, 23 octombrie 2014 la ora 15:14

Mult iubita Mea fiică, cu fiecare faptă bună și cu fiecare act de caritate, forțele celui rău se diminuează. Cu fiecare rugăciune și suferință oferite pentru sufletele celor în întuneric, ura și acțiunile rele sunt eradicate. Să știți că faptele bune care vin de la orice persoană atinsă de Puterea Duhului Sfânt distrug influența lui satana în lume.

Ridicați-vă, voi toți cei care ați acceptat Adevărul conținut în Cartea Apocalipsei, și rugați-vă pentru salvarea tuturor copiilor lui Dumnezeu. Cereți,cereți, cereți iar Eu vă voi răspunde când vă rugați pentru cei despre care știți că au intenția să distrugă întreaga credință în Mine, Isus Cristos.

O, cât de arogant este omul care ia în derâdere Existența Mea, Divinitatea Mea și Promisiunea Mea de a veni din nou! Cât este de închisă mintea lor la Iubirea pe care o port Eu în Inima Mea pentru toți păcătoșii, inclusiv pentru cei care Mă trădează. Cât de ușor de manipulat sunt cei care sunt lipsiți de Duhul Sfânt. Vai de cei care se ridică împotriva Darului Duhului Sfânt care izvorăște de la Mine și care este forța motrice a tuturor lucrurilor. Cât de însetați sunteți voi, cei care Mă renegați. Apa nu vă va stinge niciodată setea, și va veni o zi când Mă veți implora pentru Fântâna Vieții. Până când nu va veni acea zi, dacă nu Îmi veți cere să beți de la Mine, nu veți avea viață.

Veniți – cereți-Mi să vă luminez. Permiteți focului Duhului Sfânt să aprindă sufletele voastre. Dacă veniți la Mine, cu deplină încredere și smerenie, Eu vă voi umple cu Prezența Mea, iar când Mă veți recunoaște Eu vă voi da viața după care tânjiți. Numai atunci va domni pacea în inimile voastre.

Isus al vostru

1249. Mâna lui Dumnezeu va folosi soarele pentru a alerta lumea

Vineri, 24 octombrie 2014 la ora 22:50

Mult iubita Mea fiică, soarele va fi unul dintre cele mai mari semne atunci când intervenția divină va fi pe cale să se desfășoare. Când veți vedea schimbările în soare, când el va părea mai mare, va străluci mai mult și în afara anotimpului – să știți că se apropie timpul pentru A Doua Mea Venire.

Mâna lui Dumnezeu va folosi soarele pentru a alerta lumea în privința activității sale neobișnuite. Oamenii de știință nu vor fi capabili să ofere un motiv pentru mișcările bruște ale soarelui și pentru comportamentul neobișnuit al acestei stele care vă dă lumina. Fără lumina soarelui pământul s-ar cufunda în întuneric. Deci, pe măsură ce păcatele omului cresc și păcatul este îmbrățișat ca fiind pur și simplu o parte a naturii umane, pământul va fi acoperit de spiritul întunericului. Pe măsură ce păcatul va învălui lumea, încet-încet soarele își va pierde strălucirea și va deveni șters. Pe măsură ce omul își va pierde sentimentul iubirii pentru ceilalți și va deveni imun la durerea pe care o provoacă altora, din cauza păcatului, lumea va deveni mai întunecată – mai întunecată în spirit, pe zi ce trece.

Eu voi continua să îi conduc pe copiii lui Dumnezeu până în acel moment. Vă voi arăta calea către Împărăția Mea și veți vedea Lumina Mea. Nimic nu vă va distrage de-a lungul drumului pentru că veți vedea cu claritate cum răul aduce cu el o teribilă întunecime.

Soarele se va estompa până când, în cele din urmă, nicio lumină nu va mai fi pe pământ timp de trei zile. Singura lumină va fi cea care vine de la Adevăr. Și, în a patra zi, cerurile se vor deschide și lumina – așa cum nu veți fi crezut vreodată că poate exista – se va revărsa din Ceruri. Atunci Eu voi fi văzut de fiecare persoană din fiecare țară în același timp, în întreaga Mea Glorie, atunci când voi veni să Îmi revendic Împărăția promisă Mie de Tatăl Meu.

Niciodată să nu vă temeți de pregătirile care sunt necesare pentru ca voi să fiți gata să Mă întâlniți. Trebuie să vă asigurați că sunteți bine pregătiți pentru Mine, pentru că aceea va fi ziua când vă voi înmâna Cheile Împărăției Mele și va fi o mare sărbătoare. Răul nu va mai exista în Noua Mea Lume ce va veni și cei drepți se vor uni cu Mine și cu toți îngerii și sfinții.

Trebuie să priviți această misiune ca și cum ar fi o călătorie. Fiecare parte a călătoriei voastre aduce noi descoperiri – moduri în care veți învăța ceea ce este necesar pentru a vă pregăti pentru următoarea etapă. Pe măsură ce treceți peste fiecare obstacol deveniți mai puternici. Chiar și cei mai slabi dintre voi vor termina această călătorie, pentru că Eu vă voi conduce la fiecare pas pe care îl faceți și în curând călătoria va fi completă.

Bucurați-vă, pentru că Împărăția Mea vă așteaptă și timpul va fi scurt.

Al vostru Isus

1250. Câteodată, ceea ce pare a fi nedrept este peste puterea voastră de înțelegere

Duminică, 26 octombrie 2014 la ora 23:10

Prea iubita Mea fiică, cei care Mă neagă o fac deoarece cred că dacă Eu aș exista, cu siguranță, un Dumnezeu al Iubirii nu ar permite niciodată ca suferința, tragediile neașteptate, bolile ori moartea prematură să aibă loc.

Dumnezeu dăruiește viață și tot El o ia înapoi după dorința Sa, pentru că din orice Act al lui Dumnezeu întotdeauna izvorăște ceva bun, fie pentru lumea în care trăiți, fie pentru Împărăția Mea Cerească. Lipsa de încredere în Mine este cea care generează amărăciune în sufletele care Mă judecă pe Mine pentru acte pe care ele le consideră a fi crude și inutile. Ceea ce nu știu ele este că există un timp pentru orice – este un timp pentru a trăi și este un timp pentru a muri – și că Dumnezeu este Creatorul Vieții. Numai El poate decide când să o ia înapoi.

A suferi din mâna altora este altceva, creat de către păcat, nu de către Dumnezeu. Când omul alege între diferitele căi ale vieții, este în întregime după voia lui pe care dintre acestea o alege. Unii aleg înțelept, urmându-și propria conștiință și înțelegând diferența dintre bine și rău. Alții vor alege calea despre care ei cred că le va aduce cele necesare pentru a trăi în lume. Dar, vor fi și din aceia care vor alege fără înțelepciune și se vor angaja pe o cale a egoismului, a răutății și lăcomiei.

Toate lucrurile bune vin de la Dumnezeu. Câteodată, ceea ce pare a fi nedrept este peste puterea voastră de înțelegere, dar să știți că Dumnezeu alege cum să culeagă roadele pentru binele omului. Iar suferința este parte a Planului Său de Salvare a sufletelor. El nu găsește plăcere în suferință, ci aceasta este o formă de purificare. Când voi suferiți, Dumnezeu va încerca să folosească această suferință pentru binele propriului vostru suflet. Dar, El niciodată nu vă va forța să faceți nimic, deoarece El vă dăruiește liberă voință. Abuzul libertății de voință poate duce la păcate teribile și, totuși, Dumnezeu nu vă va lua niciodată această libertate. Libera voință este sacrosanctă (inviolabilă). Ea a fost dăruită în mod liber de către Dumnezeu omului și este singurul Dar pe care nu îl va lua niciodată înapoi de la voi. Cu toate acestea, tocmai prin libera sa voință omul cade din starea de Har în păcat.

Cel rău se joacă cu libera voință a omului prin intermediul ispitelor asupra simțurilor. Libera voință, când este folosită în mod corect, este un Dar care poate aduce mare Slavă lui Dumnezeu. Dar, când se abuzează de ea, comițându-se atrocități, este folosită de satana pentru a aduce blestemul asupra omenirii.

Bătălia pentru suflete se va termina când libera voință a omului se va uni cu Voia lui Dumnezeu. Numai atunci va deveni omul liber de toate lucrurile care îi aduc tristețe și suferință de orice fel.

Voia lui Dumnezeu va domni în lumea ce va veni, care nu are sfârșit.

Al vostru, Isus

1251. Maica Mântuirii: Rolul meu ca Maică a copiilor lui Dumnezeu este subminat

Luni, 27 octombrie 2014 la ora 16:20

Copila mea, este important să vă amintiți să recitați Preasfântul meu Rozariu în fiecare zi, pentru a proteja această misiune, precum și alte misiuni ce se desfășoară în lume cu acordul Tatălui meu Veșnic.

În aceste timpuri, creștinilor care susțin Credința le va fi foarte dificil să continue să-și declare devoțiunea față de mine, Preacurata Fecioară Maria, Maica lui Dumnezeu. Rolul meu ca Maică a copiilor lui Dumnezeu este subminat și desființat, în special de către anumite grupuri Catolice care nu provin de la Fiul meu. Astfel de grupuri dau impresia că sunt devotate Bisericii Fiului meu, dar ei nu practică ceea ce a predicat El. Ei îi persecută pe aceia care susțin Adevărul și fac eforturi extraordinare pentru a respinge orice fel de revelații particulare date omenirii de la Moartea Fiului meu pe Cruce, spunând că sunt absurdități. Dacă nu ar fi existat aceste revelații particulare date lumii de către mine, Maica lui Dumnezeu, ca mesageră a lui Cristos, mulți nu s-ar fi convertit niciodată la Adevăr. În schimb, mulți ar fi continuat să meargă în întuneric, ar fi respins Existența lui Dumnezeu și ar fi evitat rugăciunea – care este ușa care, atunci când este deschisă, luminează sufletul. Rolul meu ca Maică a lui Dumnezeu este atacat în toată lumea datorită puterii care mi-a fost dată, de a distruge maleficul dușman. Eu voi zdrobi capul șarpelui așa cum a fost prezis, dar aceia care au devoțiune față de mine vor fi disprețuiți și luați în derâdere de către impostorii care îndrăznesc să se proclame experți în învățăturile Bisericii.

Fiului Meu îi displace orice fel de ură arătată de om față de fratele său. El varsă lacrimi atunci când cineva spune că reprezintă Biserica Fiului meu și apoi incită la ură împotriva unui copil al lui Dumnezeu. El suferă durerea Crucificării Sale de fiecare dată când un slujitor din Biserica Sa rănește pe altcineva sau produce suferințe îngrozitoare celor nevinovați.

Copii, trebuie să vă rugați foarte mult pentru Biserica Fiului meu, pentru că ea este ținta celui mai mare atac de la întemeierea ei. Dușmanii Fiului meu au multe planuri de a o distruge total, și cele mai multe planuri vor veni din interior. Luați aminte la avertismentul meu și la cele pe care le-am dezvăluit lumii la Fatima. Dușmanul așteaptă și în curând el va controla în totalitate Biserica Fiului meu pe pământ, și milioane de oameni vor fi induși în eroare.

Închideți-vă urechile când auziți că slujitorii Fiului meu sunt disprețuiți sau calomniați pentru că apără Cuvântul lui Dumnezeu. Întotdeauna să țineți mine că numai iubire vine de la Dumnezeu și orice persoană sau organizație care vă încurajează să judecați un om – indiferent ce ar fi făcut el– trebuie pusă sub semnul întrebării. Nu vă puteți declara un slujitor al lui Dumnezeu și să spuneți lumii să ponegrească o altă persoană. Nu puteți niciodată să acceptați niciun fel de incitare la ură. Orice persoană care face aceasta, în Numele Fiului meu, nu trebuie niciodată încurajată, pentru că aceasta nu poate veni niciodată de la Dumnezeu. Rozariul meu trebuie recitat cât mai des posibil pentru a zdrobi răul care cuprinde lumea în acest timp în care cruzimea de orice fel este considerată ca fiind justă.

Dragostea omului pentru fratele său a devenit puțină și caritatea între Creștini a slăbit. Trebuie să vă reamintiți ce v-a învățat Fiul meu și să vă deschideți ochii către Adevăr. El este clar ca lumina zilei, pentru că a fost scris pentru ca lumea să îl citească în Sfânta Biblie.

Iubita voastră Mamă,
Maica Mântuirii

1252. Dumnezeu Tatăl: Fără Mine, voi nu ați putea exista

Marți, 28 octombrie 2014 la ora 20:20

Mult iubita Mea fiică, copiii Mei trebuie să știe că există doar un singur Dumnezeu. Numai unul singur. Iar ceilalți există doar în mintea oamenilor. Orice alt dumnezeu este urâciune în Ochii Mei iar omul care cedează tentației de a adora dumnezei falși slujește numai diavolului, care se bucură când omul cade din starea de Har.

Eu sunt Începutul și Sfârșitul. Nimic nu este mai presus de Mine. Nici chiar demonii și îngerii căzuți, pe care Eu i-am aruncat în abis, nu vor sta niciodată înaintea Mea să Mă provoace, pentru că ei nu au o asemenea putere

Atât de multe religii au fost fondate de către omul supus greșelii, iar acest lucru a provocat multă confuzie. De la începuturi, Eu am vorbit cu un singur Glas, și până la sfârșit nu poate exista decât un singur Glas. Lumea e a Mea pentru că Eu am creat-o. Eu am creat tot ceea ce este viu. Am creat deasemenea Ierarhia Mea Cerească din care i-am aruncat pe acei îngeri care M-au sfidat și M-au trădat. Mulți dintre acești îngeri căzuți comunică cu copiii Mei care au creat tipul de spiritualism new age. Îi atenționez pe aceia dintre voi care prin astfel de practici adoră falși dumnezei : un astfel de spiritualism vă expune sufletele spiritelor rele, a căror unică dorință este să vă distrugă sufletele.

Acești îngeri falși sunt demoni, deghizați ca spirite vii ale luminii, și ei vă seduc ca să credeți neadevăruri. Veți fi hrăniți cu toate minciunile despre Ierarhia Mea Cerească astfel încât să vă puneți toate nevoile voastre înaintea satanei și a spiritelor rele. Tot ceea ce fac ei este să vă atace sufletele precum fiarele sălbatice și apoi să vă părăsească, lăsându-vă goi și lipsiți de orice iubire. La început, când vă veți deda la astfel de idolatrii, vi se va da un fals sentiment de pace. Demonii pot avea asemenea puteri, însă ele sunt de scurtă durată. Pentru că odată ce au câștigat accesul la sufletele voastre, ei vă vor chinui și vă vor împinge la acte demonice.

Eu Sunt tot ceea ce a fost la Început și Eu Sunt Sfârșitul. Totul începe și se termină cu Mine. Atunci când voi plasați falșii dumnezei înaintea Mea, și faceți asta din cauza dorințelor voastre egoiste de a căuta plăcerea, puterea și controlul asupra destinului vostru, voi sunteți vinovați de încălcarea Primei mele Porunci.

Fără Mine, voi nu ați putea exista. Fără Mine, voi nu aveți niciun viitor. Fără Fiul Meu voi nu puteți veni la Mine. Dacă Îl respingeți pe unicul Meu Fiu Preaiubit, Isus Cristos, adevăratul Mesia, atunci voi Mă respingeți pe Mine.

Adevărul a fost dat pentru prima dată lumii atunci când păgânismul era în floare. Adevărul a fost dat lumii odată cu nașterea Fiului Meu și generații întregi s-au convertit. Adevărul e dat lumii din nou, acum când marea apostazie sufocă sufletele celor care cred în Fiul Meu, iar păgânismul e din nou în floare. Așa cum a fost la început, când Eu am fost respins de omul nerecunoscător, la fel va fi și la sfârșit, când inimile oamenilor se vor transforma în piatră și sufletele lor vor fi oferite de bună voie diavolului. Apoi lumea așa cum o știți nu va mai fi, căci Noul Cer și Noul Pământ vor fi una. În cele din urmă pacea va domni din nou iar Eu îi voi uni pe toți cei care aleg să vină cu Mine.

Preaiubitul vostru Tată
Dumnezeu cel Preaînalt

1253. Mama Mântuirii: Credința este temelia Bisericii

Miercuri, 29 octombrie 2014 la ora 14:25

Iubiții mei copii, când vă simțiți deprimați, descurajați și temători din cauza nedreptăților îngrozitoare la care sunteți martori, vă rog să cereți puternica mea protecție. Eu voi mijloci pentru voi, și-i voi cere Fiului meu să asculte cererile voastre pentru pace și liniște. El vă va umple cu Harurile de care aveți nevoie pentru a persevera și a păstra vie în sufletele voastre flacăra Duhului Sfânt.

Când căutați Darul Duhului Sfânt și Fiul meu răspunde cererii voastre, credința voastră în El va fi mult întărită. Odată ce se va întâmpla astfel, credința voastră vă va permite să vă încredeți și mai mult în Marea Sa Milostivire. Credința este temelia Bisericii; prin ea, Biserica poate rămâne puternică. Credința vă scapă de teamă și disperare. Ea vă aduce mângâiere, pace și liniște în vremuri tulburi. Ea vă permite să vedeți lucrurile clar, așa cum trebuie să fie, astfel încât să vă puteți proteja de persecuția pe care o aveți de înfruntat zi de zi.

Cei care îi sunt devotați lui Isus Cristos vor avea întotdeauna de îndurat durerea Suferinței Lui. Acesta este un lucru pe care trebuie să îl acceptați atunci când urmați Pașii Săi. Dacă acceptați această Cruce, trebuie apoi să Îi oferiți Fiului meu suferința voastră, pentru salvarea sufletelor celor care altfel nu ar fi niciodată în stare să intre în Împărăția Fiului meu. Sacrificiul vostru, chiar dacă este dificil, îi aduce mare bucurie Fiului meu care plânge cu mare durere pentru cei pe care îi va pierde în favoarea celui rău în ziua cea de pe urmă.

Credința, speranța și încrederea în Fiul meu vă vor alina suferința și vă vor aduce liniște și bucurie. Când veți primi aceste Binecuvântări, veți ști că ați depășit orice barieră care vă separă de Dumnezeu. Și, pentru aceasta, trebuie să fiți recunoscători – și nu triști – deoarece a voastră va fi Împărăția lui Dumnezeu.

Mergeți, copiii mei, să Îl iubiți și să Îl slujiți pe Fiul meu.

Mama voastră Preaiubită,
Mama Mântuirii

1254. Eu revărs mari Haruri asupra Discipolilor Mei în aceste vremuri

Miercuri, 29 octombrie 2014 la ora 15:00

Mult iubita Mea fiică, Eu revărs mari Haruri asupra Discipolilor Mei acum, în aceste vremuri când ei au cea mai mare nevoie de ele.

Harurile pe care le revărs asupra voastră, discipolii Mei, includ Darul Înțelegerii, care vă permite să vedeți înșelăciunea care distruge întreaga lume. De asemenea, vă las Darul Rezistenței, ca voi să vă ridicați împotriva adversarilor Mei și să continuați să duceți bătălia, astfel încât Creștinismul să supraviețuiască. Eu vă dau și Darul Răbdării pentru ca voi să puteți în continuare să spuneți Adevărul, atunci când va trebui să ascultați neadevărurile care vor fi rostite de acei discipoli ai Mei care vor fi induși în eroare de către dușmanii Mei.

În încheiere, vă dau Darul Iubirii, și când Eu vă umplu pe voi cu acest Dar, veți fi în stare să diminuați răul, prin cuvintele, faptele și acțiunile voastre. Iubirea față de Mine înseamnă că voi vă veți iubi chiar și dușmanii, iar prin acest Dar voi veți distruge ura.

Mergeți și acceptați Darurile Mele. Tot ceea ce trebuie să faceți este să-Mi ziceți: “Isuse, dă-mi Darurile de care am nevoie ca să-Ți rămân fidel Ție.”

Iubitul vostru Isus

1255. Mama Mântuirii: Acceptați Crucea cu demnitate. Nu vă plângeți.

Joi, 30 octombrie 2014 la ora 17:30

Dragii Mei copii, când îl slujiți pe Fiul Meu în această viață, aceasta este plină de dificultăți. A-L urma pe El este într-un fel o sarcină ușoară, dar atunci când purtați înlăuntrul vostru Darul Duhului Sfânt, aceasta va aduce peste voi mânia celui rău și a fiecărui dușman al Fiului Meu. Aceasta face ca parcursul vostru pe Calea Adevărului să fie extrem de dificil. Veți întâmpina opoziție la fiecare pas, chiar dacă voi rămâneți tăcuți în adorarea Fiului Meu.

Mulți dintre cei care îl iubesc cu adevărat pe Fiul Meu nu pot să înțeleagă de ce sunt terorizați de alții fără nici un motiv clar. Sau, de ce sunt acuzați pe nedrept de fărădelegi. Aceasta se întâmplă deoarece Duhul Sfânt este Prezența reală a Lui Dumnezeu și de aceea, ea niciodată nu va fi trecută cu vederea de către cel rău, care nu se va da în lături de la nimic pentru a vă provoca durere și suferință. El, cel rău, vă va chinui neîncetat, și va face acest lucru fie în mod direct, fie prin sufletele acelora pe care el reușește să le infesteze.

Toată această durere, pe care nu o veți înțelege, se datorează devoțiunii voastre pentru Isus Cristos. Așa cum El a îndurat ridiculizarea, batjocura și ura, tot așa va fi și cu voi, toți cei care îi slujiți Lui. Când suferiți în Numele Lui pe acest pământ, veți găsi în sfârșit în Împărăția Sa pacea, iubirea și bucuria trainică. Acceptați Crucea cu demnitate. Nu vă plângeți. Nu vă angajați în dispută cu cei care arată ură față de voi, căci altfel propriile voastre inimi se vor umple cu același venin.

Ura naște ură dacă i se răspunde. Iubirea, care vine de la Dumnezeu, naște iubire. Arătați iubire față de dușmanii voștri; rugați-vă pentru ei; aveți milă de ei. Când faceți aceasta, satana nu are putere împotriva voastră.

Mama voastră preaiubită

Mama Mântuirii

1256. Cei care s-au opus Primei Mele Veniri au refuzat să accepte Voia lui Dumnezeu

Vineri, 31 octombrie 2014 la ora 18:25

Prea iubita Mea fiică, Voia Mea este săpată în stâncă și toți cei care Mă iubesc cu adevărat vor deveni una cu Voia Divină a Domnului. Dacă negați Voia Mea, nu veți mai putea deveni ai Mei. Dacă vă ridicați împotriva Mea, Eu nu vă voi permite să intrați în Împărăția Mea, pentru că numai cei care vin la Mine predându-Mi în întregime voia lor liberă, vor putea spune cu adevărat că sunt ai Mei. Dacă voi nu sunteți ai Mei, cum aș putea Eu să câștig inimile voastre nerecunoscătoare? Aceia dintre voi care Mă blestemă; care își varsă disprețul asupra celor care susțin Cuvântul Meu; sau care încearcă să intervină asupra Voinței Sfinte a lui Dumnezeu, vor fi aruncați în abis, după ce se vor fi făcut toate eforturile pentru a-i salva.

Când M-am născut, mulți dintre dușmanii Mei, ale căror suflete fuseseră infestate de către spiritele rele, i-au făcut greutăți Mamei Mele. Cei care au persecutat-o în Timpul Meu de pe pământ, erau, în multe cazuri, surprinși să simtă o asemenea ură împotriva ei. Dar ea a suferit, în Numele Meu. Cei care s-au opus Primei Mele Veniri au refuzat să accepte Voia lui Dumnezeu, – cea de a-i eliberea din cătușele care le înlănțuiau gleznele și care le fuseseră puse de către demoni.

Eu am petrecut mare parte din Misiunea Mea de pe pământ alungând spiritele rele din sufletele celor afectați, în timp ce îi învățam pe cei care nu cunoșteau Voia lui Dumnezeu. Acum, când Ma pregătesc să vin din nou, Misiunea Mea va fi de data aceasta și mai dificilă. Acelora dintre voi cu inimi împietrite, care refuză să Mă asculte, le spun aceasta: doar prin credința pe care o aveți, nu veți finaliza această călătorie către Viața Veșnică, dacă nu-Mi sunteți cu adevărat devotați Mie, printr-o viață de rugăciune și adorare. Voi nu sunteți binecuvântați cu suficientă înțelegere sau cunoaștere a Cuvântului Meu, ca să respingeți Avertismentul Meu în aceste timpuri. De ce vă vărsați disprețul asupra Mea acum? Ce credeți voi că vă va face vrednici să stați înaintea Mea, când Îmi veți cere viața veșnică? Vă spun că încăpățânarea voastră vă orbește față de adevărul Revelației Divine, căreia îi sunteți martori, manifestată prin aceste Sfinte Mesaje ale Mele către lume.

Suflete nerecunoscătoare, vă lipseste cunoașterea care v-a fost dăruită detaliat în Prea Sfânta Biblie. N-ați învățat nimic din nicio lecție care v-a fost predată. Mândria voastră și căutarea auto-mulțumirii, Mă decepționează. Ochii voștri nu pot să vadă și, drept rezultat, voi nu veți fi pregătiți pentru Mine. Pentru fiecare insultă pe care o aruncați celor care spun Adevărul – în ciuda opoziției din partea voastră – va trebui să veniți inaintea Mea. Atunci, eu vă voi cere să justificați fiecare cuvânt, fiecare acțiune, fiecare faptă făcută împotriva Mea. Nu puteți spune niciodată că sunteți cu Mine dacă vă luptați împotriva Mea, prin intermediul Cuvântului Meu dăruit vouă din Mila lui Dumnezeu, Care nu va obosi niciodată în Încercarea Sa de a vă salva sufletele.

Când vi se dăruiește Darul unor revelații particulare, aveți dreptul de a discerne. Dar, nu aveți autoritatea să-i judecați sau să-i răniți pe alții, chiar dacă ei nu vin de la Mine. Eu, Isus Cristos, am făcut cunoscut faptul că omul nu are dreptul să judece niciun alt suflet. Dacă Mă nesocotiți, și dacă le faceți nedreptăți fie chiar și profeților care sunt falși, Eu vă voi judeca și vă voi pedepsi, exact așa cum îi pedepsiți și voi pe cei pe care îi urâți. Nu puteți urî pe cineva în Numele Meu. Dacă urâți pe cineva, o faceți în numele satanei. Eu vă voi scăpa de necazurile voastre numai atunci când veți veni și Mă veți implora să vă izbăvesc de un asemenea păcat. Dar mulți dintre voi nu veți face niciodată acest lucru, pentru că v-ați pus pe voi înșivă deasupra Mea, și pentru aceasta, veți suferi.

Niciunul dintre voi să nu declare un alt suflet ca aparținând celui rău, pentru că el, satana, se bucură de cei care se fac vinovați de o asemenea greșeală. Nici unul dintre voi nu este atât de curat de păcate încât să poată emite o asemenea judecată.

Cel care este al Meu și care Mă cunoaște cu adevărat, nu va chinui niciodată un alt suflet în Numele Meu.

Al vostru Isus

1257. Din nimic nu poate rezulta nimic

Sâmbătă, 01 noiembrie 2014 la ora 13:35

Mult iubita Mea fiică, ferește-te de cei care neagă Divinitatea Tatălui Meu. El și numai El a creat lumea – totul a provenit de la El. Din nimic nu poate rezulta nimic. Tot ce este și va fi vine de la Tatăl Meu Veșnic.

Cuvântul nu poate fi știrbit, dar dacă va fi, și când va fi, voi să nu acceptați nimic din ceea ce este contrar Adevărului. Voi trăiți într-un timp când întreaga dovadă a existenței lui Dumnezeu și tot ceea ce El a creat, vor fi negate. Tot ceea ce El iubește, va fi distrus. Creația Sa este sfâșiată în bucăți de către cei care Îl contestă. Viața, care vine de la El, este distrusă și Adevărul pe care El l-a dat copiilor Săi prin Sfânta Sa Carte, care conține Vechiul și Noul Testament, este acum pus sub semnul întrebării. În curând, multe din ceea ce exprimă Cuvântul vor fi considerate neadevărate.

Cât de puțin Îl iubiți voi pe Cel Care este Tatăl vostru Veșnic și cât de puțin prețuiți destinul vostru personal, deoarece drumul pe care vi-l alegeți îl selectați cu atenție pentru a vă satisface doar propria voastră aroganță și propriile voastre plăceri. Omul care este obsedat de propriul său intelect, de propria sa cunoaștere și de propria sa vanitate va continua să încerce să găsească o cale către Dumnezeu, însă o cale creată de el însuși. Aceasta îl va duce în rătăcire și el va sfârși prin a trăi o minciună. Când treci prin această viață în căutarea sensului existenței tale, nu îl vei găsi niciodată dacă nu accepți Adevărul Creației.

Dumnezeu, Tatăl Meu Veșnic, v-a creat pe voi. Până când nu veți accepta aceasta, veți continua să idolatrizați falși dumnezei și păgânismul vostru vă va aduce în genunchi din cauza disperării. A venit timpul când veți accepta orice lucru care dovedește că Tatăl Meu nu există.

Vi s-a dat Adevărul. Acceptați-l. Lăsați-Mă să vă duc de mână la Tatăl Meu ca să vă pot aduce Mântuirea Veșnică. Orice altceva decât Adevărul vă va duce pe calea către iad.

Al vostru Isus

1258. Eu voi veni într-un moment în care vă așteptați cel mai puțin

Duminică, 02 noiembrie 2014 la ora 17:20

Mult iubita Mea fiică, vreau ca voi toți, discipolii Mei iubiți, să vă încredeți în tot ce Eu v-am învățat și în tot ceea ce vă spun Eu acum, căci toate Planurile Mele sunt conforme cu Voia Tatălui Meu Veșnic. Nu trebuie să vă temeți de viitor niciodată, căci totul este în Mâinile Sale Sfinte.

Credeți, și veți găsi pacea. Planul Meu se va realiza în sfârșit, și toată suferința va fi învinsă și orice rău va fi abolit. E timpul să acceptați Adevărul, chiar dacă el poate fi înfricoșător. Dacă vă puneți în Mine toată încrederea, Eu vă voi ușura povara și Harul Meu vă va umple cu Iubirea Mea care vă va aduce multă alinare în aceste timpuri dureroase.

Eu voi veni într-un moment în care vă așteptați cel mai puțin, iar până atunci voi trebuie să vă rugați, să vă rugați, să vă rugați pentru cei care nu Mă cunosc, ca și pentru cei care Mă cunosc dar refuză să recunoască Cine sunt Eu.

Eu voi continua să revărs asupra voastră Darul Duhului Sfânt (Paraclete) ca să Mă asigur că nu plecați de lângă Mine. Toate Darurile vor fi revărsate asupra celor care Mă iubesc cu inima smerită și căită. Însă Iubirea Mea nu va ajunge la acele suflete care Mă onorează în proprii lor termeni incorecți. Nu voi atinge nici inimile sufletelor încăpățânate care cred că Mă cunosc, dar a căror mândrie îi orbește în fața Adevărului care le-a fost dat încă de la începuturi.

Adevărul vine de la Dumnezeu. Adevărul va continua să trăiască până la sfârșitul timpului. Adevărul va fi în curând revelat în întregime, și atunci el va străpunge inimile celor care au refuzat Mâna Intervenției Mele. Apoi, Oștirea Mea se va ridica unită, întru Slava lui Dumnezeu, ca să proclame Adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu până în ultima zi. Ei vor aduce cu ei sufletele păgânilor care vor fi înțeles că există doar un singur Dumnezeu. Nu păgânii vor fi cei care nu Mă acceptă. Ci dimpotrivă, vor fi sufletele creștinilor, cărora li s-a dat Adevărul dar au fost induși într-o gravă eroare. După aceste suflete ale creștinilor tânjesc Eu cel mai mult, și ei sunt cei pentru care vă cer să vă rugați în fiecare moment al zilei.

Iubitul vostru Isus

1259. Eutanasia este un act odios în Ochii Mei

Luni, 03 noiembrie 2014 la ora 23:50

Mult iubita Mea fiică, eutanasia este un păcat de moarte și nu poate fi iertat. Cei care ajută, iau parte sau decid să ia o viață, indiferent de motive, comit un păcat groaznic în Ochii lui Dumnezeu.

Unul dintre cele mai mari păcate este să iei o viață, și apoi să declari că moartea cuiva, planificată deliberat, este un lucru bun.

Printre numeroasele acte atent planificate împotriva lui Dumnezeu, care sunt prezentate în mod deliberat lumii în aceste timpuri pentru a încuraja lumea să păcătuiască împotriva lui Dumnezeu, se află păcatul eutanasiei. Să nu vă înșelați, eutanasia este un act odios în Ochii Mei și are consecințe grave pentru cei care participă la ea.

Este un păcat de moarte să ucizi un suflet, oricare, incluzând sufletele din momentul conceperii lor până la cele care își trăiesc ultimele luni pe pământ. Nimic nu poate justifica luarea unei vieți omenești, când acest lucru se duce la îndeplinire în totală cunoaștere a faptului că la un moment dat va surveni moartea. Moartea provocată unui suflet viu neagă existența lui Dumnezeu. În cazul în care cei vinovați de acest act acceptă existența lui Dumnezeu, atunci ei încalcă a 5–a Poruncă prin înfăptuirea unui asemenea act.

În aceste timpuri există un plan pentru încurajarea a milioane de oameni să suprime viața omului – atât viața trupului cât și pe cea a sufletului. Dacă deveniți participanți de bună voie la un act care profanează sanctitatea vieții umane, voi nu veți avea viață – nu veți avea Viață Veșnică – iar mântuirea nu poate fi și nici nu va fi a voastră.

Al vostru Isus

1260. Odată ce în Biserică pătrunde confuzia, se creează discordie. Să știți că aceasta nu vine de la Dumnezeu

Marți, 04 noiembrie 2014 la ora 16:33

Mult iubita Mea fiică, a fost deschisă Cartea Apocalipsei și fiecare pagină este dezvăluită lumii. Fiecare biserică de pe pământ, care Îl venerează pe Dumnezeu, duce lupte interne pentru a-și menține credința în Dumnezeu. Fiecare biserică a fost atacată și a fost făcută de rușine, din interior, de către cei care comit păcate îngrozitoare și care apoi își aprobă acțiunile lor declarând că ele sunt Voia lui Dumnezeu. Nicio biserică din cele care sunt adepte ale Voii lui Dumnezeu nu a fost lăsată neatinsă, căci răutatea le-a cuprins și Adevărul va fi înlocuit cu toate justificările care Îl vor respinge pe Dumnezeu și toată Slava Sa.

Odată ce în Biserică pătrunde confuzia, se creează discordie. Să știți că aceasta nu vine de la Dumnezeu. Odată ce sunt introduse interpretări diferite ale Adevărului, calea care duce către Tatăl Meu Ceresc va fi presărată cu buruieni care se înmulțesc rapid. Când se întâmplă astfel, rezultatul este un parcurs noroios care va fi de netrecut. Calea spre Împărăția Mea Cerească a fost făcută cunoscută omului. Când mergi pe ea cu încredere în inimă, ea este o cale simplă și liberă de orice obstacol. Dușmanii Mei vor încerca mereu să îți blocheze drumul și, dacă asculți hărțuiala lor, dacă iei parte la minciunile lor și dacă permiți îndoielilor să-ți întunece judecata, atunci acest parcurs îți va părea un chin.

Cuvântul lui Dumnezeu rămâne acum așa cum a fost mereu, iar cele Zece Porunci sunt clare – ele nu se vor schimba niciodată. Să vă țineți cu putere de ceea ce El v-a învățat – aceasta este Calea către Dumnezeu. Dumnezeu nu face compromisuri și nici nu va aproba vreodată vreo încercare a omului de a modifica Adevărul. Când credeți în Dumnezeu veți urma Poruncile Lui, veți accepta Cuvântul așa cum el este conținut în Sfânta Biblie și vă veți menține pe singura cale adevărată spre Împărăția Sa. Binecuvântat este omul drept, căci el, prin supunerea sa față de Dumnezeu, va primi Cheile Paradisului.

Să nu vă încredeți în cel care încearcă să vă amăgească să acceptați orice altceva decât Adevărul. Încredeți-vă doar în Dumnezeu și nu vă lăsați niciodată ispitiți să vă abateți de la Cuvântul Său, căci dacă veți ceda acestor presiuni veți fi pierduți pentru Mine.

Isus al vostru

1261. Dumnezeu Tatăl: Nici un om dintre voi să nu desconsidere Dreptatea Mea

Miercuri, 05 noiembrie 2014 la ora 13:30

Mult iubita Mea fiică, iubește-Mă și află că Eu îi iubesc și prețuiesc pe toți copiii Mei. De asemenea, să știi totuși că Dreptatea Mea este de temut. Nici un om dintre voi să nu desconsidere Dreptatea Mea, pentru că aceasta se va dezlănțui ca o furtună îngrozitoare și va mătura sufletele celor care refuză Milostivirea Mea.

Mânia Mea nu le este cunoscută multora, dar să știți aceasta. Dacă omul care Mă cunoaște hulește împotriva Duhului Sfânt, Eu nu-l voi ierta niciodată. Nimic nu poate și nici nu va schimba acest lucru, pentru că un asemenea om și-a ales el însuși propria soartă și ca atare nu poate exista reconciliere. Omul care se ridică în picioare înaintea Mea și justifică luarea unei vieți, să știe că propria lui viață va fi luată de către Mine. Daca un om își vinde sufletul satanei, Eu nu i-l pot lua înapoi pentru că el devine una cu cel rău. Când un om care vorbește în Numele Fiului Meu, Isus Cristos, distruge sufletele celor care sunt ai Mei, el va fi aruncat deoparte de către Mine pe veci. Temeți-vă acum de Mânia Mea, pentru că Eu voi pedepsi fiecare suflet care sfidează până la sfârșit Voia Mea.

Nu trebuie să vă temeți de a Doua Venire a Fiului Meu, pentru că ea este un Dar. Nu trebuie să vă temeți nici de vreo suferință pe care ați putea-o îndura înainte de acea zi, pentru că va fi de scurtă durată. Temeți-vă doar pentru sufletele celor pe care Eu nu pot să-i salvez și care nu vor avea nici o dorință de a se salva. Acestea sunt sufletele care știu că Eu exist, însă îl aleg în loc de Mine pe dușmanul Meu.

Eu voi interveni în multe moduri ca să-i salvez pe cei care nu Mă cunosc deloc. Eu voi despuia sufletele celor care sfidează toate Legile pe care Eu le-am făcut iar ei vor îndura pe acest pământ suferințele Iadului și Purgatoriului. Astfel ei vor fi purificați și Îmi vor fi recunoscători pentru că le arăt acum această Milostivire. Cu mult mai bine este să îndure ei aceasta acum, decât să sufere o veșnicie în uniune cu cel rău. Voi, niciodată, nu trebuie să puneți sub semnul întrebării Căile Mele, pentru că tot ceea ce fac Eu este pentru binele copiilor Mei, astfel încât ei să poată fi cu Mine pentru o viață de Glorie Veșnică.

Pedeapsa Mea, care urmează să fie aruncată peste oameni, Mă doare. Ea îmi frânge Inima, însă este necesară. Toată această suferință va fi uitată și lumina va distruge întunericul. Întunericul nu-și va mai arunca blestemul său groaznic asupra copiilor Mei. Eu vă spun acestea pentru că voi sunteți pe cale să fiți duși într-o teribilă întunecime prin înșelăciunea diavolului. Dacă Eu nu vă infomez despre consecințele acestui fapt, voi nu veți avea nici un viitor în Paradisul Meu.

Cât de repede au fost uitate Poruncile Mele. Cât de repede cade omul din starea de Har atunci când nu mai susține Cuvântul Meu.

Preaiubitul vostru Tată
Dumnezeu Cel Preaînalt

1262. Cei care cred că Dumnezeu nu îi va pedepsi pe cei nelegiuiți, nu-L cunosc pe Dumnezeu

Joi, 06 noiembrie 2014 la ora 17:40

Mult iubita Mea fiică, a sosit timpul ca Tatăl Meu Veșnic să curețe de pe fața pământului năpasta care întunecă sufletele oamenilor. El îi va pedepsi pe cei nelegiuiți și-i va lua în Brațele Sale Sfinte pe cei care susțin Adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu. Îngerii Săi vor năvăli precum o mare furtună și, cu secerile lor puternice vor reteza de la rădăcini boala care distruge sufletul omului, astfel încât lumea să poată deveni din nou curată.

Temeți-vă de Mânia lui Dumnezeu, căci atunci când El este adus într-o asemenea stare de furie, omul va tremura de frică. Cei care cred că Dumnezeu nu îi va pedepsi pe cei nelegiuiți, nu-L cunosc pe Dumnezeu. Vocile lor puternice și mândre care umplu pământul cu neadevăruri, ca și cei care se consideră demni de mari favoruri în Ochii Tatălui Meu dar îi blestemă pe cei blânzi din poporul Meu, vor fi smulși de pe pământ și se vor confrunta cu cea mai mare pedeapsă revărsată asupra omenirii de la marele potop încoace.

Îngerii lui Dumnezeu vor coborî și cu o seceră în mâna dreaptă vor despărți grâul de neghină. Cei care Îl hulesc pe Dumnezeu vor fi reduși la tăcere, cei care Îl sfidează pe Fiul Omului vor fi reduși la tăcere, cei care pângăresc Trupul Său vor rătăci în confuzie, pierduți și dezorientați, înainte de a fi aruncați în pustie.

Iubirii lui Dumnezeu nu i s-a răspuns corespunzător iar Milostivirea Sa a fost deja refuzată. Sufletele nerecunoscătoare, ai căror ochi sunt fixați pe propriile plăceri – și care sunt hotărâți să facă acte care înfruntă direct Voia Domnului – vor simți durerea pedepsei lui Dumnezeu. Ca un fulger luminos se va revărsa, ca o mare furtună, o mare convulsie a pământului, care va fi resimțită în toate părțile lumii.

Cei care știu Adevărul nu se vor teme, pentru că ei vor fi de bunăvoie martori ai promisiunilor lăsate în Sfânta Scriptură care se referă la Marea Strâmtorare ce va veni. Cei care l-au înlăturat pe Dumnezeu din viața lor – ca și cum ar tăia un membru din propriul trup – nu vor cunoaște consecințele hulirii lui Dumnezeu decât atunci când va fi prea târziu.

Voi, cei care M-ați trădat, veți suferi cel mai mult. Voi, care ați aruncat în alții cu pietre crezând în mod greșit că Mă reprezentați pe Mine, nu veți mai avea către cine să vă întoarceți. Pentru că oriunde v-ați ascunde veți fi aflați goi, fără nimic ce să vă ascundă rușinea. Eu vă spun acestea pentru că răbdarea Tatălui Meu s-a epuizat și pe câmpul de bătălie vor fi două armate – cei care sunt pentru Mine și cei care sunt împotriva Mea.

Rugați-vă pentru Milostivirea lui Dumnezeu. Iar cei care biciuiesc Trupul Meu să știe următoarele: poate voi credeți că Eu pot fi alungat din Casa Mea, însă aceasta ar fi o mare greșeală din partea voastră.

Depărtați-vă de Mine, pentru că voi nu Îmi aparțineți Mie. Nelegiuirea voastră va fi căderea voastră și, prin fidelitatea față de cel rău, voi v-ați exclus voi înșivă din Împărăția Mea Glorioasă.

Isus al vostru

1263. Mama Mântuirii: Cartea Adevărului este conținută în Revelațiile publice

Sâmbătă, 08 noiembrie 2014 la ora 17:05

Draga mea copilă, azi este o zi specială fiindcă Cerul sărbătorește aniversarea primului meu mesaj dat ție ca unui mesager al lui Dumnezeu. Vin azi să-ți aduc vestea că multe milioane de oameni se vor converti mulțumită acestei misiuni.

Eu, ca slujnică smerită aleasă de Domnul, i l-am dat lumii pe Mesia. Mie mi-a fost dat un rol foarte special în Planul Său de a-i salva pe toți copiii Săi iar astăzi, în rolul meu de Mamă a Mântuirii, îi chem pe toți copiii Săi.

Voi nu trebuie să respingeți niciodată încercările lui Dumnezeu de a vă aduce Adevărul. El, Tatăl meu Veșnic, vă iubește pe fiecare, iar această misiune a fost profețită. El aduce lumii secretele conținute în profețiile date lui Daniel și apoi discipolului pe care El l-a ales, Ioan Evanghelistul. Cartea Adevărului este conținută în Revelațiile publice și este foarte important ca voi să nu respingeți această Carte Sfântă.

Mulți s-au convertit deja prin aceste mesaje, și mulțumită acestei misiuni i se va arăta Milostivirea lui Dumnezeu unei mari părți din omenire. Nu respingeți Generozitatea Sa pentru că cea mai mare dorință a Lui este să adune laolaltă omenirea în noua lume care va veni.

Când Fiul meu a înviat din morți acest fapt a fost un mesaj pentru lume. La fel ca Fiul meu, cei care Îi rămân loiali vor fi înviați în trup ca și în suflet în ultima zi. Nici unul dintre cei care Îi cer Milostivirea nu va fi lăsat în urmă. Din păcate, cei care se luptă cu Dumnezeu, din cauza încăpățânării și a urii lor, interferă cu Strădania Sa de a-i uni pe toti copiii Săi.

Fiți recunoscători pentru Milostivirea lui Dumnezeu. Fiți recunoscători pentru Cruciada de Rugăciuni, pentru că ele aduc o mare Binecuvântare. Vă rog să-mi permiteți mie, Mama voastră preaiubită, să vă umplu inimile cu bucurie. Voi trebuie să permiteți fericirii, care poate veni doar ca un Dar de la Dumnezeu, să vă inunde sufletul, conștienți fiind de ceea ce va veni. Fiul meu va veni în curănd să revendice Împărăția care Îi aparține. Noua Împărăție, care apare din cenușa încă fumegândă, va aduce fiecăruia dintre voi o mare bucurie și fericire. Pentru că atunci voi veți fi ajuns acasă în Brațele Primitoare ale Regelui, Messia, care a făcut un mare sacrificiu pentru mântuirea voastră.

Vă rog să acceptați acest mare Dar. Nu permiteți acelor suflete, ale căror inimi sunt contaminate de ură, să vă îndepărteze de la Adevăr. Fără Adevăr nu poate exista viață.

Mergeți dragii mei copii și cereți-mi să vă protejez mereu pentru că misiunea mea este să vă conduc de-a lungul dificilului drum către Tronul scumpului meu Fiu, Isus Cristos.

Mama voastră,
Mama Mântuirii

1264. Eu voi salva 5 miliarde de suflete mulțumită acestei Misiuni

Duminică, 09 noiembrie 2014 la ora 15:20

Mult iubita Mea fiică, ceea ce am vrut Eu să fac dintotdeauna a fost să salvez sufletele copiilor lui Dumnezeu. Tot ceea ce a dorit Tatăl Meu a fost să Îl iubească copiii Lui pe El așa cum El îi iubește pe ei.

Chiar și atunci când primul Său copil i-a respins Iubirea, Scumpul Meu Tată a întocmit Cele Zece Porunci, pentru a-i înlesni omului să trăiască după Regulile Sale. Dorința omului trebuie întotdeauna să fie cea de a sluji Domnului său, iar pentru aceasta omul trebuie să arate iubire fraților și surorilor sale. Respectând Legile lui Dumnezeu, omul Îi va rămâne fidel Lui și va deveni mai apropiat de El. Dar, respingând Cele Zece Porunci, omul creează o mare distanță între el și Dumnezeu.

Misiunea Mea de pe urmă, aceea de a-i aduce omului fructele mântuirii sale, a adus multe Daruri. Doresc acum ca începând din această zi, fiecare dintre voi să recitați în fiecare zi Rugăciunea 33 a Cruciadei de Rugăciune, și să păstrați aproape de voi o copie a Peceții Dumnezeului Celui Viu. Mulți oameni care poate nu au cunoștință de această Misiune pot să primească Protecția dată de Pecete dacă vă rugați voi pentru ei recitând această rugăciune.

Toți copiii lui Dumnezeu care au Pecetea Dumnezeului Celui Viu vor fi imuni la necazurile care vor veni pe măsură ce se desfășoară Marea Strâmtorare. Vă cer să faceți asta azi, pentru că vă promit o mare protecție împotriva celor ce persecută Credința Creștină, și împotriva frământărilor care vor fi văzute în cele patru colțuri ale pământului. Vă cer să nu permiteți ca teama, de niciun fel, să vă tulbure inima. Deoarece doresc, din Milostivirea Mea, să salvez întreaga lume, Eu declar acum că voi salva cinci miliarde de suflete mulțumită acestei Misiuni. Declar că aceasta este una dintre cele mai mari Milostiviri pe care Eu le-am revărsat vreodată în istoria omenirii.

Să mai știți de asemenea că într-atât de mare este Îndurarea Mea încât Eu voi scurta suferința care va fi impusă omenirii de către fiară. Dar întâi va avea loc Pedeapsa lui Dumnezeu, pentru că așa a fost profețit și pentru că ea este o parte necesară a purificării finale a omului.

Încredeți-vă în Mine. Înălțați-vă inima și nu vă temeți niciodată de răul și de nelegiuirea la care veți fi în curând martori. Dacă voi credeți în Mine, atunci permiteți bucuriei să vă umple sufletul. Eu îi voi mântui pe toți cei pentru care, prin recitarea rugăciunilor Cruciadei, implorați voi Milostivirea Mea. Unicul păcat care nu poate fi iertat este păcatul veșnic al hulirii Duhului Sfânt (blasfemia împotriva Duhului Sfânt n.tr.).

Astăzi este ziua în care Eu promit în mod solemn să aduc omenirii iubirea, pacea și bucuria Împărăției Mele prin mântuirea a cinci miliarde de suflete.

Eu vă iubesc și vă prețuiesc pe toți. Nu e nimic ce nu aș face Eu pentru voi dacă este conform cu Voia lui Dumnezeu. Tot ceea ce trebuie să faceți este să cereți.

Isus al vostru

1265. Viața voastră pe Pământ este un test al iubirii voastre față de Mine

Miercuri, 12 noiembrie 2014 la ora 23:45

Preaiubita Mea fiică, este normal pentru oameni să se teamă de necunoscut și acesta este motivul pentru care ei se tem de moarte. În mintea omului, moartea este unul dintre cele mai înspăimântătoare lucruri deoarece mulți sunt orbi la Promisiunea Mea despre Viața Veșnică. Dacă ar vedea Împărăția Mea Glorioasă, moartea nu ar avea nici o putere asupra lor.

Eu întâmpin cu bucurie toate sufletele în Împărăția Mea. Eu nu rezerv locuri doar pentru cei sfinți și cei aleși, deși ei au un loc special în Împărăția Mea. Eu îi primesc cu bucurie pe toți păcătoșii, inclusiv pe cei care au comis păcate îngrozitoare, pentru că Eu sunt în primul rând un Dumnezeu al Marii Iubiri. Eu voi primi bucuros pe oricine Mă cheamă cu dorința de reconciliere și pocăință. Odată ce se întâmplă aceasta înainte de momentul morții, fiecare suflet va fi salutat de către Mine și Eu îl voi îmbrățișa.

Singura barieră dintre sufletul omului și Împărăția Mea este păcatul mândriei. Omul mândru, deși poate se rușinează de păcatul său, se va strădui întotdeauna să-l justifice în vreun fel oarecare. Eu acum îi spun: Două rele nu fac să fie bun un lucru rău. Omul mândru va pierde prea mult timp cugetând dacă el are sau nu nevoie să fie mântuit de către Mine. Dar moartea poate surveni într-o clipită și chiar când este cel mai puțin așteptată. Omul care este fără mândrie va cădea dinaintea Mea și Mă va implora să-l iert, și va fi înălțat. 

Nu vă temeți de moarte, pentru că ea este o ușă care duce către Împărăția Mea. Tot ceea ce vă cer este să vă pregătiți pentru acea zi trăindu-vă viața așa cum v-am învățat Eu. Eu nu vă cer să opriți toate responsabilitățile voastre zilnice. Voi aveți o datorie față de alții; când Mă urmați pe Mine, nu trebuie niciodată să simțiți că trebuie să vă izolați de cei pe care îi iubiți. Eu vreau ca voi să vă iubiți familiile și prietenii și să le oferiți timpul de care au ei nevoie, pentru a fi siguri că iubirea unora față de ceilalți este exprimată în mod deschis. Iubiți pe toată lumea, așa cum vă iubesc Eu. Faceți aceasta prin modul în care îi tratați pe oameni; prin timpul pe care îl petreceți trăind în armonie cu ceilalți; prin ceea ce spuneți altora despre ei și prin modul în care îi ajutați pe cei care nu se pot ajuta singuri. Viața voastră pe pământ este un test al iubirii voastre față de Mine. Vă arătați iubirea față de Mine prin iubirea pe care o arătați celorlalți, inclusiv celor care vă blestemă.

Întotdeauna este important să vorbiți cu Mine zilnic, chiar dacă numai pentru câteva minute. În timpul acelor minute Eu vă binecuvântez. Vă rog să nu permiteți niciodată ca teama față de noua lume ce va veni să vă facă să îi părăsiți pe cei apropiați vouă. Trebuie să vă concentrați asupra Mea și, când veți face asta, veți găsi pacea. După aceea, trebuie să duceți acest Dar al păcii și celor pe care îi iubiți. Să știți că totuși veți suferi din cauza iubirii pentru Mine și veți experimenta ura din partea celorlalți. Voi, pentru a vă ridica deasupra acestei uri, trebuie să-i răspundeți doar cu iubire. Întotdeauna.

Eu vă aduc eliberarea de legăturile morții, iar ea nu va mai avea putere asupra voastră. Datorită Învierii Mele, voi veți deveni din nou desăvârșiți, cu trup și suflet perfecte, în Noua Mea Împărăție. De ce să vă temeți, dacă Eu vă aduc Darul Vieții Veșnice?

Al vostru iubit Isus

1266. Am fost considerat a fi un om rău și un profet fals și ca atare M-au biciuit

Joi, 13 noiembrie 2014 la ora 11:10

Mult iubita Mea fiică, Eu îți revelez astăzi unul dintre cele mai mari mistere ale timpurilor din urmă.

Înșiruirea de evenimente care duc la ziua cea de pe urmă, este asemănătoare cu Răstignirea Mea, care va fi reluată etapă cu etapă, până în ziua în care Eu voi veni, din nou, pentru a salva lumea.

Când am fost în Grădina Ghetsimani eram părăsit, singur și copleșit de durere, pentru că foarte puțini au crezut că am spus Adevărul. Iubirea Mea pentru Tatăl Meu M-a susținut, dar Dragostea Mea pentru umanitate a însemnat că Eu am acceptat, deși cu un imens efort, chinul pe care l-am îndurat din mâna satanei, inclusiv tortura fizică și psihică.

Cât de mult am suferit în acea Grădină! Cât L-am implorat peTatăl Meu să-Mi aducă ușurare! Cât de zdrobită a fost Inima Mea când cel rău mi-a arătat cum se va sfârși lumea. El M-a chinuit, a râs de Mine, M-a scuipat și M-a batjocorit când Mi-a arătat sufletele dușmanilor Mei, care într-o zi vor spune lumii că ei slujesc Biserica Mea. Acest lucru a fost ca și cum i-ar fi arătat pe iubiții Mei apostoli trădându-Mă și apoi jurând fidelitate satanei. El Mi-a arătat sufletele credincioșilor, care vor fi acuzați de crime îngrozitoare și ale căror voci vor fi considerate ca fiind cele ale unor fanatici radicaliști. I-am văzut pe cei care declarau că Mă reprezintă, persecutându-i pe prooroci și pe vizionari, și i-am văzut și pe cei, care încercau chiar să-i distrugă. A trebuit să îndur o mare întunecime când am văzut că lumea în care am locuit odată, nu numai că va deveni oarbă referitor la Cine Sunt Eu, dar nici măcar nu i se va pomeni vreodată despre Mine.

Am fost aruncat la pământ, pus cu Fața în noroi, lovit, biciuit și cu hainele sfâșiate – de către satana. El M-a chinuit, dincolo de puterea Mea omenească de rezistență și până la limita maximă de suferință a trupului fizic. În ciuda acestui fapt, Mi s-a dat puterea de a continua să îndur inevitabila Mea Răstignire, care Mă îngrozea. Cu toate acestea, Iubirea Mea pentru om a înlocuit frica Mea omenească.

Slujitorii Mei sfințiți care vor refuza să Mă trădeze vor suferi o izolare similară. Ei vor cădea în dizgrație și vor fi dați deoparte. Izolarea lor nu va fi condamnată de Biserica Mea din cauza fricii care va sălășui în ea.

Când Eu am fost biciuit, cei care au înfăptuit cele mai crude și josnice acte asupra Trupului Meu, s-au bucurat. Am fost considerat a fi un om rău și un profet fals și ca atare M-au biciuit. Ei s-au lăudat cu sfințenia lor, cu dreptatea și cunoștințele lor legat de Sfintele Scripturi, în timp ce agresau Trupul Meu. Ei nu au putut accepta profeția că Mesia al lor va veni ca să-i salveze. Cei care vor proclama a Doua Mea Venire vor îndura același tratament.

Când M-au dezbrăcat, ei au vrut să Mă umilească și mai mult și astfel M-au îmbrăcat într-o zdreanță rosie care nu Mă acoperea aproape deloc, pentru a profana și mai mult Trupul Meu. Dar atunci când au înfipt spinii, ca niște ace, în Capul Meu, ei au declarat că Fiul Omului era un impostor și de aceea nu merita să fie acceptat. Ei Mi-au scos Ochiul din orbită, dar durerea era fără importanță în comparație cu ceea ce declarau ei, că nu Mă acceptau ca Salvatorul copiilor lui Dumnezeu.

Curând, toate aceste lucruri urmează să fie din nou puse în practică atunci când Eu, Isus Cristos, Capul Bisericii Mele, voi fi îndepărtat și Coroana Mea Îmi va fi luată. Un conducător fals, anticristul, Mă va înlocui pretinzând a fi Capul Meu dar, spre deosebire de Mielul Sacrificat, el va purta o coroană sclipitoare de aur. Dedesubtul acestei fațade se va afla un miez putred, și, împreună cu minciunile, falsitățile, blasfemiile și ereziile care se vor revărsa din gura sa, el va prezenta totul ca și cum ar fi mierea care curge dintr-un stup de albine. Să nu vă faceți iluzii, fiara va avea o înfățișare frumoasă, cu voce mângâietoare și plăcută, cu comportament impunător. El va fi arătos și atrăgător, dar din gura sa se va revărsa veninul care vă va otrăvi sufletele.

Când Îmi duceam Crucea, Eu nu am putut face aceasta de unul singur. Era atât de grea încât nu puteam face decât un singur pas o dată și mergeam foarte încet. Trupul Meu era sfâșiat în multe locuri și din cauza pierderii de Sânge am leșinat de multe ori, atât de slăbit eram. Eram orbit la un ochi și spinii de pe Capul Meu făceau ca Sângele, care se scurgea din Rănile Mele, să trebuiască să fie șters încontinuu de către cei care mergeau alături de Mine. Altfel nu aș fi putut să mai fac niciun pas înainte.

Același lucru va fi adevărat despre Rămășița Bisericii Mele, ultimul refugiu al Trupului Meu. Ei vor mărșălui, așa cum am făcut și Eu, cu o cruce grea pe umeri, dar în ciuda durerii, abuzului, suferinței și pierderii de sânge, ei vor rezista până la sfârșit. Pentru că Sângele Meu Prețios se va revărsa peste sufletele lor împreună cu Propria Mea Suferință – Propria Mea Răstignire. Și, în ziua în care nu se vor mai ține Sacrificiile Zilnice ale Liturghiei, Prezența Mea se va stinge. Când va veni acea zi în care Trupul Meu – Biserica Mea pe pământ – va fi în cele din urmă distrusă, crucificată și profanată, totul se va schimba pentru totdeauna.

Ceea ce susține viața este Trupul Meu, Biserica Mea, cât încă ea mai trăiește în lume. Dar când va fi distrusă, viața așa cum o cunoașteți va lua sfârșit. Când Biserica Mea va fi trădată, sacrificată și desființată, precum Răstignirea Mea, acest fapt va marca sfârșitul timpului.

Al vostru Isus

1267. Singurul obiectiv al revelațiilor private este să salveze suflete

Joi, 13 noiembrie 2014 la ora 23:20

Mult iubita Mea fiică, Dumnezeu, prin revelațiile private, oferă copiilor Lui o mai bună înțelegere a ceea ce este cuprins în Sfânta Scriptură. Dacă Dumnezeu decide să le dea copiiilor Lui Daruri speciale, atunci e dreptul Lui să facă aceasta. Dacă n-ar fi fost asemenea Daruri precum Sfântul Rozar, atunci sufletele ar fi pierdute pentru El.

Voi, iubiții Mei discipoli, trebuie să înțelegeți că singurul obiectiv al revelațiilor private este să salveze suflete prin convertire. Rugăciunile sunt mereu parte a revelațiilor private și astfel voi veți ști că ele vin din Cer.

Voi nu trebuie neapărat să Mă ascultați acum pentru că tot ceea Dumnezeu a dorit să știți voi este conținut în Preasfintele Evanghelii. Din păcate, foarte puțini dintre discipolii Mei au înțeles învățăturile conținute în ele. Adevărul este cuprins atât în Vechiul cât și în Noul Testament. Mereu a existat dorința lui Dumnezeu de a interveni în lume revelând sufletelor alese Adevărul, cu scopul de a determina o mai bună înțelegere a ceea ce este necesar pentru a vă salva sufletul. Aceasta este, de asemenea, și o modalitate prin care El îi avertizează pe copiii Săi atunci când sunt induși în eroare de dușmanii Lui.

Cartea Tatălui Meu conține Adevărul și acesta nu poate fi niciodată completat sau corectat. Nu poate fi nici modificat în vreun fel. E Datoria Mea, acum, să fac cunoscut conținutul Cărții Apocalipsei pentru a vă ajuta să înțelegeți că fiecare profeție cuprinsă în ea se va împlini pentru că așa a fost lăsat Cuvântul.

Conținutul acestei Carți e dificil de citit pentru că prezice ultima trădare a Mea, Isus Cristos, venită din partea celor care pretind că ei conduc Biserica Mea. Adevărul fie auzit, pentru că el este scris, iar ceea ce e scris de Dumnezeu este sacrosanct.

Al vostru Isus

1268. Păgânii, care ocolesc Adevărul, vor pătrunde în Casa Mea

Sâmbătă, 15 noiembrie 2014 la ora 10:22

Mult iubita Mea fiică, să se știe că oricine respinge Cartea Apocalipsei neagă Cuvântul lui Dumnezeu. În această Carte este cuprins Adevărul, și orice om care elimină părți din el, care neagă profețiile prezise sau adaugă ceva în plus, sub orice formă ar face-o, va fi aruncat în pustie.

Adevărul vă conduce spre mântuire iar calea spre Noul Paradis duce la Mine. Doar prin Mine, Isus Cristos, Fiul Omului, i se va da omului mântuirea. Eu sunt Calea și Lumina. Doar prin Mine și acceptând Cine Sunt Eu veți putea voi vedea Lumina lui Dumnezeu. Nu există nici o altă cale. Urmați orice altă cale pe care o alegeți, dar niciuna nu vă va conduce la Dumnezeu.

Dacă sunteți ai Mei, trebuie să vă cinstiți frații și surorile prin iubire, bunătate și răbdare. Nu trebuie să îi judecați pe alții pentru convingerilor lor religioase. Trebuie să îi iubiți așa cum îi iubesc și Eu. Acest lucru nu înseamnă că trebuie să îmbrățișați crezul lor sau să-i venerați, pentru că dacă faceți acestea vă lepădați de Mine. Nu puteți sluji la doi stăpâni. Niciodată nu trebuie să mă insultați arătând supunere față de dumnezei falși și dându-le prioritate lor față de Mine.

Ziua în care sub Acoperișul Meu veți aduce omagiu dumnezeilor falși, va fi ziua în care Eu voi lua cu asalt Templul Meu și voi distruge tot ce este în el. Cât de călduță este credința unora dintre slujitorii mei care se străduiesc să impresioneze poporul și să caute adulare. Cât de puțin respect Îmi este arătat în propria Mea Casă, unde tot ceea ce v-am dat Eu este aruncat la o parte cu indiferență, până când, în final, nimic din Mine nu va mai rămâne în Biserica Mea.

Voi, iubiții Mei discipoli și slujitori sfințiți, care rămâneți fideli Cuvântului, veți avea de dus o povară grea. Va trebui să îndurați durerea și dezonoarea atunci când veți asista la sacrilegiile, ereziile și practicile oculte. În timp ce multe dintre aceste sacrilegii aduse Trupului Meu Sfânt vor fi ascunse în mod ingenios, cei ce dispun de un real discernământ vor fi șocați, dar fără putere, atunci când aceste lucruri se vor întâmpla. Atât de mare va fi înșelăciunea, care va reverbera din fiecare crăpătură, încât ar fi nevoie de o armată de două mii de oameni pentru a-i opri acești impostori de la săvârșirea răului.

Acești impostori sunt conduși de cei ce nu sunt de la Mine. Ei au invadat Trupul Meu, prin mijloace necinstite, și le va trebui o lungă perioadă de timp până ce, în cele din urmă, să poată confisca în întregime Biserica Mea. În curând acțiunile lor vor fi văzute, de către cei binecuvântați cu darul Duhului Sfânt, drept ceea ce sunt ele.

Păgânii, care ocolesc Adevărul, vor pătrunde în Casa Mea, unde vor fi întâmpinați cu brațele deschise. Vi se va spune că trebuie să arătați iubire pentru toți copiii lui Dumnezeu – pentru a-i face să tacă pe cei care li s-ar putea opune. Foarte puțini oameni Mă vor apăra pe Mine, Isus Cristos, iar cei care vor îndrăzni să se opună acestor ceremonii blasfemiatoare, care se vor oficia pe aceleași altare care găzduiesc Preasfânta Mea Euharistie, vor fi reduși la tăcere.

Dușmanii mei pot să confiște Casa Mea, dar nu și Biserica Mea, deoarce toți creștinii din întreaga lume alcătuiesc Biserica Mea. Credincioșii, cei care vor refuza să se lepede de Cuvântul lui Dumnezeu și care nu vor accepta nicio manipulare a Cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu, vor menține Biserica Mea pe pământ. Nimic nu o va birui.

Al vostru, Isus

1269. Mama Mântuirii: Dacă nu cereți, atunci cum să vă poată ajuta Fiul meu?

Duminică, 16 noiembrie 2014 la ora 14:20

Dragii mei copilași, în aceste vremuri de durere și suferință trebuie să mă chemați mereu pe mine, Măicuța voastră, ca să ajut la ușurarea tulburărilor voastre, indiferent cât de dificile sunt problemele voastre.

Amintiți-vă că dacă eu prezint în fața Fiului meu cererea voastră specială și dacă ea cuprinde o solicitare pentru salvarea sufletului – al vostru sau al altcuiva, atunci El va răspunde întotdeauna rugăminții mele. Dacă cereți o binecuvântare specială sau o vindecare, atunci eu voi interveni întotdeauna în numele vostru. Nicio cerere nu va fi ignorată și, dacă așa va fi Voia lui Dumnezeu, rugăciunile voastre vor fi ascultate. Nu există niciun suflet de pe pământ care să nu poată cere ajutorul Fiului meu dacă rugămintea către El este pentru mântuire.

Pentru fiecare suflet pentru care vă rugați, Fiul meu va face concesii deosebite. Milostivirea Sa este mare, și Iubirea Sa este fără margini. Niciodată să nu vă fie teamă să vă adresați Lui ca să cereți Milostivirea Sa. Rugăciunea, iubiții mei copilași, este un foarte puternic mod prin care să câștigați Mila lui Dumnezeu. Nicio singură rugăciune nu este vreodată ignorată. Dar, dacă nu cereți, atunci cum să vă poată ajuta Fiul meu?

Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă cu cuvintele voastre, căci întotdeauna Dumnezeu vă va răspunde.

Mama voastră iubită,
Maica Mântuirii

1270. Niciodată Dumnezeu nu ar dicta o altă doctrină, pentru că El a dat lumii Cuvântul Său

Duminică, 16 noiembrie 2014 la ora 20:10

Mult iubita Mea fiică, satana este regele minciunilor, maestrul înșelăciunii și el bântuie liber pe pământ, devorând suflete în fiecare secundă. Puterea lui este sporită de faptul că cei mai mulți oameni nu cred că el există. El a luat în stăpânire inimile și sufletele oamenilor și iată cum lucrează el.

El le spune minciuni celor pe care îi infestează, pentru a-i încuraja să păcătuiască. El va convinge sufletul că păcatul este inofensiv și că este acceptabil să comită orice păcat care se asociază în mod special cu el. Aceste păcate includ justificarea oricărui act reprobabil asupra trupului, inclusiv promiscuitatea sexuală; imoralitatea; desfrâul și decadența. Când corpul uman este folosit ca instrument pentru a comite astfel de acte, care sunt rușinoase în Ochii lui Dumnezeu, veți ști că acesta este un semn al influenței satanice.

Când cel rău influențează sufletele celor din Biserica Mea desemnați să îndrume spiritual sufletele, făcându-le să încurajeze acceptarea păcatului, el face aceasta într-un mod foarte viclean. Veți fi admonestați pentru că îl judecați pe cel păcătos, dar niciun cuvânt nu va fi rostit pentru a condamna ceea ce este păcat în Ochii lui Dumnezeu.

Când satana vrea să distrugă dragostea, el va face aceasta aducând discordie în relațiile omenești; el va crea ură în inimile oamenilor, umplându-le capul cu minciuni, ceea ce va îi va încuraja pe oameni să se lupte între ei în conflicte și în război. El ispitește omul prin influența altor suflete, care au cedat deja tentațiilor lui.

Minciunile, blasfemiile și ura – sunt mijloacele prin care satana lucrează pentru a răspândi infestarea sa. El amăgește sufletele într-o liniște falsă, atunci când un om spune